FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - PORADNIK; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - PORADNIK; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK;"

Transkrypt

1 1. B droga : przełom w budżecie domowym : "trudne początki zmian" / Paweł Nowak. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop , [1] s. ; 22 cm. FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - PORADNIK; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK; 2. B droga : ulepszony system finansów osobistych : "fundamenty twojego budżetu" / Paweł Nowak. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop s. : il. ; 21 cm. FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK; 3. B różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko / Michał Jaskólski. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [2] s. : fot. kolor. ; 22 cm. DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - HISTORIA; DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - PUBLICYSTYKA; 4. B years of money and finance : lessons and challenges / ed. and introduced by Morten Balling & Ernest Gnan ; foreword by Christian Noyer ; preface by Urs W. Birchler; chapters by Niels Thygesen [et al.] ; SUERF - The European Money and Finance Forum. - Vienna : Larcier, cop XVIII, 522 s. : wykr. ; 25 cm. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - HISTORIA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; NIERÓWNOWAGI GLOBALNE; PIENIĄDZ - POLITYKA - BADANIE; RYNEK FINANSOWY - TEORIA; UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO; NADZÓR FINANSOWY; BANKOWOŚĆ - MODELE; BANKOWOŚĆ - EUROPA; SHADOW BANKING; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; INSTRUMENTY POCHODNE; 5. B ADMINISTRACYJNOPRAWNE uwarunkowania inwestycji celu publicznego / Barbara Krupa. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - PRAWO - POLSKA; INWESTYCJE PUBLICZNE - POLSKA;

2 6. A.68314/6 ADWOKATURA a modele procedur sądowych / pod red. Jacka Giezka, Andrzeja Malickiego. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [2] s. ; 21 cm. - ( Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu ; t. 6) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KONFERENCJE; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KONFERENCJE; 7. B ALFRED Marshall and modern economics : equilibrium theory and evolutionary economics / Neil Hart. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, cop XIII, [1], 271 s. ; 23 cm. MARSHALL, ALFRED ( ; EKONOMISTA); RÓWNOWAGA EKONOMICZNA; EKONOMIA EWOLUCYJNA; 8. B ALGORITHMIC trading : winning strategies and their rationale / Ernest P. Chan. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XV, [1], 207 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Trading Series) AKCJE; EXCHANGE-TRADED FUNDS; ALGORYTMY; INWESTYCJE - ANALIZA; PROGRAM TRADING (PAPIERY WARTOŚCIOWE); 9. B ALIMENTY : komentarz / Jacek Ignaczewski [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXII, 642 s. ; 23 cm. - ( Sądowe Komentarze Tematyczne) ALIMENTY - PRAWO - POLSKA; PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - POLSKA; 10. B ALL about investing in gold : the easy way to get started / John Jagerson, S. Wade Hansen. - New York [et al.] : McGraw-Hill, cop IX, [3], 242, [1] s. : wykr. ; 23 cm. - ( "All About" Finance Series) ZŁOTO - RYNEK; ZŁOTO - INWESTYCJE; ZŁOTO - ASPEKT EKONOMICZNY; ZŁOTO - CENY - PROGNOZOWANIE; ZŁOTO - OBRÓT; SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ; ZŁOTO - STANY ZJEDNOCZONE; SREBRO - INWESTYCJE;

3 11. B ALTERNATIVE alternatives : risk, returns and investment strategy / Sona Blessing. - Chichester : John Wiley and Sons, XXII, 242 s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) INWESTYCJE ALTERNATYWNE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE; SPEKULACJA; RYZYKO; 12. B ALTERNATIVE investment strategies and risk management : improve your investment portfolio's risk-reward ratio / Raghurami Reddy Etukuru. - Bloomington, Indianapolis : iuniverse, cop [12], 331, [1] s. : il. ; 23 cm. INWESTYCJE ALTERNATYWNE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; DUE DILIGENCE; PRIVATE EQUITY; FUNDUSZ HEDGINGOWY; KONTA ZARZĄDZANE; TOWARY - RYNEK - INWESTYCJE; OPCJE EGZOTYCZNE (FINANSE); INDEKS RYNKU TOWAROWEGO; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE; REIT; 13. C ALTERNATIVE investments : instruments, performance, benchmarks, and strategies / ed. H. Kent Baker, Greg Filbeck. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop IX, [1], 638 s. : wykr. ; 26 cm. - ( Robert W. Kolb Series in Finance) INWESTYCJE ALTERNATYWNE; KAPITAŁ - INWESTYCJE; INWESTYCJE; ALOKACJA KAPITAŁU; INWESTYCJE - ANALIZA; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE; PRIVATE EQUITY; FUNDUSZ HEDGINGOWY; KONTA ZARZĄDZANE; 14. A AMORTYZACJA w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych / Elżbieta Gaździk. - Wrocław : Presscom, s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Finanse Publiczne) AMORTYZACJA; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; ŚRODKI TRWAŁE - PRAWO - POLSKA; 15. B ANALIZA finansowa : teoria i zadania / Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) ANALIZA FINANSOWA - PODRĘCZNIK; ANALIZA FINANSOWA - ZADANIA I ĆWICZENIA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE;

4 16. B W ANALIZA finansowa przedsiębiorstwa / red. Grzegorz Gołębiowski ; Adian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; 17. B ANALIZA i wspomaganie decyzji / red. nauk. Donata Kopańska-Bródka. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 135) PODEJMOWANIE DECYZJI; INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; PODEJMOWANIE DECYZJI - MODELE; ZARZĄDZANIE - PODEJMOWANIE DECYZJI; 18. B ANALIZA techniczna rynków terminowych / Jack D. Schwager ; przeł. Wojciech Madej. - Warszawa : Linia, XXII, 764 s. : il. ; 25 cm. ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE); OSCYLATORY; RYNEK TERMINOWY - ANALIZA; SYSTEM TRANSAKCYJNY; ŚWIECE JAPOŃSKIE; 19. B /1 APELACJA w postępowaniu cywilnym : komentarz, orzecznictwo / Małgorzata Manowska. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Komentarz i Orzecznictwo) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; APELACJA (POSTĘPOWANIE) - POLSKA; 20. B /2 APELACJA w postępowaniu cywilnym : komentarz, orzecznictwo : suplement, przykłady / Małgorzata Manowska. - Warszawa : LexisNexis, LXVIII s. ; 21 cm. - ( Komentarz i Orzecznictwo) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; APELACJA (POSTĘPOWANIE) - POLSKA;

5 21. B ASIA chartbook : crises, credit and debt, / Carmen M. Reinhart. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 44 s. : wykr. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19655) OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE - AZJA; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - AZJA; KRYZYS FINANSOWY - AZJA; DŁUGI PUBLICZNE - AZJA; MODELE EKONOMETRYCZNE; 22. B AUTONOMICZNE systemy w negocjacjach / red. nauk. Stanisław Stanek, Tomasz Wachowicz. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 138) NEGOCJACJE - MODELE; SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI; 23. B AUTORYTET Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Dariusz Dudek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., s. ; 25 cm. PREZYDENCI - POLSKA; PREZYDENCI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - POLSKA; WŁADZA (NAUKI SPOŁECZNE) - POLSKA ; POLSKA - KONSTYTUCJE A PRAWODAWSTWO; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - INTERPRETACJA; 24. B BADANIA koniunktury : fakty, użyteczność / Elżbieta Adamowicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. KONIUNKTURA GOSPODARCZA - BADANIE; CYKL KONIUNKTURALNY - BADANIE - POLSKA; 25. B BADANIA operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu / Teresa Pamuła, Aleksander Król. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [3] s. : il. (w tym kolor) ; 24 cm. BADANIA OPERACYJNE - PODRĘCZNIK; PROGRAMOWANIE LINIOWE - PODRĘCZNIK; ARKUSZE KALKULACYJNE - PODRĘCZNIK; MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - STOSOWANIE;

6 26. B BAŁKANY Zachodnie między przeszłością a przyszłością / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio ; Uniwersytet Łódzki, Bałkany 20/21 Centrum Naukowo- Badawcze UŁ. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., s. : fot. ; 22 cm. - ( Bałkany na Przełomie XX/XXI wieku ; 3) BAŁKANY (REGION) - POLITYKA I RZĄDY ; JUGOSŁAWIA - POLITYKA I RZĄDY; JUGOSŁAWIA - HISTORIA; BAŁKANY (REGION) A UNIA EUROPEJSKA; 27. B BANK management and control : strategy, capital and risk management / Johannes Wernz. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop XIII, 120 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Management for Professionals) BANKI - ZARZĄDZANIE; BANKI - PRAWO; RYZYKO BANKOWE; RYZYKO - MODELE; NADZÓR BANKOWY - PRAWO; 28. C.59513/6 BANKNOTY polskie = Polish paper money : kolekcja Lucow. T.6, / Jerzy Koziczyński. - Warszawa : SEMAFIC, s. : fot. kolor. ; 32 cm. LUCOW, JANUSZ (1948- ; KOLEKCJONER NUMIZMATÓW) - KOLEKCJE NUMIZMATYCZNE; PIENIĄDZ - HISTORIA - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - HISTORIA - POLSKA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - KATALOG; 29. B W W BANKOWOŚĆ muzułmańska / Katarzyna Górak-Sosnowska, Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., , [2] s. : il. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - USŁUGI - KRAJE ISLAMSKIE; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE ISLAMSKIE; RYNEK FINANSOWY - KRAJE ISLAMSKIE; CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ISLAMSKIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE - KRAJE ISLAMSKIE; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - INSTYTUCJE - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW;

7 30. B BEZPIECZEŃSTWO prawne z perspektywy filozofii prawa / Jadwiga Potrzeszcz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Teorii i Filozofii Prawa. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., s. ; 24 cm. PRAWO; PAŃSTWO PRAWNE; BEZPIECZEŃSTWO - PRAWO; FILOZOFIA PRAWA; BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE; PRAWODAWSTWO; 31. B BEZPIECZEŃSTWO w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński [et al.]. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA ; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT SPOŁECZNY - POLSKA ; 32. B THE CHINA crisis : how China's economic collapse will lead to a global depression / James R. Gorrie. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XII, 292 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - CHINY; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; CHINY - GOSPODARKA ; CHINY - GOSPODARKA - POLITYKA; 33. A CHINY, Stany Zjednoczone i świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan Yewa / oprac. Graham Allison, Robert D. Blackwill, Ali Wyne ; przeł. Halina Bińczak. - Warszawa : Kurhaus Publishing, s. ; 22 cm. LEE, KUAN YEW (1923- ; POLITYK SINGAPURSKI) - ROZMOWY; WYWIAD DZIENNIKARSKI; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ; 34. B COMPETITION policy and price fixing / Louis Kaplow. - Princeton, New Yersey ; Oxford : Princeton University Press, cop XVI, [2], 490 s. : il. ; 24 cm. KONKURENCJA - POLITYKA; KONKURENCJA - PRAWO; USTALANIE CEN;

8 35. B CONTROLLING the World Bank and IMF : shareholders, stakeholders, and the politics of concessional lending / Liam Clegg. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, cop XVI, 212 s. ; 23 cm. - ( International Political Economy Series) BANK ŚWIATOWY; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; INSTYTUCJE FINANSOWE MIĘDZYNARODOWE; POMOC GOSPODARCZA; ROZWÓJ GOSPODARCZY; INSTYTUCJE FINANSOWE MIĘDZYNARODOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; FINANSE - INSTYTUCJE - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; 36. B CONTROLLING w zarządzaniu : uwarunkowania psychologiczne / Marta Nowak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania ; nr 246) CONTROLLING - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; CONTROLLING; PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; RÓŻNICE KULTUROWE; 37. B THE COST of capital for alternative investments / Jakub W. Jurek, Erik Stafford. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 37, [11] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19643) INWESTYCJE ALTERNATYWNE; KOSZT KAPITAŁU; FUNDUSZ HEDGINGOWY - STRATEGIE INWESTYCYJNE; 38. B CROWDING out redefined : the role of reserve accumulation / Carmen M. Reinhart, Takeshi Tashiro. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 44 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19652) OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - AZJA; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE - AZJA; KRYZYS FINANSOWY - AZJA; DŁUGI PUBLICZNE - AZJA; MODELE EKONOMETRYCZNE;

9 39. A CYWILNOPRAWNA ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca. - Warszawa : Wolters Kluwer, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO AUTORSKIE - POLSKA; 40. B CZYNNIK energia w polityce gospodarczej = Energy factor in economic policy / red. nauk. Jerzy Tarajkowski ; [tł. na jęz. ang. Joanna Gruszecka, Dariusz Gulczyński, Piotr Makówka ; Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu]. - Poznań : Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. Wydaw., s. : il. ; 24 cm. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ENERGETYKA; ENERGETYKA - POLITYKA - POLSKA; ENERGETYKA - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; ENERGETYKA - POLITYKA - NIEMCY, REP. FEDERALNA ; 41. A CZYNNOŚCI procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych / Hanna Knysiak-Molczyk, Artur Mudrecki ; pod red. Hanny Knysiak-Molczyk. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 22 cm. - ( Metodyki) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; CZYNNOŚCI PRAWNE - POLSKA; PRZEDSTAWICIELSTWO (PRAWO) - POLSKA; POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - POLSKA; 42. A CZYSTY zysk : powieść o pieniądzach/ David Lender ; [przekład Małgorzata Janicka]. - Warszawa : Kurhaus Publishing, cop s. ; 17 cm. - ( Skok na Kasę) GIEŁDA - POWIEŚĆ; BANKOWOŚĆ - POWIEŚĆ; FINANSE - POWIEŚĆ; 43. A DEFINED contribution pension plans : sticky or discerning money? / Clemens Sialm, Laura Starks, Hanjiang Zhang. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 53 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19569) EMERYTURA - STANY ZJEDNOCZONE; MUTUAL FUNDS - STANY ZJEDNOCZONE; FUNDUSZ EMERYTALNY - STANY ZJEDNOCZONE;

10 44. A THE DEVELOPMENT of opacity in U.S. banking / Gary Gorton. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 23 s. : wykr. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19540) BANKOWOŚĆ - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE; BANKOWOŚĆ - PRZEJRZYSTOŚĆ; BANKI PRYWATNE - HISTORIA; 45. B DISTILLING the macroeconomic news flow / Alessandro Beber, Michael W. Brandt, Maurizio Luisi. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 45 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19650) EKONOMIA - BADANIA; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; WSKAŹNIKI EKONOMICZNE; 46. A DOES expansionary monetary policy cause asset price booms : some historical and empirical evidence / Michael D. Bordo, John Landon-Lane. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2], 73 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19585) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - KRAJE OECD; INFLACJA - MODELE - KRAJE OECD; KREDYT BANKOWY - KRAJE OECD; AKTYWA - RYNEK - BADANIE; 47. A DYLEMATY milionera / Juliusz Sawarzyński. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop , [2] s. ; 20 cm. BOGACTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 48. B DZIEŁA zebrane / Tomasz Dybowski ; [kom. red. Marek Furtek et al.] ; [red. prow. Beata Chanowska-Dymlang]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, XV, 1553 s. ; 25 cm. DYBOWSKI, TOMASZ ( ; PRAWNIK); PRAWO CYWILNE - ZAGADNIENIA; PRAWO RZECZOWE - ZAGADNIENIA; ZOBOWIĄZANIA - PRAWO; PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - ZAGADNIENIA; PRAWO PAŃSTWOWE - ZAGADNIENIA; PRAWNICY - BIOGRAFIE;

11 49. B E-MARKETING : współczesne trendy, pakiet startowy / red. nauk. Jarosław Królewski, Paweł Sala. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop , [5] s. : il. kolor. ; 25 cm. MARKETING W INTERNECIE; 50. B THE ECONOMIC crisis and governance in the European Union : a critical assessment / ed. by Javier Bilbao-Ubillos. - London ; New York : Routledge, XIV, 201 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Routledge Studies in the European Economy ; 28) KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; POLITYKA SPOŁECZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; 51. C ECONOMIC psychology and experimental economics / ed. by Simon Kemp and Gabrielle Wall. - London ; New York : Routledge, VIII, 212 s. : il. ; 26 cm. EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; EKONOMIA EKSPERYMENTALNA; 52. A THE ENDGAME for the euro : a critical history / Bill Lucarelli. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, cop X, 170 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Pivot) UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO A KRYZYS FINANSOWY; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; EURO - ASPEKT EKONOMICZNY; 53. B ETYKA biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / Jan Klimek. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ETYKA BIZNESU; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

12 54. B THE EURO and international financial stability / Efthymios G. Tsionas. - Cham [et al.] : Springer, IX, [1], 308 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Financial and Monetary Policy Studies ; Vol. 37) EURO A KRYZYS FINANSOWY; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EUROPA - GOSPODARKA - 21 W.; DŁUGI PUBLICZNE - EUROPA; STABILNOŚĆ FINANSOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - EUROPA; UNIE WALUTOWE - EUROPA; 55. B EUROREGIONY polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych / Marianna Greta. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., s. : wykr., mapy kolor. ; 25 cm. EUROREGIONY - POLSKA; EUROREGIONY - ROZWÓJ; REGIONY - BADANIE - POLSKA; REGIONY - ZRÓŻNICOWANIE; 56. B EWOLUCJA prawa polskiego w dobie globalizacji / red. Dominik Tyrawa ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Katedra Prawa Międzynarodowego]. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., s. ; 24 cm. PRAWO - POLSKA ; PRAWO I GLOBALIZACJA; 57. A FAKTURY w 2014 r. / Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski. - Białystok : DK Wydawnictwo, cop s. ; 21 cm. FAKTURY - PRAWO - POLSKA; 58. B THE FALL of the euro : reinventing the Eurozone and the future of global investing / Jens Nordvig. - New York [et al.] : McGraw-Hill Education, cop XVIII, 264, [1] s. : wykr. ; 24 cm. EURO A KRYZYS FINANSOWY; EURO; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO- STREFA - PROGNOZOWANIE; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

13 59. A FASTLANE milionera / MJ DeMarco ; przekł. Michał Motyl ; [il. Daria Kettner]. - Katowice : Wydaw. Gall, s. : il. ; 22 cm. - ( IQ - Rozwijaj Inteligencję Finansową) BOGACTWO - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; SUKCES - PORADNIK; 60. C FINANCIAL modelling and asset valuation with Excel / Morten Helbæk, Ragnar Løvaas and Jon Mjølhus. - London ; New York : Routledge, XIV, [2], 430 s. : il. ; 26 cm. FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE - STOSOWANIE; MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - STOSOWANIE; INWESTYCJE - MODELE; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 61. B THE FINANCIALIZATION of commodity markets / Ing-Haw Cheng, Wei Xiong. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 35 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19642) FUTURES TOWAROWE - MODELE; KAPITAŁ - INWESTYCJE - RYZYKO; 62. B FINANSOWA twierdza : XII zwojów bogactwa / Daniel Wilczek. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop s. : il. ; 21 cm. KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; BOGACTWO - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - PODEJMOWANIE DECYZJI; 63. B W FINANSOWE uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami / red. nauk. Jan Turyna, Jan Rak. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 23 cm. RYZYKO - KONFERENCJE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; RYZYKO FINANSOWE - KONFERENCJE; RYNEK FINANSOWY - KONFERENCJE; FINANSE - ZARZĄDZANIE - KONFERENCJE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - KONFERENCJE;

14 64. B FINANSOWY geniusz : odkryj w sobie bogactwo / Daniel Wilczek. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop , [1] s. ; 19 cm. DECYZJE FINANSOWE; FINANSE - PORADNIK; SUKCES - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK; 65. B FIXED income relative value analysis : a practitioner's guide to the theory, tools, and trades / Doug Higgins and Christian Schaller. - Chichester : John Wiley and Sons, cop IX, [1], 371, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Bloomberg Financial Series) PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK - BADANIE; PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁYM DOCHODZIE; SWAP; CREDIT DEFAULT SWAPS; INSTRUMENTY POCHODNE; 66. B THE FOUNDATIONS and future of financial regulation : governance for responsibility / Mads Andenas and Iris H-Y Chiu. - London ; New York : Routledge, XVI, 539 s. ; 24 cm. FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FINANSE - PRAWO; BANKI - PRAWO; PRAWO GOSPODARCZE; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; NADZÓR BANKOWY - PRAWO; 67. C FUNDING liquidity, market liquidity and TED spread : a two-regime model / by Kris Boudt, Elle C. S. Paulus and Dale W. R. Rosenthal. - Brussels : National Bank of Belgium, [6], 36, [2] s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 244) RYNEK FINANSOWY - MODELE; RYNEK FINANSOWY - BADANIE; 68. B FUNKCJA personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania / red. nauk. Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - SELEKCJA; KADRY - ROZWÓJ; PŁACE; ZATRUDNIENIE - RESTRUKTURYZACJA; CONTROLLING PERSONALNY; RYNEK PRACY; RÓWNOŚĆ PŁCI; ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ; PRACA - PRAWO - POLSKA;

15 69. B W FUZJE i przejęcia : kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji / red. nauk. Joanna Korpus ; aut. Dorota Ciesielska-Maciągowska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Profesjonalne PWN, s. : wykr. ; 24 cm. FUZJE; PRZEJĘCIA; FUZJE - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; FUZJE - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEJĘCIA - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; PRZEJĘCIA - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEJĘCIA - KADRY - ZARZĄDZANIE; FUZJE - KADRY - ZARZĄDZANIE; DUE DILIGENCE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; 70. B GABINET luster : o kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie politycznym / Anna Giza [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, , [1] s. : wykr., fot. ; 25 cm. SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO - BADANIA - POLSKA; CHARAKTER NARODOWY POLSKI; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA ; ELITA (NAUKI SPOŁECZNE) - POLSKA; POLSKA - SOCJOLOGIA; POLSKA - SOCJOLOGIA POLITYKI ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - OPINIA PUBLICZNA; 71. B GIEŁDA, pasja, pieniądze : jak zamienić oszczędności w trafione inwestycje na GPW? / Daniel Sokołowski. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop , [1] s. : wykr. ; 21 cm. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA) - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; INWESTYCJE - STRATEGIE; RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; 72. B GLOBAL trade policy : questions and answers / Pamela J. Smith. - Chichester [et al.] : John Wiley and Sons ; Blackwell, XXIII, [1], 347 s. : wykr. ; 25 cm. HANDEL - POLITYKA; HANDEL ZAGRANICZNY - POLITYKA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - POLITYKA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY ; UMOWY HANDLOWE;

16 73. B GLOBALIZATION and transformation in Central European countries : the case of Poland / Tadeusz Kowalski ; Poznań University of Economics. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. GLOBALIZACJA ; KRYZYS FINANSOWY; TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; PRYWATYZACJA - POLSKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA - POLITYKA; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA ; 74. B GLOBALIZATION, democracy and development / Jorge Braga de Macedo [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 25 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19575) GOSPODARKA ŚWIATOWA A GLOBALIZACJA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE A GLOBALIZACJA; DEMOKRACJA A GLOBALIZACJA; 75. B GODZINA dziennie z mobile marketingiem / Rachel Pasqua, Noah Elkin ; [tł. Marta Najman]. - Gliwice : HELION, cop , [1] s. : il. ; 23 cm. - ( Onepress) MARKETING W INTERNECIE; MARKETING MOBILNY; HANDEL ELEKTRONICZNY; 76. C GOLD and gold mining in Ancient Egypt and Nubia : geoarchaeology of the Ancient gold mining sites in the Egyptian and Sudanese Eastern Deserts / Rosemarie Klemm, Dietrich Klemm. - Heidelberg [et al.] : Springer, cop XX, 649 s. : fot. kolor., mapy ; 26 cm. ( Natural Science in Archaeology) ZŁOTO - KOPALNIE I WYDOBYCIE; ZŁOTO - KOPALNIE I WYDOBYCIE - NUBIA; ZŁOTO - KOPALNIE I WYDOBYCIE - EGIPT - DO 640; ZŁOTO - ASPEKT EKONOMICZNY; ZŁOTO - RYNEK; ZŁOTO - HISTORIA; ZŁOTO; EGIPT - DO 640; NUBIA; 77. A GOOGLE Analytics dla marketingowców / Martyna Zastrożna. - Gliwice : HELION, cop s. : il. ; 21 cm. - ( Onepress) GOOGLE ANALYTICS (OPROGRAMOWANIE);

17 78. A GOSPODARKA, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej / Eugenia Śleszyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 21 cm. - ( Poradniki Lex) WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA ; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - FINANSE - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - OPŁATY I PODATKI; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - RACHUNKOWOŚĆ; 79. B GOSPODARKA w okresie globalnego kryzysu / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Witolda Kasperkiewicza. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., , [2] s. : il. ; 24 cm. ( Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 281) EKONOMIA BEHAWIORALNA; INFLACJA - TEORIA; NAIRU; BEZROBOCIE - POLSKA; KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY A RYNEK PRACY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK PRACY - POLSKA ; PODATEK A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; ZATRUDNIENIE - POLSKA; KAPITAŁ LUDZKI A ROZWÓJ GOSPODARCZY; PRODUKTYWNOŚĆ PRACY - POLSKA; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY - POLSKA; STABILNOŚĆ FISKALNA - GRUPA WYSZEHRADZKA; POMOC PUBLICZNA - POLSKA; CZAS PRACY - NIEMCY, REP. FEDERALNA ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - INNOWACYJNOŚĆ; POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA A UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KRYTERIA KONWERGENCJI; 80. B GOVERNANCE - korporacje, instytucje publiczne, sieci / red. nauk. Adam Samborski. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 141) NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - ZAGADNIENIA; 81. B GREEN economy and good governance for sustainable development : opportunities, promises and concerns / ed. by Jose A. Puppim de Oliveira. - Tokyo [et al.] : United Nations University Press, cop XV, [1], 350 s. : wykr. ; 24 cm. ZIELONA GOSPODARKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; EKOROZWÓJ; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - POLITYKA;

18 82. B GWARANCJE prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : C. H. Beck, LVI, 288 s. ; 22 cm. - ( Monografie Prawnicze) PRACA - PRAWO; STOSUNKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE; 83. B W HARMONIC trading : precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX / Maciej Żelazny. - Sieradz : Remax J. Perliński, s. : wykr. ; 24 cm. INWESTYCJE - STRATEGIE; RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA - PORADNIK; ŚWIECE JAPOŃSKIE; CIĄG FIBONACCIEGO; 84. B HEDGE fund market wizards : how winning traders win / Jack D. Schwager. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVII, [1], 526 s. ; 24 cm. INWESTORZY GIEŁDOWI; MAKLERZY SAMODZIELNI; FUNDUSZ HEDGINGOWY; 85. B HIDDEN hands in the market : ethnographies of fair trade, ethical consumption, and corporate social responsibility / ed. by Geert De Neve [et al.]. - Bingley, United Kingdom : Emerald JAI, cop XI, [1], 324 s. : fot. ; 23 cm. - ( Research in Economic Anthropology ; vol. 28) ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA; KAPITALIZM - ETYKA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - ASPEKT MORALNY I ETYCZNY; FAIR TRADE; KONKURENCJA NIEUCZCIWA; ANTYGLOBALIZM; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 86. A HIGH frequency traders : taking advantage of speed / Yacine Aït-Sahalia, Mehmet Saglam. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 50 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19531) HANDEL - MODELE; RYNEK FINANSOWY - PROGNOZOWANIE;

19 87. A HOME bias and local contagion : evidence from funds of hedge funds / Clemens Sialm, Zheng Sun, Lu Zheng. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 58 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19570) FUNDUSZ HEDGINGOWY - MODELE; 88. B HOMO administratus czyli człowiek w naukach o zarządzaniu / Jacek Miroński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. KIEROWNICTWO - BADANIA - POLSKA; KAPITAŁ LUDZKI - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ LUDZKI - ZARZĄDZANIE - BADANIA - POLSKA; KADRY - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - TEORIA; KIEROWNICTWO - PODEJMOWANIE DECYZJI; 89. C HOUSEHOLD and firm leverage, capital flows and monetary policy in a small open economy / by Mara Pirovano. - Brussels : National Bank of Belgium, [6], 38, [1] s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Belgium ; No 246) DSGE; EKONOMIA - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; 90. A HOW much would you pay to resolve long-run risk? / Larry G. Epstein, Emmanuel Farhi, Tomasz Strzalecki. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 23 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19541) INWESTYCJE - RYZYKO - MODELE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE - MODELE; 91. B IMMUNITET jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa / Marcin Menkes. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. ; 24 cm. IMMUNITETY PAŃSTW OBCYCH; KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE IMMUNITETÓW JURYSDYKCYJNYCH PAŃSTW I ICH WŁASNOŚCI; EUROPEJSKA KONWENCJA O IMMUNITECIE PAŃSTWA (1972); PRAWO MIĘDZYNARODOWE ;

20 92. B IMPREZY korporacyjne : jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie / Judy Allen ; przeł. Leszek Mokrzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 25 cm. SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE - PORADNIK; SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE - ASPEKT EKONOMICZNY; SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE - ORGANIZACJA; PUBLIC RELATIONS - ASPEKT EKONOMICZNY; SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE; PREZENTACJA (BIZNES); KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - PORADNIK; KADRY - KSZTAŁCENIE - PORADNIK; 93. B INCOME distribution and economic growth of Japan under the deflationary economy : theory and evidence based on an econometric analysis / Osamu Nakamura. - Singapore : World Scientific Publishing, cop XVII, 251 s. : wykr. ; 24 cm. DEFLACJA (EKONOMIA) - JAPONIA; PODZIAŁ DOCHODU - JAPONIA; WZROST GOSPODARCZY - JAPONIA; EKONOMETRIA - METODY; JAPONIA - GOSPODARKA - BADANIE; JAPONIA - GOSPODARKA - MODELE ; 94. B INDUSTRIAL shift : the structure of the new world economy / Joe Atikian. - New York : Palgrave Macmillan, cop X, 136 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Pivot) GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W; TECHNIKA A CYWILIZACJA; PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY A RYNEK PRACY; GLOBALIZACJA A ROLNICTWO; HANDEL MIĘDZYNARODOWY A GLOBALIZACJA; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY A ROZWÓJ GOSPODARCZY; 95. C INFLATION, debts and monetary challenges / Peter Sinclair. - [Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2013] s. ; 30 cm. NARODOWY BANK POLSKI - KONFERENCJE; PIENIĄDZ - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KONFERENCJE; 96. B INFORMATOR kadrowego 2013 r. / [red. Szymon Sokolik]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop s. ; 24 cm. - ( Biblioteka Kadrowca - Wiedza i Praktyka) PRACA - PRAWO - POLSKA - PORADNIK;

21 97. B.98001/3,cz.1 INFRASTRUKTURA logistyczna w transporcie. T. 3, cz. 1, Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu : praca zbiorowa / pod red. Sylwestra Markusika ; oprac. Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy Mikulski. - Gliwice : Politechnika Śląska. Wydaw., , [2] s. : il. ; 24 cm. LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; TRANSPORT - INFRASTRUKTURA - PODRĘCZNIK; TRANSPORT - PODRĘCZNIK; TELEMATYKA - PODRĘCZNIK; 98. B INNOWACJE marketingowe w sektorze e-commerce / Grzegorz Szymański. - Łódź : Politechnika Łódzka. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Monografie Politechniki Łódzkiej) HANDEL ELEKTRONICZNY - ASPEKT EKONOMICZNY; HANDEL ELEKTRONICZNY - INNOWACJE; MARKETING W INTERNECIE; PRZEDSIĘBIORSTWO INTERNETOWE - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE - ASPEKT EKONOMICZNY; 99. B INSTRUMENTY wspierające kształcenie ustawiczne pracowników : regulacje i ich wykorzystanie w podmiotach gospodarczych / red. nauk. Elżbieta Kryńska ; aut. : Elżbieta Kryńska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) EDUKACJA USTAWICZNA - POLSKA; KADRY - KSZTAŁCENIE - BADANIA - POLSKA; KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PRAWO - POLSKA ; 100. B INTERNET dla seniora : praktyczny poradnik dla stawiających pierwsze kroki w sieci / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. : il. ; 24 cm. INTERNET - PORADNIK; POCZTA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; INTERNET - ZAKUPY; FACEBOOK (SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY); BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - PORADNIK; INTERNET - BEZPIECZEŃSTWO;

22 101. B INWESTOWANIE w aktywa rzeczowe i finansowe / red. nauk. Krzysztof Marcinek. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 155) INWESTYCJE - ZAGADNIENIA; INWESTYCJE - STRATEGIE; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE; INWESTYCJE - RYZYKO; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE; RYNEK FINANSOWY - INNOWACJE; 102. C ISLAMIC banking in Indonesia : new perspectives on monetary and financial issues / Rifki Ismal. - Singapore : John Wiley and Sons Singapore, cop XXI, [1], 519 s. : wykr. ; 27 cm. - ( Wiley Finance Series) BANKOWOŚĆ - INDONEZJA; BANKI - INDONEZJA; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; ISLAM - ASPEKT EKONOMICZNY; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; 103. B ISLAMIC finance : the new regulatory challenge / ed. by Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim. - Singapore : John Wiley and Sons Singapore, cop XXXI, [1], 512 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) KRAJE ARABSKIE; FINANSE - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; BANKOWOŚĆ - KRAJE ISLAMSKIE; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; NADZÓR BANKOWY - KRAJE ISLAMSKIE; RYZYKO FINANSOWE - KRAJE ISLAMSKIE; RYZYKO - MODELE; SEKURYTYZACJA - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; RYNEK KAPITAŁOWY - KRAJE ISLAMSKIE; NADZÓR KORPORACYJNY - KRAJE ISLAMSKIE; FINANSE - USŁUGI - KRAJE ISLAMSKIE; 104. B IZBRANNYE sočineniâ / E. I. Lamanskij ; [red. sost. A. V. Bugrov, nauč. red. Û. A. Petrov]. - Moskva : Central'nyj Bank Rossijskoj Federacii, , [3] s., [9] k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. LAMANSKIJ, EVGENIJ IVANOVIČ ( ; ROSYJSKI EKONOMISTA I BANKIER); GOSUDARSTVENNYJ BANK ROSSIJSKOJ IMPERII (ROSJA); BANKOWOŚĆ - ROSJA; ROSJA - HISTORIA GOSPODARCZA;

23 105. B JAK przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych : poradnik dla księgowego / Maria Lech. - Gdańsk : ODDK, , [1] s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE; 106. B JAKIE decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej / Andrzej Fesnak. - Gliwice : Wydaw. "Złote Myśli", cop s. : wykr. ; 21 cm. ( Bogaty Polak, Biedny Polak) DECYZJE FINANSOWE; FINANSE OSOBISTE - PODEJMOWANIE DECYZJI; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; PLANOWANIE FINANSOWE; FINANSE - PORADNIK; FINANSE OSOBISTE - ZARZĄDZANIE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - PORADNIK; 107. B THE JOINT cross section of stocks and options / Byeong-Je An [et al]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 93, [1] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19590) INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI; WYCENA AKTYWÓW; RYNEK FINANSOWY - EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA; 108. B KAPITALIZM po polsku : między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej / Krzysztof Jasiecki. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Wydaw., s. ; 24 cm. KAPITALIZM - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; KAPITALIZM - POLSKA ; KAPITALIZM - BADANIA; 109. B KAPITAŁ intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej : (w optyce badawczej knowledge management) / Zbigniew Antczak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., , [1] s. : il. ; 25 cm. KAPITAŁ INTELEKTUALNY; KAPITAŁ LUDZKI; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ;

24 110. A KOBIETY i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Avivah Wittenberg-Cox, Alison Maitland. - Warszawa : Wolters Kluwer, s. ; 20 cm. KOBIETY W BIZNESIE; DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU; KOBIETY - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; SUKCES W BIZNESIE; 111. B KODEKS cywilny : komentarz. T. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka ; pod red. Jacka Gudowskiego. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 25 cm. - ( Wielkie Komentarze) WŁASNOŚĆ - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA ; WŁASNOŚĆ - PRAWO - POLSKA; PRAWO RZECZOWE - INTERPRETACJA - POLSKA ; PRAWO RZECZOWE - POLSKA; 112. B KODEKS karny : komentarz / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Filip Ciepły [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXIII, [1], 1235 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kompaktowe) PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; PRAWO KARNE - INTERPRETACJA - POLSKA; 113. B KODEKS postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Warszawa : C. H. Beck, XX, 925 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kodeksowe) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; 114. B /1 KODEKS postępowania karnego : komentarz. T. 1 / pod red. Dariusza Świeckiego ; aut. Barbara Augustyniak [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 24 cm. - ( Wielkie Komentarze) PRAWO KARNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA;

25 115. B /2 KODEKS postępowania karnego : komentarz. T. 2 / pod red. Dariusza Świeckiego ; aut. Barbara Augustyniak [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 24 cm. - ( Wielkie Komentarze) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA; 116. B KODEKS postępowania karnego : komentarz / Katarzyna T. Boratyńska [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 1310 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kompaktowe) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; 117. A KODEKS wyborczy : komentarz / Bogusław Banaszak. - Warszawa : C. H. Beck, XXII, 740 s. ; 20 cm. - ( Komentarze Becka) WYBORY - PRAWO - POLSKA; 118. B KOLEJOWE regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej / Janusz Górny. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, , [1] s. : il. ( w tym kolor.) ; 24 cm. - ( Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 32) TRANSPORT KOLEJOWY - POLSKA; TRANSPORT KOLEJOWY - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; TRANSPORT PASAŻERSKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ; 119. B KOMENTARZ do spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego / Marcin Uliasz ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 22 cm. - ( Komentarze z Wokandy) POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE (PRAWO) - INTERPRETACJA - POLSKA; EGZEKUCJA - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA;

26 120. B KOMUNIKACJA marketingowa : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju / red. nauk. Andrzej Bajdak. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr., fot. ; 24 cm. - ( Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 140) KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - ZAGADNIENIA; KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - BADANIA; 121. A KONIEC Europy jaką znamy / red. Przemysław Wielgosz. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, , [1] s. ; 19 cm. - ( Biblioteka Le Monde Diplomatique) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; EUROPA ; EUROPA - CYWILIZACJA ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; EURO-STREFA - GOSPODARKA; 122. B KONIEC systemu władzy : polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach / Paweł Kowal. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych : Instytut Pamięci Narodowej : Trio, s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm. JARUZELSKI, WOJCIECH (1923- ) - KARIERA - POLITYKA; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY ; 123. B KONKURENCJA między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków / Paweł Lesiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : fot., mapy kolor., wykr. kolor. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 593) TRANSPORT - KONKURENCJA - POLSKA; TRANSPORT DROGOWY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; TRANSPORT KOLEJOWY - POLSKA; TRANSPORT KOLEJOWY - KONKURENCYJNOŚĆ; TRANSPORT DROGOWY MIĘDZYNARODOWY; TRANSPORT KOLEJOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; TRANZYT (TRANSPORT); KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE;

27 124. B KONSUMENT i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność / pod red. Iwony D. Czechowskiej, Radosława Pastusiaka. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., , [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 284) FINANSE - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW; KLIENCI BANKÓW - POSTAWY; BANKI A KLIENCI; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA ; KONSUMENT - OCHRONA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE - POLSKA; INWESTYCJE - FINANSOWANIE; BANKOWOŚĆ RELACYJNA; ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA; PAPIERY DŁUŻNE KRÓTKOTERMINOWE - STREFA EURO; INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE; KARTY PŁATNICZE - UBEZPIECZENIE; CASH POOLING; 125. B KONTROLA w jednostkach pomocy społecznej : kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza - wskazówki dla kierowników jednostek / pod red. Michała Łyszczarza ; aut. : Arkadiusz Chełstowski [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIII, 271 s. ; 24 cm. ( Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków) POMOC SPOŁECZNA - INSTYTUCJE - KONTROLA; KONTROLA ZARZĄDCZA; KONTROLA PAŃSTWOWA - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - KONTROLA; REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE - POLSKA; 126. B KRYZYSK : zmień kryzys w zysk / Maciej Bennewicz. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop , [1] s. : il. ; 21 cm. SUKCES - PORADNIK; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; 127. B KULTURA i administracja w przestrzeni społecznej internetu / pod red. nauk. Zbigniewa Rykla i Jarosława Kinala. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski. Wydaw., , [1] s. : il. ; 23 cm. ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA - POLSKA; CYBERKULTURA; CZASOPISMA ELEKTRONICZNE;

28 128. B LAW and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century / ed. by David Kennedy and Joseph E. Stiglitz. - Oxford : Oxford University Press, XIII, [1], 615 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Initiative for Policy Dialogue Series) PRAWO GOSPODARCZE - CHINY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - CHINY; WŁASNOŚĆ - PRAWO - CHINY; CHINY - GOSPODARKA ; CHINY - GOSPODARKA - POLITYKA; 129. B LEKSYKON kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - Warszawa : DIFIN, cop , [2] s. ; 23 cm. DZIAŁ KADR - PORADNIK; PRACA - PRAWO - POLSKA - PORADNIK; DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PŁACE - EWIDENCJA, DOKUMENTACJA, ROZLICZENIA; FUNDUSZ ZAKŁADOWY ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH; PODRÓŻE SŁUŻBOWE - POLSKA; 130. B LEKSYKON prawa wyznaniowego : 100 podstawowych pojęć / red. Artur Mezglewski ; [lista aut.: Bielecki Marek et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXIX, 610 s. ; 20 cm. PRAWO WYZNANIOWE - LEKSYKON; PRAWO WYZNANIOWE - POLSKA - LEKSYKON; 131. A LEXIQUE de la banque et des marchés financiers / Blanche Sousi-Roubi avec la collaboration Sébastien Dussart et Franck Marmoz. - Paris : Dunod, X, 325 s. ; 19 cm. - ( Lexiques et Dico) SŁOWNIK FRANCUSKI; FRANCUSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - FINANSE; FRANCUSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BANKOWOŚĆ; 132. B LIBERALNY kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; FINANSJALIZACJA; KONKURENCJA - OCHRONA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; GOSPODARKA RYNKOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; LIBERALIZM EKONOMICZNY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

29 133. A LINKAGES across sovereign debt markets / Cristina Arellano, Yan Bai. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 38 s. : wykr. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19548) DŁUGI PUBLICZNE - MODELE; 134. B LISTA płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Anny Kopyść ; [aut.: Michał Culepa et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XII, 379 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Beck Info Biznes) PŁACE - POLSKA PORADNIK; PŁACE - EWIDENCJA, DOKUMENTACJA, ROZLICZENIA; 135. B LOGISTYKA miejska : teoria i praktyka / Blanka Tundys. - Warszawa : DIFIN, cop s. : il. ; 23 cm. LOGISTYKA MIEJSKA; LOGISTYKA MIEJSKA - STUDIA PRZYPADKÓW; MIASTA - ZARZĄDZANIE; 136. B LSS Plutus - Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw / Piotr Grudowski, Ewa Leseure. - Warszawa : Wydaw. WNT, s. : wykr. ; 24 cm. ODCHUDZONA PRODUKCJA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - ZARZĄDZANIE; 137. B MARKET thickness and the impact of unemployment on housing market outcomes / Li Gan, Qinghua Zhang. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 48 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19564) BEZROBOCIE - BADANIE; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

30 138. B MARKET wizards : interviews with top traders / Jack D. Schwager. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XX, 448 s. ; 24 cm. INWESTORZY GIEŁDOWI - STANY ZJEDNOCZONE - ROZMOWY; MAKLERZY GIEŁDOWI - STANY ZJEDNOCZONE - ROZMOWY; DORADZTWO INWESTYCYJNE - STANY ZJEDNOCZONE; MAKLERZY SAMODZIELNI - STANY ZJEDNOCZONE - ROZMOWY; RYNEK TERMINOWY - STANY ZJEDNOCZONE; 139. B W MARKETING : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. - Warszawa : Politechnika Warszawska. Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. ( Zarządzanie i Marketing) MARKETING - PODRĘCZNIK; MARKETING - BADANIA; RYNEK; KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; KLIENCI - ZADOWOLENIE; MARKETING - ASPEKT ETYCZNY; 140. B MARKETING oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych / red. nauk. Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : il. ; 23 cm. MARKETING OPARTY NA WIEDZY; MARKETING - BADANIA; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI; HANDEL ELEKTRONICZNY; ZAKUPY - PODEJMOWANIE DECYZJI; 141. C MEASURING and managing liquidity risk / Antonio Castagna and Francesco Fede. - Chichester : John Wiley and Sons, XXII, 577 s. : il. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) PŁYNNOŚĆ FINANSOWA - RYZYKO; BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; RYZYKO FINANSOWE - ZARZĄDZANIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 142. B METHODS and applications of multivariate statistical analysis / ed. by Czesław Domański. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., [2], 361 s. : il. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 286) STATYSTYKA - HISTORIA - POLSKA; STATYSTYKA - ZAGADNIENIA; STATYSTYKA - STOSOWANIE;

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA;

PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA; 1. B.107193 ADMINISTRACYJNE postępowanie dowodowe / Paweł Daniel. - Wrocław : Presscom, 2013. - 342 s. ; 21 cm. - ( Administracja Publiczna. Biblioteka) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 1. A.71770 III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, 2012. - 201 s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B.101954 1989

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 1. C.64622 38TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010. - 180,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA; 1. A.71620 ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej / Janusz Gdański. - Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, 2011. - 274 s. ; 21 cm. NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo