Podejście ericksonowskie w psychoterapii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podejście ericksonowskie w psychoterapii"

Transkrypt

1 Podejście ericksonowskie w psychoterapii Szkoła Miltona Ericksona to podejście, którego nie można jednoznacznie zdefiniować, jest jednak ważnym i efektywnym praktycznie kierunkiem w psychoterapii. Sam M. Erickson był człowiekiem wymykającym się wszelkim stereotypom zarówno w życiu, jak i w psychoterapii. W okresie, kiedy pracował terapia polegała na szczegółowej analizie przeszłości, a Erickson w centrum uwagi umieścił przyszłość, otwierając tym samym nową perspektywę dla terapii. Kontynuatorzy M. Ericksona, terapeuci ericksonowscy, odwołują się do przekonania, że przeszłości nie można zmienić, a więc jako pragmatycy proponują pacjentowi budowanie rozwiązań na przyszłość. Dając nadzieję, wzmacniają motywację i wiarę w możliwość zmian. Zmiany opierają się na tym wszystkim, co pacjentowi pozwalało przetrwać dotychczasowe trudności i co go wspiera w teraźniejszości. Ważne jest też to, jak wyobraża sobie swoje życie za kilka lat. Terapeuta proponuje odejście od cierpienia, co często wprowadza pacjentów w konsternację, a to daje terapeucie szansę na rozbicie schematów poznawczych pacjenta i wprowadzenie nowego nastawienia i myślenia o dolegliwościach i przyszłości. Takie podejście skraca czas terapii, czyni ją bardziej elastyczną i dopasowaną do oczekiwań społecznych. Terapia staje się bardziej dostępna, szybsza i efektywniejsza. Podejście ericksonowskie stworzyło podwaliny pod rozwój szkół, terapii krótkoterminowych. Celem terapii według szkoły ericksonowskiej jest ułatwienie zmiany w zakresie zgłaszanego przez pacjenta problemu w sposób wykorzystujący jego własne doświadczenie tak, aby mógł lepiej zaistnieć w swojej sytuacji. Cechy terapii ericksonowskiej: 1. Brak spójnej terapii zaburzeń i ogólnych hipotez. 2. Brak konieczności znajomości przyczyn zaburzeń pacjenta. 3. Brak konieczności inicjowania wglądu u pacjenta. 4. Pragmatyzm kierowanie się intuicją, a nie zbiorem reguł. Podstawowe założenia: 1. Ludzie zmieniają się sami - mają naturalną zdolność do przezwyciężania trudności i rozwiązywania własnych problemów. 2. Zadaniem psychoterapii jest ujawnianie i rozwijanie pozytywnych stron pacjenta. Terapeuta poszukuje i identyfikuje posiadane przez pacjentów możliwości i kompetencje i wykorzystuje je do zmiany. Jednym z najważniejszych pojęć są zasoby czyli wewnętrzne doświadczenie pacjenta. Poszukiwanie zasobów umożliwia pacjentowi przekonanie o jego pełnowartościowości, daje wiarę we własne możliwości, napawa poczuciem siły i sprawstwa. 3. Koncentrowanie uwagi pacjenta na przyszłości a nie na eksploracji przeszłych doświadczeń. Podjęcie psychoterapii jest wynikiem niezadowolenia z tego, co jest oraz pragnienia lepszej przyszłości. 1

2 Dobrze ilustruje tę tendencję opowieść Owies : Któreś lato spędziłem wyrywając zarośla na polu o powierzchni 10 akrów. Mój ojciec zaorał je jesienią i posiał, po czym ponownie zaorał na wiosnę i zasiał owies W pewien czwartek wieczorem, [ ] mój ojciec obejrzał jeden z kłosów i powiedział: Chłopcy, zanosi się na rekordowe plony [..]. Wróciliśmy do domu szczęśliwi, myśląc [ ] o tym, co to dla nas znaczy [ ]. Zaczęło kropić. Padało przez całą noc [ ] i przestało dopiero w poniedziałek rano. Gdy wreszcie [ ] znaleźliśmy się na polu, okazało się, że wszystek owies było położony [ ]. Ojciec powiedział: Mam nadzieję, że ziarno wystarczająco dojrzało i zdoła wykiełkować. Dzięki temu mielibyśmy na jesieni zieloną paszę dla bydła, a za rok będzie kolejny sezon Kierunek i charakter zmiany określa sam pacjent wskazuje cel. Terapeuta wzmacnia jedynie siłę działań pomocniczych, hamując równocześnie szkodliwe zachowania, które wyłania i wyodrębnia na podstawie obserwacji zachowań pacjenta i powtarzanych przez niego wzorów funkcjonowania, np. każdy symptom ma pierwotnie określoną funkcję, istotną dla pacjenta, dlatego się utrzymuje; z czasem traci tę funkcję, a utrzymuje się nadal, ponieważ staje się nawykiem (powtarzanym wzorem funkcjonowania). Erickson uważał, że można te utarte wzory wykorzystać w pozytywny sposób do zmiany zachowania. Tak stało się w przypadku chorego psychicznie pacjenta, który uważał, że jest Jezusem. Wykorzystując fakt, że Jezus był synem cieśli, Erickson nakłonił pacjenta do podjęcia działań związanych z wykonywaniem tego zawodu, co przyniosło pozytywny efekt i sprawiło, że pacjent mógł aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym. 5. Wykorzystywanie hipnozy jako podstawowej metody pracy - Erickson duże znaczenie przypisywał nieświadomości, postrzegał ją jako magazyn informacji skąd ludzie czerpią wiedzę niezbędną do życia. Wszelkie zmiany zachodzące na nieświadomym poziomie przekładają się na odczucia, myśli i zachowanie. Nieświadomość używa specyficznego języka; symbolu, metafory, obrazu. Pacjent często używając tego języka, objawami wyraża nieświadome potrzeby, dążenia, obawy. Prowadząc proces zmiany terapeuta ericksonowski często pomija świadomość aby umożliwić nieświadomości przygotowanie doświadczenia, które dopiero później zostaje uświadomione. Erickson wykorzystywał specyficzny rodzaj hipnozy zakładając że wchodzenie w trans jest naturalną zdolnością człowieka. 6. Uwzględnienie przez Ericksona rodziny w psychoterapii, uważał że pacjentem może być nie tylko jednostka, ale para i rodzina. Objaw u jednego członka rodziny rozumiał jako próbę dostosowania zatrzymanej w rozwoju rodziny do nowych zmieniających się warunków zewnętrznych. W pracy z rodziną wykorzystywał, podobnie jak u indywidualnego pacjenta, swoje bogate doświadczenie z wieloletniego stosowania hipnozy. Istotne więc było dla niego, aby proces był działaniem celowym i zawierał fazy charakterystyczne dla transu. Starannie planował podejście do każdego problemu, opracowywał strategię terapii, inicjując proces zmian. Taki sposób pracy 1 Grzesiuk, 2011, s

3 można nazwać terapią strategiczną. Z jego doświadczenia skorzystał Jay Haley i stworzył podwaliny pod strategiczną terapię rodzin. 7. Istotna rola terapeuty, który tak jak w hipnozie przejmuje odpowiedzialność. Przez cały czas trwania terapii podejmuje decyzje wpływające na przebieg i efekty procesu terapii. Wpływ na rezultaty terapii mają też właściwości i cechy terapeuty: -nieskrępowana plastyczność i kreatywność postępowania w kontakcie z pacjentem; -zdolność do wnikliwej obserwacji zachowań pacjenta z użyciem wszelkich modalności sensorycznych (widzieć, słyszeć, czuć), a dopiero potem zrozumienie (czasem nawet niepełne). Treść i forma danych zakodowanych w poszczególnych strukturach sensorycznych określona jest m.in. przez specyficzne dla człowieka właściwości neurologiczne, które decydują o tym, jakie informacje człowiek wybiera spośród wielu napływających, i w jakiej formie zostaną one zapisane w jego systemie wiedzy. Terapeuta rozpoznaje systemy reprezentacji sensorycznej pacjenta i wykorzystując tą wiedzę dostraja do niego, -wzięcie odpowiedzialności za warunki i atmosferę terapii: terapeuta prezentuje atmosferę oczekiwania sukcesu; tworzy klimat i atmosferę do zmiany; inicjuje aktywność pacjenta; kształtuje warunki do tego, aby pacjent mógł reagować spontanicznie i odmiennie niż dotychczas. Podstawowe strategie psychoterapeutyczne. Terapeuta przejmując odpowiedzialność za proces terapii, przez cały czas jej trwania podejmuje decyzje mające wpływ na przebieg i efekty procesu terapeutycznego. Podejmuje decyzje, co do formy terapii i planuje strategię terapii dopasowaną do konkretnego problemu, z którym zgłasza się pacjent. Ericksoniści nazywają to terapią szytą na miarę. Chcąc podjąć właściwą decyzję, terapeuta odwołuje się do procesu diagnozy. Diagnoza Ericksonowska uwzględnia cztery elementy: 1. Kategorie diagnostyczne opracowane przez J. Zeiga. 2. Zjawiska transowe. 3. Refleksje systemowe. 4. Diagnozę zasobów. Diagnoza w obszarze kategorii diagnostycznych i zjawisk transowych formułowana jest w kontinuach o maksymalnym natężeniu opisywanego wymiaru. 3

4 ad.1. 4

5 ad. 2. 5

6 ad.3. Terapeuta decyduje, w jakim stopniu uwzględnić system rodzinny w psychoterapii. Bierze pod uwagę zależność (ekonomiczną, prawną) osoby od systemu, w przypadku dzieci bądź młodzieży. System ma też znaczenie, gdy pacjent będący w terapii indywidualnej mieszka z rodziną, ponieważ wchodzi wtedy w sieć interakcji i powiązań interpersonalnych. Ważna jest wybrana forma pracy w przypadku uwzględnienia systemu rodzinnego. Można pracować: z całą rodziną, łączyć terapię indywidualną z rodzinną, można też pracować indywidualnie z którymś z członków systemu. ad.4. Diagnoza zasobów polega na wyszukiwaniu przez terapeutę, nazwaniu i kierowaniu swojej, a następnie pacjenta uwagi w stronę jego potencjału i możliwości. Terapeuta powinien też zauważyć i zbadać, biorąc pod uwagę doświadczenie pacjenta, jego możliwości współpracy, które pozwolą zbudować właściwą relację. Terapeuta nawiązuje współpracę z pacjentem, mając na uwadze dążenie do wspólnego celu. Proces terapii Ericksonowski proces terapii wiąże się z odpowiedzią na pytanie: jak zainicjować zmianę. Odpowiadając na nie terapeuta buduje strategie terapii, wybierając odpowiednią dla potrzeb klienta formę terapii (indywidualną, małżeńską, rodzinną, grupową), a także wybiera ramy czasowe, częstotliwość i miejsce spotkań. Podstawową metodą pracy w ericksonizmie jest hipnoza, lecz bywa też tak, że terapeuta nie decyduje się na jej użycie, ale proces terapeutyczny zawiera jej elementy. M. Erickson budował zasady terapii ericksonowskiej w oparciu o swoją wiedzę hipnotyczną, co oznacza, że proces terapii był działaniem celowym i zawierał fazy charakterystyczne dla transu. Kluczem do prawidłowego kontaktu z klientem jest dostrojenie. Proces ten najlepiej wyjaśnia postulat Spotkaj pacjenta w jego własnym świecie., tzn. poznaj model świata pacjenta, dopasuj się do niego, używaj jego języka, dostosuj się do jego systemu reprezentacji i podstawowego sposobu przetwarzania informacji. Posłużmy się tutaj przykładem terapii bólu pacjenta Joe, z zawodu ogrodnika, prowadzonej przez Ericksona. Joe, wiem, że jesteś ogrodnikiem, że hodujesz kwiaty. Ja wychowałem się na farmie w Wisconsin i też lubiłem hodować kwiaty. Nadal to lubię. Chciałbym, żebyś usiadł w tym wygodnym fotelu, gdy będę do Ciebie mówił. Powiem ci wiele rzeczy, ale nie o kwiatach, ponieważ ty wiesz o nich więcej ode mnie. Nie tego chcesz. Teraz, kiedy mówię, a mogę to zrobić tak łatwo, chciałbym, żebyś spokojnie mnie słuchał jak opowiadam o sadzonkach pomidorów. To dziwny temat do rozmowy. Budzi ciekawość. Po co rozmawiać o sadzonkach pomidorów? Wkłada się nasiono do ziemi z nadzieją, że wyrośnie z niego młoda roślina, która przyniesie satysfakcję dzięki owocom, jakie na niej wyrosną. Nasiono nasiąka wodą i robi to bez trudu. Jednocześnie, ponieważ deszcz przynosi spokój ciekawość i ukojenie 2 2 Grzesiuk, 2011, s

7 Widać w tym przykładzie zastosowanie kilku technik tj. dostrojenie, bo Erickson używa języka pacjenta i metafory zaczerpniętej z modelu świata pacjenta, przy pomocy której wyraża sugestię mającą prowadzić pacjenta do przejęcia kontroli nad bólem. Dalszy proces terapii, tak jak to bywa w hipnozie, polega na prowadzeniu pacjenta w kierunku celu terapii. Terapeuta zasiewa ideę zmiany i wprowadza minimalne zmiany poprzez minimalne wskazówki (dobre dostrojenie umożliwia wzrost wrażliwości pacjenta na komunikaty, w tym niewerbalne ze strony terapeuty. Jeśli terapeuta siądzie w określonej pozycji, to pacjent automatycznie dostraja się i też tak siądzie. W idei zasiewania zawiera się zamysł terapeuty, aby odkryć, czego pacjent potrzebuje, jeśli na przykład tym, co utrudnia mu funkcjonowanie jest uwaga nadmiernie skierowana do wewnątrz, to zasiewanie odbywa się poprzez używanie słów związanych z otwarciem na zewnątrz. Terapeuta zwraca uwagę na wymiar: wewnętrzny zewnętrzny, zamknięty otwarty, podając pacjentowi na przykład komunikat: Możesz być teraz bardziej otwarty.. 3 Strategią ułatwiającą proces zmiany jest szukanie przeciwieństw w kategoriach pozytywnych, na przykład Bądź bardziej na zewnątrz. zamiast Nie zamykaj się w sobie. lub szukanie wyjątków w ogólnym schemacie funkcjonowania pacjenta (na pewno pacjent ma doświadczenie bycia na zewnątrz i należy dopytać go o to doświadczenie). Techniki terapeutyczne Budując plan terapii, terapeuta może skorzystać z kilku technik terapeutycznych: 4 1. Odwrócenie uwagi Erickson zakładał, że opór przed zmianą występuje silniej na poziomie świadomym niż nieświadomym. Stosował techniki odwracające uwagę pacjenta od zachodzącej zmiany w sytuacji, gdy przewidywał wystąpienie oporu. 2. Fragmentowanie wynikało z przekonania, że wielkie zadania wydają się tak bardzo nieosiągalne, że obniżają motywację do zmiany. Erickson dzielił zadania na części składowe, mniejsze zadania i zajmował się tym, co w danym momencie było możliwe. Starannie dobierał cele pośrednie prowadzące do celu głównego, np. gdy w pracy z pacjentem skupiał się na dwóch zasadniczych aspektach jego funkcjonowania zawodowym i społecznym to uwzględniał fakt, że zmiany w jednym obszarze były konieczne dla zmian w drugim, a jednocześnie inspirowały się wzajemnie. Na przemian zajmował się jednym bądź drugim aspektem, uważnie dobierając cele, mając na uwadze możliwości pacjenta. 3 Lis-Turlejska, 1991, s Grzesiuk, 2011, s

8 3. Progresja w czasie budowanie wyobrażeń przyszłości bez problemu bądź objawu. 4. Sugestia (wpływanie, podsuwanie, podpowiadanie) - komunikaty mające wytworzyć w pacjencie określone przekonania lub uruchomić specyficzne reakcje. Erickson często posługiwał się sugestią, dbając o to, żeby komunikować pacjentowi na wielu poziomach, że zmiana jest możliwa, często używał metafory. 5. Reorientacja (zmiana kierunku, zapatrywania, dotychczasowej orientacji) chcąc zmienić nastawienie bądź sposób myślenia pacjenta i ominąć opór przed zmianą, Erickson używał różnorodnych technik, takich jak przeformułowanie, kreowanie doświadczenia przez zadania domowe. Stosował też technikę zmieszania, zakłócania, podsuwając później inny kierunek patrzenia. Zobrazowaniem techniki zakłócania jest opisana przez Zeiga historia z czasów, gdy szkolił się w psychoterapii u Ericksona i był gorliwym palaczem fajki, budując w ten sposób image młodego psychologa. Erickson zobaczył jak palę na podwórku tuż przed naszą sesją. Kiedy się spotkaliśmy rozpoczął długą, lekką historyjkę o swoim przyjacielu, który palił fajkę. Stwierdził, iż przyjaciel był dziwny. A był dziwny dla tego, że nie wiedział, gdzie umieścić fajkę w swoich ustach. Czy powinien umieścić fajkę pośrodku, czy centymetr na prawo od środka, czy może na lewo? Był dziwny. Był dziwny dlatego, że nie wiedział jak umieścić tytoń w główce. Czy powinien użyć fajkowych przyborów? Czy powinien użyć kciuka? Czy powinien użyć palca wskazującego? Był dziwny. Przyjaciel był dziwny, ponieważ nie wiedział jak zapalać fajkę. Czy powinien zapalać fajkę umieszczając płomień przed główką? Czy może za główką? Może po prawej stronie główki? A może po lewej? Był dziwny. Przez cały ten czas myślałem: Po co on mi opowiada tę historię? Ja nie wyglądam dziwnie paląc fajkę. Erickson kontynuował. Przyjaciel był dziwny, kiedy trzymał fajkę. Czy powinien ja trzymać lewą czy prawą ręką? Czy powinien trzymać główkę czy cybuch fajki? Był dziwny. Przyjaciel był dziwny, ponieważ nie wiedział jak wydmuchiwać dym ze swoich ust. Czy powinien wydmuchiwać do góry czy w dół? A może jednak na bok? Był dziwny. Przyjaciel był dziwny, ponieważ nie wiedział, gdzie odkładać fajkę. Czy powinien ją trzymać w dłoni? Czy może odłożyć gdzieś na bok? Zdecydowanie był dziwny. Opowieść trwała chyba przez godzinę. Nie wiedziałem, że jest tyle sposobów na bycie dziwnym ze względu na palenie fajki. 8

9 Dzień po sesji opuściłem Phoenix, żeby wrócić do San Francisco, gdzie wtedy mieszkałem. Kiedy dotarłem do Kalifornii, powiedziałem sobie: Przestaję palić. Odłożyłem moją fajkę na zawsze, nie chciałem jej więcej palić, nigdy więcej tego nie zrobiłem. Nigdy. Stałem się nadmiernie świadomy mojego nawyku palenia, co w efekcie spowodowało, że zacząłem się czuć jak dziwak. Ponadto, jeśli był ktoś, komu nie chciałem się wydawać dziwny, tym kimś był Milton Erickson. Później palenie fajki przestało być atrakcyjne. Jednakże zasługa za decyzję o rzuceniu palenia należała tylko do mnie. Siła motywacyjna zrodziła się w moim wnętrzu. Erickson zrobił niewiele. Nie kazał mi przestać palić. Nie ostrzegał, jakie są konsekwencje zdrowotne. Po prostu opowiedział mi historyjkę. To ja byłem tym, kto zrobił coś. konstruktywnego Spożytkowanie strategia ta jest fundamentem terapii ericksonowskiej. Erickson opisął metodę spożytkowania w następujący sposób: Terapeuci chcąc pomóc swoim pacjentom nigdy nie powinni gardzić, potępiać bądź odrzucać żadnych części zachowania pacjentów, gdyż jest to blokujące, nierozsądne lub nawet nieracjonalne. Zachowanie pacjenta jest elementem problemu przyniesionego do gabinetu. Kształtuje osobiste środowisko, w którym terapia powinna odnieść skutek. Może stawać się znaczącą siłą kształtującą całość relacji pacjent lekarz. Także cokolwiek jest przyniesione przez pacjenta do gabinetu w pewien sposób stanowi zarówno część jego samego, jak i część jego problemu. Pacjent powinien być postrzegany współczującym okiem terapeuty, które analizuje jawiącą się całość. W ten sposób terapeuci podczas wyboru procedur terapeutycznych nie powinni ograniczać się do oceny tego, co jest dobre i rozsądne. Właściwie, o wiele częściej niż się wydaje terapia może być osadzona na trwałej bazie poprzez spożytkowanie głupich, absurdalnych, nieracjonalnych lub sprzecznych demonstracji. Wówczas czyjaś godność zawodowa nie jest w to wmieszana, natomiast czyjaś kompetencja zawodowa tak. Takie rozpoznanie i ustępstwo w stosunku do potrzeb podmiotów oraz spożytkowanie ich zachowania nie konstytuuje (nie tworzy), w przeciwieństwie do tego, co twierdzą niektórzy autorzy, technik nieortodoksyjnych opartych na intuicji klinicznej. Zamiast tego składają się na proste rozpoznanie istniejących warunków oparte na pełnym szacunku wobec podmiotów, jako funkcjonujących osobowości. 6 5 Jeffrey K. Zeig, 2006, s Jeffrey K. Zeig, 2006, s

10 Erickson wiedział, że jeśli terapeuta będzie usiłował zmienić pacjenta, napotka opór, a jeśli da mu możliwość wyboru kierunku zmiany, spożytkuje jego energię i skieruje ją w stronę pożądaną przez pacjenta. Spożytkowanie jest procesem ciągłym, nie jest czymś, co terapeuta rozpoczyna i zatrzymuje. Podejście spożytkowania przez terapeutę jest rozwijane w procesie leczenia i stanowi integralną część terapii. Proces terapii z wykorzystaniem spożytkowania przedstawia Zeig w formie modelu. Model ten jest oparty na podejściu komunikacji strukturalnej. Podejście to wykorzystuje wpływ społeczny po to, aby wykorzystać struktury istniejące w teraźniejszości (włączając struktury intrapsychiczne, interpersonalne oraz środowiskowe) do osiągnięcia przyszłych celów. Jest modelem który kładzie raczej nacisk na to, jak wywołać zmianę, a nie analizować dlaczego ludzie są jacy są. 7 Diament Ericksonowski CEL PRZYMIARKA PAKOWANIE PREZENTU OBRÓBKA SPOŻYTKOWANIE 7 Jeffrey K. Zeig, 2006, s

11 Ustalanie celu Terapeuta rozpoczyna terapię, ustalając cele i pytając siebie: Co chcę zakomunikować pacjentowi? Sposoby ustalania celów dla każdej specyficznej psychoterapii są różne. Najczęściej stosowane są dwie metody (Zeig): przekształcanie problemu w proces jeśli terapeuta postrzega problem jako proces sekwencyjny to celem terapii jest pomóc pacjentowi w zmodyfikowaniu nawykowego zachowania sekwencyjnego prowadzącego do powstawania problemu np. przez dodanie kolejnego kroku w sekwencji. Pacjent który ma problem z paleniem może być poproszony o gładzenie swojej ręki przed każdym zaciągnięciem się kolejny krok, istnieje szansa na wystąpienie systematycznej zmiany. Zasadnicza przesłanka głosi, że zaraz po zmodyfikowaniu sekwencji nawykowej pacjent będzie się kierował w stronę efektywniejszych i zdrowszych wzorców. rozdzielanie rozwiązania na wykonalne części metoda ta wymaga, aby terapeuta określił, jak pacjent realizuje problem, np. jak pacjent obniża swoją samoocenę, to terapeuta zastanawia się jak ten proces jest przez pacjenta dokonywany. Być może pośród wielu innych rzeczy pacjent nie ufa sobie, nie ufa innym, skierowuje uwagę do swego wnętrza i odnajduje osobiste skazy, które zostają przez niego wyolbrzymione. Rozwiązaniem w tym wypadku byłaby odwrotność, przeciwieństwo dla strategii problemu, tzn. ufaj sobie, ufaj innym, bądź świadomy zamiast zamknięty w sobie oraz odnajduj wewnętrzne zalety. Kiedy pacjent zacznie to robić, nastąpi poprawa samooceny. Po tym jak terapeuta określi cel, kolejnym etapem będzie znalezienie sposobu na zaprezentowanie tego celu pacjentowi. Proces ten nazwany został pakowaniem prezentu. Pakowanie prezentu Jeśli terapeuta proponuje rozwiązanie składowe, potrzebna jest metoda, która zaoferuje pacjentowi strategię umożliwiającą mu odzyskanie uprzednio utraconej zdolności. Jeśli np. za cel weźmiemy zewnętrzną świadomość, terapeuta może zapakować na prezent ideę - bądź zewnętrzny na wiele sposobów. Terapeuta może ukierunkować pacjenta - Proszę otworzyć oczy, spojrzeć na świat i będąc świadomym, dostrzegać rzeczy wokół. Najlepiej pakować na prezent ideę, nie używając metod bezpośrednich, a używając sugestii i hipnozy. Przymiarka Przymiarka polega na zindywidualizowanym podejściu do pacjenta. Przykładowo jeśli pacjent ceni przygodę, zadania terapii mogą być wykonywane, gdy zostaną przedstawione jako pełne przygód; jeśli pacjent ceni niespieszne zrozumienie, terapeuta może prowadzić niespieszną terapię. Terapia powinna być dopasowana do wartości i poglądów pacjenta. Czasem propozycja terapeutyczna dopasowana do pacjenta może nie mieć żadnego 11

12 logicznego sensu. Jednak dla tego właśnie pacjenta ma sens emocjonalny, gdyż wpasowuje się w jego model świata. Kolejnym krokiem jest rozłożenie propozycji dla pacjenta w określonym czasie. Metoda ta nazywana jest obróbką. Obróbka Praca terapeuty powinna opierać się też na procesie/dramie, poprzez który cel zostanie zaoferowany. Proces ten wymaga pewnego okresu (sekwencji linearnej psychoterapii) po to, aby optymalnie wzbudzić i spożytkować wewnętrzną i społeczną dynamikę pacjenta. Terapeuta rozpoczyna poprzez pobudzanie motywacji pacjenta, która przekształca się w gotowość do reakcji. Etap budowania gotowości do reakcji może być też rozumiany jako przeprowadzanie indukcji, gdy korzystamy z metody hipnotycznej. Terapeuta nie zajmuje się od razu głównym celem, ale raczej zasiewa, czyli stosuje zapowiedzi tego, co ma nastąpić. Następnie małymi kroczkami kieruje się w stronę głównej interwencji. Procedura ta nosi miano MIZ, czyli Małymi krokami, Interweniuje i potem Zakańcza. Przetwarzanie zmienia terapię w Znaczące Doświadczenie Emocjonalne ZDE, wokół którego może krążyć zmiana. 8 Spożytkowanie jest pomostem między ustalaniem celów, pakowaniem na prezent, przymiarką i przetwarzaniem. Po to aby ustalić cel, terapeuta może wykorzystać (spożytkować) zdolność pacjenta do dzielenia problemu na odrębne części, których odwrotności stawałyby się mini celami. Po to aby zapakować na prezent terapeuta może wykorzystać technikę, której pacjent używa, żeby być pacjentem. Po to aby zrobić przymiarkę terapeuta wykorzystuje to, co pacjent traktuje jako motywację (zastanawia się co pacjent ceni z czego jest dumny). Po to aby przetwarzać, terapeuta wykorzystuje sekwencję, której pacjent używa do stwarzania lub doświadczania problemu. Podsumowując, można stwierdzić, za Zeigiem, że spożytkowanie jest gotowością terapeuty do strategicznego reagowania na wszystko, co wiąże się z pacjentem lub środowiskiem, w którym pacjent przebywa. Mieszczą się w tym zarówno świadome i nieświadome wypowiedzi, wspomnienia, mocne strony, zdolności (lub słabości), związki, awersje, emocje, właściwości systemu, środowiska i kultury pacjenta. 9 Wykorzystanie metafory w psychoterapii ericksonowskiej Przykłady zastosowania metafory możemy odnaleźć w wielu szkołach psychoterapii. Jednak w terapii ericksonowskiej ma ona szczególne znaczenie jako podstawowe narzędzie niedyrektywnej komunikacji. Milton Erickson pierwszy zwrócił uwagę, że: analogie i metafora, podobnie jak dowcipy, mogą wywierać ogromny wpływ poprzez aktywizację 8 Jeffrey K. Zeig, 2006, s Grzesiuk, 2011, s

13 nieświadomych schematów skojarzeniowych i reakcji, które w sposób nagły podsuwają świadomości nowe fakty lub reakcje behawioralne. Uważał on, że w procesie terapii istotne jest nie tylko szukanie rozwiązań, ale też wydobywanie możliwości, tkwiących w każdym człowieku, a metafora jest do tego najlepszym narzędziem. W trakcie komunikacji ani pacjent, ani terapeuta nie dotykają w otwarty sposób istoty problemu, zmiana dokonuje się poprzez pośredni przekaz trafiający do nieświadomości pacjenta. Metafory używane są w sposób celowy, zgodnie z ustaloną wcześniej, zawsze indywidualnie dostosowaną do pacjenta strategią terapii. 10 Metafora w słowniku wyrazów obcych Kopalińskiego definiowana jest jako figura stylistyczna, w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne, obrazowe, ale pokrewne znaczenie, jak np. w zdaniu: Ona jest aniołem dobroci. 11 Od najdawniejszych czasów metafora była zasadniczym aspektem ludzkiej komunikacji. Opowiadania i anegdoty zawierające metafory od dawna używane są do przekazywania specyficznych znaczeń, co sprawia, że wielu terapeutów wykorzystywało je w psychoterapii. W metaforze wyrazy występują w nowym znaczeniu, łączącym się ze znaczeniem realnym w sposób obrazowy i plastyczny. Symboliczny przekaz nie musi wyrażać się w słowach, za metaforyczne uważa się wytwory artystyczne, przedmioty, działania, rytuały, którym w terapii nadano symboliczne znaczenie. Metafora oddziałuje na emocjonalną część naszej osoby. Jako ilustracja modyfikującej emocje funkcji metafory może posłużyć przykład robotnika, którego Erickson leczył z powodu przewlekłego bólu po wypadku. Mężczyzna nie był w stanie wykonywać swojego zawodu, który był dla niego źródłem utrzymania i poczucia wartości. Erickson posłużył się metaforycznym zadaniem domowym poprosił pacjenta o prowadzenie albumów, do których miał wklejać rysunkowe żarty, dowcipy, a następnie wysyłać je kolegom, którzy również doznali wypadków przy pracy. Powyższe zadanie było metaforą, przekazującą, że życie bez pracy ma jednak swoja wartość oraz że są osoby, które doświadczyły podobnych przeżyć. Pacjent zaczął aktywnie poszukiwać w codziennych czynnościach radości, ciesząc się przy tym z kontaktów z innymi ludźmi. 12 Jedną z najwcześniejszych zapisanych opowieści jest Księga Hioba w Biblii. Opowiada o Bogu, Diable i Hiobie, człowieku dobrym i bojącym się Boga. Diabeł namawia Boga, by pozwolił mu poddać Hioba próbie w nadziei, że ten zgrzeszy i przestanie pokładać w Bogu ufność. Bóg się zgadza pod warunkiem, że życie Hioba zostanie oszczędzone. Hiob doświadcza więc wielu nieszczęść, podupada na zdrowiu, traci bogactwa i żyje w skrajnej nędzy, umiera cała jego rodzina. W długich rozmowach z trzema przyjaciółmi zastanawia się pełen bólu, czy ma się wyrzec wiary w Boga, który dopuścił do tak strasznej sytuacji? Czy 10 Grzesiuk, 2011, s Barker, 1997, s Grzesiuk, 2011, s

14 Bóg pozostawił go samemu sobie? Co ma teraz zrobić? W rezultacie Hiob dochowuje wierności Bogu i zostaje w końcu nagrodzony jeszcze większymi bogactwami i jeszcze liczniejszą rodziną niż kiedyś. Dla większości ludzi wartość Księgi Hioba i innych pism religijnych leży w przekazywanych przez nie znaczeniach. Ci, którzy koncentrują się na sporze o dosłowność mogą przeoczyć to, o co naprawdę chodzi: że Bóg wszystkim włada, że w końcu zawsze zwycięża, że nikt, kto mu ufa, nie będzie kuszony ponad siły, i że wiara w Boga zostaje w końcu nagrodzona. Znaczenia te przekazuje się w opowieści w sposób bardzo ciekawy. Opowieść jest o wiele bardziej interesująca niż proste podsumowanie jej znaczeń, które zostało właśnie dokonane. 13 Zdaniem Watzlawicka metafory są częścią języka zmiany. Jest to prawopółkulowy język poezji, dramatu, komunikacji pozawerbalnej, a także metafory. Jest to język obrazowania, w przeciwieństwie do języka lewej półkuli, który wyraża faktograficzny materiał w logiczny, ściśle określony sposób, posługując się uporządkowanym zbiorem reguł syntaktycznych (dotyczących budowy zdania). 14 Badania na ten temat przeprowadzała też S.P. Lamb, dotyczyły one związku między specjalizacją półkulową, a opowiadaniem historii. Wskazują na istnienie dwóch różnych sposobów myślenia. Lamb podsumowuje to w następujący sposób: Ostatnie badania neurobiologiczne wskazują, że dwie półkule ludzkiego mózgu przetwarzają informacje według różniących się od siebie strategii. Lewa czyni to w sposób linearny: jedna informacja po drugiej. Najskuteczniej zajmuje się zagadnieniami logicznymi, temporalnymi, werbalnymi i analitycznymi. Prawa natomiast przetwarza dane symultaniczne(jednocześnie), w sposób holistyczny. Zagadnienia związane z przestrzenią, strukturowaniem, kinestetyką, gestaltem i metaforą są jej specjalnością. Półkule komunikują się przez wiązadło wielkie. [ ] W normalnym funkcjonowaniu jednostki specjalizacja półkul nie oznacza wyłączności jednej z nich; dwupółkulowy mózg działa jako całość zdominowana przez jedną z półkul w zależności od sytuacji i preferencji jednostki. 15 Milton Erickson i Ernest Rossi twórcy koncepcji dwupoziomowej komunikacji rozważali, jakie mogą być powiązania pomiędzy metaforą a ujawnianymi objawami somatycznymi i funkcjonowaniem prawej półkuli mózgu. Przypuszczali, że objawy somatyczne są funkcjami prawej półkuli jako tej, która komunikuje się w sposób symboliczny. Ponieważ prawa półkula pośredniczy zarówno w prezentowaniu objawów, jak i w odbiorze metaforycznego znaczenia języka, terapia stosująca takie środki jak opowieści, anegdoty i żarty umożliwia dwupoziomową komunikację. Podczas gdy lewa półkula analizuje znaczenie słów, symboliczna i terapeutyczna treść jest przekazywana do prawej półkuli poprzez skojarzenia 13 Barker, 1997, s Barker, 1997, s Barker, 1997, s

15 i ukryte znaczenia. Umożliwia to poszukiwanie potrzebnych umiejętności, wydobycie ich, a w efekcie stworzenie nowego sposobu zachowania. Ta behawioryczna odpowiedź z kolei na drodze sprzężenia zwrotnego wzmacnia metaforyczną interwencję, generując serie nowych znaczeń i nowych zachowań. 16 Psychoterapeutyczne wykorzystanie metafor Milton Erickson posługując się metaforą realizował przy jej pomocy ukryte cele. 1. Stawianie lub ilustracja tez tak jak się to dzieje w historii Hioba, gdyby wyrazić jej tezy w formie bezpośredniej brzmiałyby jak ciąg pouczeń moralnych i wielu ludzi mogłoby je odrzucić. Gdy są zaprezentowane w formie opowieści rozgrywającej się w odmiennym kontekście i w odległym czasie, stają się łatwiejsze do przyjęcia. 2. Podsuwanie rozwiązań problemów jest pośrednim podejściem polegającym na opowiedzeniu historii tam, gdzie zawiodła bezpośrednia komunikacja. 3. Pomoc w poznawaniu siebie czasem można komuś bardziej pomóc w rozpoznaniu aspektów jego własnych zachowań lub reakcji na pewne sytuacje, gdy opowie się tej osobie o ludziach, którzy w analogicznych sytuacjach zachowali się podobnie. 4. Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji opowiadanie historii o ludziach, którzy pokonali jakieś trudności jest dobrym sposobem wzmacniania motywacji i dodawania odwagi osobom niewierzącym w swoje siły. Gdy terapeuta chce podsunąć klientowi jakąś myśl do rozważenia lub akceptacji, może umieścić ją w całej serii anegdot. 5. Kontrolowanie relacji terapeutycznej istotne jest, aby terapeuta miał kontrolę nad relacją terapeutyczną. Gdy klient zagraża tej kontroli, można odwrócić jego uwagę i opowiedzieć mu jakąś historię lub anegdotę. Jest to skuteczny sposób na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego, że klient zwykle nie oczekuje opowieści, a więc spotyka go niespodzianka. Takie zaskoczenie jest ważnym czynnikiem zmiany w procesie terapeutycznym. 6. Umieszczenie w opowiadaniu wskazówek dla klienta wskazówki dla klienta mogą być włączone w opowieść. 16 Grzesiuk, 2011, s

16 7. Zmniejszanie oporu opowiadania i anegdoty prezentują treści pośrednio i stopniowo, jest więc mniejsze prawdopodobieństwo wywołania przez nie oporu pacjenta niż w wypadku treści wyrażanych bezpośrednio. Sens anegdoty bądź opowiadania może szybko przedostać się do nieświadomości. Często pacjent nie jest w stanie świadomie przyjąć i zrozumieć wszystkich przekazów zawartych w skomplikowanej opowieści. Może jednak doświadczyć zmiany zachowania, która zachodzi poza sferą świadomą, ponieważ reaguje na ukryte znaczenie opowieści, choć nie została przyjęta świadomie. 8. Przeformułowanie i zmiana definicji problemu przyjęcie nowego punktu widzenia nie musi wystąpić na poziomie świadomym, może oczywiście nastąpić na poziomie nieświadomym i najlepiej, aby tak było. 9. Budowanie ego osoba mająca trudności w funkcjonowaniu może wysłuchać historii o sposobach przezwyciężania problemów bądź o ludziach, którzy przezwyciężyli podobne problemy, historia jest tak skonstruowana, że mają podobne do pacjenta cechy osobowości 10. Modelowanie komunikacji dobrze skonstruowana i opowiedziana historia jest zazwyczaj bardzo zajmująca, porusza wyobraźnię słuchacza i skierowuje jego działania lub myśli na tory, których dotąd nie brał pod uwagę. Słuchacz może wybrać znaczenie odnoszące się do jego własnej sytuacji. Erickson powiedział pewnego razu, jeśli chcesz, żeby ktoś opowiedział ci o swoim bracie, musisz mu opowiedzieć o swoim. 11. Przypominanie klientom o ich własnych możliwościach Erickson uważał, że pacjenci mają w historii swojego życia zasoby pozwalające rozwiązać ich problemy. Często posługiwał się opowieściami, aby przypomnieć ludziom, że w przeszłości nauczyli się wielu pożytecznych rzeczy i po prostu o tym zapomnieli. Nawiązując ponownie do opowieści o cierpiącym ból ogrodniku Joe, to Erickson zdawał sobie sprawę, że Joe dysponuje niewykorzystanymi zdolnościami umożliwiającymi kontrolę bólu. Odwołał się do doświadczeń pacjenta jako ogrodnika, przytaczając przykład rośliny. Wprowadził element dramatyzmu, dostarczając ramy, na której mogła skupić się uwaga pacjenta, a którą później stopniowo odwracał od uczucia bólu i dyskomfortu. Komunikaty miały charakter niedyrektywny, budowane były małymi krokami. Błędny wzorzec nawykowy (ból, z którym nie można sobie poradzić) zastąpiony został nowym wzorem zachowania (ukojenie). Terapia pomogła zmniejszyć odczucie bólu do takich rozmiarów, że dalej prowadził aktywne życie bez 16

17 używania leków. Metafora zaktywizowała nieświadome wzory zachowań, które w efekcie dały świadomy sposób reagowania Desensytyzacja (odczulanie, np. w leczeniu fobii) można zredukować lub wyeliminować lęki przy pomocy opowiadania pacjentom serii anegdot, w których występują przedmioty lub sytuacje wywołujące ich własne fobie. Hipnoza ericksonowska jako podstawowa metoda pracy Hipnoza jest stanem wyostrzonej uwagi i otwartości oraz podwyższonej zdolności reagowania na pomysły (Erickson 1959). Erickson uważał, że hipnoza jest powszechnym doświadczeniem, istniejącym od zarania ludzkości. W odróżnieniu od klasycznej, psychoanalitycznej hipnozy, gdzie uważano, że istnieją ludzie niepoddający się temu procesowi, Erickson zakładał, że każdy człowiek ma zdolność wchodzenia w trans, a opór wynika z nieodpowiedniej indukcji. Indukcję należy dobrać indywidualnie, a tak zwani oporni pacjenci to osoby nieprzyjmujące dyrektywnych form klasycznej indukcji. Rozwinął więc niedyrektywne, naturalistyczne formy indukcji. Zamiast stwierdzić dyrektywnie Usiądź wygodnie. można powiedzieć Możesz teraz usiąść wygodnie. bądź Możesz skupić całą uwagę na własnym oddechu.. Przy takich stwierdzeniach pacjent ma wybór. Hipnoza w podejściu ericksonowkim składa się z pięciu etapów: 1. Zasiewanie jest to przygotowanie do pracy terapeutycznej, używamy tu pytań o oczekiwania, Co mogę dla Ciebie zrobić?, Z czym przychodzisz na psychoterapię?. Pytamy też pacjenta o jego funkcjonowanie, przede wszystkim o okresy lepszego funkcjonowania, o dobre relacje społeczne, poprzednie pozytywne rozwiązania konfliktów, o satysfakcję życiową, zrealizowane marzenia, nie koncentrując uwagi pacjenta na obszarze problemowym. Terapeuta aktywnie pyta, szukając tematów, o których pacjent chętniej mówi, stara się spotkać pacjenta w jego świecie, przez co zasiewa ideę współpracy niezbędną w hipnozie. Przygotowuje grunt do odbioru tego, co się wkrótce wydarzy. Jeśli terapeuta uzyska przekonanie, że osiagnął konieczny poziom motywacji u pacjenta i gotowość do współpracy, przechodzi do następnej fazy. 2. Indukcja to zaproszenie do transu. Indukcję dzielimy na formalną: a. dyrektywną ma zaznaczony początek i koniec, jest zauważalna dla pacjenta, sprawdza się, gdy pacjent wykazuje gotowość do współpracy; b. niedyrektywną ma miejsce, gdy płynnie kierujemy uwagę pacjenta w istotny dla niego obszar wewnętrznego doświadczenia, płynnie przechodzimy 17 Grzesiuk, 2011, s

18 z rozmowy o np. objawach lękowych, w stan transu. Terapeuta obserwując zachowanie pacjenta określa jego gotowość do współpracy w tym momencie sesji i kontynuując dialog kieruje uwagę pacjenta w stronę cząstkowego lub strategicznego celu terapii np. Mówi mi pan teraz o istotnych dla siebie sprawach i może Pan wyraźnie słyszeć siebie i swoje słowa. i Może Pan słyszeć swoje słowa i swój oddech. i Może Pan zacząć zauważać to, co jest naprawdę dla Pana dobra, gdy daje Pan sobie wystarczająco dużo uwagi.. Używa tu języka niedyrektywnego: być może jesteś w stanie lub wplata słowa możesz być. Po wypowiedzeniu kilku oczywistych stwierdzeń terapeuta formułuje interwencję: I być może jest teraz dobra pora, aby zaczął pan rozumieć sygnały płynące z ciała inaczej Wielu terapeutów łączy formy dyrektywne i niedyrektywne. Kiedy pacjent spontanicznie sygnalizuje gotowość do pracy w transie, a terapeuta to spożytkuje, to z kolei mamy do czynienia z inną niż formalna, indukcją naturalistyczną. Indukcja naturalistyczna ma miejsce wtedy, gdy człowiek spontanicznie doświadcza zawężenia uwagi, co można rozpoznać, obserwując jego zachowanie: wygląda jakby się zamyślił, ziewa, śpi na jawie. Ericksoniści nazywają ten stan codziennym transem. Opisując ten stan, Rossi twierdzi, że doświadczenie to ma związek z rytmami dobowymi i trwającymi 90 minut rytmami wewnątrzdobowymi, kiedy natężenie uwagi w naturalnym, fizjologicznym rytmie faluje. Po zauważeniu takiego zawężenia uwagi terapeuta traktuje je jako stan rozpoczynającego się transu i może to zjawisko pogłębić przy pomocy określonych sformułowań. Ludzie mają różną zdolność zapadania w trans pod względem głębokości i intensywności tego przeżycia, a także rodzaju doznań jakie przeżywa. 3. Trans charakteryzuje się szczególnymi doznaniami, które można pogrupować w cztery kategorie: a. Zmiany w zakresie uwagi normalnie fluktuuje, w transie jest zawężona. b. Zmiany w zakresie reaktywności wzmożona reaktywność na informacje płynące od terapeuty. c. Zmiany w zakresie intensywności doznań u jednych osób intensywność doznań wzrasta, u innych się zmniejsza. d. Doświadczenie dyscojacji (oddzielenia) przebiega w dwóch wymiarach: - doznania, że jednocześnie jest się częścią i całością; - doznania, że aktywność, zdarzenia i wewnętrzne doświadczenia same się dzieją. Praca terapeuty polega na wzbudzaniu skojarzeń i kierowaniu uwagi pacjenta w stronę zasobów, dotarcia do zasobów i ich spożytkowania. Jest to kluczowy proces w tej fazie hipnozy. Stan transu charakteryzujący się zawężeniem uwagi i skierowaniem jej do wewnątrz umożliwia łatwiejsze docieranie do zasobów. 18

19 4. Dostrojenie do przyszłości ma miejsce na pograniczu transu i zakończenia pracy. Terapeuta szuka wraz z pacjentem sposobu, w jaki pacjent może korzystać z doświadczenia transowego po terapii. Buduje most między doświadczeniem na sesji, a pożądanym doświadczeniem w realnym życiu. Zachęca pacjenta do wybiegnięcia doświadczaniem w przyszłość i do wyobrażenia, że korzysta w wybranych okolicznościach ze zmian, jakie właśnie w transie przeżywa. Erickson często proponował, aby pacjent użył doświadczenia transu w sposób, jaki będzie dla niego najlepszy. 5. Zakończenie hipnozy terapeuta musi zadbać o to, aby pacjent zakończył trans przed końcem sesji. Wskazówką jest nasilenie zjawisk transowych i intensywność ich przeżywania przez pacjenta. Terapeuta powinien być przekonany, że orientacja pacjenta w przestrzeni i czas reakcji są prawidłowe. Zaleca się, aby terapeuta po zakończenia transu przez kilka minut rozmawiał z pacjentem. Zjawiska hipnotyczne transowe Zjawiska hipnotyczne są częścią naszego życia występują też w stanach hipnotycznych. Ludzie przeżywają problemy w sposób podobny do stanu hipnotycznego a więc zjawiska hipnotyczne tkwią w problemach. Uważa się hipnozę za rodzaj specyficznego stanu świadomości charakteryzującego się doświadczaniem transu, można więc powiedzieć, że ludzie przeżywający problem są jak w transie. Zjawiska transowe według ich wpływu na doświadczenie dzielimy na: I. Tworzenie doświadczenia. 1. Halucynacja pozytywna dostrzeganie czegoś, czego nie ma, np. zachodzi wtedy, gdy ludzie są zazdrośni. 2. Regresja wieku gdy pacjent myśli o przeszłości, doświadcza jej emocjonalnie, gdy przeżył traumę jest przygnębiony tym, co mu się wydarzyło w przeszłości. 3. Sugestie posthipnotyczne otrzymujemy je w dzieciństwie od rodziców, np. jesteś do niczego, nic nie osiągniesz, ludzie żyją potem, wypełniając te sugestię. II. Eliminowanie doświadczenia. 1. Halucynacja negatywna niedostrzeganie czegoś, co zachodzi, istnieje, np. alkoholicy nie uznają swojego uzależnienia. a. Amnezja zapominanie np. pozytywnych doświadczeń życiowych (opowiadanie tylko o przykrych). 19

20 b. Znieczulenie, anestezja modyfikacja odczuwania pewnych aspektów życia, np. praca mnie nie cieszy, w związku: nie zależy mi już na partnerze III. Zniekształcanie doświadczenia. 1. Zakłócenie odbioru czasu progresja, wydłużenie, rozciągnięcie, dotyczy zawsze wyobrażeń, np. lęk dotyczy tego, co się wydarzy, dobre spożytkowanie progresji chcę lepiej funkcjonować w przyszłości. 2. Analgezja brak czucia (znieczulenie emocjonalne) pacjenci mówią: zobojętniałem, nic mnie nie cieszy a w małżeństwie: nic już do siebie nie czujemy. 3. Wyostrzenie pamięci powiązane z żywą emocją, incydent z przeszłości jest intensywnie przeżywany. 4. Katalepsja zatrzymanie, unieruchomienie. 5. Dysocjacja rozszczepienie, osoby mają problem z oddzielaniem się, mogą czuć się odsunięte, oddzieleni od niektórych obszarów życia, bądź czują się nadmiernie oddzieleni od rodziny, lub mają poczucie oddzielenia od społeczeństwa( mają mało kontaktów z innymi) bądź mogą emocjonalnie przeżywać dwa stany: śmiać się i płakać. Każde zjawisko hipnotyczne zawiera w sobie swoje przeciwieństwo, które je dopełnia: Halucynacje pozytywne --- Halucynacje negatywne Amnezja ---- Wyostrzenie pamięci Regresja Progresja Znieczulenie --- Nadwrażliwość - nadmierna złość, społeczna nadwrażliwość na uwagi, na krytykę, na to co mówią inni Dysocjacja ---- Asocjacja - zbytnie związanie z pracą, zbytnie pochłonięcie przez rodzinę, zbytnie angażowanie się w życie swoich dzieci Wydłużenie czasu często - ma miejsce w depresji, poczucie, że czas płynie wolno ---- Zwężenie czasu dotyczy ludzi którzy robią zbyt wiele, mają poczucie braku czasu Katalepsja (bezruch) osoba która czuje się usztywniona w życiu, zatrzymana, nie może osiągnąć tego co chce, zjawisko może dotyczyć ograniczeń wewnętrznych lub zewnętrznych Ruch zbytnia ruchliwość, szybkie przechodzenie z jednego związku do drugiego, bądź osoby z problemami z granicami, które nie potrafią odmówić, pomagają innym kosztem siebie. Model hipnozy ericksonowskiej dotyczy różnych rodzajów problemów. Pomaga w diagnozie problemu, jak i w planowaniu i prowadzeniu terapii. 20

21 Ocena problemu: kiedy jej dokonujemy, to słuchamy tego, jakie zjawiska hipnotyczne są zaangażowane, mogą być wykorzystane w tym problemie. Myślimy o zjawisku hipnotycznym, jakie jest zawarte w problemie, ponieważ później w terapii będziemy wykorzystywać to właśnie zjawisko. Ocena, diagnoza służy pomocą w formułowaniu odpowiedzi na pytanie jak leczyć. Ocena problemu w kategoriach zjawisk hipnotycznych służy diagnozie i jest wstępem do późniejszego działania terapeutycznego. Są tematy, które ujawniają się podczas oceny problemu, są to idee, wokół których obraca się całe życie, takie jak: walka, niezależność, zaufanie, bezpieczeństwo. Te tematy pomogą znaleźć opowiadanie, historię, którą możesz wykorzystać w terapii. Ludzie mówią też o przeszkodach, a także o tym, co im przeszkadza. Czasami pracujemy ze znaczeniem problemu, a nie z samym objawem. Po dokonaniu oceny problemu należy przejść do ustalenia celu terapii. Łatwiej zaplanować terapię, gdy wiemy, jaki ma być jej cel. Może to być cel ogólny i cele szczegółowe takie przystanki, stacje pośrednie. Forma w jakiej sformułujemy cel jest formą, w jakiej przeprowadzimy wprowadzenie do hipnozy, indukcję. To na czym skupimy uwagę w indukcji zależy od tego, jaki cel sobie wyznaczyliśmy. Wykorzystujemy zjawiska hipnotyczne, które usłyszeliśmy w opowiadaniu pacjenta o jego problemie. Wyodrębnione zjawisko hipnotyczne wykorzystujemy w formie izomorficznej, np. gdy problem dotyczy przeszłości, regresujemy pacjenta (cofamy) w przeszłość, leczymy przeszłość. Każde zjawisko hipnotyczne zawiera w sobie przeciwieństwo, które je dopełnia. W pracy z bólem zastosujemy komplementarnie analgezję bądź anestezję. Zastosowanie interwencji bezpośredniej bądź pośredniej zależy od tego, czy pacjent znajduje się w oporze czy nie. 21

22 Bibliografia 1. Barker Philip. (1997). Metafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Część pierwsza. Gdańsk, GWP Grzesiuk Lidia, Suszek Hubert (red.). (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. T VI. Warszawa, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Lis-Turlejska Maria (red.). (1991). Nowe zjawiska w psychoterapii. Warszawa, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co Zeig Jeffrey K. (2006). Confluence: The Selected Papers of Jeffrey K. Zeig. Phoenix, Zeig, Tucker, & Theisen, Inc X. 22

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Daniel Bąk Pracownia Psychologiczna JA-TY, Warszawa Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ "Tęczówka", Warszawa SPRAWNIE CZY PRZYJEMNIE?

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII Karolina Husáková Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI I POCZUCIA KOHERENCJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych.

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Poradnik

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (TSR)

PROBLEMY PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (TSR) PROBLEMY PODSTAWOWE Teresa Kosman Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie ZAŁOŻENIA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (TSR) Streszczenie: Metoda terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO TEN PORADNIK?

DLA KOGO TEN PORADNIK? WSTĘP Od wielu lat, w jednej z dużych warszawskich poradni, prowadzę spotkania konsultacyjne. Rozmawiam z osobami, które szukają pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Stąd wiem, jak trudno czasami

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Coaching jako efektywna forma wewnętrznego public relations na przykładzie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo HorseSense.

Coaching jako efektywna forma wewnętrznego public relations na przykładzie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo HorseSense. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Stacjonarne II stopnia Magdalena Kiljanek Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Wstęp Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka Podręcznik PL 1 Niniejszy materiał opracowano w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie na potrzeby projektu:

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo