PLASTICS CONGRESS of CENTRAL EUROPE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLASTICS CONGRESS of CENTRAL EUROPE"

Transkrypt

1

2 IV Kongres Przemysłu Tworzyw PLASTICS CONGRESS of CENTRAL EUROPE Goście z Polski, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Rumunii, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rosji, Słowenii, Japonii, Chorwacji, Austrii spotkali się 1 października w warszawskim hotelu InterContinental, by porozmawiać o przyszłości przemysłu tworzyw w regionie Europy Centralnej. KONGRES to spotkanie najaktywniejszej zawodowo i intelektualnie części środowiska tworzyw Europy Centralnej. To jedyna w naszym regionie Europy konferencja, na której spotykają się menedżerowie producentów, dystrybutorów, przetwórców tworzyw. Obrady Kongresu zgromadziły kilkuset uczestników reprezentujących ogółem prawie 150 podmiotów tworzących spectrum całej branży tworzyw. Kongres Tworzyw jest interesującym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem branżowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek tworzyw sztucznych w naszej części kontynentu jest na innym etapie rozwoju niż dojrzale rynki Europy Zachodniej i szukanie platformy dla zaprezentowania jego specyficznych problemów, ale również szans i okazji do robienia biznesu jest cenną inicjatywą. Jarosław Michniuk Senior VicePresident Styrenics Europe, BASF SE Kongres Tworzyw staje się platformą wymiany informacji i opinii o trendach w branży tworzyw sztucznych w ramach otwartej dyskusji. Jego uczestnicy mają doskonałą możliwość, aby lepiej poznać rynek i zweryfikować wiedzę na temat zmian zachodzących w makroregionie i ich potencjalnego wpływu na cały przemysł, a w szczególności na rynek tworzyw sztucznych. To podstawa, na której możemy wspólnie budować lepszą przyszłość przemysłu tworzyw sztucznych Europy Centralnej. Dick Stolwijk VicePresident BasellOrlen Polyolefins Quo Vadis Europo? Publiczna dyskusja na ważne dla branży tematy, ucieranie argumentów w wolnej i merytorycznej rozmowie to znak firmowy Kongresu. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch debatach. Pierwsza poświęcona była przyszłości produkcji poliolefin w Europie Centralnej oraz szerzej w całej Europie. Wzięli w niej udział: Dick Stolwijk (VicePresident, BasellOrlen Polyolefins), Krisztina Petrenyi (Deputy CEO, TVK Plc.; MOL Group Petchem Division), Hubert Guth (Director Sales Europe, SABIC Europe). Szefowie czołowych firm produkcyjnych rozważali szanse i zagrożenia jakie mogą wyniknąć dla europejskiego przemysłu w obliczu coraz silniejszej konkurencji kosztowej z Bliskiego Wschodu i państw azjatyckich. Zastanawiano się, czy produkcja standardowych polimerów na naszym kontynencie przetrwa w perspektywie kilku następnych lat i jaki model biznesowy będą musiały obrać firmy z naszego kontynentu. Starano się określić miejsce Europy Centralnej w europejskiej geografii biznesu poliolefinowego. Uczestnicy debaty zgodzili się, że pierwsza fala tanich tworzyw z Bliskiego Wschodu została skierowana na rynki azjatyckie, ale kolejna może dotrzeć do Europy. Kwestia cen wyraźnie podzieliła dyskutantów. Przedstawiciele Sabic i 8 l Plastics Review PAŹDZIERNIK 2010

3 Europa Środkowa odegra w przyszłości rolę lokomotywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Stąd potrzeba istnienia wspólnego miejsca spotkań dla producentów i przetwórców, platformy dla dyskusji na temat problemów, zagrożeń, ale i nowych możliwości. Kongresu Tworzyw umacnia wizerunek branży w oczach zachodnich inwestorów, na pewno pomaga im też aktualizować strategię marketingową dla naszej części kontynentu. Krisztina Petrenyi Deputy CEO TVK; MOL Group Petchem Division, Polymer Marketing and Sales Basell Orlen uznali, iż w bliskiej perspektywie nie ma zagrożenia wojny cenowej, natomiast Krisztina Petrenyi obawiała się, że napływ tworzyw z Bliskiego Wschodu może wywołać perturbacje cenowe, ale przede wszystkim w Europie Zachodniej, bowiem tam właśnie trafi pierwsza fala tańszego importu. Huberth Guth stwierdził, iż największą zaletą krajów Europy Centralnej jest tania i profesjonalna siła robocza, ale postępujący wzrost kosztów pracy może zniechęcić inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji w naszym regionie. Jako negatywny przykład zbyt szybkiego wzrostu płac wskazał Węgry, gdzie strumień inwestycji zagranicznych szybko stopniał. Zatrzymanie napływu nowych inwestycji produkcyjnych, zdaniem Gutha, doprowadzi do spadku tempa rozwoju przetwórstwa polimerów i konsumpcji tworzyw. Ripostował Dick Stolwijk, który uznał, że jeśli tworzywowe rynki Europy Centralnej mają się dalej rozwijać, musi dojść do zwiększenia siły nabywczej tutejszej ludności, co pozwoli zwiększyć ogólną konsumpcję, a to z kolei przełoży się na dalszy rozwój konsumpcji tworzyw w regionie. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że przemysł poliolefinowy w Europie napotkał wyraźną barierę rozwoju, jaką jest brak dostępu do tanich surowców, i nie należy już oczekiwać uruchomienia większych instalacji produkcyjnych na naszym kontynencie. Druga debata poświęcona prywatyzacji polskiego przemysłu chemicznego miała jeszcze bardziej dynamiczny charakter. Spotkali się w niej prywatyzator polskiej chemii z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa Wiesław Skwarko oraz uznani menedżerowie i analitycy chemiczni: Jarosław Michniuk (Senior VicePresident Styrenics Europe BASF), Andrzej Sikora (President, The Energy Myślę, że zadaniem Kongresu Tworzyw jest wymiana opinii, ale w równym stopniu także budowanie sieci kontaktów międzyludzkich i próba wspólnego dochodzenia do określonych wniosków. W tym kontekście imprezę można uznać za jedno z ważnych wydarzeń, których kontynuacja leży we wspólnym interesie całej branży. Hubert Guth Director Sales Europe, SABIC Europe PAŹDZIERNIK 2010 Plastics Review l 9

4 Na Kongresie Tworzyw nie powinno zabraknąć nikogo, kto czynnie uczestniczy w budowaniu przemysłu tworzyw sztucznych w naszym regionie Europy. Prelekcje oraz debaty publiczne pozwoliły nam wymienić z innymi doświadczenia i w efekcie nasza działalność będzie jeszcze bardziej skuteczna na tutejszym rynku. Bohdan Sobolewski President TVK Poland Studies Institute), Krzysztof Grzybowski (Chief Analyst FROST&SULLIVAN). W ciągu dyskusji kilkukrotnie zaiskrzyło na sali. Ciekawa i dynamiczna wymiana zdań w gronie uznanych moderatorów i pomiędzy zgromadzoną publicznością przyniosła bardzo ciekawy efekt. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa omówił dwie nieudane tury prywatyzacji polskiej chemii, główną winą za prywatyzacyjną porażkę obciążając światowy kryzys. Pozostali uczestnicy dyskusji uznali, że polskie ministerstwo jest opieszałe i powolne w swoich działaniach i że często tym działaniom brakuje profesjonalizmu. Stąd prywatyzacyjna porażka. Wiesław Skarko zadeklarował, iż najbliższe działania prywatyzacyjne będą prowadzone poprzez warszawską giełdę papierów wartościowych oraz konsolidację produktową spółek chemicznych, których właścicielem jest polskie państwo. Zarówno Jarosław Michniuk jak i Andrzej Sikora bardzo sceptycznie odnieśli się do koncepcji konsolidacyjnych pod auspicjami państwa. Ich zdaniem polska chemia musi być jak najszybciej sprywatyzowana, nawet gdyby taka prywatyzacja miała nie przynieść znaczących dochodów budżetowi państwa. Czas działa bowiem na niekorzyść tej branży, wymagającej potężnych inwestycji i pilnej restrukturyzacji. Wszyscy uczestnicy debaty wyrazili życzenie jak najszybszej prywatyzacji sektora chemicznego w Polsce. Jednak proces ten, jak powiedział Krzysztof Grzybowski trzeba postrzegać w szerszej, także społecznej perspektywie. THINKING DIFFERENTLY! Jeśli chodzi o Kongresowe wykłady najjaśniej zabłysła gwiazda Huberta Gutha z Sabic Europe. Wykład poświęcony szansom i wyzwaniom dla przemysłu tworzy w Europie Centralnej miał wartki i interesujący pod każdym względem przebieg. Kongres Tworzyw jest świetną platformą integrującą środowisko branżowe. Na jego wartość wpływa zarówno wysoka jakość prezentacji i dyskusji, jak również możliwość odbycia bardzo interesujących rozmów kuluarowych. Życzę organizatorom dalszych sukcesów w utrwalaniu pozycji tego Spotkania jako najważniejszego wydarzenia branżowego w naszej części Europy. Piotr Kwiecień, President SABIC Poland Wykładowca dysponował najświeższymi danymi statystycznymi, potrafił połączyć je w spójną strategicznie całość i wysnuć ciekawe wnioski. Głównym przesłaniem wykładu Huberta Gutha był apel o całkowitą zmianę postrzegania biznesu tworzyw przez jego twórców: odejścia od inżynierskiej i technicznej lapidarności na rzecz przekształcenia wizerunku tworzyw sztucznych w zbiór silnych marek, opierających się na istotnych ludzkich emocjach, które rozpoczną kreowanie nowego stylu życia dla poszczególnych segmentów społeczeństw. Jako przykłady Guth podał kampanie marketingowe APPLE i NOKII. THINKING DIFFERENTLY! nawoływał Guth, a swój apel potrafił zilustrować przemawiającym do wyobraźni filmem. I zebrał długie oraz rzęsiste oklaski. W kuluarach mówiono, iż Guth odważył się nazwać procesy, które czekają cały przemysł tworzyw, a które wielu z uczestników Kongresu wyczuwało do tej 10 l Plastics Review PAŹDZIERNIK 2010

5 Doceniamy dużą liczbę uczestników reprezentujących różne gałęzie przetwórstwa tworzyw sztucznych i sprawną organizację Kongresu Tworzyw. To jedyna konferencja o takiej skali w Europie Centralnej, gdzie w spokojnej merytorycznej atmosferze mogą spotkać się i porozmawiać menedżerowie firm producenckich, dystrybucyjnych i przetwórczych. Jerzy Łącki Managing Director ASHLAND Poland pory intuicyjnie. Uczestnicy Kongresu mogli też zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i wyzwaniami technologii. Najciekawszym wykładem z tego cyklu było bez wątpienia wystąpienie Jarosława Michniuka z BASF, który przedstawił możliwości nowych atrakcyjnych rynkowo aplikacji z polistyrenu, tworzywa sztucznego z długim rynkowym stażem. Równie ciekawie wypadł wykład Czesława Bugaja, Dyrektora Petrochemii PKN ORLEN, który przedstawił trendy i tendencje w całym europejskim przemyśle petrochemicznym oraz wartość, skalę i strategię rozwoju aktywów petrochemicznych PKN ORLEN. Wystarczy powiedzieć, że polski koncern zainwestował w ciągu dwóch ostatnich lat ponad 1 mld EUR w rozwój swoich aktywów petrochemicznych zlokalizowanych w Polsce i Czechach. Niebawem nastąpi premiera instalacji do produkcji PX/PTA o łącznej zdolności produkcyjnej 1 mln ton rocznie. Dzięki tej inwestycji polski koncern znajdzie się w ścisłej czołówce europejskich dostawców surowców do produkcji PET. Kongresowe kuluary Jak to bywa w przypadku spotkań menedżerów, to co dzieje się w kuluarach imprezy jest równie ważne, jak oficjalne obrady na sali konferencyjnej. A kuluary PLASTICS CONGRESS of CENTRAL Serdecznie gratuluję wspaniałego przedsięwzięcia, jakim był niedawny Plastics Congress of Central Europe. Cieszę się, że mogliśmy wziąć w nim udział jako Partner Merytoryczny wydarzenia. Joanna Lewandowska, Corporate Communications Manager Europe, Frost & Sullivan EUROPE tętniły życiem, to właśnie tam dyskutowano, spierano się, wymieniano informacje, nawiązywano znajomości, budowano relacje biznesowe; wreszcie dopytywano Wykładowców, bowiem z powodu napiętego programu Kongresu, nie zawsze był na to czas w salach konferencyjnych. W tym aspekcie, Kongres zaoferował uczestnikom to, czego nie potrafią zapewnić imprezy handlowe, czy targowe: merytoryczną atmosferę oraz odpowiednią aurę skupienia pozwalającą na precyzyjną komunikację pomiędzy ludźmi. Podsumowanie Perspektywicznym celem organizatorów Kongresu, miesięcznika PLASTICS REVIEW i portalu PLASTICS ONLINE jest przekształcenie PLASTICS CONGRESS of CENTRAL EUROPE w środkowoeuropejskie forum petrochemiczne, platformę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń menedżerów biznesu tworzyw w obrębie Europy Centralnej oraz pomost komunikacyjny pomiędzy petrochemicznym Zachodem a Wschodem naszego kontynentu. W powszechnej opinii uczestników konferencji, pierwsza edycja PLASTICS CONGRESS of CENTRAL EUROPE to duży i ważny krok w budowaniu merytorycznej platformy biznesu tworzyw dla naszego regionu Europy. Zapraszamy za rok! PAŹDZIERNIK 2010 Plastics Review l 11

6 Public debate: Privatisation of the Polish chemical industry. From left: Wiesław Skwarko (Polish Ministry of Treasury), Andrzej Sikora (President, The Energy Studies Institute), Andrzej Witul (Deputy Editor, PLASTICS REVIEW), Jarosław Michniuk (Senior VicePresident Styrenics Europe BASF), Krzysztof Grzybowski (Chief Analyst FROST&SULLIVAN). 12 l Plastics Review PAŹDZIERNIK 2010

7 Public debate: The future of the polyolefin business in the Central Europe. From left: Hubert Guth (Director Sales Europe, SABIC Europe), Krisztina Petrenyi (Deputy CEO TVK Plc.; MOL Group Petchem Division), Andrzej Witul (Deputy Editor, PLASTICS REVIEW), Dick Stolwijk (VicePresident, Basell Orlen Polyolefins). PAŹDZIERNIK 2010 Plastics Review l 13

8 PA T R O N S : S P E C I A L PA R T N E R : B R A N C H PA R T N E R S : S U B S T A N T I V E PA R T N E R : S U P P O R T I N G C O M PA N Y : 14 l Plastics Review PAŹDZIERNIK 2010

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo

KREISPARTNER INWESTYCJA W ROZWÓJ V KONGRES TWORZYW SZTUCZNYCH EURO 2012 (NR 10) 03/2011. Budowa nowego magazynu. Relacja z wydarzenia

KREISPARTNER INWESTYCJA W ROZWÓJ V KONGRES TWORZYW SZTUCZNYCH EURO 2012 (NR 10) 03/2011. Budowa nowego magazynu. Relacja z wydarzenia KREISPARTNER (NR 10) 03/2011 INWESTYCJA W ROZWÓJ Budowa nowego magazynu V KONGRES TWORZYW SZTUCZNYCH Relacja z wydarzenia EURO 2012 Nowości asortymentowe Dossier: Julia Mikołajczyk Cenię pracowników, którzy

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wywiad z Markiem Iwanowskim

Recepta na globalny sukces wywiad z Markiem Iwanowskim Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 3/2012 issn 1897-1539 Recepta na globalny sukces wywiad z Markiem Iwanowskim 7 opinii inwestorów o inwestycjach w start-upy Własność intelektualna istotne aktywa

Bardziej szczegółowo

Intensywnie rozwijamy się w całym regionie CEE, zwracając również szczególną uwagę na rosnącą popularność treści wysokiej rozdzielczości

Intensywnie rozwijamy się w całym regionie CEE, zwracając również szczególną uwagę na rosnącą popularność treści wysokiej rozdzielczości newsletter LIPIEC 2012 NUMER 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 01 SES powiększa flotę satelitarną, ASTRA mówi po bułgarsku, SES ASTRA rozszerza swoją działalność na Węgrzech... 02 SES Wsparcie partnerów biznesowych,

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusz. CEE Market Forum. Dni Otwarte Rynku Giełdowego. Giełdowe asy na podium. MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych

Akcjonariusz. CEE Market Forum. Dni Otwarte Rynku Giełdowego. Giełdowe asy na podium. MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych 1/2007 Akcjonariusz Giełdowe asy na podium Ranking spółek MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych CEE Market Forum Dni Otwarte Rynku Giełdowego 18-19 stycznia 2007 OD REDAKCJI Spis

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce?

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce? styczeń 1/2013 (32) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży farmaceutycznej Czy warto jeździć na magnesie?

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012. Rynek reklamy u progu znaczących zmian

Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012. Rynek reklamy u progu znaczących zmian magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2012 ISSN 1897-1539 Inwestorzy o rynku VENTURE CAPITAL w 2012 Start-upy technologiczne w walce o względy inwestora Rynek reklamy u progu znaczących zmian Twarde

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU. ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO Marek Janke, wiceprezes zarządu ds. handlowych Impel Security Polska 2 CZY PAŃSTWO

GŁOS BIZNESU. ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO Marek Janke, wiceprezes zarządu ds. handlowych Impel Security Polska 2 CZY PAŃSTWO ISSN 2353-4117 GŁOS BIZNESU GB GŁOS BIZNESU #2 (28) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO Marek Janke, wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery.

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery. CO GDZIE KIEDY NEWS polagra polagra gastro food tech trendy poznański magazyn targowy WYDANIE SPECJALNE ISNN 1230-8994 strona 6 Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów strona 28 Rynkowe nowości,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Indeks BI-NGO 2010. KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie. trendy zaangażowania społecznego 2011. realizator badania:

Indeks BI-NGO 2010. KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie. trendy zaangażowania społecznego 2011. realizator badania: Indeks BI-NGO 2010 KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie trendy zaangażowania społecznego 2011 realizator badania: Indeks BI-NGO 2010 Komunikacja społecznego zaangażowania firm w internecie

Bardziej szczegółowo

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012 CE-News Nr 2, Październik 2012 Jedna wizja Jedna strategia ONE Jedna podstawa Jeden zespół Europa Centralna Spis treści Wywiad z Erikiem Clurfainem, Prezesem Regionu Europy Centralnej Europa Centralna

Bardziej szczegółowo

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy wszystko o skutecznej reklamie www.oohmagazine.pl kwiecień - czerwiec 2014 cena: 15 PLN OPAKOWANIA szklane MARKETING eventowy i targowy PROMOCJA tekstylia reklamowe kalendarze POS innowacje i wyspy druk

Bardziej szczegółowo