Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika

2

3 Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika 72E PL Wer. A Marzec 2009

4 ii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek urządzeń elektrycznych czy mechanicznych bez pisemnej zgody firmy Motorola. Do urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, o których mowa powyżej, należą: urządzenia do fotokopiowania, nagrywania i przechowywania danych oraz systemy odczytu. Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Oprogramowanie jest udostępniane ściśle według zasady tak, jak jest. Całość oprogramowania, w tym oprogramowanie sprzętowe, jest dostarczana użytkownikowi na podstawie licencji. Firma Motorola udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie każdego programu wchodzącego w skład oprogramowania, w tym oprogramowania sprzętowego, udostępnionego na podstawie niniejszych postanowień (programy licencjonowane). Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, licencja taka nie podlega cesji, nie daje prawa do udzielania podlicencji ani nie może być przenoszona przez użytkownika na inne osoby w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, użytkownikowi nie udziela się prawa do kopiowania licencjonowanych programów w całości bądź w części. Użytkownikowi zabrania się modyfikowania, scalania czy włączania licencjonowanych programów w jakiejkolwiek postaci lub części do innych programów, tworzenia z nich prac pochodnych ani użytkowania ich w sieci bez pisemnej zgody firmy Motorola. Użytkownik zobowiązuje się zachować w licencjonowanych programach dostarczonych na podstawie niniejszych postanowień informacji o prawach autorskich oraz dołączać takie informacje do wszelkich wykonywanych przez siebie w całości lub części autoryzowanych kopii takich programów. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać dekompilacji, dezasemblacji ani odtwarzania jakiegokolwiek jemu dostarczonego licencjonowanego programu bądź jego części. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu lub produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności lub wyglądu. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z używaniem dowolnego produktu, układu elektrycznego lub aplikacji opisanych w niniejszym dokumencie. Firma Motorola, Inc. nie udziela licencji wyrażonych wprost, dorozumianych ani narzuconych, związanych z jej prawami własności intelektualnej. Uznawana jest wyłącznie licencja na sprzęt, układy elektryczne i podsystemy zawarte w produktach firmy Motorola. Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol zostały zastrzeżone w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych.Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Microsoft, Windows i ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich właścicieli. Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York Patenty Produkt jest objęty jednym lub większą liczbą patentów wymienionych na stronie:

5 iii Historia wersji Poniżej znajduje się lista zmian wprowadzonych do pierwotnej wersji instrukcji: Zmiana Data Opis -01 wer. A 21/11/08 Pierwsze wydanie. -02 wer. A 12/03/09 Dodano obsługę modelu MC5574.

6 iv Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55

7 Spis treści Patenty... ii Historia wersji... iii Zawartość instrukcji Wprowadzenie... xi Zestaw dokumentacji... xi Konfiguracje... xii Wersje oprogramowania... xii Opisy rozdziałów... xv Konwencje zapisu... xvi Powiązane dokumenty... xvi Informacje na temat obsługi serwisowej... xvii Rozdział 1: Informacje podstawowe Wprowadzenie Rozpakowywanie Akcesoria Informacje podstawowe Instalowanie karty microsd Instalowanie karty SIM Instalowanie akumulatora Ładowanie akumulatora Ładowanie głównego akumulatora Ładowanie akumulatorów zapasowych Temperatura ładowania Włączanie komputera mobilnego EDA MC Kalibracja ekranu Sprawdzanie stanu akumulatora Wymiana akumulatora Wyjmowanie karty microsd Obsługa akumulatora Zmiana ustawień zasilania Zmiana ustawień podświetlenia

8 vi Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Zmiana ustawień podświetlenia klawiatury Wyłączanie urządzeń radiowych Wymiana paska na rękę Z zatrzaskiem na pasek Zdejmowanie Instalacja Z uchwytem na pasek Zdejmowanie Instalacja Rozdział 2: Używanie komputera mobilnego EDA MC55 Wprowadzenie Ekran Today (Dzisiaj) Ikony stanu Programy Ustawienia Regulacja głośności Wskazania stanu akumulatora Opcje rezerwy akumulatora Powiadomienia o temperaturze akumulatora głównego Wskaźniki LED Resetowanie komputera mobilnego EDA MC Wykonywanie ciepłego rozruchu Wykonywanie zimnego rozruchu Wybudzanie komputera mobilnego EDA MC Blokowanie komputera mobilnego EDA MC Blokowanie klawiatury Blokowanie przy użyciu hasła Klawiatury Konfiguracja z klawiaturą numeryczną Konfiguracje z klawiaturą alfanumeryczną Konfiguracja klawiatury PIM Klawisz znaku specjalnego Przyciski funkcji Pióro Wprowadzanie danych Rejestrowanie danych Skanowanie laserowe Rejestracja obrazu Tryby pracy Aparat cyfrowy Uwagi dotyczące skanowania Skanowanie liniowe Skanowanie rejestratorem obrazów Skanowanie aparatem cyfrowym Korzystanie z komunikacji Voice-Over-IP Fotografowanie Nagrywanie filmów Wyświetlanie zdjęć i filmów

9 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 vii Rozdział 3: Korzystanie z nawigacji GPS Wprowadzenie Instalacja oprogramowania Konfiguracja odbiornika GPS w komputerze mobilnym EDA MC Działanie Mapy GPS na kartach microsd Odbieranie rozmów telefonicznych w trakcie korzystania z nawigacji GPS Utrata sygnału GPS podczas jazdy samochodem Tryb Assisted GPS Rozdział 4: Korzystanie z telefonu Wprowadzenie Otwieranie klawiatury telefonu Włączanie i wyłączanie telefonu Tryby audio Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth Regulacja głośności dźwięku Wykonywanie połączeń Korzystanie z telefonu Korzystanie z menu kontaktów Tworzenie kontaktu programu Outlook Edytowanie kontaktu programu Outlook Usuwanie kontaktu Tworzenie kontaktu na karcie SIM Korzystanie z historii połączeń Wykonywanie połączenia przy użyciu szybkiego wybierania Wykonywanie połączenia z numerem alarmowym Odbieranie połączenia Funkcje obsługi połączeń przychodzących Wybieranie inteligentne Wyłączanie mikrofonu Sporządzanie notatek Korzystanie z szybkiego wybierania Dodawanie wpisu szybkiego wybierania Edycja wpisu szybkiego wybierania Usuwanie wpisu szybkiego wybierania Korzystanie z historii połączeń Zarządzanie historią połączeń Zmiana widoku historii połączeń Zerowanie licznika ostatnich połączeń Usuwanie pozycji historii połączeń według daty połączenia Usuwanie wszystkich pozycji historii połączeń Wyświetlanie statusu połączenia Korzystanie z menu historii połączeń Zamiana połączeń Połączenia konferencyjne Wiadomości tekstowe Wyświetlanie wiadomości SMS Wysyłanie wiadomości SMS

10 viii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Nawiązywanie połączenia przesyłania danych Kończenie połączenia przesyłania danych Rozdział 5: Korzystanie z funkcji Bluetooth Wprowadzenie Częstotliwość adaptacyjna skacząca Bezpieczeństwo Konfiguracja połączenia Bluetooth Stany zasilania Bluetooth Zimny rozruch Ciepły rozruch Wstrzymanie Powrót z trybu wstrzymania Używanie stosu StoneStreet One Bluetooth Włączanie i wyłączanie trybu radia Bluetooth Wyłączanie funkcji Bluetooth Włączanie funkcji Bluetooth Tryby Tryb kreatora Tryb eksploratora Wykrywanie urządzeń Bluetooth Dostępne usługi Usługi transferu plików Łączenie z Internetem przy użyciu punktu dostępowego Usługi Dial-Up Networking Usługi Object Exchange Push Usługi zestawu słuchawkowego Usługi zestawu głośnomówiącego Usługi portu szeregowego Wykorzystanie usług portu szeregowego przez ActiveSync Usługi sieci osobistej (Personal Area Network Services) Usługi synchronizacji IrMC Usługi A2DP/AVRCP Nawiązywanie połączenia z urządzeniem HID Parowanie z wykrytymi urządzeniami Ustawienia Bluetooth Karta Device Info (Informacje o urządzeniu) Karta Services (Usługi) Karta Security (Zabezpieczenia) Karta Discovery (Wykrywanie) Karta Virtual COM Port (Wirtualny port COM) Karta HID Karta Profiles (Profile) Karta System Parameters (Parametry systemu) Karta Miscellaneous (Różne) Włączanie i wyłączanie trybu radia Bluetooth Włączanie funkcji Bluetooth Wyłączanie funkcji Bluetooth Wykrywanie urządzeń Bluetooth

11 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 ix Dostępne usługi Usługi Object Push via Beam Udostępnianie Internetu Usługi zestawu głośnomówiącego Usługi portu szeregowego Wykorzystanie usług portu szeregowego przez ActiveSync Usługi Phone Book Access Profile Rozdział 6: Akcesoria Wprowadzenie Baza z jednym wejściem USB Ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC Ładowanie akumulatora zapasowego Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Ładowanie Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet Ładowanie Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza samochodowa VCD Ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC Wyjmowanie komputera mobilnego EDA MC Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Ładowanie akumulatora Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Kable Ładowanie akumulatora i zasilanie potrzebne do pracy Wskazania diody LED ładowania Temperatura ładowania Uchwyt samochodowy Uwagi dotyczące instalacji Ostrzeżenia dotyczące montażu urządzenia Instalacja Montaż Instalacja na przedniej szybie Instalacja na płaskiej powierzchni Rozdział 7: Konserwacja i rozwiązywanie problemów Wprowadzenie Konserwacja komputera mobilnego EDA MC Zdejmowanie folii ochronnej ekranu

12 x Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Bezpieczna eksploatacja akumulatorów Czyszczenie Wymagane materiały Czyszczenie komputera mobilnego EDA MC Obudowa Wyświetlacz Okienko skanera Złącze Czyszczenie złączy bazy Częstotliwość czyszczenia Rozwiązywanie problemów MC Połączenie Bluetooth Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet Baza samochodowa Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Kable Dadatek A: Dane techniczne Dane techniczne komputera mobilnego EDA MC55... A-1 MC55... A-1 Dane techniczne akcesoriów komputera mobilnego EDA MC55... A-7 Baza z jednym wejściem USB... A-7 Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami... A-7 Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania... A-8 Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet... A-8 Baza samochodowa... A-9 Kable... A-10 Dadatek B: Oprogramowanie Voice Quality Manager Wprowadzenie... B-1 Opis usług... B-1 Włączanie programu VQM... B-1 Tryby audio... B-2 Zmiana trybów audio... B-2 Nadawanie priorytetu pakietom transmisji głosowej... B-3 Ograniczenia... B-4 Funkcja eliminacji echa... B-4 Wyłączanie programu VQM... B-4 Słownik pojęć Skorowidz

13 Zawartość instrukcji Wprowadzenie Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 i akcesoriów. UWAGA Ukazane w niej zrzuty ekranowe i okna są tylko przykładami i mogą różnić się od rzeczywistych widoków. Zestaw dokumentacji Zestaw dokumentacji komputera mobilnego EDA MC55 zapewnia informacje dotyczące określonych potrzeb użytkowników i zawiera następujące pozycje: Skrócona instrukcja obsługi komputera mobilnego EDA MC55 zawiera omówienie sposobu rozpoczęcia pracy z urządzeniem MC55. Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 zawiera opis korzystania z urządzenia MC55. Instrukcja integratora komputera mobilnego EDA MC55 zawiera omówienie sposobu konfigurowania urządzenia MC55 i akcesoriów. Instrukcja użytkownika aplikacji systemu Microsoft Windows Mobile 6 zawiera opis korzystania z aplikacji firmy Microsoft. Przewodnik po aplikacjach Enterprise Mobility opisuje sposób korzystania z przykładowych aplikacji. Plik pomocy zestawu Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK) zawiera informacje o API pomocne przy tworzeniu aplikacji.

14 xii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Konfiguracje Niniejsza instrukcja obejmuje następujące konfiguracje: Konfiguracja Urządzenia radiowe Wyświetlacz Pamięć Opcje rejestrowania danych System operacyjny Klawiatury MC5574 WLAN: b/g WPAN: Bluetooth v2.0 EDR WWAN: GSM/GPRS/EDGE GPS: SiRF III 3,5 QVGA, kolorowy 128 MB RAM/ 256 MB pamięci Flash Skaner laserowy 1D, rejestrator obrazów 2D, skaner laserowy 1D i aparat fotograficzny lub rejestrator obrazów 2D i aparat fotograficzny System operacyjny Windows Mobile 6.1 Professional Klawiatura numeryczna, alfanumeryczna, QWERTY, QWERTZ lub AZWERTY MC5590 WLAN: a/b/g WPAN: Bluetooth v2.0 EDR 3,5 QVGA, kolorowy 128 MB RAM/ 256 MB pamięci Flash Skaner laserowy 1D, rejestrator obrazów 2D, skaner laserowy 1D i aparat fotograficzny lub rejestrator obrazów 2D i aparat fotograficzny System operacyjny Windows Mobile 6.1 Classic Klawiatura numeryczna, alfanumeryczna, QWERTY, QWERTZ, AZWERTY lub PIM Wersje oprogramowania Niniejsza instrukcja omawia poszczególne konfiguracje oprogramowania i zawiera odwołania do systemu operacyjnego lub wersji oprogramowania dla: wersji Adaptation Kit Update (AKU), wersji OEM, wersji BTExplorer, wersji Fusion, wersji Phone. Wersja AKU Aby określić wersję oprogramowania Adaptation Kit Update (AKU): Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona About (Informacje) > karta Version (Wersja).

15 Zawartość instrukcji xiii W drugim wierszu widniej informacja o wersji systemu operacyjnego oraz numerze kompilacji. Ostatnia część numeru kompilacji to numer AKU. Na przykład Build oznacza, że w urządzeniu działa oprogramowanie AKU w wersji Wersja OEM Aby określić wersję oprogramowania OEM: Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona System Information (Informacje o systemie) > karta System. Oprogramowanie BTExplorer Aby określić wersję oprogramowania BTExplorer: Naciśnij ikonę BTExplorer > Show BTExplorer (Pokaż BTExplorer) > Menu > About (Informacje). Ikona BTExplorer

16 xiv Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Oprogramowanie Fusion Aby określić wersję oprogramowania Fusion: Naciśnij ikonę Wireless Strength (Siła sygnału bezprzewodowego) > Wireless Status (Status sieci bezprzewodowej) > Versions (Wersje). Oprogramowanie Phone Aby określić wersję oprogramowania Phone: Naciśnij kolejno pozycje Start > Phone (Telefon) > Menu > Options (Opcje) > karta PhoneInfo (Informacje o telefonie) lub Start > Settings (Ustawienia) > ikona PhoneInfo (Informacje o telefonie).

17 Zawartość instrukcji xv Opisy rozdziałów Niniejsza instrukcja obejmuje następujące tematy: Rozdział 1, Informacje podstawowe informacje o rozpoczęciu korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy; Rozdział 2, Używanie komputera mobilnego EDA MC55 podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera mobilnego EDA MC55, w tym włączania i resetowania urządzenia oraz wprowadzania i rejestrowania danych; Rozdział 3, Korzystanie z nawigacji GPS informacje o nawigacji GPS przy użyciu komputera mobilnego EDA MC55; Rozdział 4, Korzystanie z telefonu podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z telefonu komputera mobilnego EDA MC55; Rozdział 5, Korzystanie z funkcji Bluetooth omówienie funkcji Bluetooth w komputerze mobilnym EDA MC55; Rozdział 6, Akcesoria opisy dostępnych akcesoriów i sposobu ich użycia z komputerem mobilnym EDA MC55; Rozdział 7, Konserwacja i rozwiązywanie problemów instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania komputera mobilnego EDA MC55, a także rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas jego eksploatacji; Dodatek A, Dane techniczne dane techniczne komputera mobilnego EDA MC55; Dodatek B, Oprogramowanie Voice Quality Manager informacje na temat oprogramowania Voice Quality Manager.

18 xvi Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Konwencje zapisu W dokumencie zastosowano następujące konwencje: Skrót EDA oznacza serię komputerów mobilnych Motorola MC55. Kursywa służy do podkreślenia następujących elementów: rozdziały i sekcje w tym i w powiązanych dokumentach, ikony na ekranie. Tekst pogrubiony służy do podkreślenia następujących elementów: nazwy okien dialogowych, okien i ekranów, nazwy list rozwijanych i pól listy, nazwy pól wyboru i przycisków opcji, nazwy klawiszy na klawiaturze, nazwy przycisków na ekranie. Punktor ( ) wskazuje: elementy akcji; listy alternatyw; listy wymaganych czynności, niekoniecznie następujących po sobie; listy sekwencyjne (np. opisy procedur krok po kroku ) mają postać list numerowanych. Powiązane dokumenty Skrócona instrukcja obsługi komputera mobilnego EDA MC55, p/n xx. Przewodnik dotyczący przepisów dla komputera mobilnego EDA MC55 z systemem Windows Mobile 6.1, p/n xx. Instrukcja integratora komputera mobilnego EDA MC55, p/n 72E xx. Instrukcja użytkownika aplikacji firmy Microsoft dla systemu Windows Mobile 6, p/n 72E xx. Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej, p/n 72E xx. Przewodnik po aplikacjach Enterprise Mobility, p/n 72E xx. Zestawy Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK), dostępne pod adresem: Najnowsze oprogramowanie ActiveSync, dostępne pod adresem: Najnowsze wersje niniejszej oraz innych instrukcji są dostępne pod adresem:

19 Zawartość instrukcji xvii Informacje na temat obsługi serwisowej W razie wystąpienia problemów ze sprzętem należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo (Motorola Enterprise Mobility Support) w danym regionie. Dane kontaktowe są dostępne na stronie: Kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo, należy mieć przygotowane następujące informacje: numer seryjny urządzenia (znajdujący się na etykiecie produkcyjnej), numer modelu lub nazwę produktu (znajdujące się na etykiecie produkcyjnej), typ oprogramowania i numer wersji. Etykieta produkcyjna Firma Motorola odpowiada pocztą , telefonicznie lub faksem, w czasie ustalonym w umowach o pomocy technicznej. W razie niemożliwości rozwiązania problemu przez dział pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo, niezbędne może być odesłanie produktu do serwisu. Użytkownik otrzyma wówczas szczegółowe instrukcje. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, o ile nie zostało użyte zalecane opakowanie. Wysyłka urządzeń w niewłaściwy sposób może spowodować utratę gwarancji. Jeśli produkt typu Mobilne przedsiębiorstwo został kupiony u partnera biznesowego firmy Motorola, w celu uzyskania pomocy technicznej należy kontaktować się z takim partnerem.

20 xviii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55

21 Rozdział 1 Informacje podstawowe Wprowadzenie W tym rozdziale zostały przedstawione elementy i akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 oraz omówiony sposób pierwszej konfiguracji tego urządzenia. Ekran dotykowy z nakładką ochronną Dioda LED skanowania/ odczytu Dioda LED Dioda LED stanu ładowania/stanu radia (tylko akumulatora model MC5574) Przycisk skanowania/ czynności Przycisk zwiększania/ zmniejszania głośności Mikrofon Klawiatura (pokazana klawiatura alfanumeryczna) Przycisk zasilania Złącze we/wy Ilustracja 1-1 Komputer mobilny EDA MC55 widok z przodu

22 1-2 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Stan naładowania akumulatora Zatrzask komory akumulatora Pasek na rękę Lampa błyskowa aparatu Głośnik Aparat Pióro Uchwyt pióra Przycisk czynności Okienko Przycisk skanowania/czynności Ilustracja 1-2 Komputer mobilny EDA MC55 widok z tyłu Rozpakowywanie Starannie zdejmij wszystkie materiały ochronne z komputera mobilnego EDA MC55 i zachowaj jego opakowanie na potrzeby przechowywania i wysyłki. W opakowaniu powinny znajdować się następujące przedmioty: komputer mobilny EDA MC55 akumulator litowo-jonowy 2400 mah pióro z linką (dołączoną) folia ochronna ekranu, zainstalowana na wyświetlaczu Przewodnik dotyczący przepisów Skrócona instrukcja obsługi Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku elementu należy natychmiast skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo. Dane kontaktowe: patrz strona xvii. Przed użyciem komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy należy zdjąć folię ochronną z okna skanera, wyświetlacza i okna aparatu.

23 Informacje podstawowe 1-3 Akcesoria Tabela 1-1 zawiera spis dostępnych akcesoriów dla komputera mobilnego EDA MC55. Tabela 1-1 Akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 Akcesorium Numer części Opis Bazy Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet CRD UR CRD CR CRD ER Umożliwia ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC55 oraz akumulatora zapasowego. Pozwala zsynchronizować komputer mobilny EDA MC55 z komputerem głównym za pośrednictwem złącza USB. Umożliwia ładowanie maksymalnie czterech komputerów mobilnych EDA MC55. Umożliwia ładowanie do czterech komputerów mobilnych EDA MC55 i ich podłączanie do sieci Ethernet. Baza samochodowa VCD R Zainstalowana w samochodzie umożliwia ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC55. Uchwyt samochodowy VCH R Zapewnia alternatywny sposób mocowania komputera mobilnego EDA MC55 w samochodzie. Do naładowania akumulatora komputera mobilnego EDA MC55 niezbędny jest zasilacz samochodowy. Ładowarki Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Kabel do ładowania przez USB SAC CR R Umożliwia ładowanie maksymalnie czterech akumulatorów dla komputerów mobilnych EDA MC55. Zapewnia zasilanie komputera mobilnego EDA MC55 i komunikację przez port USB z komputerem głównym. Kabel do ładowania R Umożliwia podłączenie zasilania do komputera mobilnego EDA MC55. Zasilacz samochodowy VCA R Umożliwia ładowanie komputera mobilnego EDA MC55 przez gniazdo zapalniczki samochodowej. Różne Zapasowy akumulator litowo-jonowy 2400 mah Zapasowy akumulator litowo-jonowy 3600 mah Sztywny futerał mocowany do paska BTRY-MC55EAB00 BTRY-MC55EAB02 SG-MC R Zapasowy akumulator 2400 mah. Opcjonalny akumulator 3600 mah. Po zamocowaniu na pasku pozwala przechowywać komputer mobilny EDA MC55, gdy nie jest używany. Miękki pokrowiec SG-MC R Miękki pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę. Pióro Pióro sprężynowe KT R KT R STYLUS R STYLUS R Zapasowe pióro (3 sztuki). Zapasowe pióro (50 sztuk). Opcjonalne pióro sprężynowe (3 sztuki). Opcjonalne pióro sprężynowe (10 sztuk).

24 1-4 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 1-1 Akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 (ciąg dalszy) Akcesorium Numer części Opis Zestaw do montażu na ścianie R Pozwala zamontować na ścianie bazę z czterema wejściami. Folia ochronna ekranu KT R Opakowanie z 3 szt. folii ochronnej ekranu. Oprogramowanie - Zestawy Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK), dostępne pod adresem: Informacje podstawowe Aby rozpocząć korzystanie z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy: Zainstaluj kartę microsd (opcjonalnie). Zainstaluj kartę SIM (tylko model MC5574). Zainstaluj główny akumulator. Naładuj komputer mobilny EDA MC55. Włącz komputer mobilny EDA MC55. Instalowanie karty microsd Gniazdo kart microsd umożliwia korzystanie z dodatkowej pamięci nieulotnej. Gniazdo znajduje się pod akumulatorem. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z kartą. Korzystanie z karty powinno odbywać się w sposób zgodny z zaleceniami producenta. PRZESTROGA Aby uniknąć uszkodzenia karty microsd, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie specyfikacji elektrostatycznej (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że operator urządzenia jest odpowiednio uziemiony. Aby zainstalować kartę microsd: 1. Unieś gumową pokrywę komory. 2. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 3. Unieś uchwyt karty SIM. Gumowa pokrywa komory Uchwyt karty SIM Uchwyt karty microsd Ilustracja 1-3 Unoszenie uchwytu karty SIM

25 Informacje podstawowe Unieś uchwyt karty microsd. 5. Włóż kartę microsd do uchwytu i upewnij się, że wsunęła się ona w występy po obu stronach. Karta microsd Zaczep mocujący Ilustracja 1-4 Wkładanie karty microsd do uchwytu 6. Zamknij uchwyt i naciśnij, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 7. Zamknij uchwyt karty SIM i przesuń go w dół, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 8. Zamknij gumową pokrywę komory. Instalowanie karty SIM UWAGA Dotyczy tylko modelu MC5574. Usługa telefonu GSM wymaga karty SIM lub karty inteligentnej. Uzyskaj kartę od operatora. Karta pasuje do komputera mobilnego EDA MC55 i może zawierać następujące informacje: Szczegóły konta u dostawcy usług telefonii komórkowej. Informacje dotyczące dostępu do usługi i preferencji. Dane kontaktowe, które można przenieść do modułu Contacts (Kontakty) w komputerze mobilnym EDA MC55. Wszelkie inne zasubskrybowane przez użytkownika usługi. UWAGA Aby uzyskać więcej informacji o kartach SIM, skorzystaj z dokumentacji dostawcy usług. Aby zainstalować kartę SIM: 1. Unieś gumową pokrywę komory. 2. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 3. Unieś uchwyt karty SIM.

26 1-6 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Ilustracja 1-5 Unoszenie pokrywy karty SIM 4. Włóż kartę SIM (patrz Ilustracja 1-6) i upewnij się, że wsunęła się ona w występy po obu stronach. Ilustracja 1-6 Wkładanie karty SIM 5. Zamknij uchwyt karty SIM i przesuń go w dół, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 6. Zamknij gumową pokrywę komory. 7. Zainstaluj akumulator. UWAGA Szczegółowe informacje na temat aktywacji sieci WWAN i jej ustawień można znaleźć w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Instalowanie akumulatora UWAGA Komputer mobilny EDA MC55 jest dostarczany z akumulatorem o pojemności 2400 mah lub 3600 mah. W procedurze instalacji został opisany akumulator o pojemności 2400 mah. Aby zainstalować główny akumulator: 1. Włóż akumulator do komory znajdującej się z tyłu komputera mobilnego EDA MC55, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część. 2. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczył jego zatrzask zwalniający.

27 Informacje podstawowe 1-7 Zatrzask zwalniania akumulatora Akumulator 2 1 Ilustracja 1-7 Wkładanie akumulatora Jeśli akumulator był wcześniej naładowany, po jego włożeniu komputer mobilny EDA MC55 zostanie automatycznie uruchomiony. Ładowanie akumulatora PRZESTROGA Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznej eksploatacji akumulatorów, które zamieszczono w punkcie Bezpieczna eksploatacja akumulatorów na str Ładowanie głównego akumulatora Przed rozpoczęciem korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy należy naładować główny akumulator, tak aby bursztynowa dioda LED ładowania/stanu akumulatora zaświeciła stałym światłem (wskazania stanu ładowania: patrz Tabela 1-2 na str. 1-8). Aby naładować komputer mobilny EDA MC55, użyj kabla lub bazy oraz odpowiedniego źródła zasilania. Informacje o akcesoriach dostępnych dla komputera mobilnego MC55: patrz Rozdział 6, Akcesoria. Procedury dotyczące podłączania kabla i bazy oraz ładowania opisano w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Kabel do ładowania przez USB Kabel do ładowania Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet. Aby naładować główny akumulator: 1. Podłącz urządzenie ładujące do odpowiedniego źródła zasilania. 2. Wstaw komputer mobilny EDA MC55 do bazy lub podłącz do kabla. Rozpocznie się ładowanie urządzenia MC55. Podczas ładowania bursztynowy wskaźnik ładowania/stanu akumulatora będzie migać, a po całkowitym naładowaniu akumulatora zacznie świecić ciągłym bursztynowym światłem. Wskazania dotyczące ładowania: patrz Tabela 1-2.

28 1-8 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Pełne ładowanie akumulatora 2400 mah trwa do 4 godzin, a akumulatora 3600 mah do 6 godzin. Tabela 1-2 Wskaźniki LED ładowania Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora Wyłączona Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością (1 mignięcie co 2 s) Ciągłe bursztynowe światło Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością (2 mignięcia/s) Pojedyncze mignięcie w kolorze bursztynowym (po naciśnięciu przycisku zasilania) Wskaźnik miga w kolorze bursztynowym (po naciśnięciu przycisku zasilania) Wskazanie Komputer mobilny EDA MC55 nie ładuje się. Komputer mobilny EDA MC55 nie został poprawnie ustawiony w bazie lub podłączony do źródła zasilania. Ładowarka lub baza nie są zasilane. Komputer mobilny EDA MC55 ładuje się. Ładowanie zostało ukończone. Uwaga: Po włożeniu akumulatora do komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy bursztynowa dioda LED błyska raz, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub akumulator nie został włożony do końca. Błąd ładowania, np.: Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin). Akumulator jest rozładowany. Został przekroczony poziom temperatury akumulatora. Ładowanie akumulatorów zapasowych Informacje na temat korzystania z akcesoriów umożliwiających ładowanie akumulatorów zapasowych: patrz Rozdział 6, Akcesoria. Temperatura ładowania Akumulatory powinny być ładowane w temperaturze od 0 C do 40 C (32 F do 104 F). Ładowanie jest sterowane przez komputer mobilny EDA MC55. W ramach tego procesu komputer mobilny EDA MC55 lub odpowiednie akcesorium na krótki okres czasu włącza i wyłącza ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Dioda LED komputera mobilnego EDA MC55 lub akcesorium sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczonego zakresu temperatur. Patrz Tabela 1-2. Włączanie komputera mobilnego EDA MC55 Po włożeniu akumulatora lub włączeniu komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy przez około minutę jest wyświetlany ekran powitalny. W tym czasie komputer inicjalizuje system plików w pamięci flash. Następnie jest wyświetlane okno kalibracji. Należy pamiętać, że okna te są wyświetlane także po zimnym rozruchu.

29 Informacje podstawowe 1-9 Kalibracja ekranu UWAGA Ekran kalibracji można wyświetlić, naciskając klawisz niebieski, a następnie klawisz Backspace. Aby skalibrować ekran tak, by kursor na ekranie dotykowym zrównał się z końcówką pióra: 1. Wyjmij pióro z uchwytu znajdującego się z boku komputera mobilnego EDA MC Starannie przyciśnij i przytrzymaj przez chwilę końcówkę pióra w środku każdego celu, jaki zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Powtarzaj tę czynność po każdej zmianie położenia celu na ekranie, a następnie naciśnij ekran, aby kontynuować. Sprawdzanie stanu akumulatora UWAGA Aby sprawdzić stan akumulatora, odłącz komputer mobilny EDA MC55 od źródła zasilania (bazy, kabli itp.). Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora głównego w komputerze mobilnym EDA MC55, naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Power (Zasilanie) w celu wyświetlenia okna Power (Zasilanie). Aby zaoszczędzić energię akumulatora, naciśnij kartę Advanced (Zaawansowane) i ustaw wyłączanie komputera mobilnego EDA MC55 po upływie określonej liczby minut. Wymiana akumulatora 1. Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wstrzymać komputer mobilny EDA MC Przy użyciu palca lub pióra przesuń zatrzask akumulatora w prawo, aby wyjąć akumulator. Nastąpi zwolnienie akumulatora. Zatrzask komory akumulatora Ilustracja 1-8 Wyjmowanie akumulatora 3. Wyjmij akumulator z komputera mobilnego EDA MC Włóż zapasowy akumulator do komory znajdującej się z tyłu komputera mobilnego EDA MC55, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.

30 1-10 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 5. Naciśnij akumulator, aby zatrzask komory zablokował się na swoim miejscu. Po włożeniu akumulatora komputer mobilny EDA MC55 uruchomi się. Wyjmowanie karty microsd Aby wyjąć kartę microsd: 1. Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wstrzymać komputer mobilny EDA MC Wyjmij akumulator. 3. Podnieś gumową pokrywę komory. 4. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 5. Unieś uchwyt karty SIM. 6. Unieś uchwyt karty microsd. 7. Wyjmij kartę microsd z uchwytu. 8. Zamknij uchwyt karty microsd. 9. Zamknij uchwyt karty SIM. 10. Przesuń uchwyt karty SIM w dół aż do jego zablokowania. 11. Zamknij gumową pokrywę komory. 12. Wymień akumulator. Obsługa akumulatora Przestrzegaj następujących wskazówek pozwalających oszczędzać moc akumulatora: Gdy komputer mobilny EDA MC55 nie jest używany, zawsze zostawiaj go podłączonego do źródła prądu przemiennego. Skonfiguruj komputer mobilny EDA MC55 tak, aby wyłączał się po krótkim okresie bezczynności. Skonfiguruj podświetlenie tak, aby wyłączało się po krótkim okresie bezczynności. Wyłączaj wszystkie funkcje bezprzewodowe, gdy z nich nie korzystasz. Zmiana ustawień zasilania Aby skonfigurować komputer mobilny EDA MC55 do wyłączania się po krótkim okresie bezczynności: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Power (Zasilanie) > karta Advanced (Zaawansowane). 2. Zaznacz pole wyboru On battery power: Turn off device if not used for (Zasilanie bateryjne: Wyłącz urządzenie, jeśli jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz opcję ok.

31 Informacje podstawowe 1-11 Zmiana ustawień podświetlenia Aby zmienić ustawienia podświetlenia w celu zaoszczędzenia energii akumulatora: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Backlight (Podświetlenie) > karta Battery power (Zasilanie z baterii). 2. Zaznacz pole wyboru Disable backlight if device is not used for (Wyłącz podświetlenie, jeśli urządzenie jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz kartę Brightness (Jasność). 4. Naciśnij pole wyboru Disable backlight (Wyłącz podświetlenie), aby wyłączyć podświetlenie ekranu, lub skorzystaj z suwaka, aby ustawić niską wartość podświetlenia. 5. Wybierz opcję ok. Zmiana ustawień podświetlenia klawiatury Aby zmienić ustawienia podświetlenia klawiatury w celu zaoszczędzenia energii akumulatora: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Keylight (Podświetlenie klawiatury) > karta Battery power (Zasilanie z baterii). 2. Zaznacz pole wyboru On battery power: Disable keylight if device is not used for (Zasilanie bateryjne: Wyłącz podświetlenie klawiatury, jeśli urządzenie jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz kartę Advanced (Zaawansowane). 4. Naciśnij pole wyboru Disable keylight (Wyłącz podświetlenie klawiatury), aby wyłączyć podświetlenie klawiatury. 5. Wybierz opcję ok. Wyłączanie urządzeń radiowych Urządzenia z systemem Windows Mobile 6.1 są wyposażone w program Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy), który pozwala w prosty sposób i z jednego miejsca włączać, wyłączać i konfigurować wszystkie funkcje połączeń bezprzewodowych urządzenia. Aby uruchomić program Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy), naciśnij ikonę Connectivity (Łączność) lub Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) na ekranie Today (Dzisiaj).

32 1-12 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Ikona łączności Ilustracja 1-9 Otwieranie programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) Wybierz pozycję Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy). Ilustracja 1-10 Okno programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) UWAGA Zakres dostępnych opcji połączeń bezprzewodowych zależy od konfiguracji. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby włączać lub wyłączać poszczególne połączenia bezprzewodowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk All (Wszystkie), aby włączyć lub wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe. Aby skonfigurować ustawienia połączenia, naciśnij przycisk Menu.

33 Informacje podstawowe 1-13 Ilustracja 1-11 Menu programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) Wymiana paska na rękę W zależności od konfiguracji dostępne są dwa rodzaje pasków na rękę: z uchwytem na pasek, z zatrzaskiem na pasek. Z zatrzaskiem na pasek Zdejmowanie Aby zdjąć pasek na rękę z komputera mobilnego EDA MC55: 1. Wysuń zatrzask paska na rękę z gniazda. Ilustracja 1-12 Zdejmowanie zatrzasku paska na rękę 2. Wyjmij akumulator. PRZESTROGA Podczas wyjmowania sworznia paska uważaj, aby nie uszkodzić miejsca mocowania.

34 1-14 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 3. Wciśnij końcówkę małego płaskiego śrubokrętu pomiędzy sworzeń paska a dolną część obudowy, jak pokazano poniżej. 4. Podważ pasek i sworzeń i wyjmij je z miejsca mocowania Ilustracja 1-13 Wyjmowanie paska na rękę i sworznia 5. Powtórz czynności na drugim końcu paska. 6. Wyjmij sworzeń z paska. Ilustracja 1-14 Wyjmowanie sworznia 7. Przeciągnij pasek przez szczelinę do paska. Instalacja Aby zainstalować nowy pasek na rękę: 1. Przeciągnij dolny koniec paska przez szczelinę na pasek w dolnej części komputera mobilnego EDA MC55.

35 Informacje podstawowe 1-15 Ilustracja 1-15 Przeciąganie paska przez szczelinę 2. Wsuń sworzeń w dolną część paska. 3. Wyśrodkuj sworzeń w pętli paska. UWAGA Pasek i sworzeń powinny być dokładnie dopasowane do miejsca mocowania paska. Pociągając za pasek z odpowiednią siłą, zatrzaśnij sworzeń na właściwym miejscu. 4. Pociągnij pasek, aby sworzeń i dolna część paska ustawiły się w miejscu mocowania. Ilustracja 1-16 Miejsce mocowania sworznia i paska na rękę Ilustracja 1-17 Przesuwanie paska i zaczepu nad miejsce mocowania 5. Wsuń pętle zaczepu na uchwyt paska. 6. Wsuń zatrzask paska do szczeliny w urządzeniu. Upewnij się, że został pewnie umocowany.

36 1-16 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Z uchwytem na pasek Zdejmowanie Aby zdjąć pasek na rękę z komputera mobilnego EDA MC55: 1. Pociągnij pasek, aby zdjąć uchwyt paska z klapki końcowej. Ilustracja 1-18 Zdejmowanie uchwytu paska na rękę 2. Wyjmij akumulator. PRZESTROGA Podczas wyjmowania sworznia paska uważaj, aby nie uszkodzić miejsca mocowania. 3. Wciśnij końcówkę małego płaskiego śrubokrętu pomiędzy sworzeń paska a dolną część obudowy, jak pokazano poniżej. 4. Podważ pasek i sworzeń i wyjmij je z miejsca mocowania Ilustracja 1-19 Wyjmowanie paska na rękę i sworznia

37 Informacje podstawowe Powtórz czynności na drugim końcu paska. 6. Wyjmij sworzeń z paska. Ilustracja 1-20 Wyjmowanie sworznia 7. Przeciągnij pasek przez szczelinę do paska. Instalacja Aby zainstalować nowy pasek na rękę: 1. Przeciągnij dolny koniec paska przez szczelinę na pasek w dolnej części komputera mobilnego EDA MC55. Ilustracja 1-21 Przeciąganie paska przez szczelinę 2. Wsuń sworzeń w dolną część paska. 3. Wyśrodkuj sworzeń w pętli paska. UWAGA Pasek i sworzeń powinny być dokładnie dopasowane do miejsca mocowania paska. Pociągając za pasek z odpowiednią siłą, zatrzaśnij sworzeń na właściwym miejscu. 4. Pociągnij pasek, aby sworzeń i dolna część paska ustawiły się w miejscu mocowania. Ilustracja 1-22 Miejsce mocowania sworznia i paska na rękę

38 1-18 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 5. Przesuń mocowanie paska przez pętlę w górnej części paska. Ilustracja 1-23 Przesuwanie paska i zaczepu nad miejsce mocowania 6. Wsuń pętle zaczepu na miejsce mocowania paska. 7. Dopasuj zaczep paska do otworów mocujących w górnej części komputera EDA MC55. Ilustracja 1-24 Dopasowanie mocowania do otworów w górnej klapce 8. Wciśnij zaczep w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

39 Rozdział 2 Używanie komputera mobilnego EDA MC55 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera objaśnienia dotyczące przycisków, ikon stanu i elementów sterujących komputera mobilnego EDA MC55, a także podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia, w tym jego włączania i resetowania oraz wprowadzania i rejestrowania danych. Ekran Today (Dzisiaj) Ekran Today (Dzisiaj) zawiera ważne informacje, takie jak zbliżające się terminy spotkań i wskaźniki stanu. Naciśnięcie poszczególnych sekcji ekranu powoduje otwarcie skojarzonych z nimi programów. Można także nacisnąć kolejno Start > Today (Dzisiaj), aby wyświetlić ekran Today (Dzisiaj). Łączność Powiadomienie Otwarcie menu Start Zmiana daty i godziny Siła sygnału sieci WAN Regulacja głośności Stan akumulatora Zmiana daty i godziny, ustawienie alarmu i inne Włączenie lub wyłączenie urządzeń radiowych Pasek poleceń Aplikacje bezprzewodowe BTExplorer Klawisze programowe Ilustracja 2-1 Ekran Today (Dzisiaj)

40 2-2 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 W celu dostosowania ekranu Today (Dzisiaj) naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia)> ikona Today (Dzisiaj). Karta Appearance (Wygląd) pozwala dostosować tło, zaś karta Items (Elementy) umożliwia zmianę listy i kolejności wyświetlanych na ekranie elementów. Ikony stanu Pasek nawigacji w górnej części ekranu może zawierać ikony stanu, które przedstawia Tabela 2-1. Tabela 2-1 Ikony stanu Ikona Funkcja Opis Powiadomienie Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości błyskawicznych. Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości lub tekstowych. Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości głosowych. Dostępnych jest więcej ikon powiadomień, niż można wyświetlić na ekranie. Naciśnij, aby wyświetlić pozostałe ikony. Wskazuje przypomnienie o zbliżającym się wydarzeniu z kalendarza. Łączność Połączenie jest aktywne. Połączenie jest nieaktywne. Trwa synchronizacja. Łączność Wi-Fi jest dostępna. Łączność Wi-Fi w użyciu. Łączność GPRS jest dostępna (tylko model MC5574). Łączenie GPRS (tylko model MC5574). Łączność EGPRS jest dostępna (tylko model MC5574). Łączenie EGPRS (tylko model MC5574).

41 Używanie komputera mobilnego EDA MC Tabela 2-1 Ikony stanu (ciąg dalszy) Ikona Funkcja Opis WAN (tylko model MC5574) Nieodebrane połączenie. Wybieranie bez zainstalowanej karty SIM. Trwa połączenie głosowe. Połączenia są przekierowywane. Połączenie zawieszone. Głośnik włączony. Ikona anteny/sygnału: sieć bezprzewodowa włączona/dobry sygnał. Ikona anteny/sygnału: sieć bezprzewodowa wyłączona. Ikona anteny/sygnału: brak usługi lub trwa wyszukiwanie. Łączność GPRS w użyciu. Łączność EGPRS w użyciu. Roaming. Karta SIM nie została zainstalowana. Głośnik Wszystkie dźwięki włączone. Wszystkie dźwięki wyłączone. Stan naładowania akumulatora Trwa ładowanie akumulatora głównego. Poziom naładowania akumulatora głównego. Akumulator jest wyczerpany lub prawie wyczerpany. Akumulator jest całkowicie wyczerpany. Godzina i następny termin Wyświetla bieżący czas w formacie analogowym lub cyfrowym. Pasek poleceń w dolnej części ekranu może zawierać ikony zasobnika zadań, które przedstawia Tabela 2-2. Tabela 2-2 Ikony zasobnika zadań Ikona Opis Stan połączenia bezprzewodowego Poza zasięgiem sieci (nieprzypisany) Wykryto brak bezprzewodowej karty sieciowej LAN Funkcja Bluetooth włączona Wskazuje siłę sygnału sieci WLAN. Oznacza brak bezprzewodowego połączenia z siecią LAN. Powiadom administratora sieci. Oznacza wyłączenie bezprzewodowej sieci LAN lub komunikacji radiowej. Powiadom administratora sieci. Oznacza włączenie komunikacji radiowej Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth).

42 2-4 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 2-2 Ikony zasobnika zadań (ciąg dalszy) Ikona Opis Funkcja Bluetooth wyłączona Połączenie Bluetooth ActiveSync Tryb klienta USB Oznacza wyłączenie komunikacji radiowej Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth). Oznacza, że moduł radiowy Bluetooth jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth). Oznacza aktywne połączenie szeregowe między komputerem mobilnym EDA MC55 a komputerem głównym. Oznacza, że komputer mobilny EDA MC55 działa w trybie klienta USB. Tryb hosta USB Oznacza, że komputer mobilny EDA MC55 działa w trybie hosta USB. Programy Tabela 2-3 przedstawia programy znajdujące się domyślnie w menu Start. Tabela 2-3 Programy w menu Start Ikona Nazwa Opis Office Mobile Calendar (Kalendarz) Pełen pakiet aplikacji Microsoft Office dla urządzenia przenośnego. Excel Mobile Umożliwia tworzenie nowych skoroszytów oraz wyświetlanie i edycję arkuszy programu Microsoft Excel. OneNote Mobile Umożliwia tworzenie nowych notatek i wyświetlanie istniejących. PowerPoint Mobile Umożliwia wyświetlanie slajdów i prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Word Mobile Umożliwia tworzenie, wyświetlanie i edycję dokumentów programu Microsoft Word. Pozwala śledzić terminy spotkań i tworzyć wezwania na spotkanie. Contacts (Kontakty) Pozwala przechowywać dane kontaktowe znajomych i współpracowników. Internet Explorer Mobile Pozwala przeglądać witryny sieci Web i WAP oraz pobierać nowe programy i pliki z Internetu. Messaging (Obsługa wiadomości) Umożliwia wysyłanie i odbiór wiadomości i wiadomości tekstowych.

43 Używanie komputera mobilnego EDA MC Tabela 2-3 Programy w menu Start (ciąg dalszy) Ikona Nazwa Opis Phone (Telefon) Help (Pomoc) Umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, przełączanie się między połączeniami oraz przygotowanie połączeń konferencyjnych. Umożliwia wyświetlenie tematów Pomocy dla bieżącego ekranu lub programu. Tabela 2-4 przedstawia programy, które są wymienione w oknie Programs (Programy). Tabela 2-4 Programy w oknie programów Ikona Nazwa Opis ActiveSync Umożliwia synchronizację informacji między komputerem mobilnym EDA MC55 a komputerem głównym lub serwerem programu Exchange. AirBEAM BTExplorer Pozwala na przesyłanie specjalnie zaprojektowanych pakietów oprogramowania między hostem a komputerem mobilnym EDA MC55. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth. Calculator (Kalkulator) Umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych i obliczeń, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. File Explorer (Eksplorator plików) Umożliwia organizowanie plików w urządzeniu i zarządzanie nimi. GetGood Łącze do pobierania oprogramowania Good Mobile Messaging. Getting Started (Wprowadzenie) Zapewnia łącza umożliwiające szybkie skonfigurowanie zegara, poczty , hasła, przesyłania muzyki oraz ustawienie obrazu tła. Internet Sharing (Udostępnianie Internetu) Messenger Umożliwia podłączenie notebooka do Internetu przy użyciu połączenia danych komputera mobilnego EDA MC55. Mobilna wersja programu Windows Live Messenger. MSP Agent Współpracuje z agentami MSP w celu zebrania informacji z monitoringu i informacji o środkach, umożliwiając konfigurowanie, zaopatrzenie, monitoring i rozwiązywanie problemów z komputerem mobilnym EDA MC55. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej 3.2.

44 2-6 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 2-4 Programy w oknie programów (ciąg dalszy) Ikona Nazwa Opis Notes (Notatki) Umożliwia tworzenie odręcznych lub wprowadzanych z klawiatury notatek, rysunków i nagrań głosowych. Pictures & Videos (Obrazy i wideo) Umożliwia wyświetlanie obrazów, animowanych obrazów GIF i plików wideo oraz i zarządzanie nimi. Rapid Deployment Client (Klient szybkiego wdrażania) Remote Desktop Mobile (Mobilny pulpit zdalny) Search (Wyszukiwanie) Ułatwia pobieranie do komputera mobilnego EDA MC55 programów z serwera FTP Mobility Services Platform Console.Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej 3.2. Pozwala logować się na komputery-serwery z systemem Windows NT i korzystać ze wszystkich dostępnych na nich programów z poziomu komputera mobilnego EDA MC55. Umożliwia wyszukiwanie w komputerze mobilnym EDA MC55 kontaktów, danych i innych informacji. Task Manager (Menedżer zadań) Umożliwia wyświetlanie informacji na temat pamięci, procesora oraz zatrzymywanie procesów. SIM Toolkit Tasks (Zadania) Umożliwia zarządzanie kontaktami zapisanymi na karcie SIM. Zawartość karty SIM można skopiować do modułu Contacts (Kontakty) w komputerze mobilnym EDA MC55. Umożliwia monitorowanie realizacji zadań. Windows Live Mobilna wersja programu Windows Live, która pozwala wyszukiwać informacje w Internecie. Windows Media Umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych i filmów.

Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika

Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika 72E-103077-02PL Wer. A Sierpień 2008 r. ii Instrukcja użytkownika urządzenia MC75 2008 Motorola, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOMPUTER MOBILNY MC65 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 72E-133769-03PL Wersja A Luty 2015 ii Instrukcja użytkownika urządzenia MC65 Żadna część niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC45 Instrukcja użytkownika 72E-164159-02PL Wersja A Luty 2015 ii Instrukcja użytkownika MC45 Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani wykorzystywana w

Bardziej szczegółowo

ES400. Instrukcja użytkownika

ES400. Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika ES400 Instrukcja użytkownika 72E-136310-01PL Wersja A Wrzesień 2010 ii Podręcznik użytkownika urządzenia ES400 2010 Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

MyPal Pocket PC A626/A686/A696

MyPal Pocket PC A626/A686/A696 MyPal Pocket PC A626/A686/A696 Podręcznik użytkownika PL3199 Wydanie drugi V2.0 Październik 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

PL2631 PL2631 15G06A2450N0

PL2631 PL2631 15G06A2450N0 PL2631 PL2631 15G06A2450N0 ASUS contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 Telephone +886-2-2894-3447 Web site www.asus.com.tw Technical

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Pocket Instrukcja 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900 Wydanie 4 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 7 Znajdowanie pomocy 8 Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Smartphone Podręcznik użytkownika

Smartphone Podręcznik użytkownika M930 Smartphone Podręcznik użytkownika ii Informacje kontaktowe firmy ASUS ASUSTeK COMPUTER INC. Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 Telefon +886-2-2894-3447 Faks +886-2-2890-7798 Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Przeczytaj przed włączeniem urządzenia URZĄDZENIE NIE BĘDZIE NAŁADOWANE, KIEDY WYJMIESZ GO Z OPAKOWANIA. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA ZEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 Spis treści

Spis treści. 2 Spis treści 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 7 Konfigurowanie urządzenia 8 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

GT-S5570. Instrukcja obsługi

GT-S5570. Instrukcja obsługi GT-S5570 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ES400 Skrócona instrukcja obsługi

ES400 Skrócona instrukcja obsługi ES400 Skrócona instrukcja obsługi 2010 MOTOROLA, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

GT-S7560. Instrukcja obsługi

GT-S7560. Instrukcja obsługi GT-S7560 Instrukcja obsługi Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a Instrukcja obsługi Xperia J ST26i/ST26a Spis treści Ważne informacje...6 Android co i dlaczego?...7 Aplikacje...7 Czynności przygotowawcze...8 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 3

Instrukcja obsługi wersja 3 Instrukcja obsługi wersja 3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo...6 Wprowadzenie...7 Omówienie...7 Pomoc techniczna i wsparcie...7 Dbaj o swój telefon...8 Klawisze i części...9 Pierwsze kroki... 12

Bardziej szczegółowo

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi

Twój telefon HTC Wildfire. Instrukcja obsługi Twój telefon HTC Wildfire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

GT-S3350. Instrukcja obsługi

GT-S3350. Instrukcja obsługi GT-S3350 Instrukcja obsługi Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo