MARKETING USŁUG SANATORYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING USŁUG SANATORYJNYCH"

Transkrypt

1 1 MARKETING USŁUG SANATORYJNYCH Teza: Odpowiednia konstrukcja oferty sanatoryjnej stanowi główny filar zarządzania marketingowego i budowania przewag konkurencyjnych. Artykuł został przygotowany na podstawie opracowania wykonanego przez konsultantów PMG Consulting na potrzeby obiektu w jednym z ukraińskich uzdrowisk. Formułując założenia do opracowania oparto się na doświadczeniach polskiego rynku sanatoryjnego i jego ewaluacji na przestrzeni kilku ubiegłych lat, zakładając, że podobnym zmianom będzie podlegał rynek uzdrowisk na Ukrainie uwzględniając równocześnie jego specyfikę i odmienność kulturową. W projekcie wykorzystano następujące metody badawcze: - analizę porównawczą wybranych sanatoriów w Polsce, Czechach i na Słowacji; - analizę zmian zachodzących na rynku usług sanatoryjnych w Polsce, Czechach i na Słowacji; - przegląd literatury branżowej; - przegląd obowiązujących regulacji prawnych. Celem artykułu jest pokazanie na przykładzie, iż odpowiednia konstrukcja oferty sanatoryjnej stanowi główny filar zarządzania marketingowego i budowania przewag konkurencyjnych na rynku sanatoryjnym. Wnioski z analizy polskiego rynku usług sanatoryjnych Największym problemem polskich sanatoriów są trudności finansowe, będące udziałem całej służby zdrowia, które znacznie osłabiły ich zdolności inwestycyjne. W wielu przypadkach konsekwencją ograniczonych możliwości finansowych jest spadek standardu wykonywanych usług, spowodowany głównie wykorzystywaniem przestarzałego sprzętu oraz brakiem możliwości wprowadzania nowoczesnych metod leczenia uzdrowiskowego. Są jednak jednostki, które zdecydowanie postawiły na rozwój i obrały kierunek nowoczesnych placówek spełniających rosnące oczekiwania klientów. Inwestycje skierowane zostały przede wszystkim na remonty części hotelowych i gastronomicznych oraz podniesienie standardu i szerokości oferty wykonywanych zabiegów. Dzięki temu teraz świadczą usługi na wysokim europejskim poziomie i przyciągają tych klientów, którzy sami finansują swój pobyt, wymagając jednocześnie oferty na odpowiednio wysokim poziomie. W ostatnich latach bardzo wyraźnie zarysowały się dwa odmienne segmenty klientów obiektów sanatoryjnych: jedna grupa to tradycyjni kuracjusze sanatoryjni, kierowani i finansowani przez NFZ, oraz klienci komercyjni, którzy przynoszą dla uzdrowiska wymierne korzyści finansowe. W związku z tym pojawiła się konieczność zmiany lub poszerzenia zakresu i profilu oferowanych przez uzdrowiska programów pobytowych. Kuracjusze komercyjni zwykle dysponują większymi możliwościami finansowymi, krótszym czasem, jaki mogą poświęcić na odpoczynek, mają również nieco inne oczekiwania związane z pobytem w sanatorium. Walory przyrodolecznicze i klimatyczne przestają być decydującym motywem wyboru właśnie tego uzdrowiska. Dlatego też, coraz bardziej istotnym elementem przewagi konkurencyjnej obiektów sanatoryjnych funkcjonujących w dobie gospodarki rynkowej stało się różnicowanie oferty, dopasowywania jej do różnorodnych oczekiwań oraz większa elastyczność. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeglądu polskiego rynku sanatoryjnego jest wyodrębnienie dwóch podstawowych segmentów klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach.

2 2 Kuracjusze komercyjni Najlepsze polskie sanatoria, które poniosły wysiłek dostosowania obiektu do standardów europejskich, oraz placówki nowopowstające, zabiegają, aby w portfelu ich klientów największy udział zajmowali kuracjusze komercyjni. Takie działanie pozwala z jednej strony na generowanie odpowiednich przychodów, które mogą być dalej inwestowane, z drugiej zaś powoduje konieczność dostosowywania oferty produktowej do zindywidualizowanych potrzeb klientów komercyjnych. Coraz większego znaczenia nabierają usługi związane z pielęgnacją, relaksem, odpoczynkiem w zakresie fitness, wellness, beauty. Klasyczne leczenie sanatoryjne w dotychczasowych profilach leczniczych musi być uzupełniane o elementy dodatkowe, jak chociażby naturalne zabiegi przyrodolecznicze nakierowane na leczenie tzw. chorób cywilizacyjnych. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne, ale także z oczekiwań klientów z tego segmentu. Duża część z nich to ludzie o średnich i wyższych dochodach, spędzający w pracy większość swojego czasu, narażonych na stres, mało aktywnych fizycznie, którzy po kilkudniowym pobycie w sanatorium oczekują relaksu, wyciszenia, naładowania akumulatorów do dalszego aktywnego życia. Różnią się oni od kuracjuszy tradycyjnych motywem wyjazdu, długością czasu, jaki mogą poświęcić na pobyt oraz większymi wymaganiami co do standardu obsługi. Istotnym staje się, więc stworzenie takiego pakietu usług, który zapewni atrakcyjną ofertę przyciągającą tę grupę kuracjuszy, również poprzez wykorzystanie unikalnych walorów uzdrowiska. Rysunek 1. Mapa produktów i usług (mind maping) w aspekcie wzrostu znaczenia leczenia chorób cywilizacyjnych CHOROBY KARDIOLOGICZNE SPA Nałęczów Wielka Pieniawa w Polanicy Zdrój CHOROBY ZAWODOWE CHOROBY CYWILIZACYJNE Hotel Eris w Krynicy CHOROBY RUCHU NARZĄDÓW Marconi Busko Zdrój Borkowo i Gryf w Połczynie CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

3 3 Wysokie wymagania stawiane przez kuracjuszy komercyjnych, wymuszają nie tylko rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej, lecz jednocześnie konieczność podnoszenia jakości oferowanych usług. Klienci ci oczekują najnowocześniejszych urządzeń zabiegowych, wysokiej klasy specjalistów oraz gwarancji odpowiedniej do odpoczynku i leczenia atmosfery. Istotne są takie elementy jak: jakość i czystość wyposażenia pomieszczeń hotelowych i zabiegowych, ich aranżacja, kwalifikacje personelu oraz klimat, jaki jest tworzony w obiekcie wokół kuracjusza. Rysunek 2: Mapa produktów i usług (mind maping) w aspekcie wzrostu znaczenia klientów komercyjnych oraz zmiany oferty produktowej Klienci niekomercyjni Niski standard hotelowy Standardowy program zabiegowy Zabiegi relaksacyjne Leczenie sanatoryjne Dodatkowe atrakcje rekreacyjne Fitness, beauty, wellness Dodatkowa oferta zabiegowe SPA Zabiegi pielęgnacyjne Zabiegi relaksacyjne Podwyższony standard hotelowy Podwyższony standard hotelowy Zabiegi relaksacyjne Dodatkowa oferta zabiegowe Klienci komercyjni Oferta specjalna - konferencje

4 4 Wybór strategii konkurowania Wybór właściwej strategii konkurowania, poprzedzonej wnikliwą analizą zarówno otoczenia jak i oczekiwań potencjalnych klientów, jest jedną z podstawowych decyzji, jaką powinno się podjąć przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania na rynku. Budowę strategii konkurowania należy rozpocząć od wyboru celu, jaki obiekt chce osiągnąć. W przypadku obiektu sanatoryjnego nastawionego na obsługę kuracjuszy komercyjnych, jest nim osiągnięcie zadowalającego wypełnienia obiektu, przy uwzględnieniu ograniczonego wielkością zarobków segmentu docelowego. Po sprecyzowaniu oczekiwań wobec obiektu, należy rozejrzeć się wokół, czyli przeanalizować otoczenie konkurencyjne określić, jakie obiekty już działają na naszym terenie, co oferują, zarówno po stronie usług medycznych jak i rekreacyjnych, do jakich grup klientów kierują swoją ofertę. Dobrze jest również poznać opinię samych zainteresowanych na temat dostępnej na rynku oferty, mocnych stron i ograniczeń oraz oczekiwań i motywów wyboru. Konieczna jest również wiedza na temat naturalnych i historycznych walorów miejsca wybranego na obiekt sanatoryjno-wypoczynkowy. Zebranie i przeanalizowanie wszystkich tych informacji pozwoli na skonstruowanie mapy grup strategicznych porządkujących ofertę konkurencyjną. Na potrzeby analizowanego przypadku obiektu na Ukrainie, wyodrębniono następujące grupy strategiczne: 1. Grupa obiektów hotelowo rozrywkowych na wysokim poziomie zarówno pod względem standardu wyposażenia jak i obsługi klienta z ograniczonym (podstawowym) zakresem usług medyczno - sanatoryjnych. 2. Grupa obiektów sanatoryjno uzdrowiskowych z ograniczoną ofertą rekreacyjną (usług dodatkowych program spędzania wolnego czasu). 3. Grupa obiektów typowo sanatoryjnych z szerokim programem leczniczo profilaktyczno diagnostycznym. 4. Typowe centrum lecznicze typu klinika. Wyodrębnione grupy nałożone zostały następnie na mapy grup strategicznych, przyjmując jako współrzędne standard obsługi i wyposażenia, szerokość oferty sanatoryjnej i rekreacyjnej. Analiza map pokazała, że jest na rynku miejsce dla nowej grupy strategicznej zdecydowanie wyróżniającej się na rynku. Dlatego też strategią rekomendowaną dla obiektu jest strategia różnicowania jako jedna z trzech konkurencyjnych strategii Portera. Uznano, że wybraną strategię będą realizowały następujące przewagi: - zapewnienie klientom unikalnego poziomu profesjonalnej obsługi, - zapewnienie wysokiego standardu wyposażenia zróżnicowanego ze względu na zamożność klienta docelowego, - zapewnienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki, konsultacji lekarzy wielu specjalności, - przygotowanie atrakcyjnych ofert usług dodatkowych gwarantujących możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu na terenie obiektu, - stworzenie unikalnych, atrakcyjnych ofert pobytowych skierowanych do wielu zróżnicowanych segmentów docelowych typowe pobyty sanatoryjne, relaks, konferencje, - wprowadzenie atrakcyjnych elementów dodatkowych uzupełniających oferty podstawowe i uatrakcyjniające pobyt w zakresie nowości rynkowych spa, markowe zabiegi kosmetyczne, - zapewnienie czytelności i przejrzystości rozliczeń finansowych związanych z pobytem i opłat za usługi dodatkowe,

5 5 - zapewnienie komfortowych warunków pobytu w nowoczesnym obiekcie spełniającym europejskie standardy. Koncepcja trafiic builders i profit margin builders Koncepcja rozwoju produktów i usług nowego obiektu zakłada, że będzie on spełniał funkcje sanatoryjne jako centrum medyczno rekreacyjne o wysokim standardzie zarówno wyposażenia jak i świadczonych usług. W związku z taką definicją obiektu jako strategiczny kierunek rozwoju wybrano szeroko pojętą działalność medyczną. Zdefiniowano trendy rozwoju chorób zwiększających popyt na usługi sanatoryjne: - szeroko rozumiane choroby układu krążenia, kardiodiabetologia, cukrzyca, otyłość, - schorzenia układu trawienia i dróg żółciowych, - schorzenia układu moczowego i choroby nerek, - schorzenia narządu ruchu i układu kostnego, stany pourazowe, - choroby układu nerwowego. Jednak wdrożenie pełnych procedur odpowiednich dla wszystkich schorzeń związane byłoby z bardzo dużymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi oraz koniecznością zmian konstrukcyjnych w samym obiekcie. Dlatego też, zdecydowano się na specjalizację, która będzie realizowana poprzez skoncentrowanie działalności obiektu na produktach/ofertach określonych w przeprowadzonej wcześniej analizie portfela dostępnych usług przy wykorzystaniu Macierzy BCG oraz przy zastosowaniu mapy produktów i usług. Rysunek 3. Mind Mapping: długość pobytu/rozpiętość oferty leczniczo wypoczynkowej. DŁUGI WYCIECZKI (LWÓW, POLSKA, INNE) OFERTA SANATORYJNA SAUNA, SPA, SIŁOWNIA LECZENIE NASTĘPNY POBYT ODCHUDZANIE DŁUGOŚĆ POBYTU BEAUTY RELAX WYPOCZYNEK SPA POSZERZONA DIAGNOSTYKA KONFERENCJE KRÓTKI

6 6 Rysunek 4. Mind Mapping: długość specyfika wypoczynku/rozpiętość oferty leczniczo - wypoczynkowej. GRUPOWY KONFERENCJE WYCIECZKI REKREACJA, BEAUTY LECZENIE SPECJALISTYCZNE BADANIA OKRESOWE, POJEDYNCZE ZABIEGI (np. KRĘGOSŁUP) NASTĘPNY POBYT POSZERZONA DIAGNOSTYKA SPECYFIKA WYPOCZYNKU BEAUTY RELAX SPA WYPOCZYNEK OFERTA SANATORYJNA ODCHUDZANIE INDYWIDUALNY Grupy produktów i usług, które znalazły się w fazach dojnej krowy i gwiazdy zostały zestawione w gotowe pakiety ofertowe i określone jako traffic builders. Ich zadaniem jest zwiększanie ruchu w obiekcie, pozwalającego na pokrycie kosztów stałych oraz generowanie zysków krótkim okresie przy wykorzystaniu naturalnego potencjału obiektu, a dalszym okresie, w miarę rozwoju i promowania obiektu, zwiększenia w strukturze sprzedaży udziału ofert związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Drugą grupą produktów/usług są wszystkie te elementy ofert, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie zysku przedsięwzięcia i uzupełnienie oferty podstawowej, nazwane profit margin builders. Muszą być na tyle atrakcyjne i unikalne, aby klienci skłonni byli płacić za nie dodatkowo. Przyjęcie tak zdefiniowanej strategii wg produktów/usług wydało się najbardziej dopasowane do określonego segmentu docelowego odbiorców klasa średnia, ludzie zamożni, pracujący zawodowo. Ta grupa ludzi jest najbardziej narażona na występowanie chorób cywilizacyjnych ze względu na długi czas pracy, małą aktywność ruchową i stres.

7 7 Tabela nr 1. Traffic builders i profit margin builders. TRAFFIC BUILDER PROFIT MARGIN BUILDER OFERTA MEDYCZNA ODNOWA BIOLOGICZNA, BEAUTY KONFERENCJE INNE - choroby układu trawienia - choroby układu moczowego i nerek - kardiologia, choroby układu sercowonaczyniowego - choroby układu nerwowego stres, depresje, nerwice - schorzenia narządu ruchu i układu kostnego w ramach chorób cywilizacyjnych osteoporoza, rehabilitacja (z wyłączeniem ortopedii), zwyrodnienia stawów, rehabilitacja pourazowa - dobrze zorganizowane i nowocześnie wyposażone laboratorium badań analitycznych w ramach podstawowej diagnostyki laboratoryjnej - standardowa diagnostyka wszystkich schorzeń na poziomie podstawowym - zabiegi rehabilitacyjne w ramach rozpoznanych grup schorzeń - redukcja tkanki tłuszczowej ze względów kosmetycznych w ramach programów odchudzających - programy relaksacyjne nastawione na redukcję napięć i stresu - pobyty typowo urodowe związane z pakietem markowych usług kosmetycznych - muzykotrapia, aromaterapia, fitoterapia, joga, światłolecznictwo w ramach ofert pobytowych - konferencje i biznes konferencje - sympozja naukowe - szkolenia - specjalistyczna diagnostyka medyczna przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury medycznej - bezinwazyjne rozbijanie kamieni żółciowych - dodatkowe konsultacje lekarzy specjalistów - tradycyjne masaże manualne - stomatologia - okulistyka - ośrodek SPA rozumiany jako zespół atrakcyjnych basenów - markowe usługi/zabiegi kosmetyczne oferowane klientom indywidualnym poza gotowymi pakietami pobytowymi - siłownia, sala gimnastyczna, solarium - jaskinia solna, bar tlenowy - muzykotrapia, aromaterapia, fitoterapia, joga, światłolecznictwo poza ofertami pobytowymi - elementy terapii relaksującej - usługi cateringowe związane z przygotowaniem konferencji, bankiety - zorganizowany pakiet badań okresowych dla pracowników w trakcie pobytu związanego z uczestnictwem w konferencji - organizacja imprez dodatkowych towarzyszącym wyjazdom konferencyjnym (ognisko, paint ball, karaoke, inne) - małe sklepy (kosmetyki, pamiątki, inne) - bary, restauracja, klub z kameralną muzyką - kręgle, bilard - organizacja atrakcyjnych wycieczek z przewodnikiem - organizacja wyjazdów do Opery i Teatru we Lwowie

8 8 - przejażdżki konne - wypożyczalnia rowerów Oferta pakietowa Na podstawie powyższych grup produktów i usług przystąpiono do tworzenia oferty produktowej zebranej w konkretne pakiety. Zadaniem formułowania gotowych propozycji produktowych jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów obecnych i potencjalnych. Klient już na etapie przeglądania ofert i podejmowania decyzji o wyborze konkretnego miejsca odpoczynku uzdrowiskowego, chce dokładnie wiedzieć, co jest ujęte w cenie pobytu, a za co ewentualnie będzie musiał dopłacić. Wycenione pakiety podstawowe muszą być na tyle atrakcyjne, aby stanowiły wyróżnik na tle innych obiektów tego typu i oferowały ciekawą propozycję spędzenia czasu oraz odpowiadały oczekiwaniom różnych kuracjuszy. Przygotowano propozycję siedmiu różnych zestawów ofert pobytowych, z określeniem proponowanej optymalnej długości pobytu. Każda z nich składa się z dwóch głównych bloków: 1. Oferty podstawowej objętej ustaloną ceną pakietową zgodnie z przyjętą strategią cenową obiektu w skład, której wchodzą: zakwaterowanie w standardowym pokoju dwuosobowym, całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru odpowiedniej diety, dostęp do pijalni wody na terenie obiektu, konsultacje lekarskie (do 2 specjalistów), podstawowy program leczniczy dostosowany do oferty oraz 2-3 zabiegi/usługi dodatkowe zgodnie z wybranym programem pobytowym; 2. Oferty uzupełniającej dopasowanej do specyfiki każdego z pakietów pobytowych, płatnych dodatkowo według przejrzystego cennika, po dokonaniu wyboru przez klienta po przybyciu na miejsce, według jego uznania. Zaproponowano następujące oferty, zgodnie z założeniami segmentów produktowopreferencyjnych oraz analizą oferty medycznej uzdrowiska, uwzględniające preferencje klientów i badania trendów na rynku polskim: Oferta I. Odchudzanie z elementami odnowy biologicznej, aromaterapii, muzykoterapii oraz konsultacjami lekarzy psychologów i psychoterapeutów, oferta rozumiana bardziej jako propozycja korekty defektów kosmetycznych niż typowe leczenie otyłości ze względów medycznych pobyty 14 dniowe i dłuższe. Oferta II. Walka ze stresem leczenie i profilaktyka stresu, depresji, nerwic i napięć z konsultacjami lekarzy psychologów, psychoterapeutów i kardiologów, elementami jogi, ćwiczeń relaksujących, światłoterapii, akupunktury, oferta dla klientów chcących w krótkim czasie zregenerować siły i gotowych zapłacić wyższą cenę za możliwość skorzystania z unikalnej w skali Uzdrowiska propozycji relaksu - pobyty weekendowe, 7 i 14 dniowe. Oferta III. Beauty typowy program pielęgnacyjno-kosmetyczny przygotowany oddzielne programy dla kobiet i mężczyzn z wykorzystaniem markowych zabiegów kosmetycznych i dermatologicznych świadczonych przez profesjonalną, znaną firmę kosmetyczną - pobyty weekendowe, 7 i 14 dniowe. Oferta IV. Konferencje oferta przeznaczona na zapełnienie obiektu poza sezonem, zapewniająca korzystanie z w pełni wyposażonych, klimatyzowanych sal konferencyjnych z dostępem do Internetu, przewidująca jeden seans odstresowujący dla grupy. Oferta V. A i B. Oferta typowego pobytu sanatoryjnego nastawiona na leczenie schorzeń układu trawienia, układu moczowego i nerek (oferta A) oraz schorzeń układu sercowonaczyniowego i schorzeń narządu ruchu (oferta B) z pakietem badań laboratoryjnych i diagnostycznych wymaganych schorzeniem i fizykoterapią, oferty są gotowymi propozycjami leczenia i profilaktyki najbardziej popularnych schorzeń występujących u obecnych

9 9 kuracjuszy Uzdrowiska, dostosowywanymi na miejscu dokładnie do indywidualnych potrzeb - pobyty 14 i 24 dniowe. Oferta VI. Diagnostyka oferta pełnej diagnostyki medycznej nastawiona na krótkie 3-7 dniowe pobyty ze specjalistyczną diagnostyką całego organizmu, skierowana do ludzi o wyższych niż przeciętne dochodach, intensywnie pracujących, nie mających czasu na wykonywanie badań okresowych w trakcie normalnie wykonywanych zajęć w miejscu zamieszkania. Oferta o najwyższej cenie, ze względu na konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, unikalność w skali całego uzdrowiska oraz definicję segmentu docelowego. Dystrybucja Precyzyjne sformułowanie pakietów ofertowych to połowa sukcesu. Trzeba je jeszcze sprzedać, co oznacza zaprojektowanie efektywnej drogi dotarcia do odbiorcy ostatecznego i przekonanie go, że potrzebuje właśnie tego, co mamy mu do zaoferowania. W oparciu o wyniki badań rynkowych, przeprowadzonych przez ukraińską firmę badawczą, dotyczących źródeł, z których respondenci czerpią informacje o ofertach pobytów sanatoryjnych, określono najbardziej efektywne kanały dystrybucji. Dodatkowo oparto się na wynikach segmentacji rynkowej, pokazującej, do jakich odbiorców docelowych należy kierować konkretną ofertę produktową. Zdefiniowano pięć podstawowych kanałów dystrybucji dopasowanych do specyfiki każdej z siedmiu ofert produktowej, a następnie opracowano matrycę aktywności komunikacyjnej. Ze względu na zróżnicowanie segmentów docelowych oraz różnorodne kanały dystrybucji, strategia komunikacji została zróżnicowana pod kątem wykorzystania mieszanki promocyjnej, narzędzi i sposobów dotarcia. Przy formułowaniu strategii promocji i komunikacji uwzględniono obecne trendy i nowoczesne narzędzia stosowane w marketingu, do których należą: 1. Trend marketingu relacji (Customer Relationship Management) a w szczególności indywidualizowanie kampanii komunikacyjnych dla homogenicznych i wąskich grup nabywców. 2. Coraz powszechniejsze wykorzystanie baz danych w marketingu (dawniej mówiło się połowa środków wydanych na reklamę to środki zmarnowane, problem polega na tym, że nie wiadomo, która połowa dziś dzięki bazom danych można prowadzić znacznie bardziej precyzyjne kampanie), które powodują przesunięcie budżetów z reklam na działania bezpośrednie (w szczególności direct mail) 3. Trend związany z przesunięciem budżetów z reklamy na działania PR ze względu na ich większą efektywność i lepsze postrzeganie przez klienta. Tabela nr 2. Matryca aktywności komunikacyjnej dla czterech pierwszych ofert. OFERTA I KANAŁ DYSTRYBUCJI GEOGRAFICZNIE PROM MIX NARZĘDZIA DOTARCIE (NOŚNIKI) Lekarze diabetolodzy i kardiolodzy. Agencje turystyczne. Centralna i wschodnia Ukraina - większe aglomeracje. Zachodnia Ukraina wszystkie miasta powyżej 200 tys. Polska (województwa wschodnie i centralne). Rosja (Moskwa). PR (nakierowane na lekarzy). Sprzedaż bezpośrednia (do agencji). Reklama. Prasa branżowa. Sponsorowanie kongresów lekarzy Ukraina, Moskwa i Polska. Bezpośrednie spotkania z agencjami turystycznymi. Marketing baz danych. Reklama w agencjach turystycznych. Reklamy u lekarzy specjalistów (ulotki, plakaty). Direct mail.

10 10 OFERTA II KANAŁ DYSTRYBUCJI GEOGRAFICZNIE PROM MIX NARZĘDZIA DOTARCIE (NOŚNIKI) Lekarze: psychoterapeuta, internista, psychiatra, psycholog. Agencje turystyczne, Centralna i zachodnia Ukraina większe aglomeracje miejskie. Zachodnia Ukraina wszystkie miasta powyżej 200 tys. Polska (województwa wschodnie i centralne). PR (nakierowane na lekarzy, managerowie firm). Sprzedaż bezpośrednia (do agencji). Prasa. Sponsorowanie kongresów lekarzy internistów Ukraina i Polska. Bezpośrednie spotkania z agencjami turystycznymi. Reklama w agencjach turystycznych. Reklamy u lekarzy specjalistów (ulotki, plakaty). Direct mail. OFERTA III Agencje turystyczne. Salony kosmetyczne firmy, z którą podpisana zostanie umowa. Drogie specjalistyczne sklepy kosmetyczne i perfumerie. Najzamożniejsze Miasta Ukrainy. Reklama. Artykuły sponsorowane. Prasa kobieca reklama wraz z firmą kosmetyczną (współfinansowanie). OFERTA IV Firmy szkoleniowe, dyr. HR, dyr. Marketingu. Geograficznie przede wszystkim Kijów i Warszawa. Ważne jest również kryterium doboru branż, w których działają potencjalni klienci: Telekomunikacja. Farmaceutyka. Sprzedaż bezpośrednia. Zaproszenie Dyrektorów HR; Marketingu dużych korporacji oraz Dyrektorów firm szkoleniowych na bezpłatny pobyt. Mailing, telemarketing. Dla wszystkich ofert uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji i komunikacji będzie Internet, w związku, z czym niezbędne będzie przygotowanie interesującej strony internetowej z możliwością dokonywania rezerwacji on line. W ostatnich latach na światowym rynku reklamy zarysowują się duże zmiany jakościowe, coraz więcej budżetów promocyjnych i reklamowych przesuwanych jest na działania PR. Wynika to ze zwiększającej się efektywności i lepszego postrzegania takich działań przez klientów. Biorąc pod uwagę przyzwyczajenia zakupowe klienta, który decyzję o wyborze sanatorium podejmuje z rekomendacji lekarza, niezwykle istotnym zadaniem jest pozyskanie odpowiedniego wizerunku w środowiskach medycznych. Dlatego rekomendowano rozważenie skoncentrowania się na sponsorowaniu organizacji lekarskich, badawczych programów medycznych, eventów przy odpowiednim wyeksponowaniu roli obiektu. Konstrukcja oferty jako podstawa wykorzystania przewag konkurencyjnych Jak pokazano w opisywanym przykładzie, najistotniejszym elementem budowania przewag konkurencyjnych obiektu sanatoryjnego jest taka konstrukcja oferty, która pozwoli wykorzystać naturalne walory obiektu, dostosować produkty do potrzeb klientów oraz skutecznie konkurować z podobnymi obiektami. Dopiero na bazie przygotowanej oferty należy przedsięwziąć kroki mające na celu tworzenie strategii marketingowej obiektu. Należy jednak pamiętać, że sama oferta jest wypadkową wielu elementów, które wstępnie zarysowano w niniejszym artykule. Istotne jest, aby rozpocząć budowanie oferty sanatoryjnej od uświadomienia sobie roli, jaką odgrywa na rynku usług sanatoryjnych klient. Odpowiednia segmentacja determinuje wszelkie kolejne działania, jakie musi podjąć kadra zarządzająca obiektem sanatoryjnym, chcąc efektywnie konkurować na rynku. Wnikliwa analiza preferencji wybranego segmentu oraz miejsce na mapie grup strategicznych, pozwoli na ustalenie, które z elementów charakterystycznych dla obiektu mogą stanowić jego przewagi konkurencyjne. To z kolei przełoży się na określenie produktów o charakterze traffic builders oraz profit margin builders. Dopiero analiza tych elementów pozwoli na budowę oferty, która będzie skutecznym narzędziem konkurowania na rynku sanatoryjnym. Zapewni lojalność kuracjuszy, pozwoli na odróżnienie się od konkurencji i równocześnie wykorzysta naturalne mocne strony obiektu, eliminując jego

11 11 słabości. Dopiero zakończenie etapu budowania oferty sanatoryjnej, pozwala na przejście do kolejnego etapu, jakim jest wybór kanałów dystrybucji. Należy także pamiętać, że niezwykle istotne jest, aby konstruowane pakiety ofert, poza wymienionymi wcześniej elementami, zawierały precyzyjne informacje dotyczące: - usług medycznych, - poziomu obsługi klienta, - dostępnych usług dodatkowych, - standardu wyposażenia, - form płatności, - polityki cenowej. Pozwoli to potencjalnemu kuracjuszowi na pełne zapoznanie się z możliwościami spędzenia czasu w obiekcie, wybraniu oferty najbardziej odpowiadającej jego preferencjom oraz dzięki przejrzystości wizerunku pozwoli na budowanie jego lojalności w dłuższym okresie czasu. Aneta Chmielewska Mazur Konsultant w firmie PMG Consulting Sp. z.o.o.

Pobyt zdrowotny - zdrowy kręgosłup z terapią manualną

Pobyt zdrowotny - zdrowy kręgosłup z terapią manualną Pobyt zdrowotny - zdrowy kręgosłup z terapią manualną 8 dni Kraj: Polska Miejscowość: Brak danych Transport: Dojazd własny Data ważności: 2016-12-31 Nr katalogowy: Wczasy/2016 Termin i cena od 1115 zł

Bardziej szczegółowo

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016 SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Teaser Informacyjny. Hotel Senator SA. Poznań, 08 sierpnia 2011 r.

Teaser Informacyjny. Hotel Senator SA. Poznań, 08 sierpnia 2011 r. Teaser Informacyjny Hotel Senator SA Poznań, 08 sierpnia 2011 r. List przewodni Szanowni Państwo, F5 Konsulting Sp. z o.o., działając jako doradca (dalej: Doradca) Sprzedającego w procesie zbycia akcji

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Medicover. Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej.

Grupa Medicover. Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej. MedMagazyn Grupa Medicover Grupa Medicover to lider w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo- Wschodniej. W Polsce od ponad 17 lat troszczymy się o zdrowie pacjentów zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.). PROJEKT UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

ARKA - MEGA S.A. Dariusz Kulawiak Damian Jusiel. Wydział Ekonomiczny UG SOPOT 2014

ARKA - MEGA S.A. Dariusz Kulawiak Damian Jusiel. Wydział Ekonomiczny UG SOPOT 2014 ARKA - MEGA S.A. Dariusz Kulawiak Damian Jusiel Wydział Ekonomiczny UG SOPOT 2014 Arka Medical SPA Myśl przewodnia Jesteśmy po to, byś czuł się szczęśliwszy Misja przedsiębiorstwa Spełnić oczekiwania Gości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu

Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Nasze usługi 3. Nasi Klienci 4. Propozycja współpracy 5. Działania uzupełniające 6. Korzyści naszego Klienta 7. Kontakt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Typy schorzeń: z chorobami neurologicznymi z chorobami układu pokarmowego z chorobą psychiczną z cukrzycą ze schorzeniami przemiany materii z dysfunkcją narządu

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

skierowana do Gości Malinowych Hoteli Medical SPA

skierowana do Gości Malinowych Hoteli Medical SPA Malinowy Raj Hotel Medical SPA w Solcu-Zdroju Jedyna na rynku oferta sprzedaży modułów hotelowych w systemie part Condo Hotel skierowana do Gości Malinowych Hoteli Medical SPA Jedyna na rynku oferta sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić.

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić. 3. edycja! Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: I kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Raport

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

warunkach lecznictwa uzdrowiskowego" Jerzy Szymańczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

warunkach lecznictwa uzdrowiskowego Jerzy Szymańczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich Pomiędzy tradycją a innowacyjnościąrehabilitacja przedrentowazus w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego" Jerzy Szymańczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich REHABILITACJA skoordynowane,

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej Pytania do egzaminu dyplomowego: Zestaw kierunkowy 1. Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę 2. Przedstaw i opisz motywy udziału w turystyce 3. Przedstaw i opisz mocne strony polskiej turystyki 4.

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Hotelu w Mrzeżynie, ok. 200 m od plaży, w pobliżu centrum handlowego, w pobliżu przystanku komunikacji publicznej.

Lokalizacja Hotelu w Mrzeżynie, ok. 200 m od plaży, w pobliżu centrum handlowego, w pobliżu przystanku komunikacji publicznej. GEOVITA w Mrzeżynie Położenie Ośrodek położony jest nieopodal plaży, pośród dorodnego sosnowego starodrzewu, stanowiąc idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Kompleks składa się z 4 połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

oferta dla samorządów agencja marketingowa

oferta dla samorządów agencja marketingowa oferta dla samorządów agencja marketingowa Jeśli zawsze będziesz robić to, co robiłeś do tej pory, zawsze otrzymasz ten sam rezultat. Henry Ford Agencja Marketingowa Brandflower oferuje Państwu outsourcing

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

NOWY MARKETING BEAUTY

NOWY MARKETING BEAUTY III KONFERENCJA KLUBU BIZNESU BEAUTY INSPIRATION 28-29 MAJA 2015 WARSZAWA NOWY MARKETING BEAUTY najnowsze strategie pozyskiwania klientów Hotel AIRPORT OKĘCIE Konferencja dla managerów i właścicieli ośrodków

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Marketing usług zdrowotnych

Marketing usług zdrowotnych Marketing usług zdrowotnych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7409/10543 Cena netto 840,00 zł Cena brutto 840,00 zł Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 140,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA

Lądek Zdrój Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA Lądek Zdrój Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA Profile lecznicze: kobiety po mastektomii z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

Jugowice Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA

Jugowice Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA Jugowice Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA Profile lecznicze: kobiety po mastektomii z alergią z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego z chorobami neurologicznymi z chorobami reumatycznymi

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia 19 Hotel Nadmorski Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok HADEX S.A. / Hotel Nadmorski**** Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Strategia marketingowa i identyfikacja wizualna 2012 Whizbrand Group został

Bardziej szczegółowo

CIECHOCINEK ŁAZIENKI II

CIECHOCINEK ŁAZIENKI II tel.: (12) 411-08-01 tel. kom: 667-418-677 Email: biuro@turnusy-krakow.pl ul. Rondo Mogilskie 1, pokój 123b, 31-516 Kraków CIECHOCINEK ŁAZIENKI II Profile lecznicze dysfunkcja narządów ruchu, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo