WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Patrycjusz Maziarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14. Patrycjusz Maziarz"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII EKONOFIZYKA PROJEKT NOBEL 14 Patrycjusz Maziarz KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014

2 PLAN PREZENTACJI: 1.Wprowadzenie 2.Sylwetka noblistów 3.Działalność naukowa 4.Krytyka

3 1. WPROWADZENIE Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 1990 r. w dziedzinie ekonomii za dla: pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej Harry M. Markowitz Merton H. Miller William F. Sharpe

4 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Harry Markowitz (1927) Ekonomista Profesor City University w Nowym Jorku

5 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Narodziny w Chicago * * * Okres młodości i nauka ( filozofia, ekonomia) * * 1950 Podwaliny teorii portfela

6 2. SYLWETKA NOBLISTÓW 1952 Zakończenie nauk i rozpoczęcie pracy w RAND Corporation 1955 Obrona pracy doktorskiej na Uniwerystecie w Chicago 1959 Wydanie Portofolio selection książka obrazująca pełną i nową teorię portfela 1984 Współpraca z IBM Research Center

7 2. SYLWETKA NOBLISTÓW 1990 Otrzymanie nagrody Nobla 1993 Założenie Harry Markowitz Company Harry Markowitz, mimo podeszłego wieku (87 lat) nadal jest aktywny zawodowo.

8 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Ważniejsze prace: Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: Wiley 1959 Simpscript: a simulation programming language, B. Hausner, H. Kerr. Santa -Monica,Calif.: Rand Corporation, 1962 Studies in process analysis: economy-wide production capabilities./ed.,s. Manne. New York: Wiley, 1963 [edycja nauk. materiałów z konferencji zorg. przez Fundację Cowles'a w dniach kwietnia 1961 r. Portfolio theory, 25 years after. Essays in honour of Harry Markowitz. Amsterdam: North -Holland Publ.Comp [publikacja wydana ku czci H.Markowitza] Portfolio selection: efficient diversification of investments.2 ed.- Cambridge,MA Oxford : Blackwell, Portfolio selection"// Journal of Finance,7, 1952 nr 1 The utility of wealth"//, Journal of Political Economy, 60, 1952 nr 2 On the solution of discrete programming problems"/., A.S. Mannae// Econometrica, nr 1 Approximating expected utility by a function of mean and variance"/...,h. Levy// American Economic Review, 69, 1979 nr 3 Mean variance versus direct utility maximization" /,H. Levy, Y. Kroll // Journal of Finance, 39, 1984 nr 1

9 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Merton Miller ( ) Ekonomista Profesor Carnagie Mellon University oraz University of Chicago.

10 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Narodziny w Bostonie Studia na Harvardzie Zakład Badań podatku Departamentu Skarbu USA, a następnie w Zakładzie Badań Naukowych i Statystyki Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej.

11 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Powrót na studia: John Hopkins Univeristy 1952 Wyjazd do Carnegie Institute of Technology 1960 Wyjazd do Chicago stanowisko profesora w Univeristy of Chicago Działalność zawodowa 1990 Nagroda Nobla Śmierć Mertona Millera

12 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Ważniejsze prace: Built-In Flexibility co-authored with R. A. Musgrave in 1948 An Income Effect of Changing Interest Rates co-authored with M. I. White in 1951 Mathematical Programming and the Evaluation of Freight Shipment Systems co-authored with A. Charnes in 1957 The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment co-authored with F. Modigliani in 1958 Behavioral Rationality in Finance: The Case of Dividends in 1986 The Crash of 1987: Bubble or Fundamental? in 1990 Is American Corporate Governance Fatally Flawed? in 1994 Clustering and Competition in Asset Markets co-authored with S. J. Grossman, K. R. Cone, D. R. Fischel and D. J. Ross in 1997 The History of Finance in 1999

13 2. SYLWETKA NOBLISTÓW William Sharpe (1934) Ekonomista Profesor Univeristy of California, Irvine Profesor Stanford University

14 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Narodziny w Bostonie * * Okres młodości * * 1951 Nauka w Univerisity of California w Berkley Nauka w Univeristy of California w Los Angeles 1956 Praca w RAND Corporation

15 2. SYLWETKA NOBLISTÓW 1961 Tytuł doktora i przeprowadzka do Seattle 1968 Ponowna zmiana środowiska Irvine 1970 Zmiana miejsca pracy Stanford Univeristy 1980 Założenie firmy William F. Sharpe Associates 1990 Nagroda Nobla

16 2. SYLWETKA NOBLISTÓW Ważniejsze prace: "A Simplified Model for Portfolio Analysis". Management Science 9 in 1963 "Capital Asset Prices A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk". Journal of Finance XIX in 1964 Asset Allocation Tools (Scientific Press) in 1987 Fundamentals of Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall) in 2000 Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall) in 1999 ( William F Sharpe: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 2. World Scientific in 2012

17 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Harry Markowitz: - Harry Markowitz, jest autorem nowoczesnej teorii portfelowej, która swój początek miała w latach 50, XX wieku. - Nowością było to, że do podstawowego kryterium maksymalizacji zysku było dołączenie założenia o minimalizacji ryzyka. - Z teorii wynika, że najbardziej atrakcyjny dla inwestorów jest ten portfel, który posiada najmniejszą stopę ryzyka: efektywny portfel.

18 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Aby wyznaczyć taki efektywny portfel z puli portfeli o różnych aktywach, należy policzyć jego oczekiwaną stopę zwrotu dla każdego aktywa, wchodzącego w skład portfela oraz odchylenie standardowe jak i korelacje między papierami opierając się o dane historyczne, pochodzące z tego samego okresu. Stopa zwrotu: Ri(t)= [Pi(t) - Pi(t-1) + Di(t)] / Pi(t-1) Odchylenie standardowe: Vi = Σ( Ri(t)- Ri)2 / (N-1) Si = [ Σ( Ri(t)- Ri)2 / (N-1) ]1/2

19 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Merton Miller: Twierdzenie Modiglianiego Mertona Fundamentalne twierdzenie dotyczące finansów przesiębiorstw udowodnione na przełomie lat 50 i 60 przez amerykańskich ekonomistów Franco Modiglianiego i Mertona Millera. Współcześnie, za twierdzenie M&M uważa się cztery odzielne twierdzenia, które zostały sformułowane w serii trzech artykułów opublikowanych w latach 1958, 1961 i 1963.

20 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Pierwsze twierdzenie: Wartość przedsiębiorstw nie zależy od stosunku jego długu, do kapitału własnego, czyli sposobu finansowania przedsiębiorstwa Drugie twierdzenie: Dźwignia finansowa firmy nie ma wpływu na średni ważony koszt kapitału, czyli że koszt kapitału własnego jest funkcją liniową wskaźnika długu do kapitału własnego

21 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Trzecie twierdzenie: Wartość firmy jest niezależna od jej polityki dywidend Czwarte twierdzenie: Właściciele kapitału własnego, są obojętni jeżeli chodzi o politykę finansową przedsiębiorstwa

22 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA William Sharpe: - Nagrodę Nobla, Sharpe otrzymał za model CAPM - Model CAPM to model pozwalający zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym, a oczekiwaną stopą zwrotu. - Model ten został opracowany niezależnie przez kilku uczonych, w tym Williama Sharpe a w oparciu o prace Markowitza na temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

23 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA CAPM opiera się na kilku założeniach: - Rynek finansowy znajduje się w równowadze - Model obejmuje jeden okres, w którym parametry modelu są niezmienne - Rynek obejmuje wszystkie aktywa, łącznie z kapitałem ludzkim - Wariancja zwrotów jest właściwą miarą ryzyka

24 4. KRYTYKA Teoria porftelowa: - Wyliczanie optymalnych udziałów na podstawie danych historycznych - Diametralność różnych wyników, przy zmianie okresu, z którego pochodzą punkty obserwacyjne

25 4. KRYTYKA Twierdzenie M&M: Tezy twierdzenia (założenia) Modiglianiego Millera są powszechnie uważane za kontrowersyjne i nieprawdziwe w rzeczywistym świecie. Próby ich obalenia skupiły się zatem na szczegółowej analizie założeń u podstaw twierdzenia, a ich systematyczna analiza doprowadziła do znacznego poszerzenia wiedzy w dziedzinie ekonomii i finansów przedsiębiorstw.

26 4. KRYTYKA Model CAPM: Model CAPM mimo, że jest popularnym modelem, ze względu na prostotę i intuicyjność to gorzej wypada kwestia skuteczności wyjaśnienia zachować cen akcji w rzeczywistości. Powstało wiele badań podważających skuteczność tego modelu. Efekt wielkości firmy jako kontra wobec modelu CAPM

27 LITERATURA:

28 Dziękuję za uwagę

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9 Tomasz Miziołek Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 90-255 Łódź, ul. POW nr 3/5 miziolek@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Aneta Michalak Politechnika Śląska w Gliwicach KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Szacowanie kosztu kapitału jest nieodłącznym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ

WYKORZYSTANIE DOLNOSTRONNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA W ANALIZIE RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO NA GPW W WARSZAWIE W WARUNKACH ZMIENNEJ KONIUNKTURY GIEŁDOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLI NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 397 TORUŃ 2010 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Metod Ilościowych Anna Rutkowska-Ziarko WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Paweł Śliwiński Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ ECM dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Jest to pierwszy z cyklu artykułów, których

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ASYMETRII INFORMACJI NA DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW ASYMETRII INFORMACJI NA DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXVII - zeszyt 3-2005 ADAM SKOWROŃSKI WPŁYW ASYMETRII INFORMACJI NA DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW I. WPROWADZENIE Przez asymetrię informacji w finansach

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji i wykorzystanie

Zasady konstrukcji i wykorzystanie Portfel GPW 2007 pasywny. NOWA JAKOŚĆ Zasady konstrukcji i wykorzystanie agenda teoria portfela wybrane zagadnienia model jednowskaźnikowy model CAPM indeksy giełdowe wprowadzenie ujęcie statystyczne klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2006

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2006 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 1/2006 www.e-finanse.com Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Łukasz Dopierała * Uniwersytet Gdański Liwiusz Wojciechowski ** Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

STYLE INWESTOWANIA PIENIĘDZY

STYLE INWESTOWANIA PIENIĘDZY STYLE INWESTOWANIA PIENIĘDZY Przygotowały: Nowakowska Marlena Oleszczuk Mariola Piątek Monika Psychologia finansowa 16.11.2013 AGENDA I. Style indywidualne w zakresie inwestowania pieniędzy Definicja Czynniki

Bardziej szczegółowo

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O E C O N O M IC A 2 2 6, 2009 R afał W olski\ M onika Rychter* EFEKT KAPITALIZACJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1

Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1 1 Dr Tadeusz T. Kaczmarek Filozofia ryzyka Nowe tendencje w globalnej gospodarce 1 1. Z historii badań nad ryzykiem Refleksja, która nasuwa się badaczowi problematyki ryzyka jest złudna euforia, z jaką

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WEZWAŃ DO SPRZEDAŻY AKCJI NA STOPĘ ZWROTU Z AKCJI SPÓŁEK OBJĘTYCH OFERTĄ PRZEJĘCIA

WPŁYW WEZWAŃ DO SPRZEDAŻY AKCJI NA STOPĘ ZWROTU Z AKCJI SPÓŁEK OBJĘTYCH OFERTĄ PRZEJĘCIA Leszek Czerwonka 1 Leszek Czerwonka, Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Katedra

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych 1. Wprowadzenie W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Bogusław Bieda Ryzyko w ekonomii, finansach, ochronie zdrowia i ubezpieczeniach komunikacyjnych * Słowa

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKA O FINANSACH NOWE WYZWANIA METODYCZNE 1. Nauka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Chorzów WPŁYW POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital MICHAŁ PIETRASZEWSKI 1 Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital Streszczenie Podstawowym celem referatu jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym *

Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym * 0 (59) 03 Bolesław Borkowski Monika Krawiec Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym * MODELS FOR MANAGING RISK

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych dr Waldemar Aspadarec Uniwersytet Szczeciński Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych Wprowadzenie W ostatnich latach inwestycjom alternatywnym poświęcono wiele uwagi. Zainteresowanie to jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji odpowiedzialne zarządzanie Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 4-2009 KRZYSZOF BIAŁOUS, JACEK TRUSZKOWSKI ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I. WPROWADZENIE W latach 2001-20071

Bardziej szczegółowo

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów

Leszek Czerwonka * Nadmierne obroty giełdowe jako skutek nadmiernej pewności siebie inwestorów Leszek Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Piotr W. Saługa. Wprowadzenie

Piotr W. Saługa. Wprowadzenie IV INNOWACJE W INWESTOWANIU Piotr W. Saługa Polska Akademia Nauk w Krakowie O REFERENCYJNYM I KONSEKUTYWNYM INSTRUMENCIE BAZOWYM OPCJI RZECZOWYCH Wprowadzenie Koncepcja wyceny inwestycji rzeczowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo