PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 System elektroenergetyczny Zadania wytwarzanie energii elektrycznej przesył energii elektrycznej rozdział do odbiorców System elektroenergetyczny : umożliwia ekonomiczne gospodarowanie dostępną energią elektryczną pozwala zabezpieczyć się na wypadek awarii części jego urządzeń 2

3 W skład systemu wchodzą: 1. zespół współpracujących ze sobą elektrowni 2. sieci przesyłowe 3. sieci rozdzielcze 4. odbiorniki energii elektrycznej 3

4 Podstawowe źródła energii elektrycznej na świecie Energia elektryczna jest wytwarzana na drodze przemiany innych rodzajów energii (chemiczna, cieplna, mechaniczna). Źródła energii konwencjonalne (paliwa kopalne) energia jądrowa odnawialne źródła energii (OZE) 4

5 5

6 6

7 7

8 Lp. Elektrownia Moc [MW] Produkcja [TWh] w 2005 r. 1 Bełchatów ,5 2 Kozienice ,7 3 Turów ,5 4 Połaniec ,0 5 Rybnik ,1 6 Dolna Odra ,3 7 Opole ,3 8 Jaworzno III ,2 9 Pątnów ,7 10 Łaziska ,5 Wszystkie elektrownie ,0 w tym na węgiel brunatny ,9 w tym na węgiel kamienny ,1 dla porównania: Całkowita produkcja energii w Polsce w 2008 r. (elektrownie węglowe + pozostałe źródła) 154,6 (w tym eksport ok. 10 TWh) 8

9 Elektrownie cieplne elektrownie konwencjonalne stosowane paliwa: - węgiel kamienny (w Polsce ok. 60 % wytwarzanej energii) - węgiel brunatny (w Polsce ok. 35 % wytwarzanej energii) - gaz ziemny (w Polsce ok. 3 % wytwarzanej energii) - ropa naftowa elektrownie jądrowe energia z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu 9

10 Elektrownie konwencjonalne Zależnie od paliwa, na energię elektryczną zamienia się % energii chemicznej zawartej w paliwie. strumień energii chemicznej (paliwo) kocioł parowy moc cieplna (para) turbina parowa moc mechaniczna prądnica moc elektryczna energia energia energia energia chemiczna cieplna kinetyczna elektryczna 10

11 Elektrownia węglowa 11

12 Schemat Elektrowni Bełchatów 12

13 Turbina turbogenerator: 3-fazowy, o napięciu najczęściej 6,3 kv lub 10,5 kv 13

14 Turbina 14

15 Turbozespół w Elektrowni Szczecin 15

16 Turbogeneratory w Elektrowni Bełchatów 16

17 Chłodnia kominowa 17

18 Elektrownia Bełchatów 18

19 Elektrownia Opole 19

20 20

21 21

22 22

23 Zagrożenie środowiska pyły i gazy spalinowe Przykładowy skład spalin z różnych paliw 23

24 Instalacja oczyszczania spalin 24

25 Elektrofiltr Działanie polega na: ładowaniu elektrostatycznym cząstek, wydzielaniu naładowanych cząstek z pola elektrycznego, usuwaniu cząstek pyłu z powierzchni wydzielania. Elektrofiltry wykorzystują działanie sił pola elektrycznego. Proces odpylania odbywa się w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu. 25

26 Odsiarczanie spalin - przekształcanie SO 2 i SO 3 w substancję łatwą do usunięcia ze spalin i z instalacji. Metody odsiarczania: suche półsuche mokre stosowanie (lub nie) roztworów wodnych jako środowiska reakcji 90 % wszystkich IOS na świecie pracuje wg metody mokrej wapiennowapniakowej. Stopień odsiarczenia metody mokre : % suche, półsuche : % 26

27 27

28 28

29 29

30 Elektrownie jądrowe Źródło energii cieplnej: reakcje jądrowe zachodzące w paliwach rozszczepialnych (izotopy uranu, plutonu) umieszczonych w reaktorach atomowych. Na energię elektryczną ulega przekształceniu ok. 40 % energii wyzwolonej z paliwa jądrowego. Zaleta: brak zanieczyszczeń atmosfery. Wady: - po awarii emisja substancji radioaktywnych, - problem składowania odpadów. 30

31 zamknięty obwód wodny pierwotny obwód wodny wtórny 31

32 32

33 Rdzeń reaktora jądrowego 33

34 Zbiornik ciśnieniowy reaktora elektrowni jądrowej 34

35 Ile różnego paliwa trzeba zużyć, by uzyskać taką samą ilość energii elektrycznej: 35

36 36

37 Składowanie odpadów 37

38 38

39 39

40 Inny przykład: Obecnie we Francji pracuje 58 bloków atomowych, które wytwarzają prawie 80% energii zużywanej we Francji. 40

41 41

42 42

43 43

44 Odnawialne źródła energii woda, wiatr, energia słoneczna, biogaz, biopaliwa, biomasa, energia geotermalna. 44

45 Inne OZE (obecnie produkcja energii marginalna) energia pływów morskich już wykorzystywana we Francji, Anglii energia falowania morskiego elektrownie: pneumatyczne (wymuszanie ruchu powietrza) mechaniczne (siła wyporu) hydrauliczne (przelewanie szczytów fal) indukcyjne (ruch pływaków) energia kinetyczna prądów morskich obecnie ich wykorzystanie jest małe, z powodu problemów technicznych i obawy przed zaburzeniem naturalnej równowagi 45

46 Elektrownie wodne Wykorzystanie energii potencjalnej wody przepływającej ze zbiornika położonego wyżej do niższego lub wykorzystanie wody przepływającej rzeką. Rodzaje elektrowni wodnych: przepływowe zbiornikowe pompowe naturalne spadki wody (np. rzeki) woda spiętrzana za pomocą zapór sprawność: ok. 80 % energii potencjalnej wody przekształcane na energię elektryczną. budowane między dwoma zbiornikami wodnymi o różnych poziomach lustra wody 46

47 Gdy jest duże zapotrzebowanie na energię elektryczną (szczyt) elektrownia dostarcza energię do systemu elektroenergetycznego. Gdy system ma nadwyżkę mocy (noc) woda pompowana ze zbiornika dolnego do górnego. Hydrogenerator - pracuje jako generator lub jako silnik napędzający pompy. 47

48 Zapora Itaipu w Ameryce Południowej na rzece Parane na granicy Paragwaju i Brazylii. Elektrownia pokrywa pełne zapotrzebowanie Paragwaju i jedną trzecią potrzeb Brazylii. 48

49 Elektrownie wiatrowe sprawność: ok. 20 % energii wiatru przekształcane na energię elektryczną. lokalizacja wybitnie korzystna lokalizacja korzystna lokalizacja dość korzystna lokalizacja niekorzystna lokalizacja wybitnie niekorzystna 49

50 50

51 51

52 52

53 Elektrownie słoneczne Dwa sposoby wykorzystania energii słonecznej: przekształcenie bezpośrednio w energię elektryczną za pośrednictwem fotoogniw sprawność: ok. 20 % energii promieniowania słonecznego przekształcane na energię elektryczną system termiczny, w którym energia świetlna zostaje przekształcona w energię cieplną, wykorzystywaną do produkcji pary napędzającej generatory elektrownie z kolektorami słonecznymi (działanie podobne do soczewki skupiającej światło) 53

54 Konwersja fotowoltaniczna (fotoogniwa półprzewodnikowe) 54

55 Konwersja fototermiczna 55

56 Elektrownia słoneczna w technologii z centralną wieżą w Hiszpanii. Składa się z 624 luster, każde o powierzchni 120 m 2. Odbiornik ciepła umieszczony na szczycie 100-metrowej wieży wytwarza parę o temp 250 o C i ciśnieniu 40 bar. Szacuje się, że będzie generować ilość energii potrzebną dla 6000 gospodarstw i pozwoli na ograniczenie emisji CO 2 o 18 tys. ton rocznie. 56

57 Piec słoneczny w Odeillo (płd Francja) 57

58 58

59 Kolektory słoneczne podgrzewanie wody użytkowej kolektor płaski kolektor próżniowy 59

60 Plany wizjonerskie 12 europejskich korporacji chce zainwestować w gigantyczne elektrownie słoneczne na Saharze. Za kilkanaście lat dostarczałyby prąd do Europy. Do 2050 r. wydano by 400 mld euro. Elektrownie słoneczne, które powstałyby w Maroku, Tunezji i Egipcie, zajęłyby 6 tys. km 2 (czyli 2% obszaru Polski). Prąd z elektrowni, które rozprzestrzeniłyby się na całą zachodnią Afrykę i Bliski Wschód, mógłby pokryć aż 15% europejskiego zapotrzebowania. 60

61 Wieża Słońca w Australii Zbudowana będzie potężna wieża o wysokości 1 km na środku gigantycznej szklarni w kształcie koła o średnicy 7 km. Lekko spadzisty dach umieszczony kilka metrów nad ziemią zasłoni powierzchnię 3800 hektarów. Szklarnia będzie otwarta, bez zewnętrznych ścian, co zapewni swobodny przepływ powietrza. Słońce ogrzeje powietrze w szklarni do temperatury o o C wyższej niż na zewnątrz. To spowoduje ruch powietrza do środka, w stronę betonowego komina o średnicy 130 m, który samorzutnie zassie je do góry. Wiatr osiągnie prędkość 50 km/h. Napędzać będzie 32 turbiny o mocy 6,5 MW każda. Koszt mln $. 61

62 Biogaz Biogaz jest produktem fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych związków pochodzenia organicznego, zawierających celulozę, białko, węglowodany, skrobię. Miejsca pozyskiwania biogazu: - wysypiska odpadów - oczyszczalnie ścieków - biogazownie gminne i wiejskie produkcja z odpadów rolnych (gnojowica, obornik, słoma) oraz upraw energetycznych (np. kukurydza, buraki) 62

63 Biomasa Do celów energetycznych wykorzystuje się spalanie biomasy (tzw. biopaliwa stałe) : drewno odpadowe z leśnictwa, rolnictwa, budownictwa, transportu kolejowego oraz przemysłu, słoma zbożowa, z roślin oleistych, strączkowych, siano, plony z plantacji roślin energetycznych (np. w Polsce uprawiana szybko rosnąca wierzba wiciowa), odpady organiczne osady ściekowe, osady w przemyśle celulozowo-papierniczym, makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, gorzelni, browarów itd. 63

64 Biopaliwa Paliwa powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych (roślinnych, zwierzęcych, mikroorganizmów). Biopaliwa ciekłe otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu, fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy). Najbardziej znane rodzaje biopaliw: biodiesel, bioetanol, metanol, butanol. 64

65 Struktura paliw w energetyce zawodowej 2008 roku 65

66 Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2007 roku - struktura Woda 44% Biomasa + Biogaz 46% Wiatr 10% 66

67 67

68 68

69 Energia elektryczna z OZE w Polsce plan Energetyka wiatrowa oczekiwany bardzo duży przyrost mocy zainstalowanej, w tym na morzu. 2. Biomasa układy kogeneracyjne (biometanownie), wykorzystanie odpadów z produkcji rolniczej i komunalnych, zwiększenie wykorzystania upraw energetycznych. 3. Biogaz wykorzystanie biogazu uwalnianego ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków. 69

70 4. Energetyka wodna rozwój przede wszystkim w zakresie małej energetyki wodnej. 5. Fotowoltanika ze względu na koszty: tylko w ograniczonym zakresie. 6. Geotermia w miarę rozwiązań technologicznych. 7. Budowa do 2020 roku biogazowni o łącznej mocy elektrycznej nie mniej niż 3 GW (2 tys. instalacji). 70

71 elektrociepłownie Pozostała produkcja energii elektrycznej zakłady przemysłowe wytwarzające w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu małe elektrownie napędzane silnikami spalinowymi zasilanie niewielkich odbiorców lub zasilanie awaryjne (np. szpitali) 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 Plany rozwojowe energetyki w Polsce 1. realizacja założeń pakietu klimatyczno-energetycznego (do 2020 r.) tzw. cel 3x20 : - zmniejszenie emisji CO 2 o 20%, - zwiększenie efektywności zużycia energii o 20%, - zwiększenie do 20% udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 2. nowe inwestycje w gazownictwie i przemyśle naftowym Wzrost zdolności wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego, inwestycje w infrastrukturę mające znaczenie zarówno dla wypełniania białych plam w dostępie do gazu, jak i dla podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego państwa (podziemne magazyny gazu, połączenia międzynarodowe, gazoport w Świnoujściu). 77

78 3. nowe inwestycje w źródła energii Szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w obszarze wytwarzania energii do roku 2030 wynosi 1000 MW rocznie. Oznacza to, że rocznie trzeba będzie inwestować ok. 1,5 mld euro (w tym źródła odnawialne). Harmonogram dla energetyki jądrowej zakłada, że najpóźniej pod koniec 2013 roku zostanie zawarty kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a sama budowa rozpocznie się w 2016 roku. Koszt ok. 6-9 mld euro. 78

79 79

80 Najambitniejsze plany ma francuski gigant GDF Suez. Dziś ma elektrownię 1800 MW w Połańcu, którą kupił od skarbu państwa w 2000 r. Zamierza wybudować ponad 4000 MW, czyli tyle ile ma największa dziś polska elektrownia w Bełchatowie. Francuzi stawiają po połowie na gaz i na węgiel. W sumie wszystkie firmy złożyły wnioski o przyłączenie do sieci ponad MW. Wybudowanie jednego megawata elektrowni kosztuje 1-1,5 mln euro. Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym polskie elektrownie, w których proces inwestycyjny zaczął się przed 1 stycznia 2008, dostaną aż do 2020 r. część uprawnień do emisji CO 2 za darmo. 80

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli Bartosz Królczyk, Patrycja Moszkowicz maj 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lifelong Learning Programme

Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lifelong Learning Programme Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia Program prezentacji: Przedstawienie Instytucji Przyjmującej OZE w Niemczech i Polsce Alternatywne systemy grzewcze Produkcja biopaliw Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE PLANÓW ENERGETYCZNYCH GMIN W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OŹE)

KONSTRUOWANIE PLANÓW ENERGETYCZNYCH GMIN W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OŹE) mgr inź. Marian Dutkiewicz Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP Oddział Bydgoszcz KONSTRUOWANIE PLANÓW ENERGETYCZNYCH GMIN W OPARCIU O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OŹE) Postępujący wzrost wykorzystania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w praktyce na przykładzie miasta Bielska-Białej

Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w praktyce na przykładzie miasta Bielska-Białej Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w praktyce na przykładzie miasta Bielska-Białej Prelegent: Piotr Sołtysek Opracował: Michał Skrzypczak, Piotr Sołtysek Bielsko-Biała, 7 kwietnia 2011 r. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Piotr Kukla. Mariusz Bogacki. KATOWICE, grudzień 2006 r.

Wykonawcy: Piotr Kukla. Mariusz Bogacki. KATOWICE, grudzień 2006 r. PILOTOWY PROGRAM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE LĘDZINY Wykonawcy: Piotr Kukla Mariusz Bogacki KATOWICE, grudzień 2006 r. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW 1 Odnawialne źródła energii (OZE) Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru

Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru Numer 3 (3) czerwiec 2013 r. ISSN 2083-9030 Sektor AGD-RTV intensywnie inwestuje w energię odnawialną» Str. 5 Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii Energia odnawialna OZE w liczbach» Jak

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK

FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK ul. Fiszera 14, 80 952 Gdańsk Przegląd materiałów dotyczących alternatywnych form generacji rozproszonej, w tym małej generacji jądrowej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe Studium Celowości dla projektu: Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe opracowane na potrzeby realizacji projektu: Budowa oferty inwestycyjnej województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna zmienia świat

Energia odnawialna zmienia świat Energia odnawialna zmienia świat Dyrekcja Generalna ds. Energii Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii *: 00

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat zielona energia Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 RENATA ABA-NIERODA* Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne Słowa kluczowe: innowacja, innowacyjność,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA PŁOCK 11.06.2012 Mazowiecka Agencja Energetyczna Cele powołania MAE: Przygotowanie kompleksowego programu

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Część II POLSKI SEKTOR ENERGII

Część II POLSKI SEKTOR ENERGII Część II POLSKI SEKTOR ENERGII 57 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSCE 1.1. Sytuacja społecznoekonomiczna Polski w latach 1918213 W 1918 r., po I wojnie światowej, Polska po 123 latach odzyskała niepodległość.

Bardziej szczegółowo

EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO SPALANIA MIESZANKI BIOMASY I WĘGLA BRUNATNEGO

EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO SPALANIA MIESZANKI BIOMASY I WĘGLA BRUNATNEGO Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna energetyka na Platformie IGW Jan Popczyk

Innowacyjna energetyka na Platformie IGW Jan Popczyk Innowacyjna energetyka na Platformie IGW Jan Popczyk Gierałtowice, listopad 2008 1 Strefy przemysłowe dekady miniona i obecna Gminne centra energetyczne dekady obecna i przyszła Bezpieczeństwo gminy nie

Bardziej szczegółowo