Informacja. Nr 342. Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji. Wrzesień Adam Koronowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 342. Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji. Wrzesień 1995. Adam Koronowski"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji Wrzesień 1995 Adam Koronowski Informacja Nr 342 Tekst ten stanowi prezentację obecnego stanu sektora naftowego w Polsce, podejmowanych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw oraz założeń rządowego programu restrukturyzacji sektora, także w kontekście jego protekcji handlowej.

2 BSE 1 Stan sektora W sferze przetwórstwa ropy naftowej działają w Polsce następujące rafinerie: * Petrochemia Płock S.A., * Rafineria Gdańska S.A., * Śląskie Zakłady Rafineryjne w Czechowicach, * Rafineria "Trzebinia" w Trzebini, * Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle, * Rafineria Nafty "Jedlicze" w Jedlicach, * Rafineria Nafty "Glimar" w Gorlicach. Ostatnich pięć wymienionych rafinerii określanych jest często łącznym mianem rafinerii południowych. Zdolności przerobowe polskich rafinerii wynoszą 17 mln ton ropy rocznie, z czego na Petrochemię Płock przypada 12,6 mln. ton, na Rafinerię Gdańską - 2,8 mln ton oraz na rafinerie południowe 1,4 mln ton. Moce przerobowe nie są obecnie w pełni wykorzystywane ze względu na brak dostatecznie wydajnych nowoczesnych instalacji zwiększających uzysk wysokojakościowych paliw. W związku z tym przerób utrzymuje się na poziomie ok. 13 mln ton rocznie. Nie pokrywa to potrzeb krajowych, których zaspokojenie uzupełniane jest importem. W sferze obrotu hurtowego i dystrybucji ropy naftowej i paliw działają: * Centrala Produktów naftowych "CPN" - Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej obejmujące Dyrekcję Eksploatacji Cystern, Dyrekcję Budowlano-Montażową, 17 dyrekcji okręgowych grupujących bazy magazynowe oraz ok stacji detalicznych, * Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii CIECH Sp. z o. o., * wymienione wcześniej rafinerie, * prywatne firmy w działające w sferze importu, np. Solo, * niezależni dystrybutorzy paliw posiadający ok stacji detalicznych. Podkreślić należy, że w ostatnich latach rafinerie podejmują w coraz większym stopniu samodzielną działalność handlową zarówno w sferze importu i eksportu, jak również - w mniejszym stopniu sprzedaży detalicznej poprzez sieć własnych oraz patronackich stacji. Tym samym w wyniku rezygnacji przez rafinerie z usług pośrednika, Ciechu, jego rola uległa zasadniczej marginalizacji. W 1992 r. na ogólną ilość przerobionej ropy wynoszącą ponad 12,5 mln ton Ciech sprowadził ok. 11, 8 mln ton, w 1993 r. odpowiednio 13,4 mln ton i 10,1 mln ton, ale w 1994 roku już tylko 4-4,5 mln ton w stosunku do przerobu ok. 13 mln ton. W 1995 r. z importowych usług Ciechu całkowicie zrezygnowała Rafineria Gdańska oraz prawdopodobnie Petrochemia Płock, co oznacza prawie całkowitą eliminację Ciechu z rynku. 1 Prywatne stacje paliwowe nie tworzą dotychczas większych sieci. Najwięcej stacji należy do firm Va-Po, Solo i Dexpol, w każdym przypadku po ok. 20 stacji. Inne przedsiębiorstwa prywatne oraz koncerny zagraniczne (międzynarodowe) otworzyły dotychczas najwyżej po kilka - kilkanaście stacji. Podkreślić warto, iż pomimo znacznej liczby stacji prywatnych i ich udziału w sprzedaży paliw wynoszącym ok. 50% niezależni dystrybutorzy dysponują jedynie tys. m 3 pojemności magazynowej, podczas gdy bazy magazynowe CPN mają pojemność ok. 2 mln m 3. W sferze transportu ropy naftowej i produktów naftowych działalność prowadzą: * Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN w Płocku, 1 Rafinerie rezygnują z pośrednika. Ciech wypada z rynku ropy naftowej, "Rzeczpospolita" z dn r.

3 2 BSE * "Port Północny Spółka z o. o. (spółka pracownicza), * "Naftoport" spółka z o. o., w której 59 udziałów (na 78 ogółem) posiadają Rafineria Gdańska, Petrochemia Płock, PERN, CPN. Wydobycie ropy naftowej prowadzą w Polsce przedsiębiorstwa państwowe: * kopalnie ropy naftowej zgrupowane w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, * Petrobaltic. Wydobycie krajowe ropy naftowej wynosi obecnie ok tys. ton rocznie i pokrywa ok. 1-2 % potrzeb. Perspektywy wydobycia przez Petrobaltic szacowane są na ok tys. ton rocznie. 2 CPN jest największym przedsiębiorstwem w Europie Środkowej i Wschodniej. Mimo to w porównaniu z zagranicznymi przedsiębiorstwami sektora naftowego, pozostaje, tak jak i inne polskie przedsiębiorstwa tej branży, stosunkowo niewielkie. Przykładowe porównanie zawiera poniższa tabela (dane za 1994 r.). Nazwa Zysk netto (mln USD) Sprzedaż (mln USD) CPN 57,2 415,5 Petrochemia Płock 126, ,1 Rafineria Gdańska 30,0 829,2 Exxon Mobil Źródło: "Życie Gospodarcze" z dn r. W odniesieniu do struktury organizacyjnej sektora należy podkreślić jego znaczne rozdrobnienie. Sytuację tę dobrze opisuje wypowiedź Jerzego Małyski, dyr. CPN: "Przed laty w naszym kraju tak ułożono strukturę sektora paliwowego, iż rafinerie, główny dystrybutor, czyli CPN, oraz importerzy ropy działali jako odrębne przedsiębiorstwa. Ten kłopotliwy spadek po gospodarce nakazowo-rozdzielczej utrudnia dziś konstrukcję solidnego łańcucha biznesowego i technologicznego w sektorze paliwowym. Przecież od momentu pozyskania ropy - w naszym przypadku jej zaimportowania - poprzez przerób aż do dystrybucji mamy do czynienia z jednym logicznym ciągiem technologicznym, ale także ekonomicznym, który powinien być usytuowany w ramach jednego przedsiębiorstwa. Na tych zasadach działają światowe koncerny. My - miast sposobić się do nieustannej konkurencji z nimi - walczymy ze sobą. Zaciekle konkurują przedsiębiorstwa, które znajdują się w jednym łańcuchu biznesowym, co prowadzi do wyniszczenia i nie ma nic wspólnego z ożywczym działaniem rynku. Rywalizacja rafinerii z dystrybutorami naprawdę nie ma sensu. Konkurencja powinna być na poziomie koncernów, a w Polsce takiego tworu nie ma." 3 Wynikiem takiej sytuacji jest m.in. podejmowanie prowadzenia stacji przez rafinerie oraz wytwórcze inicjatywy CPN. 2 Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora naftowego, "Przegląd Rządowy", czerwiec 1995 r. 3 Komu po drodze z CPN?, "Życie Gospodarcze", z dn r.

4 BSE 3 Jak stwierdza się w "Przeglądzie Rządowym" z czerwca "sytuacja ekonomiczna państwowych podmiotów sektora (przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa) jest obecnie dobra. Wskaźnik zyskowności rafinerii kształtuje się pomiędzy 5,8 a 2,0 proc. Obraz ten nie jest jednak w pełni obiektywny. Podmioty polskie działają w warunkach ograniczeń importu, a z drugiej strony regulacji cenowych produktów finalnych i skomplikowanego systemu obniżki i zaniechań podatku akcyzowego udzielanych przez Ministerstwo Finansów." Wspomniane ograniczenia importu obejmują obecnie cło na paliwa oraz koncesjonowanie i kontyngentowanie ich importu. W 1994 r. kontyngenty nie zostały w pełni wykorzystane przez państwowe, prywatne i zagraniczne firmy posiadające koncesje. Kontyngent na import benzyn wynoszący 1,6 mln. ton wykorzystano w 63% importując 1,004 mln ton. Olejów napędowych sprowadzono 848,3 tys. ton, przy kontyngencie w wysokości 950 tys. ton. Niewykorzystanie kontyngentu tłumaczy się niezbyt korzystnymi relacjami cenowymi i stosunkowo niewielką operatywnością małych firm. Pomimo importu niższego od kontyngentu rafinerie zwracają uwagę na trudności ze zbytem własnych olejów napędowych. 4 Branża paliwowa zatrudnia ok. 50 tys. osób, wytwarza ok. 8,8 % PKB, dostarcza 25 % dochodów podatkowych państwu. Aktualne zmiany w sektorze W chwili obecnej nie zachodzą w państwowym sektorze nafty żadne istotne zmiany, które można by określić mianem jego restrukturyzacji. Dokonuje się natomiast poważna modernizacja i restrukturyzacja poszczególnych przedsiębiorstw, zarówno rafinerii, opartych na technologiach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, co - jak wcześniej zaznaczyłem - jest powodem niepełnego wykorzystania mocy przerobowych pomimo istnienia potrzeb niezaspokojonych przez krajową produkcję, jak również zasadnicza modernizacja stacji paliwowych. W szczególności w Petrochemii Płock prowadzona jest inwestycja o nazwie "Kompleks Hydrokrakingu" finansowana kredytem w wysokości 400 mln USD udzielonym przez konsorcjum banków krajowych i zagranicznych pod przywództwem Banku Handlowego. Jest to największy kredyt udzielony kiedykolwiek polskiemu przedsiębiorstwu. Inwestycja umożliwi wzrost przerobu ropy naftowej, produkcji benzyn, olejów napędowych i innych produktów rafineryjnych oraz przyniesie efekty ekologiczne w postaci obniżonej emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla zarówno w procesach produkcyjnych, jak i poprzez zmniejszenie zawartości siarki w wytwarzanych paliwach. Oznacza to umożliwienie produkcji paliw płynnych spełniających normy jakościowe przewidywane w Polsce po 1998 r. Dotychczas w Petrochemii Płock zrealizowano budowę instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych V pozwalającej na wytwarzanie oleju Ekodiesel spełniającego normy europejskie oraz kompleks instalacji Reformingu V umożliwiający dwukrotne zwiększenie produkcji benzyny bezołowiowej. Również Rafineria Gdańska posiada i realizuje program unowocześnienia produkcji i wzrostu przerobu ropy dla uzyskania korzyści odpowiednio do skali (rafineria była pierwotnie projektowana na zdolność przerobową 6 mln ton rocznie i jest obecnie, zgodnie z opinią prezesa zarządu, przedsiębiorstwem zbyt małym, aby być efektywnym). Realizacja programu wymaga środków w wysokości ponad miliarda dolarów, obecnie realizowany jest jej pierwszy etap, którego zakończenie przewidywane jest na 1998 r. a koszt szacowany na 350 mln USD. 4 Kontyngenty zamówione, ale nie wykorzystane, "Rzeczpospolita" z dn r.

5 4 BSE Programy modernizacyjne na mniejszą skalę prowadzone są także w rafineriach południowych. Potrzeby inwestycyjne sektora naftowego szacuje się na ok. 3,5 mld USD. W związku z prognozowanym wzrostem zużycia paliw i innych produktów ropopochodnych w Polsce i wynikającym stąd wzrostem różnicy pomiędzy potrzebami krajowymi a możliwościami produkcyjnymi rozważana jest budowa nowego Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego "Południe" w Kędzierzynie-Koźlu o mocy przerobowej 6 mln ton rocznie. Do konsorcjum inicjującego projekt weszła m.in. CPN, pragnąca zapewnić sobie wybór źródeł zaopatrzenia obejmujący własną produkcję oraz Petrochemia Płock, która zamierza "racjonalizować wykorzystanie mocy wytwórczych", czyli zachować możliwie duży wpływ na rynek. Jak z tego widać, poza ewentualnymi względami natury ekonomicznej, przyczyny udziału w konsorcjum wynikają w znacznej mierze z obecnej rozdrobnionej struktury Zgodnie sektora. z wypowiedziami przedstawicieli rafinerii, po zrealizowaniu obecnie wdrażanych projektów, a nawet w znacznym stopniu już teraz, rafinerie (Petrochemia Płock i Rafineria Gdańska) są w stanie konkurować pod względem jakości wytwarzanych produktów z renomowanymi koncernami światowymi. Podkreślić należy, że według badań przeprowadzonych przez firmę Arthur D. Little również większość rafinerii w Europie Zachodniej musi dokonać poważnych inwestycji w celu spełnienia wymogów jakościowych, jakie będą obowiązywać na rynku produktów naftowych oraz sprostania trendom konsumpcyjnym. 5 Dotychczas w państwowym sektorze naftowym nie zostały dokonane żadne posunięcia prywatyzacyjne (nie licząc Portu Północnego). Projekt restrukturyzacji sektora Podstawę restrukturyzacji sektora ma stanowić przyjęty w maju przez Radę Ministrów program opracowany przez zespół międzyresortowy. Przyjęty program w sferze restrukturyzacji organizacyjnej przewiduje powołanie Polskiej Kompanii Naftowej - jednoosobowej spółki Skarbu Państwa stanowiącej holding skupiający akcje następujących podmiotów: * wszystkich wymienionych wcześniej rafinerii, zgrupowanych w trzy ośrodki produkcyjno-handlowe; Rafinerii Gdańskiej S.A., Petrochemii Płock S.A., Rafinerii Południowej S.A. * Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (przekształconego w jednoosobową spółkę akcyjną), * CPN S.A., z której wyłączone zostałyby strategiczne bazy magazynowe i Dyrekcja Eksploatacji Cystern (DEC): 60% akcji CPN po wydzieleniu baz magazynowych i DEC objęłyby rafinerie w proporcjach odpowiadających przerobowi ropy, * spółki "Naftobazy" S.A. utworzonej z baz magazynowych wydzielonych z CPN, * jednoosobowej spółki DEC wydzielonej z CPN. Pośrednio lub bezpośrednio PKN S.A. kontrolowałaby przed podjęciem prywatyzacji 100% akcji wymienionych podmiotów. Restrukturyzacja CPN poprzez wydzielenie z niej baz magazynowych i DEC ujęta jest w programie wariantowo i może dokonać się poprzez podział CPN jako przedsiębiorstwa państwowego lub poprzez wydzielenie odpowiednich spółek z CPN wcześniej przekształconej w spółkę. Wariantowe ujęcie wynika zapewne z ostrych sprzeciwów związków zawodowych i rady pracowniczej przeciw podziałówi CPN. W tych warunkach bardziej prawdopo- 5 Widmo otwartego rynku, "Życie Gospodarcze" z dn r.

6 BSE 5 dobna jest realizacja drugiego wariantu przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości zatrudnienia. Program przewiduje możliwość włączenia w struktury sektora nowej rafinerii na południu kraju. W trakcie realizacji programu przewiduje się także bliżej nie sprecyzowaną możliwość powiązań kapitałowych Polskiej Kompanii Naftowej i Centrali Importowo-Eksportowej Chemikalii CIECH. Odpowiedni zapis jest wynikiem silnych nacisków ze strony samej centrali, jak i przede wszystkim - wspierających ją sił politycznych. Wiązanie centrali CIECH ze strukturami Kompanii nie ma jednak żadnego uzasadnienia, szczególnie w wyniku przedstawionych zmian w zakresie organizacji handlu zagranicznego ropą i produktami naftowymi. Po zakończeniu restrukturyzacji organizacyjnej przewidywana jest prywatyzacja sektora. Zgodnie z programem, celem prywatyzacji powinno być pozyskanie środków na rozwój oraz inwestorów mogących zapewnić ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowanie sektora w warunkach wolnego rynku. Wpływy ze sprzedaży akcji powinny pozostać w dyspozycji PKN z przeznaczeniem na restrukturyzację sektora. Zgodnie z założeniami dotyczącymi prywatyzacji Skarb Państwa powinien posiadać pakiet akcji zapewniający znaczący udział w zysku netto oraz konieczność uzgadniania z nim przez głównych akcjonariuszy podstawowych decyzji (inwestycje, podział zysku, zadłużenie, zmiana statutu, podwyższenie kapitału, obejmowanie nowych akcji). W praktyce byłoby to zagwarantowane poprzez prywatyzację wyłącznie rafinerii w drodze sprzedaży mniejszościowych pakietów (ok 20-30%) z możliwością objęcia dodatkowych pakietów po wypełnieniu zobowiązań inwestycyjnych. Obniżenie udziału Polskiej Kompanii Naftowej w podmiotach sektora poniżej 50% wymaga zgody Rady Ministrów. Inwestorzy byliby wybierani spośród silnych ekonomicznie oferentów, gwarantujących wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, z preferencją dla kapitału polskiego w przypadku porównywalnych ofert. PERN S.A., DEC S.A., "Naftbazy" S.A. nie byłyby prywatyzowane w celu zachowania pełnej kontroli państwa nad tymi podmiotami o znaczeniu strategicznym (DEC S.A. nie byłaby prywatyzowana do czasu utraty pozycji monopolisty). Do CPN S.A. kapitał prywatny wszedłby poprzez zakup akcji rafinerii będących akcjonariuszami CPN S.A.. W rafineriach i CPN program przewiduje udostępnienie akcji pracownikom na zasadach ogólnie obowiązujących. Pracownicy spółek nie przewidzianych do prywatyzacji mogą decyzją Rady Ministrów otrzymać akcje prywatyzowanych podmiotów sektora. Zakłada się, że Polska Kompania Naftowa nie będzie prywatyzowana w ciągu dwóch lat od jej utworzenia, a przeprowadzenie tej operacji wymagałoby odrębnego programu. Program zapewnia organizacyjną restrukturyzację sektora pozwalającą na wyeliminowanie wspomnianego wcześniej obecnego rozdrobnienia sektora negatywnie oddziałującego na jego bieżące funkcjonowanie i możliwości przekształceń własnościowych. Stworzenie silnego, zintegrowanego organizmu stwarzałoby nadzieję na jego efektywne funkcjonowanie w ramach wolnego rynku zdominowanego przez wielkie koncerny zintegrowane pionowo. Realizacja programu pozwoliłaby na utrzymanie, a nawet wzmocnienie kontroli państwa w kwestiach o znaczeniu strategicznym, a jednocześnie umożliwiłaby wprowadzenie do sektora prywatnego kapitału bez szkody dla niektórych podmiotów sektora. W szczególności w obecnej strukturze prowadzona odrębnie prywatyzacja CPN byłaby najbardziej atrakcyjna dla inwestorów posiadających własne moce wytwórcze i stwarzałaby zagrożenie dla możliwości zbytu produkcji polskich rafinerii. Warto zauważyć, że inną sekwencję działań przewidywał program przygotowany dwa lata temu przez Andrzeja Olechowskiego. A. Olechowski skomentował to następująco: "Mój program miał na celu przede wszystkim pozyskanie kapitału na restrukturyzację poprzez prywatyzację tego sektora. Obecny zamierza wprowadzić reorganizację, odsuwając restruktury-

7 6 BSE zację - czytaj prywatyzację - na bliżej nieokreślony termin." 6 Wobec takiej opinii należy zdecydowanie stwierdzić, że obecny program jest znacznie lepszy w przewidywanej logice zmian. Warto zauważyć także, że spotyka się z często wyrażanym uznaniem ze strony zainteresowanych nim podmiotów sektora. Należy także podkreślić, że wdrożenie programu restrukturyzacji sektora stanowi w tej chwili jedyną podstawę do renegocjacji w oparciu o klauzule restrukturyzacyjne postanowień Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, EFTA, CEFTA i GATT dotyczących liberalizacji w handlu paliwami. Postanowienia te przewidują szybkie obniżanie stawek celnych oraz (Układ Europejski) i zniesienie kontyngentowania importu paliw od 1 stycznia 1997 r. W związku z kumulacją kosztów modernizacji polskich podmiotów sektora w latach usunięcie w tym okresie barier ochronnych musiałoby poważnie podważyć ich pozycję konkurencyjną. Zwraca się także uwagę, że samo dokonanie koniecznej skądinąd restrukturyzacji organizacyjnej powinno dokonać się w warunkach ochrony dla zapewnienia czasu na osiągnięcie sprawności funkcjonowania przez nową strukturę. W powyższych okolicznościach przewiduje się podjęcie rozmów w celu renegocjacji odpowiednich postanowień w zakresie liberalizacji handlu. Obecnie obowiązuje cło dla benzyn w wysokości 12% (UE i EFTA) i 10% (CEFTA) i dla olejów napędowych 28% i 23,3% odpowiednio oraz 5% podatek importowy. Obowiązują także wspomniane kontyngenty. Zgodnie z programem przewiduje się konieczność utrzymania stawek celnych na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli. Rok Benzyny - cło (%) Olej napędowy - cło (%) Postuluje się także wynegocjowanie utrzymania kontyngentowania do 1 stycznia 1997 r.. Utrzymanie protekcji przez wydłużony okres powinno umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej i modernizacji produkcji, w tym zapewnienia pełnej konkurencyjności w zakresie jakości produktów. Podkreślić jednak trzeba, że w okresie tym podmioty sektora musiałyby także poprawić swoją konkurencyjność cenową poprzez obniżkę kosztów. Bez spełnienia tego warunku efekty realizacji programu stracą na znaczeniu przy nieuchronnym spotkaniu z wolną konkurencją Wydaje się bowiem, że - przy wspomnianej wcześniej zyskowności rafinerii rzędu 2-5% w warunkach znacznej protekcji handlowej sięgającej łącznie np. ponad 30% w przypadku olejów napędowych (nawet bez uwzględnienia wpływu kontyngentów) oraz ulg podatkowych - przedsiębiorstwa te okazałyby się deficytowe w sytuacji otwartej konkurencji międzynarodowej. Trzeba jednak uwzględnić, że wyniki finansowe rafinerii kształtują się obecnie w znacz- 6 Program nowy, ale jeszcze nie przyjęty, "Rzeczpospolita" z dn r.

8 BSE 7 nym stopniu w wyniku przedstawionej już konkurencji rafinerii i dystrybutorów o marże, a więc mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej pozycji konkurencyjnej przyszłego koncernu (Polskiej Kompanii Naftowej). Bardziej miarodajne byłoby bezpośrednie porównanie kosztów, które jednakże - zgodnie z opiniami przedstawicieli rafinerii - pozostają prawdopodobnie o kilkanaście procent wyższe niż u potencjalnej konkurencji.

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu Skala działalności Z międzynarodowym rozmachem Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugim co do wielkości

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Informacja. Nr 316. Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Informacja o stanie majątku Skarbu Państwa w świetle projektów dysponowania tym majątkiem i roszczeń wobec Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014 Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta Czerwiec 2014 Plan prezentacji 1 Podstawowe informacje o Grupie PERN Przyjaźń 2 Główne kierunki tłoczenia paliw 3 Zalety transportu rurociągowego

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Jacek Szczepiński Poltegor Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego Zespół roboczy ds. wypracowania Programu 1. Pan Grzegorz Matuszak Krajowa Sekcja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012 PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012 1 Podsumowanie polskiego rynku paliw ciekłych w oparciu o dane z monitoringu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 2 To zapamiętamy Rynek paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

51. Pozostałe informacje

51. Pozostałe informacje 51.1. Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 W dniu 16 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. przyjęła zaktualizowaną Strategię Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK [Podtytuł dokumentu] [DATA] A [Adres firmy] Badanie krajowego rynku olejów opałowych przeprowadzone zostało na skutek sygnałów docierających do Prezesa Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw. 2015 r. 29 października 2015 r. 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2010 (MSSF) Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu 26 sierpnia 2010 1 Q2 10 w liczbach 2 Pozycja rynkowa 3 Otoczenie rynkowe

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Najkrócej to, co dzieje się w krajowej konsumpcji paliw, można by skwitować krótkim stwierdzeniem: spadki, spadki, i jeszcze raz spadki. Po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wpływ na budżet państwa Wprowadzone przez projekt zmiany nie wpłyną na wydatki budżetu państwa. Zadanie tworzenia zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych będzie

Bardziej szczegółowo

czytamy w komunikacie rządu(link is external).

czytamy w komunikacie rządu(link is external). W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WSTĘP Zaprezentowany poniżej program pn Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego stanowić będzie,

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1442; o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Art. l. W

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003 Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji Listopad 2003 Podstawowe dane finansowe Cash flow operacyjny ~ 1 mld zł wg MSSF w mln zł 3Q 03 3Q 02 zmiana Przychody 6 609 4 691 40,9% EBIT 350 285 22,8%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS w latach 2011 2015 koncentrowała się na działalności podstawowej, czyli poszukiwaniu i wydobyciu

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1 kwartał Wzrost zysku netto, y-o-y

Wyniki za 1 kwartał Wzrost zysku netto, y-o-y Wyniki za 1 kwartał 2004 Wzrost zysku netto, y-o-y Maj 2004 Pełne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku rafineryjnym Zysk netto najwyższy w historii spółki* -> 397 mln zł ROACE 13,7%** >> WACC 8,9%

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI ANEKS NR 4 RADA MINISTRÓW RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Dokument stanowi integralną część Strategii Gospodarczej Rządu SLD UP PSL Przedsiębiorczość Rozwój Praca przyjętej przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 3. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS SA

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS SA GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS SA KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS SA DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS SA (Grupa LOTOS) ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU Gdańsk, 14 listopada 2005 roku 1 KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ PALIW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

JAKOŚĆ PALIW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowa konferencja JAKOŚĆ PALIW W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ 5-6 września 2007 r. Polska Izba Paliw Płynnych: Organizacja branżowa powstała w 1991 roku, Zrzeszająca ponad 300 podmiotów, Posiadająca

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA LOTOS S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS DO WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU Gdańsk, 15 maja 2006 roku 1 Wprowadzenie Działania Zarządu Grupy LOTOS w I kwartale 2006 roku koncentrowały

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Paliw Płynnych 2004

Polski Rynek Paliw Płynnych 2004 Polski Rynek Paliw Płynnych 2004 Międzynarodowy rynek ropy naftowej Polskie rafinerie zaopatrują się w ropę Ural z rurociągu biegnącego z Rosji. Cena, jaką rafinerie płacą za ropę nie jest ujawniana. Natomiast

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

ORLEN w liczbach 2001

ORLEN w liczbach 2001 ORLEN w liczbach 2001 Spis treści Kim jesteśmy ORLEN w liczbach 2001 Kim jesteśmy, Analiza SWOT..................3 1. Podstawowe dane finansowe.................4 2. Wybrane dane operacyjne....................5

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rosja UE Norwegia Pozostałe Razem Wartość rok mln ton udział mln ton mln ton mln ton mln ton importu mln EUR

Rosja UE Norwegia Pozostałe Razem Wartość rok mln ton udział mln ton mln ton mln ton mln ton importu mln EUR WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Helsinkach FINLANDIA I. Przemysł rafineryjny Fiński przemysł rafineryjny opiera się w przeważającej mierze na ropie importowanej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Warszawa, 03 marca 2008 r. 1

Konferencja prasowa Warszawa, 03 marca 2008 r. 1 Wyniki za I kwartał 2008 roku Pharmena na New Connect Warszawa, 19 maja 2008 r. Konferencja prasowa Warszawa, 03 marca 2008 r. 1 Podsumowanie I kwartału 2008 Rekordowa sprzedaż Najlepszy wynik netto jednak

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej 1 Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej WARSZAWA, 5 września 2007 2 Analiza wykonana została na podstawie danych uzyskanych od krajowych organów kontrolujących

Bardziej szczegółowo