Fizyka 15 lat eksperymentów H1 i ZEUS na akceleratorze HERA (2): stany hadronowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fizyka 15 lat eksperymentów H1 i ZEUS na akceleratorze HERA (2): stany hadronowe"

Transkrypt

1 Fizyka 15 lat eksperymentów H1 i ZEUS na akceleratorze HERA (2): stany hadronowe Jan Figiel H1 proton, 920 GeV ZEUS elektron, 27.5 GeV...badamy fundamentalne cząstki i siły natury w zderzeniach e p przy najwyższych energiach oddziaływania kwarków i gluonów, weryfikujemy Model Standardowy oddziaływań elementarnych, poszukujemy nowej fizyki... 1

2 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p: Wstęp 1 HERA: e± (27.5 GeV) p (820/920/575/460 GeV) Q2 0 Q2 > 0 γ* p hadrony (quasi-) fotoprodukcja (PHP) rozpr. głęboko nieelastyczne (DIS) DIS (Model kwarków/partonów, QPM): oddział. γ* proton = suma oddział. γ* kwark/parton fragmentacja partonu hadrony = faktoryzacja twardego i miękkiego oddziaływania Struktura protonu, kwarki, gluony... Chromodynamika kwantowa (QCD) teoria oddziaływań kwarków i gluonów Q2 γ* virtuality (0 105 GeV2) s EeEp, s 300 GeV W γ* p CMS energy ( GeV) x Q2/W2 Bjorken x = fractional parton momentum in proton Breit frame y Q2/(sx) fractional energy transfer to p 2

3 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p: Wstęp 2 Układ środka masy γ* p (CMS) Układ Breita: q(γ*) = (0,0,0,Q) xf = pl/pmax, x Feynmanna y η = -ln(tan(θ/2)), (pseudo-)rapidity pt = pęd poprzeczny Układ spoczywającego protonu: warunek dyfrakcji (koherencji): długość fluktuacji (γ* dipol qq) = = 2Eγ/(mqq2 + Q2) > 1 fm x < 0.01 Na akceleratorze HERA dyfrakcja ma miejsce także przy Q2 >> 0 i stanowi ~10% widzialnego przekroju czynnego! 3

4 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p Rozkłady krotności hadronów Rozkłady inkluzywne zmiennych hadronowych Korelacje między hadronami, intermitencja, korelacje BE (L. Zawiejski - hab.) Poszukiwanie instantonów (S. Mikocki - hab.) Badania strumieni hadronowych ( jets ); wyznaczanie silnej stałej sprzężenia αs Własności strumieni i hadronów w obszarze do przodu (sąsiedztwo protonu) poszukiwanie dynamiki BFKL przy małym xbj (L. Görlich - hab.) Produkcja hadronów z ciężkimi kwarkami 4

5 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p Inkluzywne rozkłady względnego pędu z hadronów (e-p układ Breita) dn/dz ~ f(x,q2) σ(q2) D(z,Q2) gęstość partonów funkcja fragmentacji przekrój partonowy Porównanie e-p z e+e- : uniwersalność fragmentacji partonów łamanie skalowania 5

6 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p Strumienie hadronowe (jets) w DIS i PHP: Dynamika partonów Gęstości partonowe (PDFs) Silne sprzężenie α i jej zależność od skali s Struktura jetu: Róznice między jetem z kwarku, gluonu czy ciężkiego kwarku, modele fragmentacji Ogólnie pqcd OK ale obliczenia wyższych rzędów - trudne... 6

7 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p αs(mz) = ± (exp.) (skala QCD) ±0.0018(PDF) 7

8 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p Precyzyjny pomiar: Δ(exp.) 0.7 %, Δ(theory) 3.5 % (NLO, czekamy na NNLO...) 8

9 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p Dynamika kaskady partonowej przy małym xbj: szukanie sygnału ewolucji BFKL DGLAP (Dokshitzer, Gribov, Altarelli, Parisi 72-76), ewolucja w Q2, uporządkowane kt partonów BFKL (Balitsky, Fadin, Kuraev, Lipatov 76), ewolucja w xbj, uporządkowanie w x partonów CCFM (Catani, Ciafaloni, Fiorani, Marchesini 88-90), interferencja QCD uporządkowanie kątowe partonów DGLAP i BFKL opisują wzrost F2 przy x 0, Ewolucja BFKL więcej partonów o dużym pt, blisko protonu niż w ewolucji DGLAP 9

10 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p DIS: produkcja mezonów π0 o dużym pt, do przodu Rachunki analityczne i modele MC z kaskadą typu BFKL lepszy opis danych doświadczalnych J. Kwieciński + uczniowie 10

11 Produkcja hadronów w oddziaływaniach e-p DIS: produkcja strumieni hadronów do przodu MC z ewolucją BFKL lub CCFM trochę lepszy opis danych ale... Za mała energia (przestrzeń fazowa) żeby rozróżnić BFKL, DGLAP czy CCFM MC z ewolucją DGLAP 11

12 Model Regge - pomeron QCD Ekskluzywna foto- i elektroprodukcja mezonów wektorowych ρ, φ, J/Ψ, Υ (VM) Fotoprodukcja VM z dysocjacją protonu (K. Klimek - dr, D. Szuba - dr) Poszukiwanie odderonu Inkluzywna dyfrakcja dyfrakcyjne gęstości partonów (dpdfs) Semiinkluzywna dyfrakcja testy faktoryzacji QCD 12

13 Dyfrakcja w oddziaływaniach hadronów Rozpraszanie światła: dyfrakcja Fraunhofera (1/k <<R) Elastyczne rozpraszanie hadron-hadron: t = 4k2sin2(θ/2), dσ/dt ~ exp(-b t ), b = (R/2) GeV-2 13

14 Dyfrakcja w oddziaływaniach hadronów Nieelastyczna dysocjacja dyfrakcyjna hadronów warunek koherencji: ΔI = ΔQ = ΔS = 0, ΔP = (-1)J ξ = MX2/s = ΔpL/pL = 1 - x < mπ /mp = 0.15 Δη = ln(1/ξ) > 2, ( large rapidity gap, LRG ) 14

15 Dyfrakcja w oddziaływaniach hadronów Model Regge oddziaływań hadronów (1959): Analityczna struktura amplitudy hadronowej: procesy dwuciałowe: wymiana trajektorii (s ) α(t) = α0 + α' t dσ/dt ~ F(t) s2α(t) -2 = F(t) s2α(0) -2 exp(2α' log(s) t) σtot ~ sα(0) -1 Rozpraszanie elastyczne, s > 20 GeV: wymiana specjalnej trajektorii, tzw. Pomeronu IP (l. kwantowe próżni, dyfrakcja wymiana Pomeronu) uniwersalna parametryzacja tzw. miękkiego Pomeronu Donnachie Landshoff (1983): αip(t) = t QCD: Pomeron = 2 gluony (Low, Nussinow 1975) Czy Pomeron QCD jest uniwersalny? 15

16 Dyfrakcyjna produkcja mezonów wektorowych Vector Dominance Model + Regge γ*p VM p = (γ* VM) (VM p VM p) VM p VM p DL IPomeron exchange dσ/dt ~ exp(-b(w)t), b ~ Rint2 10 GeV-2 b(w) = (bvm +bp +α' ln(w 2)) ( shrinkage ) σvmp ~ W 4(α0-1)/b(W) ~ W δ, δ 0.22 Perturbacyjna QCD Large Q 2, MVM or t small qq dipol QCD Pomeron exchange: 2 gluons (colour singlet) σvmp ~ (xg(x))2 ~ W 0.7!!! b << 10 GeV-2, weak shrinkage przejście miękkie - twarde oddziaływania; laboratorium skal QCD Pomeron DL Pomeron QCD 16

17 Dyfrakcyjna produkcja mezonów wektorowych 17

18 Fotoprodukcja: zależność energetyczna: σ ~ Wδ γp γp RSS = Rybarska, Schäffer, Szczurek Im cięższy VM tym silniejsza zależność energetyczna 18

19 Foto- i elektroprodukcja VM: zależność energetyczna σ~w δ δ 4(αIP(0) - 1) VM: większa skala twardości Q2+M2 silniejszy wzrost z W, twardy Pomeron QCD miękki Pomeron Donnachie-Landshoff 19

20 Foto- i elektroprodukcja VM: różniczkowy przekrój czynny dσ/dt ~ e-b t VM: większa skala twardości Q2+M2 mniejsze nachylenie b ( ~rozmiar oddziaływania), skala Q2+M2 kontroluje rozmiar/twardość oddziaływania 20

21 Pomeron QCD =?... γ p J/ψ Y μ+ μ- Y, Duża MJ/ψ, t pqcd proton dysocjuje... Dynamika kaskady gluonowej: Dokshitzer, Gribov, Lipatov, Altarelli, Parisi (DGLAP): uporządkowanie pędów poprz. gluonów, ewolucja w Q2 Balitsky, Fadin, Kuraev, Lipatov (BFKL): brak uporządkowania pędów poprz. gluonów, ewolucja w x (1/W) dσ/dt ~ t -n wymiana 2-gluonowa σ(w) = const! wymiana drabiny gluonowej DGLAP σ(w) const(w) BFKL σ(w), W...! 21

22 γ p J/ψ Y, 50 < W < 150 GeV Model z Pomeronem BFKL najlepiej opisuje dane doświadczalne: najwyraźniejszy sygnał dynamiki BFKL na akceleratorze HERA 22

23 Dyfrakcja inkluzywna Metody selekcji: 3.3 < η < 7.5, proton tagging Large Rapidity Gap MX method ηmax < 3 23

24 Dyfrakcja inkluzywna: Udział dyfrakcji inkluzywnej spada tylko logarytmicznie z Q2 : twarda dyfrakcja 24

25 Twierdzenie o faktoryzacji QCD: dyfr. przekrój czynny dyfr. funkcja struktury dpdfs Hipoteza faktoryzacja verteksu protonowego (Regge): funkcja struktury IPomeronu MX mass of diffractive system (without p') xip = (Q2+MX2)/(Q2+W2), relative momentum IP/p β = Q2/(Q2+MX2) x/xip, relative momentum q/ip t squared 4-momentum transfer p - p' fip(xip,t) = = A(1/xIP)2α(t)-1 exp(bt) If t not measured F2IP(z,Q2) = A zb(1-z)c FD2, y < 1 (FDL = 0 at LO) reduced cross section proton vertex factorization (?): IPomeron flux (Regge form) IPomeron structure function!!! 25

26 Dyfrakcja inkluzywna: metoda LRG vs MX metoda LRG: H1 vs ZEUS 26

27 Dyfrakcja inkluzywna: H1 : σrd(3) NLO DGLAP fits (+ Regge factorisation) diffractive PDFs FIP2(z,Q2) z = fraction of parton momentum in hard scattering/ipomeron ( = β) 27

28 Test faktoryzacji: dyfrakcyjna prod. 2 jetów w DIS dpdf part) =? η zip = (Q2+MJJ2)/(Q2+MX2) (= z) H dpdf fit B lepiej opisuje dane faktoryzacja działa w DIS! 28

29 Dyfrakcja inkluzywna: σtot(γ*p) Dyfrakcja Udział dyfrakcji (ustalona MX, Q2) const(w), naturalne w modelu saturacji, K. Golec-Biernat Słaba zależność dyfrakcji inkluzywnej od energii, Pomeron QCD miękki Pomeron DL...???... 29

30 Podsumowanie HERA była maszyną QCD, Frank Wilczek (Nobel 2004): HERA ma istotny udział w weryfikacji QCD Precyzja pomiarów hadronowych lepsza niż obliczeń pqcd... Analiza materiału doświadczalnego HERA-2 ciągle trwa... Dyfrakcja renesans na akceleratorze HERA, poważne wyzwanie dla chromodynamiki kwantowej Istotny udział fizyków polskich 30

31 Dyfrakcja inkluzywna: Udział dyfrakcji inkluzywnej spada logarytmicznie z Q2 31

Rozpraszanie elektron-proton

Rozpraszanie elektron-proton Rozpraszanie elektron-proton V Badania struktury atomu - rozpraszanie Rutherforda. Rozpraszanie elastyczne elektronu na punktowym protonie. Rozpraszanie elastyczne elektronu na protonie o skończonych wymiarach.

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Grebieszkow Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zakład Fizyki Jądrowej Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów

Katarzyna Grebieszkow Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zakład Fizyki Jądrowej Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Katarzyna Grebieszkow Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zakład Fizyki Jądrowej Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Fizyka zderzeń ciężkich jonów semestr letni 2014/2015 Wykład 6 1. Zderzenia jądro+jądro

Bardziej szczegółowo

Wstęp do oddziaływań hadronów

Wstęp do oddziaływań hadronów Wstęp do oddziaływań hadronów Mariusz Przybycień Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia GórniczoHutnicza Wykład 3 M. Przybycień (WFiIS AGH) Wstęp do oddziaływań hadronów Wykład 3 1 / 16 Diaramy

Bardziej szczegółowo

im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES

im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES IPJ INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. ANDRZEJA SOŁTANA MHCTMTYT flflephblx npobhem MM.A.COJTTAHA SOLTAN INSTITUTE FOR NUCLEAR STUDIES RAPORT SINS - 2154/VI LEPI WYNIKI UZYSKANE PRZEZ DELPHI PO CZTERECH

Bardziej szczegółowo

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów.

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Robert Boniecki Nr albumu: 7683 Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Praca licencjacka na kierunku fizyka Praca

Bardziej szczegółowo

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) Zakłady: NZ11. Zakład Oddziaływań Leptonów prof. nadzw. Grażyna Nowak NZ13. Zakład Liniowego Zderzacza prof. nadzw. Leszek Zawiejski NZ14. Zakład Eksperymentu

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH"

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No 1481 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka w Krakowie RAPORT rocznr z reattzacp CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS

Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS Maciej Misiura Wydział Fizyki UW opiekun: dr Artur Kalinowski Wstęp O czym seminarium? Zmierzyliśmy energię dżetu w CMS. Jak ona ma się do energii na poziomie hadronowym? Dlaczego taki temat? Zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2008 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach SPIS TREŚCI strona Rok 2008 w Instytucie Fizyki UJK 3 Struktura instytutu 4 Działalność naukowa

Bardziej szczegółowo

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Jakub Nar ebski praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Stanis lawa G lazka w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2013 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 12 konferencji

Bardziej szczegółowo

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik nr 2a do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (file: Konecki_autoreferatPL.pdf) dr Marcin Konecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Warszawa, 30 grudnia 2014 r. Autoreferat

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Majchrowski

Klaudiusz Majchrowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Fizyki Teoretycznej Transport nośników ładunku w nanostrukturach zawierajacych studnie kwantowe o różnych kształtach Klaudiusz Majchrowski

Bardziej szczegółowo

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii prof. dr hab. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD Wykład XIII Metody Monte Carlo Symulacja procesów fizycznych Symulacja detektorów

Bardziej szczegółowo

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV.

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Dominik Bartkiewicz Nr albumu: 234454 Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Mikroanaliza wiązką elektronową

Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroskopia elektronowa: SEM - scanning electron microscope (skaningowy mikroskop elektronowy) TEM - transmision electron microscope (transmisyjny mikroskop elektronowy)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2011 b) Ms V V K K Q Q M A Ms K M K A A Q - quartz Ca - calcite A - albite M - microcline K - kaolinite Ms - muscovite V - vermiculite H - hematite Q Q Q Q Q Q H Q Q Ms A

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI. Polscy nauczyciele fizyki w CERN 21 listopada 2008 Polska w CERN Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.2008 1 Widok z satelity na okolice CERN i

Bardziej szczegółowo

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Uniwersytet Wrocawski Wydział Fizyki i Astronomii Artur Kobyliński Nr albumu: 130957 Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Praca magisterska na kierunku FIZYKA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

Podróże fizyków. 2010-10-07 Michał Turała

Podróże fizyków. 2010-10-07 Michał Turała Podróże fizyków do początków Wszechświata 1 Tytułem wstępu podróże ciekawskich Herodota ok. 484 426 p.n.e. 2 Tytułem wstępu podróże dóż ciekawskich ki Kolumba Żaglowiec l i Santa Maria 1451-1506 3 Tytułem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Sławomir Błoński ANALIZA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO W MIKROKANALE ROZPRAWA DOKTORSKA Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. PhD thesis

Praca doktorska. PhD thesis Praca doktorska Unifikacja stałych sprzężenia oddziaływań cechowania Modelu Standardowego w niektórych jego rozszerzeniach. PhD thesis Unification of gauge coupling constants of the Standard Model in some

Bardziej szczegółowo

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo