Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity"

Transkrypt

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity Andrzej Klimczuk 2009 Online at MPRA Paper No , posted 7. February :57 UTC

2 Andrzej Klimczuk W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantart.com Wprowadzenie W XX wieku nastąpiły przynajmniej dwie rewolucje : informatyczna i demograficzna. Współistnienie obu tych zjawisk ma determinować miejsce i wizerunek ludzi starych w społeczeństwach przyszłości, których zarysy są już widoczne w pierwszych latach XXI wieku. Jednym z głównych trendów przemian informatycznych jest demokratyzacja sieci internet za sprawą serwisów społecznościowych utrzymanych w nurcie Web 2.0. Serwisy takie jak Wikipedia, MySpace i YouTube cechuje m.in.: globalna komunikacja między ich użytkownikami; uczestnictwo użytkowników w tworzeniu wyglądu witryn, ich funkcjonalności i zawartości. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prace, treści tworzone przez użytkowników (User-Generated Content; UGC) stron Web 2.0 i podobnego oprogramowania sieciowego (np. gier online, programów do nadawania audycji radiowych tj. podcastingu) charakteryzują się 1 : (1) potrzebą publikacji - przedstawienia dla określonego szerokiego grona odbiorców (nie są to więc np. prywatne listy wysyłane pocztą elektroniczną); (2) wysiłkiem kreatywnym - wkładem własnym użytkownika w publikowaną pracę; (3) twórczością poza życiem zawodowym - prace stanowią przejaw działalności dobrowolnej i niekomercyjnej. Uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania tysięcy ludzi na świecie w publikowanie materiałów tekstowych, muzycznych i graficznych na stronach Web 2.0 niesie za sobą wiele konsekwencji. Dla badaczy zjawisko tego kreatywnego chaosu oznacza przede wszystkim ogromną ilość danych, które można poddać rozmaitym analizom. Jednakże skutki dostępu do nowych technologii są zdecydowanie bardziej złożone. Dla współczesnych społeczeństw demokratyzacja internetu niesie niekoniecznie pozytywne następstwa m.in. zanik empatii, wzrost marginalizacji i wykluczenia w dostępie do informacji oraz nowych narzędzi rozwoju gospodarczego, szum i chaos informacyjny, znoszenie struktur Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii. 1

3 hierarchicznych, wzrost nastawienia na zysk ekonomiczny osób udostępniających w internecie rozmaite materiały i konkurencji między nimi (Na podstawie: Friedman 2006: , Postman 2001: , Rifkin 2002: 8, Siciński 1999: 20-27). Interesujące i ważne jest określenie na ile zróżnicowany jest sposób w jaki użytkownicy nowoczesnych technologii postrzegają starość, czyli końcowy etap w życiu człowieka rozpoczynający się wraz z osiągnięciem określanego konwencjonalnie «progu starości» (Szatur-Jaworska 2000: 33-34). Początek starości może wyznaczać zatem wkroczenie w wiek poprodukcyjny, emerytalny. Przyjmuje się również, że starość jest dynamicznym i synergicznym związkiem procesów biologicznych i psychicznych oraz zmian w sferze społecznej aktywności jednostki (Tamże). Oznacza to zachodzenie przemian w wyglądzie zewnętrznym, stanie zdrowia, kondycji fizycznej i mentalnej oraz w zachowaniach i podejmowanych działaniach społecznych. Ludzie starzy, czyli zbiór osób które w jednakowym lub zbliżonym wieku przekroczyły próg starości (Szatur-Jaworska 2000: 63), w XXI wieku zostaną postawieni wobec nowych problemów z zabezpieczeniem zdrowotnym, zabezpieczeniem socjalnym, organizacją życia na emeryturze i oceną wartości ich doświadczenia życiowego (Pędich 1999: ). Można przyjąć, że na tle wszystkich tych kwestii w sposób szczególny wyróżniać będą się zmiany obyczajowe. Jak twierdzi Wojciech Pędich: W tej komputerowej, a może nawet wirtualnej rzeczywistości trudno będzie zachować nauczycielską rolę starego człowieka jako źródła mądrości, doświadczenia i szacunku. Dotyczyć to będzie nie tylko sfery wytwórczej, sfery nauczania, ale także - jak sądzę - sfery stosunków rodzinnych i wzorców obyczajowych (Pędich 1999: 134). Metodyka badań Główny problem badawczy w podjętej pracy sformułowano następująco: Czy na podstawie treści publikowanych w ramach serwisów społecznościowych zgodnych z nurtem Web 2.0 można określić zróżnicowanie starości?. Tym samym cały proces badawczy podporządkowano przygotowaniu interpretacji cech materiałów wizualnych związanych ze starością, a do minimum sprowadzono próby scharakteryzowania ich autorów i odbiorców. W celu rozstrzygnięcia problemu badawczego analizie poddano dane wizualne zamieszczone 1 Sacha Wunsch-Vincent, Graham Vickery; Participative Web: User-Created Content; OECD 2007 [ ]. 2

4 na stronach deviantart.com. O wyborze tej społeczności zadecydowało uznanie, że doskonale oddaje cechy nurtu Web pozwala na publiczną prezentację prac artystów i fanów szeroko pojętej sztuki (grafik, rysunków, obrazów, zdjęć itp.), jak też na ocenę tych treści, komunikację między użytkownikami, podział ról i udziału we wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu stron społeczności. Choć serwis ten początkowo stanowił inicjatywę oddolną i niezależną od zewnętrznych źródeł finansowania szybko stał się przedsiębiorstwem komercyjnym, które zarabia na sprzedaży powierzchni reklamowych na stronach serwisu, gadżetów związanych ze społecznością oraz prowadzeniu usług pozwalających członkom społeczności na handlowanie swoimi pracami 2. Od 7 sierpnia 2000 roku do 14 października 2007 roku w ramach społeczności deviantart.com opublikowano około 43,863,916 prac różnego typu poświęconych rozmaitym zagadnieniom. W celu zawężenia obszaru badań i ilości prac poddanych właściwej analizie jakościowej przyjęto kilka założeń: 1. Posłużono się wyszukiwarką zamieszczoną na stronie deviantart.com w celu znalezienia prac powiązanych ze słowem elderly, które odnosi się do ludzi którzy są starzy (Hornby 2000: 425); 2. Ustalono, że wynik wyszukiwania na stronach deviantart.com zależy od: tytułu pracy, opisu pracy (komentarza odautorskiego) i słów kluczowych dane te określa osoba publikująca prace. Przyjęto przy tym założenie, że warstwa wizualna pracy nie musi zgadzać się z informacjami podanymi przez autora; 3. Każda praca wizualna w ramach deviantart.com może istnieć w trzech odsłonach: małej (widoczna w wynikach wyszukiwania) oraz dużej i największej (znajdują się na stronie z pracą). Podczas przeglądania wyników wyszukiwania okazało się, że treść małej wersji pracy nie musi pokrywać się z dużą i największą. Mała wersja może być np. graficznym napisem lub symbolem serii prac zachęcającym do zobaczenia właściwej, większej wersji. Za cel przyjęto, zatem pozyskanie i zanalizowanie tylko wersji największych; 4. Spośród pozyskanych wyników z analizy odrzucono prace pozbawione cech wizualnych (np. wiersze) i filmy (ze względu na małą ilość dostępnych); 5. Z uwagi na problem badawczy nie uwzględniono kategoryzacji prac, którą tworzą autorzy prac podczas ich publikacji na deviantart.com. Uznano, że celem tego badania nie jest 2 Na podstawie: deviantart - Wikipedia; [ ]; deviantart: where ART meets application!; [ ]. 3

5 zrozumienie dlaczego np. w stworzonej przez użytkowników kategorii Scraps ( Skrawki ) obok zdjęć umieszczane są rysunki i wiersze zagadnienie to wymaga raczej odrębnej analizy zasad funkcjonowania społeczności i cech autorów prac, niż zawartości ich dzieł; 6. Uznano, że dynamiczny charakter witryny deviantart.com utrudnia analizę znajdujących się na niej danych zastanych. Prace i ich autorzy mogą nieoczekiwanie przestać istnieć w społeczności. W celu ominięcia tej przeszkody postanowiono pobrać i umieścić w archiwum domowym kopie wszystkich wyników wyszukiwania słowa elderly, czyli stron z informacjami o pracach oraz związanych z nimi plików graficznych z właściwymi pracami. Kolejne etapy badania przedstawiały się następująco: 1. Zapisanie adresów podstron z wynikami wyszukiwania elderly (213 podstron, maksymalnie 24 odnośniki (linki) do prac na każdej podstronie); 2. Zapisanie programem FlashGet na dysku twardym komputera podstron z wynikami wyszukiwania w formacie html; 3. Zsumowanie pobranych podstron programem do archiwizacji WinRAR (użycie opcji bez kompresji ); 4. Umieszczenie zsumowanych danych z wynikami wyszukiwania w programie tekstowym NoteTab Light; 5. Oczyszczenie kodu html z wynikami i przygotowanie indeksu linków do prac oraz umieszczenie go w programie Excel; 6. Odrzucenie linków do filmów (2 prace), animacji graficznych w formacie GIF (2 prace) i dzieł literackich (425 prac); 7. Pobranie treści stron z pracami wizualnymi (4678); 8. Oczyszczenie kodu html stron z pracami w celu pozyskania linków do dużych i największych wersji pracy; 9. Pobranie 9340 plików graficznych z dużymi i największymi wersjami prac; 10. Wybranie największych wersji prac (4665); 11. Odrzucenie spośród największych wersji prac niewyraźnych, grafik z poezją i przyrodą, grafik-odnośników do innych stron i prac pozbawionych cech ludzkiej starości (2382); 12. Poddanie właściwej analizie jakościowej 2283 plików graficznych z pracami. 4

6 Wyniki analiz empirycznych Znaczną część badania stanowił proces subiektywnej selekcji zarchiwizowanych danych wizualnych pochodzących z serwisu deviantart.com. Prace odrzucone stanowiły nieco ponad połowę wszystkich materiałów wskazanych przez wyszukiwarkę strony. Uznano, że obrazy te nie miały wystarczająco wiele wspólnego z tematem ludzkiej starości i ludzi starych. Prace wartościowe zaś wpierw podzielono ze względu na trzy główne wymiary starości dostrzegalne w pracach społeczności deviantart.com, a następnie na mieszczące się w nich kategorie. Przyjęto, że w wymiarze technicznym (A) prezentacja starości zależy od perspektywy i kompozycji obrazu lub obróbki graficznej; w wymiarze podmiotowym (B) najważniejszy element pracy stanowi ukazanie jednostki związanej ze starością; wreszcie w wymiarze społeczno-kulturowym (C) starość jest powiązana z wytworami kulturowymi, działaniami społecznymi, interakcjami, zdarzeniami dotyczącymi szerszej zbiorowości oraz problemami i kwestiami społecznymi. W opisie wyróżnionych kategorii poczyniono szerokie uogólnienia wskazując jedynie na ich najważniejsze cechy - szczegółowe przybliżenie zawartości analizowanych prac wymagałoby przygotowania odrębnej, obszernej i złożonej publikacji. Autor artykułu również w pełni zdaje sobie sprawę, że przedstawione interpretacje materiałów są tylko jednymi z możliwych. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie nowych źródeł danych zastanych w socjologii wizualnej jakimi są serwisy społecznościowe utrzymane w nurcie Web 2.0 i prezentacja proponowanej metodologii ich badań, jak też pobudzenie czytelników do dyskusji nad zmianami wywoływanymi przez współistniejące rewolucje informatyczną i demograficzną oraz wskazanie kierunków potencjalnych dalszych analiz dla badaczy zainteresowanych tematyką starości, kultury wizualnej i nowych mediów. A. Wymiar techniczny 1. Starość fantastyczna 3 - w pracach tego typu ludzie starzy zostają ukazani w otoczeniu wielu symboli, w sytuacjach rodem z marzeń, mitów, bądź wierzeń np. łóżko w którym leży starsza pani ze swoim psem dryfuje na wodzie w kierunku huśtawek z placu zabaw; w innym 3 Przykładowe prace z kategorii starość fantastyczna: ~AngusMcLeod; Drizzo - KoL; [ ]; *anubis; The Psychopomp; [ ]; *Koofer; Death; [ ]; ~lorenthka; Grandma; [ ]; ~nareia; :Nachtwache:; [ ]; =TheRevolutionX; Life: the infinite rythem; 5

7 przypadku starszy pan czyta gazetę siedząc na ławce, gdy na jego kapeluszu siedzi ogromny biały motyl, a przed nim stoi młoda kobieta, która ciągnie za lejce głowę konia na wózku; 2. Starość jako opowieść obrazkowa 4 - seniorzy są bohaterami historii w komiksie lub w specyficznej kompozycji różnych, choć podobnych do siebie grafik; mamy tu interakcje lub rozwój wydarzeń; np. babcia zdenerwowana plotkami za pomocą kija uczy szacunku do starszych swoją wnuczkę; w innej opowieści zaś zestawiono trzy zdjęcia starszej pani, która - jak sugerują wskazówki widocznego na ścianie zegara - powolnie pije alkohol w barze; 3. Starość przerysowana 5 - praca uwypukla cechy wyglądu zewnętrznego ludzi starych i przedmioty utożsamiane z oznakami starości np. siwiznę, usta, brodę, specyficznie związane włosy, chodzik rehabilitacyjny; 4. Starość oznaczona 6 - główny element pracy stanowią znaki związane z udogodnieniami dla ludzi starych lub symbole wymierzone przeciwko nim; np. znaki uprzedzające o znajdujących się w okolicy pieszych w starszym wieku, przypominające o ustępowaniu miejsca starszym w środkach lokomocji, jak też znaki zdewastowane lub poddane obróbce graficznej oraz naklejki, których nosiciel wyraźnie nie godzi się na istnienie starszych ludzi; 5. Starość odbarwiona/dobarwiona 7 - prace te to poddane modyfikacji zdjęcia w których niektóre elementy zostają wyróżnione specjalnym kolorem innym od tła; kiedy indziej zaś to 4 Przykładowe prace z kategorii starość jako opowieść obrazkowa: =Alenald; What's Ebay?; [ ]; ~anni-chu; Elderly Respect; [ ]; =hitokirivader; Technical Billy Buddies; [ ]; ~if-winter-ends; the kiss; [ ]; ~kwanzaa-robot; Chapter one, page 7; [ ]; ~lucid-state; the hours; [ ]; ~MisterBingley; A Moose Dialogue; 5 Przykładowe prace z kategorii starość przerysowana: ~Billdrastal; Old lady day; [ ]; ~fabioyabu; Old couple; [ ]; ~kerrijane; Glamorous Grandma; [ ]; ~kerrijane; Gleeful Grandpa; [ ]; ~Khylov; win; [ ]; ~nanasfreak; Old Lady; [ ]; ~NexusDX; Those Lips Series 2 A; [ ]; ~venusgospel2007; Two Elderly Gentlefolk; 6 Przykładowe prace z kategorii starość oznaczona: ~bashley07; Road Sign; [ ]; *bene-gesserit; Warehousing; [ ]; ~cast-shadow; 'Elderly People' Sign; [ ]; ~Fille-de-la-Neige; Weird Signs, part II; [ ]; ~haleyhair; ; [ ]; ~licenced-to-will; Alcohol causes everything; [ ]; *Midnyte-Sun; Elderly Pedestrians; [ ]; ~noeyetocry; People; [ ]; ~SpiralArchitect; anti-elderly; 7 Przykładowe prace z kategorii starość odbarwiona/dobarwiona: ~az-pro; Out of the Sight; [ ]; ~elphvanishes; The tourists; [ ]; ~rdevill; Time segment; [ ]; ~Singularity001; The Elder; 6

8 tło zostaje odbarwione i staje się szare; w ten sposób np. zaznacza się specyficzne cechy starszych ludzi, ich odrębność lub dystans dzielący ich od otoczenia np. starsi ludzie jedzący lody na ławce są szarzy, podczas gdy wszystko wokół jest kolorowe, bardziej żywe ; 6. Starość po obróbce 8 - elementy starości są uwypuklane, niwelowane, deformowane lub aranżowane do innych kompozycji; w jednym przypadku twarz starszego pana stanowi część ciała węża, w innym przeszła zabiegi odmładzające i wygląda jak po operacji plastycznej, gdzie indziej mamy symbol serca w którym mieszczą się zszyte ze sobą powykręcane twarze starszych ludzi; 7. Starość w odbiciu 9 - w dwóch pracach autorzy ukazali w jaki sposób cechy starości są odbierane przez osoby z którymi są związane; starsi ludzie przyglądają się sobie w lustrze, są przerażeni, tęsknią za młodością lub z niedowierzaniem oceniają swój obecny stan; 8. Starość względna 10 - ten sam autor lub różni autorzy przedstawiają odrębne, ale podobne do siebie pod wieloma względami pracę; np. jeden członek społeczności deviantart.com zamieszcza rysunek starszego mężczyzny, inny zaś zamieszcza tą samą pracę z wyraźniejszymi kolorami; kiedy indziej jeden autor przygotowuje dwa podobne do siebie portrety tej samej starszej pani; w innym przypadku dwóch różnych autorów przygotowuje dwa różne portrety tej samej osoby; 9. Starość kopiowalna 11 - ta sama praca zostaje opublikowana przez różnych członków społeczności co często uniemożliwia ustalenie prawdziwego autora; np. zdjęcie starszego [ ]; ~tessaroo2; In her eyes; [ ]; ~Zantonio; The Elderly; 8 Przykładowe prace z kategorii starość po obróbce: ~a-t-e-n-i; Old Lady; [ ]; ~aff1n1ty; madness; [ ]; ~gutterslutt; OldPeopleLove; [ ]; ~severedheads; Elderly Insect; [ ]; ~SwayClarus; My Granma; [ ]; ~tohubohu; man One; 9 Przykładowe prace z kategorii starość w odbicu: ~Snowflake-ske; storyboard commercial; [ ]; ~hdandseek; change; 10 Przykładowe prace z kategorii starość względna: ~deathtoll1912; Distant memories.; [ ]; ~Pastel-Samurai; Ageing gracefully; [ ]; ~peachy-pebbles; Violet portrait 2; [ ]; ~peachy-pebbles; violet portrait; [ ]; *shimmyhunnyshimmy; Distant Memories; [ ]; ~shinkei-dantei; Age; 11 Przykładowe prace z kategorii starość kopiowalna: ~ballarat; Old people dont bite; [ ]; ~Monocolour-photos; living in the past; [ ]; ~sheriktek; living in the past; [ ]; *THATGUYWHODRAWS; Old People dont Bite; 7

9 pana z ciemnymi okularami i z papierosem w ustach, obok którego znajduje się napis We are not zombies ( Nie jesteśmy żywymi trupami ) zostało opublikowane przez dwóch autorów prawdziwego można rozpoznać tylko dzięki temu, że praca została podpisana napisem znajdującym się w warstwie wizualnej; 10. Starość medialna 12 - niewielką część prac stanowiły screenshoty tj. złapane ekrany pochodzące z gier wideo, bądź filmów; obrazy te sugerują, że obecność cech starości i starszych ludzi można dostrzec też w innych środkach przekazu niż sieć internet; 11. Starość niedokończona 13 - pośród prac tego typu znajdują się głównie szkice i rysunki; na obrazach widoczne są jedynie rysy cech wyglądu specyficznego dla starszych ludzi, rysy które z jakiegoś powodu są ważniejsze niż elementy niewidoczne; autor np. ukazuje tylko pół twarzy lub przedstawia twarz, ale bez jej zakończenia szyją, czołem lub włosami; 12. Starość przy portrecie 14 - autorzy czterech prac ukazali starszych ludzi obok portretów, trzymają je w swoich rękach lub siedzą obok nich; można domyślić się że osoby te chcą nam zaprezentować swój dawny wygląd i być może kojarzące się z nim cechy lub osoby z którymi są, bądź były w jakiś sposób związane; 13. Starość przysłonięta 15 - w dziełach tych z jakiegoś powodu ludzie starzy są ukryci, znajdują się pod innymi obiektami, są przysłonięci, niedostrzegalni, zasłonięci lub sami chcą być niewidoczni; np. twarz sfotografowanego dziadka jest przysłonięta liśćmi, oczy babci zostają czymś zasłonięte; kiedy indziej na pierwszym planie widać statuę, a w tle można dostrzec starszego pana; w innym przypadku staruszka zasłania część swojej twarzy maską; 12 Przykładowe prace z kategorii starość medialna: ~crystal-the-demon; Another Xehanort; [ ]; ~lessthangreat; Elderly Love; [ ]; ~Officer-1BDI; Sims 2 Jark Shirt Pack; 13 Przykładowe prace z kategorii starość niedokończona: ~battywolf; I don't quite feel whole...; [ ]; ~Dakeyras666; Old Man 2; [ ]; *Littleladychild; Old Man Squid; [ ]; =LittleOutrage; her face; [ ]; ~Miss-Hart; WIP - Neil Young; Hart.deviantart.com/art/WIP-Neil-Young Przykładowe prace z kategorii starość przy portrecie: ~kenziegunn; all my friends; [ ]; ~Pistol-Whipped-Sar; Aged mind, fine like old wine; Sar.deviantart.com/art/Aged-mind-fine-like-old-wine [ ]; ~Roel9; My Great Aunt; [ ]; ~Yumello; Maryam; 15 Przykładowe prace z kategorii starość przysłonięta: *BlueEyesBlackTears; An in Depth Discussion; [ ]; ~firelioness06; Front and Back; [ ]; ~mountine; headless wanderer; [ ]; *oscar-d64; still smiling; [ ]; ~shehopes; the mask; 8

10 14. Starość pozowana 16 - wiele prac stanowiły pozowane zdjęcia starszych ludzi z wyraźnie dostrzegalnymi elementami tła lub z rozmytym tłem; możemy jedynie domyślić się że osoby które znajdują się na fotografiach zostały raczej uprzedzone o akcie uchwycenia ich postawy, sylwetki w taki a nie inny sposób; ogromne zróżnicowanie prac tego typu sugeruje konieczność pogłębienia analizy pojedynczych przypadków; 15. Starość tuż obok 17 - w wielu pracach cechy starości lub ludzie starzy zostają ukazani w zestawieniu z innymi obiektami lub postaciami choć wydaje się że poszczególne elementy można było ukazać zupełnie oddzielnie; starość zostaje z jakiegoś powodu pokazana przy innych tematach autor np. zestawia obok siebie różne wiekiem pary mężczyzn i kobiet lub stara się zmieścić w jednym miejscu jak najwięcej szkiców różnych postaci i obiektów; 16. Starość w odcinkach 18 - do tej kategorii zakwalifikowane zostały serie zdjęć zrobionych przez jednego autora, które ukazują te same postacie lub obiekty z różnych perspektyw lub w różnych miejscach; np. członek społeczności posługujący się pseudonimem MsCrys opublikował cykl zdjęć tej samej pary staruszków, na każdej fotografii osoby te znajdują się w innym miejscu, ale za każdym razem były fotografowane zza pleców; 17. Starość w ulotce 19 - pośród znalezionych materiałów znajdowały się też kopie projektów ulotek, informatorów i instrukcji; często prace te nie stanowiły poważnych druków, lecz 16 Przykładowe prace z kategorii starość pozowana: *bevels; Years; [ ]; ~glitteryblackrose; Ruby; [ ]; ^rhapsouldize; the gentleman; [ ]; ~95101; Apple farmer; [ ]; ~Bad-Jacque; Untitled2; Jacque.deviantart.com/art/Untitled [ ]; ~Nikscat; Bow Tie; [ ]; ~omeba; 96 Years Young; 17 Przykładowe prace z kategorii starość tuż obok: ~Akogare; Random Sketch-es 4; [ ]; *andrewk; Jack Magic Main Cast; [ ]; ~DrBaghead; Background Characters 5 of 7; [ ]; ~RARE-Kids-AB; September Doodles 01; [ ]; ~Sazee; What has love become?; 18 Przykładowe prace z kategorii starość w odcinkach: ~kooyouliang; shanghai elderly 2; [ ]; ~kooyouliang; shanghai elderly; [ ]; *MsCrys; Timeless Love 2; [ ]; *MsCrys; Timeless Love...; [ ]; ~mydogcanfly; The old lady 2; [ ]; ~mydogcanfly; The old lady 3; [ ]; ~TheShelledOne; Elderly couple statue 1; [ ]; ~TheShelledOne; Elderly Couple Statue 2; 19 Przykładowe prace z kategorii starość w ulotce: =ameinias; standing up straight; [ ]; ~c-ko; Date Rape Project 3; [ ]; ~DimaRuh; Scams; [ ]; ~hayleyb28; Age Concern Direct Mail 2; [ ]; ~lokiducks; The Senile Seniors; [ ]; ~TrishTrumpet; Page Layout; 9

11 pewną formę ich parodii np. grafika stanowiąca poradnik wyprostowanego stania dla czupiradeł, którymi - jak sugeruje rysunek - są starsze kobiety; 18. Starość wypisana na twarzy, rękach lub stopach 20 - niezwykle popularną kategorią prac związanych ze starością okazały się rysunki, malowidła i zdjęcia skupiające się na ukazaniu samych twarzy ludzi starych i różnorodności wyrażanych przez nie emocji, najczęściej prace takie to portrety lub profile pojedynczych osób bądź par; często cechy starości sugerują prace przedstawiające kończyny starszych osób najczęściej ręce i dłonie, rzadziej nogi i stopy; 19. Starość złapana 21 - część znajdujących się pośród prac zdjęć opublikowanych przez członków społeczności prezentuje starsze osoby, które zostały sfotografowane z ukrycia, w sposób nagły tak jak gdyby autor bał się lub nie chciał podejść bliżej, ewentualnie jak gdyby śledził obiekty swojego zainteresowania lub - przeciwnie - zdołał je uchwycić zupełnie przypadkowo np. gdy próbował zagospodarować nudne oczekiwanie na spotkanie z kimś zabawą z aparatem. B. Wymiar podmiotowy 1. Humanoidy 22 - postacie fantastyczne, bądź baśniowe często w pracach społeczności deviantart.com nabierają cech ludzkiej starości; mamy tu np. podstarzałych orków, 20 Przykładowe prace z kategorii starość wypisana na twarzy, rękach lub stopach: ~Iktome; 50th Wedding Anniversary; [ ]; ~itsinthemovement; her daily journey.; [ ]; ~maybeinlegoland; The old Russian Story Tellers; [ ]; ~PreyingDantis; Grandparents; [ ]; ~Princess- Stephanie; Marriage it Does Last; [ ]; =recklesslibertine; One Life's Story; [ ]; ^rhapsouldize; of determination; [ ]; ~selderaya; Portrait of an elderly man; [ ]; ~standard-class; smiles don't age.; [ ]; ~TasmanianTiger; OLD DANCING HAPPY ALFRED; [ ]; ~thooperman; refugee feet; [ ]; ~xbopeepx; Growing Pains; 21 Przykładowe prace z kategorii starość złapana: ~exasperate; dwarfed.; [ ]; ~Fathomous; Searching for light; [ ]; ~nikayla45; Paper thin; [ ]; ~NuLux; Nevada Heat, Refined Taste; [ ]; ~Smetter; Galena, KS; [ ]; ~tikideputy; the way; [ ]; ~v1ntage; The Stars and Stripes; 22 Przykładowe prace z kategorii humanoidy: ~Autumnchild; The scarred veteran; [ ]; ~Chaps7; Elderly Elephant; [ ]; ~liberation1945; Elijiah - Smile; [ ]; ~mickmoart; Screw You; [ ]; ~mousekretopia; Its Grandpa Ghost; [ ]; ~neptunalnoc; surprised by an elderly man-fr; [ ]; ~Reymonkey; Time's Librarian; [ ]; ~shelvis; mummu; 10

12 jaszczurki, wilki, duchy, słonie, zombie itp. postacie które do złudzenia przypominają ludzi; po samym wyglądzie trudno jednak stwierdzić czy cechy ich starości są w jakiś sposób związane z ludzką starością; 2. Przebierańcy 23 - wśród prac znalazły się zdjęcia postaci przebranych za ludzi pochodzących z innych grup wiekowych; przeważnie były to osoby młodsze wiekiem, które w wyniku gruntownych zabiegów bądź charakteryzacji nabrały cech ludzi starych; w przypadku jednej pracy plastycznej zaś dziadek został przebrany za baletnicę; 3. Nadzy/roznegliżowani 24 - niezmiernie rzadko prace podejmują temat cielesności ludzi starych; wyjątki te łączą nagość ze znanymi fikcyjnymi postaciami (np. Świętym Mikołajem) i specyficznymi rolami społecznymi lub zawodami (np. pracą modelki), kiedy indziej ukazują piękno starszego ciała lub jego brzydotę; 4. Znani 25 - w pracach społeczności postacie powszechnie znanych ludzi starych były przedstawiane przeważnie w ujęciach portretowych; nieliczne prace akcentowały specyfikę ról jakie pełnią lub pełnili za życia - autorzy wyraźnie zakładają, że odbiorca wie kim jest postać np. Alberta Einsteina, szejka Ahmeda Jassina, Anthony'ego Hopkinsa, Borysa Jelcyna; 5. Postarzeni 26 - prace przedstawiające postacie postarzone akcentują silne zestawienie cech ludzkiej młodości i starości; np. twarz mężczyzny w połowie należy do osoby młodej, w połowie do osoby starej; w innym przypadku mamy ciało kobiety w połowie młode, w [ ]; ~ursulav; The Old Battleaxe; 23 Przykładowe prace z kategorii przebierańcy: ~expressiveelf; elderly never suffer dementia; [ ]; *Faerie-Blood; Old Timer; [ ]; ~gwarmor13; Grumpy Old Men; [ ]; ~HikaruChan4ever; AKON 18 - Cosplayer 03; [ ]; ~Lady-Mad-Hatter; Lights, camera, my face itches; 24 Przykładowe prace z kategorii nadzy/roznegliżowani: *bedpan3; Pin Up 04; [ ]; ~celticgirl; What These Eyes Have Seen; Seen [ ]; *Eclectia; Elder; [ ]; ~hertubise; J as an Old Man; [ ]; ~LeahScott; Beautiful Elderly female Model; [ ]; *rawjawbone; charcoal fig 7; [ ]; ~trickypink; Nude Santa 2; 25 Przykładowe prace z kategorii znani: ~artstuck; Sheikh Ahmed Yassin; Yassin [ ]; ~Escherichia-Coli; All Hail Yeltsin; Yeltsin [ ]; ~horrorvacui; Hopkins; [ ]; ~LordJay; The Master; 26 Przykładowe prace z kategorii postarzeni: ~Airick; Forever Young; [ ]; ~Alcaeariel; Fighting Time; [ ]; ~HotTopicMan83; Old me.; [ ]; ~SleepingInsomniac19; Josh is old; [ ]; ~sunburntchaos; Me, Myself and I - 4; [ ]; ~undivineintervention; Two worlds; 11

13 połowie zestarzałe; inna praca przedstawia starszą kobietę dotykającą okna w którym znajduje się jej zdecydowanie młodsze odbicie; 6. Eleganccy 27 - nieliczne grafiki i zdjęcia ukazują starsze osoby, głównie kobiety które dbają o swój wygląd zupełnie tak jak gdyby był przejawem ich bogactwa, pochodzenia, częścią roli którą odgrywają, bądź wyznacznikiem ich statusu, ewentualnie czymś co pozwala im na utrzymanie lub pozyskanie szacunku i aprobaty niejako w oczach innych ; 7. Honorowi 28 - tylko kilka spośród prac ukazywało starszych ludzi jako tych którzy są przebrani w specyficzne uniformy; na pracach tych starsi mężczyźni zostali przedstawieni w mundurach wojskowych co może sugerować, że niegdyś byli w armii i nadal identyfikują się z jej funkcjami i wartościami takimi jak chociażby patriotyzm; 8. Uformowani 29 - pośród zebranych materiałów znalazły się zdjęcia dokumentujące dzieła sztuki przedstawiające starszych ludzi jako posągi, popiersia i lalki; figury te zostały wykonane z różnych materiałów i przy zastosowaniu różnych technik; pojawiły się też prace o charakterze wirtualnym, niematerialnym - modele starszych ludzi pochodzące z programów do komputerowego tworzenia grafiki trójwymiarowej; 9. Użytkownicy 30 - starsi ludzie nierzadko są ukazywani jako osoby korzystające z rozmaitych urządzeń i gadżetów; w zebranych pracach takimi typowymi przedmiotami były: gazety, książki, maskotki, pluszowe misie, laski, chodziki, torebki, parasolki, lupy, cygara i 27 Przykładowe prace z kategorii eleganccy: ~catfat; The Goods; [ ]; *karohemd; Wise Advice; [ ]; ~Sukeile; Opera singer; [ ]; ~XStraightEdgeX23; Grandmother; 28 Przykładowe prace z kategorii honorowi: ~Chriskasurak; GFC R Amr Xanary Deschner 4th.; [ ]; =FantasyStock; Army Chief Warrant Officer 2; [ ]; *MyLadyLiesWaiting; Long Time Passing; 29 Przykładowe prace z kategorii uformowani: ~5-design; Elderly Man; [ ]; =AGenericWolf; Its a Small World...; [ ]; ~BungZ; fritz has gas; [ ]; *FilmThis; Farmer of Old; [ ]; ~inthenameofbooga; Bust of an Elderly Man; [ ]; *m0rpheus; Old Man Turned Warrior; 30 Przykładowe prace z kategorii użytkownicy: ~IanEllis; The Old Man II; [ ]; ~kiss-me-empty; Elderly Wisdom; [ ]; ~llrphotography; Vision of the elderly; [ ]; ~norganmorr; I will never age; [ ]; ~priznit; Morning Shave; [ ]; ~shi0n; Old People and Mobiles; [ ]; *SilentWisdom; Surpirse. Happy Graduation..; [ ]; ~xbopeepx; Hold on Tight; [ ]; ~Zaqari; Aid; [ ]; ~Zaqari; Rampant Horse St. V; 12

14 papierosy; wyjątki stanowiły: zestawy do makijażu, maszynki do golenia, aparaty fotograficzne, telefony, komputery, telewizory, aparaty słuchowe; 10. Wyczekujący 31 - starsze osoby w zasadzie nie są przedstawiane jako te którym się śpieszy, jako osoby które nie mają czasu na załatwienie spraw lub wykonanie jakiś czynności; w nielicznych pracach da się zauważyć ich swoiste zatrzymanie w miejscu; możemy jedynie domyślać się że oczekują na coś np. na spotkanie z kimś, autobus lub inny środek transportu; 11. Konsumenci 32 - seniorzy pojawiają się w sklepach, robią zakupy, często wyglądają przy tym na zagubionych pośród przepełnionych towarami półek, bądź na zmęczonych pchaniem wózków lub niesieniem torebek z zakupami; na wielu pracach widać jak korzystają z zakupionych dóbr - najczęściej są to produkty spożywcze bądź leki, które spożywają raczej w samotności i zamknięciu, niż pośród innych ludzi i poza miejscem zamieszkania; 12. Obserwatorzy 33 - często na zdjęciach starsi ludzie zdają się przyjmować role tylko i wyłącznie biernych obserwatorów świata; np. przyglądają się zmieniającemu się otoczeniu wyglądając zza szyb, z okien i balkonów lub stojąc bądź siedząc gdzieś na zewnątrz - na ławce lub przy ogrodzeniu; może się wydawać że nie mają już sił, potrzeby lub przekonania do uczestnictwa w czynnościach, którymi zajmuje się ich otoczenie; 13. Ludzie starzy z dziećmi 34 - nierzadko starsi ludzie zostają uchwyceni jako ci którzy cieszą się z wnuków, bądź dzieci którymi się opiekują; kiedy indziej uczą młodszych czegoś, 31 Przykładowe prace z kategorii wyczekujący: ~bccgojuryu; Emmy; [ ]; ~equuleus; Watching Time; [ ]; *tfavretto; Heading Home; 32 Przykładowe prace z kategorii konsumenci: ~airwings; As the time goes by...; [ ]; ~CatarinaCardoso; Let's pretend; [ ]; ~conefloweradams; Older People and Ice Cream; [ ]; ~CottonCandyFloss; Ring Road Supermarket; [ ]; ~Elijah- Snow; Caught in the Act; [ ]; ~flowkradd; Elderly Woman Shopping; [ ]; ~kyle1852; Elderly; [ ]; ~libertinegirl; peel; [ ]; ~melrayy; Alzheimers?; [ ]; ~niece; Pastimes of their dotages.2; [ ]; ~Photo-Moe; On the car-boot-sale; 33 Przykładowe prace z kategorii obserwatorzy: ~BluMan; The Carolers; [ ]; ~joviana; Mother of Color; [ ]; ~mithlammothiel; when I'm 64; [ ]; =recklesslibertine; The Shopkeeper; [ ]; ~SariShiri; History Collides; [ ]; ~segglehellet; Happy Industrials 3.; [ ]; ~Siyena; Aksakalli Dede; 34 Przykładowe prace z kategorii ludzie starzy z dziećmi: ~mistakeablyme; A Welcomed Visit; [ ]; ~racecar-racecar; Am I childish?; [ ]; ~SeAn-MX; Teacher of Life; [ ]; ~vernz; if youth but knew; 13

15 lub obserwują swobodę ich zachowań; niekiedy jednak dziadkowie znajdujący się obok młodych ludzi wyglądają na smutnych; 14. Ludzie starzy z dorosłymi 35 - obrazy tego typu to głównie fotografie gdzie można dostrzec specyficzne zależności między starszymi ludźmi i bliskimi im lub nie osobami dorosłymi; dorośli pomagają starszym, trzymają ich za ręce, pozują razem do zdjęć niejako w celu zapisania dowodu łączących ich więzi; 15. Ludzie starzy ze zwierzętami 36 - starsze osoby często poszukują towarzystwa wśród istot żywych, które nie są ludźmi - zdają się wchodzić w specyficzne relacje ze zwierzętami; do stworzeń którymi najczęściej się zajmują należą gołębie, kaczki, łabędzie, psy, koty i konie, rzadziej są to zwierzęta typowo hodowlane; zwierzęta zdają się odgrywać tu role towarzyszy, podopiecznych, przewodników lub istot potrzebujących pomocy; 16. Ludzie starzy i przyroda 37 - niewiele prac ukazuje związki starszych ludzi ze światem przyrody; staruszkowie opiekują się roślinami, przyglądają się im, noszą przy sobie kwiaty, bądź nimi handlują; 17. Postacie mityczne i legendarne 38 - pośród prac członków społeczności deviantart.com znalazły się też takie które ukazują starsze wiekiem postacie ludzkie znane z baśni, mitów, [ ]; ~visionthrumyeyes; Suckin' the Youth; 35 Przykładowe prace z kategorii ludzie starzy z dorosłymi: ~breakfast; Mother and Daughter.; [ ]; ~dancinrainbows09; Love Knows No Boundries...; [ ]; ~raihninshadow; By Joe; [ ]; =recklesslibertine; All You Need Is Love; [ ]; ~sunzhongshan; Grandmama; [ ]; ~wanderer882; Cory Helps; 36 Przykładowe prace z kategorii ludzie starzy ze zwierzętami: *artstruggle; SCRIBE; [ ]; ~epil0gue; Man Feeding Pigeons; [ ]; ~powermetalwonder; Feed the pigeons...; [ ]; ~SageHaiti; Crazy Cat Lady; [ ]; ~SuperJen; The Old Couple; [ ]; ~synmcb; In the Park; [ ]; ~twinfix; Birds of a Feather; 37 Przykładowe prace z kategorii ludzie starzy i przyroda: *Cloony; MaMaw; [ ]; ~gillisfineart; behind the flowers; [ ]; ~Hortlak; Nomad; [ ]; ~kitchensmile; Old man and his company; [ ]; ~nicoleminkin; Dandelions; [ ]; ~HKi; Requiem for A Woman II; 38 Przykładowe prace z kategorii postacie mityczne i legendarne: ~Digitool; wip; [ ]; ~divine-miss-m; Dumbledore in Red; [ ]; ~Geisterfaust; Grey Man; [ ]; ~jojo-kun; Lestat and Magnus; [ ]; *Lastwear; Hitomede Itadaki; [ ]; ~Leon-87; Playswithsquirells; [ ]; ~misskoreanninja; they; [ ]; ~Mortis-of-midian; Grey Wizard; [ ]; ~Pastel-Samurai; Spirit of the forest; 14

16 legend, wierzeń, podań ludowych i podobnych źródeł; są to np. wizerunki bogów, Świętego Mikołaja, czarodziejów, szamanów, mistrzów sztuk walki, włóczykijów, wróżek, czarownic, szalonych naukowców, wampirów; 18. Zróżnicowani kulturowo 39 - starsze osoby często są ukazywane jako te które są silnie przywiązane do określonej grupy lub zbiorowości etnicznej lub narodowej, jak też jej tradycji i kultury; najwięcej prac przedstawiało Cyganki; rzadziej wyraźnie dostrzegalni byli również Indianie, Szkoci, Izraelczycy i Arabowie; 19. Ubodzy 40 - na niewielkiej ilości zdjęć starsi ludzie zostali dostrzeżeni jako ci którzy potrzebują pomocy rzeczowej lub finansowej; staruszkowie głównie czekają na datki od ludzi przechodzących na ulicy, bądź przeszukują śmieci; 20. Cierpiący 41 - kilka prac ukazywało starszych ludzi jako osoby które płaczą lub wyraźnie już nawet nie są w stanie płakać; można jedynie domyślać się jakie były powody wzruszenia; 21. Zamyślani 42 - starsze osoby często są postrzegane jako te które dłużej myślą przed podjęciem decyzji, sformułowaniem odpowiedzi, dosłownie głowią się nad tym jak coś zrobić; prace tego typu można rozpoznać głównie poprzez np. gesty podparcia głowy rękami i specyficzne spojrzenia oczami w dół lub w dal; Samurai.deviantart.com/art/Spirit-of-the-forest [ ]; *prettymonsters; fortune teller; [ ]; ~Sepulchrave; Three Old Dears; [ ]; ~Sutton1; Inner Peace; 39 Przykładowe prace z kategorii zróżnicowani kulturowo: ~adnamac; Aged Man; Man [ ]; ~Avigone; Generation Apart; [ ]; *emirates; years,and years, by gapgirl; [ ]; ~erotology; Beauty queen; [ ]; ~magentakady; My Gypsy Maternal Aunt ; Aunt-quot [ ]; ~sporkychan; Plaid Man; [ ]; *SwordOfScotland; Ancient of Tribes; 40 Przykładowe prace z kategorii ubodzy: ~maileehawj; San Luigi Del Francesi 003; [ ]; ~sparxesplin; Street begger Barcelona; [ ]; ~wolvero; Makin' a living; 41 Przykładowe prace z kategorii cierpiący: ~Maiken; Tissue For Tears; [ ]; ~Sai-Kotick; Lola 6: To Weep For Lolo; Lolo [ ]; ~thalios; The Old Suffer Too; [ ]; ~x181x; Open; 42 Przykładowe prace z kategorii zamyślani: ~blackpurpleredpink; Elderly Maori woman graf; [ ]; `BurlapZack; Mr. Akimbo; [ ]; *desmo100; Nap time; [ ]; ~dirigiberbil; Finally finished; [ ]; ~illiyun; thinking...; [ ]; ~Zaqari; Elsie II;

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Second Life - problems with the prolongation of reality

Second Life - problems with the prolongation of reality MPRA Munich Personal RePEc Archive Second Life - problems with the prolongation of reality Andrzej Klimczuk 1. September 2007 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36095/ MPRA Paper No. 36095, posted

Bardziej szczegółowo

Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction

Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction MPRA Munich Personal RePEc Archive Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction Andrzej Klimczuk 1. October 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36099/ MPRA Paper No. 36099,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 8

Zeszyty naukowe nr 8 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Anna Pawlina Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień. Wstęp Zmiany demograficzne w większości rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide

Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide MPRA Munich Personal RePEc Archive Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61871/ MPRA Paper No. 61871, posted

Bardziej szczegółowo

blog Blog to... Czym jest blog? Czy bloger jest pisarzem? Czy blog to nowa forma literatury?

blog Blog to... Czym jest blog? Czy bloger jest pisarzem? Czy blog to nowa forma literatury? Czym jest blog? Czy bloger jest pisarzem? Czy blog to nowa forma literatury? Blog to... blog raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl partner Autorzy:

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. w mediach społecznościowych. [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w mediach społecznościowych [ rajska.info ] WYDANIE DRUGIE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków, marzec, 2011 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu komunikacji w videotutorialach internetowych. Elements of the process of communication in online videotutorials

Elementy procesu komunikacji w videotutorialach internetowych. Elements of the process of communication in online videotutorials Elementy procesu komunikacji w videotutorialach internetowych Elements of the process of communication in online videotutorials Marta Gaweł Kluczowe słowa komunikacja, element, tutorial, Internet Keywords

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

prawo autorskie Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Wprowadzenie Ireneusz Matusiak

prawo autorskie Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Wprowadzenie Ireneusz Matusiak P Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim Ireneusz Matusiak Wraz z rozwojem nowych technologii coraz częściej pojawiają się stanowiska, że zachodzi potrzeba zmiany paradygmatów prawa autorskiego.

Bardziej szczegółowo

Internet w mojej społeczności

Internet w mojej społeczności Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source

Bardziej szczegółowo

otwartość w publicznych instytucjach kultury

otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury Opracowanie_Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Tłumaczenia_Joanna Zawanowska Redakcja i korekta_karolina

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji LICEUM I TECHNIKUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1

KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1 STUDIA EDUKACYJNE NR 23/2012 BARBARA SZMIGIELSKA, ANNA BĄK, ALEKSANDRA JASZCZAK Uniwersytet Jagielloński w Krakowie KOMPUTER I INTERNET W ŻYCIU E-SENIORÓW DONIESIENIE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1 AB S T R A

Bardziej szczegółowo

Internetowa kultura obrażania? red. naukowa. Krzysztof Krejtz

Internetowa kultura obrażania? red. naukowa. Krzysztof Krejtz Internetowa kultura obrażania? red. naukowa Krzysztof Krejtz Internetowa kultura obrażania? red. naukowa Krzysztof Krejtz Social Media Internetowa kultura obrażania? red. naukowa Krzysztof Krejtz Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Andrzej Klimczuk Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Economic activity of older people in the context of social capital

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach GIMNAZJUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

HOMO INTERNETICUS? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci

HOMO INTERNETICUS? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci HOMO INTERNETICUS? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci Spis treści Spis treści 4 Spis treści... 4 Słowo wstępne (Ewa A. Jagiełło, P. Schmidt)... 5 Andrzej P. Wejland Założenia teoretyczne i metodologiczne

Bardziej szczegółowo

PAP: Badanie zdaniem większości studentów polskie uczelnie są nieprzygotowane do e-learningu

PAP: Badanie zdaniem większości studentów polskie uczelnie są nieprzygotowane do e-learningu SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Serdecznie zapraszam do lektury kwietniowego wydania pisma. Numer otwiera wywiad poświęcony trendom rozwoju internetu, w szczególności dla rynku w

Bardziej szczegółowo