SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA"

Transkrypt

1 Nr post. 20/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ L.p. OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany, graniczny Punktacja OFEROWANA TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA 1 Nazwa urządzenia, producent Podać 2 Urządzenie oraz wszystkie oferowane elementy fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2015 Aktualną deklarację zgodności i certyfikat jednostki 3 notyfikowanej potwierdzający przeprowadzenie / procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami załączyć do zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o oferty wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 4 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia 5 Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania mózgowia, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. 160 cm wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, - badania ortopedyczne, - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm. GANTRY I STÓŁ 6 Średnica otworu gantry [cm] 70 / podać 7 Kąt pochylania gantry [ ] ± 30/ podać Możliwość sterowania pochylaniem gantry: 8 -z obu stron gantry (lewa/prawa) -z konsoli w sterowni -automatycznie z programu badania 9 Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, [kg]. 200/ podać Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów 10 metalowych, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - podajnik papieru higienicznego - bobix/kołyska GENERATOR I LAMPA RTG 11 Maksymalna efektywna (równoważna) moc generatora [kw]. 40/ podać 12 Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kv] 130/ podać 13 Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kv] 80 / podać 14 Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z. 15 Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] 2/ podać 16 Liczba ognisk lampy rtg 2/ podać 17 Automatyczny wybór ognisk

2 18 Odległość ogniska lampy rtg do detektora <100 cm Podać 19 Powierzchnia największego ogniska lampy rtg [mm²] Podać DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm] Grubości dostępnych warstw w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej < 0,625/ podać 2 Podać liczbę warstw i ich grubości Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg 22 1 / podać - detektor [s] 23 Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] 100 / podać 24 Maksymalna wartość współczynnika pitch 1,5/ podać 25 Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT) Podać 26 Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie 27 Maksymalne, rekonstruowane pole widzenia [cm] 50/podać Min. 28 Matryca rekonstrukcyjna 512x512/pod ać 29 Matryca prezentacyjna Min. 1024x1024/ podać 30 Rozdzielczość wysoko-kontrastowa w płaszczyźnie X-Y w punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm] 15/ podać 31 Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. 8/podać KONSOLA OPERATORSKA 32 Monitor obrazowy LCD podać przekątną [ ] 19 /podać 33 Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej / na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w podać matrycy 512x512 [n obrazów] 34 Możliwość zaprogramowania min. 6 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania 35 System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów 36 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist 37 Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów 38 Rekonstrukcje 2D, 3D 39 MIP 40 VR 41 SSD 42 MPR 43 Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. 44 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). 45 Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D 46 Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji

3 w tle Automatyczny dobór zakresu badania, w zależności od 47 rodzaju badania, na podstawie znaczników anatomicznych 48 Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej automatycznie przetwarzający dane surowe RAW w cyklach iteracyjnych, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu 49 Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego w zadanej warstwie i automatyczne uruchomienie badania po osiągnięciu założonej gęstości środka kontrastowego, bez wykonywania wstrzyknięć testowych KONSOLA LEKARSKA Konsola lekarska wyposażona w min. dwa monitory 50 kolorowe o przekątnej min. 21 o rozdzielczości min. 1920x1200 MP 51 Konsola lekarska wyposażona w min. 24 GB pamięci, podać RAM ilość 52 Możliwość zdalnej pracy stanowiska lekarskiego 53 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve 54 Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ 55 Możliwość załadowania badań min.3 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. 56 Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym 57 Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) 58 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). 59 Prezentacje Cine 60 MIP 61 VR 62 MPR 63 Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). 64 Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji objętościowej 65 Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania 66 Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. 67 Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy). Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. 68 Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy przez jedno kliknięcie myszką na danym elemencie listy

4 Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie automatycznego porównania dwóch zestawów danych obrazowych Pakiet oprogramowania do kolonoskopii umożliwiającego w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita grubego i automatyczną segmentację jelita grubego. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich przekrojach i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu. WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO 1 SZTUKA 73 Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu, system typu otwartego, dodatkowe zasilania awaryjne POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK 74 Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania 75 UPS podtrzymanie min 3 minut dla każdej konsoli 76 Moc podłączeniowa tomografu [kva] Podać 77 Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego i wszystkich oferowanych urządzeniach liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, ( bez lampy RTG), minimum 2 lata Okres pełnej gwarancji lampy RTG, liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, minimum 5 lat Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla personelu w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania: 1) po instalacji systemu min. 3 dni robocze po min. 5 godz. 2) dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, podać, podać SZKOLENIA Szkolenie dla - 1-go lekarza / 5 techników w ośrodku referencyjnym w ilości 5 osobo/dni w terminie ustalonym z Zamawiającym Paszport techniczny przy odbiorze, instrukcje obsługi - dostarczone przy odbiorze. Zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym np. CD. Pozostałe wymogi przedmiotu zamówienia Integracja PACS z systemami Zamawiającego RIS i HIS Eskulap Zakup systemu PACS i integracja z istniejącymi urządzeniami: RTG firmy Siemens (Aparat RTG AXIOM MULTIX MT SIEMENS), RTG przyłóżkowy firmy Shimatsu (RTG przyłóżkowy MOBILE ART EVOLUTIN SHIMADZU), endoskopu firmy Endo Elektronik (videogastroskop EG-530FP, videokolonoskop EC-530FI spiętych zestawem do archiwizacji endoskopowej typ EXP-4400) oraz zakupionego TK w ramach niniejszej procedury przetargowej wg poniższej specyfikacji

5 Pozostałe warunki konieczne serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy do oferty załącznik nr 7 do SIWZ. Zakup systemu PACS zgodnie z pkt 83 tj. pozostałych wymogów przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej 1 szt. OCENA PUNKTOWA 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Dostawa oprogramowania i instalacja na komputerze stacji diagnostycznej zapewnionym przez Zamawiającego 4. Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 5. Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 6. Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 7. Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 8. Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań 9. Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG 10. Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera 11. Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 12. Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) 13. Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych 14. Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji 15. Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań 16. Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do oferowanego systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania. Programowe szyfrowanie połączenia z 17. systemem PACS realizowane w oparciu o, podać nazwę komercyjną technologię (np. serwer DICOM, technologii serwer WWW) Transmisja danych między oprogramowaniem a 18. systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego, podać nazwę protokołu

6 19. Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) 20. Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania 21. Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR, i - data badania nie starsza niż 3 dni, i - część ciała: głowa lub kręgosłup) 22. Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra 23. Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań 24. Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) 25. Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami 26. W przypadku wylogowania użytkownika otwarte badania automatycznie otworzą się po kolejnym zalogowaniu 27. Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. 28. Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: - 1, 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 4, 9 obrazów serii, - 1, 2, 4 dowolne serie badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności 29. Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. kluczowego ) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) 30. Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania 31. Funkcja kolimacji obrazu badania 32. Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika, oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz całego badania

7 33. Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania 34. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji 35. Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia 36. Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 37. Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika 38. Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 39. Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu 40. Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania 41. Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. 42. Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu 43. Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu 44. Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii 45. Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania 46. Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta 47. Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania 48. Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych 49. Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi kluczowymi obrazami 50. Możliwość automatycznego tworzenia obrazów kluczowych na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, - po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania

8 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do schowka systemowego Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np. USG, angiograficznych) do pliku AVI Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki Funkcja tworzenia badania podsumowującego zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) Integracja z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny, na podstawie którego opis został wykonany. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS. Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików., podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty

9 Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging, podać listę spełnianych profili IHE OPIS PARAMETRÓW Oprogramowanie PACS i system dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 66. Producent Podać 67. Nazwa i typ Podać 68. Dostawa oprogramowania i instalacja na infrastrukturze serwerowej zapewnionej przez Zamawiającego, opisać 69. Komercyjny system operacyjny dedykowany przez, podać nazwę, producenta do zastosowań serwerowych typ 70. Baza danych systemu PACS ze wsparciem technicznym, podać nazwę, oparta o komercyjny system bazodanowy typ 71., podać nazwę System PACS i dystrybucji obrazów pracujący w środowiska środowisku zwirtualizowanym wirtualizacyjnego 72. Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi Komercyjny moduł/serwer DICOM ze wsparciem technicznym producenta Walidacja zgodności odbieranych obiektów DICOM ze standardem DICOM 3.0. Wymagane są co najmniej trzy poziomy walidacji. Na poziomie pierwszym system PACS nie sprawdza poprawności przysyłanych komunikatów (obiektów) DICOM; na poziomie drugim system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i akceptuje obiekty niezgodne ze standardem, lecz automatycznie informuje administratora systemu o wydarzeniu; na trzecim poziomie system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i odrzuca obiekty niezgodne ze standardem System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS w wiadomościach HL7 ORM^O01 w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2. Udostępniana lista robocza może generować polskie znaki diakrytyczne (ą,ć,ź,ę itd.) w kodowaniu Latin2 oraz UTF-8, podać producenta, nazwę, podać listę spełnianych profili IHE

10 Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line Możliwość przenoszenia do archiwum off-line badań najrzadziej otwieranych System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań Dla badań wielorzędowych CT: możliwość wyłączenia dystrybucji warstw o grubości mniejszej niż określona przez administratora systemu (np. mniejszej niż 3 mm) i dla określonych procedur medycznych określonych przez administratora systemu (np. TK jamy brzusznej z kontrastem) dla systemu dystrybucji obrazów Możliwość włączenia dystrybucji tylko obrazów kluczowych dla systemu dystrybucji obrazów Centralny panel administracyjny zarządzający kontami użytkowników (min. nazwą użytkownika, jego logiem i hasłem) systemu PACS, stacji diagnostycznych oraz klientów systemu dystrybucji obrazów Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacji GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika). Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC, itp.) Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z systemu dystrybucji obrazów w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika Narzędzie łączenia badania ze zleceniem RIS/HIS po wykonaniu badania z poziomu administratora systemu PACS oraz innego uprawnionego użytkownika Możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów z badania do innego, istniejącego badania w systemie PACS przez uprawnionego użytkownika Możliwość scalenia wielu badań w jednego badanie, np. połączyć badanie CR/DR klatki piersiowej PA oraz badanie klatki piersiowej AP w jedno badanie CR/DR klatki piersiowej. Dane pacjenta i badania scalonego badania zostają wybrane na podstawie wyboru głównego badania przez użytkownika badania, do którego zostaną przeniesione obrazy z innego badania. Scalanie może zostać wykonane z poziomu administratora systemu PACS oraz uprawnionego użytkownika

11 Integracja systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej 97. wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta Zmiana statusu badania w systemie RIS/HIS na cito powoduje wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do 98. systemu PACS i zmianę priorytetu badania widoczną w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz klienta systemu dystrybucji obrazów Obsługa scalania kart pacjenta po odebraniu z systemu RIS/HIS wiadomości HL7 ADT^A18 lub ADT^A (wydarzenie patient marge) system PACS automatycznie przypisuje badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: - RTG firmy Siemens (Aparat RTG AXIOM MULTIX MT SIEMENS), RTG przyłóżkowy firmy Shimatsu (RTG przyłóżkowy MOBILE ART EVOLUTIN SHIMADZU), 100. endoskopu firmy Endo Elektronik (videogastroskop EG-530FP, videokolonoskop EC-530FI spiętych zestawem do archiwizacji endoskopowej typ EXP- 4400) oraz zakupionego TK w ramach niniejszej procedury przetargowej Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla 101. systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego 102. uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, min. 5 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, 103. kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie 104. procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem System PACS spełniający profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, 105. Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging 106. Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów Oprogramowanie klienta korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer), podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty, podać listę spełnianych profili IHE

12 Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych 107. obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów Oprogramowanie klienta oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, 108. a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie klienta 109. wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 110. Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań 111. MG Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS, podać nazwę 112. realizowane w oparciu o komercyjną technologię (np. technologii serwer DICOM, serwer WWW) Transmisja danych między oprogramowaniem a, podać nazwę 113. systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego protokołu Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu 114. się Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji 115. w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na 116. ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań 117. Język interfejsu użytkownika, min.: język polski, angielski Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do oferowanego systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania. Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) Aplikacja pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - ID pacjenta, - data urodzenia, - wiek pacjenta Aplikacja pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr 122. wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań 123. spełniających kryteria zadeklarowanego makra Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w 124. przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, 125. przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami 126. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi

13 Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: , 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. kluczowego ) i stopniowe 128. przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) 129. Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości 130. gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: replikacji pikseli, - interpolacji Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma 133. punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii 134. zdefiniowanych przez użytkownika Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany 135. przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji 136. obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR Narzędzie aktywnej lokalizacji wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej 138. płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i transverse) Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na 139. podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) Automatyczne rozdzielanie serii wielofazowych badań CT lub MR jednym kliknięciem w badaniach wielofazowych (pojedyncza seria zawiera kilkukrotnie ten sam region 140. anatomiczny tj. te same lokalizacje warstw - poddane ekspozycji w odstępach czasu np. aby wizualizować dodanie kontrastu) na oddzielne serie zawierające jedną fazę. Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z 141. możliwością trwałego jej zapisania Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu 142. wyświetlanych serii badania/badań pacjenta Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych 143. płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) 144. oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych

14 Możliwość automatycznego tworzenia obrazów kluczowych na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego 146. pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np USG, angiograficznych) do pliku AVI Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem 148. DICOMDIR Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie 149. nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów 150. przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) 152. Możliwość dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP ) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów, podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty OPIS PARAMETRÓW Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1 kpl WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOW A 153. Producent Podać 154. Nazwa i typ urządzenia Podać Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, wykluczone zastosowanie 155. oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer), opisać OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOW A Pozostałe wymagania

15 Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia 156. ich pełnej kompatybilności i integracji: - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie systemu PACS. Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs: oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów. Oferowany system PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych dotyczących ilości archiwizowanych badań, 158. dostępnej przestrzeni dyskowej dla danych on-line, ilości podłączanych urządzeń Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji wybranych przez Zamawiającego wymagań SIWZ w jednej z jednostek, w których funkcjonuje system przedmiotowo 159. zgodny - w zakresie min. oprogramowania medycznego - z wymaganym w niniejszym SIWZ. Prezentacja odbędzie się przy udziale max. 3 osób ze strony Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od wyrażenia chęci takiej prezentacji przez Zamawiającego po otwarciu ofert. Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych 160. urządzeń i oprogramowania. Ilość osób do przeszkolenia: - 1-go lekarza / 5 techników, podać min. 3 placówki, z których Zamawiający wybierze tę, w której odbędzie się prezentacja OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA Gwarancja Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 161. urządzenia 12 miesięcy Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 162. pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek min. w godz Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez 163. producenta w Polsce Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie 164. interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałekpiątek ] Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych 165. (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek ] Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie 166. pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek ] Podać Podać 8 godz., podać 48 godz., podać 96 godz., podać Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS OPIS PARAMETRÓW Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 19.12.2014 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/51/2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

2. Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) płyt obrazowych z kompletem kaset zawierającym płyty obrazowe.

2. Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) płyt obrazowych z kompletem kaset zawierającym płyty obrazowe. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SYSTEMU DO POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ DLA DIAGNOSTYKI OGÓLNEJ NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Typ urządzenia: Spiralny tomograf komputerowy 1 rzędowy Model aparatu:... Producent:... Rocznik:... l.p. Parametr Warunek graniczny Wartość oferowanych parametrów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Producent / Rok produkcji Nazwa i model urządzenia.... L.p. Parametr Wartość wymagana OGÓLNE 1. Nazwa tomografu, typ model,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy Producent: Oferowany model: LP WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY, PUNKTACJA PARAMETR

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 393599-2014

Zamówienie public... - 393599-2014 Page 1 of 12 Zamówienie public... - 393599-2014 19/11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

DZP-BZ-271-194/2013 Załącznik nr 1a do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu do biopsji stereotaktycznej Uwagi i objaśnienia: - Parametry określone jako tak są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego L.p. Wymagania Parametr wymagany DENSYTOMETR CYFROWY 1 Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany, densytometr cyfrowy

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich

Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich PL OPROGRAMOWANIE vet examion OPROGRAMOWANIE Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich Profesjonalna stacja robocza do pozyskiwania i diagnostyki zdjęć RTG Oprogramowanie EXAMION AQS VET jest uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK iuni iduo itotal Dla rodziny implantów do alloplastyki powierzchniowej stawu kolanowego ConforMIS ConforMIS, Inc. (Telefon: 781/345 9170) 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu termowizyjnego wysokiej rozdzielczości wraz z wyposażeniem o parametrach zgodnych z określonymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo