1. B AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. B.105649 AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, 2013. - 651 s. ; 25 cm."

Transkrypt

1 1. B AKTUALNE problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm. KONSTYTUCJE - BADANIA PORÓWNAWCZE; KONSTYTUCJE - ZMIANA; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997); POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - ZMIANA; 2. B ANALIZA informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr., mapy, fot. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; INFORMACJA - ANALIZA; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE - INFORMACJA; 3. A APELACJE cywilne i karne : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Stefan Jaworski. - Warszawa : C. H. Beck, X, 260 s. ; 21 cm. ( Prawo Sądowe) APELACJA (POSTĘPOWANIE) - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; FORMULARZE I WZORY PISM - STOSOWANIE - PRAWO; 4. B ARBITRAGING Japan : dreams of capitalism at the end of finance / Hirokazu Miyazaki. - Berkeley [et al.] : University of California Press, cop XII, 199 s. ; 23 cm. MAKLERZY GIEŁDOWI; MAKLERZY GIEŁDOWI - JAPONIA; INWESTYCJE - ANALIZA - JAPONIA - STUDIA PRZYPADKÓW; ARBITRAŻ (FINANSE); FINANSE - JAPONIA; 5. B ARGUMENTY równi pochyłej : analiza z perspektywy logiki nieformalnej / Krzysztof A. Wieczorek. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [3] s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 3005) ARGUMENTACJA; LOGIKA; 6. B ASPEKTY prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler ; aut. Tomasz Brzezicki [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - PRAWO - POLSKA; PLANOWANIE PRZESTRZENNE - PRAWO - POLSKA; 1

2 7. B BADANIA jakościowe - metody i zastosowania / Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. BADANIA JAKOŚCIOWE (NAUKI SPOŁECZNE) - METODOLOGIA; 8. A BEYOND the low-cost business : rethinking the business model / Josep Francesc Valls Giménez ; transl. by Gabriel Genescà and Benjamin Rowdon. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XIII, 199 s. : il., wykr. ; 23 cm. KOSZTY PRODUKCJI; BIZNES - MODELE; ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI; PRODUKCJA NISKOKOSZTOWA; BIZNESPLAN; ZARZĄDZANIE; BIZNES - MODELE - STUDIA PRZYPADKÓW; 9. B BEZPIECZEŃSTWO personalne i strukturalne / Krzysztof Drabik ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydaw., s. : il. ; 25 cm. FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA; POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA; POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA - ASPEKT SPOŁECZNY; 10. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne : zarys sytemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : il. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA; 11. B BUDOWA wspólnoty finansowej : ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne / pod red. Macieja Rapkiewicza. - Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop s. : wykr. ; 24 cm. UBEZPIECZENIA - ZAGADNIENIA; UBEZPIECZENIA WZAJEMNE; TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH; UBEZPIECZENIA - POLSKA; 12. B BUDŻETOWANIE / red. nauk. Ioan Constatin Dima, Janusz K. Grabara [aut. : Iwona Otola et al.]. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydz. Zarządzania. Wydaw., s. : wykr. ; 25 cm. BUDŻETOWANIE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; 2

3 13. A CHINA and India : reforms and the response : how differently have the economies behaved / Manmohan Agarwal, John Whalley. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2], 30 s. : wykr. ; ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19006) REFORMY GOSPODARCZE - CHINY; REFORMY GOSPODARCZE - INDIE; WZROST GOSPODARCZY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; CHINY - GOSPODARKA ; INDIE - GOSPODARKA - 21 W; 14. B CODZIENNIK angielski : doskonalenie języka angielskiego każdego dnia / Agnieszka Drummer, Beata Williamson. - Warszawa : Poltext, , [1] s. : fot. kolor. ; 24 cm. ANGIELSKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 15. B CODZIENNIK niemiecki : doskonalenie języka niemieckiego każdego dnia / Agnieszka Drummer. - Warszawa : Poltext, , [2] s. : fot. kolor. ; 24 cm. NIEMIECKI JĘZYK - PODRĘCZNIK; 16. A THE COST disease : why computers get cheaper and health care doesn't / William J. Baumol with contributions by David de Ferranti [et al.]. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XXI, [1], 249 s. : wykr. ; 22 cm. ZDROWIE - OCHRONA - KOSZTY - STANY ZJEDNOCZONE; SŁUŻBA ZDROWIA - KOSZTY; USŁUGI ZDROWOTNE - FINANSE; KOSZTY CHOROBY; KOSZTY CHOROBY - STANY ZJEDNOCZONE; 17. B COUNTERPARTY credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes / Damiano Brigo, Massimo Morini, Andrea Pallavicini. - Chichester : John Wiley and Sons, cop XVII, 435 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO KONTRAHENTA; FINANSE - MODELE; MODELE MATEMATYCZNE; KREDYT - MODELE; INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE - MODELE; RYZYKO FINANSOWE - MODELE; 3

4 18. B CRASH and beyond : causes and consequences of the global financial crisis / Andrew Farlow. - Oxford : Oxford University Press, cop XIV, [1], 418 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; DŁUGI PUBLICZNE A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; 19. B CREDIT securitizations and derivatives : challenges for the global markets / ed. by Daniel Rösch, Harald Scheule. - Chichester : John Wiley and Sons, cop XIV, 448 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE - MODELE; INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE; INSTRUMENTY POCHODNE; KREDYT - ZABEZPIECZENIE; INSTRUMENTY POCHODNE - RYZYKO; PORTFEL KREDYTOWY; RYZYKO KREDYTOWE - ZARZĄDZANIE; KREDYT BANKOWY; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; 20. B THE CRISIS of neoliberalism / Gérard Duménil, Dominique Lévy. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, [2013]. - VI, [2], 391, [1] s. : il. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; LIBERALIZM - STANY ZJEDNOCZONE; KAPITALIZM - STANY ZJEDNOCZONE; 21. C W W CZY nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski / Aneta Hryckiewicz, Małgorzata Pawłowska ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, [2], 35 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ( Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; z. nr 289) NADZÓR FINANSOWY; NADZÓR FINANSOWY - EUROPA; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; UNIA BANKOWA; NADZÓR BANKOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; NADZÓR BANKOWY - UNIA EUROPEJSKA; 22. B W W CZYNNIKI polityczne w bankowości : ujęcie empiryczne / Krzysztof Jackowicz. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ A POLITYKA; BANKOWOŚĆ A POLITYKA - BADANIA; BANKI A KLIENCI - BADANIA; RYZYKO BANKOWE; NADZÓR BANKOWY - BADANIA; BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; FINANSE - ASPEKT POLITYCZNY; 4

5 23. C DEBT markets and analysis / R. Stafford Johnson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIII, [1], 706 s. : il. ; 26 cm. - ( Bloomberg Financial Series) PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁYM DOCHODZIE; DŁUGI; OBLIGACJE; PAPIERY WARTOŚCIOWE; 24. B W W DYLEMATY wyceny przedsiębiorstwa / red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. - Warszawa : Poltext, cop s. : wykr. ; 25 cm. - ( Instytut Zarządzania Wartością SGH) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; WYCENA AKTYWÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - MODELE; FAIRNESS OPINIONS; RELACJE INWESTORSKIE; ANALIZA FUNDAMENTALNA; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK KAPITAŁOWY; 25. B DZIAŁY specjalne produkcji rolnej : problemy prawne / Jerzy Bieluk. - Białystok : Temida 2, s. ; 25 cm. ROLNICTWO - PRAWO - POLSKA; PRODUKCJA ROLNICZA - PODATEK - POLSKA; ROLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; ROLNICTWO - OPŁATY I PODATKI - POLSKA; ROLNICTWO - UBEZPIECZENIA; ROLNICY - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA; 26. B DZIŚ i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej / red. Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 269) UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; 27. B ECONOMIC theory and sustainable development : why can we preserve for future generations? / Vincent Martinet. - London ; New York : Routledge, cop XIII, 203 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Ecological Economics) EKOROZWÓJ; ROZWÓJ GOSPODARCZY - PROGNOZOWANIE; EKOLOGIA CZŁOWIEKA; 5

6 28. B EFEKTYWNE zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Robert K. Wysocki ; [tł.magda Witkowska]. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZESPÓŁ PROJEKTOWY - KIEROWANIE; 29. B EGZEKUCJA administracyjna w praktyce / Lidia Klat-Wertelecka. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - POLSKA; EGZEKUCJA - PRAWO - POLSKA; 30. B EKONOMIA i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy / red. nauk. Kazimierz Pająk, Agnieszka Ziomek, Sławomir Zwierzchlewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. : wykr., fot. ; 23 cm. - ( Zielona Energia) ENERGETYKA - ASPEKT EKONOMICZNY; ENERGETYKA - ASPEKT SPOŁECZNY; ENERGIA ELEKTRYCZNA - RYNEK - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ENERGETYKA; ENERGETYKA - POLSKA - POLITYKA; ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNE - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ROZWÓJ GOSPODARCZY; 31. B EKSPERYMENT naukowy i techniczny a porządek prawny / Przemysław Konieczniak. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. ; 24 cm. - ( Monografie - Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) NAUKA - DOŚWIADCZENIA; NAUKA - DOŚWIADCZENIA - PRAWO - POLSKA; BEZPRAWNOŚĆ - POLSKA; 32. B THE ETHICS of banking : conclusions from the financial crisis / by Peter Koslowski; transl. from German by Deborah Shannon. - Dordrecht ; Heidelberg : Springer, cop XV, [1], 214 s. ; 24 cm. - ( Issues in Business Ethics ; vol. 30) BANKOWOŚĆ - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; 6

7 33. B THE EU and the Eurozone crisis : policy challenges and strategic choices / ed. by Finn Laursen. - Farnham, England : Ashgate, cop XXI, [1], 215 s. : il. ; 24 cm. ( International Political Economy of New Regionalisms Series) KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO - 21 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA - STREFA EURO; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; EURO-STREFA - GOSPODARKA - POLITYKA; 34. B EUROPEJSKI Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2012 / oprac. Marek Antoni Nowicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 35. A W W EUROPEJSKIE prawo finansowe / Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów, red. Jacek Bąk. - Warszawa : C. H. Beck, XXXI, [1], 269 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) FINANSE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FINANSE - USŁUGI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FINANSE - USŁUGI - UNIA EUROPEJSKA; RYNEK FINANSOWY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; EUROPEJSKIE URZĘDY NADZORU (FINANSE); NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY; USŁUGI PŁATNICZE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; DEPOZYT BANKOWY - SYSTEM GWARANTOWANIA - UNIA EUROPEJSKA; SHADOW BANKING - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; INSTRUMENTY FINANSOWE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRZEJRZYSTOŚĆ; UBEZPIECZENIA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; UBEZPIECZENIA - POŚREDNICY - UNIA EUROPEJSKA; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; 36. B FINANCIAL asset pricing theory / Claus Munk. - Oxford : Oxford University Press, VII, [5], 585 s. : wykr. ; 24 cm. WYCENA AKTYWÓW; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; 37. B FINANCIAL markets in Korea / [ed. Young Kyung Suh] ; Bank of Korea. - Seoul : Bank of Korea, IX, 156, [1] s. : wykr. kolor. ; 25 cm. RYNEK FINANSOWY - KOREA POŁUDNIOWA; FINANSE - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK PIENIĘŻNY - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK KAPITAŁOWY - KOREA POŁUDNIOWA; RYNEK TERMINOWY - KOREA POŁUDNIOWA; 7

8 38. B FINANCING the future : market-based innovations for growth / Franklin Allen, Glenn Yago. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, cop VIII, [4], 241, [3] s. : il. ; 23 cm. - ( Series on Financial Innovations) FINANSE; FINANSE - INNOWACJE; RYNEK KAPITAŁOWY; 39. B FINANSE przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, s. ; 24 cm. - ( ABC Przedsiębiorcy - Wydawnictwo CeDeWu) PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 40. B FINANSE publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ; [oprac.] Paweł J. Lewkowicz [et al.]. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; 41. A FIRMS' optimism and pessimism / Rüdiger Bachmann, Steffen Elstner. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 38 s. : il. ; 22 cm. ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 18989) PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - MODELE; 42. B THE FOUNDER'S dilemmas : anticipating and avoiding the pitfalls that can sink a startup / Noam Wasserman. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop IX, [1], 480 s. : il. ; 24 cm. - ( Kauffman Foundation Series on Innovation and Entrepreneurship) PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; 8

9 43. B FUNDACJE i stowarzyszenia : prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją / Damian Cyman, Aleksandra Zaręba-Cyman. - Gdańsk : ODDK, s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). FUNDACJA - PRAWO - POLSKA; FUNDACJA - PODATKI - POLSKA; FUNDACJA - FORMULARZE I WZORY PISM; STOWARZYSZENIE - PRAWO - POLSKA; STOWARZYSZENIE - PODATKI - POLSKA; STOWARZYSZENIE - FORMULARZE I WZORY PISM; 44. A GOOD Italy, bad Italy : why Italy must conquer its demons to face the future / Bill Emmott. - New Haven ; London : Yale University Press, cop XII, 299 s. : il., mapa ; 23 cm. KRYZYS FINANSOWY - WŁOCHY; WŁOCHY - POLITYKA I RZĄDY; WŁOCHY - GOSPODARKA; WŁOCHY - GOSPODARKA - POLITYKA; KORUPCJA POLITYCZNA - WŁOCHY; 45. B W GOSPODARKA i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : il. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA ; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; FINANSE LOKALNE - POLSKA; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA; GOSPODARKA KOMUNALNA - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE - PLAN; SAMORZĄD TERYTORIALNY - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLITYKA INFORMACYJNA; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; 46. C A GUIDE to the project management body of knowledge : PMBOK Guide / Project Management Institute ; tł. Maganement Training & Development Center ; [przekł. Paweł Dąbrowski]. - Warszawa : Management Training & Development Center, [4], XXI, [1], 541 s. : il. ; 28 cm. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; 47. B HANDBOOK of volatility models and their applications / ed. by Luc Bauwens, Christian Hafner, Sebastien Laurent. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIX, [1], 543 s. : wykr. ; 25 cm. BANKOWOŚĆ - MODELE; FINANSE - MODELE; MODELE EKONOMETRYCZNE; GARCH (MODELE); 9

10 48. A HAPPY money : the science of smarter spending / Elisabeth Dunn & Michael Norton. - New York [et al.] : Simon & Schuster, cop XIX, [1], 197, [1] s. ; 22 cm. FINANSE OSOBISTE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; PIENIĄDZ - PSYCHOLOGIA; SZCZĘŚCIE; 49. C HERITAGE of the Kronenbergs / [ed. Alaksander Senk]. - Warszawa : Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ; MUZA, [2010] , [2] s. : fot. kolor. ; 30 cm. KRONENBERG, LEOPOLD ( ; FINANSISTA, PRZEMYSŁOWIEC) - BIOGRAFIA; KRONENBERGOWIE (RODZINA); KRONENBERGOWIE (RODZINA) - MECENAT; BANK HANDLOWY (WARSZAWA) - HISTORIA; FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA; 50. A HISTORYA doktryn ekonomicznych / A. Espinas ; przetł. z jęz. fr. na pol. słuchacze kursów handlowych im. A. Zielińskiego: Stanisław Bartolewski [et al.] oraz rozdział o ekonomistach polskich dodał słuchacz kursów przemysłowo- rolniczych Stanisław Dąbrowski pod kier. Henryka Radziszewskiego. - Warszawa : [s.n.], V, [3], 380 s. ; 20 cm. NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA; NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 51. B HOW to make money with commodities / Andrew T. Hecht with Mark S. Smith. - New York [et al.] : McGraw-Hill, cop VIII, 280 s. : il. ; 24 cm. FUTURES TOWAROWE - STANY ZJEDNOCZONE; OPCJE TOWAROWE - STANY ZJEDNOCZONE; GIEŁDA TOWAROWA - STANY ZJEDNOCZONE; SPEKULACJA; 52. A IF technology has arrived everywhere, why has income diverged? / Diego A. Comin, Martí Mestieri Ferrer. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 64 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19010) PODZIAŁ DOCHODU; ROZWÓJ GOSPODARCZY; INNOWACJE - MODELE; 10

11 53. B INSTYTUCJE prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej / red. Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szymanek ; Instytut Nauk Politologicznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. ; 24 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - ZAGADNIENIA; INSTYTUCJE POLITYCZNE; INSTYTUCJE POLITYCZNE - POLSKA ; KONSTYTUCJONALIZM; 54. B INTEGRACJA gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, s. : wykr. ; 24 cm. GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - ZAGADNIENIA; 55. B INTERDYSCYPLINARNOŚĆ nauk o bezpieczeństwie : paradygmat, wiedza, demarkacja / red. nauk. Konrad Raczkowski, Katarzyna Żukrowska, Marian Żuber. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE; BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE; BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; SŁUŻBY WYWIADOWCZE; 56. A INTERES publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. - Warszawa : C. H. Beck, LXVII, [1], 538 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) INTERES SPOŁECZNY; PAŃSTWO A GOSPODARKA; DOBRO WSPÓLNE; PRAWO GOSPODARCZE; PRAWO GOSPODARCZE - POLSKA; 57. B INTERES ubezpieczeniowy : aspekty prawne / Szymon Byczko. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. UBEZPIECZENIA; UBEZPIECZENIA - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA - PRAWO; 11

12 58. B INTERNATIONAL marketing in Europe / ed. by Maja Szymura-Tyc ; [aut. Danuta Babińska et. al.]. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) MARKETING MIĘDZYNARODOWY - ZAGADNIENIA; MARKETING MIĘDZYNARODOWY - EUROPA; RYNEK EKSPORTOWY; MARKETING STRATEGICZNY; 59. C AN INTRODUCTION to derivative securities, financial markets, and risk management / Robert A. Jarrow, Arkadev Chatterjea. - New York ; London : W. W. Norton and Company, cop XXXIII, [1], 798, [wiele liczb. 48] s. : il. ; 26 cm. INSTRUMENTY POCHODNE; RYNEK TERMINOWY; RYNEK KAPITAŁOWY; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 60. B W INWESTYCJE private equity/venture capital / Katarzyna Sobańska-Helman, Piotr Sieradzan. - Warszawa : Key Text, s. : wykr. ; 25 cm. SPÓŁKA - INWESTYCJE; PRIVATE EQUITY - RYZYKO - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ - INWESTYCJE; DUE DILIGENCE; PRIVATE EQUITY; PRIVATE EQUITY - EUROPA; PRIVATE EQUITY - POLSKA; PRIVATE EQUITY - STANY ZJEDNOCZONE; AKCJE - WYKUP; VENTURE CAPITAL; VENTURE CAPITAL - RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 61. B ISLAMIC finance in Europe : towards a plural financial system / ed. by Valentino Cattelan. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop XI, 247 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance) FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; FINANSE - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - ASPEKT RELIGIJNY - ISLAM; ISLAM - ASPEKT EKONOMICZNY; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY; ISLAM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 62. A JAK uniknąć dyskryminacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników / Jacek Antoni Suchar. - Gdańsk : ODDK, s. ; 21 cm. DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU - PRAWO - POLSKA; 12

13 63. B KLIENT w sieci organizacyjnej / Stanisław Skowron. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. : wykr. ; 23 cm. RELACJE Z KLIENTAMI; SIECI BIZNESOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; KLIENT - LOJALNOŚĆ - BADANIA; 64. B KODEKS karny wykonawczy : komentarz / Krzysztof Dąbkiewicz. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 25 cm. - ( Komentarze LexisNexis) PRAWO KARNE WYKONAWCZE - POLSKA - KODEKS; 65. B KODEKS spółek handlowych : komentarz / Mateusz Rodzynkiewicz. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 25 cm. SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA; SPÓŁKA HANDLOWA; 66. B KODEKS spółek handlowych po dziesięciu latach / pod red. Józefa Frąckowiaka. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydaw., , [1] s. ; 25 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3461) SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA - ZAGADNIENIA; SPÓŁKA HANDLOWA - ZAGADNIENIA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA; SPÓŁKA OSOBOWA; 67. A KOLEKTYWIZM i rozwój przemysłu / przez Emila Vandervelde. - Lwów : Polskie Tow. Nakładowe, [2], VII, [1], 258, III s. ; 21 cm. SOCJALIZM; KAPITALIZM; KOLEKTYWIZM; 68. B KOMPETENCJE indywidualne w sprzedaży bezpośredniej / Barbara Sypniewska. - Warszawa : Vizja Press & IT, s. : wykr. ; 24 cm. KWALIFIKACJE ZAWODOWE; SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA; HANDEL - KADRY; SPRZEDAWCA; 13

14 69. B KONCEPCJA rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa / Teresa Szot-Gabryś. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; INWESTYCJE - ASPEKT SPOŁECZNY; 70. B W KRYZYS i zaburzona dynamika Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - USTRÓJ; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY; INTEGRACJA EUROPEJSKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; INTEGRACJA EUROPEJSKA - TEORIA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - UNIA EUROPEJSKA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 71. B W W KRYZYSY walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej / Marcin Gruszczyński. - Warszawa : CeDeWu, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS WALUTOWY; BANKOWOŚĆ - KRYZYS; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 20 W.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - STUDIA PRZYPADKÓW; KRYZYS GOSPODARCZY - 20 W.; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; KURSY WALUTOWE; RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; 72. A KULTURA ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia, wyzwania / Grażyna Krzyminiewska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop , [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; LUDNOŚĆ WIEJSKA - POLSKA POSTAWY; KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA ; 73. A THE LABOR wedge : MRS vs. MPN / Loukas Karabarbounis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 20 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19015) PRACA - BADANIE; RYNEK PRACY A CYKL KONIUNKTURALNY; 14

15 74. C LEASING 2013 : według MSR/MSSF, KRS, UoR i podatków dochodowych / [pod red. Jakuba Kornackiego ; teksty ujednolicone oprac. Bogdan Świąder]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, s. ; 30 cm. - ( Biblioteka Finansowo-Księgowa ; nr 6/2013) LEASING - PRAWO - POLSKA; LEASING - RACHUNKOWOŚĆ; LEASING - PODATEK - POLSKA; 75. B LEKSYKON fakturowania 2013 / praca pod red. Zdzisława Modzelewskiego ; Małgorzata Militz [et al.]. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. FAKTURY - PRAWO - POLSKA; 76. C W LEKSYKON formacji świecowych / Jerzy Mirosław Lempart, współpr. Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Linia, XIII, 426 s. : wykr., w tym kolor. ; 27 cm. ŚWIECE JAPOŃSKIE; INWESTYCJE - STRATEGIE; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE); 77. B LEKSYKON księgowego : pytania i odpowiedzi / Paweł Sałdyka. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. - ( Leksykon - Unimex) RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 78. A THE LITTLE book of stock market cycles : how to take advantage of time-proven market patterns / Jeffrey A. Hirsch. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XVI, 215, [1] s. : wykr. ; 19 cm. - ( Little Book Big Profits) AKCJE - RYNEK; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK; 79. B THE LOCUST and the bee : predators and creators in capitalism's future / Geoff Mulgan. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop VI, [2], 335 s. ; 24 cm. KAPITALIZM - HISTORIA; HISTORIA GOSPODARCZA; EKONOMIA - FILOZOFIA; 15

16 80. B LUBIĘ to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Dave Kerpen ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : HELION, cop , [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Onepress Power) FACEBOOK (SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY); MARKETING SZEPTANY; SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA - ASPEKT EKONOMICZNY; 81. B W MARKETINGOWE strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : podejście holistyczne / Grzegorz Karasiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA; RYNEK EKSPORTOWY; STRATEGIE; 82. B MATHEMATICS for economics : an integrated approach / Mik Wisniewski. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XX, 518 s. : wykr. ; 25 cm. EKONOMIA MATEMATYCZNA - PODRĘCZNIK; 83. A MEDYCZNE oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównowawczym / Maciej Syska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) BIOETYKA - PRAWO; MEDYCYNA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; MEDYCYNA - PRAWO - BADANIA PORÓWNAWCZE; PRAWA PACJENTA - ZGODA NA LECZENIA; OŚWIADCZENIE WOLI (PRAWO) - BADANIA PORÓWNAWCZE; EUTANAZJA - PRAWO - BADANIA PORÓWNAWCZE; 84. B MENEDŻER jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Lisieckiej. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ; STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW; AUDITING WEWNĘTRZNY; RACHUNEK KOSZTÓW; 16

17 85. B METODY analizy danych symbolicznych w badaniach ekonomicznych / Andrzej Dudek. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 226) EKONOMIA - BADANIA - METODOLOGIA; EKONOMIA - BADANIA; ANALIZA DANYCH; 86. B METODY organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. nauk. Wanda Błaszczyk ; aut. : Wanda Błaszczyk [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. : wykr. ; 24 cm. ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - METODY; KADRY - ZARZĄDZANIE RELACJAMI; ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z SZEFEM; KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; ORGANIZACJA - METODY; 87. B MIĘDZYRZĄDOWOŚĆ w procesie integracji europejskiej / Paweł Janusz Borkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. ; 24 cm. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - HISTORIA; INTEGRACJA EUROPEJSKA - HISTORIA; SUWERENNOŚĆ A INTEGRACJA EUROPEJSKA; PONADNARODOWOŚĆ - UNIA EUROPEJSKA; MIĘDZYRZĄDOWOŚĆ; 88. A MODEL interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : C. H. Beck, LVIII, 518 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 89. B MONETARY policy in Korea / [ed. Minho Kim] ; Bank of Korea. - Seoul : Bank of Korea, [10], 165, [2] s. : wykr. ; 25 cm. CHŌSEN GINKŌ - POLITYKA PIENIĘŻNA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KOREA POŁUDNIOWA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; 17

18 90. B W NADZÓR nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz. - Warszawa : DIFIN, , [1] s. ; 24 cm. EUROPEJSKI URZĄD NADZORU GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD; EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PRAWO; NADZÓR FINANSOWY - UNIA EUROPEJSKA; RYNEK FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK KAPITAŁOWY - UNIA EUROPEJSKA; BANKI CENTRALNE A EUROPEJSKI BANK CENTRALNY; EUROPEJSKIE URZĘDY NADZORU (FINANSE); 91. B NAPRAWA czy zniszczenie demokracji? : tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej / Jarosław Tomasiewicz. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [3] ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2994) NACJONALIZM - POLSKA ; AUTORYTARYZM - POLSKA ; PRAWICA (NAUKI POLITYCZNE) - POLSKA ; RADYKALIZM - POLSKA ; DEMOKRACJA - POLSKA ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY (II RZECZPOSPOLITA); 92. B NEW spirits of capitalism? : crises, justifications, and dynamics / ed. by Paul du Gay and Glenn Morgan. - Oxford : Oxford University Press, cop XI, 328 s. ; 24 cm. KAPITALIZM; KAPITALIZM - KRYTYKA; KAPITALIZM - ASPEKT POLITYCZNY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; KAPITALIZM - FILOZOFIA; 93. B NIERUCHOMOŚCI : problematyka prawna / Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki ; aktualizacji dokonał Mirosław Gdesz. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Prawnika) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; 94. A NISKOBUDŻETOWY startup : zyskowny biznes i życie bez frustracji / Chris Guillebeau ; [tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice : HELION, s. : il. ; 22 cm. - ( Onepress) BIZNES - PORADNIK; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIK; 18

19 95. B NOWE kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach / Andrzej Łuczyszyn. - Warszawa : CeDeWu, s. : il. ; 24 cm. ROZWÓJ LOKALNY; ROZWÓJ LOKALNY - POLSKA; METROPOLIZACJA; AGLOMERACJE MIEJSKIE - POLSKA ; 96. A OBLICZA polityki azjatyckiej : szanse i bariery / red. Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - AZJA; AZJA - STOSUNKI ZAGRANICZNE ; AZJA - POLITYKA I RZĄDY; 97. B OBLICZA współczesnej kryminalistyki : księga jubileuszowa profesora Huberta Kołeckiego / red. nauk. Ewa Gruza. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. : il., fot., (w tym kolor.) ; 25 cm. KOŁECKI, HUBERT (1941- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIATKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; KRYMINALISTYKA - ZAGADNIENIA; KRYMINOLOGIA - ZAGADNIENIA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA; 98. B OCHRONA danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Bogusław Nowakowski, Anna Jędruszczak, Adam Gałach. - Warszawa : C. H. Beck, XV, [1], 321 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ( Beck Info Biznes) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; TELEINFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; 99. B OCHRONA infrastruktury krytycznej : zarys problematyki = Critical infrastructure protection in outline / Agata Tyburska. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, , A1-A162 s. : wykr., mapy, fot. kolor. ; 24 cm. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - POLSKA ; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - STUDIA PRZYPADKÓW; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA ; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ASPEKT EKONOMICZNY; 19

20 100. A W W OCHRONA prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska- Tomaszewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); BANKI - USŁUGI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; BANKI - USŁUGI - PRAWO - POLSKA; BANKI A KLIENCI; KONSUMENT - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; KONSUMENT - OCHRONA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; BANKI - PRAWO - POLSKA; BANKI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 101. A OCHRONA środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - CZECHY; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - SŁOWACJA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; PRAWO KARNE MATERIALNE - CZECHY; PRAWO KARNE MATERIALNE - SŁOWACJA; 102. B ODPOWIEDZIALNOŚĆ przedkontraktowa / Wojciech Kocot. - Warszawa : C. H. Beck, XLVII, 350 s. ; 23 cm. - ( Instytucje Prawa Prywatnego) UMOWY; UMOWY - POLSKA; UMOWY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; PRAWO PRYWATNE - POLSKA; UMOWY - MODELE; 103. B W OPCJE jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji : problemy optymalizacji / Ryszard Węgrzyn. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 225) AKCJE - CENY - RYZYKO; RYZYKO FINANSOWE - MODELE; OPCJE NA AKCJE (FINANSE); HEDGING (FINANSE); HEDGING (FINANSE) - MODELE; RYNEK FINANSOWY - RYZYKO; OPCJE (FINANSE); 104. B ORDYNACJA podatkowa : 366 wyjaśnień i interpretacji / Marek Kwietko-Bębnowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 25 cm. PODATEK - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA ; ORDYNACJA PODATKOWA - INTERPRETACJA - POLSKA ; 20

21 105. B W ORGANIZACJA i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Zbigniew Władek. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ORGANIZACJA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZARZĄDZANIE - POLSKA ; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA ; 106. C W W ORTHOGONAL transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mateusz Pipień. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, [2], 24 s. : il. ; 30 cm. ( Working Paper - National Bank of Poland ; No. 151) GARCH (MODELE); STATYSTYKA BAYESA; MODELE EKONOMETRYCZNE; 107. B PAŃSTWO i społeczeństwo w działaniu : polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa / Andrzej Zybała. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. POLITYKA PUBLICZNA; POLITYKA PUBLICZNA - POLSKA; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - POLSKA ; 108. B PARTNERSTWO publiczno-prywatne : teoria i praktyka / red. nauk. Michał Kania. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE; PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - PRAWO - POLSKA; ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (PRAWO EUROPEJSKIE); 109. B PATHS toward the modern fiscal state : England, Japan, and China / Wenkai He. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, X, [2], 313 s. : il. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - JAPONIA; FINANSE PUBLICZNE - HISTORIA - CHINY; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - WIELKA BRYTANIA; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - JAPONIA; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA - CHINY; 21

22 110. B W PATRZĄC na słońce : nieokreśloność równowagi a polska dezinflacja / Jacek Wallusch ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr., err. ; 25 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - POLSKA; RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - TEORIA; INFLACJA - POLSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; KRZYWA PHILLIPSA; POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA - GOSPODARKA BADANIA; 111. B PERSPEKTYWY rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz Fudaliński. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; INSTYTUCJE NONPROFIT; 112. B PERSWAZJA : perspektywa psychologiczna / red. Timothy C. Brock, Melanie C. Green ; przekł. Tomasz Sieczkowski, Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop X, [2], 454 s. : il. ; 23 cm. - ( Psychologia i Zarządzanie) PERSWAZJA; WPŁYW (PSYCHOLOGIA); 113. A PLEDGABILITY and liquidity : a new monetarist model of financial and macroeconomic activity / Venky Venkateswaran, Randall Wright. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 54 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 19009) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; WYCENA AKTYWÓW - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA A INFLACJA; 114. B PODATEK akcyzowy 2013 : leksykon / Marzenna Kałka, Urszula Ksieniewicz. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. - ( Leksykon - Unimex) PODATEK AKCYZOWY - POLSKA; 115. B PODRÓŻE służbowe : zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie / Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Jarosław Sawicki. - Gdańsk : ODDK, s. ; 24 cm. - ( Pogotowie Kadrowe) PODRÓŻE SŁUŻBOWE - POLSKA; 22

23 116. B PODSTAWY funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków / Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, s. : il., wykr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Logistyka) LOGISTYKA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ŚREDNICH; PRZEDSIĘBIORSTWO - EKONOMIKA; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ZAGADNIENIA; 117. B W PODSTAWY odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu / Bolesław Rok. - Warszawa : Poltext, s. : wykr. ; 24 cm. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; 118. B PODSTAWY rachunkowości zarządczej : zbiór zadań / Jerzy Kuchmacz. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., s. ; 24 cm. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - PODRĘCZNIK; 119. A POLICJA w systemie bezpieczeństwa państwa / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku. Wydaw. Naukowe, , [1] s. ; 21 cm. POLICJA - POLSKA; POLICJA - PRAWO - POLSKA ; POLICJA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; 120. B POLISH national income and product in 1954, 1955, and 1956 / by Thad Paul Alton [et al.]. - New York ; London : Columbia University Press, VIII, [8], 252 s. ; 24 cm. - ( East Central European Studies) PRODUKT NARODOWY BRUTTO - POLSKA; DOCHÓD NARODOWY - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA ; 23

24 121. B POLITYKA regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów : studium przypadku / Waldemar Sługocki. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski. Oficyna Wydaw., s. : wykr., mapy (kolor.) ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; REGIONY - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA ZACHODNIA; 122. B POLITYKA społeczna, kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego / [kom. red. Józef Orczyk et al. ; aut.: Włodzimierz Anioł et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, , [1] s., [1] k. tabl. : fot. portr. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) RAJKIEWICZ, ANTONI (1922- ; EKONOMISTA); KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; POLITYKA SPOŁECZNA ; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; 123. A POLSKIE prawo pracy : kazusy / pod red. Marcina Wujczyka, Justyny Czerniak- Swędzioł ; aut. Marcin Wujczyk [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Kazusy i Ćwiczenia - LexisNexis) PRACA - PRAWO - KAZUSY - POLSKA; 124. B W POMIAR procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym / Dariusz Siudak. - Warszawa : C. H. Beck, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse - C. H. Beck) PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA - POLSKA; ALOKACJA KAPITAŁU; MIGRACJA WARTOŚCI; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY; 125. A POWIĄZANIA wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym / Sławomir Cieślak. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) PRAWO CYWILNE PROCESOWE; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; 24

25 126. B POZABIZNESOWE obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - POLSKA ; MARKETING; MARKETING SPOŁECZNY; MARKETING POLITYCZNY; MARKETING TERYTORIALNY; MARKETING A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; MARKETING SŁUŻB MUNDUROWYCH; 127. B PRAKTYCZNY kurs wymowy angielskiej dla Polaków / Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk, Janusz Arabski. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., , [6] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Podręczniki i Skrypty - Uniwersytet Śląski w Katowicach ; Nr 138) ANGIELSKI JĘZYK - WYMOWA - PODRĘCZNIK; 128. B /1 PRAWNE problemy samorządu terytorialnego. T. 1/ red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych]. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., s. ; 25 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO - POLSKA; 129. B W W PRAWO finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. : Dobrosława Antonów [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) FINANSE - PRAWO - POLSKA ; FINANSE - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK; FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; PRAWO BUDŻETOWE - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; CŁO - PRAWO - POLSKA; FINANSE LOKALNE - PRAWO - POLSKA ; BANKI - PRAWO - POLSKA; 130. B PRAWO finansów publicznych sektora samorządowego / Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, Marcin Miemiec. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA ; FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; 25

26 131. B PRAWO karne : wykład części ogólnej / Łukasz Pohl. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Karne) PRAWO KARNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 132. A PRAWO łaski prezydenta RP : historia, regulacja, praktyka / Krzysztof Kozłowski. - Warszawa : C. H. Beck, XXXV, [1], 480 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) ŁASKA (PRAWO); ŁASKA (PRAWO) - POLSKA; 133. A PRAWO pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych / Michał Matuszczak. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; 134. B PRAWO spadkowe / red. Bogudar Kordasiewicz ; aut. : Witold Borysiak [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych, XXV, [1], 1063 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Prywatnego ; T. 10) SPADEK - PRAWO - POLSKA; TESTAMENT - POLSKA; ZACHOWEK - POLSKA; 135. A PRAWO zatrudnienia / Małgorzata Gersdorf. - Warszawa : LexisNexis, , [2] s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; PRACA - UMOWY; 136. B PRAWO zobowiązań : część ogólna / Bronisław Ziemianin, Edmund Kitłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) ZOBOWIĄZANIA - PRAWO - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 26

27 137. B PRZEKAZ i papiery wartościowe : wybór dzieł profesora Adama Szpunara w stulecie urodzin / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s., 1 k. tabl. : fot. ; 25 cm. SZPUNAR, ADAM ( ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PRAWO - POLSKA; WEKSLE - PRAWO - POLSKA; 138. B PRZEKSZTAŁCENIA struktur regionalnych / red. nauk. Piotr Raźniak. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA ; SIECI BIZNESOWE; KLASTRY; ROLNICTWO - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; AGROTURYSTYKA - POLSKA; LOGISTYKA - STUDIA PRZYPADKÓW; LUBUSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 139. A PRZESTĘPSTWA przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym : zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych / Zygmunt Kukuła. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Komentarze Praktyczne) PRAWO KARNE - POLSKA; PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE - PRAWO - POLSKA; 140. B PRZESTĘPSTWA przeciwko państwu i dobrom zbiorowym / red. Lech Gardocki ; aut. Marek Bojarski [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck : Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych, XXXII, 1077 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Karnego ; t. 8) PRAWO KARNE - POLSKA; 141. A PRZYSZŁOŚĆ azjatyckich tygrysów : zagrożenia i wyzwania / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : wykr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) ROZWÓJ GOSPODARCZY - AZJA; AZJA A UNIA EUROPEJSKA; AZJA - GOSPODARKA - POLITYKA; CHINY - GOSPODARKA ; AZJA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; AZJA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; 142. B PSYCHOLOGICZNY model zaangażowania w pracę / Teresa Chirkowska-Smolak. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Psychologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 10) PRACA - PSYCHOLOGIA; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; 27

28 143. B PUBLICZNE i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję : w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia / Agata Jurkowska-Gomułka. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. ; 24 cm. - ( Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 12) KONKURENCJA - PRAWO - POLSKA; KONKURENCJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ZAKAZ KONKURENCJI (PRAWO PRACY) - POLSKA; ZAKAZ KONKURENCJI (PRAWO PRACY) - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; KONKURENCJA - OGRANICZENIA; 144. B RACHUNEK efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Waldemar Rogowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : il. ; 25 cm. INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - EFEKTYWNOŚĆ; INWESTYCJE - RYZYKO; 145. B RACHUNKOWOŚĆ zarządcza : przykłady i zadania / red. nauk. Robert Kowalak ; aut. Piotr Bednarek [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - PODRĘCZNIK; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; 146. B W RADY Nadzorcze : dobre praktyki ładu korporacyjnego : doświadczenia polskie i zagraniczne / Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Poltext, cop , [1] s. : wykr. ; 24 cm. NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - POLSKA; NADZÓR KORPORACYJNY - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; ZARZĄD; 147. B THE RDS Forex system : a breakthrough method to profiting from market turning points / Michael Radkay, Stephanie Radkay. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop XIII, 223 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Trading Series) RYNEK WALUTOWY; RYNEK WALUTOWY - MODELE; RYNEK WALUTOWY - PROGNOZOWANIE; 28

29 148. A RECKONING with markets : moral reflection in economics / James Halteman and Edd Noell. - Oxford : Oxford University Press, cop XVI, [2], 218 s. : il. ; 22 cm. EKONOMIA - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; 149. B REFORMA Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych : analiza problemu reformy ze stanowiska prawa międzynarodowego / Paweł Maciąg. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. : il. kolor. ; 24 cm. - ( Monografie - Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH; ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. RADA BEZPIECZEŃSTWA.; 150. A REFORMA regulacyjna : przykład transportu lotniczego / Jan Walulik. - Warszawa : Instytut Wydaw. EuroPrawo, s. ; 21 cm. PRAWO GOSPODARCZE MIĘDZYNARODOWE; TRANSPORT LOTNICZY - PRAWO; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 151. B REGIONALNY wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. nauk. Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. KAPITAŁ LUDZKI - POLITYKA ROZWOJU - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KAPITAŁ LUDZKI - UNIA EUROPEJSKA; 152. B REGULATION of European banks and business models : towards a new paradigm? / Rym Ayadi, Emrah Arbak, Willem Pieter de Groen ; with a contrib. from David T. Llewellyn. - Brussels : Centre for European Policy Studies, cop IX, 113 s. : wykr. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKOWOŚĆ - MODELE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BIZNES - MODELE; 29

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 1. C.64622 38TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010. - 180,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY

Bardziej szczegółowo

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 1. A.71770 III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, 2012. - 201 s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B.101954 1989

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA;

PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA; 1. B.107193 ADMINISTRACYJNE postępowanie dowodowe / Paweł Daniel. - Wrocław : Presscom, 2013. - 342 s. ; 21 cm. - ( Administracja Publiczna. Biblioteka) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-;

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA; 1. A.71620 ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej / Janusz Gdański. - Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, 2011. - 274 s. ; 21 cm. NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo