Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr..."

Transkrypt

1 Dz tw r Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm rcwm ubzcz cz rfuwch wgrzń z r zg z umwą z.. r rfucę wgrzń ubzcz cz z mcch rcwów bwącch rzgtw zww w zm zz rc. Ogól wt wtów ch wgrz ubzcz cz z mcch rcwów w r tczń mrzc 2012 W (z.5) (w) cztrt mząt w zt ęćząt zć grz WYGROD KŁDK BP POŁ 67,23 (z.3) OGÓŁM DO RFDJ (z.2) + chrbw (z.4) (z.5) Owczm, wru ww. umw zwrt z Wwózą Kmą OHP ą rztrzg. Śr fw rm rzzć rchu bw r.... umr rchuu bwg (t m, zt w WOK O WR MOWY) W rzu zm umru t, l ć OŚWD. Wm tw rzlcz fwg umzczg! ( gówg ęgwg) ( rcwc lub b uw) ącz: PODP gówg ęgwg, bąź b wąc w PODP rcwc lub b uw lt c mcch rcwów wrz z wtwm bru wgrz, wu c ubzcz cz wrz z ą lrc rzlczw, rzlcz fw wcch wgrzń rz cch ubzcz cz z mcch rcwów. DOKMTY, tór mu zwrć w wtę rfuc. WYTK wcz z GODOŚĆ ORYGŁM (cząt,, t)

2 Dz tw r Pz. 518 Rzlcz fw wcch wgrzń rz cch ubzcz cz z mcch rcwów (w zg z ltm c) (WÓR WYPŁ) (mę zw b rząząc) 1 Kwt Wgrz mę zw tw wcch Kwt. Mąc mcg R u wó Omęcz O wgrzń O chrbw Orfuc rcw B wc z brutt B bwch B B góm mąc brutt w m-c 1. tczń J Kwl 1 rzwc ut J Kwl 1 rzwc Mrzc J Kwl 1 rzwc RM 302,68 Kwt wgrz * TWK w:. z lt c MĘ BRTTO w w w WG w Jl lc c bęz tw wz TWK MĘ BRTTO wt wt bęz bc wm wc , ,56 (rcwc lub b uw) 5 * OB w w Rfuw t wgrz chrbw wc z rów zu rc M ól 2,3,4

3 * TWK MĘ BRTTO WYJŚ Wć wgrz mcg rcw zl tu u zmu rzcętg męczg wgrz w grc rw w rzm wrtl, bwązuącg tęg mąc gzu rzz Prz G. t, mcmu rzugu: m 4 rc. r c w rwzm ru u zwu, m 5 rc. r c w rugm ru u zwu, m 6 rc. r c w trzcm ru u zwu, m 4 rc. r c w rzu mcg bwącg rzucz ww rl rc. Rfuc w mml 4, 5, 6 rc. rzcętg męczg wgrz w grc rw w rzm wrtl z uczącch ę zwu rz 4 rc. z rzuczch ww rl rc. rz: KWRTŁ r u r u r u rzucz X X-X

4 * OB KŁDK - w Kwt wcch wgrzń brutt (z.2) x ( %) = x 15.93% = z (z.3) um : fuuz mrtl 9.76 fuuz rtw 4.50 % t ww z DR WG! O lutg M MY KŁDK Kwt wcch wgrzń brutt (z.2) x ( %) = x 17.93% = 19,74 z (z.3) um : fuuz mrtl 9.76 fuuz rtw 6.50 % t ww z DR

5 . r 2 rz. r. z. WÓR.. zw r rcwc lub częć Mcwć, t Owcz rcwc (Wzór w) ztch wlfuącch ę bęc mcą ublczą zl gól ( 6 rzrząz Mtr Prc Plt cz z 26 wt 2007 r. w rw rfuw z rów Fuuzu Prc wgrzń wcch mcm rcwm, Dz.. r 77, z. 518 wrz z zmm z rzrząz Mtr Prc Plt cz z 19 gru 2008 r. zmącg rzrząz w rw rfuw z rów Fuuzu Prc wgrzń wcch mcm rcwm, (Dz.. r 235, z rz z 2008 r. r 112 z. 716) Wum r, tórg tcz rfuc Owczm, w r tcz lutg m/m tęuąc zt wlfuąc ę bęc mcą ublczą zl gól zg z umwą r.... WYGÓ KOTÓW 1. Wgrz bwązw ubzcz cz ób rwzącch zl 2. Kzt ró ób rwzącch zl ucztów zl, w tm zt zwtrw 3. wt bąc, w tm w zczgólc wt mtr bzr zwąz z zlm 4. mrtzc rzęz w w zr, w m ą wrztw wącz trzb zl Wum r umw rfucę, tór tcz w ( umw rfucę b wcz ztch) Mąc / wt w z. tczń lut mrzc 890,00 890,00 890,00 50,00 50, ,00 20,00 20,00 5. Kzt uug ultcch rczch zwązch z zlm M 960,00 960,00 960,00 6. Kzt wgrzń wcch mcm wc zch tw, rlch w rzch w rw rzgtw zwwg mcch ch wgrz, bwązuącch w r, z tór mc t rzzw, ubzcz cz tch wgrzń, rcwc w r, w tórm rcw t ftcz ucztcz w zlu, ęcu ftwg czu rc wc um gól ztów rlch w t ,41 (z.5) 144,96 (z.5) (z.5) OGÓŁM 1118, , ,19 częć rcwc

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych nton Gronowcz Podstw nlz u³dów nemtcznch Ofcn Wdwncz Poltechn Wroc³wse Wroc³w Wdne pulc dofnnsowne przez nsterstwo Educ Nrodowe Sportu Opnodwc Frncsze SIEIENIKO Stns³w WOJCIECH Oprcowne redcne ln KCZK

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do:

..\Qy'\ $3 l.nadwyzke budzetu gminy w wysokoéci 817.000 zlprzeznacza sie na splate rat po2yczek do: RADA\GM"Y ul. Szklna 5 585 MYSLAKOW C tel.649996 Uchwala nr 196D(XV/08 Rady Gminy Myslakwice z dnia29 grudnia 2008 rku w sprawie: budzetu gminy Myslakwice na rk 2009 apdstawie art. 18 ust.2pkt4, pkt 9lit.,d"

Bardziej szczegółowo

1 LICZNIK 1 - FAZOWY 10/40 A 2 LICZNIK 3 - FAZOWY 20A 3 LICZNIK 3 - FAZOWY 10/40A 4 LICZNIK 3 - FAZOWY 6C8AD 5 LICZNIK 3F/4P C52 25/100A 6 GNIAZDO

1 LICZNIK 1 - FAZOWY 10/40 A 2 LICZNIK 3 - FAZOWY 20A 3 LICZNIK 3 - FAZOWY 10/40A 4 LICZNIK 3 - FAZOWY 6C8AD 5 LICZNIK 3F/4P C52 25/100A 6 GNIAZDO NR Nazwa 1 LICZNIK 1 - FAZOWY 10/40 A 2 LICZNIK 3 - FAZOWY 20A 3 LICZNIK 3 - FAZOWY 10/40A 4 LICZNIK 3 - FAZOWY 6C8AD 5 LICZNIK 3F/4P C52 25/100A 6 GNIAZDO OKAPTURZONE 1X25A-0 7 GNIAZDO OKAPTURZONE 2X25A-0

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ: PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji

Bardziej szczegółowo

ID=8077 ID=8068. on-line obrót kamery PTZ sektor ID=8074. obr. 1 - ukázka využití RFID perimetrického systému. rys. 1 przyk³ad zastosowania systemu

ID=8077 ID=8068. on-line obrót kamery PTZ sektor ID=8074. obr. 1 - ukázka využití RFID perimetrického systému. rys. 1 przyk³ad zastosowania systemu V Pm m f c f h c h w l s s c h l g s Tchlg bww cgh 213 Tchlgs s... vw: Q2 2. 5. 213 V Pm c: N w! J œwc bww FID ssm ch gñ bm. Amc kw km ms³wch mjsc s ³œc¹ +/ 3m FID mg l ch FID bww ch m jj¹cg sê s m D lscœæ

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST 厧 w g 厧 w b u bó l w w wów w bów w w l ń ᖷ吧 w ę w w ᐧ呇 l w w w g u l g b w g w l w g b 厧 l w 厧 w 厧 w ż ᖷ吧 b u 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA K WRKÓW SZKZI K ŁÓW JW RZSZRZY K JW (*) ZK "" PWII YĆ STSWY JK RZSZRZI K JW (*-**) TYK WTY, Y Ż Z WYMIIYH JWÓW W J RPI I PSJ. RP - IRIS SYSTM KWI PRW T KÓW JWÓW R6.8-00/0 ST KRSW P ZSI P RZI 5 ZIM 6 PRZY

Bardziej szczegółowo

'"s PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer

's PL 43-190 MIKOI,O'W. ljrz4d Miasta Mikolowa Rvnek 16. 0?. 06, l -n. seo.3-34rlpn- r6t 114 t2ctr} rjatcer Telefn Fax (02) 248 (02) 248400 ljrz4d Miata Miklwa Rvnek 16 U t PL 4190 MK,'W. 4rlP r6t 114 t2tr} Miklw. 0?. 06, l n U zetn iy PtPPwania: Kd CPV, t 10005 Utugi udzielania kredytu Udzielenie kredyu dlugterminweg

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo