INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI"

Transkrypt

1 NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI,Fundusze Europejskie - dla rozwoiu innowacyjnej gospodarki. Warszawa, 05 marzec 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE SQNC/828-2/2 Q sp. z o. o. w związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanej platformy 828 wspierającej dywersyfikację i wzrost konkurencyjności świadczonych usług ", środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer Umowy o dofinansowanie: UDA POIG /12-00, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy sprzętu na potrzeby stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do realizacji Projektu. współfinansowanego ze INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Zamawiający : Q sp. z o.o. z siedzibą ul. Szczakowska 35, Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Vili Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , posiadającą nr NIP , o kapitale zakładowym w wysokośc i ,00 złotych. 2. Adres korespondencyjny: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla 8 faks: OO Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia do 5 dni przed terminem składania ofert, obowiązuje zasada pisemnych kontaktów (mail, faks, pismo). 4. Szczegółowe mformacje o Projekcie zawarte w Analizie przygotowawczej, Wniosku o dofinansowanie i Biznes planie do Umowy o dofinansowanie UDA-POIG /12-00 dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu stosownych zobowiązań do zachowania tajemnicy. 5. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie Zapytania po stronie Zamawiającego : liona Dębowska 6. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. li. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem planowanej realizacji projektu jest dostawa sprzętu niezbędnego do usprawnienia współpracy pomiędzy Q sp. z o.o. a partnerami biznesowym i. Q sp. z o.o. str. 1 X L

2 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawa Firewall urządzenie Firewall+UTM - specyfikacja techniczna ilość 1 szt. l Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z legalnego wymagania kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 sprzętowe : miesięcy licząc od dnia Zapytania Ofertowego. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, me dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19" Wymagane są minimum 2 porty typu WAN/LAN Combo 10/100/1 OOOBase-T RJ45 ( 100/1 OOO Base-X SFP) Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 900 Mbps. Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączen minimum Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 300 Mbps. Wymagana jest i lość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 370 Mbps. Wymagana jest ilość j ednocześnie obsługiwanych tuneli SSL VPN minimum 20. Wymagana jest obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite made Wvmaqana 1est obsłuqa minimum 1 O wirtualnych Firewalli. 3 Funkcje Wymagana jest obsługa routingu 1Pv4 i 1Pv6. warstwy 3 Wymagana jest obsługa routingu statycznego 1 OSPF. 4 Firewall Obsługa pełnej fu nkcjonalności NAT a w szczególności : source IP address NAT, destinat1on IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT. Wsparcie dla następujących protokółów : FTP ALG,SIP ALG, ICMP ALG,NetBios ALG. Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack 1 TRACERT packet Mozliwość kontroli ruchu P2P protocol-based P2P, policies-based p2p dla konkretnego klienta. Wsparcie dla: static blacklist i dynamie blacklist. Wsparcie dla: routingu statycznego. Wsparcie: SSL VPN, IPC VPN. Jezeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. Jezeli funkcja IPS C VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpow1edrne1 licencji na okres 3 lat. Q sp. z o.o. str. 2 X

3 NAIWDOWA STRATEGIA SPÓJN~CI 5 IPS Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów : HTTP SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS. Wsparcie identyfikacji następujących protokołów : HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS Ochrona przed atakami typu zero-day" Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się Jeżel i dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 6 Anty Virus Wsparcie skanowania na obecność wirusów dla plików przesyłanych za pomocą HTTP, SMTP, 1 POP3 Możliwość skanowania następujących typów plików:.doc,.dot,.ppt,.pps,.xla,.xls,.xlt,.wiz,.sdw,.vor,.vss,.vst,.ac_,.adp, APR,.DB,.MSC,.MSI,.MTW,.OPT,.PUB,.SOU,.SPO,.VSD,.WPS,.MSG,.ZIP,.DOCX,.DOCM,.DOTX,.DOTM,.PPTX,.PPTM,.PPSX,.PPSM,.XLSX,.XLSB,.XLSM,.XL TX,.XL TM,.XLAM,.XPS,.POTX,.POTM,.ODT,.OTT,.STW,.SXW,.eml,.MME,.B64,.MPA,,AMG,.ARJ,.CAB,.XSN,.GZ,.LHA,.SHS,.RAR,.RFT,.TAR,.DAT,.ACE..PDF, TXT,.HQX.. MBOZ,.UUE,.MB3,.AS,.BZ2,.ZIP,.ZIPX Możliwość skanowania następujących typów plików skompresowanych: BZIP2, ZIP, CAB, OLESS, GZIP, LHA, RAR, ARJ, TNEF, LZ, AMG, PDF, TAR, RTF, AS, OLE1, MB3, HQX, MIME, UUE, MBOX Możliwość automatycznego upgrade bazy danych wirusów z możliwością ustawienia czasu upgrade. Możliwość ręcznego upgrade baz danych wirusów Możliwość usuwania wirusów, wyświetlania ostrzeżenia o wirusach i znaczenia i Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji antywirusowych Jeżeli funkcja Anti-Virus wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 7 Filtrowanie Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL URL. Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie. Logowanie dostępu do URL. Jezeli funkcja FiltraCJi URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 8 Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH 2. Dostawa przełącznika sieciowego wspierającego standard 1/10 Gigabit Ethernet,PoE+ - specyfikacja techniczna. Ilość 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami koniecznym i do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe. legalnego kanału sprzedazy producenta, wyprodukowane me dalej rnz 6 miesięcy l icząc od dnia Zapytania Ofertowego. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi byc wykonana z metalu. Ze względu na rózne warunki, w których pracować będą urządzenia, me dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonane] z tworzywa. Q sp. z o.o str 3? oql f, X, )(

4 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~C I Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Wymaganych jest minimum 20 portów 10/100/1000GBase-T (Rj45) z ob sługą PoE+ (IEEE 802.3at) Wymagane są minimum 4 porty 100/1000Base-X (SFP) Wymagane są minimum 2 porty 10000Base-X (SFP+) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do minimum 6 portów 10000Base-X (SFP+) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia dwóch przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP 1 Spanning Tree Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 niezalezne zasilacze 230VAC, każdy o mocy wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracj i. Urządzenie musi wspierać funkcję wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działa nie Urządzenie musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI z pełną prędkośc i ą (tzw. wirespeed) Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 dla celów zarzadzania. 3 Funkcje Wymagane wsparcie GARP VLAN Registration Protocol warstwy 2 (GVRP) Wymagany rozmiar tablicy MAC min adresów Wymagane 4000 aktywnych sieci VLAN Wymagana funkcja mapowania VLAN-ow 1: 11 N:1 Wymagane wsparcie dla EEE ad QinQ i Selective Q1nQ Wymagana agregacja portów statyczna 1 przy pomocy protokołu LACP Wymagane min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów Wymagane wsparcie dla Spanning Tree: MSTP s, RSTP 802.1w, STP Root Guard Funkcje Wymagana obsługa routingu dla 1Pv4 z prędkością łącza, warstwy 3 Wymagane wsparcie dla routingu 1Pv4: statycznego, RIP i RIPv2, OSPF oraz ISIS. Wymagana obsługa routingu dla 1Pv6 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu 1Pv6: statycznego, RIPng, OSPF Rozmiar tablicy routingu minimum 1 O.OOO wpisów Wymagane wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Wymagane wsparcie dla Policy-based routing 4 Bezpieczeństwo Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom Dos. Wymagana obsługa min. 1 OOO list kontroli dostępu (ACL) Wymagana obsługa DHCP snoopmg i opcji 82. Wymagana obsługa RADIUS Wymagana obsługa Secure Shell (SSHv2) Wymagana obsługa Guest VLAN Wymagana obsługa Port isolation Wymagana obsłuoa Port security (zezwala na dosteo tylko Q sp. z o.o str 4 2

5 NARODOWA STRATEGIA SPóJNOSCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. specyficznym adresom MAC) Urządzenie musi byc odporne na ataki typu Den1al of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks ObsłuQa min. 1 O instancji VRF (wirtualne routery) 5 Quality of Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control Service (QoS) lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round rabin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR), lub odpowiednik. Wvmaoanvch jest minimum 8 kolejek QoS na port fizyczny. 6 Monitoring i Wymagana obsługa Port mirroring (SPAN) i Remote Port diagnostyka Mirroring (RSPAN ) 7 Zarządzenie Zdalna konfiguracja 1 zarządzanie przez linię komend (CLI) Pam1ęc flash o pojemnośc i pozwalającej na przechowywanie mmium dwóch wersj i oprogramowania systemowego. Wsparcie dla SNMPv1, v2, v3 Wsparcie dla SvsloQ oraz Trap 8 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe : legalnego kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 m1es1ęcy licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Wymaganych jest minimum 20 portów 10/100/1000GBase-T (Rj45) z obsługą PoE+ (IEEE 802.3at) Wymagane są minimum 4 porty 100/1 OOO Base-X (SFP) Wymagane są minimum 2 porty 10000Base-X (SFP+) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do minimum 6 portów 10000Base-X (SFP+) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednoczesnie. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia dwóch przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP i Spanning Tree Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 niezalezne zasilacze 230VAC, każdy o mocy wystarczającej do zasilenia urządzenia w wymaganej konfiguracji. Urządzenie musi wsp ierać funkcję wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działanie Urządzenie musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI z pełną prędkością (tzw. wirespeed) Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 dla celów zarządzania. 3. Dostawa Routera, wspierający standard 1 Gigabit Ethernet Q sp. z o.o str 5 łt

6 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ilość - specyfikacja techniczna: lszt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 1 Obudowa Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami koniecznymi do instalacji w szafie rack 19" 2 Minimalne wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z sprzętowe : legalnego kanału sprzedaży producenta, wyprodukowane nie dalej niż 6 miesięcy licząc od dnia Zapytania Ofertowego. obudowa przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19" Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie wykonanej z tworzywa. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza. Urządzenie musi być modularne z możliwością instalacji minimum 5 dodatkowych modułów sieciowych. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 porty GE typu WAN/LAN, w tym co najmniej 3 porty typu Combo (możliwość bezpośredniego podłączenia za pomocą styku miedzianego RJ45 lub wykorzystania optycznej wkładki SFP). Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 porty szeregowe (synchroniczno-asynchroniczne) typu WAN wraz z dedykowanym okablowaniem (V.35 DCE) Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. Wydajność routingu minimum. 3 Mpps Port konsoli - szeregowy RS-232 Urządzenie musi być wyposażone w pamięć flash o pojemności minimum 2 GB 3 Funkcje Agregacja portów statyczna 1 przy pomocy protokołu LACP warstwy 2 Obsługa VLANów zgodnie ze standardem q Obsługa Voice VLAN GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Port security Obsługa standardów STP, RSTP, MSTP 4 Funkcje Obsługa protokołów 1Pv4 i 1Pv6 warstwy 3 dynamie ARP, static ARP, proxy ARP, oraz ARPing DNS klient. DNS proxy/relay, Dynamie DNS NAT, PAT, NAT Serwer, NAT ALG (dla protokołów DNS, FTP, RSTP, SIP) DHCP Serwer, DHCP Relay, DHCP/BOOTP Klient Obsługa protokołów routingu statycznego 1 dynamicznego dla protokołów RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGP, BGP4+ Obsługa wirtualnych tablic routingu. Obsługa co najmniej 400 tysięcy wpisów w tablicy routingu Obsługa protokołu BFD dla protokołów RIP, OSPF, IS-IS i BGP Obsługa protokołów routingu dla ruchu multicastowego: PIM- DM, PIM-SM, PIM-SSM, Obsłui:ia protokołu BFD dla protokołu PIM Q sp. z o.o. ow k str. 6 LI ',0 i c, 2.' te O" fj )( fax 2~ ~ l' OO fj'

7 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Obsługa MBGP s Bezpieczeństwo Ochrona protokołu STP BPDU Protection, TC protection, Root Guard, Obsługa uwierzytelniania AAA, RADIUS oraz TACACS. Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez protokół HTIPS Firewall typu "statefull inspection" Firewall oparty o strefy bezpieczeństwa Firewall musi rozpoznawać aplikacje co najmniej takie jak: FTP, HTIP, RSTP 1 SIP Obsługa ochrony CPU urządzenia przed atakami Obsługa protokołu x obsługa DHCP Snooping obejmującego ochronę przed atakami typu: Man-in-the-middle, IP/MAC spoofing, DoS poprzez Q sp. z o.o. podmianę adresu MAC, DoS poprzez zmianę wartośc i CHAD DR Ochrona preciwko atakom ARP typu spoofing i flood Ochrona przed atakami protokołem ICMP Obsluga mechanizmów IP Source Guard i URPF Obsługa ACL na podstawie adresów żródłowych 1 docelowych MAC 1 IP, portów źródłowych i docelowych protokołów TCP/UDP, znaczników DSCP p, typów ICPM, flah protokołu TCP, VLANu. Możliwość przypisywania dla reguł ACL zakresów czasowych Obsługa PKI Obsługa protokołu SSL Obsługa protokołu VRRP Obsługa BFD dla VRRP Obsługa mterfejsow zapasowych dla ruchu z mozltwośc1ą wykrycia awarii w warstwie IP Możliwość konfiguracji BFD typu Multi-Hop Moduły interfejsów muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy urządzenia (funkcja Hot-Swap) Obsługa funcji m1rroringu ruchu na interfejsach lokalnego i zdalnego urządzenia LDP, MPLS L3 VPN, static LSP, dynamie LSP Obsługa protokołu IPSec Tunelowanie typu GRE i L2TP Wymagane jest wsparcie mechanizmu Dynamie Multipoint VPN typu Point to Multipoint i typu Mesh Jeżeli funkcja DMVPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji. Wymagane jest wsparcie obsługi SSL VPN dla minimum 10 jednoczesnych użytkowników. Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być edytowalny w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pam1ęc1 nielotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pam1ęc 1 nieulotnej musi byc możliwość przechowywania dowolnej ilosc1 plików konfiguracyjnych ( ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci ). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza s1e cześciowvch restartów str. 7

8 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI urządzenia po dokonaniu zmian. 6 Quality of Obsługa mechanizmu QoS z zachowaniem gwarancji pasma, Service (QoS) opóźnień 1 Jitter. Obsługa kolejkowania typu: PQ, WFQ, PQ+WFQ Limitowanie prędkości na portach z funkcją traffic shaping Obsługa klasyfikacji ruchu w oparciu o adres źródłowy MAC, adres docelowy MAC, źródłowy adres IP, docelowy adresu IP, interfejs warstwy 4, typ protokołu IP, VLAN, typu protokołu Ethernet oraz QoS. Obsługa h1erarch1cznego QoS Obsługa mechanizmów zapobiegania zatorów w sieci Obsługa mechanizmów RED, WRED 7 Zarządzenie Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) IEEE 802.1ab LLDP Serwisy DHCP: serwer (RFC 2131 ), klient i relay SNMPv1, v2, v3 SysloQ Ili. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: - do r. 2. Miejsce realizaq1 zamówienia: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla 8 IV. WARUNKI DODATKOWE: 1. Ilość i rodzaj dostarczanego sprzętu i oprogramowania muszą być zgodne z niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 2. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe i opakowane w oryginalne opakowanie. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru dostawy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Wymagany okres gwarancyjny na dostarczony sprzęt nie moze być krótszy niż 24 m1es1ęcy od daty dostawy. 4. Parametry serwisu gwarancyjnego: - Gwarancja w miejscu eksploatacji z czasem dostawy następnego dnia roboczego oraz min. 24 miesięcy. - Zgłoszen i a będą obsługiwane we wszystkie w trybie 8x5xNBD w dni robocze w godz. od 8.00 do godz Czas naprawy (podmiany sprzętu ) max Bh - wsparcie techniczne w postaci dostępu do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie gwarancyjnym V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : 1. Wykonawca nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym - wymagane dostarczenie aktualnego wyciąg u z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencji dz1ałalnośc 1 gospodarczej), z okresu nie dłuższego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Oferty lub innego dokumentu potwierd zaj ącego formę 1 charakter prowadzonej dz i ałalnośc i (kopia pośw iadczona za zgodnoś ć z oryginałem ). Q sp. z o.o. str 8 ' ' q1 Ot> 00 o

9 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. VI. WYMAGANE DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA : 1. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w złożonej ofercie wszystkie wymienione dokumenty i oświadczenia : a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) b) Oświadczenie (Załącznik Nr 2) c) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dostarczonych dokumentów. d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencji dz1ałalnośc1 gospodarczej), z okresu me dłuższego niż 6 m1es1ęcy przed dniem złożenia Oferty lub innego dokumentu potwierdzającego formę 1 charakter prowadzonej działalności (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie rejestru w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://ceidg.gov.pl ). VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia r. do godz. 16:00 na adres: Q sp. z o.o., Biuro Warszawa ul. Z. Vogla Oferty na leży dostarczyć pocztą w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego w zamkniętej przesyłce z dopiskiem Oferta na Zapytanie ofertowe SQNC/828-2/2 - me otwierać do dnia ", opakowanie powinno być opatrzone danymi Wykonawcy. Ofertę mozna przesłać też mailowo w formie skanu na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w Pkt.1.2 przesyłając dokumenty w formie papierowej w ciągu do 5 dni roboczych po terminie z Pkt.Vll Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu r. a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany do wszystkich oferentów drogą mailową w ciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpływy oferty do Zamawiającego. 5. Oferta musi być kompletna, zawierać wszystkie dokumenty określone w p. VI 6. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy. 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 8. Wszystkie strony oferty muszą byc parafowane, ponumerowane. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 11. Wykonawca moze złożyć tylko j edną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać. 12. Cena oferty ma uwzględniać realizację przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie koszty bezpośrednio z nim związane. 13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących tresc1 złozonych ofert. 14. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty me stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy, Zamaw i ając y ma możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego treści, zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treś c i zapytania Q sp. z o.o '"6 str. 9 q 2 - )

10 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy zadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe I złożyli oferty. Powyższe zostanie 15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 16. Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu ustalenia szczegółów dalszej współpracy oraz określania pozostałych szczegółów umowy. 17. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa lub udzielone zamówienie, gdy Zamawiający posiada umowę ramową z Wykonawcą. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Kryteria podlegające ocenie punktowej: p Kryterium Maksymalna i lość punktów Pcena Cena 80 P wsparcie Długość okresu gwarancji/ wsparcia 20 techniczneqo RAZEM 100 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriam i i ich znaczeniem : 1. Kryterium Cena" - waga 80% maksymalną ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mn iej punktów wg wzoru: - (Cmin I Cx) x 100 punktów x 80% =ilość punktów przyznanych w kryterium cena, gdzie : - Cmin - oznacza najniższa cena zaoferowania za wykonanie przedmiotu zamówienia - Cx - oznacza cenę oferty 2. Kryterium Długość okresu gwarancji/wsparcia technicznego." -waga 20% - O punktów gwarancja/wsparcie 24 m-ce - 10 punktów gwarancja/wsparcie co najmniej 30 m-cy - 20 punktów gwarancja/wsparcie co najmniej 36 m-cy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, ustalone kryteria: P = P cena + P gwarancja/wsparcie techniczne która uzyska najwyższą sumę punktów w oparciu o w przypadku uzyskania takiej samej i lości punktów przez dwóch oferentów o miejscu na liście rankingowej zadecyduje wcześniejszy termin złożenia oferty. IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY. 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wym ienionych w oświadczeniu Wykonawcy, wykluczenie oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań moze nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (oferta niekompletna). 3. Wykonawców, którzy złożyl i ofertę po terminie. 4. Wykonawców, w stosunku do których Zamawiaj ący stw1erdz1, ze dostarczone przez nich mformacje QUE NCE sp. z o.o. str. 10 f X

11 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI istotne dla postępowania są nieprawdziwe. 5. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznawana 1est za odrzuconą, o wykluczeniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 6. Za odrzuconą uzna1e się również ofertę, jeśli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym przez Zamaw1a1ącego terminie. 7. Zamaw1a1ący odrzuci oferty sprzeczne z Warunkami Zamówienia, o odrzuceniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę.. ~\.o~... \:J.~bO\?..~b Q Sp. z o.o Jaworzno, ul. Szczakowska 35 Oddział W1rsm Warszawa, ul. Zygmunta Vogll 8 NIP: , REGON: Q sp. z o.o. str. 11

12 NARODOWA STRATEGIA SPÓJN~CI.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wzór formularza ofertowego Zamawiający : Adres biura: Telefon: Faks: WWW: Q sp. z o.o Warszawa ul. Z. Vogla 8 (22) (22) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe SQNC/828-2/2 z dnia dotyczące: dostawy sprzętu do Projektu.Wdrożenie zintegrowanej platformy 828 wspierającej dywersyfikację i wzrost konkurencyjności świadczonych usług ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 828" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dz 1a ł a1ąc w 1m1eniu. Nazwa oferenta Adres oferenta NIP Osoba uprawniona do kontaktów: Imię Nazwisko Nr telefonu Oświadczam, że : 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oraz długość wsparcia technicznego, jak w poniższej Tabeli: L.p. Przedmiot zamówienia Cena Netto Cena Brutto Długość okresu (w PLN) (w PLN) gwarancji (w miesiącach od daty odbioru 1 Firewall 1 szt. 2 Przełącznik sieciowy 1 szt. 3 Router 1 szt. Łączna cena s p rzętu) 2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie zgłaszamy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty. 3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią mniejszej specyfikacji i dostarczymy sprzęt/oprogramowanie wyspecyfikowane w Zał Cena mniejszej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Zobowiązujemy się do związania ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia Oferty. 6. Wyrażamy zgodę na publikację wyników konkursu w Internecie oraz w dokumentach informacyjnych 7 Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej za najkorzys tniejszą, do zawarcia umowy na realizację zamówienia. Q sp. z o.o. 'lwsk '"> -'i ) '>8- >r; str <)(' e ' Oe 'lo J

13 NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI..., data (miejscowość) Podpis i pieczęć osoby upoważnionej.... Q sp. z o.o. > N ) SK str. 13 L t & 2. - Jfi lt "' -:a I 7 oql 8 te r Of...JU )r, X 2,1c, ' -0

14 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że przedsiębiorstwo z siedzibą w.... posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w stosunku do firmy nie ogłoszono upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania likwidacyjnego, am naprawczego (Dz. U. Nr 60 z dn poz. 535), me podlega wykluczeniu z niżej wymienionych powodów: - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ; - nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przes tępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - nie jest spółka partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - me jest spółką komandytowe oraz spółką komandytowo-akcyjne, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z p ostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięc ia korzyści maj ątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnien ie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - me jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie za-mówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. wszystkie informacje przedstawione w ofercie są prawdziwe. Q sp. z o.o. str 14 ~ oql c

15 NARODOWA STRATEGIA Sl'ÓJNoSCI. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki...., data.... (m l ej S COWO ŚĆ) Podpis 1 pieczęć osoby u poważnionej.... Q sp. z o.o str 15

16 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~Cł.Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. EU ROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik Nr 3 Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia L.p. Przedmiot zamówienia Producent, typ, nazwa, model 1 Firewall 1 szt. 2 Przełącznik sieciowy 1 szt. 3 Router 1 szt...., data (m1eiscowość) Podpis i pi e częć osoby upoważnionej.... Q sp. z o.o. str. 16

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ...... (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/21PN/12 Płock, dnia 28 listopada 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 22.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04.00-010/10

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider Partnerstwa Partner Poznań 27.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi instalacji i wdrożenia systemu epicor ITSM (wraz z programami towarzyszącymi podanymi w specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013

Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 Reda 02.12.2013 r. I. INORMACJE OGÓLNE Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 1. W związku z realizacją projektu pt.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/07/2012/POKL kod CPV 22100000-1 Gdańsk, 26.07.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę składu, zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/09/2010/POKL kod CPV 70220000-9 Gdańsk, 24.09.2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wynajmem lokalu do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 19.11.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15

Zapytanie ofertowe nr 4.4/05.03.15 Rzeszów, 05.03.2015 r. P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl.. Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26. Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 Beskid Media Sp. z o.o. Kęty, 04.12.2013 ul. Kościuszki 115 32-650 Kęty Tel. +48 33 484 19 02 Email: poczta@beskidmedia.pl Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA WARUNKI POSTĘPOWANIA Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zak.24/19.08 Celem postepowania jest wybór wykonawcy: Systemu zarządzania transportem TMS (Transport Management System) w ramach projektu: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen.

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen. Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia platformy sprzętowej i systemowej w Zakładzie Spółki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR Pszczyna, dn. 29.08. 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR W związku z realizacją projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane.,

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo