Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej"

Transkrypt

1 Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Częstochowa 2009

2 Autorzy: Dawid Cekus część druga Ludwik Kania część pierwsza Recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki prof. PWr. dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof PCz. Wszystkie występujące w tekście nazwy produktów oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi nazwami, znakami firmowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli. Zastrzeżonych nazw i symboli (w tym graficznych) firm i produktów użyto w książce jedynie w celu identyfikacji. Copyright by Politechnika Częstochowska Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

3 Spis treści Wstęp...5 Część pierwsza Organizacja programu System plików Interfejs programu Widoki Nawigacja Wizualizacja Okno przeglądarki Wybór obiektów Skróty klawiszowe Kolory interfejsu Ćwiczenia do rozdziału Ćwiczenie Ćwiczenie Modelowanie części Uwagi ogólne Szkicowanie Uruchamianie szkicu Narzędzia szkicowania Polecenia rysujące Polecenia edycyjne Rzutowanie geometrii modelu na szkic Wiązania szkicu Wymiarowanie szkicu Parametryzacja szkiców Teksty Szkice 3D Wykorzystanie szkiców w modelowaniu Wyciąganie Przeciąganie Obracanie Elementy konstrukcyjne Wyciąganie złożone Zwój Wstawianie przygotowanych elementów Wykonywanie otworów w bryłach Zaznaczanie gwintów Rysowanie użebrowań Tworzenie cienkościennych powłok Zaokrąglanie i fazowanie Zaokrąglanie

4 Fazowanie Kopiowanie elementów kształtujących Szyk prostokątny Szyk kołowy Kopie lustrzane Edycja elementów szyku i kopii lustrzanych Inne polecenia edycyjne Przesuwanie powierzchni Pochylanie ścian Podział brył Rysowanie wypukłości i wklęśnięć Uwagi dotyczące modelowania typowych części Ćwiczenia do rozdziału Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Modelowanie zespołów Uwagi ogólne Panel zespołu Przeglądarka i edycja komponentów Wstawianie komponentów Wiązania Uwagi ogólne Wiązania grupy Zespół Dynamiczna wizualizacja zmian parametrów wiązania Analiza kolizji Kopiowanie komponentów Połączenia gwintowe Półprzekroje i ćwierćprzekroje Ćwiczenia do rozdziału Ćwiczenie Ćwiczenie

5 WSTĘP Tworzenie dokumentacji technicznej, związane nierozerwalnie z procesem projektowania, dzięki rozwojowi programów grafiki inżynierskiej coraz silniej związane jest z modelowaniem trójwymiarowym (3D). Modelowanie takie pozwala uzyskać rzeczywisty (lub bardzo zbliżony do rzeczywistego) obraz projektowanych elementów maszyn oraz składających się z nich zespołów. Pozwala to bardzo często na uniknięcie wielu trudności, na jakie natrafiał projektant podczas projektowania metodami klasycznymi, korzystając z zapisu konstrukcji jedynie w formie dokumentacji 2D. Rozwój technik modelowania 3D związany jest bezpośrednio z rozwojem oprogramowania inżynierskiego. Programy, które wykorzystują modelowanie 3D jako podstawowy sposób zapisu konstrukcji, w ostatnim okresie znacząco rozwinęły swoje możliwości oferując użytkownikowi nowe funkcje modelowania oraz coraz bogatszy zestaw narzędzi i dodatkowych modułów niezwiązanych bezpośrednio z modelowaniem i służący zarówno do sprawdzania poprawności projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych jak i do bogatej gamy możliwości prezentacyjnych tworzonych modeli. Nie bez znaczenia jest stały postęp w doskonaleniu i dostosowaniu interfejsu programów do potrzeb i wymagań użytkownika operatora programu. Podobną, albo jeszcze większą, ewolucję dostrzec można w programach, które znane były dotychczas przede wszystkim jako narzędzia do modelowania 2D, a obecnie znacznie rozszerzyły zestawy narzędzi do modelowania trójwymiarowego. Niejednokrotnie modelowanie 3D staje się łatwiejsze, niż klasyczne sposoby zapisu konstrukcji. Rozwój oprogramowania, a przede wszystkim liczby dostępnych funkcji niesie z sobą także pewien wzrost komplikacji związanych z obsługą programu. Niniejszy podręcznik ma za zadanie ułatwić studentowi przedmiotów związanych z szeroko rozumianą grafiką inżynierską poznanie i korzystanie z mechanizmów i możliwości modelownia 3D. Omówione są w nim podstawy modelowanie 3D w dwóch programach należących do różnych grup oprogramowania grafiki inżynierskiej: Autodesk Inventor i CATIA. Program Inventor jest produktem firmy Autodesk przeznaczonym przede wszystkim do projektowania maszyn i urządzeń z szeroko pojętej branży mechanicznej, choć oczywiście może być wykorzystany w wielu innych dziedzinach techniki. Jest to jeden z programów, które z założenia służą do tworzenia modeli 3D, dwuwymiarowa dokumentacja techniczna jest w tych programach jedynie jednym z wielu dodatkowych narzędzi. Drugą cechą charakterystyczną tego programu (jak i innych programów z tej samej grupy, np. Solid Edge, czy Solid Works) jest przeznaczenie głównie do projektowania całych urządzeń, czyli do modelowania złożeń, niekiedy o bardzo wysokim stopniu komplikacji, złożeń 5

6 składających się z dużej liczby części zarówno projektowanych przez użytkownika jak i zawartych w dostarczanych z programem obszernych bazach elementów i podzespołów znormalizowanych, co jest jedną z zalet tego programu. Program wyposażony jest także w szereg dodatkowych narzędzi wspomagających zarówno samo modelowanie, jak i obliczenia elementów wykonywane podczas procesu projektowania. Program CATIA jest przedstawicielem grupy pakietów inżynierskich ( superprogramów ), które składają się z wielu modułów zapewniających kompleksowe wspomaganie tworzenia wyrobu od etapu modelowania i rozbudowanych obliczeń inżynierskich, poprzez symulację działania zaprojektowanego urządzenia po zaprojektowanie procesu technologicznego wykonania elementów. Poszczególne moduły programu są bardzo rozbudowane i posiadają wiele narzędzi oraz opcji i sposobów ich wykorzystania. Program CATIA jest pakietem wykorzystywanym (głównie z uwagi na koszty oprogramowania) w dużych korporacjach, jego zaletą jest możliwość pełnej koordynacji procesów produkcyjnych w jednym spójnym systemie informatycznym. Podręcznik omawia modelowanie elementów z wykorzystaniem do tego celu obiektów bryłowych a także technik łączenia i kojarzenia elementów w całe urządzenie. Przy pisaniu podręcznika autorzy przyjęli założenie, że nie jest on instrukcją obsługi poszczególnych programów, nie omawia również całkowicie wszystkich aspektów techniki modelowania 3D. Przedstawione są w nim najważniejsze zdaniem autorów informacje z zakresu modelowania oraz informacje dodatkowe niezbędne do zrozumienia istoty działania i obsługi programów. Wykorzystano w tym celu bogate, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne autorów. Zainteresowany czytelnik znajdzie rozszerzoną informację w dostępnych na rynku wydawniczym obszerniejszych opracowaniach [1, 2, 3, 5, 6] jak i w literaturze firmowej dostarczanej z oprogramowaniem [4]. Obie części zawierają opis podstawowych funkcji programu oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez czytelnika. Proponuje się, aby czytelnik najpierw zapoznał się z narzędziami wykorzystywanymi podczas modelowania, a dopiero potem rozpoczął praktyczne stosowanie programów. Wydaje się to odpowiednie, ponieważ w wielu przypadkach, podczas omawiania ćwiczeń, brak jest konkretnego definiowania miejsca, gdzie wykorzystywane narzędzie znajduje się w programie, a podana jest jedynie jego nazwa. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku mechatronika, ale mogą z niego skorzystać słuchacze innych kierunków, związanych z mechaniką oraz wszyscy zainteresowani problemami modelowania bryłowego i obsługą omawianych programów. 6

7 Część pierwsza Program Autodesk Inventor 7

8 1. ORGANIZACJA PROGRAMU W podręczniku przedstawiono obsługę programu Autodesk Inventor w wersji Oznacza to, że w przypadku korzystania z wersji wcześniejszych czytelnik może natrafić na elementy programu niewystępujące w nich, a także na nieco inną postać okien dialogowych oraz inne opcje programu, choć przy nauce podstawowych mechanizmów modelowania nie powinno stanowić to istotnych trudności. Podręcznik poświęcony jest modelowaniu 3D, dlatego pominięto w nim klasyczne elementy rysunku technicznego, czyli dokumentacji 2D System plików Zasadniczym celem modelowania w programie Inventor jest zbudowanie modelu złożenia urządzenia lub maszyny nazywanego w programie zespołem. Zespół składa się najczęściej z wielu komponentów, którymi mogą być: pojedyncze elementy urządzenia, zwane częściami, narysowane przez operatora, inne zespoły pełniące w zespole nadrzędnym funkcje podzespołów, elementy znormalizowane zaczerpnięte z bazy elementów znormalizowanych dostępnych w programie, baza ta nazywa się Content Center, elementy lub zespoły narysowane z wykorzystaniem pomocniczych narzędzi projektowych, w tym za pomocą zbioru narzędzi Design Accelerator. Program Inventor korzysta ze specyficznego, własnego systemu plików. Modele 3D budowane przez użytkownika zapisywane są w dwóch podstawowych rodzajach plików: w plikach części, posiadających rozszerzenie.ipt, każdy z plików części może zawierać tylko pojedynczy element, w plikach zespołów, posiadających rozszerzenie.iam. Obok tego dostępne są: pliki rysunków 2D (dokumentacji technicznej) z rozszerzeniem.idw, pliki prezentacji z rozszerzeniem.ipn. Charakterystyczne dla programu Inventor jest stałe powiązanie poszczególnych plików składających się na model, oznacza to, że zmiany dokonane w jednym z plików są automatycznie wprowadzane do innych plików z nim związanych. Tym samym model jest samoczynnie aktualizowany bez potrzeby dokonywania poprawek w kolejnych rysunkach. Przykładowo zmiana w modelu części jest wprowadzana do modelu zespołu i związanych z nim plików prezentacji oraz ry- 8

9 sunku złożeniowego oraz do rysunku wykonawczego tej części. Na rysunku 1.1 pokazano podstawowy schemat modelu i zależności pomiędzy poszczególnymi plikami. Rysunek detalu 2D (plik.idw) Rysunek detalu 2D (plik.idw) Modele użytkownika Część (plik.ipt) Część (plik.ipt) Podzespół (plik.iam) Podzespół (plik.iam) Rysunek złożeniowy 2D (plik.idw) Model zespołu (plik.iam) Rysunek prezentacji (plik.ipn) Elementy znormalizowane z bazy Content Center (pliki.ipt) Podzespoły zaprojektowane za pomocą narzędzi Design Accelerator oraz innych aplikacji (pliki.iam) Modele tworzone z wykorzystaniem narzędzi wspomagających projektowanie Rys Schemat zależności pomiędzy plikami modelu zespołu w programie Inventor Wszystkie informacje o używanych przez użytkownika programu plikach oraz katalogach, w jakich są one zgromadzone wraz z wieloma innymi parametrami są zapisywane w pliku tzw. projektu z rozszerzeniem.ipj. Pliki projektów są plikami tekstowymi zapisanymi w formacie XML. Praca w programie Inventor zawsze odbywa się w ramach jednego z projektów. Podczas instalacji programu tworzony jest projekt domyślny (o nazwie Default) oraz projekty zawierające przykła- 9

10 dy (samples), samouczek programu (tutorial_files) i wiele innych projektów związanych bezpośrednio z narzędziami programu. Jeżeli w komputerze są zainstalowane wcześniejsze wersje programu, to instalator nowej wersji wyszukuje i dołącza do listy projektów, główne projekty wcześniejszych wersji. Pierwszym krokiem po uruchomieniu programu jest wybór bieżącego (aktualnego) projektu, w którym będą tworzone i zapisywane wszystkie pliki modelu użytkownika. Może to być ostatnio używany projekt (program zawsze uruchamia się w ostatnio używanym projekcie nie potrzeba wtedy wykonywać żadnych dodatkowych czynności), jeden z istniejących projektów lub projekt nowy. Inventor po uruchomieniu zgłasza się wyświetlając okno Otwórz, w którym dostępne są między innymi: systemowe okno wyboru pliku, okno podglądu wybranego pliku wyświetlane, jeśli podgląd jest możliwy, rozwijalna lista dostępnych projektów, projekt wybrany z tej listy staje się 10 projektem aktualnym, przycisk Projekty, za pomocą którego otwiera się okno menedżera projektów. W oknie menedżera projektów, do którego dostęp jest możliwy także z pozycji menu: Plik Projekty, można wybrać aktualny projekt z dostępnej listy (górna część okna) poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwie projektu. Projekt bieżący jest zawsze wyróżniony znacznikiem. Najważniejsze jest, że można w tym oknie zdefiniować nowy projekt korzystając z przycisku Nowy. W dolnej części okna Projekty dostępne są wszystkie opcje projektów, w szczególności typ projektu, jego położenie oraz inne pliki projektów dołączone do projektu edytowanego wiersz Plik zawarty =. Położenie projektu definiuje katalog główny projektu, jest to katalog, w którym Inventor przechowuje wszystkie pliki projektu (poza bazami danych) i w którym dokonuje przeszukiwania plików. Możliwe jest zarówno otwarcie, jak i zapisanie pliku znajdującego się poza katalogiem projektu, ale nie jest to zalecany sposób pracy. Tworzenie nowego projektu uruchamia sekwencję okien dialogowych, w których należy koniecznie określić typ projektu, jego nazwę oraz położenie. Istnieją dwa podstawowe typy projektów: projekt jednego użytkownika przeznaczony do pracy indywidualnej, projekt Vault przeznaczony do pracy zespołowej. Do nauki programu wystarczające są projekty jednego użytkownika. Okno Projekty zamyka się przyciskiem Koniec, po czym program wraca do poprzedniego okna, np. Otwórz. W oknie Otwórz, w jego lewej dolnej części, jest grupa przycisków Szybkie uruchamianie, w tej grupie ważnym przyciskiem jest przycisk Nowy. Za jego pomocą można utworzyć nowy plik uruchamia się okno dialogowe Nowy plik. Nowe pliki tworzone są na podstawie tzw. szablonów, których ikony wyświetlane są w oknie Nowy plik. Program posiada cały szereg szablonów domyślnych o

11 nazwie Standard z odpowiednim rozszerzeniem, w polskojęzycznej wersji programu są one dostosowane do metrycznych jednostek miar i zamieszczone w zakładce Domyślne: do utworzenia nowego pliku części Standard.ipt, do utworzenia nowego pliku zespołu Standard.iam, do utworzenia nowego pliku rysunku 2D Standard.idw, do utworzenia nowego pliku prezentacji Standard.ipn. Szablony: Konstrukcja blachowa.ipt i Konstrukcja spawana.iam, służą one do otwierania nowych plików ze standardowymi nastawami przy tworzeniu konstrukcji blachowych i spawanych. W zakładkach Angielskie i Metryczne znajduje się więcej szablonów dostosowanych odpowiednio do pracy w calowym i metrycznym systemie jednostek. W kolumnie Format menu rozwijalnego programu dostępne są pozycje umożliwiające zdefiniowanie własnych szablonów, jednak na potrzeby zwykłej pracy, zwłaszcza dla początkującego użytkownika, standardowe szablony są w pełni wystarczające. Przedstawiony powyżej opis okien interfejsu programu wydaje się być skomplikowany, jednak użytkownik nie korzysta zwykle ze wszystkich okien podczas jednej sesji. Po założeniu nowego projektu najczęściej pracuje się w nim przez dłuższy czas, wtedy otwiera się pliki już istniejące lub tworzy nowy. Nowy plik można oczywiście utworzyć także podczas pracy z menu rozwijalnego lub z paska narzędzi Standard w głównym oknie programu Interfejs programu W oknie interfejsu programu, którego przykład pokazano na rysunku 1.2, dostępne są następujące podstawowe elementy: okno graficzne obszar modelowania, paleta narzędzi z wymiennymi panelami (zestawami) narzędzi, okno przeglądarki obiektów, menu rozwijalne, pasek narzędzi Standard, menu kontekstowe kursora, pasek stanu. Ponieważ poszczególne typy plików programu Inventor służą do odmiennych zadań, można mówić o tzw. środowiskach programu. Najważniejsze są: środowisko modelowania części oraz związane z nim środowisko szkicowania, środowisko zespołów, środowisko rysunków 2D, środowisko prezentacji. Menu rozwijalne, pasek narzędzi Standard, paleta narzędzi zmieniają swoją zawartość zależnie od środowiska programu. Będą one szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach podręcznika. Nieco odmienny charakter ma menu kontek- 11

12 stowe kursora, które uruchamiane jest prawym przyciskiem myszy (PPM) jego zawartość zależy: od środowiska programu, od miejsca położenia kursora i od stanu czynności wykonywanych przez program. paleta narzędzi menu rozwijalne pasek narzędzi Standard menu kontrekstowe przeglądarka pasek stanu Widoki W prawym górnym rogu okna graficznego widoczny jest bardzo wygodny w użyciu manipulator widoków nazywany w programach Autodesku View Cube. Jest to kostka, za pomocą której możliwe jest ustawianie podstawowych widoków tworzonego modelu. Przez widok w programach grafiki inżynierskiej rozumie się obraz, który jest rzutem modelu na płaszczyznę okna graficznego (płaszczyznę ekranu) wygenerowany z określonego punktu przestrzeni 3D. Podstawowymi widokami są standardowe widoki planarne: Góra, Dół, Przód, Tył, Prawo, Lewo oraz wiokno graficzne obszar modelowania 12 Rys Okno interfejsu programu Inventor W lewym dolnym rogu okna graficznego widoczny jest symbol układu współrzędnych, zastosowano w nim kod kolorów obowiązujący we wszystkich programach Autodesku: czerwony oś x, zielony oś y, niebieski oś z.

13 doki izometryczne. Poprzez widok planarny rozumiany jest rzut ortogonalny modelu na wybraną płaszczyznę. Więcej informacji o sposobie generowania widoków czytelnik może znaleźć w podręczniku do AutoCADa [7]. Widoki planarne uzyskuje się po kliknięciu jednej z płaszczyzn View Cube, a widoki izometryczne po kliknięciu jednego z wierzchołków. Możliwe jest również kliknięcie krawędzi View Cube, co daje dodatkowe widoki, Łącznie za pomocą manipulatora View Cube można uzyskać 26 różnych predefiniowanych widoków. View Cube włącza się domyślnie przy otwieraniu każdego z plików poza plikami rysunków 2D. Można go włączać lub wyłączać korzystając z ikony View Cube na pasku narzędzi Standard (rys. 1.3). Orbita Steering Wheels Patrz na View Cube Rys Fragment paska narzędzi Standard zaznaczono narzędzia zmiany widoku Widok planarny można również uzyskać szybko za pomocą ikony Patrz na. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać nie tylko standardowe widoki planarne, ale co jest bardzo ważne, widoki planarne na dowolnie usytuowaną w przestrzeni płaszczyznę. Po użyciu ikony Patrz na należy wskazać wybraną płaską powierzchnię modelu lub wybrać jedną z płaszczyzn układu współrzędnych bądź jedną z tzw. płaszczyzn konstrukcyjnych, o których będzie mowa w dalszej części podręcznika, można wybrać także pozycję Szkic w przeglądarce. Do szybkiego operowania widokami służą także dwa klawisze funkcyjne: F5 ustawia poprzedni widok, F6 ustawia podstawowy widok izometryczny Do dynamicznych zmian widoku służy narzędzie Orbita, które można uruchomić odpowiednią ikoną z paska Standard (rys. 1.3). Po uruchomieniu orbity na ekranie pojawia się koło orbity a kursor zmienia kształt zależnie od położenia względem koła. Jeżeli kursor znajduje się na zewnątrz koła można wykonywać zmiany widoku w płaszczyźnie widoku, jeżeli kursor jest wewnątrz koła, dostępny jest dowolny obrót widoku. Najechanie kursorem na jedną z osi koła pozwala na obrót widoku wokół drugiej z osi. Zmiany widoków (obracanie obiektów) dostępne są przy przytrzymanym lewym przycisku myszy (LPM). Pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę usytuowania modelu względem środka obrotu orbity. Dostęp do mechanizmu orbity można uzyskać także przy wciśniętym klawiszu F4 oraz z manipulatora Steering Wheels. 13

14 Rys Koło orbity i kształt symboli kursora Nawigacja Obok zmian kierunku generowania widoków program udostępnia możliwość panoramowania oraz zmiany stopnia powiększenia widoku. Służą do tego odpowiednie ikony w pasku narzędzi Standard, pokazane na rysunku 1.5, oraz klawisze funkcyjne skojarzone z przyciskami myszy. Powiększ wszystko [Home] Steering Wheels Powiększ okno [Z] Powiększ Przesuń Powiększ wybrane [Esc] 14 Rys Fragment paska narzędzi Standard wskazano narzędzia nawigacji oraz pokazano zmiany kształtu kursora Do panoramowania służy ikona o nazwie Przesuń lub przytrzymanie środkowego przycisku myszki Nie należy mylić nazwy Przesuń ze zmianą położenia obiektów względem układu współrzędnych. Polecenie to służy jedynie do przemieszczania okna widoku względem modelu, co daje efekt pozornego przesuwania modelu na ekranie komputera. Podczas panoramowania następuje zmiana kształtu kursora jak na rysunku 1.5. Do zmiany skali widoku (efekt zoomowania) służy kilka narzędzi:

15 Powiększ służy do dynamicznej zmiany skali powiększenia za pomocą LPM kursor zmienia kształt jak na rysunku 1.5, Powiększ okno służy do zmiany powiększenia poprzez określenie prostokątnego obszaru do powiększenia, polecenie to można również uruchomić klawiszem Z, podczas zaznaczania zakresu okna kursor zmienia kształt jak na rysunku 1.5, Powiększ wszystko powoduje na wyświetlenie na ekranie wszystkich elementów modelu, można w tym celu użyć klawisza HOME, Powiększ wybrane pozwala na powiększenie wskazanego elementu modelu, np. wybranej krawędzi lub powierzchni czy komponentu zespołu, polecenie to zmienia kształt kursora jak na rysunku 1.5, dostępne jest również po użyciu klawisza END, kółko myszki ruch kółka myszki wywołuje efekt podobny jak polecenie Powiększ, bez zmiany kształtu kursora, jednak z pewnym skokiem skali powiększenia zależnym od rodzaju myszki. Wszystkie narzędzia nawigacji dostępne są również z manipulatora o nazwie Steering Wheels. Narzędzie to uruchamia się jego ikoną z paska narzędzi Standard (rys 1.5). Po uruchomieniu przy kursorze pojawia się obraz manipulatora z polami pozwalającymi na uruchomienie poszczególnych poleceń nawigacji. Po przyciśnięciu prawego przycisku myszy wyświetlane jest menu manipulatora, z którego można wybrać między innymi sposób jego wyświetlania. Użytkownik może samodzielnie zapoznać się z możliwościami tego narzędzia Wizualizacja Modele trójwymiarowe podczas standardowej pracy w środowisku części i zespołów mogą być wyświetlane z wykorzystaniem różnych sposobów wizualizacji: cieniowania, perspektywy, cienia rzucanego na podłoże, materiału powierzchni obiektów, wyróżniania wybranych komponentów (tylko w środowisku zespołu). Służą do tego celu polecenia uruchamiane ikonami z paska Standard przedstawione na rysunku 1.6. Standardowym trybem cieniowania obiektów jest tryb cieniowany z usuniętymi niewidocznymi krawędziami, co daje najlepsza wizualizację trójwymiarowości. Tryb ten można przełączyć na tryb szkieletowy, gdzie obiekt jest całkowicie przeźroczysty i widoczne są wszystkie krawędzie, oraz na tryb mieszany, tzn. cieniowany, ale z widocznymi wszystkimi krawędziami. Przykłady różnych trybów cieniowania pokazuje rysunek

16 Tryb cieniowania Tryb rzutowania Tryb cienia Tryb wyświetlania komponentów Materiał Cieniowany Cieniowany, + niewidoczne krawędzie Szkieletowy Perspektywa równoległa Perspektywa zbieżna Brak cienia Cień tła Cień tła rentgenowski Rys Narzędzia wizualizacji na pasku Standard a) b) c) 16 Rys Różne tryby cieniowania: a) z ukrytymi krawędziami, b) z widocznymi krawędziami, c) odwzorowanie krawędziowe W oknie graficznym można wyświetlić cień, jaki rysowany model rzuca na podłoże. Dostępne są dwa tryby cienia: cień pełny i cień tzw. rentgenowski, co odpowiada efektowi częściowej przeźroczystości obiektu. Każdy z komponentów modelu może mieć przypisany materiał, co pozwala na lepszą symulację jego rzeczywistego wyglądu. W pasku Standard (rys. 1.6) znajduje się obszerna lista możliwych do wykorzystania materiałów. W środowisku modelowania części lista ta jest zawsze dostępna, w środowisku modelowania zespołów, lista materiałów jest dostępna po wybraniu (zaznaczeniu) jednego lub więcej komponentów. Przykłady użycia różnych materiałów pokazano na rysunku 1.8.

17 a) b) Rys Wykorzystanie różnych materiałów w modelu sprzęgła kołkowego: a) tuleja chromowana, b) tuleja z materiału przeźroczystego w celu uzyskania lepszych efektów wizualizacji Tryb wyświetlania komponentów pozwala na wyświetlenie wybranego komponentu w trybie zwykłym a przyciemniania pozostałych komponentów, przykład pokazano na rys Mechanizm ten można włączać lub wyłączać odpowiednią ikoną na pasku Standard (rys. 1.6). Bardziej zaawansowane efekty wizualizacji modeli można uzyskać korzystając z narzędzia Inventor Studio, co będzie omówione w podręczniku dla zaawansowanych użytkowników Okno przeglądarki Przeglądarka jest jednym z najważniejszych elementów interfejsu programu. W oknie przeglądarki wyświetlana jest pełna struktura rysowanej części lub zespoa) b) wybrany komponent - podzespół Rys Wyświetlanie wybranego komponentu z przyciemnieniem pozostałych: a) model zespołu wyświetlony w trybie standardowym, b) wyróżnienie wybranego komponentu 17

18 łu w postaci drzewa operacji wykonywanych podczas pracy z programem. Zapisane są w niej wszystkie operacje edycyjne. Budowa przeglądarki pozwala na dostęp do każdej operacji modelowania z możliwością dokonania zmian wymiarowych, czy zmian wybranych opcji modelowania. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo duże możliwości edycyjne tworzonych obiektów. Można powiedzieć, że przeglądarka jest centrum sterującym modelowaniem. Wygląd drzewa przeglądarki zależy od środowiska modelowania. Na rysunku 1.10 przedstawiono model tulei sprzęgła i odpowiadające mu okno przeglądarki. Zaznaczono, które pozycje drzewa przeglądarki odpowiadają poszczególnym elementom kształtującym tuleję. a) b) 18 Rys Rysunek modelu tulei sprzęgła (a) i odpowiadającego mu okna przeglądarki (b) Zawartość okna przeglądarki jest zdeterminowana środowiskiem programu i kształtem modelowanej części. Bardziej szczegółowe informacje o zawartości i wykorzystaniu przeglądarki będą przedstawione w rozdziałach omawiających procedury modelowania. Poniżej przedstawiono pewne cechy przeglądarki niezależne od jej postaci: Na początku każdego drzewa części znajduje się pozycja Początek, na rys. 1.11a pokazano jej rozwinięcie w przeglądarce tulei sprzęgła z poprzedniego rysunku. Pozycja Początek umożliwia dostęp do elementów definiujących układ współrzędnych danej części: osie, powierzchnie i punkt początkowy. Elementy te nie podlegają edycji, ale stanowią bazę odniesienia i można z nich korzystać podczas modelowania. Na rysunku 1.11b pokazano elementy występujące w pozycji Początek.

19 a) b) Rys Okno przeglądarki z nazwami własnymi elementów kształtujących i z rozwiniętą pozycją Początek (a), elementy pozycji Początek: środek, osie i płaszczyzny układu współrzędnych (b) Na końcu każdego drzewa części znajduje się pozycja Koniec części, jej położenie można zmieniać poprzez przemieszczanie w górę drzewa. Elementy drzewa, które znajdą się poza Końcem części nie będą interpretowane przy generowaniu modelu. Korzysta się niekiedy z tej możliwości w technice modelowania, można to wykorzystać także w nauce modelowania. Po otwarciu istniejącego rysunku części przesuwanie pozycji Koniec części za poszczególne elementy modelujące pozwala prześledzić jak zmieniał się kształt modelu podczas jego tworzenia. Każda pozycja przeglądarki sprzężona jest z odpowiadającym jej fragmentem części w oknie graficznym, po wybraniu pozycji w przeglądarce, na rysunku modelu wyróżniany jest odpowiadający jej element. Zazwyczaj po dwukrotnym kliknięciu na pozycji przeglądarki program przechodzi do trybu edycji związanego z nią elementu kształtującego lub komponentu w drzewie przeglądarki zespołu. Dla każdej pozycji przeglądarki dostępne jest specyficzne dla niej menu kontekstowe, za pomocą którego można wykonywać potrzebne operacje, w szczególności można wyłączać i włączać widoczność elementów związanych z wybraną pozycją i uruchamiać przejście do trybu edycji. Program nadaje samoczynnie nazwy poszczególnym elementom Przeglądarki, nazwy te wynikają z charakteru elementu. Nazwy te można zmieniać na nazwy własne użytkownika. W przypadku złożonych modeli ułatwia to identyfikację poszczególnych elementów modelu. Na rysunku 1.11 wprowadzono nazwy własne do przeglądarki tulei z rysunku

20 a) b) Rys Widok modelu tulei sprzęgła po przesunięciu pozycji Koniec części (czerwona strzałka): a) za pierwszy otwór, b) za drugi otwór i fazę powierzchni zewnętrznej tulei 1.3. Wybór obiektów Podczas rysowania w programie Inventor większość wykonywanych poleceń związana jest z wyborem różnego rodzaju elementów modelu. Niekiedy wybór ten jest automatyczny, ale najczęściej musi go dokonać użytkownik. Mechanizmy wyboru są zasadniczo takie same jak w innych programach grafiki inżynierskiej, w szczególności np. w programie AutoCAD: wybór obiektu przez bezpośrednie wskazanie go przyciskiem wskazującym myszy, wybór oknem wyboru, wybór oknem przecinającym. Wybór przez bezpośrednie wskazanie wspomagany jest dodatkowymi narzędziami: ustaleniem preferencji rodzaju wskazywanych obiektów, kursorem wyboru. Preferencja wyboru dotyczy tego, jaki element obiektu zostanie wybrany bezpośrednio po najechaniu na obiekt kursorem. Przykładowo, w bryle części można wyróżnić powierzchnie i krawędzie, poza tym bryła może w zespole stanowić samodzielny komponent, a może być elementem składowym innego komponentu. Do ustawienia preferencji wyboru służy rozwijalna ikona Wybierz z paska narzędzi 20

21 Standard. Zakres priorytetu wyboru zależy od środowiska programu. Po wczytaniu (lub otwarciu nowego) pliku włączone są standardowe nastawy tego narzędzia, najlepiej nadające się do większości operacji wykonywanych w danym środowisku, jednak użytkownik programu powinien mieć świadomość, że niekiedy w celu przyśpieszenia aktualnie wykonywanych czynności można, czy wręcz należy, dokonać zmiany standardowych preferencji wyboru. Drugim bardzo ważnym i przydatnym narzędziem, jest kursor wyboru, który pozwala wybrać każdy z elementów modelu, jaki jest dostępny w danym położeniu kursora. Po najechaniu kursorem na obiekt po czasie ok. 2 s na ekranie wyświetlany jest kursor w postaci jak na rysunku Naciskanie jednej ze strzałek wyboru powoduje cykliczne podświetlanie kolejnych możliwych do wyboru elementów modelu, jest to oczywiście niezależne od nastaw preferencji. Po wyszukaniu właściwego elementu, wybór zatwierdza się środkowym przyciskiem kursora. a) b) przycisk zatwierdzenia wyboru strzałki zmiany wyboru Rys Kursor wyboru: a) aktywny przycisk zatwierdzenia wyboru, b) aktywna strzałka zmiany wyboru Wybrany element jest wyróżniony poprzez wyświetlenie w innym kolorze. Aby zaznaczyć jednocześnie kilka elementów należy wskazywać je, trzymając wciśnięty klawisz SHIFT. Tworzony jest wtedy wieloelementowy zbiór wskazań. Ponowne kliknięcie na wybranym elemencie z wciśniętym klawiszem SHIFT powoduje usunięcie tego elementu ze zbioru wskazań. Okno wyboru, to zaznaczony na ekranie, za pomocą myszy, obszar prostokątny rysowany od strony lewej do prawej, wszystkie obiekty znajdujące się całkowicie w prostokącie wyboru zostaną dodane do zbioru wskazań. Okno jest obramowane cienką linią ciągłą i jest cieniowane odrębnym kolorem (w standardowym systemie kolorów kolorem rdzawym). Okno przecinające, to obszar prostokątny rysowany od strony prawej do lewej. Do zbioru wskazań zostają dodane wszystkie elementy, które w całości lub częściowo znajdują się w prostokącie zaznaczenia. Okno jest obramowane linią przerywaną o średniej grubości i jest cieniowane odrębnym kolorem (w standardowym systemie kolorów kolorem seledynowym) Skróty klawiszowe Wszystkie polecenia Inventora, które można użyć w danym środowisku programu, są dostępne z menu rozwijalnego i z panelu narzędzi. Obok tego istnieje 21

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Kurs modelowania CAD

Kurs modelowania CAD Kurs modelowania CAD Uwaga!!! Firma 3D Master zastrzega sobie prawo dochodzenia rekompensaty strat poniesionych w wyniku rozpowszechniania, powielania, czy udostępniania tych materiałów BEZ PISEMNEJ ZGODY

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU MEB EDYTOR 1. Dane podstawowe Program MEB edytor oblicza zadania potencjalne Metodą Elementów Brzegowych oraz umożliwia ich pre- i post-processing. Rozwiązywane zadanie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1

BeStCAD - Moduł STAL 1 BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie śrub w widoku z góry Rysuje śruby w widoku z góry. Ikona: Polecenie: SRG Menu: Stal Śruby z góry Polecenie to w zasadzie nie różni się niczym od omówionego wyżej polecenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

6. Tworzenie nowego projektu

6. Tworzenie nowego projektu 6 6. Tworzenie nowego projektu Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu, rysowaliśmy obiekty na oko, nie przejmując

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy 3D Studio MAX

Podstawy 3D Studio MAX Podstawy 3D Studio MAX 7 grudnia 2001 roku 1 Charakterystyka programu 3D Studio MAX jest zintegrowanym środowiskiem modelowania i animacji obiektów trójwymiarowych. Doświadczonemu użytkownikowi pozwala

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Otwieranie nowego pliku części (metryczny).

Otwieranie nowego pliku części (metryczny). Page 1 of 24 Części 1 Tematy w tej sekcji Tworzenie części Tworzenie części od podstaw w programie Inventor Wyświetlanie i edycja parametrów Tworzenie otworu i jego szyku Tworzenie obróconego elementu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo