INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI"

Transkrypt

1 NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI,Fundusze Europejskie - dla rozwoiu innowacyjnej gospodarki. Warszawa, 05 marzec 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE SQNC/828-2/2 Q sp. z o. o. w związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanej platformy 828 wspierającej dywersyfikację i wzrost konkurencyjności świadczonych usług ", środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer Umowy o dofinansowanie: UDA POIG /12-00, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy sprzętu na potrzeby stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do realizacji Projektu. współfinansowanego ze INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Zamawiający : Q sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczakowska 35, Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Vili Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , posiadającą nr NIP , o kapitale zakładowym w wysokośc i ,00 złotych. 2. Adres korespondencyjny: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla 8 faks: OO Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia do 5 dni przed terminem składania ofert, obowiązuje zasada pisemnych kontaktów (mail, faks, pismo). 4. Szczegółowe mformacje o Projekcie zawarte w Analizie przygotowawczej, Wniosku o dofinansowanie i Biznes planie do Umowy o dofinansowanie UDA-POIG /12-00 dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu stosownych zobowiązań do zachowania tajemnicy. 5. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie Zapytania po stronie Zamawiającego : liona Dębowska 6. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. li. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem planowanej realizacji projektu jest dostawa sprzętu niezbędnego do usprawnienia współpracy pomiędzy Q sp. z o.o. a partnerami biznesowym i. Q sp. z o.o. str. 1 X L

2 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawa Firewall urządzenie Firewall+UTM - specyfikacja techniczna ilość 1 szt. l Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z legalnego wymagania kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 sprzętowe : miesięcy licząc od dnia Zapytania Ofertowego. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, me dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19" Wymagane są minimum 2 porty typu WAN/LAN Combo 10/100/1 OOOBase-T RJ45 ( 100/1 OOO Base-X SFP) Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 900 Mbps. Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączen minimum Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 300 Mbps. Wymagana jest i lość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 370 Mbps. Wymagana jest ilość j ednocześnie obsługiwanych tuneli SSL VPN minimum 20. Wymagana jest obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite made Wvmaqana 1est obsłuqa minimum 1 O wirtualnych Firewalli. 3 Funkcje Wymagana jest obsługa routingu 1Pv4 i 1Pv6. warstwy 3 Wymagana jest obsługa routingu statycznego 1 OSPF. 4 Firewall Obsługa pełnej fu nkcjonalności NAT a w szczególności : source IP address NAT, destinat1on IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT. Wsparcie dla następujących protokółów : FTP ALG,SIP ALG, ICMP ALG,NetBios ALG. Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack 1 TRACERT packet Mozliwość kontroli ruchu P2P protocol-based P2P, policies-based p2p dla konkretnego klienta. Wsparcie dla: static blacklist i dynamie blacklist. Wsparcie dla: routingu statycznego. Wsparcie: SSL VPN, IPC VPN. Jezeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. Jezeli funkcja IPS C VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpow1edrne1 licencji na okres 3 lat. Q sp. z o.o. str. 2 X

3 NAIWDOWA STRATEGIA SPÓJN~CI 5 IPS Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów : HTTP SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS. Wsparcie identyfikacji następujących protokołów : HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS Ochrona przed atakami typu zero-day" Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się Jeżel i dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 6 Anty Virus Wsparcie skanowania na obecność wirusów dla plików przesyłanych za pomocą HTTP, SMTP, 1 POP3 Możliwość skanowania następujących typów plików:.doc,.dot,.ppt,.pps,.xla,.xls,.xlt,.wiz,.sdw,.vor,.vss,.vst,.ac_,.adp, APR,.DB,.MSC,.MSI,.MTW,.OPT,.PUB,.SOU,.SPO,.VSD,.WPS,.MSG,.ZIP,.DOCX,.DOCM,.DOTX,.DOTM,.PPTX,.PPTM,.PPSX,.PPSM,.XLSX,.XLSB,.XLSM,.XL TX,.XL TM,.XLAM,.XPS,.POTX,.POTM,.ODT,.OTT,.STW,.SXW,.eml,.MME,.B64,.MPA,,AMG,.ARJ,.CAB,.XSN,.GZ,.LHA,.SHS,.RAR,.RFT,.TAR,.DAT,.ACE..PDF, TXT,.HQX.. MBOZ,.UUE,.MB3,.AS,.BZ2,.ZIP,.ZIPX Możliwość skanowania następujących typów plików skompresowanych: BZIP2, ZIP, CAB, OLESS, GZIP, LHA, RAR, ARJ, TNEF, LZ, AMG, PDF, TAR, RTF, AS, OLE1, MB3, HQX, MIME, UUE, MBOX Możliwość automatycznego upgrade bazy danych wirusów z możliwością ustawienia czasu upgrade. Możliwość ręcznego upgrade baz danych wirusów Możliwość usuwania wirusów, wyświetlania ostrzeżenia o wirusach i znaczenia i Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji antywirusowych Jeżeli funkcja Anti-Virus wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 7 Filtrowanie Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL URL. Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie. Logowanie dostępu do URL. Jezeli funkcja FiltraCJi URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 8 Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH 2. Dostawa przełącznika sieciowego wspierającego standard 1/10 Gigabit Ethernet,PoE+ - specyfikacja techniczna. Ilość 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami koniecznym i do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe. legalnego kanału sprzedazy producenta, wyprodukowane me dalej rnz 6 miesięcy l icząc od dnia Zapytania Ofertowego. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi byc wykonana z metalu. Ze względu na rózne warunki, w których pracować będą urządzenia, me dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonane] z tworzywa. Q sp. z o.o str 3? oql f, X, )(

4 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~C I Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Wymaganych jest minimum 20 portów 10/100/1000GBase-T (Rj45) z ob sługą PoE+ (IEEE 802.3at) Wymagane są minimum 4 porty 100/1000Base-X (SFP) Wymagane są minimum 2 porty 10000Base-X (SFP+) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do minimum 6 portów 10000Base-X (SFP+) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia dwóch przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP 1 Spanning Tree Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 niezalezne zasilacze 230VAC, każdy o mocy wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracj i. Urządzenie musi wspierać funkcję wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działa nie Urządzenie musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI z pełną prędkośc i ą (tzw. wirespeed) Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 dla celów zarzadzania. 3 Funkcje Wymagane wsparcie GARP VLAN Registration Protocol warstwy 2 (GVRP) Wymagany rozmiar tablicy MAC min adresów Wymagane 4000 aktywnych sieci VLAN Wymagana funkcja mapowania VLAN-ow 1: 11 N:1 Wymagane wsparcie dla EEE ad QinQ i Selective Q1nQ Wymagana agregacja portów statyczna 1 przy pomocy protokołu LACP Wymagane min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów Wymagane wsparcie dla Spanning Tree: MSTP s, RSTP 802.1w, STP Root Guard Funkcje Wymagana obsługa routingu dla 1Pv4 z prędkością łącza, warstwy 3 Wymagane wsparcie dla routingu 1Pv4: statycznego, RIP i RIPv2, OSPF oraz ISIS. Wymagana obsługa routingu dla 1Pv6 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu 1Pv6: statycznego, RIPng, OSPF Rozmiar tablicy routingu minimum 1 O.OOO wpisów Wymagane wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Wymagane wsparcie dla Policy-based routing 4 Bezpieczeństwo Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom Dos. Wymagana obsługa min. 1 OOO list kontroli dostępu (ACL) Wymagana obsługa DHCP snoopmg i opcji 82. Wymagana obsługa RADIUS Wymagana obsługa Secure Shell (SSHv2) Wymagana obsługa Guest VLAN Wymagana obsługa Port isolation Wymagana obsłuoa Port security (zezwala na dosteo tylko Q sp. z o.o str 4 2

5 NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. specyficznym adresom MAC) Urządzenie musi byc odporne na ataki typu Den1al of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks ObsłuQa min. 1 O instancji VRF (wirtualne routery) 5 Quality of Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control Service (QoS) lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round rabin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR), lub odpowiednik. Wvmaoanvch jest minimum 8 kolejek QoS na port fizyczny. 6 Monitoring i Wymagana obsługa Port mirroring (SPAN) i Remote Port diagnostyka Mirroring (RSPAN ) 7 Zarządzenie Zdalna konfiguracja 1 zarządzanie przez linię komend (CLI) Pam1ęc flash o pojemnośc i pozwalającej na przechowywanie mmium dwóch wersj i oprogramowania systemowego. Wsparcie dla SNMPv1, v2, v3 Wsparcie dla SvsloQ oraz Trap 8 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe : legalnego kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 m1es1ęcy licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Wymaganych jest minimum 20 portów 10/100/1000GBase-T (Rj45) z obsługą PoE+ (IEEE 802.3at) Wymagane są minimum 4 porty 100/1 OOO Base-X (SFP) Wymagane są minimum 2 porty 10000Base-X (SFP+) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do minimum 6 portów 10000Base-X (SFP+) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednoczesnie. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia dwóch przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP i Spanning Tree Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 niezalezne zasilacze 230VAC, każdy o mocy wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracji. Urządzenie musi wsp ierać funkcję wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działanie Urządzenie musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI z pełną prędkością (tzw. wirespeed) Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 dla celów zarządzania. 3. Dostawa Routera, wspierający standard 1 Gigabit Ethernet Q sp. z o.o str 5 łt

6 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ilość - specyfikacja techniczna: lszt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami koniecznymi do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe : legalnego kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 miesięcy licząc od dnia Zapytania Ofertowego. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Urządzenie musi być modularne z możliwością instalacji minimum 5 dodatkowych modułów sieciowych. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 porty GE typu WAN/LAN, w tym co najmniej 3 porty typu Combo (możliwość bezpośredniego podłączenia za pomocą styku miedzianego RJ45 lub wykorzystania optycznej wkładki SFP). Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 porty szeregowe (synchroniczno-asynchroniczne) typu WAN wraz z dedykowanym okablowaniem (V.35 DCE) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wydajność routingu minimum. 3 Mpps Port konsoli - szeregowy RS-232 Urządzenie musi być wyposażone w pamięć flash o pojemności minimum 2 GB 3 Funkcje Agregacja portów statyczna 1 przy pomocy protokołu LACP warstwy 2 Obsługa VLANów zgodnie ze standardem q Obsługa Voice VLAN GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Port security Obsługa standardów STP, RSTP, MSTP 4 Funkcje Obsługa protokołów 1Pv4 i 1Pv6 warstwy 3 dynamie ARP, static ARP, proxy ARP, oraz ARPing DNS klient. DNS proxy/relay, Dynamie DNS NAT, PAT, NAT Serwer, NAT ALG (dla protokołów DNS, FTP, RSTP, SIP) DHCP Serwer, DHCP Relay, DHCP/BOOTP Klient Obsługa protokołów routingu statycznego 1 dynamicznego dla protokołów RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGP, BGP4+ Obsługa wirtualnych tablic routingu. Obsługa co najmniej 400 tysięcy wpisów w tablicy routingu Obsługa protokołu BFD dla protokołów RIP, OSPF, IS-IS i BGP Obsługa protokołów routingu dla ruchu multicastowego: PIM- DM, PIM-SM, PIM-SSM, Obsłui:ia protokołu BFD dla protokołu PIM Q sp. z o.o. ow k str. 6 LI ',0 i c, 2.' te O" fj )( fax 2~ ~ l' OO fj'

7 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Obsługa MBGP s Bezpieczeństwo Ochrona protokołu STP BPDU Protection, TC protection, Root Guard, Obsługa uwierzytelniania AAA, RADIUS oraz TACACS. Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez protokół HTIPS Firewall typu "statefull inspection" Firewall oparty o strefy bezpieczeństwa Firewall musi rozpoznawać aplikacje co najmniej takie jak: FTP, HTIP, RSTP 1 SIP Obsługa ochrony CPU urządzenia przed atakami Obsługa protokołu x obsługa DHCP Snooping obejmującego ochronę przed atakami typu: Man-in-the-middle, IP/MAC spoofing, DoS poprzez Q sp. z o.o. podmianę adresu MAC, DoS poprzez zmianę wartośc i CHAD DR Ochrona preciwko atakom ARP typu spoofing i flood Ochrona przed atakami protokołem ICMP Obsluga mechanizmów IP Source Guard i URPF Obsługa ACL na podstawie adresów żródłowych 1 docelowych MAC 1 IP, portów źródłowych i docelowych protokołów TCP/UDP, znaczników DSCP p, typów ICPM, flah protokołu TCP, VLANu. Możliwość przypisywania dla reguł ACL zakresów czasowych Obsługa PKI Obsługa protokołu SSL Obsługa protokołu VRRP Obsługa BFD dla VRRP Obsługa mterfejsow zapasowych dla ruchu z mozltwośc1ą wykrycia awarii w warstwie IP Możliwość konfiguracji BFD typu Multi-Hop Moduły interfejsów muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy urządzenia (funkcja Hot-Swap) Obsługa funcji m1rroringu ruchu na interfejsach lokalnego i zdalnego urządzenia LDP, MPLS L3 VPN, static LSP, dynamie LSP Obsługa protokołu IPSec Tunelowanie typu GRE i L2TP Wymagane jest wsparcie mechanizmu Dynamie Multipoint VPN typu Point to Multipoint i typu Mesh Jeżeli funkcja DMVPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji. Wymagane jest wsparcie obsługi SSL VPN dla minimum 10 jednoczesnych użytkowników. Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pam1ęc1 nielotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pam1ęc 1 nieulotnej musi byc możliwość przechowywania dowolnej ilosc1 plików konfiguracyjnych ( ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci ). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza s1e cześciowvch restartów str. 7

8 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI urządzenia po dokonaniu zmian. 6 Quality of Obsługa mechanizmu QoS z zachowaniem gwarancji pasma, Service (QoS) opóźnień 1 Jitter. Obsługa kolejkowania typu: PQ, WFQ, PQ+WFQ Limitowanie prędkości na portach z funkcją traffic shaping Obsługa klasyfikacji ruchu w oparciu o adres źródłowy MAC, adres docelowy MAC, źródłowy adres IP, docelowy adresu IP, interfejs warstwy 4, typ protokołu IP, VLAN, typu protokołu Ethernet oraz QoS. Obsługa h1erarch1cznego QoS Obsługa mechanizmów zapobiegania zatorów w sieci Obsługa mechanizmów RED, WRED 7 Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) IEEE 802.1ab LLDP Serwisy DHCP: serwer (RFC 2131 ), klient i relay SNMPv1, v2, v3 SysloQ Ili. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: - do r. 2. Miejsce realizaq1 zamówienia: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla 8 IV. WARUNKI DODATKOWE: 1. Ilość i rodzaj dostarczanego sprzętu i oprogramowania muszą być zgodne z niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 2. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe i opakowane w oryginalne opakowanie. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru dostawy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Wymagany okres gwarancyjny na dostarczony sprzęt nie moze być krótszy niż 24 m1es1ęcy od daty dostawy. 4. Parametry serwisu gwarancyjnego: - Gwarancja w miejscu eksploatacji z czasem dostawy następnego dnia roboczego oraz min. 24 miesięcy. - Zgłoszen i a będą obsługiwane we wszystkie w trybie 8x5xNBD w dni robocze w godz. od 8.00 do godz Czas naprawy (podmiany sprzętu ) max Bh - wsparcie techniczne w postaci dostępu do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie gwarancyjnym V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : 1. Wykonawca nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym - wymagane dostarczenie aktualnego wyciąg u z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencji dz1ałalnośc 1 gospodarczej), z okresu nie dłuższego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Oferty lub innego dokumentu potwierd zaj ącego formę 1 charakter prowadzonej dz i ałalnośc i (kopia pośw iadczona za zgodnoś ć z oryginałem ). Q sp. z o.o. str 8 ' ' q1 Ot> 00 o

9 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. VI. WYMAGANE DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA : 1. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w złożonej ofercie wszystkie wymienione dokumenty i oświadczenia : a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) b) Oświadczenie (Załącznik Nr 2) c) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dostarczonych dokumentów. d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencji dz1ałalnośc1 gospodarczej), z okresu me dłuższego niż 6 m1es1ęcy przed dniem złożenia Oferty lub innego dokumentu potwierdzającego formę 1 charakter prowadzonej działalności (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie rejestru w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://ceidg.gov.pl ). VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia r. do godz. 16:00 na adres: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla Oferty na leży dostarczyć pocztą w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego w zamkniętej przesyłce z dopiskiem Oferta na Zapytanie ofertowe SQNC/828-2/2 - me otwierać do dnia ", opakowanie powinno być opatrzone danymi Wykonawcy. Ofertę mozna przesłać też mailowo w formie skanu na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w Pkt.1.2 przesyłając dokumenty w formie papierowej w ciągu do 5 dni roboczych po terminie z Pkt.Vll Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu r. a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany do wszystkich oferentów drogą mailową w ciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpływy oferty do Zamawiającego. 5. Oferta musi być kompletna, zawierać wszystkie dokumenty określone w p. VI 6. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy. 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 8. Wszystkie strony oferty muszą byc parafowane, ponumerowane. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 11. Wykonawca moze złożyć tylko j edną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać. 12. Cena oferty ma uwzględniać realizację przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie koszty bezpośrednio z nim związane. 13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących tresc1 złozonych ofert. 14. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty me stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy, Zamaw i ając y ma możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego treści, zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treś c i zapytania Q sp. z o.o '"6 str. 9 q 2 - )

10 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy zadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe I złożyli oferty. Powyższe zostanie 15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 16. Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu ustalenia szczegółów dalszej współpracy oraz określania pozostałych szczegółów umowy. 17. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa lub udzielone zamówienie, gdy Zamawiający posiada umowę ramową z Wykonawcą. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Kryteria podlegające ocenie punktowej: p Kryterium Maksymalna i lość punktów Pcena Cena 80 P wsparcie Długość okresu gwarancji/ wsparcia 20 techniczneqo RAZEM 100 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriam i i ich znaczeniem : 1. Kryterium Cena" - waga 80% maksymalną ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mn iej punktów wg wzoru: - (Cmin I Cx) x 100 punktów x 80% =ilość punktów przyznanych w kryterium cena, gdzie : - Cmin - oznacza najniższa cena zaoferowania za wykonanie przedmiotu zamówienia - Cx - oznacza cenę oferty 2. Kryterium Długość okresu gwarancji/wsparcia technicznego." -waga 20% - O punktów gwarancja/wsparcie 24 m-ce - 10 punktów gwarancja/wsparcie co najmniej 30 m-cy - 20 punktów gwarancja/wsparcie co najmniej 36 m-cy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, ustalone kryteria: P = P cena + P gwarancja/wsparcie techniczne która uzyska najwyższą sumę punktów w oparciu o w przypadku uzyskania takiej samej i lości punktów przez dwóch oferentów o miejscu na liście rankingowej zadecyduje wcześniejszy termin złożenia oferty. IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY. 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wym ienionych w oświadczeniu Wykonawcy, wykluczenie oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań moze nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (oferta niekompletna). 3. Wykonawców, którzy złożyl i ofertę po terminie. 4. Wykonawców, w stosunku do których Zamawiaj ący stw1erdz1, ze dostarczone przez nich mformacje QUE NCE sp. z o.o. str. 10 f X

11 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI istotne dla postępowania są nieprawdziwe. 5. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznawana 1est za odrzuconą, o wykluczeniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 6. Za odrzuconą uzna1e się również ofertę, jeśli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym przez Zamaw1a1ącego terminie. 7. Zamaw1a1ący odrzuci oferty sprzeczne z Warunkami Zamówienia, o odrzuceniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę.. ~\.o~... \:J.~bO\?..~b Q Sp. z o.o Jaworzno, ul. Szczakowska 35 Oddział W1rsm Warszawa, ul. Zygmunta Vogll 8 NIP: , REGON: Q sp. z o.o. str. 11

12 NARODOWA STRATEGIA SPÓJN~CI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wzór formularza ofertowego Zamawiający : Adres biura: Telefon: Faks: WWW: Q sp. z o.o Warszawa ul. Z. Vogla 8 (22) (22) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe SQNC/828-2/2 z dnia dotyczące: dostawy sprzętu do Projektu.Wdrożenie zintegrowanej platformy 828 wspierającej dywersyfikację i wzrost konkurencyjności świadczonych usług ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 828" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dz 1a ł a1ąc w 1m1eniu. Nazwa oferenta Adres oferenta NIP Osoba uprawniona do kontaktów: Imię Nazwisko Nr telefonu Oświadczam, że : 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oraz długość wsparcia technicznego, jak w poniższej Tabeli: L.p. Przedmiot zamówienia Cena Netto Cena Brutto Długość okresu (w PLN) (w PLN) gwarancji (w miesiącach od daty odbioru 1 Firewall 1 szt. 2 Przełącznik sieciowy 1 szt. 3 Router 1 szt. Łączna cena s p rzętu) 2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie zgłaszamy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty. 3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią mniejszej specyfikacji i dostarczymy sprzęt/oprogramowanie wyspecyfikowane w Zał Cena mniejszej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Zobowiązujemy się do związania ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia Oferty. 6. Wyrażamy zgodę na publikację wyników konkursu w Internecie oraz w dokumentach informacyjnych 7 Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej za najkorzys tniejszą, do zawarcia umowy na realizację zamówienia. Q sp. z o.o. 'lwsk '"> -'i ) '>8- >r; str <)(' e ' Oe 'lo J

13 NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI..., data (miejscowość) Podpis i pieczęć osoby upoważnionej.... Q sp. z o.o. > N ) SK str. 13 L t & 2. - Jfi lt "' -:a I 7 oql 8 te r Of...JU )r, X 2,1c, ' -0

14 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że przedsiębiorstwo z siedzibą w.... posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w stosunku do firmy nie ogłoszono upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania likwidacyjnego, am naprawczego (Dz. U. Nr 60 z dn poz. 535), me podlega wykluczeniu z niżej wymienionych powodów: - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ; - nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przes tępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - nie jest spółka partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - me jest spółką komandytowe oraz spółką komandytowo-akcyjne, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z p ostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięc ia korzyści maj ątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnien ie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - me jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie za-mówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. wszystkie informacje przedstawione w ofercie są prawdziwe. Q sp. z o.o. str 14 ~ oql c

15 NARODOWA STRATEGIA Sl'ÓJNoSCI. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki...., data.... (m l ej S COWO ŚĆ) Podpis 1 pieczęć osoby u poważnionej.... Q sp. z o.o str 15

16 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~Cł.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. EU ROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik Nr 3 Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia L.p. Przedmiot zamówienia Producent, typ, nazwa, model 1 Firewall 1 szt. 2 Przełącznik sieciowy 1 szt. 3 Router 1 szt...., data (m1eiscowość) Podpis i pi e częć osoby upoważnionej.... Q sp. z o.o. str. 16

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ...... (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń dla potrzeb zintegrowanego systemu sieci bezprzewodowej do autoryzowanego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI 207.000 DOSTAWA Dostawa routerów IP/MPLS dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej. OZ/D/15/62/TB ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo