AMaP warsztaty rozwojowe Przewodnik dla trnerów (Pilot)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMaP warsztaty rozwojowe Przewodnik dla trnerów (Pilot)"

Transkrypt

1 AMaP Project AMaP to dynamiczne podejście do wyzwań stojących przed starzejącym się społeczeństwem. Collaborative Partnership AMaP is a collaborative project of the European Union co-ordinated by the University of Strathclyde (UK) in co-operation with GEB (Germany), AMaP warsztaty rozwojowe Przewodnik dla trnerów (Pilot) Możesz śledzić rozwój projektu odwiedzając naszą stronę internetową Jeśli informacje na stronie są niewystarczajace proszę skontaktuj się z nami. Rua Dr. José Júlio Vieira Ramos, Nº Arcozelo Barcelos tel Osoba kontaktowa: Susana Oliveira Lifelong Learning Research Institute (Greece), Semper Avanti (Poland), Kerigma (Portugal) and Folkuniversitetet (Sweden). This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 AMaP Program szkoleniowy : przewodnik dla trenerów

3 AMaP warsztaty rozwojowe przewodnik dla trenerów Treść The AMaP warsztaty rozwojowe: przewodnik dla trenerów The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 1 Pewność siebie w procesie uczenia się The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 2 Definiowanie przedmiotu uczenia się The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 3 Uczenie się przez całe życie The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 4 Motywacja do nauki The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 5 Rozwój w procesie uczenia się The AMaP warsztaty rozwojowe: program szkolenia Sesja 6 Moja podróż w procesie uczenia się Ewaluacja Dzielenie się nauką

4 Project Identification Projekt AMaP Age Management in Practice Nr Projektu LLP UK Grupa docelowa Stażejący się pracownicy (50+) Daty Workpackage Identification Tytuł Model uczenia się dla starszych pracowników Numer 2 Cel Data rozpoczęcia Listopad 2011 Data zakończenia Luty 2013 Develop and pilot a unique learning engagement model, tailored to improve participation rates among older workers in VET/CVET actvity by increasing confidence and motivation for learning AMaP - Model uczenia się: Tło While Vocational Education and Training (VET) and Continuing Vocational Education and Training (CVET) are now familiar terms for many individuals, they are less likely to be recognised by older adults. In addition, older adults who have become disengaged from learning are even less likely to engage in VET/CVET activity, with participation rates considerably lower than their younger counterparts (Cedefop, 2010). Thus, it makes the process of engaging older adults in VET extremely difficult, resulting in a need to educate older adults on firstly what VET/CVET is and secondly the benefits and values it can bring. In order to achieve this, foundations must be built to increase confidence and motivation and help older adults re-engage in learning. The AMaP Learning Model encourages older workers to engage in lifelong learning. The model isdesigned specifically for workers aged 50+ and is tailored to improve their participation rates in VET/CVET activity by increasing confidence and motivation for learning.

5 AMaP warsztaty rozwojowe: Program Model warsztatów zawiera program składający się z 6 sesji. Uczestnicy (osoby 50+) będą doskonalić swoje kompetencje miękkie poprzez zaangażowanie w nieformalne metody nauczania. Warsztaty mogą przyczynić się do rozwoju osobistego uczestników. Cel warsztatów: zwiększenie wśród uczestników pewności siebie i motywacji do uczenia się poprzez identyfikację mocnych stron i posiadanych umiejętności zachęcenie do autorefleksji nad rozwojem osobistym zidentyfikowanie wcześniejszych ścieżek kształcenia i osiągniętych celów identyfikacja własnego modelu uczenia się zapoznanie się z systemem ram kwalifikacji zapoznanie z metodą mapowania kompetencji zwiększenia zainteresowania kształceniem i szkoleniami zawodowymi przyspieszenie osiągnięcia kwalifikacji zawodowych dostarczenie wysokiej jakości doświadczenia edukacyjnego AMaP Model uczenia się: Przewodnik dla trenerów Sześć sesji programu szkolenia jest określonych w podsumowaniu wraz z proponowanymi ćwiczeniami, które trener dostosuje do potrzeb grupy. Model powinien zostać dostosowany do kontekstu sprzyjającego procesowi uczenia się. Ważne jest dążenie do zwiększenia zaufania i poprawy motywacji osób starszych do ponownego zaangażowania się w życie zawodowe. Na jedną z sesję zostanie zaproszony ekspert w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych osób dorosłych oraz Europejskich Ram Kwalifikacji. Sugerowana sesja na, której powinien pojawić się ekspert, to sesja 5. Wtedy grupa powinna być wystarczająco zintegrowana. Broszury dla uczestników, będą dodatkowym materiałem, który ma pomóc w zaangażowaniu się w szkolenie. AMaP log jest dobrym narzędziem do monitorowania przebiegu szkolenia i warto przekonać uczestników do używania go.

6 AMaP warsztaty rozwojowe: Ewaluacja Trener jest proszony o przeprowadzenie ewaluacji warsztatów. Trener powinien ocenić poszczególne sesje, jak i całość warsztatu. Dokumenty ewaluacyjne zawierają: 1. Tabelę obserwacji zachowań uczestników 2. Ewaluację dla uczestników 3. Ocenę pracy trenera 4. Ocenę wpływu szkolenia na uczestników

7 Pewność siebie AMaP Program Szkolenia: Sesja 1

8 Program szkolenia AMaP warsztaty rozwojowe SESJA 1 Cel Na koniec sesji uczestnicy powinni: - rozważyć wcześniejsze ścieżki kształcenia - być świadmomym znaczenia procesu uczenia się przez całe życie Etapy sesji Czas trwania Wstęp 1 h Integracja grupy, zwiększenie wydajności Opis Uczestnicy zastanawiają się nad wcześniejszym doświadczeniem związanym z nauką i rozważają preferowane style uczenia się Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja Przedstawienie kontekstu szkolenia Trener posiada wiedzę na temat kontekstu projektu, celów i planowanych rezultatów Wprowadzenie trenera do tematu warsztatów Wstęp i przegląd: dyskusja / pytanie / odpowiedź / wyjaśnienie Praca grupowa: zwiększenie zaangażownia w szkolenie Powitanie Dyskusja Trener: Praca w grupie Sieć pająka Środowisko uczenia się i uczenie się w partnerstwie Sieć pająka : Ćwiczenie 1 Kłębek wełny Prezentacje uczestników Pewność siebie Uczestnictwo współpraca Refleksja i dyskusja i Poszukiwanie i rozwój osobisty Praca na procesie 1.5h Rozpoznanie korzyści płynących z udziału w kształceniu i szkoleniach zawodowych 0.5h Budowanie poczucia pewności siebie procesie uczenia się i wyznaczanie celu nauki Tyle czasu ile potrzeba Uczestnicy zastanawiają się nad najważniejszym punktem odbytej sesji Rozpoznanie korzyści płynących z udziału w kształceniu i szkoleniach zawodowych Rola procesu uczenia się przez całe życie Dorosły uczeń Sesja pytań i odpowiedzi Ćwiczenie praktyczne Zapisywanie pomysłów Prezentacja stylów uczenia się Doświadczenie edukacyjne Odkrycie poziomu pewności Praca w trójkach w celu siebie do nauki oraz odkrywania pozytywnych zaagnażowania w VET kontekstów, zaufanie do nauki i przyszłych wyzwań / Możliwości / uczucia Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 1 Broszura uczestnika Dyskusja grupowa o VET Dyskusja grupowa o doświadczeniu procesu uczenia się przez całe życie Preferowane uczenia się style Podsumowanie zalet stawiania sobie celów w procesie uczenia się, krytyczna analiza dyskusji Prezentacja trenera Papier,Flipczart, długopisy, marker, karteczki, samoprzylepne Trener dostarcza informacji o stylach uczenia się Załącznik 1 Flipczarty, długopisy, marker, karteczki, samoprzylepne Dynamika i spójność grupy Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność

9 Sesja 1 Przywitanie i wstep Środowisko uczenia się Sieć pajęcza Korzyści płynące ze szkoleń zawodowych i procesu uczenia się przez całe życie Style uczenia się AMaP warsztaty rozwojowe: Przewodnik dla trenera Trener wprowadza uczestników w temat szkolenia, buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Ciepły, otwarty, nastawiony na kontakt z uczestnikami Trener powinien dążyć do stworzenia przyjaznej, otwartej atmosfery, sprzyjającej efektywności działań i pobudzania kreatywności uczestników. Powinno być promowane uczenie się od siebie nawzajem, wymiana myśli i dzielenie się doświadczeniami. Trener uzgania zasady i sposób pracy. Wprowadzenie trenera w celu budowania spójności grupy, integracji. Zachęcenie uczestników do zapamiętywania wzajemnych prezentacji, następnie skonfrontowanie ich z prezentacjami po zakończeniu cyklu szkoleniowego Ćwiczenie 1: Sieć pająka Podpowiedzi trenera Z czym się utożsamiasz? Rozwijasz się? Jak spędzasz czas wolny? Jakie masz zobowiązania? Jakie zasoby posiadasz? Procedury/rutyna? Sukcesy i osiągnięcia? Prezentacja trenera: Style uczenia się wg. Kolba Dorosły uczeń Preferowane style uczenia się: uczestnicy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób najlepiej się uczą. Kształcenia w zakresie ról, pracy, rodziny, hobby, zainteresowania. Bariery w uczeniu się wymaga czasu, procedur, zobowiązań. Pozytywne uczenie się kontra negatywne uczenie się Pewność siebie w procesie uczenia się AMaP Log i broszura Załącznik 1: Style uczenia się Podpowiedzi trenera Poczucie pewności siebie zmienia się w zależności od sytuacji, wydarzeń, doświadczenia. Poziom pewności siebie, własnej wartości, samooceny, motywacja. Pewność siebie w procesie uczenia się. Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log). Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chcą mogą się podzielić przemyśleniami z grupą. Książeczki do refleksji (Log) i broszury uczestników AMaP

10 Ewaluacja Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą samoprezentacji uczestników Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 1 Trener: Sesja: 1 Date: / / Stażyści:

11 Sieć pająka Cel: Prezentacja uczestników: integracja i budowanie spójności grup Materiały: kłębek wełny Czas trwania: ok. 20 min. dla grupy 12 osób Opis: Uczestnicy formułują okrąg. Trener bierze kłębek wełny i podaje przykład autoprezentacji, np. Imie, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wcześniejsze doświadczenia w nauce, oczekiwania do programu. Po każdej prezentacji, uczestnik podaje kłębek do kolejnej osoby, jednocześnie trzymając swoją część. Osoba, która otrzyma wełnę dokonuje prezentacji. Czynność ta jest tak długo powtarzana, aż wszyscy uczestnicy się zaprezentują. Sieć symbolizuje formowanie się grupy. Następnie kłębek wełny powinien ruszyć w podróż powrotną. Ostatnia osoba bierze kłębek i opowiada o osobie, która mówiła przed nią. Aż do momentu kiedy sieć nie zostanie rozplątana. Jako podsumowanie tego ćwiczenia trener powinien przedyskutować istotę aktywnego słuchania. Uczestnicy powinni zanotować spostrzeżenia, które pojawiły się podczas prezentacji.

12 Style uczenia się Każdy z nas jest inny, w związku z tym posiada różny styl uczena się nie ma dobrej, ani złej drogi uczenia się. Jest to kwestia indywidualna. Niektórzy ludzie najlepiej uczą się na własną rękę, podczas gdy inni mogą preferować uczenie się w grupie. Nauka może obejmować słuchanie, mówienie, pisanie, oglądanie i robienie czegoś. Niektórzy ludzie mogą uczyć się wykorzystując wszytkie sposoby naraz z różną częstotliwością. Każdy musi indywidualnie zdefiniować własne powody i motywację do nauki oraz posiadane umiejętności do osiągania celów związanych z procesem uczenia się. Przykłady umiejętności: czytanie, oglądanie, robienie notatek, wymiana doświadczeń, powtarzanie uczenie się na własnych błędach. Najważniejsze, aby odkryć co działa na człowieka, aby mógł zacząć się uczyć. Pomocna jest refleksja nad wcześniejszymi ścieżkami edukacji, np. Jak nauczyłeś się jeździć na rowerze, samochodem? Jak nauczyłeś się obsługiwać komputer? Jak nauczyłeś się obsługiwać aparat cyfrowy? Różne style uczenia się wg Kolba Link: Teoria Kolba ilustruje różne style uczenia się, jako procesy/doświadczenia. Należą do nich: Reflektor, teoretyk, pragmatyk i aktywista. Generalnie ludzie używają 4 stylów uczenia się, niemniej jednak mają swój jeden preferowany.

13 Projekt: AMaP Age Management in PracticeAMaP LOG Trener: Sesja: 1 Date: / / Uczestnik: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? ( ) uczenie się jest procesem ciagłym. To powtarzajace się ćwiczenie Paulo Freire

14 Definiowanie procesu uczenia się AMaP Program szkolenia: Sesja 2

15 Program szkolenia AMaP warsztaty rozwojowe SESJA 2 Cele Opis Na koniec sesji uczestnicy powinni: Sukces i uczenie się: process uczenia się przez całe życie; znaczenie kształcenia ustawicznego w trakcie pracy; - Zdawać sobie sprawę z tego, że rozwój doświadczeń osobistych, zawodowych i społecznych może przyczynić się do kreowania ścieżki kształcenia jednostki mobilizacja i transfer umiejętności dla indywidualnych osiągnięć; znaczenie samooceny, jako ważnego kroku w rozwoju jednostki Etapy sesji Czas trwania Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja Powitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Poszukiwanie i rozwój osobisty Praca na Tyle czasu ile potrzeba 10 minut Ponowne zbudowanie spójnosci grupy oraz omówienie zagadnień z poprzednich sesji 0.5h Definiowanie pojęć: Nauka, informacja, wiedza, umiejętności. Świadomość uniwersalnych umiejętności 1.50h Zrozumienie terminów: edukacja formalna, nieformalna, pozaformalna Uświadmienie sobie możliwości jakie daje kształcenie ustawiczne i wyjazdy zagraniczne Odkrycie na to jak reagujemy na zmiany osobiste 0.5h Refleksja na temat możliwych luk wykrytych w różnych ścieżekach kształcenia. Rozważanie możliwości jakie daje kształcenie ustawiczne i wyjazdy zagraniczne Uczestnicy zastanawiają się na najważniejszym Wszystko co zostało zauważone przez trenera, albo grupę Definicje procesu uczenia się. Różnice między wiedzą, informacją, kompetencją. Uniwersalne umiejętności i płynność w procesie uczenia się Wpływ edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej na indywidulą ścieżkę kształcenia Dyskusja Słuchanie i mówienie wymiana doświadczeń Trener: prezentacja definicji Dyskusja grupowa: zrozumienie definicji Trener: Prezentacja terminów / koncepcji i dyskusja o nich Trainer led; Omówienie filmu Kto ukradł mój ser? Dyskusja na temat umiejętności nabytych w ciągu całego życia i wszelkich luk / deficytów; zidentyfikowane ich Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 2 Praca grupowa: Mapy myślowe w celu wyjaśnienia i zrozumienia procesu uczenia się Ocena samoświadomości w procesie uczenia się Uczenie się poprzez doswiadczanie Film Praca grupowa: wypełnianie kwestionariusza na podstawie filmu. Praca w małych grupach: dyskusja i dzielenie się osobistym doświadczeniem Środowisko uczenia się i uczenie się w partnerstwie Definicje w procesie uczenia się Załącznik 2 Mapy myśli Załacznik 3 Dokument samooceny: Załącznik 4 Uczenie doświadczania: Załącznik 5 do przez Link/video Kto ukradł mój ser? Pytania bazujące na filmie Załącznik 6 Tablica, papier, flipchart Definiowanie procesu uczenia się marker, długopisy, Uczestnictwo współpraca Refleksja i dyskusja Dynamika i spójność grupy Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność i

16 procesie punktem odbytej sesji Broszura uczestnika

17 Sesja 2 Powitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Definiowanie procesu uczenia się Mapy myśli Umiejętności, które możemy rozwijać Style uczenia się Zmiany osobiste Luki w posiadanych umiejętnościach/ braki AMaP Log i broszura AMaP warsztaty rozwojowe: Przewodnik dla trenera Trener buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Zadaje pytania, skłania grupę do dyskusji. Trener ustala z grupą defincje procesu uczenia się. Wszystkie propozycje grupy są zapisywane. Pojęcia takie jak informacja, wiedza i umiejętności powinny być omówione i wyjaśnione. Załącznik 2: Terminologia związana z procesem uczenia się Uczestnicy podczas pracy w grupach, przy użyciu obrazków mają za zadanie stworzenie własnego rozumienia nauki, jej zakresu i możliwości Załącznik 3: Mapy Myśli Uczestnicy powinni uzmysłowić sobie i zgłębić umiejętności, które posiadają. W tym zadaniu wsparciem będzie dokument dotyczący samooceny. Uczestnicy stworzą aplikację umiejętności, które mogą rozwijać Załacznik 4 : document dot. samooceny Materiał oparty na koncepcji uczenia się przez doświadczenie, tj. ludzie uczą się przez całe życie w różnych sytuacjach: życie rodzinne (prace domowe, opieka sanitarna, organizacja życia domowego), praca (płatna lub bezpłatna), wolontariat, organizacja wydarzeń kulturowych Załącznik 5: Uczenie przez doświadczenie Podpowiedzi trenera Nastawienie do zmian, emocje w procesie zmiany Rozwój osobisty Osobiste możliwości a osobiste bariery Planowanie zmian Osobista mozaika Załącznik 6: Reakcja na film Kto ukradł mój ser? Uczestnicy dzielą się w małych grupach spostrzeżeniami na temat luk w posiadanych umiejętnosciach Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log) Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chca mogą się podzielić przemyśleniai z grupą. Ewaluacja Książeczki do refleksji (Log) and broszury uczestników AMaP Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą autoprezentacji uczestników.

18 Projekt: AMaP Age Management in Practice Handout 2 Trener: Sesja: 2 Data: / / Kotrenerzy: Definiowanie procesu uczenia się Uczenie się 1. wiedza nabyta przez systematyczne uczenie się, w każdej dziedzinie nauki. 2. proces nabywania wiedzy i umiejętności. 3. modyfikacja zachowań poprzez praktykę, szkolenia, doświadczenie Informacja 1. Wiedza przekazana lub otrzymana dotycząca konkretnych faktów lub okoliczności, fakty: informacje dotyczące przestępstwa. 2. wiedza zdobyta poprzez uczenie się, komunikację, badania, otrzymywanie instrukcji, itp.; dane: jego bogactwo wiedzy jest zadziwiające. Wiedza 1. znajomość faktów, prawd, lub zasad, od badania po dochodzenie (śledztwo); erudycja ogólna: wiedza nt. wielu rzeczy. Umiejętności 1. zdolności, pochodzące z własnej wiedzy, praktyki, doświadczenia, itp., oznacza to, że robimy coś dobrze: Stolarka była jedną z jego wielu umiejętności. 2. komponent właściwy w działaniu; fachowość, zręczność; np. Tancerze tańczą umiejętnie 3. rzemiosło, praca lub handel wymagające manualnych, specialnie szkolonych umiejętności, w których osoba posiada wiedze i doświadczenie. Np: umiejętności stolarskie Kompetencje 1. jakość kompetencji, adekwatność: posiadanie wymaganej wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, lub zdolności: Np. zatrudniają ją z powodu kompetencji księgowych. 2. samowystarczalności, wystarczająca ilość.

19 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załacznik 3 Trener: Sesja: 2 Date: / / Kotrenerzy: Mapa myśli proces uczenia się Uczenie się Wiedza Kompetencje Komunikacja Nowości Wiem Informacja Uczenie się Doświadczenie Umiejętność Przyjaźń Rodzina Dzieciństwo Szkoła Praca

20 Książki Nowości Muzyka Internet Zdolność Studia Inteligencja Myśli Mentalność Rozsądek Obserwacja Możliwość Szkolenie Wartości Modelowanie Zachowanie Wola Motywacja Zainteresowanie Narzędzia Pedagogoika

21

22

23

24

25 Projekt: AMaP Age Management in PracticeZałącznik 4 Trener: Sesja: 2 Date: / / Trainee: Samoocena Czego nauczyłeś się poprzez swoje doświadczenie? Czego nauczyłeś się o sobie? Strefa życia Czego nauczyłem się Czego nauczyłem się Transfer z doświadczenia? o sobie? Potencjał DOM PRACA HOBBY CZAS WOLNY SPOŁECZNOŚĆ WAŻNE WYDARZENIA

26 Projekt: AMaP Age Management in PracticeZałącznik 5 Trener Sesja: 2 Date: / / Trainee: Zrozumienie jak ludzie uczą się poprzez doświadczenie Ludzie uczą się przez całe swoje życie na różne sposoby: Życie rodzinne (e.g. zakładanie rodziny, troska o codzienne obowiązki, dbanie o dom, ect) Praca (płatna lub niepłatna) Społeczność, wolontariat, hobby, odpoczynek Wydarzenia życiowe Europejska definicja powyższych typów uczenia się zawiera następujące pojęcia: Edukację formalną to kształcenie/szkolenie/uczenie się w ramach realizowanych przez szkoły, uczelnie i inne podmioty programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji. Edukacja pozaformalna to kształcenie/szkolenie/uczenie się, które nie prowadzi wprost do uzyskania kwalifikacji, w ramach programów organizowanych przez różne podmioty (np. pracodawców, organizacje obywatelskie, ale także uczelnie, szkoły i osoby indywidualne). Efekty tego typu uczenia się mogą być zgodnie z ustalonymi procedurami potwierdzane, akumulowane i transferowane, a w konsekwencji być uznawane, jako składnik zestawu potwierdzonych osiągnięć (w uczeniu się) wymaganych dla konkretnych kwalifikacji (pełnych lub cząstkowych). Np. Kursy, szkolenia Edukacja nieformalna trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów.

27 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 6 Trener: Sesja: 2 Data: / / Stażyści: Ludzie uczą się wykorzystując wszystkie 3 typy eduakacji: formalną, pozaformalna, nieformalną Kto zabrał mój ser? Sniff i Scurry dwie myszy, oraz Hem i Haw dwoje małych ludzi są bohaterami opowieści Dr. Spencer Johnsona Każdy z nas reaguje inaczej na zmiany zachodzące w naszym życiu. Czasami zaprzestajemy zmian lub unikamy ich z powodu strachu. Z drugiej strony jeśli zdamy sobie sprawe, ze zmiany moga przynieść coś pozytywnego, zaczynamy wcielać je w życie. Jak reagujesz na zmiany?

28 Project: AMaP Age Management in Practice AMaP LOG Trainer: Session: 2 Date: / / Trainee: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? Nie jesteśmy tym, co wiemy. Jesteśmy tym, co zamierzamy poznać. Council on Ideas

29 Uczenie się przez całe życie AMaP Program szkolenia : Sesja 3

30 PROGRAM SZKOLENIA - AMaP WARSZTATY ROZWOJOWE SESJA 3 Cele Opis Na koniec sesji, uczestnik powinien: Wprowadzenie do kształcenia i szkoleń zawodowych/kształcenie ustawiczne i ich istotności - Być świadomym znaczenia szkoleń na każdym etapie życia - Być świadomym w jaki sposób korzystać z możliwości jakie oferuje kształcenie ustawiczne Etapy sesji Czas trwania Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja Powitanie nawiązanie poprzedniej sesji i do Poszukiwanie i rozwój osobisty 10mint Ponowne zbudowanie spójnosci grupy oraz omówienie zagadnień z poprzednich sesji 0.5h Poszukiwanie i odkrywanie kapitału osobistego. Dominujące cechy osobiste w różnych dziedzinach naszego życia 1.50h Promocja rozwoju osobistego w oparciu o zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności Przegląd postaw, wyzwań i możliwości interakcji Przeglądaj decyzji i przyszłych wyborów 0.5h Promowanie samorozwoju w kontekście kształcenia Wszystko co zostało zauważone przez trenera, albo grupę Odkrywanie różnych działań w obszarze życia Identyfikacja umiejętności osobistych, kompetencji, siły/ dziedziny rozwoju Koncepcja samodoskonalenia i jej znaczenie przez całe życie. Zdobywanie wiedzy w sposob formalny inieformalny. Odkrywanie możliwości kształcenia ustawicznego Prowadzący: decyzje i indywidualna podróż w procesie uczenia się Samorozwój, szkolenia, kursy, kształcenie ustawiczne Otwarta dyskusja na forum Trener: podziałuczestników na 3 grupy Zwiększyć współpracę i wydajność Zrozumieć własne umiejętnosci : Załącznik 7 Praca grupowa: początkowo praca w małych grupach następnie prezentacja na forum Rozwiązywanie problemu Podejmowanie decyzji Zadawaj pytania, aby stworzyć kontekst/rezultat Słuchanie i mówienie wymiana doświadczeń GPraca grupowa Użycie dokumentu zrozumienie własnych umiejętności Własne notatki Analiza/ rozwiąywanie dylematu Mój dylemat Załącznik 8 Opracowanie kluczowych strategii Refleksja i definicja szkoleń zawodowych Środowisko sprzyjające uczeniu się i uczenie się w partnerstwie Zrozumieć własne umiejętnosci : Załącznik 7 Mój dylemat : Załącznik 8 Długopisy, papier, wybór sekretarz i reporter Uczestnicy uczeniu się Uczenie się przez całe życie sprzyjają Uczestnictwo i współpraca Refleksja i dyskusja Dynamika i spójność grupy Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność

31 Praca procesie na Tyle czasu ile potrzeba ustawicznego Uczestnicy zastanawiają się na najważniejszym punktem odbytej sesji Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 3 Broszura uczestnika

32 Sesja 3 Przywitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Wkład osobisty AMaP Learning Model: Guide for Trainers Trener buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Zadaje pytania, skłania grupę do dyskusji. Trener otwiera sesję pytając o znaczenie wkładu osobistego do procesu uczenia się, tzn. cechy osobowe, umiejętności, atrybuty, wiedza itd. Trener dzieli grupę na 3 podgrupy, w których uczestnicy dyskutują istotą wkładu osobowego w proces uczenia się. Uczestnicy są proszeni również do uzupełnienia dokumentu Zrozumieć własne umiejętności. Zadanie to może być dokończone w domu. Załącznik 7 : Zrozumieć własne umiejętności Rozwój osobisty Trener otwiera sesję i rozpoczyna dyskusję nt. rozwoju osobistego i jego znaczenia w życiu człowieka. Może również nawiązać do znaczenia zmian osobistych i zawodowych uczestników. Należy wspomnieć o istotności podejmowania decyzji w związku z rozwojem osobistym. Podpowiedzi trenera Zarządzanie przemianami zachodzącymi w życiu wyzwania i wybory - przeanalizować, co było samorealizacją, co samokrytyką Scenariusz Mój dylemat przedstawione grupie i omówione przez nią. Załącznik 8: Mój dylemat Przywołanie wcześniejszej ścieżki kariery AMaP Log i broszura Przywołanie wcześniejszych ścieżek kształcenia, podaniem konkretnych przykładów szkoleń, kurów, projektów, w których brali udziała uczestnicy. Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log) Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chcą mogą się podzielić przemyśleniami z grupą. Ewaluacja Książeczki do refleksji (Log) i broszury uczestników AMaP Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą autoprezentacji uczestników

33 Project: AMaP Age Management in Practice Trainer: Session: 3 Date: / / Trainee: Zrozumieć własne umiejętności Rozważmy następujące umiejętności społeczne / kompetencje (intrapersonalne i interpersonalne) Umiejętności społeczne/kompetencje Intrapersonalne Samoświadomość świadomość samego siebie, zdawanie sobie sprawy z doświadczanych aktualnie doznań, emocji, potrzeb, myśli, swoich możliwości, czy ograniczeń, autokoncentracja uwagi. Samoświadomość emocjonalna zdolność do rozpoznania własnych emocji i przyczyn tych emocji Asertywność posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych Odpowiedzialność za własne życie Zdolność do kontrolowania myśli i emocji bez koniecznosci zasiegania informacji z innych źródeł Interpersonalne Empatia zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość Odpowiedzialność społeczna zdolność do aktywnego działąnia w społecznosci, grupie społecznej i przestrzegania zasad w niej obowiazujacych Relacje interpersonalne umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji charakteryzujących się emocjonalną wymianą, wzajemnym zrozumienem i partnerstwem

34

35 1. Proszę opisać sytuację, w swoim życiu, w której czułeś, że bardziej efektywne wykorzystanie umiejętności społecznych byłoby ważne dla rozwoju osobistego i relacji społecznych lub emocjonalnych. 2. Proszę opisać sytuację, w swoim życiu, w której czułeś, że bardziej efektywne wykorzystanie umiejętności społecznych byłaby kluczowe dla rozwoju osobistego i relacji społecznych lub / emocjonalnych. 3. Spośród powyższej listy umiejętności i kompetencji proszę wskazać te, które uważasz na tyle istotne, by je rozwijać. Jak możesz to zrobić?

36 Mój plan rozowoju umiejętności społecznych i emocjonalnych 1. Które umiejętności spółeczne/emocjonalne zamierzam rozwinąć? (np., adaptacja, asertywność) Mój cel (np., zmiana stanowiska w firmie, zwiększyć asertywność w moich kontaktach z rodziną): 2. Kiedy wcielę mój plan w życie? Zacznę nad tym pracować 3. Jakie potencjalne korzyści mi to przyniesie? Prawdopodobnie, będę się czuł i osiągnę Jaka nagroda mnie czeka? Będę świętować osiągnięcie własnych celów w następujący sposób 5. Jak przekonam siebie do realizacji założonego planu? Przekonam siebie w sposób nastepujący

37 Myśląc o dziedzinach mojego życia, przedstawiam, to w czym jestem dobry w... Praca Czas wolny Dom i rodzina Nauka Społeczność lokalna Poniżej jest to, w czym nie jestem dobry... Praca Czas wolny Dom i rodzina Nauka Społeczność lokalna

38 W czym inni myślą, ze jestem dobry Praca Czas wolny Dom i rodzina Nauka Społecznosć lokalna Co inni sądzą, w czym nie jestem dobry Praca Czas wolny Dom i rodzina Nauka Społecznosć lokalna

39 Co mogę ulepszyć w dziedzinie, w której nie jestem za dobry? Praca Czas wolny Dom i rodzina studia Społecznosć lokalna Jak inni dowiedzą sie, że ulepszyłem coś czegoś się nauczyłem? Praca Czas wolny Dom i rodzina Nauka Społecznosć lokalna

40 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 8 Trener: Sesja: 3 Data: / / Stażyści: Mój dylemat Antonia ma 46 lat. Mieszka w Warszawie. Jest mężatką z dwójką dzieci, Ania, lat 15 i Piotrk, lat 10. Antonia pracowała przez ok. 15 lat w branży tekstylnej. Wybrała ten zawód, ponieważ dawał jej dużo możliwości w tamtym czasie. Mimo tego, że ceni pracę, zawsze pragnęła zmienić swoją ścieżkę kariery. Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Antonia jest komunikatywną i uprzejmą osobą. Lubi pracować w grupie, chociaż nie czuje się dobrze w roli lidera. Uważa siebie za dobrego managera, ponieważ oprócz pracy na etacie, zajmuje się domem. Wszystkie obowiązki realizuje sama, gdyż jej mąż pracuje za granicą. Antonia opisuje siebie jako osobę nieśmiałą, upartą i dumną. W wolnym czasie lubi czytać, zwłaszcza powieści. Lubi również malować i zajmować się robótkami ręcznymi, w swoim dorobku ma portfele, koszule, koszulki, obrazki. Udało się jej sprzedać kilka własnoręcznie zrobionych produktów. Poza tym jest wolontariuszem w organizacji pozarządowej, sprawia jej to dużo przyjemności i chciałaby zainwestować więcej czasu w działalność na rzecz innych. Ostatnio, jej firma zaoferowała pracownikom możliwość rozwoju swoich umiejętności. Firma współpracuje z instytucją szkoleniową, która zajmuje się doskonaleniem posiadanych kwalifikacji oraz wyznaczaniem dalszych ścieżek kształcenia. Antonia nigdy nie myślała o doskonaleniu swoich kwalifikacji, ponieważ po skończeniu szkoły, znalazła pracę, która ją w pełni satysfakcjonuje. Pracuje na tym samym stanowisku od 15 la. Niemniej jednak oferta szkolenia bardzo ją zainteresowała. Antonia zdecydowała się pójść na spotkanie z firmą szkoleniową, aby dowiedzieć się więcej o zaproponowanej ofercie. Po omówieniu korzyści płynących z rozwoju umiejętności, zostały jej przedstawione nastepujące możliwości: rozpoznacznie i walidacja umiejętności, Szkolenie i Kształcenie Zawodowe, techniczne kursy specjalizacyjne i edukacja wyższa. Każda z ofert została dokładnie omówiona i dostosowana do potrzeb poszczególnych uczestników. Nastepnie każdy miał możliwość porozmawiania na osobności z organizatorami szkolenia. Pomimo to Antonia ma jeszcze dużo pytań i potrzebuje czasu na podjęcie decyzji. W grupie, przeanalizuj sytuację Antonii, i pomóż rozwiać jej wątpliwości. Odpowiedź na następujące pytania: Co było głównym powodem, dla którego Antnonia zdecydowała się uczestniczyć w pierwszym spotkaniu? Biorąc pod uwagę historię życia Antonii, co byłoby najlepszym sposobem na zwiększenie jej kwalifikacji? Przedyskutuj zalety i wady każdej z zaproponowanej mozliwości. Wybierz jedną osobę z grupy, która zaprezentuje wypracowane przez was propozycje reszcie osób.

41 Projekt: AMaP Age Management in Practice AMaP LOG Trener: Sesja: 3 Data: / / Stażyści: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? " Edukacja nie przemienia świata. Edukacja zmienia ludzi. Ludzie przemieniają świat." Paulo Fre

42 Motywacja do uczenia się AMaP Program szkolenia : Sesja 4

43 PROGRAM SZKOLENIA AMaP WARSZTATY ROZWOJOWE SESJA 4 Cele Na koniec sesji uczestnik powinine: - Być świadm zjawiska samomotywacji - rozumieć pojęcie motywacji i cyklu motywacji - rozpoznać i wykorzystać teorię motywacji wg. Maslowa Etap sesji Czas trwania Powitanie nawiązanie poprzedniej sesji i do Opis Znaczenie motywacji w zakresie kształcenia ustawicznego Znaczenie motywacji w kontekście jednostkowym i grupowym Świadomość teorii motywacji wg. Maslowa Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja 10mint Ponowne zbudowanie spójności grupy oraz omówienie zagadnień z poprzednich sesji Wszystko co zostało zauważone przez trenera, albo grupę Otwarta dyskusja na forum Słuchanie i mówienie wymiana doświadczeń Środowisko sprzyjające uczeniu się i uczenie się w partnerstwie Motywacja do uczenia się Uczestnictwo współpraca i Poszukiwanie i rozwój osobisty Praca na procesie 0.5h Praca indywidualnia i grupowa w celu rozpoznania różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami 1.50h Przedstawienie teorii motywacji wg. Maslova Identyfikacja bodźców motywacyjnych. Odkrycie motywacji w celu rozwoju osobistego 0.5h Podsumowanie kontekstu sesji. Pytania i odpowiedzi Tyle czasu Uczestnicy zastanawiają ile potrzeba się na najważniejszym punktem odbytej sesji Motywacja Świadmość koncepcji motywacji. Dyskusja nad strefą komfortu i jej rozszerzeniem. Zapoznanie się z modelem rozwoju możliwości, opcje i rutyna Uczestnicy podsumowują sesje. Wyjaśnienie watpliwości Praca grrupowa: zaangażowanie uczestników w dyskusje grupową Poprzez przykłady zastanowić się nad radzeniem sobie z wyzwaniami- co nas motywuje do działania. Rozwój teorii motywacji na konkretnych przykładach n.p. Cykl Motywacyjny i Gwiazda Trener przedstawia ćwiczenie Gwiazda oraz Moja strefa komfortu Pytania i odpowidzi podsumowujące sesję Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 4 Broszura uczestnika Oglądanie filmu Osiagnąć niemożliwe Refleksja nad filmem Praca grupowa, współpraca Cykl motywacyjny Praca zespołowa: ćwiczenie Gwiazda Rozszerzanie mojej strefy komfortu na przykładzie ćwiczenia Moja strefa komfortu Refleksja grupowa i podsumowanie Video Osiagnąc niemożliwe karty odpowiedzi : Załącznik 9 Cykl Motywacyjny : Załącznik 10 Gwiazda : ćwiczenie2 Moja strefa komforu : ćwiczenie 3 Trener: Flipchart do sporządzenia podsumowania Refleksja i dyskusja Dynamika i spójność grupy Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność

44 Sesja 4 Przywitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Sprostanie wyzwaniom AMaP Model uczenia się: Przewodnik dla trenerów Trener buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Zadaje pytania, skłania grupę do dyskusji. Trener przedstawia krótki opis filmu Osiągnąć niemożliwe. Informuje o pracy z formularzem odpowiedzi po zakończeniu oglądania filmu. Osiągnąć niemożliwe : Załącznik 9 Cykl motywacyjny Trener przedstawia teorię motywacji Maslowa. Nsstępnie omawia całość szczegółowo porzez ćwiczenia Cykl motywacyjny i Gwiazda. Motywacja zmiany osobiste i Cykl motywacyjny : Załącznik t10 Gwiazda : Ćwiczenie 2 Uczestnicy powinni omówić kwestię motywacji do zmiany osobistej oraz przedyskutować "model rozwoju" w kontekście pracy nad własnym rozwojem. Powinni również być skłonieni do refleksji na temat poszerzenia własnej strefy komfortu, przy wykorzystaniu ćwiczenia Moja strefa komfortu. Moja strefa komfortu : ćwiczenie 3 Podsumowanie sesji Trener podsumowuje sesję opierając się na kluczowych punktach. Pytania i odpowiedzi. Całość podsumowania jest zapisana na flipcharcie. AMaP Log i broszura Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log) Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chca mogą się podzielić przemyśleniai z grupą. Ewaluacja Książeczki do refleksji (Log) and broszury uczestników AMaP Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą autoprezentacji uczestników

45 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 9 Trener: Sesja: 4 Data: / / Stażyści: Osiągnąć niemożliwe 1. Jak często, w swoim życiu codziennym używasz słowa niemożliwe? 2. Znajdź inne słowo, które może zastąpić niemożliwe. Postaraj się, aby to słowo miało pozytywny wydźwiek. 3. Zastanów się jakie kluczowe słowa padły w filmie i znajdź te, które możesz włączyć do swojego słownika dnia codziennego

46 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 10 Trener: Sesja: 4 Data: / / Stażyści: Cykl Motywacyjny Stwórz cykl motywacyjny ze słów, które znajdują się poniżej. Potrzeba Satysfakcja Cel Zachowanie Dążenie

47 Potrzeba Zachowanie Dążenie Satysfakcja Cel Potrzeba kreuje impuls lub motywację do działania. To daje nam energię do działania, do podjęcia pewnych zachowań związanych z dążeniem do zaspokojenia potrzeb. Co z kolei niesie za sobą ukierunkowanie na cel, którego realizacja wiąże się z uzyskaniem uczucia satysfakcji, sukcesu i spełniena. Niemożność spełnienia swoich zamiarów i celów, wiąże się z uczuciem frustracji. Frustracja jest efektem braku satysfakcji, tym samym trudności w osiągnięciu planów.

48 Projekt: AMaP Age Management in Practice Ćwiczenie 2 Trener: Sesja: 4 Data: / / Stażyści: Gwiazda Cele: zmierzenie poziomu motywacji i pracy zespołowej Materiały: guma 1.5m - 2m dla każdego uczestnika. Czas trwania: ok 45 min dla grupy 12 osób. Opis: Trener wybiera dwóch chętnych, którzy bedą obserwatorami ćwiczenia. Wyjaśnia im, że ich rolą będzie utrudnianie realizacji zadania przez pozostałych uczestników, poprzez komunikaty zniechęcające i demotywujące. Trener łączy wszystkie końce gumek i trzyma je. Następnie daje po jednym końcu gumki każdej osobie, która wiąże sobie gumkę w talii. W ten sposób powstaje gwiazda. Następnie trener prosi jednego z uczestników, aby trzymał węzeł łączący wszystkie gumki, a grupie oznajmia, że ma uwolnić się z gumek zawiązanych w talii. Uczestnicy muszę to zrobić nie przesuwając i niedotykając centrum - punktu, w którym gumki są złączone. Ćwiczenie jest skończone, kiedy każda z osób jest uwolniona.

49 Projekt: AMaP Age Management in Practice Ćwiczenie 3 Trener: Sesja: 4 Data: / / Stażyści: Moja strefa komfortu Cele: Zbadanie, w jakim stopniu ludzie sa otwarci na zmiany Materiały: Papier, długopis, chustka do związania oczu Czas trwania: ok. 50 min. Opis: Uczestnicy siedzą na krzesłach. Trener prosi, aby wstali i zmienili swoje miejsca. Kiedy wszyscy usiadą ponownie, prosi ich jeszcze raz, aby wstali i zamienili się miejscami. Nastepnie trener prosi, aby uczestnicy dobrali się w dwójki. Jeden z uczestników gra osobę niewidomą, a drugi jest jego przewodnikiem. Przez 5 min. osoba niewidma chodzi po pokoju z pomocą przewodnika. (Pomieszczenie powinno być nieco zmodyfikowane). Następnie trener rozdaje uczestnikom kartki z pytaniami. Następnie uczestnicy dzielą się refleksami na temat ćwiczenia.

50 Jak się czułem kiedy opuściłem moją strefę bezpieczeństwa? Co zrobiłem, aby poczuć się lepiej? Jak się czułem kiedy opuściłem moją strefę bezpieczeństwa? Co zrobiłem, aby poczuć się lepiej? "Wszyscy chcemy zmieniać świat, ale nie chcemy zmieniać samego siebie". Tolstoi Jak się czułem kiedy opuściłem moją strefę bezpieczeństwa? Co zrobiłem, aby poczuć się lepiej? "Wszyscy chcemy zmieniać świat, ale nie chcemy zmieniać samego siebie". Tolstoi Jak się czułem kiedy opuściłem moją strefę bezpieczeństwa? Co zrobiłem, aby poczuć się lepiej? "Wszyscy chcemy zmieniać świat, ale nie chcemy zmieniać samego siebie". Tolstoi "Wszyscy chcemy zmieniać świat, ale nie chcemy zmieniać samego siebie". Tolstoi

51 Projekt: AMaP Age Management in Practice Trener: Sesja: 4 Data: / / Stażyści: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? Proces nauczania i uczenia się powinien być czymś przyjemnym, dając nam chęć do kontynuowania. Maria Clara Fraga Lopes

52 Rozwój w prcesie uczenia się AMaP Progrem szkolenia : Sesja 5

53 Cele SESJA 5 Na koniec sesji uczestnicy powinni: - Być świadomi znaczenia kształcenia ustawicznego - Być świadomi procesu uczenia się przez całe życie Etap sesji Czas trwania Powitanie nawiązanie poprzedniej sesji i do PROGRAM SZKOLENIA AMaP WARSZTATY ROZWOJOWE Opis Wprowadzenie do kształcenia zawodowego / Narodowych Ram Kwalifikacji (NQF)/Europejskich Ram Kwalifikacji(EQF) Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja 10mins Ponowne zbudowanie spójnosci grupy oraz omówienie zagadnień z poprzednich sesji Wszystko co zostało zauważone przez trenera, albo grupę Otwarta dyskusja na forum Słuchanie i mówienie wymiana doświadczeń Środowisko sprzyjające uczeniu się i uczenie się w partnerstwie Rozwój w prcesie uczenia się Uczestnictwo współpraca i Poszukiwanie i rozwój osobisty 1h Przedstawienie grupie gościa-eksperta od VET, CVET and NQF i EQF Prezentacja przygotowana przez gościa - eksperta Wyjaśnianie, doprecyzowywanie Trener przedstawia gościa - eksperta Trener zachęca do zadawania pytań Prezentacja Dyskusja Materiały informacyjne z głośnika PowerPoint Załączniki Dane teleadresowe Refleksja i dyskusja Dynamika i spójność grupy 1h Refleksje na temat prezentacji, uczenia się przez całe życie Praca nad mozaiką osobistą 50mins Ustalenie osobistych celów Moduły edukacji formalnej i pozaformalnej; wskaźnik pomiaru sukcesu; planowanie progresu Nowa mozaika Plan rozwoju osobistego (PDP) Trener informuje, opisuje, wyjaśnia, pyta Opracowanie koncepcji nowej mozaiki Trener podpowiada jak stworzyć osobisty plan rozwoju Ogladanie wideo, robienie notatek Video, markery, flipchart, Tworzenie mozaiki Papier, karteczki samoprzylepne Skompletowanie PDP PDP : Załącznik 11 Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność Praca procesie na Tyle czasu ile potrzeba Uczestnicy zastanawiają się na najważniejszym punktem odbytej sesji Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 5 Broszura uczestnika

54 Sesja 5 Przywitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Prezentacja gościaeksperta Nowa Mozaika AMaP Warsztaty rozwojowe: Przewodnik dla trenerów Trener buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Zadaje pytania, skłania grupę do dyskusji. Trener przedstawia gościa, który opowie uczestnikom o szkoleniach zawodowych, kształceniu ustawicznym i Ramach Kwalifikacji. Trener pokazuje grupie video i zachęca do dsyusji na temat modułowego kształcenia; kwalifikacji, planowania rozwoju. Po tej dyskusji uczestnicy wezmą udział w projektowaniu osobistej mozaiki. Osobisty plan rozwoju Trener prezentuje jak przygotować osobisty plan rozwoju Plan (PDP). Osobisty plan rozwoju : Załącznik 11 AMaP Log i broszura Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log) Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chcą mogą się podzielić przemyśleniai z grupą. Ewaluacja Książeczki do refleksji (Log) and broszury uczestników AMaP Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą autoprezentacji uczestników

55 Projekt: AMaP Age Management in Practice Załącznik 11 Trener: Sesja: 5 Data: / / Stażyści: Osobisty plan rozwoju W obszarach określonych poniżej, określi cele, które pragniesz zrealizować w perspektywie krótko-, średnio-lub długoterminowej: Obszar krótko/średnio/długoterminowy Opis Osobisty Twórczy Zawodowy Społeczny

56 Zidentyfikuj wszelkie bariery, które mogą uczynić cele wymienione powyżej, trudnymi do zrealizowania

57 Projekt: AMaP Age Management in PracticeAMaP LOG Trainer: Sesja: 5 Data: / / Stażysta: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? Proces nauczania i uczenia się powinien być czymś przyjemnym, dając nam chęć do kontynuowania. Maria Clara Fraga Lopes

58 Podróż w procesie uczenia się AMaP Program szkolenia : Sesja 6

59 PROGRAM SZKOLENIA AMaP WARSZTATY ROZWOJOWE SESJA 6 Cele Po zakończeniu sesji uczestnicy powinni: - Przygotować mapy myśli ukazują ich umiejętności i kompetencje w kontekście Narodowych Ram Kwalifikacji Etap sesji Czas trwania Powitanie nawiązanie poprzedniej sesji i do Opis Oczekiwanie na narzędzia mapowania kompetencji w kontekście Narodowych Ram Kwalifikacji i Europejskich Ram Kwalifikacji Cele szczegółowe Kontekst Metody Ćwiczenia Źródła Ewaluacja 10mint Ponowne zbudowanie spójności grupy oraz omówienie zagadnień z poprzednich sesji Wszystko co zostało zauważone przez trenera, albo grupę Otwarta dyskusja na forum Słuchanie i mówienie wymiana doświadczeń Środowisko sprzyjające uczeniu się i uczenie się w partnerstwie Podróż w procesie uczenia się Uczestnictwo i współpraca Poszukiwanie i rozwój osobisty Praca na procesie 1h Przygotowywanie map myśli ilustrujących priorytety edukacyjne 1h 50mins Tyle czasu ile potrzeba Na koniec sesji uczstnicy powinni wiedzieć jak przygotować mapy myśli, które określają ich umiejętności, kompetencje zgodnie z NQF i EQF *podsumowanie kontekstu sesji *doprecyzowanie wszystkich niejasności *dzielenie się AMaP Log Uczestnicy zastanawiają się na najważniejszymi punktami odbytej sesji Mapy myśli Trener:zachęcenie do dysusji grupowej, dzielenie się spostrzeżeniami, wymiana doświadczeń przez uczestników * Zasady obowiazujące w budowaniu mapy myśli *Charakterystyka i przydatność mapy myśli *Wyjaśnienie watpliwości Uczestnicy: Podsumowują sesje bazujac na swoim doświadczeniu *demonstracja: teorytyczne opracowanie treści *prezentacja przykładowych map myśli *ćwiczenie: ćwiczenia grupowe w celu nawiązania dyskusji *Podsumowanie pracy indywidualnej poprzez dyskusję grupową Pytania/odpowiedzi w celu podsumowania sesji AMaP Log Praca indywidualna Uczestnicy używając AMaP Log zapisują doświadczenia z Sesji 6 Broszura uczestnika Burza mózgów Stowrzenie indywidualnych myślowych map Ćwiczenia utrwalające Podsumowanie ćwieczeń. Uczestnicy dzielą się istotnymi doświadczeniami eukacyjnymi Oglądanie wideo Materiały pisemne System VET : Załącznik 12 Markery Podręcznik szkoleniowy Refleksja i dyskusja Dynamika i spójność grupy Poziom motywacji Praca grupowa, wydajność i kreatywność

60 Sesja 6 Przywitanie i nawiązanie do poprzedniej sesji Przygowanie map myśli AMaP Warsztaty rozwojowe: Przewodnik dla trenerów Trener buduje przyjazną atmosferę, stara się stworzyć sprzyjające warunki pracy. Zadaje pytania, skłania grupę do dyskusji. Trener otwiera dyskusję, w które uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami edukacyjnymi. Uczestnicy ogladają film i zastanawiają się nad nim w kontakście własnych doświadczeń. Załącznik 12: tabelka komentująca system VET Konstruowanie map mysli Podsumowanie sesji AMaP Log i broszura Trener przedstawia grupie przykady map myśli. Następnie grupa ma za zadanie stworzenie własnych map myśli, które odzwierciedlają ich umiejetności i kompetencje w kontekście NQF i EQF. Nastepnie mapy są prezentowane przez wszystkich uczestników. Dyskusja. Trener daje przestrzeń uczestnikom do prowadzenia dyskusji na temat najważniejszych punktów sesji. Uczestnicy są proszeni o dokonanie ewaluacji programu szkoleniowego AMaP Po każdej sesji uczestnicy powinni być zachęcani do refleksji na temat czego się nauczyli, co najbardziej zapamietali z sesji. Każde znaczące spostrzeżenie powinno być zapisane w książeczkach do refleksji (Log) Pomimo tego, że log jest jest czymś osobistym, uczestnicy jeśli chcą mogą się podzielić przemyśleniami z grupą. Ewaluacja Książeczki do refleksji (Log) and broszury uczestników AMaP Trener uzupełnia ewaluację dotyczącą autoprezentacji uczestników Uczestnicy są proszeni o wypełnienie dokumentu ewaluacyjnego program AMaP. Uczestnicy są proszeni o wypełnie ewaluacji ternera AMaP. W późniejszym terminie uczestnicy zostaną zaproszeni o ocenę oddziaływania AMaP

61 Projekt: AMaP Age Management in Practice Handout 12 Trener: Sesja: 6 Data: / / Stażyści: System VET Uczestnikom zostaje przedtsawionych 6 zagadnień zwiazanych z VET. Są one załącznikiem do dokumentu. 1. SYSTEM VET 2. VET / LUDZIE / FIRMY ORGANIZACJE / SPOŁECZEŃSTWO 3. ZALETY UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Zwiększenie pewności siebie i samooceny Zwiększenie własnej wydajności Lepsze wyniki w nauce Lepsze kompetnecje społeczne Rozwój zasobów ludzkich i większe możliwości zawodowe 4.UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE JEST: Kluczowe dla znaczenia konkurencyjności firm oraz osób indywidualnych oraz dla ogólnego rozwoju gospodarczego Niezbędne dla integracji, spójności i równowagi społecznej Fundamentalne dla jakości życia człowieka 4.System VET w Polsce "Nikt nie może ignoruje wszystkiego. Nikt nie wie wszystkiego. Wszyscy coś lekceważymy dlatego jesteśmy zawsze uczymy się czegoś. Paul Freise

62 Projekt: AMaP Age Management in Practice AMaP LOG Trenerr: Sesja: 5 Data: / / Stażyści: Dlaczego ta sesja była dla mnie ważna? Zastanów się nad tematem omawianym w trakcie sesji. Czego się nauczyłem? O czym powinienem zacząć myśleć? Czego nauczyłem się o sobie? Jakie kroki mogę zaplanować? "No one is so ignorant that has something to teach. Nikt nie jest tak mądry, aby nie mógł się czegoś nauczyć. Pascal

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego

Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek. Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego Katarzyna Druczak Marzena Mańturz Magdalena Mrozek Rozwijam

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM

MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM MODEL PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM Fundacja SYNAPSIS Warszawa 2012 1 Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Job Box. Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym. Wersja dla młodzieży. Innsbruck, marzec 2007

Job Box. Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym. Wersja dla młodzieży. Innsbruck, marzec 2007 Job Box Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym Wersja dla młodzieży Innsbruck, marzec 2007 This Sponsored project has by been the funded European with

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo