! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się"

Transkrypt

1 Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli cieszyć się nim przez wiele sezonów żeglrskich. Niniejsz instrukcj jest uzupełnieniem Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji silnik, złączonej do silnik i zwier informcje dotyczące systemu npędowego Zeus. W celu zpewnieni mksymlnej wydjności i eztroskiego użytkowni nleży dokłdnie zpoznć się z niniejszą instrukcją osługi zwierjącą precyzyjne wytyczne dotyczące użytkowni i konserwcji produktu. Zlecmy, y w czsie przeywni n wodzie instrukcj pozostwł wrz z produktem, służąc jko pomoc. Dziękujemy z zkup jednego z produktów Mercury Diesel. Mmy ndzieję, że pływnie ędzie dl Pństw przyjemnością! Mercury Diesel Informcj o gwrncji Zkupiony produkt dostrczny jest z ogrniczoną gwrncją firmy Mercury Diesel; wrunki gwrncji określone są Informcje n temt gwrncji w niniejszej instrukcji. Wrunki gwrncji określją, jkie usterki są ojęte gwrncją, jkie nie są nią ojęte, czs oowiązywni gwrncji orz sposoy uzyskiwni świdczeń z tytułu gwrncji, jk również wżne wykluczeni i ogrniczeni odpowiedzilności z szkody i inne informcje pokrewne. Nleży zpoznć się z tymi wżnymi informcjmi. Produkty firmy Mercury Diesel zostły skonstruowne i wyprodukowne według stndrdów wysokiej jkości i zsd oowiązujących w rnży orz według przepisów dotyczących emisji znieczyszczeń. Kżdy silnik Mercury Mrine przed wysyłką do dystryutor zostł sprwdzony i uruchomiony w fryce, y uzyskć pewność co do jego sprwności. Dodtkowo pewne produkty firmy Mercury Mrine są testowne i sprwdzne w kontrolownym środowisku, przez okres do 10 godzin prcy, w celu zweryfikowni i sporządzeni zpisu zgodności z oowiązującymi normmi i przepismi. Wszystkie produkty firmy Mercury Mrine sprzedwne jko nowe, ojęte są odpowiednią gwrncją ogrniczoną, niezleżnie od tego, czy silnik uczestniczył w jednym z progrmów pró opisnych powyżej, czy też nie. Opisy i dne techniczne zmieszczone w niniejszej instrukcji yły ktulne n dzień ztwierdzeni jej do druku. Firm Mercury Mrine, któr kieruje się polityką stłego udoskonlni produktów, zstrzeg soie prwo do wycofywni modeli produktów w dowolnym momencie, do zminy dnych technicznych lu konstrukcji ez uprzedniego powidomieni, zś zminy tkie nie wiążą się z podejmowniem przez nią dodtkowych zoowiązń. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Nleży uwżnie przeczytć niniejszą instrukcję.! OSTRZEŻENIE Sterujący (kierujący) odpowid z włściwą i ezpieczną osługę łodzi orz wyposżeni, tkże z ezpieczeństwo psżerów i innych osó znjdujących się n pokłdzie. Zdecydownie zlecmy, y przed rozpoczęciem używni łodzi przeczytć niniejszą instrukcję osługi, konserwcji i gwrncji i dokłdnie zpoznć się z instrukcją osługi zespołu npędowego orz związnego z nim wyposżeni. WAŻNE: Jeśli jkikolwiek frgment niniejszej instrukcji jest niezrozumiły, prosimy o kontkt z delerem w celu prezentcji włściwych procedur uruchmini i osługi. Informcj W niniejszej pulikcji użyto oznczeń nieezpieczeństw, ostrzeżeń, przestróg i uwg, ook których znjduje się międzynrodowy symol zgrożeni! ; informcje te ostrzegją osoę dokonującą montżu/użytkownik o czynnościch lu dziłnich, które mogą yć nieezpieczne, jeśli zostną wykonne nieprwidłowo lu nieuwżnie. Nleży zwrócić n nie szczególną uwgę. Sme ostrzeżeni nie eliminują jeszcze zgrożeni, przed którym przestrzegją. Monterzy muszą dokłdnie stosowć się do tych instrukcji specjlnych i powinni kierowć się zdrowym rozsądkiem podczs prcy, y uniknąć wypdków.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn spowoduje śmierć lu powżne orżeni.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lu powżne orżeni Mercury Mrine Modele npędu serii Zeus 3000 Pod 90-8M

2 ! PRZESTROGA Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lu umirkowne orżeni. UWAGA Ozncz sytucję, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć uszkodzenie silnik lu powżne uszkodzeni głównych podzespołów. WAŻNE: Ozncz informcje o znczeniu krytycznym dl pomyślnego zkończeni zdni. UWAGA: Ozncz informcje, które pomogą zrozumieć dny krok lu czynność. Informcje identyfikcyjne Numer seryjne i numery modeli W numerch seryjnych zkodowny jest szereg informcji technicznych n temt zespołu silnikowego Mercury Diesel. Nwiązując kontkt z firmą Mercury Diesel w sprwie serwisu, nleży zwsze podwć model silnik i numery seryjne. Numer seryjny silnik i model numeru Umiejscowienie plkietki zwierjącej informcje o silniku (model i numer seryjny) potrzenej do celów identyfikcyjnych opisne jest w dostrczonej przez producent silnik instrukcji osługi i konserwcji. Dne identyfikcyjne Prosimy o znotownie nstępujących informcji: Umiejscowienie npędu Numer seryjny npędu Zeus Numer modelu npędu Zeus Numer seryjny przekłdni Sterurt Środek Bkurt Sterurt/środek Bkurt/środek Sterurt Środek Bkurt Numer seryjny silnik Sterurt/środek Bkurt/środek Model silnik i moc w KM Dne śruy npędowej Numer części śruy npędowej Skok / Przód Tył Numer identyfikcyjny kdłu łodzi (HIN) Dt zkupu Producent łodzi Model pontonu Długość łodzi / Numer świdectw emisji splin (tylko Europ) / Numer seryjny sterowni elektronicznego! OSTRZEŻENIE Spliny tego silnik zwierją związki chemiczne, które w stnie Kliforni uznwne są z sustncje powodujące rk, wdy wrodzone orz w inny sposó szkodliwe dl rozrodu. Informcje n temt znków towrowych i prw utorskich MERCURY MARINE. Wszelkie prw zstrzeżone. Reprodukownie cłości lu części jest zronione ez uprzedniej zgody. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M z logo Wves, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury z logo Wves, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter orz We're Driven to Win to zrejestrowne znki hndlowe Brunswick Corportion. Pro XS to znk towrowy firmy Brunswick Corportion. Logo Mercury Product Protection jest zstrzeżonym znkiem firmy Brunswick Corportion.

3 SPIS TREŚCI Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Informcje n temt gwrncji... 2 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie...2 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy... 2 Zsdy gwrncji modele Zeus... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego... 4 Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją... 6 Przekznie gwrncji...7 Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi...7 Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 7 Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 9 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Informcje ogólne Modele Umiejscowienie numeru seryjnego i nlepki informcyjnej Funkcje i elementy sterowni Dźwiękowy system ostrzegwczy Oprzyrządownie...12 VesselView Wskźniki cyfrowe prędkościomierz i orotomierz SmrtCrft Wskźniki cyfrowe System Link Stcyjk Wyłącznik wryjny Wyłącznik ściągcz linowego Przeciążenie pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Elektroniczn kontrol steru Pnel zczepu trymowni...16 Dwumnetkowy system elektronicznego zdlnego sterowni (ERC) Osług i regulcj Osług Regulcj Dwumnetkowy system sterowni konsoli pilot Osług i regulcj Osług Regulcj Podstwow osług drążk sterowniczego Funkcje stcji dodtkowego drążk sterowniczego Informcje ogólne Zezpieczenie ukłdu elektrycznego przed przeciążeniem Zezpieczenie przed przeciążeniem pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Ochron przed przeciążeniem dl ukłdu regulcji npięci prądu stłego, jeśli jest n wyposżeniu Zezpieczenie przed przeciążeniem pozostłych owodów Elementy sterujące i funkcje w tryie śledzeni Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z trzem silnikmi Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z czterem silnikmi Ochron ntykorozyjn Izoltor glwniczny i monitor Dodtkowe informcje dotyczące ochrony przed korozją Rozdził 3 - N wodzie Zleceni dotyczące ezpiecznego pływni łodzią Ekspozycj n tlenek węgl Uwg! Groź ztruci tlenkiem węgl Nie przeywć w poliżu elementów ukłdu wydechowego Włściw wentylcj Sł wentylcj Podstwow osług łodzi Przechowywnie w niskich temperturch (temperturch ujemnych), przechowywnie sezonowe i przechowywnie przez dłuższy okres Korek spustowy i pomp zęzow Ochron ludzi znjdujących się w wodzie W trkcie ruchu łodzi W nieruchomej łodzi Skoki przez fle i kilwter Zderzeni z oiektmi pod wodą Ochron npędu Zeus n wypdek zderzeni Regulcj npędu Zeus...31 Czynniki wpływjące n eksplotcję łodzi Rozłożenie ciężru (psżerowie i łdunek) wewnątrz łodzi Dno łodzi...31 Kwitcj Zsysnie powietrz do śruy npędowej...31 Wyór śruy npędowej Początek eksplotcji Okres docierni (przekłdnie nowe lu wymienione) Wyłącznik regultor npięci prądu stłego, jeśli jest w wyposżeniu Uruchminie i wyłącznie silników Uruchminie silnik przy użyciu przycisku SmrtStrt n VIP Ztrzymywnie silnik przy użyciu przycisku SmrtStrt n VIP M pol STYCZEŃ 2014 Stron i

4 Trdycyjne mnewrownie z pomocą steru i przepustnicy Ay mnewrowć łodzią n iegch przednich Ay dokonywć ostrych skrętów przy młej prędkości Ay dokonć orotu łodzi wokół włsnej osi przy młej prędkości Mnewrownie z pomocą drążk sterowniczego Zczepy trymowni Kontrol utomtyczn Kontrol ręczn...40 Używnie wyrównni zczepów trymowni Funkcje cyfrowej przepustnicy i zminy iegów (DTS) Rekcj trolingu i przepustnicy Dokownie Throttle Only (Try przepustnicy) Osług przy pomocy pojedynczej mnetki (1 Lever)...43 Synchronizcj silników Kontrol orotów silnik Cruise Przeniesienie steru Polecenie przeniesieni steru Przeniesienie steru ukłd Precision Pilot Funkcje pnelu utopilot Wymogi dotyczące ploter Ustwieni odpowiedzi Ekrn utopilot VesselView Oświetlenie pnelu utopilot Tryy utopilot Ukłd kotwicy elektronicznej Skyhook Wżne informcje dotyczące ezpieczeństw: Włącznie ukłdu Skyhook Wyłącznie ukłdu Skyhook Korzystnie z funkcji Skyhook Auto Heding (Automtyczne trzymnie kursu) Włącznie utomtycznego trzymni kursu Regulcj kursu przy użyciu przycisków skrętu lu drążk sterowniczego Wznowienie trzymni kursu Wyłącznie utomtycznego trzymni kursu Trck Wypoint (Podążnie po punktch orientcyjnych) Włącznie tryu podążni po punktch orientcyjnych Wyłącznie tryu podążni po punktch orientcyjnych Przyciski skrętów w tryie podążni po punktch orientcyjnych Przycisk Auto Heding w tryie podążni po punktch orientcyjnych Wykonnie skrętu po dotrciu do punktu orientcyjnego Wypoint Sequence (Sekwencj punktów orientcyjnych)...55 Cruise Control (Kontrol szykości żeglugi) Procedury zleżne Sterownie Metod lterntywn w sytucji wryjnej Używnie wyłącznie lewego silnik Zmin iegów zleceni wryjne Sterownie i trymownie osług mnuln Procedur postępowni w przypdku zlokowni zworu regulcyjnego ukłdu sterowni Procedur postępowni w przypdku zlokowni zworu sterowni trymem Przegląd n zkończenie pierwszego sezonu Rozdził 4 - Dne techniczne Smr przekłdni npędu Przekłdni Olej do siłownik ukłdu sterowego i trymu Ztwierdzone fry Ztwierdzone smry Rozdził 5 - Konserwcj Odpowiedzilność z produkt Oowiązki włściciel i użytkownik Odpowiedzilność sprzedwcy Sugestie dotyczące konserwcji smodzielnej Ogóln kontrol zespołu npędowego Umiejscowienie punktów serwisowych npędu Sterurt Bkurt Wierzch Ziornik ndmirowy Hrmonogrm konserwcji Zstosownie Konserwcj rutynow Konserwcje plnowe Kontrol nod protektorowych npędu Zeus Osłon npędu, jeśli jest w wyposżeniu Demontż osłony npędu Czyszczenie i sprwdznie osłony npędu Montż osłony npędu Smr przekłdni npędu Smrownie przekłdni npędu Kontrol Dolewnie Wymin oleju przekłdniowego Łódź n wodzie Łódź n lądzie...77 Siłownik ukłdu sterowego i trym Olej hydruliczny Siłownik ukłdu sterowego i trym Ziornik oleju hydrulicznego Kontrol Dolewnie Olej przekłdniowy i filtr Sprwdzenie poziomu oleju przekłdniowego Dolewnie Wymin Ukłd wody morskiej Opróżninie ukłdu wody morskiej Łódź n lądzie...87 Łódź n wodzie Kontrol punktów pooru wody morskiej n npędzie Płuknie ukłdu wody morskiej Akumultor Ukłd elektryczny Stron ii 90-8M pol STYCZEŃ 2014

5 Ukłd chłodzeni i emisji splin Smrownie Sprężyn włu npędowego Przeguy Crdn włu npędowego...94 Wł śruy npędowej Korozj i ochron ntykorozyjn...96 Przyczyny korozji Ochron ntykorozyjn...96 Teori prcy MerCthode Anody i system MerCthode Kel elektrody porównwczej zespół MerCthode Anod zespołu MerCthode Kontrol Wymin Anod zczepu trymowni Kontrol Wymin Owody ciągłe Zpoiegnie korozji Mlownie łodzi Środki ostrożności podczs myci wodą pod ciśnieniem Śruy npędowe Demontż śru npędowych Nprw śruy npędowej Montż śruy npędowej Rozdził 6 - Przechowywnie Opisy przechowywni Przechowywnie npędu Przechowywnie w niskich temperturch (temperturch poniżej zer) Instrukcje dotyczące przechowywni sezonowego i przez dłuższy okres czsu Przechowywnie kumultor Ponowne przekznie do eksplotcji Silnik Npęd Zespół npędowy Rozdził 7 - Rozwiązywnie prolemów Dignostyk prolemów w ukłdch pliwowych sterownych elektronicznie Przewody elektryczne Tele rozwiązywni prolemów Rozwiązywnie prolemów związnych z silnikiem Njpierw nleży sprwdzić wskzni VesselView Złe osiągi Drążek sterowniczy Elektroniczne zdlne sterownie (ERC) Ukłd sterowni Zczepy trymowni Rekcj łodzi Akumultor nie jest łdowny Wskźniki i oprzyrządownie Izoltor glwniczny Rozdził 8 - Pomoc dl klientów Pomoc serwisow Loklny punkt serwisowy Serwis poz miejscem zmieszkni Skrdziony zespół npędowy Zleceni w przypdku ztopieni silnik Części zmienne Zpytni dotyczące części i kcesoriów Rozwiązywnie prolemów Informcje kontktowe Dziłu osługi klient firmy Mercury Mrine Litertur serwisow dl włściciel W języku ngielskim W innych językch Zmwinie litertury Stny Zjednoczone i Knd Poz terytorium USA i Kndy Rozdził 9 - Dzienniku konserwcji Dzienniku konserwcji Rozdził 10 - Informcje przed przekzniem Informcje przed przekzniem Delersk list kontroln przed dostwą produktów Zeus (przed dostrczeniem do klient) Przed uruchomieniem stcyjk wyłączon Przed uruchomieniem stcyjk włączon Prc silników w doku Pró nwodn Po teście w wodzie Skyhook (jeśli jest n wyposżeniu) M pol STYCZEŃ 2014 Stron iii

6 Stron iv 90-8M pol STYCZEŃ 2014

7 Spis treści Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji 1 Informcje n temt gwrncji... 2 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie... 2 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy...2 Zsdy gwrncji modele Zeus... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego... 4 Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją... 6 Przekznie gwrncji... 7 Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi... 7 Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 7 Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii M pol STYCZEŃ 2014 Stron 1

8 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Informcje n temt gwrncji Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie Informcje n temt wrunków gwrncji oowiązujących poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą udzieli loklny dystryutor. 1. Użytkownik może zktulizowć znjdujące się rchiwum Mercury Mrine dne dresowe w dowolnym czsie, tkże w momencie zgłszni roszczeni gwrncyjnego telefonicznie, listownie lu fksem z podniem nzwisk, strego dresu, nowego dresu i numeru seryjnego silnik. Informcje te nleży przekzć do wydziłu gwrncyjnego firmy Mercury Mrine (dres poniżej). Zminy tych informcji może również dokonć Pństw deler. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją oowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych n terytorium Stnów Zjednoczonych, n wypdek gdyy zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej ezpieczeństw łodzi. 2. Produkt musi yć zrejestrowny w Mercury Mrine, y zostł ojęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist przesłć go do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, poczty e-mil lu listownie. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. Gwrncj nie ędzie oowiązywć, dopóki produkt nie zostnie zrejestrowny w Mercury Mrine. Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy 1. Deler sprzedjący produkt powinien wypełnić Krtę rejestrcji gwrncji i przesłć ją pocztą do dystryutor lu centrum serwisowego Mrine Power odpowiedzilnego z dministrownie rejestrcjmi i roszczenimi gwrncyjnymi w dnym oszrze. 2. N Krcie rejestrcji gwrncji podne jest nzwisko i dres włściciel, model produktu i numery seryjne, dt sprzedży, zstosownie produktu orz numer identyfikcyjny, nzw i dres dystryutor orz deler. Dystryutor lu deler poświdcz tkże, że zkupiliście Pństwo produkt i jesteście jego użytkownikiem. 3. Kopi formulrz rejestrcji Krty gwrncyjnej, zwn Kopią Nywcy, musi zostć przekzn Pństwu zrz po wypełnieniu formulrz przez dystryutor lu deler. N formulrzu tym podny jest fryczny numer rejestrcyjny produktu; formulrz nleży zchowć n wypdek, gdyy okzł się potrzeny w przyszłości. Gdyy pojwił się konieczność dokonni nprw produktu w okresie oowiązywni gwrncji, deler może poprosić Pństw o okznie Krty gwrncyjnej w celu sprwdzeni dty zkupu i wykorzystni informcji w niej zwrtej do sporządzeni formulrz reklmcji. 4. W niektórych krjch iuro serwisowe Mrine Power wystwi dl Pństw w ciągu 30 dni stłą (plstikową) Krtę gwrncyjną po otrzymniu kopii formulrz rejestrcji krty gwrncyjnej od dystryutor lu deler. Po otrzymniu plstikowej Krty gwrncyjnej, możn wyrzucić kopię nywcy, którą otrzymli Pństwo od dystryutor lu deler przy zkupie produktu. Proszę zpytć dystryutor lu deler, czy są Pństwo ojęci progrmem wydwni plstikowych Krt gwrncyjnych. 5. Więcej informcji n temt rejestrcji Krty gwrncyjnej orz relizcji reklmcji znjdą Pństwo w dokumencie Gwrncje międzynrodowe. Ptrz Spis treści. WAŻNE: W niektórych krjch przepisy prw wymgją, y listy rejestrcyjne yły przechowywne przez frykę i delerów. Prgniemy, y wszystkie produkty zostły zrejestrowne w fryce, n wypdek, gdyy kiedykolwiek zistnił konieczność skontktowni się z Pństwem. Autoryzowny przez Mercury Mrine deler lu dystryutor powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji ntychmist i przesłć kopię do Międzynrodowego Biur Serwisowego Mrine Power w Pństw krju. Zsdy gwrncji modele Zeus Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe silniki/zespoły npędowe Zeus (Produkt) ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu produktu przeznczonego do celów rekrecyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Użycie produktu w celch komercyjnych powoduje uniewżnienie gwrncji. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lu wymin części lo wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu trwni gwrncji. Oowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim zrejestrowniu produktu. Stron M pol STYCZEŃ 2014

9 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji DWULETNIA GWARANCJA OGRANICZONA ZAKRES GWARANCJI OGRANICZONEJ: Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Ktegori gwrncji Miesiące Godziny Części i roocizn Koszty podróży Ogrniczon gwrncj przy ezpiecznej jeździe Tk Tk Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów Tk Tk GWARANCJA OGRANICZONA GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW: Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów wchodzi w życie po upłynięciu wżności ogrniczonej gwrncji dl npędu podstwowego. Ogrniczon gwrncj n npęd podstwowy oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Ogrniczon gwrncj n główne podzespoły oejmuje usterki nstępujących części npędu lu odlewów w ciągu 48 miesięcy lu 2000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej: Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów Oudow przekłdni Mrine Odlew oudowy przekłdni Mrine ze ziornikiem ndmirowym Odlew oudowy siłownik ukłdu sterowego Odlew sekcji środkowej npędu Odlew dolnej oudowy przekłdni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Odlew zczepu trymowni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Odlew gnizd łożysk (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Wł npędowy (z wyłączeniem przeguów Crdn) UWAGA: Wł npędowy spełnijący wrunki roszczeni gwrncyjnego musi yć dostrczony producentowi łodzi przez firmę Mercury Mrine. Wł pośredni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Pierścienie zciskowe Skeg (płetw denn) (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) DUŻA MOC WYJŚCIOWA: Duż moc wyjściow służy do prcy przy zmiennym ociążeniu, gdzie eksplotcj z pełną mocą ogrniczon jest do jednej (1) godziny n kżde osiem (8) godzin dziłni. Prc ze zmniejszoną mocą (7 z 8 godzin, podczs których silnik nie prcuje z pełną mocą) musi odywć się z prędkością rejsową lu poniżej tej prędkości. Prędkość rejsow zleżn jest od mksymlnej wrtości znmionowej orotów n minutę silnik (or./min): Wrtość znmionow orotów n minutę silnik przy pełnej mocy (pełn moc jest definiown jko oroty n minutę przekrczjące oroty dl prędkości rejsowej) Prędkość rejsow Redukcj od wrtości znmionowej orotów n minutę silnik or./min. 200 or./min or./min. 300 or./min or./min. 400 or./min WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu Produktu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni przy rejestrcji gwrncyjnej nieprwdziwych informcji dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego zrejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji osługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. UWAGA: Wniosek dotyczący Produktu musi zostć rozptrzony i ztwierdzony przez firmę Mercury Mrine. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Roszczeni gwrncyjne nleży kierowć do utoryzownej stcji nprwczej firmy Mercury Mrine. Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 3

10 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Podnie niedokłdnych dnych gwrncyjnych podczs rejestrcji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które doprowdziły do uszkodzeni Produktu Mercury Osług z użyciem olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Uszkodzeni Produktu wynikjące ze zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego, spowodowne przez zlokownie ukłdu chłodzeni przez ciło oce Wykorzystnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch, nwet przez wcześniejszego włściciel Produktu, powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe zespoły npędowe Zeus (Produkt) ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przez klient detlicznego w celch przerywnego użytku komercyjnego lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 3000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. Niewykorzystny okres gwrncji nie może zostć przeniesiony. PRZERYWANY UŻYTEK KOMERCYJNY: Przerywny użytek komercyjny m zstosownie do prcy przy zmiennym ociążeniu, gdzie eksplotcj z pełną mocą ogrniczon jest do dwóch (2) godzin n kżde osiem (8) godzin dziłni. Prc ze zmniejszoną mocą (6 z 8 godzin, podczs których silnik nie prcuje z pełną mocą) musi odywć się z prędkością rejsową lu poniżej tej prędkości. Prędkość rejsow zleżn jest od mksymlnej wrtości znmionowej orotów n minutę silnik (or./min): Stron M pol STYCZEŃ 2014

11 Wrtość znmionow orotów n minutę silnik przy pełnej mocy (pełn moc jest definiown jko oroty n minutę przekrczjące oroty dl prędkości rejsowej) Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Prędkość rejsow Redukcj od wrtości znmionowej orotów n minutę silnik or./min. 200 or./min or./min. 300 or./min or./min. 400 or./min Użytkownie komercyjne ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Eksplotcj Produktu przekrczjąc specyfikcję przerywnego użytkowni komercyjnego ędzie nruszeniem gwrncji. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu Produktu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji osługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. UWAGA: Wniosek dotyczący Produktu musi zostć rozptrzony i ztwierdzony przez firmę Mercury Mrine. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Roszczeni gwrncyjne nleży kierowć do utoryzownej stcji nprwczej firmy Mercury Mrine. Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Podnie niedokłdnych dnych gwrncyjnych podczs rejestrcji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które doprowdziły do uszkodzeni Produktu Mercury Osług z użyciem olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Uszkodzeni Produktu wynikjące ze zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego, spowodowne przez zlokownie ukłdu chłodzeni przez ciło oce 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 5

12 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Wykorzystnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch, nwet przez wcześniejszego włściciel Produktu, powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje,że kżdy nowy (do użytku niekomercyjnego) zespół npędowy Zeus (Produkt) nie ulegnie uszkodzeniu ezpośrednio w wyniku korozji przez okres czsu określony poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsz gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez 36 miesięcy lu 1500 godzin od dty pierwszego zkupu Produktu lu od dty rozpoczęci używni Produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie ędzie miło miejsce wcześniej. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. Oowiązując ndl gwrncj może zostć przeniesion n kolejnego nywcę po odpowiedniej rejestrcji produktu. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpoiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, ez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczer i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej Gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy części dotkniętej korozją, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji Produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury Mrine w celu dokonni nprw. Jeśli nywc nie może dostrczyć Produktu do tkiego deler, powinien o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury Mrine. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nywc pokryw wszystkie powiązne koszty trnsportu i/lu podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest ojęt niniejszą gwrncją, nywc pokryw koszty roocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Stron M pol STYCZEŃ 2014

13 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz ogrniczon gwrncj nie oejmuje korozji instlcji elektrycznej; korozji pouderzeniowej; korozji powodującej wyłącznie uszkodzeni kosmetyczne; nieprwidłowego zstosowni lu osługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowni; uszkodzeń spowodownych przez skorupiki i nrośle; produktów nytych z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupione przez nywcę); stosowni w celch komercyjnych, uszkodzeń spowodownych korozją w wyniku łędnego zstosowni fr (dopuszczlne stosownie fr opisno w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji). Cel komercyjny ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Przekznie gwrncji Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nywcy, który jednk ędzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Ay przekzć gwrncję kolejnemu nywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lu fksem kopię ktu kupn lu umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W Stnch Zjednoczonych i Kndzie nleży wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji firm Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest ezpłtn. W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży się skontktowć z dystryutorem w dnym krju lu njliższym iurem Mrine Power Service Center. Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii Niniejszej Ogrniczonej gwrncji udziel Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN , Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175; Austrli (telefon: (61) (3) ) e-mil: PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że nowe produkty ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. Świdczeni gwrncyjne przysługują konsumentowi oprócz innych prw i środków zrdczych przysługujących konsumentowi n mocy przepisów prw w stosunku do towrów lu usług, których dotyczy gwrncj. GWARANCJE NA MOCY AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENTA Nsze towry są ojęte gwrncjmi, które nie mogą zostć wykluczone n mocy ustrlijskiego prw konsumenckiego. Nywc m prwo do wyminy lu zwrotu w przypdku powżnej wrii orz do odszkodowni z inne zsdne przewidywlne strty lu uszkodzeni. Nywc m również prwo domgć się nprwy lu wyminy towru w przypdku, gdy towr nie odzncz się kceptowlną jkością, wri nie m chrkteru powżnej wrii. OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI: Użytkownik jest upowżniony do skłdni roszczeni w rmch tej Ogrniczonej gwrncji w przypdku usterek, które wystąpią w okresie jej oowiązywni. Zo. Zsdy gwrncji modele Zeus dotyczące okresu gwrncyjnego określonego przez typ użytkowni. Roszczenie gwrncyjne musi zostć przez ns otrzymne przed zkończeniem okresu gwrncyjnego. 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 7

14 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji OKRES GWARANCJI DLA SILNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przeznczonego do celów rekrecyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni ogrniczonej gwrncji. Okres gwrncyjny jest określny przez model ojęty gwrncją. Ay sprwdzić podstwowy okres gwrncyjny, nleży odnieść się do modelu. OKRES GWARANCJI DLA SILNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW KOMERCYJNYCH Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przez klient detlicznego w celch komercyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Klienci dokonujący zkupu w celch komercyjnych otrzymują gwrncję n jeden (1) rok licząc od dty pierwszego zkupu lu do momentu, gdy czs użytkowni łodzi wyniesie 500 godzin, zleżnie od tego, któr z dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. PRZEKAZANIE GWARANCJI: Oowiązując ndl gwrncj może zostć scedown n kolejnego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych po odpowiednim zrejestrowniu Produktu. Niewykorzystn część okresu oowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Niniejsz Ogrniczon gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni przy rejestrcji gwrncyjnej nieprwdziwych informcji dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego zrejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży przeprowdzć rutynową konserwcję zgodnie z hrmonogrmem zwrtym w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej Ogrniczonej Gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji Produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury Mrine w celu dokonni nprw. Wykz delerów wrz z ich dnymi kontktowymi znjduje się n stronie internetowej Jeśli nywc nie może dostrczyć Produktu do tkiego deler, powinien wysłć pisemnie zwidomienie do firmy Mercury Mrine n dres podny powyżej. Mercury Mrine zorgnizuje wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. Niniejsz Ogrniczon Gwrncj nie oejmuje zwrotu n rzecz nywcy żdnych związnych z tym kosztów trnsportu i podróży. Jeśli świdczon usług nie jest ojęt niniejszą ogrniczoną gwrncją, nywc poniesie wszelkie powiązne koszty roocizny i koszty mteriłowe orz inne koszty powiązne z tą usług, pod wrunkiem że konsument nie zostnie zoowiązny do dokonni zpłty w miejscu świdczeni usługi w celu nprwy usterki gwrncji kceptowlnej jkości, który jest wiążąc dl firmy Mercury Mrine stosownie do ustwy o prwch konsument Austrlii. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni w rmch niniejszej Ogrniczonej Gwrncji. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Osług łodzi z ndmiernym przegłęieniem silnik Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Stron M pol STYCZEŃ 2014

15 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które spowodowły uszkodzeni Produktu Mercury Wirniki i tuleje pomp strumieniowych Usterki n skutek użyci pliw, olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl tego Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Dostnie się wody do silnik przez wlew pliw, wlot powietrz lu ukłd wydechowy lu uszkodzenie Produktu n skutek zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego spowodownego przez zlokownie ukłdu chłodzeni Uruchminie silnik po wyjęciu z wody Zmocownie silnik zyt wysoko n pwęży Używnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch lo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie tej ogrniczonej gwrncji. Ogrniczon gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Ogrniczon gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. KOSZT ZGŁOSZENIA ROSZCZEŃ NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI W rmch niniejszej Ogrniczonej Gwrncji nie są pokrywne żdne koszty, jkie nywc może ponieść w związku ze zgłoszeniem roszczeni gwrncyjnego. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA DOROZUMIANE GWARANCJE ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ZA WYJĄTKIEM STOSOWNYCH GWARANCJI I INNYCH PRAW I ŚRODKÓW ZARADCZYCH, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ KLIENTOWI ZGODNIE Z AUSTRALIJSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM LUB INNYMI PRZEPISAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO DANYCH WYROBÓW, SĄ W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZONE. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nywcy, który jednk ędzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Ay przekzć gwrncję kolejnemu nywcy, do Dziłu Rejestrcji Gwrncji firmy Mercury Mrine nleży wysłć pocztą lu fksem kopię Aktu Kupn lu Umowy o Zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer identyfikcyjny kdłu (HIN). W Austrlii i Nowej Zelndii nleży wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment Brunswick Asi Pcific Group Privte Bg 1420 Dndenong South, Victori 3164 Austrli Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji firm Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest ezpłtn. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine lu wysyłjąc do Dziłu Rejestrcji Gwrncji Mercury Mrine list lo fks, w którym nleży podć swoje imię i nzwisko, stry i nowy dres orz numer identyfikcyjny kdłu (HIN). 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 9

16 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Uwgi: Stron M pol STYCZEŃ 2014

17 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Spis treści Informcje ogólne Modele Umiejscowienie numeru seryjnego i nlepki informcyjnej Funkcje i elementy sterowni Dźwiękowy system ostrzegwczy Oprzyrządownie VesselView Wskźniki cyfrowe prędkościomierz i orotomierz SmrtCrft Wskźniki cyfrowe System Link Stcyjk Wyłącznik wryjny Wyłącznik ściągcz linowego Przeciążenie pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Elektroniczn kontrol steru Pnel zczepu trymowni Dwumnetkowy system elektronicznego zdlnego sterowni (ERC) Osług i regulcj Osług Regulcj Dwumnetkowy system sterowni konsoli pilot Osług i regulcj Osług Regulcj Podstwow osług drążk sterowniczego Funkcje stcji dodtkowego drążk sterowniczego Informcje ogólne Zezpieczenie ukłdu elektrycznego przed przeciążeniem Zezpieczenie przed przeciążeniem pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Ochron przed przeciążeniem dl ukłdu regulcji npięci prądu stłego, jeśli jest n wyposżeniu Zezpieczenie przed przeciążeniem pozostłych owodów Elementy sterujące i funkcje w tryie śledzeni Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z trzem silnikmi Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z czterem silnikmi Ochron ntykorozyjn Izoltor glwniczny i monitor Dodtkowe informcje dotyczące ochrony przed korozją M pol STYCZEŃ 2014 Stron 11

18 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Informcje ogólne Modele Modele Npęd serii Zeus 3000 Pod Numer seryjny 0M i nowsze Umiejscowienie numeru seryjnego i nlepki informcyjnej W numerch seryjnych zkodowny jest szereg informcji technicznych n temt posidnego przez Pństw npędu. Umiejscowienie plkietki zwierjącej informcje o silniku (model i numer seryjny) opisne jest w dostrczonej przez producent silnik instrukcji osługi. Umiejscowienie numeru seryjnego npędu - Numer seryjny przekłdni - Nlepk i stempel z numerem seryjnym npędu Funkcje i elementy sterowni Dźwiękowy system ostrzegwczy Zespół npędowy wyposżony jest w ostrzegwczy system dźwiękowy. Ostrzegwczy system dźwiękowy monitoruje komponenty krytyczne i informuje opertor o wystąpieniu usterki. Ostrzegwczy system dźwiękowy nie chroni jednostki npędowej przed uszkodzeniem spowodownym przez usterkę. Gdy elektroniczny system kontroli wykryje zgłoszenie usterki system ostrzegwczy wyemituje dźwięk, y zlrmowć opertor. Czs trwni i typ dźwięku zleży od chrkteru usterki. W przypdku wyemitowni dźwięku ostrzegwczego, użytkownik powinien spojrzeć n wyświetlcz przy sterze głównym, y zrozumieć prolem. Ay opertor mógł zoczyć kod wskzywnej usterki i zlecne czynności zrdcze, jednostk npędow musi yć wyposżon w pkiet wskźników, który osługuje system ostrzegwczy i m możliwość wyświetlni kodów łędów. Nstępujące instrumenty są wyposżone w ekrny wyświetljące kody usterek: VesselView Orotomierz systemu SmrtCrft Prędkościomierz systemu SmrtCrft UWAGA Emisj dźwięku ostrzegwczego ozncz wystąpienie krytycznej usterki. Użytkownie jednostki npędowej gdy wystąpił krytyczn usterk może doprowdzić do uszkodzeni komponentów npędu. Jeśli głośnik ostrzegwczy emituje dźwięk, nie nleży używć silnik w celu innym niż uniknięcie nieezpieczeństw. W przypdku wystąpieni ostrzeżeni dźwiękowego nleży ntychmist wyłączyć silnik, jeśli tylko użytkownik nie znjduje się w nieezpieczeństwie. Odszukć przyczynę i wyeliminowć ją, jeśli to możliwe. Jeśli użytkownik nie może określić przyczyny, nleży skontktowć się z utoryzowną stcją nprwczą. Oprzyrządownie VesselView Zespół npędowy może yć podłączony do ekrnu SmrtCrft VesselView. VesselView 7 jest wszechstronnym centrum informcji o łodzi, mogącym wyświetlć informcje o mksymlnie czterech silnikch enzynowych lu wysokoprężnych. Ukłd ezustnnie monitoruje i wyświetl podstwowe dne eksplotcyjne, w tym informcje tkie jk tempertur i głęokość wody morskiej, stn trymowni, prędkość łodzi i kąt skrętu orz poziom pliw, oleju, wody i ścieków w ziornikch. VesselView może również zostć cłkowicie zintegrowny z glolnym systemem pozycjonowni (GPS) łodzi lu innym urządzeniem komptyilnym ze stndrdem NMEA w celu zpewnieni dokłdnych informcji o kursie, prędkości orz ilości pliw potrzenej do dopłynięci do punktu docelowego Stron M pol STYCZEŃ 2014

19 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Urządzeni VesselView 4 i 7 są wyposżone w gnizdo krt micro SD, umożliwijące utoryzownemu sprzedwcy OEM lu delerowi importownie konfigurcji łodzi. Może ono również służyć włścicielowi do importowni zdjęć lu plików grficznych. Podczs korzystni z więcej niż jednego urządzeni VesselView, w przypdku używni trzech lu czterech npędów silnikowych, lu kilku sterów, krtę micro SD możn wykorzystć do poierni konfigurcji. VesselView Szczegółowe informcje n temt wyświetlcz znjdują się w instrukcji osługi VesselView. Wskźniki cyfrowe prędkościomierz i orotomierz SmrtCrft Zestw instrumentów pomirowych SmrtCrft wspomg informcje dostrczne przez VesselView. Zespół oprzyrządowni może wyświetlć: Oroty silnik Prędkość łodzi Temperturę chłodziw Ciśnienie oleju Npięcie kumultor Zużycie pliw Czs prcy silnik orotomierz i prędkościomierz SmrtCrft - Orotomierz - Prędkościomierz c - Wyświetlcz LCD c Zespół oprzyrządowni SmrtCrft ułtwi tkże identyfikcję kodów wrii sygnlizownych przez dźwiękowy system ostrzegni zinstlowny w silniku. N ekrnie LCD zespołu SmrtCrft wyświetlne są informcje o lrmch krytycznych silnik i innych możliwych źródłch usterek. Podstwowe informcje dotyczące zespołu oprzyrządowni SmrtCrft orz szczegóły funkcji ostrzegwczych monitorownych przez ten zespół znjdują się w instrukcji osługi złączonej do zestwu wskźników. Wskźniki cyfrowe System Link Niektóre zestwy instrumentów pomirowych posidją również wskźniki wspomgjące informcje dostrczne przez VesselView orz orotomierz i prędkościomierz SmrtCrft. Włściciel i sterujący powinni yć zznjomieni z oprzyrządowniem łodzi i jego funkcjmi. Nleży poprosić deler o ojśnienie funkcji i normlnych wskzń wskźników n łodzi. 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 13

20 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Zespół npędowy może yć wyposżony w wymienione poniżej wskźniki cyfrowe. c d Wskźniki cyfrowe System Link Pozycj Wskźnik Wskzywn wrtość Wskźnik ciśnieni oleju Ciśnienie oleju silnikowego Woltomierz Npięcie kumultor c Wskźnik tempertury wody Tempertur roocz silnik d Wskźnik poziomu pliw Ilość pliw w ziorniku Stcyjk Stcyjk zpewni przełączni zsilni ukłdu sterowni i może yć wykorzystywn do uruchmini/wyłączni silnik. Kżdy silnik jest wyposżony we włsną stcyjkę zinstlowną przy stcji głównego steru. W przypdku łodzi wyposżonych w dwie stcje steru, stcj główn ędzie wyposżon w stcyjki, drug stcj w pnel strt/stop. W przypdku wykorzystywni przedłużonej wiązki stcyjki, pnel strt/stop ędzie musił zostć zmontowny n stcji głównej, poniewż owód rozruchu nie jest elementem wyposżeni tej wiązki Wyłącznik wryjny Wyłącznik wryjny E-Stop powoduje ztrzymnie prcy silników w ngłych przypdkch, tkich jk wypdnięcie psżer z urtę lu zplątnie się śruy npędowej. Po włączeniu, wyłącznik E-stop przeryw zsilnie silnik i przekłdni. Jeśli łódź wyposżon jest w wyłącznik E-Stop, wyłącznik E-Stop wyłącz wszystkie silniki Typowy wyłącznik E-stop Uruchomienie wyłącznik E-Stop spowoduje niezwłoczne ztrzymnie silnik, le łódź siłą ezwłdności może przepłynąć jeszcze pewną odległość, zleżnie od prędkości i ostrości zkrętu w momencie wyłączeni silnik. Łódź płynąc siłą ezwłdności może spowodowć równie powżne orżeni kżdego człowiek znjdującego się n jej kursie, jk łódź z włączonym silnikiem. Nleży zwsze ojśnić pozostłym psżerom zsdy uruchmini i użytkowni produktu w przypdku zistnieni potrzey osługi silnik w ngłych wypdkch. Stron M pol STYCZEŃ 2014

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/EWG wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Nzw producent silnik: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny QSD Mercury Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

2012 Mercury Marine *8M0071482* 90-8M0071482

2012 Mercury Marine *8M0071482* 90-8M0071482 2012 Mercury Mrine *8M0071482* 90-8M0071482 512 SPIS TREŚCI Rozdził 1 - Informcje ogólne identyfikcj systemów Identyfikcj systemów SmrtCrft z ukłdem DTS i ez ukłdu DTS... 2 Bez ukłdu DTS... 2 Ukłd sterowni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Typ silnika Rodzaj paliwa Cykl spalania Z lub rufowy ze zintegrowanym układem wydechowym Wysokoprężny Czterosuw

Typ silnika Rodzaj paliwa Cykl spalania Z lub rufowy ze zintegrowanym układem wydechowym Wysokoprężny Czterosuw Deklrcj zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik rufowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Typ silnika Rodzaj paliwa Cykl spalania Z lub rufowy ze zintegrowanym układem wydechowym Wysokoprężny Czterosuw

Typ silnika Rodzaj paliwa Cykl spalania Z lub rufowy ze zintegrowanym układem wydechowym Wysokoprężny Czterosuw Deklrcj zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik rufowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi

Bardziej szczegółowo

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW)

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Deklrcj zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik rufowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

Xi5 wersja bezprzewodowa

Xi5 wersja bezprzewodowa 2014 Mercury Mrine Xi5 wersj ezprzewodow pol 90-8M0098440 814 pol INSTRUKCJE W ORYGINALNE WERSJI JĘZYKOWEJ Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS

Bardziej szczegółowo

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB.

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB. Dziękujemy Dziękujemy z wybór MotorGuide VriMAX. Wrz z silnikiem VriMAX firm MotorGuide, opierjąc się n wieloletnim doświdczeniu oferuje Ci produkt zprojektowny do użytku z cyfrową kontrolą zminy prędkości

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sposoby przenoszenia (A.4) ISO 8665 Silnik pokładowy (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Sposoby przenoszenia (A.4) ISO 8665 Silnik pokładowy (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Deklrcj zgodności Cummins MerCruiser Diesel Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Cummins MerCruiser Diesel, spełni wymogi nstępujących dyrektyw,

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 2003, Mercury Mrine Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 CMD-4081850 / 90-860094Q30 903 0001. Dne identyfikcyjne Numer seryjny jest kluczem producent zwierjącym informcje o szczegółch technicznych

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

W niniejszej publikacji i na napędzie użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których

W niniejszej publikacji i na napędzie użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące emisji spalin (B.2) ISO 8178 Instrukcja użytkownika (B.4) ISO 8665 Poziomy emisji hałasu (C.1) ISO 14509

Wymagania dotyczące emisji spalin (B.2) ISO 8178 Instrukcja użytkownika (B.4) ISO 8665 Poziomy emisji hałasu (C.1) ISO 14509 UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax. ..

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax.  .. Złącznik nr 2 do SIWZ Zorgnizownie, zrządznie i eksplotcj systemu BiKeR Biłostock Komunikcj Rowerow FORMULARZ OFERTOWY Misto Biłystok ul. Słonimsk 1 15-950 Biłystok NAZWA WYKONAWCY.... Siedzib (dres) wykonwcy

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo