SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA"

Transkrypt

1 Nr post. 20/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ L.p. OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany, graniczny Punktacja OFEROWANA TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA 1 Nazwa urządzenia, producent Podać 2 Urządzenie oraz wszystkie oferowane elementy fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2015 Aktualną deklarację zgodności i certyfikat jednostki 3 notyfikowanej potwierdzający przeprowadzenie / procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami załączyć do zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o oferty wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 4 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia 5 Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania mózgowia, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. 160 cm wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, - badania ortopedyczne, - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm. GANTRY I STÓŁ 6 Średnica otworu gantry [cm] 70 / podać 7 Kąt pochylania gantry [ ] ± 30/ podać Możliwość sterowania pochylaniem gantry: 8 -z obu stron gantry (lewa/prawa) -z konsoli w sterowni -automatycznie z programu badania 9 Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, [kg]. 200/ podać Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów 10 metalowych, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - podajnik papieru higienicznego - bobix/kołyska GENERATOR I LAMPA RTG 11 Maksymalna efektywna (równoważna) moc generatora [kw]. 40/ podać 12 Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kv] 130/ podać 13 Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kv] 80 / podać 14 Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z. 15 Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] 2/ podać 16 Liczba ognisk lampy rtg 2/ podać 17 Automatyczny wybór ognisk

2 18 Odległość ogniska lampy rtg do detektora <100 cm Podać 19 Powierzchnia największego ogniska lampy rtg [mm²] Podać DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm] Grubości dostępnych warstw w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej < 0,625/ podać 2 Podać liczbę warstw i ich grubości Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg 22 1 / podać - detektor [s] 23 Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] 100 / podać 24 Maksymalna wartość współczynnika pitch 1,5/ podać 25 Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT) Podać 26 Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie 27 Maksymalne, rekonstruowane pole widzenia [cm] 50/podać Min. 28 Matryca rekonstrukcyjna 512x512/pod ać 29 Matryca prezentacyjna Min. 1024x1024/ podać 30 Rozdzielczość wysoko-kontrastowa w płaszczyźnie X-Y w punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm] 15/ podać 31 Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. 8/podać KONSOLA OPERATORSKA 32 Monitor obrazowy LCD podać przekątną [ ] 19 /podać 33 Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej / na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w podać matrycy 512x512 [n obrazów] 34 Możliwość zaprogramowania min. 6 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania 35 System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów 36 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist 37 Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów 38 Rekonstrukcje 2D, 3D 39 MIP 40 VR 41 SSD 42 MPR 43 Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. 44 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). 45 Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D 46 Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji

3 w tle Automatyczny dobór zakresu badania, w zależności od 47 rodzaju badania, na podstawie znaczników anatomicznych 48 Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej automatycznie przetwarzający dane surowe RAW w cyklach iteracyjnych, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu 49 Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego w zadanej warstwie i automatyczne uruchomienie badania po osiągnięciu założonej gęstości środka kontrastowego, bez wykonywania wstrzyknięć testowych KONSOLA LEKARSKA Konsola lekarska wyposażona w min. dwa monitory 50 kolorowe o przekątnej min. 21 o rozdzielczości min. 1920x1200 MP 51 Konsola lekarska wyposażona w min. 24 GB pamięci, podać RAM ilość 52 Możliwość zdalnej pracy stanowiska lekarskiego 53 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve 54 Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ 55 Możliwość załadowania badań min.3 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. 56 Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym 57 Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) 58 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). 59 Prezentacje Cine 60 MIP 61 VR 62 MPR 63 Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). 64 Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji objętościowej 65 Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania 66 Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. 67 Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy). Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. 68 Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy przez jedno kliknięcie myszką na danym elemencie listy

4 Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie automatycznego porównania dwóch zestawów danych obrazowych Pakiet oprogramowania do kolonoskopii umożliwiającego w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita grubego i automatyczną segmentację jelita grubego. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich przekrojach i automatyczna korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu. WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO 1 SZTUKA 73 Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu, system typu otwartego, dodatkowe zasilania awaryjne POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK 74 Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania 75 UPS podtrzymanie min 3 minut dla każdej konsoli 76 Moc podłączeniowa tomografu [kva] Podać 77 Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego i wszystkich oferowanych urządzeniach liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, ( bez lampy RTG), minimum 2 lata Okres pełnej gwarancji lampy RTG, liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, minimum 5 lat Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla personelu w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania: 1) po instalacji systemu min. 3 dni robocze po min. 5 godz. 2) dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, podać, podać SZKOLENIA Szkolenie dla - 1-go lekarza / 5 techników w ośrodku referencyjnym w ilości 5 osobo/dni w terminie ustalonym z Zamawiającym Paszport techniczny przy odbiorze, instrukcje obsługi - dostarczone przy odbiorze. Zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym np. CD. Pozostałe wymogi przedmiotu zamówienia Integracja PACS z systemami Zamawiającego RIS i HIS Eskulap Zakup systemu PACS i integracja z istniejącymi urządzeniami: RTG firmy Siemens (Aparat RTG AXIOM MULTIX MT SIEMENS), RTG przyłóżkowy firmy Shimatsu (RTG przyłóżkowy MOBILE ART EVOLUTIN SHIMADZU), endoskopu firmy Endo Elektronik (videogastroskop EG-530FP, videokolonoskop EC-530FI spiętych zestawem do archiwizacji endoskopowej typ EXP-4400) oraz zakupionego TK w ramach niniejszej procedury przetargowej wg poniższej specyfikacji

5 Pozostałe warunki konieczne serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia Wykonawca załączy do oferty załącznik nr 7 do SIWZ. Zakup systemu PACS zgodnie z pkt 83 tj. pozostałych wymogów przedmiotu zamówienia OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej 1 szt. OCENA PUNKTOWA 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Dostawa oprogramowania i instalacja na komputerze stacji diagnostycznej zapewnionym przez Zamawiającego 4. Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 5. Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 6. Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 7. Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 8. Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań 9. Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG 10. Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera 11. Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 12. Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) 13. Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych 14. Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji 15. Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań 16. Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do oferowanego systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania. Programowe szyfrowanie połączenia z 17. systemem PACS realizowane w oparciu o, podać nazwę komercyjną technologię (np. serwer DICOM, technologii serwer WWW) Transmisja danych między oprogramowaniem a 18. systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego, podać nazwę protokołu

6 19. Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) 20. Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania 21. Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR, i - data badania nie starsza niż 3 dni, i - część ciała: głowa lub kręgosłup) 22. Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra 23. Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań 24. Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) 25. Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami 26. W przypadku wylogowania użytkownika otwarte badania automatycznie otworzą się po kolejnym zalogowaniu 27. Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. 28. Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: - 1, 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 4, 9 obrazów serii, - 1, 2, 4 dowolne serie badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności 29. Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. kluczowego ) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) 30. Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania 31. Funkcja kolimacji obrazu badania 32. Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika, oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz całego badania

7 33. Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania 34. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji 35. Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia 36. Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 37. Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika 38. Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 39. Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu 40. Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania 41. Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. 42. Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu 43. Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu 44. Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii 45. Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania 46. Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta 47. Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania 48. Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych 49. Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi kluczowymi obrazami 50. Możliwość automatycznego tworzenia obrazów kluczowych na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, - po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania

8 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do schowka systemowego Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np. USG, angiograficznych) do pliku AVI Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki Funkcja tworzenia badania podsumowującego zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) Integracja z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny, na podstawie którego opis został wykonany. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS. Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików., podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty

9 Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging, podać listę spełnianych profili IHE OPIS PARAMETRÓW Oprogramowanie PACS i system dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 66. Producent Podać 67. Nazwa i typ Podać 68. Dostawa oprogramowania i instalacja na infrastrukturze serwerowej zapewnionej przez Zamawiającego, opisać 69. Komercyjny system operacyjny dedykowany przez, podać nazwę, producenta do zastosowań serwerowych typ 70. Baza danych systemu PACS ze wsparciem technicznym, podać nazwę, oparta o komercyjny system bazodanowy typ 71., podać nazwę System PACS i dystrybucji obrazów pracujący w środowiska środowisku zwirtualizowanym wirtualizacyjnego 72. Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi Komercyjny moduł/serwer DICOM ze wsparciem technicznym producenta Walidacja zgodności odbieranych obiektów DICOM ze standardem DICOM 3.0. Wymagane są co najmniej trzy poziomy walidacji. Na poziomie pierwszym system PACS nie sprawdza poprawności przysyłanych komunikatów (obiektów) DICOM; na poziomie drugim system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i akceptuje obiekty niezgodne ze standardem, lecz automatycznie informuje administratora systemu o wydarzeniu; na trzecim poziomie system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i odrzuca obiekty niezgodne ze standardem System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS w wiadomościach HL7 ORM^O01 w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2. Udostępniana lista robocza może generować polskie znaki diakrytyczne (ą,ć,ź,ę itd.) w kodowaniu Latin2 oraz UTF-8, podać producenta, nazwę, podać listę spełnianych profili IHE

10 Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line Możliwość przenoszenia do archiwum off-line badań najrzadziej otwieranych System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań Dla badań wielorzędowych CT: możliwość wyłączenia dystrybucji warstw o grubości mniejszej niż określona przez administratora systemu (np. mniejszej niż 3 mm) i dla określonych procedur medycznych określonych przez administratora systemu (np. TK jamy brzusznej z kontrastem) dla systemu dystrybucji obrazów Możliwość włączenia dystrybucji tylko obrazów kluczowych dla systemu dystrybucji obrazów Centralny panel administracyjny zarządzający kontami użytkowników (min. nazwą użytkownika, jego logiem i hasłem) systemu PACS, stacji diagnostycznych oraz klientów systemu dystrybucji obrazów Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacji GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika). Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC, itp.) Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z systemu dystrybucji obrazów w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika Narzędzie łączenia badania ze zleceniem RIS/HIS po wykonaniu badania z poziomu administratora systemu PACS oraz innego uprawnionego użytkownika Możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów z badania do innego, istniejącego badania w systemie PACS przez uprawnionego użytkownika Możliwość scalenia wielu badań w jednego badanie, np. połączyć badanie CR/DR klatki piersiowej PA oraz badanie klatki piersiowej AP w jedno badanie CR/DR klatki piersiowej. Dane pacjenta i badania scalonego badania zostają wybrane na podstawie wyboru głównego badania przez użytkownika badania, do którego zostaną przeniesione obrazy z innego badania. Scalanie może zostać wykonane z poziomu administratora systemu PACS oraz uprawnionego użytkownika

11 Integracja systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej 97. wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta Zmiana statusu badania w systemie RIS/HIS na cito powoduje wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do 98. systemu PACS i zmianę priorytetu badania widoczną w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz klienta systemu dystrybucji obrazów Obsługa scalania kart pacjenta po odebraniu z systemu RIS/HIS wiadomości HL7 ADT^A18 lub ADT^A (wydarzenie patient marge) system PACS automatycznie przypisuje badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: - RTG firmy Siemens (Aparat RTG AXIOM MULTIX MT SIEMENS), RTG przyłóżkowy firmy Shimatsu (RTG przyłóżkowy MOBILE ART EVOLUTIN SHIMADZU), 100. endoskopu firmy Endo Elektronik (videogastroskop EG-530FP, videokolonoskop EC-530FI spiętych zestawem do archiwizacji endoskopowej typ EXP- 4400) oraz zakupionego TK w ramach niniejszej procedury przetargowej Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla 101. systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego 102. uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, min. 5 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, 103. kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie 104. procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem System PACS spełniający profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, 105. Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging 106. Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów Oprogramowanie klienta korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer), podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty, podać listę spełnianych profili IHE

12 Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych 107. obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów Oprogramowanie klienta oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, 108. a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie klienta 109. wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 110. Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań 111. MG Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS, podać nazwę 112. realizowane w oparciu o komercyjną technologię (np. technologii serwer DICOM, serwer WWW) Transmisja danych między oprogramowaniem a, podać nazwę 113. systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego protokołu Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu 114. się Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji 115. w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na 116. ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań 117. Język interfejsu użytkownika, min.: język polski, angielski Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do oferowanego systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania. Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) Aplikacja pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - ID pacjenta, - data urodzenia, - wiek pacjenta Aplikacja pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr 122. wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań 123. spełniających kryteria zadeklarowanego makra Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w 124. przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, 125. przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami 126. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi

13 Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: , 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. kluczowego ) i stopniowe 128. przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) 129. Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości 130. gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: replikacji pikseli, - interpolacji Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma 133. punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii 134. zdefiniowanych przez użytkownika Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany 135. przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji 136. obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR Narzędzie aktywnej lokalizacji wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej 138. płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i transverse) Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na 139. podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) Automatyczne rozdzielanie serii wielofazowych badań CT lub MR jednym kliknięciem w badaniach wielofazowych (pojedyncza seria zawiera kilkukrotnie ten sam region 140. anatomiczny tj. te same lokalizacje warstw - poddane ekspozycji w odstępach czasu np. aby wizualizować dodanie kontrastu) na oddzielne serie zawierające jedną fazę. Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z 141. możliwością trwałego jej zapisania Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu 142. wyświetlanych serii badania/badań pacjenta Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych 143. płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) 144. oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych

14 Możliwość automatycznego tworzenia obrazów kluczowych na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego 146. pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np USG, angiograficznych) do pliku AVI Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem 148. DICOMDIR Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie 149. nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów 150. przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) 152. Możliwość dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP ) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów, podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty OPIS PARAMETRÓW Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację 1 kpl WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOW A 153. Producent Podać 154. Nazwa i typ urządzenia Podać Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, wykluczone zastosowanie 155. oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer), opisać OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOW A Pozostałe wymagania

15 Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia 156. ich pełnej kompatybilności i integracji: - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie systemu PACS. Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs: oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów. Oferowany system PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych dotyczących ilości archiwizowanych badań, 158. dostępnej przestrzeni dyskowej dla danych on-line, ilości podłączanych urządzeń Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji wybranych przez Zamawiającego wymagań SIWZ w jednej z jednostek, w których funkcjonuje system przedmiotowo 159. zgodny - w zakresie min. oprogramowania medycznego - z wymaganym w niniejszym SIWZ. Prezentacja odbędzie się przy udziale max. 3 osób ze strony Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od wyrażenia chęci takiej prezentacji przez Zamawiającego po otwarciu ofert. Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych 160. urządzeń i oprogramowania. Ilość osób do przeszkolenia: - 1-go lekarza / 5 techników, podać min. 3 placówki, z których Zamawiający wybierze tę, w której odbędzie się prezentacja OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA Gwarancja Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 161. urządzenia 12 miesięcy Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 162. pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek min. w godz Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez 163. producenta w Polsce Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie 164. interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałekpiątek ] Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych 165. (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek ] Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie 166. pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek ] Podać Podać 8 godz., podać 48 godz., podać 96 godz., podać Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS OPIS PARAMETRÓW Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ 1. Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań 1 kpl WYMAGANA 1.1. Producent Podać 1.2. Załącznik Nr 2 a Utworzenie systemu telemedycznego wraz z konieczną infrastrukturą IT w tym oprogramowaniem w SP ZOZ w Sieradzu oraz przeszkolenie użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lp.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Miejscowość: Lubartów Kod pocztowy: 21-100. Tel.: 0818556608

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Miejscowość: Lubartów Kod pocztowy: 21-100. Tel.: 0818556608 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS

Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS W czasie prowadzenia prac wdrożeniowych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, wykończeniu, wyposażeniu i oddaniu do

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów

Bardziej szczegółowo

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r.

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i

Bardziej szczegółowo

14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r.

14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r. 14/ZP/2014 Rzeszów, dn. 31.10.2014 r....... Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i uruchomienie modułu radiologicznego systemu informatycznego (RIS/PACS) wraz z ucyfrowieniem pracowni rtg oraz

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo