MARKETING TREŚCI W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM RADOMSKA W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING TREŚCI W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM RADOMSKA W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK"

Transkrypt

1 Anna Jadachowska MARKETING TREŚCI W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM RADOMSKA W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK Słowa kluczowe: facebook, media społecznościowe, komunikowanie polityczne, marketing polityczny, publiczne public relations Wprowadzenie Bez wątpienia, na przestrzeni ostatnich lat w funkcjonowaniu instytucji samorządowych w Polsce można zaobserwować znaczący postęp w zakresie nastawienia władz i pracowników samorządowych do głównych partnerów oraz interesantów. Przebiega on na linii od orientacji administracyjno biurokratycznej do orientacji strategicznej. Oznacza to zmiany o charakterze koncepcyjnometodologicznym w funkcjonowaniu instytucji samorządowych, począwszy od identyfikacji jednostki terytorialnej jako całości funkcjonującej w zmieniającym się otoczeniu, a skończywszy na instrumentarium stosowanym w zarządzaniu, wraz ze strategią rozwoju jako podstawowym dokumentem programowym. W praktyce orientacja strategiczna oznacza 1 : 1 Dla porównania orientacja administracyjno biurokratyczna zakłada, że obywatele zajmują pozycje petenta wobec urzędu i urzędników, najważniejsze są sprawy władz i urzędników samorządowych, urzędnik jest w stanie psychicznej przewagi nad interesantem, warunki pracy i obsługi interesantów są konsekwencją modelu przyjętego przez urzędnika, czas realizacji podstawowych zadań administracyjnych jest maksymalnie wydłużony, a formalności związane z nimi maksymalnie rozbudowane, brakuje jakichkolwiek form komunikowania się na linii: administracja samorządowa otoczenie, brak rzeczywistego zarządzania; orientacja obsługowa wiąże się z pewnymi jakościowymi zmianami w relacji urzędy interesanci, komunikacja 53

2 koncentrację na realizacji celów długofalowych (przekraczających czteroletnie okresy kadencji władz samorządowych); analizę i odpowiednio wczesne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; działanie w oparciu o dokumenty programowania strategicznego, takie jak: strategie rozwoju, programy operacyjne, wieloletnie plany inwestycyjne itp.; budowanie przewagi konkurencyjnej i atrakcyjności społecznogospodarczej, poprzez wykorzystanie tzw. zdolności i kompetencji wyróżniających samorządy; wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków i metod realizacji wyznaczonych celów; stałe monitorowanie jakości świadczonych usług publicznych, w tym warunków i procedur obsługi interesantów urzędu. O tym, jak wyglądają miasta, urzędy, politycy, czyli produkty polityczne, decyduje dziś często odpowiednia polityka komunikacyjna. Za jej kreację zwykle odpowiada pracownik ds. PR. Jego istotę można przedstawić w postaci kilku odbywająca się na linii: urzędnik interesant przyjmuje formę udzielania informacji w punktach informacyjnych, zbierania oraz rozpatrywania skarg i wniosków obywateli; orientacja promocyjna zakłada postrzeganie instytucji samorządowej jako całości, w której istotną rolę odgrywa informacja. W jednostkach samorządowych, które wchodzą w tę fazę, obserwuje się nawiązywanie współpracy z mediami, organizację i uczestnictwo w targach i imprezach masowych czy przygotowywanie wydawnictw specjalnych; orientacja marketingowa ostatnia faza przed orientacją strategiczną oznacza głębokie zmiany w filozofii i organizacji działań władz i pracowników samorządowych. Dominującym elementem tej koncepcji jest zmiana roli i pozycji członków społeczności lokalnych i regionalnych. Z petentów urzędów administracji samorządowej stają się klientami oczekującymi dostarczenia im określonych usług publicznych i partnerami we wspólnym budowaniu przewagi konkurencyjnej. W orientacji tej następuje intensywny rozwój stosowanych metod i narzędzi komunikowania się władz i pracowników samorządowych z instytucjami i organizacjami działającymi na terytorium danej jednostki oraz społecznością lokalną i regionalną. A. Szromik, Marketing terytorialny koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Warszawa 2002, s

3 kluczowych słów. Są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia. Kieruje on polityką informacyjną, która buduje wizerunek i reputację firmy, osoby czy instytucji. W założeniach działań public relations jest mówienie tylko prawdy. Dlatego trzeba pamiętać, że wiarygodność polityki informacyjnej jest ważnym składnikiem jej wysokiej kultury organizacyjnej. I odwrotnie, brak wiarygodności działań PR świadczy o niskim poziomie tej kultury 2. Działania public relations oraz polityka informacyjna odgrywają jedną z podstawowych ról w administracji. Zadaniem a właściwie obowiązkiem urzędu jest nie tylko informowanie odbiorców, społeczność lokalną, o swoich działaniach, ale także reprezentowanie publicznych interesów oraz zapobieganie potencjalnym konfliktom. Niejednokrotnie, właściwe zarządzanie informacją zależy od biura prasowego, które, podporządkowane bezpośrednio prezydentowi powinno ponosić całkowitą odpowiedzialność za komunikację zewnętrzną. W praktyce, sprowadza się to do odcięcia innych jednostek w urzędzie od działań informacyjnych oraz od wykonywania zadań, w których kompetentne jest biuro prasowe i PR. Prezydent jedynie zobowiązuje poszczególne działy do wspomagania biura w informowaniu obywateli i zainteresowanych stron oraz w działaniach PR 3. Współcześnie, kluczem do wygranej kampanii politycznej jest umiejętne dotarcie z informacją do obywateli. Tą informacją jest działanie. W dobie 2 A. Stolarczyk, Etyka w Public Relations, [w:] B. Janiszewska (red.), Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa 2006, s W praktyce politycznej wyróżniamy dwa modele występowania komórki public relations w strukturze organizacyjnej urzędu model wewnętrzny zespół PR ulokowany jest wewnątrz struktury i podporządkowany osobom pełniącym funkcje kierownicze, lub model zewnętrzny PR zajmuje się niezależna komórka często wybrana w trybie przetargowym agencja, której urząd zleca określone zadania. Zob. B. Dobek Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s

4 globalizacji i przy stałym rozwoju internetu nie wystarczy już bezpośredni kontakt czy tradycyjne narzędzia public relations. Ostatnie piętnaście lat przyniosło z sobą ogromne zmiany w komunikowaniu politycznym. Jedną z nich jest powstanie wyszukiwarki Google i serwisu Facebook, który jest reprezentantem mediów społecznościowych. Media te z kolei umocniły przekonanie, że komunikacja za pomocą kontaktów personalnych wiadomości przekazywanych z ust do ust, czyli tzw. poczty pantoflowej stała się znacznie bardziej skuteczna niż kiedyś. Warto zaznaczyć, że podejmowanie dyskusji na temat komunikacji politycznej w dobie nowych technologii wymaga uwzględnienia dwóch ważnych kwestii związanych z: (1) profesjonalizacją oraz (2) kryzysem komunikacji politycznej, o których szczegółowo pisze Barbara Brodzińska Mirowska w artykule pt. Unfulfilled expectations (?): political communication on the internet in the era of professionalization, opublikowanym w dziewiątym numerze kwartalnika e Politikon 4. Bez wątpienia współwystępowanie tych dwóch zjawisk jednocześnie, z jednej strony jest pewnym paradoksem utrudniającym proces komunikacji, z drugiej zaś dowodem, że Internet wraz z mediami społecznościowymi może być narzędziem wykorzystywanym w celu odbudowywania relacji z obywatelami. Zatem zgodnie z koncepcją komunikowania politycznego 2.0 5, współcześnie wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast są zmuszeni uzupełniać tradycyjne kanały komunikacji z mieszkańcami o media społecznościowe, a także sięgać po nowoczesne i interaktywne narzędzia public relations. Bazują one na długofalowych i systematycznych działaniach, szczegółowym 4 B. Brodzińska Mirowska, Unfulfilled expectations (?): political communication on the Internet in the era of professionalization, [w:] e Politikon nr 9/2014, s Ł. Przybysz, Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej, Warszawa 2013, s

5 definiowaniu odbiorców oraz na konkretnym pozycjonowaniu przekazywanych treści. Niniejszy artykuł jest próbą wykazania, że media społecznościowe, których reprezentantem jest serwis społecznościowy Facebook, są skutecznym narzędziem w polityce informacyjnej samorządów, wykorzystywanym w celu utrzymywania pozytywnych i szczerych relacji z mieszkańcami. Warunkami niezbędnymi do realizacji tego postulatu są zmiany w zarządzaniu urzędem oraz w sposobie prowadzenia polityki informacyjnej, która przejawia się w kreowaniu treści, informowaniu obywateli bez pośrednictwa dziennikarzy oraz gotowości do permanentnej dyskusji z mieszkańcami. Marketing treści Media społecznościowe są doskonałym miejscem do realizacji funkcji komunikacji. Tworzą je bowiem użytkownicy, którzy codziennie szukają informacji, porad czy rozrywki 6. Chcą wchodzić w interakcje, chcą się wymieniać opiniami, dyskutują, spierają, tworząc rzeczywistość i ulepszając produkty. Jednocześnie oczekują oni odpowiedzi, chcą być traktowani wyjątkowo, indywidualnie i być szybko obsługiwani, a informacje mają być przy tym pozbawione nachalnego przekazu promocyjnego 7. Bez wątpienia media społeczościowe tworzą zatem przestrzeń, w której komunikacja nie jest rozproszona między organizację, firmę czy instytucję, a wiele ognisk komunikacyjnych. Optymalne sposoby komunikacji umożliwiają dyskusję wielu osobom, pozwalają liderom opinii na docieranie do licznej gru 6 A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Gliwice 2011, s M. Przybysz, Nowe media i nowe kryzysy. Zarządzanie kryzysem medialnym w nowych mediach za pomocą public relations, [w:] J. Hajdasz (red.), Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, Poznań 2011, s

6 py odbiorców komunikatu bezpośredniego, sprofilowanego, spersonalizowanego i dystrybuowanego szybko. Omawiane media to także doskonałe kanały komunikacji grup osób, tworzących społeczności, które w świadomy sposób używają różnych przestrzeni do zawierania i podtrzymywania znajomości, prowadzenia dyskusji i wymiany informacji. W ramach wyspecjalizowanych i dobrze dobranych grup, niezwykle skutecznym narzędziem jest rekomendacja zwiększająca w wyraźny sposób zaangażowanie ludzi. Jest to także realizacja założeń public relations instytucji publicznej, której istotą jest dialog z otoczeniem, budowanie zaufania i zaspokajanie potrzeb obywateli. Ostatnim elementem mediów społecznościowych są treści 8 (tzw. content), którymi wymieniają się użytkownicy mediów oraz informacja, stanowiąca w społeczeństwie informacyjnym najcenniejsze dobro 9. Content marketing (CM), zwany też marketingiem treści, od 2012 roku jest jedną z najsilniej rozwijających się gałęzi marketingu na świecie. Jest zgod 8 Użytkownicy zarzucani są codziennie tak dużą i wciąż rosnącą liczbą informacji, że nie są w stanie odbierać każdej z nich. Mniej lub bardziej świadomie, nauczyli się selekcjonować konsumowane przekazy, ograniczając w ten sposób otaczający ich szum informacyjny i jednocześnie ułatwiając sobie przyswojenie tych treści, które uważają za istotne. Z badań AOL Nielsen opublikowanych w 2012 roku wynika, że użytkownicy Internetu codziennie dzielą się blisko 30 milionami treści, które uważają za warte uwagi. Dlatego kluczowym wyzwaniem dla wielu nadawców staje się umiejętne zarządzanie procesem tworzenia i dystrybucji treści marketingowych. W świecie biznesu znaczenie i wartość content marketingu dla marek podkreśla fakt, że aż połowa marketerów (raport Hubspot 2014) deklaruje zwrot inwestycji tego rodzaju aktywności. Najbardziej popularne treści obejmują: artykuły, aktualności i blogi, infografiki (format treści opierający się na atrakcyjnej graficznie wizualizacji danych), video, aplikacje i gry, e booki, raporty, e maile, newslettery, notatki prasowe, poradniki, katalogi, studium przypadku, wersje demonstracyjne, webinaria (wykład lub szkolenie treści przekazywane przez eksperta w czasie rzeczywistym za pomocą streamingu video), konkursy, widgety (krótkie aplikacje wykorzystujące treści i funkcjonalność dużo większych serwisów), wpisy i posty społecznościowe, teksty. M. Boroń, W. Chorowiec, Ł. Ciechanek, P. Milcarz, M. Rzeczkowski, B. Stwarz, J. Stec Machowska, J. Stopyra, Ł. Szymański, Content is king. Przewodnik Content Marketingu definicje, formy, kanały dystrybucji, zasady transparentności, IAB Polska, Warszawa 2014, s. 3, 9 13, i publikacje/przewodnik content marketingu/, Tamże, s

7 ny z filozofią inbound marketingu, czyli marketingiem przychodzącym. Omawiane pojęcia to strategia działania polegająca na budowaniu swojej obecności w Internecie w taki sposób, by użytkownicy sami trafili na określone strony i profile. Celem treści jest dać się znaleźć potencjalnym klientom. Inbound marketing jest bezpośrednio powiązany z marketingiem przyzwolenia, czyli koncepcją S. Godina, która zakłada, że odbiorca wyraża chęć na otrzymywanie przekazu marketingowego. Bez wątpienia filarem content marketingu jest rozpoznanie oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorców, a następnie dostarczenie im wartościowych, z ich punktu widzenia, treści w atrakcyjnej formie. Kluczowe w działaniach CM są kanały dotarcia do precyzyjnie zdefiniowanych grup odbiorców. Wśród nich wyróżniamy: serwisy tematyczne, branżowe fora dyskusyjne oraz media społecznościowe. Dostarczanie wartościowej treści poprzez ważny dla odbiorcy kanał komunikacji zwiększa bowiem szansę na szybkie jej rozpowszechnienie i adaptację. Skuteczne działania CM prowadzone są w oparciu o cykl życia treści, na który składają się następujące etapy: tworzenie treści w oparciu o jasno zdefiniowany cel, wybór kanałów publikacji, dystrybucję, budowanie zasięgu oraz ewentualną analizę konwersji. Wykładnią CM jest realizowanie celów wizerunkowych i sprzedażowych poprzez budowanie relacji zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami, angażowanie ich w świat marki dzięki wartościowej treści i prowadzenie dialogu, w którym marka bierze aktywny udział, występując w roli eksperta w swojej dziedzinie. Obecność w internecie realizowana jest w obszarze trzech podstawowych kanałów komunikacji, zróżnicowanych ze względu na rodzaj ponoszonych kosztów i stopień kontroli nad treściami. Owned media to wszelka aktywność, nad którą polityk lub instytucja ma całkowitą kontrolę. Do owned media zaliczamy m. in. stronę www, blog i częściowo kanały w serwisach społecznościowych. Paid media to aktywność, za którą nadawca płaci artykuły sponso 59

8 rowane, banery, reklama. Earned media to treści, których autorami są klienci użytkownicy (USC). Warto zaznaczyć, że na tego rodzaju aktywność firma, instytucja czy aktor polityczny musi sobie zapracować, nie można tego kupić. Do earned media zaliczamy komentarze, oceny oraz opinie 10. D. Barefoot i J. Szabo wyodrębnili pięć filarów serwisów społecznościowych, będących podstawowymi zasadami, które kształtują kulturę, obyczaje i technologię współczesnych sieci społecznościowych 11 : demokracja w przekazie komunikacyjnym dwukierunkowy przepływ treści i danych; poczucie wspólnoty sprzyjające formowaniu się społeczności wokół wspólnych zainteresowań, pasji i poglądów; współpraca, której podstawą jest zaufanie i dobre intencje, prowadzą do budowania dużych projektów wspólnym wysiłkiem wielu, z reguły działających bezinteresownie uczestników; zasięg internetu członkami sieci społecznościowych mogą być potencjalnie wszyscy, którzy mają dostęp do sieci; kult uczciwości wynikający z potrzeby nawiązywania prawdziwych relacji z osobami podobnymi do siebie, wyznającymi podobne wartości i mającymi podobne przekonania. Serwisy społecznościowe to portale umożliwiające założenie prywatnego lub publicznego konta, zwanego profilem. Dzięki procedurze logowania do serwisu dostęp do zawartości mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Rejestracja przypomina wypełnienie deklaracji członkowskiej i oznacza, że użytkownik uzyskuje prawo do przeglądania, tworzenia oraz komentowania treści zawar 10 Tamże, s D. Barefoot, J. Szabo, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Warszawa 2011, s

9 tych w serwisie. Tym samym staje się on członkiem społeczności internetowej, rozpoznawalnym na podstawie zamieszczonych w jego profilu danych osobowych i zdjęć 12. Ze względu na zasięg korzystania serwisów, czyli lokalizację geograficzną i dostęp do nich, możemy podzielić je na: lokalne sieci społecznościowe (regionalne, gminne, powiatowe, wojewódzkie); ogólnokrajowe, np. na terenie danego państwa; kontynentalne skupiające kilka państw z tego samego kontynentu oraz globalne. Segmentacji mediów społecznościowych można dokonać także ze względu na ich dostępność dla członków. Na zamknięte dla nowych członków i otwarte, do których mogą zapisywać się nowi internauci 13. K. Polańska proponuje także ich podział ze względu na charakter powiązań komunikacyjnych członków społeczności. Dzieli ona je na sześć podstawowych kategorii: towarzyskie (np. NK.pl, Facebook.com, Myspace.com), zawodowe (np. Goldenilne.pl, LinkedIn.com, Profeo.pl), publikacyjne (np. Fotka.pl, You Tube.com), mikroblogi (np. Twitter.com, Blip.pl), konsumenckie związane z działaniami grupowymi konsumentów (np. zakupowe Groupon.pl) oraz społecznościowego finansowania przedsięwzięć (np. donacyjne Flatter.com, inwestycyjne MegaTotal.pl, pożyczkowe Kokos.pl) 14. Ze względu na temat niniejszej pracy zasadne jest dokonanie klasyfikacji mediów społecznościowych 15 ze względu na płaszczyzny komunikowania. Pierwsza płaszczyzna, którą jest 12 Tamże, s E. Kancik, Social media jako narzędzia promocji jednostek samorząduterytorialnego, [w:] M. Łyszczarz, S. M. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.) Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej, Toruń 2014, s. 108.s A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Warszawa 2013, s K. Polańska, Sieci społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczno społeczne, Warszawa 2013, s Tamże, s Mediów społecznościowych oraz jednoczesne narzędzi wykorzystywanych przez uczestników procesu komunikowania politycznego w Internecie. 61

10 współpraca, odgrywa najmniejszą rolę w omawianym procesie. Są to projekty wymagające współdziałania przy tworzeniu treści, poglądów, np. przedsięwzięcia typu Wiki wirtualna encyklopedia. Druga płaszczyzna to informacja czyli przekazywanie treści. Przykładem są tradycyjne strony internetowe, mobilne www, blogi, videoblogi, pinterest, reklama polityczna. Trzecia to dialogi utrzymywanie relacji, gdzie wykorzystywane są media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Youtube. Radomsko miasto otwarte na nowe media Radomsko miasto o średniej wielkości, położone na trasie łączącej Polskę centralną i Śląsk. Miasto, które z jednej strony jest sztucznym tworem i powstało na zasadzie przyjazdu mieszkańców w poszukiwaniu pracy, a z drugiej jest jednym z najstarszych miast w województwie łódzkim, posiadającym swoistą kulturowość i unikalny mocny punkt OTWARTOŚĆ oparty na autentycznym procesie socjologiczno psychologicznym 16. Zgodnie ze zdaniem P. Kotlera stanowi to początek na drodze ku mocnej marce. USP (unique selling position) jest to wyróżniająca cecha, która odróżnia miasto od innych. Jest ona podstawą marki, która budzi emocje. Mocnym punktem Radomska jest jego zasadnicza cecha otwartość, która odzwierciedla aspiracje mieszkańców. Radomsko jest bowiem miastem dysonansów, ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych. Open city ma w sobie zatem potencjał finalnej idei strategicznej (Brand Idea) pomysł na reklamę zawierającą przesłanie i główną obietnicę 17. Z tradycji wyrasta, w kierunku nowoczesności podąża. Stąd też wypracowano slogan, oparty na USP: Otwarte miasto od 1266 open city since Jest on 16 M. Szczygielska, Wizerunek miasta Radomska wśród radomszczan oraz mieszkańców innych miast, Warszawa 2008 r, M. Szczygielska, Strategia Miasta Radomska, Warszawa 2008 r. 17 Tamże, s

11 esencją marki, ponieważ w sposób najkrótszy komunikuje idee. Open city podkreśla wielkomiejskie ambicje młodych ludzi i jednocześnie zaspokaja potrzeby tej części dorosłych, dla których wartością jest historia miasta. Poza tym od 1266 zobowiązuje i po prostu brzmi dumnie. Bez wątpienia slogan: Otwarte miasto od 1266 wyróżnia, bo choć wiele miast jest z pewnością otwartych na inwestorów i turystów, to żadna aglomeracja w regionie nie wykorzystuje zestawienia przymiotnika otwarty i daty nadania praw miejskich. Jedną z granic marki miasta miał być OTWARTY URZĄD wprowadzenie otwartej polityki informacyjnej oraz szybsze dotarcie z informacją do mieszkańców. Dziś skuteczną politykę informacyjną, poza tradycyjnymi kontaktami z mediami oraz bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami, można prowadzić za pomocą nowych mediów. Radomsko jest obecne i aktywne na profilach: Facebook, Twitter, Pinterest czy YouTube. Rys. 1. Grafika przedstawiająca obecność miasta Radomsko w mediach społecznościowych Źródło: Urząd Miasta Radomsko. 63

12 Facebook, oprócz strony www, jest obecnie najskuteczniej wykorzystanym narzędziem internetowym. Wynika to, po pierwsze, z tego, że za jego pomocą polityka informacyjna prowadzona jest nieprzerwanie od czterech lat. Po drugie, znacząco zmieniła się liczba zaangażowanych fanów oraz sposób komunikacji z nimi. W 2010 roku, w dniu wyborów, liczba fanów wynosiła 1158 osób. Początkowo wpisy umieszczane były kilka razy w tygodniu, w nierównych odstępach czasu. Od dwóch lat wpisy zamieszczane są codziennie, trzy cztery razy dziennie. W 2013 roku, podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego, profil miasta został wyróżniony w prezentacji S. Sikorskiego prezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Według ówczesnego raportu firmy Sotrender oficjalny fanpage Radomska znajdował się wśród ośmiu miast, które najskuteczniej prowadziły dialog z mieszkańcami, odpowiadając w komentarzu na posty Radomszczan. Obecnie fanpage miasta Radomsko posiada 3094 fanów. Głównymi odbiorcami treści w tym kanale są osoby w wieku lat, które stanowią 40 % fanów, na drugim miejscu plasują się internauci w wieku 25 34, którzy stanowią 28 %. Trzecia ważna grupa, bo aż 10 %, to osoby w wieku 35 44, są to głównie mieszkańcy miasta, ale także osoby, które wyjechały studiować lub pracować do innego miasta bądź kraju, głównie do Wielkiej Brytanii. W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 września 2014 r. 18, liczba fanów systematycznie wzrastała. Początkowo użytkownicy polskiego pochodzenia wynosili 1883 osób, potem 2825; liczba użytkowników z Wysp Brytyjskich liczyła 18 Badanie przeprowadzone było za pomocą narzędzi firmy Sotrender Firma bezpłatnie do celów naukowych udostępniła konto. Badanie jest częścią pracy doktorskiej, porównującej komunikowanie polityczne trzech miast: Radomska, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego w Internecie. 64

13 odpowiednio 94 oraz 124. Zmianie ulegała także liczba odsłon strony profilu, która zwiększyła się o ponad osiemnaście tysięcy i obecnie wynosi średnio trzydzieści wejść dziennie. Wyk. 1. Radomsko na tle innych miast na Facebooku. Źródło: Urząd Miasta Radomsko. W badanym okresie liczba zaangażowanych użytkowników, czyli takich, którzy weszli w jakąkolwiek interakcję ze stroną, wynosiła Stanowiło to ponad połowę ogólnej liczby fanów, którzy najczęściej ograniczali się do polubienia postów. Łączna liczba użytkowników, którzy: chociaż raz kliknęli lubię to wynosi 1 505; chociaż raz dodali komentarz, wynosi 368; chociaż raz umieścili wpis na ścianie lub link, wynosi

14 Segmentacji odbiorców treści można także dokonać ze względu na ich zaangażowanie, dzieląc na: odbiorców okazyjnych, którzy w badanym okresie kliknęli lubię to tylko raz; lubiących, czyli fanów, którzy wyłącznie używali czynności lubię to ; dyskutantów którzy jedynie komentowali i publikowali posty; piszących tych, którzy komentują, publikują i lubią posty; aktywnych najbardziej zaangażowanych użytkowników zwanych ambasadorami marki. Poniższy wykres przedstawia odbiorców radomszczańskich facebookowych treści na koniec badanego okresu. Warto zaznaczyć, że w badanym odcinku czasu ich segmentacja nieznacznie się zmieniała na korzyść aktywnych bądź piszących, jednak liczba najbardziej zaangażowanych nie przekroczyła 4 %. Wyk. 2. Odbiory treści na fanpage u miasta Radomsko. Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzi Sotrender. 66

15 Najczęściej wybieraną aktywnością przez fanów były kliknięcia lubię to (łączna liczba 7301). Mniej popularne było dodawanie komentarzy (929), rzadziej użytkownicy decydowali się na udostępnienie treści (237), a najrzadziej umieszczali wpisy i multimedia (75 80). Aktywność administratora przedstawia się zupełnie inaczej. Najczęściej publikował on multimedia (1015), znacznie rzadziej decydował się na wpisy i komentarze ( ), a najrzadziej na kliknięcie lubię to (61). W połowie badanego okresu Interactivity Index 19 wynosił (w tym wskaźnik aktywności użytkowników równał się , a wskaźnik marki 8 214), a na koniec już (i dla porównania oraz ), co oznacza wzrost natężenia zaangażowania o ponad pięćdziesiąt procent. Zasięg, czyli liczba osób, którym wyświetliła się jakakolwiek treść z fanpage'a, wynosiła na koniec badanego okresu 1 424, co oznacza wzrost o 427 osób (w tym zasięg organiczny, czyli liczba użytkowników, którzy widzieli treści profilu na swoim News Feedzie lub tablicy swojego fanpage'a, równa się 890, co oznacza wzrost o 272 osoby. Zasięg wirusowy to liczba osób, które zobaczyły treść po tym, jak ich znajomy wykonał jakąś aktywność (treść mogła być np. widoczna, gdy przyjaciel danej osoby polubił, skomentował, podzielił się, 19 Interactivity Index to autorski wskaźnik Sotrendera zliczający wszystkie aktywności w obrębie fanpage a. Każda z aktywności ma inną wagę, a co za tym idzie, np. polubienie posta ma mniejszą wartość niż skomentowanie. Może być też wykorzystywany do porównywania zaangażowania przez poszczególne posty. Warto też rozróżnić aktywności fanów i prowadzącego profil. Na podstawie Interactivity Index obliczany jest także Relative Interactivity, służący do porównywania profili różniących się liczbą fanów. Interactivity Index i oparty na nim Relative Interactivity Index to wskaźniki ważone, które pokazują natężenie zaangażowania. Udostępnienie posta fanpage a to zupełnie inna aktywność niż tylko polubienie takiego posta. Co więcej, często zdarza się, że jeden użytkownik angażuje się w komunikację wielokrotnie, co wpływa na wzrost Interactivity Index. Zarazem trzeba pamiętać, że obecnie nie rozróżnia się wydźwięku poszczególnych akcji i kłótnia fanów w komentarzach czy też wiele postów od niezadowolonych klientów również będą powodowały wzrost Interactivity Index, facebook/,

16 udostępnił bądź zapisał się na jakieś wydarzenie). Ów zasięg wynosi natomiast 585, co pokazuje wzrost o 137 osób. W mieście Radomsko profil na Facebooku służy jako dodatkowe źródło informacji o mieście, skierowany jest głównie do młodych ludzi, którzy znacznie rzadziej odwiedzają stronę www miasta i prawie wcale nie przeglądają Biuletynu Informacji Publicznej. Treści zamieszczane za pośrednictwem tego narzędzia można podzielić, po pierwsze, ze względu na ich strukturę, na: samodzielny krótki tekst kilka zdań to one są esencją przekazywanej informacji; tekst z linkiem przekierowującym na inną podstronę tekst pełni tutaj jedynie funkcję komentarza, jest wprowadzeniem do treści zawartej w linku. Mimo że nie jest on główną informacją do przekazania, to od niego zależy, czy użytkownik zostanie zachęcony do przeczytania całego artykułu; tekst, komentarz ze zdjęciem, grafiką lub infografiką gdzie najważniejszą częścią jest zdjęcie lub infografika. Tekst to zazwyczaj jedno, dwa lub trzy krótkie zdania; może to być także równoważnik zdania lub jedno słowo; zdjęcie może być tradycyjne, bez efektów, lub zawierające treść, zaś infografika wizualizacja danych lub myśli to obraz łączący w sobie dane z wzornictwem graficznym 20 ; tekst umieszczony z filmem. Podobnie jak w powyższym podpunkcie, tekst pełni rolę komentarza, a głównym przesłaniem jest film, który może być umieszczony bezpośrednio w serwisie Facebook lub za pośrednictwem profilu YouTube. 20 M. Smiciklas, Infografika. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2012, s

17 Po drugie ze względu na rodzaj, są to treści: informacyjne są to neutralne teksty, które przypominają o terminach, istotnych wydarzeniach, relacjonują prace rady miejskiej oraz różnego rodzaju komunikaty; edukacyjne treści, które edukują mieszkańców, wyjaśniają procesy, procedurę, strukturę organizacji, bądź przybliżają chronologię pewnych działań. Przykładem może być informacja o zmianach, jakie wynikają z tzw. ustawy śmieciowej ; Graf. 1. Zrzut ekranu przykład treści edukacyjnych fanpage`a Radomska. Źródło: Urząd Miasta Radomsko,

18 Promocyjne/polityczne są to wpisy, których nadrzędnym celem jest poprawa lub promocja wizerunku włodarzy miast, wzmocnienie ich pozycji lub przekonanie mieszkańców do podejmowanych przez nich działań; Rozrywkowe lekkie i przyjemne wpisy, ciekawostki dotyczące historii miasta, ważnych wydarzeń, rocznic czy świąt. Przykładem może być informacja o tym, że Radomsko jako jedyne w Polsce odzyskało niepodległość 7 listopada, czy wpisy dotyczący tego, kiedy miasto uzyskało prawa miejskie, a także komunikaty odnoszące się do spraw społecznych; Graf. 2. Zrzut ekranu przykład treści rozrywkowych na fanpage`u Radomska. Źródło: Urząd Miasta Radomsko, Reportażowe treści, które są informacją o odbytych wydarzeniach. Zazwyczaj zawierają obszerną fotorelację oraz kilka zdań wyjaśnienia. 70

19 Kulturalne zapowiedzi imprez kulturalnych w mieście. Pełnią funkcję kalendarza w sieci, za pomocą którego mieszkańcom przypomina się, co warto robić w wolnym czasie. Wśród najlepszych treści pod względem liczby tzw. like ów i komentarzy znalazły się komunikaty z kategorii rozrywkowe i informacyjne, zawierające załącznik w postaci zdjęcia lub filmu oraz komentarza, np. ciekawe ujęcia miasta w obiektywie czy zdjęcia przedstawiające postępy w pracach przy realizacji inwestycji miejskich. Przykładem może być nowo powstałe rondo przy zbiegu ulic: Targowej, Krakowskiej i Starej Drogi. Warto podkreślić, że zrealizowanie wymienionej inwestycji jest spełnieniem kluczowej obietnicy wyborczej, obecnej prezydent miasta. Popularność postu w sieci, pozytywne komentarze oraz ilość udostępnień i lajków świadczą zatem o dobrym odbiorze zadania. Dla aktorów politycznych jest to dowód na to, że dobrze prowadzone media społecznościowe mogą okazać się cennym kanałem w dotarciu z informacją do obywateli. Graf. 3. Zrzut ekranu przykład treści na temat inwestycji na fanpage`u Radomska. Źródło: Urząd Miasta Radomsko,

20 Obecność miasta w nowych mediach nawiązuje do idei otwartego urzędu. Obsługą oficjalnego profilu miasta Radomska zajmują się trzy osoby. Treści są umieszczane codziennie. Zazwyczaj zaplanowane są dwa wpisy od godz do oraz jeden na popołudnie. Miasto zachęca mieszkańców do dyskusji, regularnie i szybko odpowiada (mediana odpowiedzi wynosi 3 godziny w połowie badanego okresu były to 4 godziny) na zamieszczane przez fanów komentarze reaguje, inspirując do dyskusji o mieście. Dialog prowadzony jest zarówno na oficjalnej stronie profilu, jak i w wiadomościach prywatnych. W procesie tworzenia treści do dyspozycji jest także grafik, który tworzy materiały graficzne: grafiki, infografiki i cover foto. Dla użytkowników fanpage'u najaktywniejszymi dniami są poniedziałek, piątek oraz niedziela, najczęściej zaglądają oni na profil w godzinach 15.00, oraz i w tym czasie administrator powinien publikować najistotniejsze treści. Sukcesywnie wzrastające zaangażowanie w fanpage Radomska pokazuje, że konto na profilu Facebook jest cennym kanałem polityki informacyjnej. Nie tylko pozwala na bezpośrednie dotarcie z informacją, ale także jest miejscem, gdzie można prowadzić dialog z obywatelami. Konto daje mieszkańcom możliwość pogłębiania relacji, formułowania wypowiedzi, buduje przywiązanie, lojalność, przyjaźń i miłość do miasta, z którym mieszkaniec się utożsamia. Dzięki niemu komunikacja ze społeczeństwem staje się dwustronna. Facebook może być także doskonałym narzędziem, służącym do podtrzymywania dobrych relacji z dziennikarzami. Poprzez założenie zamkniętej grupy na Facebooku Press Room Radomsko, radomszczańscy dziennikarze otrzymują codziennie ciekawe i inspirujące tematy (niekoniecznie związane z pracą urzędu czy miastem). Ze względu na możliwości, jakie niosą ze sobą urządzenia typu smartphone, o nowym wpisie każdy członek grupy dostaje powiadomienie na 72

21 tychmiast i bezpośrednio na swój telefon. Pozwala to na oszczędność czasu oraz bezustanne dostarczanie tematów dziennikarzom. Przy tworzeniu profili bezwzględnie należy jednak pamiętać, że treści pojawiające się w tym serwisie powinny być spójne z główną strategią marki miasta i z niej wynikać. Powinny być także neutralne i pośrednio związane z opcją rządzącą. Oficjalne profile miast nie powinny być miejscem politycznej gry i służyć jedynie promocji wizerunku obecnego prezydenta, burmistrza czy wójta, ale miejscem, w którym znajdują się cenne informacje z perspektywy mieszkańca. Każda obecność w konkretnym portalu powinna być przemyślana i wynikać z potrzeby dotarcia do określonej grupy odbiorców. Aktywność samorządów w Internecie polega na pośredniej promocji poprzez komunikację z potencjalnymi klientami. Media społecznościowe mają na celu aktywizowanie swoich użytkowników, zachęcając ich do umieszczania własnych treści i angażując ich w dany profil. Bez wątpienia instytucje samorządowe, które zdecydowały się wykorzystać płaszczyznę Internetu w marketingu oraz komunikowaniu politycznym, wykazały się innowacyjnością, co umożliwiło szybszą realizację potrzeb konsumentów, czyli klientów urzędów ukierunkowanych na rozwój e administracji 21 i marketingu w Internecie. Należy jednak pamiętać, że sama obecność w sieci dziś nie wystarczy. Urzędnicy i politycy muszą być gotowi na zmianę, jaka zaszła w sposobie komunikowa 21 Elektroniczna administracja zakłada stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej. Od 2011 roku w literaturze przedmiotu występuje pięć poziomów dojrzałości e administracji: 1) poziom informacyjny obywatel może zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej urzędu; 2) poziom interakcyjny jednostronny użytkownik może komunikować się jednostronnie drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami; 3) poziom interakcyjny dwustronny użytkownik może komunikować się drogą elektroniczną z pojedynczymi urzędami, możliwe jest komunikowanie zwrotne; 4) poziom transakcyjny portale przeznaczone do udostępniania informacji pochodzące z różnych urzędów umożliwiają także realizację wybranych transakcji; 5) poziom integracyjny sprawy urzędowe mogą być załatwione całkowicie elektronicznie, a usługi są spersonalizowane i dostosowane do potrzeb użytkowników. K. Polańska, Sieci społeczne, s

22 nia, oraz posiadać odpowiednie umiejętności. Przede wszystkim muszą być gotowi na autentyczny i równorzędny dialog z klientami. Komunikowanie w mediach społecznościowych cechuje bowiem przejrzystość oraz umiejętność słuchania. Nie wystarczy nadawać, trzeba słuchać, nie wystarczy pokazywać, lecz trzeba angażować, a na dodatek przejmować się każdym użytkownikiem z osobna i docierać do niego ze spersonalizowanym komunikatem w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę. Internauci cenią internetowe relacje, często integrują się w grupy skupione wokół jednego wątku tematycznego. Nawiązują kontakty, rozmawiają, budują więzi, które nierzadko znajdują swoją kontynuację w realnej rzeczywistości. Lubią autentyczność i szczerość nawet jeśli autentyczny jest brak umiejętności komunikowania lub kompletna ekscentryczność. Ważne jest dla nich bycie ludzkim 22. Bez wątpienia zarządzenie informacją w mediach społecznościowych jest dziś trudnym zadaniem, nie tylko dla instytucji publicznych. Informacja jest bowiem specyficznym dobrem podlegającym zarządzaniu, łamiącym wszelkie prawa ekonomii. Dzielenie się informacją nie jest równoczesne z jej zabraniem, jak to się dzieje z dobrami materialnymi informacja rozpowszechniana ma większą wartość, stąd wymaga zarządzania nią jako dobrem, którym trzeba się dzielić, którego obieg jest istotny, którym należy świadomie i rozważnie dysponować. Nie da się ograniczyć rozpowszechniania informacji, niełatwo prostować wiadomości błędne, fałszywe, wycofać je z obiegu czy po prostu monitorować 23. Dlatego znajomość podstawowych praw rządzących nowoczesnym obiegiem informacji, profesjonalne zarządzanie kryzysem czy świadomość po 22 A. Miotk, Skuteczne social media, s M. Przybysz, Nowe media i nowe kryzysy, dz. cyt., s

23 tęgi internetu pozwala przynależeć do elity współczesnego świata netokracji 24 oraz skutecznie realizować cele marketingu politycznego. Media społecznościowe nie są łatwym obszarem do zagospodarowania w działaniach marketingu politycznego, stają się przez to wyzwaniem dla większości instytucji administracji samorządowej. Media społecznościowe to nie jest wydarzenie aktywowane podczas kampanii politycznej czy wyborczej, ale pewien zaplanowany proces, poprzedzony analizą wstępną otoczenia i swoich. Kluczowym elementem ich obecności w sieci jest strategia właściwa, zwana często Big Ideą, czyli ogólny pomysł na działania komunikacyjne w mediach społecznościowych, wyrażany jednym, dwoma zdaniami. Musi być też związany z misją instytucji. Abstrakt Działania public relations oraz polityka informacyjna odgrywają jedną z podstawowych ról w administracji. Zadaniem, a właściwie obowiązkiem, urzędu jest m. in. informowanie odbiorców społeczność lokalną o swoich działaniach. Dzięki mediom społecznościowym informowanie to może odbywać się poprzez autentyczny, aktywny i permanentny dialog z mieszkańcami. Skuteczne zarządzanie treścią sprzyja interakcjom, dzieleniu się opiniami, dyskusji oraz ulepszaniu produktu, którym w tym przypadku jest miasto. 24 E. Bendyk, Manifest netokratyczny, [w:] A. Bard, J. Söderqvist (red.), Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2007, s

24 CONTENT MARKETING IN POLITICAL COMMUNICATION IN TOWNS ON THE EXAMPLE OF RADOMSKO AND ITS INFORMATION POLICY IN THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK Abstract Public relations and information policy play important role in the administration. The task actually the duty of the office is to inform customers the local community about their actions. Due to social media, this can be done by authentic, active and permanent dialogue with the residents. Effective content management is conducive to interaction, sharing opinions, discussions and improving the product which in this case is the city. 76

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE OPRACOWUJEMY I ZARZĄDZAMY TREŚCIAMI KOMUNIKATÓW (contentem) REALIZUJĄC KONKRETNE CELE BIZNESOWE AKTYWIZUJEMY KLIENTÓW za pomocą wartościowej treści DOCIERAMY DO

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

#marketing. Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy

#marketing. Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy #marketing P I E R W S Z Y M A G A Z Y N O P R O M O C J I D L A U R Z Ę D Ó W NR 2 04-05.2017 R. ISSN 2543-8441 POMYSŁ NA KAMPANIĘ Turystyka kulinarna - sposób na promocję gminy INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pinterest i Instagram - podobieństwa serwisy społecznościowe oparte o treści graficzne bardzo popularne w wersji

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Marketing, technologie i zmieniający się media mix TRENDY W MEDIACH CYFROWYCH I TRADYCYJNYCH Kuba Antoszewski / Millward

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl

Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Are you inmusic? Dołącz do świata muzycznych możliwości i stań się rozpoznawalny z nowym portalem wiedzy o muzyce inmusic.pl Twoje miejsce elementem gry? Stań się częścią narodzin nowego na polskim rynki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy

Kompleksowa obsługa. redakcyjna firmy Kompleksowa obsługa redakcyjna firmy Szanowni Państwo! Nasza firma chętnie wesprze Państwa działania marketingowe oraz obsługę polityki informacyjnej firmy profesjonalną redakcją językową merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Budowa profesjonalnego mediaplanu

Budowa profesjonalnego mediaplanu 2012 Budowa profesjonalnego mediaplanu Wojciech Szymański Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24 października 2012 Kompetencje prowadzącego Wojciech Szymański - kierownik Działu Promocji w Wyszukiwarkach

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

FANPAGE TRENDS POLSKA STYCZEŃ 2013 TELEKOMUNIKACJA

FANPAGE TRENDS POLSKA STYCZEŃ 2013 TELEKOMUNIKACJA FANPAGE TRENDS POLSKA STYCZEŃ 0 TELEKOMUNIKACJA Komentarz Marta Soja Brand Community Manager Lemon Sky Kategoria Telekomunikacja skupia największe fanpage brandowe polskiego Facebooka. W tej chwili już

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media

Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Marka na wyciągnięcie ręki obsługa w social media Prezentująca: Izabela Kwiatkowska Jungle Web, 25 kwietnia 2014r. Media społecznościowe 3. źródłem elektronicznym wskazywanym przy uzyskiwaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

F a c e b o o k - d l a F i r m

F a c e b o o k - d l a F i r m F a c e b o o k - d l a F i r m Oferta działań marketingowych dla firm związanych z tenisem ziemnym O nas: jesteśmy Agencją Marketingu Interaktywnego; świadczymy usługi w zakresie prezentacji oraz obecności

Bardziej szczegółowo

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY O CUSTOM PUBLISHING za wikipedią 1 2 3 TO NARZĘDZIE MARKETINGOWE, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI WYDAWNICZE W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sołtysiak. Kategorie informacji na facebooku

Aleksandra Sołtysiak. Kategorie informacji na facebooku Aleksandra Sołtysiak Kategorie informacji na facebooku Pierwsze informacje Podstawowe informacje o użytkowniku Kategorie informacji o użytkowniku Imieniny Język Kategoria: Płeć Kategoria: Płeć 56 kategorii

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Timeline. fan page. Raport: Nowy wygląd stron na Facebooku, czyli wszystko co musisz wiedzieć o... lubię to wizerunek. social media społeczność

Timeline. fan page. Raport: Nowy wygląd stron na Facebooku, czyli wszystko co musisz wiedzieć o... lubię to wizerunek. social media społeczność lubię to sieć film znajomi konkurs promocja fan page lubię to wizerunek reklama zdjęcie kontakt sieć social media społeczność marketing reklama wizerunek konkurs promocja promocja społeczność kontaktmarketing

Bardziej szczegółowo

Procedury komunikacji wewnętrznej

Procedury komunikacji wewnętrznej Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny BIURO KOORDYNACYJNE przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 80-952 Gdańsk, ul. Fiszera 14 tel.: (058) 341 68 25, fax: (058) 341 61 44 www.bkee.pl e-mail: mpatoleta@imp.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Communication + Content = Community. czyli nowe trendy w Public Relations

Communication + Content = Community. czyli nowe trendy w Public Relations Communication + Content = Community czyli nowe trendy w Public Relations Karolina Janik, Prezes Zarządu Personal PR Sp. z o.o. Arkadiusz Bruliński, Rzecznik Prasowy GPEC Sp. z o.o. Agenda Pomysłowe i niskobudżetowe

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem.

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. Dział marketingu portalu Atrakcje Dziecięce Bartłomiej Kaczmarek Tel.: 660 459 537 www.atrakcjedzieciece.pl Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. www.atrakcjedzieciece.pl Miasta partnerskie

Bardziej szczegółowo

Z czym to się je? O co w tym chodzi?

Z czym to się je? O co w tym chodzi? Z czym to się je? O co w tym chodzi? Czym jest e-marketing? E-marketing to narzędzie promocji i jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi marketingu. Głównym medium e- marketingu jest Internet oraz

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo