KRAWĘDŹ G wartość temperatury w węzłach T=100 C; KRAWĘDŹ C wartość strumienia cieplnego q=15,5 W/m^2;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAWĘDŹ G wartość temperatury w węzłach T=100 C; KRAWĘDŹ C wartość strumienia cieplnego q=15,5 W/m^2;"

Transkrypt

1 PODZIAŁ MODELU NA GRUPY MATERIAŁOWE ORAZ OZNACZENIE KRAWĘDZI MODELU ZALEŻNOŚĆ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ MIEDZI OD TEMPERATURY Wartość temperatury Wartość przewodności cieplnej miedzi deg W/m*deg STAŁE MATERIAŁOWE Wartości stałych materiałowych w temperaturze 20 C Jedn. stal miedź dąb Przewodność W/m*deg ,147 cieplna Ciepło J/kg właściwe Gęstość kg/m^ Numer grupy materiałowej N2 N1 N3 ROZMIESZCZENIE WARUNKÓW BRZEGOWYCH I FUNKCJI WYMUSZEŃ KRAWĘDŹ A i F brak wymiany ciepła (idealny izolator termiczny, q=0) KRAWĘDŹ B wartość temperatury w węzłach T=300 C; KRAWĘDŹ G wartość temperatury w węzłach T=100 C; KRAWĘDŹ C wartość strumienia cieplnego q=15,5 W/m^2; KRAWĘDŹ E wartość strumienia cieplnego q=23 W/m^2; KRAWĘDŹ D radiacyjna wymiana ciepła z otoczeniem: wsp. emisyjności e=0,47, temp. otoczenia Ta=15,5 C; KRAWĘDŹ H konwekcyjna wymiana ciepła z otoczeniem: wsp. przejmowania ciepła h=16,6 W/m^2deg, temp. otoczenia Ta=3,2 C; Styk krawędzi A i H źródło ciepła objętościowe o wydajności Q=12450W/m^3 WYMIARY MODELU UŻYWANEGO DO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH WYMIANA CIEPŁA - RÓWNANIE Równanie przewodnictwa ma następującą postać: T div[ λ ( T ) gradt ] + q( M, T, t) = c( T ) δ t gdzie: T(x,y,z,t) - temperatura, λ(t), c(t) - oznaczają odpowiednio przewodność cieplną i ciepło właściwe poszczególnych materiałów badanego obiektu (będące funkcją temperatury), δ - gęstość materiału, q - wydajność źródła ciepła. 1

2 WARUNKI BRZEGOWE WARUNKI BRZEGOWE 1. Warunek brzegowy pierwszego rodzaju: wartość temperatury T a (na brzegach obszaru) oraz T g wartość temperatury grzałki. 2. Warunek brzegowy drugiego rodzaju wartość strumienia ciepła na brzegach obszaru (np.: q=0 zerowanie się strumienia cieplnego w osi symetrii modelu, wartość strumienia ciepła wnikającego q=q 0 lub wypływającego q=-q 0 z obszaru ). 3. Warunek brzegowy konwekcyjny (Newtona) q c = ±h c (T-T a ), gdzie: q c strumień ciepła przekazywany przez konwekcję, T temperatura powierzchni obiektu, h c - współczynnik przejmowania ciepła. WARUNKI BRZEGOWE 4. Warunek brzegowy radiacyjny q r = ε r σ(t 4 -T a 4 ), gdzie: q r - strumień ciepła przekazywany przez radiację, ε r - emisyjność powierzchni, σ stała Stefana-Boltzmanna. WARUNKI BRZEGOWE 5. Radiacyjna wymiana ciepła poprzez wielokrotne odbicia: δ 1 ε n N ij j 4 ( Fij ) qrj = ( δ ij Fij ) σtj j= 1 ε ε j j= 1, gdzie: F ij współczynniki odbicia, N liczba powierzchni radiacyjnych, δ ij delta Kroneckera, q rj strumień ciepła oddawany przez j-tą powierzchnię, ε j emisyjność j-tej powierzchni, T j wartość temperatury j-tej powierzchni. WARUNKI BRZEGOWE PRZYKŁAD MODELU NUMERYCZNEGO 6. Warunek ciągłości strumienia i temperatury na granicach warstw: dt dti + 1 λ i ( T ) = λi+ 1, dn dn S T i =T i+1, i = 1,2,...M, S gdzie: M - liczba warstw materiałowych o różnych wartościach przewodności cieplnej. 2

3 WSPÓŁRZĘDNE GRIDÓW OPISUJĄCE PUNKTY WĘZŁOWE MODELU PRZEBIEG FUNKCJI ZMIENNOŚCI WSPÓŁCZYNNKA KONWEKCYJNEJ WYMIANY CIEPŁA h WYBÓR RODZAJU ANALIZY (HEAT ZAGADNIENIE PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO) TWORZENIE PUNKTÓW (GRID) SPOSOBY TWORZENIA OKRĘGÓW (CIRCLE) SPOSOBY TWORZENIA CZWOROKĄTÓW (RECTANGLE) 3

4 SPOSOBY TWORZENIA LINII (LINE) SPOSOBY TWORZENIA ŁAT (PATCH) SPOSOBY TWORZENIA HYPERPATCH TWORZENIE PUNKTÓW (GRID) PRZY POMOCY OPCJI WORKPLANE UTWORZENIE GRIDÓW W PUNKTACH NAROŻNYCH MODELU OPCJA TWORZENIE LINII Z DWÓCH GRIDÓW 4

5 TWORZENIE LINII Z DWÓCH GRIDÓW UTWORZONE LINIE NIEZBĘDNE DO KONSTRUKCJI PATCHÓW OPCJA TWORZENIA PATCHA Z DWÓCH LINII TWORZENIE PATCHA Z DWÓCH LINII TWORZENIE PATCHA Z DWÓCH LINII SIATKA PATCHÓW POKRYWAJĄCA CAŁY MODEL 5

6 OPCJA POKAŻ KIERUNKI PATCHA NIEZBĘDNA PRZY PODZIALE NA ELEMENTY METODĄ FEG OPCJA POKAŻ KIERUNKI PATCHA NIEZBĘDNA PRZY PODZIALE NA ELEMENTY METODĄ FEG POKAZANE KIERUNKI PATCHA NR2 OPCJA PODZIAŁU PATCHA NA ELEMENTY METODĄ FEG WYBÓR RODZAJU ELEMENTU WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI ELEMETÓW WYBÓR RODZAJU ELEMENTU (MODEL PŁASKI 2D, RODZAJ NKTP 2, MATERIAŁ NR1) 6

7 OPCJA PODZIAŁU PATCHA NA ELEMENTY METODĄ FEG W KIERUNKACH D1/D2 - LICZBA ELEMENTÓW 6/4, (SPOSÓB ZAZNACZENIA DZIELONEGO PATCHA KURSOR PICK) PODZIELONY PATCH NR2 NA ELEMENTY METODĄ FEG W KIERUNKACH D1/D2 - LICZBA ELEMENTÓW 6/4, PODZIAŁ PATCHA NR1 NA ELEMENTY METODĄ FEG W KIERUNKACH D1/D2 - LICZBA ELEMENTÓW 4/4 (MATERIAŁ NR2) PODZIAŁ PATCHA NR1 NA ELEMENTY METODĄ FEG W KIERUNKACH D1/D2 - LICZBA ELEMENTÓW 4/4 (MATERIAŁ NR2 DOLNY PRAWY RÓG) PODZIELONY PATCH NR1 NA ELEMENTY METODĄ FEG W KIERUNKACH D1/D2 - LICZBA ELEMENTÓW 4/4, OPCJA POKAŻ KRAWĘDZIE PATCHA NIEZBĘDNA PRZY PODZIALE NA ELEMENTY METODĄ FAM 7

8 OPCJA POKAŻ KRAWĘDZIE PATCHA NIEZBĘDNA PRZY PODZIALE NA ELEMENTY METODĄ FAM POKAZANE KRAWĘDZIE PATCHA NR3 (1-PRAWY BOK, 2 DÓŁ, 3 LEWY BOK, 4- GÓRA) OPCJA PODZIAŁU PATCHA NA ELEMENTY METODĄ FAM WYBÓR RODZAJU ELEMENTU (MODEL PŁASKI 2D, RODZAJ NKTP 2, MATERIAŁ NR3) PODZIAŁU PATCHA NA ELEMENTY METODĄ FAM (KRAWĘDZIE E1/E2/E3/E4 LICZBA ELEMENTÓW NA ODPOWIEDNICH KRAWĘDZIACH 6/4/5/7 PODZIELONY PATCH NR3 NA ELEMENTY METODĄ FAM NA KRAWĘDZIACH E1/E2/E3/E4 - LICZBA ELEMENTÓW 6/4/5/7, 8

9 OPCJA WYŁĄCZANIE ETYKIET (NUMERACJI) ELEMENTÓW OPCJA POKAZYWANIA LINII BRZEGOWYCH MODELU OPCJA POKAZYWANIA LINII BRZEGOWYCH MODELU EFEKT OPCJI POKAŻ LINE BRZEGOWE MODELU (LINIE WEWNĄTRZ MODELU WSKAZUJĄ NA BŁĄD, KTÓRY TRZEBA WYELIMINOWAĆ OPCJĄ ZSZYWANIA WĘZŁÓW - MERGE NODES) OPCJA ZSZYWANIA WĘZŁÓW (MERGE NODES) OPCJA ZSZYWANIA WĘZŁÓW (MERGE NODES). PROMIEŃ ZSZYWANIA 0.001, METODA WSZYSTKIE (ALL) 9

10 OPCJA ZSZYWANIA WĘZŁÓW (MERGE NODES). PROMIEŃ ZSZYWANIA 0.001, METODA WSZYSTKIE (ALL) LINIE BRZEGOWE MODELU PO ZSZYWANIU WĘZŁÓW (CZARNE PUNKTY OZNACZAJĄ MIEJSCA ZSZYCIA) EFEKT OPCJI WYŁĄCZ LINIE BRZEGOWE MODELU OPCJA WŁĄCZ ZAMALOWYWANIE GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU EFEKT DZIAŁANIA OPCJI WŁĄCZ ZAMALOWYWANIE GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU OPCJA WPROWADZANIA STAŁYCH MATERIAŁOWYCH POSZCZEGÓLNYCH GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU 10

11 POSZCZEGÓLNYCH GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU MAT. NR1 PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (KXX,KYY,KZZ) CIEPŁO WŁAŚCIWE (SPECFIC HEAT) I GĘSTOŚĆ MATERIAŁU (MASS DENSITY) SĄ NIEZBĘDNE W NIEUSTALONYCH STANACH TERMICZNYCH OPCJA ZAZNACZANIA ZMIENNOŚCI W FUNKCJI TEMPERATURY WARTOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ OPCJA WPROWADZANIA ZMIENNOŚCI W FUNKCJI TEMPERATURY WARTOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ OPCJA WPROWADZANIA ZMIENNOŚCI W FUNKCJI TEMPERATURY WARTOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ OPCJA WPROWADZANIA ZMIENNOŚCI W FUNKCJI TEMPERATURY WARTOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ OPCJA WPROWADZANIA STAŁYCH MATERIAŁOWYCH POSZCZEGÓLNYCH GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU MAT. NR2 (GÓRNY PRAWY RÓG) 11

12 OPCJA WPROWADZANIA STAŁYCH MATERIAŁOWYCH POSZCZEGÓLNYCH GRUP MATERIAŁOWYCH W MODELU MAT. NR3 (GÓRNY PRAWY RÓG) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO I-GO RODZAJU (WARTOŚĆ TEMPERATUR W WĘZŁACH) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO I-GO RODZAJU (WARTOŚĆ TEMPERATUR W WĘZŁACH T=100) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO (B.C.) I-GO RODZAJU (SPOSÓB ZAZNACZANIA WĘZŁÓW BOX CORNER, FUNKCJA ZMIENNOŚCI (B.C.) W CZASIE MA NUMER 1 ) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO (B.C.) I-GO RODZAJU (ZAZNACZANIE WĘZŁÓW BOX CORNEREM) WPROWADZONE WARUNKI BRZEGOWE (B.C.) I-GO RODZAJU (ŻÓŁTE KWADRATY UMIEJSCOWIENIE B.C.) 12

13 OPCJA WPROWDZANIA ZMIENNOŚCI W CZASIE WARTOŚCI WARUNKU BRZEGOWEGO (TEMPERATURY W WĘZŁACH) WPROWDZANIE ZMIENNOŚCI W CZASIE WARTOŚCI WARUNKU BRZEGOWEGO (NUMER FUNKCJI - 2) WPROWDZANIE ZMIENNOŚCI W CZASIE WARTOŚCI WARUNKU BRZEGOWEGO (LICZBA PRZEDZIAŁÓW - 7) WPROWADZANIE WARUNKÓW BRZEGOWYCH (B.C.) I-GO RODZAJU WPROWADZONE WARUNKI BRZEGOWE (B.C.) I-GO RODZAJU (ŻÓŁTE KWADRATY UMIEJSCOWIENIE B.C.) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO I-GO RODZAJU (WYDAJNOŚĆ ŻRÓDŁA CIEPŁA W ELEMENTACH) 13

14 WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO I-GO RODZAJU (WYDAJNOŚĆ ŻRÓDŁA CIEPŁA W ELEMENCIE W/m^3) WPROWADZONY WARUNEK BRZEGOWEGO I-GO RODZAJU (NIEBIESKA LITERA H POKAZUJE ELEMENT ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA Z OTOCZENIEM) OPCJA POKAŻ POWIERZCHIE (FACE) ELEMENTU NIEZBĘDNA PRZY WPROWADZANIU WARUNKU BRZEGOWEGO II i III-GO RODZAJU WYSZUKIWANIE POWIERZCHNI (FACE) ELEMENTU (NIEZBĘDNE PRZY WPROWADZANIU WARUNKU BRZEGOWEGO II i III-GO RODZAJU) EFEKT WYSZUKIWANIA POWIERZCHNI (FACE) ELEMENTU (NIEBIESKIE STRZAŁKI WSKAZUJĄ UMIEJSCOWIENIE NR POWIERZCHNI DOLNA KRAWĘDŹ NR1, PRAWY BOK NR2, GÓRA NR3, LEWY BOK NR4) 14

15 WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (KONWEKCYJNA WYMIANA CIEPŁA Z OTOCZENIEM h=16.6 W/(m^2*deg), TEMP. OTOCZENIA T=3.2, FACE NR1 ) WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCE WPROWADZENIA OZNACZONE BOX KORNEREM) EFEKT WPROWADZENIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCA WPROWADZENIA OZNACZONE NIEBIESKIMI STRZAŁKAMI) OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (RADIACYJNA WYMIANA CIEPŁA Z OTOCZENIEM) WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (RADIACYJNA WYMIANA CIEPŁA Z OTOCZENIEM, WSP. EMISYJNOŚCI 0.47, TEMP. OTOCZENIA 15.5, FACE NR 3) EFEKT WPROWADZENIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCA WPROWADZENIA OZNACZONE CZERWONYMI STRZAŁKAMI) 15

16 OPCJA WPROWADZANIA WARUNKU BRZEGOWEGO II-GO RODZAJU (STRUMIEŃ CIEPLNY ) WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO II-GO RODZAJU (WARTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO 23 W/m^2, FACE NR4 ) WPROWADZENIE WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCA WPROWADZENIA OZNACZONE LINIĄ ) EFEKT WPROWADZENIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCA WPROWADZENIA OZNACZONE GRANATOWYMI STRZAŁKAMI) WPROWADZANIE WARUNKU BRZEGOWEGO II-GO RODZAJU (WARTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO 15.5 W/m^2, FACE NR3 ) EFEKT WPROWADZENIA WARUNKU BRZEGOWEGO III-GO RODZAJU (MIEJSCA WPROWADZENIA OZNACZONE GRANATOWYMI STRZAŁKAMI) 16

17 OPCJA WPROWADZANIA PARAMETRÓW KOTROLUJĄCO- STERUJĄCYCH PROCESEM SYMULACJI (FLUID CONTROL) KARTA WPROWADZANIA PARAMETRÓW KOTROLUJĄCO- STERUJĄCYCH PROCESEM SYMULACJI (FLUID CONTROL) OPCJA WPROWADZANIA PARAMETRÓW KOTROLUJĄCO- STERUJĄCYCH PROCESEM SYMULACJI EXECUTIVE (NAZWA ZBIORU- S-MOD, SAVE FILE 26, 27, STEADY STATE) OPCJA ZAPISYWANIA ZBIORÓW OPCJA ZAPISYWANIA ZBIORU Z ROZSZERZENIEM *.DBS OPCJA ZAPISYWANIA ZBIORU Z ROZSZERZENIEM *.NIS (UŻYWANEGO DO OBLICZEŃ W MODULE PROCESSINGU (np. HEAT)) 17

18 PROCESSING PASEK Z MODUŁAMI OBLICZENIOWYMI (ZAZNACZONY MODUŁ HEAT) PROCESSING KOLEJNE ETAPY URUCHAMIANIA PROCEDURY OBLICZENIOWEJ W MODULE HEAT PROCESSING KOLEJNE ETAPY URUCHAMIANIA PROCEDURY OBLICZENIOWEJ W MODULE HEAT PROCESSING KOLEJNE ETAPY URUCHAMIANIA PROCEDURY OBLICZENIOWEJ W MODULE HEAT PROCESSING ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE PROCEDURA OBLICZENIOWA W MODULE HEAT POSTPROCESSING WCZYTYWANIE ZBIORU Z ROZSZERZENIEM *.DAT 18

19 POSTPROCESSING WCZYTYWANIE ZBIORU S-MOD26.DAT.DAT POSTPROCESSING WIDOK MODELU PO WCZYTANIU ZBIORU S-MOD26.DAT POSTPROCESSING OPCJA WIZUALIZACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW POSTPROCESSING OPCJA WIZUALIZACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW WYBÓR ROZKŁADU POLA TEMPERATURY POSTPROCESSING WIZUALIZACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW ROZKŁAD POLA TEMPERATURY 19

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski AutoCAD Civil 3D Mój pierwszy projekt Opracowanie: Marek Majewski Spis treści: I. Wstęp...3 II. Przygotowanie do pracy w AutoCAD Civil 3D...5 1. Interfejs programu...5 2. Obszar narzędzi...10 III. Wymiana

Bardziej szczegółowo

OPIS INTERFEJSU APLIKACJI. Profil Koordynator. Wersja 8 .0.0.7 E P I - G R A F

OPIS INTERFEJSU APLIKACJI. Profil Koordynator. Wersja 8 .0.0.7 E P I - G R A F OPIS INTERFEJSU APLIKACJI. Profil Koordynator Wersja 8.0.0.7 2014 E P I - G R A F Opracowanie przeznaczone jest dla użytkowników programu Profil Koordynator 8. Opisano w nim rozmieszczenie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1.

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 1 2 Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 3 Spis treści Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood Projektowanie korpusu gitary... 6 Modelowanie korpusu... 6 Wykonywanie operacji... 9 Definicja danych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Wersja 4 InstalSoft Rev. 2008-05-20 http://www.instalsoft.com.pl;

Bardziej szczegółowo

Model silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi w programie FEMM 4.2

Model silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi w programie FEMM 4.2 Model silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi w programie FEMM 4.2 dr inż. Michał Michna 1 Wstęp W procesie projektowania maszyn elektrycznych wykorzystuje się różnego rodzaju programy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU SPIS TREŚCI WRYKRYS 2013 1. WSTĘP 11 1.1. HW i SW wymagania programu WRYKRYS 11 1.2. Instalacja programu WRYKRYS 11 1.3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza przetworników elektromechanicznych z wykorzystaniem MES

Modelowanie i analiza przetworników elektromechanicznych z wykorzystaniem MES Modelowanie i analiza przetworników elektromechanicznych z wykorzystaniem MES dr inż Michał Michna dr inż Grzegorz Kostro Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Materiały

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 ArCADia-TERMO Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 Spis Treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis Treści 1 Spis Treści... 2 2 Wprowadzenie... 9 3 Zakres merytoryczny... 11 3.1 Wstęp... 12 3.2

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://pl.fotolia.com. Roboty malarskie. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań MODUŁ. Kurs: Roboty malarskie

Źródło: http://pl.fotolia.com. Roboty malarskie. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań MODUŁ. Kurs: Roboty malarskie Źródło: http://pl.fotolia.com KURS Roboty malarskie MODUŁ Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 1 4 Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 4.1 Działanie programów do wykonywania

Bardziej szczegółowo

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 Top Systems Moskwa, Rosja 2007 Copyright 2007 Top Systems Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowane tego dokumentu w części lub całości bez uprzedniej zgody od "Top Systems"

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Podstawy robotyki program RoboWorks Opracował: mgr inż. Wojciech Błotnicki Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo