System sieciowy dla służby zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System sieciowy dla służby zdrowia"

Transkrypt

1 System sieciowy dla służby zdrowia Szpitale, kliniki Sieci Lekarze, stomatologiczne Rehabilitacja, Pielęgnacja Usługi medyczne, laboratoria Ubezpieczyciele Placówki zdrowia psychicznego Pacjenci

2 System sieciowy samedi lepsze planowanie, mniej działań administracyjnych i lepsza obsługa pacjenta! Internet stał się narzędziem, które na stałe zagościł w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. Niezależnie od tego, czy chcemy zrealizować elektroniczną transakcję bankową, zrobić zakupy online czy zarezerwować w sieci bilet na samolot wszystko to umożliwia World Wide Web, największa platforma informacyjno-komunikacyjna na świecie. Również służba zdrowia coraz chętniej korzysta z procesów realizowanych za pomocą Internetu. Już ponad 60% wszystkich obywateli korzysta z Internetu, szukając odpowiedzi na pytania związane ze zdrowiem i medycyną. Dwóch na trzech lekarzy ma własną stronę internetową i wykorzystuje strategie marketingu internetowego. Kompleksowa, ponadsektorowa koordynacja leczenia w ramach opieki medycznej następuje jednak obecnie jeszcze w większości w sposób analogowy, z wykorzystaniem drogi faksowej, telefonicznej czy pocztowej, związany z wysokim nakładem czasowym i kosztowym, a zarazem większym prawdopodobieństwem błędów. Cyfrowe planowanie leczenia zapewnia przejrzystość procesów, wyższą jakość danych i oszczędność kosztów. Oprogramowanie samedi umożliwia wszystkim usługodawcom działającym w służbie zdrowia utworzenie niezakłócanej, ponadsektorowej sieci na bazie wspólnego planowania procesów i sterowania działaniami związanymi z pacjentami. System samedi umożliwia jeszcze bardziej kompleksową, a równocześnie wydajniejszą koordynację procesu leczenia oraz cyfrowe odwzorowanie wszystkich istotnych kanałów komunikacyjnych między pacjentami, gabinetami lekarskimi, klinikami, ubezpieczycielami i innymi usługodawcami służby zdrowia z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki w pełni sieciowej architekturze systemu i integracji ze zróżnicowanym otoczeniem programowym nie trzeba przeprowadzać żadnej instalacji programów czy sprzętu. samedi zawiera następujące moduły z możliwością dopasowania do danych potrzeb: Kalendarz terminów na podstawie ponadsektorowego planowania leczenia i zasobów Bazujący na określonych zasadach portal rejestracji pacjentów i system przypominania Wiążąca koordynacja terminów i współpraca w sieci lekarzy Konto pacjentów online i ukierunkowane informacje dla pacjentów Możliwość rozszerzenia dzięki integracji z oprogramowaniem innych oferentów: systemy laboratoryjne (np. Starnet firmy Sonic Healthcare) elektroniczne akta spraw plus (Siemens, UK Aachen)

3 samedi dla szpitali i klinik Zaoferuj Serwis Online 24/7 dla wprowadzających & pacjentów, zwiększając poziom jakości i wydajności procesów w klinice. Postaw na optymalizację wewnętrzne i całościowe sterowanie procesami zgodnie z zasadą samedi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Web 2.0 samedi umożliwia niezakłócone, internetowe planowanie zasobów, sterowanie procesami, rejestrację terminów i przekazywanie skierowań oraz centralne zarządzanie kalendarzem. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą obsługę i koordynację przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych. Przegląd korzyści w zarządzaniu klinikami i szpitalami: sieć lekarzy kierujących: Za pomocą samedi możliwe jest zbudowanie indywidualnej, ukierunkowanej na dany cel sieci lekarzy kierujących oraz ustalenie z pomocą decydujących reguł systemu, kto o jakie zabiegi lub zasoby i w jakim czasie może rejestrować online w Państwa klinice. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby lekarz kierujący skierował pacjenta do kliniki, przekazując wszystkie istotne w procesie terapeutycznym informacje o pacjencie przy równoczesnej optymalizacji wewnętrznego wykorzystania zasobów. Ponadszpitalne planowanie zasobów: Dzięki zarządzaniu przepływem procesów samedi zapewnia efektywne zarządzanie personelem, salami, łóżkami i urządzeniami. Za pomocą modułu Call-Center można wdrożyć takie zarządzanie w opcji międzywydziałowej lub międzyszpitalnej (np. w ramach centralnego przydzielania terminów) w sposób niezakłócony i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obsługa pacjentów online: Bądźcie pionierami nowych standardów w obsłudze pacjenta. Rejestracja terminów online całodobowo przez 7 dni w tygodniu np. na wizytę ambulatoryjną (u ordynatora), automatyczne przypominanie o terminach wizyt przez SMS oraz karty wywiadu lekarskiego istotnego w procesie leczenia i inne informacje podawane w zindywidualizowanej postaci we właściwym czasie. Seite 1

4 Współpraca wewnątrzsektorowa Nieskomplikowana sieć Przychodnie pacjent samedi -pacient (wolny) lekarz kliniki pacjent jednostki lotnicze organizacja lekarz Referenci (wolny) Za pomocą nieodpłatnych kont samedi Light można połączyć Państwa klinikę czy szpital z innymi gabinetami lekarskimi, terapeutycznymi, klinikami itp., budując indywidualną sieć opieki medycznej. Zastosowanie samedi jest możliwe niezależnie od oprogramowania, które posiada Państwa partner sieciowy, ponieważ program Web 2.0 umożliwia poprzez interfejs dostęp do każdego systemu informacji medycznej bez żadnych procedur instalacyjnych. Dzięki obszernemu zakresowi reguł systemu następuje indywidualne zdefiniowanie praw dostępu i rejestracji dla każdego użytkownika, co umożliwia stworzenie jasnych struktur współpracy wewnątrz sektora. W sieci można koordynować profil leczenia pacjenta wykraczając poza granice kliniki, można skontaktować się z parterami sieciowymi zawsze na czas i przesyłać formularze (np. zgłoszenia na zabiegi operacyjne, wypisy ze szpitala, umowy selektywne) i inne dane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Sieć CRM samedi Einweiser-CRM umożliwia ustrukturowaną organizację i dokumentację współpracy z lekarzami kierującymi. Mogą oni drogą internetową poprzez samedi ustalać wiążące terminy wizyt i przyjęcia do szpitala z wyeliminowaniem czasowo ograniczonej telefonicznej dostępności oraz odczuwalnym zredukowaniem kosztów administracyjnych. W tym celu system zostanie skonfigurowany wg zasady samedi, tzn. zostanie dopasowany indywidualnie do Państwa osobistych potrzeb, dostępności i praw rejestracji. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu terminami wizyt w ciągu dnia następuje optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Podstawowe dane pacjenta są automatycznie przekazywane podczas procesu rejestracji, a dodatkowe obowiązkowe pola zapewniają każdorazowo udostępnienie przez lekarza kierującego wszystkich informacji niezbędnych w procesie leczenia. Seite 2

5 Współpraca wewnątrzsektorowa Ścieżki kliniczne na poziomie ponadszpitalnym Na bazie systemu rejestracji terminów wizyt moduł Call-Center samedi umożliwia komfortową koordynację ponadsektorowych działań klinicznych. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby uzgodnić terminy w różnych instytucjach, oddziałach i gabinetach lekarskich niezależnie od ich lokalizacji. To umożliwia np. kierownikom prowadzącym dane sprawy (case manager) lub odpowiedzialnym za wypis ze szpitala (planowanie leczenia poszpitalnego w placówkach rehabilitacyjnych, domach, w ramach opieki lekarzy specjalistów itp.) uniknąć wykonywania wielu telefonów, przesyłania korespondencji pocztą czy faksem. Wypisy ze szpitala i moduł formularzy samedi pozwalają na bezproblemowe tworzenie formularzy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, zarządzanie nimi oraz zatwierdzanie w sieci opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność i kanały komunikacyjne są jednoznacznie zdefiniowane w systemie, umożliwiając ukierunkowaną, niezakłóconą komunikację wszystkich podmiotów zaangażowanych w leczenie. Możliwe jest również ustrukturyzowane zatwierdzanie wypisów ze szpitala oraz bezpieczne, kompletne, cyfrowe rozliczanie świadczeń zgodnie z 295 ust. 1b SGB (federalnego kodeksu prawa socjalnego - Sozialgesetzbuch) na podstawie gotowych formularzy. samedi umożliwia komunikację cyfrową, a tym samym redukcję liczby wykonywanych telefonów, przesyłanych faksów, listów czy wiadomości . A to z kolei wpływa na obniżenie kosztów, wyższą jakość danych oraz bezpośredni dostęp do wszystkich informacji. Seite 3

6 Planowanie zasobów i zarządzanie procesami Wydajne planowanie pomieszczeń, sal i urządzeń Oprogramowanie samedi pozwala na bardziej kompleksowe, a równocześnie efektywniejsze planowanie wewnętrznymi zasobami szpitala. System konfigurowany jest indywidualnie do potrzeb użytkownika zgodnie z zasadą samedi : Kompleksowe reguły systemu umożliwiają zaplanowanie wszystkich osób biorących udział w procesie leczenia, pomieszczeń, sal, urządzeń dokładnie w takim czasie, kiedy rzeczywiście będą one niezbędne w procesie leczenia. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie zredukować okresy bezczynności i nieefektywności oraz zwiększyć wykorzystanie dostępnych zasobów. Optymalne planowanie zabiegów operacyjnych i koordynacja terminów Za pomocą narzędzia do zarządzania zabiegami operacyjnymi samedi możliwe jest niezawodne wyznaczanie terminów operacji. W ramach zarządzania można zaplanować wszystkie działania przygotowawcze i końcowe oraz przygotować wszystkie niezbędne zasoby, np. sale operacyjne, lekarzy, urządzenia, niezależnie od tego, czy znajdują się one w klinice czy poza nią. Dzięki wstępnie zdefiniowanym zasadom rejestracji do poszczególnych lekarzy operujących, np. ustalenie zindywidualizowanych godzin operacji, limitów oraz reguł niewykorzystania limitów następuje optymalne wykorzystanie sal operacyjnych. Program samedi pozwala na pokonanie ograniczeń czasowych i przestrzennych również w przypadku chirurgów ambulatoryjnych lub prowadzących własną praktykę lekarską, ponieważ koordynacja zabiegów online może niemal całkowicie zastąpić dyżury faksowe i telefonicznie. Chirurdzy zewnętrzni połączeni są za pomocą występujących łączy z wszystkimi popularnymi systemami zarządzania praktyką lekarską, prowadząc online za pomocą systemu rejestracji samedi wiążącą rejestrację całodobową z możliwością przesuwania i odmowy wizyt zgodnie z indywidualnymi zasadami panującymi w klinice. Seite 4

7 Planowanie zasobów i zarządzanie procesami Monitoring i zarządzanie jakością Zaznaczony kolorem podgląd danego miesiąca pozwala na stałe monitorowanie wykorzystania zasobów (np. urządzeń, łóżek, sal szpitalnych) i natychmiastowe rozpoznanie okresów nadmiernego lub niedostatecznego wykorzystania zasobów. W systemie samedi można zawsze sprawdzić dzienny, procentowy stan wykorzystania, korzystając z funkcji przesuwania kursora myszy (mouse over). Lista osób w poczekalni stanowi obszerną bazę informacji na temat aktualnego czasu oczekiwania oraz efektywnego okresu leczenia pacjenta. Za pomocą kont pacjentów samedi można dodatkowo przesyłać pacjentom wyniki badań, karty informacyjne i wypisy ze szpitala z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Zautomatyzowane przekazywanie informacji Chcesz zredukować w zintegrowany sposób nieefektywny czas oczekiwania na pacjenta, który zapomniał o terminie swojej wizyty? Za pomocą samedi można przypomnieć pacjentowi o zbliżającej się wizycie, przesyłając mu wiadomość SMS, Automatyczne, specyficzne dla danego leczenia potwierdzenia terminów (z dopasowanymi materiałami informacyjnymi lub kartą wywiadu chorobowego załączoną w postaci pliku pdf), przypomnienia o wizycie i informacje o opóźnieniach zapewniają zawsze optymalne informowanie pacjenta i usprawnienie obsługi. Nawet w razie konieczności zmiany organizacji dnia możliwe jest wysłanie informacji z odwołaniem lub przesunięciem wizyty bez poświęcania na ten cel nadmiernego nakładu czasu. W ramach zapewnienia jakości przy okazji informacji o kolejnej wizycie kontrolnej można przeprowadzać również w sieci zautomatyzowane ankiety na temat jakości i zadowolenia pacjenta, a za pomocą modułu samedi -Recall indywidualnie tworzyć grupy pacjentów, kontaktować się z nimi w bezpośredni sposób, zapewniając tym samym ukierunkowany przekaz informacji. Przygotowani na wyzwania przyszłości Modułowa struktura programu samedi umożliwia zależne od potrzeb rozszerzenie zakresu funkcji poprzez integrację z oprogramowaniem innych dostawców, tworząc elastyczną i przyszłościową platformę sieciową. Np. elektroniczny FallAkte Plus lub laboratorium star.net umożliwiają już dziś stały dostęp do istotnych w procesie leczenia informacji, a sieciowe konsylium lekarskie zapewnia obszerną, wewnątrzsektorową współpracę lekarzy prowadzących leczenie. Seite 5

8 Internetowa obsługa pacjentów i marketing online Rejestracja online przez stronę internetową lub aplikację iphone Oprogramowanie samedi obejmuje internetowy system rejestracji terminów, za pomocą którego pacjenci mogą całodobowo wiążąco umawiać się na wizytę lekarską zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Takie rozwiązanie eliminuje długi czas oczekiwania na zwolnienie linii telefonicznej i znaczne odciążenie osób pracujących w obsłudze telefonicznej. Można przy tym dokładnie ustalić, na jakie wizyty można umówić danego pacjenta (np. w zależności od rodzaju ubezpieczenia), przy czym pacjenci nie muszą w oczywisty sposób widzieć obciążenia danego lekarza. Pacjenci mogą umawiać się na wizytę z dowolnego miejsca, korzystając z mobilnej opcji na smartfony, np. aplikacji dostępnej w Apple Store. Takie rozwiązania znacznie poprawiają jakość obsługi pacjenta i zmniejszają wysokość kosztów administracyjnych. Marketing elektroniczny dzięki samedi w wyszukiwarkach lekarzy lub poprzez indywidualizację designu Podłącz się do internetowej sieci i wykorzystaj technologię rejestracji samedi na wszystkich Twoich profilach internetowych, np. w niemieckich wyszukiwarkach lekarzy i stomatologów imedo.de, jameda.de, arzttermine.de lub portalu rezerwacji terminów online (https://tk.samedi.de). Za pomocą interfejsu rejestracji samedi dla twórców stron internetowych można dopasować design okna rezerwacji pacjenta w zalezności od potrzeb szpitala, dobierając kształty, kolory i nawigację w zależności od własnych preferencji (por. przykład). przykład: Seite 6

9 Szczególne właściwości samedi online: prosta obsługa przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa Z oprogramowania samedi można korzystać bez instalowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu. Trzypoziomowy proces kodowania zapewnia równocześnie zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Będąc oprogramowaniem sieciowym, samedi zapewnia stałe pobieranie bezpłatnych aktualizacji, automatyczne sporządzanie kopii zapasowej, nieograniczoną czasowo dostępność oraz centralną konserwację, System samedi posiada różnorodne łącza, umożliwiające niezależne od producenta podłączenie do wszystkich popularnych systemów IT w obszarze ambulatoryjnym i klinicznym (np. poprzez HL7). Dodatkowo oprogramowanie Web 2.0 posiada złącza XML i JSON, porty usług sieciowych oraz różne możliwości eksportu CSV w celu analizy danych w formacie Excel, Access itp. Oprogramowanie samedi zostało wyróżnione wieloma nagrodami: w roku 2008 otrzymało nagrodę największej europejskiej innowacji podczas największej konferencji internetowej LeWeb, w 2009 roku otrzymało nagrodę Financial Times, zwyciężając w konkursie Ideenpark Gesundheitswirtschaft [Park pomysłów w służbie zdrowia]. Kolejne wyróżnienia: 2010 r. - nagroda International Society for Quality in Healthcare, 2011 r. - nagroda Initiative Mittelstand [Innowacyjność Średniej Przedsiębiorczości], 2012 r. - nagroda Kongresu Sieci Służby Zdrowia, nagrody przyznawane przez najlepsze kliniki i przez inicjatywę Deutschland-Land der Ideen. W 2012 r. samedi otrzymał również oficjalnie certyfikat organizacji Kassenärztliche Bundesvereinigung [Federalne Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych]. System samedi łączy w sieci już ponad 3500 praktyk lekarskich, szpitali i dostawców usług medycznych na terenie całego kraju a teraz zapraszamy również Państwa do skorzystania z indywidualnych rozwiązań zgodnie ze specyficznymi wymaganiami placówki. Zapraszamy do zapoznania się z samedi podczas niewiążącej prezentacji online (od poniedziałku do soboty w godz ). ul. Młodzieńcza Warszawa Tel: (22) zertifiziert S/854/1211/36/430

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Platforma. Więcej niż program do gabinetu

Platforma. Więcej niż program do gabinetu Platforma Więcej niż program do gabinetu Czym jest Platforma igabinet? Poznaj ogromne możliwości tego oprogramowania 2 Główna idea Platformy igabinet Poznaj filozofię korzystania z tego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Platforma. Więcej niż program do gabinetu

Platforma. Więcej niż program do gabinetu Platforma Więcej niż program do gabinetu Czym jest Platforma igabinet? Poznaj ogromne możliwości tego oprogramowania 2 Główna idea Platformy igabinet Poznaj filozofię korzystania z tego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni

e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych POSitive Restaurant 3 POSitive Restaurant str.

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch.

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch. Jakosc Magazyn 2/2014 ISSN 2299-6249 Technologie Technologie przyszłości Comarch w branży medycznej Bezpieczeństwo Dlaczego kupujemy certyfikowane produkty Środowisko Odpowiedzialni za środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo