Ekonometria - ćwiczenia 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonometria - ćwiczenia 1"

Transkrypt

1 Ekonometria - ćwiczenia 1 Mateusz Myśliwski Zakład Ekonometrii Stosowanej Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa 5 października 2012

2 1 Sprawy organizacyjne 2 Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne 3 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej 4 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych

3 Ćwiczenia: grupa piątek, , sala 108G grupa piątek, , sala 108G Informacje o zaliczeniu przedmiotu oraz polecanej literaturze w sylabusie, oraz na stronie Konsultacje: środy, g , sala 217M (inny termin po kontakcie mailowym) Kontakt:

4 Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne Ekonometria wykorzystuje metody statystyczne do szacowania siły zależności ekonomicznych, testowania teorii ekonomicznych oraz do oceny efektywności polityk publicznych i skutków zmian regulacji, na podstawie zgromadzonych danych. Najbardziej intuicyjnym i prawdopodobnie najczęściej używanym zastosowaniem ekonometrii jest prognozowanie wielkości makroekonomicznych, jednak zakres stosowalności omawianych m.in. podczas tego kursu metod jest znacznie szerszy i obejmuje chociażby ekonomię pracy edukacji, zdrowia, czy ekonomię polityczną.

5 Ekonometria a data mining Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne W odróżnieniu od ekonometrii, gdzie budowa modelu prowadzącego do odkrycia pewnych zależności jest poprzedzona obserwacją rzeczywistości i studiowaniem teorii ekonomicznej, data mining skupia się wyłącznie na mechanicznym wyszukiwaniu wzorców i podobieństw w dużych zbiorach danych. Obserwacja rzeczywistości Ekonometria Data mining Dane Dane Teoria ekonomiczna Teoria ekonomiczna Wnioski Hipotezy badawcze Hipotezy badawcze Modelowanie ekonometryczne Wnioski

6 Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne Podstawowa cecha odróżniająca dane ekonomiczne od danych wykorzystywanych np. w naukach przyrodniczych - dane ekonomiczne nie pochodzą z eksperymentu. Dane nieeksperymentalne bywają nazywane obserwacyjnymi, lub historycznymi (retrospektywnymi). Dane można podzielić według kilku kryteriów, m.in. 1 Ze względu na stopień agregacji: mikrodane - dane o pojedynczych jednostkach, podejmujących decyzje ekonomiczne np. firma, gospodarstwo domowe, makrodane - dane otrzymane w wyniku agregacji danych indywidualnych na poziomie regionu, kraju. 2 Moment pomiaru: zasób - wartość zmiennej mierzona jest w określonym punkcie czasu (np. liczba ludności), strumień - wartość zmiennej mierzona w pewnym przedziale czasu (np. PKB). 3 Możliwość pomiaru ilościowe - wartości zmiennych są wyrażone w jednostkach mierzalnych, jakościowe - zmienne przyjmują wartości niemierzalne.

7 Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne W praktyce najczęściej wykorzystywany jest następujący podział danych: 1 Dane przekrojowe - wyrażają stan zjawiska w ustalonym momencie czasu w odniesieniu do różnych obiektów np. PKB per capita w krajach UE w roku Szereg czasowy - dane przedstawiające zmienność badanego zjawiska w kolejnych jednostkach czasu np. PKB per capita w Polsce w latach Dane panelowe - złożenie szeregu czasowego i danych przekrojowych np. PKB per capita w krajach UE w latach

8 Przykład - dane przekrojowe Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne Źródło: Wooldridge J. (2009): Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4e, South-Western CENAGE Learning.

9 Przykład - szereg czasowy Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne Źródło: Wooldridge J. (2009): Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4e, South-Western CENAGE Learning.

10 Przykład - dane panelowe Czym jest ekonometria? Dane ekonomiczne Źródło: Wooldridge J. (2009): Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4e, South-Western CENAGE Learning.

11 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej to formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego (zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyrażony w formie równania lub układu równań. y i = f (x 1i, x 2i,..., x ki ) +ε i } {{ } Model ekonomiczny ε i jest nazywany składnikiem lub zaburzeniem losowym. Można go postrzegać jako wszystkie pozostałe czynniki, mające potencjalnie wpływ na kształtowanie się zmiennej y.

12 Przykład - przestępczość - Becker (1968) - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej W bardzo znanym artykule, Gary Becker zaproponował teorię, zgodnie z którą decyzja o podjęciu działalności przestępczej jednostki wynika z zasady maksymalizacji indywidualnej użyteczności. Bardzo ogólnie, ten model ekonomiczny można zapisać jako: y = f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7 ), gdzie: y - liczba godzin poświęcanych na działalność przestępczą, x 1 - wynagrodzenie za godzinę gangsterki, x 2 - wynagrodzenie za godzinę legalnego zatrudnienia, x 3 - pozostały dochód, x 4 - prawdopodobieństwo zostania złapanym, x 5 - prawdopodobieństwo zostania skazanym w przypadku złapania, x 6 - oczekiwana długość wyroku, x 7 - wiek.

13 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej Przykład - przestępczość - Becker (1968) - c.d. y = f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7 ), Przejście od powyższego modelu ekonomicznego do modelu ekonometrycznego wymaga kilku zabiegów: 1 Określenia lub przyjęcia założeń co do formy funkcyjnej f ( ). 2 Skonfrontowania założeń modelu ekonomicznego z dostępnością danych i obserwowalnością niektórych zmiennych.

14 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej Klasyfikacja modeli ekonometrycznych: 1 Liczba równań w modelu modele jednorównaniowe modele wielorównaniowe 2 Postać analityczna zależności funkcyjnych modelu modele liniowe modele nieliniowe 3 Rola czynnika czasu w równaniach modelu modele statyczne modele dynamiczne 4 Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym modele proste modele rekurencyjne modele o równaniach współzależnych

15 Podstawy Sprawy organizacyjne - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej Model regresji prostej: Model regresji wielorakiej: y i = β 0 + β 1 x 1i + ε i, i = 1, 2,..., n (1) y i = β 0 + β 1 x 1i + β 2 x 2i β k x ki + ε i, i = 1, 2,..., n (2) y - zmienna objaśniana (zależna, regresant), x 1, x 2,..., x k - zmienne objaśniające (niezależne, regresory), β 0, β 1,..., β k - parametry strukturalne modelu, ε - składnik losowy.

16 Przykład powraca - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej Wróćmy do przykładu z przestępczością: y = f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7 ), gdzie: y - liczba godzin poświęcanych na działalność przestępczą, x 1 - wynagrodzenie za godzinę gangsterki, x 2 - wynagrodzenie za godzinę legalnego zatrudnienia, x 3 - pozostały dochód, x 4 - prawdopodobieństwo zostania złapanym, x 5 - prawdopodobieństwo zostania skazanym w przypadku złapania, x 6 - oczekiwana długość wyroku, x 7 - wiek. Zakładając, że f ( ) jest funkcją liniową, oraz że mamy informacje o wszystkich charakterystykach, model ekonometryczny przestępczości można zapisać jako: przest i = β 0 +β 1 haracz i +β 2 legalne i +β 3 dochod i +β 4 p zlap i +β 5 p skaz i +β 6 wyrok i +β 7 wiek i +ε i

17 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej Zapis modelu w postaci macierzowej: y = Xβ + ε (3) y - wektor obserwacji zmiennej objaśnianej, o wymiarach n 1, x - macierz zaobserwowanych wartości zmiennych objaśniających, o wymiarach n (k + 1), β - wektor parametrów strukturalnych modelu, o wymiarach (k + 1) 1, ε - wektor składników losowych, o wymiarach n 1.

18 - definicja Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny Zapis modelu w postaci macierzowej y = y 1 y 2. y n (n 1) β = 1 x 11 x x 1k 1 x 21 x x X = 2k x n1 x n2... x nk β 0 β 1. β k (k 1) ε = ε 1 ε 2. ε n (n 1) (n (k+1))

19 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Metoda najmniejszych kwadratów (ang. ordinary least squares OLS) jest najprostszym i najpopularniejszym sposobem szacowania parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego, która przy spełnieniu pewnych założeń, daje wyniki dobrej jakości. Model regresji w postaci macierzowej: Wartości teoretyczne: y = Xβ + ε (4) ŷ = X ˆβ (5) ŷ - wektor wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej, ˆβ - wektor ocen (oszacowań) parametrów. Reszty z modelu: e = y ŷ = y X ˆβ (6) MNK polega na znalezieniu wektora parametrów strukturalnych, minimalizującego sumę kwadratów reszt: ˆβ = argmin e T e (7)

20 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Najważniejszy wzór na tym przedmiocie ˆβ = (X T X) 1 X T y

21 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Twierdzenie Gaussa-Markowa Jeżeli spełnione są poniższe założenia: Elementy macierzy X są nielosowe, nieskorelowane ze składnikiem losowym (ε), inaczej E(X T ε) = 0 Macierz zmiennych objaśniających X ma pełny rząd kolumnowy - rz(x) = k + 1 n Wartość oczekiwana składnika losowego wynosi zero - E(ε) = 0 Składnik losowy jest sferyczny - D 2 (ε) = σ 2 I Składnik losowy ma rozkład normlany - ε N(0, σ 2 ), to estymator KMNK jest BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), tj. liniowym, nieobciążonym estymatorem o najmniejszej wariancji w swojej klasie.

22 Własności estymatorów Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych 1 Nieobciążenie wartość oczekiwana estymatora jest równa prawdziwej wartości parametru w populacji, tj. E( ˆβ) = β. 2 Efektywność najmniejsza wariancja w danej klasie estymatorów (np. w klasie estymatorów liniowych i nieobciążonych). 3 Zgodność stochastyczna zbieżność do prawdziwej wartości, gdy n, tj. lim n P( ˆβ n β < δ) = 1 δ > 0. Dodatkowo estymator jest liniowy, jeśli każda składowa wektora β jest liniową funkcją składowych wektora zmiennej losowej y.

23 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Macierz kowariancji: Estymator wariancji składnika losowego: D 2 ( ˆβ) = σ 2 (X T X) 1 (8) S 2 = e T e n (k + 1) = (y X ˆβ) T )(y X ˆβ) = yt y ˆβ T X T y n (k + 1) n (k + 1) (9) Estymator macierzy kowariancji: ˆD 2 ( ˆβ) = S 2 (X T X) 1 (10)

24 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Średni błąd szacunku: S j = d jj, j = 0, 1,..., k (11) Średni względny błąd szacunku: S w j = S j ˆβ 100, j = 0, 1,..., k (12) j

25 Estymator KMNK Założenia i własności Estymator wariancji składnika losowego Testy istotności zmiennych Test istotności t-studenta Hipotezy Statystyka testowa Obszar odrzucenia hipotezy zerowej H 0 : β j = 0 H 1 : β j 0 (13) t = ˆβ j S j t n (k+1) (14) (, t n (k+1) > < t n (k+1), ) (15)

26 Operacje macierzowe w Excelu =TRANSPONUJ(zakres) transpozycja, =MACIERZ.ODW(zakres) odwracanie macierzy, =MACIERZ.ILOCZYN(macierz1;macierz2) mnożenie macierzy. Po wykonaniu formuły, wynik pojawia się tylko w 1 komórce. Należy zaznaczyć tę komórkę wraz z całym zakresem wyniku (np. jeśli transponujemy macierz 5x3 to zaznaczyć obszar 3x5), wcisnąć F2, a następnie Ctrl+Shift+Enter.

27 Zadanie M. Grossman i F. Chaloupka opublikowali w 1998 r. wyniki badań nad pytaniem, czy można na gruncie ekonomicznym znaleźć potwierdzenie uzależniających własności kokainy. Skonstruowali w tym celu jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny, w którym zmienną objaśnianą była konsumpcja kokainy. Zgromadzone przez autorów dane miały charakter przekrojowo-czasowy i obejmowały zarówno indywidualne cechy młodych Amerykanów (płeć, rasę, dochody, miejsce zamieszkania), jak i ceny narkotyków w poszczególnych stanach Stanów Zjednoczonych. 1 Zaproponuj sposób weryfikacji hipotezy, że kokaina ma własności uzależniające. 2 Grossman i Chaloupka stwierdzili, że znak oszacowania parametru przy opóźnionej zmiennej objaśnianej jest dodatni. Zinterpretuj ten wynik. 3 Autorzy stwierdzili zależność konsumpcji kokainy od jej ceny. Dla zmiennych objaśniających przyjmujących wartości równe ich medianom, długookresowa cenowa elastyczność konsumpcji kokainy jest równa -1,35, natomiast natychmiastowy efekt jednorazowej zmiany ceny wynosi -0,50. Czy te wyniki są sprzeczne z wnioskami z punktu 2? 4 Oszacowanie parametru przy zmiennej zero-jedynkowej przyjmującej wartość 1 dla obszarów, na których marihuana nie jest zdelegalizowana i 0 w przeciwnym przypadku, przyjęło wartość dodatnią. Czy kokaina i marihuana są dobrami substytucyjnymi czy komplementarnymi? 5 Oszacowanie parametru przy zmiennej objaśniającej, opisującej wiek, od którego w danym stanie można legalnie pić alkohol, przyjęło wartość dodatnią. Czy kokaina i alkohol są dobrami substytucyjnymi czy komplementarnymi?

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA Wstęp podstawy ekonometrii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012 1 EKONOMETRIA wybrane definicje (Osińska) Ekonometria dziedzina ekonomii wykorzystująca modele i sposoby wnioskowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Studium magisterskie Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Błażej Kmieć Nr albumu: 39741 Metody oceny potencjałów lotnisk Praca magisterska napisana w

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Ze wstępu ISBN 978-83-61125-79-2 PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Opracowanie prac badawczych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Badanie współzależności zmiennych Uwzględniając ilość zmiennych otrzymamy 4 odmiany zależności: Zmienna zależna jednowymiarowa oraz jedna

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY

METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY ZADOWOLENIA I LOJALNOŚCI KLIENTÓW Janusz Wątroba StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Opracowanie zostało poświęcone ogólnej charakterystyce kolejnego etapu

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków 1

Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków 1 Jerzy Marzec (Katedra Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie) Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków 1 Kraków, marzec 1999 1 Praca wykonana w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia: Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia: 1. Ekonomia to nauka o: 2. Socjologia to: 3. W rozumieniu nauki o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych. Lata 2001-2003. nr 26. Warszawa 2006.

Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych. Lata 2001-2003. nr 26. Warszawa 2006. Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych nr 26 Warszawa 2006 Lata 2001-2003 Tomasz Czekaj Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR

Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR Streszczenie W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH...

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... 6 4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU KLAS UKRYTYCH.

Bardziej szczegółowo