Spis treœci. W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. W numerze:"

Transkrypt

1 Spis treœci W numerze: Kolejne zwycięstwo w rankingu... 3 Konferencja prasowa po rankingu Niecodzienny jubileusz Jubileusz Prorektora Prof. Glinkowski Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej Fenomen kaliskiego Forum Politycy o gospodarce i nie tylko Projekty informatyczne kaliskiej PWSZ na forum krajowym i regionalnym...18 Wideokonferencje dla nauki i edukacji Pierwsi menedżerowie sportu Absolutoriów ciąg dalszy Przybywa fizjoterapeutów Absolutorium z europosłem PWSZ na konferencji o szkolnictwie zawodowtm Z nauką po wydolność...31 W trosce o zdrowsze społeczeństwo Jak przeciwdziałać narkotykom? Lider Innowacyjności Kalisz Gimnazjaliści wykładowcami? Tak, na Uniwersytecie Gimnazjalisty to możliwe! Gimnazjaliści skończyli studia!...42 Juwenaliowy Jubileusz Studencki kabareton Przyjeżdżają, by u nas studiować...49 Młodzież z Afryki chce studiować w PWSZ Konferencja w Rosji Studenci oddawali krew Koncert dla najmłodszych Laury dla młodych regionalistów Wydawnictwo Mistrzowie szczypiorniaka Rywalizacja pod siatką...61 Ekslibrisy i grafika

2 PWSZ w Kaliszu najlepsza! Kolejne zwycięstwo w rankingu Kaliska uczelnia po raz trzeci z rzędu zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw i Rzeczpospolitej. Wielokryterialny charakter rankingu potwierdza, że PWSZ w Kaliszu doskonale radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym w Polsce. Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. I to nie tylko przez Kapitułę na podstawie danych zebranych z ankiet, ale także przez profesorów i pracodawców, bo to ich wskazania stanowiły miarę prestiżu uczelni. Pozostałe trzy cechy, jakimi posłużyli się w ocenie uczelni twórcy rankingu, to siła naukowa, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Prestiż (20% wagi w rankingu) oznacza poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Kapituła rankingu w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry profesorskiej poprosiła o wskazanie uczelni, jaką zarekomendowaliby własnym dzieciom lub wnukom w przypadku podejmowania przez nie studiów. Pracodawców natomiast zapytano jakie uczelnie najlepiej przygotowują studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla firmy. Siła naukowa (35% wagi w rankingu) została zmierzona przy pomocy uprawnień do prowadzenia kierunków, nasyceniem kadry osobami o najwyż- Rektor PWSZ prof. Jan Chajda odbiera dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu 3

3 PWSZ w Kaliszu najlepsza! szych kwalifikacjach, rozwojem kadry własnej, ofertą kształcenia podyplomowego oraz aktywnością wydawniczą uczelni. Wszystkie te wskaźniki ustalają proporcje pomiędzy tym, na ile szkoła wyższa jest uczelnią, a ile w niej szkoły. Stanowią przez to niezmiernie ważny element oceny, bo tak jak domeną szkoły jest nauczanie, tak w przypadku uczelni - studiowanie, czyli kształcenie w oparciu o naukowe metody pozyskiwania i przekazywania wiedzy. rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych, dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych oraz osiągnięcia naukowe to kryteria wyboru uczelni jako miejsca, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, ale przede wszystkim spędza się sporo czasu, a zatem należy wybrać je w taki sposób, by czuć się w nim naprawdę dobrze i komfortowo. Umiędzynarodowienie studiów (5% wagi w rankingu) jest nie do przecenienia w dobie postępującej globalizacji. Rektor PWSZ w Kaliszu prof. Jan Chajda wśród laureatów rankingu Warunki studiowania (40% wagi w rankingu) wydają się być najistotniejsze z punktu widzenia kandydata na studia, bo stanowią o atrakcyjności uczelni. Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, własna baza dydaktyczna i powierzchnia przypadająca na studenta, zbiory i warunki korzystania z biblioteki, możliwości Wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego i wykłady w językach obcych z pewnością ułatwią absolwentom odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy, stąd wyróżnienie w rankingu tej właśnie grupy kryteriów. Spoglądając na tabelę rankingową odnosi się wrażenie przejrzystości: kry- 4

4 PWSZ w Kaliszu najlepsza! teria są jasno sformułowane, a ich wagi dostatecznie wyeksponowane. Ranking jest transparentny nie ma w nim miejsca na subiektywne opinie. Są liczby, a te nie kłamią. Pierwsze miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu świadczy o tym, że w ubiegłym roku kaliska uczelnia dobrze wypełniała swoją misję, a trzecie z kolei zwycięstwo przekonuje o słuszności strategii przyjętej przez uczelnię. I chociaż pasmo sukcesów kaliskiej PWSZ rozpoczęło się już w roku 2005 zwycięstwem w rankingu tygodnika Newsweek Polska, to dopiero ostatnie lata przyniosły tego potwierdzenie. Z roku na rok rankingowe wskaźniki ulegały poprawie, by w ostatnim zestawieniu żadne z kryteriów nie zostało ocenione zerową notą. Wśród 23 sklasyfikowanych przez Perspektywy i Rzeczpospolitą państwowych wyższych szkół zawodowych zaledwie dwie mogą poszczycić się wszystkimi niezerowymi wskaźnikami. - Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej ustawia nam priorytety w działalności uczelni. Analiza ubiegłorocznego rankingu zmotywowała nas do podjęcia działań na rzecz poprawy wskaźników. Co prawda mamy jeszcze gdzieniegdzie słabe punkty, ale w tym roku będziemy je eliminować by zawsze być najlepszym - zgodnie ze znaną z literatury dewizą profesora Deminga dążyć do doskonałości. I to staramy się w Kaliszu realizować - powiedział podczas uroczystej gali w redakcji Perspektyw prof. Jan Chajda, rektor kaliskiej PWSZ. W ramach zapowiedzi rektora Chajdy mieści się zatem rozwój oferty kształcenia podyplomowego, zwiększenie powierzchni przypadającej na studenta, poprawa wyników sportowych oraz poszerzenie zagranicznej wymiany studenckiej. Większość z tych postulatów uda się zrealizować dzięki rozpoczętej w ubiegłym roku największej w historii kaliskiej uczelni inwestycji - rozbudowie kampusu studenckiego przy ul. Poznańskiej, polegającej na adaptacji trzech budynków powojskowych dla potrzeb Instytutu Politechnicznego. Już we wrześniu oddany zostanie tam pierwszy obiekt - budynek administracyjno-socjalny, w którym mieścić się będzie mały dom gościnny dla zamiejscowej kadry profesorskiej. W październiku studenci kierunków inżynieria środowiska i budownictwo zainaugurują naukę w gmachu Collegium Oecologicum, a w grudniu do gmachu Collegium Mechanicum przeniosą się studenci kierunków mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika. Na tym jednak kaliska uczelnia nie zamierza poprzestać, bo plan rozbudowy kampusu zakłada kolejne inwestycje, między innymi budowę krytej pływalni z 25- metrowym basenem, dwóch zadaszonych kortów tenisowych na sztucznej nawierzchni, a nawet stadionu lekkoatletycznego. Wszystko to zamierza się zrealizować w oparciu o fundusze unijne. Kalisz staje się miastem akademickim, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa daje początek wielkim inwestycjom w szkolnictwie wyższym w regionie Południowej Wielkopolski. Piotr Michalak 5

5 PWSZ w Kaliszu najlepsza! d r Da r i u s z Lipiński, p o s e ł n a Se j m RP: W tegorocznym rankingu szkoły z Wielkopolski utrzymały swoje wysokie pozycje z poprzednich lat - oczywiście jestem z tego dumny. Dumny jestem również z tego, że z dwiema z tych szkół, to znaczy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, jestem związany zawodowo; co prawda od czasu kiedy zostałem posłem jestem na urlopie bezpłatnym, ale to jest tak jak zawodnik w drużynie siedzący chwilowo na ławce rezerwowych, ale cieszący się z każdego sukcesu drużyny. Chciałbym zatem wielkopolskim uczelniom i poznańskiej, i kaliskiej serdecznie pogratulować tego sukcesu. W przypadku PWSZ w Kaliszu jest to już bardzo trwała tendencja, bo to przecież trzecie zwycięstwo z rzędu nie wiem czy którakolwiek z nagradzanych dzisiaj uczelni może się takim trzyletnim ciągiem poszczycić To świadczy o tym, zresztą ja wiem to jako pracownik PWSZ w Kaliszu, że od samego początku istnieniu tej uczelni towarzyszyła pewna głębsza myśl, taka strategiczna powiedziałbym długofalowa polityka inwestycyjna, polityka kreowania nowych kierunków studiów, zachęcania młodzieży do studiowania, stwarzania jej jak najlepszych warunków. To wszystko nie wzięło się z powietrza, tu nie ma żadnych przypadków. To wynik pracy ludzi kierujących tą uczelnią i pracujących na tej uczelni. Każdej z tych osób należą się odrębne gratulacje. p r o f. d r h a b. Ma r e k Sa f j a n, p r z e w o d n i c z ą c y Ka p i t u ł y Ra n k i n g o w e j: Trzecie z rzędu zwycięstwo kaliskiej uczelni nie jest przypadkowe. Sądzę, że jest to rzeczywiście autentyczny sukces i muszę powiedzieć tutaj jako przewodniczący Kapituły, że jest to także sukces kryteriów, które jak się okazuje oddziałują bardzo pozytywnie na poprawę miejsca w rankingu, czyli w gruncie rzeczy zmuszają szkoły do tego, by czyniły zadość stawianym wymaganiom. Przesuwanie się ku górze listy zawsze jest bardzo pozytywnym objawem. Myślę, że przypadku kaliskiej PWSZ ogromne znaczenie dla tego sukcesu miało poprawienie warunków nauczania, które w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych odgrywają najbardziej znaczącą rolę. Sądzę, że właśnie te warunki nauczania związane z jakością studiowania, dostępnością biblioteki, możliwością rozwijania działalności kulturalnej przez studentów, świadczą o tym, że mamy do czynienia z uczelnią, która spełnia tego rodzaju oczekiwania młodych ludzi i ma szanse utrzymania wysokiego miejsca w rankingu. 6

6 PWSZ w Kaliszu najlepsza! p r o f. d r h a b. Br o n i s ł aw Ma r c i n i a k, r e k t o r Un i w e r s y t e t u im. Ad a m a Mickiewicza w Po z n a n i u: Poznański wzorzec szkolnictwa wyższego zakłada integrację uczelni - uniwersytetów, politechniki i innych szkół: wspólne zajęcia dydaktyczne, wspólne kierunki studiów, wspólne badania naukowe. Jestem przekonany, że to samo powinniśmy zrobić w Kaliszu, integrując Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Obie bardzo dobre firmy, których łącznikiem może być prezydent miasta Kalisza, dr Janusz Pęcherz, mający bardzo dobre relacje z obiema uczelniami. Jestem przekonany, że wkrótce nastąpi moja wizyta w Kaliszu po to, by z władzami obu uczelni, w obecności dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, ustalić pewne ramy współpracy, a nasze obiekty, nasza infrastruktura nowo budowana - a drugi etap niedługo rozpoczniemy - powinna być wspólnie wykorzystana dla dobra społeczeństwa Wielkopolski. m g r i n ż. An d r z e j Ro g o w s k i, p r e z e s Za r z ą d u Mu lt i m e d i a Po l s k a S.A.: W przypadku rankingów czy wszelkich osiągnięć prawdziwe jest powiedzenie, że łatwiej jest pewne rzeczy osiągnąć niż je później utrzymać. Tak jest pewnie i w biznesie, tak jest w każdej innej dziedzinie, ponieważ utrzymanie pewnego poziomu zawsze musi być okupione rzetelną pracą, efektywnym i dobrym działaniem - i pewnie to jest to, co obserwujemy w kaliskiej szkole. Z taką szkołą jak kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa współpracujemy i trzeba współpracować. Tam znajdujemy ludzi, którzy są partnerami do wielu ciekawych, dobrych inicjatyw; ale najważniejszy jest fakt, że to jest nasza wyższa szkoła zawodowa, która jest jednym z najistotniejszych elementów miastotwórczych. Jest tym elementem, który powoduje, że nie jest to tak, jak jeszcze dziesięć-piętnaście lat temu, gdy w różnych dyskusjach mówiliśmy: co w tym Kaliszu jest? Ludzie kończą szkoły średnie i wyjeżdżają, tu się nic nie dzieje, tu nic nie ma. A żeby się coś działo, żeby można było budować życie gospodarcze, kulturalne, w każdym środowisku jest potrzebny taki element miastotwórczy czy taki katalizator jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu; a z tego, że zajmuje ona pierwsze miejsca w rankingach ogólnopolskich - i to systematycznie - powinniśmy się cieszyć, wspomagać ją i z nią współpracować po to, aby utrzymać tą dobrą passę i wspólnie tworzyć ten element miastotwórczy, z którego powinniśmy być po prostu dumni. 7

7 PWSZ w Kaliszu najlepsza! Wi e s ł awa Siwińska, p r e z e s Za r z ą d u Wy d aw n i c t wa Ed u k a c y j n e g o Pe r s p e k t y w y Pr e s s : Gratuluję Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu zdobytego po raz trzeci pierwszego miejsca. Oznacza to, że kaliska szkoła świetnie wie co robić by na pierwszym miejscu się utrzymać - czuje oddech konkurencji i w związku z tym, mając do dyspozycji 29 kryteriów rankingowych, stara się we wszystkich dobrze wypaść. A tam, gdzie ma braki jak powiedział pan rektor poprawia się. Takie podejście bardzo mi się podoba. Nasz ranking jest wielokryterialny składa się na niego 29 kryteriów, przy czym wszystkie one są bardzo ważne. W roku 2009 dodaliśmy przeprowadzone na wielotysięcznych danych badania Scopusa i Pentora, dotyczące pracodawców, jak również badania cytowań to takie tegoroczne nowum. Nie sposób ocenić, które z tych 29 kryteriów są ważne bardziej, a które mniej, bo dopiero z całości rankingu wyłania się zarys właściwej oceny danej szkoły. Młodzi ludzie, jeśli chodzi o maturzystów, wiedzą czego w życiu szukają i w oparciu o tę wiedzę dokonują pewnych wyborów. Jest to dla nich trudny moment, dlatego my staramy się im tę decyzję o wyborze szkoły ułatwić. Cały świat jeśli chodzi o edukację i szkolnictwo wyższe przeprowadza rankingi: gazety i miesięczniki edukacyjne dają młodym ludziom możliwość porównania szkół. Z pewnością warto się tym tematem zainteresować. Konferencja prasowa po rankingu Władze kaliskiej uczelni spotkały się podczas konferencji prasowej z przedstawicielami mediów Południowej Wielkopolski by zaprezentować wyniki rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej. Po omówieniu wyników rankingu, rektor PWSZ prof. Jan Chajda przedstawił Na konferencję prasową przyjechali dziennikarze z całego regionu strategię uczelni na najbliższe lata, w której priorytetem nadal jest uruchamianie nowych kierunków i specjalności oraz studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich początkowo na kierunkach medycznych i zarządzaniu, a docelowo na wszystkich wydziałach. Poszerzanie oferty kształcenia wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci sal wykładowych i laboratoriów. O rozbudowie bazy materialnej uczelni mówił kanclerz mgr Kazimierz Matusiak. 8

8 Jubileusz profesora Kowala Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie! Wielkie są Pańskie zasługi dla Nauki Polskiej i środowiska akademickiego nie tylko poznańskiego, mimo że to właśnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza związany jest Pański Jubileusz. 45 lat podążania akademickim szlakiem zawiodło Pana Profesora do Niecodzienny jubileusz Profesor Stefan Kowal, prorektor kaliskiej PWSZ, świętował w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. ważna, bo wiąże się z budowaniem i umacnianiem szkolnictwa wyższego na ziemi kaliskiej. To tutaj, dzięki ogromnej determinacji Pana Profesora, wielu młodych ludzi ukończyło unikatowe na skalę kraju studia historyczne na specjalności historia gospodarcza. To tutaj uczestniczył Pan w pracach na rzecz powołania, prowadzenia i rozwijania Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. Jan Chajda składa gratulacje jubilatowi prof. Stefanowi Kowalowi Kalisza najstarszego miasta w Polsce. Być może urzekło Pana jako historyka bogactwo nadprośniańskich dziejów, a być może była to potrzeba wykonania dobrej roboty, pracy u podstaw w myśl zasad poznańskich organiczników... Dla nas, władz i społeczności kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ta praca jest szczególnie przez UAM zamiejscowych struktur uniwersyteckich aż po utworzenie Wydziału Pedagogiczno-Artsytycznego w Kaliszu. I wreszcie tutaj związał się Pan z pierwszą samodzielną uczelnią w regionie Południowej Wielkopolski początkowo jako profesor i dyrektor Instytutu Zarządzania PWSZ w Kaliszu, a dziś jako prorektor uczelni. 9

9 Jubileusz profesora Kowala Profesorze Stefanie, w imieniu Senatu i społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu składam Tobie wyrazy wdzięczności za ten wkład pracy w budowanie akademickiego Kalisza Twojego Kalisza, bo jestem przekonany, że i dalsze lata będą upływały Ci na dobrej robocie na rzecz miasta i regionu, a praca ta przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji. prof. Jan Chajda Goście gali jubileuszowej Jubileusz Prorektora Prof. dr hab. Stefan Kowal, prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Kaliszu, obchodzi 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. Jubileusz Profesora odbył się w małej auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w jego organizację włączyli się: dziekan Wydziału Historycznego UAM, dyrekcja Instytutu Historii oraz pracownicy Zakładu Historii Gospodarczej, którym Jubilat kieruje od roku Na uroczystości nie zabrakło kolegium rektorskiego kaliskiej uczelni. W imieniu Senatu i społeczności akademickiej laudację odczytał rektor PWSZ, prof. zw. dr inż. Jan Chajda. 10

10 Sylwetka Jubilata Jubileusz profesora Kowala Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, od 1995 r. profesor tytularny, od 2002 r. profesor zwyczajny. Działalność naukowa Autor 6 książek i współautor 4 książek, a także autor ponad 100 artykułów. Uczestnik jako referent XII International Congress of Economic History, Paris 1998 (tytuł referatu: Valuta Reform in Poland from 1919 to 1993 ) oraz XIII International Congress of Economic History, Buenos Aries 2002 ( The Problems of Economics Cooperations between Poland and Former Partition States and their Successors in the years ). Stypendysta Institut fur Europaische Geschichte oraz stypendysta Volkswagen Stiftung. Przez wiele lat uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego gremium Komisji Koordynacji Badań nad Dziejami Przemysłu w Polsce przy PAN. Prace doktorskie ukończyło 6 osób. Gast Professor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach współprowadzący seminarium dyplomowe i doktorskie w Viadrinie poświęcone Europie Środkowej i polsko-niemieckim stosunkom gospodarczym oraz transformacji systemu ekonomicznego. Aktualnie naukowo zajmuje się polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi od 1918 roku do czasów współczesnych. Działalność dydaktyczna Inicjator i współautor programu specjalizacji: Komunikacja Społeczna Prof. Stefan Kowal i Samorządowa Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Socjoekonomika Wydział Historii UAM. W PWSZ prowadzi zajęcia z przedmiotów: rozwój i funkcjonowanie gospodarki, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz seminaria dyplomowe. Od roku 2008 pełni funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia kaliskiej PWSZ. Działalność organizacyjna na rzecz nauki: 1. Autor 8 opinii w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, w tym 2 jako superrecezent CKK ds. Tytułu i Stopni Naukowych. 2. Autor 21 opinii w przewodach habilitacyjnych i 22 opinii w przewodach doktorskich. 3. Członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. 11

11 Godność dla zmarłego Rektora Prof. Glinkowski Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza Prof. Czesław Glinkowski, organizator i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej odbywającej się w Dniu Święta Miasta tytuł odebrała małżonka zmarłego Rektora, Wiesława Glinkowska. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza z rąk prezydenta Janusza Pęcherza i przewodniczącej Rady Miejskiej Adeli Przybył odbiera Wiesława Glinkowska, żona zmarłego rektora PWSZ w Kaliszu Zmarły w minionym roku prof. dr hab. Czesław Glinkowski, pierwszy rektor, założyciel, wykładowca i wychowawca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Profesor swoje życie podzielił między dwa miasta: Poznań i Kalisz. Związał swe losy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, która była Jego naukowym i dydaktycznym środowiskiem, której idee i koncepcje krzewił w różnych miejscach w kraju i poza granicami oraz Kaliszem, drugą życiową przystanią, portem, w którym wystawił swe największe dzieło - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Był tej uczelni budowniczym w szerokim znaczeniu jako ten, który zbudował fundamenty programów studiów, który stworzył jej profil, który nadał jej kształty organizacyjne i jako prawdziwy budowniczy - kolegiów, instytutów, pracowni i domów akademickich. Odszedł od nas przedwcześnie, w wieku 67 lat, we wrześniu 2008 r. człowiek prawy i szlachetny, przyjazny oraz życzliwy ludziom, wspaniały wychowawca i opiekun młodzieży, oddany misji stworzenia w Kaliszu prawdziwego ośrodka akademickiego. Kalisz zawdzięcza Mu bardzo dużo. Miasto patrzy z wdzięcznością na to, co profesor Czesław Glinkowski pozostawił po sobie: nowe kolegia, sale wykładowe, laboratoria, biblioteki, domy akademickie, kilkutysięczną rzeszę studentów i już tysiące absolwentów. Winniśmy spełnić wolę pierwszego rektora przodującej uczelni Kalisza - rozwijać Jego dzieło, dbać o tę domenę nauki i dydaktyki, jaką pozostawił nam po sobie. To nasza powinność wobec zasłużonych dla Miasta i Honorowych Jego Obywateli. 12

12 Rada Konsultacujna Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej W piątek, 3 kwietnia 2009, w Sali Senackiej PWSZ w Kaliszu odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej uczelni. Rada została powołana przez rektora, prof. Jana Chajdę, 4 grudnia 2008 roku. Członkowie Rady Konsultacyjnej W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą: Jerzy Borowiak - dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu, Jerzy Gruszka - MAHLE Krotoszyn, Wojciech Grzelak - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Andrzej Krupa - dyrektor techniczny Delphi Automative Systems Poland sp. z o.o., Marek Matuszewski - prezes Kaliskich Linii Autobusowych ( wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej), Andrzej Rogowski - prezes Multimedia Polska S.A., Tadeusz Sarnowski - prezes Zap-Robotyka sp. z o.o., Artur Szymczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Jan Śliwa - dyrektor techniczny WSK PZL-Kalisz S.A., Roman Wiertelak - prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, Sławomir Zdyb - dyrektor generalny Meyer Tool Poland sp. z o.o., Bogdan Zmyślony - dyrektor generalny Pratt & Whitney Kalisz sp. z o.o. (przewodniczący Rady Konsultacyjnej). Podczas pierwszego posiedzenia Rady Konsultacyjnej wszyscy jej członkowie odebrali nominację. Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz Kanclerz mgr Kazimierz Matusiak, przedstawili prezentację uczelni. Rektor zapowiedział, że Rada Konsultacyjna powinna wspierać władze uczelni w określeniu strategii rozwoju kaliskiej PWSZ do 2020 roku, przy uwzględnieniu współpracy uczelni z przemysłem. 13

13 Forum Zdrowia Kobiety Fenomen kaliskiego Forum Forum Zdrowia Kobiety to marka rozpoznawalna już pośród konferencji naukowych organizowanych przez polskie uczelnie. I to nie tylko w kraju, bo cykl zdążył już zyskać wymiar międzynarodowy. Zapisy uczestników Forum Zdrowia Kobiety Markę Forum tworzą niezmiennie wybitni prelegenci, wywodzący się z prestiżowych ośrodków medycyny akademickiej: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz renomowanych placówek służby zdrowia, takich jak: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu. To dzięki ogromowi ich wiedzy i doświadczenia poruszane na Forum tematy są zawsze ciekawe i aktualne, a toczące się tutaj dyskusje - twórcze i ożywione; to dzięki ich autorytetowi umacnia się prestiż kaliskiej uczelni i wreszcie dzięki nim wzrasta świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin. To ostatnie wydaje się tutaj najistotniejsze, bo gdyby sformułować cel strategiczny Forum, należało by powiedzieć, że jest nim profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie aż do wyleczenia. Fenomen kaliskiego Forum Zdrowia Kobiety polega na coraz większym zainteresowaniu naukowym przedsięwzięciem nadprośniańskiej uczelni. Z reguły bywa tak, że każda kolejna konferencja w cyklu gromadzi coraz to mniej uczestników. Kaliskie Forum - wręcz przeciwnie: z roku na rok przybywa na nie coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, położnych, menedżerów służby zdrowia, samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mediów. A wszystko to dzięki nestorowi polskiej ginekologii, 14

14 Forum Zdrowia Kobiety pomysłodawcy i organizatorowi Forum, profesorowi Tadeuszowi Pisarskiemu. - Profesorze Tadeuszu - zwracał się do prof. Pisarskiego rektor kaliskiej PWSZ, prof. Jan Chajda. - Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte - jubileuszowe Forum Zdrowia Kobiety to Twoja zasługa. Zasługa o tyle wielka i ważna, o ile ważne jest życie i zdrowie człowieka. Nie obawiałeś się pięć lat temu podjąć tego wyzwania i tutaj, w auli kaliskiej PWSZ, zorganizowałeś I Forum Zdrowia Kobiety. I dobrze wybrałeś to miejsce, bo gdzie indziej jak nie na uczelni mogłeś liczyć na wsparcie ludzi świadomych, którzy od razu odpowiedzieli na Twoje wezwanie. I odpowiadają do dzisiaj. Za to należą się im słowa podziękowania: za ich trud i pracę włożone na rzecz upowszechniania wiedzy, na rzecz życia i zdrowia - mówił rektor. Profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządów płciowych kobiety, Kobieta w obliczu walki z patologią i chorobą, Wybrane aspekty profilaktyki w położnictwie i ginekologii, Problemy zdrowotne współczesnej kobiety, Macierzyństwo we współczesnym świecie - edukacja młodzieży - to tematy wiodące wszystkich pięciu konferencji. Każda kolejna przybliża ku nam wizję społeczeństwa świadomego: zdrowego i długowiecznego. Bo zdrowa kobieta to nie tylko zdrowa żona, matka i córka - to przede wszystkim zdrowe społeczeństwo i zdrowe państwo. A w zdrowym społeczeństwie i zdrowym państwie wszystkim chce się żyć, uczyć się i pracować na rzecz jego dalszego rozwoju. Piotr Michalak Okolicznościowe medale z okazji V Forum Medal prezydentowi Kalisza Januszowi Pęcherzowi wręcza prof. Tadeusz Pisarski Uczestnicy V Forum Zdrowia Kobiety 15

15 Studenckie Forum Gospodarcze Politycy o gospodarce i nie tylko Ty decydujesz to hasło kampanii informacyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ramach Studenckiego Forum Gospodarczego kaliską uczelnię odwiedzają kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy studenckiego Forum Gospodarczego Mimo kosztownych kampanii wyborczych i silnego zaangażowania multimedialnych technologii Unia Europejska będzie miała trudności z pobudzeniem zainteresowania Europejczyków czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego tak wynika z najnowszych sondaży. Podczas gdy jedni eksperci spodziewają się stopniowego wzrostu liczby osób chętnych do oddania głosu podczas eurowyborów aż do wyniku z 2004 roku, inni oczekują, że frekwencja dalej będzie spadać. Tymczasem studenci kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mieli okazję spotkać się z czterema kandydatami do europarlamentu z Wielkopolski, wywodzącymi się z trzech ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy w prawyborach zorganizowanych w ostatnią niedzielę maja: Zbigniewem Chlebowskim (PO), Konradem Szymańskim (PiS), Dariuszem Lipińskim (PO), Markiem Siwcem i Wojciechem Olejniczakiem (SLD). Odbywające się w ramach Studenckiego Forum Gospodarczego spotkania były okazją do dyskusji o miejscu i roli Polski w Unii Europejskiej. Nie brakowało trudnych pytań zadawanych kandydatom przez studentów. Nie jest im obojętne, kto będzie reprezentował Polskę w strukturach UE. 1. Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Pl a t f o r m y Oby wat e l s k i e j w Sejmie RP. Ukończył studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu; magister inżynier. Odbył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (zarządzanie strategiczne) oraz na Wydziale Zarządzania dla Administracji Publicznej w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (finanse administracji publicznej); uzyskał stopień MBA. Uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Menedżera z zakresu zarządzania w administracji. 16

16 Studenckie Forum Gospodarcze Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 2. Konrad Szamański kandydat Pr a w a i Sp r a w i e dl i w o ś c i do Parlamentu Europejskiego. Prawnik, absolwent UAM; poseł do Parlamentu 4. Marek Siwiec kandydat So j u s z u Le w i c y De m o k r at yc z n e j do Parlamentu Europejskiego. Magister inżynier, absolwent AGH; p.o. przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ordynacka ; poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Spraw Zagranicznych, Europejskiego, koordynator Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych PE; członek Zarządu Kolegium Europejskiego w Natolinie, członek Rady Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu; redaktor naczelny Międzynarodowego Przeglądu Politycznego. 3. Dariusz Lipiński kandydat Pl a t - formy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Profesor PWSZ w Kaliszu, doktor nauk fizycznych; absolwent UAM; nauczyciel akademicki, poseł na Sejm RP; wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do członek Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, przewodniczący delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina. Bartłomiej Karolak 17

17 Strategia informatyczna Projekty informatyczne kaliskiej PWSZ na forum krajowym i regionalnym Od września 2008 r. przyjęta została w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nowa strategia informatyczna. Szereg realizowanych projektów, a w szczególności projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy, zyskuje uznanie na forum krajowym i lokalnym. Niniejszy artykuł jest relacją z prezentacji koncepcji informatyzacji na konferencjach oraz udziału w krajowych projektach. Profesjonalne warsztaty metodyczne dla PWSZ w Kaliszu Dział Informatyki i E-edukacji oraz Instytut Zarządzania zgłosiły w czerwcu br. zespół do pilotażowego projektu realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zespół kaliskiej PWSZ został wybrany jako jeden z czterech spośród wielu zgłoszonych i weźmie udział w warsztatach metodycznych, które posłużą do zbudowania zajęć w technologii e-learningu. Projekt rozpoczął się 19 czerwca 2009 r. i będzie trwał do 30 października 2009 r. Efektem prac zespołu będą w pełni internetowe zajęcia Controlling i logistyka jako źródło informacji i sposób komunikacji w procesie zarządzania w ramach przedmiotu Podstawy Zarządzania. Zajęcia te przeprowadzone zostaną w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010. Informacja na stronie www o wybraniu kaliskiej PWSZ do udziału w warsztatach 18

18 Strategia informatyczna Od uczelni do e-uczelni W dniach mają 2009 r. odbyła się konferencja Perspektywy rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem konferencji był przegląd dokonań polskich uczelni oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod, narzędzi i systemów informatycznych. Publikacja z materiałów konferencyjnych Kaliska PWSZ zabrała głos w tej krajowej dyskusji przedstawiając własną strategię e-uczelni oraz koncepcję realizowanego projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy. Istotne tezy dla nowoczesnej uczelni to integracja sfer tradycyjnej działalności z procesami wspomaganymi technologiami internetowymi oraz globalne traktowanie procesu dydaktycznego. Zwrócono uwagę na otwartość kształcenia oraz wymianę zasobów między uczelniami. Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane w pracach Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i przekazane następnie polskiemu środowisku akademickiemu. Uniwersytet Wirtualny 2009 Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka to jedna z najważniejszych konferencji dla krajowego środowiska edukacji internetowej. W tym roku odbyła się już IX edycja tej konferencji, organizowanej przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. PWSZ w Kaliszu przedstawiła doświadczenia z wykorzystania metody warsztatu na platformie edukacyjnej moodle w ramach zajęć z przedmiotów Technologia Informacyjna oraz Informatyka w Zarządzaniu. Zaprezentowana została idea warsztatów, sposób ich przygotowania i prowadzenia oraz ewaluacja. Ocenę jakości warsztatów przygotowano w kontekście założonych celów szczegółowych oraz w oparciu o opinie studentów z wypełnionych ankiet. Dla uczestników konferencji interesujące było sformułowanie podstawowych zasad i metodyki stosowania warsztatów. Zastosowania Informatyki Współczesnej Konferencja Zastosowania Informatyki Współczesnej organizowana przez PWSZ w Legnicy w swoim założeniu 19

19 Strategia informatyczna Opinie studentów PWSZ w Kaliszu na temat warsztatów. Prezentacja warsztatów internetowych podczas konferencji ZIW ma pełnić funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy studentami oraz pracownikami państwowych wyższych uczelni zawodowych w dziedzinie informatyki. Kaliska PWSZ jako wiodąca wyższa uczelnia zawodowa przedstawiła swoje osiągnięcia w budowaniu nowoczesnego kształcenia. Uczestnicy konferencji byli zainteresowani szczególnie doświadczeniami z wykorzystania platformy edukacyjnej moodle oraz możliwościami stosowania prezentowanych w referacie warsztatów internetowych. Innowacje w nauce Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zorganizowała w dniu r. konferencję poświęconą innowacjom. Innowacje w nauce przedstawił Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich prof. dr hab. Stefan Kowal. Profesor zwrócił uczestnikom konferencji uwagę na fakt, że prawdziwa nauka sama w sobie jest innowacyjna. W kontekst innowacji doskonale wpisuje się również realizowany w kaliskiej PWSZ projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy, który został podczas konferencji zaprezentowany szczegółowo. Projekt wywołał ciekawą dyskusję, w której uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia z projektu unijnego budowy centrów kształcenia na odległość na wsiach. 20

20 Strategia informatyczna Wystąpienie prof. dr. hab. Stefana Kowala Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia W dniu r. w Collegium Novum odbyła się konferencja omawiająca Ogólnopolski System Opieki Zdrowotnej, zorganizowana przez PWSZ oraz firmy Kasper Komputer i Kamsoft. OSOZ jest technicznym projektem realizacji Narodowego Planu Zdrowia oraz Narodowego Programu Zdrowia, a jego celem ma być integracja wszystkich podmiotów rynku ochrony zdrowia w Polsce poprzez wymianę informacji o zdrowiu społeczeństwa tj. pacjentów, lekarzy, farmaceutów, laborantów, a także organizacji rządowych, ubezpieczycieli i organów decyzyjnych Unii Europejskiej. Kaliska PWSZ wpisuje się w ten projekt, łącząc trzy istotne dla niego dziedziny: edukację, medycynę i informatykę. Jako najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce PWSZ kształci w kierunkach medycznych (położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne) oraz informatycznych (informatyka przemysłowa) a także realizuje duże projekty informatyczne. Opis tych działań przedstawiony został w wykładzie inauguracyjnym pt. E-learning nowa witamina medycyny. Słuchacze zapoznali się również z aplikacją Wirtualny Pacjent, metodą szybkiej nauki za pomocą map myśli, technologią e-learningu oraz aktywną metodą uczenia w postaci warsztatu internetowego. Andrzej Syguła Konferencja OSOZ w Collegium Novum PWSZ 21

21 Strategia informatyczna Wideokonferencje dla nauki i edukacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dostrzega duże możliwości wykorzystania technologii wideokonferencji w nauce oraz dydaktyce. Zastosowanie wideokonferencji może przybliżyć kaliską Uczelnię do dużych i znanych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce i na świecie. Odległości przestają bowiem mieć znaczenie i co równie istotne zmniejszają się koszty związane z wyjazdami, delegacjami i zakwaterowaniem w hotelach. W czasie obrad Senatu w dniu 30 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została pierwsza wideokonferencja w kaliskiej PWSZ. Wideokonferencja w kaliskiej PWSZ O wideokonferencjach Wideokonferencja to interaktywna komunikacja multimedialna, pozwalająca w czasie rzeczywistym przesyłać obraz, dźwięk i multimedia (np. prezentacje) uczestnikom podłączonym do sieci (telefonicznej, komputerowej, internetowej). Dzięki specjalizowanym urządzeniom można obecnie prowadzić wideokonferencje z zachowaniem wysokiej jakości obrazu HD 720 p i Full HD 1080 p, dźwięku stereo w paśmie 22 khz i prezentacji w dodatkowym kanale komunikacyjnym. Można również wykorzystywać dla podstawowej jakości niezbyt szybkie łącza internetowe, nawet 128 kb/s. Dodatkowe możliwości systemów wideokonferencyjnych wiążą się z udostępnianiem przekazu dużej liczbie uczestników na żywo. Nowoczesny sprzęt wideokonferencyjny pozwala prowadzić transmisje do internetu z bardzo dobrą jakością nawet do kilku tysięcy odbiorców. Przekaz wideokonferencyjny może być zapisany i odtwarzany następnie w dowolnej chwili w sieci internet. Wideokonferencje wykorzystuje obecnie przede wszystkim biznes, który widzi w nich możliwość obniżenia kosztów związanych z wyjazdami pracowników, ale wraz z obniżeniem cen sprzętu rośnie zainteresowanie ośrodków edukacyjnych tą technologią. 22

22 Strategia informatyczna Perspektywy wykorzystania wideokonferencji w nauce i edukacji Wideokonferencje w nauce wykorzystuje się do prowadzenia wykładów i prezentacji na żywo, pracy grupowej oraz obserwacji na żywo. Dzięki wideokonferencjom można zapewnić bliższy niż w telekonferencji kontakt między naukowcami z różnych miejsc w świecie. Istotna jest tutaj również możliwość natychmiastowej konsultacji w przypadku np. operacji medycznych, prowadzenia zdalnych wywiadów medycznych, sesji diagnostycznych, czy też wspólnego zdalnego wykonywania eksperymentów naukowych. Zalety Możliwość współdzielenia aplikacji Pełna interakcja, natychmiastowy feedback Łatwość przeprowadzenia dyskusji grupowej Możliwość pracy grupowej Możliwość prowadzenia badań ankietowych Obserwacje na żywo (hodowla, operacje) Krzewienie paradygmatu wykorzystywanego wykorzystywanego gospodarce opartej na wiedzy Możliwości Wzrost znaczenia wideokonferencji ze wzrostem Internetu (efekt sieciowy), globalizacją edukacji i gospodarki, rozwojem kształcenia ustawicznego Wideokonferencje przeprowadzane przez naukowców oraz wykłady mogą być nagrywane i udostępniane studentom w procesie dydaktycznym. I tak przykładowo, w dziedzinie medycyny student ma możliwość obejrzenia relacji z badań lekarskich i operacji, natomiast w obszarach technicznych może prześledzić przebieg eksperymentu. Szczególną możliwością wideokonferencji jest wykorzystanie jej w wirtualnych klasach jako platformy współpracy i nauki studentów z różnych uniwersytetów. Na schemacie poniżej przedstawiono analizę SWOT możliwości wykorzy- Wady Konieczność uzgadniania czasu spotkania Wymagana jest duża przepustowość łączy Drogi sprzęt Słabe narzędzie zarządzania kursami, studentami Trudno obsługiwać duże grupy Zagrożenia Coraz tańsze technologie asynchroniczne wykorzystujące wideo 23

23 Strategia informatyczna stania wideokonferencji w nauce i dydaktyce. Analiza SWOT systemów wideokonferencyjnych, źródło: Arkadiusz Orłowski, Mirosław Woźniakowski, Systemy wideokonferencyjne w dydaktyce i badaniach naukowych, VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska Wideokonferencja w praktyce W czasie obrad Senatu w dniu 30 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została pierwsza w kaliskiej PWSZ wideokonferencja. Dr Piotr Szewczyk przedstawił referat na temat sportu akademickiego, a następnie odpowiadał na pytania członków Senatu. Jakość transmisji była bardzo wysoka, a najlepszą rekomendacją stosowania tej formy komunikacji w sytuacji gdy bezpośredni kontakt nie staje się możliwy jest fakt, że podczas wideokonferencji uczestnicy zapomnieli o odległości i śledzili przekaz prelegenta tak jakby był on obecny na sali. Przyszłość wideokonferencji w kaliskiej PWSZ Wideokonferencja stanie się wkrótce naturalnym narzędziem wykorzystywanym zarówno w nauce jak i edukacji. W projektowanym kampusie kaliskiej PWSZ aula w Collegium Oecollogicum przygotowana będzie do prowadzenia profesjonalnych wideokonferencji. Wideokonferencja podczas obrad Senatu Również połączenia sieciowe w kampusie (10 Gb/s) pozwolą na przesyłanie bardzo dobrej jakości obrazu, dźwięku i prezentacji. Andrzej Syguła 24

24 Pierwsi absolwenci specjalności zarządzanie sportem i rekreacją opuścili mury uczelni. Przez sześć semestrów studiów licencjackich przygotowywali się do roli menedżerów klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków wypoczynkowych, a także klubów fitness. Wraz z absolwentami zarządzania sportem i rekreacją swoje święto obchodzili kończący studia z zakresu zarządzania w instytucjach samorządowych. Reprezentujący we władzach uczelni kierunek zarządzanie prof. dr hab. Stefan Kowal, prorektor kaliskiej PWSZ, tak zwracał się do absolwentów: Nie chcę Was żegnać. Przede wszystkim pragnę wyrazić uczucie radości z Waszego sukcesu. Sukces ten Czas absolutoriów Pierwsi menedżerowie sportu Senat uczelni na czele z rektorem prof. Janem Chajdą jest przecież owocem Waszego wysiłku intelektualnego i mozolnej pracy. Temu wysiłkowi zapewne nierzadko towarzyszyło uczucie niepewności, a może nawet zwątpienia czy wszystko powiedzie się, czy nieprzespana noc nie pójdzie na marne. Dziś można stwierdzić z dużą dozą pewności, że musiało się powieść. Piotr Michalak Studenci cieszą się po uzyskanym absolutorium 25

25 Czas absolutoriów Absolutoriów ciąg dalszy Kartę absolutoryjną wręcza prorektor PWSZ prof. Stefan Kowal Kolejni studenci kończą naukę w kaliskiej PWSZ. Tym razem absolutorium odbyło się w dwóch Instytutach: Zarządzania oraz Położnictwa i Pielęgniarstwa. Mury kaliskiej uczelni opuścili specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz pielęgniarki i położne. W swoim wystąpieniu prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska- Krawczyk mówiła o tym, jak ważna w tych zawodach jest opinia o osobach je wykonujących. Przytoczyła przy tej okazji słowa greckiego filozofa Demokryta, który głosił, że naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia, reszta jest opinią. Posługując się tym cytatem pani prorektor życzyła wszystkim absolwentom, by w służbie społeczeństwu czy to w ramach pomocy medycznej czy też Kartę absolutoryjną wręcza prorektor PWSZ prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk 26

26 Czas absolutoriów Przybywa fizjoterapeutów Blisko 200 absolwentów kierunku fizjoterapia pożegnało się z uczelnią. Nie dla wszystkich jednak uzyskanie absolutorium oznacza koniec nauki, bo przed wieloma z nich egzaminy dyplomowe. Dopiero po ich zdaniu będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie. Podczas absolutorium prorektor PWSZ w Kaliszu prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk mówiła o ważnej roli fizjoterapeuty, jaką jest przywracanie sprawności osobom w różnych nierzadko terminalnych stanach chorobowych. Pani prorektor wyraziła przekonanie, że absolwenci kaliskiej uczelni są dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu, gdyż plan studiów zapewnia zdobycie wiedzy ze wszystkich dziedzin medycyny, z którymi fizjoterapeuta może mieć styczność w pracy z chorym. W absolutorium uczestniczyła grupa słuchaczy łódzkiego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Goście z Kongo, Tunezji i Senegalu wystąpili w części artystycznej z mini-koncertem muzyki gospel. Piotr Michalak 27

27 Absolutorium było okazją do życzeń i podziękowań. Prorektor uczelni, prof. Stefan Kowal życzył absolwentom, by w dorosłym życiu omijały ich porażki, bo te mogą się zdarzać tylko na etapie studiów. Prezydent natomiast by jako fachowcy potrafili zmierzyć się z gospodarczą recesją, podczas gdy oczy narodu zwrócone będą z nadzieją na ich działania w tym zakresie. Studia na zarządzaniu biznesem ukończyło 180 osób. Wszyscy absolwenci otrzymali z rąk rektora pamiątkowe karty absolutoryjne, a najlepsi nagrody i listy gratulacyjne. Czas absolutoriów Absolutorium z europosłem Kolejny rocznik absolwentów ukończył studia na specjalności zarządzanie biznesem. Na uroczystość, pośród przedstawicieli władz, przybył także poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, przyjaciel kaliskiej uczelni, żywo interesujący się losami jej absolwentów. Stu d i u j ą c w PWSZ m o ż n a za r a b i a ć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu znów będzie kształcić studentów na kierunkach zamawianych przez państwo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowało do udziału w programie dwa projekty kaliskiej uczelni, a łączna kwota dofinansowania przekracza 7,5 mln zł. Na tysiąc złotych miesięcznego stypendium oraz inne formy uatrakcyjnienia nauki mogą liczyć studenci, którzy w roku akademickim 2009/2010 rozpoczną kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn lub inżynieria środowiska. To właśnie te kierunki znalazły się na liście rankingowej pozytywnie zatwierdzonej przez ministerstwo. Na 170 złożonych wniosków do udziału w programie zakwalifikowanych zostało zaledwie 59 projektów. 28

28 Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Symela dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Agnieszka Pfeiffer przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Krzysztof Grubka dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Małgorzata Mackiewicz wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Andrzej Dolny wicestarosta kaliski, Tadeusz Krawczykowski wiceprezydent Kalisza, Krzysztof Grabowski przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, naczelnicy Wydziałów Edukacji Kultury i Sportu, nauczyciele szkół zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami oraz Cech Rzemiosł Różnych. PWSZ na konferencji o szkolnictwie zawodowym W piątek, 30 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja, której przewodni temat brzmiał: W przyszłość ze szkolnictwem zawodowym. Uczestnicy konferencji Konferencja Zmiany w kształceniu zawodowym, o których dzisiaj była mowa dotyczą przede wszystkim tego, co będzie nas czekać od roku Jesteśmy więc na etapie przygotowań diagnozy i zbie- Krzysztof Grabowski, rzecznik prasowy PWSZ 29

29 Konferencja rania propozycji, a także konsultacji środowiskowej. Chcemy, żeby szkoła zawodowa była szkołą pierwszego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Za tym kryje się cały pakiet rozwiązań, który będziemy wprowadzać, aby ten model zafunkcjonował i wzmocnił doradców zawodowych. Opracowujemy też wdrożenie nowej formuły egzaminów zawodowych, który będzie uwzględniał aspekt kwalifikacji, do których dochodzi się poprzez doświadczenie w pracy. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej wymaga stosowania pewnych narzędzi, które stosują inne kraje europejskie oraz stworzenia pewnego systemu przejrzystości i kwalifikacji, aby nasz uczeń mógł mobilnie poruszać się po europejskim rynku pracy mówi dr Krzysztof Symela, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najsłabszą stroną obecnego systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych jest brak wsparcia merytorycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych wielu branż. Uważam, że tego rodzaju konferencje są znakomitą okazją do potwierdzenia słuszności kierunku, który sobie wytyczamy kreując politykę kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim. Jest to też doskonała okazja, aby spotkać się z kolegami z samorządów, dyrektorami szkół zawodowych, którzy na co dzień kształcą przyszłe kadry na potrzeby rynku pracy. Dzisiejsza konferencja dowodzi również, że pracodawcy są zainteresowani współpracą ze szkołami mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski. Organizatorzy zaprosili na konferencję przedstawicieli wyższych uczelni, bo dla uczniów szkół średnich chcą stworzyć możliwość kontynuowania nauki na studiach, tym bardziej, że zapotrzebowanie na inżynierów jest bardzo duże. Nie bez powodu zaproszono kaliską PWSZ. Znaczna część studentów naszej uczelni pochodzi właśnie z Ostrowa i powiatu ostrowskiego. Krzysztof Grabowski Kaliska PWSZ z prezentacją w Kaczkach Średnich W środę, roku, pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, spotkali się z tegorocznymi maturzystami, którzy kończą naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich (powiat turecki). Na prezentację uczelni przybyło około 200 osób. To uczniowie, którzy kształcą się w 8 klasach techników i w 1 klasie Liceum Ogólnokształcącego. Wbrew nazwie szkoły, w placówce młodzież uczy się w różnych zawodach. Po prezentacji PWSZ, uczniowie zadawali pytania. Wszyscy też otrzymali informatory dla kandydatów na studia, tak by z ofertą kaliskiej PWSZ mogli zapoznać się w domach. Takie spotkania w szkole w Kaczkach Średnich będą miały charakter cykliczny, uczy się tam bowiem rocznie około tysiąca osób. 30

30 Zdrowie i nauka Z nauką po wydolność Wyniki badań wydolnościowych zawodników I ligowego zespołu koszykówki mężczyzn AZS PWSZ OSRiR Kalisz oraz II ligowego zespołu piłkarzy ręcznych KPR PWSZ Szczypiorno Kalisz, w 2009 r. Tuż po godzinie 8.00 na obiekcie kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego stawili się pierwsi zawodnicy AZS PWSZ OSRiR Kalisz, którzy zostali poddani próbom wydolnościowym i stanowili pierwszą grupę badanych osób. Celem badań była ocena wydolności ogólnej zawodników. Została ona przeprowadzona w oparciu o określenie wentylacyjnego progu przemian beztlenowych. Badania wykonane zostały na ergospirometrze K4 Cosmed należącym do kaliskiej PWSZ, przez fizjologa dr Katarzynę Domaszewską, fizjoterapeutę, trenera odnowy biologicznej Łukasza Kisielińskiego oraz lekarza. W celu określenia wydolności ogólnej badani poddani zostali standardowej procedurze badawczej, która polega na wykonaniu wysiłku o wzrastającej intensywności na bieżni ruchomej. Początkowa prędkość przesuwu taśmy po której biegali zawodnicy wynosiła 8 km/h, w celu określenia PPA, oraz reakcji organizmu na wysiłek, co 3 min (po uzyskaniu stanu steady state) zwięk- szano prędkość biegu o 2 km/h. Próbę zakończono w momencie osiągnięcia przez badanego obciążenia progowego. Podczas próby w sposób ciągły, przy użyciu przenośnego ergospirometru K4 firmy Cosmed rejestrowano parametry oddechowe: wentylacja minutowa płuc, wydalanie dwutlenku węgla, aktualny pobór tlenu i współczynnik oddechowy (VE, VCO 2, VO 2, RER), oraz krążeniowe częstość skurczów serca (HR). Dodatkowo przed rozpoczęciem próby i 3 minuty po jej zakończeniu pobrano krew kapilarną z opuszki palca. 31

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 11 lipca 2017r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Stabilna

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu Kalisz, 12.03.2015 Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu Informacja dot. udziału młodzieży kaliskiej samochodówki w Drzwiach Otwartych w PWSZ Kalisz Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 22 lipca 2015r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Ewolucja

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Diagnoza stan w punkcie wyjścia Brak elastyczności funkcjonowania i reagowania na zmiany w otoczeniu nowa struktura organizacyjna centrum minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej.

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. STUDENCI POLITECHNIKI Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012)

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) W 1962 r. decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołany został w Rybniku Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politechniki Śląskiej.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca MINISTERSTWO ZDROWIA Biuro Prasy i Promocji Warszawa, 2014-06-26 MZ-BP-P-0620-9591-2/PK/14 Portal Porozumienie 1 Czerwca Szanowny Panie Redaktorze, Kształcenia przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Gdańsk 2013 Niniejsze sprawozdanie, prezentujące ocenę mijającego roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja Projekt 29.09.16 6 czwartek Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom 11.00 12.00 (Оrganizatorzy polska fundacja edukacyjna PERSPEKTYWY) 12.00 12.30 Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 1 WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 2 Warszawa 2007-04-02 Szanowny Pan Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Szanowny Panie Rektorze Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo