Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania"

Transkrypt

1 Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014

2 Stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - dane GUS Odpady komunalne wytworzone i zebrane w roku Rok Odp. kom. wytworzone Odp. kom. zebrane Odp. zebrane selektywnie tys. Mg kg/m tys. Mg kg/m tys. Mg kg/m , , , , , , , , , ,1

3 Struktura gospodarki odpadami komunalnymi w 2011 i 2012 r rok odpady składowane 73% odpady selektywnie zebrane 9% odpady przekształcone termicznie 1% odpady unieszkodliwione biologicznie 6% odpady wysegregowane ze zmieszanych 11% 2012 rok odpady składowane 74% odpady selektywnie zebrane 10% odpady przekształcone termicznie 1% odpady wysegregowane ze zmieszanych 5% odpady unieszkodliwione biologicznie 10%

4 Model gospodarki odp. komunalnymi rozwiązania dominujące w kraju

5 Podstawowe założenia prowadzenia procesu mechanicznego w instalacji MBP: - wydzielenie określonych frakcji odpadów celem wykorzystania ich materiałowo, lub energetycznie, - wydzielenie frakcji co najmniej 0-80mm - wydzielenie frakcji co najmniej 0-80mm zawierającej odpady ulegające biodegradacji celem poddania jej tlenowej lub beztlenowej stabilizacji.

6 Opcje prowadzenia procesu MBP Opcja I - biostabilizacja

7 Opcje prowadzenia procesu MBP Opcja II - biosuszenie

8 Część mechaniczna instalacji MBP

9 Część mechaniczna instalacji MBP [źródło:

10 Część mechaniczna instalacji MBP [źródło:

11 Część biologiczna procesu MBP

12 Założenia prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania w instalacji MBP: - w warunkach tlenowych: co najmniej przez okres pierwszych dwóch tygodni prowadzenia procesu w zamkniętym reaktorze lub hali z aktywnym napowietrzaniem do czasu uzyskania wartości AT4 poniżej 20mg O 2 /g s.m., przerzucanie odpadów przez okres 8-12 tygodni.

13 Założone parametry wymagane dla uzyskiwanego w procesie biologicznego przetwarzania stabilizatu: - straty prażenia < niż 35% s.m., - węgiel organiczny < niż 20% s.m., lub - ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością C org. jest większe niż 40%, - AT4 < 10mg O 2 /g s.m. Przepustowość części biologicznej instalacji MBP przyjmuje się na poziomie 50% strumienia zmieszanych odpadów komunalnych trafiających do instalacji.

14 Przykłady biologicznego przetwarzania [źródło:

15 Przykłady biologicznego przetwarzania [źródło:

16 Oczekiwane efekty funkcjonowania instalacji MBP

17 Uzyskiwanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów Do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy będą obowiązane osiągnąć: - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

18 Instalacje MBP w Polsce (2013r) Wg raportu GIOŚ 116 instalacji MBP o zdolności przerobowej - 7,5 mln Mg/rok w cz. mechanicznej - 2,7 mln Mg/rok w cz. biologicznej W trakcie budowy 81 instalacji. o zdolności przerobowej - 4,4 mln Mg/rok w cz. mechanicznej - 1,8 mln Mg/rok w cz. biologicznej Po zrealizowaniu łączna wydajność instalacji MBP w Polsce - 12 mln Mg/rok w cz. mechanicznej - 4,5 mln Mg/rok w cz. biologicznej

19 Wg informatora wydanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu na dzień 31.I.2014 r. funkcjonowało w Polsce 280 instalacji o statusie RIPOK w tym: - 99 instalacji MBP - 99 instalacji MBP - 78 kompostowni selektywnie zebranych bioodpadów regionalne składowiska odpadów

20 Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie MBP (12 sierpień 2014) - wprowadza istotne zmiany dot. prowadzenia procesów zarówno w części mechanicznej jak i biologicznej - zaostrza wymagania dot. jakości odpadów po procesie biologicznego przetwarzania (stabilizatu)

21 Ogólny bilans funkcjonowania instalacji MBP Odpady zmieszane 100 % cz. biologiczna cz. mechaniczna Frakcja 0-80 mm Frakcja > 80 mm 41 % 59 % Stabilizat 22 % Frakcja odsiana <20 mm do odzysku 15 % Do składowania 18 % Surowce do recyklingu 14 % Balast (frakcja materiałowa, paliwa z odpadów) 45 %

22 Balast po mechanicznym przerobie odpadów Średnia wartość opałowa Paliwo z odpadów 8 12 MJ/ kg MJ/ kg 2016 r Zakaz składowania odpadów o cieple spalania > 6 MJ/ kg Co skutkuje koniecznością zapewnienia możliwości skierowania tej frakcji do termicznego przekształcania celem odzysku energii

23 Technologia MBP, którą przyjęto do stosowania w kraju jest rozwiązaniem akceptowalnym na stan obecny. Zapewnia możliwość ograniczenia składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji, pozwala zwiększyć poziom recyklingu odpadów. W perspektywie jednak dla wypełnienia wymogów prawnych unijnych i polskich konieczny będzie rozwój nowych technologii, zwłaszcza technologii termicznego przekształcana odpadów dla zbudowana w kraju kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnym, w wyniku działania którego osiągany będzie wymagany poziom recyklingu odpadów oraz ograniczony do minimum poziom składowania odpadów.

24 Kompleksowy nowoczesny i regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem i.t.p.o.k.

25 dr Lidia Sieja

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 4 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014 Łęczna, kwiecień 2015 r. SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. Założenia do aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami

Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. Założenia do aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. Założenia do aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami Warszawa, 2015 1 2 Spis treści: ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI (W TYM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA Bobowa, kwiecień 2015 SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 1.3. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami. na lata 2004 2015r.

Plan gospodarki odpadami. na lata 2004 2015r. Plan gospodarki odpadami na lata 2004 2015r. Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom urzędu gminy za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW W 2001 r. w województwie śląskim wytworzono ogółem 47,67 mln Mg odpadów, w tym: - w sektorze komunalnym 1803 tys. Mg, - w sektorze gospodarczym 45870 tys. Mg.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK Kraśnik, kwiecień 2015 SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 1.3. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo