Zrozumieć zwierzęta Wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt. Judyta Popiołek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrozumieć zwierzęta Wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt. Judyta Popiołek"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM Judyta Popiołek Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie Żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia... Zbigniew Herbert Zrozumieć zwierzęta Wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt Tytuł recenzowanej książki Zrozumieć zwierzęta (Grandin 2011) właściwie nie pozostawia złudzeń: jest to swego rodzaju przewodnik dla miłośników zwierząt, zwłaszcza właścicieli psów, w którym autorka przedstawia przyczyny oraz sposoby rozwiązania problemów związanych z ich tresurą i zachowaniem. Opierając się na badaniach naukowych i licznych publikacjach naukowych, rzetelnie analizuje zachowania zwierząt podyktowane strachem, wściekłością i gniewem, ściganiem ofiary u drapieżników, zachowania motywowane ich potrzebami społecznymi, bólem, głodem, popędem seksualnym, a także zachowania wynikające z szukania przez nie nowości. Autorka podkreśla, że problemy z zachowaniem zwierząt wynikają głównie z braku zaspakajania ich potrzeb, które analogicznie do potrzeb człowieka zgodnie z piramidą B. Masłowa powinny być zaspakajane hierarchicznie: w pierwszej kolejności potrzeby niższego rzędu będące warunkiem zaspokajania kolejnych potrzeb wyższego rzędu (Strelau 2004, ). Zachowania uważane za trudne przejawiają zwierzęta źle traktowane przez człowieka, mające złe doświadczenia w kontaktach z ludźmi, a także chore psychicznie. Problemy ludzi w relacjach ze zwierzętami mogą wynikać z zupełnie innego postrzegania świata przez oba gatunki. Ludzie widzą idee świata, mają skłonności do uogólniania. Percepcja zwierząt polega na 229

2 JUDYTA POPIOŁEK zauważaniu szczegółów, które zwykle umykają uwadze przeciętnego człowieka. W toku ewolucji człowiek wykształcił mechanizm, który odpowiada za selekcję części z postrzeganej informacji. W efekcie elementy informacji nie pasujące do kontekstu są gubione. Potwierdzają to badania ilustrujące tzw. ślepotę pozauwagową oraz badania nad dostępem mózgu do nieprzetworzonych danych, do których odwołuje się autorka. Zwierzęta nie gubią informacji. Mrówka, aby upewnić się, że minęła punkt orientacyjny na trasie, mija go i odwraca się, aby porównać go z obrazem, który wcześniej zapamiętała. Człowiek nie musi tego robić, ponieważ nasz mózg uzupełnia szczegóły tymi, które są oczekiwane, co pozwala rozpoznać obiekt, nawet gdy patrzymy na niego z innej strony. Kolejna znacząca różnica między widzeniem ludzi i zwierząt polega na tym, że większość zwierząt widzi panoramicznie, mają zupełnie inną percepcję głębi, natomiast ludzie odznaczają się widzenie stereoskopowe, co oznacza, że każde oko widzi ten sam przedmiot w nieco inny sposób. Te obrazy są następnie przez mózg składane w całość, przez co zyskujemy właściwe poczucie głębi. Różnica w sposobie postrzegania świata przez ludzi i zwierzęta wynika także z innego odbierania kolorów i kontrastów światła. Zwierzęta zwracają większą uwagę na kontrast między światłem i ciemnością, co w konsekwencji powoduje gorsze widzenie kolorów. I w tym kontekście wskazując różnice między zwierzętami a ludźmi można pisać o tej niezwykłej książce, polecając ją wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć, dlaczego zwierzęta reagują inaczej niż oczekują tego ludzie, w szczególności wszystkim kynoterapeutom i osobom pracującym na co dzień z psami. Podtytuł książki: Wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt daje na nią zupełnie inne spojrzenie. Temple Grandin jest autystką i jak sama mówi choroba uczyniła jej codzienne życie trudnym, ale umożliwiła lepsze rozumienie zwierząt. To właśnie dzięki autyzmowi zyskała nową perspektywę, która pozwala jej patrzeć na zwierzęta w inny sposób niż biolodzy. W środowisku biologów i behawiorystów jest prawdziwym autorytetem. Autorka jest doktorem zoologii, wykładowcą na Uniwersytecie Stanowym Colorado, autorką ponad 300-stu prac naukowych z zakresu zoologii i autyzmu. Stworzyła własną firmę Grandin Livestock System, zajmującą się monitorowaniem warunków życia i uboju zwierząt. Wzorując się na kojcu uciskowym dla krów urządzeniu służącym do uspakajania zwierząt, zaprojektowała urządzenie do uścisków wykorzystywane w terapii nad- 230

3 ZROZUMIEĆ ZWIERZĘTA wrażliwości sensorycznej autystów. Jej stronę internetową (http://www.templegrandin.com/) odwiedza miesięcznie ponad 5 tysięcy osób. W roku 2010 znalazła się pośród stu najbardziej wpływowych ludzi świata według tygodnika TIME. O życiu Temple Grandin powstał film fabularny, a odtwórczyni tytułowej postaci Claire Danes została nagrodzona Złotym Globem. W Polsce jest ona znana jako autorka książek: Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem oraz Byłam dzieckiem autystycznym. Wiele informacji przedstawionych w poszczególnych rozdziałach książki stanowi niewątpliwie cenne źródło wiedzy dla osób zajmujących się problematyką autyzmu tym bardziej, że autorka powołuje się na publikacje i artykuły, które nie mają polskiego przekładu i często nie są dostępne dla polskich odbiorców. T. Grandin uważa, że autyzm jest fazą przejściową pomiędzy zwierzętami a ludźmi stwierdzono, że mózg, a dokładnie płaty czołowe autysty budową przypominają płaty czołowe zwierząt, dlatego odbiór i percepcja bodźców przez autystów i zwierzęta jest bardzo podobny. Problemy percepcyjne w autyzmie są spowodowane zespołem zaburzeń określanych jako Syndrom Wrażliwości Adaptacyjnej (ang. Scotoscopic Sensitivity Syndrome). Zaburzenie to polega między innymi na nadwrażliwości na światło, przejawiające się trudnościami w koncentracji i poczuciem dyskomfortu w jasnym świetle słońca lub światłach nocy. Wrażliwość na kontrast i kolor, polegająca na problemach w odbiorze ostrych kolorów, barwy czarnej i białej oraz wzorów w paski i kropki. Ograniczenie pola widzenia przejawiające się trudnościami w odczytywaniu liter i wyodrębnianiu przedmiotów z otoczenia (Markiewicz 2007, 77-78). U autystów stwierdzono także fragmentaryczne widzenie, polegające na postrzeganiu poszczególnych elementów obrazu. To powoduje, że osoby autystyczne mają problemy z adaptacją i nie czują się bezpiecznie w nowym otoczeniu, nie akceptują zmian. Nie dziwi zatem, iż autorka tak wiele uwagi poświęca strachowi, lękom przed nowościami dnia codziennego, kontaktami z innymi ludźmi, dotykiem. Źródłem reakcji lękowych dzieci z autyzmem mogą być także dźwięki, ludzkie twarze (zwłaszcza mimika) oraz inne bodźce wymuszające wielozmysłową aktywność poznawczą (Olechnowicz 2004, s. 46). Autorka podkreśla, że dziecko autystyczne będące w stanie chronicznego lęku jest stale pozbawione zdolności do samorzutnego poznawania ludzi i przedmiotów. Taki stan T. Grandin porównuje do zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, które klasyfikacja DSM IV (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) określa jako zaburzenia lękowe. 231

4 JUDYTA POPIOŁEK U autorki ujawniły się w okresie dorastania i występowały pomiędzy 11-stym a 30-stym rokiem życia. Sposobem na funkcjonowanie w takim strachu wg niej jest przyjmowanie antydepresantów i kontakt ze zwierzętami. Myślę, że to jest główny powód tego, że terapia z udziałem psa cieszy się tak dużym powodzeniem i rzeczywiście przynosi efekty w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Autyści mają wiele wspólnego ze zwierzętami. Są dwie główne koncepcje pracy dogoterapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pierwsza z nich jest oparta na humanistycznym podejściu metoda swobodnego kontaktu, która została zaczerpnięta z popularnej w terapii autyzmu metody opcji. Jest szczególnie polecana dla osób niżej funkcjonujących. Metoda ta polega na systematycznych, trwających około minut sesjach, w czasie których terapeuta poprzez swoją zabawę z psem nie używając przy tym słów spontanicznie wymusza kontakt psa i dziecka. Zwykle po kilku takich spotkaniach dziecko nie tylko nawiązuje kontakt wzrokowy z psem, ale również dąży do kontaktu bezpośredniego, dotyka, wącha psa jednym słowem zaczyna otwierać swój świat na psa. Ów kontakt określany jest pojęciem rapport, rozumianym jako umiejętność zwierzęcia do stworzenia kanału emocjonalnego z człowiekiem. Zjawisko to tłumaczy zrozumienie niewerbalnych przekazów psa i dziecka: dziecko czuje podświadomie, że nic mu nie grozi ze strony psa i otwiera się na niego. W tym momencie może przystąpić do działania terapeuta, umiejętnie kierując dalszą terapią. Druga metoda jest przeznaczona głównie dla osób wyżej funkcjonujących i polega na włączeniu psa do tradycyjnych zajęć prowadzonych metodą behawioralną. Wprowadzenie psa wzbudza zainteresowanie i ciekawość. W czasie zajęć dzieci na ogół spotykają różne osoby, które ciągle czegoś od nich chcą, czegoś wymagają, a tu nagle pojawia się coś zupełnie innego: zwierzę pies, który akceptuje dziecko takim, jakim jest, nie ocenia, nie wyznacza reguł i granic, jest bezinteresowny i zabawny. T. Grandin skorzystała właśnie z tej metody. Dzięki niej jak sama mówi przeżyła. Ze względu na zaburzenia sensoryczne, występujące powszechnie u autystów, pies jest idealnym stymulatorem. W jednym miejscu mamy pełne spectrum możliwych do dotknięcia różnorodnych powierzchni: wilgotny i zimny nos, mokry szorstki i ciepły język, ostre twarde pazury, szorstkie poduszki psich łap, specyficzny zapach sierści. Poza tym pies ma temperaturę ciała wyższą o około 1oC od temperatury ciała człowieka. Czynnik termiczny obok wrażenia przyjemnej miękkości sierści psa ma dla osób z autyzmem duże znaczenie, ponieważ łą- 232

5 ZROZUMIEĆ ZWIERZĘTA czy się ze wspomnieniami z okresu niemowlęctwa (kobiety w ciąży i w okresie karmienia mają podwyższoną temperaturę ciała) (Kulisiewicz, 2007, 14) Oczywiście każdy autysta ze swoimi specyficznymi potrzebami inaczej reaguje na tego typu specyficzną formę stymulacji. Obecnie wykorzystanie psów w terapii autyzmu jest często spotykane, jednak w literaturze i publikacjach naukowych brakuje kompleksowych opisów tych działań (Otto 2008, ). Jedną z nielicznych prac na ten temat jest praca Laurel A. Redefer i Joan F. Goodman z University of Pensylvania (1989). Autorki zwracają uwagę na następujące efekty terapii: zmniejszenie zachowań autystycznych, takich jak: trzepotanie rękami, kręcenie się w kółko, mruczenie czy krzyczenie; zwiększenie zachowań społecznych wśród badanych dzieci: inicjowanie zabawy, przyłączanie się do bawiącego psa i terapeuty, naśladowanie psa. Autorki uważają, że psy pomagają dzieciom osiągnąć wyższy poziom komunikacji społecznej, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi, a w efekcie czerpanie z tych kontaktów satysfakcji (Redefer, Goodman 1989, ). Język, jakim napisana jest książka T. Grandina, nie jest wartkim, dowcipnym popisem elokwencji, który znamy z głośnych pozycji popularnonaukowych. To trudna lektura zarówno ze względu na formę, jak i częste dygresje, sprawiające początkowo wrażenie chaosu, jednak w sumie tworzących spójny obraz, gdy przełamiemy już swój ludzki neurotypowy sposób postrzegania i podążymy za autorką. No cóż, została napisana przez autystkę, czyli osobę, dla której język nie jest czymś naturalnym. Wiele napisano na temat komunikacji autystów, osobliwości ich mowy oraz problemów ze rozumieniem funkcji komunikowania się. Mniej więcej połowa autystów w ogóle nie używa mowy (Pisula 2010, 43.) Z kolei ci, którzy mówią, mają problemy z używaniem zaimków osobowych, nie rozumieją zdrobnień odmiany rzeczowników. W ich mowie występują stereotypia językowe wielokrotne powtarzanie fragmentów tekstów, filmów, programów oraz echolalia natychmiastowe lub odroczone powtarzanie zdań wypowiedzianych przez kogoś innego. To sprawia, że ich wypowiedzi sprawiają wrażenie oderwanych od kontekstu, a przez to stają się niezrozumiałe. Autorka powołuje się na liczne badania z zakresu neurologii: funkcjonowania i budowy mózgu autystów. Badania te oraz własne doświadczenia autorki są jednak przez nią opisane w sposób skomplikowany i jednocześnie 233

6 JUDYTA POPIOŁEK chaotyczny, przez co dla czytelników niezajmujących się na co dzień problematyką autyzmu mogą być trudne do zrozumienia i nużące. Ale już dla psychologów, biologów i neurologów wnikliwość oraz szczegółowe opisy badań mogą być wartościowe pod względem merytorycznym i stanowią niewątpliwą zaletę tej książki. Uważam, iż autorka zbyt ogólnie potraktowała etiologię autyzmu, mówiąc, że główną przyczyną są różnice w budowie mózgu. Obecność anomalii mózgu w autyzmie została wielorako dowiedziona w sposób podważający przekonanie, że autyzm jest chorobą psychiczną lub też wynika ze złych relacji (teoria zimnej matki) lub z zaburzeń przywiązania. Dzisiejsze techniki obrazowania (tomografie, pozytonowe tomografie mózgu, skanery mózgu) podczas pracy mózgu jednoznacznie wskazują anomalie w budowie, a co za tym idzie w funkcjonowaniu mózgu. W literaturze najczęściej opisywane są różnice w części skroniowo-potylicznej mózgu, ciała migdałowatego i płatów czołowych (mózgu społecznego), układu limbicznego oraz wielkości i masy mózgu. Autyzm to złożony problem. Często tym nieprawidłowościom towarzyszy epilepsja, upośledzenie umysłowe, słaba koordynacja ruchowa. Zatem, jeśli u danej osoby występuje wiele rozmaitych nieprawidłowości neurologicznych, to która z nich jest wówczas przyczyną autyzmu, a które należy uznać za korelanty? T. Grandin, wskazując przyczyny autyzmu, pomija bardzo istotne podłoże genetyczne określone dzisiaj jako główny czynnik etiologiczny autyzmu. Autorka porusza również trudne do rozstrzygnięcia tematy, m.in. pisze o stosowaniu farmakologii w terapii autyzmu. Jednoznacznie opowiada się za stosowaniem antydepresantów, które tak naprawdę leczą tylko objawy zaburzonego zachowania autystów. Jak dotąd nie ma substancji działających przyczynowo na autyzm. Syndromolityczne leczenie autyzmu (zamiast leczenia przyczynowego) ma wielu przeciwników z uwagi na efekty uboczne takiej terapii. Dużo uwagi autorka poświęca metodom nauczania autystów i zwierząt. Uzmysławia czytelnikowi, jak wiele zdumiewających analogii można znaleźć porównując ich systemy poznawcze. Zwierzęta, autyści, a także neurotypowi uczą się przez warunkowanie klasyczne lub instrumentalne typu bodziec reakcja. Jednak taki styl nauczania w warunkach sztucznych nienaturalnych mija się z celem, bowiem staje się jedynie nauką poprzez kolejne 234

7 ZROZUMIEĆ ZWIERZĘTA próby i błędy. Zwierzę albo dziecko będzie bowiem wkładało więcej wysiłku w wykonanie czynności, za które dostanie nagrodę, a mniej w wykonywanie takich, za które będzie karane, albo w przypadku których będzie zastosowane wzmocnienie negatywne. Boję się pomyśleć, co może się wydarzyć, kiedy dziecko takimi metodami prób i błędów będzie uczyło się przechodzić przez ulicę. Zasadne jest zatem stosowanie metod opartych na obserwacji zjawisk zachodzących w warunkach naturalnych. W przeprowadzonej przez T. Grandin analizie pominięte zostały metody humanistyczne. A szkoda, bo są one często stosowane w nauczaniu, przynosząc duże efekty zwłaszcza wśród wyżej funkcjonujących autystów. Nie sposób pominąć wymiaru kulturowego tej książki. Autorka uważa, że psy umożliwiły ludziom nie tylko przetrwanie, ale też pomogły im się wysforować przed inne naczelne (Grandin 2011, s. 378). Cała ewolucja kultury opiera się bowiem na współpracy ludzi i zwierząt: przykładem niech będą tu wilki, które nauczyły nas wielu nowych użytecznych zachowań: polowania w grupach, przywiązania do określonego terytorium, zawierania przyjaźni z niespokrewnionymi osobnikami. D. Morris (2005) uważa, że podłożem zachowania człowieka sterują trzy warstwy: najstarsza zachowania małpy, warstwa drapieżnika polującego grupowo i wreszcie najmłodsza, najmniej trwała warstwa zachowań uwarunkowanych kulturowo. O roli psa w uczłowieczaniu małpy pisał także Erhard Oeser (2009). Autor w swojej książce zwraca uwagę na inteligencję społeczną psów, która jego zdaniem przypomina inteligencję społeczną człowieka i polega na podobieństwie świadomości, myślenia i odczuwania psów i ludzi. Inteligencja ta nie wynika z naturalnego pokrewieństwa genetycznego uwarunkowanego ewolucyjnie, ale z dostosowania psiej świadomości i inteligencji do człowieka jako społecznego partnera i towarzysza (Oeser 2009, 49). Trudno nie stwierdzić zatem, że nie bylibyśmy tymi, którymi jesteśmy, gdyby nie wspólna ewolucja z psami. Dzięki zwierzętom nie tylko jesteśmy już teraz bardziej ludzcy, ale mamy też możliwość (szansę) dalej jako ludzie rozwijać się i ewoluować, pod warunkiem że będziemy wykorzystywać doświadczenia innych gatunków oraz znajdziemy sposób, aby utrzymać to, co nauczyły się inne pokolenia tak działa kulturowy mechanizm zapadkowy. 235

8 JUDYTA POPIOŁEK Bibliografia: Grandin T., 1995 Byłam dzieckiem autystycznym. PWN. Warszawa Wrocław. Grandin T., 2006 Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem. Wyd. Fraszka Edukacyjna. Warszawa. Grandin T., 2011 Using the mysteries of autism to decode animal behavior. Wyd. Media Rodzina, Poznań. Kulisiewicz B., 2007 Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wyd. Impuls. Kraków. Markiewicz K., 2007 Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. Wyd. UMCS. Lublin. Morris D., 2005 Naga Małpa. Wyd. Ewan. Warszawa. Olechnowicz H., 2004 Wokół autyzm. Fakty, skojarzenia, refleksje. WSP. Warszawa. Oeser E., 2009 Człowiek i pies. Historia przyjaźni. Bellona. Warszawa. Otto J., 2008 Dogoterapia w terapii autyzmu, w: E. Pisula, D. Danielewicz (red.): Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wyd. Impuls. Kraków Pisula E., 2010 Autyzm przyczyny symptomy terapia. Wyd. Harmonia. Gdańsk. Redefer L. A., Goodman J. F., 1989 Brief Report: Pet facilitated Therapy with Autistic Children. J. of Autism and Developmental Disorders, 19. Strelau J., 2004 Psychologia. Podręcznik akademicki. tom 2, Gdańskie Wyd. Psychol.. Gdańsk. 236

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Andrzej Wolski AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Zaburzenie to zaczyna pojawiać się przed trzecim rokiem życia. Autyzm objawia

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno AUTYZM Całościowe zaburzenie rozwoju dotyczące procesów warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Rozwój emocjonalny dziecka z autyzmem w rodzinie Emotional Development of Autistic Child in the Family

Rozwój emocjonalny dziecka z autyzmem w rodzinie Emotional Development of Autistic Child in the Family BARBARA WINCZURA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Rozwój emocjonalny dziecka z autyzmem w rodzinie Emotional Development of Autistic Child in the Family Abstract: It has been observed in population of children with

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Opracowały: mgr Joanna Ulaczyk i mgr Olga Gołacka Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Wstęp Kiedy rodzi się dziecko, oczekiwania rodziców są różne. Niektórzy z nich wyobrażają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do szkoły podstawowej. Maria Lorek, Lidia Wollman. klasa 1. część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podręcznik do szkoły podstawowej. Maria Lorek, Lidia Wollman. klasa 1. część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasz Podręcznik do szkoły podstawowej Maria Lorek, Lidia Wollman klasa 1 część 1 Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet,

Bardziej szczegółowo

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Nowoczesne systemy zarządzania KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU Katarzyna GURMIŃSKA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Praktyczny program komputerowy Verlag Dashofer Sp. z o.o. 1.1.1.4. Uczeń kończący naukę w szkole podstawowej (klasy IV-VI) Dobrą i pożądaną

Bardziej szczegółowo

Pełno(s)prawny Student II

Pełno(s)prawny Student II Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2008 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

socjoterapia w szkole

socjoterapia w szkole socjoterapia w szkole Jarosław Jagieła socjoterapia w szkole Krótki poradnik psychologiczny Copyright by Wydawnictwo Rubikon Redakcja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt okładki Katarzyna Raputa

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl 1 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? Iwona Fechner-Sędzicka

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo