Publikacja sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego przewodnik dla organizacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego przewodnik dla organizacji."

Transkrypt

1 Publikacja sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego przewodnik dla organizacji. 1. ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BAZIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH OPP...2 I etap zgłoszenia - wypełnienie formularza...3 Przykład: wypełnienie formularza zgłoszenia...6 II etap zgłoszenia - wprowadzanie sygnatury akt sądowych sprawy...9 III etap zgłaszania aktywowanie zgłoszenia LOGOWANIE DO BAZY SPRAWOZDAŃ OPP...11 Przykład: logowanie ZMIANA HASŁA...12 Przykład: wprowadzanie loginu...12 Przykład: wysyłanie a...12 Przykład: prośba o sygnaturę...13 Przykład: zmiana hasła OPERACJE DOSTĘPNE DLA OPP...15 Moja organizacja pożytku publicznego...15 Opublikuj pliki sprawozdania Twojej opp...15 Modyfikuj moje dane...19 Przykład: modyfikuj moje dane POMOC...22 Gdzie szukać informacji?...22 Kontakt:

2 1. Zgłoszenie organizacji pożytku publicznego w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych opp Przy wejściu na zabezpieczoną stronę bazy sprawozdań finansowych i merytorycznych opp, przeglądarka internetowa wyświetli monit o konieczności zaakceptowania certyfikatu bezpieczeństwa, jak poniżej : należy wybrać opcję Tak. Uwaga! Powyższy komunikat wyświetla przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0. Jeżeli używają Państwo innej przeglądarki, treść i wygląd komunikatu mogą być różne od zaprezentowanego. Niezależnie od wersji przeglądarki muszą Państwo zaakceptować certyfikat, aby poprawnie wyświetlić stronę. W celu prawidłowego i szybkiego zakończenia procesu zgłaszania organizacji pożytku publicznego, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie kilku informacji : pełen dziesięciocyfrowy numer KRS organizacji numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie Państwa stałym loginem w poszczególnych etapach logowania się do bazy. sygnatura akt sprawy sądowej, w której sąd rozstrzygnął o przyznaniu organizacji statusu organizacji pożytku publicznego. Sygnatura ta jest dostępna w dwóch rodzajach dokumentów: 1. pełnym odpisie z KRS 2. aktualnym odpisie z KRS bezpośrednio po uzyskaniu przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego.

3 Sygnatura akt sprawy sądowej jest istotnym elementem gwarantującym pewność informacji znajdujących się w bazie sprawozdań opp. adres organizacji o ile jest to możliwe, prosimy o niewpisywanie adresów tzw. pracowniczych tj. np. telefon kontaktowy do organizacji wraz ze wszystkimi numerami kierunkowymi tego numeru przygotowanie listy zadań ze sfery pożytku publicznego, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych przez Państwa organizację. Ponadto, prosimy o przygotowanie krótkiego opisu propozycji działań, które będą realizowane ze środków uzyskanych przez organizację w ramach odpisu 1% na rzecz opp. Do opisu może być również dołączony numer konta, na które powinny być dokonywane wpłaty. Dzięki tym informacjom podatnicy, którzy będą chcieli przekazać 1% swojego podatku na rzecz Państwa organizacji, zyskują dodatkowe informacje o przeznaczeniu przekazanych przez siebie środków. Zgłoszenie organizacji pożytku publicznego następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl/zgloszenie.do (przycisk Zgłoszenie organizacji ). Proces zgłaszania organizacji w bazie sprawozdań opp jest trzyetapowy: I etap: na stronie wypełniają Państwo formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać najistotniejsze elementy identyfikujące organizację - numer KRS, telefon, kontakt do osoby zgłaszającej organizację w bazie. II etap: na tym etapie będą Państwo poproszeni o podanie sygnatury akt sądowych sprawy, w której Sąd rozstrzygnął o przyznaniu organizacji statusu organizacji pożytku publicznego. III etap: na tym etapie na podany w zgłoszeniu adres zostanie przesłana wiadomość z prośbą potwierdzenia zgłoszenia poprzez kliknięcie na link w treści -a. I etap zgłoszenia - wypełnienie formularza Formularz do zgłoszenia znajdujący się na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl/zgloszenie.do, został zaprezentowany poniżej.

4

5 W celu ułatwienia Państwu zgłoszenia organizacji niektóre z pól zostały opatrzone znakami zapytania. Kliknięcie na ten znak spowoduje otwarcie okna pomocy dla danego pola w formularzu. Dodatkowo, pola, które są wymagane podczas rejestracji, są oznaczone znakiem *. Poniżej znajduje się opis poszczególnych pól formularza. Wszystkie pola, których podanie zawartości jest konieczne, zostały dodatkowo podkreślone: login używany będzie do każdorazowego zalogowania się do bazy sprawozdań, obecnie jest to numer KRS organizacji. hasło będzie to Państwa hasło, które będzie służyło do logowania do aplikacji. Może być to dowolny ciąg znaków, będący zarówno cyframi, jak i literami, o minimalnej długości 6, maksymalnej 12 znaków. powtórz hasło należy powtórzyć wpisane poprzednio hasło. Jeżeli podane hasła będą różne, to system nie pozwoli na przesłanie zgłoszenia. telefon biurowy numer telefonu organizacji adres biura adres organizacji adres strony internetowej organizacji adres strony WWW państwa organizacji rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym prosimy o zaznaczenie TAK, jeżeli rok obrotowy Państwa organizacji jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Prosimy o wybranie pola NIE, jeżeli rok obrotowy państwa organizacji jest niezgodny z rokiem kalendarzowym, wówczas w polach początek roku obrotowego, koniec

6 roku obrotowego za pomocą rozwijanych kalendarzy prosimy o podanie właściwego roku obrotowego. Uwaga! Prosimy o podanie ostatniego roku rozliczeniowego dla Państwa organizacji. o o o początek roku obrotowego pole wyświetla początek roku obrotowego oraz w przypadku wybrania NIE dla pola rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym umożliwia edycję początku roku obrotowego. koniec roku obrotowego - pole wyświetla koniec roku obrotowego, NIE dla pola rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym umożliwia edycję końca roku obrotowego. pierwszy rok obrotowy skrócony/wydłużony - prosimy o zaznaczenie tego pola, jeżeli zgłaszają państwo pierwszy rok działalności. zadania sfery pożytku publicznego prosimy o wybranie kilku najważniejszych zadań, które realizuje Państwa organizacja. jakie działania organizacja zamierza sfinansować - przygotowany przez Państwa opis działań, na które planują przeznaczyć Państwo 1% przekazanego podatku (maksymalnie 900 znaków). nazwa banku i numer konta bankowego przeznaczonego do przyjmowania wpłat środków pieniężnych otrzymywanych od podatników w ramach 1% podatku na rzecz opp. Przykład: wypełnienie formularza zgłoszenia Załóżmy, że chcemy zgłosić organizację o numerze KRS , realizującą zadania 1) i 5) na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to pierwszy rok naszej działalności, w którym rok obrotowy został skrócony. Nasz rok obrotowy zaczyna się i kończy się Nasz oficjalny adres to a numer telefonu to Sygnatura akt sądowych sprawy dla naszej organizacji to AA.VII AA-AAA.AAA/1111/11/111. Musimy wykonać następujące kroki : 1. w polu login wpisujemy numer KRS w polu hasło wpisujemy hasło np.: jan w polu powtórz hasło wpisujemy jan w polu telefon biurowy wpisujemy w polu adres biura wpisujemy 6. zaznaczamy NIE w polu rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym 7. w polu początek roku obrotowego za pomocą rozwijanego kalendarza wprowadzamy datę w polu koniec roku obrotowego za pomocą rozwijanego kalendarza wprowadzamy datę zaznaczamy pole pierwszy rok obrotowy skrócony/wydłużony 10. na liście zdań sfery pożytku publicznego zaznaczamy podpunkty 1) i 5) 11. wprowadzamy jakie działania organizacja zamierza sfinansować w i konto bankowe 12. naciskamy przycisk wyślij

7 Naciśnięcie przycisku wyślij spowoduje przejście do II etapu zgłaszania organizacji do bazy sprawozdań opp Poniżej przykład, jak wygląda prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia organizacji pożytku publicznego do bazy opp. Naciśnięcie przycisku wyślij spowoduje przejście do II etapu zgłaszania organizacji do bazy sprawozdań opp. Prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu poszczególnych pół formularza, w szczególności np. adresu lub hasła. Poniżej przykład, jak wygląda prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia organizacji pożytku publicznego do bazy opp.

8

9 II etap zgłoszenia - wprowadzanie sygnatury akt sądowych sprawy W tym etapie zgłaszania organizacji pożytku publicznego do bazy sprawozdań opp organizacja proszona jest o podanie sygnatury akt sądowych sprawy, w której sąd rozstrzygnął o przyznaniu organizacji statusu organizacji pożytku publicznego. Sygnatury na dokumentach spraw sądowych w Polsce są zmienne. Dlatego też, prosimy o zwrócenie uwagi przy odnajdywaniu właściwej sygnatury sygnatury z momentu uzyskania statusu opp. Prosimy o zwrócenie uwagi przy wpisywaniu poszczególnych liter i cyfr. Po poprawnym wprowadzeniu sygnatury na adres , podany podczas pierwszego etapu rejestracji, zostanie wysłany mail. Sygnaturę należy wpisać z zachowaniem trzech zasad: bez spacji między znakami, z zachowaniem WIELKICH LITER, oraz bez początkowych zer, na przykład: AA.VII AA-AAA.AAA/1111/1/111 III etap zgłaszania aktywowanie zgłoszenia Jeżeli prawidłowo wykonaliśmy wszystkie kolejne kroki zgłoszenia, na adres została wysłana wiadomość zawierająca link, którego klikniecie kończy procedurę zgłaszania organizacji. Aby zakończyć procedurę zgłaszania należy: 1. otworzyć skrzynkę pocztową 2. odebrać pocztę 3. otworzyć mail o tytule: Zgłoszenie organizacji pożytku publicznego

10 4. kliknąć na link w treści a. Po udanym zgłoszeniu organizacji można przejść do strony logowania. W tym celu należy nacisnąć przycisk Publikacja Sprawozdań, który umieszczony jest obok przycisku Zgłoszenie organizacji.

11 2. Logowanie do bazy sprawozdań opp W celu dostępu do funkcji przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego należy się wcześniej zalogować. W tym celu należy nacisnąć przycisk Publikacja Sprawozdań, który umieszczony jest obok przycisku Zgłoszenie organizacji. Logowanie odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu https, więc nie ma obawy, że ktoś podejrzy Państwa hasło. Po wciśnięciu przycisku Zaloguj się, wyświetla się formularz logowania. Formularz logowania wygląda następująco: Jako login podajemy numer KRS organizacji. Jako hasło podajemy hasło wpisane podczas zgłoszenia organizacji. Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła do aplikacji, to prosimy kliknąć na link nie pamiętam hasła. Procedura została omówiona w podpunkcie Zmiana hasła Po udanym logowaniu przechodzą Państwo do strony z operacjami dla organizacji pożytku publicznego. Przykład: logowanie Przykładowo dla zalogowania organizacji, która zgłaszała się do bazy w paragrafie 2, musimy wykonać następujące kroki : 1. w pole podaj swój login wpisujemy numer KRS organizacji w pole podaj swoje hasło wpisujemy hasło, które podaliśmy jan naciskamy przycisk zaloguj się Formularz po wykonaniu operacji 1 i 2 wygląda następująco :

12 3. Zmiana hasła Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła do zalogowania, wówczas system oferuje możliwość jego zmiany bez konieczności ponownego logowania do systemu. W tym celu należy kliknąć na link nie pamiętam hasła znajdujący się pod formularzem logowania. Procedura zmiany hasła wymaga podania poprawnej sygnatury akt sądowych i składa się z czterech etapów : 1. w pierwszym kroku system prosi o podanie numeru KRS organizacji 2. następnie na podany adres wysyłana jest wiadomość zawierająca link pozwalający na zmianę hasła 3. po kliknięciu na link w treści maila w przeglądarce zostanie otwarte nowe okno z formularzem do wprowadzenia sygnatury akt sądowych sprawy 4. po udanym wprowadzeniu sygnatury akt sądowych sprawy przejdziemy do strony umożliwiającej zmianę hasła 5. po udanej zmianie hasła, możemy zalogować się, używając nowego hasła. Poniżej przedstawiono procedurę zmiany hasła. Przykład: wprowadzanie loginu W celu rozpoczęcia zmiany hasła, proszę kliknąć link nie pamiętam hasła 1. w formularzu w polu wprowadź swój login proszę wpisać swój login, czyli numer KRS organizacji w naszym przypadku proszę nacisnąć przycisk wyślij Jeżeli numer KRS jest poprawny, to na adres podany podczas zgłoszenia wysyłany jest , wraz z linkiem pozwalającym na zmianę hasła. Przykład: wysyłanie a Po odebraniu wiadomości użytkownik klika na link w jego treści, aby otworzyć odpowiednią stronę www.

13 Przykład: prośba o sygnaturę Po kliknięciu na link znajdujący się w u użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru sygnatury akt sądowych sprawy: Następnie należy wykonać następujące kroki : 1. w polu numer sygnatury akt sprawy sądowej organizacji proszę wpisać AA.VII AA-AAA.AAA/1111/11/ następnie proszę nacisnąć przycisk wyślij Sygnaturę należy wpisać z zachowaniem trzech zasad: bez spacji między znakami, z zachowaniem WIELKICH LITER, oraz bez początkowych zer, na przykład: AA.VII AA-AAA.AAA/1111/1/111 Uwaga!: Podanie niepoprawnego numeru sygnatury zakończy proces i całą procedurę zmiany hasła należy rozpocząć od nowa. Przykład: zmiana hasła Po poprawnym podaniu sygnatury wyświetli się formularz pozwalający na zmianę hasła.

14 W kolejnych krokach przykładowa organizacja wykonuje następujące operacje : 1. w polu podaj nowe hasło organizacja wpisuje nowe hasło np. maria w polu powtórz nowe hasło wpisuje ponownie nowe hasło maria naciska przycisk zmień hasło Po wypełnieniu formularz zmiany hasła formularz wygląda następująco: Jeżeli procedura zakończyła się sukcesem, użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat i od tej chwili może logować się, używając nowego hasła.

15 4. Operacje dostępne dla OPP Po udanym zalogowaniu się w lewym górny rogu znajduje się menu umożliwiające dostęp do funkcjonalności przeznaczonej dla opp. opcja moja organizacja pożytku publicznego pozwala na zapoznanie z informacjami o organizacji przechowywanymi w bazie opcja opublikuj pliki sprawozdania Twojej opp pozwala na dodawanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w ramach ostatniego roku obrotowego opcja modyfikuj moje dane pozwala na modyfikację danych podawanych w trakcie zgłoszenia organizacji w bazie opcja wyloguj mnie pozwala na wylogowanie Moja organizacja pożytku publicznego. Strona przedstawia szczegółowe dane o organizacji oraz pozwala na dostęp do opublikowanych przez nią sprawozdań. Dodatkowo oferuje możliwość wydrukowania wyświetlanych danych o organizacji poprzez kliknięcie na link drukuj informację o organizacji. W dolnej części strony znajduje się lista kolejnych lat obrotowych organizacji oraz sprawozdania publikowane w kolejnych okresach działalności wraz z informacją o dacie publikacji oraz rozmiarze samego pliku sprawozdania. W celu zapoznania się ze sprawozdaniem należy kliknąć na link będący jego nazwą. Spowoduje to pobranie sprawozdania i zapisanie go na dysku. Opublikuj pliki sprawozdania Twojej opp Wybranie tej opcji z menu pozwala na dostęp do strony, która umożliwia zamieszczanie sprawozdań za konkretne okresy obrotowe. W celu dodania sprawozdania należy kliknąć na Dodaj sprawozdanie. Przycisk ten jest dostępny dla sprawozdań finansowych i merytorycznych oddzielnie.

16 Kliknięcie na ten link spowoduje przejście do nowej strony, pozwalającej na wstawienie sprawozdania. Uwaga! Prosimy o zweryfikowanie plików przed opublikowaniem, gdyż po ich umieszczeniu w serwisie jedynie administrator ma możliwość ich usuwania.

17 W ramach sprawozdania możemy wstawić maksymalnie 8 plików, maksymalny rozmiar pliku ustalany jest przez administratora, informacja o maksymalnym rozmiarze pliku znajduje się w górnej części formularza do wstawiania plików. W formularzu wprowadzamy kolejne pliki będące elementami sprawozdania. W celu dodania sprawozdania naciskamy przycisk Przeglądaj i w nowo otwartym oknie wskazujemy plik sprawozdania, następnie naciskamy przycisk Otwórz. Uwaga: w obecnej chwili można wprowadzać tylko pliki o rozszerzeniach : pdf, doc, xls, rtf, txt, html Operacje powtarzamy dla każdego pliku sprawozdania. Następnie klikamy przycisk wstaw sprawozdanie. Przycisk wstaw sprawozdanie klikamy dopiero po załączeniu ostatniego pliku do danego sprawozdania. W przeciwnym razie system uniemożliwi dodawanie kolejnych plików. Uwaga : Sugerujemy, aby nazwy plików zawierających poszczególne dokumenty zawierały odniesienia do słów tj: - sprawozdanie finansowe i odpowiednio sprawozdanie merytoryczne, - rok obrotowy, którego dotyczy ten plik i zawarte w nim dokumenty, - skrót nazwy organizacji miały taką postać np.: ABCD

18 czyli np. sprawozdanie_finans_abcd_2004.pdf sprawozdanie_meryt_abcd_2004.pdf Istotnym jest, aby nazwa pliku nie zawierała przypadkowych słów, nic nie znaczących. Długość nazwy danego pliku nie powinna być przesadnie długa. Zastosowanie polskich liter nie jest wymagane. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa systemu zamieszczane przez Państwa pliki są skanowane programem antywirusowym. System nie pozwoli na zamieszczenie zainfekowanych plików. W przypadku próby zamieszczenia pliku zawierającego wirusa otrzymają Państwo komunikat Prosimy o usunięcie wirusów, korzystając z programu antywirusowego i ponowne wysłanie plików. Jeżeli cała procedura opublikowania sprawozdania przebiegła prawidłowo, otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem wstawienia sprawozdania. Po dodaniu sprawozdania, pod plikami wchodzącymi w jego skład pojawi się informacja o terminie opublikowania.

19 Organizacja ma 6 miesięcy i 15 dni na opublikowanie sprawozdania finansowego, przy czym termin ten jest wydłużany, jeśli w ten dzień, w którym przypada ostateczny czas publikowania, wypada sobota, niedziela lub święto. Jeżeli organizacja opublikuje sprawozdanie przed upływem tego terminu, to dla internauty pojawi się informacja sprawozdanie opublikowane w terminie, w przeciwnym przypadku internauta zobaczy komunikat sprawozdanie opublikowane po terminie. Uwaga! Sprawozdania opublikowane za 2004 rok opatrzone są etykietą sprawozdanie opublikowane w terminie niezależnie od daty publikacji. Dodatkowo administratorzy mają możliwość zatwierdzania i odrzucania sprawozdań. W przypadku odrzucenia sprawozdania organizacja otrzyma z powodem odrzucenia sprawozdania, przesłany na adres podawany podczas zgłoszenia organizacji w bazie. Modyfikuj moje dane Wybranie z menu modyfikuj moje dane pozwala organizacji na zmianę danych podawanych podczas zgłoszenia organizacji w bazie Operacja pozwala na modyfikację takich danych jak hasło używane do logowania, realizowane zadania sfery pożytku publicznego, opis na co organizacja przeznacza 1% podatku. Po wybraniu tej opcji z menu dostępny będzie formularz przedstawiony poniżej, znaczenie poszczególnych pól jest takie samo jak przy zgłoszeniu. Przykład: modyfikuj moje dane Przykładowa organizacja, która poprzednio wysłała swoje zgłoszenie, chce zmienić tekst, na co przeznacza 1% przekazanego podatku oraz dodać nowe realizowane zdanie 1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom W tym celu wykonuje kolejno operacje : 1. z menu wybiera opcje modyfikuj moje dane 2. w polu jakie działania organizacja. podaje nowy opis 3. na liście zadań sfery pożytku publicznego zaznacza 1A) 4. naciska przycisk zapisz zmiany. Formularz po dokonaniu zmian został przedstawiony na następnej stronie. Zmodyfikowane przez Państwa dane są widoczne od razu dla internautów.

20

21 Pliki sprawozdań po poprawnym zamieszczeniu w niniejszej bazie są powszechnie dostępne bez zbędnej zwłoki. Internauta może zapoznać się z opublikawanymi sprawozdaniami poszczególnych organizacji pod adresem bezpośrednim: lub klikając na baner środkowy na stronie głównej serwisu

22 5. Pomoc Gdzie szukać informacji? Informacje na temat : obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego w Polsce (m.in. podstawy prawne, ważne terminy i przykładowe wzory sprawozdania finansowego pliki do pobrania) znajdują się w dziale tematycznym serwisu SPRAWOZDAWCZOŚĆ OPP jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego znajdują się w dziale tematycznym serwisu PUBLIKACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH OPP (publikacja na zlecenie autorstwa p.jacka Palucha - plik do pobrania) wymagań technicznych zamieszczanych plików sprawozdań w niniejszej bazie znajdują się w dziale tematycznym serwisu PUBLIKACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH OPP (plik do pobrania PDF) najczęściej zadawanych pytań (FAQ) znajdują się w dziale tematycznym serwisu PUBLIKACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH OPP (link do podstrony FAQ) Kontakt: Kontakt z administratorem niniejszej bazy danych (Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej): 1) Ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa 2) Tel ) Fax: ) UWAGA! Procedura usuwania i powtórnego zamieszczania poprawnych plików sprawozdania jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Niezbędne dane : 1) nazwa i nr KRS organizacji 2) dane osoby upoważnionej do dokonywania zmian (imię, nazwisko, nr telefonu, ) 2) wskazanie sprawozdania, w tym błędnego pliku 3) krótki opis przyczyny

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zgłoszeń.

Instrukcja obsługi systemu zgłoszeń. Instrukcja obsługi systemu zgłoszeń. www.zlotgrunwaldzki2016.pl wersja 3 Autor: Piszu kontakt@mariuszpisz.pl System zgłoszeń na Zlot Grunwaldzki 2016 znajduje się pod adresem http://zlotgrunwaldzki2016.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE Dostęp do platformy e-learningowej Moodle jest możliwy na dwa sposoby: w pole adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres: www.spe.edu.pl, następnie w prawym górnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska Prezentuje: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop atność w Generatorze wniosków płatniczych Po wejściu na stronęinternetowąwww.rpo.lodzkie.plnależy kliknąćna pole Generatory wniosków Generatory wniosków Generator

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji składającej wnioski. 2. W miejscu E-mail podajemy

Bardziej szczegółowo

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie.

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie. Serwis naszagenealogia.pl powstał z myślą o tych wszystkich Użytkownikach programu Drzewo genealogiczne, którzy chcieliby podzielić się swoimi zbiorami danych genealogicznych ze swoimi najbliższymi w sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza 1. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest zalogowanie się do systemu. W tym celu wchodzimy na stronę NFZ-tu, wybieramy z lewego menu opcję Recepty/leki, następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy 1. Ekran powitalny z logowaniem Okno główne z ekranem logowania oraz menu główne. Menu aplikacji z odnośnikami do instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo