Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na przyszłą rzeczy pamiątkę. * organizacja letniego wypoczynku"

Transkrypt

1 Malarski plener w Smólniku KGW w Kruszynie obchodziło 50-lecie Budowa boiska w Kruszynie Czytaj str. 16 Czytaj str. 8 WŁOCŁAWEK W Naszej Gminie ISSN KRUSZYN * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK * WARZĄCHEWKA nr 20, sierpień zł Czytaj str 9 Wójt gminy Włocławek zaprasza na dożynki Kruszyn Szczegółowy program na str. 12 Podczas sesji wyjazdowej Rady Gminy Włocławek, która odbyła się 24 lipca 2010 r. w siedzibie remizo-świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Małgorzacie Wiśniewskiej i Jerzemu Wiśniewskiemu tytułu Honorowy Obywatel Gminy Włocławek. Honorowi Obywatele Gminy Włocławek Na przyszłą rzeczy pamiątkę Sesja Rady Gminy Włocławek odbywająca się w Smólsku miała uroczystą oprawę. Odbyła się wieczorem w siedzibie nowo oddanej świetlicy-remizy. Na wniosek wójta gminy Włocławek oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej o nadanie Małgorzacie Wiśniewskiej i Jerzemu Wiśniewskiemu tytułu Honorowy Obywatel Gminy Włocławek radni podjęli uchwałę o nadaniu tytułów. Laudację odczytała wójt Ewa Braszkiewicz, w której m.in. napisano: Państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, już od wielu lat, konsekwentnie, z olbrzymią pasją i zaangażowaniem, prowadzą działania na rzecz dzieci i młodzieży gminy Włocławek. W działalności tej kierują się potrzebą niesienia bezinteresownej pomocy, dążą do integracji środowiska lokalnego, utrwalają zasady altruizmu i solidarności społecznej. Radość niesienia pomocy i udzielania wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego dla społeczności gminy Włocławek, szczególnie dla dzieci i młodzieży, połączona z potrzebą współtworzenia społeczeństwa Małgorzata Wiśniewska jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz w zakresie public relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. W latach pracowała jako asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu. Od 1 stycznia 1998 r. do 2 stycznia 2004 r. kolejno: dyrektor ds. systemu jakości, dyrektor ds. public relations, członek zarządu w Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. Z o.o. w Wysogotowie, od 2 stycznia 2004 r. do 14 listopada 2006 r. wiceprezes zarządu w PBG S. A. w Wysogotowie, od 21 sierpnia 2008 r. do 21 kwietnia 2010 r. prezes zarządu w INFRA S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej PBG: Hydrobudowa Polska S. A., Hydrobudowa 9 S.A. PBG Dom Sp. Z o.o., APRIVIA S.A oraz GasOil Engineerin S.A. Honorowym Obywatelom Gminy Włocławek - Małgorzacie i Jerzemu Wiśniewskim gratulacje składa wójt Ewa Braszkiewicz obywatelskiego, ma szczególne odzwierciedlenie w następujących przedsięwzięciach: * organizacja letniego wypoczynku dla 39 dzieci, kolonie letnie 2008, Suwalszczyzna, ośrodek Serwy ; * organizacja zimowego wypoczynku dla 39 dzieci, kolonie zimowe 2009, Zakopane, ośrodek Świdrówka ; * organizacja letniego wypoczynku dla 39 dzieci, kolonie letnie 2009, Władysławowo, ośrodek Bursztyn ; * organizacja zimowego wypoczynku dla 46 dzieci, Biały Dunajec 2010, ośrodek Paweł ; * wsparcie finansowe dla Ludowego Zespołu Sportowego Kujawiak Kruszyn, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji juniorów; Jerzy Wiśniewski - urodził się we Włocławku. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe MBA: Canadian International Management Institiute. Uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Obecnie kieruje z powodzeniem firmą PBG S.A., która jest jedną z największych polskich budowlano-inżynieryjnych grup kapitałowych, zatrudniając ponad 4 tysiące osób. Decyzją analityków i zarządzających aktywami największych polskich instytucji finansowych w rankingu Warsaw Scan 2007, został najbardziej cenionym menadżerem spółki giełdowej. Honorowy obywatel kilku miast Polski. W konkursie As 20-lecia Kapitalizmu w Polsce znalazł się w pierwszej piątce osobowości polskiego kapitalizmu Został także nominowany do tytułu Wielkopolski przedsiębiorca XX-lecia Jerzy Wiśniewski prowadzi szeroko zakrojona działalność charytatywną, m.in. zbiórkę środków dla Hospicjum Palium w Poznaniu, wspiera Związek Sybiraków, udziela pomocy dla dzieci przesiedleńców polskich, wspiera remont Domu Dziecka w Podgrodziu na Litwie i polskiej szkoły we Lwowie. Akty nadania tytułu i legitymacje wręcza Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek * współfinansowanie budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie; * współfinansowanie remontu sali gimnastycznej wraz z odnowieniem elewacji przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie; * współfinansowanie budowy placu apelowego przy zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie; * współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku; * budowa świetlicy wiejskiej w Smólsku wraz z wyposażeniem; * finansowanie linii MPK dla mieszkańców miejscowości Smólsk; * pomoc chorym i cierpiącym mieszkańcom gminy Włocławek. Przedstawione wspólne zasługi państwa Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich dla społeczności gminy Włocławek oraz osobiste zaangażowanie na rzecz integracji środowiska lokalnego w pełni uzasadniają potrzebę wystąpienia przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wójta gminy Włocławek z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Włocławek pani Małgorzacie Wiśniewskiej i panu Jerzemu Wiśniewskiemu. Akty nadania tytułu i legitymacje Honorowy Obywatel Gminy Włocławek wręczyły: Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek i wójt Ewa Braszkiewicz. Następnie wspólnie odsłonięto tablicę upamiętniającą budowę remizo-świetlicy w Smólsku: Na tablicy wiszącej w holu świetlicy uwieczniono napis: Ad futuram rei meoriam (Na przyszłą rzeczy pamiątkę). Budowa świetlicy wiejskiej w Smólsku ufundowana przez Państwa Małgorzatę i Jerzego Wiśniewskich. Z wdzięcznością za bezinteresowną pomoc oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy miejscowości Smólsk. Samorząd Gminy Włocławek. Tekst i fot.

2 2 Samorząd nr 20, sierpień 2010 Złóż wniosek Przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka nr 7 informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011 będą przyjmowane: * na fundusz alimentacyjny w okresie od 16 sierpnia 2010; * na świadczenia rodzinne w okresie od 1 września Wszystkie wnioski przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły w okresie do 10 września 2010 r. Groźne burze Na początku sierpnia przez powiat włocławski przetoczyły się groźne w skutkach burze. We wsi Łączki (gmina Włocławek) wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar stodoły, ogień zagrażał sąsiednim obiektom. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 16 strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku. Na miejscu akcji ze strażakami, współdziałali pracownicy pogotowia energetycznego oraz przedstawiciel wójta gminy Włocławek. Janusz Piasecki Obrady prowadzą: Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy oraz Feliks Bogdanowicz, wiceprzewodniczący rady Trzy sesje rady Od ostatniego czerwcowego wydania gazety odbyły się trzy sesje Rady Gminy Włocławek. Na sesji 28 czerwca br. radni podjęli szereg uchwał dotyczących budżetu gminy: zatwierdzili zmiany w budżecie na 2010 rok, głosowali za zaciągnięciem zobowiązania długoterminowego na rok 2011 na realizację inwestycji pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Dotyczy on budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości: Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola, a także budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie nie ma warunków do budowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto na tej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy Włocławek na 2011 rok, a także zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących jego projektowi. Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włocławek oraz uchwałę przyjmującą Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata Podczas sesji radni opowiedzieli się za przystąpieniem do projektu pn. Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe we Włocławku. Radnym nie udało się dojść do porozumienia w sprawie zmiany podziału gminy Włocławek na stałe obwody głosowania. Uchwały nie podjęto. Po długiej dyskusji postanowiono wrócić do tematu na nadzwyczajnej sesji rady. Odbyła się ona 20 lipca. Na wniosek wójta podjęto uchwałę w sprawie podziału gminy Włocławek na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Przyjęli także uchwałę w sprawie podziału gminy Włocławek na stałe obwody głosowania. Trzecia sesja Rady Gminy Włocławek była sesją wyjazdową i odbyła się 24 lipca w nowo oddanej do użytku świetlicy w Smólsku (czytaj str. 1, 4 i 5). Sesja miała charakter uroczysty, radni podjęli uchwały w sprawie nadania Małgorzacie Jerzemu Wiśniewskim tytułów Honorowy Obywatel Gminy Włocławek. Pomoc dla powodzian Marszałkowskie wsparcie Sejmik województwa przyjął pakiet uchwał o przekazaniu 23 gminom regionu łącznie ponad 2,5 miliona złotych na zasiłki celowe dla poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi. Gmina Włocławek otrzymała z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację 60 tys. złotych z przeznaczeniem na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu gminy na nadzwyczajnej sesji w sierpniu. Usuwają skutki Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku otrzymał z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej 380 tys. złotych na usuwanie skutków powodzi w ramach robót publicznych. - Łącznie w gminach powiatu włocławskiego będzie pracowało 95 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych mówi Bożena Stępniewska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. - Urzędy gmin złożyły już zapotrzebowanie na pracowników. Umowy zostały podpisane na początku lipca. W gminie Włocławek zatrudniono 15 pracowników w ramach robót publicznych, którzy zajmują się naprawianiem tego co zniszczyły ulewne deszcze. Będą pracować przez pięć miesięcy, do listopada br. (m) Czas na aktywność Dla mieszkańców gminy, którzy długotrwale korzystają z pomocy społecznej w szczególności z powodu bezrobocia i bezradności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie w ramach projektu pn. Czas na aktywność. - Podobnie jak w ubiegłym roku projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Wsparciem objętych zostanie 17 mieszkańców naszej gminy. W tym sześć osób programem aktywności lokalnej, który skierowany jest do rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, matek samotnych i nieaktywnych zawodowo. Natomiast 11 osobom zaoferujemy pomoc ukierunkowaną na zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji osób i rodzin mieszkających w gminie Włocławek. (m) Wysoka pozycja gminy Włocławek Ranking samorządów 2010 W ogłoszonym 21 lipca w Rzeczpospolitej rankingu Europejski Samorząd wśród gmin wiejskich województwo kujawsko-pomorskie reprezentuje gmina Włocławek. Ranking polskich samorządów podzielony został na trzy podstawowe kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Gmina Włocławek zajęła 63 miejsce w kraju. W rankingu gmin wiejskich gmina Włocławek uplasowała się na 33 miejscu (na 250 sklasyfikowanych) z łączną liczbą 38,90 pkt. Warto zauważyć, że w pierwszej 50. rankingu są tylko cztery gminy wiejskie z województwa kujawskopomorskiego i tylko jedna, właśnie gmina Włocławek, z powiatu włocławskiego. Kapituła rankingu, przyznając punkty kierowała się następującymi kryteriami: dynamika wydatków majątkowych, środki unijne na mieszkańca, zobowiązania do dochodów, nadwyżka operacyjna do dochodów, dynamika dochodów własnych, wydatków na transport, dynamika wydatków na ochronę środowiska itp. (j) Będziemy wspierać inicjatywy Bez programu aktywności lokalnej nie można sięgnąć po środki unijne Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Włocławek radni uchwalili Program aktywności lokalnej dla gminy Włocławek na lata Jest to dokument inaugurujący proces programowych działań zmierzających do tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych na terenie gminy i aktywizowania mieszkańców. Program zakłada, iż szczególną troską otoczeni zostaną ci mieszkańcy, którzy wywodzą się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na działania edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne i turystyczne, zmierzające do integracji społeczeństwa będą pochodziły z zewnątrz, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej. Bez opracowania i wdrażania w życie przyjętego przez gminę programu aktywności lokalnej nie można byłoby starać się o pieniądze unijne. - Zależy nam, aby mieszkańcy naszej gminy mieli istotny wpływ na tworzenie jej wizerunku mówi Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek. - Będziemy starali się pozyskiwać pieniądze unijne na finansowanie edukacji zdrowotnej, aktywizacji zawodowej, organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych i innych, których celem będzie integrowanie społeczeństwa naszej gminy. Będziemy wspierać inicjatywy lokalne i ludzi, którzy chcą pracować dla dobra ogółu. Przyjęty program będzie realizowany w partnerstwie przez Urząd Gminy Włocławek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe.

3 nr 20, sierpień 2010 Samorząd 3 Woda pod specjalnym nadzorem W upalnym lipcu dostawa wody pitnej w gminie Włocławek została mocno ograniczona. Na stronie internetowej samorządu gminy ukazały się dwa komunikaty. Pierwszy kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach informujący mieszkańców gminy o wprowadzeniu przerw w dostawie wody w godzinach oraz drugi, wójta gminy o wprowadzeniu do odwołania bezwzględnego zakazu używania wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników, zieleńców i upraw rolnych. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włocławek przyjętym uchwałą Rady Gminy Włocławek z 26 kwietnia 2006 r. czytamy: Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, jednak dla ludzi ma to niewielkie znaczenie, gdy brakuje wody w gorące dni. - Największe kłopoty z niedostateczną ilością wody pojawiły się w gospodarstwach i firmach zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Dębicach mówi Radosław Placek, kierownik zakładu. Podobnych problemów nie mieliśmy w stacjach ujęcia, uzdatniania i dostarczania wody w W planach modernizacja stacji wodociągowej w Dębicach i budowa nowego ujęcia wody w okolicach Kruszyna Smólniku i Dębie Polskim. Rozumiem, że sprawa jest poważna, a mieszkańcy mają prawo się denerwować. Zapewniam jednak, że podjęliśmy wszelkie możliwe działania zmierzające do zwiększenia produkcji wody, a tym samym utrzymania jej dostawy dla mieszkańców. Stacja w Dębicach została wybudowana w latach osiemdziesiątych minionego wieku (dokładnie w latach ). Produkcja wody w tej stacji W ramach robót interwencyjnych porządkowany jest teren wokól stacji uzdatniania wody w Dębicach Kierownik ZUKGW Radosław Placek (z prawej) i Stanisław Gontarski w stacji w Dębicach wynosi około 50 metrów sześc. na godzinę. Woda w Dębicach wydobywana jest z ziemi przy pomocy trzech pomp głębinowych, przepuszczana jest przez filtry, które ją oczyszczają. Dębice posiadają zbiornik na 600 m sześc. wody. Stacja ta z pewnością wybudowana została do zaopatrywania mniejszej liczby odbiorców wody niż obecnie, dlatego staje się w okresach zwiększonego poboru wody niewydolna. W czasie upałów rozbiór wody ze stacji w Dębicach wynosił do 130 m sześc. na godzinę, normalnie dochodzi do 50 m sześc. i taką ilość jest w stanie mieszkańcom bez kłopotów dostarczyć. Podczas upalnych dni wody brakuje. - Przerwy w dostawie wody zostały spowodowane trzykrotnie większym poborem wody w okresie upałów mówi Piotr Stanny, sekretarz gminy. - Oprócz tego, że wyraźnie wzrosła ilość pobieranej wody, na przykład do podlewania ogródków i upraw na polach dużym problemem w gminie jest także kradzież wody z hydrantów. - Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez nasz zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej - wyjaśnia kierownik Radosław Pacek. - Hydranty stoją często na prywatnych posesjach, polach i przy drogach. Wprawdzie zabezpieczone są łańcuchem, ale jak się okazało te łatwo są zrywane. Odkręcenie hydrantu powoduje gwałtowny spadek ciśnienia wody, który na końcu sieci skutkuje jej brakiem. Niestety, nasza sieć nie jest przystosowana do takiego obciążenia, więc byliśmy zmuszeni do wprowadzenia przerwy w dostawie wody do gospodarstw. Były one przeprowadzane zgodnie z harmonogramem i trwały po kilka godzin nocnych. Chcąc złagodzić niedogodności braku wody, ZUK w Dębicach kupował wodę ze stacji w Przydatkach Gołaszewskich w gminie Kowal. Sprawa nie jest skomplikowana, bo sieci są połączone i wystarczyło odkręcić zasuwy. Z tego źródła kupiono 3,5 tys. m sześc. wody, ale trzeba było za nią zapłacić. Koszt wyniósł 2,81 groszy netto za 1 m sześc. To duże obciążenie finansowe dla naszego zakładu. - Podjęliśmy także szereg prac, które powinny usprawnić produkcję wody w Dębicach mówi Radosław Placek. - Wymieniliśmy złoża w filtrach, aby filtrowanie wody przebiegało szybciej. Sprawdzamy też sprawność i wydajność pomp głębinowych, zlecone zostały ekspertyzy. W lepszej kondycji technicznej są stacje w Dębie Polskim i w Smólniku. Pierwsza została wbudowana w 2008 r., więc jest nowoczesna, bezobsługowa i posiada zbiornik na 100 m sześc. wody. W stacji w Smólniku nie ma zbiornika, ale wydajność pozwala na dostarczanie wody z tych stacji bez zakłóceń. - Sprawdzanie i remonty są potrzebne, ale bez modernizacji zakładu w Dębicach, głównie właśnie pomp i filtrów, które są stare i pamiętają ubiegły wiek niewiele można zrobić dodaje Stanisław Gontarski, majster urządzeń dystrybucji i produkcji wody, a jednocześnie sołtys Kolonii Dębice. - Z tego co wiem, kondycja finansowa zakładu na to nie pozwala. Po prostu na taką inwestycję dzisiaj nas nie stać. Pomocne byłyby pieniądze unijne. Na razie nasz zakład sam nie może się o nie starać, gdyż jest zakładem gminnym. Zakaz używania wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników, zieleńców i upraw rolnych wprowadziło wiele gmin w Polsce. Jednakże wielu ludziom trudno to zrozumieć, od lat przyzwyczajeni byli do nieograniczonego poboru wody, więc jest on powszechnie łamany. - Głos mieszkańców naszej gminy jest dla nas, samorządowców bardzo ważny, zawsze ich rozsądne potrzeby są brane pod rozwagę mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Zajęliśmy się i tym problemem. Kłopoty z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy Włocławek niebawem będą rozwiązane. Planujemy wykonanie modernizacji stacji w Dębicach, a także budowę nowej stacji uzdatniania wody w okolicy Kruszyna. Pieniądze na ten cel w połowie będą pochodziły ze środków zewnętrznych o które się staramy. Zbudowanie nowej stacji i modernizacja starej z pewnością rozwiąże problemy okresowego braku wody i mam nadzieję, że nawet w upalne dni nie trzeba będzie podejmować drastycznych decyzji o ograniczeniu dostaw. Tekst i fot. Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach jest jednostką organizacyjną Gminy Włocławek. Nadzór nad realizacją działalności sprawuje wójt gminy Włocławek z zastrzeżeniem kompetencji należących do Rady Gminy Włocławek. Zakład ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę z ujęć w Dębicach i Smólniku i Dębie Polskim. Kierownikiem ZUK jest Radosław Placek. W zakładzie zatrudnionych jest siedmiu pracowników: Maciej Bogdanowicz, Magdalena Gardyza, Stanisław Gontarski, Jan Łuczak, Sławomir Mirosz, Wiktor Muratow i Agnieszka Ozdowska. Kartka historii W Łagiewnikach wyrabiali z łagwie Łagiewnikami nazywano mieszkańców osad zajmujących się wyrabianiem łagwi, czyli naczyń z drewna lub skóry służących do przechowywania lub przenoszenia napoi. Łagiewniki w powiecie włocławskim, gminie Śmiłowice, parafia Kruszyn w 1827 r. miały 198 mieszkańców i 27 domów. Folwark Łagiewniki wraz z osadą młyńską Diabełek miał 201 mórg gruntów ornych i ogrodów, pastwiska stanowiły 21 mórg, nieużytki i place 98 mórg. Stało tu 6 budowli murowanych i 6 drewnianych. Modzerowo było Modzurowem W 1827 Modzerowo stanowiło rządową kolonię mająca 33 domy i 287 mieszkańców. Była tu szkoła początkowa. Przedtem Modzerowo (Modzurowo) w gminie Łęg, parafia Włocławek, w powiecie włocławskim wchodziło w skład dóbr biskupstwa włocławskiego. Mursk w parafii Kowal W 1827 roku wieś Mursk w powiecie włocławskim miała 170 mieszkańców i 13 domów. Wieś przynależała do parafii Kowal. Świętosław bez i z folwarkiem W 1827 roku we wiosce Świętosław stało 11 domów. Liczba mieszkańców wynosiła 93 osoby. W 1884 r. folwark Świętosław miał 479 mórg gruntów. Stały tu dwa budynki murowane i sześć drewnianych. Wieś Świętosław miała 22 mieszkańców. Opr. J.P. Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wydany pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1880 r.

4 4 Wydarzenia nr 20, sierpień 2010 Poświęcił ks Piotr Polak Oddana do użytku świetlica-remiza od frontu Obiekt od strony pałacu Strażacy mają nową świetlicę-remizę Ważny dzień w Smólsku W strugach deszczu, 24 lipca uroczyście otwarta została świetlica-remiza w Smólsku. Druhowie z OSP w Smólsku oraz innych jednostek OSP gminy Włocławek przemaszerowali od bram dworu do nowej świetlicyremizy, gdzie nastąpiły uroczystości otwarcia obiektu. Brali w nich udział samorządowcy gminy Włocławek, poseł Marek Wojtkowski, zaproszeni goście, a wśród nich główni bohaterowie wydarzenia: Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, sponsorzy budowy świetlicy, już Honorowi Obywatele Gminy Włocławek. Świetlica została poświęcona przez proboszcza kościoła w Kruszynie, ks. Piotra Polaka. - Sąsiedztwo zobowiązuje mówił Jerzy Wiśniewski. - Mieszkać w Smólsku jest dla nas wielkim zaszczytem, jednak te wszystkie podziękowania, a także nadanie mojej żonie Małgorzacie i mnie tytułów Honorowy Obywatel Gminy Włocławek wprowadza mnie w zażenowanie. Dziękuję, ale nie czuję się w takiej roli najlepiej. Dla mnie dawanie jest wartością, za którą się nic nie oczekuje i nic nie otrzymuje w zamian. Pomaganie w anonimowy sposób jest większą satysfakcją. Mimo deszczu, mieszkańcy bawili się na festynie. Było wesołe miasteczko, występy zespołów muzycznych, wiele konkursów dla dzieci, sztuczne ognie. Jednak największą atrakcją okazało się zwiedzanie dworu w Smólsku. Przewodnik Krzysztof Cieczkiewicz oprowadzał grupy zwiedzających, które przyjechały również z Włocławka. - Dwór został otwarty dla zwiedzających o godzinie 15.00, a już po dwóch godzinach weszło do niego 150 osób mówi Zbigniew Gorzycki z firmy ochroniarskiej Patronus. - Za bramą czeka jeszcze wielu chętnych, a zwiedzanie dworu przewidziano do godz Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się mało jeszcze znana tzw. Kolekcja Smólska prezentująca polskie malarstwo z XIX i początku XX wieku, głównie o charakterze narodowym i rodzajowym. Oglądano m. in. liczne obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaków oraz obrazy młodopolskie Jacka Malczewskiego - Sen malarza, a także liczne akwarele znanych malarzy: Adama Setkowicza, Stanisława Gibińskiego, Juliusza Holzmüllera oraz Juliana Fałata ( Pejzaż zimowy z Nieświeża i Autoportret ze sztalugą ). Młodzież zainteresowała się kolekcją żołnierzyków, a panie wystrojem wnętrz. Tekst i zdjęcia: Zorganizowano dla dzieci zabawę Była okazja do zwiedzenia dworu w Smólsku i podziwiania znajdujących się tam obrazów

5 nr 20, sierpień 2010 Wydarzenia 5 Historia OSP Smólsk Podczas uroczystości padał deszcz Symboliczne otwarcie. Wstęgę przecinają: Małgorzata Wiśniewska, Kazimierz Kujawa, Ewa Braszkiewicz i Jerzy Wiśniewski Po uroczystości odbyło się towarzyskie spotkanie Na zebranie wiejskie w Smólsku 5 stycznia 1956 r. zwołane w celu założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przybyło 26 mieszkańców wioski. Po wielkim pożarze wioski, w 1956 r. w zebraniu założycielskim jednostki OSP w Smólsku uczestniczyli: komendant PSP we Włocławku Stanisław Białkowski oraz sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej w Pikutkowie Józef Marczewski. Deklarację o przystąpieniu do OSP złożyło wówczas 15 mężczyzn i tym samym oni stali się założycielami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku. Podczas zebrania wyłoniono także zarząd OSP. Dzisiaj, oprócz Stanisława Witkowskiego żaden z druhów założycieli nie żyje. Utworzyli jednostkę OSP w Smólsku tworzyli: Władysław Bajerski, Jan Danielewicz (członek zarządu), Benedykt Gawrysiak, Wincenty Jasiński, Jan Jóźwiak, Stefan Michalski, Tadeusz Kurpiński, Franciszek Ławicki, Zdzisław Nowakowski (sekretarz), Józef Sikorski (skarbnik), Stanisław Witkowski (z-ca komendanta do spraw technicznych), Kazimierz Żychniewicz, Jan Pawłowski (komendant), Stanisław Dwojaczny (gospodarz), Piotr Maciejewski (z-ca komendanta do spraw kulturalno-oświatowych). Pierwsze wyposażenie jednostki OSP było nader skromne. Druhowie dostali cztery pasy bojowe, cztery topory i trzy drabiny, w tym drabinę składaną Szczerbowskiego. Po trzech miesiącach jednostka miała już 23 członków, świadczy o tym zapis w kronice dotyczący kupienia dla druhów 23 czapek strażackich. Pieniądze druhowie zarobili sami, organizując zabawy i przedstawienia, do których przygotowywali się w domu Jadwigi Kwiatkowskiej. Dopiero w drugim roku swojej działalności (1957 r.) strażacy otrzymali pierwszą siedzibę, był to stary spichrz należący niegdyś do dworu w Smólsku. Znajdował się on w innym miejscu (z drugiej strony dworu) niż obecna świetlica-remiza. Spichrz oraz 0,5 ha ziemi przeznaczonej do ćwiczeń strażackich druhowie otrzymali od Państwowego Funduszu Ziemi. Najpierw sprzęt W tym czasie kupili za 10 tysięcy złotych pierwszą motopompę. Niebawem, za dobre wyniki osiągane w zawodach strażackich OSP Smólsk wzbogaciła się o wóz rekwizytowy konny, który otrzymała od jednostki OSP w Kruszynie. W kronice OSP Smólsk zapisano wtedy od czerwca 1969 r. byliśmy wzorem wyposażenia jednostki OSP. W 1969 r. przystąpiono do rozbiórki starej siedziby (spichrza) i budowy nowego obiektu, jednak fundusze pozwoliły tylko na postawienie fundamentu i murów. OSP przez dziesięć lat nie miała własnego lokum. Dokończeniem budowy remizy zajął się Urząd Gminy Włocławek, oddano ją strażakom do użytku 28 lipca 1979 r. Budynek służył druhom i lokalnej społeczności przez 31 lat. W 1979 r. wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: Stanisław Chojnacki (prezes), Chojnacki Marek (naczelnik), Edward Raszka (z-ca naczelnika), Stanisław Raszka (skarbnik), Zdzisław Nowakowski (sekretarz), Zenon Chojnacki (gospodarz). W latach nastąpił rozwój jednostki, przybyło młodzieży, polepszyło się zaopatrzenie w sprzęt ratowniczy. Druhowie aktywnie włączyli się w życie społeczne wioski, pomagając w budowie przystanku PKS, wyremontowali remizę, brali udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych zdobywając dyplomy i puchary, organizowali zabawy dla dzieci. Skład zarządu kilkakrotnie się zmieniał. W latach osiemdziesiątych naczelnikiem został Edward Raszka, który sprawuje tę funkcję do dzisiaj. W kwietniu 1987 r. powstała Młodzieżowa Drużyna OSP w Smólsku, jej założycielem i opiekunem był druh Jan Nowakowski. Do drużyny należało 14 osób: Grzegorz Chojnacki, Mariusz Andrzejewski, Tomasz Jóźwiak, Józef Jóźwiak, Tomasz Klacza, Piotr Nymmergut, Piotr Nyks, Arkadiusz Nowakowski, Sławomir Nowakowski, Zbigniew Raszka, Ireneusz Wypniarski, Robert Wojtczak, Zbigniew Wojtczak, Andrzej Wojtczak. Drużyna Młodzieżowa, już w pierwszym roku działalności, zdobyła I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Chełmicy. Także w 1987 r. jednostka OSP otrzymała pierwszy samochód, był to żuk zakupiony przez Urząd Gminy. Samochód ten został skradziony w 1999 r. Rok później (6 listopada 1988 r.), odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru, a relacja z tego wydarzenia została opisana w prasie. W 1991 r. OSP w Smólsku obchodziła swoje 35-lecie. Rok później (1992) zmienił się zarząd, ale w 1996 r. druhowie zrezygnowali z pełnionych funkcji i trzeba było powołać kolejny. Na zebraniu nadzwyczajnym wyłoniono nowy zarząd. Prezesem został Kazimierz Kujawa, a naczelnikiem Edward Raszka, obaj pełnią swoje funkcje do chwili obecnej. Po roku budowy W 2009 r. budynek starej, ponad 30-letniej remizy rozebrano, a w jego miejscu zaczęto stawiać nowy obiekt. Budowa trwała około roku, a inwestycję w całości sfinansowali Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, właściciele sąsiadującego z remizą dworu. Uroczyste otwarcie remizo-świetlicy nastąpiło 24 lipca 2010 roku. Obecnie na wyposażeniu jednostki jest samochód ford tranzit, motopompa P-05, pompa niagara, agregat ciśnieniowy wodny i prądotwórczy, piła spalinowa i sprzęt drobny: węże, drabiny itp. Piotr Nowak z Agropestu kupił dla OSP kosiarkę, a Eugeniusz Pawlak z Madageru udzielił wsparcia finansowego. Jednostka OSP Smólsk ma 28 członków. W skład obecnego zarządu OSP Smólsk wchodzą: Kazimierz Kujawa prezes, Edward Raszka naczelnik, Marek Sikorski z-ca naczelnika, Grzegorz Chojnacki sekretarz, Antoni Ławicki skarbnik, Wiesław Ochmański gospodarz. Tekst i zdjęcia: Uroczystość przekazania sztandaru 6 listopada 1988 roku. Od lewej: Janusz Gorzycki, Stanisław Raszka i Kazimierz Kujawa, obecny prezes OSP Stara remiza to już historia

6 6 Straż pożarna nr 20, sierpień 2010 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Dziewczęta w akcji Młodzieżowa drużyna OSP z Warząchewki Dziewczęta ze Smólnika najlepsze w powiecie włocławskim Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włocławskiego podczas Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych w Brześciu Kujawskim, które odbyły się 12 czerwca sprawdzali i doskonalili umiejętności niezbędne podczas ratowania życia i mienia ludzkiego. Zawody zorganizowali Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Miejska PSP we Włocławku przy współudziale Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz samorządów gminnych. Do rywalizacji w kategorii chłopców w wieku lat przystąpiły dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, obie z gminy Włocławek. W rywalizacji lepsza okazała się MDP ze Smólnika. Na drugim miejsce uplasowała się MDP z Warząchewki. W zawodach wystartowały także dwie drużyny żeńskie i również one były tylko z gminy Włocławek. Tym razem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Warząchewki w kategorii wiekowej lat wykazała się sportową postawą i w pełni zasłużyła na nagrodę. Kobieca drużyna z OSP Smólnik nie pierwszy raz udowodniła, że kobiety też potrafią gasić pożary. - OSP Smólnik ma trzy drużyny: dorosłych mężczyzn (25 osób), młodzieżową męską (10 osób) oraz dziesięcioosobową drużynę żeńską mówi Mirosław Nowacki, prezes OSP Smólnik. - Dziewczęta ćwiczą od 10 lat. Na zawodach sportowo-pożarniczych niejednokrotnie zdobywały nagrody. W 2002 r. na zawodach krajowych w Kościanie zajęły czwarte miejsce. W powiecie włocławskim są jedyną drużyną kobiecą. W zawodach w Brześciu udział brały: Oliwia Juszczak, Kasia Nowacka, Natalia Szymańska, Anna Sejdowska, Basia Buziewska, Aleksandra Bukowska, Marzena Malesa i Paulina Kocanowska. Przygotowania do zawodów zajęły im trzy miesiące. - Zawody były rozgrywane w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami mówi Anna Sejdowska. - Lepsze jesteśmy w sztafecie, ale bojówka jest ciekawsza. Do drużyny wstąpiłam, gdy miałam 10 lat. Okazało się, że OSP zapewnia atrakcyjne spędzenie czasu. Oprócz treningów i udziału w zawodach odbywających się w różnych miejscowościach, wyjeżdżamy także na wspólne wycieczki. Zachęcam moich rówieśników, a także młodszych, aby wstępowali do OSP, na pewno nie będą się nudzić. Komendantem zawodów był: bryg. Robert Majewski (zastępca komendanta OSP) a przewodniczącym komisji oceniającej zawodników bryg. Janusz Piasecki (w PSP naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP. W poprzednim wydaniu gazety podaliśmy, że jest zastępcą komendanta za co przepraszamy. Pierwsze miejsca wywalczyli: OSP Warząchewka (dziewczęta kategoria wiekowa lat), OSP Smólnik (chłopcy kategoria wiekowa lat), OSP Smólnik (kobiety), OSP Kowal (mężczyźni). Zwycięzcom zawodów wręczono nagrody, puchary i pamiątkowe dyplomy. Drużyna kobieca z OSP Smólnik reprezentowała powiat włocławski na mistrzostwach województwa w zawodach sportowo pożarniczych kobiet i mężczyzn, które odbyły się 19 czerwca w Czernikowie koło Torunia. Zajęła trzecie miejsce. Tekst i fot. Bis na prośbę pani marszałek Koncert dla przyjaciół Orkiestra dęta OSP Kruszyn zaprosiła swoich członków i sympatyków na specjalny koncert, który nazwała Koncertem dla Przyjaciół. Wśród wielu gości była wicemarszałek sejmu Ewa Kierzkowska, Franciszek Złotnikiewicz - członek zarządu województwa, przedstawiciele samorządu powiatu i gminy Włocławek. - Chcieliśmy, aby nasi przyjaciele i bliscy muzyków mogli poznać naszą działalność, zapoznać się z planami i najzwyczajniej usiąść i posłuchać, a także porozmawiać o muzyce, którą gramy mówi Tomasz Tuszyński, kapelmistrz OSP Kruszyn. - Chcieliśmy też docenić rodziny i bliskie nam osoby za wyrozumiałość, którą nam okazują, gdy któregoś członka orkiestry nie ma przy nich w czasie uroczystości rodzinnych, gdyż w tym czasie właśnie gra na występie, czasami daleko od domu rodzinnego. W sali domu kultury w Kruszynie zagrały dźwięki muzyki. Jak na orkiestrę dętą przystało, zaczęli znaną piosenką Haliny Kunickiej Orkiestry dęte. Później zagrali: American patrol, Instant koncert, Yellow rose of texas, J.A.G, Tichuana taxi, Happy marching band, One moment in time. Była też wiązanka piosenek biesiadnych oraz tequila. Na zakończenie koncertu, niezmiennie od sześciu lat orkiestra gra can-cana i ten koncert również zakończyli tym przebojem. Oczywiście nie obyło się bez bisów, o który także poprosiła wicemarszałek Ewa Kierzkowska. Orkiestra ma w planach nagranie nowej płyty. - Będzie ona poświęcona kolędom i pieśniom bożonarodzeniowym mówi Tomasz Tuszyński. - Myślimy także o połączeniu muzyki i głosu, a co z tego wyjdzie pokażą próbne nagrania. Pracę zaczniemy pod koniec września. Będziemy się starać, aby na początku grudnia mieć gotowy materiał na nagranie. Powinniśmy zdążyć z wydaniem płyty do świąt bożonarodzeniowych. - Nasze plany nabierają realnych kształtów mówi Roman Gołębiewski, prezes OSP Kruszyn. - Staramy przyczynić się do rozwoju kultury muzycznej w gminie Włocławek, a także w powiecie włocławskim. Nasza OSP ma w swojej działalności nie tylko gaszenie pożarów i udzielanie pomocy poszkodowanym, ale także szeroką działalność kulturalną. Do tej pory, żadna orkiestra OSP w powiecie włocławskim nie wydała płyty z własnymi nagraniami. Druhowie z Kruszyna, jeśli zrealizują swoje plany będą mieli już drugą. Pierwszą z dziesięcioma utworami muzyki rozrywkowej nagrali w 2006 roku. Tekst i fot. ( jot) Grze orkiestry przysłuchuje się Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu Gratulacje od gospodarzy gminy

7 nr 20, sierpień 2010 Samorząd 7 Przygotowania do wyborów samorządowych Nowe granice okręgów Rada Gminy Włocławek 20 lipca 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze. Wojewoda Kujawsko Pomorski na podstawie liczby mieszkańców gminy Włocławek zamieszkałych, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone,określił liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Włocławek na 15 radnych. Aktualna Rada Gminy liczy także 15 radnych. Dlaczego podjęto uchwałę, która zmienia dotychczasowe okręgi wyborcze wyjaśnia Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek (na zdjęciu niżej). - Ustalenie przez wojewodę liczby radnych w przyszłych wyborach samorządowych było podstawą do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze - tłumaczy przewodnicząca rady. - Rada ustalając liczbę okręgów wyborczych i liczbę radnych, którzy będą wybierani w tych okręgach musiała się kierować ustawowym kryterium, jakim jest norma przedstawicielstwa wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną liczbę radnych. W naszej gminie mamy mieszkańców, w wyborach samorządowych będziemy wybierać 15 radnych. Norma przedstawicielstwa została określona liczbą 459. Natomiast o liczbie mandatów w poszczególnych okręgach decyduje liczba mieszkańców stanowiąca wielokrotność normy przedstawicielstwa. Od poprzednich wyborów samorządowych liczba mieszkańców gminy Włocławek zwiększyła się. To spowodowało, że istniejący podział na okręgi wyborcze nie spełnia wymogu określonego w art. Podział gminy Włocławek na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XLIII/292/10 Rady Gminy z 20 lipca 2010 roku Radni od lewej: Marek Zajdel, Witold Makaro, Paweł Bogdanowicz 90 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Zamiana nastąpiła w dotychczasowym okręgu wyborczym nr 9 (Nowa Wieś), gdzie zwiększona liczba mieszkańców spowodowała, że w tym okręgu zamiast 1 radnego będzie w nim wybieranych 2 radnych. Natomiast w dotychczasowym okręgu wyborczym nr 1 (Skoki-Dęby), w którym w 2006 r. wybierano jednego radnego, w roku 2010 nie można wybrać żadnego. Tak zadecydował Komisarz Wyborczy z uwagi na najniższą liczbę mieskańców osob. Dlatego Rada Gminy Włocławek zmuszona sytuacją musiała podjąć uchwałę o nowym podziale gminy na okręgi wyborcze. Nowy podział gminy Włocławek na okręgi wyborcze, ich granice i numery w stosunku do obowiązującego wprowadza następujące zmiany: Okręg Nr 1 zostaje powiększony o sołectwa: Kosinowo, Ładne i Mursk, co powoduje zwiększenie liczby wybieranych radnych do 2 oraz zmianę współczynnika normy przedstawicielstwa do 2,02. Okręg Nr 2 zostaje powiększony o sołectwo Telążna Leśna, co powoduje zachowanie dotychczasowej liczby wybieranych radnych oraz zwiększenie współczynnika normy przedstawicielstwa do 1,29. Włączenie sołectw: Kosinowo, Ładne i Mursk do okręgu Nr 1 oraz sołectwa Telążna Leśna do okręgu Nr 2 powoduje, że przestają istnieć dotychczasowe okręgi Nr 3 (Kosinowo) i Nr 4 (Mursk, Ładne, Telążna Leśna). W okręgu Nowa Wieś, z uwagi na zwiększenie współczynnika normy przedstawicielstwa do 1,60, zmianie ulega liczba wybieranych radnych zwiększa się do 2. Gminę Włocławek uchwałą rady podzielono na 13 okręgów wyborczych. Liczba wybieranych radnych do Rady Gminy Włocławek wynosi 15 i jest zgodna z zarządzeniem wojewody kujawsko-pomorskiego nr 34/10 z 11 lutego 2010 r. (JP) Wyprawka szkolna Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum, oraz dla uczniów klas I-VI szkoły Podstawowej i I-III gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń do dnia 31 sierpnia 2010 r. Druki wniosków można pobrać w szkole lub w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku ul. Królewiecka 7. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, który po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników. Wysokość dofinansowania: * do kwoty 170 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów tych klas posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego * do kwoty 310 zł dla uczniów klas II gimnazjów oraz uczniów tych klas posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. * do kwoty 200 zł dla uczniów klas IV-VI posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne Stypendium szkolne jest pomocą materialną o charakterze socjalnym. Formy pomocy obejmują: * całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; * pomoc rzeczową w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki (zakup podręczników i wyposażenia, strój galowy, sportowy, komputer, oprogramowanie); * zwrot kosztów dojazdu do szkoły. Kwota dochodu uprawniającego przyznanie pomocy materialnej nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie. Druki wniosków można pobrać w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku, ul. Królewiecka 7. Wnioski należy składać do 15 września 2010 r. do GZO. Opracowanie: M. Kwiatkowska i H. Kuraczyk

8 8 Jubileusz nr 20, sierpień 2010 Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie ma już 50 lat Aktywne życie Koło powstało 25 lutego 1960 r. Inicjatorką i pierwszą przewodniczącą KGW w Kruszynie była, już nieżyjąca Lucyna Tomaszewska. Do dzisiaj działają w kole jego pierwsze członkinie: Helena Betlińska, Teresa Gramza, Anna Kowalik, Jadwiga Komorowska, Józefa Majerowska, Irena Olejniczak, Irena Świątkowska. - Wraz z powstaniem naszego koła życie kobiet na wsi zaczęło się zmieniać - wspominają panie, pierwsze członkinie KGW. - Stałyśmy się aktywne społecznie, organizowałyśmy różnego rodzaju przedstawienia dla mieszkańców Kruszyna i okolicznych wiosek. Kształciłyśmy się na kursach: higieny i zdrowia, gotowania, pieczenia, drobiarskich i innych. Nasze umiejętności były coraz większe. Koło KGW założyło własną wylęgarnię kacząt, a odbiorcami były gospodynie z naszej gminy. Ludzie zaczęli nas zauważać, byłyśmy potrzebne. Panie z KGW zaczęły być zapraszane niemal na wszystkie uroczystości dożynkowe, folklorystyczne oraz wystawy stołów świątecznych odbywających się w gminie Włocławek, a z czasem w powiecie i w województwie. W 1969 r. delegatki KGW z Kruszyna brały udział w Centralnych Dożynkach w Warszawie. Gospodynie stały się przedsiębiorcze, KGW zaczęło zarabiać pieniądze, które były potem przekazywane na różne akcje ogólnopolskie, m. in. koło przekazało środki na Fundusz Budowy Szkół oraz na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Na terenie gminy Włocławek KGW dofinansowało m. in. zakup książek, budowę apteki, zorganizowało ogródek jordanowski. Od 30 lat przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie jest Irena Muszyńska, która prowadzi także Zespół Folklorystyczny Kruszynioki. Koło liczy 40 osób. - Nawiązaliśmy kontakty z wieloma organizacjami społecznymi mówi Irena Muszyńska. Współpracujemy z kółkami rolniczymi, miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną i domem kultury. Razem można więcej zdziałać, tym bardziej, że nasze relacje są znakomite, wspieramy siebie nawzajem. Od 15 lat koło KGW z Kruszyna obecne jest na wszystkich gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a nawet krajowych wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych. Jest też obecne na festynach folklorystycznych. Panie z dużą przyjemnością przygotowują i prezentują tradycyjne potrawy kujawskie. Za swoje wypieki i potrawy otrzymały wiele nagród i wyróżnień. Przewodnicząca KGW w Kruszynie Irena Muszyńska też może pochwalić się wieloma odznaczeniami. Posiada: Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Województwa Włocławskiego, odznaki - Zasłużony dla Gminy Włocławek, Zasłużony dla Rolnictwa, Zasłużony dla Kółek Rolniczych, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, a ostatnio odebrała Order Serca Matkom Wsi. Część przedstawicielek KGW w Kruszynie przynależy także do zespołu folklorystycznego Kruszynioki. Zespół ten pierwotnie został utworzony z członkiń KGW, dopiero później rozrastał się i stał się zespołem wielopokoleniowym. Panie z KGW, które są także znawczyniami kujawskich obrzędów ludowych, przekazują je coraz młodszym uczestnikom zespołu Kruszynioki. Tekst i zdjęcia Baby, i nie tylko, biesiadowały 26 czerwca w Kruszynie (gmina Włocławek). Miejsce imprezy wybrano nieprzypadkowo, gdyż Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszyna obchodziło swoje 50-lecie. Biesiadę, jak co roku zorganizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie. Spotkanie było okazją do promowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz ludzi podtrzymujących tradycję, a także przyczyniających się do rozwoju wsi. Paniom z KGW za osiągnięcia wręczono odznaczenia. Odznaki Za Zasługi dla Kółek Rolniczych otrzymały członkinie KGW w Kruszynie: Helena Betlińska, Hanna Ciupalska, Marianna Gładysiak, Teresa Gramza, Krystyna Głowacka, Władysława Kinasiewicz, Jadwiga Komorowska, Irena Kubiak, Anna Kowalik, Józefa Majerowska, Irena Olejniczak, Anna Olejnik, Mirosława Sobieraj, Irena Świątkowska, Róża Węgielewska. Medal Order Serca - Matkom Wsi otrzymała Irena Muszyńska, która od wielu lat prowadzi zespół Kruszynioki, a medalem Za Zasługi dla Kółek Rolniczych uhonorowana Kwiaty i gratulacje dla najstarszych członkiń koła od strażaków BABSKA BIESIADA NA 50-LECIE została także wójt Ewa Braszkiewicz. Odznaczenia wręczali: Genowefa Szatkowska - I wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Ryszard Kaźmierkiewicz, p.o. prezesa Regionalnego ZKiOR we Włocławku. Jak każdego roku, podczas Biesiady swój dorobek prezentowali twórcy ludowi, odbywały się konkursy, między innymi: Bezpieczna praca popłaca oraz kulinarny pn. Specjały kuchni tradycyjnej. Produkty konkurowały o miano najlepszego. Wszystkie były smaczne, a przede wszystkim przygotowane zgodnie z dawnymi recepturami. I miejsce w kategorii produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego pod Będą odznaczenia Od lewej: radny Stanisław Ataniel, Irena Muszyńska, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Sadowska, wójt Ewa Braszkiewicz, radny Tomasz Karkosik Dekororacja zasłużonych pań odznaczeniami związku Życzenia od zaprzyjaźnionych gmin nazwą Szynka gotowana z kością zajęła Jadwiga Komorowska z KGW w Kruszynie. Biesiadę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnych oraz wielu organizacji pozarządowych. Wszyscy przywieźli listy gratulacyjne i prezenty dla pań z KGW. Nie obyło się bez występu Kruszynioków i bez smacznych Kręciołków Spod Kowala, którymi częstowali uczniowie Zespołu Szkół i CKR z Kowala. (J.P)

9 nr 20, sierpień 2010 Inwestycje 9 Cieszą się nie tylko piłkarze Ruszyła oczekiwana budowa boiska sportowego w Kruszynie Kruszyn będzie miał nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia obiekt sportowy. Powstanie on w miejsce dotychczasowego boiska sportowego. Na dotychczasowym boisku do piłki nożnej w Kruszynie prace rozpoczęto od zdjęcia trawiastej nawierzchni i wycięcia krzaków. W miejscu starego boiska do piłki nożnej powstanie nowe. Boisko będzie miało wymiary 90x60 metrów. Dla widzów przewidziano 120 miejsc siedzących. Obiekt będzie oświetlony czterema reflektorami i ogrodzony siatką z drutu ocynkowanego. Pod trawiastą płytą boiska zostanie zamontowane odwodnienie. Pomyślano także o wygodzie widzów. W sąsiedztwie wybudowany zostanie parking dla samochodów. Inwestycja będzie kosztowała 767 tys. złotych. Pieniądze na budowę będą pochodziły z programu unijnego Odnowa i rozwój wsi. Prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Tekst i fot. Na zdjęciu u góry: Karczowanie drzew; obok - prace dogląda Henryk Głowacki, gospodarz boiska w Kruszynie Z prac komisji przetargowej Gmina Włocławek na początku sierpnia br. przeprowadziła dwa kolejne postępowania przetargowe dotyczące nowych dużych inwestycji. Przetarg, który odbył się 6 sierpnia 2010 roku dotyczył budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smólniku. - Do Urzędu Gminy na to zadanie wpłynęło dziewięć ofert od wykonawców - mówi Magdalena Korpolak Komorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa. - Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu wybrała jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę wykonawcy: Zakład Budowlany Waldemar Boś, Spółka z o.o. z Włocławka. Cena wykonania zamówienia zamyka się w kwocie ,47 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrano wykonawcę, który zaproponował cenę najkorzystniejszą, uzyskując 100 punktów w ogólnej ocenie ofert. Kolejny przetarg, gdzie oferty przyjmowano do 11 sierpnia 2010 roku dotyczył zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola, budowa stu sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Zakres robót zawartych w ogłoszonym przetargu jest szeroki i obejmuje wykonanie następujących prac: * budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, na działkach: 72, 71/11, 67/2, 378; * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn-Nowa Wieś II etap; * budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobra Wola - działki o nr ewidencyjnym.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3, dz. nr ewid.: 55; * budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na działkach: 97/21, 97/23, 97/10, 88, 87/2, 93, 345; * budowa 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Włocławek. Ten przetarg jeszcze, do chwili wydania gazety nie został rozstrzygnięty. Do Urzędu Gminy Włocławek wpłynęły, do 11 sierpnia 2010 r. tylko dwie oferty. Wyłonienie wykonawcy nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie budowy lokali socjalnych Mieszkania dla najuboższych W minionym roku zamknięto szkołę podstawową w Skokach Dużych ze względu na zbyt małą liczbę uczniów. Całą nieruchomość przeznaczono na sprzedaż. Początkowo nie było chętnego na budynek i grunty, ale niedawno po ponownie ogłoszonym przez gminę Włocławek przetargu nieruchomość udało się sprzedać. Część uzyskanych pieniędzy zostanie przeznaczona na przygotowanie koncepcji budowy budynku socjalnego. W tworzeniu nowych zasobów mieszkaniowych gmina może liczyć na finansowe wsparcie z rządowego programu budownictwa socjalnego. Ustawa nowelizująca ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. Środki na wsparcie programem rządowym są co roku przekazywane z budżetu państwa do Funduszu Dopłat, który obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program jest wieloletni, a jego celem jest zwiększenie zasobów mieszkaniowych dla osób najuboższych. - Sprawa budowy domu komunalnego w Kruszynku była w maju omawiana na dwóch komisjach Rady Gminy. Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisja Budżetu zapoznały się z wnioskiem i pozytywnie go zaopiniowały - informuje - wójt Ewa Braszkiewicz. Gmina będzie się starała o dofinansowanie budowy budynku od 30 do 50 procent kosztów przedsięwzięcia. Wnioski o wsparcie finansowe BGK przyjmuje dwa razy do roku: w marcu oraz we wrześniu. Obecnie sprawa jest w toku. Problem mieszkań dla najuboższych w Polsce istnieje od wielu lat. Bez pomocy samorządów lokalnych, ale także ze strony budżetu państwa nie uda się go rozwiązać. Inicjatywa gminy Włocławek wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. W Telążnej Leśnej i Koszanowie Remont świetlic Trwają intensywne prace remontowe w świetlicach wiejskich w Telążnej Leśnej i Koszanowie. Po wakacjach dzieci i młodzież będą miały miejsce do spędzania wolnego czasu, a i dorośli będą tu mogli organizować swoje spotkania. Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Telążnej Leśnej już planuje wiele ciekawych imprez dla dzieci i dorosłych. W Telążnej Leśnej zastaliśmy ekipę pracowników, jedni zajmowali się szpachlowaniem ścian, inni pracowali przy suficie, jeszcze inni wnosili płyty styropianu do ocieplenia budynku. Prace rozpoczęto od zrywania podłogi. Wkrótce wylana będzie nowa posadzka, a na niej położone płytki ceramiczne. Zdemontowany został także piec kaflowy, w jego miejscu będzie stał kominek. W sali głównej założony zostanie podwieszany sufit, a na ścianach znajdą się panele. Wyremontowane będą również pomieszczenia techniczne na zapleczu. Podobne prace prowadzone zgodnie z harmonogramem są w Koszanowie. Założone zostały panele na ścianach i podwieszany sufit, wymieniane są sanitariaty oraz drzwi. W Koszanowie świetlica także będzie miała kominek. Koszt remontu obu świetlic wiejskich wyniesie około 100 tys. zł. Środki pochodzą z funduszy unijnych. (j) Świetlica w Telążnej Leśnej w remoncie

10 10 Oświata nr 20, sierpień 2010 Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez gminę Włocławek po raz pierwszy zostały wręczone uczniom stypendia za wyniki w nauce. - Celem stypendium jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce lub sporcie - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Jest ono formą nagrody za pracowitość i umiejętność, jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwi zdolnym uczniom korzystanie z pozaszkolnych form edukacji. Jest też formą motywacji młodych ludzi do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub sporcie. Na uroczystościach kończących rok szkolny w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku przyznane uczniom stypendia w formie pieniężnej za wyniki w nauce wręczali wójt Ewa Braszkiewicz oraz Witold Makaro, radny - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Stypendyści Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku: Szkoła Podstawowa: Wiktoria Kowalewska - uczennica klasy V, Sebastian Falkowski - uczeń klasy V. Gimnazjum: Kamil Ruczewski - klasa IIa, Aneta Barańska - klasa IIIa, Daria Górska - klasa IIIb Pierwsi stypendyści w gminie Włocławek Zasłużyli na stypendium Wójt Ewa Braszkiewicz i radny Witold Makaro wręczają stypendium Kamilowi Ruczewskiemu z gimnazjum w Smólniku Fot. Andrzej Kłódkowski Stypendyści Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie Szkoła Podstawowa: Oktawia Kilanowska, klasa 5b, zdobywczyni I nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie Nauczyciel i uczeń badaczami i dokumentalistami historii regionu opiekun mgr Dorota Ryniec-Kilanowska; Mateusz Czarniak, klasa 4b zdobywca I miejsca w Ogólnopolskim Finale Konkursu Poznajemy Ojcowiznę opiekun Dorota Ryniec-Kilanowska; Olga Łukomska, klasa 4b - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Fryderyk Chopin i jego małe ojczyzny opiekunowie Magdalena Marczak, Rafał Majchrzak i Dorota Ryniec-Kilanowska. Michał Michalak, klasa 5b - laureat I Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie Nauczyciel i uczeń badaczami i dokumentalistami historii regionu opiekun mgr Dorota Ryniec-Kilanowska. Krzysztof Pacholski, klasa 5b - laureat I Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie Nauczyciel i uczeń badaczami i dokumentalistami historii regionu opiekun mgr Dorota Ryniec-Kilanowska Gimnazjum: Patrycja Szmyt, klasa 3c, średnia ocen 5,13, aktywny członek Szkolnej Akademii Wolontariatu, wyróżniona w konkursie literackim organizowanym przez KP CEN Stare przedmioty opowiadają historię... ; Aneta Kaczmarek, klasa 3c, średnia ocen 5,25, aktywny członek Szkolnej Akademii Wolontariatu współorganizatorka koncertu charytatywnego Spełnijmy marzenie, doceńmy talent ; Iwona Anna Szczupakowska, klasa 3c, średnia ocen 5,31, laureatka indywidualnie i zespołowo, Ogólnopolskiego Finału Młodzieżowego Konkursu Poznajemy Ojcowiznę ; Klaudia Zając, klasa 2b, średnia ocen 5,36, finalistka olimpiady polonistycznej; Adrian Zasada, klasa 3c, średnia ocen 5,0, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie historycznym im. prof. gen. Elżbiety Zawackiej, chorąży sztandaru szkoły. Informacji o stypendiach za wyniki w nauce udzielili: Marzenna Kwiatkowska, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz Andrzej Nowacki dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie. (jp) Wyniki egzaminów Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 18 czerwca br. ogłosiła wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Obecnie znane są już wyniki uzyskane w poszczególnych szkołach. W kwietniu 2010 r. uczniowie klas trzecich zdawali egzamin gimnazjalny, składający się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka angielskiego. Wyniki pierwszych dwóch brane są pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły prowadzone przez gminę Włocławek uzyskały wprawdzie mniej punktów niż w zeszłym roku, ale i tak ich liczba jest większa niż średnia uzyskana w powiecie i naszym województwie. Przypomnijmy w zeszłym roku szkoła w Kruszynie i Smólniku miała wyniki lepsze od średniej krajowej. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, piszący arkusz A1 (standardowy), jak poinformowała wicedyrektor Jolanta Wieczorek-Wilińska, uzyskali następujące wyniki: * część humanistyczna 30,15 pkt., przy średniej gminy Włocławek 29,28 pkt., powiatu włocławskiego 28,94, województwa kujawsko-pomorskiego 29,29; * część matematyczno-przyrodnicza 23,78., przy średniej dla gminy Włocławek 21,99 pkt., dla powiatu włocławskiego 22,57, dla województwa kujawsko-pomorskiego 23,33. O wynikach egzaminu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie poinformował dyrektor Andrzej Nowacki. Uczniowie kruszyńskiego gimnazjum uzyskali następujące wyniki: * część humanistyczna - arkusz A1 (standardowy) - 28,79; arkusz A8 (uczniowie z orzeczeniem) - 30,33 pkt.; * część matematyczno-przyrodnicza arkusz A1 (standardowy) - 20,98; arkusz A8-32,33 W egzaminie gimnazjalnym w Kruszynie najwyższy wynik uzyskała klasa 3 C integracyjna. Wyniki z języka angielskiego nadal nie są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. (j) W Kruszynie Rozbudowa przedszkola Oddział zerowy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie mieści się w budynku po byłej agronomówce, który w ubiegłym roku został odnowiony. Jest on jednak niewielki i nie wystarcza na potrzeby nauczania przedszkolnego. Gmina zdecydowała się na dobudowanie nowej części budynku. Przetarg ogłoszono w maju. Koszt Gmina Włocławek na liście laureatów Pieniądze dla świetlicy Departament Pomocy i Integracji Społecznej ogłosił listę laureatów w konkursie ministra pracy i polityki społecznej pt. Samorząd gminy dzieciom nowe świetlice i kluby, ogłoszonego w ramach programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku gminnym budowy wyniesie zł. Prace rozpoczęły się od rozbiórki starego magazynu, który stał na posesji. Zrobiło się miejsce na postawienie nowego obiektu, który połączony zostanie z dotychczasowym budynkiem przedszkola. Obiekt jest już pod dachem, ale deszcze opóźniają budowę. Tekst i fot. (pj) Nowe atrakcyjne zajęcia Edycja 2010 rok. Na liście ministra znalazło się pięć gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym gmina Włocławek. Otrzymała ona 10 tys. zł na doposażenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej w Świętosławiu. Już została podpisana umowa pomiędzy wójtem a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. - Uzyskane dzięki dotacji pieniądze przeznaczymy na doposażenie świetlicy mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Świetlica w Świętosławiu otrzyma sprzęt audio-video, komputer oraz program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży. Kupimy także gry, zabawki i sprzęt sportowy. (j) Gmina Włocławek przystąpiła do projektu pn. Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W tej sprawie radni na sesji odbywającej się 28 czerwca podjęli stosowną uchwałę (czytaj str. 2). Jeśli projekt uzyska akceptację Urzędu Marszałkowskiego, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie włocławskim będą mogli uczęszczać na wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, które będą organizowane w szkołach do 2012 roku. Także uczniowie ze szkół w gminie Włocławek skorzystają z tej szansy. Jak zapowiada starostwo, nie będą to typowe lekcje wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Młodzi będą mogli realizować swoje zainteresowana m. in. tańcem czy też samoobroną. Przewidziano także nieodpłatne wycieczki edukacyjne pn. Szlakiem tradycji i kultury oraz Szlakiem orlich gniazd. (pj) W górach i nad morzem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zadbał, aby dzieci z najuboższych rodzin wyjechały na kolonie, wycieczki i obozy. - W lipcu 20 dzieci wyjechało na kolonie do Zakopanego - mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS. - Dzieci nie tylko przebywały w stolicy Tatr, zorganizowano im wycieczki do Wadowic, Bukowiny Tatrzańskiej oraz na Olszańskie Wierchy. Było wiele imprez plenerowych, gry i zabawy ruchowe, konkursy, ogniska i dyskoteki. W sierpniu druga, 11-osobowa grupa dzieci rolników wyjechała na kolonie do Kołobrzegu. Rodzice dopłacali 350 zł. GOPS sfinansował pobyt 10 dzieci na koloniach letnich we Włocławku, podczas których zorganizowano wycieczki do Łodzi oraz do Parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim. Dofinansowano kwotą zł również wypoczynek letni dla AS Kruszyn w Lubawie. (j)

11 Przez Warząchewki do Gołaszewa nr 20, sierpień 2010 Drogi 11 KRUSZYN Przebudowa ulicy Polnej Trwają prace na 610-metrowym odcinku drogi gminnej w Kruszynie (dawna droga Kruszyn-Kaniewo). Dotychczasowy pas drogowy o szerokości 3,5 metrów o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej zostanie utwardzony poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia wapiennego wraz z nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostaną także zjazdy na posesje i pola. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie trasy komunikacyjnej obsługującej gospodarstwa rolne mówi Magdalena Korpolak Komorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa. Będzie to także dogodny objazd w przypadku niedrożności drogi wojewódzkiej i powiatowej w Kruszynie. Przebudowa drogi gminnej będzie kosztowała 219 tys. złotych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych gminy Włocławek. Zakończenie prac przewidziano we wrześniu br. (jp) Asfalt w Telążnej Leśnej Droga w Telążnej Leśnej została przebudowana na odcinku o długości 470 m. Przetarg został rozstrzygnięty w lipcu i tego samego miesiąca wykonano podbudowę z tłucznia wapiennego. Na początku sierpnia położono nawierzchnię asfaltową. Całkowity koszt inwestycji wynosi 190 tys. złotych. Budowa drogi została sfinansowana ze środków własnych gminy Włocławek. (mp) Gmina buduje chodnik przy drodze Kruszynek-Dobra Wola. W Kruszynku chodnik z kostki polbruku już został położony, teraz układana jest dalsza jego część przebiegająca przez Dobrą Wolę. Na tę inwestycję mieszkańcy Dobrej Woli przeznaczyli 15 tys. zł z własnego funduszu sołeckiego. Chodnik układają pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Dofinansowana z funduszu ochrony gruntów rolnych Droga gminna Ładne- Włocławek w miejscowości Józefowo została przebudowana. Tablica przydrożna informuje, że sfinansowano ją ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogólna wartość inwe- Autobusy bez problemu zajeżdżają na przystanek w Nowej Wsi. Znajduje się on w bezpiecznej odległości od szosy. Ostatnio położono tu nawierzchnię asfaltową, a w otoczeniu powstał ukwiecony klomb strycji wyniosła 270 tys. zł, a w tym dofinansowanie 60 tys. złotych. Prace w Józefowie wykonano na odcinku o długości 870 metrów. Droga ma nawierzchnię asfaltową, którą położono na istniejącej podbudowie z tłucznia wapiennego. (jp) Droga Mostki-Mursk Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi gminnej Mostki- Mursk (I etap). Prace rozpoczną się od robót przygotowawczych: wycinki z karczowaniem drzew, rozbiórki fragmentów starej nawierzchni, wykonania robót ziemnych. Następnie zostanie położona podbudowa z kamienia wapiennego grubości 20 cm oraz nawierzchnia asfaltowa. Kolejny etap to wykonanie nawierzchni zjazdów gospodarczych na podbudowie z kruszywa kamiennego. Inwestycja będzie kosztowała ponad 208 tysięcy złotych. Budowa powinna zakończyć się z końcem września 2010 roku. (j) Wniosek o nową schetynówkę dla Warząchewek Projekt nowej trasy komunikacyjnej łączącej dwie gminy: Kowal i Włocławek jest już gotowy. Droga biegnąca przez Warząchewkę Polską Warząchewkę Królewską do Gołaszewa powstanie na bazie istniejącej drogi, jednak jej standard będzie o wiele lepszy od dotychczasowego. Na terenie gminy Włocławek wybudowany zostanie odcinek o długości m, a na terenie gminy Kowal o długości 643 m. Układ drogi pozwali stworzyć sieć komunikacyjną, która dla różnych kierunków dróg utworzy skróty dojazdowe odciążające najważniejsze arterie komunikacyjne w tym rejonie: drogę krajową Nr 1 biegnącą przez gminę Włocławek i drogę wojewódzką w gminie Kowal. Obie gminy starają się wspólnie o środki zewnętrzne na budowę tej drogi. W przygotowaniu jest wniosek o dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Jednak, aby otrzymać pieniądze na ten cel, projekt drogi musi być zgodny z wymogami i uzyskać odpowiednią liczbę punktów komisji oceniającej projekt. - Projektowanie drogi rozpoczęto od określenia nowego pasa drogowego, który pozwolił na lokalizację jezdni bitumicznej pełnowymiarowej o szerokości 5 m - mówi projektant Urszula Kędzierska. - Droga będzie miała wiele urządzeń bezpieczeństwa takich jak: bariery energochłonne i ochronne, sygnalizację świetlną słoneczną, chodniki, pobocza i rowy. Projekt spełnia wszystkie wymogi tzw. schetynówki. W Warząchewce Polskiej zaplanowano budowę obustronnego chodnika o szerokości od 1,8 do 2 metrów, który będzie wyłożony kostką brukową. W planach jest również budowa przejść dla pieszych, peronu autobusowego, zamontowanie barierek ochronnych i sygnalizacji świetlnej słonecznej. Dotychczasowe ostre zakręty występujące na odcinku drogi Warząchewka Polska- Warząchewka Królewska zostaną złagodzone. W okolicy Warząchewki Królewskiej także zaplanowano peron autobusowy, przejścia dla pieszych i bariery ochronne. W Warząchewce Królewskiej powstanie skrzyżowanie wlotowe z wysepką centralną i barierami ochronnymi na azyl dla pieszych. Jezdnia na całej swojej długości trasy będzie oznakowana w poziomie i pionowo. - Pas drogowy stanowią działki należące: do skarbu państwa i gmin Włocławek i Kowal, a także do właścicieli prywatnych mówi Magdalena Korpolak Komorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa. Na początku roku organizowane były spotkania z mieszkańcami wsi w celu poinformowania ich o konieczności wydzielenia fragmentów gruntu działek prywatnych na pas drogowy. Firma geodezyjna dokonała podziału 63 działek. Obecnie gmina Włocławek czeka na tzw. uwarunkowania środowiskowe. Pod koniec sierpnia zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę w ramach spec-ustawy. *** Warto przypomnieć, że gmina Włocławek wraz z gminą Brześć Kujawski aktualnie buduje schetynówkę na trasie Smólsk-Guźlin. Inwestycja ta jest dofinansowana w 50-procentach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata

12 12 Rolnictwo nr 20, sierpień 2010 Żniwa jeszcze nie zostały zakończone, we wszystkich wioskach gminy Włocławek rolnicy zbierają plony. Rolnicy nie liczą na wielki zysk O trwających żniwach rozmawiamy z radnymi gminy, rolnikami: Tomaszem Karkosikiem z Koszanowa i Waldemarem Zawadzkim z Kruszyna. Obaj mówią, że tegoroczne żniwa są ciężkie i łatane, czyli zależne od kaprysów zmieniającej się pogody. Ulewne deszcze i burze utrudniały pracę. Przeszkadzają także upały, gdy żar leje się z nieba pracę trzeba zaczynać bardzo wcześnie, później, około południa zrobić przerwę i dopiero pod wieczór znowu wyruszyć do pracy w polu. - W sołectwie Koszanowo (Humlin) żniwa są praktycznie na ukończeniu - mówi Tomasz Karkosik, radny, sołtys Koszanowa. - Prace przy zbiorze zboża przebiegają sprawnie, do tej pory obyło się bez wypadków. W naszym sołectwie duża grupa rolników posiada własne kombajny zbożowe, a to znacznie ułatwia zbiory. Już zebrano z pól rzepak, jęczmień, pszenicę ozimą. Do zbiórki pozostały jeszcze mieszanki zbożowe, kukurydza i w dużej części zioła, które są charakterystyczne dla tego terenu. Generalnie nasze sołectwo nie zostało dotknięte klęską powodzi. Tylko kilku rolników, których pola leżą na niższym terenie zgłosiło podtopienia i związane z tym szkody w uprawach. Natomiast wszędzie tam, gdzie letnie opady nie wyrządziły szkody, wydajność zbóż jest na poziomie roku ubiegłego, a jakość zbóż dobra. Waldemar Zawadzki swoje gospodarstwo ma w Kruszynie. Razem z żoną Urszulą uprawiają łącznie z dzierżawami 15 hektarów ziemi. Zasieli żyto, pszenicę, rzepak, uprawiają także warzywa: ziemniaki, buraki, ogórki i cebulę. Wójt gmin Włocławek zaprasza na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 5 września 2010 roku na lotnisku w Kruszynie Program dożynek: Msza święta na lotnisku w Kruszynie Uroczyste otwarcie Święta Plonów, Część obrzędowa, Część artystyczna: Zespół Folklorystyczny Smólnik, Orkiestra dęta OSP Kruszyn oraz Marżonetki, Zespół Fenomen Koncert grupy Terpee, utwór Chcemy być zawsze razem i inne Pokazy strażackie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz Aeroklubu Włocławskiego Kabaretowa Biesiada Polska Koncert zespołu Bolter Zabawa taneczna gra zespół Dystans Podczas dożynek można będzie oglądać wystawę Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mnikowie Oddział w Zarzeczewie. Dla chętnych konkurs pn.: BHP w rolnictwie prowadzić będzie KRUS Placówka Terenowa we Włocławku. Gospodarzami Dożynek będą Jolanta Lewandowska z Kolonii Dębice i Marek Waryszewski z Kruszyna - Żyto już zostało skoszone, teraz zaczynamy kosić pszenicę - mówi Waldemar Zawadzki. - Nasze plony zbóż: żyta i pszenicy nie są złe, zbiory podobne do ubiegłorocznych. Gorzej jest z rzepakiem, ziemniakami i burakami, które długo stały w wodzie. Ulewne deszcze wyrządziły dużo szkód w uprawach. Dlatego plony warzyw będą dużo niższe niż w roku ubiegłym. Ogórki zbieramy na bieżąco, jak widać plony są małe, a i jakość tegorocznych warzyw nie jest najlepsza. Może dlatego cena skupu ogórków jest bardzo niska. Niestety, trzeba się liczyć z tym, że w tym roku zysk z ogórków będzie minimalny. Lepiej jest z cenami skupu zboża. Znacznie poszły w górę, są wyższe od cen ubiegłorocznych. Za pszenicę konsumpcyjną 10 sierpnia płacono zł netto za tonę. Ministerstwo Rolnictwa podało średnie ceny (bez VAT) płacone w złotych za 1 tonę dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zboża. Kształtowały się one następująco: pszenica konsumpcyjna zł, pszenica paszowa 570, żyto konsumpcyjne 373, żyto paszowe - 391, jęczmień konsumpcyjny 436, jęczmień paszowy 444, jęczmień browarniany- 520, kukurydza paszowa 606 zł. - Ceny skupu zbóż są faktycznie wyższe niż w zeszłym roku i jest to dobra wiadomość dla rolników - przyznaje Tomasz Karkosik. - Jednak wielkiego optymizmu na wsi nie ma. Nie można przecież zapominać o tym, że w górę, niewspółmiernie wysoko poszły także ceny nawozów sztucznych, paliwa i wszystkich środków produkcji roślinnej. Jeśli ktoś myśli, że rolnicy więcej zarobią pieniędzy niż w latach ubiegłych to jest w dużym błędzie. Podniebny rekord nad Kruszynem W Kruszynie odbywała się największa w Europie impreza spadochronowa EURO BIG WAY CAMP Spadochroniarze, którzy przybyli do Kruszyna z całego świata wyskakiwali z 6 samolotów. Po treningach na niebie i ziemi, kilku nieudanych próbach 12 sierpnia około godz aż 103 najlepszych na świecie skoczków spadochronowych pobiło tegoroczny rekord Europy. Utworzyli 103-osobową Takim samolotem spadochroniarze wzbijali się w niebo Powrót na ziemię podniebną formację w kształcie gwiazdy. Skoczkowie rekord bili dwa razy. Pierwsza rekordowa figura, złożona ze 102 osób, była największą spadochronową formacją na polskim niebie. Natomiast druga rekordowa figura, którą zbudowało 103 spadochroniarzy, była największą w tym roku formacją stworzoną w Europie. Figura gwiazdy powstała w ciągu 50 sekund. Tak krótki czas mieli spadochroniarze zanim nastąpił moment bezpiecznego otworcia spadochronów. Osiągnięcie sukcesu było możliwie dzięki ćwiczeniom zarówno w powietrzu jak i na ziemi. Rekordowy skok wykonano z pięciu samolotów lecących w formacji. Wszyscy skoczkowie jednocześnie opuścili pokład lecących samolotów, których prędkość dochodziła do 400 km na godzinę. Otworzenie spadochronów nastąpiło na wysokości około 800 m. Organizatorem EURO BIGWAY CAMP 2010 jest Skydive.pl - organizatorzy Rekordu Polski 2008, EBWC 2009, największa polska Szkoła Spadochronowa. Informacje i zdjęcia pod adresem www. skydive.pl. Tekst i fot. J.P.

13 nr 20, sierpień 2010 Rolnictwo 13 Gospodarstwo Sebastiana Szylara w Humlinie różni się od innych we wsi, zajmuje tylko 670 arów. Na tym kawałku ziemi, wśród drzew stoi około 90 uli. Jednak gospodarstwo pasieczne SZYLAR jest okazałe, liczy ponad 320 rodzin pszczelich utrzymywanych w ulach wielokorpusowych z ramką ostrowską. Pasieka jest pod kontrolą weterynaryjną. Sebastian Szylar ukończył Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli koło Lublina, które jest jedynym na świecie. Szkoła jest chlubą i dorobkiem wielu pokoleń polskich pszczelarzy. - Gospodarstwo przejąłem od rodziców cztery lata temu - mówi Sebastian Szylar. - Nadal uczę się, studiuję pszczelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pogodzenie studiów z pracą jest trudne, dlatego w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego pomagają mi rodzice, a także siostra Agnieszka. Jadwigę i Stanisława Szylarów, rodziców Sebastiana spotkaliśmy przy pracy. Pani Jadwiga odwirowywała miód, a pan Józef pracował w pasiece. Miód przeznaczony do odwirowania pani Jadwiga pozyskiwała z plastrów. Do odbioru ramek z miodem z nadstawki bez niepokojenia pszczół i związanych z tym stratami miodu posłużyło narzędzie zwane przegonką. - W moim życiu zawsze były pszczoły, bo mieli je moi rodzice mówi Jadwiga Szylar. - My z mężem również prowadziliśmy małą pasiekę liczącą do 80 uli. Rodzice męża także mieli pszczoły. - Mamy pięcioro dorosłych dzieci dodaje Stanisław Szylar. - Wszystkie wyprowadziły się ze wsi do miasta, teraz powracają na wieś. W Humlinie, blisko nas mieszka już czworo dzieci, mają swoje rodziny, domy i gospodarstwa. Sebastian przejął nasze gospodarstwo i znacznie rozbudował je, a my staramy się mu pomagać w pracy. Dwie pasje - pszczoły i bieganie Ponad 320 rodzin w Humlinie Szylerowie na pikniku w Zarzewie Gospodarstwo Sebastiana Szylara nastawione jest na produkty pszczele i asortyment pszczelarski (drobny sprzęt pasieczny, ubiór). Produkuje też pszczoły i ich matki, odbiorców ma w kraju i zagranicą. - Pasieka jest wędrowna mówi Sebastian Szylar. Ule z pszczołami wożone są na różne pożytki w Polsce, dla przykładu: na grykę i spadź ule wędrują w okolice Lublina, a na wrzosy w okolice Torunia. Zanim ule zostaną wywiezione są specjalnie przygotowane. Znajdują się w nich rodziny pszczele z młodymi matkami. Taka rodzina nie powinna się wyrodzić, można ją zostawić bez opieki na 2-3 tygodnie na obcym terenie. Natomiast w Humlinie pozostaje pasieka typowo hodowlana, produkująca pszczoły matki. Jest tu około 40 rodzin pszczelich, każda rodzina w oddzielnym ulu, w tym 10 rodzin reprodukcyjnych. W pasiece w Humlinie znajdują się też uliki weselne. Do nich wprowadzane są matki pszczele, które po około 6 dniach wylatują na swój pierwszy lot godowy. Matka około 10 razy unasiennia się z trutniami, wraca do ulika, a po 10 dniach zaczyn czerwić, czyli składać jaja, z których wylegną się młode pszczoły. Miody pochodzące z Humlina i jego okolic są specyficzne. Obszar jest typowo ziołowy, stąd miody o różnych smakach, zapachach i kolorach. Z kolendry, rośliny selerowatej miód jest ciemny, a z faceliny błękitnej jasny, słomkowy. Facelina jest rośliną miododajną i wartościowym przedplonem, a uprawiane po niej rośliny dają wyraźnie wyższe plony o lepszej jakości. Zdarza się też miód o zapachu cebuli, której uprawa znajduje się w pobliżu pasieki w Humlinie. Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia. Albert Einstein Wyprodukowane pszczoły wysyłamy głównie do Niemiec, ale myślimy także o Francji, gdzie jest dobry rynek zbytu mówi Sebastian Szylar. - Zapotrzebowanie jest duże, bo rozwój cywilizacyjny, głównie stosowane środków owadobójczych doprowadziły do tego, że pszczoły giną. Statystyki ginięcia pszczół są przerażające. Straty w pasiekach sięgają do 70 procent. Ostatnio nasz zbyt powiększył się trzykrotnie. Mamy dobry materiał hodowlany, pszczoły-matki ściągamy z Luksemburga i Niemiec. Klientów kupujących u nas matki pszczele nie brakuje. Z czasem zamierzam przestawić gospodarstwo na hodowlę pszczół i produkcję odkładów pszczelich. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobyłem na praktykach w Austrii i Niemczech. Z początkiem sierpnia zaczął się nowy sezon dla pszczelarzy. Jest to okres przygotowania pszczół do zimy. Tylko dobre przygotowanie uli do okresu zimowego gwarantuje, że pszczoły na wiosnę przyniosą dużo miodu. - Ci, którzy mówią, że sezon dla pszczelarzy zaczyna się wiosną, tuż po pierwszych oblotach pszczół mylą się - zauważa Sebastian Szylar. - Praca w pasiece zaczyna się w sierpniu i kończy w lipcu następnego roku. Wynikiem pracy ludzi i pszczół są dobre miody, a w pasiece SZYLAR dostępne są wszystkie gatunki: lipowy, wrzosowy, gryczany, spadziowy, rzepakowy, majowy, leśny Miód posiada właściwości odżywcze i terapeutyczne, jest też panaceum na wiele schorzeń, ostatnio stał się modny w salonach odnowy biologicznej. Znana od tysięcy lat, później nieco zapomniana rola miodu pszczelego w ostatnich latach rośnie wraz z powrotem do naturalnego i zdrowego sposobu odżywiania się ludzi. Pomimo pracy w pasiece i studiów Sebastan Szylar znajduje także czas na swoje ulubione zajęcie jakim jest sport. Biega na różnych dystansach od pierwszej klasy gimnazjum. Trenował we włocławskiej Vektrze, obecnie należy do sportowego klubu studenckiego w Lublinie. Pierwsze Mistrzostwo Polski zdobył w 2004 roku w Słubicach, później były kolejne. W swoim dorobku sportowym ma sześć złotych medali, trzy srebrne i dwa brązowe. W 2010 r. na przełajowych Mistrzostwach Polski wywalczył medal brązowy. Tekst i fot. W LASACH wokół Smólnika pojawiły się grzyby. Zbierają je mieszkańcy okolicznych wsi i turyści. - W tym roku jest ich mało mówi Anna Król z Zuzałki. Zostało trochę kurek, pojawiły się czarne łebki, prawdziwki i maślaki. Grzyby zbieram dla siebie, a trochę ich sprzedaję. Ludzie chętnie kupują, bo grzyby są starannie przebrane, nie ma robaczywych. Pani Anna przez 25 lat należała do Koła Gospodyń Wiejskich w Smólniku, a także śpiewała w dawnym zespole Smólniczanki. Tekst i fot. J.P. Powszechny Spis Rolny 2010 Rachmistrz zapuka do drzwi Od 1 września do 31 października prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny Jednak rachmistrze spisowi już odwiedzają gospodarstwa rolne. W gminie Włocławek, tak jak w innych miejscowościach w kraju, od 9 sierpnia br. rachmistrzowie spisowi prowadzą obchód przedspisowy. Potrwa on do 23 sierpnia. Podczas obchodu przedspisowego rachmistrzowie odwiedzają rolników przekazyjąc ulotki informujące o zasadach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz list prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Każdy rachmistrz spisowy wyposażony jest w identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, a także pieczątką imienną z podpisem dyrektora urzędu statystycznego. Rachmistrza obowiązuje tajemnica statystyczna. Użytkownicy gospodarstw rolnych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane pytania. Obowiązek ten nakłada na nich ustawa z 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym Użytkownicy gospodarstwa mają również możliwość dokonania tzw. samospisu internetowego, mogą samodzielnie spisać się metodą offline. Szczegółowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 znajdują się pod adresem internetowym www. spis.gov.pl Na poczcie w Kruszynie bez zmian Niedawno mieszkańcy Kruszyna z niepokojem dopytywali się, czy to prawda, że zamierza się zlikwidować placówkę poczty w Kruszynie. Okazuje się, że obawy były nieuzasadnione. Urząd Pocztowy w Kruszynie będzie nadal funkcjonował. Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania placówki pocztowej w Kruszynie udzieliła Katarzyna Wieniecka, dyrektor Centrum Poczty Oddział Rejonowy we Włocławku w piśmie kierowanym do Urzędu Gminy. Dowiedzieliśmy się, że Urząd Pocztowy w Kruszynie nadal będzie czynny dla klientów w dotychczasowych godzinach urzędowania, czyli od godz do w dniach roboczych. Nie zmieni się też zakres usług świadczonych przez tę placówkę pocztową. Między innymi nadal będzie można odbierać awizowane przesyłki, obsługa miejscowości przez listonoszy także pozostaje bez zmian. Skąd więc całe to zamieszanie? Otóż z dniem 1 września zmianie ulegnie charakter Urzędu Pocztowego w Kruszynie, który zostanie przekształcony w placówkę nadawczą. W żaden sposób nie będzie to miało negatywnego wpływu na obsługę mieszkańców gminy Włocławek.

14 14 Gospodarka nr 20, sierpień 2010 ŚWIĘTOSŁAW Zagrają w siatkówkę Oczyszczają rowy melioracyjne W Świętosławiu w ramach przyjętego przez Radę Gminy Włocławek programu pn. Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo, Telążna Leśna, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej (świetlice wiejskie, boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki nożnej) rozpoczęła się m. in. budowa boiska do piłki siatkowej w Świętosławiu. Prace dopiero się zaczynają, a polegają one na wykonaniu robót przygotowawczych: pomiarowych oraz korytowania pod elementy nawierzchni z wywiezieniem urobku poza teren budowy. Najpierw zostanie wybudowane nowoczesne boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 240 mkw. Obok powstanie miniwieża dla dzieci i betonowy stół do tenisa stołowego. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie prawie 112 tys. złotych. W przyszłości modernizowane będzie boiska do piłki nożnej. - Istniejący teren w Świętosławiu, na którym położone jest boisko do piłki nożnej jest w bardzo Teren, na którym powstanie boisko do siatkówki złym stanie technicznym mówi Magdalena Korpolak-Kmorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa. - Obszar, na którym leży boisko jest na tyle obszerny, iż pozwala na wykonanie pełnowymiarowego boiska. Teren ten po zagospodarowaniu infrastrukturą sportową, będzie służył nie tylko młodzieży szkolnej, ale również miejscowej społeczności, ponieważ będzie ogólnie dostępny. Realizacja projektu ma stworzyć warunki do czynnego uprawiania sportu, ale ma również pozwolić na organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych, strażackich i innych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO ) - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. (j) Zarośnięte, zamulone i zaśmiecone rowy melioracyjne po każdym większym deszczu zamieniają się w potoki. Trzeba je więc czyścić. - Gmina Włocławek zatrudniła w ramach robót interwencyjnych pracowników, którzy oczyszczają przydrożne rowy melioracyjne. Woda z oczyszczonych rowów będzie swobodnie odpływać i przy ulewach nie powinna zalewać pól i dróg - tłumaczy Mirosław Seklecki z Urzędu Gminy Włocławek. Rów melioracyjny leżący wzdłuż drogi gminnej jest obiektem inżynierskim, dlatego na podstawie ustawy o drogach publicznych, obowiązek utrzymania rowu spoczywa na zarządcy, którym jest gmina. Oczyszczany rów (za zdjęciu) mieści się na granicy dwóch gmin Włocławek i Brześć Kujawski. Przy usuwaniu mułu, pogłębianiu pracowali: Czesław Kinasiewicz, Grzegorz Kujawa, Jan Kamiński, Ryszard Lewandowski, Jerzy Marczewski, Marek Seroczyński i Eugeniusz Jaśkiewicz. Fot. Anita Przybysz (Młodzi reporterzy) Autostrada A1. W Ludwinowie dwa miejsca obsługi pasażerów Pierwsza łopata wbita w ziemię Budowa odcinka autostrady A-1 Czerniewice-Kowal rozpoczęła się w Pikutkowie w powiecie włocławskim. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk w towarzystwie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego 16 lipca uroczyście wkopał symboliczną pierwszą łopatę, rozpoczynającą budowę. Łopaty wbili także samorządowcy z gmin przez, które będzie przebiegała autostrada. Rozpoczęcie budowy autostrady w Pikutkowie zabezpieczali strażacy z Kruszyna i Smólska. Strumieniem wody z samochodu OSP Kruszyn, zamiast szampanem, polano przygotowane do pracy koparki i spychacze. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z europejskich środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inwestorem jest bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budować będą ekipy polsko-irlandzkiego konsorcjum spółek Aprivia, PBG, Hydrobudowa Polska, SRB Civil Engineering oraz John Sisk & Son. Odcinek Czerniewice-Kowal liczący 64 kilometry będzie realizowany w trzech etapach. Aby prace przebiegały sprawniej inwestycja została podzielona na etapy: Czerniewice-Odolion (11,4 km, 13 obiektów inżynieryjnych - wiaduktów, przejść dla zwierząt itp.), Odolion Brzezie (23 km, 18 obiektów) oraz Brzezie-Kowal (29,5 km, 27 obiektów). Na trasie Czerniewice-Kowal wybudowanych zostanie pięć węzłów: * węzeł Czerniewice droga ekspresowa S-10 Płońsk Toruń, Bydgoszcz; droga nr 1 Gdańsk Cieszyn; * węzeł Odolion droga nr 266 Aleksandrów Kujawski - Historyczny moment rozpoczęcie budowy autostrady w Pikutkowie zabezpieczali strażacy z Kruszyna i Smólska Ciechocinek; * węzeł Brzezie droga nr 252 Włocławek - Inowrocław; * węzeł Pikutkowo droga nr 62 Włocławek Radziejów; * węzeł Kowal - droga nr 1 Gdańsk Cieszyn Miejsca obsługi pasażerów będą zlokalizowane w: Otłoczynie, Odolionie, Kałęczynku, Machnaczu, Ludwinowie i Lubieniu Kujawskim. W gminie Włocławek w Ludwinowie powstaną dwa miejsca obsługi Na zdjęciu: minister Cezary Grabarczyk wbija pierwszą łopatę w ziemię. Obok marszałek województwa, Piotr Całbecki pasażerów kategorii I (Ludwinowo Południe i Ludwinowo Północ). Autostrada A1 będzie biegła w sąsiedztwie drogi międzynarodowej E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. W Polsce połączy cztery województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz śląskie. Autostrada A1 zakończy sie na przejściu granicznym w Gorzyczkach. Będzie łączyła się z drogą prowadzącą do Brna. Długość całkowita A1 wyniesie 568 kilometrów. Tekst i fot.

15 Wypoczynek nr 20, sierpień Harcerze Hufca ZHP Warszawa Żoliborz grali i śpiewali razem z Zespołem Folklorystycznym Smólnik Sobie granie i śpiewanie 254 warszawskie drużyny harcerskie i zuchowe biwakują nad Jeziorem Łąkie w gminie Włocławek. - Na obozie jest około 230 osób - mówi harcmistrz Paweł Weszpiński, komendant obozu. - Przyjechali z warszawskiego Żoliborza i Bielan. Teren, na którym rozłożyli obóz należy do Leśnictwa Ruda, Nadleśnictwo Włocławek. - Harcerze zajmują obszar koło 12 hektarów mówi leśniczy Feliks Bogdanowicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek. - Namioty stoją nad jeziorem Łąkie, ale na plażę harcerze chodzą nad jezio- ro Święte, gdzie są lepsze warunki do kąpieli. Wspólne ognisko to okazja do pokazania młodym ludziom gościnności mieszkańców Harcerze z Warszawy z zespołem Smólnik Czas na rozpalenie ogniska naszej gminy, a także folkloru Kujaw. Zespół Folklorystyczny Smólnik, który ma w swoim składzie także harcerzy, m. in. harcmistrza Eugeniusza Rożka, byłego komendanta Hufca ZHP Włocławek, mieszkającego w pobliskiej wsi Zuzałka, doskonale wpisał się w klimat harcerskiego sobie grania i śpiewania. Zespołowi wraz z kapelą udało się zachęcić młodzież nie tylko do wspólnego śpiewania i grania, ale także do zatańczenia przy ognisku siarczystego oberka. Na ognisko przybyli także mieszkańcy Smólnika. Artur Pawłowski, właściciel sklepu Na Górce w Smólniku podarował harcerzom grilla. Tekst i fot. J.P. Miodowe lato W wakacyjnym pikniku pn. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie uczestniczyli wystawcy z gminy Włocławek. Wśród wystawców, którzy prezentowali oryginalne gatunki miodów o uznanej jakości i wartości zdrowotnej oraz inne produkty pasieczne spotkaliśmy Sebastiana Szylara z Humlina. Na scenie występował zespół folklorystyczny Kruszynioki, a przy stoiskach prezentowali się twórcy ludowi. Agnieszka Przybysz z pobliskiego Sokołowa prowadziła warsztaty lepienia figurek z masy solnej, Bogumiła Stańczak-Kamyszek z Nowej Wsi prezentowała swoje rzeźby, a Wiesława Fornalewicz z Ludwinowa misternie wykonane z papieru koszyki. Słodki dar natury kupowała skarbnik gminy Tatiana Kowalewska. Oktawia Zamerska z miejscowości Przerytka otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym pn. Pszczoła w obiektywie. (j) Pod namiotami Zuchy i harcerze na obozie w Warząchewce Dla zuchów i harcerzy z Kruszyna wakacje zaczęły się w Warząchewce Polskiej, na obozie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Włocławek-Powiat z siedzibą w Choceniu. Grupa zuchowa Krasnale przebywała na obozie tylko trzy dni, ale i tak atrakcji było dużo. Opiekunkami najmłodszych były druhny: Agnieszka Golińska i Izabela Rutynowska. Nie zabrakło również harcmistrz Grażyny Bogacz, która jak zawsze służyła dobrą radą, wiedzą i doświadczeniem. - Największą atrakcją oczywiście były noce spędzone pod namiotami mówi Agnieszka Golińska. - Pogoda dopisała, zuchy mogły zażywać kąpieli w pobliskim jeziorze Wikaryjskim. Jak zawsze, tak i teraz wieczory spędzaliśmy przy ognisku śpiewając piosenki. Najmłodsi, razem z harcerzami pełnili wartę nocną i brali udział w harcerskiej ścieżce zdrowia. Zuchy zajęły wysokie miejsca i otrzymały nagrody. Wakacje pod namiotami w otoczeniu lasu to świetny wypoczynek i zabawa zarazem, a dla wielu także szkoła przetrwania. Była okazja do wspomnień Biwak na lotnisku na pożegnanie ze szkołą Grupa gimnazjalistów ze szkoły w Kruszynie na lotnisku Gimnazjaliści klas trzecich Zespołu Szkół w Kruszynie od 14 do 15 czerwca uczestniczyli w biwaku pod nazwą Ostatnie podrygi zorganizowanym przez pedagoga szkolnego. Uczniowie wraz z wychowawcami przez dwie doby biwakowali na lotnisku w Kruszynie. Była to dobra okazja do wspomnień. Przy ognisku oglądali zdjęcia z okresu pobytu w szkole, opowiadali o swoich szkolnych przeżyciach, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło dobrej zabawy i piosenek. Młodzi mieli także okazję zapoznać się ze sprzętem latającym w aeroklubie, oglądali szybowce i śmigłowiec. Krótką lekcję o lataniu poprowadził pilot Leszek Jastrzębski, senior Aeroklubu Włocławskiego. Na biwak przybył również dzielnicowy Maciej Ostatek, który przeprowadził pogadankę o zagrożeniach czyhających w czasie wakacji. Tekst i fot. Agnieszka Golińska Redakcja W NASZEJ GMINIE Wydawca: Wydawnictwo Kujawy, Adres: Szpetal Górny, Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs, tel redaktor wydania, tel. (54) , tel , Fot. Fot. Nadesłane

16 16 Kultura nr 20 sierpień 2010 Iwona Kruszczyńska Maria Sidor Gościnny Smólnik dla malarzy Gmina Włocławek słynie z interesujących miejsc i dobrych warunków pracy dla artystów. Ośmioosobowa grupa artystów profesjonalnych skupiona w Związku Polskich Artystów Plastyków - Koło Włocławek zamieszkała w szkole w Smólniku, malując przyrodę i okolice. Uczestnicy pleneru malarskiego: Anna Grzelak, Iwona Kruszczyńska, Maria Sidor, Jerzy Jabczyński, Andrzej Fronczak, Krzysztof Walczewski, Mieczysław Janowski, Zbigniew Jankowski - malowali pejzaże, drzewa rosnące w okolicznych lasach, a także łany zbóż, źdźbła traw i kwiaty. Jedni znaleźli natchnie- Andrzej Frontczak pejzaż trzeba oprawić w ramy nie w malowniczo położonym Smólniku, inni szukali pleneru na Jazach i w Przerytce. Uroczych zakątków na ziemiach gminy Włocławek nie brakiuje. - Jest to już nasz drugi plener w Smólniku mówi Andrzej Fronczak. - Każdy z nas zostawia po jednej pracy w szkole. Uzbierała się już mała galeria. Pozostałe obrazy są własnością malarzy. Zostaną, podobnie jak w ubiegłym roku, wystawione w muzeum we Włocławku na wystawie poplenerowej. Nie jest to jedyny kontakt artystów ze szkołą. W czasie roku szkolnego chętnie uczestniczą w zajęciach z dziećmi, ucząc je malowania różnymi technikami. Tekst i fot. GRAND PRIX dla zespołu folklorystycznego w Smólniku na tegorocznych 39. Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku Obłożyny zachwyciły Na scenie muszli koncertowej w parku zdrojowym w Ciechocinku na początku lipca zaprezentowało się czterdziestu wykonawców. W Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej uczestniczyły zespoły folklorystyczne, ludowe, pieśni i tańca, dziecięce, kapele oraz soliści z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Zespół Smólnik wystawił widowisko pn. Po obłożynach w karczmie. - Obłożyny to dawny odchodzący w niepamięć ludowy zwyczaje kujawski związany ze żniwami mówi Wiesław Caban. - Obłożyny polegały na tym, że pierwszy zżęty snop zboża zachowywano, aby złożyć go wraz z kosą przed dziedzicem majątku, który musiał go wykupić wódką lub pieniędzmi na wieczorny poczęstunek. Zwyczaj Zadbano o każdy szczegół historycznego widowiska ten nazywano także powitaniem pierwszego snopa. Widowisko, które rozgrywa się w żydowskiej karczmie z końca XIX wieku trwało 30 minut, a przygotowanie do niego trwało aż trzy miesiące. Członkowie Zespołu Smólnik sami, na podstawie literatury wybrali utwory, przygotowali scenariusz, napisali także teksty autorskie i przygotowali opracowanie muzyczne. Pieczołowicie wykonali rekwizyty takie jak: szynkwas, ławki, beczkę, na której siadał muzykant. Pomogli także mieszkańcy Smólnika i okolicznych wsi, dostarczając autentyczne stare sierpy, grabie i widły, a także butelki itp. Zespół wystąpił w strojach roboczych, każdy z członków miał inny strój. Zadbano, aby wyglądały tak w jakich dawniej ubierano się. Każdy szczegół był bowiem ważny więc został pieczołowicie dopracowany. W karczmarza żydowskiego wcielił się Wiesław Caban Wyjazd do Ciechocinka był wydarzeniem nie tylko dla samego zespołu, ale także dla mieszkańców Smólnika i okolicy. Pomagało wielu, zawieźli sprzęt, sponsorowali obiad, panie z KGW w Telążnej Leśnej filmowały spektakl i robiły zdjęcia. GRAND PRIX dla Zespołu Folklorystycznego Smólnik było wielką miłą niespodzianką. - Liczyliśmy po cichu na jakieś wyróżnienie - mówią członkowie zespołu. - Ta nagroda przerosła nasze marzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali. Fot. nadesłane

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Napisano dnia: 2017-05-28 14:11:42 Siła dzisiejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tkwi w ludziach, strażakach ochotnikach, którzy z pasją i zaangażowaniem

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica Wtorek, 29 grudnia 2015 Gostwica Gostwica Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku BO.0022.37.2015 PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA XVII/133/2016 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Chorzeń powstała w 1918 roku z inicjatywy ks. Stefana Ludwikiewicza, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Rys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach: Sołectwo Jejkowice w 1908 roku było wioską rolniczą. Sposób zabudowy domostw i obór oraz usytuowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN informacyjny

BIULETYN informacyjny ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP ZARZĄD GŁÓWNY BIULETYN informacyjny Nr 9 Warszawa, czerwiec 2006 r. Do użytku wewnętrznego 2 Spis treści: Strona Wykaz uchwał Prezydium ZG ZOSP RP z 9 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 tel./ fax 56 6768101 tel. 56 676 81 44 56 676 97 07 e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl www.papowobiskupie.com.pl Osiem sołectw łącznie obejmuje 14 miejscowości.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Załącznik do uchwały nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Historia Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę jak notatki wskazują,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Zajmuje powierzchnię około 112 km 2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH Załącznik do uchwały nr REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA 1. Na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sromowcach Wyżnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa Beneficjent Stan Gmina Aleksandrów Kujawski

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa Beneficjent Stan Gmina Aleksandrów Kujawski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista przedsięwzięć w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady

Bardziej szczegółowo

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu 55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu Rok 1958 - p. Wanda Kowalińska i p. Anna Wolniewicz. To od nich się wszystko zaczęło Inicjatorki założenia TPZP podczas otwarcia wystawy Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo