R A P O R T R O c z n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T R O c z n y"

Transkrypt

1 R A P O R T R O c z n y

2

3

4 Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 ISBN: Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 22 tel. (22) , fax. (22) Zdjęcia: Jarosław Brzeziński Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta Mirosław Kaźmierczak/PFP UW Robert Kowalewski/Agencja Gazeta Marta Orlik-Gaillard Wojciech Radwański D. Senkowski Krzysztof Wojda/Archiwum FRDL Maciej Zienkiewicz/Agencja Gazeta Archiwa: BIK, Icentis, Polityka, ISP, IWM, PwC, Grupa TP Opracowanie: Katarzyna Renaud Korekta: Katarzyna Banul Projekt graficzny i skład: Druk: WEMA Wydawnictwo Poligrafia sp. z o. o.

5 wstęp 4 O Instytucie Spraw Publicznych 6 Program Europejski 16 Program Polityki Społecznej 20 Program Społeczeństwa Obywatelskiego Program Prawa i Instytucji Demokratycznych Program Migracji i Polityki Rozwojowej 34 Nagroda im. Jerzego Zimowskiego 38 Stypendia i praktyki 40 Finanse 41 Publikacje 43 Wydarzenia 48 Partnerzy 52

6 wstęp Krzysztof Michalski Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Spraw Publicznych Instytut Spraw Publicznych powstał w 1995 roku. Jego celem, w intencjach założycieli, była refleksja nad istotnymi problemami życia publicznego w Polsce refleksja, która mogłaby służyć za podstawę politycznego działania innych. Równie ważnym zadaniem Instytutu miała być inicjacja publicznej dyskusji nad tymi problemami i próbami ich rozwiązania. Założycielami Instytutu byli Leszek Balcerowicz, Aleksander Smolar, Jerzy Regulski, Józef Tischner i ja. Fundacja Batorego i wiedeński Instytut Nauk o Człowieku wsparły powstający Instytut instytucjonalnie i finansowo. Z czasem do grona wspierających dołączyły się i inne instytucje, w kraju i za granicą. Realizacja celów Instytutu wymaga jego całkowitej niezależności politycznej niezależności od partii politycznych i od politycznych ideologii także niezależności światopoglądowej. Konsekwencją tego wymogu jest powszechna dostępność rezultatów Instytutowej pracy, a także całkowita przejrzystość procesu dochodzenia do tych rezultatów. Centralną dziedziną zainteresowania Instytutu od początku jego istnienia były kwestie społeczne; w kraju powstającej wybuchowo gospodarki rynkowej stworzenie instrumentów polityki społecznej, a także stworzenie kompetencji pozwalających na rozpoznawanie w porę problemów społecznych i alternatywnych sposobów ich rozwiązywania było (i jest) problemem o zasadniczym znaczeniu. Innym polem działania Instytutu była reforma państwa; przemiana scentralizowanego molocha nastawionego na konsolidację władzy partii komunistycznej i zupełnie niedostosowanego do innych zadań w zdecentralizowany, demokratyczny i efektywny instrument organizacji interesu publicznego to ogromne, także intelektualne, zadanie. Istotnym elementem tego zadania i w rezultacie ważnym polem aktywności Instytutu jest też budowa świadomości obywatelskiej, aktywizacja obywateli. Wreszcie warunki i konsekwencje połączenia wolnej i demokratycznej Polski z wolną i demokratyczną Europą przede wszystkim, choć nie wyłącznie, integracja społeczeństwa polskiego z Unią Europejską to kolejny centralny przedmiot uwagi Instytutu. To prawda, wspólna świadomość społeczeństwa tworzona jest przez mity i widzianą przez nie przeszłość. Ale i przez świadomość problemów, wobec których to społeczeństwo stoi oraz wyborów, czasem wymagających tylko wiedzy, często także opcji za tymi, a nie innymi wartościami. Wysiłek zwiększenia tej świadomości niezależnie od procesu politycznego, ale i w związku z nim to misja Instytutu Spraw Publicznych.

7 5i Instytut spraw publicznych 2010 dr Jacek Kucharczyk Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych Rok 2010 był rokiem intensywnych prac programowych i zmian w Instytucie Spraw Publicznych. W marcu 2010 Rada Fundacji przyjęła kompleksową strategię rozwoju ISP na lata , przygotowaną przez Zarząd i zespół Instytutu. Podstawowe cele strategii Instytutu to rozwój zasobów eksperckich w priorytetowych obszarach programowych, wzmocnienie zarządzania i komunikacji oraz umocnienie pozycji Instytutu na arenie międzynarodowej. Realizacji strategii służyły wysiłki całego zespołu podjęte w 2010 roku. Nasze działania wspierała Rada Fundacji oraz Rada Programowa nowej kadencji, w skład której, na początku 2010 roku, powołano 23 nowych członków wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, polityki, mediów i biznesu. Na swoją przewodniczącą Rada wybrała profesor Ewę Łętowską. W 2010 roku ISP utrzymał dynamikę swoich działań programowych polegających na prowadzeniu badań i analiz polityki publicznej oraz organizacji licznych debat dotyczących kluczowych obszarów życia publicznego. Staraliśmy się, aby nasze działania odnosiły się w jak największym stopniu do bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed Polską, Europą i wspólnotą międzynarodową. Podjęliśmy wiele ważnych i aktualnych tematów, takich jak przygotowanie Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu w Polsce i Europie, społeczny wizerunek polskich mediów, problematyka lobbingu, wyzwań demograficznych i jakości opieki zdrowotnej. Nasze działania miały realny wpływ na życie publiczne. Do ustaw wyborczych i Kodeksu wyborczego wprowadzono zmiany przygotowane przez ekspertów ISP, ułatwiające obywatelom dostęp do głosowania i regulujące zasady finansowania komitetów wyborczych. Nasze rekomendacje na temat współpracy administracji państwowej z trzecim sektorem włączono do strategii rządowych przygotowań do prezydencji w Radzie UE, a problematykę rozwoju wolontariatu do tematów polskiego przewodnictwa. Duży wpływ na debatę publiczną miała też przeprowadzona przez ISP ocena funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wzbudziła żywą dyskusję w mediach i na portalach społecznościowych, stała się też podstawą nowelizacji ustawy. Naszemu zaangażowaniu w polską debatę publiczną towarzyszył dalszy rozwój współpracy międzynarodowej i umacnianie pozycji ISP na arenie europejskiej. Instytut przystąpił w 2010 roku do kilku ważnych europejskich organizacji sieciowych, a nasi przedstawiciele zostali powołani do władz międzynarodowych organizacji. Wyrazem rosnącego znaczenia ISP i uznania dla naszego dorobku eksperckiego było przyznanie nam po raz drugi grantu operacyjnego z Komisji Europejskiej, który otrzymują organizacje aktywne w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego. Mam nadzieję, że niniejszy raport pozwoli czytelnikom bardziej szczegółowo poznać pełen zakres działania Instytutu i zachęci Państwa do bieżącego zapoznawania się z wynikami naszych prac poprzez lekturę publikacji na naszej stronie internetowej i w portalach społecznościowych oraz udział w licznych debatach i konferencjach, na które zawsze serdecznie zapraszamy.

8 O Instytucie Spraw Publicznych Instytut Spraw Publicznych (ISP) to niezależny think-tank, który powstał w 1995 roku jako zaplecze naukowe dla wprowadzanych w kraju reform. Tworzymy zespół kilkudziesięciu ekspertów, którzy prowadzą badania naukowe, przygotowują ekspertyzy i rekomendacje dla instytucji rządowych. Szukamy nowych rozwiązań prawnych, które mogłyby się przyczynić do poprawy jakości życia w Polsce i wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nasza misja podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i pogłębianie wiedzy wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli, a także różnych grup i środowisk w debatę publiczną oraz w inne formy aktywności życia publicznego dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych Nasza wizja obywatel: wykształcony, świadomy swoich praw i obowiązków, współodpowiedzialny i zaangażowany w życie publiczne polskie społeczeństwo: otwarte, tolerancyjne, aktywne, solidarne i zamożne państwo polskie: demokratyczne, praworządne, nowoczesne, sprawne, zorientowane na obywatela, partnerskie, transparentne, aktywne i odpowiedzialne wobec wspólnoty międzynarodowej

9 7i Instytut spraw publicznych 2010 Instytut Spraw Publicznych aktywnie uczestniczy w debacie publicznej wokół istotnych dla Polski spraw. Jesteśmy pomostem pomiędzy światem akademickim a światem polityki. Korzystamy z naukowych metod badawczych, ale nasze pomysły przekuwamy w praktyczne rozwiązania służące państwu i obywatelom. Poprzez badania, ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego ISP służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. Instytut współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki swoich badań rozpowszechnia wśród parlamentarzystów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. ISP działa w ramach pięciu programów: Programu Europejskiego, Programu Polityki Społecznej, Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Migracji i Polityki Rozwojowej oraz Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych. Nasza wizja to wykształcony, odpowiedzialny i aktywny obywatel w otwartym, zamożnym, solidarnym społeczeństwie oraz nowoczesnym, demokratycznym i transparentnym państwie. Tematy Polityka europejska: działania instytucji unijnych, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, kierunki reform polityk unijnych, wizerunek Polski i innych krajów europejskich, przyszły kształt granic UE, skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju Polski, społeczne postawy związane z integracją europejską Polityka społeczna: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, rynek pracy, dialog społeczny, stosunki przemysłowe, polityka rodzinna, wyzwania demograficzne, system opieki zdrowotnej społeczeństwo obywatelskie: kondycja trzeciego sektora w Polsce, rozwój współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym i prywatnym, rozwój dialogu obywatelskiego, udział obywateli w życiu publicznym, edukacja obywatelska prawo i instytucje demokratyczne: stan polskiej demokracji, aktywizacja wyborcza obywateli, dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej, przeciwdziałanie korupcji, finansowanie polityki, etyka w administracji publicznej, kobiety w życiu publicznym migracje i polityka rozwojowa: migracje z Polski i do Polski, integracja uchodźców, przeciwdziałanie dyskryminacji, upowszechnianie doświadczeń polskiej transformacji w krajach Europy Wschodniej, budowanie demokracji na zewnątrz UE

10 O Instytucie Spraw Publicznych 8 Współpraca międzynarodowa Instytut Spraw Publicznych jest członkiem wielu międzynarodowych sieci i stowarzyszeń. Jesteśmy jednym z założycieli Policy Association for an Open Society (PASOS), organizacji zrzeszającej ponad 40 think tanków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej Azji. Należymy do European Partnership for Democracy, niezależnej organizacji wspierającej rozwój demokracji poza granicami Unii Europejskiej. Jesteśmy członkami European Policy Institutes Network (EPIN), European Civic Forum, Democracy Forum przy Radzie Europy, Grupy Zagranica, Active Citizenship Group przy Komisji Europejskiej, Active Social Policies European Network, Migrant Integration Policy Index (MIPEX), EUnomad, Network on Migrations and Development, Euro- MeSCo oraz Network of Democracy Research Institutes (NDRI). Przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych zasiadają we władzach międzynarodowych sieci i organizacji zrzeszających NGOsy. Prezes ISP, Jacek Kucharczyk, jest członkiem Rady Dyrektorów European Partnership for Democracy. Agnieszka Łada zasiada w Radzie Dyrektorów PASOS oraz Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży, Grzegorz Makowski w zarządzie European Civic Forum sieci 97 organizacji europejskich, które działają na rzecz rozwoju europejskiego dialogu obywatelskiego. Dwie przedstawicielki ISP, Justyna Frelak i Elżbieta Kaca, reprezentują fundację w Grupie Zagranica. Przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych zasiadają we władzach międzynarodowych sieci i organizacji zrzeszających NGOsy.

11 9i Instytut spraw publicznych w skrócie W wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 roku po raz pierwszy obowiązywały zmiany postulowane i przygotowane przez ISP, m.in. zakaz finansowania komitetów wyborczych przez osoby prawne, likwidacja instytucji zbiórek publicznych, uregulowanie kwestii kredytów i darowizn rzeczowych na rzecz komitetów wyborczych, głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75 roku życia. Postulaty ISP zostały również wprowadzone do uchwalonego przez Sejm Kodeksu wyborczego. Rządowa strategia przygotowań do prezydencji zawierała rekomendacje ISP na temat współpracy administracji państwowej z trzecim sektorem. Zrealizowany został m.in. pomysł utworzenia specjalnej strony internetowej o prezydencji skierowanej do organizacji pozarządowych: W strategii znalazły się również rekomendacje Instytutu dotyczące włączenia zagadnienia wolontariatu do listy tematów polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Rozpoczęliśmy pierwsze w Polsce, kompleksowe badania Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej, aby przyjrzeć się, jak w Polsce działają programy reintegracji zawodowej. Prowadziliśmy warsztaty integracyjne i szkolenia z wiedzy obywatelskiej dla cudzoziemców, uchodźców i migrantów przymusowych. W 2010 roku uczestniczyło w nich około 170 osób pochodzących głównie z Czeczenii oraz Dagestanu. Byliśmy pierwszą w Polsce instytucją, która zbadała, jak funkcjonuje lobbing na szczeblu samorządowym. Zrealizowaliśmy pierwsze w Polsce, pilotażowe badania dotyczące dyskryminacji migrantów na rynku pracy - badania nad rzeczywistym, a nie deklaratywnym stosunkiem pracodawców do zagranicznych pracowników. Eksperci ISP współtworzyli ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności regulacje dotyczące zwiększenia przejrzystości pozyskiwania przez organizacje pożytku publicznego środków z mechanizmu 1 %. Na podstawie rekomendacji ISP znowelizowano na początku 2011 roku ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Zrealizowaliśmy, pierwsze od 1996 roku, ogólnopolskie badania pracowników socjalnych, które będą podstawą reformy systemu pracy socjalnej w Polsce. Przygotowaliśmy z radiem PIN kilkadziesiąt audycji Radio Wspólna Europa, które przybliżyły Polakom Parlament Europejski. Jako jedyny think tank z Europy Środkowo-Wschodniej uzyskaliśmy trzyletni grant operacyjny z Komisji Europejskiej przyznawany organizacjom aktywnym w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego o wyróżniającym się dorobku eksperckim. Zrealizowaliśmy 55 projektów, wydaliśmy 70 publikacji, zorganizowaliśmy 85 seminariów, konferencji i warsztatów. W prasie polskiej i zagranicznej ukazało się kilkaset artykułów, wywiadów i komentarzy ekspertów ISP.

12 O Instytucie Spraw Publicznych 10 Rada Fundacji Krzysztof Michalski Przewodniczący Rady Fundacji Profesor filozofii, tłumacz, nauczyciel akademicki. Jeden z założycieli i rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Profesor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie kieruje Katedrą Erazma z Rotterdamu. Jest również profesorem filozofii na Uniwersytecie w Bostonie. Jerzy Baczyński Redaktor naczelny tygodnika Polityka. Członek Komisji Trójstronnej. Laureat wielu nagród dziennikarskich, m. in. nagrody Dziennikarza 20-lecia przyznawanej przez Kapitułę Nagrody im. A. Woyciechowskiego. Igor Chalupec Założyciel i prezes zarządu ICENTIS Corporate Solutions. Były prezes zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Katarzyna Chałasińska-Macukow Profesor fizyki, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2005), przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykładała na uniwersytetach we Francji, Kanadzie (Quebec) i Hiszpanii. Członkini licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Danuta Hübner Profesor nauk ekonomicznych, posłanka, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Była m.in. szefową Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, szefową Kancelarii Prezydenta RP. Marcin Król Filozof i historyk idei, publicysta. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Założyciel opozycyjnego, liberalnego pisma Res Publica (obecnie Res Publica Nowa ).

13 11i 11i Instytut spraw publicznych 2010 Jarosław Kurski Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Należał do opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. Autor esejów o Raymondzie Aronie oraz biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jerzy Regulski Profesor nauk ekonomicznych, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Inicjator i realizator reformy samorządowej. Pełnił m. in. funkcje pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego ( ) i przewodniczącego Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa ( ). Wojciech Sadurski Filozof prawa i konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Andrzej Topiński Główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej SA. Był m.in. wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, prezesem PKO BP i Związku Banków Polskich, członkiem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

14 O Instytucie Spraw Publicznych 12 Rada Programowa Ewa Łętowska Przewodnicząca Rady Programowej ISP Profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego ( ) i Trybunału Konstytucyjnego ( ). W latach była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich. Włodzimierz Cimoszewicz Senator RP, nauczyciel akademicki. Wicemarszałek Sejmu RP II kadencji, marszałek Sejmu IV kadencji. Pełnił funkcje prezesa rady ministrów ( ), ministra sprawiedliwości ( ) oraz spraw zagranicznych ( ). Małgorzata Fuszara Profesor nauk humanistycznych, prawniczka, socjolożka, współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. Lidia Geringer de Oedenberg Posłanka do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji. Kwestor PE, członkini Prezydium PE oraz Komisji Prawnej, Budżetowej i Petycji. Andrzej Klesyk Prezes zarządu PZU SA. Wcześniej partner i dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Warszawie. Twórca i szef Inteligo. Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Joanna Kluzik-Rostkowska Posłanka na Sejm RP. W latach pełniła funkcje m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, od sierpnia do listopada 2007 ministra pracy i polityki społecznej. Paweł Kowal Historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm RP V i VI kadencji. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ( ).

15 13i Instytut spraw publicznych 2010 Joanna Kurczewska Profesor socjologii, historyk idei. Pracuje w Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Warszawskim. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kieruje Zakładem Socjologii i Antropologii Kultury. Bronisław Misztal Profesor nauk humanistycznych, dyrektor wykonawczy Community of Democracies, organizacji międzyrządowej z sekretariatami w Warszawie i Waszyngtonie. Szef Wydziału Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Wiktor Osiatyński Pisarz, wykładowca, prawnik, konstytucjonalista, doktor socjologii. Profesor Central European University w Budapeszcie. Członek rady międzynarodowych Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Pomysłodawca powstania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Maria Pasło-Wiśniewska Prezes Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD NV) w Amsterdamie. Ekonomistka, bankowiec i menedżer, posłanka na Sejm V kadencji. Prezes zarządu Banku Pekao SA w latach Monika Płatek Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Jacek Raciborski Socjolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Socjologii Polityki. Zajmuje się m.in. instytucjonalnymi podstawami ładu politycznego oraz teorią demokracji. Adam Daniel Rotfeld Profesor nauk humanistycznych, badacz stosunków międzynarodowych, były minister spraw zagranicznych (2005). Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Pracuje w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW. Irena Rzeplińska Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog. Ekspert Programu Bezpłatnej Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

16 O Instytucie Spraw Publicznych 14 Marek Safjan Profesor prawa, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wykładowca Katedry Prawa Cywilnego UW. Od 1998 do 2006 roku pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Sielicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity SA. Członek Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Nadzorczej Agora SA, Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Krystyna Slany Profesor socjologii, wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Interesuje się zagadnieniami łączącymi problematykę demograficzną, socjologiczną oraz związaną z gender studies. Magdalena Środa Filozofka, etyczka, publicystka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii WFiS UW. Pełniła funkcję pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w rządzie Marka Belki. Joanna Staręga-Piasek Doktor ekonomii, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej. Dyrektorka Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Współtwórczyni pierwszej powojennej ustawy o pomocy społecznej. Wiceminister pracy i polityki społecznej ( ). Posłanka na Sejm I, II i III kadencji. Maciej Witucki Prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej. Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego. Członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States i Rady Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Działa w organizacjach branżowych, będąc m.in. członkiem zarządu PKPP Lewiatan. Mirosław Wyrzykowski Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego ( ). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych oraz Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW. Andrzej Zoll Profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego UJ. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i Komisji ds. etyki w nauce. Sędzia (od 1989 r.) i prezes Trybunału Konstytucyjnego ( ), rzecznik praw obywatelskich ( ).

17 15i Instytut spraw publicznych 2010 Zarząd Jacek Kucharczyk prezes zarządu Doktor socjologii, absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Dyrektorów European Partnership for Democracy w Brukseli, Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Rady Think Tank Fund w Open Society Foundations. Jeden z założycieli stowarzyszenia Policy Association for an Open Society (PASOS). Agnieszka Liszka Menedżer ds. komunikacji w jednej z największych firm konsultingowych. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, Rady Kwartalnika Res Publica Nowa, Rady Fundacji PZU. Była rzeczniczka rządu Donalda Tuska ( ). Jest doktorem socjologii. Ukończyła dziennikarstwo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Elżbieta Tarkowska Profesor socjologii, od 2007 roku pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie pełni funkcje p.o. Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii. Prowadzi też Zespół Badań nad Ubóstwem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Kultura i Społeczeństwo. Członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wiceprzewodnicząca Komitetu Socjologii PAN. Dyrektor ds. Rozwoju Danuta Pławecka Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Europejskiego Studium Samorządowego. Posiada duże doświadczenie dotyczące koordynacji i zarządzania procesem grantowym, w tym projektami finansowanymi ze środków UE. Dyrektor Sekretariatu i Komunikacji Katarzyna Renaud Absolwentka Filologii Słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała również jako pedagog. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki, zarzadzania i public relations. Specjalista ds. Public Relations Aleksandra Murawska Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Warsaw Journalism Center. Pracowała w dziale prasowym ambasady brytyjskiej w Warszawie.

18 Program Europejski Program Europejski koncentruje się na badaniu i analizie aktualnej polityki europejskiej i zagranicznej Polski oraz monitorowaniu działalności instytucji unijnych. Naszym celem jest współtworzenie merytorycznej debaty na tematy europejskie w Polsce oraz proponowanie rozwiązań w obszarze polskiej polityki zagranicznej. Śledzimy i analizujemy bieżące wydarzenia w Unii Europejskiej, żeby formułować rekomendacje dla decydentów w Polsce i na szczeblu unijnym. Tematy wiodące w 2010 roku: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej Parlament Europejski Partnerstwo Wschodnie Stosunki polsko-niemieckie Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej Ważnym wyzwaniem dla polskiej polityki europejskiej w 2010 roku były przygotowania do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Eksperci programu regularnie publikowali teksty na temat prezydencji w specjalistycznych publikacjach, a także w polskiej i zagranicznej prasie. Rekomendacje dotyczące polityki europejskiej prezentowaliśmy na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych prezydencji. Jedną z nich była konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną. W 2010 roku program monitorował przygotowania polskiej administracji publicznej do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE. Śledziliśmy implementację rekomendacji ISP, które znalazły się w przygotowanych we wcześniejszych latach ekspertyzach. Rekomendacje Instytutu na temat współpracy administracji państwowej z trzecim sektorem zostały uwzględnione w wytycznych do konkursów grantowych oraz stanowisku rządu. Zgodnie z propozycją ISP przygotowano stronę internetową dla organizacji pozarządowych na temat prezydencji: Uczestniczyliśmy także w nieformalnych spotkaniach grupy polskich think tanków na temat stanu przygotowań i priorytetów polskiej prezydencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie przewodnictwo przypadło na Europejski Rok Wolontariatu. Pomysłem Instytutu było włączenie do programu prezydencji

19 17 Instytut spraw publicznych 2010 tematyki wolontariatu. Przygotowaliśmy ekspertyzę dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której oceniliśmy korzyści, jakie to przyniesie polskiej prezydencji. W ekspertyzie pokazaliśmy, jak do wagi problemu przekonać polskie kręgi opiniotwórcze oraz jakie działania powinien podjąć polski rząd na arenie europejskiej. Na podstawie naszych rekomendacji powołano grupę roboczą przygotowującą konkluzje Rady UE na ten temat. We współpracy z dziennikarzami portalu Gazety Wyborczej przygotowaliśmy koncepcję eksperckiego portalu internetowego monitorującego przygotowania i przebieg polskiego przewodnictwa: Portal ruszył w marcu 2011 roku. Publikujemy na nim nasze komentarze o przebiegu prezydencji, priorytetowych tematach, oczekiwanych i podjętych decyzjach oraz możliwych konsekwencjach. Prezydencja była tematem naszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi. W listopadzie 2010 roku zorganizowaliśmy w Warszawie debatę z udziałem ekspertów brukselskich think tanków poświęconą traktatowi lizbońskiemu, w tym zmianom w sposobie prowadzenia prezydencji. W debacie wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci i pracownicy polskiego MSZ. Traktat lizboński był również przedmiotem naszej współpracy z partnerami z Czech i Niemiec. Razem z nimi przyjrzeliśmy się, jak zmieniła się rola parlamentów narodowych po wejściu w życie traktatu. Nasze spostrzeżenia omówiliśmy podczas trzech debat, które odbyły się w Warszawie, Berlinie i Pradze. Europejski Rok Wolontariatu można by połączyć z prezydencją i na tak wdzięcznym temacie pokazać, że jesteśmy krajem, któremu zależy nie tylko na własnym interesie - uważa Agnieszka Łada kierująca Programem Europejskim w Instytucie Spraw Publicznych. Jej zdaniem to by mogło bardzo pozytywnie wpłynąć na wizerunek Polski. Nawet wolontariusz potrzebuje pomocy, gazeta wyborcza,

20 Program Europejski 18 Parlament Europejski Stosunki polsko- -niemieckie Wroku 2010 wiele miejsca poświęciliśmy funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego. W czerwcu, w rocznicę wyborów ukazała się książka pod redakcją Jacka Kucharczyka i Agnieszki Łady pt. W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej na temat roli Parlamentu Europejskiego w budowaniu europejskiej wspólnoty politycznej. Przez cały rok 2010 przygotowywaliśmy z radiem PIN audycje pod szyldem Radio Wspólna Europa poświęcone działalności Parlamentu Europejskiego. Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie to jeden z priorytetów polskiego przewodnictwa. W 2010 roku aktywnie działaliśmy na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej. Uczestniczyliśmy w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego zorganizowanym przez Komisję Europejską w Berlinie oraz w grupach roboczych poprzedzających Forum. W ramach przygotowań do Forum zorganizowaliśmy w Warszawie polsko-czeskie konsultacje dotyczące mechanizmów walki z korupcją w krajach Partnerstwa oraz konferencję na temat społecznego wymiaru tej inicjatywy. Pod koniec roku przeprowadziliśmy badanie na temat możliwości polsko-niemieckiej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Polityka wschodnia była także tematem II Forum Nordyckiego, które zorganizowaliśmy wspólnie Audycje miały przybliżyć słuchaczom jedną z najważniejszych instytucji unijnych, jej struktury i funkcjonowanie. Eksperci ISP, oprócz merytorycznego przygotowywania programów, pisali artykuły o PE, które ukazywały się na stronie internetowej radia PIN. We współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego zorganizowaliśmy debatę na temat skutków wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Podczas dyskusji, wspólnie z posłami do PE, podsumowaliśmy zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wyniku wprowadzenia traktatu. z ambasadami Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Szczególną uwagę poświęciliśmy największemu krajowi Partnerstwa Wschodniego Ukrainie. Przeprowadziliśmy badania wizerunku Polski w tym kraju oraz zorganizowaliśmy kilka debat na temat ukraińskiej sytuacji politycznej. Jacek Kucharczyk był obserwatorem wyborów prezydenckich na Ukrainie. W dwudziestą rocznicę zjednoczenia Niemiec zbadaliśmy, jak Polacy oceniają obecne stosunki polsko-niemieckie. Wyniki badań opublikowaliśmy w raporcie autorstwa Agnieszki Łady Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego. Wspólnie z Fundacją Nauka i Polityka z Berlina zbadaliśmy, co o polsko- -niemieckiej współpracy wobec Rosji myślą polscy i niemieccy eksperci. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencjach w Warszawie i Berlinie. Znalazły się też w książce wydanej pod redakcją Agnieszki Łady pt. Rosja dziś i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów. ISP, jako jedyny think tank z naszego regionu Europy, uzyskał trzyletni grant operacyjny z Komisji Europejskiej przyznawany organizacjom aktywnym w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, o wyróżniającym się dorobku eksperckim. Jesteśmy krajem sukcesów, który może pomóc Ukrainie w wejściu do Unii Europejskiej wynika z najnowszych badań Instytutu Spraw Publicznych. Dla ponad jednej czwartej Ukraińców Polska to kraj przyjazny, podobny do Ukrainy, a Polacy to naród bratni i sympatyzujący z Ukrainą. Polak i Ukrainiec dwa bratanki, Gazeta Wyborcza,

21 19i Instytut spraw publicznych 2010 Zespół Programu Europejskiego Agnieszka Łada kierownik programu/analityk Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, niemcoznawca. Reprezentuje ISP m.in. w: Grupie Kopernika, Zespole Doradców Społecznych Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, Radzie Dyrektorów PASOS, Radzie Polsko- -Niemieckiej Współpracy Młodzieży. specjalizacje: Instytucje UE, przewodnictwo w Radzie UE, Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, Partnerstwo Wschodnie, polska polityka zagraniczna, europejskie społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska, badania prasy. Elżbieta Kaca koordynator projektów/badacz Politolożka, ukończyła Kolegium Europejskie w Natolinie oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. specjalizacje: Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, polityka rozwojowa, polityka promocji demokracji, Parlament Europejski. Aleksander Fuksiewicz koordynator projektów/badacz Absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. specjalizacje: proces decyzyjny i przyszłe rozszerzenie Unii Europejskiej, polityka rozwojowa. Małgorzata Fałkowska-Warska koordynator projektów/badacz Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. specjalizacje: socjologia prawa, partycypacja społeczna, socjologia przestrzeni i miasta, badania wizerunkowe, zagadnienia tożsamości narodowej. Katarzyna Grzybowska-Walecka ekspertka, stypendystka Programu Nauka i Społeczeństwo Absolwentka nauk politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersyteckiego Instytutu Europejskiego we Florencji. Eksperci stale współpracujący z Programem: Grzegorz Gromadzki, Tomasz Grzegorz Grosse, Joanna Konieczna-Sałamatin, Melchior Szczepanik

22 Program Polityki Społecznej Działalność Programu Polityki Społecznej skupia się wokół takich tematów jak aktywna polityka społeczna, integracja wykluczonych, zapobieganie marginalizacji czy zwiększanie zatrudnienia. PPS wychodzi tym samym naprzeciw potrzebie zreformowania polityki społecznej w Polsce tak, by odpowiadała ona wymogom współczesnego społeczeństwa. W 2010 roku rozpoczęliśmy prace nad dwoma wieloletnimi projektami. Jeden dotyczy ekonomii społecznej, drugi systemu pomocy społecznej. Realizujemy je w bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a wypracowane rezultaty będą miały wpływ na kształt rozwiązań legislacyjnych w obu dziedzinach. Tematy wiodące w 2010 roku: Ekonomia społeczna System pomocy społecznej Wyzwania demograficzne Polityka narkotykowa Dialog społeczny i rynek pracy System ochrony zdrowia Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna to prowadzenie działalności gospodarczej nakierowanej na wartości społeczne. Prace ISP mają zwiększyć potencjał i profesjonalizować sektor ekonomii społecznej w Polsce oraz stworzyć przyjazne warunki do jego dalszego rozwoju. Realizujemy to zadanie poprzez prowadzenie badań przedsiębiorstw społecznych oraz udział w opracowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących tego sektora. W 2010 roku przeprowadziliśmy badania w 36 przedsiębiorstwach społecznych w całym kraju. Przeanalizowaliśmy ich dotychczasową historię, doświadczenia, plany na przyszłość oraz funkcjonowanie w kontekście prawa krajowego. Rozpoczęliśmy też pierwsze w Polsce, kompleksowe badania instytucji prowadzących programy reintegracji zawodowej i społecznej. ISP prowadził prace ekspercko- -konsultacyjne, organizował seminaria eksperckie na temat projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Ważnym wymiarem naszej pracy był monitoring prac legislacyjnych parlamentu i centralnej administracji rządowej dotyczący ekonomii społecznej. PPS jest członkiem krajowych i zagranicznych sieci współpracy organizacji związanych z ekonomią społeczną. Na spotkaniach Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej omawiamy najważniejsze problemy i zmiany polskiego sektora przedsiębiorczości społecznej. Dzięki kontaktom z Active Social Policies European Network zorganizowaliśmy w Warszawie seminarium z udziałem znanego eksperta prof. Rika van Berkela z Uniwersytetu w Utrechcie, który przedstawił holenderskie doświadczenia we wdrażaniu aktywizujących usług społecznych, adresowanych do osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających poza rynkiem pracy.

23 21i Instytut spraw publicznych 2010 System pomocy społecznej Działania PPS w obszarze pomocy społecznej wychodzą naprzeciw jednemu z zasadniczych wyzwań, jakie stoi przed polskim systemem pomocy i integracji społecznej prowadzeniu aktywizującej polityki społecznej na poziomie lokalnym. W ramach projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej eksperci PPS opracowują model prowadzenia pracy socjalnej metodą środowiskową. Kładzie on nacisk na aktywizację i wspieranie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych (a nie pojedynczych klientów) zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Działania prowadzone przez ISP oraz innych partnerów projektu, w szczególności Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (Stowarzyszenie CAL), mają umocować środowiskową pracę socjalną w systemie pomocy i integracji społecznej oraz profesjonalizować służby społeczne, które będą pracować metodą środowiskową. W roku 2010 przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy ogólnopolskie badania pracowników socjalnych. Ostatnie takie badanie przeprowadzone zostało w Polsce w 1996 roku. Diagnoza potencjału służb społecznych posłuży przygotowaniu standardów środowiskowej pracy socjalnej w Polsce. Zorganizowaliśmy też dziesięć spotkań Laboratorium Innowacji Społecznej z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich i pracowników różnych instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem prac laboratorium było opracowanie modelu organizowania społeczności lokalnej (OSL), czyli wypracowanie standardu środowiskowej pracy socjalnej oraz monitorowanie prac nad nowelizacją przepisów ustawy o pomocy społecznej. Wyzwania demograficzne Starzenie się społeczeństwa i wyzwania demograficzne to jeden z kluczowych tematów podejmowanych przez Program Polityki Społecznej. W 2010 roku zbadaliśmy, jak lokalne społeczności wspierają osoby starsze i ich opiekunów (badania zostały przeprowadzone w wybranych miejskich i wiejskich społecznościach lokalnych dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i podlaskiego). Wyniki badań miały nam dać odpowiedź na pytanie, jak społeczności lokalne radzą sobie ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w Polsce. Badania stały się podstawą do powstania propozycji zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych i ich opiekunów opartego na skoordynowanej działalności wszystkich sektorów: publicznego, pozarządowego i nieformalnego (rodzina, krewni, sąsiedzi). Jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce przeanalizowaliśmy miejsce nieformalnych opiekunów osób starszych (najczęściej krewnych) w systemie polityki społecznej. Zidentyfikowaliśmy też wzorce działań podejmowanych w gminach na rzecz osób starszych. Na ich podstawie powstała propozycja zintegrowanego modelu wsparcia osób starszych. Podjęliśmy również kwestię podnoszenia wieku emerytalnego. Dyskutowaliśmy na ten temat z ekspertami z Polski i Niemiec podczas dwóch debat. Jeśli w perspektywie pięciu lat nie podwyższymy wieku emerytalnego, to nie będzie gwarancji wypłaty emerytur i rent w perspektywie dziesięciu i dalszych lat. W najbliższych dwóch dekadach istotnie spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym, a wzrośnie w wieku emerytalnym. Poza tym stan zdrowia osób starszych jest coraz lepszy i mogą dłużej pracować. Coraz później też wchodzimy na rynek pracy, wydłużając okres kształcenia. Wszystkie te przyczyny wskazują na konieczność wydłużenia wieku emerytalnego. prof. Irena Kotowska dla PAP po konferencji Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera

24 program polityki społecznej 22 Polityka narkotykowa W2010 roku minęło dziesięć lat od wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa kar za posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków. Był to dobry moment, aby sprawdzić, jakie ten zapis niesie ze sobą społeczne skutki i obciążenie dla budżetu. Wyniki badań zaprezentowaliśmy podczas pięciu debat poświęconych efektywności polityki narkotykowej w Polsce. W debatach wzięli udział funkcjonariusze i urzędnicy realizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (policjanci, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy), a także terapeuci i naukowcy. Wyniki badań ISP były wielokrotnie cytowane w prasie, radiu, mediach elektronicznych i czasopismach branżowych. Rekomendacje Instytutu znalazły się w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która została przegłosowana przez Sejm w 2011 roku. Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że nawet sami funkcjonariusze wiedzą, że art. 62 to lipa. Aż 72 proc. prokuratorów uważa np., że art. 62 NIE pomaga w wychodzeniu z nałogu osobom uzależnionym, 61 proc., że NIE ogranicza używania narkotyków przez okazjonalnych użytkowników, a 60 proc. uwaga! że NIE przeszkadza w handlu narkotykami piotr pacewicz, Skończmy wreszcie z polską nekrofobią, gazeta wyborcza, Narodowy Fundusz Zdrowia ustawia chorych w kolejki wyznacza limity przyjęć, a ZUS płaci w tym czasie za niezdolność do pracy, którą można by skrócić, gdyby leczenie było szybsze. Jaka jest w tym logika? pyta Piotr Krasucki, autor raportu Co trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia?, który niedawno powstał w Instytucie Spraw Publicznych. Jedna z 10 rekomendacji sugeruje połączenie ubezpieczenia zdrowotnego z zasiłkiem chorobowym tak, aby płatnikowi finansującemu leczenie zależało na jego jak najlepszych efektach, które przekładałyby się na oszczędności z tytułu rzadszych zasiłków i rent Ćwiczenia z liczenia, polityka System ochrony zdrowia W2010 roku podjęliśmy temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Naszym celem była diagnoza problemów w obecnym systemie, wskazanie tematów wymagających pogłębionej dyskusji eksperckiej oraz zainicjowanie publicznej debaty. Zorganizowaliśmy dwa seminaria z udziałem polityków, lekarzy i urzędników. Dialog społeczny i rynek pracy PPS kontynuował prace realizowane od 2002 roku w ramach Polskiego Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, Warunków Pracy i Procesów Restrukturyzacji. Celem monitoringu jest dostarczanie W spotkaniu podsumowującym projekt wziął udział minister Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Opublikowaliśmy raport zawierający kluczowe elementy diagnozy i rekomendacje pt. Co trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia? Rekomendacje opracowane na podstawie opinii panelu ekspertów, pod redakcją Piotra Krasuckiego. aktualnych i rzetelnych informacji na temat stanu tych obszarów w Polsce. Wyniki wysyłane są do European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions (Eurofound) w Dublinie. Ich odbiorcami są partnerzy społeczni w innych państwach członkowskich, organizacje doradcze i badawcze, Komisja Europejska i Parlament Europejski, media, naukowcy i działacze społeczni.

25 23i Instytut spraw publicznych 2010 Zespół Programu Polityki Społecznej Ewelina Kuźmicz kierownik programu/analityk Socjolożka, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. specjalizacje: aktywna polityka społeczna, struktura społeczna, polityka narkotykowa. Ewa Broma-Bąk koordynator projektu Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, koordynatorka projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanych do uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i ich pracowników. specjalizacje: pozyskiwanie środków z funduszy UE, polityka społeczna, ekonomia społeczna. Dominik Owczarek koordynator projektów/badacz Psycholog środowiskowy, absolwent Wydziału Psychologii i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant w Instytucie Socjologii UW. specjalizacje: partycypacja obywatelska i dialog społeczny, rozwój społeczności lokalnych, studia miejskie. Izabela Przybysz kierownik projektu/badacz Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również laboratorium pedagogiczne przy Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych. specjalizacje: ekonomia społeczna, wyzwania demograficzne, dyskryminacja kobiet. Paulina Sobiesiak kierownik projektów/badacz Socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka i badaczka projektów dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania marginalizacji społecznej i rozwoju lokalnego. specjalizacje: współpraca między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi, partycypacja społeczna, osoby niepełnosprawne, socjologia społeczności lokalnych, rozwój lokalny i zmiana społeczna. Anna Jaroń ekspertka, stypendystka programu nauka i społeczeństwo Absolwentka Nauk Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. specjalizacje: prawa człowieka, prawa socjalne, system ochrony zdrowia w Polsce i w Europie. Eksperci stale współpracujący z Programem: Jan Czarzasty, Magdalena Dudkiewicz, Tomasz Kaźmierczak, Mariola Racław, Marek Rymsza, Tomasz Schimanek

26 program społeczeństwa ObywatelsKIegO Program koncentruje się na problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Jego misją jest podejmowanie działań na rzecz promocji aktywnych postaw obywatelskich, wzmacniania sektora pozarządowego i rozwoju współpracy między obywatelami a władzami publicznymi. tematy wiodące w 2010 ROKu: ROZWóJ I OTOCZENIE PRAWNE TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE WSPółPRACA ORGANIZACJI POZARZąDOWyCh Z ADMINISTRACJą PUBLICZNą DIALOG OByWATELSKI I PARTyCyPACJA AKTyWIZACJA OByWATELI W życiu PUBLICZNyM EDUKACJA OByWATELSKA Rozwój i otoczenie prawne trzeciego sektora w Polsce Wroku 2010 kontynuowaliśmy monitoring i analizę zmian w środowisku instytucjonalno-prawnym trzeciego sektora. Braliśmy udział w pracach najważniejszych ośrodków mających wpływ na sytuację organizacji pozarządowych w kraju Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz stałej sejmowej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Eksperci i ekspertki PSO opublikowali ponad 70 artykułów poświęconych tej problematyce i wzięli udział w blisko 30 konferencjach i seminariach. Najistotniejsze wydarzenia dotyczące NGOsów opisywaliśmy również w biuletynie internetowym oraz na łamach kwartalnika Trzeci Sektor. Instytut Spraw Publicznych monitorował funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odkąd weszła ona w życie. W latach 2005 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje badań poświęconych ustawie. Naturalną konsekwencją działań ISP był nasz udział w końcowych pracach nad nowelizacją ustawy w 2010 roku. W ten sposób przyczyniliśmy się do powstania wielu istotnych przepisów, w tym w szczególności regulacji dotyczących zwiększenia przejrzystości pozyskiwania przez organizacje pożytku publicznego środków z mechanizmu 1%. Współtworzyliśmy nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności regulacje dotyczące zwiększenia przejrzystości pozyskiwania przez organizacje pożytku publicznego środków z mechanizmu 1 %.

27 25i Instytut spraw publicznych 2010 Podjęliśmy również temat wykorzystania mechanizmu loterii dobroczynnych jako alternatywnego sposobu finansowania działalności organizacji pozarządowych. We współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów, Association of Charity Lotteries in the European Union, European Center for Not-for-Profit Law i Forum Darczyńców w Polsce zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Hazard Pro Publico Bono. Loterie jako Pierwsi w kraju poddaliśmy publicznej debacie możliwość wykorzystania loterii jako źródła wsparcia finansowego działalności prospołecznej. źródło finansowania inicjatyw obywatelskich, na której zaproszeni goście przedstawili doświadczenia dotyczące funkcjonowania loterii charytatywnych w Europie. Przeanalizowaliśmy też polskie prawo pod kątem możliwości stosowania takich rozwiązań w naszym kraju. Konferencja była pierwszą w Polsce okazją, aby poddać publicznej debacie możliwość wykorzystania hazardu jako źródła wsparcia finansowego działalności prospołecznej. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Program Społeczeństwa Obywatelskiego zajmuje się wypracowaniem skutecznych metod współpracy administracji samorządowej z trzecim sektorem i upowszechnieniem ich wśród bezpośrednich adresatów samorządów i organizacji. Partnerami ISP w realizacji tego zadania są Departament Pożytku Publicznego, Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Związek Miast Polskich. Rola ISP polega przede wszystkim na działaniach analitycznych i badawczych. PSO od połowy 2010 roku prowadził rozbudowane badania poświęcone jakości współpracy między trzecim sektorem a administracją samorządową oraz współtworzeniu polityk publicznych w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych. Rezultaty badań posłużą w najbliższej przyszłości opracowaniu standardów tej współpracy.

28 program społeczeństwa obywatelskiego 26 Dialog obywatelski i partycypacja Program kontynuował prace nad pogłębianiem wiedzy o mechanizmach włączania się obywateli w życie publiczne. Warunkiem dobrego rządzenia jest taki model funkcjonowania władz publicznych, w którym identyfikowanie i rozwiązywanie problemów społeczności dokonuje się z jej udziałem. ISP wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i sześcioma innymi organizacjami pracuje nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu wsparcia partycypacji społecznej i nadania jej wymiaru trwałej praktyki. Przetestujemy różne formy partycypacji i przygotujemy ramy społeczne, edukacyjne i prawne, które będą sprzyjały stosowaniu jej rozwiązań w jak najszerszej skali. Projekt jest przedsięwzięciem pilotażowym, skierowanym do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Prowadzony będzie w latach w stu ośmiu gminach i powiatach wszystkich regionów Polski. Zadaniem ISP są prace diagnostyczno-badawcze: przeprowadzenie diagnozy stanu partycypacji w Polsce, zbudowanie narzędzia do pomiaru partycypacji w dowolnej społeczności lokalnej, a także prowadzenie monitoringu prawa. W 2010 roku pracowaliśmy nad zbudowaniem narzędzia do pomiaru partycypacji, które pozwoli społeczności lokalnej na autodiagnozę i monitorowanie włączania się obywateli w życie publiczne. Prowadzone badania nad partycypacją spowodowały, że rozszerzyliśmy o ten obszar zakres dotychczas prowadzonego monitoringu prawa. Śledziliśmy i analizowaliśmy regulacje prawne, które mogą mieć wpływ na ogólną zdolność obywateli do partycypacji. Zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami jak funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego czy dialog obywatelski. Razem z partnerami z siedmiu krajów europejskich zorganizowaliśmy otwarte konsultacje, które były próbą umożliwienia obywatelom udziału w procesie tworzenia polityk europejskich oddziaływujących na sferę społeczną. W każdym z krajów, w specjalnej ankiecie on-line, obywatele mogli wypowiedzieć się na temat skutecznych, ich zdaniem, sposobów walki z nierównością i wykluczeniem społecznym. Spośród osób, które wzięły udział w ankiecie, wylosowano uczestników tzw. paneli krajowych, na których wypracowano rekomendacje dla instytucji europejskich. Wylosowani uczestnicy paneli krajowych stworzyli wspólną treść rekomendacji na międzynarodowym spotkaniu w Maladze, która została przedstawiona szerszej publiczności w czasie Europejskich Dni Obywatelskich. Dokument zawierający rekomendacje tzw. Apel Obywateli zaprezentowano następnie na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu ISP wzmocnił swoja pozycję w sieci organizacji europejskich European Civil Forum, działającej na rzecz rozwoju idei dialogu obywatelskiego w krajach Unii. Monitoring instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego w Polsce realizowaliśmy również w ramach badań poświęconych lobbingowi w samorządzie wojewódzkim. Opracowaliśmy metodologię badań i monitoringu lobbingu w samorządzie województwa. Projekt był pierwszym w kraju przedsięwzięciem badawczym dotyczącym problematyki lobbingu na szczeblu samorządowym. Wnioski i rekomendacje ukazały się w publikacjach Instytutu Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu pod redakcją Grzegorza Makowskiego oraz Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa pod redakcją Jarosława Zbieranka.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH W ROKU 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Działalność ISP w 2010 roku 2.1 Program Europejski 7 2.2 Program Polityki Społecznej 10 2.3 Program Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 7.11.2011 18.11.2013 Podstawą działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Regulamin Rady. Regulamin określa cele, strukturę

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej

Najważniejsze projekty FRDL skierowane do administracji publicznej Rok Czas trwania Ośrodek Nazwa Projektu Budżet projektu Instytucja kontraktująca Linia budżetowa Lider projektu, 2016 01.04.2014-31.01.2016 Katowice Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem 337 088,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe)

Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe) Komisja Monitoringu Demokracji w Europie (Commission for Monitoring Democracy in Europe) Uwagi wstępne 1. Powołana w 1949 roku Rada Europy dostała potrójny mandat: aby dbać o prawa człowieka, o rządy prawa,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Graceland Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Graceland zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Janik- Hornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWEZARZĄDZANIEWUNIEUROPEJSKIEJ-ROLASAMORZĄDÓW Konferencja skierowana do członków i ich zastępców polskiej delegacji w Komitecie Regionów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Kompleksowa współzależność

Bardziej szczegółowo

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI

17 WYDARZENIA W CZĘŚCI Newsletter 17 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Przegląd wydarzeń w projekcie w maju 2013 r. WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU Wszystkie wydarzenia opisane w części szkoleniowej kierowane

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA?

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA? W NASZYCH działaniach WAŻNA JEST: Sprawa prowadzimy poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji. Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo