! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się"

Transkrypt

1 Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli cieszyć się nim przez wiele sezonów żeglrskich. Niniejsz instrukcj jest uzupełnieniem Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji silnik, złączonej do silnik i zwier informcje dotyczące systemu npędowego Zeus. W celu zpewnieni mksymlnej wydjności i eztroskiego użytkowni nleży dokłdnie zpoznć się z niniejszą instrukcją osługi zwierjącą precyzyjne wytyczne dotyczące użytkowni i konserwcji produktu. Zlecmy, y w czsie przeywni n wodzie instrukcj pozostwł wrz z produktem, służąc jko pomoc. Dziękujemy z zkup jednego z produktów Mercury Diesel. Mmy ndzieję, że pływnie ędzie dl Pństw przyjemnością! Mercury Diesel Informcj o gwrncji Zkupiony produkt dostrczny jest z ogrniczoną gwrncją firmy Mercury Diesel; wrunki gwrncji określone są Informcje n temt gwrncji w niniejszej instrukcji. Wrunki gwrncji określją, jkie usterki są ojęte gwrncją, jkie nie są nią ojęte, czs oowiązywni gwrncji orz sposoy uzyskiwni świdczeń z tytułu gwrncji, jk również wżne wykluczeni i ogrniczeni odpowiedzilności z szkody i inne informcje pokrewne. Nleży zpoznć się z tymi wżnymi informcjmi. Produkty firmy Mercury Diesel zostły skonstruowne i wyprodukowne według stndrdów wysokiej jkości i zsd oowiązujących w rnży orz według przepisów dotyczących emisji znieczyszczeń. Kżdy silnik Mercury Mrine przed wysyłką do dystryutor zostł sprwdzony i uruchomiony w fryce, y uzyskć pewność co do jego sprwności. Dodtkowo pewne produkty firmy Mercury Mrine są testowne i sprwdzne w kontrolownym środowisku, przez okres do 10 godzin prcy, w celu zweryfikowni i sporządzeni zpisu zgodności z oowiązującymi normmi i przepismi. Wszystkie produkty firmy Mercury Mrine sprzedwne jko nowe, ojęte są odpowiednią gwrncją ogrniczoną, niezleżnie od tego, czy silnik uczestniczył w jednym z progrmów pró opisnych powyżej, czy też nie. Opisy i dne techniczne zmieszczone w niniejszej instrukcji yły ktulne n dzień ztwierdzeni jej do druku. Firm Mercury Mrine, któr kieruje się polityką stłego udoskonlni produktów, zstrzeg soie prwo do wycofywni modeli produktów w dowolnym momencie, do zminy dnych technicznych lu konstrukcji ez uprzedniego powidomieni, zś zminy tkie nie wiążą się z podejmowniem przez nią dodtkowych zoowiązń. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Nleży uwżnie przeczytć niniejszą instrukcję.! OSTRZEŻENIE Sterujący (kierujący) odpowid z włściwą i ezpieczną osługę łodzi orz wyposżeni, tkże z ezpieczeństwo psżerów i innych osó znjdujących się n pokłdzie. Zdecydownie zlecmy, y przed rozpoczęciem używni łodzi przeczytć niniejszą instrukcję osługi, konserwcji i gwrncji i dokłdnie zpoznć się z instrukcją osługi zespołu npędowego orz związnego z nim wyposżeni. WAŻNE: Jeśli jkikolwiek frgment niniejszej instrukcji jest niezrozumiły, prosimy o kontkt z delerem w celu prezentcji włściwych procedur uruchmini i osługi. Informcj W niniejszej pulikcji użyto oznczeń nieezpieczeństw, ostrzeżeń, przestróg i uwg, ook których znjduje się międzynrodowy symol zgrożeni! ; informcje te ostrzegją osoę dokonującą montżu/użytkownik o czynnościch lu dziłnich, które mogą yć nieezpieczne, jeśli zostną wykonne nieprwidłowo lu nieuwżnie. Nleży zwrócić n nie szczególną uwgę. Sme ostrzeżeni nie eliminują jeszcze zgrożeni, przed którym przestrzegją. Monterzy muszą dokłdnie stosowć się do tych instrukcji specjlnych i powinni kierowć się zdrowym rozsądkiem podczs prcy, y uniknąć wypdków.! NIEBEZPIECZEŃSTWO Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn spowoduje śmierć lu powżne orżeni.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lu powżne orżeni Mercury Mrine Modele npędu serii Zeus 3000 Pod 90-8M

2 ! PRZESTROGA Ozncz sytucję nieezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lu umirkowne orżeni. UWAGA Ozncz sytucję, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć uszkodzenie silnik lu powżne uszkodzeni głównych podzespołów. WAŻNE: Ozncz informcje o znczeniu krytycznym dl pomyślnego zkończeni zdni. UWAGA: Ozncz informcje, które pomogą zrozumieć dny krok lu czynność. Informcje identyfikcyjne Numer seryjne i numery modeli W numerch seryjnych zkodowny jest szereg informcji technicznych n temt zespołu silnikowego Mercury Diesel. Nwiązując kontkt z firmą Mercury Diesel w sprwie serwisu, nleży zwsze podwć model silnik i numery seryjne. Numer seryjny silnik i model numeru Umiejscowienie plkietki zwierjącej informcje o silniku (model i numer seryjny) potrzenej do celów identyfikcyjnych opisne jest w dostrczonej przez producent silnik instrukcji osługi i konserwcji. Dne identyfikcyjne Prosimy o znotownie nstępujących informcji: Umiejscowienie npędu Numer seryjny npędu Zeus Numer modelu npędu Zeus Numer seryjny przekłdni Sterurt Środek Bkurt Sterurt/środek Bkurt/środek Sterurt Środek Bkurt Numer seryjny silnik Sterurt/środek Bkurt/środek Model silnik i moc w KM Dne śruy npędowej Numer części śruy npędowej Skok / Przód Tył Numer identyfikcyjny kdłu łodzi (HIN) Dt zkupu Producent łodzi Model pontonu Długość łodzi / Numer świdectw emisji splin (tylko Europ) / Numer seryjny sterowni elektronicznego! OSTRZEŻENIE Spliny tego silnik zwierją związki chemiczne, które w stnie Kliforni uznwne są z sustncje powodujące rk, wdy wrodzone orz w inny sposó szkodliwe dl rozrodu. Informcje n temt znków towrowych i prw utorskich MERCURY MARINE. Wszelkie prw zstrzeżone. Reprodukownie cłości lu części jest zronione ez uprzedniej zgody. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M z logo Wves, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury z logo Wves, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter orz We're Driven to Win to zrejestrowne znki hndlowe Brunswick Corportion. Pro XS to znk towrowy firmy Brunswick Corportion. Logo Mercury Product Protection jest zstrzeżonym znkiem firmy Brunswick Corportion.

3 SPIS TREŚCI Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Informcje n temt gwrncji... 2 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie...2 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy... 2 Zsdy gwrncji modele Zeus... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego... 4 Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją... 6 Przekznie gwrncji...7 Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi...7 Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 7 Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 9 Rozdził 2 - Budow zespołu silnikowego Informcje ogólne Modele Umiejscowienie numeru seryjnego i nlepki informcyjnej Funkcje i elementy sterowni Dźwiękowy system ostrzegwczy Oprzyrządownie...12 VesselView Wskźniki cyfrowe prędkościomierz i orotomierz SmrtCrft Wskźniki cyfrowe System Link Stcyjk Wyłącznik wryjny Wyłącznik ściągcz linowego Przeciążenie pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Elektroniczn kontrol steru Pnel zczepu trymowni...16 Dwumnetkowy system elektronicznego zdlnego sterowni (ERC) Osług i regulcj Osług Regulcj Dwumnetkowy system sterowni konsoli pilot Osług i regulcj Osług Regulcj Podstwow osług drążk sterowniczego Funkcje stcji dodtkowego drążk sterowniczego Informcje ogólne Zezpieczenie ukłdu elektrycznego przed przeciążeniem Zezpieczenie przed przeciążeniem pnelu interfejsu jednostki pływjącej (VIP) Ochron przed przeciążeniem dl ukłdu regulcji npięci prądu stłego, jeśli jest n wyposżeniu Zezpieczenie przed przeciążeniem pozostłych owodów Elementy sterujące i funkcje w tryie śledzeni Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z trzem silnikmi Sterownie przepustnicą i zminą iegów konfigurcji z czterem silnikmi Ochron ntykorozyjn Izoltor glwniczny i monitor Dodtkowe informcje dotyczące ochrony przed korozją Rozdził 3 - N wodzie Zleceni dotyczące ezpiecznego pływni łodzią Ekspozycj n tlenek węgl Uwg! Groź ztruci tlenkiem węgl Nie przeywć w poliżu elementów ukłdu wydechowego Włściw wentylcj Sł wentylcj Podstwow osług łodzi Przechowywnie w niskich temperturch (temperturch ujemnych), przechowywnie sezonowe i przechowywnie przez dłuższy okres Korek spustowy i pomp zęzow Ochron ludzi znjdujących się w wodzie W trkcie ruchu łodzi W nieruchomej łodzi Skoki przez fle i kilwter Zderzeni z oiektmi pod wodą Ochron npędu Zeus n wypdek zderzeni Regulcj npędu Zeus...31 Czynniki wpływjące n eksplotcję łodzi Rozłożenie ciężru (psżerowie i łdunek) wewnątrz łodzi Dno łodzi...31 Kwitcj Zsysnie powietrz do śruy npędowej...31 Wyór śruy npędowej Początek eksplotcji Okres docierni (przekłdnie nowe lu wymienione) Wyłącznik regultor npięci prądu stłego, jeśli jest w wyposżeniu Uruchminie i wyłącznie silników Uruchminie silnik przy użyciu przycisku SmrtStrt n VIP Ztrzymywnie silnik przy użyciu przycisku SmrtStrt n VIP M pol STYCZEŃ 2014 Stron i

4 Trdycyjne mnewrownie z pomocą steru i przepustnicy Ay mnewrowć łodzią n iegch przednich Ay dokonywć ostrych skrętów przy młej prędkości Ay dokonć orotu łodzi wokół włsnej osi przy młej prędkości Mnewrownie z pomocą drążk sterowniczego Zczepy trymowni Kontrol utomtyczn Kontrol ręczn...40 Używnie wyrównni zczepów trymowni Funkcje cyfrowej przepustnicy i zminy iegów (DTS) Rekcj trolingu i przepustnicy Dokownie Throttle Only (Try przepustnicy) Osług przy pomocy pojedynczej mnetki (1 Lever)...43 Synchronizcj silników Kontrol orotów silnik Cruise Przeniesienie steru Polecenie przeniesieni steru Przeniesienie steru ukłd Precision Pilot Funkcje pnelu utopilot Wymogi dotyczące ploter Ustwieni odpowiedzi Ekrn utopilot VesselView Oświetlenie pnelu utopilot Tryy utopilot Ukłd kotwicy elektronicznej Skyhook Wżne informcje dotyczące ezpieczeństw: Włącznie ukłdu Skyhook Wyłącznie ukłdu Skyhook Korzystnie z funkcji Skyhook Auto Heding (Automtyczne trzymnie kursu) Włącznie utomtycznego trzymni kursu Regulcj kursu przy użyciu przycisków skrętu lu drążk sterowniczego Wznowienie trzymni kursu Wyłącznie utomtycznego trzymni kursu Trck Wypoint (Podążnie po punktch orientcyjnych) Włącznie tryu podążni po punktch orientcyjnych Wyłącznie tryu podążni po punktch orientcyjnych Przyciski skrętów w tryie podążni po punktch orientcyjnych Przycisk Auto Heding w tryie podążni po punktch orientcyjnych Wykonnie skrętu po dotrciu do punktu orientcyjnego Wypoint Sequence (Sekwencj punktów orientcyjnych)...55 Cruise Control (Kontrol szykości żeglugi) Procedury zleżne Sterownie Metod lterntywn w sytucji wryjnej Używnie wyłącznie lewego silnik Zmin iegów zleceni wryjne Sterownie i trymownie osług mnuln Procedur postępowni w przypdku zlokowni zworu regulcyjnego ukłdu sterowni Procedur postępowni w przypdku zlokowni zworu sterowni trymem Przegląd n zkończenie pierwszego sezonu Rozdził 4 - Dne techniczne Smr przekłdni npędu Przekłdni Olej do siłownik ukłdu sterowego i trymu Ztwierdzone fry Ztwierdzone smry Rozdził 5 - Konserwcj Odpowiedzilność z produkt Oowiązki włściciel i użytkownik Odpowiedzilność sprzedwcy Sugestie dotyczące konserwcji smodzielnej Ogóln kontrol zespołu npędowego Umiejscowienie punktów serwisowych npędu Sterurt Bkurt Wierzch Ziornik ndmirowy Hrmonogrm konserwcji Zstosownie Konserwcj rutynow Konserwcje plnowe Kontrol nod protektorowych npędu Zeus Osłon npędu, jeśli jest w wyposżeniu Demontż osłony npędu Czyszczenie i sprwdznie osłony npędu Montż osłony npędu Smr przekłdni npędu Smrownie przekłdni npędu Kontrol Dolewnie Wymin oleju przekłdniowego Łódź n wodzie Łódź n lądzie...77 Siłownik ukłdu sterowego i trym Olej hydruliczny Siłownik ukłdu sterowego i trym Ziornik oleju hydrulicznego Kontrol Dolewnie Olej przekłdniowy i filtr Sprwdzenie poziomu oleju przekłdniowego Dolewnie Wymin Ukłd wody morskiej Opróżninie ukłdu wody morskiej Łódź n lądzie...87 Łódź n wodzie Kontrol punktów pooru wody morskiej n npędzie Płuknie ukłdu wody morskiej Akumultor Ukłd elektryczny Stron ii 90-8M pol STYCZEŃ 2014

5 Ukłd chłodzeni i emisji splin Smrownie Sprężyn włu npędowego Przeguy Crdn włu npędowego...94 Wł śruy npędowej Korozj i ochron ntykorozyjn...96 Przyczyny korozji Ochron ntykorozyjn...96 Teori prcy MerCthode Anody i system MerCthode Kel elektrody porównwczej zespół MerCthode Anod zespołu MerCthode Kontrol Wymin Anod zczepu trymowni Kontrol Wymin Owody ciągłe Zpoiegnie korozji Mlownie łodzi Środki ostrożności podczs myci wodą pod ciśnieniem Śruy npędowe Demontż śru npędowych Nprw śruy npędowej Montż śruy npędowej Rozdził 6 - Przechowywnie Opisy przechowywni Przechowywnie npędu Przechowywnie w niskich temperturch (temperturch poniżej zer) Instrukcje dotyczące przechowywni sezonowego i przez dłuższy okres czsu Przechowywnie kumultor Ponowne przekznie do eksplotcji Silnik Npęd Zespół npędowy Rozdził 7 - Rozwiązywnie prolemów Dignostyk prolemów w ukłdch pliwowych sterownych elektronicznie Przewody elektryczne Tele rozwiązywni prolemów Rozwiązywnie prolemów związnych z silnikiem Njpierw nleży sprwdzić wskzni VesselView Złe osiągi Drążek sterowniczy Elektroniczne zdlne sterownie (ERC) Ukłd sterowni Zczepy trymowni Rekcj łodzi Akumultor nie jest łdowny Wskźniki i oprzyrządownie Izoltor glwniczny Rozdził 8 - Pomoc dl klientów Pomoc serwisow Loklny punkt serwisowy Serwis poz miejscem zmieszkni Skrdziony zespół npędowy Zleceni w przypdku ztopieni silnik Części zmienne Zpytni dotyczące części i kcesoriów Rozwiązywnie prolemów Informcje kontktowe Dziłu osługi klient firmy Mercury Mrine Litertur serwisow dl włściciel W języku ngielskim W innych językch Zmwinie litertury Stny Zjednoczone i Knd Poz terytorium USA i Kndy Rozdził 9 - Dzienniku konserwcji Dzienniku konserwcji Rozdził 10 - Informcje przed przekzniem Informcje przed przekzniem Delersk list kontroln przed dostwą produktów Zeus (przed dostrczeniem do klient) Przed uruchomieniem stcyjk wyłączon Przed uruchomieniem stcyjk włączon Prc silników w doku Pró nwodn Po teście w wodzie Skyhook (jeśli jest n wyposżeniu) M pol STYCZEŃ 2014 Stron iii

6 Stron iv 90-8M pol STYCZEŃ 2014

7 Spis treści Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji 1 Informcje n temt gwrncji... 2 Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie... 2 Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy...2 Zsdy gwrncji modele Zeus... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem... 2 Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego... 4 Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją... 6 Przekznie gwrncji... 7 Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi... 7 Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii... 7 Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii M pol STYCZEŃ 2014 Stron 1

8 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Informcje n temt gwrncji Rejestrcj gwrncji w USA i Kndzie Informcje n temt wrunków gwrncji oowiązujących poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą udzieli loklny dystryutor. 1. Użytkownik może zktulizowć znjdujące się rchiwum Mercury Mrine dne dresowe w dowolnym czsie, tkże w momencie zgłszni roszczeni gwrncyjnego telefonicznie, listownie lu fksem z podniem nzwisk, strego dresu, nowego dresu i numeru seryjnego silnik. Informcje te nleży przekzć do wydziłu gwrncyjnego firmy Mercury Mrine (dres poniżej). Zminy tych informcji może również dokonć Pństw deler. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją oowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych n terytorium Stnów Zjednoczonych, n wypdek gdyy zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej ezpieczeństw łodzi. 2. Produkt musi yć zrejestrowny w Mercury Mrine, y zostł ojęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist przesłć go do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, poczty e-mil lu listownie. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. Gwrncj nie ędzie oowiązywć, dopóki produkt nie zostnie zrejestrowny w Mercury Mrine. Rejestrcj gwrncji poz terytorium USA i Kndy 1. Deler sprzedjący produkt powinien wypełnić Krtę rejestrcji gwrncji i przesłć ją pocztą do dystryutor lu centrum serwisowego Mrine Power odpowiedzilnego z dministrownie rejestrcjmi i roszczenimi gwrncyjnymi w dnym oszrze. 2. N Krcie rejestrcji gwrncji podne jest nzwisko i dres włściciel, model produktu i numery seryjne, dt sprzedży, zstosownie produktu orz numer identyfikcyjny, nzw i dres dystryutor orz deler. Dystryutor lu deler poświdcz tkże, że zkupiliście Pństwo produkt i jesteście jego użytkownikiem. 3. Kopi formulrz rejestrcji Krty gwrncyjnej, zwn Kopią Nywcy, musi zostć przekzn Pństwu zrz po wypełnieniu formulrz przez dystryutor lu deler. N formulrzu tym podny jest fryczny numer rejestrcyjny produktu; formulrz nleży zchowć n wypdek, gdyy okzł się potrzeny w przyszłości. Gdyy pojwił się konieczność dokonni nprw produktu w okresie oowiązywni gwrncji, deler może poprosić Pństw o okznie Krty gwrncyjnej w celu sprwdzeni dty zkupu i wykorzystni informcji w niej zwrtej do sporządzeni formulrz reklmcji. 4. W niektórych krjch iuro serwisowe Mrine Power wystwi dl Pństw w ciągu 30 dni stłą (plstikową) Krtę gwrncyjną po otrzymniu kopii formulrz rejestrcji krty gwrncyjnej od dystryutor lu deler. Po otrzymniu plstikowej Krty gwrncyjnej, możn wyrzucić kopię nywcy, którą otrzymli Pństwo od dystryutor lu deler przy zkupie produktu. Proszę zpytć dystryutor lu deler, czy są Pństwo ojęci progrmem wydwni plstikowych Krt gwrncyjnych. 5. Więcej informcji n temt rejestrcji Krty gwrncyjnej orz relizcji reklmcji znjdą Pństwo w dokumencie Gwrncje międzynrodowe. Ptrz Spis treści. WAŻNE: W niektórych krjch przepisy prw wymgją, y listy rejestrcyjne yły przechowywne przez frykę i delerów. Prgniemy, y wszystkie produkty zostły zrejestrowne w fryce, n wypdek, gdyy kiedykolwiek zistnił konieczność skontktowni się z Pństwem. Autoryzowny przez Mercury Mrine deler lu dystryutor powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji ntychmist i przesłć kopię do Międzynrodowego Biur Serwisowego Mrine Power w Pństw krju. Zsdy gwrncji modele Zeus Ogrniczon gwrncj silników Zeus do użytku rekrecyjnego z dużym ociążeniem PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe silniki/zespoły npędowe Zeus (Produkt) ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu produktu przeznczonego do celów rekrecyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Użycie produktu w celch komercyjnych powoduje uniewżnienie gwrncji. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lu wymin części lo wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu trwni gwrncji. Oowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim zrejestrowniu produktu. Stron M pol STYCZEŃ 2014

9 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji DWULETNIA GWARANCJA OGRANICZONA ZAKRES GWARANCJI OGRANICZONEJ: Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Ktegori gwrncji Miesiące Godziny Części i roocizn Koszty podróży Ogrniczon gwrncj przy ezpiecznej jeździe Tk Tk Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów Tk Tk GWARANCJA OGRANICZONA GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW: Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów wchodzi w życie po upłynięciu wżności ogrniczonej gwrncji dl npędu podstwowego. Ogrniczon gwrncj n npęd podstwowy oowiązuje przez 24 miesiące lu 1000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Ogrniczon gwrncj n główne podzespoły oejmuje usterki nstępujących części npędu lu odlewów w ciągu 48 miesięcy lu 2000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej: Gwrncj ogrniczon głównych podzespołów Oudow przekłdni Mrine Odlew oudowy przekłdni Mrine ze ziornikiem ndmirowym Odlew oudowy siłownik ukłdu sterowego Odlew sekcji środkowej npędu Odlew dolnej oudowy przekłdni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Odlew zczepu trymowni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Odlew gnizd łożysk (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Wł npędowy (z wyłączeniem przeguów Crdn) UWAGA: Wł npędowy spełnijący wrunki roszczeni gwrncyjnego musi yć dostrczony producentowi łodzi przez firmę Mercury Mrine. Wł pośredni (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) Pierścienie zciskowe Skeg (płetw denn) (uszkodzeni n skutek zderzeni z oiektem znurzonym nie są ojęte gwrncją) DUŻA MOC WYJŚCIOWA: Duż moc wyjściow służy do prcy przy zmiennym ociążeniu, gdzie eksplotcj z pełną mocą ogrniczon jest do jednej (1) godziny n kżde osiem (8) godzin dziłni. Prc ze zmniejszoną mocą (7 z 8 godzin, podczs których silnik nie prcuje z pełną mocą) musi odywć się z prędkością rejsową lu poniżej tej prędkości. Prędkość rejsow zleżn jest od mksymlnej wrtości znmionowej orotów n minutę silnik (or./min): Wrtość znmionow orotów n minutę silnik przy pełnej mocy (pełn moc jest definiown jko oroty n minutę przekrczjące oroty dl prędkości rejsowej) Prędkość rejsow Redukcj od wrtości znmionowej orotów n minutę silnik or./min. 200 or./min or./min. 300 or./min or./min. 400 or./min WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu Produktu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni przy rejestrcji gwrncyjnej nieprwdziwych informcji dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego zrejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji osługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. UWAGA: Wniosek dotyczący Produktu musi zostć rozptrzony i ztwierdzony przez firmę Mercury Mrine. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Roszczeni gwrncyjne nleży kierowć do utoryzownej stcji nprwczej firmy Mercury Mrine. Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 3

10 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Podnie niedokłdnych dnych gwrncyjnych podczs rejestrcji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które doprowdziły do uszkodzeni Produktu Mercury Osług z użyciem olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Uszkodzeni Produktu wynikjące ze zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego, spowodowne przez zlokownie ukłdu chłodzeni przez ciło oce Wykorzystnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch, nwet przez wcześniejszego włściciel Produktu, powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ogrniczon gwrncj silników Zeus do przerywnego użytku komercyjnego PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe zespoły npędowe Zeus (Produkt) ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przez klient detlicznego w celch przerywnego użytku komercyjnego lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Niniejsz ogrniczon gwrncj oowiązuje przez 24 miesiące lu 3000 godzin użytkowni, w zleżności od tego, co nstąpi wcześniej. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. Niewykorzystny okres gwrncji nie może zostć przeniesiony. PRZERYWANY UŻYTEK KOMERCYJNY: Przerywny użytek komercyjny m zstosownie do prcy przy zmiennym ociążeniu, gdzie eksplotcj z pełną mocą ogrniczon jest do dwóch (2) godzin n kżde osiem (8) godzin dziłni. Prc ze zmniejszoną mocą (6 z 8 godzin, podczs których silnik nie prcuje z pełną mocą) musi odywć się z prędkością rejsową lu poniżej tej prędkości. Prędkość rejsow zleżn jest od mksymlnej wrtości znmionowej orotów n minutę silnik (or./min): Stron M pol STYCZEŃ 2014

11 Wrtość znmionow orotów n minutę silnik przy pełnej mocy (pełn moc jest definiown jko oroty n minutę przekrczjące oroty dl prędkości rejsowej) Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Prędkość rejsow Redukcj od wrtości znmionowej orotów n minutę silnik or./min. 200 or./min or./min. 300 or./min or./min. 400 or./min Użytkownie komercyjne ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Eksplotcj Produktu przekrczjąc specyfikcję przerywnego użytkowni komercyjnego ędzie nruszeniem gwrncji. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu Produktu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji osługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. UWAGA: Wniosek dotyczący Produktu musi zostć rozptrzony i ztwierdzony przez firmę Mercury Mrine. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Roszczeni gwrncyjne nleży kierowć do utoryzownej stcji nprwczej firmy Mercury Mrine. Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Podnie niedokłdnych dnych gwrncyjnych podczs rejestrcji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które doprowdziły do uszkodzeni Produktu Mercury Osług z użyciem olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Uszkodzeni Produktu wynikjące ze zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego, spowodowne przez zlokownie ukłdu chłodzeni przez ciło oce 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 5

12 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Wykorzystnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch, nwet przez wcześniejszego włściciel Produktu, powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Gwrncj ogrniczon npędu Zeus n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje,że kżdy nowy (do użytku niekomercyjnego) zespół npędowy Zeus (Produkt) nie ulegnie uszkodzeniu ezpośrednio w wyniku korozji przez okres czsu określony poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsz gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez 36 miesięcy lu 1500 godzin od dty pierwszego zkupu Produktu lu od dty rozpoczęci używni Produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie ędzie miło miejsce wcześniej. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. Oowiązując ndl gwrncj może zostć przeniesion n kolejnego nywcę po odpowiedniej rejestrcji produktu. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpoiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, ez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczer i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej Gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy części dotkniętej korozją, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji Produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury Mrine w celu dokonni nprw. Jeśli nywc nie może dostrczyć Produktu do tkiego deler, powinien o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury Mrine. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nywc pokryw wszystkie powiązne koszty trnsportu i/lu podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest ojęt niniejszą gwrncją, nywc pokryw koszty roocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Stron M pol STYCZEŃ 2014

13 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz ogrniczon gwrncj nie oejmuje korozji instlcji elektrycznej; korozji pouderzeniowej; korozji powodującej wyłącznie uszkodzeni kosmetyczne; nieprwidłowego zstosowni lu osługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowni; uszkodzeń spowodownych przez skorupiki i nrośle; produktów nytych z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupione przez nywcę); stosowni w celch komercyjnych, uszkodzeń spowodownych korozją w wyniku łędnego zstosowni fr (dopuszczlne stosownie fr opisno w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji). Cel komercyjny ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ. DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Przekznie gwrncji Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nywcy, który jednk ędzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Ay przekzć gwrncję kolejnemu nywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lu fksem kopię ktu kupn lu umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W Stnch Zjednoczonych i Kndzie nleży wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji firm Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest ezpłtn. W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży się skontktowć z dystryutorem w dnym krju lu njliższym iurem Mrine Power Service Center. Polityk gwrncyjn Austrli i Now Zelndi Ogrniczon gwrncj Zeus zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii Niniejszej Ogrniczonej gwrncji udziel Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN , Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175; Austrli (telefon: (61) (3) ) e-mil: PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że nowe produkty ędą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. Świdczeni gwrncyjne przysługują konsumentowi oprócz innych prw i środków zrdczych przysługujących konsumentowi n mocy przepisów prw w stosunku do towrów lu usług, których dotyczy gwrncj. GWARANCJE NA MOCY AUSTRALIJSKIEGO PRAWA KONSUMENTA Nsze towry są ojęte gwrncjmi, które nie mogą zostć wykluczone n mocy ustrlijskiego prw konsumenckiego. Nywc m prwo do wyminy lu zwrotu w przypdku powżnej wrii orz do odszkodowni z inne zsdne przewidywlne strty lu uszkodzeni. Nywc m również prwo domgć się nprwy lu wyminy towru w przypdku, gdy towr nie odzncz się kceptowlną jkością, wri nie m chrkteru powżnej wrii. OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI: Użytkownik jest upowżniony do skłdni roszczeni w rmch tej Ogrniczonej gwrncji w przypdku usterek, które wystąpią w okresie jej oowiązywni. Zo. Zsdy gwrncji modele Zeus dotyczące okresu gwrncyjnego określonego przez typ użytkowni. Roszczenie gwrncyjne musi zostć przez ns otrzymne przed zkończeniem okresu gwrncyjnego. 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 7

14 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji OKRES GWARANCJI DLA SILNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW REKREACYJNYCH: Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przeznczonego do celów rekrecyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni ogrniczonej gwrncji. Okres gwrncyjny jest określny przez model ojęty gwrncją. Ay sprwdzić podstwowy okres gwrncyjny, nleży odnieść się do modelu. OKRES GWARANCJI DLA SILNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW KOMERCYJNYCH Okres gwrncji rozpoczyn się od dty zkupu Produktu przez klient detlicznego w celch komercyjnych lu od dty rozpoczęci eksplotcji Produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Klienci dokonujący zkupu w celch komercyjnych otrzymują gwrncję n jeden (1) rok licząc od dty pierwszego zkupu lu do momentu, gdy czs użytkowni łodzi wyniesie 500 godzin, zleżnie od tego, któr z dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z Produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lu jkiekolwiek inne korzystnie z Produktu, które przynosi dochód, przez cły okres oowiązywni gwrncji, nwet jeśli Produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lu wymin części lu wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu oowiązywni gwrncji. PRZEKAZANIE GWARANCJI: Oowiązując ndl gwrncj może zostć scedown n kolejnego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych po odpowiednim zrejestrowniu Produktu. Niewykorzystn część okresu oowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj przestje oowiązywć w przypdku nyci Produktu w jeden z poniższych sposoów: Zkup od firmy uezpieczeniowej, któr uzyskł Produkt w wyniku roszczeni uezpieczeniowego Zkup z odzysku" (ze złomowisk) Ponowne nycie od klient detlicznego Zkup podczs ukcji WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Niniejsz Ogrniczon gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystryucji Produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji Produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni przy rejestrcji gwrncyjnej nieprwdziwych informcji dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego zrejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży przeprowdzć rutynową konserwcję zgodnie z hrmonogrmem zwrtym w Instrukcji osługi, konserwcji i gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne oowiązki przedsięiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej Ogrniczonej Gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lu tkich części n nowe lu regenerowne części posidjące protę Mercury Mrine, lo do zwrotu ceny zkupu Produktu Mercury Mrine. Firm Mercury Mrine zstrzeg soie prwo do ulepszni lu modyfikcji produktów co pewien czs, le nie nkłd to n przedsięiorstwo oowiązku modyfikcji produktów wytworzonych wcześniej. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury Mrine wykonnie nprwy i zpewnić dostęp do Produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji Produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury Mrine w celu dokonni nprw. Wykz delerów wrz z ich dnymi kontktowymi znjduje się n stronie internetowej Jeśli nywc nie może dostrczyć Produktu do tkiego deler, powinien wysłć pisemnie zwidomienie do firmy Mercury Mrine n dres podny powyżej. Mercury Mrine zorgnizuje wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. Niniejsz Ogrniczon Gwrncj nie oejmuje zwrotu n rzecz nywcy żdnych związnych z tym kosztów trnsportu i podróży. Jeśli świdczon usług nie jest ojęt niniejszą ogrniczoną gwrncją, nywc poniesie wszelkie powiązne koszty roocizny i koszty mteriłowe orz inne koszty powiązne z tą usług, pod wrunkiem że konsument nie zostnie zoowiązny do dokonni zpłty w miejscu świdczeni usługi w celu nprwy usterki gwrncji kceptowlnej jkości, który jest wiążąc dl firmy Mercury Mrine stosownie do ustwy o prwch konsument Austrlii. Nywc nie ędzie wysyłł Produktu ni jego części ezpośrednio do firmy Mercury Mrine, chy że n jej prośę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni w rmch niniejszej Ogrniczonej Gwrncji. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Elementy, których nie oejmuje niniejsz ogrniczon gwrncj: Osług łodzi z ndmiernym przegłęieniem silnik Elementy konserwcji rutynowej Regulcje Normlne zużycie eksplotcyjne Uszkodzeń wynikjących z: Nieprwidłowego użyci Nieprwidłowe użycie Używnie śruy npędowej lu przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie orotów. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Stron M pol STYCZEŃ 2014

15 Rozdził 1 - Informcje n temt gwrncji Eksplotcj Produktu w sposó niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o osłudze/cyklu rooczym w Instrukcji osługi i konserwcji silnik orz instrukcji dotyczącej gwrncji. Zniednie Wypdek Ztopienie Nieprwidłow instlcj (specyfikcje i techniki umożliwijące prwidłową instlcję przedstwiono w instrukcji instlcji Produktu) Nieprwidłowy serwis Użycie kcesoriów lu części niewyprodukownych ni niesprzedwnych przez Mercury Mrine, które spowodowły uszkodzeni Produktu Mercury Wirniki i tuleje pomp strumieniowych Usterki n skutek użyci pliw, olejów lu środków smrnych nieodpowiednich dl tego Produktu. Odpowiednie informcje zwier Instrukcj osługi, konserwcji i gwrncji. Modyfikcj lu wymontowywnie części Dostnie się wody do silnik przez wlew pliw, wlot powietrz lu ukłd wydechowy lu uszkodzenie Produktu n skutek zyt niskiego poziomu płynu chłodzącego spowodownego przez zlokownie ukłdu chłodzeni Uruchminie silnik po wyjęciu z wody Zmocownie silnik zyt wysoko n pwęży Używnie Produktu w wyścigch motorowych lu innego rodzju zwodch lo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie tej ogrniczonej gwrncji. Ogrniczon gwrncj nie oejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, uezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lu jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lu wtórnymi. Ogrniczon gwrncj nie oejmuje tkże wydtków związnych z demontżem lu wyminą przegród łodzi lu innych elementów w celu uzyskni dostępu do Produktu. Żdn oso prywtn ni prwn łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących Produktu innych niż zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym. Jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie ędą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. KOSZT ZGŁOSZENIA ROSZCZEŃ NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI W rmch niniejszej Ogrniczonej Gwrncji nie są pokrywne żdne koszty, jkie nywc może ponieść w związku ze zgłoszeniem roszczeni gwrncyjnego. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA DOROZUMIANE GWARANCJE ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ZA WYJĄTKIEM STOSOWNYCH GWARANCJI I INNYCH PRAW I ŚRODKÓW ZARADCZYCH, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ KLIENTOWI ZGODNIE Z AUSTRALIJSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM LUB INNYMI PRZEPISAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO DANYCH WYROBÓW, SĄ W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZONE. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Przeniesienie gwrncji zsdy oowiązujące n terytorium Austrlii i Nowej Zelndii Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nywcy, który jednk ędzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Ay przekzć gwrncję kolejnemu nywcy, do Dziłu Rejestrcji Gwrncji firmy Mercury Mrine nleży wysłć pocztą lu fksem kopię Aktu Kupn lu Umowy o Zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer identyfikcyjny kdłu (HIN). W Austrlii i Nowej Zelndii nleży wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment Brunswick Asi Pcific Group Privte Bg 1420 Dndenong South, Victori 3164 Austrli Po rozptrzeniu dokumentów dotyczących przekzni gwrncji firm Mercury Mrine prześle pocztą nowemu włścicielowi potwierdzenie rejestrcji. Usług t jest ezpłtn. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine lu wysyłjąc do Dziłu Rejestrcji Gwrncji Mercury Mrine list lo fks, w którym nleży podć swoje imię i nzwisko, stry i nowy dres orz numer identyfikcyjny kdłu (HIN). 90-8M pol STYCZEŃ 2014 Stron 9

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z informtyki w II Liceum Ogólnoksztłcącym w Snoku Podręczniki: Informtyk Europejczyk. Podręcznik dl szkół pndgimnzjlnych. Zkres podstwowy ( Nr dopuszczeni 556/202)

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo