Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA"

Transkrypt

1 Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie, Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Magister inżynier, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie, MIEJSCE PRACY, STANOWISKA SGGW w Warszawie SGGW w Warszawie od 2010 adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. DYDAKTYKA Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Analiza finansowa przedsiębiorstw, Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Strategie finansowania przedsiębiorstw, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza. OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw, struktura kapitału i determinanty ją kształtujące, opodatkowanie rolnictwa w Polsce, znaczenie luki finansowej w dalszym rozwoju działalności przedsiębiorstw sektora MSP.

2 (ujęcie chronologiczne): struktura kapitału małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, optymalizacja struktury kapitału, źródła finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, ocena efektywności działalności przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolniczych opodatkowanie rolnictwa w Polsce, wprowadzenie podatku dochodowego w polskim rolnictwie, skutki opodatkowania gospodarstw rolniczych podatkiem rolnym. od koszta kapitału w małych przedsiębiorstwach, znaczenie finansowania kapitałem własnym, determinanty występowania luki finansowej w działalności przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu. WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa doktorska pt: Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od źródeł finansowani, Oryginalne opublikowane prace twórcze: 1. Mądra M., Przekształcenia własnościowe i koncentracja sektora bankowego jako zagrożenie lub szansa rozwoju dla polskiej bankowości. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, nr 5; Wasilewski M., Mądra M., Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1; Mądra M., Pieniężna stopa zwrotu z aktywów i kapitału w gospodarstwach rolniczych. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, września 2007, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro, 2007; Mądra M., Zarządzanie zobowiązaniami w przedsiębiorstwach rolniczych. Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007; Mądra M., Zmodyfikowany model Du Ponta w analizie przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 455 (50), t. 2; Mądra M., Earning power of Polish bank sector. Comparative analysis. Kul tura Narodov Pričernomor â. Naučnyj Žurnal, 2007, nr 109; Mądra M., The financing resources of the agricultural holdings in Poland. Organizations in changing environment. Current problems, concepts and methods of management. Edited by W. M. Grudzewski, I. Hejduk, S. Trzcieliński. Wydawnictwo Madison IEA Press, 2007; Mądra M., Poziom generowanych przepływów pieniężnych a zadłużenie gospodarstw indywidualnych. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. nauk. E. Urbańczyka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2007; Chmielewska M., Mądra M., Płynność finansowa i wykorzystanie kapitału obcego w przedsiębiorstwach rolniczych. Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. Z. Nasalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007; Chmielewska M., Mądra M., Wpływ strategii finansowania spółdzielni mleczarskich na ich kondycję finansową. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, 2007, nr 444, z. 93; Wasilewski M., Mądra M., Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 64; Wasilewski M., Mądra M., Efektywność mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 492 (16); Wasilewski M., Mądra M., The effectiveness of the fixed assets usage in agricultural enterprises. International scientific days 2008 : competitiveness and economic growth : European and National perspectives, May 28-30, Nitra, the Slovak Republic, 2008; Wasilewski M., Mądra M., Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 3; Wasilewski M., Mądra M., An assessment of the agricultural enterprises solvency with the usage of the Altman model. Acta Oeconomica et Informatica, 2008, Vol. 11, nr 2;

3 16. Wasilewski M., Mądra M., The fadn accounting data usage in the estimation of the productive potential in agricultural farms. Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos : Problemos ir Perspektyvos, 2008, nr 1(6); Ratajczak M., Mądra M., Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 69; Mądra M., Stola E., Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 65; Mądra M., Poziom kapitału obrotowego w zależności od stopnia zadłużenia indywidualnych przedsiębiorstw rolniczych. Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw pod red. A. Birskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2008; Mądra M., Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w gospodarstwach rolniczych. Konkurencyjność gospodarki Polski, pod red. A. P. Balcerzaka i E. Rogalskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008; Mądra M., Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10; Mądra M., Poziom salda płynności netto a efektywność przedsiębiorstw rolniczych. Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, pod red. nauk. B. Kołosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2008; Mądra M., Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 6; Mądra M., Dotacje w kształtowaniu sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, września 2008, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro, 2008; Mądra M., Stola E., Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania. Rynek finansowy: inspiracje z integracji europejskiej, pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008; Mądra M., Uwarunkowania decyzji finansowych podejmowanych przez rolników a rola doradztwa w działalności gospodarstw indywidualnych. Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Krzyżanowskiej, wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, 2008; Mądra M., Źródła finansowania MSP w rolnictwie. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej. Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Kubik, G. Michalczuk, wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża, 2008; Mądra M., Zadłużenie w kształtowaniu obrotowości majątkowo-kapitałowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2008, nr 515 (13); Mądra M., Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych. Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1/2; Chmielewska M., Mądra M., Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 64; Chmielewska M., Mądra M., Sytuacja finansowa mikroprzedsiębiorstw w rolnictwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 492 (16); Chmielewska M., Mądra M., Optymalizacja struktury sprzedaży w spółdzielni mleczarskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 2008, T. 95, z. 2; Chmielewska M., Mądra M., Ujęcie rachunkowości przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41.Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Praca zbiorowa pod red. B. Wiśniowska-Kielian, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, T. 1; Wasilewski M., Mądra M., Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. nauk. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2009; Wasilewski M., Mądra M., Regional differentiation of the use of production factors in the Polish agriculture. European Countryside, 2009, vol. 11, nr 1; Mądra M., Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikro przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 534 (17); Mądra M., Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 1;

4 38. Mądra M., Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 549 (39); Mądra M., Stola E., Czynniki kształtujące efektywność działalność mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 540 (34); Mądra M., Determinanty kształtujące strukturę kapitału gospodarstw rolniczych w opinii rolników. Trzecie warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2008; Mądra M., Procedury oceny zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw w bankach komercyjnych i spółdzielczych na podstawie analizy ilościowej. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, września 2009, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009; Mądra M., Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 2009, T. 96, z. 3; Mądra M., Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77; Mądra M., Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76; Mądra M., Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78; s Mądra M., Czynniki kształtujące poziom zadłużenia w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach - Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod. red. Marii Sierpińskiej, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2009, tom 1; Mądra M., The economic and finance aspects of agriculture farms capital structure differences in Poland. International scientific conference for doctoral students and young researchers: EDAMBA proceedings: 8 October, 2009, Mojmírovce [Dokument elektroniczny]; Mądra M., Możliwości pozyskania kapitału obcego z rynku finansowego jednostek gospodarczych sektora rolniczego. Rynek finansowy w erze zawirowań. Pod red. nauk. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009; Mądra M., Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, Nr 98; Mądra M., Poziom zadłużenia a dochód w indywidualnych gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 3; Mądra M., Czynniki kształtujące poziom zadłużenia długoterminowego w najsilniejszych ekonomicznie towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 587 (26); Mądra M., Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Pod red. nauk. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010; Mądra M., Czynniki kształtujące dochód w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Czwarte warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2010; Mądra M., Poziom siły ekonomicznej gospodarstw rolniczych a obciążenia fiskalne prowadzonej działalności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,2010, Nr 144; Wasilewski M., Mądra M., Wybrane aspekty wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94; Mądra M., Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2011, nr 640 (38); Mądra M., Optymalizacja struktury kapitału w indywidualnych gospodarstwach rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2; Mądra M., Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w działaniach przedsiębiorstw niefinansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 172; Mądra M., Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 89;

5 60. Mądra M., Działalność instytucji mikrofinansowania na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91; Mądra M., Kształtowanie się rentowności i obrotowości w zależności od zadłużenia w MSP rolniczych. Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. W. Czakona, M. Komańdy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2011; Ganc M., Mądra M., Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 89; Mądra M., Koszt kapitału własnego w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; Mądra M., Obciążenie podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych według województw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; Mądra M., Podatek rolny a nadwyżka bezpośrednia gospodarstw rolniczych według regionów FADN. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; Mądra M., Znaczenie finansowania kapitałem własnym w towarowych gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4; Inne publikacje: 1. Mądra M., Źródła finansowania działalności towarowych gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra, 2011, nr 5/6; UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE Od 2013 członek Global Knowledge Research Network (University in Leeds) wykonawca w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich, Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Przeprowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, Nr umowy o przyznanie pomocy FA / wykonawca grantu własnego w 35 konkursie MNiSW, nr N N , pt: Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych realizacja grantu promotorskiego w 34 konkursie MNiSW, nr N N , pt: Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od źródeł finansowania. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Pełnienie funkcji promotora prac magisterskich realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych (promotor 22 prac magisterskich z zakresu finansów przedsiębiorstw). UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA Ukończone kursy i szkolenia z zakresu: podstaw statystyki, analizy wielowymiarowej, analizy wariancji, modelowania współzależności zjawisk, analizy danych pomiarowych i sygnałów, analizy szeregów czasowych, prognozowania w przedsiębiorstwie, analizy danych ankietowych, sieci neuronowych, data mining, praktycznej oceny efektywności inwestycji oraz zaawansowane aplikacje EXCEL (w latach ). WYRÓŻNIENIA I NAGRODY Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych z wyróżnieniem dyplom uznania Rektora SGGW na Wydziale Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie w Stypendium doktoranckie w latach

6 Stypendium naukowe w ramach studiów doktoranckich w latach Laureatka Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego w 2009 roku przyznanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma "Zarządzanie finansami i Rachunkowość" wydawanego przez SGGW w Warszawie (od 2013). Udział w pracach organizacyjnych realizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Członek Komitetu Organizacyjnego 19 Kongresu International Farm Management pt: Transforming agriculture - between policy, science and the cunsumer, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Finansowanie jednostek gospodarczych i budżetowych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Członek Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Finansowanie jednostek gospodarczych i budżetowych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Finansowanie jednostek gospodarczych i budżetowych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 2008.

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl dr Adam WĄS KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Organizacji i Zarządzania ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego)

Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego) Danuta Zawadzka* Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego) Wstęp Kredyt stanowi jedno z podstawowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne.

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne. Ryszard Kata PRZESŁANKI ORAZ MIKROEKONOMICZNE DETERMINANTY KORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW Z KREDYTÓW BANKOWYCH Streszczenie: W opracowaniu dokonano analizy przesłanek decyzji kredytowych rolników oraz identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej

Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej Magdalena Mądra, Emilia Stola Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Udział w konferencjach naukowych i seminariach Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Publikacje 2013. Skrypt:

Publikacje 2013. Skrypt: Publikacje 2013 Wykaz publikacji, Lista A: 1. Krawczyk K., Tomasik P., Strojny J., 2013, Scaling of Selected Elements of the Sensory Impressions of the Tactile Sense, Studies in Sociology of Science, Vol.

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce

Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce Marcin Ratajczak Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Magdalena Mądra Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Źródła i bariery

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 200l roku przez polskie uczelnie rolnicze Oeconomia Ekonomia 8 (4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Warsaw University of Life Sciences SGGW

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS folia oeconomica 279, 2013 Marika Ziemba *, Krzysztof Świeszczak ** KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ISSN 2081-6979 2081 6979 EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo