Informacja. Nr 342. Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji. Wrzesień Adam Koronowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 342. Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji. Wrzesień 1995. Adam Koronowski"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor naftowy w Polsce - procesy restrukturyzacji i prywatyzacji Wrzesień 1995 Adam Koronowski Informacja Nr 342 Tekst ten stanowi prezentację obecnego stanu sektora naftowego w Polsce, podejmowanych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw oraz założeń rządowego programu restrukturyzacji sektora, także w kontekście jego protekcji handlowej.

2 BSE 1 Stan sektora W sferze przetwórstwa ropy naftowej działają w Polsce następujące rafinerie: * Petrochemia Płock S.A., * Rafineria Gdańska S.A., * Śląskie Zakłady Rafineryjne w Czechowicach, * Rafineria "Trzebinia" w Trzebini, * Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle, * Rafineria Nafty "Jedlicze" w Jedlicach, * Rafineria Nafty "Glimar" w Gorlicach. Ostatnich pięć wymienionych rafinerii określanych jest często łącznym mianem rafinerii południowych. Zdolności przerobowe polskich rafinerii wynoszą 17 mln ton ropy rocznie, z czego na Petrochemię Płock przypada 12,6 mln. ton, na Rafinerię Gdańską - 2,8 mln ton oraz na rafinerie południowe 1,4 mln ton. Moce przerobowe nie są obecnie w pełni wykorzystywane ze względu na brak dostatecznie wydajnych nowoczesnych instalacji zwiększających uzysk wysokojakościowych paliw. W związku z tym przerób utrzymuje się na poziomie ok. 13 mln ton rocznie. Nie pokrywa to potrzeb krajowych, których zaspokojenie uzupełniane jest importem. W sferze obrotu hurtowego i dystrybucji ropy naftowej i paliw działają: * Centrala Produktów naftowych "CPN" - Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej obejmujące Dyrekcję Eksploatacji Cystern, Dyrekcję Budowlano-Montażową, 17 dyrekcji okręgowych grupujących bazy magazynowe oraz ok stacji detalicznych, * Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii CIECH Sp. z o. o., * wymienione wcześniej rafinerie, * prywatne firmy w działające w sferze importu, np. Solo, * niezależni dystrybutorzy paliw posiadający ok stacji detalicznych. Podkreślić należy, że w ostatnich latach rafinerie podejmują w coraz większym stopniu samodzielną działalność handlową zarówno w sferze importu i eksportu, jak również - w mniejszym stopniu sprzedaży detalicznej poprzez sieć własnych oraz patronackich stacji. Tym samym w wyniku rezygnacji przez rafinerie z usług pośrednika, Ciechu, jego rola uległa zasadniczej marginalizacji. W 1992 r. na ogólną ilość przerobionej ropy wynoszącą ponad 12,5 mln ton Ciech sprowadził ok. 11, 8 mln ton, w 1993 r. odpowiednio 13,4 mln ton i 10,1 mln ton, ale w 1994 roku już tylko 4-4,5 mln ton w stosunku do przerobu ok. 13 mln ton. W 1995 r. z importowych usług Ciechu całkowicie zrezygnowała Rafineria Gdańska oraz prawdopodobnie Petrochemia Płock, co oznacza prawie całkowitą eliminację Ciechu z rynku. 1 Prywatne stacje paliwowe nie tworzą dotychczas większych sieci. Najwięcej stacji należy do firm Va-Po, Solo i Dexpol, w każdym przypadku po ok. 20 stacji. Inne przedsiębiorstwa prywatne oraz koncerny zagraniczne (międzynarodowe) otworzyły dotychczas najwyżej po kilka - kilkanaście stacji. Podkreślić warto, iż pomimo znacznej liczby stacji prywatnych i ich udziału w sprzedaży paliw wynoszącym ok. 50% niezależni dystrybutorzy dysponują jedynie tys. m 3 pojemności magazynowej, podczas gdy bazy magazynowe CPN mają pojemność ok. 2 mln m 3. W sferze transportu ropy naftowej i produktów naftowych działalność prowadzą: * Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN w Płocku, 1 Rafinerie rezygnują z pośrednika. Ciech wypada z rynku ropy naftowej, "Rzeczpospolita" z dn r.

3 2 BSE * "Port Północny Spółka z o. o. (spółka pracownicza), * "Naftoport" spółka z o. o., w której 59 udziałów (na 78 ogółem) posiadają Rafineria Gdańska, Petrochemia Płock, PERN, CPN. Wydobycie ropy naftowej prowadzą w Polsce przedsiębiorstwa państwowe: * kopalnie ropy naftowej zgrupowane w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, * Petrobaltic. Wydobycie krajowe ropy naftowej wynosi obecnie ok tys. ton rocznie i pokrywa ok. 1-2 % potrzeb. Perspektywy wydobycia przez Petrobaltic szacowane są na ok tys. ton rocznie. 2 CPN jest największym przedsiębiorstwem w Europie Środkowej i Wschodniej. Mimo to w porównaniu z zagranicznymi przedsiębiorstwami sektora naftowego, pozostaje, tak jak i inne polskie przedsiębiorstwa tej branży, stosunkowo niewielkie. Przykładowe porównanie zawiera poniższa tabela (dane za 1994 r.). Nazwa Zysk netto (mln USD) Sprzedaż (mln USD) CPN 57,2 415,5 Petrochemia Płock 126, ,1 Rafineria Gdańska 30,0 829,2 Exxon Mobil Źródło: "Życie Gospodarcze" z dn r. W odniesieniu do struktury organizacyjnej sektora należy podkreślić jego znaczne rozdrobnienie. Sytuację tę dobrze opisuje wypowiedź Jerzego Małyski, dyr. CPN: "Przed laty w naszym kraju tak ułożono strukturę sektora paliwowego, iż rafinerie, główny dystrybutor, czyli CPN, oraz importerzy ropy działali jako odrębne przedsiębiorstwa. Ten kłopotliwy spadek po gospodarce nakazowo-rozdzielczej utrudnia dziś konstrukcję solidnego łańcucha biznesowego i technologicznego w sektorze paliwowym. Przecież od momentu pozyskania ropy - w naszym przypadku jej zaimportowania - poprzez przerób aż do dystrybucji mamy do czynienia z jednym logicznym ciągiem technologicznym, ale także ekonomicznym, który powinien być usytuowany w ramach jednego przedsiębiorstwa. Na tych zasadach działają światowe koncerny. My - miast sposobić się do nieustannej konkurencji z nimi - walczymy ze sobą. Zaciekle konkurują przedsiębiorstwa, które znajdują się w jednym łańcuchu biznesowym, co prowadzi do wyniszczenia i nie ma nic wspólnego z ożywczym działaniem rynku. Rywalizacja rafinerii z dystrybutorami naprawdę nie ma sensu. Konkurencja powinna być na poziomie koncernów, a w Polsce takiego tworu nie ma." 3 Wynikiem takiej sytuacji jest m.in. podejmowanie prowadzenia stacji przez rafinerie oraz wytwórcze inicjatywy CPN. 2 Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora naftowego, "Przegląd Rządowy", czerwiec 1995 r. 3 Komu po drodze z CPN?, "Życie Gospodarcze", z dn r.

4 BSE 3 Jak stwierdza się w "Przeglądzie Rządowym" z czerwca "sytuacja ekonomiczna państwowych podmiotów sektora (przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa) jest obecnie dobra. Wskaźnik zyskowności rafinerii kształtuje się pomiędzy 5,8 a 2,0 proc. Obraz ten nie jest jednak w pełni obiektywny. Podmioty polskie działają w warunkach ograniczeń importu, a z drugiej strony regulacji cenowych produktów finalnych i skomplikowanego systemu obniżki i zaniechań podatku akcyzowego udzielanych przez Ministerstwo Finansów." Wspomniane ograniczenia importu obejmują obecnie cło na paliwa oraz koncesjonowanie i kontyngentowanie ich importu. W 1994 r. kontyngenty nie zostały w pełni wykorzystane przez państwowe, prywatne i zagraniczne firmy posiadające koncesje. Kontyngent na import benzyn wynoszący 1,6 mln. ton wykorzystano w 63% importując 1,004 mln ton. Olejów napędowych sprowadzono 848,3 tys. ton, przy kontyngencie w wysokości 950 tys. ton. Niewykorzystanie kontyngentu tłumaczy się niezbyt korzystnymi relacjami cenowymi i stosunkowo niewielką operatywnością małych firm. Pomimo importu niższego od kontyngentu rafinerie zwracają uwagę na trudności ze zbytem własnych olejów napędowych. 4 Branża paliwowa zatrudnia ok. 50 tys. osób, wytwarza ok. 8,8 % PKB, dostarcza 25 % dochodów podatkowych państwu. Aktualne zmiany w sektorze W chwili obecnej nie zachodzą w państwowym sektorze nafty żadne istotne zmiany, które można by określić mianem jego restrukturyzacji. Dokonuje się natomiast poważna modernizacja i restrukturyzacja poszczególnych przedsiębiorstw, zarówno rafinerii, opartych na technologiach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, co - jak wcześniej zaznaczyłem - jest powodem niepełnego wykorzystania mocy przerobowych pomimo istnienia potrzeb niezaspokojonych przez krajową produkcję, jak również zasadnicza modernizacja stacji paliwowych. W szczególności w Petrochemii Płock prowadzona jest inwestycja o nazwie "Kompleks Hydrokrakingu" finansowana kredytem w wysokości 400 mln USD udzielonym przez konsorcjum banków krajowych i zagranicznych pod przywództwem Banku Handlowego. Jest to największy kredyt udzielony kiedykolwiek polskiemu przedsiębiorstwu. Inwestycja umożliwi wzrost przerobu ropy naftowej, produkcji benzyn, olejów napędowych i innych produktów rafineryjnych oraz przyniesie efekty ekologiczne w postaci obniżonej emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla zarówno w procesach produkcyjnych, jak i poprzez zmniejszenie zawartości siarki w wytwarzanych paliwach. Oznacza to umożliwienie produkcji paliw płynnych spełniających normy jakościowe przewidywane w Polsce po 1998 r. Dotychczas w Petrochemii Płock zrealizowano budowę instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych V pozwalającej na wytwarzanie oleju Ekodiesel spełniającego normy europejskie oraz kompleks instalacji Reformingu V umożliwiający dwukrotne zwiększenie produkcji benzyny bezołowiowej. Również Rafineria Gdańska posiada i realizuje program unowocześnienia produkcji i wzrostu przerobu ropy dla uzyskania korzyści odpowiednio do skali (rafineria była pierwotnie projektowana na zdolność przerobową 6 mln ton rocznie i jest obecnie, zgodnie z opinią prezesa zarządu, przedsiębiorstwem zbyt małym, aby być efektywnym). Realizacja programu wymaga środków w wysokości ponad miliarda dolarów, obecnie realizowany jest jej pierwszy etap, którego zakończenie przewidywane jest na 1998 r. a koszt szacowany na 350 mln USD. 4 Kontyngenty zamówione, ale nie wykorzystane, "Rzeczpospolita" z dn r.

5 4 BSE Programy modernizacyjne na mniejszą skalę prowadzone są także w rafineriach południowych. Potrzeby inwestycyjne sektora naftowego szacuje się na ok. 3,5 mld USD. W związku z prognozowanym wzrostem zużycia paliw i innych produktów ropopochodnych w Polsce i wynikającym stąd wzrostem różnicy pomiędzy potrzebami krajowymi a możliwościami produkcyjnymi rozważana jest budowa nowego Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego "Południe" w Kędzierzynie-Koźlu o mocy przerobowej 6 mln ton rocznie. Do konsorcjum inicjującego projekt weszła m.in. CPN, pragnąca zapewnić sobie wybór źródeł zaopatrzenia obejmujący własną produkcję oraz Petrochemia Płock, która zamierza "racjonalizować wykorzystanie mocy wytwórczych", czyli zachować możliwie duży wpływ na rynek. Jak z tego widać, poza ewentualnymi względami natury ekonomicznej, przyczyny udziału w konsorcjum wynikają w znacznej mierze z obecnej rozdrobnionej struktury Zgodnie sektora. z wypowiedziami przedstawicieli rafinerii, po zrealizowaniu obecnie wdrażanych projektów, a nawet w znacznym stopniu już teraz, rafinerie (Petrochemia Płock i Rafineria Gdańska) są w stanie konkurować pod względem jakości wytwarzanych produktów z renomowanymi koncernami światowymi. Podkreślić należy, że według badań przeprowadzonych przez firmę Arthur D. Little również większość rafinerii w Europie Zachodniej musi dokonać poważnych inwestycji w celu spełnienia wymogów jakościowych, jakie będą obowiązywać na rynku produktów naftowych oraz sprostania trendom konsumpcyjnym. 5 Dotychczas w państwowym sektorze naftowym nie zostały dokonane żadne posunięcia prywatyzacyjne (nie licząc Portu Północnego). Projekt restrukturyzacji sektora Podstawę restrukturyzacji sektora ma stanowić przyjęty w maju przez Radę Ministrów program opracowany przez zespół międzyresortowy. Przyjęty program w sferze restrukturyzacji organizacyjnej przewiduje powołanie Polskiej Kompanii Naftowej - jednoosobowej spółki Skarbu Państwa stanowiącej holding skupiający akcje następujących podmiotów: * wszystkich wymienionych wcześniej rafinerii, zgrupowanych w trzy ośrodki produkcyjno-handlowe; Rafinerii Gdańskiej S.A., Petrochemii Płock S.A., Rafinerii Południowej S.A. * Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (przekształconego w jednoosobową spółkę akcyjną), * CPN S.A., z której wyłączone zostałyby strategiczne bazy magazynowe i Dyrekcja Eksploatacji Cystern (DEC): 60% akcji CPN po wydzieleniu baz magazynowych i DEC objęłyby rafinerie w proporcjach odpowiadających przerobowi ropy, * spółki "Naftobazy" S.A. utworzonej z baz magazynowych wydzielonych z CPN, * jednoosobowej spółki DEC wydzielonej z CPN. Pośrednio lub bezpośrednio PKN S.A. kontrolowałaby przed podjęciem prywatyzacji 100% akcji wymienionych podmiotów. Restrukturyzacja CPN poprzez wydzielenie z niej baz magazynowych i DEC ujęta jest w programie wariantowo i może dokonać się poprzez podział CPN jako przedsiębiorstwa państwowego lub poprzez wydzielenie odpowiednich spółek z CPN wcześniej przekształconej w spółkę. Wariantowe ujęcie wynika zapewne z ostrych sprzeciwów związków zawodowych i rady pracowniczej przeciw podziałówi CPN. W tych warunkach bardziej prawdopo- 5 Widmo otwartego rynku, "Życie Gospodarcze" z dn r.

6 BSE 5 dobna jest realizacja drugiego wariantu przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości zatrudnienia. Program przewiduje możliwość włączenia w struktury sektora nowej rafinerii na południu kraju. W trakcie realizacji programu przewiduje się także bliżej nie sprecyzowaną możliwość powiązań kapitałowych Polskiej Kompanii Naftowej i Centrali Importowo-Eksportowej Chemikalii CIECH. Odpowiedni zapis jest wynikiem silnych nacisków ze strony samej centrali, jak i przede wszystkim - wspierających ją sił politycznych. Wiązanie centrali CIECH ze strukturami Kompanii nie ma jednak żadnego uzasadnienia, szczególnie w wyniku przedstawionych zmian w zakresie organizacji handlu zagranicznego ropą i produktami naftowymi. Po zakończeniu restrukturyzacji organizacyjnej przewidywana jest prywatyzacja sektora. Zgodnie z programem, celem prywatyzacji powinno być pozyskanie środków na rozwój oraz inwestorów mogących zapewnić ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowanie sektora w warunkach wolnego rynku. Wpływy ze sprzedaży akcji powinny pozostać w dyspozycji PKN z przeznaczeniem na restrukturyzację sektora. Zgodnie z założeniami dotyczącymi prywatyzacji Skarb Państwa powinien posiadać pakiet akcji zapewniający znaczący udział w zysku netto oraz konieczność uzgadniania z nim przez głównych akcjonariuszy podstawowych decyzji (inwestycje, podział zysku, zadłużenie, zmiana statutu, podwyższenie kapitału, obejmowanie nowych akcji). W praktyce byłoby to zagwarantowane poprzez prywatyzację wyłącznie rafinerii w drodze sprzedaży mniejszościowych pakietów (ok 20-30%) z możliwością objęcia dodatkowych pakietów po wypełnieniu zobowiązań inwestycyjnych. Obniżenie udziału Polskiej Kompanii Naftowej w podmiotach sektora poniżej 50% wymaga zgody Rady Ministrów. Inwestorzy byliby wybierani spośród silnych ekonomicznie oferentów, gwarantujących wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, z preferencją dla kapitału polskiego w przypadku porównywalnych ofert. PERN S.A., DEC S.A., "Naftbazy" S.A. nie byłyby prywatyzowane w celu zachowania pełnej kontroli państwa nad tymi podmiotami o znaczeniu strategicznym (DEC S.A. nie byłaby prywatyzowana do czasu utraty pozycji monopolisty). Do CPN S.A. kapitał prywatny wszedłby poprzez zakup akcji rafinerii będących akcjonariuszami CPN S.A.. W rafineriach i CPN program przewiduje udostępnienie akcji pracownikom na zasadach ogólnie obowiązujących. Pracownicy spółek nie przewidzianych do prywatyzacji mogą decyzją Rady Ministrów otrzymać akcje prywatyzowanych podmiotów sektora. Zakłada się, że Polska Kompania Naftowa nie będzie prywatyzowana w ciągu dwóch lat od jej utworzenia, a przeprowadzenie tej operacji wymagałoby odrębnego programu. Program zapewnia organizacyjną restrukturyzację sektora pozwalającą na wyeliminowanie wspomnianego wcześniej obecnego rozdrobnienia sektora negatywnie oddziałującego na jego bieżące funkcjonowanie i możliwości przekształceń własnościowych. Stworzenie silnego, zintegrowanego organizmu stwarzałoby nadzieję na jego efektywne funkcjonowanie w ramach wolnego rynku zdominowanego przez wielkie koncerny zintegrowane pionowo. Realizacja programu pozwoliłaby na utrzymanie, a nawet wzmocnienie kontroli państwa w kwestiach o znaczeniu strategicznym, a jednocześnie umożliwiłaby wprowadzenie do sektora prywatnego kapitału bez szkody dla niektórych podmiotów sektora. W szczególności w obecnej strukturze prowadzona odrębnie prywatyzacja CPN byłaby najbardziej atrakcyjna dla inwestorów posiadających własne moce wytwórcze i stwarzałaby zagrożenie dla możliwości zbytu produkcji polskich rafinerii. Warto zauważyć, że inną sekwencję działań przewidywał program przygotowany dwa lata temu przez Andrzeja Olechowskiego. A. Olechowski skomentował to następująco: "Mój program miał na celu przede wszystkim pozyskanie kapitału na restrukturyzację poprzez prywatyzację tego sektora. Obecny zamierza wprowadzić reorganizację, odsuwając restruktury-

7 6 BSE zację - czytaj prywatyzację - na bliżej nieokreślony termin." 6 Wobec takiej opinii należy zdecydowanie stwierdzić, że obecny program jest znacznie lepszy w przewidywanej logice zmian. Warto zauważyć także, że spotyka się z często wyrażanym uznaniem ze strony zainteresowanych nim podmiotów sektora. Należy także podkreślić, że wdrożenie programu restrukturyzacji sektora stanowi w tej chwili jedyną podstawę do renegocjacji w oparciu o klauzule restrukturyzacyjne postanowień Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, EFTA, CEFTA i GATT dotyczących liberalizacji w handlu paliwami. Postanowienia te przewidują szybkie obniżanie stawek celnych oraz (Układ Europejski) i zniesienie kontyngentowania importu paliw od 1 stycznia 1997 r. W związku z kumulacją kosztów modernizacji polskich podmiotów sektora w latach usunięcie w tym okresie barier ochronnych musiałoby poważnie podważyć ich pozycję konkurencyjną. Zwraca się także uwagę, że samo dokonanie koniecznej skądinąd restrukturyzacji organizacyjnej powinno dokonać się w warunkach ochrony dla zapewnienia czasu na osiągnięcie sprawności funkcjonowania przez nową strukturę. W powyższych okolicznościach przewiduje się podjęcie rozmów w celu renegocjacji odpowiednich postanowień w zakresie liberalizacji handlu. Obecnie obowiązuje cło dla benzyn w wysokości 12% (UE i EFTA) i 10% (CEFTA) i dla olejów napędowych 28% i 23,3% odpowiednio oraz 5% podatek importowy. Obowiązują także wspomniane kontyngenty. Zgodnie z programem przewiduje się konieczność utrzymania stawek celnych na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli. Rok Benzyny - cło (%) Olej napędowy - cło (%) Postuluje się także wynegocjowanie utrzymania kontyngentowania do 1 stycznia 1997 r.. Utrzymanie protekcji przez wydłużony okres powinno umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej i modernizacji produkcji, w tym zapewnienia pełnej konkurencyjności w zakresie jakości produktów. Podkreślić jednak trzeba, że w okresie tym podmioty sektora musiałyby także poprawić swoją konkurencyjność cenową poprzez obniżkę kosztów. Bez spełnienia tego warunku efekty realizacji programu stracą na znaczeniu przy nieuchronnym spotkaniu z wolną konkurencją Wydaje się bowiem, że - przy wspomnianej wcześniej zyskowności rafinerii rzędu 2-5% w warunkach znacznej protekcji handlowej sięgającej łącznie np. ponad 30% w przypadku olejów napędowych (nawet bez uwzględnienia wpływu kontyngentów) oraz ulg podatkowych - przedsiębiorstwa te okazałyby się deficytowe w sytuacji otwartej konkurencji międzynarodowej. Trzeba jednak uwzględnić, że wyniki finansowe rafinerii kształtują się obecnie w znacz- 6 Program nowy, ale jeszcze nie przyjęty, "Rzeczpospolita" z dn r.

8 BSE 7 nym stopniu w wyniku przedstawionej już konkurencji rafinerii i dystrybutorów o marże, a więc mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej pozycji konkurencyjnej przyszłego koncernu (Polskiej Kompanii Naftowej). Bardziej miarodajne byłoby bezpośrednie porównanie kosztów, które jednakże - zgodnie z opiniami przedstawicieli rafinerii - pozostają prawdopodobnie o kilkanaście procent wyższe niż u potencjalnej konkurencji.

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wpływ na budżet państwa Wprowadzone przez projekt zmiany nie wpłyną na wydatki budżetu państwa. Zadanie tworzenia zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych będzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1442; o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Art. l. W

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WSTĘP Zaprezentowany poniżej program pn Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego stanowić będzie,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003 Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji Listopad 2003 Podstawowe dane finansowe Cash flow operacyjny ~ 1 mld zł wg MSSF w mln zł 3Q 03 3Q 02 zmiana Przychody 6 609 4 691 40,9% EBIT 350 285 22,8%

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Paliw Płynnych 2004

Polski Rynek Paliw Płynnych 2004 Polski Rynek Paliw Płynnych 2004 Międzynarodowy rynek ropy naftowej Polskie rafinerie zaopatrują się w ropę Ural z rurociągu biegnącego z Rosji. Cena, jaką rafinerie płacą za ropę nie jest ujawniana. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

ORLEN w liczbach 2001

ORLEN w liczbach 2001 ORLEN w liczbach 2001 Spis treści Kim jesteśmy ORLEN w liczbach 2001 Kim jesteśmy, Analiza SWOT..................3 1. Podstawowe dane finansowe.................4 2. Wybrane dane operacyjne....................5

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI ANEKS NR 4 RADA MINISTRÓW RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Dokument stanowi integralną część Strategii Gospodarczej Rządu SLD UP PSL Przedsiębiorczość Rozwój Praca przyjętej przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc lipiec 2015. 11 sierpnia 2015 za miesiąc lipiec 2015 3 11 sierpnia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej 1 Analiza porównawcza jakości i cen paliw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej WARSZAWA, 5 września 2007 2 Analiza wykonana została na podstawie danych uzyskanych od krajowych organów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014-09-30 15:52:28 2 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale W II kw. przedsiębiorstwa kanadyjskie odnotowały łączne zyski

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych

PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych STRESZCZENIE Działalność Komitetu Technicznego nr 126 związana jest z tematyką rur stalowych. Zakres tematyczny obejmuje rury ze szwem i bez szwu, w tym

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka czas na nową układankę? 1

Polska energetyka czas na nową układankę? 1 Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Polska energetyka czas na nową układankę? 1 Jan Szomburg Jr. Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: PZD- 102/109/2015 l.dz. 5568/2015 Krotoszyn,dnia 17.12.2015. Krotoszyn: Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów i sprzętu PZD Krotoszyn na rok 2016 Numer ogłoszenia: 345536-2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

Bardziej szczegółowo

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Projektu rozpoznania i eksploatacji zasobów soli kamiennej ze złoża Lubień. Lubień Kujawski, marzec 2015 roku

Prezentacja Projektu rozpoznania i eksploatacji zasobów soli kamiennej ze złoża Lubień. Lubień Kujawski, marzec 2015 roku Prezentacja Projektu rozpoznania i eksploatacji zasobów soli kamiennej ze złoża Lubień Lubień Kujawski, marzec 2015 roku 1 Inwestor Projektu - GK ORLEN posiada solidną, międzynarodową pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 31 marca 2010 r. PLAN WYSTĄPIENIA Potencjałpolskich banków Wyzwania związane z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo