Atrakcyjność inwestycji w energetyce odnawialnej do 2020 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjność inwestycji w energetyce odnawialnej do 2020 r."

Transkrypt

1 Forum Czystej Energii w Salonie Czystej Energii na targach POLEKO 23 listopada 2010 Atrakcyjność inwestycji w energetyce odnawialnej do 2020 r. Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej Kontakt:

2 Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii na rynek: przełamywanie barier w ramach współpracy Nauka Przemysł w systemie pomocy publicznej Dyrektywy UE i fundusze strukturalne BŁĘDNE KOŁO TECHNOLOGII OZE Obszar współpracy z przemysłem i ośrodkami naukowymi Stymulowanie rynku poprzez dotacje i instrumenty prawne MAŁA SKALA PRODUKCJI WYSOKIE KOSZTY Badania i rozwój technologii OZE Obszar współpracy z samorządami terytorialnymi w realizacji inwestycji (PPP) Programy ramowe badawcze UE i programy na rzecz innowacyjności

3 Obroty na krajowym rynku OZE (urządzeń i paliw, bez energii) 2008 Źródło: IEO dla ObservER

4 Prognozowane tempo wzrostu technologii OZE do 2020 r. Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

5 Dlaczego firmy inwestują w droŝsze technologie energetyczne? Nowe inwestycje i deinstalacja starych mocy elektrycznych w UE w 2009 r. wg JRC [GW] 27,5 GW nowych mocy w tym OZE 17 GW (62%)

6 Deklarowane inwestycje zagraniczne (ogłaszane publicznie plany/portfolio) [MW] ; źródło: monitoring mediów IEO Na wykresie pokazano tylko przykładowe firmy, które podawały skalę planowanych inwestycji Znaczące inwestycje deklarują takŝe np. GDF Suez, CEZ, EON, Vattenfall EDP Gam esa RWE Martifer RP Global Dong Greentech Acciona W Polsce aktywne są największe światowe firmy developerskie i inwestorzy DuŜe zainteresowanie polskich firm energetycznych (np. PGE, Tauron Ekoenergia, Energa)

7 System wsparcia dla producentów zielonej energii elektrycznej w Polsce wynikający z uwzględnienia w przychodach ze sprzedaŝy energii i świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów) PLN/MW h Kara, 130% opłaty zastępczej 300 Opłata zastępcza w ,89 PLN/M Wh = 0 średnia rynkowa cena energii elektrycznej średnia rynkowa cena ŚP całkowity przychód

8 Rynek biogazu w Polsce 8 istniejących biogazowni rolniczych 200 przygotowywanych projektów w tym 30 projektów zaawansowanych, Średnia moc instalacji 1,6 MWe

9 Od 2010 r. - zmiany systemu wsparcia dla zielonej kogeneracji (biogaz, biomasa) Ustawa z dn. 8 stycznia 2010 r o zmianie ustawy Prawo energetyczne: Wprowadzenie certyfikatów pochodzenia: za kogenerację (Ŝółte dla źródeł o mocy poniŝej 1 MW, fioletowe w wysokości dla innych źródeł wykorzystujących biogaz) oraz świadectw pochodzenia biogazu tzw. brązowych certyfikatów MoŜliwość sumowania (od 2011 r.) certyfikatów zielonych i kogeneracyjnych

10 Przychody biogazowni z tytułu sprzedaŝy energii i praw majątkowych? ZałoŜenia: Jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy Prawo energetyczne, obowiązujące w 2011 r. w wysokości (wg URE): śółte ŚP (Ozg) = 127,15 [zł/mwh ekwiwalent ], tj. 64,47 % średniej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; TGE: 124 zł/mwh Fioletowe (Ozm) = 59,16 [zł/mwh ekwiwalent], tj. 30 % średniej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Zielone ŚP 254 zł/mwh TGE (średnia z 12-u mcy): 254 zł/mwh Średnia cena sprzedaŝy energii elektrycznej (URE: 2009) 197,21 zł/mwh Średnia cena sprzedaŝy ciepła sieciowego z OZE (URE: 2009): 34,9 zł/gj Ekwiwalent EE dla ŚP w kogeneracji 0,75 (ciepło na potrzeby techn. biogazowni+sprzedaŝ ciepła)

11 Przykład: hipotetyczne przychody (od 2011) małej biogazowni z tytułu sprzedaŝy energii i praw majątkowych ,5 MWe 100% sprzedaŝy ciepła nadmiernego % sprzedaŝy ciepła nadmiernego zielone ŚP Ŝółte ŚP fioletowe ŚP sprzedaŝ EE sprzedaŝ ciepła (nadmiernego) zakup energii EE na potrzeby własne

12 Polski projekt Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

13 Krajowy Plan Działania NA RZECZ oze do 2020 roku energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej wg. rządowego projektu KPD z maja wodna wiatrowa biomasa stała biogaz

14

15 Wstępne szacunki nakładów inwestycyjnych (wg IEO 2008) na osiągniecie 15 % udziału energii z OZE w 2020 r. ~ 90 mld PLZ Segment rynku Energia elektryczna Ciepło Biopaliwa Moc zainstalowana w 2020 r. Moc (wydajność) zainstalowana w 2005 r. 11 GW biogaz 1.4 ( 0,4 z upraw), elektorciepłownie na biomase 0,5 wodna 1.1 wiatr 8, w tym 0,5 off shore ok. 1 GW (funkcjonująca nadal do 2020). 34 GW 1 geotermia (głęboka, ale głównie pytka), 8 słoneczna (roŝne formy), 25 biomasa (ciepło samo w sobie plus to z kogeneracji) 14 GW (głównie w starych kotłach na paliwa stałe; załoŝono Ŝe do 2020 r. funkcjonować będzie jedynie. 4 GW z obecnych mocy) 55 PJ 5 PJ (oprócz inwestycji budowlanych w biodiesel i biopaliwa II generacji potrzebne inwestycje odtworzeniowe w bioetanol Wymagane nowe moce 10 GW 30 GW 50 PJ Wymagane nakłady inwestycyjne Jednostkowe nakłady inwestycyjne 40 mld zł 45 mld zł 6 mld zł średnio po 4000 zł/mw, z uwzględnieniem spadku kosztów w efekcie krzywej uczenia i efektu skali średnio po 1500 zł/mw średnio ok. 4 zł/l nowych zdolności wytwórczych

16 Modelowanie ekonomiczne scenariuszy rozwoju energetyki odnawianej do 2050 roku wrzesień 2008 Wykorzystanie modelu MASEP/Markal do symulacji scenariuszy rozwoju OZE do 2050r z uwzględnieniem 2020 r. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej DLR Instytut Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej w Stuttgarcie Wyd. Greenpeace Polska, październik /press-centre/dokumenty-iraporty/rewolucja-energetyczna-polska.pdf

17 ZałoŜenia ekonomiczne do scenariuszy długookresowych Porównanie wzrostu cen paliw kopalnych wg projektu PEP 2030 (do roku 2030) oraz prognozy cen przyjętej w niniejszej pracy w USD do roku 2050 (w cenach stałych z 2005 r.). ceny paliw [$/GJ] Wegiel kamienny scenariusz Gaz scenariusz Biopaliw a stale scenariusz Ropa naftow a scenariusz Ropa naftow a PEP 2030 Gaz PEP 2030 Wegiel kamienny PEP 2030 nakłady inwestycyjne [ /kw] Eneretyka wiatrowa - ląd Enrgetyka wodna Biom asa - elektrycznoś ć Energetyka wiatrowa - m orze Biom asa - kogeneracja Fotowoltaika Geoterm iaelektrycznos ć Geoterm iakogeneracja Spadek wysokości jednostkowych nakładów inwestycyjnych dla technologii odnawialnych wytwarzających energię elektryczną, w cenach stałych w Euro z 2005 r.,

18 Energia pierwotna w PJ/rok w obu scenariuszach Scenariusz referencyjny Energia fal Energia geotermalna Energia słoneczna Biomasa Energia wiatru Energia wody Gaz Ropa naftowa Węgiel brunatny Węgiel kamienny Energia jądrowa Udział OZE 2020 = 18,4% Scenariusz alternatywny Efektywność Energia fal Energia geotermalna Energia słoneczna Biomasa Energia wiatru Energia wody Gaz Ropa naftowa Węgiel brunatny Węgiel kamienny Energia jądrowa

19 Scenariusz referencyjny Energia elektryczna w TWh/rok w obu scenariuszach Energia fal Energia słoneczna - koncentratory Fotowoltaika Energia geotermalna Energia wiatrowa Energetyka wodna Biomasa Gaz i ropa naftowa Węgiel brunatny Efektywność Energia fal Energia słoneczna - koncentratory Fotowoltaika Energia geotermalna Energia wiatrowa Energia wiatrowa Biomasa Gaz i ropa naftowa Węgiel brunatny Węgiel kamienny Węgiel kamienny Energia jądrowa Moc zainstalowana MW el Energia fal Energia sloneczna - koncentratory Fotowoltaika Energia geotermalna Energia wiatrowa Biomasa Udział OZE 2020 = 26,5% Energetyka wodna

20 Ciepło w PJ/rok w obu scenariuszach Scenariusz referencyjny Udział OZE 2020 = 23,6% Scenariusz alternatywny PJ/a Efektywnosc Energia geotermalna Energia sloneczna Biomasa Paliwa kopalne

21 Scenariusz referencyjny Energia w transporcie, w PJ/rok w obu scenariuszach PJ/a Wodór Energia elektryczna Biopaliwa Gaz Ropa naftowa PJ/a Scenariusz alternatywny Wodór Energia elektryczna Biopaliwa Gaz Ropa naftowa Udział OZE 2020 = 10,0%

22 Historyczne parametry ekonomiczne technologii OZE 2000 (ekspertyza EC BREC dla Ministra Środowiska) Technologia OZE oraz moc zainstalowana elektryczna ( el ) lub cieplna ( th ) IRR [%] PBT - zdyskontowany okres zwrot, lata SPBTprosty okres zwrot, lata Koszt energii cieplnej [zł/gj] Kolektor słoneczny do podgrzewania powietrza - 42 kw th 45,1 3,7 1,8 20,2 Ręcznie obsługiwany kocioł na drewno małej mocy 80 35,8 4,9 3,1 25,0 kw th Ręcznie obsługiwany kocioł na słomę małej mocy -65 kw th 30,9 4,6 2,6 20,2 Koszt energii elektr. [zł/kwh] Mała elektrownia wodna zbudowana na istniejącym jazie 45 kw el 11,2 10,4 4,1 0,23 Instalacja do wykorzystania gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej 400 kw el 9,4 9,4 4,7 0,22 Kolektor słoneczny do podgrzewania wody 4 kw th 8,4 11,9 7,3 147,3 d) Biogazownia komunalna na osad ściekowy do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła kw el plus 540 2,1 12,3 6,7 0,32 kw Ciepłownia th na słomę 1000 kw th <0 >20 7,6 29,1 Ciepłownia na zrębki drzewne 500 kw th <0 >20 9,7 33,2 Elektrownia wiatrowa sieciowa 2x600 kw el <0 > ,51 Mała elektrownia wodna z jazem zbudowanym od podstaw <0 > ,55 90 kw el Biogazownia rolnicza na gnojowicę 15 kw <0 >20 14 th 57,1 Ciepłownia geotermalna 7500 kw th <0 >20 System fotowoltaiczny do zasilania lampy ulicznej 0,12 <0 > kw el 20 61,8 8,89

23 Nakłady inwestycyjne na jednostkę mocy zainstalowanej dla poszczególnych grup (ciepło energia elektryczna, biopaliwa) technologii OZE 2007 oraz koszty tej samej jednostki energii na roŝnych rynkach Nośnik końcowy Energii Energie elektryczna Koszt jednostki energii =3 Kogeneracja Koszt jednostki energii =2 Ciepło Koszt jednostki energii =1 Paliwa transportowe Koszt jednostki energii =6 Technologia Jednostkowe koszty inwestycyjne [Euro/kW] Turbiny wiatrowe Systemy fotowoltaiczne Mała energetyka wodna Biogaz Jednostka kogeneracja na biomasę Ciepłownia geotermalna Kolektory słoneczne 800 Kocioł na biomasę 264 Biodiesel (koszt zwiększenia zdolności produkcyjnej o 1 litr/rok) 95

24 Energy source Natural gas Technologie generacji energii elektrycznej scenariusz wysokich cen energii Źródło: DG TREN 2008 Power generation technology Production cost of electricity (EUR/MWh) Net State-of-theart 2007 Projection for 2010 Projection for 2020 efficienc y 2007 Open cycle gas turbine (GT) % Combined cycle gas turbine (CGT) % CGT with CCS n/a % Oil Internal combustion diesel engine % Combined cycle oil-fired turbine (CC) % Coal Pulverised coal combustion (PCC) % Circulating fluidised bed combustion (CFBC) Integrated gasification combined cycle (IGCC) PCC with CCS n/a % % % IGCC with CCS n/a % Nuclear Nuclear fission % Biomass Solid biomass % Biogas % Wind On-shore farm Off-shore farm Hydro Small Large Solar Photovoltaic Concentrated solar power (CSP

25 Przewidywane średnie koszty produkcji energii elektrycznej z OZE w UE w roku 2020, w 2005/MWh Źródło: Komisja Europejska, 2nd Strategic Energy Review Konkurencyjne technologie OZE wobec konwencjonalnych (grid parity)

26 Nakłady inwestycyjne dla róŝnych technologii produkcji energii elektrycznej wg 2nd Energy Strategic Review Nakłady inwestycyjne dla róŝnych technologii produkcji energii elektrycznej [ 2005/kW] Biomasa Biogaz rolniczy Farmy wiatrowe Fotowoltaika mała skala lądowe Biomasa Biogaz wysypiskowy Farmy wiatrowe duŝa skala morskie

27 Koszty eksploatacyjne dla róŝnych technologii produkcji energii elektrycznej wg 2nd Energy Strategic Review Koszty eksploatacyjne przy produkcji energii elektrycznej [ 2005 /kw] Biomasa Biogaz rolniczy Farmy wiatrowe Fotowoltaika mała skala lądowe Biomasa Biogaz wysypiskowy Farmy wiatrowe duŝa skala morskie

28 Przykład prostej oceny ekonomicznej

29 [zł/gj] 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 Najpewniejsze wsparcie dla inwestora => ceny nośników energii dla odbiorców końcowych Dotychczasowy wzrost cen % roczne Prognozowany wzrost cen : 10-12% rocznie z powodu kosztów uprawnień do emisji CO2, nowych inwestycji w energetyce, zaprzestania skrośnego dotowania taryf dla odbiorców końcowych) 0, energia elektryczna dla gospodarstw domow ych taryf a całodobow a ciepła w oda z sieci ciepłow niczej gaz dla gospodarstw domow ych propan-butan w butli pojemność 11kg gaz ziemny, w ysokometanow y z sieci dla gospodarstw domow ych węgiel kamienny

30 120% Wzrost cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych w ciągu ostatnich 10 lat (wzrost w porównaniu do cen 1999) 100% 80% 60% 40% 20% 0% energia elektryczna [zł/kwh] ciepła woda na 1 osobę centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych 1m2 Wzrost obciąŝenia ceną energii elektrycznej, zwłaszcza w latach Względnie stabilne ceny c.o. Wzrost zuŝycia ciepłej wody na osobę wzrost kosztów utrzymania

31 Opłacalność ekonomiczna inwestycji w kolektory słoneczne Pow. kolektorów 7m 2 korzystających z Liczba osób ciepłej wody 4 Nakłady inwestycyjne (zał zł/m2) zł Skala podatkowa 18% Ilość energii uŝytecznej z kolektorów 10,08 GJ/rok Pokrycie zapotrzebowani a na c.w.u. 60% Dotacja NFOŚiGW (bez opodatkowania) zł 45% nakładów Efektywna dotacja NFOŚiGW zł 36,9% nakładów Konwencjonalny system przygotowania c.w.u. Energia elektryczna Gaz ziemny Węgiel Roczne oszczędności (w pierwszym roku) Prosty okres zwrotu nakładów * ZałoŜono 10% wzrost cen energii * Trwałość instalacji >20 lat zł 730 zł 364 zł 6 lat 11 lat 17 lat Źródło: Portal Inwestuj w Kolektory 31

32 Dziękuję za uwagę Dodatkowe informacje: Dodatkowe dokumenty i dyskusja: (aktualności)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU Instytut Energetyki Odnawialnej ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU Warszawa, listopad 2010 r. EC BREC IEO 00-641 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (Projekt) Warszawa 2010 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. Podsumowanie polityki krajowej w zakresie energii ze źródeł

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ z dnia 06.07.2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Zielone certyfikaty w Polsce

Zielone certyfikaty w Polsce Konferencja ENERGIA ODNAWIALNA perspektywy rozwoju gmin COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE, POLSKA 27 KWIETNIA 2011r. Zielone certyfikaty w Polsce Dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku Rynek energetyczny w Polsce Podsumowanie 2010 roku Zawartość 03 Produkcja energii w Polsce 13 Ceny nośników energii 16 Wyniki finansowe sektora energetycznego 17 Przekształcenia kapitałowe 21 Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 29.01.2014 r. 1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następujących sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 03.02.2014 r. 1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następujących sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji UZASADNIENIE 1. Cel wprowadzenia regulacji Niniejsza zmiana ma na celu przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE

Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE Wejście w życie ustawy OZE, jej wpływ na otoczenie rynkowe oraz dalsze perspektywy inwestowania w OZE Kwiecień 2014 1 Pozytywne trendy makroekonomiczne napędzają transformację na rynku energetyki Atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Cele (3) OZE 20% CO 2. Innowacyjność Bezpieczeństwo energetyczne. Redukcja zużycia paliw Ochrona środowiska 20% EE 20%

Cele (3) OZE 20% CO 2. Innowacyjność Bezpieczeństwo energetyczne. Redukcja zużycia paliw Ochrona środowiska 20% EE 20% Finansowanie budowy biogazowni szansą na zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej NFOŚiGW BIOGAZOWNIE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Jan Popczyk Warszawa, październik 2008 1 EWOLUCJA POLSKICH CELÓW Początek lat

Bardziej szczegółowo