Sieci Komputerowe Standard Ethernet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Standard Ethernet"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Standard Ethernet dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Historia standardu Ethernet Domena kolizyjna Zasada działania protokołu CSMA/CD Struktura ramki ethernetowej Nagłówek LLC SNAP w ramce ethernetowej Wyznaczanie wielkości ramki ethernetowej Przepustowość sieci opartych na Ethernecie Rodzaje segmentacji sieci Sposoby przełączania pakietów 2

3 Historia standardu Ethernet Standard Ethernet został opracowany w 1972 przez firmę Xerox PARC Corporation (Palo Alto Research Centre Xerox Corporation) jako standard słuŝący do łączenia drukarek z komputerami. Za twórcę Ethernetu uwaŝa się Roberta Metcalf'a z Xerox PARC (załoŝyciela 3COM Corp.). Ethernet jest standardem sieci LAN w którym wszystkie węzły mają dostęp do tego samego pasma transmisji danych stowarzyszenie IEEE opracowało zbiór standardów sieci LAN IEEE 802. Standard Ethernet został oznaczony jako IEEE ISO oznacza standard Ethernet jako ISO Standard Ethernet obejmuje warstwę fizyczna i warstwę łącza danych modelu OSI. 3

4 Historia standardu Ethernet początki Ethernetu w Xerox PARC (75 Ohm'owy kabel, szybkości 3 Mbps) ISOC RFC 826, definicja ARP (ang.) Address Resolution Protocol dla Ethernet'u ISOC RFC 894, definicja sieci IP z linkiem Ethernet'owym standard IEEE 802.3, standard protokołu CSMA/CD ISOC RFC 1042, definicja sieci IP korzystającej ze linku IEEE 802.3/LLC IEEE 802.3u, szybki Ethernet (100BTX, 100BT4, 100BFX) IEEE 802.3z, gigabit Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, 1000BASE-T IEEE , bezprzewodowy Ethernet IEEE 802.3ae, 10-Gigabit Ethernet. 4

5 Specyfikacje standardu Ethernet RFC 894, 'A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks' Dokument określa standardy kapsułkowania datagramów IP w ramki Ethernetowe. Mechanizmy przyporządkowywania (odwzorowania) adresów IP na adresy MAC kart sieciowych. Standard Ethernet opublikowany przez DIX: 'The Ethernet - A Local Area Network', Version 1.0, Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, Xerox Corporation, September Dokumenty IEEE

6 Odmiany standardu Ethernet Odmiany standardu Ethernet: Ethernet, transmisja do 10Mb/s, IEEE 802.3u, Fast Ethernet, transmisja do 100Mb/s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab (skrętka kat 5,6), Gigabit Ethernet, transmisja do 1Gb/s, IEEE 802.3ae, 10-Gigabit Ethernet. Standardy kabli ethernetowych: 10Base2, cienki ethernet (thin Ethernet), 185 m, 10Base5, gruby ethernet (thick Ethernet), 500 m, 10BaseTX, skrętka UTP, STP, 100 m, 10BaseF, światłowód, 2000 m. 6

7 Cechy standardu Ethernet Pakiety danych w sieci Ethernet nazywają się ramkami (ang.) frames. Ramki ethernetowe tworzone są przez protokół MAC, (ang.) Medium Access Control. W standardzie Ethernet węzły znajdujące się w jednej sieci tworzą domenę kolizyjną, tzn. w tym samym czasie moŝe nadawać tylko jeden węzeł, jeŝeli nadaje więcej niŝ jeden węzeł to dochodzi do kolizji. DuŜe sieci mogą być podzielone na podsieci z których kaŝda podsieć tworzy osobną domenę kolizyjną (segment sieci). 7

8 Cechy standardu Ethernet Do wykrywania kolizji w sieciach ethernetowych wykorzystywany jest protokół CSMA/CD (ang.) Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection. W sieciach ethernetowych zbudowanych z kabli koncentrycznych urządzenia mogą transmitować dane w trybie half duplex. W sieciach Fast Ethernet, zbudowanych ze skrętki, światłowodów transmisja moŝe zachodzić w trybie full duplex. Skrętka, światłowód zbudowane są z dwóch par kabli oznaczonych T, R słuŝących do jednoczesnego nadawania (T) i odbierania (R) danych. Karta sieciowa musi być skonfigurowana do transmisji w trybie full dublex, przełączniki muszą być typu Fast Ethernet. 8

9 Metody dostępu do medium transmisyjnego Metody dostępu do medium transmisyjnego: podział częstotliwości, (ang.) frequency division multiplexing. Dostępny zakres częstotliwości jest dzielony na uŝytkowników sieci. podział czasu, (ang.) time division multiplexing. Czas dostępu do medium jest dzielony na uŝytkowników sieci. CDMA, (ang.) Code Division Multiple Access. Węzły mają pełny dostęp do medium. CSMA, (ang.) Carrier Sense Multiple Access. Hosty mają pełny dostęp do medium, ale tylko jeden host moŝe nadawać. znacznik, (ang.) token. Nadawać moŝe host posiadający znacznik (token). 9

10 Protokół CSMA/CD CSMA/CD, (ang.) Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Standard IEEE Sieci Ethernet definiowane są jako sieci z metodą dostępu do medium typu CSMA/CD. Protokół CSMA/CD słuŝy w sieciach Ethernet do wykrywania i informowania węzłów o kolizjach. Carrier-Sense Multiple Access Collision Detection oznacza, Ŝe węzeł przed wysłaniem danych nasłuchuje czy inny węzeł nie nadaje. oznacza, Ŝe wszystkie węzły mają dostęp do medium transmisyjnego. oznacza, Ŝe istnieje mechanizm wykrywania błędów (kolizji). W sieci Ethernet w jednej domenie kolizyjnej moŝe nadawać tylko jeden węzeł, inne węzły w tym czasie nasłuchują. Sytuacja w której w sieci nadaje więcej niŝ jeden węzeł jest traktowana jako błąd transmisji. Protokół CSMA/CD realizuje transmisje w trybie half-duplex. 10

11 Protokół CSMA/CD Przerwa międzyramkowa (ang.) interframe gap minimalny czas między nadaniem kolejnej ramki. Opóźnienie propagacji, (ang.) propagation delay czas potrzebny na przejście sygnału między dwoma najdalej oddalonymi węzłami w sieci. Czas wymuszenia kolizji czas przez który urządzenie po wykryciu kolizji nadaje aby wymusić wykrycie kolizji przez inne węzły. Ethernet: Fast Ethernet: Gigabit Ethernet: czas_wymuszenia_kolizji = 3.2 µs, przesłanie 32 bitów z szybkością 10Mb/s. czas_wymuszenia_kolizji = 5.12 µs, przesłanie 512 bitów z szybkością 100Mb/s. czas_wymuszenia_kolizji = µs, przesłanie 4096 bitów z szybkością 1Gb/s. 11

12 Zasada działania CSMA/CD Węzeł przed rozpoczęciem nadawania sprawdza czy nie nadaje inny węzeł w sieci. JeŜeli brak jest w sieci sygnałów to węzeł zaczyna nadawać, sprawdzając czy inny węzeł nie rozpoczął nadawania. W tym czasie wszystkie inne węzły nasłuchują. JeŜeli węzeł nadający odbierze jakiś sygnał (co oznacza, Ŝe inny węzeł rozpoczął nadawanie) przez jakiś czas jeszcze nadaje w celu wymuszenia kolizji. Dla standardu Ethernet jest to czas 3.2 µs. Transmisja 1 bitu w sieci Ethernet (przy szybkości 10Mb/s) odbywa się w czasie 100 ns. W sieci etherentowej czas transmisji 32 bitów wynosi 32 * 100 *10-9 s = s = 3.2 µs. Dla sieci FastEthernet czas transmisji 512 bitów wynosi 512 * 10 *10-9 s = 512 * 10-6 s / 100 = 5.12 µs. 12

13 Zasada działania CSMA/CD Aby doszło do wykrycia kolizji i wstrzymania transmisji nadawca musi nadawać przez czas dwukrotnie większy niŝ czas potrzebny na przesłanie sygnału między maksymalnie oddalonymi węzłami sieci (500 m). Czas nadawania 32 bitów = 32*100 ns = 3.2 µs. W ciągu 3.2 µs sygnał elektryczny przebędzie około 3.2 µs * 3 *10 8 m/s = 960 m, to jest 2 * max. dlug. segmentu sieci Ethernet. W sieci Ethernet brak jest mechanizmów potwierdzających poprawność przesłanych danych, dlatego retransmisja uszkodzonej ramki moŝe nastąpić tylko w wyniku przerwania transmisji i wznowienia jej w innym czasie. Po wykryciu kolizji węzeł ustala czas przez który nie będzie nadawać - czas_oczekiwania. MoŜliwe jest 15 prób rozpoczęcia transmisji, po kaŝdej próbie czas oczekiwania jest wydłuŝany. Po kaŝdej z 15 prób czas oczekiwania jest wydłuŝany: czas_oczekiwania(i) = n(i) * czas_wymuszenia_kolizji n(i) - liczba losowa z przedziału <0, 2k-1>, k = min( i,10 ), i <1,15>. 13

14 Wielkości ramki ethernetowej Wielkość pola danych: min. 46 bajtów, maks bajtów. W standardzie Ethernet węzły przed wysłaniem kolejnej ramki nasłuchują przez 9.6 µs, (ang.) interframe gap, sprawdzając czy nie doszło do kolizji. Przerwa 9.6 µs jest równowaŝna przesalaniu 96 bitów, czyli 12 bajtów (przy szybkości 10 Mbps). Minimalna wielkosci ramki Ethernet Pole ramki interframe gap (9.6 µs) preambula +SFD adres MAC docelowy adres MAC zrodla Pole 'Typ ramki' Pole danych CRC Min. fizyczna wielkość ramki: Wielkosc pola 12 bajtow 8 bajtow 6 bajtow 6 bajtow 2 bajty 46 bajtow 4 bajty bajty Maksymalna wielkosci ramki Ethernet Pole ramki Wielkosc pola interframe gap (9.6 µs) 12 bajtow preambula +SFD 8 bajtow adres MAC docelowy 6 bajtow adres MAC zrodla 6 bajtow Pole 'Typ ramki' 2 bajty Pole danych 1500 bajtow CRC 4 bajty Min. fizyczna wielkość ramki: bajtów Wielkość ramki Ethernet bez pola 'interframe gap' i preambuły wynosi: 64 bajty. Ramka mniejsza od 64 bajtów jest uznawana za fragment kolizji (collision fragment) lub małą ramkę, (ang.) runt frame i jest odrzucana przez odbiorcę. Ramka większa od 1518 bajtów odrzucana jako zbyt duŝa, (ang.) giant frame. 14

15 Struktura ramki ethernetowej Bajty Preambula Adres odbiorcy Adres nadawcy Typ ramki Dane Frame Check Sequence Struktura ramki Ethernet'ow ej Pole: Preambuła. 64 bity, zawiera ciąg bitów SłuŜy odbiorcy do synchronizacji zegara. Preambuła składa się z: 7 bajtów + 1 bajtu SFD, Start of Frame Delimiter, wartość Pole: Adres odbiorcy. Wielkość: 48 bitów. Pole zawiera fizyczny adres MAC odbiorcy ramki. Pole: Adres nadawcy. Wielkość: 48 bitów. Pole zawiera fizyczny adres MAC nadawcy ramki. Pole: Typ ramki. Wielkosc:16 bitów. Pole: Dane. Wielkość: zmienna od 46 do 1500 bitów. Pole zawiera dane ramki. Pole: FCS, (Frame Check Sequence). Wielkość: 32 bity. Suma kontrolna (liczona metodą CRC). 15

16 Typy ramek Ethernet Przykładowe wartości pola 'Typ ramki': DC - ramki IEEE LLC/SNAP protokół Pv protokół CCIT X Frame Relay 818D - Motorola FFFF - zastrzeŝony 16

17 Nagłówek LLC SNAP W celu zapewnienia jednolitej interpretacji typów ramek stowarzyszenie IEEE wprowadziło w standardzie IEEE specyfikacje nagłówka 'LLC SNAP zawierającego pola: LLC, (ang.) Logical Link Control, 24 bity. SNAP, (ang.) Subnetwork Access Point, 40 bitów. Bajty Pole LLC Pole SNAP AA AA Naglowek LLC SNAP Bajty Preambula Adres odbiorcy Adres nadawcy Typ ramki LLC Dane FCS Ramka Ethernet'owa z LLC 17

18 Nagłówek LLC SNAP Nagłówek LLC SNAP Pole: LLC, 24 bity, poprzedza pole typu SNAP. pole DSAP (Destination Source Acces Point) pole SSAP (Source Service Acces Point) bajt sterujący (określa typ ramki LLC) Pole: SNAP, 40 bitów, składa sie z: pola OUI, (ang.) Organizationally Unique Identifier. Pole zawiera informacje o organizacji która standaryzuje budowę ramki (24 bity) pola typ, określającego typ ramki według tej organizacji (16 bitów). Przykład: datagram IP zakapsułkowany w ramkę ethernetowa. Pole LLC: stała wartość AA AA 03 Pole SNAP: pole OUI ma wartość oznacza ramkę Ethernetową pole typ: 08 00, oznacza protokół IPv4. Bajty Pole LLC Pole SNAP AA AA Naglowek LLC SNAP 18

19 Nagłówek LLC SNAP Podwarstwy warstwy Łącza Danych: LLC - Logical Link Control. MAC - Media Access Control. Dla sieci o transmisji 1000Mbs istnieje GIMII Gigabit Media Independent Interface, który składa się z następujących warstw: PCS (Physical Coding Sublayer), kodowanie danych 8B/10B, wykrywanie kolizji, obsługa autonegocjacji. PMA (Physical Medium Attachement), konwersja równoległa/szeregowa między PCS (125 MHz) i PMD (1250 MHz). PMD (Physical Medium Dependent), przesyłanie sygnałów do medium transmisyjnego. 19

20 Przykład ramki Ethernet: Telnet, TCP Connect Request # Naglowek Ethernetowy Packet 3 arrived at 17:37:23.94 Packet size = 58 bytes Destination = 0:e0:f7:26:3f:e9 Source = 8:0:20:86:35:4b Ethertype = 0800 (IP) # Naglowek IP Version = 4 Header length = 20 bytes Type of service = 0x00 Total length = 44 bytes Identification = 2232 Flags = 0x = do not fragment = last fragment Fragment offset = 0 bytes Time to live = 255 seconds/hops Protocol = 6 (TCP) Header checksum = 9997 Source address = , client Destination address = , server.math.edu.pl No options # Naglowek TCP Source port = Destination port = 23 Sequence number = Acknowledgement number = 0 Data offset = 24 bytes Flags = 0x = No urgent pointer = No acknowledgement = No push = No reset = Syn = No Fin Window = 8760 Checksum = 0xa92c Urgent pointer = 0 Options: (4 bytes) - Maximum segment size = 1460 bytes 20

21 Przepustowość sieci Ethernet Aby zwiększyć przepustowość sieci Ethenret moŝna: wykorzystać transmisję danych w trybie full duplex, podzielić sieć na segmenty (aby zmniejszyć domeny kolizyjne), zastosować szybszą metodę przełączania pakietów. W zaleŝności od urządzenia transmisyjnego zastosowanego do podziału sieci na segmenty moŝna uzyskać: zmniejszenie obciąŝenia sieci (pakiety są kierowane do konkretnych podsieci), zwiększenia szybkość transmisji poprzez zmniejszenie domeny kolizyjnej, szybsze odnajdywanie węzłów w sieci na podstawie tablic routingu, zwiększenie szybkość przełączania pakietów. 21

22 Rodzaje segmentacji sieci Segmentacja sieci za pomocą mostów Mosty dzielą siec na segmenty w warstwie Łącza Danych, tzn. podział jest dokonywany na podstawie adresów MAC kart sieciowych. Informacja o adresach MAC znajduje się w tablicy adresów mostu. Segmentacja sieci za pomocą przełączników. Przełączniki segmentują siec na podstawie adresów MAC. Przełącznik zbiera informacje o adresach MAC poprzez analizę ramek. Zebrane informacje zapisuje w pamięci CAM, (ang.) Content-Adressable-Memeory. Segmentacja sieci za pomocą ruterów: Routery dzielą siec na podstawie adresów IP i adresów MAC. Tablice routingu routerów zawierają adresy IP i adresy MAC węzłów sieci. 22

23 Sposoby przełączania pakietów Szybkość transmisji w sieciach zaleŝy do sposobu przełączania pakietów przez urządzenia transmisyjne. Routery wykorzystują metodę: store&forward (przechowaj i przekaz). Router kopiuje cala ramkę ethernetową do pamięci (bufora), następnie wylicza wartość CRC. JeŜeli CRC wartość jest niewłaściwa, router gubi ramkę. Czas przekierowania zaleŝy od wielkości ramki. Błąd CRC jest zwracany zawsze gdy: ramka jest mniejsza od 64 bajtów ramka jest większa niŝ 1518 bajtów. Przełączniki wykorzystują metodę przełączania 'cut-through': przełącznik kopiuje z ramki Ethernet'owej do pamięci tylko adres docelowy MAC (sześć bajtów po preambule), sprawdza adres docelowy w tabeli przełącznika, (ang.) switching table, przesyła cala ramkę (lub jej część) do węzła docelowego. Odmiany metody cut-throught: fast-forward, pakiety przekazywane są zaraz po odczytaniu przez switch adresu docelowego. fragment-free (przełączanie bez fragmentacji), filtrowane są pakiety powodujące kolizje (np. mniejsze od 64 bajtów). 23

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Rok akademicki 2013/2014, Wykład nr 7 2/70 Plan wykładu nr 7 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Różnice między IPv4 i IPv6...c... 116 Nagłówek IPv6...c... 117 Rozdział 4. Protokoły routingu...121 Podstawowe typy protokołów routingu...

Różnice między IPv4 i IPv6...c... 116 Nagłówek IPv6...c... 117 Rozdział 4. Protokoły routingu...121 Podstawowe typy protokołów routingu... Spis treści Rozdział 1. Budowa i elementy składowe sieci...9 Topologie sieciowe...c... 9 Topologie stosowane w sieciach lokalnych... 9 Tworzenie sieci wielosegmentowej i stosowane topologie... 18 Topologia

Bardziej szczegółowo

Technika sieciowa Ethernet

Technika sieciowa Ethernet Ethernet 1 Technika sieciowa Ethernet - 22 maja 1972 zostało odnotowane w historii powstanie pierwszej lokalnej sieci komputerowej w Palo Alto Research Center w USA laboratorium firmy XEROX. - Pomysł zaczerpnięty

Bardziej szczegółowo

Systemy zamknięte - stare rozwiązanie protokół zależy od producenta urządzenia.

Systemy zamknięte - stare rozwiązanie protokół zależy od producenta urządzenia. Sieci komputerowe Wykład 1 Systemy zamknięte - stare rozwiązanie protokół zależy od producenta urządzenia. Systemy otwarte - pozwala na zmianę sprzętu bez reorganizacji sieci. zbudowane zgodnie z pewną

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH SIECI KOMPUTEROWE WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Sieć jest systemem komunikacji komputerów między sobą poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci LAN. Ryszard Myhan

Topologie sieci LAN. Ryszard Myhan Topologie sieci LAN Ryszard Myhan Sieci lokalne (LAN Local Area Networks) Sieci te charakteryzują się następującymi cechami: Sieci działają na zamkniętym obszarze; Stacje wchodzące w skład sieci lokalnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Standard sieci komputerowej Ethernet

Standard sieci komputerowej Ethernet Standard sieci komputerowej Ethernet 1 Ethernet Standard sieci komputerowych opracowany przez firmę Xerox, DEC oraz Intel w 1976 roku Standard wykorzystuje topologie sieci typu magistrala, pierścień lub

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 2. Sieci komputerowe. Cele kształcenia: Rodzaje sieci komputerowych. Metody

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo

Historia local area networks LAN. Topologia

Historia local area networks LAN. Topologia PORADNIKI LAN Historia local area networks LAN W połowie lat 70-tych Robert Metcalf i David Boggs z firmy Xerox eksperymentowali z komunikacją między komputerami. Stało się to pierwszą implementacją Ethernetu.

Bardziej szczegółowo

Kto jest odpowiedzialny za nasze dzisiejsze szkolenie? Odrobina historii albo: dlaczego właściwie Ethernet? a dlaczego TCP/IP? Podstawowe rodzaje

Kto jest odpowiedzialny za nasze dzisiejsze szkolenie? Odrobina historii albo: dlaczego właściwie Ethernet? a dlaczego TCP/IP? Podstawowe rodzaje A.K. Kto jest odpowiedzialny za nasze dzisiejsze szkolenie? Odrobina historii albo: dlaczego właściwie Ethernet? a dlaczego TCP/IP? Podstawowe rodzaje komunikacji sieciowej Model komunikacyjny ISO/OSI

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo