Opodatkowanie samochodów w działalności gospodarczej bieżąca wykładnia organów podatkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie samochodów w działalności gospodarczej bieżąca wykładnia organów podatkowych"

Transkrypt

1 Opodatkowanie samochodów w działalności gospodarczej bieżąca wykładnia organów podatkowych Dorota Białas, Michał Krawczyk OPINIE Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania wytycznych oraz życzeń organów podatkowych w zakresie wykładni nowych przepisów VAT, jak również ich wpływu na bieżącą wykładnię przepisów o podatkach dochodowych w kontekście rozliczania wydatków samochodowych. Wstęp Decyzją Rady Unii Europejskiej z r. Polska została upoważniona do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). Realizacją powyższej decyzji było uchwalenie ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312), której przepisy weszły w życie r. Nowe, spiesznie przygotowane, regulacje zawierają niestety liczne niedopowiedzenia i niejasności, które Ministerstwo Finansów próbowało uzupełnić broszurą z wytycznymi dla podatników. Ponadto pełni wątpliwości przedsiębiorcy wystosowali do Ministra Finansów liczne wnioski o indywidualne interpretacje. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania wytycznych oraz życzeń organów podatkowych w zakresie wykładni nowych przepisów VAT, jak również ich wpływu na bieżącą wykładnię przepisów o podatkach dochodowych w kontekście rozliczania wydatków samochodowych. Interpretacje w zakresie podatku VAT Parkowanie samochodów służbowych w miejscu zamieszkania pracowników (interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z r., nr IBPP2/ /14/BW) Wniosek o interpretację dotyczył samochodów osobowych przydzielonych konkretnym pracownikom spółki, którzy wykorzystują je w codziennej pracy, wykonując powierzone im obowiązki służbowe. Według spółki są to pracownicy, od których jest wymagana podwyższona dyspozycyjność i mobilność. Dodatkowo spółka w sformalizowanych zasadach zamierza zawrzeć obowiązek parkowania samochodu, powierzonego konkretnemu pracownikowi, po godzinach pracy w miejscu jego zamieszkania. Ponadto spółka stwierdziła, iż wykorzystywanie samochodów osobowych do celów prywatnych pracowników jest całkowicie zakazane. Zdaniem podatnika, postępując w ten sposób, spełnia wszelkie formalne warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT (dalej: VATU), a tym samym posiada prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami. Jednak według organu podatkowego wydającego interpretację, w analizowanym przypadku, uwzględniając, że samochód służbowy będzie parkowany w miejscu zamieszkania pracowników, nie można obiektywnie stwierdzić, iż samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, gdyż już fakt dojazdu pracowników z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie oznaczać będzie wykorzystanie przedmiotowego samochodu do celów prywatnych. Ponadto organ podatkowy zauważył, że z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że praca pracowników (użytkowników samochodów służbowych) charakteryzuje się tym, że nie jest możliwe dokładne określenie z góry, w jakim czasie (każdego dnia) samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązków na rzecz wnioskodawcy. Zatem zdaniem organu istnieje realna możliwość wykorzystania samochodów do celów prywatnych pracowników. Z uwagi na powyższe organ podatkowy uznał, iż nie można stwierdzić, że samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak wynika z przedstawionych okoliczności, samochody te będą wykorzystywane do celów prywatnych pracowników wnioskodawcy będzie to np. dojazd z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca pracy i z miejsca pracy do miejsca zamieszkania. Organ podatkowy zauważył również w tym miejscu, że określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości jego prywatnego użytku. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów pry watnych. Według autorów niniejszego artykułu powyższa interpretacja wydaje się potwierdzeniem tez zawartych w Broszurze Ministerstwa Finansów zatytułowanej Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Jak widać po tej interpretacji, stanowisko organów podatkowych Dorota Białas doradca podatkowy, Associate Partner kancelarii Rödl & Partner; Michał Krawczyk pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. 11/

2 OPINIE jest w tym zakresie bardzo rygorystyczne. W ocenie Ministra Finansów zasady korzystania mają wykluczać użycie samochodów osobowych do celów prywatnych. Dodatkowo zasady te (regulaminy użytkowania samochodów) mają być określone w taki sposób, żeby było realne ich egzekwowanie przez pracodawcę. Zdaniem organów podatkowych nie wystarczy zatem zapis, że pracownik ma zakaz używania samochodu do celów prywatnych, jeżeli stwarza się możliwość do takiego korzystania poprzez umożliwienie pracownikowi parkowania samochodu w jego miejscu zamieszkania. Korzystanie z samochodów służbowych przez przedstawicieli handlowych potwierdzone umową z pracodawcą oraz odpłatnością przez pracownika z tytułu korzystania z samochodu (interpretacja Dyrektora IS w Łodzi z r., nr IPTPP4/ /14-4/MK) PRAWO PODATKOWE W stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji podatnik stwierdził, że posiada samochody osobowe używane do celów mieszanych, ale zostały przypisane do użytkowania konkretnym pracownikom (przedstawiciele handlowi sprzedaż wyrobów mięsnych opodatkowanych podatkiem VAT), z którymi wnioskodawca podpisał umowę o odpowiedzialności za powierzone mienie, jednocześnie zamieszczając klauzulę zwrotu do 20% kosztów poniesionych przez pracodawcę za używanie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kwota za używanie samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zawarta w umowie, wyliczona jest według stawek rynkowych. Co miesiąc wnioskodawca wystawia pracownikowi fakturę opodatkowaną podatkiem VAT, która w spółce jest przychodem podatkowym. W tym przypadku wnioskodawca odlicza 100% podatku VAT od napraw konserwacji i eksploatacji tych samochodów (faktury wystawiane są na wnioskodawcę). Wnioskodawca zalicza również do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z użytkowaniem samochodów oraz ich amortyzacją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, czy spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktur dotyczących napraw i konserwacji samochodów używanych do celów mieszanych, jeśli pracownik użytkujący samochód dokonuje zapłaty za prywatne użytkowanie samochodu na podstawie wystawionej przez spółkę faktury opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca uważa, że poprawnie odlicza w całości podatek VAT zgodnie ze zmianami wprowadzonymi z dniem r. Organ podatkowy uznał, że twierdzenie wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że w związku z tym, iż pojazd ten wykorzystywany jest do celów mieszanych, to nie przysługuje wnioskodawcy prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktur za naprawę i konserwację. Zdaniem organu podatkowego prawo do pełnego odliczenia przysługuje w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Fakt, że pracownik użytkujący samochód osobowy dokonuje zapłaty za prywatne użytkowanie samochodu, nie potwierdza, że pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i tym samym nie daje prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. W analizowanej sytuacji jak wskazał wnioskodawca przedmiotowy pojazd wykorzystywany jest do celów mieszanych. Takie wykorzystywanie samochodu pomimo odpłatności ze strony pracownika uniemożliwia ustalenie stosownych procedur użytkowania tego pojazdu, które wykluczałyby jego potencjalne użycie do celów prywatnych. Możliwy bowiem jest np. dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie samochodem służbowym. Nie sposób też jednoznacznie stwierdzić, czy określony przejazd pracownika odbywa się jeszcze w ramach wykonywania obowiązków służbowych, czy też następuje po godzinach pracy. Taki sposób wykorzystywania samochodu powoduje, że wnioskodawcy przysługuje ograniczone do 50% prawo odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami na naprawę i konserwację tego pojazdu. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanej interpretacji organ podatkowy podtrzymał tezę, że sam fakt możliwości wykorzystania pojazdu do celów prywatnych powoduje, iż nie jest możliwe pełne odliczenie podatku naliczonego wynikającego z wydatków ponoszonych na jego eksploatację. W tej sytuacji organ podatkowy odmówił takiego prawa podatnikowi, pomimo faktu, iż podatnik posiada umowę z pracownikiem regulującą prywatne użytkowanie samochodu oraz obciąża pracownika rynkową kwotą z tytułu prywatnego korzystania z tego samochodu. Pozytywem, w przypadku opisanej interpretacji, jest fakt, iż organ podatkowy nie odniósł się negatywnie do kwestii zaliczenia w ciężar kosztów pełnej kwoty amortyzacji dotyczącej tych samochodów oraz wydatków związanych z tymi samochodami. Co prawda podatnik zawarł takie twierdzenie w stanie faktycznym, natomiast nie zadał pytania o taki sposób rozliczenia w zakresie podatku dochodowego. Jednak zdaniem autorów takie postępowanie podatnika jest uzasadnione odmiennością stosowania przepisów o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług. Reasumując, zdaniem organów podatkowych w przypadku mieszanego użytkowania samochodów nie ma znaczenia fakt, czy podatnik w jakikolwiek sposób obciąża pracownika kosztami użytkowania samochodów lub dolicza pracownikom przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego pomimo korzystania z samochodu w trybie mieszanym oraz kwestionowanie zgodności znowelizowanych przepisów z decyzją derogacyjną oraz dyrektywą unijną (interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy r., nr ITPP2/ /14/AP) We wniosku przedstawiono stan faktyczny, zgodnie z którym spółka posiada flotę samochodową, na którą składają się między innymi samochody osobowe wykorzystywane w sposób mieszany. Według podatnika nie wyklucza to jednak sytuacji ponoszenia przez spółkę określonych wydatków, 12 11/2014

3 PRAWO PODATKOWE OPINIE które są związane wyłącznie z działalnością gospodarczą. Spośród tego rodzaju wydatków przykładowo można wymienić: opłaty za przejazd autostradą lub opłaty parkingowe ponoszone w związku z podróżą służbową pracownika, usługi parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych, naprawę usterek i uszkodzeń pojazdów powstałych w trakcie podróży służbowej, nabycie paliwa na potrzeby odbycia podróży służbowej, obowiązkowe przeglądy okresowe pojazdów, obowiązkowe przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne pojazdów, sezonowe wymiany opon pojazdów (z opon letnich na zimowe i odwrotnie), okresowe mycie pojazdów w związku z koniecznością dbania o odpowiedni wizerunek spółki. Zdaniem podatnika każdy z przykładowo wymienionych wydatków ma wyłączny związek z działalnością gospodarczą spółki. Obecnie spółka odlicza 50% VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi osobowymi używanymi w sposób mieszany (przy uwzględnieniu ograniczeń w odliczeniu VAT od paliwa od niektórych pojazdów), zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z r. o podatku od towarów i usług. Jednak w związku z odmiennym od decyzji derogacyjnej Rady z r., nr 2013/805/UE uregulowaniem kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków, które są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika w VATU, spółka powzięła wątpliwość, czy jej dotychczasowe postępowanie jest właściwe. Zdaniem spółki od wydatków, które są w całości (wyłącznie) związane z działalnością gospodarczą, przysługuje jej prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego, mimo że dotyczą one pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1 VATU. Przy czym spółka ustala swoje prawo do odliczenia w zakresie wydatków opisanych w stanie faktycznym, bezpośrednio na podstawie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z r. (Dz.Urz. UE L z r.; dalej: Dyrektywa). Co ciekawe zatem, podatnik wskazuje na niezgodność ustawy nowelizującej z decyzją derogacyjną oraz z Dyrektywą. Zdaniem podatnika podstawową zasadę unijnego podatku VAT ustanawia art. 168 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik jest uprawniony do odliczenia całej kwoty podatku VAT, w sytuacji gdy towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby jego opodatkowanych transakcji. W dalszej części wniosku podatnik przedstawił szerokie uzasadnienie swojej tezy, dlatego też warto sięgnąć do oryginalnego tekstu interpretacji. Zdaniem podatnika dla wielu wydatków ich związek z działalnością gospodarczą jest obiektywny, ponieważ bez ich poniesienia spółka w ogóle nie mogłaby wykorzystywać pojazdów do swojej działalności. Przykładowo spółka ma obowiązek dokonywania okresowych przeglądów pojazdów, aby były one dopuszczone do ruchu. Podobnie wszelkie wydatki związane z odbyciem podróży służbowej (np. do kontrahenta lub klienta spółki), takie jak nabycie paliwa, opłaty parkingowe, opłaty autostradowe itp., również są ponoszone wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast część wydatków spółka ponosi wyłącznie dlatego, że ich nieponiesienie byłoby ekonomicznie nieefektywne lub mogłoby narazić jej działalność na wymierne straty, a zatem ich poniesienie również ma związek z działalnością gospodarczą spółki. Do tego rodzaju wydatków należeć będą np. wymiana opon, okresowe mycie pojazdów dla ochrony wizerunku spółki, parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych lub wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów. W związku z powyższym, w ocenie spółki, konkretne wydatki wymienione powyżej oraz wszelkie inne wydatki będące w całości związane z jej działalnością powinny dawać jej prawo do odliczenia 100% VAT. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego należy zauważyć, że powyższe wydatki nie należą do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, od których przysługuje prawo do odliczenia na zasadach ogólnych (art. 86 VATU). Wydatki te ponosi w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów należących do kategorii wymienionej w art. 86a ust. 1 VATU. W związku z użytkowaniem tego rodzaju samochodów zasadom szczególnym podlegają także dotyczące ich wydatki, o czym stanowi przepis art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy, zawierający otwarty katalog kosztów dotyczących użytkowania takich samochodów. Wobec powyższego odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku wydatków, jako bezpośrednio związanych z użytkowanymi przez spółkę samochodami, nie można dokonywać z pominięciem regulacji zawartych w treści art. 86a ustawy. Spółce przysługuje zatem ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy w zw. z art. 86a ust. 2 VATU. Organ podatkowy również przedstawił obszerne uzasadnienie zgodności znowelizowanych przepisów z Decyzją derogacyjną oraz Dyrektywą, dlatego też po raz kolejny odsyłamy Państwa do pełnej treści interpretacji. Według autorów niniejszego artykułu powyższa interpretacja jest bardzo ciekawa szczególnie ze względu na fakt, iż wynika z niej, że organy podatkowe nie pozwolą spośród wydatków dotyczących pojazdów samochodowych wyodrębniać wydatków wskazujących na ich bezpośredni związek z działalnością gospodarczą podatnika, jeżeli wydatki te wiążą się z użytkowaniem i eksploatacją tych pojazdów. Co intrygujące, wniosków o podobnej treści jak powyższy, kwestionujących zgodność znowelizowanych przepisów z Decyzją derogacyjną oraz z Dyrektywą, było więcej i zostały tak samo rozstrzygnięte w interpretacjach wydanych na przykład przez Dyrektora IS w Katowicach z r., nr IBPP2/ /14/KO oraz przez Dyrektora IS w Katowicach z r., nr IBPP2/ /14/ICZ. Jakość wniosków oraz podniesione w nich argumenty sugerują, iż powołane wyżej interpretacje zostaną zaskarżone do sądów administracyjnych, dlatego też warto śledzić ich dalsze losy. Szczególnie interesujące będzie zajęcie stanowiska przez sądy w zakresie sprzeczności znowelizowanych przepisów z Decyzją derogacyjną oraz z Dyrektywą. 11/

4 Nieodpłatne świadczenia w interpretacjach podatkowych OPINIE W 2014 r. ograny podatkowe zgodnie podtrzymują wypracowaną od lat wykładnię, zgodnie z którą nieodpłatne używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników lub osoby zatrudnione na kontraktach menedżerskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dobrym przykładem wykładni w zakresie opodatkowania samochodów służbowych udostępnianych osobie pracującej na kontrakcie menedżerskim jest interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z r., nr IBPBII/1/ /14/MK. Organ uznał, iż udostępnienie menedżerowi samochodu osobowego, karty flotowej oraz pokrywanie przez wnioskodawcę wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem sprzętu firmowego przez tego menedżera w ramach wykonywanych zadań służbowych, tj. rat leasingu samochodu, napraw i usług serwisowych, kosztów paliwa, nie stanowi przychodu menedżera, jeśli samochód osobowy i karta nie służą osobistym celom menedżera, lecz są wykorzystywane w ramach realizacji zadań służbowych. Zdaniem organu należy wyróżnić dwa przypadki: 1) gdy składnik majątkowy wykorzystywany jest jako narzędzie pracy (służy tylko celom służbowym) wydatki ponoszone przez spółkę, związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń; 2) gdy składnik majątkowy służy osobistej korzyści podatnika i realizacji jego prywatnych celów wydatki ponoszone przez spółkę, związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, stanowią przychody (osoby należącej do składu zarządu osoby prawnej) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do rozliczeń z pracownikami na umowie o pracę wzorem może być interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z r., ILPB2/ /13-2/AJ, w której potwierdzono, iż niewątpliwie wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia przez pracodawcę osobom świadczącym pracę na podstawie umów o pracę do celów prywatnych samochodów służbowych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU). Organ wskazał także, iż w sytuacji gdy samochody służbowe stanowią własność spółki, zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 2a pkt 4 PDOFizU. Oznacza to, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka nie świadczy usług najmu samochodów, to w celu ustalenia wartości świadczenia w postaci udostępniania zakupionego przez spółkę samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika spółka jako pracodawca powinna uwzględnić ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż organy podatkowe niechętnie potwierdzają w interpretacjach podatkowych PRAWO PODATKOWE prezentowany przez podatników sposób kalkulacji nieodpłatnego świadczenia. Ilustracją tego może być interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z r., nr ILPB2/ /14-3/AJ, w myśl której nie podlegają urzędowej interpretacji zasady kalkulacji wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Przedmiotem interpretacji indywidualnej może być wyłącznie wskazanie przepisu, na podstawie którego należy ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, a nie prawidłowość ich wyliczania, kwestia ta nie jest bowiem regulowana przepisami prawa podatkowego i stanowi domenę ewentualnego postępowania kontrolnego bądź postępowania podatkowego. Taka wykładnia niewątpliwie wzbudza wśród podatników niepewność co do przyjętego sposobu naliczania nieodpłatnych świadczeń, a niektórych wręcz zniechęca do jakiejkolwiek kalkulacji. Autorzy zdecydowanie odradzają zatajanie jazd prywatnych i niepodejmowanie żadnych prób kalkulacji nieodpłatnych świadczeń. Faktem jest, iż organy podatkowe mają ograniczone możliwości kontroli wykorzystywanych przez podatników samochodów, niemniej wykrycie takiego procederu może nieść za sobą surowe konsekwencje podatkowe i karne skarbowe. Przedmiotem szczegółowego badania mogą być np. koszty eksploatacji służbowego samochodu. Organ podatkowy może również przeprowadzać czynności kontrolne w siedzibie firmy oraz przesłuchiwać świadków. Nadzieję dają prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie. W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Gospodarki zgłosiło kolejną propozycję wyceny nieodpłatnych świadczeń w postaci jazd prywatnych samochodami służbowymi. Pracownicy korzystający z pojazdów firmowych do celów prywatnych mają zapłacić fiskusowi w zależności od pojemności silnika auta 45 lub 72 zł miesięcznie. Jeśli pracownik korzystałby ze służbowego auta do własnych celów tylko kilka dni w miesiącu, to świadczenie byłoby wyliczane za każdy dzień z osobna (w wysokości 1/30 kwot podstawowych). Pozostaje śledzić dalsze losy projektu, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Umowy o garażowaniu w 2014 r. nadal bez PIT W 2014 r. umowy o tzw. garażowanie samochodu cieszyły się niewątpliwie zainteresowaniem podatników. Zawarcie tego typu porozumienia gwarantuje bowiem zwolnienie z opodatkowania przejazdów samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem parkowania, określonym w umowie cywilnoprawnej (miejsce zamieszkania pracownika), a miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Umowa z pracownikiem musi być jednak umotywowana odpowiednimi przesłankami, tak aby organy podatkowe nie mogły zarzucić pozorności takiego działania. Każdy przypadek powinien zostać rozważony indywidualnie. W interpretacji indywidualnej z r., nr IBP- BII/1/ /14/MK Dyrektor IS w Katowicach wskazał, iż przydzielenie niektórym pracownikom samochodu służbowego których praca charakteryzuje się podwyższoną dyspo /2014

5 PRAWO PODATKOWE OPINIE zycyjnością, koniecznością posiadania możliwości podjęcia szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych, załatwienia pilnych spraw urzędowych, obowiązkiem sprawowania stałego nadzoru nad działalnością poszczególnych jednostek organizacyjnych nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, jeżeli samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca parkowania samochodu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie generują przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie spółki, wyrażająca się przez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu. Odpowiednią przesłankę do zawarcia umowy o garażowaniu rozpoznał Dyrektor IS w Poznaniu w pracy nadleśniczego. W interpretacji z r., nr ILPB1/ /14-2/AMN organ uznał, że nadleśniczy nie uzyskuje przychodu w związku z parkowaniem samochodu w miejscu zamieszkania, gdyż znajduje się ono w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, a stanowisko nadleśniczego wymaga pełnej dyspozycyjności w wykonywaniu powierzonego zarządu majątkiem Skarbu Państwa, zwłaszcza w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, np. pożary, kradzież, huragany itp. Amortyzacja w bieżących interpretacjach podatkowych Niewątpliwie miłą niespodzianką dla podatników są wydawane w ostatnim czasie indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od samochodów służbowych wykorzystywanych częściowo do celów prywatnych. W interpretacji indywidualnej z r., nr ITPB1/ / /14/WM Dyrektor IS w Bydgoszczy uznał, że PDOFizU przewiduje możliwość proporcjonalnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie dla nieruchomości wykorzystywanych częściowo do działalności gospodarczej. Zatem w przypadku składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, spełniających kryteria do uznania ich za środki trwałe (innych niż nieruchomości), możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych. Zatem w przypadku samochodu osobowego zakupionego na potrzeby działalności gospodarczej, zaliczonego do środków trwałych i wykorzystywanego w tej działalności w 95%, możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego, że samochód będzie częściowo wykorzystywany do celów prywatnych. Podobne stanowisko wyraził ten sam organ w zakresie przepisów ustawy o podatku od osób prawnych (dalej: PDOPrU). W interpretacji indywidualnej z r. stwierdził, że wykładnia art. 16a ust. 1 PDOPrU nie daje podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dyrektor IS w Bydgoszczy uściślił także, że regulacje zawarte w ustawie z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) pozostają bez wpływu na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym amortyzację samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, jak też ponoszone w związku z jego używaniem wydatki eksploatacyjne. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt podatkowy Niewątpliwie na uwagę zasługuje interpretacja indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z r., nr ILPB3/ /144/PR, w myśl której wydatki związane z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych również do celów prywatnych nie spełniają warunków określonych w art. 15 ust. 1 PDOPrU i tym samym w tej części podatek naliczony, który wynika z otrzymywanych faktur i którego spółka nie ma prawa odliczyć zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Organ nie zgodził się z wnioskodawcą, że: 50% podatku naliczonego, którego nie może odliczyć, a który wynika z otrzymywanych faktur, może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, gdyż dotyczy to niezbędnych kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, skoro jak wynika z opisu sprawy, najmowane samochody będą wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Według autorów niniejszego artykułu takie twierdzenie organu podatkowego wydającego interpretację jest nadużyciem, gdyż fakt, iż podatnik wykorzystuje sporadycznie samochód do celów prywatnych, nie może skutkować niemożliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonych 50% podatku naliczonego związanego z użytkowaniem takiego samochodu. Artykuł 16 ust. 1 pkt 46 PDOPrU zezwala na zaliczenie do kosztów kwot podatku naliczonego VAT: jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 11/

6 OPINIE Ustawodawca nie zastrzegł w tym przepisie, iż nie dotyczy to podatku naliczonego. Powyższy przepis nie wyłącza takiej możliwości dla podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych, a poza tym do tej pory organy podatkowe nie kwestionowały zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do samochodów osobowych lub leasingu samochodów osobowych, którego podatnicy nie mogli odliczyć na podstawie przepisów VATU. Wydaje się zatem, że podatnicy, którzy takie interpretacje lub zarzuty organów podatkowych będą zaskarżać przed Sądami Administracyjnymi, mają dużą szansę na wygraną. Taka wykładnia wydaje się tym dziwniejsza, iż w interpretacji z r., nr ITPB1/ /14/WM, Dyrektor IS w Bydgoszczy wyraził zdanie, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją samochodu użytkowanego w trybie mieszanym. Wydatki na eksploatację będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w części, w jakiej faktycznie służą uzyskiwaniu przychodów z działalności, niezależnie od tego, jaką proporcję wykorzystania samochodu na cele związane z działalnością gospodarczą ustalił podatnik. Jedynie takie wydatki, które rzeczywiście związane są z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PDOFizU (art. 15 ust. 1 PDOPrU). Każdorazowo zatem podatnik musi określić, czy dany wydatek został poniesiony w związku z działalnością gospodarczą. Dlaczego zatem należałoby stosować odmienną zasadę w przypadku zaliczenia do kosztów nieodliczonych 50% podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a VATU? Zdaniem autorów, jeżeli wydatek na samochód użytkowany w trybie mieszanym jest związany z działalnością gospodarczą podatnika, to nieodliczone 50% podatku naliczonego od takiego wydatku powinno stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie z cytowanymi przepisami. Inaczej jednak ocenił Dyrektor tej samej IS na sytuację podatnika, który pomimo że nie wykorzystuje samochodów służbowych do celów innych niż działalność gospodarcza, nie zamierza prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, uznając, że wykonanie ww. obowiązku byłoby pracochłonne i bardziej kosztowne niż utrata potencjalnych korzyści wynikających PRAWO PODATKOWE z odliczenia 50, a nie 100% podatku VAT dotyczącego wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, których dotyczy wniosek o interpretację. W interpretacji indywidualnej z r., nr ILPB3/ /14-2/PR organ uznał, że wydatki na nabycie towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych wykorzystywanych tylko w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów wraz z podatkiem VAT, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje odliczenie zgodnie z odrębnymi przepisami zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOPrU w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tej ustawy. Podsumowanie Stanowisko organów podatkowych wydaje się bardzo restrykcyjne w zakresie stosowania znowelizowanych od r. przepisów VATU. Należy zatem czekać, aż sprawy związane z odliczeniem podatku naliczonego związanego z samochodami trafią do sądów administracyjnych, które rozstrzygną wątpliwości powstałe zarówno na gruncie samych przepisów, jak i opisanych powyżej interpretacji. Można odnieść wrażenie, iż organy podatkowe chcą zniechęcić podatników do stosowania jakichkolwiek prób stosowania wyjątków od 50% odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy samochody wykorzystywane są w trybie mieszanym, lub prób stosowania 100% odliczenia, w sytuacji gdy istnieje najmniejsza potencjalna możliwość użytku prywatnego. Bieżąca wykładnia przepisów o podatkach dochodowych w kontekście rozliczania wydatków samochodowych nie uległa w 2014 r. drastycznej zmianie. Niewątpliwie pozytywnie należy postrzegać chęć doprecyzowania przepisów w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, jak również przyzwolenie organów podatkowych na zaliczanie do kosztów podatkowych amortyzacji samochodów służbowych wykorzystywanych także do celów prywatnych. Niepokojące jest jednak, iż te same zdarzenia mogą być tak odmiennie rozpatrywane w kontekście różnych ustaw podatkowych. Zaskakujące jest, iż umowa o garażowaniu służy działalności gospodarczej na gruncie podatków dochodowych, ale jej zawarcie stwarza określone ograniczenia na gruncie podatku VAT. REKLAMA KSIĘGARNIA INTERNETOWA SPECJALISTYCZNA WIEDZA W ZASIĘGU IĘGURĘKI JAKOŚĆ C.H.BECK Zamów bezpośrednio od wydawcy! Pełna oferta z gwarancją dostępności 5% stały rabat na zakupy w księgarni Indywidualna obsługa klienta Realizacja zamówień w 24 godziny Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach 16 11/2014

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-105/10-3/MK Data 2010.05.12 Referencje IPPB4/415-665/10-2/SP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-2-1/4511-206/15/DP Data 2015.09.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Źródła przychodów Słowa

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT w zakresie samochodów

Zmiany VAT w zakresie samochodów Zmiany VAT w zakresie samochodów Joanna Rudzka jrudzka@taxadvisorypoland.pl 1 Koniec kratek z 1 kwietnia 2014r. Zmiany dotyczą zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2016 z dnia 19 września 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2016 z dnia 19 września 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2016 z dnia 19 września 2016 r. Polski Związek Golfa POLITYKA UŻYWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 1 1. Niniejsza Polityka określa zasady użytkowania samochodów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO Data 2016.08.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady w zakresie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Accounting Alert 3/2012

Accounting Alert 3/2012 Accounting Alert 3/2012 BRAK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE AUTA PRACOWNIKOWI NIE ZWALNIA Z OSZACOWANIA WARTOŚCI NIEODPŁATNEGO DOCHODU Stefan Heince księgowy, PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Opolu, autor artykułu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny Jak należy rozliczyć podatek naliczony, jeżeli podatnik nie ustalił proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego lub ustalił ją w wysokości, na którą organ podatkowy się nie zgadza. Czy w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Newsletter marzec 2014r.

Newsletter marzec 2014r. Newsletter marzec 2014r. Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury naszego najnowszego newslettera. W tym miesiącu przybliżamy wzbudzający szczególne emocje temat ewidencji przebiegu pojazdów niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy... 11 ROZDZIAŁ I. Przychody... 13 1. Uwagi ogólne... 13 2. Pozostałe przychody... 14 3. Moment powstania przychodu... 18 4. Nieodpłatne świadczenia jako przychód...

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/4512-1040/15-2/MT Data 2015.12.11 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Udostępnienie pracownikom Spółki samochodów osobowych nie będzie wymagać zastosowania kasy

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Newsletter czerwiec 2014 r.

Newsletter czerwiec 2014 r. Newsletter czerwiec 2014 r. Szanowni Państwo, Minął maj, a wraz z nim pierwsze pięć miesięcy stosowania nowych przepisów VAT. Wydawać by się mogło, że kwestie związane z powstaniem obowiązku podatkowego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

VAT od samochodu. w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów. dodatek do Biuletynu VAT nr 10/2015

VAT od samochodu. w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów. dodatek do Biuletynu VAT nr 10/2015 dodatek do Biuletynu VAT nr 10/2015 VAT od samochodu w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów 1. Odliczanie VAT od usług oklejania samochodu naklejkami reklamowymi... 2 2. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo