Dalsze komplikowanie systemu płac kadry menedżerskiej nie naprawi jego wad Psychologia motywacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dalsze komplikowanie systemu płac kadry menedżerskiej nie naprawi jego wad Psychologia motywacji"

Transkrypt

1 Czerwiec 2011 Dalsze komplikowanie systemu płac kadry menedżerskiej nie naprawi jego wad Psychologia motywacji

2 Dalsze komplikowanie systemu płac kadry menedżerskiej nie naprawi jego wad W ciągu ostatnich dwudziestu lat system wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej uległ zmianie. Nadal jest on jednak więcej niż niedoskonały. Mimo iż dowody świadczące o skuteczności modelu wypłaty uzależnionej od wyników są niejednoznaczne, silnie zakorzenił się on w praktyce wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej nie tylko w Wielkiej Brytanii ale także w Polsce. Proponowane obecnie rozwiązania nadal bazują na założeniu, że wynagrodzenie uzależnione od wyników jest skuteczne. W obliczu niedawnego kryzys finansowego, zaufanie do procesu wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej zmalało bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zarówno komitety ds. wynagrodzeń, jak i udziałowcy dostrzegają wady stosowanego obecnie modelu. Co więcej, wszystkie zaangażowane strony wyrażają gotowość do wprowadzenia zmian. W tym roku w Wielkiej Brytanii pojawiły się już obiecujące sygnały w postaci poprawionych projektów przedkładanych udziałowcom do akceptacji. Dlatego nie tracimy optymizmu, że i w Polsce przyjdzie czas weryfikacji obowiązujących rozwiązań. Aby jednak osiągnąć rzeczywisty postęp i zbudować lepszą przyszłość, konieczne jest odbudowanie zaufania wszystkich zaangażowanych stron. Niezbędna jest także gotowość do myślenia w sposób nieograniczony dzisiejszymi praktykami. Naszym zdaniem, najlepiej jest zacząć od podstaw. Aby naprawić system wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej, trzeba najpierw zrozumieć, jak wpływa on na ludzkie zachowanie. Badanie przeprowadzone przez specjalistów PwC we współpracy z London School of Economics poświęcone zostało psychologii motywacji (Psychology of incentives study). Badanie, mimo iż prowadzone na gruncie brytyjskim, niesie ze sobą wnioski istotne także dla rozwoju mechanizmów wynagradzania polskiej kadry zarządzającej. W raporcie szczególną uwagę zwracamy na takie aspekty stosowania systemów motywacyjnych opartych o wyniki jak postrzegana przez uczestników uczciwość systemu oraz wartość nagrody w czasie. Poza tym warto przyjrzeć się źródłom motywacji oraz zbadać, jaki jest akceptowalny poziom ryzyka wśród najwyższej kadry zarządzającej, by właściwie ukierunkować działania motywacyjne i uniknąć problemów z frustracją i brakiem zaangażowania tych, których staramy się zmotywować. Artur Kaźmierczak Dyrektor, Human Resource Consulting, PwC Czerwiec

3 Dalsze komplikowanie systemu płac kadry menedżerskiej nie naprawi jego wad System wynagrodzeń najwyższej kadry menedżerskiej w Wielkiej Brytanii jest więcej niż niedoskonały. Zarówno komitety ds. wynagrodzeń, jak i udziałowcy dostrzegają wady stosowanego obecnie modelu. Co więcej, wszystkie zaangażowane strony wyrażają gotowość do wprowadzenia zmian. W tym roku pojawiły się już obiecujące sygnały w postaci poprawionych projektów przedkładanych udziałowcom do akceptacji. Dlatego nie tracimy optymizmu. Aby jednak osiągnąć rzeczywisty postęp i zbudować lepszą przyszłość, konieczne jest odbudowanie zaufania wszystkich zaangażowanych stron, a także gotowość do myślenia w sposób nieograniczony dzisiejszymi praktykami. Naszym zdaniem, najlepiej jest zacząć od podstaw. Aby naprawić system wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej, trzeba najpierw zrozumieć, jak wpływa on na ludzkie zachowanie. Celem badania poświęconego psychologii motywacji (Psychology of incentives study), przeprowadzonego we współpracy z London School of Economics, jest właśnie pomoc w zrozumieniu tego ważnego zagadnienia. Płace najwyższej kadry menedżerskiej uległy zmianie w ostatnich latach W zachodnich spółkach w ciągu ostatnich dwudziestu lat system wynagradzania najwyższej i starszej kadry menedżerskiej uległ zmianie. W przeszłości główną część pakietu stanowiły płace zasadnicze i programy emerytalne. Premie i opcje na akcje były traktowane jako przyjemny i okazjonalny dodatek. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze to zaledwie mała część pakietu, a w rzeczywistości najważniejszą rolę odgrywają elementy motywacyjne. Dotyczy to zwłaszcza planów długoterminowych (long term incentives LTI). W przypadku większości przedstawicieli kadry menedżerskiej wyższego szczebla stałe wynagrodzenie to często mniej niż jedna czwarta całości pakietu wynagrodzeń, a długoterminowe plany motywacyjne to połowa lub nawet więcej. Na taką zmianę systemu wynagradzania w dużej mierze wpłynęły zmiany globalnych zasad zarządzania, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich piętnastu lat. Zasadniczy model (wartość dla akcjonariuszy oparta na modelu zarządzania spółką zgodnie z teorią agencji) opiera się na założeniu, że najwyższa kadra menedżerska będzie osiągać lepsze wyniki z punktu widzenia udziałowców, jeśli będzie bardziej zmotywowana. Chodzi o to, aby skorelować wynagrodzenia menedżerów i interesy udziałowców, tak aby unikać sytuacji, w których menedżerowie otrzymują nieuzasadnione krótkoterminowe nagrody kosztem udziałowców spółki. Jeśli coś nie działa, trzeba to naprawić Na problemy z systemem motywacyjnym zareagowano nie odrzuceniem takich rozwiązań, ale zastosowaniem ich w jeszcze większym stopniu i wprowadzaniem coraz większych wymagań w odniesieniu do wyników. W wielu państwach staromodne opcje na akcje coraz częściej zastępuje się dużo bardziej skomplikowanymi długoterminowymi planami motywacyjnymi i coraz bardziej złożonymi formułami wypłaty. Zadziwiające jest, jak silnie zakorzenił się związany z zasadami zarządzania spółką model wypłaty uzależnionej od wyników, mimo że dowody świadczące o jego skuteczności są niejednoznaczne. Czerwiec

4 Z uwagi na niedawny kryzys finansowy i opinie, że wypłacanie premii było jedną z jego przyczyn, na nowo zainteresowano się modelem wynagradzania uzależnionego od wyników. Zaufanie do procesu wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej zmalało bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to proponowane obecnie rozwiązania nadal bazują na założeniu, że wynagrodzenie uzależnione od wyników jest skuteczne trzeba tylko lepiej z niego korzystać, opracować bardziej złożone formuły wypłaty i odraczać płatności na dłuższe okresy. Czy to może się sprawdzić? Niejednoznaczne dowody Ze względu na niejednoznaczne naukowe dowody dotyczące skuteczności planów motywacyjnych (patrz ramka) od jakiegoś czasu staraliśmy się zwracać uwagę na ten aspekt praktyk motywacyjnych i ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami stosowanych rozwiązań. W ciągu ostatnich pięciu lat: Wykazaliśmy, że formuły względnej całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy mogą prowadzić do braku korelacji i arbitralnych decyzji. Analizowaliśmy korzyści i zagrożenia programów nagradzania typu private equity. Pokazaliśmy, że odkrycia z dziedziny neurologii i ludzkich reakcji na ryzyko dowodzą częstej nieskuteczności stosowanych dziś długoterminowych planów motywacyjnych. Zbadaliśmy programy nagradzania w wyróżniających się spółkach i wskazaliśmy, że często opierają się one trendowi większości organizacji, kierujących się metodami zarządzania. Przeprowadziliśmy wywiady z doświadczonymi liderami biznesu, aby potwierdzić nieskuteczność wielu długoterminowych planów motywacyjnych. Musimy jednak w dalszym ciągu gromadzić dowody na to, co jest skuteczne, a co nie, tak aby przekonać do naszych racji komitety ds. wynagrodzeń, osoby odpowiedzialne za przyznawanie nagród, organy nadzoru, udziałowców i rządy, a także rozwinąć trwającą dyskusję i nadać jej bardziej praktyczny charakter. Brakuje nam jeszcze solidnych dowodów dotyczących reakcji samej najwyższej kadry menedżerskiej osób, których efektywność ma być usprawniana dzięki świadczeniom motywacyjnym na tego typu rozwiązania. Niejednoznaczne naukowe dowody w systemów motywacyjnych Kwestia wynagrodzenia uzależnionego od wyników dzieli środowiska naukowe. Podział ten ilustrują poniższe wybrane cytaty wybitnych naukowców. 1 Punished by rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other Bribes (Houghton Mifflin, 1993/1999) Alfie Kohn. 2 Jeffrey Pfeffer profesor w Katedrze Teorii Organizacji im. Thomasa D. Dee II w Graduate School of Business Uniwersytetu Stanforda. 3 Marc Thompson dyrektor akademicki MSc Consulting and Coaching for Change w Said Business School Universytetu w Oksfordzie. 4 Michael Armstrong członek organizacji Chartered Institute of Personnel and Development, autor kilku podręczników o wynagrodzeniach. Przeciw Stosowanie łapówek w miejscu pracy po prostu nie może się sprawdzić. Alfie Kohn 1 Większość systemów przewidujących premie uznaniowe łączą dwie cechy wspólne: pochłaniają bardzo dużo czasu kadry menedżerskiej i wszystkich unieszczęśliwiają. Jeffrey Pfeffer 2 Za Tam, gdzie jest zaufanie, zaangażowanie i gdzie ludziom zależy na uczciwości, systemy wynagrodzeń zależnych od wyników się sprawdzają. Marc Thompson 3 Ciszej słychać tych, którzy zgromadzili dowody na to, że motywacja finansowa naprawdę zwiększa wyniki. Michael Armstrong 4 Czasami okazuje się, że najgłośniejsi zwolennicy systemów motywacyjnych interesują się zwłaszcza konkretnym systemem pomiaru efektywności, na którym oparte są plany motywacyjne. Przeciwnicy systemów motywacyjnych nie zaprzeczają, że mają one wpływ na zachowanie, ale twierdzą, że niezamierzone konsekwencje przeważają nad korzyściami. Nawet naukowcy, którzy uważają, że systemy motywacyjne się sprawdzają, często powtarzają, że ich powodzenie zależy od okoliczności, a sukces jest dość trudny do osiągnięcia. Czerwiec

5 Jaki wpływ mają systemy motywacyjne na kadrę menedżerską wyższego szczebla? Wiele badań nad bezpośrednim wpływem systemów motywacyjnych przeprowadza się na studentach oraz sprzedawcach, ale żadna z tych grup nie stanowi odpowiedniej próby do zbadania reakcji doświadczonych liderów biznesu. Nasze najnowsze badanie przeprowadzone we współpracy z Alexandrem Pepperem z London School of Economics and Political Science 5 ma właśnie uzupełnić tę lukę. W ramach badania poproszono przedstawicieli kadry menedżerskiej wyższego szczebla o wypełnienie specjalnego kwestionariusza, dotyczącego stosowanych przez nich kompromisów między ryzykiem, nagrodą, czasem i uczciwością. Kwestionariusze wypełniło około 100 respondentów, w tym około 25 zawodowo zajmujących się systemami wynagrodzeń. Poniższe wyniki koncentrują się na pozostałych 75 respondentach nie ekspertach zajmujących różne stanowiska na poziomie komitetu wykonawczego w spółkach FTSE100 i FTSE250. Wyniki nie są może zaskakujące, ale wyraźnie wskazują wady obowiązujących obecnie standardów w zakresie konstrukcji systemów motywacyjnych. 1. Uczciwość to podstawa Stosunek respondentów do uczciwości zbadano za pomocą wariantu słynnego dylematu więźnia. Badanie stosunku do uczciwości za pomocą gry w ultimatum Adam i Zoe biorą razem udział w eksperymencie: Adam otrzymuje GBP i dowiaduje się, że może podzielić się tą kwotą w dowolny sposób z Zoe. Zoe będzie wtedy mogła zdecydować, czy przyjmie, czy odrzuci ofertę Adama. Jeśli Zoe przyjmie jego ofertę, oboje otrzymują pieniądze. Jeśli Zoe odrzuci ofertę, żadne z nich nic nie dostanie. Adam i Zoe oboje wiedzą, że łączna suma to GBP i znają zasady gry. Nie mogą negocjować, ponieważ cały czas przebywają w osobnych pomieszczeniach. Uczestników zapytano, ile by zaoferowali na miejscu Adama i ile by przyjęli na miejscu Zoe. Odpowiedź ekonomisty to: warto przyjąć każdą ofertę, bo nawet 1 GPB to więcej niż nic. Z drugiej strony mądrym posunięciem byłoby zaoferowanie połowy sumy, aby mieć pewność, że dostaniemy przynajmniej GBP. Odpowiedź ta jest jednak sprzeczna z naszym poczuciem uczciwości (nie tak popularną cechą ekonomisty). Oferta opiewająca na 1 GBP wydaje się zbyt śmieszna, aby ją przyjąć, a zaoferowanie połowy pieniędzy nie wyróżniałoby Adama jako tego, któremu dano prawo do ustalenia oferty. Stosunek do uczciwości zbadano przez stworzenie indeksu opartego na różnicach między tym, co uczestnicy gotowi byli zaoferować, a tym, co gotowi byli przyjąć. Niewielka różnica świadczy o silnej niechęci do niesprawiedliwości i silnej potrzebie uczciwości. Większość respondentów gotowa była zaoferować i przyjąć mniej niż połowę pieniędzy. Około 50% powiedziało, że ich najwyższe oferty i najniższe kwoty, które gotowi byli przyjąć, były takie same, co wskazuje na wyraźną skłonność do uczciwości. Prawie 75% powiedziało, ze Adam powinien zaoferować więcej niż jedną trzecią pieniędzy. Bardziej bezpośrednie podejście do oceny podejścia do uczciwości przedstawiono w poniższych pytaniach. 5 Are long-term incentive plans an effective and efficient way of motivating senior executives?, Alexander Pepper, Julie Gowe i Dr Alf Crossman (publikacja wkrótce). Czerwiec

6 Badanie podejścia do uczciwości za pomocą pytania, na którego odpowiedź jest względna Przyjaciele Jean i Jacques kończą studia. Jean otrzymał propozycję pracy w zespole kierowniczym spółki A za GBP. Jacques otrzymał propozycję pracy w spółce B za GBP. Następnie Jean dowiaduje się, że średnia płaca w zespole kierowniczym spółki A wynosi GBP, a Jacques, że w spółce B kwota ta wynosi GBP. Który z nich będzie bardziej zmotywowany? Ponad 60% respondentów powiedziało, że Jean będzie bardziej zmotywowany, a tylko 17% wskazało na Jacques a. Uczciwość jest zatem dla przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej ważnym zagadnieniem. Dlaczego jednak jest to istotne przy projektowaniu systemów wynagrodzeń i zarządzania nimi? Z wagą przywiązywaną do uczciwości wiążą się dwie ważne konsekwencje Po pierwsze, złożone plany motywacyjne oparte na formułach mogą przynieść rezultaty, które uczestnicy będą postrzegać jako arbitralne lub niesprawiedliwe. Takie sytuacje będą powodować problemy, ponieważ ludzie łatwiej zapamiętują rzeczy złe niż dobre. Jeden rok, w którym rezultaty zostaną uznane za niesprawiedliwe, może mieć większe znaczenie niż kilka lat niezasłużonego zysku. Dlatego tak ważne jest, aby metoda pomiaru umożliwiała postrzeganie wyników jako sprawiedliwych. Po drugie, niezwykle istotne jest właściwe ujawnianie informacji. Wiele osób sądzi, że przejrzystość jest najlepszym sposobem stosowania zdrowych praktyk w kontekście płac i zarządzania światło dzienne jest najlepszym lekarstwem. Powodem, ostatnio obserwowanego trendu związanego ze zwiększeniem zakresu informacji dotyczących wynagrodzeń, ujawnianych przez banki, jest założenie, że dzięki przejrzystości zarówno poszczególne spółki, jak i osoby będą przyznawały wynagrodzenia w sposób bardziej ograniczony. Wyniki naszego badania nad uczciwością sugerują jednak, że będzie odwrotnie. Dla wielu osób to ile rzeczywiście zarabiają ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze staje się to, ile zarabiają na tle tych, których uważają za swoją grupę porównawczą. Uczciwość będzie stawać się coraz ważniejsza w miarę zwiększania zakresu ujawniania informacji dotyczących wynagrodzeń. Dlatego bardzo ważne jest, aby systemy wynagrodzeń były uczciwe i odpowiednio wyjaśniane, a uzasadnienia podejmowanych decyzji ogłaszane. Ostatecznym sprawdzianem uczciwości wszystkich systemów wynagradzania jest ocena ogólnej reakcji, jaka nastąpiłaby w sytuacji, gdyby płace wszystkich pracowników wywieszono na tablicy ogłoszeń. 2. Ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy Powyższe stwierdzenie może wydać się oczywiste, ale warto o tym pamiętać w dzisiejszych czasach, którymi zawładnęła obsesja na punkcie premii. Aby sprawdzić zależność między pieniędzmi a motywacją, wykorzystano dwa podejścia. Obniżka płacy za pracę idealną Uczestników poproszono, aby wyobrazili sobie swoją wymarzoną pracę. Następnie zapytano ich, jaką obniżkę wynagrodzenia zaakceptowaliby, aby tę pracę wykonywać. To samo pytanie zadano również w trzeciej osobie. Poproszono uczestników, aby wyobrazili sobie niespełnionego członka zarządu, który jest także muzykiem i któremu head hunter proponuje posadę prezesa prestiżowej akademii muzycznej. Czerwiec

7 Odpowiedzi wskazały, że ludzie zgodziliby się na obniżenie wynagrodzenia o około 50%, aby móc wykonywać swoją wymarzoną pracę. Co ciekawe jedna czwarta respondentów zgodziłaby się na obniżenie wynagrodzenia o 70% lub więcej. Jedynie 5% badanych nie zgodziłoby się na żadną obniżkę w zamian za pracę idealną. Być może oni już zajmowali swoje wymarzone stanowiska! Drugi sposób oceny różnicy między wewnętrzną a zewnętrzną motywacją to analiza odpowiedzi na pytanie o wagę przywiązywaną do wyznaczania sobie celów, i skorelowanie tych odpowiedzi z wynikami pytań o preferencje zawodowe. Ilustruje to stosunek motywacji wewnętrznej do motywacji zewnętrznej poszczególnych osób. Wyznaczanie celów okazało się ważne w kontekście motywacji, bez względu na to, czy dane osoby były zmotywowane wewnętrznie czy zewnętrznie. Innymi słowy, proces definiowania i wyznaczania wymagających celów sam w sobie jest motywujący dla wielu osób, niezależnie od tego, czy wyniki pracy wiążą się również z jakąś wypłatą pieniężną. Dlatego plany motywacyjne nie zastępują zarządzania. 3. Z upływem czasu wartość maleje Uczestników poproszono, aby dokonali kilku wyborów między sumą pieniędzy otrzymywaną następnego dnia a sumą pieniędzy otrzymywaną w przyszłości w okresie do trzech lat. Wpływ czasu na postrzeganą wartość Co wybierzesz? (a) 75% szans na otrzymanie GBP jutro (25% szans na nieotrzymanie niczego) (b) 75% szans na otrzymanie GBP za trzy lata (25% szans na nieotrzymanie niczego) (c) Obojętny stosunek do (a) i (b) Niepewność otrzymania pieniędzy jest istotna. Bez niej mogłyby pojawić się odpowiedzi uzasadnione ekonomicznie, np. czy mógłbym założyć drugą hipotekę, żeby dostać gotówkę już dziś?. Mimo że czekanie przez trzy lata przyniosłoby zwrot, w tym przykładzie, w wysokości 17% rocznie, ponad połowa respondentów zdecydowałaby się na mniejszą sumę następnego dnia. Ogólnie wyniki pokazały, że jeżeli ludzie muszą czekać, postrzegają wartość takiej kwoty jako mniejszą o ponad 20% rocznie. Przy założeniu, że odsetki z oszczędności wynoszą mniej niż 5% rocznie, taki wynik zaskakuje. Nasuwa się również pytanie o politykę odraczania premii, obecnie ulubiony mechanizm udziałowców i organów nadzoru. Sugeruje to, że wartość długoterminowych planów motywacyjnych lub odraczanych premii, płatnych po trzech latach, postrzegana będzie jako o połowę niższa niż gdyby wypłacono je od razu. Oto dwie bezpośrednie konsekwencje: zwiększone odraczanie może prowadzić do nacisków na wzrost całościowej kwoty; odroczone wynagrodzenie może nie mieć pożądanego wpływu na zachowanie, jeżeli jego wartość postrzegana jest przez menedżerów jako mniejsza niż wartość premii wypłacanych od razu w tym samym roku. 4. Złożoność i dwuznaczność niszczą wartość Uczestników poproszono, aby dokonali kilku wyborów między ryzykownymi ofertami, z którymi wiązały się podobne oczekiwane lub średnie rezultaty, jednak różne pod względem złożoności struktury. Czerwiec

8 Wpływ złożoności na decyzję Co wybierzesz? (a) 50% szans na GBP (b) P% szans na wygranie GBP, gdzie P jest niewiadomą, mieszcząca się w przedziale między 25% a 75% (c) Obojętny stosunek do (a) i (b) Wyniki pokazały, że ludzie nie lubią niepewności. Na przykład, tylko jedna czwarta respondentów była gotowa pogodzić się z dwuznacznością (a). Bardziej im odpowiadało, kiedy źródło niepewności leżało w czymś znajomym (nagroda przyznawana w udziałach, nie w gotówce), a abstrakcyjne i złożone formy (jak powyżej) nie cieszyły się zainteresowaniem. Płynie z tego jasny wniosek, aby unikać zbędnej złożoności, niefortunnej cechy wielu planów motywacyjnych, i zrozumieć, że adekwatność i prostota są ze sobą blisko powiązane. Na przykład, plan motywacyjny z obszernym zestawem mierników może wydać się skomplikowany osobie niewtajemniczonej. Ale jeżeli mierniki te są oparte na zestawie informacji ze sprawozdań, które menedżerowie przeglądają i którymi odpowiednio zarządzają w każdym miesiącu, może się to im wydać prostsze niż plan oparty na dwóch miarach, z którymi zapoznają się dopiero wtedy, gdy przychodzi czas na pomiar wyników. 5. Wyższa kadra menedżerska nie lubi ryzyka, jednak nie zawsze Uczestnikom zadano szereg pytań w celu porównania kompromisów o różnych poziomach ryzyka. Wpływ złożoności na decyzję Co wybierzesz? (a) 50% szans na otrzymanie GBP (lub nic) (b) Pewne GBP (c) Obojętny stosunek do (a) i (b) Co wybierzesz? (a) 50% szans na otrzymanie GBP (lub nic) (b) Pewne GBP (c) Obojętny stosunek do (a) i (b) Jak można się było spodziewać, niechęć do ryzyka wzrasta wraz z kwotą, o jaką chodzi. Czterdzieści procent respondentów było gotowych zaryzykować w przypadku mniejszych kwot, ale tylko około 25% gdy stawka rosła. Wśród całej próby odnotowano znaczącą tendencję niechęci do ryzyka. Było jednak trochę osób (około 25%), które aktywnie poszukiwały ryzyka. Z powyższych rozważań wynika, że trzeba wiedzieć, do kogo kierujemy nasze działania. Większość wyższej kadry menedżerskiej w korporacjach nie jest co nie powinno dziwić lubiącymi ryzyko przedsiębiorcami. Mimo to proponuje się im ambitne plany motywacyjne, jak gdyby tacy właśnie byli. Nic więc dziwnego, że często prowadzi to do frustracji i braku zaangażowania. Jedna czwarta menedżerów to mimo wszystko osoby rzeczywiście poszukujące ryzyka, więc motywacja w postaci ryzyka i nagród typu private equity może się sprawdzić. Cała sztuka polega na tym, aby umieć odróżnić jednych od drugich. Czerwiec

9 Co to wszystko oznacza? Często łatwiej jest krytykować obecny stan rzeczy niż wymyślić nowe rozwiązanie. Jednak wady brytyjskiego modelu wynagrodzeń wyższej kadry menedżerskiej są tak rozpowszechnione, że nietrudno przedstawić propozycję poprawy. Oto kilka przykładów. Dobrze się zastanów, do kogo kierowane są długoterminowe plany motywacyjne czy kreuje to wartość dodaną? W momencie odraczania wypłaty o ponad rok trzeba zmierzyć się z siłami dziesiątek tysięcy lat ewolucji. Ludzie nie widzą korzyści w opracowywaniu strategii na dłużej niż rok. W obliczu postrzeganego zmniejszenia wartości o ponad 20% rocznie odroczona płatność musi okazać się tego warta. Skoncentrowanie się na posiadaniu akcji może być lepsze niż skomplikowane długoterminowe plany motywacyjne Nasze poprzednie badanie wskazało, że złożone kryteria efektywnościowe, w szczególności względna całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR), zazwyczaj nagradzają zmienną efektywność, a nie osoby osiągające stałe dobre wyniki. Kiedy natomiast menedżerowie stają się udziałowcami, tworzy się bezpośrednia długoterminowa relacja, która jest znacznie bardziej dla nich czytelna. Od razu odczuwają spadek wartości portfela akcji, w przeciwieństwie do nic nieznaczącego dla nich teoretycznego spadku wartości nagród długoterminowych do których nie nabyli jeszcze uprawnień i których vesting jest uzależniony od spełnienia skomplikowanych kryteriów. Nie mierz wszystkich tą samą miarą Każdy menedżer jest inny. Niektórzy lubią ryzyko oraz nagrody i to one są dla nich najlepszą motywacją, jednak nie wszyscy. Warto poznać punkt widzenia i psychologiczne cechy swoich zespołów zarządzających i korzystać z odpowiednich narzędzi motywacyjnych. Pamiętaj, że rozwiązania motywacyjne typu private equity nie zmienią biurokraty w przedsiębiorcę. Ogranicz dwuznaczność dbaj o adekwatność rozwiązań Staraj się unikać nieprzejrzystych, skomplikowanych i arbitralnych kryteriów efektywnościowych, z którymi menedżerowie nie potrafią się identyfikować. Adekwatność jest podstawą prostoty. Dopasuj więc plany motywacyjne do sposobu monitorowania i zarządzania firmą oraz określenia, co jest rozumiane jako sukces. Pozornie skomplikowany system, który ma wyraźne związki z całokształtem pracy, jest lepszy niż prosty system, który w żaden sposób nie wiąże się z codziennymi obowiązkami menedżerów. Względną całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy często krytykuje się jako zbyt skomplikowaną. W rzeczywistości nie jest ona bardziej skomplikowana niż bieg na 100 metrów tylko pierwsza trójka dostanie medale. Jednak menedżerowie nie widzą związku między nią a ich pracą, więc ogólnie postrzegana jest jako coś bardzo skomplikowanego. Czerwiec

10 Dbaj o to, aby świadczenia motywacyjne wypłacane były większości przypadków Często słyszy się, że świadczenia motywacyjne nie powinny być wypłacane cały czas; że powinny być wyjątkową płatnością za wyjątkowe wyniki. Niestety, takie podejście nie uwzględnia reakcji psychologicznych osób, które mają być dzięki tym świadczeniom motywowane. Ludzka skłonność do pamiętania rzeczy złych, a nie dobrych sprowadza się do tego, że każdy rok bez wypłaty w ramach planu motywacyjnego, ma nieproporcjonalnie silny wpływ na postrzeganą wartość. Oczywiście, jeżeli świadczenia motywacyjne wypłacane są regularnie, muszą być ujęte w całkowitym wynagrodzeniu na tym polega kompromis: większa pewność w zamian za niższe maksymalne poziomy nagród. Dopilnuj, aby wyniki były uczciwe potrzebny jest element uznaniowy Postrzegana niesprawiedliwość to główny powód nieskuteczności świadczeń motywacyjnych. Mimo to nadal preferuje się nazbyt uproszczone podejście oparte na formułach, które nie może przynieść sprawiedliwych wyników. Rady Nadzorcze i Zarządy muszą dysponować większą możliwością stosowania elementu uznaniowego, aby ocena była sprawiedliwa oraz odzwierciedlała wyniki i wartość dodaną. Udziałowcy muszą zatem bardziej ufać komitetom ds. wynagrodzeń i zostawiać im więcej swobody. To z kolei uzależnione jest od tego, czy komitety ds. wynagrodzeń zapracują na to zaufanie: większą przejrzystością i ujawnianiem informacji, wyjaśnianiem i uzasadnianiem swoich decyzji, a akże większą gotowością do sprzeciwienia się członkom zarządu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Kontakt Jeżeli chcieliby Państwo omówić przypadek swojej organizacji, prosimy o kontakt z Państwa doradcą PwC lub następującymi osobami: Artrur Kaźmierczak Dyrektor, HR Consulting (+48) Barbara Mierzejewska Menedżer, HR Consulting (+48) pwc.pl Niniejsza publikacja ma charakter opracowania ogólnego dotyczącego tematów zainteresowań i nie stanowi profesjonalnej porady. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie podanych tu informacji należy zasięgnąć porady eksperta. PwC nie udziela żadnych oświadczeń ani zapewnień (wyraźnych lub domniemanych), dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji, a w zakresie dozwolonym prawem PwC nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności w odniesieniu do jakichkolwiek konsekwencji wynikających z działania na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji, zaniechania działania na ich podstawie ani w odniesieniu do jakiejkolwiek decyzji opartej na tych informacjach PwC. Wszystkie prawa zastrzeżone. PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), z których każda stanowi odrębny podmiot prawny i nie reprezentuje PwCIL oraz pozostałych firm z sieci. PwCIL nie oferuje klientom żadnych usług. PwCIL nie odpowiada za działania i zaniechania żadnej z firm swojej sieci, jak również nie sprawuje nad nimi kontroli ani nie łączy ich w żaden sposób. Żadna firma z sieci nie odpowiada za działania i zaniechania pozostałych firm z sieci, jak również nie sprawuje kontroli nad nimi, ani nie łączy ich i PwCIL w żaden sposób. Czerwiec

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku www.pwc.pl lipiec 2011 Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Wpływ systemu motywacyjnego na rentowność firm

Wpływ systemu motywacyjnego na rentowność firm FernPartners Wpływ systemu motywacyjnego na rentowność firm Maciej Kraus Director Krzysztof Boś Associate Consultant STRONA 1/39 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Cel opracowania... 3 1.2. Metodologia...

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW

Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW www.forumradnadzorczych.pl Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Badanie 2011-2012 Partnerzy Patronat Szanowni Państwo, Kryzys finansowy, który wybuchł

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo