Sympozjum Trwałość Budowli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sympozjum Trwałość Budowli"

Transkrypt

1 Sympozjum Trwałość Budowli Andrzej ownuk ROJEKTOWANIE UKŁADÓW Z NIEEWNYMI ARAMETRAMI Zakład Mechaniki Teoretycznej olitechnika Śląska URL:

2 Wytrzymałość betonu Neville A.M., Właściwości betonu. olski Cement Sp. z o.o., Kraków 2000

3

4 Niepewności parametrów mają szczególnie duże znaczenie w następujących przypadkach: - obliczanie konstrukcji murowych; - mechanice gruntów; - mechanice konstrukcji kompozytowych; - ekspertyzach istniejących obiektów szczególnie konstrukcji zabytkowych; - określanie wartości obciążeń np.: a) mosty b) tunele c) obciążenia nawierzchni drogowych

5 Metody modelowania niepewności - metody półprobabilistyczne (wykorzystanie współczynników bezpieczeństwa) σ0 σmax γ lub g(, γ) σ max 0 - metody probabilistyczne lub ( g( x) 0) R ( σ max σ0) R 0 rzykład funkcji granicznej dla problemu rozciągania prętów g(x) = σ 0 A 0

6 Wady metod półprobabilistycznych: - mała dokładność; - wartości współczynników bezpieczeństwa trudno ustalić na drodze eksperymentalnej. Wady metod probabilistycznych: - brak odpowiednich danych doświadczalnych (konstrukcje zabytkowe); - zbyt mała liczba pomiarów uniemożliwia zastosowanie tych metod (koszty przeprowadzania pomiarów); - idealizacja rzeczywistych procesów fizycznych poprzez zastosowanie rozkładu normalnego; - brak losowego charakteru niektórych zjawisk (konstrukcje budowlane są bardzo często jednostkowe); - krytyka teorii prawdopodobieństwa (nie da się jej zweryfikować w sposób ścisły, ponieważ nie można wykonać nieskończonej ilości pomiarów);

7 odstawowe założenia procesu modelowania niepewności parametrów konstrukcji budowlanych Istniejące teorie naukowe nie opisują dokładnie rzeczywistego zachwiania się konstrukcji. (zwykle dokładność ta jest wystarczająca dla celów inżynierskich) Każdy parametr konstrukcji budowlanej znany jest tylko z pewną dokładnością W niektórych przypadkach wpływ niepewności parametrów jest na tyle duży, iż nie może zostać pominięty podczas obliczeń wytrzymałościowych. Sam proces wykonywania obliczeń jest źródłem błędów (np. błędy zaokrągleń, linearyzacja itp.)

8 Identyfikacja parametrów przedziałowych rzypadek I Dostępne informacje Dane doświadczalne X ω ). ( i rocedura obliczeń Ustalamy poziom ufności α [0, 1]. + rzedział x = [ x, x ] ustalamy tak, aby ( X x) α + 1- α ( X x ) = ( X x ) = 2 Jeśli nie można założyć, że wszystkie pomiary są jednakowo prawdopodobne 1 tzn. ( { ω i }) =, to przyjmujemy, N + że ({ ω i }) [, ] i wykorzystujemy koncepcję dolnego prawdopodobieństwa: ( X x) α

9 rzypadek II Dostępne informacje 1) Dane doświadczalne X ( ω i ). Mała liczba pomiarów. 2) Informacje na temat zachowania podobnych konstrukcji. rocedura obliczeń + x = min X ), x = max X ) 0 ( ωi i 0 ( ωi i rzedział x otrzymujemy w wyniku oszacowania ekstremalnych wartości parametrów układu mechanicznego na podstawie przedziału x 0 oraz wiedzy o zachowaniu się podobnych konstrukcji.

10 rzypadek III Dostępne informacje Informacje na temat zachowania podobnych konstrukcji. rocedura obliczeń rzedział x otrzymujemy w wyniku oszacowania ekstremalnych wartości parametrów układu mechanicznego na podstawie wiedzy o zachowaniu się podobnych konstrukcji. Uwaga Metoda ta może zostać wykorzystana jeśli podobne konstrukcje zachowują się podobnie (z pewną zadaną dokładnością).

11 rojektowanie konstrukcji z przedziałowymi parametrami Niech bezpieczeństwo układu daje się opisać przy wykorzystaniu pewnej funkcji granicznej y = g( x, h) oraz wektor parametrów h jest dany z dokładnością do wektora przedziałów h. rojektowany parametr x obliczamy na podstawie następującej relacji x = { x : g( x, h) 0, h h} Dla porównania w metodzie półprobablistycznej przyjmujemy: x = { x : g( x, h0,γ) 0} W teorii prawdopodobieństwa przyjmujemy: x = { x : ( g( x, h) 0) R0}

12 orównanie różnych metod projektowania. A - projektowany parametr parametr niepewny Metoda półprobabilistyczna γ F g( A,, γ) = σ0 A γ F A { A: σ0 0} A Metoda probabilistyczna g( A,) = σ 0 A 0 A { A: σ0 R0} A Zastosowanie parametrów przedziałowych g( A,) = σ 0 A A { A: σ0 0, } A

13 Związek metody parametrów przedziałowych z metodą półprobabilistyczną Metoda półprobabilistyczna [0, γ F ] γ F γ sup A sup{ A: σ0 0} = A σ = F 0 sup A = Metoda przedziałowa + = [, ] sup{ A: σ 0, A 0 } = σ + 0 orównując wyniki otrzymujemy γ F = + Wniosek W przypadku problemu rozciągania prętów metoda półprobabilistyczna daje identyczne wyniki jak metoda parametrów przedziałowych.

14 Wniosek 2 Metoda przedziałowa daje wyniki identyczne jak metoda półprobabilistyczna w przypadku, gdy zależność pomiędzy projektowanym parametrem oraz parametrem niepewnym jest monotoniczna. Warunek ten jest spełniony dla większości metod obliczeniowych wykorzystywanych w mechanice konstrukcji, gdy niepewności parametrów są dostatecznie małe. Wniosek 3 Obecne stosowane normy projektowania wykorzystują przedziałowy model niepewności oraz zakładają monotoniczną zależność pomiędzy projektowanym parametrem i parametrem niepewnym.

15 Wniosek 4 W przypadku, gdy nie potrafimy określić probabilistycznych charakterystyk parametrów konstrukcji należy zastosować metodę półprobabilistyczną zamiast probabilistycznej. Zatem w pewnych przypadkach tradycyjne metody projektowania umożliwiają lepszy opis niepewności niż metody probabilistyczne. Metoda przedziałowa umożliwia wykorzystanie istniejących współczynników bezpieczeństwa w obliczeniach wykonywanych przy wykorzystaniu komputerowych metod mechaniki ciał stałych.

16 rzyjmujemy wtedy h [0, h h ] 0 γ h 0 - wartość charakterystyczna parametru h h0 γ h - wartość obliczeniowa parametru h rojektowany parametr x można obliczyć na podstawie jednego z dwóch następujących warunków. sup{ x : inf { x : g( x,h g( x,h 0 1,..., hm ) 0, hi [0, hi γh i lub ) 0, 0 1,..., hm hi [0, hi γh i ]} ]} rzykład σ 0 [0, σ0 γc] = σ0, [0, 0 γ f ] = sup A = sup{ A: σ0 0,, σ0 σ0} A

17 odejście takie umożliwia uwzględnianie parametrów losowych oraz przedziałowych równocześnie. Niech Y będzie wektorem losowym oraz h wektorem parametrów przedziałowych. rojektowany parametr x należy do następującego przedziału lub x f 0 = { x : ( g( x, Y, h) < 0) <, h h} x = { x : fy( y)dy < f { y: g( x, y, h) < 0, h h} W zależności od charakteru parametru do obliczeń przyjmujemy inf x lub sup x. 0 }

18 W przypadku, gdy pomiary są przedziałami liczbowymi lub pomiary nie są otrzymywane z jednakowym prawdopodobieństwem wykorzystujemy koncepcję górnego i dolnego prawdopodobieństwa. rezentowany algorytm można uogólnić na przypadek, gdy parametry modelowane są przy wykorzystaniu liczb rozmytych. µ F µ F (x)

19 Wnioski Modelowanie niepewności parametrów ma szczególnie duże znaczenie w konstrukcjach murowych, kompozytowych, zabytkowych, geomechanice oraz biomechanice. rzedziałowe parametry można otrzymać na drodze eksperymentalnej. Najlepiej przy wykorzystaniu koncepcji górnego i dolnego prawdopodobieństwa. Metoda półprobabilistyczna daje identyczne wyniki jak algorytm oparty na parametrach przedziałowych. Wykorzystując prezentowaną metodologię można uogólnić istniejące współczynniki bezpieczeństwa na przypadek projektowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. rezentowany algorytm umożliwia projektowanie układów o parametrach losowych oraz przedziałowych.

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRACE IPPT IFTR REPORTS 2/2010 Rafał Stocki ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY

PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY Andrzej Tadeusz Bukat, Antonio Nobili ENEA, ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L ENERGIA E L AMBIENTE Casaccia - Włochy W pracy omówiono niektóre problemy

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Sobieraja pt. Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi I wielousługowymi źródłami ruchu.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Sobieraja pt. Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi I wielousługowymi źródłami ruchu. prof. dr hab. inż. Adam Grzech Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław e-mail: Adam.Grzech@pwr.wroc.pl Wrocław, 30 września 2014 roku Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice

Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka. Metody Komputerowe w Technice Opole, dn. 17 grudnia 2006 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek: Informatyka Metody Komputerowe w Technice Temat: Generatory liczb losowych algorytmy z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

przykładowe realizacje w Polsce

przykładowe realizacje w Polsce Systemy monitorowania mostów przykładowe realizacje w Polsce Rafał Sieńko Politechnika Krakowska System monitoringu projektowany jest indywidualnie dla każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Metody symulacji komputerowej

Metody symulacji komputerowej Wydział Odlewnictwa AGH Wirtualizacja technologii odlewniczych Metody symulacji Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Treść wykładu Co to jest symulacja Zalety i wady symulacji Przebieg symulacji

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja,

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja, Archs Wiki Niezawodność systemów konstrukcyjnych Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej szeregowej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β dla różnych rozkładów

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY SZEREGOWANIA ZADAŃ

ALGORYTMY SZEREGOWANIA ZADAŃ ALGORYTMY SZEREGOWANIA ZADAŃ Czesław Smutnicki Wzrost liczby absolwentów w Politechnice Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Błażej Miasojedow Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo rozprawa doktorska Promotor rozprawy

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Rozprawa doktorska MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZEZ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU CIAŁ CHROPOWATYCH W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ mgr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska

Niepewność w wiedzy. Agnieszka Nowak - Brzezińska Realizacja niepewności wiedzy w systemach ekspertowych Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, ul. Będzinska 39, Sosnowiec, Polska Tel (32) 2 918 381, Fax (32) 2 918 283 21 czerwca 2010 Table of contents

Bardziej szczegółowo

Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych.

Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych. Filtr Kalmana - zastosowania w prostych układach sensorycznych. Jan Kędzierski Koło Naukowe Robotyków KoNaR. www.konar.pwr.wroc.pl 9 października 2007 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Własności KF 2 3 Statystyka

Bardziej szczegółowo