OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 12/2009/ZP L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Oferowany przedmiot zamówienia TYP/model /producent Oferowane parametry techniczne (opisać wszystkie podane jako wymogi zamawiającego) Przełącznik sieciowy ośmioportowy o minimalnych parametrach: Ilość portów FastEthernet 10/100 Mbit/s: 8 szt.; Musi umoŝliwiać pracę w trybie half-duplex i fullduplex; Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX); Musi być wyposaŝony w diody LED na przednim panelu informujące o podłączeniu zasilania do urządzenia oraz połączeniach aktywnych na portach przełącznika; Bufor RAM z dynamicznym przypisaniem do kaŝdego portu o pojemności min. 64 kb; Tablica adresów MAC: min rekordów; Musi obsługiwać standardy [IEEE]: min , 802.3u, 802.3x; Musi obsługiwać protokół CSMA/CD; Architektura przełącznika: store-and-forward; Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; Urządzenie musi być wyposaŝone w kabel zasilający oraz wszystkie komponenty potrzebne do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej; Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 2 Zestaw: Konwerter PLANET VDSL VC-200S + PLANET Konwerter VDSL VC-200M lub zestaw równowaŝny o następujących minimalnych parametrach: 4 KaŜdy z konwerterów musi posiadać certyfikat CE; Musi umoŝliwiać przesyłanie danych przez miedziane linie telefoniczne; Zestaw musi umoŝliwiać pracę w min. dwóch technologiach sieciowych: Ethernet oraz VDSL2; Zestaw musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; Zestaw musi być wyposaŝony w kabel zasilający oraz wszystkie komponenty potrzebne do podłączenia elementów zestawu do sieci energetycznej. KaŜdy z elementów zestawu musi posiadać następujące cechy: UmoŜliwiać obsługę następujących standardów: VDSL2-DMT, ITU-T G VDSL2 (Profile 8a, 8b,12a,12b, 17a); MoŜliwość pracy w dwóch trybach: bridge lub router dla 4 portów LAN; Przepustowość teoretyczna: 1

2 o Min. 30Mbps w stronę sieci; o Min. 90Mbps w stronę uŝytkownika; Zgodność ze standardem: min. VDSL2; Porty: o Ethernet: 4 x 10Base-T/100Base-Tx, Autonegocjacja trybu pracy portu, Auto MDI/MDI-X; o Telefon: 1 x RJ-11, o VDSL: 1 x RJ-11; 4 porty LAN muszą umoŝliwiać pracę przełącznika sieciowego oraz przesyłanie danych do sieci LAN; Urządzenie musi być wyposaŝone w diody LED informujące o: o Włączeniu zasilania; o Aktywności portu DSL: LNK, ACT; o Aktywności portu LAN (dla kaŝdego z 4 portów): LNK/ACT,100 Urządzenie musi być wyposaŝone w przycisk RESET; Urządzenie musi być konfigurowalne przez przeglądarkę sieciową; Urządzenie musi posiadać następujące mechanizmy obsługujące: o Statyczne rutowanie; o IP Multicast OutBound Through NAT; o DHCP klient oraz DHCP serwer; o DNS Proxy; o NAT; Urządzenie musi posiadać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: o Wbudowany NAT Firewall; o Virtual DMZ/ IP Pass-Through; o Hasło dostępu do zarządzania; o Serwer wirtualny-funkcja musi umoŝliwiać uŝytkownikom z sieci zewnętrznej (WAN) dostęp do serwerów znajdujących się w sieci LAN; Urządzenie musi umoŝliwiać przesyłanie sygnału na odległość min. 1,5 km; 3 Panel krosujący tzw. Patchpanel 19", kat. 5e/24 porty ekranowany kategoria: 5e; ilość portów: 24 szt.; w pełni ekranowany: pod pojęciem ekranowania Zamawiający uznaje takie rozwiązanie, które zabezpiecza całkowicie przed ulotem elektromagnetycznym: obudowę panela krosującego, kabel sieciowy zainstalowany w panelu krosującym oraz kabel sieciowy podłączony do gniazda panela krosującego. Musi być moŝliwość zamontowania panela krosującego w szafie 19 ; 4 Organizer kabli 2U, dwustronny Panel 19" porządkujący przebiegi kablowe; wysokość 2U; Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie Organizer kabli 1U Panel 19" porządkujący przebiegi kablowe; wysokość 1U; Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie Listwa przepięciowa do szafy typu RACK 19": Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19. Min. 5 gniazd sieciowych; WyposaŜona w:

3 o zabezpieczenie przeciw-przepięciowe i przeciw-zakłóceniowe; o włącznik sieciowy zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem; o przewód sieciowy o długości min.: 1,5m-2m. Lista musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; 7 Organizer boczny do szafy typu RACK 19" Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19 8 Konwerter światłowodowy, jednomodowy, D-Link mediakonwerter GB RJ45-SC SM DMC-810SC Dopuszcza się urządzenie równowaŝne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: musi wykonywać konwersję sygnału z 1000BaseT (RJ-45) na 1000BaseLX (SC-Duplex) Singlemode (i odwrotnie); obsługiwana długości światłowodu jednomodowego: min. 10 km; złącze światłowodowe typu SC 1 szt.; port Ethernet RJ-45 1 szt; musi mieć moŝliwość mocowania w obudowach wielomodułowych typu DMC (zamawiający posiada tego typu obudowy); musi mieć moŝliwość wkładania modułu na gorąco (Hot-swappable) do obudowy DMC- 1000; musi obsługiwać mechanizm store-and-forward; musi posiadać zewnętrzny zasilacz sieciowy; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; musi posiadać na przednim panelu diody LED informujące o statusie pracy urządzenia; 9 Konwerter światłowodowy, wielomodowy D-Link mediakonwerter GB RJ45-SC MM 550m DMC-700SC Dopuszcza się urządzenie równowaŝne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: moŝliwość konwersji z 1000Base-T (RJ-45) na 1000Base-SX (SC-Duplex) Multimode (i odwrotnie); obsługiwana długości światłowodu wielomodowego: min. 500 m; złącze światłowodowe typu SC 1 szt. port typu Ethernet RJ-45 1 szt; musi mieć moŝliwość wkładania modułu na gorąco (Hot-swappable) do obudowy DMC (zamawiający posiada tego typu obudowy); musi obsługiwać mechanizm store-and-forward; musi posiadać zewnętrzny zasilacz sieciowy; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; musi posiadać na przednim panelu diody LED informujące o statusie pracy urządzenia 10 Szafa serwerowa, 19", 42U, 800x1000 spełniające następujących wymagania: wymiary: 19", wysokość wewnętrzna 42 U; szerokość 800mm; głębokość 1000mm; drzwi przeszklone lub pełne; moŝliwość montaŝu drzwi jako lewo i prawostronnych; zdejmowane osłony boczne i tylna; musi posiadać min. trzy pary szyn montaŝowych z moŝliwością płynnej regulacji; 3

4 musi mieć moŝliwość zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem, zapewniającego wymianę powietrza w szafie oraz efektywne chłodzenie; musi mieć moŝliwość łączenia w zespoły kilku szaf bez konieczności stosowania specjalnych łączników; musi być dostarczona w opakowaniu fabrycznym. Szafa musi stanowić zestaw do samodzielnego montaŝu; musi posiadać zamek patentowy umoŝliwiający zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do drzwi przednich oraz osłon bocznych i tylnych; 11 Panel wentylacyjny spełniający poniŝsze wymagania: musi być kompatybilny z szafą zaproponowaną w pkt 10; przeznaczony do montaŝu w suficie obudowy szafy serwerowej; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; wydajność: min. 180 m 3 /min; musi posiadać termostat sterujący pracą wentylatorów; panel musi posiadać kabel zasilający; 12 Przełącznik zarządzany Cisco Catalyst x10/100/1000T 4 SFP Standard Image WSC3560G- 24PS-S. Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1 2 min. 24 porty 10/100/1000 Mbit/s Base-TX, wtyk RJ-45 (porty muszą pracować w jednej z trzech prędkości 10Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 4 porty Gigabit Ethernet definiowane przez moduły SFP; przepustowość min. 30 Mpps; przełącznik musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości 1U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 oraz głębokości max. 80 cm. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; obsługa standardu Power over Ethernet IEEE 802.3af; Przełącznik musi posiadać mechanizmy umoŝliwiające: tworzenia klastrów dla potrzeb zarządzania; obsługę sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q; przełącznik musi mieć moŝliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN; przełączanie w warstwie trzeciej modelu OSI oraz definiowanie routingu w oparciu o routing statyczny oraz routing dynamiczny (protokoły RIP). Urządzenie musi mieć moŝliwość rozbudowy o protokoły OSPF oraz BGPv4; obsługę protokołu IGMP v3; moŝliwość rozbudowy do opcji pozwalającej konfigurację tzw. Policy Based Routing lub równowaŝną. Za funkcjonalność równowaŝną do Policy Based Routing uznaje się funkcjonalność o innej nazwie, zapewniającą moŝliwość wpływania na trasowanie pakietów przed normalnym procesem routingu w oparciu o źródłowy i docelowy adres IP, port TCP/UDP, pola TOS, DSCP, IP Precedence, typ protokołu itp. i odpowiednie ustawienie 4

5 interfejsów wyjściowych, następnego skoku, interfejsów domyślnych, pól TOS, IP Precedence itp.; zapewnienie ciągłości pracy sieci: zgodnie ze standardami 802.1w i 802.1s; rozbudowę o protokół HSRP lub VRRP jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci; zapewnienie odpowiedniej jakości usług w sieci: o obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla róŝnego rodzaju ruchu; o Shaped Round Robin lub równowaŝny (nie jest akceptowalna obsługa tylko mechanizmów WRR). Za funkcjonalność równowaŝną mechanizmowi Shaped Round Robin uznaje się funkcjonalność związaną z kształtowaniem ruchu wychodzącego, zapewniającą: nadanie wag dla poszczególnych kolejek; kształtowanie ruchu poszczególnych kolejek zaleŝnie od wag; przeplatanie ramek pomiędzy kolejkami w podstawowych kwantach próbkowych czasu, gwarantujące bardziej jednostajny rozkład ruchu pomiędzy kolejkami (szczególnie istotne w przypadku ruchu multimedialnego i realizowanego w czasie rzeczywistym) zapobiega wysycaniu buforów wyjściowych przez znaczące ilości (bursts) ruchu; uŝytkowanie nie wykorzystanego przez określoną kolejkę pasma na potrzeby innych kolejek; optymalizację działania dla portów z ograniczonym pasmem; ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 16Kbps lub mniejszego; obsługę Ipv4 i Ipv6; obsługę Remote Monitoring w wersji 1 i 2; zapewnienie bezpieczeństwa sieci: o autoryzacja UŜytkowników/portów przez 802.1x; o moŝliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2; o moŝliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia; o moŝliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+; o blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. Isolated ports) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN; o konfigurację portów SPAN; o obsługę Simple Network Management Protocol w wersji 1, 2 i 3; obsługę funkcjonalności wykrywania wyjętego kabla ze stacji roboczej Time Domain Reflectometer lub rozwiązanie równowaŝne; współpracę z modułem redundantnego zasilacza zewnętrznego lub wewnętrznego ; zarządzanie konfiguracją urządzenia przez przeglądarkę WWW i interfejs CLI (command 5

6 line interface). Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej. urządzenie musi posiadać certyfikat CE; Przełącznik musi być wyposaŝony w kabel zasilający. 13 Przełącznik zarządzany Cisco Catalyst x10/100, 2x10/100/1000 (WS-C TT-L) Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 8 min. 24 porty 10/100 Mbit/s Base-TX,wtyk RJ-45 (porty muszą pracować w jednej z dwóch prędkości: 10Mbit/s lub100 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 2 porty 10/100/1000 Mbit/s Base-TX (porty muszą pracować w jednej z trzech prędkości: 10Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 64MB pamięci DRAM i 32 MB pamięci Flash; przełącznik musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości 1U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 oraz głębokości max. 80 cm; obudowa musi być wykonana z metalu; przepustowość min. 6 Mpps; zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej; urządzenie musi posiadać certyfikat CE. przełącznik musi być wyposaŝony w kabel zasilający; przełącznik musi posiadać następujące mechanizmy: filtrowania ruchu w warstwie 2 modelu OSI; obsługi sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q; przełącznik musi mieć moŝliwość zdefiniowania min. 64 sieci wirtualnych; kontroli sztormów broadcast zabezpieczającej sieć przed zalewem pakietów broadcast i multicast; priorytetyzacji ruchu zgodnie ze standardem IEEE 802.1p, min. 4 kolejki pakietów dla róŝnego rodzaju ruchu, w tym co najmniej jedna kolejka dla ruchu ze statusem strict priority; Shaped Round Robin lub równowaŝny (nie jest akceptowalna obsługa tylko mechanizmów WRR). Za funkcjonalność równowaŝną mechanizmowi Shaped Round Robin uznaje się funkcjonalność związaną z kształtowaniem ruchu wychodzącego, zapewniającą: nadanie wag dla poszczególnych kolejek; kształtowanie ruchu poszczególnych kolejek zaleŝnie od wag; przeplatanie ramek pomiędzy kolejkami w podstawowych kwantach próbkowych czasu, gwarantujące bardziej jednostajny rozkład ruchu pomiędzy kolejkami (szczególnie istotne w przypadku ruchu multimedialnego i realizowanego w czasie rzeczywistym) 6

7 zapobiega wysycaniu buforów wyjściowych przez znaczące ilości (bursts) ruchu; uŝytkowanie nie wykorzystanego przez określoną kolejkę pasma na potrzeby innych kolejek; optymalizację działania dla portów z ograniczonym pasmem; obsługi protokołu Spanning Tree zgodnie ze standardem IEEE 802.1w i 802.1s; obsługi standardów 802.3, 802.3u, 802.3x; autoryzacji stacji końcowych i portów zgodnej z IEEE 802.1x, obsługa protokołów autoryzacji RADIUS i TACACS+; obsługi protokołu IGMP v.3; zapisywania i późniejszego odczytania konfiguracji sprzętowej urządzenia do pliku tekstowego; zarządzania konfiguracją urządzenia przez przeglądarkę WWW i interfejs CLI (command line interface); obsługi Simple Network Management Protocol w wersji 1, 2 i 3; obsługi Remote Monitoring w wersji 1 i 2; moŝliwość połączenia się z programem konfiguracyjnym urządzenia z wykorzystaniem protokołu SSH w wersji 2; obsługa protokołu SPAN; definiowania list dostępowych dla portów urządzenia. 14 Serwer kontroler domeny- spełniający poniŝsze wymagania: 5 System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL + 5CAL wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz z późn. zm.) do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; Zapewnienie pełnej kompatybilności i funkcjonalności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL; W przypadku zaoferowania rozwiązania równowaŝnego do systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL i wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niŝ uŝywany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). Oprogramowanie: nośnik instalacyjny CD/DVD systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server Standard 2003 R2 7

8 PL lub innego zaoferowanego przez Wykonawcę; nośnik instalacyjny CD/DVD z sterownikami do wszystkich komponentów serwera dla w/w systemu operacyjnego; nośnik z wersją instalacyjną oprogramowania umoŝliwiającego nagrywanie płyt CD/DVD dla zaoferowanego napędu optycznego i systemu operacyjnego; Certyfikaty i inne wymagania: serwer musi posiadać certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu w postaci papierowej, potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy certyfikatu CE; serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie dołączone do niego w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); twardy dysk w przypadku uszkodzenia nie jest zwracany w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; BIOS: Musi być wyposaŝony w następujące funkcje: blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła; utrzymanie zapisanych haseł w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; moŝliwość zabezpieczenia hasłem BIOS wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny. moŝliwość zablokowania lub zablokowane na stałe: o wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny przyciskiem klawiatury podczas uruchamiania komputera; o uaktualniania BIOS uruchamianego za pomocą przycisku klawiatury podczas uruchamiania komputera. Procesor: rodzina: x86; procesor musi uzyskać w teście Cinebench R10 (w warunkach nowej instalacji systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze w domyślnej konfiguracji po instalacji wraz z zainstalowanymi sterownikami do wszystkich komponentów serwera) Multiple CPU Render Test wynik min pkt; Pamięć operacyjna RAM: typ pamięci: DDR2 ECC; pojemność pamięci: min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB bez konieczności wymiany zainstalowanej/zainstalowanych oryginalnie kości pamięci; Płyta główna: obsługiwana pamięć: DDR2; kontroler obsługujący SATA II posiadający funkcjonalność min. RAID 0,1; USB min. 2 szt. (min. 1 z tyłu obudowy, min. 1 na froncie obudowy); 8

9 PS/2-2 szt. (dla klawiatury i myszy) lub USB 2 szt. (dla klawiatury i myszy) z tyłu obudowy; RJ45 min. 2 szt. (dla zainstalowanych kart sieciowych); Karta graficzna umoŝliwiająca uzyskanie rozdzielczości SVGA 1280x1024 pikseli lub wyŝszej; zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną. Interfejs wyjściowy: D-SUB lub DVI; Karta sieciowa karta sieciowa: min. 2 szt., Ethernet min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45; Zamawiający dopuszcza karty sieciowe zintegrowane z płytą główną. Dyski twarde: dysk twardy min. 2szt.; interfejs: SATA-II; pojemność: min. 500 GB; pamięć CACHE: min. 32 MB; zaoferowane dyski muszą być identyczne - będą pracowały w RAID; Napęd dyskietek: 3, MB zewnętrzny (z interfejsem USB) lub wewnętrzny. Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/- R; Obudowa obudowa RACK 1U z szynami do wysuwania umoŝliwiająca zamontowanie serwera w szafie RACK 19 ; Zasilacz min. 350 W; Gwarancja: min. 36 miesięcy; serwer musi być wyposaŝony w kabel zasilający; serwer musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230 V. 15 Serwer kontroler domeny (wzorzec operacji) spełniający poniŝsze wymagania: 1 System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL + 5CAL wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz z późn. zm.) do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; Zapewnienie pełnej kompatybilności i funkcjonalności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL; W przypadku zaoferowania rozwiązania równowaŝnego do systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL i 9

10 wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niŝ uŝywany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). Oprogramowanie: nośnik instalacyjny CD/DVD systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server Standard 2003 R2 PL lub innego zaoferowanego przez Wykonawcę; nośnik instalacyjny CD/DVD ze sterownikami do wszystkich komponentów serwera dla w/w systemu operacyjnego; nośnik z wersją instalacyjną oprogramowania umoŝliwiającego nagrywanie płyt CD/DVD dla zaoferowanego napędu optycznego i systemu operacyjnego; Certyfikaty i inne wymagania serwer musi posiadać certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu w postaci papierowej, potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy certyfikatu CE; serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie dołączone do niego w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); twardy dysk w przypadku uszkodzenia nie jest zwracany w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; BIOS: Musi być wyposaŝony w następujące funkcje: blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła; utrzymanie zapisanych haseł w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; moŝliwość zabezpieczenia hasłem BIOS wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny. moŝliwość zablokowania lub zablokowane na stałe: o wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny przyciskiem klawiatury podczas uruchamiania komputera; o uaktualniania BIOS uruchamianego za pomocą przycisku klawiatury podczas uruchamiania komputera. Procesor: rodzina: x86; procesor musi uzyskać w teście Cinebench R10 (w warunkach nowej instalacji systemu 10

11 operacyjnego zainstalowanego na serwerze w domyślnej konfiguracji po instalacji wraz z zainstalowanymi sterownikami do wszystkich komponentów serwera) Multiple CPU Render Test wynik min pkt; Pamięć operacyjna RAM: typ pamięci: DDR2 ECC Fully Buffered; pojemność pamięci: min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB bez konieczności wymiany zainstalowanej/zainstalowanych oryginalnie kości pamięci; Płyta główna: obsługiwana pamięć: DDR2; dwukanałowa obsługa pamięci; kontroler obsługujący SAS/SATA II posiadający funkcjonalność min. RAID 0,1,5,10; USB min. 2 szt. (min. 1 z tyłu obudowy, min. 1 na froncie obudowy) PS/2-2 szt. (dla klawiatury i myszy) lub USB 2 szt. (dla klawiatury i myszy) z tyłu obudowy; RJ45 min. 2 szt. (dla zainstalowanych kart sieciowych); Karta graficzna umoŝliwiająca uzyskanie rozdzielczości SVGA 1280x1024 pikseli lub wyŝszej; zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną. Interfejs wyjściowy: D-SUB lub DVI; Karta sieciowa karta sieciowa: min. 2 szt., Ethernet min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45; Zamawiający dopuszcza karty sieciowe zintegrowane z płytą główną; Dyski twarde: dysk twardy min. 3 szt. interfejs: SAS; pojemność: min. 147 GB; pamięć CACHE: min. 16 MB; zaoferowane dyski muszą być identyczne; Napęd dyskietek: 3, MB zewnętrzny (z interfejsem USB) lub wewnętrzny; Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/-R; Obudowa obudowa typu RACK z szynami do wysuwania umoŝliwiająca zamontowanie serwera w szafie RACK 19 ; Zasilacz min. 350 W; Gwarancja: min. 36 miesiące; Serwer musi być wyposaŝony w kabel zasilający; Serwer musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230 V. 11

12 16 Zapora sieciowa Draytek VigorPro 5510 z oprogramowaniem monitorującym, elementami umoŝliwiającymi montaŝ w szafie RACK 19 lub urządzenie równowaŝne spełniające min. następujące parametry: 4 Urządzenie musi oferować funkcjonalność zapory sieciowej (routera) posiadającej moŝliwość uruchomienia zintegrowanego sprzętowoprogramowego oprogramowania antywirusowego, antyspamowego, firewall-a oraz systemu wykrywania i blokowania włamań. Urządzenie musi zawierać min. roczną licencję na zintegrowane oraz dołączone oprogramowanie antywirusowe wykrywające oraz blokujące włamania. Licencja musi umoŝliwiać aktualizację zintegrowanego oprogramowania. Licencja musi trwać min. 1 rok od momentu dostarczenia oferentowi przedmiotowego urządzenia. Wydajność urządzenia: VPN : min. 50 Mbps; NAT: min. 80 Mbps; Liczba sesji NAT: min ; Urządzenie musi posiadać min. 3 porty (min. 2xWAN 10/100 Mbps, Ethernet, RJ-35; min. 1xUSB) umoŝliwiające podłączenie jednocześnie min. dwóch osobnych łącz internetowych korzystających z technologii WAN/Ethernet oraz min. jednego modemu 3G-UMTS, HSDPA (tzw. Funkcja Dual WAN). Mechanizm musi umoŝliwiać pracę w dwóch trybach korzystając z łączy WAN: o 2x WAN(2xRJ-45) o 1 x WAN, 1 x USB modem 3G-UMTS, HSDPA Zamawiający posiada urządzenia z wykupioną usługą dostępu do Internetu IPlus z modemem OptionIcon 225. Jeśli oferowane urządzenie nie współpracuje z posiadanym przez zamawiającego modemem, naleŝy takie urządzenie dołączyć w ilości min. 1 modem USB dla 4 kompletów przedmiotowej zapory sieciowej. Zaoferowany modem musi poprawnie współpracować z zaproponowaną zaporą sieciową. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ moŝe sprawdzić modem pod kątem poprawnej jego pracy z posiadanymi przez siebie kartami SIM oferowanymi w usłudze IPlus dla modemów OptionIcon 225. Funkcjonalność Dual-WAN musi umoŝliwiać pracę łączy w następujących trybach: Load Balancing lub Backup. Load Balancing umoŝliwia rozkład obciąŝenia pomiędzy dwoma łączami WAN (bez względu od trybu 2xWAN lub 1xWAN+1xUSB), natomiast Backup dostarcza łącze zapasowe na wypadek awarii łącza pierwotnego. KaŜdy z portów WAN musi posiadać następujące konfigurowalne parametry: o Włączenie/Wyłączenie portu WAN; o Podanie nazwy wyświetlanego łącza; o Określenie standardu sieci (min. WAN Ethernet lub Modem USB); o Określenie rodzaju transmisji (min. Autonegocjacja, 10M halfduplex, 10M fullduplex, 100M halfduplex, 100M fullduplex); o Rozkład obciąŝenia: Automatyczny lub określany na podstawie prędkości łącza i zdefiniowania dwóch parametrów: 12

13 pobierania i wysyłania danych; o Czas aktywności zapasowego łącza WAN: aktywacja w przypadku awarii pierwszego łącza lub po przekroczeniu prędkości wysyłania i pobierania danych (musi być moŝliwość zdefiniowania w jednostce danych np. kbps jaka wartość wysyłanych i pobieranych danych aktywuje pierwsze łącze); o Przypisanie statycznego adresu IP, maski, bramy oraz min. 2 DNS lub otrzymywanie tych parametrów dynamicznie; Urządzenie musi mieć moŝliwość definiowania rozkładu obciąŝenia na portach WAN; Urządzenie musi posiadać min. 4 porty LAN oraz min. 1 port monitorujący; Konfiguracja sieci LAN musi umoŝliwiać: o KaŜdy z portów LAN oraz port monitorujący musi pracować z trybie 10/100/1000 Mbps; o Ustawienia dwóch podsieci LAN umoŝliwiających wprowadzenie w jednej sieci mechanizmu NAT, a w drugim routingu. o Dla min. 1 sieci LAN wykorzystującej NAT musi być moŝliwość włączenia serwera DHCP przydzielającego adresy IP. Serwer DHCP musi działać w min. 2 trybach: przydzielać adresy IP dla kaŝdego komputera podłączonego do podsieci LAN oraz przydzielać określone adresy IP tylko tym komputerom, dla których zdefiniowano uporządkowaną parę adres IP i MAC adres karty sieciowej komputera, który ma otrzymać adres IP. Oznacza to, Ŝe musi być moŝliwość przypisania określonego adresu IP dla wskazanego adresu MAC karty sieciowej komputera. o Dla min. 1 sieci LAN nie wykorzystującej NAT musi być moŝliwość włączenia routingu oraz przydzielania publicznych adresów IP. o MoŜliwość zdefiniowania protokołu RIP dla jednej z wybranych podsieci lub wyłączenie tej opcji; o Wprowadzenie min. 2 adresów serwerów DNS; o Funkcjonalność mechanizmu VLAN dla kaŝdego z portów sieci LAN. KaŜdy VLAN musi mieć moŝliwość przypisania kaŝdego z portów LAN; Funkcjonalność mechanizmu NAT (min. określenia przekierowania portów oraz zdefiniowania otwartych portów), określania hostów w DMZ; Funkcjonalność mechanizmu firewall powinna oferować: o Dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI); o Filtr połączeń; o Filtr danych (blokowanie lub przepuszczanie ruchu w/g załoŝonych kryteriów); o Filtr IM/P2P (blokowanie ruchu P2P np. emule, Donkey, BitTorrent itp., aplikacji IM np. MSN, Gadu-Gadu, Yahoo Messenger, ICQ/AOL, itp. oraz oprogramowania odpowiedzialnego za 13

14 tunelowanie, strumieniowanie i zdalną kontrolę.) o Ochronę przed atakami DOS/DDOS; o filtr zawartości URL [blokowanie (czarna lista) lub przepuszczanie (biała lista) na podstawie fraz adresów URL.]; o Filtr treści WEB (blokowanie lub przepuszczanie stron internetowych w/g kategorii np. sex, czat, haking); Urządzenie musi umoŝliwiać funkcjonalność zarządzania pasmem poprzez: o Limitowanie sesji NAT pozwalające definiować maksymalną liczbę nawiązywanych sieci (ang. Limit Session); o Limitowanie pasma pozwalające zdefiniować ilość ściąganych i wysłanych danych. o Funkcjonalność IP QoS. Na podstawie kombinacji zdefiniowanych adresów IP, protokołów, portów, czy kierunków ruchu, musi być moŝliwość utworzenia min. 4 klas i zarezerwowania dla kaŝdej z nich dynamicznie część pasma i tym samym przyznać gwarantowany, procentowy udział w zajętości łącza. Urządzenie musi pełnić rolę klienta oraz serwera VPN dla łączenia zdalnych sieci LAN oraz zdalnego dostępu pojedynczych stacji przez Internet. Implementacja VPN musi umoŝliwiać stworzenie min. 100 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokołów PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec. Połączenie VPN musi umoŝliwiać łączenie wielu podsieci przez ten sam tunel, z translacją NAT i filtrowaniem pakietów oraz rezerwacją pasma dla tunelu za pomocą narzędzia QoS. Urządzenie musi mieć zaimplementowaną obsługę protokołu IPSec, uwierzytelnianie IKE/Preshared Key, podpis cyfrowy RSA i certyfikaty X.509. W ramach PPTP urządzenie musi oferować uwierzytelnianie PAP/CHAP/MS-CHAPv1/2 i szyfrowanie MPPE40/128. Urządzenie musi umoŝliwiać uŝytkownikom zdalnym podłączenie do sieci poprzez VPN SSL (min. 20 tuneli) bez konieczności instalowania klienta VPN. VPN SSL musi obsługiwać min. dwa tryby: Tunel SSL, SSL Web Proxy. Urządzenie musi posiadać następujące opcje konfiguracyjne umoŝliwiające: o wprowadzania hasła administratora; o Export do pliku zewnętrznego kopii konfiguracji urządzenia; o Przywrócenie (import) kopii konfiguracji urządzenia z pliku zewnętrznego; o Mechanizm powiadamiania o zdarzeniach poprzez wysłanie wiadomości na zdefiniowany adres poczty . MoŜliwość selektywnego włączenia/wyłączenia powiadamiania o zdarzeniach dotyczących min. Firewall, połączeń, portów WAN. o Ustawienie czasu i daty systemowej ręcznie lub automatycznie dla zdefiniowanego serwera czasu; o Zdefiniowanie dostępu do wszystkich opcji konfiguracyjnych urządzenia za pomocą min. protokołu HTTPS (z 14

15 moŝliwością wskazania portu do zarządzania innego niŝ standardowy 443). Musi być moŝliwość włączenia/wyłączenia zarządzania routerem z Internetu, odpowiedzi na PING z sieci Internet, zdefiniowanie min. 3 adresów IP oraz masek podsieci, z których będzie dozwolony dostęp do opcji konfiguracyjnych urządzenia z Internetu ; o Restart zdalny urządzenia z zachowaniem obecnej konfiguracji lub z przywróceniem konfiguracji domyślnej urządzenia. o Aktualizację firmware-u urządzenia poprzez import ze wskazanego pliku zewnętrznego; Opcje diagnostyczne urządzenia muszą umoŝliwiać: o Wyświetlenie tablicy routingu, ARP, aktualnych dzierŝaw DHCP, sesji NAT; o Monitorowanie przepływu danych poprzez wyświetlenie adresu IP komputera, ilości ściąganych oraz wysyłanych danych; o Przedstawienie w formie graficznej wykresu obciąŝenia dla kaŝdego z interfejsów WAN (wykres ilości wysyłanych i przyjmowanych danych w funkcji czasu musi być zaznaczenie róŝnymi kolorami danych wysyłanych oraz przyjmowanych); o Wykonaniu polecenia PING oraz TRACEROUT na dowolny host w sieci; Urządzenie musi umoŝliwiać podłączenie do portu monitorującego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem umoŝliwiającym monitorowanie ruchu: o rejestrowanie ruchu ściągania i wysyłania ruchu dla ftp; mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie kopii plików; o rejestrowanie przesyłanych wiadomości e- mail: mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie kopii załączników; o rejestrowanie protokołu http; mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie adresów url; o rejestrowanie plików pobieranych przez WEB. Mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie pobieranych plików przez WEB. Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V i musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej Urządzenie musi posiadać kabel zasilający. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE; Urządzenie musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości max. 2U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 Urządzenie musi posiadać elementy umoŝliwiające zamocowanie go w szafie RACK 19 (uchwyty mocowane na obudowie urządzenia oraz śruby); 15

16 17 ATEN CL5708 KVM 8 port LCD 17" + klawiatura+ touchpad USB-PS/2 + zestaw kabli (a. kable obsługujące komputery z wyjściami USB na klawiaturę i mysz: 4 szt. - kabel o długości min. 2 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 5 m.; b. kable obsługujące komputery z wyjściami PS/2 na klawiaturę i mysz: 2 szt. - kabel o długości min. 2 m.;4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 2 szt. - kabel o długości min. 5 m.; Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 2 musi posiadać min. 8 portów umoŝliwiających obsługę min. 8 komputerów (podłączenie: karta graficzna, mysz, klawiatura); musi posiadać podwójny interfejs obsługujący komputery z wyjściami PS/2 lub USB na klawiaturę i mysz; musi obsługiwać autodetekcję portów PS/2 i USB; przełączanie musi się odbywać min. na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD; musi posiadać mechanizm zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych - np. hasło administratora; musi umoŝliwiać podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika; musi posiadać klawiaturę 105 przyciskową i touchpad (lub rozwiązanie równowaŝne); musi posiadać wbudowany min. 17" monitor LCD o rozdzielczości min x 1024 pikseli; LCD z KVM, klawiaturą i touchpadem musi stanowić jedno urządzenie, które po złoŝeniu zajmuje w szafie wysokość 1U; musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19"; w zestawie urządzenie musi posiadać następujące rodzaje kabli obsługujących komputery z wyjściami USB na klawiaturę i mysz: 4 szt. - kabel o długości min. 2 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 5 m.; w zestawie urządzenie musi posiadać następujące rodzaje kabli obsługujących komputery z wyjściami PS/2 na klawiaturę i mysz: 2 szt. - kabel o długości min. 2 m.;4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 2 szt. - kabel o długości min. 5 m.; Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej oraz posiadać kabel zasilający. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia z wyłączeniem asortymentu z pozycji 14 i 15, gdzie minimalny okres gwarancji wynosić będzie 36 miesięcy. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia liczona jest od daty jego dostawy do Zamawiającego. Wymagane przez Zamawiającego certyfikaty CE (lub deklaracje zgodności CE) winny być dostarczone wraz z elementami, których dotyczą. 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe wymagania. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 1a L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 35/2008/ZP L.p. Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *(

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika:

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika: Załącznik Nr 1 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym Imię i nazwisko użytkownika: Referat: Opis zakresu

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna Załącznik nr 8 do SIWZ sprawa nr 12/2009/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMICJI DANYCH W SIECI IP Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego Systemu Szyfrowania Transmisji Danych w sieci IP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer Stacjonarny Procesor OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr 1 Procesor musi osiągnąć w teście Cinebench R11.5 64 bit Test CPU wynik minimum 4,5 pkt. Płyta Główna Parametr 1 Płyta główna musi być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3a Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące urządzenia Serwer raportowania i zbierania logów oraz software Ilość sztuk: 1 Kod CPV: 30264000-6

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook Załącznik nr 1b do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook L.p. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU NOTEBOOK L.p. Wymagane parametry 1. 2. 1 Procesor 2 Płyta Główna 3 Pamięć RAM a. Procesor musi osiągnąć w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego Produkt zamawiany Produkt oferowany L.p Cechy Ilość szt. Nazwa producenta i model 1 2 3 4 5 6 7 8 Ilość szt. VAT % Cena netto za 1 szt. Wartość brutto 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ sprawa nr 16/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zestawy komputerowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia 16/2010/ZP Strona 1 (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. ... /pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo