HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ. Aktualizacja: 15 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ. Aktualizacja: 15 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: 15 listopada 2010 r.

2 Hydrobudowa Polska na GPW slajd 2 z 18 Pierwsza oferta publiczna (wrzesień 2007): akcji serii J o wartości nominalnej 50 zł (po splicie akcji o wartości nominalnej 1 zł) emisja połączeniowa fuzja z Hydrobudową Śląsk Druga oferta publiczna (kwiecień 2008): akcji serii K; cena emisyjna: 8,80 zł; wartość brutto oferty: 308 mln zł Oferta prywatna (wrzesień 2008): akcji serii L w zamian za 100 proc. akcji Hydrobudowy 9 Łączna liczba akcji: Kurs bieżący ( ): 3,50 zł Struktura akcjonariatu HBP Free float 25,92% ING OFE 11,04% PBG 63,05% Największe firmy budowlane notowane na GPW Kapitalizacja (mln zł) , , , ,0 0,0

3 Władze spółki slajd 3 z 18 IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Jerzy Ciechanowski Prezes Zarządu Strategia i rozwój Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu Wykonawstwo Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse Szymon Tamborski Wiceprezes Zarządu Wykonawstwo Rafał Damasiewicz Członek Zarządu Ekonomia, Informatyka Andrzej Zwierzchowski Członek Zarządu Wykonawstwo Andrzej Szultka Prokurent, Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów Ofertowanie Joanna Zwolak Prokurent, Główny Księgowy Księgowość

4 Segmenty działalności slajd 4 z 18 Grupa kapitałowa Hydrobudowy Polska specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie w obszarach: WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: wodociągi, kanalizacje, magistrale wodociągowe, kolektory, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne, takie jak: zapory wodne, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych mikrotuneling obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty administracyjne, socjalne i techniczne, obiekty przemysłowe, w tym zakłady utylizacji odpadów obiekty mieszkaniowe, obiekty handlowe, hotelowe, i konferencyjne, tunele, w tym - tunele metra, - tunele kolejowe, przeciski, przewierty budowa autostrad i dróg ekspresowych, budowa mostów i wiaduktów, budowa tuneli drogowych, budowa parkingów GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA zbiorniki ropy naftowej i paliw, instalacje naziemne do wydobycia, ropy naftowej i gazu ziemnego, instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego

5 Perspektywy rynkowe slajd 5 z 18 WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI ENERGETYKA Budżet UE na lata : 63 mld euro dla Polski; Program Infrastruktura i Ochrona Środowiska w latach : 37,6 mld euro, w tym 4,8 mld euro na ochronę środowiska projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej : 3,3 mld euro, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi : 1,4 mld euro Program dla ODRY 2006 szacowane łączne nakłady inwestycyjne na lata : 9 mld zł, w tym oczyszczalnie ścieków: 3,6 mld zł, budowle przeciwpowodziowe: 3,1 mld zł, odbudowa i modernizacja wałów: 365 mln zł Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Polsce o ok. 2 mld m³, do ok. 3,3 mld m³, przebudowy ok km obwałowań, regulacje rzek na długości ok km Modernizacja tamy we Włocławku lub budowa elektrowni wodnej w Nieszawie lub Ciechocinku: 1,5-3,5 mld zł, Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze: 1 mld zł Plany inwestycyjne związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej na lata : 10,4 mld zł w tym: stadiony i centra treningowe: 6,6 mld zł infrastruktura hotelowa : 3,8 mld zł Parkingi podziemne, Zakłady utylizacji odpadów, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie : 2 mld zł PALIWA Inwestycje NATO w Polsce : 2 mld zł, w tym bazy magazynowe paliw: 0,7 mld zł, Rozbudowa baz magazynowych PKN Orlen, OLPP oraz PERN Plany wydatków drogowych w latach : około 50 mld zł Plany GDDKiA: budowa ponad 1600 km autostrad i ponad 1700 km dróg ekspresowych, Plany budowy dróg związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 na lata :19 mld euro 636 km autostrad, 2200 km dróg ekspresowych, km dróg publicznych Wartość nakładów inwestycyjnych firm energetycznych na nowe moce wytwórcze oraz sieci przesyłowe w okresie 15 lat może wynieść 200 mld zł Uwzględniając założenia UE w zakresie energii odnawialnej oraz plany produkcji w Polsce energii atomowej, wartość nakładów może podwoić się W latach planowana jest budowa nowych bloków energetycznych o mocy około 16 tys. MW, w tym budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole : 10 mld zł budowa bloku o mocy MW w Elektrowni Kozienice: 5-6 mld zł

6 Projekty zrealizowane slajd 6 z 18 Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu Zbiornik przeciwpowodziowy w Kuźnicy Warężyńskiej I linia metra w Warszawie Termin realizacji: Wartość netto: 55,3 mln euro Zbiorniki magazynowe w Rejowcu Termin realizacji: Wartość netto: 28,4 mln zł Most św. Rocha nad Wartą w Poznaniu Termin realizacji: Wartość netto: 546,7 mln zł Stadion Miejski w Poznaniu Termin realizacji: 2007 Wartość netto: 25,6 mln zł Termin realizacji: Wartość netto: 44,5 mln zł Termin realizacji: Wartość netto: 398,4 mln zł

7 Projekty w realizacji slajd 7 z 18 Stadion Narodowy w Warszawie Stadion PGE Arena Gdańsk Kolektory przesyłowe do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie (etap 1) Termin realizacji: Wartość netto: 1 252,8 mln zł Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach Termin realizacji: Wartość netto: 427,7 mln zł Autostrada A1 Toruń - Stryków Termin realizacji: Wartość netto: 52,8 mln euro Autostrada A4 Tarnów - Rzeszów Termin realizacji: Wartość netto: 298,5 mln zł Termin realizacji: Wartość netto: 1 468,4 mln zł Termin realizacji: Wartość netto: 1 434,8 mln zł

8 Konkurencja i kontrahenci slajd 8 z 18 SEGMENT KONKURENCJA KRAJOWA KONKURENCJA ZAGRANICZNA WODA Pol-Aqua, Eiffage Budownictwo Mitex, Hydrobudowa Gdańsk, Budimex, Warbud, Polimex-Mostostal, Mostostal Zabrze Skanska, Strabag, Bilfinger Berger BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE Mostostal Warszawa, Budimex, Warbud, Unibep, Polimex-Mostostal, Erbud, Mostostal Zabrze Skanska, Strabag, Dragados, Ferrovial DROGI Budimex, Warbud, Mostostal Warszawa, Polimex - Mostostal, Unibep, Erbud Strabag, Skanska, Dragados, Mota-Engil, Acciona Infraestructuras, J&P Avax, FCC I-IIIQ2010 Zamawiający Udział w przychodach Zamawiający Udział w przychodach Zamawiający Udział w przychodach 1. Gmina Wrocław 8,8% 1. POSiR Poznań 14,7% 1. Narodowe Centrum Sportu 28,9% 2. Gmina Piaseczno 7,9% 2. Narodowe Centrum Sportu 13,1% 2. POSIR Poznań 22,0% 3. PBG 6,7% 3. Zakład Utylizacji Gdańsk 7,5% 3. Gmina Gdańsk 14,9% 4. ZPWiK Zabrze 6,4% 4. Gmina Wrocław 5,7% 4. Zakład Utylizacji Gdańsk 8,2% 5. MPWiK Wrocław 4,6% 5. PBG 5,7% 5. Gmina Wrocław 4,4%

9 Struktura grupy kapitałowej slajd 9 z 18 Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa specjalistycznego 100% Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa drogowego, mostowego i kubaturowego 98,49% Budowa tuneli metra, drogowych, kolejowych i wentylacyjnych; mikrotuneling, konstrukcje żelbetowe Gdyńska Projekt Sp. z o.o 100% Działalność deweloperska Zatrudnienie w GK HBP: 1606 osób ( ) 162 Hydrobudowa Polska 481 Hydrobudowa PRG Metro

10 Wyniki finansowe GK HBP w latach (tys. PLN) Przychody EBIT Zysk netto slajd 10 z * CAGR średnioroczna stopa wzrostu Wyniki finansowe (tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej - EBIT Zysk netto (przypadający akcjonariuszom HBP) Wskaźniki rentowności Rentowność działalności operacyjnej 7,9% 4,8% 6,9% Rentowność netto 7,0% 5,1% 5,8%

11 Wybrane dane finansowe GK HBP slajd 11 z 18 RZiS (tys. PLN) I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Zmiana 2009 PRZYCHODY % ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY % WYNIK OPERACYJNY % EBITDA % ZYSK NETTO (PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM PODMIOTU DOMINUJĄCEGO) % ZYSK NA AKCJĘ (ZŁ) 0,28 0,17-38% 0,47 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I-IIIQ2009 I-IIIQ RENTOWNOŚĆ BRUTTO 9,7% 7,9% 9,8% RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA 6,7% 3,6% 6,9% RENTOWNOŚĆ NETTO 5,7% 3,0% 5,8% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (tys. PLN) I-IIIQ2009 I-IIIQ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZMIANA NETTO

12 Wybrane dane finansowe GK HBP slajd 12 z 18 BILANS (tys. PLN) Zmiana AKTYWA % KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM PODMIOTU DOMINUJĄCEGO) % WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ (ZŁ) 1,54 2,14 +39% 1,85 ZOBOWIĄZANIA % KREDYTY, POŻYCZKI I INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE: % DŁUGOTERMINOWE % KRÓTKOTERMINOWE % DŁUG NETTO % ŚRODKI PIENIĘŻNE % WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA 75% 68% 73% WSKAŹNIK POKRYCIA ZADŁUŻENIA KAPITAŁEM WŁASNYM 33% 47% 36% WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) 1,16 1,24 1,19 WSKAŹNIK PODWYŻSZONEJ PŁYNNOŚCI (QUICK RATIO) 1,14 1,21 1,19 WSKAŹNIK NATYCHMIASTOWEJ PŁYNNOŚCI (SUPER QUICK RATIO) 0,06 0,07 0,08

13 Struktura przychodów (mln PLN) slajd 13 z , ,0 55,3 24, , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 94,7 1,5 18,5 55,3 654,2 118,5 36,9 106,5 961,7 1,9 729,6 26,5 840,1 58,6 438,9 35,2 517,0 16,6 53,1 781,9 359,4 0, I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 woda gaz, ropa i paliwa budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe drogi inne I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Przychody (mln PLN) 845, , , , ,0 MARŻA BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SEGMENTÓW WODA GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI INNE ,5% 13,5% 25,2% 23,7% 46,4% ,9% -46,7% 9,8% 1,3% 9,1% I-IIIQ2010 8,9% - 8,2% 0,2% -5,6%

14 Portfel zamówień slajd 14 z 18 Portfel zamówień GK HBP Struktura portfela zamówień GK HBP Łączna wartość [mln PLN] Kontrakty przypadające na: IVQ i później 40,3% 22,1% ~3 000 ~600 ~1 700 ~700 37,6% woda budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe drogi Hydrobudowa Polska pozyskuje kontrakty samodzielnie oraz wspólnie ze spółkami z grupy kapitałowej PBG Dzięki współpracy z PBG spółka ma możliwość składania ofert w większej liczbie przetargów oraz zwiększa prawdopodobieństwo wygranej, zwłaszcza w przypadku przetargów w obszarach, w których posiada mniejsze doświadczenie, takich jak: budownictwo infrastruktury drogowej, magazynowanie paliw, ropy i gazu oraz budownictwo ogólne OFERTOWANIE Wartość złożonych ofert (mln PLN) Wartość podpisanych kontraktów (mln PLN) Skuteczność pozyskiwania kontraktów 6,4% 10,8% 11,0% 17,7%

15 DROGI BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE WODA Znaczące kontrakty w trakcie realizacji slajd 15 z 18 Segment Projekt Termin realizacji Inwestor Wartość netto Kolektory przesyłowe do OŚ Czajka w Warszawie MPWiK Warszawa etap I: 52,8 mln EUR etap II: 144,8 mln PLN Stacja uzdatniania wody w Mosinie Aquanet 217,7 mln PLN Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wody Las Gdański i Czyżkówko Stadion Narodowy w Warszawie MWiK w Bydgoszczy 30,8 mln EUR Narodowe Centrum Sportu 626,4 mln PLN * Stadion PGE Arena Gdańsk Miasto Gdańsk 213,9 mln PLN * Zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach Miasto Gdańsk 298,5 mln PLN Autostrada A4 Tarnów Dębica GDDKiA 717,4 mln PLN * Autostrada A1 Toruń Kowal GDDKiA 461,1 mln PLN ** * udział HBP (50% wartości kontraktu ogółem); ** zakładany udział GK HBP

16 DROGI BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE WODA Strategiczne przetargi slajd 16 z 18 Segment Ogłoszone przetargi / przygotowywane inwestycje Inwestor Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz na Odrze RZGW w Gliwicach Wrocławski Węzeł Wodny KZGW Stopień wodny w Nieszawie KZGW Linia tramwajowa w Olsztynie Gmina Olsztyn Spalarnia odpadów w Poznaniu Miasto Poznań Spalarnia odpadów w Krakowie Miasto Kraków Trasa Słowackiego w Gdańsku, w tym tunel pod Martwą Wisłą Gdańskie Inwestycje Komunalne Trasa Sucharskiego w Gdańsku Gdańskie Inwestycje Komunalne Droga ekspresowa S8 Wrocław Łódź GDDKiA

17 Strategia slajd 17 z 18 Cel strategiczny: utrzymać wiodącą pozycję w Polsce w obszarze wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych i inżynieryjnych w zakresie ochrony środowiska oraz rozwijać działalność w obszarze budowy obiektów specjalistycznych, przemysłowych i drogownictwa Jak dążymy do realizacji celu strategicznego: konsolidujemy rynek podmiotów świadczących usługi wykonawcze w zakresie ochrony środowiska i obiektów inżynieryjnych zwiększamy skuteczność pozyskiwania kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej zapewniających zakładane marże zabezpieczamy finansowanie dla rosnącego portfela zamówień systematycznie poprawiamy jakość realizowanych prac inwestujemy w potencjał wykonawczy zabezpieczamy potencjał ludzki

18 Kontakt slajd 18 z 18 Hydrobudowa Polska S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo tel. (+48 61) fax. (+48 61) kom. (+48) tel. (+48 32) kom. (+48)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Wysogotowo, dnia 17 marca 2011 r. SPIS TREŚCI I. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy PBG

Prezentacja Grupy PBG Prezentacja Grupy PBG Warszawa, 6 marca 2012 1 Agenda Informacje o Grupie PBG I Strategia Grupy PBG II Wyniki finansowe po czterech kwartałach 2011 III 2 Jesteśmy wiodącym dostawcą specjalistycznych usług

Bardziej szczegółowo

Sukces 1. HISTORIA SUKCESU PBG SA

Sukces 1. HISTORIA SUKCESU PBG SA IV. Rok 2008 67 1. HISTORIA SUKCESU PBG SA Sukces 1994 powołanie spółki Piecobiogaz s.c. 1995 wdrożenie nowego produktu: stacji redukcyjno-pomiarowej typu Piecobiogaz pierwsze projekty dla PGNiG 1996 zakup

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Wyniki finansowe i proces scalania akcji Strategia stabilnego rozwoju Wizja, cele, efekty Energetyka Nafta,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ŁADZIE KORPORACYJNYM

RAPORT O ŁADZIE KORPORACYJNYM RAPORT O ŁADZIE KORPORACYJNYM 1. ŁAD KORPORACYJNY W PBG SA Zasady ładu korporacyjnego obejmują formalne i nieformalne wytyczne, mające na celu regulowanie stosunków pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO RAPORT ROCZNY 2010 PRZEGLĄD ROKU 2010 Grupa PBG zanotowała w 2010 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto oraz delikatny spadek zysku operacyjnego. Przychody Grupy wzrosły o 7% do 2740 mln zł,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/63 2/63 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 4 I. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD 10 kwietnia 2014 r. PLAN PREZENTACJI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE MIRBUD 2. WYNIKI FINANSOWE GRUPY MIRBUD 3. PERSPEKTYWY GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. WYBRANE REALIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 Firma... 3 1.2 Obszar, przedmiot działalności... 3 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. ORGANY SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 roku Spis treści 1. Działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka niskich i średnich napięć

Elektroenergetyka niskich i średnich napięć Najważniejsze informacje o ATREM Działalność ATREM Grupa ATREM koncentruje się na projektowaniu oraz wykonawstwie infrastruktury z zakresu szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego przy budowie obiektów:

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 128,9 PLN 05 CZERWIEC 2014 Po perturbacjach, które towarzyszyły

Bardziej szczegółowo

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA*

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA* poniedziałek, 12 maja 2014 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo, przemysł elektromaszynowy INTROL Alternatywa dla czystego budownictwa Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Introlu od zalecenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI ZA 2010 ROK 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 4 1.1 Firma 4 1.2 Obszar, przedmiot działalności 4 2. ORGANIZACJA SPÓŁKI 7 2.1 Struktura organizacyjna 7 2.2 Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 20 grudnia 2006 r.

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 20 grudnia 2006 r. PROSPEKT EMISYJNY Przygotowany w związku z ofertą publiczną 1.400.000 Akcji Serii F w ramach prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu od 1 do 1.400.000 Akcji Serii F, od 1 do 1.400.000

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Realizujemy zobowiązania zawarte w prospekcie emisyjnym Bardzo dobre wyniki Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 21 marca 2014 roku Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013

Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013 Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013 Rynek budowlany w Polsce Branża budowlana jedna z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce (dane za 2012 rok) 11,5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku Warszawa, 23-24 sierpnia 2011 roku 1 Osoby prezentujące Piotr Majewski Executive VP Włodzimierz Kocik CEO Marcin Szrejter

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki 9 grudnia 2013 Zastrzeżenie prawne NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 43 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: m.solecki@bossa.pl http://bossa.pl INTERBUD-LUBLIN S.A. Raport analityczny Czerwiec 2010 Niniejszy raport analityczny

Bardziej szczegółowo

Jakie będą wyniki na nowych kontraktach?

Jakie będą wyniki na nowych kontraktach? 14 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities EV/EBITDA 09 6900 PLN 6180 5460 4740 4020 Sektor budownictwa Polska P/E 09 13,3 WIG Budownictwo WIG-Budownictwo 7,7 5 426,64 9MTP Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku

Skrócone sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Skrócone sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku AKTYWA BILANS 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 269 869 271 029 260

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo