Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika

2

3 Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika 72E PL Wer. A Marzec 2009

4 ii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC Motorola, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek urządzeń elektrycznych czy mechanicznych bez pisemnej zgody firmy Motorola. Do urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, o których mowa powyżej, należą: urządzenia do fotokopiowania, nagrywania i przechowywania danych oraz systemy odczytu. Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Oprogramowanie jest udostępniane ściśle według zasady tak, jak jest. Całość oprogramowania, w tym oprogramowanie sprzętowe, jest dostarczana użytkownikowi na podstawie licencji. Firma Motorola udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie każdego programu wchodzącego w skład oprogramowania, w tym oprogramowania sprzętowego, udostępnionego na podstawie niniejszych postanowień (programy licencjonowane). Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, licencja taka nie podlega cesji, nie daje prawa do udzielania podlicencji ani nie może być przenoszona przez użytkownika na inne osoby w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, użytkownikowi nie udziela się prawa do kopiowania licencjonowanych programów w całości bądź w części. Użytkownikowi zabrania się modyfikowania, scalania czy włączania licencjonowanych programów w jakiejkolwiek postaci lub części do innych programów, tworzenia z nich prac pochodnych ani użytkowania ich w sieci bez pisemnej zgody firmy Motorola. Użytkownik zobowiązuje się zachować w licencjonowanych programach dostarczonych na podstawie niniejszych postanowień informacji o prawach autorskich oraz dołączać takie informacje do wszelkich wykonywanych przez siebie w całości lub części autoryzowanych kopii takich programów. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać dekompilacji, dezasemblacji ani odtwarzania jakiegokolwiek jemu dostarczonego licencjonowanego programu bądź jego części. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu lub produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności lub wyglądu. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z używaniem dowolnego produktu, układu elektrycznego lub aplikacji opisanych w niniejszym dokumencie. Firma Motorola, Inc. nie udziela licencji wyrażonych wprost, dorozumianych ani narzuconych, związanych z jej prawami własności intelektualnej. Uznawana jest wyłącznie licencja na sprzęt, układy elektryczne i podsystemy zawarte w produktach firmy Motorola. Nazwa MOTOROLA i stylizowane logo M oraz nazwa Symbol i logo Symbol zostały zastrzeżone w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych.Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Microsoft, Windows i ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich właścicieli. Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, New York Patenty Produkt jest objęty jednym lub większą liczbą patentów wymienionych na stronie:

5 iii Historia wersji Poniżej znajduje się lista zmian wprowadzonych do pierwotnej wersji instrukcji: Zmiana Data Opis -01 wer. A 21/11/08 Pierwsze wydanie. -02 wer. A 12/03/09 Dodano obsługę modelu MC5574.

6 iv Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55

7 Spis treści Patenty... ii Historia wersji... iii Zawartość instrukcji Wprowadzenie... xi Zestaw dokumentacji... xi Konfiguracje... xii Wersje oprogramowania... xii Opisy rozdziałów... xv Konwencje zapisu... xvi Powiązane dokumenty... xvi Informacje na temat obsługi serwisowej... xvii Rozdział 1: Informacje podstawowe Wprowadzenie Rozpakowywanie Akcesoria Informacje podstawowe Instalowanie karty microsd Instalowanie karty SIM Instalowanie akumulatora Ładowanie akumulatora Ładowanie głównego akumulatora Ładowanie akumulatorów zapasowych Temperatura ładowania Włączanie komputera mobilnego EDA MC Kalibracja ekranu Sprawdzanie stanu akumulatora Wymiana akumulatora Wyjmowanie karty microsd Obsługa akumulatora Zmiana ustawień zasilania Zmiana ustawień podświetlenia

8 vi Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Zmiana ustawień podświetlenia klawiatury Wyłączanie urządzeń radiowych Wymiana paska na rękę Z zatrzaskiem na pasek Zdejmowanie Instalacja Z uchwytem na pasek Zdejmowanie Instalacja Rozdział 2: Używanie komputera mobilnego EDA MC55 Wprowadzenie Ekran Today (Dzisiaj) Ikony stanu Programy Ustawienia Regulacja głośności Wskazania stanu akumulatora Opcje rezerwy akumulatora Powiadomienia o temperaturze akumulatora głównego Wskaźniki LED Resetowanie komputera mobilnego EDA MC Wykonywanie ciepłego rozruchu Wykonywanie zimnego rozruchu Wybudzanie komputera mobilnego EDA MC Blokowanie komputera mobilnego EDA MC Blokowanie klawiatury Blokowanie przy użyciu hasła Klawiatury Konfiguracja z klawiaturą numeryczną Konfiguracje z klawiaturą alfanumeryczną Konfiguracja klawiatury PIM Klawisz znaku specjalnego Przyciski funkcji Pióro Wprowadzanie danych Rejestrowanie danych Skanowanie laserowe Rejestracja obrazu Tryby pracy Aparat cyfrowy Uwagi dotyczące skanowania Skanowanie liniowe Skanowanie rejestratorem obrazów Skanowanie aparatem cyfrowym Korzystanie z komunikacji Voice-Over-IP Fotografowanie Nagrywanie filmów Wyświetlanie zdjęć i filmów

9 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 vii Rozdział 3: Korzystanie z nawigacji GPS Wprowadzenie Instalacja oprogramowania Konfiguracja odbiornika GPS w komputerze mobilnym EDA MC Działanie Mapy GPS na kartach microsd Odbieranie rozmów telefonicznych w trakcie korzystania z nawigacji GPS Utrata sygnału GPS podczas jazdy samochodem Tryb Assisted GPS Rozdział 4: Korzystanie z telefonu Wprowadzenie Otwieranie klawiatury telefonu Włączanie i wyłączanie telefonu Tryby audio Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth Regulacja głośności dźwięku Wykonywanie połączeń Korzystanie z telefonu Korzystanie z menu kontaktów Tworzenie kontaktu programu Outlook Edytowanie kontaktu programu Outlook Usuwanie kontaktu Tworzenie kontaktu na karcie SIM Korzystanie z historii połączeń Wykonywanie połączenia przy użyciu szybkiego wybierania Wykonywanie połączenia z numerem alarmowym Odbieranie połączenia Funkcje obsługi połączeń przychodzących Wybieranie inteligentne Wyłączanie mikrofonu Sporządzanie notatek Korzystanie z szybkiego wybierania Dodawanie wpisu szybkiego wybierania Edycja wpisu szybkiego wybierania Usuwanie wpisu szybkiego wybierania Korzystanie z historii połączeń Zarządzanie historią połączeń Zmiana widoku historii połączeń Zerowanie licznika ostatnich połączeń Usuwanie pozycji historii połączeń według daty połączenia Usuwanie wszystkich pozycji historii połączeń Wyświetlanie statusu połączenia Korzystanie z menu historii połączeń Zamiana połączeń Połączenia konferencyjne Wiadomości tekstowe Wyświetlanie wiadomości SMS Wysyłanie wiadomości SMS

10 viii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Nawiązywanie połączenia przesyłania danych Kończenie połączenia przesyłania danych Rozdział 5: Korzystanie z funkcji Bluetooth Wprowadzenie Częstotliwość adaptacyjna skacząca Bezpieczeństwo Konfiguracja połączenia Bluetooth Stany zasilania Bluetooth Zimny rozruch Ciepły rozruch Wstrzymanie Powrót z trybu wstrzymania Używanie stosu StoneStreet One Bluetooth Włączanie i wyłączanie trybu radia Bluetooth Wyłączanie funkcji Bluetooth Włączanie funkcji Bluetooth Tryby Tryb kreatora Tryb eksploratora Wykrywanie urządzeń Bluetooth Dostępne usługi Usługi transferu plików Łączenie z Internetem przy użyciu punktu dostępowego Usługi Dial-Up Networking Usługi Object Exchange Push Usługi zestawu słuchawkowego Usługi zestawu głośnomówiącego Usługi portu szeregowego Wykorzystanie usług portu szeregowego przez ActiveSync Usługi sieci osobistej (Personal Area Network Services) Usługi synchronizacji IrMC Usługi A2DP/AVRCP Nawiązywanie połączenia z urządzeniem HID Parowanie z wykrytymi urządzeniami Ustawienia Bluetooth Karta Device Info (Informacje o urządzeniu) Karta Services (Usługi) Karta Security (Zabezpieczenia) Karta Discovery (Wykrywanie) Karta Virtual COM Port (Wirtualny port COM) Karta HID Karta Profiles (Profile) Karta System Parameters (Parametry systemu) Karta Miscellaneous (Różne) Włączanie i wyłączanie trybu radia Bluetooth Włączanie funkcji Bluetooth Wyłączanie funkcji Bluetooth Wykrywanie urządzeń Bluetooth

11 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 ix Dostępne usługi Usługi Object Push via Beam Udostępnianie Internetu Usługi zestawu głośnomówiącego Usługi portu szeregowego Wykorzystanie usług portu szeregowego przez ActiveSync Usługi Phone Book Access Profile Rozdział 6: Akcesoria Wprowadzenie Baza z jednym wejściem USB Ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC Ładowanie akumulatora zapasowego Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Ładowanie Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet Ładowanie Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Baza samochodowa VCD Ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC Wyjmowanie komputera mobilnego EDA MC Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Ładowanie akumulatora Wskaźniki ładowania akumulatora Temperatura ładowania Kable Ładowanie akumulatora i zasilanie potrzebne do pracy Wskazania diody LED ładowania Temperatura ładowania Uchwyt samochodowy Uwagi dotyczące instalacji Ostrzeżenia dotyczące montażu urządzenia Instalacja Montaż Instalacja na przedniej szybie Instalacja na płaskiej powierzchni Rozdział 7: Konserwacja i rozwiązywanie problemów Wprowadzenie Konserwacja komputera mobilnego EDA MC Zdejmowanie folii ochronnej ekranu

12 x Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Bezpieczna eksploatacja akumulatorów Czyszczenie Wymagane materiały Czyszczenie komputera mobilnego EDA MC Obudowa Wyświetlacz Okienko skanera Złącze Czyszczenie złączy bazy Częstotliwość czyszczenia Rozwiązywanie problemów MC Połączenie Bluetooth Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet Baza samochodowa Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Kable Dadatek A: Dane techniczne Dane techniczne komputera mobilnego EDA MC55... A-1 MC55... A-1 Dane techniczne akcesoriów komputera mobilnego EDA MC55... A-7 Baza z jednym wejściem USB... A-7 Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami... A-7 Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania... A-8 Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet... A-8 Baza samochodowa... A-9 Kable... A-10 Dadatek B: Oprogramowanie Voice Quality Manager Wprowadzenie... B-1 Opis usług... B-1 Włączanie programu VQM... B-1 Tryby audio... B-2 Zmiana trybów audio... B-2 Nadawanie priorytetu pakietom transmisji głosowej... B-3 Ograniczenia... B-4 Funkcja eliminacji echa... B-4 Wyłączanie programu VQM... B-4 Słownik pojęć Skorowidz

13 Zawartość instrukcji Wprowadzenie Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 i akcesoriów. UWAGA Ukazane w niej zrzuty ekranowe i okna są tylko przykładami i mogą różnić się od rzeczywistych widoków. Zestaw dokumentacji Zestaw dokumentacji komputera mobilnego EDA MC55 zapewnia informacje dotyczące określonych potrzeb użytkowników i zawiera następujące pozycje: Skrócona instrukcja obsługi komputera mobilnego EDA MC55 zawiera omówienie sposobu rozpoczęcia pracy z urządzeniem MC55. Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 zawiera opis korzystania z urządzenia MC55. Instrukcja integratora komputera mobilnego EDA MC55 zawiera omówienie sposobu konfigurowania urządzenia MC55 i akcesoriów. Instrukcja użytkownika aplikacji systemu Microsoft Windows Mobile 6 zawiera opis korzystania z aplikacji firmy Microsoft. Przewodnik po aplikacjach Enterprise Mobility opisuje sposób korzystania z przykładowych aplikacji. Plik pomocy zestawu Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK) zawiera informacje o API pomocne przy tworzeniu aplikacji.

14 xii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Konfiguracje Niniejsza instrukcja obejmuje następujące konfiguracje: Konfiguracja Urządzenia radiowe Wyświetlacz Pamięć Opcje rejestrowania danych System operacyjny Klawiatury MC5574 WLAN: b/g WPAN: Bluetooth v2.0 EDR WWAN: GSM/GPRS/EDGE GPS: SiRF III 3,5 QVGA, kolorowy 128 MB RAM/ 256 MB pamięci Flash Skaner laserowy 1D, rejestrator obrazów 2D, skaner laserowy 1D i aparat fotograficzny lub rejestrator obrazów 2D i aparat fotograficzny System operacyjny Windows Mobile 6.1 Professional Klawiatura numeryczna, alfanumeryczna, QWERTY, QWERTZ lub AZWERTY MC5590 WLAN: a/b/g WPAN: Bluetooth v2.0 EDR 3,5 QVGA, kolorowy 128 MB RAM/ 256 MB pamięci Flash Skaner laserowy 1D, rejestrator obrazów 2D, skaner laserowy 1D i aparat fotograficzny lub rejestrator obrazów 2D i aparat fotograficzny System operacyjny Windows Mobile 6.1 Classic Klawiatura numeryczna, alfanumeryczna, QWERTY, QWERTZ, AZWERTY lub PIM Wersje oprogramowania Niniejsza instrukcja omawia poszczególne konfiguracje oprogramowania i zawiera odwołania do systemu operacyjnego lub wersji oprogramowania dla: wersji Adaptation Kit Update (AKU), wersji OEM, wersji BTExplorer, wersji Fusion, wersji Phone. Wersja AKU Aby określić wersję oprogramowania Adaptation Kit Update (AKU): Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona About (Informacje) > karta Version (Wersja).

15 Zawartość instrukcji xiii W drugim wierszu widniej informacja o wersji systemu operacyjnego oraz numerze kompilacji. Ostatnia część numeru kompilacji to numer AKU. Na przykład Build oznacza, że w urządzeniu działa oprogramowanie AKU w wersji Wersja OEM Aby określić wersję oprogramowania OEM: Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona System Information (Informacje o systemie) > karta System. Oprogramowanie BTExplorer Aby określić wersję oprogramowania BTExplorer: Naciśnij ikonę BTExplorer > Show BTExplorer (Pokaż BTExplorer) > Menu > About (Informacje). Ikona BTExplorer

16 xiv Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Oprogramowanie Fusion Aby określić wersję oprogramowania Fusion: Naciśnij ikonę Wireless Strength (Siła sygnału bezprzewodowego) > Wireless Status (Status sieci bezprzewodowej) > Versions (Wersje). Oprogramowanie Phone Aby określić wersję oprogramowania Phone: Naciśnij kolejno pozycje Start > Phone (Telefon) > Menu > Options (Opcje) > karta PhoneInfo (Informacje o telefonie) lub Start > Settings (Ustawienia) > ikona PhoneInfo (Informacje o telefonie).

17 Zawartość instrukcji xv Opisy rozdziałów Niniejsza instrukcja obejmuje następujące tematy: Rozdział 1, Informacje podstawowe informacje o rozpoczęciu korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy; Rozdział 2, Używanie komputera mobilnego EDA MC55 podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z komputera mobilnego EDA MC55, w tym włączania i resetowania urządzenia oraz wprowadzania i rejestrowania danych; Rozdział 3, Korzystanie z nawigacji GPS informacje o nawigacji GPS przy użyciu komputera mobilnego EDA MC55; Rozdział 4, Korzystanie z telefonu podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z telefonu komputera mobilnego EDA MC55; Rozdział 5, Korzystanie z funkcji Bluetooth omówienie funkcji Bluetooth w komputerze mobilnym EDA MC55; Rozdział 6, Akcesoria opisy dostępnych akcesoriów i sposobu ich użycia z komputerem mobilnym EDA MC55; Rozdział 7, Konserwacja i rozwiązywanie problemów instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania komputera mobilnego EDA MC55, a także rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas jego eksploatacji; Dodatek A, Dane techniczne dane techniczne komputera mobilnego EDA MC55; Dodatek B, Oprogramowanie Voice Quality Manager informacje na temat oprogramowania Voice Quality Manager.

18 xvi Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Konwencje zapisu W dokumencie zastosowano następujące konwencje: Skrót EDA oznacza serię komputerów mobilnych Motorola MC55. Kursywa służy do podkreślenia następujących elementów: rozdziały i sekcje w tym i w powiązanych dokumentach, ikony na ekranie. Tekst pogrubiony służy do podkreślenia następujących elementów: nazwy okien dialogowych, okien i ekranów, nazwy list rozwijanych i pól listy, nazwy pól wyboru i przycisków opcji, nazwy klawiszy na klawiaturze, nazwy przycisków na ekranie. Punktor ( ) wskazuje: elementy akcji; listy alternatyw; listy wymaganych czynności, niekoniecznie następujących po sobie; listy sekwencyjne (np. opisy procedur krok po kroku ) mają postać list numerowanych. Powiązane dokumenty Skrócona instrukcja obsługi komputera mobilnego EDA MC55, p/n xx. Przewodnik dotyczący przepisów dla komputera mobilnego EDA MC55 z systemem Windows Mobile 6.1, p/n xx. Instrukcja integratora komputera mobilnego EDA MC55, p/n 72E xx. Instrukcja użytkownika aplikacji firmy Microsoft dla systemu Windows Mobile 6, p/n 72E xx. Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej, p/n 72E xx. Przewodnik po aplikacjach Enterprise Mobility, p/n 72E xx. Zestawy Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK), dostępne pod adresem: Najnowsze oprogramowanie ActiveSync, dostępne pod adresem: Najnowsze wersje niniejszej oraz innych instrukcji są dostępne pod adresem:

19 Zawartość instrukcji xvii Informacje na temat obsługi serwisowej W razie wystąpienia problemów ze sprzętem należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo (Motorola Enterprise Mobility Support) w danym regionie. Dane kontaktowe są dostępne na stronie: Kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo, należy mieć przygotowane następujące informacje: numer seryjny urządzenia (znajdujący się na etykiecie produkcyjnej), numer modelu lub nazwę produktu (znajdujące się na etykiecie produkcyjnej), typ oprogramowania i numer wersji. Etykieta produkcyjna Firma Motorola odpowiada pocztą , telefonicznie lub faksem, w czasie ustalonym w umowach o pomocy technicznej. W razie niemożliwości rozwiązania problemu przez dział pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo, niezbędne może być odesłanie produktu do serwisu. Użytkownik otrzyma wówczas szczegółowe instrukcje. Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, o ile nie zostało użyte zalecane opakowanie. Wysyłka urządzeń w niewłaściwy sposób może spowodować utratę gwarancji. Jeśli produkt typu Mobilne przedsiębiorstwo został kupiony u partnera biznesowego firmy Motorola, w celu uzyskania pomocy technicznej należy kontaktować się z takim partnerem.

20 xviii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55

21 Rozdział 1 Informacje podstawowe Wprowadzenie W tym rozdziale zostały przedstawione elementy i akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 oraz omówiony sposób pierwszej konfiguracji tego urządzenia. Ekran dotykowy z nakładką ochronną Dioda LED skanowania/ odczytu Dioda LED Dioda LED stanu ładowania/stanu radia (tylko akumulatora model MC5574) Przycisk skanowania/ czynności Przycisk zwiększania/ zmniejszania głośności Mikrofon Klawiatura (pokazana klawiatura alfanumeryczna) Przycisk zasilania Złącze we/wy Ilustracja 1-1 Komputer mobilny EDA MC55 widok z przodu

22 1-2 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Stan naładowania akumulatora Zatrzask komory akumulatora Pasek na rękę Lampa błyskowa aparatu Głośnik Aparat Pióro Uchwyt pióra Przycisk czynności Okienko Przycisk skanowania/czynności Ilustracja 1-2 Komputer mobilny EDA MC55 widok z tyłu Rozpakowywanie Starannie zdejmij wszystkie materiały ochronne z komputera mobilnego EDA MC55 i zachowaj jego opakowanie na potrzeby przechowywania i wysyłki. W opakowaniu powinny znajdować się następujące przedmioty: komputer mobilny EDA MC55 akumulator litowo-jonowy 2400 mah pióro z linką (dołączoną) folia ochronna ekranu, zainstalowana na wyświetlaczu Przewodnik dotyczący przepisów Skrócona instrukcja obsługi Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku elementu należy natychmiast skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Motorola dla rozwiązań typu Mobilne przedsiębiorstwo. Dane kontaktowe: patrz strona xvii. Przed użyciem komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy należy zdjąć folię ochronną z okna skanera, wyświetlacza i okna aparatu.

23 Informacje podstawowe 1-3 Akcesoria Tabela 1-1 zawiera spis dostępnych akcesoriów dla komputera mobilnego EDA MC55. Tabela 1-1 Akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 Akcesorium Numer części Opis Bazy Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet CRD UR CRD CR CRD ER Umożliwia ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC55 oraz akumulatora zapasowego. Pozwala zsynchronizować komputer mobilny EDA MC55 z komputerem głównym za pośrednictwem złącza USB. Umożliwia ładowanie maksymalnie czterech komputerów mobilnych EDA MC55. Umożliwia ładowanie do czterech komputerów mobilnych EDA MC55 i ich podłączanie do sieci Ethernet. Baza samochodowa VCD R Zainstalowana w samochodzie umożliwia ładowanie głównego akumulatora komputera mobilnego EDA MC55. Uchwyt samochodowy VCH R Zapewnia alternatywny sposób mocowania komputera mobilnego EDA MC55 w samochodzie. Do naładowania akumulatora komputera mobilnego EDA MC55 niezbędny jest zasilacz samochodowy. Ładowarki Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami Kabel do ładowania przez USB SAC CR R Umożliwia ładowanie maksymalnie czterech akumulatorów dla komputerów mobilnych EDA MC55. Zapewnia zasilanie komputera mobilnego EDA MC55 i komunikację przez port USB z komputerem głównym. Kabel do ładowania R Umożliwia podłączenie zasilania do komputera mobilnego EDA MC55. Zasilacz samochodowy VCA R Umożliwia ładowanie komputera mobilnego EDA MC55 przez gniazdo zapalniczki samochodowej. Różne Zapasowy akumulator litowo-jonowy 2400 mah Zapasowy akumulator litowo-jonowy 3600 mah Sztywny futerał mocowany do paska BTRY-MC55EAB00 BTRY-MC55EAB02 SG-MC R Zapasowy akumulator 2400 mah. Opcjonalny akumulator 3600 mah. Po zamocowaniu na pasku pozwala przechowywać komputer mobilny EDA MC55, gdy nie jest używany. Miękki pokrowiec SG-MC R Miękki pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę. Pióro Pióro sprężynowe KT R KT R STYLUS R STYLUS R Zapasowe pióro (3 sztuki). Zapasowe pióro (50 sztuk). Opcjonalne pióro sprężynowe (3 sztuki). Opcjonalne pióro sprężynowe (10 sztuk).

24 1-4 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 1-1 Akcesoria do komputera mobilnego EDA MC55 (ciąg dalszy) Akcesorium Numer części Opis Zestaw do montażu na ścianie R Pozwala zamontować na ścianie bazę z czterema wejściami. Folia ochronna ekranu KT R Opakowanie z 3 szt. folii ochronnej ekranu. Oprogramowanie - Zestawy Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK), dostępne pod adresem: Informacje podstawowe Aby rozpocząć korzystanie z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy: Zainstaluj kartę microsd (opcjonalnie). Zainstaluj kartę SIM (tylko model MC5574). Zainstaluj główny akumulator. Naładuj komputer mobilny EDA MC55. Włącz komputer mobilny EDA MC55. Instalowanie karty microsd Gniazdo kart microsd umożliwia korzystanie z dodatkowej pamięci nieulotnej. Gniazdo znajduje się pod akumulatorem. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z kartą. Korzystanie z karty powinno odbywać się w sposób zgodny z zaleceniami producenta. PRZESTROGA Aby uniknąć uszkodzenia karty microsd, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie specyfikacji elektrostatycznej (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że operator urządzenia jest odpowiednio uziemiony. Aby zainstalować kartę microsd: 1. Unieś gumową pokrywę komory. 2. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 3. Unieś uchwyt karty SIM. Gumowa pokrywa komory Uchwyt karty SIM Uchwyt karty microsd Ilustracja 1-3 Unoszenie uchwytu karty SIM

25 Informacje podstawowe Unieś uchwyt karty microsd. 5. Włóż kartę microsd do uchwytu i upewnij się, że wsunęła się ona w występy po obu stronach. Karta microsd Zaczep mocujący Ilustracja 1-4 Wkładanie karty microsd do uchwytu 6. Zamknij uchwyt i naciśnij, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 7. Zamknij uchwyt karty SIM i przesuń go w dół, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 8. Zamknij gumową pokrywę komory. Instalowanie karty SIM UWAGA Dotyczy tylko modelu MC5574. Usługa telefonu GSM wymaga karty SIM lub karty inteligentnej. Uzyskaj kartę od operatora. Karta pasuje do komputera mobilnego EDA MC55 i może zawierać następujące informacje: Szczegóły konta u dostawcy usług telefonii komórkowej. Informacje dotyczące dostępu do usługi i preferencji. Dane kontaktowe, które można przenieść do modułu Contacts (Kontakty) w komputerze mobilnym EDA MC55. Wszelkie inne zasubskrybowane przez użytkownika usługi. UWAGA Aby uzyskać więcej informacji o kartach SIM, skorzystaj z dokumentacji dostawcy usług. Aby zainstalować kartę SIM: 1. Unieś gumową pokrywę komory. 2. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 3. Unieś uchwyt karty SIM.

26 1-6 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Ilustracja 1-5 Unoszenie pokrywy karty SIM 4. Włóż kartę SIM (patrz Ilustracja 1-6) i upewnij się, że wsunęła się ona w występy po obu stronach. Ilustracja 1-6 Wkładanie karty SIM 5. Zamknij uchwyt karty SIM i przesuń go w dół, aby zatrzasnął się na swoim miejscu. 6. Zamknij gumową pokrywę komory. 7. Zainstaluj akumulator. UWAGA Szczegółowe informacje na temat aktywacji sieci WWAN i jej ustawień można znaleźć w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Instalowanie akumulatora UWAGA Komputer mobilny EDA MC55 jest dostarczany z akumulatorem o pojemności 2400 mah lub 3600 mah. W procedurze instalacji został opisany akumulator o pojemności 2400 mah. Aby zainstalować główny akumulator: 1. Włóż akumulator do komory znajdującej się z tyłu komputera mobilnego EDA MC55, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część. 2. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczył jego zatrzask zwalniający.

27 Informacje podstawowe 1-7 Zatrzask zwalniania akumulatora Akumulator 2 1 Ilustracja 1-7 Wkładanie akumulatora Jeśli akumulator był wcześniej naładowany, po jego włożeniu komputer mobilny EDA MC55 zostanie automatycznie uruchomiony. Ładowanie akumulatora PRZESTROGA Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznej eksploatacji akumulatorów, które zamieszczono w punkcie Bezpieczna eksploatacja akumulatorów na str Ładowanie głównego akumulatora Przed rozpoczęciem korzystania z komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy należy naładować główny akumulator, tak aby bursztynowa dioda LED ładowania/stanu akumulatora zaświeciła stałym światłem (wskazania stanu ładowania: patrz Tabela 1-2 na str. 1-8). Aby naładować komputer mobilny EDA MC55, użyj kabla lub bazy oraz odpowiedniego źródła zasilania. Informacje o akcesoriach dostępnych dla komputera mobilnego MC55: patrz Rozdział 6, Akcesoria. Procedury dotyczące podłączania kabla i bazy oraz ładowania opisano w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Kabel do ładowania przez USB Kabel do ładowania Baza z jednym wejściem USB Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet. Aby naładować główny akumulator: 1. Podłącz urządzenie ładujące do odpowiedniego źródła zasilania. 2. Wstaw komputer mobilny EDA MC55 do bazy lub podłącz do kabla. Rozpocznie się ładowanie urządzenia MC55. Podczas ładowania bursztynowy wskaźnik ładowania/stanu akumulatora będzie migać, a po całkowitym naładowaniu akumulatora zacznie świecić ciągłym bursztynowym światłem. Wskazania dotyczące ładowania: patrz Tabela 1-2.

28 1-8 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Pełne ładowanie akumulatora 2400 mah trwa do 4 godzin, a akumulatora 3600 mah do 6 godzin. Tabela 1-2 Wskaźniki LED ładowania Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora Wyłączona Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością (1 mignięcie co 2 s) Ciągłe bursztynowe światło Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością (2 mignięcia/s) Pojedyncze mignięcie w kolorze bursztynowym (po naciśnięciu przycisku zasilania) Wskaźnik miga w kolorze bursztynowym (po naciśnięciu przycisku zasilania) Wskazanie Komputer mobilny EDA MC55 nie ładuje się. Komputer mobilny EDA MC55 nie został poprawnie ustawiony w bazie lub podłączony do źródła zasilania. Ładowarka lub baza nie są zasilane. Komputer mobilny EDA MC55 ładuje się. Ładowanie zostało ukończone. Uwaga: Po włożeniu akumulatora do komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy bursztynowa dioda LED błyska raz, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub akumulator nie został włożony do końca. Błąd ładowania, np.: Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin). Akumulator jest rozładowany. Został przekroczony poziom temperatury akumulatora. Ładowanie akumulatorów zapasowych Informacje na temat korzystania z akcesoriów umożliwiających ładowanie akumulatorów zapasowych: patrz Rozdział 6, Akcesoria. Temperatura ładowania Akumulatory powinny być ładowane w temperaturze od 0 C do 40 C (32 F do 104 F). Ładowanie jest sterowane przez komputer mobilny EDA MC55. W ramach tego procesu komputer mobilny EDA MC55 lub odpowiednie akcesorium na krótki okres czasu włącza i wyłącza ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Dioda LED komputera mobilnego EDA MC55 lub akcesorium sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczonego zakresu temperatur. Patrz Tabela 1-2. Włączanie komputera mobilnego EDA MC55 Po włożeniu akumulatora lub włączeniu komputera mobilnego EDA MC55 po raz pierwszy przez około minutę jest wyświetlany ekran powitalny. W tym czasie komputer inicjalizuje system plików w pamięci flash. Następnie jest wyświetlane okno kalibracji. Należy pamiętać, że okna te są wyświetlane także po zimnym rozruchu.

29 Informacje podstawowe 1-9 Kalibracja ekranu UWAGA Ekran kalibracji można wyświetlić, naciskając klawisz niebieski, a następnie klawisz Backspace. Aby skalibrować ekran tak, by kursor na ekranie dotykowym zrównał się z końcówką pióra: 1. Wyjmij pióro z uchwytu znajdującego się z boku komputera mobilnego EDA MC Starannie przyciśnij i przytrzymaj przez chwilę końcówkę pióra w środku każdego celu, jaki zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Powtarzaj tę czynność po każdej zmianie położenia celu na ekranie, a następnie naciśnij ekran, aby kontynuować. Sprawdzanie stanu akumulatora UWAGA Aby sprawdzić stan akumulatora, odłącz komputer mobilny EDA MC55 od źródła zasilania (bazy, kabli itp.). Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora głównego w komputerze mobilnym EDA MC55, naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Power (Zasilanie) w celu wyświetlenia okna Power (Zasilanie). Aby zaoszczędzić energię akumulatora, naciśnij kartę Advanced (Zaawansowane) i ustaw wyłączanie komputera mobilnego EDA MC55 po upływie określonej liczby minut. Wymiana akumulatora 1. Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wstrzymać komputer mobilny EDA MC Przy użyciu palca lub pióra przesuń zatrzask akumulatora w prawo, aby wyjąć akumulator. Nastąpi zwolnienie akumulatora. Zatrzask komory akumulatora Ilustracja 1-8 Wyjmowanie akumulatora 3. Wyjmij akumulator z komputera mobilnego EDA MC Włóż zapasowy akumulator do komory znajdującej się z tyłu komputera mobilnego EDA MC55, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.

30 1-10 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 5. Naciśnij akumulator, aby zatrzask komory zablokował się na swoim miejscu. Po włożeniu akumulatora komputer mobilny EDA MC55 uruchomi się. Wyjmowanie karty microsd Aby wyjąć kartę microsd: 1. Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby wstrzymać komputer mobilny EDA MC Wyjmij akumulator. 3. Podnieś gumową pokrywę komory. 4. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować. 5. Unieś uchwyt karty SIM. 6. Unieś uchwyt karty microsd. 7. Wyjmij kartę microsd z uchwytu. 8. Zamknij uchwyt karty microsd. 9. Zamknij uchwyt karty SIM. 10. Przesuń uchwyt karty SIM w dół aż do jego zablokowania. 11. Zamknij gumową pokrywę komory. 12. Wymień akumulator. Obsługa akumulatora Przestrzegaj następujących wskazówek pozwalających oszczędzać moc akumulatora: Gdy komputer mobilny EDA MC55 nie jest używany, zawsze zostawiaj go podłączonego do źródła prądu przemiennego. Skonfiguruj komputer mobilny EDA MC55 tak, aby wyłączał się po krótkim okresie bezczynności. Skonfiguruj podświetlenie tak, aby wyłączało się po krótkim okresie bezczynności. Wyłączaj wszystkie funkcje bezprzewodowe, gdy z nich nie korzystasz. Zmiana ustawień zasilania Aby skonfigurować komputer mobilny EDA MC55 do wyłączania się po krótkim okresie bezczynności: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Power (Zasilanie) > karta Advanced (Zaawansowane). 2. Zaznacz pole wyboru On battery power: Turn off device if not used for (Zasilanie bateryjne: Wyłącz urządzenie, jeśli jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz opcję ok.

31 Informacje podstawowe 1-11 Zmiana ustawień podświetlenia Aby zmienić ustawienia podświetlenia w celu zaoszczędzenia energii akumulatora: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Backlight (Podświetlenie) > karta Battery power (Zasilanie z baterii). 2. Zaznacz pole wyboru Disable backlight if device is not used for (Wyłącz podświetlenie, jeśli urządzenie jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz kartę Brightness (Jasność). 4. Naciśnij pole wyboru Disable backlight (Wyłącz podświetlenie), aby wyłączyć podświetlenie ekranu, lub skorzystaj z suwaka, aby ustawić niską wartość podświetlenia. 5. Wybierz opcję ok. Zmiana ustawień podświetlenia klawiatury Aby zmienić ustawienia podświetlenia klawiatury w celu zaoszczędzenia energii akumulatora: 1. Naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia) > karta System > ikona Keylight (Podświetlenie klawiatury) > karta Battery power (Zasilanie z baterii). 2. Zaznacz pole wyboru On battery power: Disable keylight if device is not used for (Zasilanie bateryjne: Wyłącz podświetlenie klawiatury, jeśli urządzenie jest nieużywane przez) i wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 3. Wybierz kartę Advanced (Zaawansowane). 4. Naciśnij pole wyboru Disable keylight (Wyłącz podświetlenie klawiatury), aby wyłączyć podświetlenie klawiatury. 5. Wybierz opcję ok. Wyłączanie urządzeń radiowych Urządzenia z systemem Windows Mobile 6.1 są wyposażone w program Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy), który pozwala w prosty sposób i z jednego miejsca włączać, wyłączać i konfigurować wszystkie funkcje połączeń bezprzewodowych urządzenia. Aby uruchomić program Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy), naciśnij ikonę Connectivity (Łączność) lub Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) na ekranie Today (Dzisiaj).

32 1-12 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Ikona łączności Ilustracja 1-9 Otwieranie programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) Wybierz pozycję Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy). Ilustracja 1-10 Okno programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) UWAGA Zakres dostępnych opcji połączeń bezprzewodowych zależy od konfiguracji. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby włączać lub wyłączać poszczególne połączenia bezprzewodowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk All (Wszystkie), aby włączyć lub wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe. Aby skonfigurować ustawienia połączenia, naciśnij przycisk Menu.

33 Informacje podstawowe 1-13 Ilustracja 1-11 Menu programu Wireless Manager (Menedżer bezprzewodowy) Wymiana paska na rękę W zależności od konfiguracji dostępne są dwa rodzaje pasków na rękę: z uchwytem na pasek, z zatrzaskiem na pasek. Z zatrzaskiem na pasek Zdejmowanie Aby zdjąć pasek na rękę z komputera mobilnego EDA MC55: 1. Wysuń zatrzask paska na rękę z gniazda. Ilustracja 1-12 Zdejmowanie zatrzasku paska na rękę 2. Wyjmij akumulator. PRZESTROGA Podczas wyjmowania sworznia paska uważaj, aby nie uszkodzić miejsca mocowania.

34 1-14 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 3. Wciśnij końcówkę małego płaskiego śrubokrętu pomiędzy sworzeń paska a dolną część obudowy, jak pokazano poniżej. 4. Podważ pasek i sworzeń i wyjmij je z miejsca mocowania Ilustracja 1-13 Wyjmowanie paska na rękę i sworznia 5. Powtórz czynności na drugim końcu paska. 6. Wyjmij sworzeń z paska. Ilustracja 1-14 Wyjmowanie sworznia 7. Przeciągnij pasek przez szczelinę do paska. Instalacja Aby zainstalować nowy pasek na rękę: 1. Przeciągnij dolny koniec paska przez szczelinę na pasek w dolnej części komputera mobilnego EDA MC55.

35 Informacje podstawowe 1-15 Ilustracja 1-15 Przeciąganie paska przez szczelinę 2. Wsuń sworzeń w dolną część paska. 3. Wyśrodkuj sworzeń w pętli paska. UWAGA Pasek i sworzeń powinny być dokładnie dopasowane do miejsca mocowania paska. Pociągając za pasek z odpowiednią siłą, zatrzaśnij sworzeń na właściwym miejscu. 4. Pociągnij pasek, aby sworzeń i dolna część paska ustawiły się w miejscu mocowania. Ilustracja 1-16 Miejsce mocowania sworznia i paska na rękę Ilustracja 1-17 Przesuwanie paska i zaczepu nad miejsce mocowania 5. Wsuń pętle zaczepu na uchwyt paska. 6. Wsuń zatrzask paska do szczeliny w urządzeniu. Upewnij się, że został pewnie umocowany.

36 1-16 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Z uchwytem na pasek Zdejmowanie Aby zdjąć pasek na rękę z komputera mobilnego EDA MC55: 1. Pociągnij pasek, aby zdjąć uchwyt paska z klapki końcowej. Ilustracja 1-18 Zdejmowanie uchwytu paska na rękę 2. Wyjmij akumulator. PRZESTROGA Podczas wyjmowania sworznia paska uważaj, aby nie uszkodzić miejsca mocowania. 3. Wciśnij końcówkę małego płaskiego śrubokrętu pomiędzy sworzeń paska a dolną część obudowy, jak pokazano poniżej. 4. Podważ pasek i sworzeń i wyjmij je z miejsca mocowania Ilustracja 1-19 Wyjmowanie paska na rękę i sworznia

37 Informacje podstawowe Powtórz czynności na drugim końcu paska. 6. Wyjmij sworzeń z paska. Ilustracja 1-20 Wyjmowanie sworznia 7. Przeciągnij pasek przez szczelinę do paska. Instalacja Aby zainstalować nowy pasek na rękę: 1. Przeciągnij dolny koniec paska przez szczelinę na pasek w dolnej części komputera mobilnego EDA MC55. Ilustracja 1-21 Przeciąganie paska przez szczelinę 2. Wsuń sworzeń w dolną część paska. 3. Wyśrodkuj sworzeń w pętli paska. UWAGA Pasek i sworzeń powinny być dokładnie dopasowane do miejsca mocowania paska. Pociągając za pasek z odpowiednią siłą, zatrzaśnij sworzeń na właściwym miejscu. 4. Pociągnij pasek, aby sworzeń i dolna część paska ustawiły się w miejscu mocowania. Ilustracja 1-22 Miejsce mocowania sworznia i paska na rękę

38 1-18 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 5. Przesuń mocowanie paska przez pętlę w górnej części paska. Ilustracja 1-23 Przesuwanie paska i zaczepu nad miejsce mocowania 6. Wsuń pętle zaczepu na miejsce mocowania paska. 7. Dopasuj zaczep paska do otworów mocujących w górnej części komputera EDA MC55. Ilustracja 1-24 Dopasowanie mocowania do otworów w górnej klapce 8. Wciśnij zaczep w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

39 Rozdział 2 Używanie komputera mobilnego EDA MC55 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera objaśnienia dotyczące przycisków, ikon stanu i elementów sterujących komputera mobilnego EDA MC55, a także podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia, w tym jego włączania i resetowania oraz wprowadzania i rejestrowania danych. Ekran Today (Dzisiaj) Ekran Today (Dzisiaj) zawiera ważne informacje, takie jak zbliżające się terminy spotkań i wskaźniki stanu. Naciśnięcie poszczególnych sekcji ekranu powoduje otwarcie skojarzonych z nimi programów. Można także nacisnąć kolejno Start > Today (Dzisiaj), aby wyświetlić ekran Today (Dzisiaj). Łączność Powiadomienie Otwarcie menu Start Zmiana daty i godziny Siła sygnału sieci WAN Regulacja głośności Stan akumulatora Zmiana daty i godziny, ustawienie alarmu i inne Włączenie lub wyłączenie urządzeń radiowych Pasek poleceń Aplikacje bezprzewodowe BTExplorer Klawisze programowe Ilustracja 2-1 Ekran Today (Dzisiaj)

40 2-2 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 W celu dostosowania ekranu Today (Dzisiaj) naciśnij kolejno pozycje Start > Settings (Ustawienia)> ikona Today (Dzisiaj). Karta Appearance (Wygląd) pozwala dostosować tło, zaś karta Items (Elementy) umożliwia zmianę listy i kolejności wyświetlanych na ekranie elementów. Ikony stanu Pasek nawigacji w górnej części ekranu może zawierać ikony stanu, które przedstawia Tabela 2-1. Tabela 2-1 Ikony stanu Ikona Funkcja Opis Powiadomienie Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości błyskawicznych. Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości lub tekstowych. Powiadomienie o otrzymaniu jednej lub wielu wiadomości głosowych. Dostępnych jest więcej ikon powiadomień, niż można wyświetlić na ekranie. Naciśnij, aby wyświetlić pozostałe ikony. Wskazuje przypomnienie o zbliżającym się wydarzeniu z kalendarza. Łączność Połączenie jest aktywne. Połączenie jest nieaktywne. Trwa synchronizacja. Łączność Wi-Fi jest dostępna. Łączność Wi-Fi w użyciu. Łączność GPRS jest dostępna (tylko model MC5574). Łączenie GPRS (tylko model MC5574). Łączność EGPRS jest dostępna (tylko model MC5574). Łączenie EGPRS (tylko model MC5574).

41 Używanie komputera mobilnego EDA MC Tabela 2-1 Ikony stanu (ciąg dalszy) Ikona Funkcja Opis WAN (tylko model MC5574) Nieodebrane połączenie. Wybieranie bez zainstalowanej karty SIM. Trwa połączenie głosowe. Połączenia są przekierowywane. Połączenie zawieszone. Głośnik włączony. Ikona anteny/sygnału: sieć bezprzewodowa włączona/dobry sygnał. Ikona anteny/sygnału: sieć bezprzewodowa wyłączona. Ikona anteny/sygnału: brak usługi lub trwa wyszukiwanie. Łączność GPRS w użyciu. Łączność EGPRS w użyciu. Roaming. Karta SIM nie została zainstalowana. Głośnik Wszystkie dźwięki włączone. Wszystkie dźwięki wyłączone. Stan naładowania akumulatora Trwa ładowanie akumulatora głównego. Poziom naładowania akumulatora głównego. Akumulator jest wyczerpany lub prawie wyczerpany. Akumulator jest całkowicie wyczerpany. Godzina i następny termin Wyświetla bieżący czas w formacie analogowym lub cyfrowym. Pasek poleceń w dolnej części ekranu może zawierać ikony zasobnika zadań, które przedstawia Tabela 2-2. Tabela 2-2 Ikony zasobnika zadań Ikona Opis Stan połączenia bezprzewodowego Poza zasięgiem sieci (nieprzypisany) Wykryto brak bezprzewodowej karty sieciowej LAN Funkcja Bluetooth włączona Wskazuje siłę sygnału sieci WLAN. Oznacza brak bezprzewodowego połączenia z siecią LAN. Powiadom administratora sieci. Oznacza wyłączenie bezprzewodowej sieci LAN lub komunikacji radiowej. Powiadom administratora sieci. Oznacza włączenie komunikacji radiowej Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth).

42 2-4 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 2-2 Ikony zasobnika zadań (ciąg dalszy) Ikona Opis Funkcja Bluetooth wyłączona Połączenie Bluetooth ActiveSync Tryb klienta USB Oznacza wyłączenie komunikacji radiowej Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth). Oznacza, że moduł radiowy Bluetooth jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth. (Dostępne po włączeniu stosu StoneStreet One Bluetooth). Oznacza aktywne połączenie szeregowe między komputerem mobilnym EDA MC55 a komputerem głównym. Oznacza, że komputer mobilny EDA MC55 działa w trybie klienta USB. Tryb hosta USB Oznacza, że komputer mobilny EDA MC55 działa w trybie hosta USB. Programy Tabela 2-3 przedstawia programy znajdujące się domyślnie w menu Start. Tabela 2-3 Programy w menu Start Ikona Nazwa Opis Office Mobile Calendar (Kalendarz) Pełen pakiet aplikacji Microsoft Office dla urządzenia przenośnego. Excel Mobile Umożliwia tworzenie nowych skoroszytów oraz wyświetlanie i edycję arkuszy programu Microsoft Excel. OneNote Mobile Umożliwia tworzenie nowych notatek i wyświetlanie istniejących. PowerPoint Mobile Umożliwia wyświetlanie slajdów i prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Word Mobile Umożliwia tworzenie, wyświetlanie i edycję dokumentów programu Microsoft Word. Pozwala śledzić terminy spotkań i tworzyć wezwania na spotkanie. Contacts (Kontakty) Pozwala przechowywać dane kontaktowe znajomych i współpracowników. Internet Explorer Mobile Pozwala przeglądać witryny sieci Web i WAP oraz pobierać nowe programy i pliki z Internetu. Messaging (Obsługa wiadomości) Umożliwia wysyłanie i odbiór wiadomości i wiadomości tekstowych.

43 Używanie komputera mobilnego EDA MC Tabela 2-3 Programy w menu Start (ciąg dalszy) Ikona Nazwa Opis Phone (Telefon) Help (Pomoc) Umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, przełączanie się między połączeniami oraz przygotowanie połączeń konferencyjnych. Umożliwia wyświetlenie tematów Pomocy dla bieżącego ekranu lub programu. Tabela 2-4 przedstawia programy, które są wymienione w oknie Programs (Programy). Tabela 2-4 Programy w oknie programów Ikona Nazwa Opis ActiveSync Umożliwia synchronizację informacji między komputerem mobilnym EDA MC55 a komputerem głównym lub serwerem programu Exchange. AirBEAM BTExplorer Pozwala na przesyłanie specjalnie zaprojektowanych pakietów oprogramowania między hostem a komputerem mobilnym EDA MC55. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji integratora komputera mobilnego EDA MC55. Umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth. Calculator (Kalkulator) Umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych i obliczeń, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. File Explorer (Eksplorator plików) Umożliwia organizowanie plików w urządzeniu i zarządzanie nimi. GetGood Łącze do pobierania oprogramowania Good Mobile Messaging. Getting Started (Wprowadzenie) Zapewnia łącza umożliwiające szybkie skonfigurowanie zegara, poczty , hasła, przesyłania muzyki oraz ustawienie obrazu tła. Internet Sharing (Udostępnianie Internetu) Messenger Umożliwia podłączenie notebooka do Internetu przy użyciu połączenia danych komputera mobilnego EDA MC55. Mobilna wersja programu Windows Live Messenger. MSP Agent Współpracuje z agentami MSP w celu zebrania informacji z monitoringu i informacji o środkach, umożliwiając konfigurowanie, zaopatrzenie, monitoring i rozwiązywanie problemów z komputerem mobilnym EDA MC55. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej 3.2.

44 2-6 Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 Tabela 2-4 Programy w oknie programów (ciąg dalszy) Ikona Nazwa Opis Notes (Notatki) Umożliwia tworzenie odręcznych lub wprowadzanych z klawiatury notatek, rysunków i nagrań głosowych. Pictures & Videos (Obrazy i wideo) Umożliwia wyświetlanie obrazów, animowanych obrazów GIF i plików wideo oraz i zarządzanie nimi. Rapid Deployment Client (Klient szybkiego wdrażania) Remote Desktop Mobile (Mobilny pulpit zdalny) Search (Wyszukiwanie) Ułatwia pobieranie do komputera mobilnego EDA MC55 programów z serwera FTP Mobility Services Platform Console.Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika platformy łączności bezprzewodowej 3.2. Pozwala logować się na komputery-serwery z systemem Windows NT i korzystać ze wszystkich dostępnych na nich programów z poziomu komputera mobilnego EDA MC55. Umożliwia wyszukiwanie w komputerze mobilnym EDA MC55 kontaktów, danych i innych informacji. Task Manager (Menedżer zadań) Umożliwia wyświetlanie informacji na temat pamięci, procesora oraz zatrzymywanie procesów. SIM Toolkit Tasks (Zadania) Umożliwia zarządzanie kontaktami zapisanymi na karcie SIM. Zawartość karty SIM można skopiować do modułu Contacts (Kontakty) w komputerze mobilnym EDA MC55. Umożliwia monitorowanie realizacji zadań. Windows Live Mobilna wersja programu Windows Live, która pozwala wyszukiwać informacje w Internecie. Windows Media Umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych i filmów.

Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika

Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika Komputer mobilny EDA MC55 Instrukcja użytkownika 72E-108859-06PL Wersja A Maj 2015 r. ii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC55 2015 ZIH Corp

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Komputer mobilny EDA MC75A Instrukcja użytkownika

Komputer mobilny EDA MC75A Instrukcja użytkownika Komputer mobilny EDA MC75A Instrukcja użytkownika Komputer mobilny EDA MC75A Instrukcja użytkownika 72E-133503-02PL Wersja A Czerwiec 2015 ii Instrukcja użytkownika komputera mobilnego EDA MC75A 2015

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika

Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika Przenośny komputer MC75 Instrukcja użytkownika 72E-103077-02PL Wer. A Sierpień 2008 r. ii Instrukcja użytkownika urządzenia MC75 2008 Motorola, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC65 KOMPUTER MOBILNY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOMPUTER MOBILNY MC65 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 72E-133769-03PL Wersja A Luty 2015 ii Instrukcja użytkownika urządzenia MC65 Żadna część niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Polski PCH-2016 7025577 Pierwsze użycie systemu PlayStation Vita Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund Włącz system PS Vita. Włączając system po raz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Startowa do MIO P350

Instrukcja Startowa do MIO P350 Instrukcja Startowa do MIO P350 Gratulujemy zakupu MIO P350 z wbudowanym modułem GPS. Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo skonfigurować Twój Pocket PC oraz zapozna Cię z jego podstawowymi funkcjami.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Kamera samochodowa DP100 (wersja 0.1.2) Spis treści Środki ostrożności... 2 Zawartośd opakowania... 2 Budowa urządzenia... 2 Przygotowanie do użycia... 3 Wkładanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC45 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MC45 Instrukcja użytkownika 72E-164159-02PL Wersja A Luty 2015 ii Instrukcja użytkownika MC45 Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani wykorzystywana w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi HT680 Solidny Terminal Mobilny Skrócona instrukcja obsługi HT680 oraz akcesoria - zawartość opakowania Terminal HT680 Płyta CD z instukcją Kabel komunikacyjny USB Akumulator Ładowarka + adaptery DOK komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ES400 Skrócona instrukcja obsługi

ES400 Skrócona instrukcja obsługi ES400 Skrócona instrukcja obsługi 2010 MOTOROLA, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w celu poprawy jego niezawodności, funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 860. Podręcznik użytkownika.

Jabra Link 860. Podręcznik użytkownika. Jabra Link 0 Podręcznik użytkownika www..com SPIS treści 1. Prezentacja produktu... 1.1 Jabra Link 0... 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 0...5 2.1 PODŁĄCZENIE do źródła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System pl User manual DICENTIS Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 4 2 Informacje dotyczące instrukcji 5 2.1 Odbiorcy 5 2.2 Prawa autorskie i informacje prawne 5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo