Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji. www.houseofchange.pl"

Transkrypt

1 Miękkie aspekty zarządzania zespołem ludzkim czynnikiem sukcesu organizacji.

2 Plan prezentacji Zespoły ludzkie siłą napędową współczesnych organizacji Co decyduje o skutecznym zarządzaniu zespołem ludzkim? Analiza kluczowych zagadnień: Osobowość lidera Zarządzanie potrzebami zespołu jako jeden z trzech obszarów odpowiedzialności lidera Znaczenie komunikacji w zarządzaniu zespołem ludzkim Umiejętność wydobywania z innych tego co najlepsze, czyli rola motywacji w zarządzaniu zespołami ludzkimi Skuteczne podejmowanie decyzji w zespole

3 Zarządzanie i przywództwo Zarządzanie Przywództwo

4 Zarządzanie i przywództwo Koncepcja przywództwa obejmuje pięć elementów które nie występują w zarządzaniu: 1. Wyznaczanie kierunku działania 2. Dostarczanie inspiracji 3. Budowanie zespołów 4. Dawanie przykładu 5. Bycie akceptowanym

5 Lider i menedżer Lider vs menedżer Kto to jest lider? Kim jest menedżer?

6 Lider i menedżer John Adair wymienia siedem najważniejszych cech, które powinien posiadać każdy lider: 1. Entuzjazm 2. Uczciwość 3. Stanowczość 4. Sprawiedliwość 5. Serdeczność 6. Pokora 7. Pewność siebie

7 Lider i menedżer Cztery cechy wybitnego przywódcy według Petera F. Druckera (1998) Jest to osoba posiadająca zwolenników. Bez zwolenników nie ma mowy o liderach. Ludzie podążają za liderem z własnego wyboru, a nie tylko dlatego, że jest szefem. Skuteczny lider nie zawsze jest osobą kochaną i podziwianą. Przywództwo nie oznacza popularności. Przywództwo to przede wszystkim wyniki działania. Działania liderów są widoczne. To oni dają przykład innym. Przywództwo nie wynika z pozycji, przywilejów, tytułów czy pieniędzy. Przywództwo to odpowiedzialność.

8 Lider i menedżer Definicja przywództwa według Johna Maxwella Przywództwo oznacza faktyczny wpływ ani więcej, ani mniej. Prawdziwego przywództwa nie można udzielić w nagrodę, mianować czy przyznać. Przychodzi ono jedynie z prawdziwym, szeroko pojętym wpływem, a tego nie można komuś przydzielić. Trzeba do niego dojść. Nadanie tytułu, stanowiska, uprawnień może dać tylko trochę czasu albo dla podniesienia poziomu swojego wpływu na innych, albo dla jego utraty.

9 Lider i menedżer Co robić, aby zostać uznanym przez innych za przywódcę? Silne przekonanie - działaj z pasją i zaangażowaniem w odniesieniu do swojej wizji, daj im pozytywne wyobrażenie i nadzieję. Prawy charakter - konsekwentnie pokazuj uczciwość, szacunek i zaufanie dla innych, mów im zawsze prawdę. Troska - przejawiaj troskę o ich osobiste i zawodowe dobro, zapewnij im psychiczny komfort.

10 Lider i menedżer Odwaga - bądź gotów, by - kiedy wymaga tego sytuacja - stanąć w obronie swoich poglądów, zakwestionować przekonania innych oraz przyznać się do błędów. Opanowanie - konsekwentne demonstruj odpowiednie reakcje emocjonalne, szczególnie w sytuacjach trudnych lub kryzysowych. Kompetencje - staraj się uzyskać biegłość w opanowaniu "twardych" umiejętności, takich jak umiejętności techniczne, funkcjonalne lub specjalistyczne, oraz umiejętności "miękkich", takich jak umiejętności interpersonalne, komunikacji, zespołowe i organizacyjne.

11 Lider i menedżer Podsumowanie Można stwierdzić, że na styl przywództwa wpływa przede wszystkim charakter danej osoby, jej osobowość (nazywana często charyzmą), a dopiero potem umiejętności i techniki kierowania, choć oczywiście wszystkie te elementy są bardzo ważne. Bycie przykładem dla innych wymaga połączenia charakteru (tego, jakim się jest człowiekiem) i kompetencji (tego, co potrafi się zrobić). Te dwa elementy stanowią o potencjale przywódcy.

12 Model Adaira Strategiczne narzędzie skutecznego lidera i menedżera

13 Lider i menedżer Model Adaira Według Johna Adaira, twórcy tego modelu, są trzy funkcje, które powinny wyznaczać wszystkie działania lidera i menedżera: 1. Ukończenie zadania. 2. Zbudowanie i utrzymanie zespołu. 3. Rozwój jednostek.

14 Lider i menedżer Model Adaira CEL JEDNOSTKA ZESPÓŁ

15 Funkcje przywódcze Definiowanie zadań Planowanie Odprawa Kontrola Ocena Motywacja Organizacja Dawanie przykładu

16 Jakie są fazy życia zespołu? FORMOWANIE ŚCIERANIE NORMOWANIE Model Bruce Tuckmana DZIAŁANIE

17 Style przewodzenia a etapy rozwoju zespołu

18 Komunikacja Kluczowymi elementami decydującymi o jakości komunikacji jest: Kompletność komunikacji (werbalna i pozawerbalna) Aktywne słuchanie Dobra informacja zwrotna Asertywność

19 Komunikacja Antropolog Albert Mehrabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej jedynie 7% informacji przekazują słowa, 38% ton głosu, 55% kontekst, mowa ciała

20 Aktywne słuchanie Fundamentalne zasady dobrego słuchania Słuchanie i przyswajanie całości komunikatu Nieuciekanie myślami w bok, koncentrowanie się Nieprzyjmowanie założenia, ze wiemy co nasz rozmówca chce powiedzieć Podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą poprzez sygnały werbalne i niewerbalne

21 Dobra informacja zwrotna Pozytywna dobra informacja zwrotna zawiera UF Uczucia wyrażenie pozytywnych uczuć oceniającego związanych z konkretnym zdarzeniem Fakty - wskazanie na konkretne zdarzenia, którego to uczucie dotyczy Krytyczna dobra informacja zwrotna zawiera UFO Uczucia wyrażenie negatywnych uczuć oceniającego związanych z konkretnym zdarzeniem Fakty - wskazanie na konkretne zdarzenia, którego to uczucie dotyczy Oczekiwania - jednoznaczne wskazanie na to co musi się zmienić w zachowaniach, działaniach ocenianego. (Może to być wstęp do działań coachingowych)

22 Asertywność Definicje Zdolność człowieka do szczerego, zrównoważonego i precyzyjnego wyrażania własnych myśli, przekonań, przeżyć i pragnień, w sposób akceptowany społecznie, przyznając jednocześnie innym ludziom prawo do czynienia tego samego. Zdolność wpuszczania drugiego człowieka do naszego niepowtarzalnego świata wewnętrznego, aby mógł on nas zrozumieć i uszanować, oraz aby mógł skorzystać z bogactwa naszej historii i naszej osobowości. Podstawą tak rozumianej asertywności jest zaufanie, że drugi człowiek potrafi zrozumieć i uszanować moje przekonania i przeżycia, moje potrzeby, prawa i ideały, moją tożsamość i wrażliwość. Stawanie w obronie własnych podstawowych praw bez naruszania podstawowych praw innych ludzi. Umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby.

23 Rola motywacji w zarządzaniu Zasada 55/50 Wg Adaira źródłem motywacji jest: W 50% wnętrze człowieka W 50% środowisko a w szczególności lider i sposób sprawowania przez niego przywództwa

24 Piramida Maslowa Potrzeby samorealizacji Potrzeby poczucia własnej wartości Potrzeby społeczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

25 Teoria McGregora Pracownicy X z natury są leniwi, wymagają nadzoru i kar, pozostawieni sami w najlepszym razie nie robią nic Pracownicy Y chcą pracować, są umotywowani, cieszą się z osiąganych pozytywnych rezultatów i chcą osiągać kolejne

26 Czynniki decydujące o zadowoleniu lub niezadowoleniu z pracy wg Herzberga Czynniki Higieny Polityka firmy i administracja Kierownictwo i nadzór techniczny Relacje międzyludzkie Wynagrodzenie Status Pewność zatrudnienia Wpływ pracy na życie osobiste Warunki pracy Czynniki Motywujące Osiągnięcia, Uznanie Możliwość rozwoju Awans Odpowiedzialność Praca jako taka- charakter i sposób wykonywanej pracy

27 Osiem reguł motywacji wg J. Adaira 1. Sam motywuj się do działania 2. Wybieraj ludzi, którzy tez maja silna motywację 3. Traktuj każdego indywidualnie 4. Stawiaj przed zespołem ambitne ale realistyczne cele 5. Pamiętaj, ze postępy są znakomitym czynnikiem motywującym 6. Stwórz środowisko motywujące do działania 7. Sprawiedliwie nagradzaj za osiągnięcia 8. Udzielaj pochwal i nie szczędź wyrazów uznania

28 Podejmowanie decyzji Zdolność do podejmowania decyzji to najcenniejsza umiejętność w zarządzaniu. Podejmuj decyzje wg modelu 5 kroków: 1. Zdefiniowanie celu 2. Zebranie informacji 3. Sformułowanie opcji 4. Ocena opcji i podjecie decyzji 5. Wdrożenie decyzji

29 Podejmowanie decyzji Wykorzystuj analizę, myślenie holistyczne, myślenie konceptualne, wyobraźnię, intuicję, kreatywność i innowacyjność, ocenę rzeczywistości.

30

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie... 17 Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności...

Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie... 17 Rozdział 2. Podstawowe problemy coachingu nowe umiejętności... Spis treści Podziękowania... 9 Wstęp... 13 Rozdział 1. Wprowadzenie... 17 Źródła inspiracji... 20 Definiowanie coachingu... 21 Instrumenty zasadnicze każdego trenera... 22 Definicje coachingu... 27 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (2) 2010 Dominika Olejniczak Ewa Dłubakowska Puzio Aleksandra Łowkiewicz Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego Realizing the potential

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. dr Joanna Dzieńdziora

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. dr Joanna Dzieńdziora ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ dr Joanna Dzieńdziora LITERATURA Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004 Sokołowska S. Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Systemy motywacji. Systemy motywacji 27.02.2013 WSTĘP. Edward Niesyty 2011. Specjalność: Forma zajęć: Forma zaliczenia:

Systemy motywacji. Systemy motywacji 27.02.2013 WSTĘP. Edward Niesyty 2011. Specjalność: Forma zajęć: Forma zaliczenia: Systemy motywacji 2011 Wprowadzenie do przedmiotu WSTĘP 2 Systemy motywacji Specjalność: Zarządzanie zasobami i markeangiem przedsiębiorstw Forma zajęć: Wykład 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocenianie, coaching

Motywowanie i ocenianie, coaching Motywowanie i ocenianie, coaching Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo