OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1). To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2). To urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt ma wiele zastosowań, może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia nie pojawią się w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do spróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: Ponownie nastawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik W celu zastosowania się do limitów klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymagane jest używanie osłoniętego przewodu. Nie należy przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji sprzętu chyba, że są one wyszczególnione w instrukcji. Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie takich zmian lub modyfikacji, należałoby wcześniej zatrzymać działanie sprzętu. Informacja na temat produktu 1. Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych produktu, oprogramowania, sterowników oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Ten podręcznik użytkownika jest orientacyjnym przewodnikiem dotyczącym produktu. -1-

2 2. Produkt i jego akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w niniejszym podręczniku. Dzieje się tak na skutek tego, że różni sprzedawcy często oferują odmienne dodatki i akcesoria do produktu, by dopasować je do wymagań rynku lokalnego, miejsca sprzedaży oraz preferencji geograficznych. Produkty bardzo często różnią się w zależności od miejsca zakupu, zwłaszcza dotyczy to akcesoriów takich jak baterie, ładowarki, zasilacze AC, karty pamięci, kable, torby do przenoszenia i pokrowce oraz obsługę języków. Sporadycznie sprzedawca może wystawić unikalny produkt, co do koloru, wyglądu oraz pojemności pamięci wewnętrznej. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w celu sprecyzowania definicji produktu oraz dołączonych do niego akcesoriów. 3. Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku zostały zamieszone w celu orientacyjnym i mogą się różnić od rzeczywistej konstrukcji aparatu. 4. Producent nie przewiduje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy nieścisłości, jakie mogą się znaleźć w niniejszym podręczniku użytkownika. 5. W celu uzyskania uaktualnień sterowników, proszę skorzystać z sekcji "Download" (pobieranie) na naszej witrynie WWW, INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do użytkowania produktu, proszę przeczytać ze zrozumieniem Ostrzeżenia i Uwagi ostrzegawcze. Ostrzeżenia Nie należy rozmontowywać, wymieniać części ani naprawiać aparatu. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Proszę zapytać sprzedawcę o możliwość dokonania naprawy czy sprawdzenia wnętrza aparatu. Nie użytkować aparatu w pobliżu wody. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Należy szczególnie uważać w czasie deszczu, opadów śniegu, na plaży czy nad brzegami zbiorników wodnych. Nie umieszczać aparatu na powierzchniach pochyłych czy niestabilnych. To może spowodować spadnięcie czy przewrócenie się aparatu, powodując jego uszkodzenie. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. -2-

3 Połknięcie baterii może wywołać zatrucie. Jeżeli zdarzy się przypadkowe połknięcie, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie użytkować aparatu idąc, prowadząc samochód czy motocykl. To może spowodować upadek użytkownika lub być przyczyną wypadku drogowego. Uwagi ostrzegawcze Założyć baterie zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+ lub ) końcówek. Założenie baterii przy odwróconej polaryzacji może spowodować zaprószenie ognia i uszkodzenie aparatu lub być przyczyną zniszczeń wokół aparatu na skutek pęknięcia baterii lub jej przecieku. Nie zapalać lampy błyskowej w pobliżu oczu. To może spowodować uszkodzenie wzroku. Nie narażać monitora LCD na uderzenia. To może spowodować uszkodzenie szyby monitora lub być przyczyną przecieku płynu wewnętrznego. W przypadku dostania się płynu wewnętrznego do oczu lub zetknięcia ze skórą czy ubraniami, należy przemyć te miejsca czystą wodą. W przypadku dostania się płynu wewnętrznego do oczu należy udać się po pomoc lekarską. Aparat jest przyrządem precyzyjnym. W czasie przenoszenia aparatu nie należy go upuszczać, uderzać czy działać nadmierną siłą. To może spowodować uszkodzenie aparatu. Nie użytkować aparatu w miejscach wilgotnych, zaparowanych, zadymionych czy zakurzonych. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Nie należy wyjmować baterii bezpośrednio po długim czasie ciągłego użytkowania. Baterie stają się gorące w trakcie użytkowania. Dotknięcie gorącej baterii może spowodować poparzenia. Nie zawijać aparatu ani nie umieszczać go w tkaninach czy kocach. To może spowodować nadmierne nagrzanie i zdeformowanie obudowy, wywołując pożar. Aparat należy użytkować w dobrze -3-

4 wentylowanych pomieszczeniach. Nie zostawiać aparatu w miejscach, w których temperatura może znacząco wzrastać, takich jak wnętrze samochodu. To mogłoby niekorzystnie wpłynąć na obudowę lub części wewnętrzne, wywołując pożar. Zanim przeniesie się aparat, należy odłączyć kable i przewody. Nie wykonanie tej czynności może spowodować zniszczenie kabli i przewodów, wywołując pożar czy porażenie prądem. Uwagi na temat użytkowania baterii Przed przystąpieniem do użytkowania baterii należy uważnie przeczytać i bezwzględnie przestrzegać Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz uwag opisanych poniżej: Różne typy baterii oraz temperatury otoczenia mogą wpływać na pracę baterii. Unikać użytkowania baterii w ekstremalnie niskich temperaturach, ponieważ może to skrócić żywotność baterii i zredukować jej wydajność. Jeżeli użytkuje się nową baterię doładowywaną lub baterię doładowywaną, która nie była wykorzystywana przez dłuższy czas (za wyjątkiem baterii, które przekroczyły datę ważności), może to wpłynąć na ilość zdjęć, możliwych do zrobienia. Dlatego w celu wydłużenia do maksimum ich wydajności czy żywotności, przed przystąpieniem do użytkowania, zaleca się przynajmniej jednokrotne całkowite doładowanie i rozładowanie baterii. Bateria może stać się gorąca po użytkowaniu jej przez dłuższy czas lub przy ciągłym używaniu lampy błyskowej. Jest to jej normalna cecha, a nie wadliwe działanie. Bateria może stać się gorąca przy ciągłym jej użytkowaniu lub użytkowaniu jej przez dłuższy czas. Jest to jej normalna cecha, a nie wadliwe działanie. Jeżeli baterie nie będą użytkowane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z aparatu, by zapobiec wyciekom lub korozji. Zawsze utrzymywać końcówki w czystości. Nigdy nie używać baterii manganowych. Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli założona bateria jest nieprawidłowego typu. Zużytymi bateriami należy dysponować zgodnie z instrukcjami. -4-

5 O podręczniku Dołożono wszelkich starań, by zapewnić prawidłowość i aktualność treści tego podręcznika. Jednak nie ma gwarancji co do dokładności jego zawartości, a producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadamiania. -5-

6 Spis treści 1. Zapoznanie z aparatem Wymagania systemowe Funkcje Wypakowanie Informacje na temat aparatu Widok z przodu Widok z góry Widok z tyłu Widok od dołu Widok z prawej Uruchamianie Zakładanie baterii Zakładanie karty SD Włączanie po raz pierwszy Zmienianie trybów Przed uruchomieniem Ustawienia daty i godziny Ustawienia językowe Robienie pierwszego zdjęcia Kręcenie pierwszego wideoklipu Przyłączanie do komputera Użytkowanie aparatu Używanie przycisków aparatu Informacje na temat wskaźników LED

7 3.3 Korzystanie z wyświetlacza LCD aparatu Zmiana sposobu wyświetlania na LCD Ikony trybu fotografowania Ustawienia lampy błyskowej Korzystanie z funkcji makro Korzystanie z funkcji zoomu Tryb wideo Ikony trybu wideo Korzystanie z funkcji zoomu Korzystanie z funkcji makro Tryb odtwarzania Ikony trybu odtwarzania Przeglądanie obrazów i wideoklipów Wyświetlanie informacji na temat pliku Korzystanie z trybu miniaturek Przeglądanie pokazu slajdów Tryb USB Tryb urządzenia pamięci masowej Tryb kamery internetowej Korzystanie z menu ustawień Menu obrazu Jakość obrazu Regulacja naświetlenia (EV) Samowyzwalacz Zdjęcia seryjne Równowaga bieli Datownik Menu odtwarzania

8 4.2.1 Kasowanie Kasowanie wszystkich Zabezpieczanie Drukowanie Menu Wideo Data i godzina Język Formatowanie pamięci Połączenie USB Automatyczne wyłączanie zasilania Częstotliwość światła Ustawienia domyślne Informacje o systemie Instalacja oprogramowania i sterowników Sterowniki Pamięć masowa Kamera internetowa Presto! Video Works Presto! Mr. Photo Dodatek Parametry techniczne

9 1. Zapoznanie z aparatem Polski Przeczytać ten rozdział, by zapoznać się z funkcjami oraz cechami aparatu. Rozdział ten obejmuje również wymagania systemowe, zawartość opakowania i opis komponentów sprzętowych. 1.1 Wymagania systemowe Aparat wymaga dostępu do komputera osobistego o następujących parametrach technicznych: System operacyjny Windows XP, 2000, ME, 98SE Intel Pentium 166 MHz CPU lub lepszy Co najmniej 32 MB RAM Standardowy port USB 1.1 lub lepszy 4-krotny napęd CD-ROM lub lepszy Co najmniej 10 MB dostępnej przestrzeni na dysku Uwaga: Port USB 1.1 umożliwia użytkownikowi transfer plików do i z komputera PC, jednak szybkości transmisji będą o wiele większe przy zastosowaniu portu USB Funkcje Aparat został wyposażony w wiele funkcji, w tym: Aparat cyfrowy (3,1 mega pikseli) Kamera cyfrowa Urządzenie pamięci masowej Kamera internetowa Dodatkowo, aparat obsługuje 4-krotny zoom cyfrowy, opcję pokazu slajdów oraz funkcję bezpośredniego wydruku. 1.3 Wypakowanie W opakowaniu aparatu powinny się znajdować wszystkie następujące pozycje. Jeżeli brakuje jakiejś pozycji lub wykryto jej zniszczenie, należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. -9-

10 CD-ROM ( ze sterownikiem aparatu) Futerał Pasek naręczny 2x baterie AAA KABEL USB Skrócona instrukcja 1.4 Informacje na temat aparatu Skorzystać z następujących ilustracji, by zapoznać się z funkcjami przycisków i regulatorów aparatu Widok z przodu WskaźnikLED Samowyzwalacza Lampa błyskowa Zespół obiektywu Mikrofon Mocowanie paska -10-

11 1.4.2 Widok z góry Przycisk migawki Przycisk zasilania Widok z tyłu Wskaźnik LED zajętości LED Makro Przycisk odtwarzanie / wyświetlanie Przycisk Menu Ekran LCD Przycisk Wstecz Przycisk OK Przycisk Dalej -11-

12 Uwaga: Skorzystać z rozdziału 3.2 Informacje na temat wskaźników LED by uzyskać informacje na temat wskaźników LED aparatu Widok od dołu Otwór do montowania statywu Komora baterii Gniazdo na kartę SD Widok z prawej Przełącznik Makro Port USB -12-

13 2. Uruchamianie Polski Przeczytać ten rozdział, by dowiedzieć się jak rozpocząć użytkowanie aparatu. Rozdział ten opisuje wyłącznie podstawowe czynności, takie jak zakładanie baterii lub karty pamięci, włączanie, przeprowadzanie podstawowych ustawień. Aby dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych funkcji, patrz późniejsze rozdziały. 2.1 Zakładanie baterii Aparat jest zasilany za pomocą dwóch baterii alkalicznych AAA. Uwaga: Zakładać baterie dokładnie w sposób tu przedstawiony. Upewnić się, że biegunowość założonych baterii jest prawidłowa. Nieprawidłowe założenie baterii może spowodować zniszczenie aparatu, a nawet wywołać pożar. 1. Otworzyć pokrywę komory baterii. 2. Założyć baterie tak, jak pokazano. -13-

14 3. Zamknąć pokrywę komory baterii. 2.2 Zakładanie karty SD Do aparatu można założyć kartę SD w celu zabezpieczenia dodatkowej przestrzeni pamięci do zapisywania zdjęć, wideoklipów czy innych plików. Założyć kartę SD od dołu aparatu, tak jak pokazano na rysunku. Upewnić się, że złote styki są skierowane ku górze, tak jak pokazano. Aby wyjąć kartę SD należy delikatnie ją wepchnąć do gniazda na kartę, a następnie zwolnić nacisk. Karta wysunie się. Wyjąć kartę. 2.3 Włączanie po raz pierwszy Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, by włączyć aparat. Aby wyłączyć aparat, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania. Przycisk zasilania -14-

15 2.4 Zmienianie trybów Aparat może działać w czterech trybach, trybie fotografowania (photo), trybie wideo (video), trybie odtwarzania (playback), oraz w trybie ustawień (setup). Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, by zobaczyć menu główne. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by wybrać tryb i nacisnąć OK, by potwierdzić wybór. Przycisk Trybu Tryby aparatu fotografowanie wideo odtwarzanie ustawienia 2.5 Przed uruchomieniem Przed przystąpieniem do użytkowania aparatu jest do przeprowadzenia kilka podstawowych ustawień, by go skonfigurować; są one opisane w następnych rozdziałach Ustawienia daty i godziny Ustawianie daty i godziny: 1. Włączyć aparat w sposób opisany w rozdziale 2.3 Włączanie po raz pierwszy. -15-

16 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, by wyświetlić ekran menu głównego. 3. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by wybrać menu ustawień. Nacisnąć OK, by potwierdzić wybór. Ustawienia 4. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by podświetlić opcję Date & Time Setting (Ustawienia daty i godziny). Nacisnąć OK, by potwierdzić. 5. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by zmieniać wartości w wybranym polu. Naciskać przycisk Odtwarzanie/Wyświetlanie, by przełączać pomiędzy polami daty, miesiąca, roku, itd. W ten sposób udostępniane są do modyfikacji pola data, miesiąc, rok, minuty i format daty. 6. Nacisnąć OK, by zapisać nowe ustawienia. Nacisnąć MENU, by opuścić menu bez dokonywania jakichkolwiek zmian. -16-

17 2.5.2 Ustawienia językowe Ustawienia językowe: 1. Włączyć aparat w sposób opisany w rozdziale 2.3 Włączanie po raz pierwszy. 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, by wyświetlić ekran menu głównego. Ustawienia 3. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by wybrać menu ustawień. Nacisnąć OK, by potwierdzić wybór. 4. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by podświetlić opcję Language (Język). Nacisnąć OK, by potwierdzić. 5. Użyć przycisk WSTECZ lub DALEJ, by wybrać pożądany język. 6. Nacisnąć OK, by zapisać nowe ustawienia. Nacisnąć MENU, by opuścić menu bez dokonywania jakichkolwiek zmian. -17-

18 2.6 Robienie pierwszego zdjęcia Przed zrobieniem pierwszego zdjęcia należy koniecznie przeczytać rozdział 2.5 Przed uruchomieniem. Robienie zdjęcia: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Użyć ekranu LCD do wykadrowania ujęcia. 3. Nacisnąć przycisk migawki, by przechwycić obraz. Obraz zostanie automatycznie zapisany pod jednoznaczną nazwą pliku. 2.7 Kręcenie pierwszego wideoklipu Przed nakręceniem pierwszego wideoklipu należy koniecznie przeczytać rozdział 2.5 Przed uruchomieniem. Nagrywanie wideoklipu: 1. Włączyć aparat i zmienić tryb na tryb wideo. 2. Użyć ekranu LCD do wykadrowania ujęcia. 3. Nacisnąć przycisk migawki, by rozpocząć nagrywanie. 4. Nacisnąć ponownie przycisk migawki, by zatrzymać nagrywanie. Wideoklip zostanie automatycznie zapisany pod jednoznaczną nazwą pliku. 2.8 Przyłączanie do komputera Przeczytać ten rozdział, by dowiedzieć się jak przyłączyć aparat do komputera osobistego, by przesyłać pliki lub korzystać z aparatu w funkcji kamery internetowej czy do przeprowadzania wideokonferencji. Przyłączyć kamerę do komputera osobistego korzystając z portu USB, za pomocą dołączonego kabla USB w pokazany sposób. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przyłączania do komputera, patrz rozdział Połączenie USB. -18-

19 -19- Polski

20 3. Użytkowanie aparatu Przeczytać ten rozdział, by dowiedzieć się jak użytkować aparat. 3.1 Używanie przycisków aparatu Wszystkie przyciski są umieszczone albo na górze albo z tyłu aparatu. Z tyłu Przycisk odtwarzanie / wyświetlanie Przycisk Menu Przycisk Wstecz i zoom Przycisk OK Od góry Przycisk Dalej i zoom Migawka Zasilanie -20-

21 Aby uzyskać opis funkcji każdego przycisku, patrz poniższa tabela. Przycisk Nazwa Funkcja Wyświetlanie Menu Wstecz/ Dalej i Zoom OK Nacisnąć, by usunąć ikony z ekranu LCD. Ponownie nacisnąć, by je przywrócić. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, by wprowadzić tryb odtwarzania. Nacisnąć, by wyświetlić menu Obraz, menu Odtwarzanie lub menu Wideo. Nacisnąć i przytrzymać, by wyświetlić menu Tryb. Użyć Wstecz, by powiększać obraz w trybach Fotografowania lub Wideo. Użyć Dalej, by zmniejszać obraz w trybach Fotografowania lub Wideo. Użyć Wstecz, by powiększyć rozmiar obrazu w trybie Odtwarzania. Użyć Dalej, by zmniejszyć rozmiar obrazu w trybie Odtwarzania. Nacisnąć, by wybrać podświetloną opcję menu. Zasilanie Nacisnąć, by włączyć lub wyłączyć zasilanie. -21-

22 Migawka Nacisnąć, by przechwycić obraz w trybie Fotografowania. Nacisnąć, by rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo w trybie Wideo. 3.2 Informacje na temat wskaźników LED Następująca tabela objaśnia znaczenie wskaźników LED. Tryb fotografowania Zasilanie włączone Samowyzwalacz Przycisk migawki Ładowanie lampy błyskowej LED z przodu LED z tyłu (czerwony) LED z tyłu (zielony) Legenda: LED włącza się, a następnie wyłącza migający LED stale palący się LED 3.3 Korzystanie z wyświetlacza LCD aparatu Korzystać z wyświetlacza LCD, by komponować obrazy i wideoklipy, przeglądać obrazy i wideoklipy zapisane w pamięci oraz by poruszać się po menu systemu. Na wyświetlaczu LCD są również wyświetlane ikony pokazujące bieżącą konfigurację Zmiana sposobu wyświetlania na LCD Użytkownik może zadecydować, że nie chce wyświetlać ikon na ekranie LCD. Nacisnąć przycisk Wyświetlanie, by usunąć ikony z ekranu. -22-

23 Po włączeniu aparatu, wyświetlacz LCD pokazuje domyślne ikony i obrazy. Jednokrotnie nacisnąć przycisk Wyświetlanie, by wyłączyć ikony i wyświetlać wyłącznie obraz. Nacisnąć drugi raz przycisk Wyświetlanie, by znowu wyświetlać wszystko. Tryb fotografowania Korzystać z trybu Fotografowania, by przechwytywać obrazy nieruchome i przechowywać je w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD. Gdy aparat pracuje w trybie Fotografowania wyświetlana jest ikona trybu Fotografowania Ikony trybu fotografowania Skorzystać z poniższego rysunku, by zapoznać się z ikonami i symbolami trybu Fotografowania. -23-

24 Aby uzyskać opis każdej ikony i symbolu, patrz poniższa tabela. Ikona Opis 1 Wskazuje stan baterii. 2 Wskazuje tryb Fotografowania. 3 Wyświetlanie daty. 4 Wskaźnik pamięci: karty SD lub pamięci wewnętrznej. 5 Licznik wyświetlający liczbę dostępnych zdjęć, przy aktualnych ustawieniach. 6 Wskazuje bieżącą rozdzielczość. 7 Wskaźnik trybu lampy błyskowej. 8 Wskazuje stopień powiększenia. 9 Wskaźnik zoomu pokazuje graficznie bieżący stan zoomu. -24-

25 3.4.2 Ustawienia lampy błyskowej Istnieją dwa różne tryby pracy lampy błyskowej. Aby przełączać pomiędzy nimi, należy naciskać przycisk OK. Bieżące ustawienie lampy błyskowej jest wskazywane przez ikonę. Ikona Opis Lampa błyskowa jest wyłączona. Automatyczna praca lampy, zapala się tylko wtedy, gdy trzeba Korzystanie z funkcji makro Funkcja makro umożliwia przechwytywanie obrazów obiektów znajdujących się bardzo blisko obiektywu. W trybie makro można uzyskać ostre obrazy obiektów znajdujących się w odległości 17 cm. Poza trybem makro, minimalna odległość wynosi 19 cm. Korzystać z trybu makro do fotografowania obiektów znajdujących się w odległości cm od aparatu. Aby włączyć funkcje makro, skorzystać z przełącznika makro z boku aparatu. Pojawia się ikona wskazując tryb makro. Funkcja makro może być wykorzystywana w trybie Wideo i trybie Fotografowania. -25-

26 3.4.4 Korzystanie z funkcji zoomu Aparat jest wyposażony w 4-krotny zoom cyfrowy. Funkcja zoomu działa w trybie Fotografowania i w trybie Wideo. Nacisnąć przycisk WSTECZ, by powiększać obraz obiektu (zbliżyć go). Nacisnąć przycisk DALEJ, by zmniejszyć obraz obiektu (oddalić go). Stan zoomu jest wskazywany przez pasek zoomu po lewej stronie ekranu. Stopień powiększenia jest też wskazywany liczbowo poniżej paska zoomu. 3.5 Tryb wideo Korzystać z trybu Wideo, by przechwytywać wideo i przechowywać je w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD. Gdy aparat pracuje w trybie Wideo, wyświetlana jest ikona trybu Wideo Ikony trybu wideo Skorzystać z poniższego rysunku, by zapoznać się z ikonami i symbolami trybu Wideo. -26-

27 Aby uzyskać opis każdej ikony i symbolu, patrz poniższa tabela. Ikona Opis 1 Wskazuje stan baterii. 2 Wskazuje tryb Wideo. 3 Wyświetlanie daty. 4 Wskaźnik pamięci: karty SD lub pamięci wewnętrznej. 5 Wskazuje stopień powiększenia. 6 Wskaźnik zoomu pokazuje graficznie bieżący stan zoomu Korzystanie z funkcji zoomu Patrz rozdział Korzystanie z funkcji zoomu Korzystanie z funkcji makro Patrz rozdział Korzystanie z funkcji makro. 3.6 Tryb odtwarzania Korzystać z trybu odtwarzania, by przeglądać wszystkie obrazy i wideoklipy przechowywane w aparacie Ikony trybu odtwarzania Skorzystać z poniższego rysunku, by zapoznać się z ikonami i symbolami trybu Odtwarzania. -27-

28 Odtwarzanie zdjęcia Odtwarzanie wideo Aby uzyskać opis każdej ikony i symbolu, patrz poniższa tabela. Ikona Opis 1 2 Wskazuje, że wyświetlany obraz może być powiększany i przesuwany. Nacisnąć przycisk migawki, by umożliwić powiększanie i przesuwanie. Godzina i data fotografowania lub wideo. 3 Rozdzielczość fotografii. 4 Numer bieżącego zdjęcia/całkowita liczba zdjęć i wideoklipów w pamięci wewnętrznej lub na bieżącej karcie pamięci. -28-

29 Ikona Opis Pasek odtwarzania. Pokazuje, czy bieżące wideo zostało przerwane, czy też jest odtwarzane, szybko przewijane do przodu lub wstecz. Pokazuje całkowitą długość wideo, jeżeli odtwarzanie zostało przerwane albo bieżącą pozycję, jeżeli wideo jest odtwarzane. Pokazuje bieżącą pozycje wideo. W trakcie odtwarzania wideo porusza się cyklicznie z lewej strony na prawą Przeglądanie obrazów i wideoklipów Przeglądanie obrazów i wideoklipów: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. Na ekranie jest wyświetlany ostatni obraz. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by przełączać pomiędzy plikami obrazów i wideoklipów zapisanych w pamięci. 3. Nacisnąć OK, by oglądać miniaturki wideoklipów i obrazów. 4. Odtwarzanie wideoklipów: Nacisnąć przycisk migawki, by odtworzyć wideo. Ponownie nacisnąć przycisk migawki, by szybko przewijać wideo do przodu. Znowu nacisnąć przycisk migawki, by przerwać wideoklip Wyświetlanie informacji na temat pliku W trakcie przeglądania w trybie Odtwarzania, na każdym obrazie czy wideoklipie domyślnie są wyświetlane podstawowe informacje. Aby -29-

30 włączać lub wyłączać wyświetlanie informacji, naciskać przycisk Wyświetlanie. Drugi raz nacisnąć przycisk wyświetlania, by usunąć z ekranu wszystkie informacje na temat pliku. Trzeci raz nacisnąć przycisk, by ponownie wyświetlić podstawowe informacje. Wyłącznie pliki wideo pokazują podstawowe informacje. Naciśnięcie przycisku wyświetlania usuwa informacje z ekranu. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca je Korzystanie z trybu miniaturek Domyślnie w trybie odtwarzania każdy obraz jest wyświetlany na pełnym ekranie, jednak użytkownik może wyświetlić na ekranie sześć miniaturowych obrazów jednocześnie. Korzystanie z trybu miniaturek: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. Na ekranie jest wyświetlany ostatni obraz. 2. Nacisnąć przycisk OK, by wyświetlić na ekranie sześć miniaturowych obrazów. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić obraz. 4. Nacisnąć przycisk OK, by wyświetlić na podświetlony obraz na pełnym ekranie Przeglądanie pokazu slajdów Aparat posiada funkcję pokazu slajdów. Pokaz slajdów polega na kolejnym wyświetlaniu każdego obrazu przy wstępnie ustalonym odstępie czasowym pomiędzy każdym obrazem. Przeglądanie pokazu slajdów: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. Na ekranie jest wyświetlany ostatni obraz. 2. Nacisnąć przycisk MENU, by wyświetlić menu odtwarzania. -30-

31 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić w menu opcję pokazu slajdów. 4. Nacisnąć OK, by rozpocząć pokaz slajdów. Obrazy przechowywane w pamięci zostaną wyświetlone jeden po drugim. Można w dowolnym momencie przerwać pokaz slajdów naciskając dowolny przycisk. 3.7 Tryb USB Z trybu USB można korzystać, by przyłączyć aparat do komputera osobistego. Przed przyłączeniem do komputera, patrz rozdział 5. Instalacja oprogramowania i sterowników. Gdy aparat jest przyłączony do komputera za pomocą kabla USB, można go ustawić w taki sposób, by działał jako urządzenie pamięci masowej USB lub jako kamera internetowa Tryb urządzenia pamięci masowej Jeżeli aparat jest nastawiony na pracę urządzenia pamięci masowej USB, jest widoczny w Eksploratorze Windows jako dwa napędy wymienne. Jeden napęd stanowi pamięć wewnętrzna aparatu, drugim jest mini karta SD. Pliki można przeciągać i upuszczać z nowych napędów tak jak z każdego innego napędu Tryb kamery internetowej Jeżeli aparat jest nastawiony na pracę kamery internetowej, może być używany w systemie Windows XP do przechwytywania fotografii lub używany z innym oprogramowaniem, takim jak klienty komunikatorów do wysyłania wizji na żywo przez Internet. Patrz też rozdział 2.8 Przyłączanie do komputera i Połączenie USB. -31-

32 4. Korzystanie z menu ustawień Przeczytać ten rozdział, by dowiedzieć się jak skonfigurować aparat i korzystać z zaawansowanych funkcji. 4.1 Menu obrazu Menu obrazu pojawia się, jeżeli aparat pracuje w trybie Fotografowania i został naciśnięty przycisk menu. Menu obrazu jest dostępne wyłącznie w trybach Fotografowania oraz Wideo. Polski Przycisk Menu Jakość obrazu Korzystać z opcji jakości obrazu, by ustawić rozmiar przechwytywanego obrazu. Większe obrazy obejmują więcej szczegółów i dlatego zajmują więcej przestrzeni w pamięci. Ustawianie rozmiaru obrazu: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Jakość obrazu. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: 1, 2, 3 lub 12 M (mega pikseli). 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. -32-

33 Uwaga: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie Fotografowania Regulacja naświetlenia (EV) Korzystać z ustawienia wartości naświetleniowej EV, by zmieniać naświetlenie obrazów. Zwykle ta wartość powinna być nastawiona na zero, jednak użytkownik może zwiększyć wartość naświetleniową, by rozświetlić obiekt mocno podświetlony lub zmniejszyć wartość naświetleniową, jeżeli robi się zdjęcie czegoś bardzo jasnego. Ustawianie EV: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Wartość naświetleniowa. 4. Użyć OK, by przesunąć suwak w górę skali. Jeżeli suwak osiągnie najwyższą wartość, nacisnąć OK, by rozpocząć ponownie od najniższej wartości. 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu Samowyzwalacz Opcja samowyzwalacza pozwala na robienie zdjęć po określonym odstępie czasowym od naciśnięcia migawki. Jest to funkcja użyteczna podczas fotografowania autoportretów lub zdjęć grupowych obejmujących własną osobę. Odstęp czasowy można -33-

34 nastawiać na Off (Wyłączony) lub 10, 15, 20 sekund. Ustawianie odstępu czasowego samowyzwalacza: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Samowyzwalacz. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: OFF, 10, 15, Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. 6. Nacisnąć przycisk migawki, by zrobić zdjęcie. Wskaźnik LED z przodu aparatu błyska przed zrobieniem zdjęcia, a odstęp czasowy jest nastawiany na OFF. Uwaga: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie Fotografowania Zdjęcia seryjne Opcja zdjęć seryjnych pozwala na bardzo szybkie zrobienie serii trzech zdjęć za jednym naciśnięciem przycisku migawki. Korzystne jest robienie serii zdjęć poruszających się obiektów oraz dla uzyskiwania efektów artystycznych. Nastawianie zdjęć seryjnych: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Zdjęcia seryjne. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: Single (Pojedynczo) lub Burst (Seria). -34-

35 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. Uwaga: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie Fotografowania Równowaga bieli Opcji równowagi bieli używać do korygowania koloru w różnych warunkach oświetleniowych. Jeżeli równowaga bieli jest nastawiona na automatyczną, aparat automatycznie kompensuje różne warunki oświetleniowe. Użytkownik może także nastawić równowagę bieli na światło słoneczne, zachmurzenie, światło żarowe lub jeden z dwu rodzajów światła jarzeniowego. Ustawianie równowagi bieli: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Równowaga bieli. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: AWB (automatyczna), Sunny (światło słoneczne), Cloudy (zachmurzenie), Tungsten (światło żarowe), Fluorescent 1 (światło jarzeniowe 1) lub Fluorescent 2 (światło jarzeniowe 2). 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu Datownik Korzystać z funkcji datownika, by nadrukowywać datę na przechwytywane obrazy. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. -35-

36 Ustawianie funkcji datownika: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Fotografowania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Datownik. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: OFF (wyłączony), Date Only (tylko data) lub Date & Time (data i godzina). 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. Uwaga: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie Fotografowania. 4.2 Menu odtwarzania Menu odtwarzania używać, by zarządzać plikami zapisanymi w pamięci aparatu lub na mini karcie SD Kasowanie Korzystać z funkcji kasowania, by wykasowywać pliki. Kasowanie plików: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Kasowanie. 4. Nacisnąć OK, by wykasować plik. 5. Okno dialogowe poprosi o potwierdzenie. Nacisnąć OK, by potwierdzić lub Menu, by anulować kasowanie. -36-

37 Uwaga: Raz wykasowanych plików nie można przywrócić, należy się upewnić, że przed wykasowaniem zrobiono kopię zapasową. Pliki, które zostały zabezpieczone nie zostaną wykasowane. Patrz Zabezpieczanie w rozdziale w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zabezpieczania pliku Kasowanie wszystkich Korzystać z funkcji kasowania wszystkich, by wykasowywać wszystkie pliki z bieżącej karty pamięci lub z pamięci wewnętrznej. Kasowanie wszystkich plików: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Kasowanie wszystkich. 4. Nacisnąć OK, by wykasować pliki. 5. Okno dialogowe poprosi o potwierdzenie. Nacisnąć OK, by potwierdzić lub Menu, by anulować kasowanie. Uwaga: Raz wykasowanych plików nie można przywrócić, należy się upewnić, że przed wykasowaniem zrobiono kopię zapasową. Pliki, które zostały zabezpieczone nie będą wykasowane. Patrz Zabezpieczanie w rozdziale w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zabezpieczania pliku Zabezpieczanie Korzystać z opcji zabezpieczania, by zabezpieczyć pliki przed przypadkowym wykasowaniem. Zabezpieczanie pliku lub plików: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Zabezpieczanie. -37-

38 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: ON (włączone) lub OFF (wyłączone). 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. Uwaga: Pliki, które zostały zabezpieczone nie mogą być wykasowane. Aby wykasować zabezpieczony plik, należy najpierw usunąć jego zabezpieczenie Drukowanie Używać funkcji DPOF (Digital Print Order Format format skierowania zdjęć do wydruku), by oznakować zdjęcia przechowywane na karcie pamięci informacją na temat wydruku. Można oznakować wszystkie obrazy przeznaczone do wydruku lub tylko bieżący obraz. Można też wybrać ilość wydruków oraz, czy wydruk obejmuje datę i godzinę. DPOF wymaga założenia karty pamięci. Jeżeli wszystkie obrazy zostały oznaczone, wyjąć kartę pamięci i zanieść ją do punktu druku lub założyć do drukarki zgodnej ze standardem DPOF. Drukowanie obrazów: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Odtwarzania. 2. Nacisnąć przycisk menu. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Drukowanie. 4. Użyć OK, by wybrać ustawienie: ON (włączone) lub OFF (wyłączone). Informacja DPOF została zapisana. 5. Ponownie nacisnąć przycisk menu, by opuścić menu. 4.3 Menu Wideo Do menu ustawień można zyskać dostęp z każdego trybu aparatu i jest wykorzystywane do konfigurowania różnorodnych funkcji aparatu Data i godzina Patrz rozdział Ustawienia daty i godziny. -38-

39 4.3.2 Język Patrz rozdział Ustawienia językowe Formatowanie pamięci Formatowanie pamięci wymazuje wszystkie pliki z bieżącej karty pamięci lub z pamięci wewnętrznej. Uwaga: Jeżeli została uruchomiona funkcja formatowania, zabezpieczone pliki zostaną wykasowane z karty pamięci lub z pamięci wewnętrznej. Należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową każdego pliku, jaki chce się zachować. Formatowanie bieżącej karty pamięci lub pamięci wewnętrznej: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Ustawień. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Formatowanie pamięci. 3. Nacisnąć OK, by sformatować bieżącą kartę pamięci. 4. Nacisnąć OK, by potwierdzić lub Menu, by anulować Połączenie USB Gdy aparat jest przyłączony do komputera za pomocą kabla USB, można go ustawić w taki sposób, by działał jako urządzenie pamięci masowej USB lub jako kamera internetowa. -39-

40 Zmiana ustawień USB: 1. Nacisnąć przycisk zasilania na górze aparatu, by go włączyć. 2. Nacisnąć przycisk Trybu przez 2 sekundy, by wprowadzić menu Ustawień. 3. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Pamięć masowa / kamera internetowa. 4. Proszę użyć klawisza Funkcyjnego, by przejść do Pamięć masowa i nacisnąć klawisz OK, by potwierdzić. 5. Gdy na ekranie pojawi się diagram Połączenie USB proszę podłączyć kabel USB do kamery i do komputera. 6. Po zakończeniu instalacji systemu w Moim komputerze zostanie dodana nowa pozycja dysk wymienny. 7. Można rozpocząć obsługiwanie nowo dodanego dysku wymiennego (urządzenie SD) oferowanego przez aparat cyfrowy. -40-

41 4.3.5 Automatyczne wyłączanie zasilania Korzystać z funkcji automatycznego wyłączania zasilania, by automatycznie wyłączać aparat po upływie okresu bezczynności w celu oszczędzania mocy. Ustawianie funkcji oszczędzania mocy: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Ustawień. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Oszczędzania mocy. 3. Użyć OK, by wybrać ustawienie: 30 SEC, 1 MIN, 3 MIN lub 5 MIN Częstotliwość światła Ustawienie częstotliwości światła pozwala zapobiec migotaniu światła spowodowanemu przez częstotliwość lokalnego źródła zasilania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą energii w miejscu zamieszkania. Ustawianie częstotliwości światła: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Ustawień. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Częstotliwość światła. 3. Użyć OK, by wybrać opcję: 50 lub

42 4.3.7 Ustawienia domyślne Użyć opcji ustawień domyślnych, by wyzerować wszystkie ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych. Zerowanie do domyślnych ustawień fabrycznych: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Ustawień. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Ustawienia domyślne. 3. Nacisnąć OK, by przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Należy potwierdzić zerowanie. 4. Nacisnąć OK, by potwierdzić lub Menu, by anulować Informacje o systemie Wyświetla wersję oprogramowania wbudowanego. Wyświetlanie informacji o systemie: 1. Włączyć aparat i upewnić się, że pracuje on w trybie Ustawień. 2. Użyć Wstecz/Dalej, by podświetlić opcję Informacja o systemie. 3. Nacisnąć OK, by wyświetlić informację. -42-

43 5. Instalacja oprogramowania i sterowników Przeczytać ten rozdział, by dowiedzieć się jak zainstalować sterowniki i oprogramowanie aparatu. 5.1 Sterowniki Użytkownik może korzystać z funkcji komputerowych aparatu Pamięć masowa i Kamera internetowa Pamięć masowa Aparat cyfrowy oferuje funkcję Pamięci masowej, czyli może działać jako urządzenie czytnika kart. Można traktować ten aparat cyfrowy jako urządzenie SD. Jeżeli system operacyjny to Windows 98SE, użytkownik będzie musiał zainstalować sterownik aparatu. Windows XP/ME/2000 są systemami operacyjnymi typu plug and play (podłącz i pracuj) i nie wymagają manualnej instalacji sterownika.. Jeżeli sterownik został zainstalowany, a aparat podłączony, pamięć aparatu i założona mini karta SD będą widoczne w Eksploratorze Windows jako Pamięć masowa. Pliki mogą być przeciągane i upuszczane w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego dysku. Uwaga: System MAC nie jest obsługiwany Kamera internetowa Aby wykorzystywać aparat w funkcji kamery internetowej we wszystkich systemach operacyjnych Windows (Windows XP/ME/2000/98SE) trzeba będzie zainstalować sterownik aparatu. Uwaga: Instalacja sterownika jest wymagana dla wszystkich systemów operacyjnych. -43-

44 Aparat cyfrowy może być wykorzystywany w funkcji kamery internetowej. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Założyć dołączony CD-ROM do napędu CD-ROM. 2. Jeżeli CD-ROM nie uruchomi się automatycznie, należy wykorzystać Eksplorator Windows, by uruchomić plik InstallMgr.exe w katalogu głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran. 3. Kliknąć przycisk Install (Instaluj), by zainstalować sterownik. 4. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. 5. Kliknąć Finish (Zakończ), by ponownie uruchomić komputer i zakończyć instalację sterownika aparatu. 5.2 Presto! Video Works 6 Presto! Video Works 6 jest aplikacją zaawansowanego oprogramowania do edycji wideo. Instalacja Presto! Video Works 6: 1. Założyć dołączony CD-ROM do napędu CD-ROM. 2. Jeżeli CD-ROM nie uruchomi się automatycznie, należy wykorzystać Eksplorator Windows, by uruchomić plik InstallMgr.exe w katalogu głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran. 3. Kliknąć na przycisk Install (instaluj), by rozpocząć proces instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. 4. Wybrać język i nacisnąć OK. -44-

45 5. Przeczytać zastrzeżenie prawne i kliknąć Yes (Tak) dla wyrażenia zgody. 6. Wybrać odpowiednią wersję angielskiego. Uwaga: To okno jest pokazywane tylko, gdy instalowane jest oprogramowanie w języku angielskim. 7. Kliknąć Next (Dalej), by kontynuować. -45-

46 8. Kliknąć Yes (Tak), by wyrazić zgodę na warunki umowy licencyjnej. 9. Kliknąć Next (dalej), by wybrać domyślny katalog instalacji, lub Browse (przeglądaj), by wybrać swój własny katalog. 10.Kliknąć Next (dalej), by wybrać domyślne wprowadzanie menu, lub dodać własne. -46-

47 Pasek stanu pokazuje postęp procesu instalacji. 11. Kliknąć Yes (Tak), by kontynuować. 12. Po zakończeniu konfiguracji Windows Media Format 9 pojawi się następujący komunikat. Kliknąć OK. 13. Kliknąć na Finish (Zakończ), by zakończyć instalację. Pozostawić zaznaczone pole wyboru, jeśli chce się przeglądnąć plik Read me (Czytaj to). -47-

48 14. Presto! Video Works 6 można nastawić na automatyczne włączanie się, jeśli zostało podłączone pewne urządzenie, np. aparat z uruchomionym trybem kamery internetowej. Użyć ekranu ustawień przedstawionego tutaj, by określić, którego urządzenia dotyczy Presto! Video Works 6. Więcej informacji na temat Presto! Video Works 6 można znaleźć w plikach pomocy po uruchomieniu aplikacji. 5.3 Presto! Mr. Photo 3 Presto! Mr. Photo 3 jest aplikacją zaawansowanego oprogramowania do edycji zdjęć. Instalacja Presto! Mr. Photo 3: 1. Założyć dołączony CD-ROM do napędu CD-ROM. 2. Jeżeli CD-ROM nie uruchomi się automatycznie, należy wykorzystać Eksplorator Windows, by uruchomić plik InstallMgr.exe w katalogu głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran. 3. Kliknąć na przycisk Install (instaluj), by rozpocząć proces instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. -48-

49 4. Wybrać język i nacisnąć OK. 5. Kliknąć Next (dalej), by rozpocząć instalację. 6. Kliknąć Yes (Tak), by wyrazić zgodę na warunki umowy licencyjnej. 7. Kliknąć Next (dalej), by wybrać domyślny katalog instalacji, lub Browse (przeglądaj), by wybrać swój własny katalog. -49-

50 8. Kliknąć Next (dalej), by wybrać domyślne wprowadzanie menu, lub dodać własne. Pasek stanu pokazuje postęp procesu instalacji. 9. Presto! Mr. Photo 3 można nastawić na automatyczne włączanie się, po przyłączeniu pewnego urządzenia, jak np. aparat z uruchomionym trybem pamięci masowej. Użyć ekranu ustawień przedstawionego tutaj, by określić, którego urządzenia dotyczy Presto! Mr. Photo

51 10.Kliknąć na Finish (Zakończ), by zakończyć instalację. Więcej informacji na temat Presto! Mr. Photo 3 można znaleźć w plikach pomocy po uruchomieniu aplikacji. -51-

52 Dodatek Parametry techniczne Ogólne Sensor obrazu Aktywne piksele Nośnik pamięci Czułość sensora Obiektyw Zakres ostrości Obraz nieruchomy Wideoklipy Zoom Ekran LCD TFT Celownik Sensor 1/2 CMOS 3,18 mega pikseli 3,1 mega pikseli Karta SD (do 1 GB) Automatyczna Obiektyw o ustalonej ogniskowej, F3,0, f=8,341mm 1,2m ~ nieskończoność 17 ~ 19 cm (makro) Formaty: JPEG (DCF, EXIF) Rozdzielczość: 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 4032 x 3024 (interpolacja oprogramowania wbudowanego) AVI (Motion JPEG), dostępny dźwięk Film: 320*240 max 18 fps Kamera internetowa: 320*240 max 20fps lub 640*480 max 20fps 4x zoom cyfrowy 1,5-calowy High resolution TFT (280 x 220 pikseli) Niedostępny -52-

53 Ogólne Lampa błyskowa Równowaga bieli Kompensacja EV Samowyzwalacz Interfejs PC Migawka Automatyczne wyłączanie zasilania Zasilanie Wymiary Waga Zasięg 1,0 ~ 2,5m Wyłączona/Auto Automatyczna/światło słoneczne/zachmurzenie/światło żarowe/światło jarzeniowe -2,0 EV ~ +2,0 EV (co 0,5 EV) Wyłączony, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund USB 1.1 dla kamery internetowej i pamięci masowej Migawka elektroniczna, 1,6 ~ 1/2000 sekundy 30 s, 1 min, 3 min lub 5 min (definiowane przez użytkownika) 2x baterie alkaliczne AAA 87x57x19 mm (bez wystających części) <75± 3 g (bez baterii i karty SD) -53-

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Ryzyko połknięcia!

UWAGA! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Ryzyko połknięcia! UWAGA! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Ryzyko połknięcia! 1 Wymagania systemowe Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 lub wyższy, Pentium III 800MHz lub wyższy, 128MB pamięci

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K 50221 Środki ostrożności 1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami. 2. Trzymaj kamerę z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub innych obiektów emitujących

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Kamera samochodowa czyli wideo rejestrator trasy przyda się w wielu sytuacjach. Instalując urządzenie na przedniej szybie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów wideo ze wszystkimi przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Instrukcja obsługi Numer produktu: 123313 Strona 1 z 1 Zakłócenia wywołane przez radioodbiorniki Urządzenie działa na częstotliwości często używanej przez inne urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk "Ustawienia" (ekspozycja) F: Złącze USB

D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk Ustawienia (ekspozycja) F: Złącze USB Informacje o produkcie PL A: Pierścień obiektywu B: Soczewki lornetki C: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny D: Obiektyw aparatu cyfrowego E: Przycisk "Ustawienia" (ekspozycja) F: Złącze USB G: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie aparatu cyfrowego 4,2 MP firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, co zapewni jego prawidłową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie,

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie, Mini kamera VGA Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080 Zegarek z mini kamerką full HD w jednym OctaCam VA-1080 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegarka z mini kamerką Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Opis wyglądu i klawiszy ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Soczewki Wskaźnik pilota IR Wskaźnik zajętego urządzenia 2,0 HD LCD Wskaźnik ładowania / zajętości Klawisz Wyświetlacz / Menu Mikrofon

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ACT-5030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

ACT-5030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Opis wyglądu i klawiszy ACT-5030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Soczewki Wskaźnik pilota IR Wskaźnik zajętego urządzenia 2,0 HD LCD Wskaźnik ładowania / zajętości Klawisz Wyświetlacz / Menu Mikrofon

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo