OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 12/2009/ZP L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Akcesoria i urządzenia sieciowe Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Oferowany przedmiot zamówienia TYP/model /producent Oferowane parametry techniczne (opisać wszystkie podane jako wymogi zamawiającego) Przełącznik sieciowy ośmioportowy o minimalnych parametrach: Ilość portów FastEthernet 10/100 Mbit/s: 8 szt.; Musi umoŝliwiać pracę w trybie half-duplex i fullduplex; Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX); Musi być wyposaŝony w diody LED na przednim panelu informujące o podłączeniu zasilania do urządzenia oraz połączeniach aktywnych na portach przełącznika; Bufor RAM z dynamicznym przypisaniem do kaŝdego portu o pojemności min. 64 kb; Tablica adresów MAC: min rekordów; Musi obsługiwać standardy [IEEE]: min , 802.3u, 802.3x; Musi obsługiwać protokół CSMA/CD; Architektura przełącznika: store-and-forward; Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; Urządzenie musi być wyposaŝone w kabel zasilający oraz wszystkie komponenty potrzebne do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej; Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. 2 Zestaw: Konwerter PLANET VDSL VC-200S + PLANET Konwerter VDSL VC-200M lub zestaw równowaŝny o następujących minimalnych parametrach: 4 KaŜdy z konwerterów musi posiadać certyfikat CE; Musi umoŝliwiać przesyłanie danych przez miedziane linie telefoniczne; Zestaw musi umoŝliwiać pracę w min. dwóch technologiach sieciowych: Ethernet oraz VDSL2; Zestaw musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; Zestaw musi być wyposaŝony w kabel zasilający oraz wszystkie komponenty potrzebne do podłączenia elementów zestawu do sieci energetycznej. KaŜdy z elementów zestawu musi posiadać następujące cechy: UmoŜliwiać obsługę następujących standardów: VDSL2-DMT, ITU-T G VDSL2 (Profile 8a, 8b,12a,12b, 17a); MoŜliwość pracy w dwóch trybach: bridge lub router dla 4 portów LAN; Przepustowość teoretyczna: 1

2 o Min. 30Mbps w stronę sieci; o Min. 90Mbps w stronę uŝytkownika; Zgodność ze standardem: min. VDSL2; Porty: o Ethernet: 4 x 10Base-T/100Base-Tx, Autonegocjacja trybu pracy portu, Auto MDI/MDI-X; o Telefon: 1 x RJ-11, o VDSL: 1 x RJ-11; 4 porty LAN muszą umoŝliwiać pracę przełącznika sieciowego oraz przesyłanie danych do sieci LAN; Urządzenie musi być wyposaŝone w diody LED informujące o: o Włączeniu zasilania; o Aktywności portu DSL: LNK, ACT; o Aktywności portu LAN (dla kaŝdego z 4 portów): LNK/ACT,100 Urządzenie musi być wyposaŝone w przycisk RESET; Urządzenie musi być konfigurowalne przez przeglądarkę sieciową; Urządzenie musi posiadać następujące mechanizmy obsługujące: o Statyczne rutowanie; o IP Multicast OutBound Through NAT; o DHCP klient oraz DHCP serwer; o DNS Proxy; o NAT; Urządzenie musi posiadać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: o Wbudowany NAT Firewall; o Virtual DMZ/ IP Pass-Through; o Hasło dostępu do zarządzania; o Serwer wirtualny-funkcja musi umoŝliwiać uŝytkownikom z sieci zewnętrznej (WAN) dostęp do serwerów znajdujących się w sieci LAN; Urządzenie musi umoŝliwiać przesyłanie sygnału na odległość min. 1,5 km; 3 Panel krosujący tzw. Patchpanel 19", kat. 5e/24 porty ekranowany kategoria: 5e; ilość portów: 24 szt.; w pełni ekranowany: pod pojęciem ekranowania Zamawiający uznaje takie rozwiązanie, które zabezpiecza całkowicie przed ulotem elektromagnetycznym: obudowę panela krosującego, kabel sieciowy zainstalowany w panelu krosującym oraz kabel sieciowy podłączony do gniazda panela krosującego. Musi być moŝliwość zamontowania panela krosującego w szafie 19 ; 4 Organizer kabli 2U, dwustronny Panel 19" porządkujący przebiegi kablowe; wysokość 2U; Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie Organizer kabli 1U Panel 19" porządkujący przebiegi kablowe; wysokość 1U; Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie Listwa przepięciowa do szafy typu RACK 19": Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19. Min. 5 gniazd sieciowych; WyposaŜona w:

3 o zabezpieczenie przeciw-przepięciowe i przeciw-zakłóceniowe; o włącznik sieciowy zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem; o przewód sieciowy o długości min.: 1,5m-2m. Lista musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; 7 Organizer boczny do szafy typu RACK 19" Musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19 8 Konwerter światłowodowy, jednomodowy, D-Link mediakonwerter GB RJ45-SC SM DMC-810SC Dopuszcza się urządzenie równowaŝne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: musi wykonywać konwersję sygnału z 1000BaseT (RJ-45) na 1000BaseLX (SC-Duplex) Singlemode (i odwrotnie); obsługiwana długości światłowodu jednomodowego: min. 10 km; złącze światłowodowe typu SC 1 szt.; port Ethernet RJ-45 1 szt; musi mieć moŝliwość mocowania w obudowach wielomodułowych typu DMC (zamawiający posiada tego typu obudowy); musi mieć moŝliwość wkładania modułu na gorąco (Hot-swappable) do obudowy DMC- 1000; musi obsługiwać mechanizm store-and-forward; musi posiadać zewnętrzny zasilacz sieciowy; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; musi posiadać na przednim panelu diody LED informujące o statusie pracy urządzenia; 9 Konwerter światłowodowy, wielomodowy D-Link mediakonwerter GB RJ45-SC MM 550m DMC-700SC Dopuszcza się urządzenie równowaŝne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: moŝliwość konwersji z 1000Base-T (RJ-45) na 1000Base-SX (SC-Duplex) Multimode (i odwrotnie); obsługiwana długości światłowodu wielomodowego: min. 500 m; złącze światłowodowe typu SC 1 szt. port typu Ethernet RJ-45 1 szt; musi mieć moŝliwość wkładania modułu na gorąco (Hot-swappable) do obudowy DMC (zamawiający posiada tego typu obudowy); musi obsługiwać mechanizm store-and-forward; musi posiadać zewnętrzny zasilacz sieciowy; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; musi posiadać na przednim panelu diody LED informujące o statusie pracy urządzenia 10 Szafa serwerowa, 19", 42U, 800x1000 spełniające następujących wymagania: wymiary: 19", wysokość wewnętrzna 42 U; szerokość 800mm; głębokość 1000mm; drzwi przeszklone lub pełne; moŝliwość montaŝu drzwi jako lewo i prawostronnych; zdejmowane osłony boczne i tylna; musi posiadać min. trzy pary szyn montaŝowych z moŝliwością płynnej regulacji; 3

4 musi mieć moŝliwość zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem, zapewniającego wymianę powietrza w szafie oraz efektywne chłodzenie; musi mieć moŝliwość łączenia w zespoły kilku szaf bez konieczności stosowania specjalnych łączników; musi być dostarczona w opakowaniu fabrycznym. Szafa musi stanowić zestaw do samodzielnego montaŝu; musi posiadać zamek patentowy umoŝliwiający zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do drzwi przednich oraz osłon bocznych i tylnych; 11 Panel wentylacyjny spełniający poniŝsze wymagania: musi być kompatybilny z szafą zaproponowaną w pkt 10; przeznaczony do montaŝu w suficie obudowy szafy serwerowej; musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem 230 V; wydajność: min. 180 m 3 /min; musi posiadać termostat sterujący pracą wentylatorów; panel musi posiadać kabel zasilający; 12 Przełącznik zarządzany Cisco Catalyst x10/100/1000T 4 SFP Standard Image WSC3560G- 24PS-S. Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1 2 min. 24 porty 10/100/1000 Mbit/s Base-TX, wtyk RJ-45 (porty muszą pracować w jednej z trzech prędkości 10Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 4 porty Gigabit Ethernet definiowane przez moduły SFP; przepustowość min. 30 Mpps; przełącznik musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości 1U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 oraz głębokości max. 80 cm. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; obsługa standardu Power over Ethernet IEEE 802.3af; Przełącznik musi posiadać mechanizmy umoŝliwiające: tworzenia klastrów dla potrzeb zarządzania; obsługę sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q; przełącznik musi mieć moŝliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN; przełączanie w warstwie trzeciej modelu OSI oraz definiowanie routingu w oparciu o routing statyczny oraz routing dynamiczny (protokoły RIP). Urządzenie musi mieć moŝliwość rozbudowy o protokoły OSPF oraz BGPv4; obsługę protokołu IGMP v3; moŝliwość rozbudowy do opcji pozwalającej konfigurację tzw. Policy Based Routing lub równowaŝną. Za funkcjonalność równowaŝną do Policy Based Routing uznaje się funkcjonalność o innej nazwie, zapewniającą moŝliwość wpływania na trasowanie pakietów przed normalnym procesem routingu w oparciu o źródłowy i docelowy adres IP, port TCP/UDP, pola TOS, DSCP, IP Precedence, typ protokołu itp. i odpowiednie ustawienie 4

5 interfejsów wyjściowych, następnego skoku, interfejsów domyślnych, pól TOS, IP Precedence itp.; zapewnienie ciągłości pracy sieci: zgodnie ze standardami 802.1w i 802.1s; rozbudowę o protokół HSRP lub VRRP jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci; zapewnienie odpowiedniej jakości usług w sieci: o obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla róŝnego rodzaju ruchu; o Shaped Round Robin lub równowaŝny (nie jest akceptowalna obsługa tylko mechanizmów WRR). Za funkcjonalność równowaŝną mechanizmowi Shaped Round Robin uznaje się funkcjonalność związaną z kształtowaniem ruchu wychodzącego, zapewniającą: nadanie wag dla poszczególnych kolejek; kształtowanie ruchu poszczególnych kolejek zaleŝnie od wag; przeplatanie ramek pomiędzy kolejkami w podstawowych kwantach próbkowych czasu, gwarantujące bardziej jednostajny rozkład ruchu pomiędzy kolejkami (szczególnie istotne w przypadku ruchu multimedialnego i realizowanego w czasie rzeczywistym) zapobiega wysycaniu buforów wyjściowych przez znaczące ilości (bursts) ruchu; uŝytkowanie nie wykorzystanego przez określoną kolejkę pasma na potrzeby innych kolejek; optymalizację działania dla portów z ograniczonym pasmem; ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 16Kbps lub mniejszego; obsługę Ipv4 i Ipv6; obsługę Remote Monitoring w wersji 1 i 2; zapewnienie bezpieczeństwa sieci: o autoryzacja UŜytkowników/portów przez 802.1x; o moŝliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2; o moŝliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia; o moŝliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+; o blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. Isolated ports) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN; o konfigurację portów SPAN; o obsługę Simple Network Management Protocol w wersji 1, 2 i 3; obsługę funkcjonalności wykrywania wyjętego kabla ze stacji roboczej Time Domain Reflectometer lub rozwiązanie równowaŝne; współpracę z modułem redundantnego zasilacza zewnętrznego lub wewnętrznego ; zarządzanie konfiguracją urządzenia przez przeglądarkę WWW i interfejs CLI (command 5

6 line interface). Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej. urządzenie musi posiadać certyfikat CE; Przełącznik musi być wyposaŝony w kabel zasilający. 13 Przełącznik zarządzany Cisco Catalyst x10/100, 2x10/100/1000 (WS-C TT-L) Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 8 min. 24 porty 10/100 Mbit/s Base-TX,wtyk RJ-45 (porty muszą pracować w jednej z dwóch prędkości: 10Mbit/s lub100 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 2 porty 10/100/1000 Mbit/s Base-TX (porty muszą pracować w jednej z trzech prędkości: 10Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s dostosowywanej automatycznie do urządzenia aktywnego podłączonego do danego portu); min. 64MB pamięci DRAM i 32 MB pamięci Flash; przełącznik musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości 1U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 oraz głębokości max. 80 cm; obudowa musi być wykonana z metalu; przepustowość min. 6 Mpps; zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej; urządzenie musi posiadać certyfikat CE. przełącznik musi być wyposaŝony w kabel zasilający; przełącznik musi posiadać następujące mechanizmy: filtrowania ruchu w warstwie 2 modelu OSI; obsługi sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q; przełącznik musi mieć moŝliwość zdefiniowania min. 64 sieci wirtualnych; kontroli sztormów broadcast zabezpieczającej sieć przed zalewem pakietów broadcast i multicast; priorytetyzacji ruchu zgodnie ze standardem IEEE 802.1p, min. 4 kolejki pakietów dla róŝnego rodzaju ruchu, w tym co najmniej jedna kolejka dla ruchu ze statusem strict priority; Shaped Round Robin lub równowaŝny (nie jest akceptowalna obsługa tylko mechanizmów WRR). Za funkcjonalność równowaŝną mechanizmowi Shaped Round Robin uznaje się funkcjonalność związaną z kształtowaniem ruchu wychodzącego, zapewniającą: nadanie wag dla poszczególnych kolejek; kształtowanie ruchu poszczególnych kolejek zaleŝnie od wag; przeplatanie ramek pomiędzy kolejkami w podstawowych kwantach próbkowych czasu, gwarantujące bardziej jednostajny rozkład ruchu pomiędzy kolejkami (szczególnie istotne w przypadku ruchu multimedialnego i realizowanego w czasie rzeczywistym) 6

7 zapobiega wysycaniu buforów wyjściowych przez znaczące ilości (bursts) ruchu; uŝytkowanie nie wykorzystanego przez określoną kolejkę pasma na potrzeby innych kolejek; optymalizację działania dla portów z ograniczonym pasmem; obsługi protokołu Spanning Tree zgodnie ze standardem IEEE 802.1w i 802.1s; obsługi standardów 802.3, 802.3u, 802.3x; autoryzacji stacji końcowych i portów zgodnej z IEEE 802.1x, obsługa protokołów autoryzacji RADIUS i TACACS+; obsługi protokołu IGMP v.3; zapisywania i późniejszego odczytania konfiguracji sprzętowej urządzenia do pliku tekstowego; zarządzania konfiguracją urządzenia przez przeglądarkę WWW i interfejs CLI (command line interface); obsługi Simple Network Management Protocol w wersji 1, 2 i 3; obsługi Remote Monitoring w wersji 1 i 2; moŝliwość połączenia się z programem konfiguracyjnym urządzenia z wykorzystaniem protokołu SSH w wersji 2; obsługa protokołu SPAN; definiowania list dostępowych dla portów urządzenia. 14 Serwer kontroler domeny- spełniający poniŝsze wymagania: 5 System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL + 5CAL wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz z późn. zm.) do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; Zapewnienie pełnej kompatybilności i funkcjonalności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL; W przypadku zaoferowania rozwiązania równowaŝnego do systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL i wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niŝ uŝywany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). Oprogramowanie: nośnik instalacyjny CD/DVD systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server Standard 2003 R2 7

8 PL lub innego zaoferowanego przez Wykonawcę; nośnik instalacyjny CD/DVD z sterownikami do wszystkich komponentów serwera dla w/w systemu operacyjnego; nośnik z wersją instalacyjną oprogramowania umoŝliwiającego nagrywanie płyt CD/DVD dla zaoferowanego napędu optycznego i systemu operacyjnego; Certyfikaty i inne wymagania: serwer musi posiadać certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu w postaci papierowej, potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy certyfikatu CE; serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie dołączone do niego w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); twardy dysk w przypadku uszkodzenia nie jest zwracany w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; BIOS: Musi być wyposaŝony w następujące funkcje: blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła; utrzymanie zapisanych haseł w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; moŝliwość zabezpieczenia hasłem BIOS wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny. moŝliwość zablokowania lub zablokowane na stałe: o wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny przyciskiem klawiatury podczas uruchamiania komputera; o uaktualniania BIOS uruchamianego za pomocą przycisku klawiatury podczas uruchamiania komputera. Procesor: rodzina: x86; procesor musi uzyskać w teście Cinebench R10 (w warunkach nowej instalacji systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze w domyślnej konfiguracji po instalacji wraz z zainstalowanymi sterownikami do wszystkich komponentów serwera) Multiple CPU Render Test wynik min pkt; Pamięć operacyjna RAM: typ pamięci: DDR2 ECC; pojemność pamięci: min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB bez konieczności wymiany zainstalowanej/zainstalowanych oryginalnie kości pamięci; Płyta główna: obsługiwana pamięć: DDR2; kontroler obsługujący SATA II posiadający funkcjonalność min. RAID 0,1; USB min. 2 szt. (min. 1 z tyłu obudowy, min. 1 na froncie obudowy); 8

9 PS/2-2 szt. (dla klawiatury i myszy) lub USB 2 szt. (dla klawiatury i myszy) z tyłu obudowy; RJ45 min. 2 szt. (dla zainstalowanych kart sieciowych); Karta graficzna umoŝliwiająca uzyskanie rozdzielczości SVGA 1280x1024 pikseli lub wyŝszej; zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną. Interfejs wyjściowy: D-SUB lub DVI; Karta sieciowa karta sieciowa: min. 2 szt., Ethernet min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45; Zamawiający dopuszcza karty sieciowe zintegrowane z płytą główną. Dyski twarde: dysk twardy min. 2szt.; interfejs: SATA-II; pojemność: min. 500 GB; pamięć CACHE: min. 32 MB; zaoferowane dyski muszą być identyczne - będą pracowały w RAID; Napęd dyskietek: 3, MB zewnętrzny (z interfejsem USB) lub wewnętrzny. Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/- R; Obudowa obudowa RACK 1U z szynami do wysuwania umoŝliwiająca zamontowanie serwera w szafie RACK 19 ; Zasilacz min. 350 W; Gwarancja: min. 36 miesięcy; serwer musi być wyposaŝony w kabel zasilający; serwer musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230 V. 15 Serwer kontroler domeny (wzorzec operacji) spełniający poniŝsze wymagania: 1 System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL + 5CAL wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz z późn. zm.) do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; Zapewnienie pełnej kompatybilności i funkcjonalności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 PL; W przypadku zaoferowania rozwiązania równowaŝnego do systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL i 9

10 wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niŝ uŝywany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Windows Server Standard 2003 R2 PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). Oprogramowanie: nośnik instalacyjny CD/DVD systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server Standard 2003 R2 PL lub innego zaoferowanego przez Wykonawcę; nośnik instalacyjny CD/DVD ze sterownikami do wszystkich komponentów serwera dla w/w systemu operacyjnego; nośnik z wersją instalacyjną oprogramowania umoŝliwiającego nagrywanie płyt CD/DVD dla zaoferowanego napędu optycznego i systemu operacyjnego; Certyfikaty i inne wymagania serwer musi posiadać certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu w postaci papierowej, potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy certyfikatu CE; serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie dołączone do niego w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); twardy dysk w przypadku uszkodzenia nie jest zwracany w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; BIOS: Musi być wyposaŝony w następujące funkcje: blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła; utrzymanie zapisanych haseł w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; moŝliwość zabezpieczenia hasłem BIOS wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny. moŝliwość zablokowania lub zablokowane na stałe: o wyboru urządzenia lub sekwencji urządzeń, z których uruchamiany będzie system operacyjny przyciskiem klawiatury podczas uruchamiania komputera; o uaktualniania BIOS uruchamianego za pomocą przycisku klawiatury podczas uruchamiania komputera. Procesor: rodzina: x86; procesor musi uzyskać w teście Cinebench R10 (w warunkach nowej instalacji systemu 10

11 operacyjnego zainstalowanego na serwerze w domyślnej konfiguracji po instalacji wraz z zainstalowanymi sterownikami do wszystkich komponentów serwera) Multiple CPU Render Test wynik min pkt; Pamięć operacyjna RAM: typ pamięci: DDR2 ECC Fully Buffered; pojemność pamięci: min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB bez konieczności wymiany zainstalowanej/zainstalowanych oryginalnie kości pamięci; Płyta główna: obsługiwana pamięć: DDR2; dwukanałowa obsługa pamięci; kontroler obsługujący SAS/SATA II posiadający funkcjonalność min. RAID 0,1,5,10; USB min. 2 szt. (min. 1 z tyłu obudowy, min. 1 na froncie obudowy) PS/2-2 szt. (dla klawiatury i myszy) lub USB 2 szt. (dla klawiatury i myszy) z tyłu obudowy; RJ45 min. 2 szt. (dla zainstalowanych kart sieciowych); Karta graficzna umoŝliwiająca uzyskanie rozdzielczości SVGA 1280x1024 pikseli lub wyŝszej; zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną. Interfejs wyjściowy: D-SUB lub DVI; Karta sieciowa karta sieciowa: min. 2 szt., Ethernet min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45; Zamawiający dopuszcza karty sieciowe zintegrowane z płytą główną; Dyski twarde: dysk twardy min. 3 szt. interfejs: SAS; pojemność: min. 147 GB; pamięć CACHE: min. 16 MB; zaoferowane dyski muszą być identyczne; Napęd dyskietek: 3, MB zewnętrzny (z interfejsem USB) lub wewnętrzny; Napęd optyczny nagrywarka DVD+/-RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/-R; Obudowa obudowa typu RACK z szynami do wysuwania umoŝliwiająca zamontowanie serwera w szafie RACK 19 ; Zasilacz min. 350 W; Gwarancja: min. 36 miesiące; Serwer musi być wyposaŝony w kabel zasilający; Serwer musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230 V. 11

12 16 Zapora sieciowa Draytek VigorPro 5510 z oprogramowaniem monitorującym, elementami umoŝliwiającymi montaŝ w szafie RACK 19 lub urządzenie równowaŝne spełniające min. następujące parametry: 4 Urządzenie musi oferować funkcjonalność zapory sieciowej (routera) posiadającej moŝliwość uruchomienia zintegrowanego sprzętowoprogramowego oprogramowania antywirusowego, antyspamowego, firewall-a oraz systemu wykrywania i blokowania włamań. Urządzenie musi zawierać min. roczną licencję na zintegrowane oraz dołączone oprogramowanie antywirusowe wykrywające oraz blokujące włamania. Licencja musi umoŝliwiać aktualizację zintegrowanego oprogramowania. Licencja musi trwać min. 1 rok od momentu dostarczenia oferentowi przedmiotowego urządzenia. Wydajność urządzenia: VPN : min. 50 Mbps; NAT: min. 80 Mbps; Liczba sesji NAT: min ; Urządzenie musi posiadać min. 3 porty (min. 2xWAN 10/100 Mbps, Ethernet, RJ-35; min. 1xUSB) umoŝliwiające podłączenie jednocześnie min. dwóch osobnych łącz internetowych korzystających z technologii WAN/Ethernet oraz min. jednego modemu 3G-UMTS, HSDPA (tzw. Funkcja Dual WAN). Mechanizm musi umoŝliwiać pracę w dwóch trybach korzystając z łączy WAN: o 2x WAN(2xRJ-45) o 1 x WAN, 1 x USB modem 3G-UMTS, HSDPA Zamawiający posiada urządzenia z wykupioną usługą dostępu do Internetu IPlus z modemem OptionIcon 225. Jeśli oferowane urządzenie nie współpracuje z posiadanym przez zamawiającego modemem, naleŝy takie urządzenie dołączyć w ilości min. 1 modem USB dla 4 kompletów przedmiotowej zapory sieciowej. Zaoferowany modem musi poprawnie współpracować z zaproponowaną zaporą sieciową. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ moŝe sprawdzić modem pod kątem poprawnej jego pracy z posiadanymi przez siebie kartami SIM oferowanymi w usłudze IPlus dla modemów OptionIcon 225. Funkcjonalność Dual-WAN musi umoŝliwiać pracę łączy w następujących trybach: Load Balancing lub Backup. Load Balancing umoŝliwia rozkład obciąŝenia pomiędzy dwoma łączami WAN (bez względu od trybu 2xWAN lub 1xWAN+1xUSB), natomiast Backup dostarcza łącze zapasowe na wypadek awarii łącza pierwotnego. KaŜdy z portów WAN musi posiadać następujące konfigurowalne parametry: o Włączenie/Wyłączenie portu WAN; o Podanie nazwy wyświetlanego łącza; o Określenie standardu sieci (min. WAN Ethernet lub Modem USB); o Określenie rodzaju transmisji (min. Autonegocjacja, 10M halfduplex, 10M fullduplex, 100M halfduplex, 100M fullduplex); o Rozkład obciąŝenia: Automatyczny lub określany na podstawie prędkości łącza i zdefiniowania dwóch parametrów: 12

13 pobierania i wysyłania danych; o Czas aktywności zapasowego łącza WAN: aktywacja w przypadku awarii pierwszego łącza lub po przekroczeniu prędkości wysyłania i pobierania danych (musi być moŝliwość zdefiniowania w jednostce danych np. kbps jaka wartość wysyłanych i pobieranych danych aktywuje pierwsze łącze); o Przypisanie statycznego adresu IP, maski, bramy oraz min. 2 DNS lub otrzymywanie tych parametrów dynamicznie; Urządzenie musi mieć moŝliwość definiowania rozkładu obciąŝenia na portach WAN; Urządzenie musi posiadać min. 4 porty LAN oraz min. 1 port monitorujący; Konfiguracja sieci LAN musi umoŝliwiać: o KaŜdy z portów LAN oraz port monitorujący musi pracować z trybie 10/100/1000 Mbps; o Ustawienia dwóch podsieci LAN umoŝliwiających wprowadzenie w jednej sieci mechanizmu NAT, a w drugim routingu. o Dla min. 1 sieci LAN wykorzystującej NAT musi być moŝliwość włączenia serwera DHCP przydzielającego adresy IP. Serwer DHCP musi działać w min. 2 trybach: przydzielać adresy IP dla kaŝdego komputera podłączonego do podsieci LAN oraz przydzielać określone adresy IP tylko tym komputerom, dla których zdefiniowano uporządkowaną parę adres IP i MAC adres karty sieciowej komputera, który ma otrzymać adres IP. Oznacza to, Ŝe musi być moŝliwość przypisania określonego adresu IP dla wskazanego adresu MAC karty sieciowej komputera. o Dla min. 1 sieci LAN nie wykorzystującej NAT musi być moŝliwość włączenia routingu oraz przydzielania publicznych adresów IP. o MoŜliwość zdefiniowania protokołu RIP dla jednej z wybranych podsieci lub wyłączenie tej opcji; o Wprowadzenie min. 2 adresów serwerów DNS; o Funkcjonalność mechanizmu VLAN dla kaŝdego z portów sieci LAN. KaŜdy VLAN musi mieć moŝliwość przypisania kaŝdego z portów LAN; Funkcjonalność mechanizmu NAT (min. określenia przekierowania portów oraz zdefiniowania otwartych portów), określania hostów w DMZ; Funkcjonalność mechanizmu firewall powinna oferować: o Dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI); o Filtr połączeń; o Filtr danych (blokowanie lub przepuszczanie ruchu w/g załoŝonych kryteriów); o Filtr IM/P2P (blokowanie ruchu P2P np. emule, Donkey, BitTorrent itp., aplikacji IM np. MSN, Gadu-Gadu, Yahoo Messenger, ICQ/AOL, itp. oraz oprogramowania odpowiedzialnego za 13

14 tunelowanie, strumieniowanie i zdalną kontrolę.) o Ochronę przed atakami DOS/DDOS; o filtr zawartości URL [blokowanie (czarna lista) lub przepuszczanie (biała lista) na podstawie fraz adresów URL.]; o Filtr treści WEB (blokowanie lub przepuszczanie stron internetowych w/g kategorii np. sex, czat, haking); Urządzenie musi umoŝliwiać funkcjonalność zarządzania pasmem poprzez: o Limitowanie sesji NAT pozwalające definiować maksymalną liczbę nawiązywanych sieci (ang. Limit Session); o Limitowanie pasma pozwalające zdefiniować ilość ściąganych i wysłanych danych. o Funkcjonalność IP QoS. Na podstawie kombinacji zdefiniowanych adresów IP, protokołów, portów, czy kierunków ruchu, musi być moŝliwość utworzenia min. 4 klas i zarezerwowania dla kaŝdej z nich dynamicznie część pasma i tym samym przyznać gwarantowany, procentowy udział w zajętości łącza. Urządzenie musi pełnić rolę klienta oraz serwera VPN dla łączenia zdalnych sieci LAN oraz zdalnego dostępu pojedynczych stacji przez Internet. Implementacja VPN musi umoŝliwiać stworzenie min. 100 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokołów PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec. Połączenie VPN musi umoŝliwiać łączenie wielu podsieci przez ten sam tunel, z translacją NAT i filtrowaniem pakietów oraz rezerwacją pasma dla tunelu za pomocą narzędzia QoS. Urządzenie musi mieć zaimplementowaną obsługę protokołu IPSec, uwierzytelnianie IKE/Preshared Key, podpis cyfrowy RSA i certyfikaty X.509. W ramach PPTP urządzenie musi oferować uwierzytelnianie PAP/CHAP/MS-CHAPv1/2 i szyfrowanie MPPE40/128. Urządzenie musi umoŝliwiać uŝytkownikom zdalnym podłączenie do sieci poprzez VPN SSL (min. 20 tuneli) bez konieczności instalowania klienta VPN. VPN SSL musi obsługiwać min. dwa tryby: Tunel SSL, SSL Web Proxy. Urządzenie musi posiadać następujące opcje konfiguracyjne umoŝliwiające: o wprowadzania hasła administratora; o Export do pliku zewnętrznego kopii konfiguracji urządzenia; o Przywrócenie (import) kopii konfiguracji urządzenia z pliku zewnętrznego; o Mechanizm powiadamiania o zdarzeniach poprzez wysłanie wiadomości na zdefiniowany adres poczty . MoŜliwość selektywnego włączenia/wyłączenia powiadamiania o zdarzeniach dotyczących min. Firewall, połączeń, portów WAN. o Ustawienie czasu i daty systemowej ręcznie lub automatycznie dla zdefiniowanego serwera czasu; o Zdefiniowanie dostępu do wszystkich opcji konfiguracyjnych urządzenia za pomocą min. protokołu HTTPS (z 14

15 moŝliwością wskazania portu do zarządzania innego niŝ standardowy 443). Musi być moŝliwość włączenia/wyłączenia zarządzania routerem z Internetu, odpowiedzi na PING z sieci Internet, zdefiniowanie min. 3 adresów IP oraz masek podsieci, z których będzie dozwolony dostęp do opcji konfiguracyjnych urządzenia z Internetu ; o Restart zdalny urządzenia z zachowaniem obecnej konfiguracji lub z przywróceniem konfiguracji domyślnej urządzenia. o Aktualizację firmware-u urządzenia poprzez import ze wskazanego pliku zewnętrznego; Opcje diagnostyczne urządzenia muszą umoŝliwiać: o Wyświetlenie tablicy routingu, ARP, aktualnych dzierŝaw DHCP, sesji NAT; o Monitorowanie przepływu danych poprzez wyświetlenie adresu IP komputera, ilości ściąganych oraz wysyłanych danych; o Przedstawienie w formie graficznej wykresu obciąŝenia dla kaŝdego z interfejsów WAN (wykres ilości wysyłanych i przyjmowanych danych w funkcji czasu musi być zaznaczenie róŝnymi kolorami danych wysyłanych oraz przyjmowanych); o Wykonaniu polecenia PING oraz TRACEROUT na dowolny host w sieci; Urządzenie musi umoŝliwiać podłączenie do portu monitorującego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem umoŝliwiającym monitorowanie ruchu: o rejestrowanie ruchu ściągania i wysyłania ruchu dla ftp; mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie kopii plików; o rejestrowanie przesyłanych wiadomości e- mail: mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie kopii załączników; o rejestrowanie protokołu http; mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie adresów url; o rejestrowanie plików pobieranych przez WEB. Mechanizm musi umoŝliwiać zachowywanie pobieranych plików przez WEB. Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V i musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej Urządzenie musi posiadać kabel zasilający. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE; Urządzenie musi posiadać obudowę zamkniętą o wysokości max. 2U, umoŝliwiającą montaŝ w szafie 19 Urządzenie musi posiadać elementy umoŝliwiające zamocowanie go w szafie RACK 19 (uchwyty mocowane na obudowie urządzenia oraz śruby); 15

16 17 ATEN CL5708 KVM 8 port LCD 17" + klawiatura+ touchpad USB-PS/2 + zestaw kabli (a. kable obsługujące komputery z wyjściami USB na klawiaturę i mysz: 4 szt. - kabel o długości min. 2 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 5 m.; b. kable obsługujące komputery z wyjściami PS/2 na klawiaturę i mysz: 2 szt. - kabel o długości min. 2 m.;4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 2 szt. - kabel o długości min. 5 m.; Dopuszcza się urządzenie równowaŝne, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 2 musi posiadać min. 8 portów umoŝliwiających obsługę min. 8 komputerów (podłączenie: karta graficzna, mysz, klawiatura); musi posiadać podwójny interfejs obsługujący komputery z wyjściami PS/2 lub USB na klawiaturę i mysz; musi obsługiwać autodetekcję portów PS/2 i USB; przełączanie musi się odbywać min. na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD; musi posiadać mechanizm zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych - np. hasło administratora; musi umoŝliwiać podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika; musi posiadać klawiaturę 105 przyciskową i touchpad (lub rozwiązanie równowaŝne); musi posiadać wbudowany min. 17" monitor LCD o rozdzielczości min x 1024 pikseli; LCD z KVM, klawiaturą i touchpadem musi stanowić jedno urządzenie, które po złoŝeniu zajmuje w szafie wysokość 1U; musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19"; w zestawie urządzenie musi posiadać następujące rodzaje kabli obsługujących komputery z wyjściami USB na klawiaturę i mysz: 4 szt. - kabel o długości min. 2 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 4 szt. - kabel o długości min. 5 m.; w zestawie urządzenie musi posiadać następujące rodzaje kabli obsługujących komputery z wyjściami PS/2 na klawiaturę i mysz: 2 szt. - kabel o długości min. 2 m.;4 szt. - kabel o długości min. 3 m.; 2 szt. - kabel o długości min. 5 m.; Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej oraz posiadać kabel zasilający. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia z wyłączeniem asortymentu z pozycji 14 i 15, gdzie minimalny okres gwarancji wynosić będzie 36 miesięcy. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia liczona jest od daty jego dostawy do Zamawiającego. Wymagane przez Zamawiającego certyfikaty CE (lub deklaracje zgodności CE) winny być dostarczone wraz z elementami, których dotyczą. 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMICJI DANYCH W SIECI IP Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego Systemu Szyfrowania Transmisji Danych w sieci IP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja

Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna 1 GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. (029) 757 30 16 e-mail: urzad@tluszcz.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Część nr 1 Zakup serwera dwuprocesowego z kartą zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3a Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące urządzenia Serwer raportowania i zbierania logów oraz software Ilość sztuk: 1 Kod CPV: 30264000-6

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11. WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposaŝenie)

Załącznik Nr 11. WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposaŝenie) WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposaŝenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne uŝyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8

... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8 Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8...... Wykonawca (miejscowość, data) WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 Zał. nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 1. Zestaw komputerowy - 13 szt. 1 Płyta główna Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Dysk Twardy Nagrywarka DVD Obudowa + zasilacz

Bardziej szczegółowo

Qbj U. Ot,. Jo 18.1". Lilianna OCHAL 2013-04- 11. ... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA. INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l. Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r.

Qbj U. Ot,. Jo 18.1. Lilianna OCHAL 2013-04- 11. ... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA. INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l. Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r. ~ ~ INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l Nr V/....I13 2013-04- 11... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA treścisiwz Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r. dotyczy: postępowania IU/92/ VII-53!ZO/PN/AElDOS/SSl20/3 Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo