3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE"

Transkrypt

1 3.8. OSIĄGNIĘCIA STUDENCKIE, DOKTORANCKIE, PRACOWNICZE Osiągnięcia, nagrody i stypendia pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Gdańskiej uzyskane w 2011 r. Imię i nazwisko, wydział Opis osiągnięcia prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (WETI) prof. dr hab. Paweł Horodecki (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Józef Sienkiewicz (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (WZiE) dr hab. inż. Janusz Kozak (WOiO) dr Maciej Bobrowski (WFTiMS) mgr inż. Aniela Tejchman (DSM) dr inż. Łukasz Kulas (WETI) dr inż. Grzegorz Jasiński (WETI) dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) mgr inż. Mateusz Mazur (WETI) Projekty 7 Programu Ramowego UE (w UE) ADDPRIV-PRIVeILLANCE - Automatic data relevancy Discrimination for a privacy-sensitive video surveillance, kwota fin.: UE QOLAPS - Quantum resources: conceptuals and applications kwota fin.: UE DYNAMICOL - Ultrafast Charge Transfer in ion-atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods kwota fin.: UE Kontrakty w ramach innych programów UE (w PLN i UE) EUROENVIRON - Zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach z wykorzystaniem serwera WWW kwota fin.: PLN NEWCOMAT - Nowa generacja stalowych, laserowo spawanych paneli sandwichowych, z wypełniaczem z geokruszywa kwota fin.: PLN Polsko-Szwajcarski Program Badawczy ENERLIQ - Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology kwota fin.: PLN Programu Erasmus typu Mobilność - szkoły wyższe - dofinansowanie na realizację wyjazdów studentów i pracowników, kwota fin.: UE Projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (od ~ 500 tyś. w PLN) dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. nadzw. PG (WETI) dr inż. Rafał Lech (WETI) prof. dr hab. inż Michał Mrozowski, prof. zw. (WETI) LIDER "Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków" kwota fin.: PLN LIDER "Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza", kwota fin.: PLN LIDER "Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej", kwota fin.: PLN LIDER Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskie, kwota fin.: PLN "Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni i zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym". OR , kwota fin.: PLN Projekty Narodowe Centrum Nauki (od ~ 500 tyś. w PLN) Badania anten konformnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy, 2011/01/D/ST7/06639 kwota fin.: PLN Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowoprzepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości", 2011/01/B/ST7/

2 prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman (WILiŚ) dr inż. Andrzej Nowak (WCh) dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG (WOiO) kwota fin.: PLN Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej stateczności kwota fin.: PLN Materiały anodowe otrzymane na drodze pirolizy polimerów preceramicznych oraz mieszanin polimer proceramiczny/polimer naturalny, kwota fin.: PLN Modelowanie własności zmęczeniowych połączeń w laserowo spawanych stalowych panelach Sandwich, kwota fin.: PLN Dotacja Funduszu Nauki i Technologii Polskiej prof. dr hab. inż.. Andrzej Czyżewski, prof. zw. (WETI) prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. (WCh) "System monitoringowy oparty na regułach zachowania prywatności i rozróżniania rzeczywistej przydatności zebranych danych do śledzenia zagrożeń", Anova IT Conculting S.L Wielofunkcyjny system analizy powierzchni pracujący w ultra wysokiej próżni IA Dec. Nr 544/FniTP/155/2010 kwota fin.: PLN. Agencja Rozwoju Pomorza S.A dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. (WETI) CT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. (WCh) prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. (WM) prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nazw (WM) prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. (WM) RECO Balic 21 Tech (RB21T) w ramach Balic Sea Region (EFRR). Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , na podstawie umowy UDA RPPM /08 00 z dnia r. - utworzenie i wyposażenie Laboratorium Biomateriałów na Wydz. Mechanicznym Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego); Działanie 13.1; termin realizacji: W ramach projektu planowane są: - remont i wyposażenie sali 208 WM, PLN - remont i wyposażenie sali 264 WM (w GG PG), PLN Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy UDA POIS /08-00 z dnia r. W Centrum Nanotechnologii B (bud. WM) 217

3 przewiduje się umiejscowienie 11 specjalistycznych laboratoriów i ich wyposażenie, sali audytoryjnej oraz pomieszczeń dydaktycznych. prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nazw (WM) Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL /09 z dnia r. Okres realizacji projektu: Cel projektu: Rozwój kształcenia na kierunku zamawianym Mechatronika. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nazw. (WFTiMS) Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki; inicjatywa międzywydziałowa; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL /09-00 z dnia Okres realizacji projektu: ; Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa. Grant aparaturowy amerykańskiej firmy prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. (WETI) grant aparaturowy amerykańskiej firmy NVIDIA Awanse (liczba) Tytuły profesorskie: 1 (WA); 2 (WCh); 2 (WFTiMS); 1 (WILiŚ); 1 (WOiO) Habilitacje: 2 (WCh); 3 (WEiA); 2 (WFTiMS); 7 (WILiŚ); 1 (WOiO) 1 (WZiE) Doktoraty: 7 (WA); 29 (WCh); 21 (WETI); 1 (WEiA); 8 (WFTiMS); 8 (WILiŚ); 2 (WM); 2 (WOiO); 2 (WZiE). Prof. = 7 Hab. = 16 Dr = 80 Medale Komisji Edukacji Narodowej (razem wydziały: 26) dr Ewa Augustin (WCh) prof. dr hab. inż. Bolesław Augustyniak (WFTiMS) dr inż. arch. Agnieszka Błażko (WA) dr hab. inż. Henryk Bugłacki (WOiO) dr Małgorzata Dymnicka (WA) dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr inż. Władysław Grzesiak (WILiŚ) dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr inż. Zbigniew Kędra (WILiŚ) mgr inż. Antoni Konitz (WCh) dr hab. Beata Krawczyk (WCh) dr inż. Michał Krężelewski (WOiO) dr inż. Jarosław Łuszcz (WEiA) dr hab. inż. Tomasz Mikulski (WILiŚ) dr inż. Mirosław Mizan (WEiA) prof. dr hab. inż. Leon Murawski (WFTiMS) dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. nadzw. PG (WEiA) dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG (WA) prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski (WFTiMS) dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. nadzw. PG (WZiE) 218

4 Prof. dr hab. inż. Halina Szeląg (WCh) dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh) dr inż. Ryszarda Wojdak (WILiŚ) dr inż. Stanisław Wojtas (WEiA) dr hab. inż. Jan Zielkiewicz (WCh) Odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (razem wydziały: 45) Złote medale: dr inż. Tomasz Andrzejewski (WCh) dr inż. Jan Bielański (WOiO) Zofia Bołtakis (WA) mgr inż. Bożena Dunajska (WCh) inż. Andrzej Gackowski (WEiA) mgr inż. Zbigniew Górski (WOiO) prof. dr hab. inż. Jan Hupka (WCh) inż. Kazimierz Jancen (WILiŚ) Eryka Jadeszko (WEiA) dr inż. Elżbieta Jereczek-Wawer (WCh) dr inż. Stanisław Konieczny (WCh) Krzysztof Liedtke (WETI) Bożena Litwin (WA) mgr inż. Danuta Łutowicz (WOiO) dr Maria Meler-Kapcia (WOiO) Maria Nickel (WCh) dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. (WEiA) dr inż. Andrzej Skiba (WEiA) dr inż. Paweł Sowiński (WCh) dr inż. Janusz Stasiak (WOiO) Barbara Szafrańska (WZiE) Anna Szarejko (WOiO) dr hab. inż. Stanisław Taryma (WM) Halina Wiatrzewska (WEiA) Zbigniew Wojan (WETI) mgr inż. Andrzej Wołoszyn (WOiO) mgr inż. Andrzej Wróblewski (WM) za długoletnią służbę Srebrne medale: Maria Chmielewska (WZiE) mgr Mariola Kummer (WZiE) Teresa Ordon (WA) Przemysław Rak (WA) Stefan Szulc (WETI) dr inż. Andrzej Wilk (WEiA) mgr Jolanta Zagórska (WM) za długoletnią służbę 219

5 Brązowe medale: dr inż. Rafał Gawarkiewicz (WM) mgr inż. Lucyna Elżbieta Grabarczyk (WILiŚ) dr inż. Marzena Jadwiga Kurpińska (WILiŚ) dr inż. Krzysztof Manuszewski (WETI) dr inż. Katarzyna Ewa Weinerowska-Bords (WILiŚ) dr Joanna Wolszczak- Derlacz (WZiE) dr hab. inż. Wojciech Witkowski (WILiŚ) mgr Gabriela Wołoszyk (WM) za długoletnią służbę dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (WA) dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik, prof. PG (WA) Złoty Krzyż Zasługi dr inż. Marianna Sankiewicz, (WETI) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG (WETI) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Nagrody, wyróżnienia i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (razem wydziały: 30) prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (PG) prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ) Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) nagroda indywidualna II stopnia dla Rektora za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2010/2011 nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia za podręcznik Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics dyplom i nagrody za wynalazki nagrodzone w 2010 roku na międzynarodowych targach innowacji i wynalazczości list gratulacyjny za projekt pod nazwą Wirtualny Touchpad, nagrodzony Brązowym Medalem na paryskich targach Concours Lepine

6 dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) dr inż. Dariusz Dereniowski (WETI) dr Joanna Wolszczak-Derlacz (WZiE) Barbara Dymerska, (WFTiMS) dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) Krzysztof Herdzik, (WFTiMS) Maciej Klein, (WFTiMS) Marek Kuciński (WEiA) dr inż. Łukasz Kulas (WETI) dr inż. Adam Lamęcki (WETI) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) dr inż. arch. Ksenia Piątkowska (WA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) Łukasz Skarbek (WEiA) Jan Sobuś, (WFTiMS) dr inż. Robert Bogdanowicz (WETI) dr inż. Grzegorz Cholewiński (WCh) dr inż. Lucyna Holec Gąsior (WCh) dr inż. Błażej Kudłak (WCh) dr inż. Adam Kusiek (WETI) dr inż. Justyna Łuczak (WCh) dr inż. Wojciech Marynowski (WETI) dr inż, Sebastian Molin (WETI) dr inż. Rafał Piątek (WCh) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców stypendium programu Top 500 Innovators Stypendium programu Lider stypendium konkursu Juwentus Plus 2011 Stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach programu Mobilność Plus dr inż. Anna Zielińska Jurek (WCh) stypendium konkursu Juwentus Plus 2011 Nagrody Ministra Kultury (razem: 1) dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek (WA) Brązowy medal Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (razem wydziały: 9) dr inż. Iwona, Aniela Gabriel (WCh) dr inż. Adam Kusiek (WETI) dr inż. Wojciech Marynowski (WETI) dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. nadzw PG (WCh) Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. (WCh) mgr inż. Sebastian Molin (WETI) Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. (WCh) Enzymy szlaku biosyntezy lizyny: nowe cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej w ramach \programu POMOST/2010-2/4 stypendium dla młodych uczonych Start stypendium dla młodych uczonych Start Wsparcie dla kobiet w ciąży - w ramach Programu POMOST_C/33 Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej w ramach Programu VENTURES/2010-5/2 stypendium dla młodych uczonych Start Subsydium profesorskie programu MISTRZ pod nazwą Nowe procedury dla analityki środowiskowej i badań nad funkcjonalną żywnością 221

7 Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. (WCh) mgr inż. Agata Mechlińska (WCh) Ocena stabilności oksydatywnej olejów roślinnych z zastosowaniem promieniowania UV i techniki SPME/GC w ramach Programu VANTURES/ stypendium dla młodych uczonych Start Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Józef Wożniak, prof. zw. PG członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (WETI) Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Piotr Barbarewicz z Uniwersytetu w Udine we Włoszech (WA) medale za zasługi dla PG Nagrody Rektora za całokształt dorobku dr inż Henryk Boryń, (WEiA) dr inż. Andrzej Jędruch, prof. nadzw. PG (WETI) dr Andrzej Kuczkowski (WFTiMS) prof. dr hab. inż. Leon Murawski, prof. zw. PG (WFTiMS) za całokształt dorobku Nagrody Rektora indywidualne r. (razem wydziały: 36) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 6) dr inż. arch. Agnieszka Błażko, (WA) art. mal. Jan Buczkowski, prof. nazw PG (WA) dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr hab. Ewa Klugmann Radziemska (WCh) dr hab. inż. Michał Pilarczyk (WCh) dr inż. Jacek Rumiński (WETI) za działalność dydaktyczną Nagroda indywidualna Rektora II stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 13) dr inż. Henryk Bieszk (WCh) dr inz. arch. Justyna Borucka (WA) dr hab. Karol Dziedziul (WFTiMS) mgr inż. arch. Janusz Gujski (WA) prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski (WILiŚ) dr inż. Krzysztof Leja (WZiE) dr inż. Ireneusz Mosoń (WEiA) dr hab. inż. Wacław Matulewicz (WEiA) dr inz. arch. Andrzej Prusiewicz (WA) dr inż. Jacek Skibicki (WEiA) dr inz. arch. Marek Sztafrowski (WA) dr inż. Andrzej Szuwarzyński (WZiE) dr inż. Katarzyna Weinerowska-Bords (WILiŚ) za działalność dydaktyczną Nagroda indywidualna Rektora III stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 17) dr inż. Andrzej Ambroziak (WILiŚ) dr inż. Jacek Gębicki (WCh) za działalność dydaktyczną dr inż. Jacek Klucznik (WEiA) 222

8 dr inż. Roman Liberacki (WOiO) dr inż. Krzysztof Manuszewski (WETI) dr inż. Robert Małkowski (WEiA) dr inż. arch. Piotr Marczak (WA) dr hab. inż. Roman Partyka (WEiA) dr inż. arch. Magdalena Podwojewska (WA) prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki (WA) dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) dr inż. Paweł Syty (WFTiMS) dr hab. inż. Halina Szeląg (WCh) dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. (WEiA) dr inż. Marek Wołoszyk (WEiA) dr inż. Małgorzata Zięba (WZiE) Nagrody Rektora zespołowe r. (razem wydziały: 16 ) Nagrody Rektora zespołowe II stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 4) Zespół WFTiMS: dr inż. Marek Chmielewski, dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. nadzw. PG, mgr inż. Beata Bochentyn, mgr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, mgr inż. Katarzyna Gdula-Kasica, dr inż. Jakub Karczewski. Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG, dr inż. Dariusz Gąsiorowski Zespół WZiE : prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG dr inż. Piotr Figura Zespół WOiO: dr inż. Wojciech Litwin mgr inż. Wojciech Leśniewski mgr inż. Dariusz Duda dr inż. Damian Bocheński dr inż. Janusz Lemski, doc. PG Nagrody Rektora zespołowe III stopnia za działalność dydaktyczną (razem wydziały: 12) Zespół WA: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek dr inż. arch. Justyna Borucka mgr inż. arch. Stanisław Dopierała mgr inż. arch. Piotr Mazur 223

9 dr inż. arch. Andrzej Rożeński dr inż. arch. Marek Gawdzik dr inż. arch. Waldemar Leszkiewicz dr inż. arch. Elżbieta Marczak dr inż. arch. Piotr Marczak dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, Zespół WCh: Prof. dr hab. inż. Barbara Becker Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Andrzej Dyka, dr inż Tomasz Białaszewski, mgr inż. Michał Czubenko, dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. nadzw. PG, dr hab. inż Jerzy Konorski, dr inż. Henryk Kormański, dr inż. Janusz Kozłowski, dr inz. Michał Meller, prof. dr hab. inż Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG, dr inż. Paweł Raczyński, dr inż. Krystyna Rudzińska-Kormańska, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, prof. nadzw. PG. Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy Balicki, mgr inż. Tomasz Boiński, dr inż. Piotr Brudło, dr inż. Paweł Czarnul, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, dr inż. Robert Janczewski, dr hab. inż. Wojciech Molisz, dr Paweł Obszarski, dr inż. Piotr Szpryngier, dr inż. Julian Szymański. Zespół WETI: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Małgorzata Gajewska, dr inż. Sławomir Gajewski, dr inż. Andrzej Marczak, dr inż. Jarosław Sadowski, dr inż. Jacek Stefański. Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG, dr inż. Bogdan Bartosiński, 224

10 dr inż. Zbigniew Czaja, dr inż. Lech Hasse, dr inz. Jerzy Hoja, dr inż. Miron Kłosowski, dr hab. inż. Jerzy Konorski, dr inż. Michał Kowalewski, dr inż. Grzegorz Lentka, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, dr inż. Michał Rewieński, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, dr hab. inż. Janusz Smulko, dr inż. Barbara Stawasz-Graczyk, dr inż. Arkadiusz Szewczyk, dr hab. inż. Wojciech Toczek. Zespół WEiA: dr inż. Artur Cichowski dr inż. Wojciech Śleszyński dr inż. Paweł Szczepankowski Zespół WEiA: dr inż. Leszek Jarzębowicz dr inż. Sławomir Judek Zespół WEiA: dr inż. marek Chomiakow dr hab. inż. Wacław Matulewicz dr hab. Ryszard Arendt mgr inż. Andrzej Kopczyński Zespół WFTiMS: dr Brygida Mielewska, mgr Tomasz Neumann, mgr inż. Justyna Szostak. Zespół WILiŚ: dr inż. Krzysztof Czerwionka, dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. nadzw. PG Zespół WZiE : dr hab. Bolesław Garbacik, prof. nadzw. PG dr Jacek Jakubowski Nagrody Rektora indywidualne za działalność naukową (razem wydziały: 66) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 24) dr inż. Wojciech Blacharski (WM) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (WOiO) prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler (WOiO) dr hab. Krystyna Gomółka, prof. nadzw. PG (WZiE) prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. Paweł Horodecki, (WFTiMS) prof. dr hab. Tadeusz Jankowski, (WFTiMS) 225 za działalność naukową

11 dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. Józef Kur (WCh) dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (WILiŚ) dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA) mgr inż. arch. Piotr Mazur (WA) Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. PG (WA) prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM) dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG (WZiE) dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (WA) prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, prof. zw. PG (WM) prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki (WZiE) prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. (WILiŚ) dr Joanna Wolszczak Derlacz (WZiE) dr hab. art. mal. Krzysztof Wróblewski (WA) prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG (WILiŚ) Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 18 ) prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA) dr inż. Janusz Datta (WCh) prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (WOiO dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG (WETI) dr hab. Ewa Klugmann Radziemska (WCh) dr inż. Tomasz Korol (WZiE) prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski (WOiO) prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Eugenuisz Kozaczka (WOiO) dr Ewa Lechman (WZiE) dr hab. inż. Wacław Matulewicz (WEiA) prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG (WETI) dr inż. Aleksandra Parteka (WZiE) dr hab. inż. Grzegorz Redlarski (WEiA) prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (WCh) prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG (WETI) za działalność naukową Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 24) dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE) dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh) dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (WZiE) dr hab. inż. Anna Dołęga (WCh) dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS) dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. nadzw. PG (WZiE) za działalność naukową 226

12 Prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski (WCh) dr hab. inż. Aleksander Herman (WCh) dr art. mal. Dominika Krechowicz (WA) Prof. dr hab. Anna Lisowska Oleksiak (WCh) dr hab. inż. Tomasz Mikulski (WILiŚ) Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (WCh) dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (WCh) II st. kwal. art. mal. Janusz Osicki (WA) dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS) dr inż. arch. Ksenia Piątkowska (WA) dr hab. inż. Jerzy Pluciński (WETI) dr hab. inż. Paweł Sachadyn (WCh) dr hab. inż. Anna Skwierawska (WCh) dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (WA) dr hab. inż. Wojciech Toczek (WETI) dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh) dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh) prof. dr inż. Romuald Zielonko (WETI) Nagrody Rektora indywidualne za działalność organizacyjną (razem wydziały: 24) Nagrody Rektora indywidualne I stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 3) dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh) dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG (WOiO) Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. (WEiA) za działalność organizacyjną Nagrody Rektora indywidualne II stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 6) dr hab. inż. Ryszard Barczyński (WFTiMS) dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG (WILiŚ) prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG (WETI) prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk (WFTiMS) dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA) prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG (WZiE) za działalność organizacyjną Nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 15) dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh) Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (WCh) dr inż. Tadeusz Borzęcki, doc. PG (WOiO) dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (WCh) mgr inż. Krzysztof Dobrzyński (WEiA) dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG (WETI) dr Edyta Gołąb-Andrzejak (WZiE) dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG (WETI) dr Beata Krawczyk-Bryłka (WZiE) prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk (WCh) dr inż. Jacek Rudnicki (WOiO) I st. kwal.art. Janusz Tkaczuk (WA) mgr inż. Elwira Tymoszuk (WZiE) dr inż. Arch. Anna Wancław (WA) prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG (WILiŚ) za działalność organizacyjną 227

13 Nagroda zespołowa za działalność organizacyjną (razem wydziały: 20) Nagroda zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 10) dr inż. arch. Agnieszka Błażko (WA) dr inż. Damian Bocheński (WOiO) dr inż. Henryk Boryń (WEiA) dr inż. Ryszard Sobczak, doc. PG (WFTiMS) dr inż. Sylwia Sobieszczyk (WM) dr inż. Wioletta Szwoch (WETI) dr inż. Beata Majkowska (WM) dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (WILiŚ) dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjna - wniosek prorektora Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG, prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, dr hab inż Elżbieta Urbańska- Galewska, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Władysław Koc, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG Nagroda zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 6) dr inż. Andrzej Augusiak (WEiA) dr inż. arch. Justyna Borucka (WA) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjną wniosek prorektora Zespół WCh: Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna dr Magdalena Popowska (WZiE) dr inż. Jacek Rumiński (WETI) udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjna Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. zw. PG, dr Katarzyna Jankowska, dr inż. Aneta Łuczkiewicz, dr inż. Aleksandra Sokołowska Zespół WCh: dr inż. Maciej Walewski dr Katarzyna Baranowska dr inż. Stanisław Konieczny dr hab. inż. Aleksander Herman Nagroda zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną (razem wydziały: 4) Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska- Pempkowiak, prof. zw. prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, 228

14 dr inż. Magdalena Gajewska dr hab. inż. Dariusz Karkosiński (WEiA) dr inż. Sławomir Judek (WEiA) Nagroda Rektora zespołowa za działalność naukową (razem wydziały: 14) Nagroda Rektora zespołowa I stopnia za działalność naukową (razem wydziały:1) Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG, dr inż. Łukasz Kulas, dr inż. Krzysztof Nyka. Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 1) Zespół WA: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska, dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za działalność naukową (razem wydziały: 12) Zespół WETI: prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Marszal, dr inż. Lech Kilian, dr inż. Krzysztof Zachariasz, dr inż. Waldemar Lis Zespół WFTiMS: dr hab. Bolesław Augustyniak, prof. nadzw. PG, dr inż. Leszek Piotrowski, dr inż. Marek Chmielewski. Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. zw., dr inż. Aneta Łuczkiewicz, dr Katarzyna Jankowska Zespół WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw., dr inż. Magdalena Gajewska, dr inż. Ewa Wojciechowska Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG dr inż. Krzysztof Zięba dr Błażej Prusak dr Aneta Sobiechowska-Ziegert 229

15 Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG dr inż. Krzysztof Zięba dr Aneta Sobiechowska-Ziegert dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG Zespół WZiE dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG dr inż. Wojciech Szpakowski mgr Barbara Geniusz-Stepnowska NNA Zespół WZiE dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr Wojciech Wyrzykowski dr Przemysław Banasik dr inż. Wojciech Szpakowski Zespół WZiE dr inż. Aleksandra Parteka dr Joanna Wolszczak Derlacz dr Aleksandra Kordalska dr Aneta Sobiechowska Ziegert dr inz. Krzysztof Świetlik dr Justyna Kujawska Zespół WZiE prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska dr Magdalena Olczyk dr inż. Krystian Zawadzki dr inż. Wojciech Szpakowski Zespół WZiE prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka dr inż. Jolanta Łopatowska Zespół WZiE dr inż. Anna Lis dr inż. Jolanta Łopatowska dr inż. Grzegorz Zieliński dr inż. Krzysztof Oliński Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki (razem: 15) dr inż. Maciej Demianowicz (WFTiMS) 230

16 dr inż. Lucyna Holec Gąsior (WCh) dr inż. Adrian Kosowski (WETI) dr inż. Michał Kowalewski (WETI) dr inż. Marcin Kulawiak (WETI) dr inż. Ireneusz Linert (WFTiMS) dr inż. Edyta Malinowska Pańczyk (WCh) dr inż. Michał Meller (WETI) dr inż. Paweł Piotrkowski (WILiŚ) dr inż. Łukasz Pyrzowski (WILiŚ) dr inż. Szymon Racewicz (WEiA) dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) dr inż. Marcin Strąkowski (WETI) dr inż. Jacek Rak (WETI) dr inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS) Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk PAN dr inż. Adrian Kosowski (WETI) członek Akademii dr Magdalena Popowska (WZiE) prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. zw. PG (WZiE) prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG (WZiE) Nagroda im. Heweliusza 60-te Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) złoty Medal za System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu złoty Medal za Pasywny Radar Akustyczny srebrnym Medalem za System Archiwizacji i Rekonstruowania Nagrań Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (WA) nagroda za rok 2010 za osiągnięcia naukowo badawcze w dziedzinie nauk matematyczno fizyczno-chemicznych za rozprawę dr Aneta Panuszko (WCh) doktorską Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR i obliczeń teoretycznych dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) za szczególne osiągnięcia badawcze w roku 2010 Złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas targów ITM Polska 2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) 231 złoty medal za Pasywny Radar Akustyczny, urządzenie służące do automatycznej detekcji, klasyfikacji, lokalizacji i śledzenia źródeł dźwięku. Nagrody Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lepine (Francja)

17 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG - Katedra Systemów Multimedialnych (WETI) złoty Medal za System do badania i terapii widzenia obuocznego brązowym Medalem za projekt Wirtualny Touchpad Nagroda I stopnia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże mgr inż. arch. Adrian Mania (WA) mgr inż. arch. Mikołaj Stech (WA) mgr inż. arch. Kalina Juchnevič (WA) za projekt dyplomowy pt. Teatr Dramatyczny w Sopocie za projekt dyplomowy p.t. Koncepcja architektonicznourbanistyczna Centrum Yachtingu Marina Wiślana wraz z projektem Muzeum Żeglarstwa za projekt dyplomowy p.t. Pracownia projektowa dla Wydziału Architektury Nagroda II stopnia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże mgr inż. arch. Erik Novokunskij (WA) mgr inż. arch. Anna Ziemba (WA) mgr inż. arch. Krzysztof Szczepański (WA) za projekt dyplomowy p.t. Zespół społeczny przy kościele rzymsko-katolickim za projekt dyplomowy p.t. Miasto jako archiwum. Rozbudowa Irlandzkiej Galerii Narodowej w Dyblinie za projekt dyplomowy p.t. Koncepcja architektonicznourbanistyczna Centrum Yachtingu Marina Wislana wraz z projektem kapitanatu z zespołem szkoleniowym Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Gdańsku mgr inż. arch. Urszula Barczewska (WA) mgr inż. arch. Hanna Wolnik Śliwińska (WA) mgr inż. arch. Joanna Bober (WA) mgr inż. arch. Agnieszka Szanowska (WA) mgr inż. arch. Krzysztof Gąsior (WA) mgr inż. arch. Maciej Busch i Kamila Domachowski (WA) za projekt dyplomowy p.t. Gdańsk-Orunia rewitalizacja poprzez organizację międzynarodowej wystawy ogrodniczej za projekt dyplomowy p.t. Centrum aktywności twórczej w Gdańsku Oliwie za projekt dyplomowy p.t. Aspekt architektoniczny rewitalizacji kwartału zabudowy na Starym Mieście w Pasłęku Nagroda Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów za projekt dyplomowy p.t. Studium zagospodarowania Parku Brzeźnińskiego im. J. Haffnera w Gdańsku za projekt dyplomowy p.t. Spichlerz kultury rewitalizacja kulturowa na terenie Wyspy Spichrzów i Dolnego Miasta w Gdańsku za projekt dyplomowy p.t. Centrum Nauta Nagroda Północnej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Monika Dąbrowska (WA) mgr inż. arch. Urszula Tyszkiewicz (WA) mgr inż. arch. Natalia Ropek (WA) za projekt dyplomowy p.t. Gdańsk przestrzeń możliwości, koncepcja nowej dzielnicy łączącej Stare Miasto z Młodym Miastem za projekt dyplomowy p.t. New York, Broadway Park. Projekt ekologicznego zagospodarowania dzielnicy SoHo Centrum obywatelskie rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej w Koszalinie 232

18 mgr inż. arch. Joanna Bober (WA) za projekt dyplomowy p.t. Aspekt architektoniczny rewitalizacji kwartału zabudowy na Starym Mieście w Pasłęku dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek (WA) Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Nagroda im. Ks. Janusza St. Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni mgr inż. arch. Maria Tołkin (WA) mgr inż. arch. Maciej Busch i Kamila Domachowski (WA) mgr inż. arch. Jakub Piórkowski (WA) mgr inż. arch. Dorota Nowoświecka (WA) za projekt dyplomowy p.t. Terminal lotniczy w Kosakowie za projekt dyplomowy p.t. Centrum Nauta za projekt dyplomowy p.t. Kinogaleria centrum kinematografii i sztuki audiowizualnej w Gdyni za projekt dyplomowy p.t. Węzeł integracyjny Gdynia Karwiny. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rejonu nowego przystanku kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) Koło Naukowe Studentów Fizyki PG (WFTiMS) Kamil Naczk, student kierunku europeistyka (WZiE) II st. kwal. art. mal. Jan Buczkowski, prof. PG (WA) mgr inż. arch. Mariola Bugajska (WA) Anna Rosławska (WFTiMS) Aleksandra Siewert (WFTiMS) mgr inż. arch. Agnieszka Szanowska (WA) Łukasz Skarbek (WEiA) Anna Szreder (WFTiMS) Jan Tuziemski (WFTiMS) Natalia Piwowarska (WCh) mgr inż. arch. Adrian Mania (WA) mgr inż. arch. Mariola Molenda (WA) 233 Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska przyznane dofinansowanie zł na organizację VI Gdańskich Spotkań z Energią Odnawialną. Stypendium w ramach Konkursu dla magistrantów na projekt pracy magisterskiej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (pod kierunkiem dr inż. Izabeli Borucińskiej-Dereszkiewicz.) Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (razem: 9) Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Za projekt dyplomowy p.t. Sala koncertowa z funkcjami towarzyszącymi w Gdańsku lokalizacja teren Stoczni Gdańskiej na zakończenie Drogi do Wolności Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za projekt dyplomowy p.t. Studium zagospodarowania Parku Brzeźnińskiego im. J. Haffnera w Gdańsku Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za projekt dyplomowy pt. Teatr Dramatyczny w Sopocie za projekt dyplomowy p.t. Budynek Dworca Kolejowego w Sopocie wraz z funkcjami towarzyszącymi Nagroda Architektoniczna PRIX D ARCHITECTURE im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

19 mgr inż. arch. Jan Elert (WA) za projekt dyplomowy pt. Blok Kultury, Gdańsk-Zaspa Stypendia Grupy LOTOS S.A. / studenci i doktoranci (razem: 13) Jan Balsewicz (WCh) Piotr Chmielewski (WETI) mgr inż. Karol Dąbek (WCh) Mateusz Ellwart (WEiA) Bartosz Gotowalski (WEiA) Katarzyna Laskowska (WCh) Michał Narożny (WCh) Piotr Potrykus (WETI) Joanna Poreda (WCh) Justyna Romanowicz (WCh) Michał Ryms (WCh) Mateusz Szczepański (WEiA) Marek Tobiszewski (WCh) najlepsza praca magisterska nagroda konkursowa najlepsza praca magisterska nagroda konkursowa Rafał Bielski (WFTiMS) Agata Bojarska (WFTiMS) Mirosław Czapliński (WETI) Anna Fularczyk (WETI) Krzysztof Herdzik (WFTiMS) Aleksander Igielski (WETI) Maciej Klein (WFTiMS) Piotr Kosyn (WZiE) Karolina Kuśmierczyk (WZiE) Aleksandra Mudlaff (WZiE) Natalia Piwowarska (WCh) Izabella Raulin (WETI) Łukasz Skarbek (WEiA) Tomasz Smolarek (WZiE) Jan Sobuś (WFTiMS) Jan Tuziemski (WFTiMS) Przemysław Tusk (WETI) Jacek Wąsik (WFTiMS) Patryk Wąsik (WFTiMS) Adam Wróbel (WFTiMS) Anna Zakrocka (WILiŚ) Filip Żywicki (WETI) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego / studenci (razem: 22) Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego dr Aneta Panuszko (WCh) Nagroda za nowatorską i przyszłościową w chemii supramolekularnej tematykę i dużą samodzielność doktorantki: praca doktorska Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR oraz obliczeń teoretycznych (Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret Nagrody i wyróżnienia Targów TECHNICON-INNOWACJE 2011 (razem: 20) 234

20 dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (WOiO) dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Technologii Tłuszczów i Detergentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Katedry Technologii Leków i Biochemii oraz Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej (WCh) dla Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (WCh) Wyróżnienie w Konkursie o Medal MERCURIUS GEDANENSIS za zamknięty zbiornik do hodowli ryb GRAND PRIX INNOWACJE 2011 w Konkursie INNOWACJE 2011 za przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych za pomocą zjawiska Ramana WYRÓŻNIENIE SPECJALNE w Konkursie INNOWACJE 2011 za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia za bezpompowy chromatograf cieczowy do zastosowań dydaktycznych i prostych analiz NAGRODA SPECJALNA INNOWACJE Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za Water Discus Hotel ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za HYDROPod - gondolowy śruboster o napędzie hydraulicznym ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za system wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za technologię jednostopniowego wytwarzania półproduktów przemysłów kosmetycznego i chemicznego SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za pianki poliuretanowe modyfikowane białkami zwierzęcymi do zastosowań biomedycznych SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za temperaturowe czujniki poziomu cieczy SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za biomateriał o aktywności przeciwdrobnoustrojowej SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za pieczywo z dodatkiem ziarna soi kiełkowanego na pożywce z dodatkiem SeO2 jako żywność funkcjonalną uzupełniającą niedobory selenu w diecie SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za dekadowy fotodetektor promieniowania elektromagnetycznego na bazie związków molekularnych i polimerów 235

21 półprzewodnikowych dla Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI) dla Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku (WETI) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA) SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za I-Wagę - urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za komputerowe narzędzie do badania i treningu widzenia obuocznego z wykorzystaniem SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za wysokosprawny falownik napięcia nowej generacji z tranzystorów mocy SiC JFET z węglika krzemu dla elektrowni wiatrowych i napędów silników wysokoobrotowych SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za system zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych "ECV-10" dla GASSTECH PP Sp z o.o. oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (WM) SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011 za proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi Nagroda konferencyjna Best Paper Award (razem: 5) dr inż. Jacek Stefański, mgr inż. Wojciech Siwicki, (WETI) dr inż. Piotra Szczuko (WETI) mgr inż. Sławomir Ambroziak (WETI) dr inż. Jan Daciuk (WETI) The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florencja IV Międzynarodowa Konferencja Multimedia Communications, Services and Security MCSS 2011, Kraków XXX Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2011, Warszawa International Conference on Implementation and Application of Automata, Blois we Francji prof. Bogdan Kosmowski, dr inż. Robert Bogdanowicz, dr inż. Marcin Gnyba, dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska (WETI) zaproszone wykłady w ramach European Summer School on Plasma Applications In Material Science, w Uniwersytecie w Greifswaldzie, Niemcy Sławomir Ambroziak (WETI) Rafał Andrzejczyk (WM) Beata Bochentyn (WFTiMS) Krzysztof Ciunel (WCH) Krzysztof Czarnecki (WETI) Magdalena Danowska (WFTiMS) Michał Ditrich (WM) Krzysztof Formela (WCH) Agnieszka Głowacz (WCH) Innodoktoranci, IV EDYCJA (razem stypendiów 2011/2012: 32) 236

22 Grzegorz Gorczyca (WCH) Karolina Gottfried (WCH) Ewa Janicka (WCH) Katarzyna Januszewicz (WCH) Tomasz Kocejko (WETI) Łukasz Kopeć (WILiŚ) Marta Koperska-Kośmicka (WA) Monika Kosikowska (WCH) Jerzy Krukowski (WM) Karol Niklas (WEiA) Mirosław Owczarz (WM) Anna Panek (WCH) Jędrzej Pietryka (WEiA) Maciej Radzieński (WEiA) Joanna Reszczyńska (WCH) Anna Sulej (WCH) Milena Supernak (WM) Janusz Szewczyk (WEiA) Paweł Szymański (WM) Maciej Tankiewicz (WCH) Paweł Wojda (WFTiMS) Marcin Witkiewicz (WM) Agata Zygler (WCH) Pozostałe nagrody i wyróżnienia: Program MBA Zarządzanie Strategiczne, Programami i Projektami realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (WZiE) dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA) dr inż. Szymon Racewicz (WEiA) dr Joanna Wolszczak-Derlacz (WZiE) Zespół WA: dr inż. arch. Wojciech Targowski mgr inż. arch. Piotr Mazur dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG Zespół WA: dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG mgr inż. arch. Piotr Mazur dr inż. arch. Wojciech Targowski Zespoł WILiŚ: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, dr inż. Magdalena Gajewska, dr inż. Arkadiusz Ostojski dr inż. Ewa Wojciechowska Zespół WFTiMS: mgr inż. Łukasz Miądowicz, mgr inż. Mateusz Kuszner, III miejsce w kategorii specjalizacji Egineering and Project Management w międzynarodowym rankingu Master Eduniversal Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrodę przyznano mu za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji związanych tematycznie z rozprawą I nagroda w konkursie na najlepszą pracę doktorską przyznawaną przez Prezesa Zarządu spółki ENERGA S.A. Projekt: Jean Monnet Studies in Economic Integration: within and beyond Europe grant w ramach programu Jean Monnet Teaching Module, instytucja sprawcza: Komisja Europejska I nagroda w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt Waterfront Gdyni a biurowiec Nordea oraz hotel I nagroda w konkursie architektoniczno-urbanistyczny na projekt kompleksu składającego się: Centrum Nanotechnologii B Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingiem podziemnym. wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego Wdrożenie i promocja inżynierii ekologicznej na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków przyznane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT II nagroda w Europejskim konkursie Intel Challenge 237

23 dr inż. Bartosz Reichel, Zespół WFTiMS: II miejsce w Konkursie Gdyński Biznesplan 2011 mgr inż. Łukasz Miądowicz, (WFTiMS) mgr inż. Mateusz Kuszner, (WFTiMS) dr inż. Bartosz Reichel, (WFTiMS) mgr Bruno Schivinski - doktorant (WZiE) I nagroda konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości 2011 Studenci WCh: Przemysław Stankiewicz Natalia Pawelska Andrzej Rogala Beata Kamińska Anna Gołąbiewska Agnieszka Guzman-Sielicka Przemysław Sielicki Tomasz Chmiel Tomasz Dymerski Sylwia Król Katarzyna Schaefer Jolanta Stocka Grzegorz Boczkaj Maciej Tankiewicz Marta Wasielewska Ewa Olkowska Anna Sulej Justyna Płotka Marta Słomińska Agata Spietelun Marek Klein Mariusz Marć Andreas Haenel Marek Tobiszewski Sylwia Narkowicz Anna Piekarska Agata Zygler Anna Jakimska Paulina Biernacka Aleksandra Miszkiel Magdalena Niemira Anita Sosnowska (Dopierała) Studenci WFTiMS: Anna Kafar, SDF Szymon Stańczyk, SDF Beata Bochentyn, SDF Weronika Pelc-Garska, SDF Krzysztof Leo, SDF Agnieszka Kaczkowska, SDF Katarzyna Gdula-Kasica, SDF Małgorzata Pułka, SDF Magdalena Danowska, SDF Studenci WFTiMS: Wojciech Bieńskowski Karol Fifielski Mateusz Glass Stypendia Inter PhD : Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych Technologii (Projekt: POKL /09) Okres realizacji: Stypendia za wyniki w nauce Projekt Inżynieria Materiałowa przyszłość gospodarki (Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki; inicjatywa międzywydziałowa; Projekt współfinansowany przez Unię 238

24 Patryk Habkowski Agnieszka Hennig Katarzyna Hołowacz Amadeusz Kerlin Paweł Kiermas Magdalena Kowalska Anna Lange Ariel Lenarciak Tomasz Lewandowski Elwira Lisińska Piotr Machlik Mateusz Olbryś Mateusz Podgórski Marek Raczkowski Aneta Rudzińska Justyna Słowińska Judyta Strychalska Michalina Walas mgr inż. Magdalena Danowska (WCh) Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gdyńska Nagroda im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autora najlepszej pracy dyplomowej z zakresu nowoczesnych technologii realizowanej na PG: za pracę dyplomową Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych modyfikowane nanodopełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych Zespół WCh: dr inż. Łukasz Piszczyk, mgr inż. Magdalena Danowska, dr inż. Michał Strankowski, dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. PG /KTP/ Nagrody za projekt: Sztywne pianki poliuretanowe nowej generacji : złoty medal Technicon Innowacje 2011 (jw.), srebrny medal Expochem 2011 i MT iena (Niemcy), brązowy medal Archimedes 2011 (Moskwa). Koło Naukowe Studentów Fizyki PG (WFTiMS) StRuNa 2011 / wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów w kategorii Konferencja Roku 2011 za projekt "VI Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną". dr inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS) I nagroda w VII konkursie miesięcznika Forum Akademickie za artykuł popularnonaukowy Nanorurki mają moc (o zastosowaniu bioogniw paliwowych do zasilania urządzeń wszczepialnych) Nagrody sportowe studentów: Matra Mierzejewska (WZiE) I miejsce drużynowe w Ergometrze Wioślarskim na Akademickich Mistrzostwach Polski w Warszawie 239

25 (klasyfikacja Politechniki) Wojciech Kowalski (WZiE) Srebrny medal drużynowy oraz vice Mistrz Polski w tenisie stołowym na Akademickich Mistrzostwach w Krakowie Tymon Sadowski (WOiO) 1-miejsce (AZS Politechnika Gdańska sternik) Omega Sport / Żeglarski Puchar Polski Filip Pietrzak (WOiO) 1-miejsce (AZS Politechnika Gdańska sternik) Omega Standard / Żeglarski Puchar Polski 240

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2012 Gdańsk 2014 OPRACOWANIE DZIAŁ SPRAW NAUKOWYCH Wydano za zgodą Rektora Politechniki Gdańskiej Raport dostępny jest pod adresem http://pbc.gda.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z ŻYCIA UCZELNI NAUKA, BADANIA I INNOWACJE EDUKACJA STUDENCI I ABSOLWENCI POLITECHNIKA OTWARTA FELIETON VARIA WSPOMNIENIA

SPIS TREŚCI Z ŻYCIA UCZELNI NAUKA, BADANIA I INNOWACJE EDUKACJA STUDENCI I ABSOLWENCI POLITECHNIKA OTWARTA FELIETON VARIA WSPOMNIENIA Z ŻYCIA UCZELNI NAUKA, BADANIA I INNOWACJE EDUKACJA STUDENCI I ABSOLWENCI POLITECHNIKA OTWARTA FELIETON VARIA 61 12 27 29 32 48 51 SPIS TREŚCI Programy wyborcze kandydatów na rektora PG: 4 Henryk Krawczyk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2011/2012 Poznań, czerwiec 2012 2 Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 23 Opracowanie: Kolegium dziekańskie WETI PG Gdańsk, lipiec 2 Spis treści Wprowadzenie... 3.

Bardziej szczegółowo

Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie

Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie s. 4 s. 30 s. 36 Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie 1/2015 PISMO PG 1 Okładka: Nowe oblicze Gmachu Głównego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 06

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY na KSTiT 2013

WYSTAWCY na KSTiT 2013 1 WYSTAWCY na KSTiT 2013 1. Systemics PAB 2. ADVA 3. Radisys 4. DGT 5. NASK 6. Platan 7. Tespol 8. Microsystem 9. IŁ-PIB: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 10. Politechnika Wrocławska 11.

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4.

1. Stan zatrudnienia 2. Odznaczenia resortowe i uczelniane otrzymane w 2014 roku 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2014 roku 4. I. 1. Władze uczelni 2. Podstawowe jednostki organizacyjne 3. Skład senatu w kadencji 2012-2016 4. Skład konwentu 5. Stałe komisje senackie 6. Komisje powołane przez senat 7. Komisje powołane zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

65 lat polskiej. uczelni technicznej

65 lat polskiej. uczelni technicznej 65 lat polskiej uczelni technicznej Gdańsk 2010 Przeglądając karty historii 1904 pierwsza inauguracja roku akademickiego Królewskiej Politechniki w Gdańsku (Königlische Technische Hochschule) 1945 rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce W N U M E R Z E Święto Politechniki Łódzkiej W dniu 68. rocznicy wręczono nagrody i odznaczenia, nadano tytuł doktora honoris causa prof. Jimowi McDonaldowi oraz podpisano kolejną umowę o współpracy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG PISMO PG LISTOPAD 2013 NR 8 (186) ROK XXI FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ str. 12 str. 30 str. 31 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów Komercjalizacja nowych technologii na PG Podwójne złoto

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi 3/2015 PISMO PG 1 Okładka: Inauguracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE DZIEKANA prof. dr. hab. inż. Bernarda Kontnego Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU W ROKU 2013 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA 2007/2008

INAUGURACJA 2007/2008 INAUGURACJA 2007/2008 JM Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko dokonuje otwarcia Inauguracji Goście Inauguracji. U góry od lewej: Andrea Anastazja Sandhacker, Konsul Austrii w Polsce; prof. Adam Skorek z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Politechnika Białostocka PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Redakcja naukowa JOANICJUSZ NAZARKO Białystok 2013 recenzenci prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1

SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1 SPIS TREŚCI Biuro Promocji i Informacji US Szczecin 2010 1 SPIS TREŚCI Redakcja Artur Szwedo Rysunki Piotr Depta Skład ess studio graficzne Spis treści WŁADZE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO........................................

Bardziej szczegółowo