3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE"

Transkrypt

1 3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE Osiągnięcia, nagrody i stypendia pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Gdańskiej uzyskane w 2011 r. Imię i nazwisko, wydział Opis osiągnięcia prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (WETI) prof. dr hab. Paweł Horodecki (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Józef Sienkiewicz (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (WZiE) dr hab. inż. Janusz Kozak (WOiO) dr Maciej Bobrowski (WFTiMS) mgr inż. Aniela Tejchman (DSM) dr inż. Łukasz Kulas (WETI) dr inż. Grzegorz Jasiński (WETI) dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) mgr inż. Mateusz Mazur (WETI) Projekty 7 Programu Ramowego UE (w UE) ADDPRIV-PRIVeILLANCE - Automatic data relevancy Discrimination for a privacy-sensitive video surveillance, kwota fin.: UE QOLAPS - Quantum resources: conceptuals and applications kwota fin.: UE DYNAMICOL - Ultrafast Charge Transfer in ion-atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods kwota fin.: UE Kontrakty w ramach innych programów UE (w PLN i UE) EUROENVIRON - Zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach z wykorzystaniem serwera WWW kwota fin.: PLN NEWCOMAT - Nowa generacja stalowych, laserowo spawanych paneli sandwichowych, z wypełniaczem z geokruszywa kwota fin.: PLN Polsko-Szwajcarski Program Badawczy ENERLIQ - Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology kwota fin.: PLN Programu Erasmus typu Mobilność - szkoły wyższe - dofinansowanie na realizację wyjazdów studentów i pracowników, kwota fin.: UE Projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (od ~ 500 tyś. w PLN) dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. nadzw. PG (WETI) dr inż. Rafał Lech (WETI) prof. dr hab. inż Michał Mrozowski, prof. zw. (WETI) LIDER "Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków" kwota fin.: PLN LIDER "Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza", kwota fin.: PLN LIDER "Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej", kwota fin.: PLN LIDER Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskie, kwota fin.: PLN "Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni i zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym". OR , kwota fin.: PLN Projekty Narodowe Centrum Nauki (od ~ 500 tyś. w PLN) Badania anten konformnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy, 2011/01/D/ST7/06639 kwota fin.: PLN Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowoprzepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości", 2011/01/B/ST7/

2 prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman (WILiŚ) dr inż. Andrzej Nowak (WCh) dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG (WOiO) kwota fin.: PLN Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej stateczności kwota fin.: PLN Materiały anodowe otrzymane na drodze pirolizy polimerów preceramicznych oraz mieszanin polimer proceramiczny/polimer naturalny, kwota fin.: PLN Modelowanie własności zmęczeniowych połączeń w laserowo spawanych stalowych panelach Sandwich, kwota fin.: PLN Dotacja Funduszu Nauki i Technologii Polskiej prof. dr hab. inż.. Andrzej Czyżewski, prof. zw. (WETI) prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. (WCh) "System monitoringowy oparty na regułach zachowania prywatności i rozróżniania rzeczywistej przydatności zebranych danych do śledzenia zagrożeń", Anova IT Conculting S.L Wielofunkcyjny system analizy powierzchni pracujący w ultra wysokiej próżni IA Dec. Nr 544/FniTP/155/2010 kwota fin.: PLN. Agencja Rozwoju Pomorza S.A dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. (WETI) CT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. (WCh) prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. (WM) prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nazw (WM) prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. (WM) RECO Balic 21 Tech (RB21T) w ramach Balic Sea Region (EFRR). Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , na podstawie umowy UDA RPPM /08 00 z dnia r. - utworzenie i wyposażenie Laboratorium Biomateriałów na Wydz. Mechanicznym Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego); Działanie 13.1; termin realizacji: W ramach projektu planowane są: - remont i wyposażenie sali 208 WM, PLN - remont i wyposażenie sali 264 WM (w GG PG), PLN Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy UDA POIS /08-00 z dnia r. W Centrum Nanotechnologii B (bud. WM) 217

3 przewiduje się umiejscowienie 11 specjalistycznych laboratoriów i ich wyposażenie, sali audytoryjnej oraz pomieszczeń dydaktycznych. prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nazw (WM) Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL /09 z dnia r. Okres realizacji projektu: Cel projektu: Rozwój kształcenia na kierunku zamawianym Mechatronika. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nazw. (WFTiMS) Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki; inicjatywa międzywydziałowa; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL /09-00 z dnia Okres realizacji projektu: ; Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa. Grant aparaturowy amerykańskiej firmy prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. (WETI) grant aparaturowy amerykańskiej firmy NVIDIA Awanse (liczba) Tytuły profesorskie: 1 (WA); 2 (WCh); 2 (WFTiMS); 1 (WILiŚ); 1 (WOiO) Habilitacje: 2 (WCh); 3 (WEiA); 2 (WFTiMS); 7 (WILiŚ); 1 (WOiO) 1 (WZiE) Doktoraty: 7 (WA); 29 (WCh); 21 (WETI); 1 (WEiA); 8 (WFTiMS); 8 (WILiŚ); 2 (WM); 2 (WOiO); 2 (WZiE). Prof. = 7 Hab. = 16 Dr = 80 Medale Komisji Edukacji Narodowej (razem wydziały: 26) dr Ewa Augustin (WCh) prof. dr hab. inż. Bolesław Augustyniak (WFTiMS) dr inż. arch. Agnieszka Błażko (WA) dr hab. inż. Henryk Bugłacki (WOiO) dr Małgorzata Dymnicka (WA) dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr inż. Władysław Grzesiak (WILiŚ) dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr inż. Zbigniew Kędra (WILiŚ) mgr inż. Antoni Konitz (WCh) dr hab. Beata Krawczyk (WCh) dr inż. Michał Krężelewski (WOiO) dr inż. Jarosław Łuszcz (WEiA) dr hab. inż. Tomasz Mikulski (WILiŚ) dr inż. Mirosław Mizan (WEiA) prof. dr hab. inż. Leon Murawski (WFTiMS) dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. nadzw. PG (WEiA) dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG (WA) prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski (WFTiMS) dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. nadzw. PG (WZiE) 218

4 Prof. dr hab. inż. Halina Szeląg (WCh) dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh) dr inż. Ryszarda Wojdak (WILiŚ) dr inż. Stanisław Wojtas (WEiA) dr hab. inż. Jan Zielkiewicz (WCh) Odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (razem wydziały: 45) Złote medale: dr inż. Tomasz Andrzejewski (WCh) dr inż. Jan Bielański (WOiO) Zofia Bołtakis (WA) mgr inż. Bożena Dunajska (WCh) inż. Andrzej Gackowski (WEiA) mgr inż. Zbigniew Górski (WOiO) prof. dr hab. inż. Jan Hupka (WCh) inż. Kazimierz Jancen (WILiŚ) Eryka Jadeszko (WEiA) dr inż. Elżbieta Jereczek-Wawer (WCh) dr inż. Stanisław Konieczny (WCh) Krzysztof Liedtke (WETI) Bożena Litwin (WA) mgr inż. Danuta Łutowicz (WOiO) dr Maria Meler-Kapcia (WOiO) Maria Nickel (WCh) dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. (WEiA) dr inż. Andrzej Skiba (WEiA) dr inż. Paweł Sowiński (WCh) dr inż. Janusz Stasiak (WOiO) Barbara Szafrańska (WZiE) Anna Szarejko (WOiO) dr hab. inż. Stanisław Taryma (WM) Halina Wiatrzewska (WEiA) Zbigniew Wojan (WETI) mgr inż. Andrzej Wołoszyn (WOiO) mgr inż. Andrzej Wróblewski (WM) za długoletnią służbę Srebrne medale: Maria Chmielewska (WZiE) mgr Mariola Kummer (WZiE) Teresa Ordon (WA) Przemysław Rak (WA) Stefan Szulc (WETI) dr inż. Andrzej Wilk (WEiA) mgr Jolanta Zagórska (WM) za długoletnią służbę 219

5 Brązowe medale: dr inż. Rafał Gawarkiewicz (WM) mgr inż. Lucyna Elżbieta Grabarczyk (WILiŚ) dr inż. Marzena Jadwiga Kurpińska (WILiŚ) dr inż. Krzysztof Manuszewski (WETI) dr inż. Katarzyna Ewa Weinerowska-Bords (WILiŚ) dr Joanna Wolszczak- Derlacz (WZiE) dr hab. inż. Wojciech Witkowski (WILiŚ) mgr Gabriela Wołoszyk (WM) za długoletnią służbę dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (WA) dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik, prof. PG (WA) Złoty Krzyż Zasługi dr inż. Marianna Sankiewicz, (WETI) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG (WETI) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Nagrody, wyróżnienia i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (razem wydziały: 30) prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (PG) prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ) Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) nagroda indywidualna II stopnia dla Rektora za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2010/2011 nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia za podręcznik Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics dyplom i nagrody za wynalazki nagrodzone w 2010 roku na międzynarodowych targach innowacji i wynalazczości list gratulacyjny za projekt pod nazwą Wirtualny Touchpad, nagrodzony Brązowym Medalem na paryskich targach Concours Lepine

6 dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) dr inż. Dariusz Dereniowski (WETI) dr Joanna Wolszczak-Derlacz (WZiE) Barbara Dymerska, (WFTiMS) dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) Krzysztof Herdzik, (WFTiMS) Maciej Klein, (WFTiMS) Marek Kuciński (WEiA) dr inż. Łukasz Kulas (WETI) dr inż. Adam Lamęcki (WETI) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) dr inż. arch. Ksenia Piątkowska (WA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) Łukasz Skarbek (WEiA) Jan Sobuś, (WFTiMS) dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) dr inż. Grzegorz Cholewiński (WCh) dr inż. Lucyna Holec Gąsior (WCh) dr inż. Błażej Kudłak (WCh) dr inż. Adam Kusiek (WETI) dr inż. Justyna Łuczak (WCh) dr inż. Wojciech Marynowski (WETI) dr inż, Sebastian Molin (WETI) dr inż. Rafał Piątek (WCh) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców stypendium programu Top 500 Innovators Stypendium programu Lider stypendium konkursu Juwentus Plus 2011 Stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach programu Mobilność Plus dr inż. Anna Zielińska Jurek (WCh) stypendium konkursu Juwentus Plus 2011 Nagrody Ministra Kultury (razem: 1) dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek (WA) Brązowy medal Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (razem wydziały: 9) dr inż. Iwona, Aniela Gabriel (WCh) dr inż. Adam Kusiek (WETI) dr inż. Wojciech Marynowski (WETI) dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. nadzw PG (WCh) Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. (WCh) mgr inż. Sebastian Molin (WETI) Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. (WCh) Enzymy szlaku biosyntezy lizyny: nowe cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej w ramach \programu POMOST/2010-2/4 stypendium dla młodych uczonych Start stypendium dla młodych uczonych Start Wsparcie dla kobiet w ciąży - w ramach Programu POMOST_C/33 Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej w ramach Programu VENTURES/2010-5/2 stypendium dla młodych uczonych Start Subsydium profesorskie programu MISTRZ pod nazwą Nowe procedury dla analityki środowiskowej i badań nad funkcjonalną żywnością 221

7 Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. (WCh) mgr inż. Agata Mechlińska (WCh) Ocena stabilności oksydatywnej olejów roślinnych z zastosowaniem promieniowania UV i techniki SPME/GC w ramach Programu VANTURES/ stypendium dla młodych uczonych Start Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Józef Wożniak, prof. zw. PG członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (WETI) Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Piotr Barbarewicz z Uniwersytetu w Udine we Włoszech (WA) medale za zasługi dla PG Nagrody Rektora za całokształt dorobku dr inż Henryk Boryń, (WEiA) dr inż. Andrzej Jędruch, prof. nadzw. PG (WETI) dr Andrzej Kuczkowski (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Leon Murawski, prof. zw. PG (WFTiMS) za całokształt dorobku Nagrody Rektora indywidualne r. (razem wydziały: 36) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 6) dr inż. arch. Agnieszka Błażko, (WA) art. mal. Jan Buczkowski, prof. nazw PG (WA) dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr hab. Ewa Klugmann Radziemska (WCh) dr hab. inż. Michał Pilarczyk (WCh) dr inż. Jacek Rumiński (WETI) za działalność dydaktyczną Nagroda indywidualna Rektora II stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 13) dr inż. Henryk Bieszk (WCh) dr inz. arch. Justyna Borucka (WA) dr hab. Karol Dziedziul (WFTiMS) mgr inż. arch. Janusz Gujski (WA) prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski (WILiŚ) dr inż. Krzysztof Leja (WZiE) dr inż. Ireneusz Mosoń (WEiA) dr hab. inż. Wacław Matulewicz (WEiA) dr inz. arch. Andrzej Prusiewicz (WA) dr inż. Jacek Skibicki (WEiA) dr inz. arch. Marek Sztafrowski (WA) dr inż. Andrzej Szuwarzyński (WZiE) dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords (WILiŚ) za działalność dydaktyczną Nagroda indywidualna Rektora III stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 17) dr inż. Andrzej Ambroziak (WILiŚ) dr inż. Jacek Gębicki (WCh) za działalność dydaktyczną dr inż. Jacek Klucznik (WEiA) 222

8 dr inż. Roman Liberacki (WOiO) dr inż. Krzysztof Manuszewski (WETI) dr inż. Robert Małkowski (WEiA) dr inż. arch. Piotr Marczak (WA) dr hab. inż. Roman Partyka (WEiA) dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA) prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki (WA) dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) dr inż. Paweł Syty (WFTiMS) dr hab. inż. Halina Szeląg (WCh) dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. (WEiA) dr inż. Marek Wołoszyk (WEiA) dr inż. Małgorzata Zięba (WZiE) Nagrody Rektora zespołowe r. (razem wydziały: 16 ) Nagrody Rektora zespołowe II stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 4) Zespół WFTiMS: dr inż. Marek Chmielewski, dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. nadzw. PG, mgr inż. Beata Bochentyn, mgr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, mgr inż. Katarzyna Gdula-Kasica, dr inż. Jakub Karczewski. Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG, dr inż. Dariusz Gąsiorowski Zespół WZiE : prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG dr inż. Piotr Figura Zespół WOiO: dr inż. Wojciech Litwin mgr inż. Wojciech Leśniewski mgr inż. Dariusz Duda dr inż. Damian Bocheński dr inż. Janusz Lemski, doc. PG Nagrody Rektora zespołowe III stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 12) Zespół WA: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek dr inż. arch. Justyna Borucka mgr inż. arch. Stanisław Dopierała mgr inż. arch. Piotr Mazur 223

9 dr inż. arch. Andrzej Rożeński dr inż. arch. Marek Gawdzik dr inż. arch. Waldemar Leszkiewicz dr inż. arch. Elżbieta Marczak dr inż. arch. Piotr Marczak dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, Zespół WCh: Prof. dr hab. inż. Barbara Becker Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Andrzej Dyka, dr inż Tomasz Białaszewski, mgr inż. Michał Czubenko, dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. nadzw. PG, dr hab. inż Jerzy Konorski, dr inż. Henryk Kormański, dr inż. Janusz Kozłowski, dr inz. Michał Meller, prof. dr hab. inż Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG, dr inż. Paweł Raczyński, dr inż. Krystyna Rudzińska-Kormańska, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, prof. nadzw. PG. Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy Balicki, mgr inż. Tomasz Boiński, dr inż. Piotr Brudło, dr inż. Paweł Czarnul, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, dr inż. Robert Janczewski, dr hab. inż. Wojciech Molisz, dr Paweł Obszarski, dr inż. Piotr Szpryngier, dr inż. Julian Szymański. Zespół WETI: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Małgorzata Gajewska, dr inż. Sławomir Gajewski, dr inż. Andrzej Marczak, dr inż. Jarosław Sadowski, dr inż. Jacek Stefański. Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG, dr inż. Bogdan Bartosiński, 224

10 dr inż. Zbigniew Czaja, dr inż. Lech Hasse, dr inz. Jerzy Hoja, dr inż. Miron Kłosowski, dr hab. inż. Jerzy Konorski, dr inż. Michał Kowalewski, dr inż. Grzegorz Lentka, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, dr inż. Michał Rewieński, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, dr hab. inż. Janusz Smulko, dr inż. Barbara Stawasz-Graczyk, dr inż. Arkadiusz Szewczyk, dr hab. inż. Wojciech Toczek. Zespół WEiA: dr inż. Artur Cichowski dr inż. Wojciech Śleszyński dr inż. Paweł Szczepankowski Zespół WEiA: dr inż. Leszek Jarzębowicz dr inż. Sławomir Judek Zespół WEiA: dr inż. marek Chomiakow dr hab. inż. Wacław Matulewicz dr hab. Ryszard Arendt mgr inż. Andrzej Kopczyński Zespół WFTiMS: dr Brygida Mielewska, mgr Tomasz Neumann, mgr inż. Justyna Szostak. Zespół WILiŚ: dr inż. Krzysztof Czerwionka, dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. nadzw. PG Zespół WZiE : dr hab. Bolesław Garbacik, prof. nadzw. PG dr Jacek Jakubowski Nagrody Rektora indywidualne za działalność naukową (razem wydziały: 66) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 24) dr inż. Wojciech Blacharski (WM) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (WOiO) prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler (WOiO) dr hab. Krystyna Gomółka, prof. nadzw. PG (WZiE) prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. Paweł Horodecki, (WFTiMS) prof. dr hab. Tadeusz Jankowski, (WFTiMS) 225 za działalność naukową

11 dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. Józef Kur (WCh) dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA) mgr inż. arch. Piotr Mazur (WA) Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. PG (WA) prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM) dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (WA) prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG (WM) prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki (WZiE) prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. (WILiŚ) dr Joanna Wolszczak Derlacz (WZiE) dr hab. art. mal. Krzysztof Wróblewski (WA) prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG (WILiŚ) Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 18 ) prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA) dr inż. Janusz Datta (WCh) prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (WOiO dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG (WETI) dr hab. Ewa Klugmann Radziemska (WCh) dr inż. Tomasz Korol (WZiE) prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski (WOiO) prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Eugenuisz Kozaczka (WOiO) dr Ewa Lechman (WZiE) dr hab. inż. Wacław Matulewicz (WEiA) prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG (WETI) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) dr hab. inż. Grzegorz Redlarski (WEiA) prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (WCh) prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG (WETI) za działalność naukową Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 24) dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE) dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh) dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (WZiE) dr hab. inż. Anna Dołęga (WCh) dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS) dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. nadzw. PG (WZiE) za działalność naukową 226

12 Prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski (WCh) dr hab. inż. Aleksander Herman (WCh) dr art. mal. Dominika Krechowicz (WA) Prof. dr hab. Anna Lisowska Oleksiak (WCh) dr hab. inż. Tomasz Mikulski (WILiŚ) Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (WCh) dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (WCh) II st. kwal. art. mal. Janusz Osicki (WA) dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS) dr inż. arch. Ksenia Piątkowska (WA) dr hab. inż. Jerzy Pluciński (WETI) dr hab. inż. Paweł Sachadyn (WCh) dr hab. inż. Anna Skwierawska (WCh) dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (WA) dr hab. inż. Wojciech Toczek (WETI) dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh) dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh) prof. dr inż. Romuald Zielonko (WETI) Nagrody Rektora indywidualne za działalność organizacyjną (razem wydziały: 24) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 3) dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh) dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG (WOiO) Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. (WEiA) za działalność organizacyjną Nagrody Rektora indywidualne II stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 6) dr hab. inż. Ryszard Barczyński (WFTiMS) dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk (WFTiMS) dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA) prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG (WZiE) za działalność organizacyjną Nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 15) dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh) Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) dr inż. Tadeusz Borzęcki, doc. PG (WOiO) dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (WCh) mgr inż. Krzysztof Dobrzyński (WEiA) dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG (WETI) dr Edyta Gołąb-Andrzejak (WZiE) dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG (WETI) dr Beata Krawczyk-Bryłka (WZiE) prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk (WCh) dr inż. Jacek Rudnicki (WOiO) I st. kwal.art. Janusz Tkaczuk (WA) mgr inż. Elwira Tymoszuk (WZiE) dr inż. Arch. Anna Wancław (WA) prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG (WILiŚ) za działalność organizacyjną 227

13 Nagroda zespołowa za działalność organizacyjną (razem wydziały: 20) Nagroda zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 10) dr inż. arch. Agnieszka Błażko (WA) dr inż. Damian Bocheński (WOiO) dr inż. Henryk Boryń (WEiA) dr inż. Ryszard Sobczak, doc. PG (WFTiMS) dr inż. Sylwia Sobieszczyk (WM) dr inż. Wioletta Szwoch (WETI) dr inż. Beata Majkowska (WM) dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (WILiŚ) dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjna - wniosek prorektora Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG, prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, dr hab inż Elżbieta Urbańska- Galewska, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Władysław Koc, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG Nagroda zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 6) dr inż. Andrzej Augusiak (WEiA) dr inż. arch. Justyna Borucka (WA) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjną wniosek prorektora Zespół WCh: Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna dr Magdalena Popowska (WZiE) dr inż. Jacek Rumiński (WETI) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjna Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. zw. PG, dr Katarzyna Jankowska, dr inż. Aneta Łuczkiewicz, dr inż. Aleksandra Sokołowska Zespół WCh: dr inż. Maciej Walewski dr Katarzyna Baranowska dr inż. Stanisław Konieczny dr hab. inż. Aleksander Herman Nagroda zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 4) Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska- Pempkowiak, prof. zw. prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, 228

14 dr inż. Magdalena Gajewska dr hab. inż. Dariusz Karkosiński (WEiA) dr inż. Sławomir Judek (WEiA) Nagroda Rektora zespołowa za działalność naukową (razem wydziały: 14) Nagroda Rektora zespołowa I stopnia za działalność naukową (razem wydziały:1) Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG, dr inż. Łukasz Kulas, dr inż. Krzysztof Nyka. Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 1) Zespół WA: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska, dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 12) Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Marszal, dr inż. Lech Kilian, dr inż. Krzysztof Zachariasz, dr inż. Waldemar Lis Zespół WFTiMS: dr hab. Bolesław Augustyniak, prof. nadzw. PG, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Marek Chmielewski. Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. zw., dr inż. Aneta Łuczkiewicz, dr Katarzyna Jankowska Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw., dr inż. Magdalena Gajewska, dr inż. Ewa Wojciechowska Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG dr inż. Krzysztof Zięba dr Błażej Prusak dr Aneta Sobiechowska-Ziegert 229

15 Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG dr inż. Krzysztof Zięba dr Aneta Sobiechowska-Ziegert dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG dr inż. Wojciech Szpakowski mgr Barbara Geniusz-Stepnowska NNA Zespół WZiE dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr Wojciech Wyrzykowski dr Przemysław Banasik dr inż. Wojciech Szpakowski Zespół WZiE dr inż. Aleksandra Parteka dr Joanna Wolszczak Derlacz dr Aleksandra Kordalska dr Aneta Sobiechowska Ziegert dr inz. Krzysztof Świetlik dr Justyna Kujawska Zespół WZiE prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska dr Magdalena Olczyk dr inż. Krystian Zawadzki dr inż. Wojciech Szpakowski Zespół WZiE prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka dr inż. Jolanta Łopatowska Zespół WZiE dr inż. Anna Lis dr inż. Jolanta Łopatowska dr inż. Grzegorz Zieliński dr inż. Krzysztof Oliński Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki (razem: 15) dr inż. Maciej Demianowicz (WFTiMS) 230

16 dr inż. Lucyna Holec Gąsior (WCh) dr inż. Adrian Kosowski (WETI) dr inż. Michał Kowalewski (WETI) dr inż. Marcin Kulawiak (WETI) dr inż. Ireneusz Linert (WFTiMS) dr inż. Edyta Malinowska Pańczyk (WCh) dr inż. Michał Meller (WETI) dr inż. Paweł Piotrkowski (WILiŚ) dr inż. Łukasz Pyrzowski (WILiŚ) dr inż. Szymon Racewicz (WEiA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) dr inż. Marcin Strąkowski (WETI) dr inż. Jacek Rak (WETI) dr inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS) Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk PAN dr inż. Adrian Kosowski (WETI) członek Akademii dr Magdalena Popowska (WZiE) prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG (WZiE) prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG (WZiE) Nagroda im. Heweliusza 60-te Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) złoty Medal za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu złoty Medal za Pasywny Radar Akustyczny srebrnym Medalem za System Archiwizacji i Rekonstruowania Nagrań Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) nagroda za rok 2010 za osiągnięcia naukowo badawcze w dziedzinie nauk matematyczno fizyczno-chemicznych za rozprawę dr Aneta Panuszko (WCh) doktorską Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR i obliczeń teoretycznych dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) za szczególne osiągnięcia badawcze w roku 2010 Złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas targów ITM Polska 2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) 231 złoty medal za Pasywny Radar Akustyczny, urządzenie służące do automatycznej detekcji, klasyfikacji, lokalizacji i śledzenia źródeł dźwięku. Nagrody Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lepine (Francja)

17 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) złoty Medal za System do badania i terapii widzenia obuocznego brązowym Medalem za projekt Wirtualny Touchpad Nagroda I stopnia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże mgr inż. arch. Adrian Mania (WA) mgr inż. arch. Mikołaj Stech (WA) mgr inż. arch. Kalina Juchnevič (WA) za projekt dyplomowy pt. Teatr Dramatyczny w Sopocie za projekt dyplomowy p.t. Koncepcja architektonicznourbanistyczna Centrum Yachtingu Marina Wiślana wraz z projektem Muzeum Żeglarstwa za projekt dyplomowy p.t. Pracownia projektowa dla Wydziału Architektury Nagroda II stopnia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże mgr inż. arch. Erik Novokunskij (WA) mgr inż. arch. Anna Ziemba (WA) mgr inż. arch. Krzysztof Szczepański (WA) za projekt dyplomowy p.t. Zespół społeczny przy kościele rzymsko-katolickim za projekt dyplomowy p.t. Miasto jako archiwum. Rozbudowa Irlandzkiej Galerii Narodowej w Dyblinie za projekt dyplomowy p.t. Koncepcja architektonicznourbanistyczna Centrum Yachtingu Marina Wislana wraz z projektem kapitanatu z zespołem szkoleniowym Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Gdańsku mgr inż. arch. Urszula Barczewska (WA) mgr inż. arch. Hanna Wolnik Śliwińska (WA) mgr inż. arch. Joanna Bober (WA) mgr inż. arch. Agnieszka Szanowska (WA) mgr inż. arch. Krzysztof Gąsior (WA) mgr inż. arch. Maciej Busch i Kamila Domachowski (WA) za projekt dyplomowy p.t. Gdańsk-Orunia rewitalizacja poprzez organizację międzynarodowej wystawy ogrodniczej za projekt dyplomowy p.t. Centrum aktywności twórczej w Gdańsku Oliwie za projekt dyplomowy p.t. Aspekt architektoniczny rewitalizacji kwartału zabudowy na Starym Mieście w Pasłęku Nagroda Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów za projekt dyplomowy p.t. Studium zagospodarowania Parku Brzeźnińskiego im. J. Haffnera w Gdańsku za projekt dyplomowy p.t. Spichlerz kultury rewitalizacja kulturowa na terenie Wyspy Spichrzów i Dolnego Miasta w Gdańsku za projekt dyplomowy p.t. Centrum Nauta Nagroda Północnej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Monika Dąbrowska (WA) mgr inż. arch. Urszula Tyszkiewicz (WA) mgr inż. arch. Natalia Ropek (WA) za projekt dyplomowy p.t. Gdańsk przestrzeń możliwości, koncepcja nowej dzielnicy łączącej Stare Miasto z Młodym Miastem za projekt dyplomowy p.t. New York, Broadway Park. Projekt ekologicznego zagospodarowania dzielnicy SoHo Centrum obywatelskie rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej w Koszalinie 232

18 mgr inż. arch. Joanna Bober (WA) za projekt dyplomowy p.t. Aspekt architektoniczny rewitalizacji kwartału zabudowy na Starym Mieście w Pasłęku dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek (WA) Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Nagroda im. Ks. Janusza St. Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni mgr inż. arch. Maria Tołkin (WA) mgr inż. arch. Maciej Busch i Kamila Domachowski (WA) mgr inż. arch. Jakub Piórkowski (WA) mgr inż. arch. Dorota Nowoświecka (WA) za projekt dyplomowy p.t. Terminal lotniczy w Kosakowie za projekt dyplomowy p.t. Centrum Nauta za projekt dyplomowy p.t. Kinogaleria centrum kinematografii i sztuki audiowizualnej w Gdyni za projekt dyplomowy p.t. Węzeł integracyjny Gdynia Karwiny. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rejonu nowego przystanku kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) Koło Naukowe Studentów Fizyki PG (WFTiMS) Kamil Naczk, student kierunku europeistyka (WZiE) II st. kwal. art. mal. Jan Buczkowski, prof. PG (WA) mgr inż. arch. Mariola Bugajska (WA) Anna Rosławska (WFTiMS) Aleksandra Siewert (WFTiMS) mgr inż. arch. Agnieszka Szanowska (WA) Łukasz Skarbek (WEiA) Anna Szreder (WFTiMS) Jan Tuziemski (WFTiMS) Natalia Piwowarska (WCh) mgr inż. arch. Adrian Mania (WA) mgr inż. arch. Mariola Molenda (WA) 233 Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska przyznane dofinansowanie zł na organizację VI Gdańskich Spotkań z Energią Odnawialną. Stypendium w ramach Konkursu dla magistrantów na projekt pracy magisterskiej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (pod kierunkiem dr inż. Izabeli Borucińskiej-Dereszkiewicz.) Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (razem: 9) Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Za projekt dyplomowy p.t. Sala koncertowa z funkcjami towarzyszącymi w Gdańsku lokalizacja teren Stoczni Gdańskiej na zakończenie Drogi do Wolności Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za projekt dyplomowy p.t. Studium zagospodarowania Parku Brzeźnińskiego im. J. Haffnera w Gdańsku Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za projekt dyplomowy pt. Teatr Dramatyczny w Sopocie za projekt dyplomowy p.t. Budynek Dworca Kolejowego w Sopocie wraz z funkcjami towarzyszącymi Nagroda Architektoniczna PRIX D ARCHITECTURE im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

19 mgr inż. arch. Jan Elert (WA) za projekt dyplomowy pt. Blok Kultury, Gdańsk-Zaspa Stypendia Grupy LOTOS S.A. / studenci i doktoranci (razem: 13) Jan Balsewicz (WCh) Piotr Chmielewski (WETI) mgr inż. Karol Dąbek (WCh) Mateusz Ellwart (WEiA) Bartosz Gotowalski (WEiA) Katarzyna Laskowska (WCh) Michał Narożny (WCh) Piotr Potrykus (WETI) Joanna Poreda (WCh) Justyna Romanowicz (WCh) Michał Ryms (WCh) Mateusz Szczepański (WEiA) Marek Tobiszewski (WCh) najlepsza praca magisterska nagroda konkursowa najlepsza praca magisterska nagroda konkursowa Rafał Bielski (WFTiMS) Agata Bojarska (WFTiMS) Mirosław Czapliński (WETI) Anna Fularczyk (WETI) Krzysztof Herdzik (WFTiMS) Aleksander Igielski (WETI) Maciej Klein (WFTiMS) Piotr Kosyn (WZiE) Karolina Kuśmierczyk (WZiE) Aleksandra Mudlaff (WZiE) Natalia Piwowarska (WCh) Izabella Raulin (WETI) Łukasz Skarbek (WEiA) Tomasz Smolarek (WZiE) Jan Sobuś (WFTiMS) Jan Tuziemski (WFTiMS) Przemysław Tusk (WETI) Jacek Wąsik (WFTiMS) Patryk Wąsik (WFTiMS) Adam Wróbel (WFTiMS) Anna Zakrocka (WILiŚ) Filip Żywicki (WETI) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego / studenci (razem: 22) Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego dr Aneta Panuszko (WCh) Nagroda za nowatorską i przyszłościową w chemii supramolekularnej tematykę i dużą samodzielność doktorantki: praca doktorska Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR oraz obliczeń teoretycznych (Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret Nagrody i wyróżnienia Targów TECHNICON-INNOWACJE 2011 (razem: 20) 234

20 dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Technologii Tłuszczów i Detergentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Technologii Leków i Biochemii oraz Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej (WCh) dla Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) Wyróżnienie w Konkursie o Medal MERCURIUS GEDANENSIS za zamknięty zbiornik do hodowli ryb GRAND PRIX INNOWACJE 2011 w Konkursie INNOWACJE 2011 za przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych za pomocą zjawiska Ramana WYRÓŻNIENIE SPECJALNE w Konkursie INNOWACJE 2011 za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia za bezpompowy chromatograf cieczowy do zastosowań dydaktycznych i prostych analiz NAGRODA SPECJALNA INNOWACJE Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za Water Discus Hotel ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za HYDROPod - gondolowy śruboster o napędzie hydraulicznym ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za system wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za technologię jednostopniowego wytwarzania półproduktów przemysłów kosmetycznego i chemicznego SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za pianki poliuretanowe modyfikowane białkami zwierzęcymi do zastosowań biomedycznych SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za temperaturowe czujniki poziomu cieczy SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za biomateriał o aktywności przeciwdrobnoustrojowej SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za pieczywo z dodatkiem ziarna soi kiełkowanego na pożywce z dodatkiem SeO2 jako żywność funkcjonalną uzupełniającą niedobory selenu w diecie SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za dekadowy fotodetektor promieniowania elektromagnetycznego na bazie związków molekularnych i polimerów 235

21 półprzewodnikowych dla Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku (WETI) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA) SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za I-Wagę - urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za komputerowe narzędzie do badania i treningu widzenia obuocznego z wykorzystaniem SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za wysokosprawny falownik napięcia nowej generacji z tranzystorów mocy SiC JFET z węglika krzemu dla elektrowni wiatrowych i napędów silników wysokoobrotowych SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za system zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych "ECV-10" dla GASSTECH PP Sp z o.o. oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (WM) SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi Nagroda konferencyjna Best Paper Award (razem: 5) dr inż. Jacek Stefański, mgr inż. Wojciech Siwicki, (WETI) dr inż. Piotra Szczuko (WETI) mgr inż. Sławomir Ambroziak (WETI) dr inż. Jan Daciuk (WETI) The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florencja IV Międzynarodowa Konferencja Multimedia Communications, Services and Security MCSS 2011, Kraków XXX Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2011, Warszawa International Conference on Implementation and Application of Automata, Blois we Francji prof. Bogdan Kosmowski, dr inż. Robert Bogdanowicz, dr inż. Marcin Gnyba, dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska (WETI) zaproszone wykłady w ramach European Summer School on Plasma Applications In Material Science, w Uniwersytecie w Greifswaldzie, Niemcy Sławomir Ambroziak (WETI) Rafał Andrzejczyk (WM) Beata Bochentyn (WFTiMS) Krzysztof Ciunel (WCH) Krzysztof Czarnecki (WETI) Magdalena Danowska (WFTiMS) Michał Ditrich (WM) Krzysztof Formela (WCH) Agnieszka Głowacz (WCH) Innodoktoranci, IV EDYCJA (razem stypendiów 2011/2012: 32) 236

22 Grzegorz Gorczyca (WCH) Karolina Gottfried (WCH) Ewa Janicka (WCH) Katarzyna Januszewicz (WCH) Tomasz Kocejko (WETI) Łukasz Kopeć (WILiŚ) Marta Koperska-Kośmicka (WA) Monika Kosikowska (WCH) Jerzy Krukowski (WM) Karol Niklas (WEiA) Mirosław Owczarz (WM) Anna Panek (WCH) Jędrzej Pietryka (WEiA) Maciej Radzieński (WEiA) Joanna Reszczyńska (WCH) Anna Sulej (WCH) Milena Supernak (WM) Janusz Szewczyk (WEiA) Paweł Szymański (WM) Maciej Tankiewicz (WCH) Paweł Wojda (WFTiMS) Marcin Witkiewicz (WM) Agata Zygler (WCH) Pozostałe nagrody i wyróżnienia: Program MBA Zarządzanie Strategiczne, Programami i Projektami realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (WZiE) dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA) dr inż. Szymon Racewicz (WEiA) dr Joanna Wolszczak-Derlacz (WZiE) Zespół WA: dr inż. arch. Wojciech Targowski mgr inż. arch. Piotr Mazur dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG Zespół WA: dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG mgr inż. arch. Piotr Mazur dr inż. arch. Wojciech Targowski Zespoł WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, dr inż. Magdalena Gajewska, dr inż. Arkadiusz Ostojski dr inż. Ewa Wojciechowska Zespół WFTiMS: mgr inż. Łukasz Miądowicz, mgr inż. Mateusz Kuszner, III miejsce w kategorii specjalizacji Egineering and Project Management w międzynarodowym rankingu Master Eduniversal Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrodę przyznano mu za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji związanych tematycznie z rozprawą I nagroda w konkursie na najlepszą pracę doktorską przyznawaną przez Prezesa Zarządu spółki ENERGA S.A. Projekt: Jean Monnet Studies in Economic Integration: within and beyond Europe grant w ramach programu Jean Monnet Teaching Module, instytucja sprawcza: Komisja Europejska I nagroda w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt Waterfront Gdyni a biurowiec Nordea oraz hotel I nagroda w konkursie architektoniczno-urbanistyczny na projekt kompleksu składającego się: Centrum Nanotechnologii B Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingiem podziemnym. wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego Wdrożenie i promocja inżynierii ekologicznej na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków przyznane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT II nagroda w Europejskim konkursie Intel Challenge 237

23 dr inż. Bartosz Reichel, Zespół WFTiMS: II miejsce w Konkursie Gdyński Biznesplan 2011 mgr inż. Łukasz Miądowicz, (WFTiMS) mgr inż. Mateusz Kuszner, (WFTiMS) dr inż. Bartosz Reichel, (WFTiMS) mgr Bruno Schivinski - doktorant (WZiE) I nagroda konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości 2011 Studenci WCh: Przemysław Stankiewicz Natalia Pawelska Andrzej Rogala Beata Kamińska Anna Gołąbiewska Agnieszka Guzman-Sielicka Przemysław Sielicki Tomasz Chmiel Tomasz Dymerski Sylwia Król Katarzyna Schaefer Jolanta Stocka Grzegorz Boczkaj Maciej Tankiewicz Marta Wasielewska Ewa Olkowska Anna Sulej Justyna Płotka Marta Słomińska Agata Spietelun Marek Klein Mariusz Marć Andreas Haenel Marek Tobiszewski Sylwia Narkowicz Anna Piekarska Agata Zygler Anna Jakimska Paulina Biernacka Aleksandra Miszkiel Magdalena Niemira Anita Sosnowska (Dopierała) Studenci WFTiMS: Anna Kafar, SDF Szymon Stańczyk, SDF Beata Bochentyn, SDF Weronika Pelc-Garska, SDF Krzysztof Leo, SDF Agnieszka Kaczkowska, SDF Katarzyna Gdula-Kasica, SDF Małgorzata Pułka, SDF Magdalena Danowska, SDF Studenci WFTiMS: Wojciech Bieńskowski Karol Fifielski Mateusz Glass Stypendia Inter PhD : Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych Technologii (Projekt: POKL /09) Okres realizacji: Stypendia za wyniki w nauce Projekt Inżynieria Materiałowa przyszłość gospodarki (Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki; inicjatywa międzywydziałowa; Projekt współfinansowany przez Unię 238

24 Patryk Habkowski Agnieszka Hennig Katarzyna Hołowacz Amadeusz Kerlin Paweł Kiermas Magdalena Kowalska Anna Lange Ariel Lenarciak Tomasz Lewandowski Elwira Lisińska Piotr Machlik Mateusz Olbryś Mateusz Podgórski Marek Raczkowski Aneta Rudzińska Justyna Słowińska Judyta Strychalska Michalina Walas mgr inż. Magdalena Danowska (WCh) Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gdyńska Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autora najlepszej pracy dyplomowej z zakresu nowoczesnych technologii realizowanej na PG: za pracę dyplomową Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych modyfikowane nanodopełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych Zespół WCh: dr inż. Łukasz Piszczyk, mgr inż. Magdalena Danowska, dr inż. Michał Strankowski, dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. PG /KTP/ Nagrody za projekt: Sztywne pianki poliuretanowe nowej generacji : złoty medal Technicon Innowacje 2011 (jw.), srebrny medal Expochem 2011 i MT iena (Niemcy), brązowy medal Archimedes 2011 (Moskwa). Koło Naukowe Studentów Fizyki PG (WFTiMS) StRuNa 2011 / wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów w kategorii Konferencja Roku 2011 za projekt "VI Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną". dr inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS) I nagroda w VII konkursie miesięcznika Forum Akademickie za artykuł popularnonaukowy Nanorurki mają moc (o zastosowaniu bioogniw paliwowych do zasilania urządzeń wszczepialnych) Nagrody sportowe studentów: Matra Mierzejewska (WZiE) I miejsce drużynowe w Ergometrze Wioślarskim na Akademickich Mistrzostwach Polski w Warszawie 239

25 (klasyfikacja Politechniki) Wojciech Kowalski (WZiE) Srebrny medal drużynowy oraz vice Mistrz Polski w tenisie stołowym na Akademickich Mistrzostwach w Krakowie Tymon Sadowski (WOiO) 1-miejsce (AZS Politechnika Gdańska sternik) Omega Sport / Żeglarski Puchar Polski Filip Pietrzak (WOiO) 1-miejsce (AZS Politechnika Gdańska sternik) Omega Standard / Żeglarski Puchar Polski 240

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. 17 grudnia 2014 r.

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. 17 grudnia 2014 r. Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej 17 grudnia 2014 r. Medale Komisji Edukacji Narodowej dr hab. inż. Paweł Bućko prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska dr inż. Leszek Dąbrowski dr

Bardziej szczegółowo

Medale za Długoletnią Służbę

Medale za Długoletnią Służbę Medale za Długoletnią Służbę Medal Złoty mgr inż. Mirosław Grygorowicz mgr inż. Renata Kuczyńska dr inż. Roman Pawłowicz dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. nadzw. PG inż. Józef Stępniewski mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR4/OW2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

KOMUNIKAT NR4/OW2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO KOMUNIKAT NR4/OW2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO Komisja Wyborcza podaje zweryfikowane listy kandydatów na elektorów do WKE i UKE w grupach A, B i D. I. Zweryfikowana lista kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Odbiór zamówień: Adres dla dostaw i osoby upoważnione do odbioru sprzętu AGD i RTV Politechnika Gdańska Wydział Architektury (WA)

WYKAZ. Odbiór zamówień: Adres dla dostaw i osoby upoważnione do odbioru sprzętu AGD i RTV Politechnika Gdańska Wydział Architektury (WA) Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 4 do umowy Nr postępowania: ZP/241/055/D/12 WYKAZ jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru zamówienia na:

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk, r. Uczelniana Komisja Wyborcza. KOMUNIKAT nr 8/2016

POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk, r. Uczelniana Komisja Wyborcza. KOMUNIKAT nr 8/2016 POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk, 18.03.2016 r. Uczelniana Komisja Wyborcza KOMUNIKAT nr 8/2016 1. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku ponowionych wyborów w Okręgu Wyborczym nr 10 i Okręgu Wyborczym

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2008-2016 Medal za

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, medali oraz nagród Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia i jubileusze zawodowe

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, medali oraz nagród Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia i jubileusze zawodowe Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, medali oraz nagród Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia i jubileusze zawodowe Przemówienie Rektora Politechniki Opolskiej prof. dra hab. inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany Fundacji "Dorotkowo" w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany Fundacji Dorotkowo w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany Fundacji "" w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota przekazana na rzecz organizacji Urząd Skarbowy Mariola

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

3. SOKOŁOWSKI Kamil, lat 23, zam. Mońki zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. SOKOŁOWSKI Kamil, lat 23, zam. Mońki zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mońkach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA Warszawa, dnia 27 lutego 2016r. LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA ZA ZASŁUGI NA RZECZ STOWARZYSZENIA. Oddział Regionalny lub Biuro nominujące kandydata Imię i nazwisko laureata Medal lubelskie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010r. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Okrzei 1 Tel. (054) 287-24-78 1. Drzewiecka Barbara

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49/2015. Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 49/2015. Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Tarnowcu Siedziba : Dom Ludowy w Tarnowcu. Lp. Imię (imiona) Nazwisko Zamieszkały(a) Funkcja Podmiot zgłaszający 1 Grzegorz Jasiński Tarnowiec 2 Elżbieta Dłuska Tarnowiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Oddział Zamiejscowy w Chełmie Oddział Zamiejscowy w Chełmie z dnia 19 maja 2016 r., na wniosek Wojewody Lubelskiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i wynalazczości odznaczony zostaje: Złotym

Bardziej szczegółowo

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 sala gimnastyczna 1. Andersen Martha Alexandra 2. Araszewski Sebastian Adam 3. Arendt Ewelina Julia 4. Baranowski Jakub Kornel 5. Biskupska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Lp. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres  Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres e-mail Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 zbigniew.gwadera@lodzkie.pl Agata Rutkowska z-ca Dyrektora 1210 agata.rutkowska@lodzkie.pl Samodzielne Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wraz z adresami i osobami upoważnionymi do odbioru sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydział studentów do szkół podstawowych wyłonionych w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście GRUPA C PRAKTYKA -TYGODNIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ TERMIN PRAKTYK:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, Będkowice. Komisji.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, Będkowice. Komisji. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Będkowicach siedziba komisji: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Lp Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania 1 Anna Jadwiga zam. Będkowice

Bardziej szczegółowo