Norma, wartości referencyjne i ich znaczenie dla formułowania diagnozy. Wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norma, wartości referencyjne i ich znaczenie dla formułowania diagnozy. Wykład 1"

Transkrypt

1 Norma, wartości referencyjne i ich znaczenie dla formułowania diagnozy. Wykład 1 Dr Agnieszka Jaźwa

2

3 Zdrowie i choroba Definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO): Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko nieobecnością choroby czy niedomagania. Chorobą jest więc każde odstępstwo od pełni stanu zdrowia.

4 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ICD-10 jest opracowana przez WHO i obowiązuje w Polsce od roku Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Nozologia (gr. νόσος, nosos, choroba + λόγος, logos, nauka) dziedzina wiedzy medycznej, zajmująca się podziałem (klasyfikacją) chorób i ich opisem. Główny podział klasyfikacji chorób opiera się na ich etiologii, patogenezie oraz objawach chorobowych.

5 Rola laboratorium diagnostycznego w opiece medycznej Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

6 Najczęstsze przyczyny zlecania badań laboratoryjnych Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

7 Tryb zlecania i wykonywania badań laboratoryjnych normalny: - w godzinach pracy laboratorium - zapewnia uzyskanie wiarygodnego wyniku (standardowe przygotowanie pacjenta) pilny (cito): - potrzebne natychmiast - wykonywane u chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia - wykonywane przez całą dobę - ograniczone do parametrów, których zmiany są niebezpieczne dla chorego (RKZ, K+, Na+, glukoza, mocznik, morfologia itd.) dyżurowy

8 Zasady doboru materiału do badań Materiał biologiczny, w którym najczęściej wykonywane są badania laboratoryjne: Krew Mocz Płyn mózgowo-rdzeniowy Kał Ślina Kamienie moczowe lub żółciowe Wycinki tkankowe (bioptaty) Komórki Szpik kostny Płyny (z jamy opłucnej, z jamy otrzewnej, ze stawów, cyst, itp.) Popłuczyny (np. oskrzelowo-pęcherzykowe) Pot

9 Krew jako materiał analityczny Rodzaje: żylna: -pobierana przez pielęgniarkę z żyły łokciowej, rzadziej z innych żył np. na powierzchni dłoni lub żyły skroniowej tętnicza: - pobierana przez lekarzy lub doświadczone pielęgniarki z tętnicy: udowej, podobojczykowej, ramiennej, promieniowej, łokciowej - niebezpieczeństwo krwotoku -badanie RKZ i gazometrii włośniczkowa: - pobierana z opuszki palca, u noworodków przez nakłucie piętki - bieżąca kontrola glikemii przy łóżku chorego - doraźne oznaczanie morfologii krwi u noworodków (badanie morfologii, bilirubiny)

10 Zamknięty próżniowy system pobierania krwi żylnej Krew jest pobierana przy pomocy igły wkręconej w uchwyt. Po dokonaniu wkłucia probówka umieszczana jest wewnątrz uchwytu. Kalibrowana próżnia w probówce pozwala na aspirację określonej objętości krwi.

11 Krew jako materiał analityczny Krew jako materiał do badań laboratoryjnych: krew pełna: -próbówki z antykoagulantem (morfologia EDTA, gazometria heparyna) Probówka do badań hematologicznych z K 3 EDTA Probówka z heparyną litową osocze: - płyn po oddzieleniu elementów morfologicznych z krwi pełnej - próbówki z odpowiednim antykoagulantem (hemostaza cytrynian sodowy; mleczany, glukoza fluorek sodu) - właściwa proporcja krew/antykoagulant gwarancją wiarygodnego wyniku (hemostaza cytrynian sodowy 1:9) - dokładne wymieszanie krwi po pobraniu (mikroskrzepiki) surowica: - z wykrzepionej krwi po odwirowaniu odciągamy surowice - różni się od osocza brakiem fibrynogenu i czynników zużywanych w tworzeniu włóknika - badanie biochemii, serologia, próba krzyżowa Probówka do glukozy z fluorkiem potasu i Na 2 EDTA Probówka na surowice z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym Probówka do koagulologii z 3,2% roztworem cytrynianu sodowego Probówka na surowice z przyspieszaczem wykrzepiania

12 Krew jako materiał analityczny Krew jest płynną tkanką złożoną z elementów morfotycznych i osocza. W organizmie dorosłego człowieka znajduje się ok. 3,8-5,4 litrów krwi (ok. 8% wagi ciała). Surowica Krew pełna Osocze

13 Krew jako materiał analityczny Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

14 Środki stosowane przy pobieraniu krwi do badań Rodzaje środków przeciwkrzepliwych (antykoagulanty): Rodzaje środków przyspieszających krzepnięcie: Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

15 Mocz jako materiał analityczny Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

16 Badanie ogólne moczu Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

17 Badania innych materiałów analitycznych Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w przypadku podejrzenia zapalenia opon mózgowych, krwawień do OUN, chorób neurodegeneracyjnych o różnym podłożu, chorób nowotworowych. Badanie kału na obecność krwi utajonej, pasożytów, niestrawionych resztek pokarmu (włókien mięsnych, tłuszczów) Badanie płynów z jam ciała w celu oceny rodzaju płynów gromadzących się w jamach ciała (oznaczenie białka całkowitego, albuminy, cholesterolu, niektórych enzymów np. LDH, liczby komórek, w tym komórek nowotworowych, analiza mikrobiologiczna) Badanie płynu owodniowego diagnostyka chorób wrodzonych i wykrywanie wad rozwojowych płodu. Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

18 Amniopunkcja Zabieg nie jest wykonywany przed 14 tyg. ciąży. Ryzyko związane z uszkodzeniem płodu wynosi ~ 0.5%. Hodowla komórek trwa ok. 5-7 dni. Ich aktywność przypomina aktywność fibroblastów. Wykonywana u kobiet po 35 r. ż. w celu wykrycia zaburzeń chromosomalnych u płodu. Pozwala na wykrycie pośrednich metabolitów charakterystycznych dla niektórych wrodzonych wad, szczególnie związanych z przemianą kwasów organicznych wspolne-badania-w-czasie-ciazy Potwierdza występowanie nieprawidłowości wykrytych w surowicy krwi matki, np. stężeń AFP- alfafetoproteina, hcg ludzka gonadotropina kosmówkowa.

19 Interpretacja wyników badań laboratoryjnych Zakres wartości referencyjnych (wartości odniesienia) pojęcie statystyczne obejmujące 95% badanej populacji ludzi zdrowych - 5 osób na 100 badanych uznawanych za całkowicie zdrowych, może mieć wynik danego parametru powyżej lub poniżej zakresu wartości prawidłowych zakłada się więc, że wśród osób zdrowych 2.5% może mieć wyniki niższe a 2.5% wyższe od zakresu wartości referencyjnych ponieważ nie istnieją wyraźne granice wartości prawidłowych dlatego niezwykle ważną rzeczą przy ocenie pojedynczego wyniku jest jego łączna ocena z obrazem klinicznym pacjenta (jego dolegliwości, objawy, wyniki badań obrazowych itd.).

20 Interpretacja wyników badań laboratoryjnych Wartości referencyjne zależne są od: metody badań laboratoryjnych, jaką zastosujemy do oznaczenia danego parametru błędu w precyzji pomiaru, jaki nieuchronnie wiąże się z daną metodą pracowni wykonującej badanie i przyjętych w tej pracowni warunków pobierania i przechowywania materiałów biologicznych przeznaczonych do badań. wpływu czynników biologicznych : - płeć - wiek - pora dnia (dobowe wahania w wydzielaniu niektórych hormonów) - czas jaki upłynął od ostatniego posiłku (stan na czczo lub po posiłku) - wysiłek fizyczny (wzrost H +, NH 4+, mleczanu po wysiłku fizycznym) - stany fizjologiczne organizmu (inne wartości niektórych parametrów u kobiet w ciąży) - przyjmowane leki Aby uniknąć rozbieżności ustala się wartości normalne (referencyjne) dla możliwie jednorodnych pod względem jakiejś cechy grup osób - grupy według wieku, płci, rasy bądź grupy etnicznej. Są to grupy referencyjne charakteryzujące się sobie właściwym zakresem wartości referencyjnych.

21 Zakres wartości referencyjnych Otrzymany zbiór wartości pomiarów interesującej nas cechy dla wytypowanej populacji (grupy) referencyjnej należy opracować statystycznie ustalając: wartość średnią wielkość rozrzutu wokół średniej kształt otrzymanego rozrzutu Rozkład symetryczny Gaussa Rozkład niesymetryczny (lewostronny) Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

22 Przykłady wartości referencyjnych

23 Zakresy wartości referencyjnych WBC w zależności od wieku Jacques Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych. Medipage, 2011

24 Niezgodność wyniku badania laboratoryjnego z obrazem klinicznym Utajony stan patologiczny / Utajony okres choroby Nietypowy przebieg choroby Przesunięcie w czasie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych Okienka diagnostyczne markerów kardiologicznych dla zawału: Mioglobina: CK-MB stężenie: 2 do 12 godzin; 3 do 48 godzin; Błąd trywialny (duży podstawowy błąd) Troponina I: Troponina T: 4 godz. do 4 dni; 4 godz. do 5 dni

25 Błąd przedanalityczny przedlaboratoryjny: - niewłaściwe przygotowanie pacjenta - nieprawidłowe pobranie materiału (np. do nieodpowiednich probówek) - błędne oznakowanie probówki (zastosowanie kodów kreskowych znacznie zmniejsza występowanie tego typu błędów szybka i bezbłędna identyfikacja materiału ze zleceniem ) - niewłaściwy transport i przechowywanie materiału w laboratorium: - czas oczekiwania probówki (zbyt późne oddzielenie surowicy lub osocza od elementów morfotycznych) nie powinien przekroczyć 1 godziny - niewłaściwe warunki wirowania - rozdział materiału na stanowiska robocze

26 Błąd w przygotowaniu chorego 1. Wysiłek fizyczny, stres: - glukozy - stężenia białka całkowitego, katecholamin, białkomoczu 2. Zmiana pozycji ciała z leżącej na stojącą: % stężenia białka całkowitego, Ca2+, liczby erytrocytów 3. Wpływ żywienia (rodzaj, ilość): - glukozy (węglowodanów), Na+ 4. Alkohol: - triglicerydów, GGTP, MCV 5. Używki (alkohol, palenie): - CEA 6. Diagnostyka fizykalna: - prolaktyny badanie sutków - CK, mioglobiny zastrzyki domięśniowe 7. Fizjologiczne uwarunkowania pacjenta: - wiek, płeć, ciąża, miesiączka

27 Błąd w przygotowaniu chorego Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

28 Błędy podczas pobierania materiału do badań Zastosowanie niewłaściwego antykoagulantu lub w niewłaściwej proporcji (efekt rozcieńczenia) Niedokładne wymieszanie krwi z antykoagulantem (mikroskrzepy): - morfologii, PLT Niewłaściwe użycie stazy (max 1 min.): -10 min: Ht, Hb, pco2, białka Hemoliza: - K+, LDH - użycie cienkich igieł - silne podciśnienie w probówce - zamrożenie krwi (nigdy nie mrozimy krwi pełnej, hemoliza krew do wyrzucenia) Rozcieńczenie próbek: - pobieranie z centralnych wkłuć - rozcieńczenie z powodu trwającej infuzji - ucisk miejsca nakłucia, przy pobieraniu krwi włośniczkowej (rozcieńczenie płynem tkankowym)

29 Błędy podczas pobierania materiału do badań cd. Zanieczyszczenie próbek: - roztworami infuzyjnymi, nie pobierać z centralnych wkłuć K+, glukoza - zanieczyszczenie mikrobiologiczne np. niedostateczna dezynfekcja stęż. alkoholu - po dezynfekcji skóry alkoholem Zbyt późne oddzielenie surowicy: - K+ - normalnie 15 razy więcej w erytrocytach, niż w surowicy - LDH normalnie 160 x więcej w erytrocytach, niż w surowicy - surowice oddzielić w czasie min. po pobraniu (krzepniecie zakończone) Metabolizm in vitro we krwi: - glukozy, alkoholu - mleczanów Zbyt długi czas transportu, niewłaściwa temp. transportu lub przechowywania Wrażliwość na światło: - bilirubiny, witamin

30 Dokładność i precyzja metody laboratoryjnej Precyzja metody pomiaru stopień zgodności między wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości (zgodność wielokrotnych pomiarów tego samego materiału). Dokładność metody pomiaru stopień zgodności wartości uzyskanej dla oznaczanej wielkości z wartością rzeczywistą. Im dokładniejsza metoda pomiaru, tym uzyskiwane wyniki są bliższe wartości prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub przewidzianej teoretycznie. W serii pomiarów o dużej dokładności tej samej wielkości fizycznej lub chemicznej większość wyników będzie zbliżona do wartości prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub przewidzianej teoretycznie, a wyniki obarczone błędem przypadkowym będą od niej większe lub mniejsze.

31 Błędy analityczne 1. Błąd przypadkowy (błąd precyzji metody) Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

32 Błąd precyzji metody - przykład Wyliczona wartość średnia = 9,64 g/dl OS (SD) = ± 0,23 g/dl WZ (CV) = ± 2,38 % Otrzymane wyniki wskazują, że przy ponownym oznaczeniu hemoglobiny w tej samej próbce krwi, otrzymany wynik nie będzie się różnił od wartości średniej o więcej niż 0,23 g/dl (p=68%) i o więcej niż 0,46 g/dl (p=95%). Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

33 Powtarzalność vs odtwarzalność Czas w jakim pomiary są przeprowadzone, decyduje o sposobie interpretacji uzyskanych wyników: jeżeli pomiary są wykonane jeden po drugim tworząc serię analityczną, uzyskane wyniki opisują precyzję w serii = powtarzalność, która odzwierciedla maksymalną precyzję metody wyniki gromadzone w ciągu kilku dni jest to precyzja pomiędzy seriami = odtwarzalność

34 Błędy analityczne 2. Błąd systematyczny (błąd dokładności metody) Do przeprowadzenia oceny błędu systematycznego konieczne jest posłużenie się specjalnie opracowanym materiałem kontrolnym o znanej zawartości badanego składnika. Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

35 Rodzaje błędów systematycznych Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

36 Błędy analityczne 3. Błąd dopuszczalny Błąd dopuszczalny jest to maksymalny błąd pomiaru, który nie zmienia w sposób istotny znaczenia klinicznego uzyskanego wyniku. Wielkość błędu dopuszczalnego można wyznaczyć w oparciu o informacje na temat zmienności biologicznej badanych parametrów. Ocena precyzji i dokładności musi być oparta na znajomości tzw. błędu dopuszczalnego. Dopiero znając wielkość dopuszczalnego błędu precyzji, dopuszczalnego błędu dokładności i dopuszczalnego błędu całkowitego można ocenić jakość kontrolowanej metody.

37 Błąd dopuszczalny (z 1963 r.) x 100% 5 30 x 100% = 16,7% Wartość błędu precyzji powinna być niższa od wartości błędu dopuszczalnego, charakteryzującego potrzeby odbiorcy. Żaden błąd dopuszczalny nie może być większy od 10% (druga, arbitralna zasada Tonksa). Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

38 Błąd dopuszczalny wg. reguły Tonksa

39 Wady metody Tonksa Szerokość i położenie zakresu normy, stosowanego do określenia błędu dopuszczalnego, uzależnione są od jakości samej metody (nieprecyzyjność poszerza ten zakres, duże błędy przypadkowe i systematyczne mogą powodować uzyskanie bardzo szerokiego zakresu normy, a w związku z tym również dużej wartości błędu dopuszczalnego). Utrata podstaw do prowadzenia obliczeń, wynikająca z definitywnego odejścia od stosowania w praktyce laboratoryjnej zakresu normy. W wyniku prac Panelu Ekspertów ds. Teorii Wartości Referencyjnych Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej zakres normy zastąpiony został przedziałem (przedziałami) referencyjnym (referencyjnymi).

40 Wielkość całkowitego dopuszczalnego błędu pomiaru Wielkość błędu dopuszczalnego może być obliczana lub przyjmowana w oparciu o: Wyniki analizy skutków różnych wartości błędu dopuszczalnego w określonych sytuacjach klinicznych; Wyniki analizy skutków różnych wartości błędu dopuszczalnego na podejmowane decyzje kliniczne: a. Dane oparte na zmienności biologicznej; b. Dane oparte na analizie opinii klinicystów; Publikowane zalecenia: a. Ustalenia krajowych i międzynarodowych grup ekspertów; b. Ustalenia lokalnych grup ekspertów lub indywidualnych specjalistów; Dopuszczalne błędy: a. Określone przez obowiązujące przepisy; b. Pochodzące z programów zewnątrzlaboratoryjnej oceny jakości (ang. external quality assessment, EQA); Wartości wynikające z możliwości technicznych (state of the art): a. Obliczane z wyników uzyskiwanych przez laboratoria w programach EQA; b. Podawane w aktualnym piśmiennictwie

41 Obowiązujące dopuszczalne granice błędów wg. COBJwDL Sprawdziany chemiczne Sprawdzian parametrów równowagi kwasowozasadowej Sprawdziany hematologiczne Sprawdziany koagulologiczne Sprawdziany immunologiczne Sprawdziany markerów sercowych

42 Kontrola jakości badań laboratoryjnych Każda metoda pomiarowa jest narażona na pogorszenie się precyzji i dokładności. Dlatego należy stosować sprawdzony system kontroli jakości badań. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna ma na celu utrzymywanie metod pomiarowych na takim poziomie, aby popełniane błędy analityczne nie przekraczały dopuszczalnych granic. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna umożliwia laboratoriom monitorowanie dokładności badań i porównywanie wyników ich pracy z innymi laboratoriami (w kraju i zagranicą). Jest szczególnie przydatna do wykrywania błędów systematycznych, ale może służyć również do wzmocnienia kontroli nad błędami przypadkowymi. Nadzór nad jakością wyników badań laboratoryjnych pozwala na uzyskanie wiarygodnej informacji o stanie zdrowia badanej osoby, a to oznacza, że: - wynik analizy jest poprawny analitycznie - zmierzona wartość odpowiada stanowi w organiźmie w określonym czasie

43 Kontrola jakości w oparciu o kartę Levey-Jenningsa Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

44 Charakterystyka wartości diagnostycznej badań Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

45 Charakterystyka wartości diagnostycznej badań Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

46 Zasady dobrej współpracy z laboratorium Szutowicz i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009

47

48 Informacje ogólne na temat kursu Na stronie Zakładu Biotechnologii Medycznej zamieszczone zostaną slajdy z poszczególnych wykładów zawierające najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie wykładów. Do każdych ćwiczeń powinni Państwo być przygotowani na wykładzie poprzedzającym dane ćwiczenia podanych zostanie kilka zagadnień, z których wiedza sprawdzona zostanie przez osobę prowadzącą dane zajęcia w formie krótkiego kolokwium. Wyniki uzyskane z takich testów nie będą decydowały o udziale w zajęciach, ale mogą mieć wpływ na końcową ocenę z ćwiczeń. Obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie sprawozdań i krótkich kolokwiów poprzedzających każde zajęcia laboratoryjne) jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego. Egzamin końcowy (w czerwcu 2013 r.) - w formie testu jednokrotnego wyboru, będzie obejmował tematy poruszane na wykładach oraz w trakcie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

49 Materiały źródłowe i pomoce naukowe

50 Materiały źródłowe i pomoce naukowe ckfinder/userfiles/files/pdf/skrypt.pdf W bibliotece dostępnych jest kilkanaście egzemplarzy

51 Do przygotowania na najbliższe ćwiczenia Analiza wybranych elektrolitów w płynach ustrojowych: 1) Oznaczanie wapnia: reakcja z o-krezoloftaleiną 2) Oznaczanie magnezu: reakcja z błękitem ksylidylowym 3) Oznaczanie fosforu: reakcja z molibdenianem amonowym

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 wydanie bezpłatne z dnia 15.01.2014 r. BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 Laboratorium Badawcze ANCHEM zlokalizowane jest w Brodnicy przy ul. Korczaka 2. Stanowi zespół Pracowni Diagnostyki Medycznej, Serologii,

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u ponad połowy chorych nie występują

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd piśmiennictwa Journal Club

Przegląd piśmiennictwa Journal Club diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 241-249 Przegląd piśmiennictwa Journal Club Stabilność oznaczanych parametrów w krwi pełnej, surowicy i osoczu Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

XVIII Zjazd Naukowy ZBIÓR STRESZCZEŃ

XVIII Zjazd Naukowy ZBIÓR STRESZCZEŃ diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 203 Volume 49 Number 3 x-x Praca oryginalna Original Article XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej ZBIÓR STRESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux Diagnostyka bliska pacjentom czerwiec 2010 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux Diagnostyka bliska pacjentom czerwiec 2010 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 53 czerwiec 2010 aktualności biomérieux Diagnostyka bliska pacjentom Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Test VIDAS HIV-DUO ULTRA w diagnozowaniu zakażenia HIV 7 StandLab IQs

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ISSN 1689-6858 W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans... Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące w LM Sp. J., dotyczące pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych: Pobieranie krwi żylnej Jako standard przyjmuje się pobieranie krwi żylnej systemem

Bardziej szczegółowo

Preanalityka weterynaryjna

Preanalityka weterynaryjna od pobrania do analizy Na preanalitykę składają się czynności obejmujące przygotowanie próbki do badania laboratoryjnego. Do czynności tych zalicza się przygotowanie pacjenta, pobranie materiału, oznakowanie

Bardziej szczegółowo

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH 66 grudzień 2013 aktualności biomérieux EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH Oporność na antybiotyki stanowi poważny problem dla opieki zdrowotnej na całym świecie. TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 4 411-417 Praca poglądowa Review Article Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej Criminal

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

TWOJE LABORATORIUM NO 01

TWOJE LABORATORIUM NO 01 TWOJE LABORATORIUM NO 01 31/WIOSNA 2015 Badanie ogólne moczu Trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badania ogólnego moczu Ocena bezobjawowej mikroskopowej hematurii u osób

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik

One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Informacje dla pedagogów i opiekunów Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik One są wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.04 14:09:08 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

OPIEKA SZKOLNEJ Z CUKRZYCĄ PIELĘGNIARKI NAD UCZNIEM MATERIAŁ EDUKACYJNY. informacje dla pielęgniarki szkolnej

OPIEKA SZKOLNEJ Z CUKRZYCĄ PIELĘGNIARKI NAD UCZNIEM MATERIAŁ EDUKACYJNY. informacje dla pielęgniarki szkolnej OPIEKA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ NAD UCZNIEM Z CUKRZYCĄ informacje dla pielęgniarki szkolnej MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC. OPRACOWANIE: Mgr Alicja Szewczyk Poradnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo