1. B AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm."

Transkrypt

1 1. B AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm. KONSTYTUCJE - BADANIA PORÓWNAWCZE; KONSTYTUCJE - ZMIANA; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997); POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - ZMIANA; 2. B ANALIZA informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr., mapy, fot. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; INFORMACJA - ANALIZA; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE - INFORMACJA; 3. A APELACJE cywilne i karne : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Stefan Jaworski. - Warszawa : C. H. Beck, X, 260 s. ; 21 cm. ( Prawo Sądowe) APELACJA (POSTĘPOWANIE) - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; FORMULARZE I WZORY PISM - STOSOWANIE - PRAWO; 4. B ARBITRAGING Japan : dreams of capitalism at the end of finance / Hirokazu Miyazaki. - Berkeley [et al.] : University of California Press, cop XII, 199 s. ; 23 cm. MAKLERZY GIEŁDOWI; MAKLERZY GIEŁDOWI - JAPONIA; INWESTYCJE - ANALIZA - JAPONIA - STUDIA PRZYPADKÓW; ARBITRAŻ (FINANSE); FINANSE - JAPONIA; 5. B ARGUMENTY równi pochyłej : analiza z perspektywy logiki nieformalnej / Krzysztof A. Wieczorek. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [3] s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 3005) ARGUMENTACJA; LOGIKA; 6. B ASPEKTY prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler ; aut. Tomasz Brzezicki [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - PRAWO - POLSKA; PLANOWANIE PRZESTRZENNE - PRAWO - POLSKA; 1

2 7. B BADANIA jakościowe - metody i zastosowania / Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. BADANIA JAKOŚCIOWE (NAUKI SPOŁECZNE) - METODOLOGIA; 8. A BEYOND the low-cost business : rethinking the business model / Josep Francesc Valls Giménez ; transl. by Gabriel Genescà and Benjamin Rowdon. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XIII, 199 s. : il., wykr. ; 23 cm. KOSZTY PRODUKCJI; BIZNES - MODELE; ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI; PRODUKCJA NISKOKOSZTOWA; BIZNESPLAN; ZARZĄDZANIE; BIZNES - MODELE - STUDIA PRZYPADKÓW; 9. B BEZPIECZEŃSTWO personalne i strukturalne / Krzysztof Drabik ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydaw., s. : il. ; 25 cm. FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA; POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA; POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA - ASPEKT SPOŁECZNY; 10. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne : zarys sytemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : il. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA; 11. B BUDOWA wspólnoty finansowej : ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne / pod red. Macieja Rapkiewicza. - Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop s. : wykr. ; 24 cm. UBEZPIECZENIA - ZAGADNIENIA; UBEZPIECZENIA WZAJEMNE; TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH; UBEZPIECZENIA - POLSKA; 12. B BUDŻETOWANIE / red. nauk. Ioan Constatin Dima, Janusz K. Grabara [aut. : Iwona Otola et al.]. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydz. Zarządzania. Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. BUDŻETOWANIE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; 2

3 13. A CHINA and India : reforms and the response : how differently have the economies behaved / Manmohan Agarwal, John Whalley. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2], 30 s. : wykr. ; ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19006) REFORMY GOSPODARCZE - CHINY; REFORMY GOSPODARCZE - INDIE; WZROST GOSPODARCZY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; CHINY - GOSPODARKA ; INDIE - GOSPODARKA - 21 W; 14. B CODZIENNIK angielski : doskonalenie języka angielskiego każdego dnia / Agnieszka Drummer, Beata Williamson. - Warszawa : Poltext, , [1] s. : fot. kolor. ; 24 cm. ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 15. B CODZIENNIK niemiecki : doskonalenie języka niemieckiego każdego dnia / Agnieszka Drummer. - Warszawa : Poltext, , [2] s. : fot. kolor. ; 24 cm. NIEMIECKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 16. A THE COST disease : why computers get cheaper and health care doesn't / William J. Baumol with contributions by David de Ferranti [et al.]. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XXI, [1], 249 s. : wykr. ; 22 cm. ZDROWIE - OCHRONA - KOSZTY - STANY ZJEDNOCZONE; SŁUŻBA ZDROWIA - KOSZTY; USŁUGI ZDROWOTNE - FINANSE; KOSZTY CHOROBY; KOSZTY CHOROBY - STANY ZJEDNOCZONE; 17. B COUNTERPARTY credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes / Damiano Brigo, Massimo Morini, Andrea Pallavicini. - Chichester : John Wiley and Sons, cop XVII, 435 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO KONTRAHENTA; FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE; KREDYT - MODELE; INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE - MODELE; RYZYKO FINANSOWE - MODELE; 3

4 18. B CRASH and beyond : causes and consequences of the global financial crisis / Andrew Farlow. - Oxford : Oxford University Press, cop XIV, [1], 418 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; DŁUGI PUBLICZNE A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 19. B CREDIT securitizations and derivatives : challenges for the global markets / ed. by Daniel Rösch, Harald Scheule. - Chichester : John Wiley and Sons, cop XIV, 448 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE - MODELE; INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE; INSTRUMENTY POCHODNE; KREDYT - ZABEZPIECZENIE; INSTRUMENTY POCHODNE - RYZYKO; PORTFEL KREDYTOWY; RYZYKO KREDYTOWE - ZARZĄDZANIE; KREDYT BANKOWY; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; 20. B THE CRISIS of neoliberalism / Gérard Duménil, Dominique Lévy. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, [2013]. - VI, [2], 391, [1] s. : il. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; LIBERALIZM - STANY ZJEDNOCZONE; KAPITALIZM - STANY ZJEDNOCZONE; 21. C W W CZY nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski / Aneta Hryckiewicz, Małgorzata Pawłowska ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, [2], 35 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ( Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; z. nr 289) NADZÓR FINANSOWY; NADZÓR FINANSOWY - EUROPA; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; UNIA BANKOWA; NADZÓR BANKOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; NADZÓR BANKOWY - UNIA EUROPEJSKA; 22. B W W CZYNNIKI polityczne w bankowości : ujęcie empiryczne / Krzysztof Jackowicz. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ A POLITYKA; BANKOWOŚĆ A POLITYKA - BADANIA; BANKI A KLIENCI - BADANIA; RYZYKO BANKOWE; NADZÓR BANKOWY - BADANIA; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; FINANSE - ASPEKT POLITYCZNY; 4

5 23. C DEBT markets and analysis / R. Stafford Johnson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIII, [1], 706 s. : il. ; 26 cm. - ( Bloomberg Financial Series) PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁYM DOCHODZIE; DŁUGI; OBLIGACJE; PAPIERY WARTOŚCIOWE; 24. B W W DYLEMATY wyceny przedsiębiorstwa / red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. - Warszawa : Poltext, cop s. : wykr. ; 25 cm. - ( Instytut Zarządzania Wartością SGH) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; WYCENA AKTYWÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - MODELE; FAIRNESS OPINIONS; RELACJE INWESTORSKIE; ANALIZA FUNDAMENTALNA; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK KAPITAŁOWY; 25. B DZIAŁY specjalne produkcji rolnej : problemy prawne / Jerzy Bieluk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm. ROLNICTWO - PRAWO - POLSKA; PRODUKCJA ROLNICZA - PODATEK - POLSKA; ROLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; ROLNICTWO - OPŁATY I PODATKI - POLSKA; ROLNICTWO - UBEZPIECZENIA; ROLNICY - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA; 26. B DZIŚ i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej / red. Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 269) UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; 27. B ECONOMIC theory and sustainable development : why can we preserve for future generations? / Vincent Martinet. - London ; New York : Routledge, cop XIII, 203 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Ecological Economics) EKOROZWÓJ; ROZWÓJ GOSPODARCZY - PROGNOZOWANIE; EKOLOGIA CZŁOWIEKA; 5

6 28. B EFEKTYWNE zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Robert K. Wysocki ; [tł.magda Witkowska]. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZESPÓŁ PROJEKTOWY - KIEROWANIE; 29. B EGZEKUCJA administracyjna w praktyce / Lidia Klat-Wertelecka. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - POLSKA; EGZEKUCJA - PRAWO - POLSKA; 30. B EKONOMIA i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy / red. nauk. Kazimierz Pająk, Agnieszka Ziomek, Sławomir Zwierzchlewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. : wykr., fot. ; 23 cm. - ( Zielona Energia) ENERGETYKA - ASPEKT EKONOMICZNY; ENERGETYKA - ASPEKT SPOŁECZNY; ENERGIA ELEKTRYCZNA - RYNEK - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ENERGETYKA; ENERGETYKA - POLSKA - POLITYKA; ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ROZWÓJ GOSPODARCZY; 31. B EKSPERYMENT naukowy i techniczny a porządek prawny / Przemysław Konieczniak. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. ; 24 cm. - ( Monografie - Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) NAUKA - DOŚWIADCZENIA; NAUKA - DOŚWIADCZENIA - PRAWO - POLSKA; BEZPRAWNOŚĆ - POLSKA; 32. B THE ETHICS of banking : conclusions from the financial crisis / by Peter Koslowski; transl. from German by Deborah Shannon. - Dordrecht ; Heidelberg : Springer, cop XV, [1], 214 s. ; 24 cm. - ( Issues in Business Ethics ; vol. 30) BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; 6

7 33. B THE EU and the Eurozone crisis : policy challenges and strategic choices / ed. by Finn Laursen. - Farnham, England : Ashgate, cop XXI, [1], 215 s. : il. ; 24 cm. ( International Political Economy of New Regionalisms Series) KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO - 21 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; EURO-STREFA - GOSPODARKA - POLITYKA; 34. B EUROPEJSKI Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 / oprac. Marek Antoni Nowicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 35. A W W EUROPEJSKIE prawo finansowe / Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów, red. Jacek Bąk. - Warszawa : C. H. Beck, XXXI, [1], 269 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) FINANSE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FINANSE - USŁUGI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FINANSE - USŁUGI - UNIA EUROPEJSKA; RYNEK FINANSOWY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; EUROPEJSKIE URZĘDY NADZORU (FINANSE); NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY; USŁUGI PŁATNICZE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; SHADOW BANKING - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; INSTRUMENTY FINANSOWE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRZEJRZYSTOŚĆ; UBEZPIECZENIA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - UNIA EUROPEJSKA; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; 36. B FINANCIAL asset pricing theory / Claus Munk. - Oxford : Oxford University Press, VII, [5], 585 s. : wykr. ; 24 cm. WYCENA AKTYWÓW; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 37. B FINANCIAL markets in Korea / [ed. Young Kyung Suh] ; Bank of Korea. - Seoul : Bank of Korea, IX, 156, [1] s. : wykr. kolor. ; 25 cm. RYNEK FINANSOWY - KOREA POŁUDNIOWA; FINANSE - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK PIENIĘŻNY - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK KAPITAŁOWY - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK TERMINOWY - KOREA POŁUDNIOWA; 7

8 38. B FINANCING the future : market-based innovations for growth / Franklin Allen, Glenn Yago. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, cop VIII, [4], 241, [3] s. : il. ; 23 cm. - ( Series on Financial Innovations) FINANSE; FINANSE - INNOWACJE; RYNEK KAPITAŁOWY; 39. B FINANSE przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, s. ; 24 cm. - ( ABC Przedsiębiorcy - Wydawnictwo CeDeWu) PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 40. B FINANSE publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; [oprac.] Paweł J. Lewkowicz [et al.]. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; 41. A FIRMS' optimism and pessimism / Rüdiger Bachmann, Steffen Elstner. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 38 s. : il. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 18989) PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - MODELE; 42. B THE FOUNDER'S dilemmas : anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup / Noam Wasserman. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop IX, [1], 480 s. : il. ; 24 cm. - ( Kauffman Foundation Series on Innovation and Entrepreneurship) PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; 8

9 43. B FUNDACJE i stowarzyszenia : prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją / Damian Cyman, Aleksandra Zaręba-Cyman. - Gdańsk : ODDK, s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). FUNDACJA - PRAWO - POLSKA; FUNDACJA - PODATKI - POLSKA; FUNDACJA - FORMULARZE I WZORY PISM; STOWARZYSZENIE - PRAWO - POLSKA; STOWARZYSZENIE - PODATKI - POLSKA; STOWARZYSZENIE - FORMULARZE I WZORY PISM; 44. A GOOD Italy, bad Italy : why Italy must conquer its demons to face the future / Bill Emmott. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XII, 299 s. : il., mapa ; 23 cm. KRYZYS FINANSOWY - WŁOCHY; WŁOCHY - POLITYKA I RZĄDY; WŁOCHY - GOSPODARKA; WŁOCHY - GOSPODARKA - POLITYKA; KORUPCJA POLITYCZNA - WŁOCHY; 45. B W GOSPODARKA i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA ; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; FINANSE LOKALNE - POLSKA; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA; GOSPODARKA KOMUNALNA - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE - PLAN; SAMORZĄD TERYTORIALNY - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLITYKA INFORMACYJNA; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; 46. C A GUIDE to the project management body of knowledge : PMBOK Guide / Project Management Institute ; tł. Maganement Training & Development Center ; [przekł. Paweł Dąbrowski]. - Warszawa : Management Training & Development Center, [4], XXI, [1], 541 s. : il. ; 28 cm. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; 47. B HANDBOOK of volatility models and their applications / ed. by Luc Bauwens, Christian Hafner, Sebastien Laurent. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIX, [1], 543 s. : wykr. ; 25 cm. BANKOWOŚĆ - MODELE; FINANSE - MODELE; MODELE EKONOMETRYCZNE; GARCH (MODELE); 9

10 48. A HAPPY money : the science of smarter spending / Elisabeth Dunn & Michael Norton. - New York [et al.] : Simon & Schuster, cop XIX, [1], 197, [1] s. ; 22 cm. FINANSE OSOBISTE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; PIENIĄDZ - PSYCHOLOGIA; SZCZĘŚCIE; 49. C HERITAGE of the Kronenbergs / [ed. Alaksander Senk]. - Warszawa : Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ; MUZA, [2010] , [2] s. : fot. kolor. ; 30 cm. KRONENBERG, LEOPOLD ( ; FINANSISTA, PRZEMYSŁOWIEC) - BIOGRAFIA; KRONENBERGOWIE (RODZINA); KRONENBERGOWIE (RODZINA) - MECENAT; BANK HANDLOWY (WARSZAWA) - HISTORIA; FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA; 50. A HISTORYA doktryn ekonomicznych / A. Espinas ; przetł. z jęz. fr. na pol. słuchacze kursów handlowych im. A. Zielińskiego: Stanisław Bartolewski [et al.] oraz rozdział o ekonomistach polskich dodał słuchacz kursów przemysłowo- rolniczych Stanisław Dąbrowski pod kier. Henryka Radziszewskiego. - Warszawa : [s.n.], V, [3], 380 s. ; 20 cm. NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA; NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 51. B HOW to make money with commodities / Andrew T. Hecht with Mark S. Smith. - New York [et al.] : McGraw-Hill, cop VIII, 280 s. : il. ; 24 cm. FUTURES TOWAROWE - STANY ZJEDNOCZONE; OPCJE TOWAROWE - STANY ZJEDNOCZONE; GIEŁDA TOWAROWA - STANY ZJEDNOCZONE; SPEKULACJA; 52. A IF technology has arrived everywhere, why has income diverged? / Diego A. Comin, Martí Mestieri Ferrer. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 64 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19010) PODZIAŁ DOCHODU; ROZWÓJ GOSPODARCZY; INNOWACJE - MODELE; 10

11 53. B INSTYTUCJE prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej / red. Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szymanek ; Instytut Nauk Politologicznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. ; 24 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - ZAGADNIENIA; INSTYTUCJE POLITYCZNE; INSTYTUCJE POLITYCZNE - POLSKA ; KONSTYTUCJONALIZM; 54. B INTEGRACJA gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, s. : wykr. ; 24 cm. GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - ZAGADNIENIA; 55. B INTERDYSCYPLINARNOŚĆ nauk o bezpieczeństwie : paradygmat, wiedza, demarkacja / red. nauk. Konrad Raczkowski, Katarzyna Żukrowska, Marian Żuber. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE; BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; SŁUŻBY WYWIADOWCZE; 56. A INTERES publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. - Warszawa : C. H. Beck, LXVII, [1], 538 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) INTERES SPOŁECZNY; PAŃSTWO A GOSPODARKA; DOBRO WSPÓLNE; PRAWO GOSPODARCZE; PRAWO GOSPODARCZE - POLSKA; 57. B INTERES ubezpieczeniowy : aspekty prawne / Szymon Byczko. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA - PRAWO; 11

12 58. B INTERNATIONAL marketing in Europe / ed. by Maja Szymura-Tyc ; [aut. Danuta Babińska et. al.]. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) MARKETING MIĘDZYNARODOWY - ZAGADNIENIA; MARKETING MIĘDZYNARODOWY - EUROPA; RYNEK EKSPORTOWY; MARKETING STRATEGICZNY; 59. C AN INTRODUCTION to derivative securities, financial markets, and risk management / Robert A. Jarrow, Arkadev Chatterjea. - New York ; London : W. W. Norton and Company, cop XXXIII, [1], 798, [wiele liczb. 48] s. : il. ; 26 cm. INSTRUMENTY POCHODNE; RYNEK TERMINOWY; RYNEK KAPITAŁOWY; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 60. B W INWESTYCJE private equity/venture capital / Katarzyna Sobańska-Helman, Piotr Sieradzan. - Warszawa : Key Text, s. : wykr. ; 25 cm. SPÓŁKA - INWESTYCJE; PRIVATE EQUITY - RYZYKO - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ - INWESTYCJE; DUE DILIGENCE; PRIVATE EQUITY; PRIVATE EQUITY - EUROPA; PRIVATE EQUITY - POLSKA; PRIVATE EQUITY - STANY ZJEDNOCZONE; AKCJE - WYKUP; VENTURE CAPITAL; VENTURE CAPITAL - RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 61. B ISLAMIC finance in Europe : towards a plural financial system / ed. by Valentino Cattelan. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop XI, 247 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance) FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; ISLAM - ASPEKT EKONOMICZNY; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY; ISLAM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 62. A JAK uniknąć dyskryminacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników / Jacek Antoni Suchar. - Gdańsk : ODDK, s. ; 21 cm. DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU - PRAWO - POLSKA; 12

13 63. B KLIENT w sieci organizacyjnej / Stanisław Skowron. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : wykr. ; 23 cm. RELACJE Z KLIENTAMI; SIECI BIZNESOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; KLIENT - LOJALNOŚĆ - BADANIA; 64. B KODEKS karny wykonawczy : komentarz / Krzysztof Dąbkiewicz. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 25 cm. - ( Komentarze LexisNexis) PRAWO KARNE WYKONAWCZE - POLSKA - KODEKS; 65. B KODEKS spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 25 cm. SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA; SPÓŁKA HANDLOWA; 66. B KODEKS spółek handlowych po dziesięciu latach / pod red. Józefa Frąckowiaka. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydaw., , [1] s. ; 25 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3461) SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA - ZAGADNIENIA; SPÓŁKA HANDLOWA - ZAGADNIENIA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA OSOBOWA; 67. A KOLEKTYWIZM i rozwój przemysłu / przez Emila Vandervelde. - Lwów : Polskie Tow. Nakładowe, [2], VII, [1], 258, III s. ; 21 cm. SOCJALIZM; KAPITALIZM; KOLEKTYWIZM; 68. B KOMPETENCJE indywidualne w sprzedaży bezpośredniej / Barbara Sypniewska. - Warszawa : Vizja Press & IT, s. : wykr. ; 24 cm. KWALIFIKACJE ZAWODOWE; SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA; HANDEL - KADRY; SPRZEDAWCA; 13

14 69. B KONCEPCJA rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa / Teresa Szot-Gabryś. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; INWESTYCJE - ASPEKT SPOŁECZNY; 70. B W KRYZYS i zaburzona dynamika Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - USTRÓJ; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY; INTEGRACJA EUROPEJSKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; INTEGRACJA EUROPEJSKA - TEORIA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - UNIA EUROPEJSKA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 71. B W W KRYZYSY walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej / Marcin Gruszczyński. - Warszawa : CeDeWu, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS WALUTOWY; BANKOWOŚĆ - KRYZYS; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 20 W.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - STUDIA PRZYPADKÓW; KRYZYS GOSPODARCZY - 20 W.; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; KURSY WALUTOWE; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 72. A KULTURA ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia, wyzwania / Grażyna Krzyminiewska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop , [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; LUDNOŚĆ WIEJSKA - POLSKA POSTAWY; KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA ; 73. A THE LABOR wedge : MRS vs. MPN / Loukas Karabarbounis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 20 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19015) PRACA - BADANIE; RYNEK PRACY A CYKL KONIUNKTURALNY; 14

15 74. C LEASING 2013 : według MSR/MSSF, KRS, UoR i podatków dochodowych / [pod red. Jakuba Kornackiego ; teksty ujednolicone oprac. Bogdan Świąder]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, s. ; 30 cm. - ( Biblioteka Finansowo-Księgowa ; nr 6/2013) LEASING - PRAWO - POLSKA; LEASING - RACHUNKOWOŚĆ; LEASING - PODATEK - POLSKA; 75. B LEKSYKON fakturowania 2013 / praca pod red. Zdzisława Modzelewskiego ; Małgorzata Militz [et al.]. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. FAKTURY - PRAWO - POLSKA; 76. C W LEKSYKON formacji świecowych / Jerzy Mirosław Lempart, współpr. Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Linia, XIII, 426 s. : wykr., w tym kolor. ; 27 cm. ŚWIECE JAPOŃSKIE; INWESTYCJE - STRATEGIE; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE); 77. B LEKSYKON księgowego : pytania i odpowiedzi / Paweł Sałdyka. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. - ( Leksykon - Unimex) RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 78. A THE LITTLE book of stock market cycles : how to take advantage of time-proven market patterns / Jeffrey A. Hirsch. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVI, 215, [1] s. : wykr. ; 19 cm. - ( Little Book Big Profits) AKCJE - RYNEK; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK; 79. B THE LOCUST and the bee : predators and creators in capitalism's future / Geoff Mulgan. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop VI, [2], 335 s. ; 24 cm. KAPITALIZM - HISTORIA; HISTORIA GOSPODARCZA; EKONOMIA - FILOZOFIA; 15

16 80. B LUBIĘ to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Dave Kerpen ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : HELION, cop , [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Onepress Power) FACEBOOK (SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY); MARKETING SZEPTANY; SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA - ASPEKT EKONOMICZNY; 81. B W MARKETINGOWE strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : podejście holistyczne / Grzegorz Karasiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; RYNEK EKSPORTOWY; STRATEGIE; 82. B MATHEMATICS for economics : an integrated approach / Mik Wisniewski. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XX, 518 s. : wykr. ; 25 cm. EKONOMIA MATEMATYCZNA - PODRĘCZNIK; 83. A MEDYCZNE oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównowawczym / Maciej Syska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) BIOETYKA - PRAWO; MEDYCYNA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; MEDYCYNA - PRAWO - BADANIA PORÓWNAWCZE; PRAWA PACJENTA - ZGODA NA LECZENIA; OŚWIADCZENIE WOLI (PRAWO) - BADANIA PORÓWNAWCZE; EUTANAZJA - PRAWO - BADANIA PORÓWNAWCZE; 84. B MENEDŻER jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Lisieckiej. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ; STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW; AUDITING WEWNĘTRZNY; RACHUNEK KOSZTÓW; 16

17 85. B METODY analizy danych symbolicznych w badaniach ekonomicznych / Andrzej Dudek. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 226) EKONOMIA - BADANIA - METODOLOGIA; EKONOMIA - BADANIA; ANALIZA DANYCH; 86. B METODY organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. nauk. Wanda Błaszczyk ; aut. : Wanda Błaszczyk [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. : wykr. ; 24 cm. ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - METODY; KADRY - ZARZĄDZANIE RELACJAMI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z SZEFEM; KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; ORGANIZACJA - METODY; 87. B MIĘDZYRZĄDOWOŚĆ w procesie integracji europejskiej / Paweł Janusz Borkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. ; 24 cm. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - HISTORIA; INTEGRACJA EUROPEJSKA - HISTORIA; SUWERENNOŚĆ A INTEGRACJA EUROPEJSKA; PONADNARODOWOŚĆ - UNIA EUROPEJSKA; MIĘDZYRZĄDOWOŚĆ; 88. A MODEL interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : C. H. Beck, LVIII, 518 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 89. B MONETARY policy in Korea / [ed. Minho Kim] ; Bank of Korea. - Seoul : Bank of Korea, [10], 165, [2] s. : wykr. ; 25 cm. CHŌSEN GINKŌ - POLITYKA PIENIĘŻNA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KOREA POŁUDNIOWA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 17

18 90. B W NADZÓR nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. ; 24 cm. EUROPEJSKI URZĄD NADZORU GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD; EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PRAWO; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK KAPITAŁOWY - UNIA EUROPEJSKA; BANKI CENTRALNE A EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; EUROPEJSKIE URZĘDY NADZORU (FINANSE); 91. B NAPRAWA czy zniszczenie demokracji? : tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej / Jarosław Tomasiewicz. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [3] ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2994) NACJONALIZM - POLSKA ; AUTORYTARYZM - POLSKA ; PRAWICA (NAUKI POLITYCZNE) - POLSKA ; RADYKALIZM - POLSKA ; DEMOKRACJA - POLSKA ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY (II RZECZPOSPOLITA); 92. B NEW spirits of capitalism? : crises, justifications, and dynamics / ed. by Paul du Gay and Glenn Morgan. - Oxford : Oxford University Press, cop XI, 328 s. ; 24 cm. KAPITALIZM; KAPITALIZM - KRYTYKA; KAPITALIZM - ASPEKT POLITYCZNY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; KAPITALIZM - FILOZOFIA; 93. B NIERUCHOMOŚCI : problematyka prawna / Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki ; aktualizacji dokonał Mirosław Gdesz. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Prawnika) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; 94. A NISKOBUDŻETOWY startup : zyskowny biznes i życie bez frustracji / Chris Guillebeau ; [tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice : HELION, s. : il. ; 22 cm. - ( Onepress) BIZNES - PORADNIK; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIK; 18

19 95. B NOWE kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach / Andrzej Łuczyszyn. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. ROZWÓJ LOKALNY; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; METROPOLIZACJA; AGLOMERACJE MIEJSKIE - POLSKA ; 96. A OBLICZA polityki azjatyckiej : szanse i bariery / red. Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - AZJA; AZJA - STOSUNKI ZAGRANICZNE ; AZJA - POLITYKA I RZĄDY; 97. B OBLICZA współczesnej kryminalistyki : księga jubileuszowa profesora Huberta Kołeckiego / red. nauk. Ewa Gruza. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. : il., fot., (w tym kolor.) ; 25 cm. KOŁECKI, HUBERT (1941- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIATKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; KRYMINALISTYKA - ZAGADNIENIA; KRYMINOLOGIA - ZAGADNIENIA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA; 98. B OCHRONA danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Bogusław Nowakowski, Anna Jędruszczak, Adam Gałach. - Warszawa : C. H. Beck, XV, [1], 321 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ( Beck Info Biznes) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; TELEINFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; 99. B OCHRONA infrastruktury krytycznej : zarys problematyki = Critical infrastructure protection in outline / Agata Tyburska. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, , A1-A162 s. : wykr., mapy, fot. kolor. ; 24 cm. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - POLSKA ; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - STUDIA PRZYPADKÓW; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ASPEKT EKONOMICZNY; 19

20 100. A W W OCHRONA prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska- Tomaszewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); BANKI - USŁUGI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; BANKI - USŁUGI - PRAWO - POLSKA; BANKI A KLIENCI; KONSUMENT - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONSUMENT - OCHRONA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; BANKI - PRAWO - POLSKA; BANKI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 101. A OCHRONA środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - CZECHY; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - SŁOWACJA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; PRAWO KARNE MATERIALNE - CZECHY; PRAWO KARNE MATERIALNE - SŁOWACJA; 102. B ODPOWIEDZIALNOŚĆ przedkontraktowa / Wojciech Kocot. - Warszawa : C. H. Beck, XLVII, 350 s. ; 23 cm. - ( Instytucje Prawa Prywatnego) UMOWY; UMOWY - POLSKA; UMOWY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PRAWO PRYWATNE - POLSKA; UMOWY - MODELE; 103. B W OPCJE jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji : problemy optymalizacji / Ryszard Węgrzyn. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 225) AKCJE - CENY - RYZYKO; RYZYKO FINANSOWE - MODELE; OPCJE NA AKCJE (FINANSE); HEDGING (FINANSE); HEDGING (FINANSE) - MODELE; RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; OPCJE (FINANSE); 104. B ORDYNACJA podatkowa : 366 wyjaśnień i interpretacji / Marek Kwietko-Bębnowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 25 cm. PODATEK - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA ; ORDYNACJA PODATKOWA - INTERPRETACJA - POLSKA ; 20

21 105. B W ORGANIZACJA i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Zbigniew Władek. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ORGANIZACJA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA ; 106. C W W ORTHOGONAL transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mateusz Pipień. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, [2], 24 s. : il. ; 30 cm. ( Working Paper - National Bank of Poland ; No. 151) GARCH (MODELE); STATYSTYKA BAYESA; MODELE EKONOMETRYCZNE; 107. B PAŃSTWO i społeczeństwo w działaniu : polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa / Andrzej Zybała. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. POLITYKA PUBLICZNA; POLITYKA PUBLICZNA - POLSKA; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - POLSKA ; 108. B PARTNERSTWO publiczno-prywatne : teoria i praktyka / red. nauk. Michał Kania. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - PRAWO - POLSKA; ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (PRAWO EUROPEJSKIE); 109. B PATHS toward the modern fiscal state : England, Japan, and China / Wenkai He. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, X, [2], 313 s. : il. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - JAPONIA; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - CHINY; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - JAPONIA; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - CHINY; 21

22 110. B W PATRZĄC na słońce : nieokreśloność równowagi a polska dezinflacja / Jacek Wallusch ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr., err. ; 25 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - POLSKA; RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - TEORIA; INFLACJA - POLSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; KRZYWA PHILLIPSA; POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA - GOSPODARKA BADANIA; 111. B PERSPEKTYWY rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz Fudaliński. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; INSTYTUCJE NONPROFIT; 112. B PERSWAZJA : perspektywa psychologiczna / red. Timothy C. Brock, Melanie C. Green ; przekł. Tomasz Sieczkowski, Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop X, [2], 454 s. : il. ; 23 cm. - ( Psychologia i Zarządzanie) PERSWAZJA; WPŁYW (PSYCHOLOGIA); 113. A PLEDGABILITY and liquidity : a new monetarist model of financial and macroeconomic activity / Venky Venkateswaran, Randall Wright. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 54 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19009) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA A INFLACJA; 114. B PODATEK akcyzowy 2013 : leksykon / Marzenna Kałka, Urszula Ksieniewicz. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. - ( Leksykon - Unimex) PODATEK AKCYZOWY - POLSKA; 115. B PODRÓŻE służbowe : zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie / Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Jarosław Sawicki. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm. - ( Pogotowie Kadrowe) PODRÓŻE SŁUŻBOWE - POLSKA; 22

23 116. B PODSTAWY funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków / Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, s. : il., wykr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Logistyka) LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ŚREDNICH; PRZEDSIĘBIORSTWO - EKONOMIKA; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ZAGADNIENIA; 117. B W PODSTAWY odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu / Bolesław Rok. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; 118. B PODSTAWY rachunkowości zarządczej : zbiór zadań / Jerzy Kuchmacz. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., s. ; 24 cm. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - PODRĘCZNIK; 119. A POLICJA w systemie bezpieczeństwa państwa / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku. Wydaw. Naukowe, , [1] s. ; 21 cm. POLICJA - POLSKA; POLICJA - PRAWO - POLSKA ; POLICJA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; 120. B POLISH national income and product in 1954, 1955, and 1956 / by Thad Paul Alton [et al.]. - New York ; London : Columbia University Press, VIII, [8], 252 s. ; 24 cm. - ( East Central European Studies) PRODUKT NARODOWY BRUTTO - POLSKA; DOCHÓD NARODOWY - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA ; 23

24 121. B POLITYKA regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów : studium przypadku / Waldemar Sługocki. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski. Oficyna Wydaw., s. : wykr., mapy (kolor.) ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; REGIONY - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA ZACHODNIA; 122. B POLITYKA społeczna, kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego / [kom. red. Józef Orczyk et al. ; aut.: Włodzimierz Anioł et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, , [1] s., [1] k. tabl. : fot. portr. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) RAJKIEWICZ, ANTONI (1922- ; EKONOMISTA); KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; POLITYKA SPOŁECZNA ; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; 123. A POLSKIE prawo pracy : kazusy / pod red. Marcina Wujczyka, Justyny Czerniak- Swędzioł ; aut. Marcin Wujczyk [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Kazusy i Ćwiczenia - LexisNexis) PRACA - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; 124. B W POMIAR procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym / Dariusz Siudak. - Warszawa : C. H. Beck, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse - C. H. Beck) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - POLSKA; ALOKACJA KAPITAŁU; MIGRACJA WARTOŚCI; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY; 125. A POWIĄZANIA wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym / Sławomir Cieślak. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) PRAWO CYWILNE PROCESOWE; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; 24

25 126. B POZABIZNESOWE obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - POLSKA ; MARKETING; MARKETING SPOŁECZNY; MARKETING POLITYCZNY; MARKETING TERYTORIALNY; MARKETING A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; MARKETING SŁUŻB MUNDUROWYCH; 127. B PRAKTYCZNY kurs wymowy angielskiej dla Polaków / Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk, Janusz Arabski. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [6] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Podręczniki i Skrypty - Uniwersytet Śląski w Katowicach ; Nr 138) ANGIELSKI JĘZYK - WYMOWA - PODRĘCZNIK; 128. B /1 PRAWNE problemy samorządu terytorialnego. T. 1/ red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych]. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., s. ; 25 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO - POLSKA; 129. B W W PRAWO finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. : Dobrosława Antonów [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) FINANSE - PRAWO - POLSKA ; FINANSE - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; PRAWO BUDŻETOWE - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; CŁO - PRAWO - POLSKA; FINANSE LOKALNE - PRAWO - POLSKA ; BANKI - PRAWO - POLSKA; 130. B PRAWO finansów publicznych sektora samorządowego / Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, Marcin Miemiec. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; 25

26 131. B PRAWO karne : wykład części ogólnej / Łukasz Pohl. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Karne) PRAWO KARNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 132. A PRAWO łaski prezydenta RP : historia, regulacja, praktyka / Krzysztof Kozłowski. - Warszawa : C. H. Beck, XXXV, [1], 480 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) ŁASKA (PRAWO); ŁASKA (PRAWO) - POLSKA; 133. A PRAWO pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych / Michał Matuszczak. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; 134. B PRAWO spadkowe / red. Bogudar Kordasiewicz ; aut. : Witold Borysiak [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych, XXV, [1], 1063 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Prywatnego ; T. 10) SPADEK - PRAWO - POLSKA; TESTAMENT - POLSKA; ZACHOWEK - POLSKA; 135. A PRAWO zatrudnienia / Małgorzata Gersdorf. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; PRACA - UMOWY; 136. B PRAWO zobowiązań : część ogólna / Bronisław Ziemianin, Edmund Kitłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) ZOBOWIĄZANIA - PRAWO - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 26

27 137. B PRZEKAZ i papiery wartościowe : wybór dzieł profesora Adama Szpunara w stulecie urodzin / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s., 1 k. tabl. : fot. ; 25 cm. SZPUNAR, ADAM ( ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA; WEKSLE - PRAWO - POLSKA; 138. B PRZEKSZTAŁCENIA struktur regionalnych / red. nauk. Piotr Raźniak. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA ; SIECI BIZNESOWE; KLASTRY; ROLNICTWO - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; AGROTURYSTYKA - POLSKA; LOGISTYKA - STUDIA PRZYPADKÓW; LUBUSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 139. A PRZESTĘPSTWA przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym : zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych / Zygmunt Kukuła. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Komentarze Praktyczne) PRAWO KARNE - POLSKA; PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - PRAWO - POLSKA; 140. B PRZESTĘPSTWA przeciwko państwu i dobrom zbiorowym / red. Lech Gardocki ; aut. Marek Bojarski [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych, XXXII, 1077 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Karnego ; t. 8) PRAWO KARNE - POLSKA; 141. A PRZYSZŁOŚĆ azjatyckich tygrysów : zagrożenia i wyzwania / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : wykr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) ROZWÓJ GOSPODARCZY - AZJA; AZJA A UNIA EUROPEJSKA; AZJA - GOSPODARKA - POLITYKA; CHINY - GOSPODARKA ; AZJA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; AZJA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; 142. B PSYCHOLOGICZNY model zaangażowania w pracę / Teresa Chirkowska-Smolak. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Psychologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 10) PRACA - PSYCHOLOGIA; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; 27

28 143. B PUBLICZNE i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję : w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia / Agata Jurkowska-Gomułka. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 12) KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ZAKAZ KONKURENCJI (PRAWO PRACY) - POLSKA; ZAKAZ KONKURENCJI (PRAWO PRACY) - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; KONKURENCJA - OGRANICZENIA; 144. B RACHUNEK efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Waldemar Rogowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : il. ; 25 cm. INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - EFEKTYWNOŚĆ; INWESTYCJE - RYZYKO; 145. B RACHUNKOWOŚĆ zarządcza : przykłady i zadania / red. nauk. Robert Kowalak ; aut. Piotr Bednarek [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - PODRĘCZNIK; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; 146. B W RADY Nadzorcze : dobre praktyki ładu korporacyjnego : doświadczenia polskie i zagraniczne / Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Poltext, cop , [1] s. : wykr. ; 24 cm. NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - POLSKA; NADZÓR KORPORACYJNY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; ZARZĄD; 147. B THE RDS Forex system : a breakthrough method to profiting from market turning points / Michael Radkay, Stephanie Radkay. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIII, 223 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Trading Series) RYNEK WALUTOWY; RYNEK WALUTOWY - MODELE; RYNEK WALUTOWY - PROGNOZOWANIE; 28

29 148. A RECKONING with markets : moral reflection in economics / James Halteman and Edd Noell. - Oxford : Oxford University Press, cop XVI, [2], 218 s. : il. ; 22 cm. EKONOMIA - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; 149. B REFORMA Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych : analiza problemu reformy ze stanowiska prawa międzynarodowego / Paweł Maciąg. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. : il. kolor. ; 24 cm. - ( Monografie - Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH; ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. RADA BEZPIECZEŃSTWA.; 150. A REFORMA regulacyjna : przykład transportu lotniczego / Jan Walulik. - Warszawa : Instytut Wydaw. EuroPrawo, s. ; 21 cm. PRAWO GOSPODARCZE MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT LOTNICZY - PRAWO; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 151. B REGIONALNY wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. nauk. Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. KAPITAŁ LUDZKI - POLITYKA ROZWOJU - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KAPITAŁ LUDZKI - UNIA EUROPEJSKA; 152. B REGULATION of European banks and business models : towards a new paradigm? / Rym Ayadi, Emrah Arbak, Willem Pieter de Groen ; with a contrib. from David T. Llewellyn. - Brussels : Centre for European Policy Studies, cop IX, 113 s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - MODELE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BIZNES - MODELE; 29

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura Wstęp 1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce (Alfred Biec, Maria Drozdowicz-Bieć) 1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego - istota zjawiska 1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer

Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer Książki zakupione przez Bibliotekę dostępne w wypożyczalni Profinfo Biblioteka Online Wydawca: Wolters Kluwer Tytuł książki Autorzy Data publikacji ISBN Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Finanse Bankowość Rachunkowość Ekonomia 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku, red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA I. Monografie i komentarze 1. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004, ss. 399. 2. T. Nieborak, Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 TECHNIKUM NR 6 Technik ekonomista kod zawodu 331403 klasa pierwsza Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo