Rozwiązanie ELO ECM. Jak należy przygotować wprowadzenie systemu ECM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązanie ELO ECM. Jak należy przygotować wprowadzenie systemu ECM."

Transkrypt

1 Rozwiązanie ELO ECM. Jak należy przygotować wprowadzenie systemu ECM. dr Hans-Bernd Böttger Managementberatung HBB Seite 1

2 strategia przedsiębiorstwa Trzecia Księga Mojżesza Starego Testamentu nazywa się też Leviticus po niem. jemandem die Leviten lesen = po polsku prawić komuś kazanie zebranie menadżerów Pozwoję sobie prawić wam drobne kazanie... Seite 2

3 rozdziały Co to jest ECM? oprogramowanie ECM biznesowe aspekty użytkowania Seite 3

4 Co to jest ECM? ECM = Enterprise Content Management = zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie EIM = Enterprise Information Management = zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Seite 4

5 model warstwowy System Zarządzania Zasobami Informacyjnymi ( SZZI ) Zarządzanie wiedzą ( Knowledge Management ) Zarządzanie treścią ( Enterprise Content Management ) Zarządzanie procesami ( Workflow Management ) Zarządzanie dokumentami ( Document Management ) Archiwizacja Zarządzanie udostępnianiem ( Output Management ) Seite 5

6 piramida wiedzy Seite 6

7 ogólna systemów Seite 7

8 model AIIM ( Association for Information and Image Management ) źródło: U. KAMPFFMEYER: ECM Enterprise Content Management. Project Consult, Hamburg 2006, str. 15 Seite 8

9 architektura SZZI Seite 9

10 systemy bazowe Seite 10

11 BPR organizacja procesów organizacja macierzowa kierownictwo przedsiębiorstwa odpowiedzialny za proces 1 kierownik działu 1 kierownik działu 2 kierownik działu 3 proces 1 odpowiedzialny za proces 2 proces 2 odpowiedzialny za proces 3 funkcja 1 funkcja 2 funkcja 3 proces 3 Seite 11

12 BPR projektowanie procesów Org./IT projektowanie nowego procesu ( na bazie obecnego procesu ) osoba odpowiedzialna za proces walidacja / weryfikacja modelowanie np. w SYCAT walidacja / weryfikacja zatwierdzenie procesu macierz z przyporządkowaniem procesów do metodyk i instrukcji QM projektowanie metodyki i instrukcji pracy przejęcie do księgi zarządzania jakością drukowanie / komunikowanie pracownik czytający dostęp do księgi zarządzania jakością Seite 12

13 BPR późna archiwizacja faktur Seite 13

14 BPR późna archiwizacja faktur Seite 14

15 BPR wczesna archiwizacja faktur 1 Seite 15

16 BPR wczesna archiwizacja faktur 2 Seite 16

17 BPR cykl Deminga Seite 17

18 BPR model MITO dr Binnera źródło: Prof. Binner Akademie, Hannover, Seite 18

19 wymagania ogólne - jasna strategia, definicja celów i wyników projektu - określone budżety, zasoby i czasy realizacji -założenia organizacyjne, organizacyjna, i zasobów informacyjnych - pisemny plan projektu, katalog wymagań i katalog obowiązków - zdefiniowane obowiązki zleceniodawcy, doradcy i zleceniobiorcy oraz wyniki poszczególnych faz - analiza procesów istniejących i określenie nowych procesów oraz sposobu migracji - wsparcie dla użytkowników w nowych procesach Seite 19

20 o sukcesie projektów decyduje początek źródło: U. Krumb, VMS, cele / strategia organizacja realizacja niejasne cele niedokładnie określone wymagania brak detalicznego planu projektu niedokładnie określone interfejsy brak odpowiedniej komunikacji między działami przedsiębiorstwa nie wystarczające zasoby wewnętrzne nieodpowiednia organizacja przedsiębiorstwa CRM jako czysty projekt oprogramowania niesystematyczny proces wyboru oprogramowania niewystarczające uwzględnienie potrzeb użytkowników krzywa kosztów spojrzenie od wewnątrz zamiast orientacji na klienta oprogramowanie i organizacja nie pasują do siebie więcej koordynacji interfejsów brak akceptacji gorsza marża niewystarczające szkolenie użytkowników potrzebne są znacznie większe zasoby cele projektu nie zostają osiągnięte rama czasowa Seite 20

21 fazy projektu Seite 21

22 interfejsy integracyjne Seite 22

23 instalacja rozproszona Seite 23

24 przestrzeganie reguł przepisy prawne przepisy prawne dotyczące... - informatyzacji instytucji państwowych ( por. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ), - ochrony informacji niejawnych ( por. Ustawy z 22 stycznia 1999 r. oraz z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ), - wymiany danych z instytucjami państwowymi ( por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych ), - sposobu prowadzenia biznesu pewnego rodzaju ( por. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oraz z dnia 7 listopada 2008 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ), - dokumentacji biznesowej ( faktur,... ) ( por. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. oraz z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej,... ), -niezbędnych elementów struktury elektronicznych ( por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury elektronicznych ), - podpisu elektronicznego ( por. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ) itd. Seite 24

25 przestrzeganie reguł inne wymogi dalsze wymogi jak np wymogi wynikające z norm ( polskich, europejskich i międzynarodowych ), - ustalone okresy obowiązkowego przechowania różnego rodzaju, np. księgowych, - reguły związane ze sposobem pracy, np. organów administracji państwowej lub księgowości przedsiębiorstw, - przepisy dotyczące przedawnienia, np. zobowiązań podatkowych, - wymogi wynikające z zarządzania jakością ( np. ISO 9001 ), zarządzania środowiskiem ( ISO ) i zarządzania bezpieczeństwem informacji ( ISO ), - przestrzeganie praw autorskich przy udostępnianiu itd. Seite 25

26 przestrzeganie reguł przechowanie 1 okresy obowiązkowego przechowania - zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu, ( por. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Art. 74, Pkt. 1 ) - listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, należy przechować przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika, ( por. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Art. 125a, Pkt. 4 ) - pozostałe dowody księgowe (poza rocznymi sprawozdaniami finansowymi) należy przechować odpowiednio: ( por. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Art. 74, Pkt. 2 ) - księgi rachunkowe - 5 lat, - karty wynagrodzeń pracowników - nie krócej niż 5 lat, - dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, - dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji, lat, Seite 26

27 przestrzeganie reguł przechowanie 2 okresy obowiązkowego przechowania - pozostałe dowody księgowe... ( por. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Art. 74, Pkt. 2 ) - dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu jej ważności, - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, - dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat, - pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat, - deklaracje rozliczeniowe składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przez okres 5 lat, ( por. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasilków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasilków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze z dnia 30 grudnia 1998 r., 3, Pkt. 6 ), - zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych - 5 lat ( por. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Art. 36, Pkt. 8 ), - kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz korygujących te dokumenty - 10 lat ( por. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Art. 47, Pkt. 3c ). Seite 27

28 podziękowanie Dziękuję za uwagę! Seite 28

29 kontakt Managementberatung HBB doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi dr Hans-Bernd Boettger Bromberger Strasse Bad Muer telefon +49/ 5151/ komórka +49/ 176/ prezentacja firmowa MB HBB Seite 29

30 literatura Handbuch der prozessorientierten Arbeitsorganisation. Methoden und Werkzeuge zur Umsetzung. ( REFA-Fachbuchreihe Unternehmensentwicklung ) książka, H. F. Binner, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2005 (wyd. 3) Prozessmanagement von A bis Z. ( REFA-Fachbuchreihe Unternehmensentwicklung ) książka, H. F. Binner, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2010 Systemy Zarządzania Zasobami Informacyjnymi Enterprise Content Management. podręcznik, H.-B. Böttger, M. Kufel, Wyd. UMCS, Lublin, 2012 Systemy Zarządzania Zasobami Informacyjnymi Enterprise Information Management. książka, H.-B. Böttger, Wyd. VEASoft, Lublin, 2013 ( w druku ) Seite 30

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Sygnatura wytycznych Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości Zakładowy plan kont to nie jest cała dokumentacja opisująca politykę rachunkowości. Choć znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązuje od początku 2002 roku, niektóre organizacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej od 1951 roku. Okres Podstawa prawna Okres przechowywania dokumentów. Obowiązki pracodawcy

Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej od 1951 roku. Okres Podstawa prawna Okres przechowywania dokumentów. Obowiązki pracodawcy Zasady przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej od 1951 roku Okres Podstawa prawna Okres przechowywania dokumentów 1951-1957 Zarządzenie Ministra Finansów z 20 stycznia w 7 określa się czas przechowywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT)

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT) MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 zł (w tym 5% VAT) plus PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 7/2014 Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy www.inforrb.pl NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo