Histology FISH Accessory Kit Kod K5599

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Histology FISH Accessory Kit Kod K5599"

Transkrypt

1 Histology FISH Accessory Kit Kod K5599 Wydanie 2 Stosować do hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (technika FISH) skrawków utrwalanych w formalinie i zatapianych w parafinie. Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania 20 testów. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 1/20

2 Spis treści Przeznaczenie... 3 Wprowadzenie... 3 Odczynniki... 3 Dostarczane materiały... 3 Materiały wymagane, ale niedostarczane... 4 Środki ostrożności... 5 Przechowywanie... 5 Przygotowanie materiału... 5 Skrawki zatapiane w parafinie... 6 INSTRUKCJA UŻYCIA... 6 A. Przygotowanie odczynników... 6 A.1 Pre-Treatment Solution... 6 A.2 Wash Buffer... 6 A.3 Seria rozcieńczeń etanolu... 6 A.4 Stringency Buffer... 7 B. Wykonanie odczynu... 7 B.1 Uwagi dotyczące procedury... 7 B.2 Przygotowanie tkanek do wykonania odczynu... 7 B.3 Protokół wykonania odczynu... 8 Kontrola jakości Interpretacja wyników Rozwiązywanie problemów Dodatek Dodatek Piśmiennictwo ( ) K5599/PL/SMA/ str. 2/20

3 Przeznaczenie Do stosowania w diagnostyce in vitro. Zestaw akcesoriów Histology FISH Accessory Kit jest przeznaczony do hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (technika FISH) na utrwalanych w formalinie skrawkach tkankowych zatapianych w parafinie. Wprowadzenie Zestaw Histology FISH Accessory Kit zawiera wszystkie najważniejsze odczynniki, z wyjątkiem sondy, potrzebne do wykonania badania FISH na skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Po odparafinowaniu i ponownym uwodnieniu próbki ogrzewa się w roztworze Pre-Treatment Solution. Następnym etapem jest trawienie proteolityczne gotowym do użycia enzymem Pepsin w temperaturze 37 C. Po etapach ogrzewania i trawienia proteolitycznego do preparatów dodaje się dostarczone przez użytkownika sondy FISH, uszczelnia się szkiełka środkiem Coverslip Sealant, po czym poddaje się je przez noc denaturacji i hybrydyzacji. Następnego dnia przeprowadza się głębokie płukanie, które gwarantuje usunięcie niezwiązanych i związanych nieswoiście sond FISH przed odwodnieniem przy użyciu etanolu. Na koniec preparaty są zatapiane środkiem Fluorescence Mounting Medium zawierającym niebieski fluorescencyjny barwnik kontrastowy. Wyniki interpretuje się przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego wyposażonego w odpowiednie filtry (zob. Dodatek 1). Odczynniki Dostarczane materiały Materiały wymienione poniżej wystarczają na 20 testów (test zdefiniowany jest jako jeden obszar badany o wymiarach 22 mm x 22 mm). Zestaw zawiera materiały wystarczające na wykonanie do 10 serii badań FISH w zależności od zużycia odczynników. Zestaw Histology FISH Accessory Kit jest dostarczany w suchym lodzie. W momencie odbioru w przesyłce nadal powinien znajdować się suchy lód będzie to stanowić potwierdzenie, że składniki nie zostały w trakcie transportu narażone na działanie wysokich temperatur. Niektóre składniki zestawu mogą być rozmrożone nie ma to wpływu na działanie zestawu Histology FISH Accessory Kit. Fiolka 1 Fiolka 2 Fiolka 3 Fiolka 4 Pre-Treatment Solution (20x) 75 ml, 20x stężony Bufor MES (kwas 2-[N-morfolino]etanosulfonowy). Pepsin 5 ml, gotowa do użycia Roztwór pepsyny, ph 2,0; zawiera stabilizator i środek przeciwbakteryjny. Wash Buffer (20x) 500 ml, 20x stężony Bufor Tris/HCl. Stringency Buffer (20x) 150 ml, 20x stężony Bufor SSC (sól i cytrynian sodu) z detergentem. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 3/20

4 Fiolka 5 Fluorescence Mounting Medium 300 µl Gotowy do użycia fluorescencyjny środek do zatapiania z niebieskim barwnikiem kontrastowym. Element 6 Coverslip Sealant 1 tubka Gotowy do użycia roztwór służący do nietrwałego uszczelniania szkiełek nakrywkowych. UWAGA: Wszystkie odczynniki zostały przygotowane specjalnie do użycia z tym zestawem. Materiały wymagane, ale niedostarczane Odczynniki laboratoryjne Woda destylowana lub dejonizowana Etanol, 96% Ksylen lub substytuty ksylenu Sprzęt laboratoryjny Ściereczki wchłaniające Pipety regulowane Kalibrowany termometr częściowo zanurzany (zakres C) Szkiełka nakrywkowe (18 mm x 18 mm lub 22 mm x 22 mm oraz 24 mm x 50 mm lub 24 mm x 60 mm) Szczypczyki Wyciąg Dako Hybridizer (kod S2450/S2451)* Szkiełka, Dako Silanized Slides, kod S3003, szkiełka powlekane poli-l-lizyną lub szkiełka Superfrost Plus Slides Naczynia lub łaźnie do barwienia Metalowe lub plastikowe kosze Minutnik (pomiar czasu w odstępach 0 60 minut) Kuchenka mikrofalowa zapewniająca utrzymanie stałej temperatury ** Pojemnik odporny na działanie mikrofal; na pokrywie powinny znajdować się otwory o średnicy np. 1 cm Naczynie do łaźni wodnej z pokrywką (zapewniające utrzymanie temperatury 65 (±2) C) *Można używać płyty grzejnej do trawienia proteolitycznego (37 (±2) C), pieca hybrydyzacyjnego do denaturacji (82 (±2) C) oraz wilgotnej komory hybrydyzacyjnej do całonocnej hybrydyzacji (45 (±2) C), jednakże zaleca się stosowanie urządzenia Dako Hybridizer, kod S2450/S2451. ** Zamiast kuchenki mikrofalowej można używać łaźni wodnej z pokrywą (zdolnej do utrzymania temperatury 99 (±2) C) lub komory ciśnieniowej kontrolowanej za pomocą mikroprocesora takiej, jak urządzenie Dako Pascal, kod S2800. Mikroskop i akcesoria Filtry do mikroskopu fluorescencyjnego: filtr DAPI i filtry odpowiednie do użytego fluorochromu, np. dla sond Dako FISH: filtr podwójny FITC/Texas Red, filtry pojedyncze FITC i Texas Red. Szczegółowe informacje zawiera Dodatek 1. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 4/20

5 Do sond FISH firmy Dako zalecany jest mikroskop fluorescencyjny z lampą rtęciową 100 W. Folder na szkiełka (np. kartonowa taca na 20 szkiełek z odchylaną okładką itp.). Środki ostrożności 1. Odczynniki są przeznaczone dla przeszkolonych Użytkowników. 2. Fiolka 1, Pre-Treatment Solution (20x), zawiera kwas 2-morfolinoetanosulfonowy w stężeniu 1 <20%; fiolka 2, Pepsin, zawiera propan-2-ol w stężeniu 5 10%; fiolka 3, Wash Buffer (20x), zawiera trometamol w stężeniu 1 -<20%. W stężeniach występujących w produkcie substancje te nie muszą być oznaczane jako niebezpieczne. Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych są dostępne na żądanie. 3. Fiolka 2, Pepsin, zawiera pepsynę A, która może powodować reakcje alergiczne. 4. Element 6, Coverslip Sealant, zawiera % hydrorafinowanej benzyny ciężkiej (ropy naftowej) i nosi następujące oznaczenia: Skrajnie łatwopalny. Niebezpieczny dla środowiska. R11 Wysoce łatwopalny. R51/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długoterminowe szkodliwe zmiany w środowisku wodnym. S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu nie palić tytoniu. S35 Niniejszy materiał wraz z opakowaniem musi być usuwany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. S61 Unikać uwalniania do środowiska naturalnego. Przestrzegać instrukcji specjalnych/kart charakterystyki. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. 5. Dodatkowe informacje zawiera Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 6. Użycie innych niż opisane metod utrwalania tkanki oraz skrawków o innej grubości może spowodować zmianę morfologii tkanki i/lub natężenia sygnału. 7. Stosowanie innych od opisanych parametrów czasu inkubacji, temperatury lub metod może powodować niezadowalające wyniki badania. 8. Dostarczone odczynniki mają optymalne rozcieńczenia. Dalsze rozcieńczanie może pogorszyć ich działanie. Przechowywanie Przechowywać w ciemności, w temperaturze 2 8 C. Wszystkie odczynniki można także przechowywać w postaci zamrożonej. Wysoka temperatura może mieć negatywny wpływ na odczynnik Pepsin (fiolka 2). Nie należy pozostawiać tego składnika w temperaturze pokojowej. Silne oświetlenie może mieć negatywny wpływ na środek Fluorescence Mounting Medium (fiolka 5). Nie należy przechowywać tego składnika w miejscach oświetlonych. Nie należy używać zestawu po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu zestawu. Jeżeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niż podane w ulotce dołączonej do opakowania, Użytkownik powinien zweryfikować ich działanie (1). Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności tego produktu. Dlatego ważne jest, aby w serii testów uwzględnić kontrolę w postaci tkanki prawidłowej, o której wiadomo, że dobrze poddaje się badaniu FISH. W wypadku nieoczekiwanego obrazu fluorescencji, którego nie można wyjaśnić różnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z zestawem Histology FISH Accessory Kit, należy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako. Przygotowanie materiału Z materiałami z biopsji, wycięć i resekcji należy postępować w sposób umożliwiający zachowanie tkanki do analizy FISH. Należy postępować wg opisanej poniżej zalecanej metody przygotowania ( ) K5599/PL/SMA/ str. 5/20

6 tkanek do barwienia immunocytochemicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zob. pozycja piśmiennictwa (2). Nie zaleca się stosowania w technice FISH tkanek poddanych odwapnianiu za pomocą kwasu (3-6). Donoszono, że stosowanie EDTA jako substancji odwapniającej przyczynia się do lepszego utrwalenia DNA (6) dla technik (F)ISH (3, 4, 7). UWAGA: Stosowanie zestawu Dako Histology FISH Accessory Kit nie zostało ocenione podczas stosowania do odwapnionych tkanek. Skrawki zatapiane w parafinie Do użycia z zestawem nadają się tylko tkanki zakonserwowane w obojętnej buforowanej formalinie i zatopione w parafinie. Materiał tkankowy należy pociąć na bloczki o grubości 3 lub 4 mm i utrwalić na godzin w obojętnej buforowanej formalinie. Następnie tkanki poddaje się odwodnieniu, stosując serię kąpieli alkoholowych i ksylenowych o stopniowo zmieniających się stężeniach, po czym przepaja płynną parafiną w temperaturze nieprzekraczającej 60 C. Prawidłowo utrwalone i zatopione tkanki można przed pocięciem na skrawki i zatopieniem na szkiełkach przechowywać dowolnie długo, o ile zachowane zostaną prawidłowe warunki (15 25 C) (2, 8). Nie dopuszcza się stosowania innych środków utrwalających. Wydłużenie czasu utrwalania może spowodować konieczność dłuższej inkubacji na etapie trawienia enzymem Pepsin. Materiał tkankowy należy pociąć na skrawki o grubości 2 6 µm, umieścić na szkiełkach z łaźni wodnej i następnie wysuszyć na powietrzu. Optymalną grubością skrawków tkanki, która doskonale odpowiada użyciu z sondami Dako Split Signal FISH Probes jest 2-3 µm. Skrawki o grubości 4-6 µm mogą być używane do innych zastosowań technik FISH. Parafina powinna być roztapiana w temperaturze 60 C przez minut. Skrawki należy następnie schłodzić do temperatury pokojowej (20 25 C) i przechowywać w temperaturze 2 8 C. Zaleca się zatapianie skrawków tkankowych na szkiełkach Dako Silanized Slides, kod S3003, lub szkiełkach powlekanych poli-l-lizyną lub szkiełkach Superfrost Plus Slides. Co do zasady preparaty przechowywane w temperaturze 2 8 C należy przeanalizować przed upływem 4 6 miesięcy od pocięcia. Jeżeli skrawki tkankowe są przechowywane w warunkach innych niż podane w ulotce dołączonej do opakowania, Użytkownik powinien zweryfikować te warunki. INSTRUKCJA UŻYCIA A. Przygotowanie odczynników Dla wygody zaleca się przygotowanie następujących odczynników przed rozpoczęciem barwienia: A.1 Pre-Treatment Solution W fiolce 1 mogą pojawić się kryształki, które jednak rozpuszczą się w temperaturze pokojowej. Przed przystąpieniem do przygotowywania odczynnika należy upewnić się, że w fiolce nie ma kryształków. Rozcieńczyć odpowiednią ilość koncentratu z fiolki Vial 1 (Pre-Treatment Solution 20x) rozcieńczając koncentrat 1:20 w wodzie destylowanej lub dejonizowanej. Nieużywany rozcieńczony roztwór można przechowywać w temperaturze 2 8 C przez jeden miesiąc. W przypadku zmętnienia rozcieńczony roztwór nie nadaje się do użycia. A.2 Wash Buffer Rozcieńczyć 1:20 odpowiednią ilość koncentratu z fiolki 3 (Wash Buffer 20x) w wodzie destylowanej lub dejonizowanej. Nieużywany rozcieńczony bufor można przechowywać w temperaturze 2 8 C przez jeden miesiąc. W przypadku zmętnienia rozcieńczony bufor nie nadaje się do użycia. A.3 Seria rozcieńczeń etanolu Z 96% roztworu etanolu przygotować 3 naczynia zawierające etanol 70%, 85% i 96%. Zamknięte naczynia należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub 2 8 C, a roztworów używać do nie więcej niż 200 preparatów. W przypadku zmętnienia roztwory nie nadają się do użycia. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 6/20

7 A.4 Stringency Buffer Rozcieńczyć 1:20 odpowiednią ilość koncentratu z fiolki 4 (Stringency Buffer 20x) w wodzie destylowanej lub dejonizowanej. Nieużywany rozcieńczony bufor można przechowywać w temperaturze 2 8 C przez jeden miesiąc. W przypadku zmętnienia rozcieńczony bufor nie nadaje się do użycia. B. Wykonanie odczynu B.1 Uwagi dotyczące procedury Przed przystąpieniem do wykonania odczynu Użytkownik powinien uważnie przeczytać podane instrukcje i zaznajomić się ze wszystkimi elementami zestawu (zobacz część Środki ostrożności). Jeśli składniki zestawu są zamrożone na czas przechowywania, zaleca się przeniesienie odczynników do temperatury 2 8 C na jeden dzień przed analizą, co pozwoli na prawidłowe wyrównanie temperatury. Wszystkie odczynniki należy przed użyciem doprowadzić do stanu równowagi temperaturowej. Fiolka 1: Rozcieńczony roztwór Pre-Treatment Solution powinien być doprowadzony do stabilnej temperatury C, jeśli stosowana jest łaźnia wodna. Fiolka 2: Enzym Pepsin powinien być utrzymywany w stabilnej temperaturze 2 8 C przez cały czas trwania procedury. Fiolka 3: Rozcieńczony roztwór Wash Buffer powinien być doprowadzony do stabilnej temperatury pokojowej, C. Fiolka 4: Jedno naczynie buforu Stringency Buffer powinno być doprowadzone do stabilnej temperatury pokojowej, a drugie naczynie przed użyciem do 65 (±2) C. Fiolka 5: Środek Fluorescence Mounting Medium może być stosowany w dowolnej temperaturze z przedziału 2 25 C. Element 6: Coverslip Sealant może być stosowany w temperaturze pokojowej. Wszystkie etapy muszą być wykonywane w podanych temperaturach. Procedura przed barwieniem obejmuje uwadnianie preparatów oraz ich suszenie. Przed przejściem do kolejnego etapu należy zawsze sprawdzić, czy preparaty całkowicie wyschły. Nie należy dopuszczać, by preparaty dosychały w trakcie czynności wchodzących w skład procedury. Jeśli zajdzie konieczność przerwania wykonywania odczynu, preparaty można po etapie odparafinowania przechowywać w buforze Wash Buffer, w temperaturze pokojowej (20 25 C), przez maksymalnie 1 godzinę. B.2 Przygotowanie tkanek do wykonania odczynu Odparafinowanie i ponowne uwadnianie: Przed przystąpieniem do wykonania procedury należy odparafinować preparaty w celu usunięcia parafiny i ponownego uwodnienia. Należy unikać niecałkowitego usunięcia parafiny. Pozostałości parafiny powodują nasilenie nieswoistego odczynu. Ten etap powinien być wykonywany w temperaturze pokojowej (20 25 C). 1. Umieścić preparaty w kąpieli ksylenowej i inkubować przez 5 (±1) minut. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć czynność. 2. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w roztworze etanolu o stężeniu 96% na 2 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć czynność. 3. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w roztworze etanolu o stężeniu 70% na 2 (±1) minuty. Zmienić kąpiel i jednokrotnie powtórzyć czynność. 4. Strząsnąć nadmiar płynu i umieścić preparaty w rozcieńczonym buforze Wash Buffer (zobacz INSTRUKCJA UŻYCIA, sekcja A.2) na co najmniej 2 minuty. Wykonać odczyn zgodnie z opisem w Sekcji B.3, Etap 1, Obróbka wstępna. Po każdych 200 preparatach należy przygotować świeże roztwory ksylenu i alkoholu. Można używać zamienników ksylenu. UWAGA: Odczynniki i instrukcje dostarczane w zestawie opracowano w celu uzyskania optymalnych wyników. Dodatkowe rozcieńczenie odczynników bądź nieprzestrzeganie czasu ( ) K5599/PL/SMA/ str. 7/20

8 lub temperatury inkubacji może spowodować uzyskanie błędnych lub sprzecznych wyników. Stosowanie w laboratorium użytkownika innych niż opisane technik obróbki tkanek i procedur technicznych może spowodować unieważnienie wyników badania. Opcjonalna dodatkowa inkubacja preparatów: Przed odparafinowaniem i uwodnieniem preparaty należy inkubować, np. przez 1 godzinę w temperaturze 60 C na płycie grzejnej, płycie w piecu hybrydyzacyjnym lub w urządzeniu Dako Hybridizer. Zamiast tego można inkubować preparaty przez 1 2 dni w temperaturze 37 C, a następnie przez 1 godzinę w temperaturze 60 C. Przejść do etapu odparafinowania i uwodnienia. UWAGA: Ten etap jest opcjonalny. Preparaty poddawane wydłużonej inkubacji mogą zapewnić ograniczenie ewentualnego szumu tła. B.3 Protokół wykonania odczynu DZIEŃ 1 Etap 1: Obróbka wstępna (kuchenka mikrofalowa, kąpiel wodna, aparat Pascal) Kuchenka mikrofalowa: Napełnić pojemnik rozcieńczonym roztworem Pre-Treatment Solution. Zanurzyć odparafinowane skrawki w roztworze i zamknąć pokrywę. Pokrywa powinna zawierać otwory pozwalające na zrównoważenie podwyższonego ciśnienia. Umieścić pojemnik ze szkiełkami w kuchence mikrofalowej i ogrzać. Przed ogrzaniem należy upewnić się, że zewnętrzne powierzchnie pojemnika oraz wnętrze kuchenki mikrofalowej są suche. Inkubować w temperaturze minimalnie niższej niż punkt wrzenia (nie mniej niż 95 C) przez 10 minut. Po przeprowadzeniu inkubacji zdjąć pokrywę (nie wyjmować szkiełek). Pozostawić szkiełka do schłodzenia w Pre-Treatment Solution przez 15 minut w temperaturze pokojowej (20 25 C). W czasie całej procedury przed barwieniem szkiełka powinny być pokryte buforem. Przenieść preparaty do naczynia zawierającego rozcieńczony bufor Wash Buffer (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, sekcja A.2) na 3 minuty w temperaturze pokojowej. Wymienić bufor Wash Buffer i namaczać skrawki jeszcze przez 3 minuty. Kontynuować aż do etapu 2. UWAGA: Roztwór Pre-Treatment Solution jest przeznaczony tylko do jednorazowego użycia. Nie używać ponownie. Kuchenki mikrofalowej nie należy używać do podgrzewania substancji znajdujących się w uszczelnionych pojemnikach. Wzrost ciśnienia może spowodować szkody podczas otwierania lub może doprowadzić do wybuchu. Stosowanie metalowego kosza w kuchence mikrofalowej jest dopuszczalne, jeśli w czasie całej procedury odbywającej się w kuchence mikrofalowej kosz jest zanurzony w buforze. W przeciwnym razie NIE NALEŻY używać metalowych przedmiotów w kuchence mikrofalowej. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta kuchenki mikrofalowej. Unikać ciągłego gotowania się roztworu Pre-Treatment Solution podczas trwającej 10 minut inkubacji. W celu oceny prawidłowości temperatury użytkownik powinien przeprowadzać regularne kontrolne pomiary temperatury dokonywane za pomocą skalibrowanego termometru. Do przeprowadzenia etapu procedury Pre-Treatment zaleca się stosowanie kuchenki mikrofalowej. Alternatywnie można zastosować łaźnię wodną lub komorę Dako s Pascal Pressure Chamber (kod S2800), patrz niżej. Łaźnia wodna: Wypełnić naczynia do barwienia rozcieńczonym roztworem Pre-Treatment Solution (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, sekcja A.1). Umieścić naczynia do barwienia zawierające Pre-Treatment Solution w łaźni wodnej. Podgrzać wodę i Pre-Treatment Solution do temperatury C. Aby zapewnić prawidłową temperaturę, należy dokonywać pomiarów temperatury wewnątrz naczynia za pomocą skalibrowanego termometru. Zakryć naczynia pokrywami (bez otworów) tak, aby ustabilizować temperaturę i przeciwdziałać parowaniu. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 8/20

9 Zanurzyć odparafinowane skrawki w uprzednio podgrzanym roztworze Pre-Treatment Solution. Ponownie skontrolować temperaturę, zamknąć pokrywę łaźni wodnej i inkubować przez 10 (±1) minut w temperaturze C. Z łaźni wodnej wyjąć całe naczynie zawierające szkiełka. Zdjąć pokrywę (nie wyjmować szkiełek). Pozostawić szkiełka do schłodzenia w Pre-Treatment Solution przez 15 minut w temperaturze pokojowej. Następnie postępować według etapów płukania opisanych powyżej. Aparat Pascal (kod S2800): Inkubować w temperaturze 121 C przez 1 min. Zmniejszenie ciśnienia następuje po schłodzeniu do 90 C. Szczegółowe informacje zawarte są w podręczniku Pascal Handbook. Po zmniejszeniu się ciśnienia wyjąc pojemnik. Zdjąć pokrywy i pozostawić szkiełka do schłodzenia w roztworze Pre-Treatment Solution przez kolejne 15 minut w temperaturze pokojowej. Następnie postępować według etapów płukania opisanych powyżej. Etap 2: Pepsin, gotowy do użycia Strząsnąć nadmiar buforu. Posługując się chusteczką niepozostawiającą nitek (np. ściereczką wchłaniającą lub gazikiem) ostrożnie otrzeć szkiełko wokół preparatu tak, by usunąć pozostałości płynu i utrzymywać odczynniki w obszarze zawierającym materiał. Nakapać 5 8 kropli (250 µl) zimnego (2 8 C) enzymu Pepsin (fiolka 2) w sposób zapewniający pokrycie preparatu. Enzym Pepsin należy zawsze przechowywać w temperaturze 2 8 C. Umieścić szkiełka w temperaturze 37 C w urządzeniu Dako Hybridizer lub na wstępnie podgrzanej płycie grzejnej. Inkubować przez 2 6 minut w 37 C. Inkubacja będzie odpowiednia dla większości preparatów przygotowanych zgodnie z opisem w sekcji Przygotowanie materiału. Użytkownik powinien ustalić optymalny czas inkubacji, który zależy od typu tkanki, sposobu utrwalenia tkanki, grubości preparatu i czasu wstępnej inkubacji preparatu. Czynniki te mogą spowodować zwiększenie wymaganego czasu trawienia do 7 15 minut lub nawet więcej. Użytkownicy stosujący metodę po raz pierwszy powinni określić optymalny czas trawienia poprzez testowanie przykładowej tkanki przez 1, 3, 6, 12 i 18 minut. Strząsnąć enzym Pepsin i namaczać skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, sekcja A.2) przez 3 minuty w temperaturze pokojowej (20 25 C). Wymienić rozcieńczony bufor Wash Buffer i namaczać skrawki jeszcze przez 3 minuty. Przejść do Etapu 3, Sonda FISH, lub (opcjonalnie) dobrać optymalny czas trawienia wg opisu zamieszczonego w Dodatku 2. UWAGA: Zaleca się postępowanie wg procedury opisanej w sekcji Przygotowanie materiału. Poddanie tkanki zbyt krótkiemu trawieniu może doprowadzić do otrzymania braku sygnału lub jedynie słabego sygnału ze znacznym zielonym sygnałem cytozolu tła. Trawienie enzymem Pepsin może być także przeprowadzane w temperaturze (20 25 C) przez 5 50 minut minutowa inkubacja w temperaturze pokojowej będzie odpowiednia dla większości preparatów, jednak użytkownik powinien ustalić optymalny czas inkubacji. Etap 3: Sonda FISH (dostarczona przez użytkownika) Ten etap należy przeprowadzać pod wyciągiem. W przypadku ekspozycji na silne światło jakość sond znakowanych fluorochromem może pogorszyć się. Nie należy wykonywać pozostałej części tej procedury w miejscu silnie oświetlonym, np. bezpośrednio nasłonecznionym. Odwodnić skrawki tkankowe, zanurzając kolejno w roztworach etanolu o coraz większych stężeniach: na 2 minuty w 70% etanolu, 2 na minuty w 85% etanolu i 2 minuty w 96% etanolu (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, Sekcja A.3). Poczekać, aż skrawki tkankowe całkowicie wyschną na powietrzu. Nałożyć odpowiednią ilość sondy znakowanej fluorochromem, np. 10 µl sondy Dako FISH, pośrodku skrawka tkankowego. Natychmiast nakryć sondę szkiełkiem 18 mm x 18 mm (lub np. 22 mm x 22 mm) i pozwolić, by sonda rozlała się równomiernie pod szkiełkiem. Unikać powstawania pęcherzyków powietrza. W razie zaobserwowania pęcherzyków usunąć je, delikatnie pukając szczypczykami. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 9/20

10 Uszczelnić szkiełko nakrywkowe, nakładając na jego brzegi środek Coverslip Sealant. Środek Coverslip Sealant powinien zachodzić na szkiełko nakrywkowe i szkiełko podstawowe, tworząc uszczelnienie wokół szkiełka nakrywkowego. Środek Coverslip Sealant powinien uszczelniać szkiełko nakrywkowe na całym jego obwodzie. Umieścić szkiełka w urządzeniu Dako Hybridizer (kod S2450/S2451) i podczas używania sond Dako FISH ustawić trwanie denaturacji na 82 C przez 5 min. oraz hybrydyzacji na 45 C przez całą noc (14-20 h). Kontynuować do Dnia 2, Etapu 4, Stringent Wash. Szczegółowe informacje zawarte są w podręczniku Hybridizer Handbook. UWAGA: Alternatywnie można stosować płytę grzejną, piec hybrydyzacyjny i komorę hybrydyzacyjną. Patrz niżej. Umieścić szkiełko na płaskiej metalowej lub kamiennej powierzchni (płycie grzejnej lub na płycie w piecu hybrydyzacyjnym) wstępnie ogrzanej do temperatury 82 (±2) C. Denaturować przez 5 minut, upewniając się, że temperatura płyty nie obniża się poniżej 80 C. Umieścić szkiełka we wstępnie ogrzanej nawilżonej komorze hybrydyzacyjnej. Zamknąć komorę pokrywką i inkubować do następnego dnia (14 20 godzin) w temperaturze 45 (±2) C (w przypadku zastosowania sond Dako FISH). DZIEŃ 2 Etap 4: Głębokie płukanie Napełnić dwa naczynia do barwienia rozcieńczonym buforem Stringency Buffer (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, sekcja A.4). Potrzebna jest co najmniej objętość 100 ml rozcieńczonego buforu Stringency Buffer do 1 6 preparatów w naczyniu. Jeśli w naczyniu znajduje się więcej niż 6 preparatów, należy użyć co najmniej 15 ml buforu na jeden preparat. Umieścić jedno z naczyń do barwienia zawierających rozcieńczony bufor Stringency Buffer w temperaturze pokojowej pod wyciągiem, a drugie w łaźni wodnej. Ogrzać łaźnię wodną z rozcieńczonym buforem Stringency Buffer do 65 (±2) C. Upewnić się, że temperatura ustabilizowała się. Przykryć naczynie w celu uzyskania stabilnej temperatury i uniknięcia parowania. Mierzyć temperaturę w naczyniu za pomocą skalibrowanego termometru, aby zapewnić uzyskanie prawidłowej temperatury. Wyjąć preparaty z komory hybrydyzacyjnej. Za pomocą szczypczyków delikatnie usunąć środek Coverslip Sealant i zdjąć szkiełko nakrywkowe, a następnie przenieść preparat do naczynia tymczasowego o temperaturze pokojowej. Niezwłocznie po zdjęciu wszystkich szkiełek nakrywkowych przenieść preparaty z naczynia tymczasowego do naczynia w łaźni wodnej o temperaturze 65 (±2) C. Przeprowadzać głębokie płukanie dokładnie przez 10 minut w temperaturze 65 (±2) C. Zamknąć pokrywę naczynia, a następnie pokrywę łaźni wodnej. Wyjąć preparaty z rozcieńczonego buforu Stringency Buffer i przez 3 minuty namaczać skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer w temperaturze pokojowej (20 25 C). Wymienić rozcieńczony bufor Wash Buffer i namaczać skrawki jeszcze przez 3 minuty. Odwodnić skrawki tkankowe, zanurzając kolejno w roztworach etanolu o coraz większych stężeniach: na 2 minuty w 70% etanolu, 2 na minuty w 85% etanolu i 2 minuty w 96% etanolu (zob. INSTRUKCJA UŻYCIA, Sekcja A.3). Poczekać, aż preparaty całkowicie wyschną na powietrzu. Etap 5: Zatapianie preparatu Nałożyć 15 µl środka Fluorescence Mounting Medium (fiolka 5) zawierającego niebieski fluorescencyjny barwnik kontrastowy na preparat na szkiełku podstawowym i nakryć szklanym szkiełkiem nakrywkowym (np. 24 mm x 50 mm lub 24 mm x 60 mm). Pozwolić środkowi na równomierne rozłożenie się na skrawku. UWAGA: Odczyt odczynu można przeprowadzić po 15 minutach od zatopienia lub później (przed upływem 7 dni). Pod wpływem światła lub wysokich temperatur preparaty blakną. Należy je przechowywać w ciemności, w temperaturze 2 8 C. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 10/20

11 Kontrola jakości 1. Sygnały muszą być jasne, wyraźne i łatwe do oceny. 2. Do kontroli serii testów należy użyć tkanki prawidłowej, o której wiadomo, że dobrze poddaje się badaniu FISH. 3. W tkankach prawidłowych sygnały fluorescencyjne powinny być wyraźnie widoczne, co stanowić będzie potwierdzenie hybrydyzacji sond FISH w obszarach docelowych. 4. Brak sygnałów w komórkach tkanki prawidłowej wskazuje na nieprawidłowy przebieg testu w takiej sytuacji wyniki należy uznać za nieważne. 5. W wyniku pocięcia tkanki w niektórych komórkach prawidłowych liczba sygnałów będzie niższa od oczekiwanej. 6. Ocena morfologii jąder dokonywana przy użyciu filtru DAPI nie powinna wykazywać jakichkolwiek nieprawidłowości oraz wykazywać jednorodne barwienie. Duża liczba komórek-duchów, komórek pierścieniowych i ogólnie zaburzona morfologia jąder świadczy o zbyt długim trawieniu lub denaturacji preparatu, co może być przyczyną utraty lub fragmentacji sygnałów. Zaobserwowanie przy użyciu podwójnego filtra Texas Red/FITC barwienia obwodowego, otworów w obrębie komórek (filtr DAPI) i/lub silnego zielonego barwienia cytozolu tła może wskazywać na niedostateczne strawienie mogące doprowadzić do utraty sygnału. Nie należy brać pod uwagę wyników z takich preparatów. 7. Różnice w metodach utrwalania, przetwarzania i zatapiania tkanek stosowanych w laboratorium Użytkownika mogą powodować istotne różnice wyników, wymagające regularnego wykonywania wewnętrznej kontroli jakości. Interpretacja wyników Należy przeanalizować kilka obszarów preparatu, aby uwzględnić ewentualną niejednorodność. Wybrać obszar z równomiernym rozkładem jąder. Rozpocząć analizę w lewej górnej ćwiartce wybranego obszaru i postępując od lewej do prawej, zliczać sygnały na granicach poszczególnych jąder, przestrzegając poniższych wskazówek. Zmieniać ostrość, aby móc zauważyć wszystkie sygnały w każdym jądrze. Nie brać pod uwagę jąder bez sygnałów. Nie uwzględniać jąder wymagających oceny subiektywnej. Pomijać jądra z sygnałami o słabym natężeniu i z nieswoistym lub silnym odczynem tła. Użytkownik musi ustalić liczbę jąder, jakie należy zliczyć dla każdej sondy. Unikać obszarów z niewyraźnie zaznaczonymi granicami jąder. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 11/20

12 Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie 1. Brak sygnałów lub słabe sygnały 1a. Nieprawidłowy czas trawienia. 1b. Podczas transportu lub przechowywania zestaw był narażony na wysokie temperatury. 1c. Nieodpowiednie warunki obróbki wstępnej. 1d. Nieodpowiednie warunki denaturacji. 1e. Nieodpowiednia temperatura hybrydyzacji. 1f. Odparowanie buforu sondy w trakcie hybrydyzacji. 1a. Używać skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Wskazane może być wydłużenie czasu inkubacji, np. do 7-15 minut lub nawet więcej w temperaturze 37 C. Zob. sekcja B.3, Etap 2, Rozwiązywanie problemów, punkt 4d, 4e i Dodatek 2. 1b. Sprawdzić warunki przechowywania. Upewnić się, że w dostarczonym opakowaniu był suchy lód. Upewnić się, że fiolki 2 i 5 były przechowywane w temperaturze 2 8 C, a fiolka 5 była przechowywana w ciemności. 1c. Upewnić się, że przestrzegano zalecanej temperatury i czasu obróbki wstępnej. Ponadto w razie potrzeby zoptymalizować czas inkubacji, zob. sekcja B.3, Etap 2. Im temperatura obróbki wstępnej jest bliższa punktowi wrzenia, tym silniejsze są otrzymywane sygnały. Upewnić się, że enzym Pepsin jest utrzymywany w odpowiedniej temperaturze. Zob. sekcja B.1. 1d. Upewnić się, że denaturacja przeprowadzana jest w temperaturze 82 (±2) C. 1e. Gdy używane są sondy Dako FISH, należy przeprowadzać hybrydyzację w temperaturze 45 (±2) C. 1f. Zapewnić wystarczającą wilgotność w komorze hybrydyzacyjnej. Użyć urządzenia Dako Hybridizer (kod S2450/S2451) i Hybridizer Humidity Control Strips (S2452). Użyć Coverslip Sealant. Zob. Rozwiązywanie problemów, punkt 5a i 5b. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 12/20

13 Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie 2. Obszary bez sygnału 1g. Nieodpowiednie warunki głębokiego płukania 1h. Mikroskop nie działa prawidłowo - Nieodpowiedni zestaw filtrów - Nieodpowiednia lampa - Zużyta lampa rtęciowa - Spalone filtry - Zabrudzone i/lub popękane soczewki zbierające - Nieodpowiedni olejek imersyjny 1i. Stłumione (wyblakłe) sygnały. 2a. Za mała ilość sondy. 2b. W trakcie nakładania sondy lub zatapiania pod szkiełko dostały się pęcherzyki powietrza. 2c. Niedostateczne odparafinowanie. 3. Silny odczyn tła 3a. Nieprawidłowy czas trawienia. Silny zielony sygnał cytozolu tła może wskazywać na niedostateczne trawienie. 3b. Skrawki zostały osuszone w sekcji B.3. 3c. Niecałkowicie usunięta parafina. 1g. Przestrzegać zalecanej temperatury i czasu głębokiego płukania i koniecznie zdjąć szkiełka nakrywkowe przed głębokim płukaniem. 1h. Sprawdzić mikroskop i upewnić się, że używane są filtry odpowiednie dla stosowanych fluorochromów, że nie są one zużyte i że lampa rtęciowa jest odpowiedniego typu i nie była eksploatowana dłużej, niż wynosi jej oczekiwana żywotność (zob. Dodatek 1). Podczas fluorescencji używać odpowiedniego olejku imersyjnego. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą mikroskopu. 1i. Unikać zbyt długiego badania pod mikroskopem i minimalizować kontakt ze światłem. 2a. Stosować sondę w ilości wystarczającej do pokrycia całej powierzchni pod szkiełkiem nakrywkowym. 2b. Unikać powstawania pęcherzyków powietrza. W razie zaobserwowania pęcherzyków usunąć je, delikatnie pukając szczypczykami. 2c. Upewnić się, ze parafina została całkowicie usunięta ze skrawków. Zob. sekcja B.2. 3a. Używać skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Wskazane może być wydłużenie czasu inkubacji, np. do 7 15 minut w temperaturze 37 C. Zob. sekcja B.3, Etap 2, Rozwiązywanie problemów punkt 4e i Dodatek 2. 3b. Postępować zgodnie z instrukcjami i unikać wysuszenia szkiełek, jeśli nie jest to wskazane. 3c. Przestrzegać procedur odparafinowania i uwodnienia opisanych w sekcji B.2. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 13/20

14 Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie 3d. Za niska temperatura podczas głębokiego płukania. 3e. Długotrwałe działanie światła na skrawek tkanki poddany hybrydyzacji. 3f. Przedatowane szkiełka lub nieodpowiednie szkiełka mogą spowodować nadmierne czerwone barwienie typu rozgwieżdżonego nieba. 3d. Upewnić się, że głębokie płukanie przeprowadzane jest w temperaturze 65 (±2) C. 3e. Unikać zbyt długiego badania pod mikroskopem i minimalizować kontakt ze światłem. 3f. Używać zalecanych rodzajów szkiełek i upewnić się, że nie upłynął ich termin ważności. Zob. Skrawki zatapiane w parafinie. 4. Zaburzona morfologia jąder lub słaby odczyn jądrowy 3g. Zmieszanie niefluorescencyjnego olejku imersyjnego ze środkiem do zatapiania Fluorescence Mounting Medium. 4a. Nieodpowiednie warunki obróbki wstępnej mogą być przyczyną zmętnienia lub zamazania. 4b. Wrzenie podczas wstępnej obróbki może doprowadzić do uszkodzenia budowy tkanki i braku sygnału. 4c. Nieprawidłowe trawienie enzymem Pepsin. 4d. Za długie trawienie enzymem Pepsin doprowadza do rozpuszczenia tkanki i powoduje brak sygnału. Nadmierne trawienie może powodować pojawianie się komórekduchów lub jąder pierścieniowych i jąder z 3g. Podczas zatapiania używać dużych szkiełek nakrywkowych, zgodnie z zaleceniami. Zob. sekcja B.3, Etap 5. Zapobiega to zmieszaniu się olejku imersyjnego ze środkiem do zatapiania i pozwala uniknąć autofluorescencji i przypadkowego usunięcia szkiełek nakrywkowych przez obiektyw mikroskopu. 4a. Upewnić się, że przestrzegano zalecanej temperatury i czasu obróbki wstępnej. Zob. także Rozwiązywanie problemów, punkty 4b-e. 4b. Unikać wrzenia. Zob. sekcja B.3, Etap 1. Zob. również Rozwiązywanie problemów, punkt 4d. 4c. Przestrzegać zalecanych czasów inkubacji z enzymem Pepsin. Zob. sekcja B.3, Etap 2, i Dodatek 2. Zob. także punkty 1a,1c, 3a, 4d i 4e w tabeli Rozwiązywanie problemów. 4d. Skrócić czas inkubacji z enzymem Pepsin. Zob. sekcja B.3, Etap 2, i Dodatek 2. Używać skrawków o grubości 2 6 µm. Zob. Rozwiązywanie problemów, punkty 1a, 1c, 4b i 4e. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 14/20

15 Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecane postępowanie ogólnie uszkodzoną strukturą. 4e. Zbyt krótkie trawienie enzymem Pepsin może spowodować brak sygnału. Niedostatecznie strawiona tkanka może doprowadzić do obwodowego barwienia jąder i tworzenia się w ich obrębie otworów (filtr DAPI); wystąpienia silnego zielonego sygnału cytozolu tła (podwójny filtr Texas Red/FITIC). Należy zauważyć, że jądra w obrębie niedostatecznie strawionej tkanki mogą mieć prawidłową morfologię w odróżnieniu od jąder w obrębie nadmierne strawionej tkanki 4f. Za wysoka temperatura denaturacji. 4g. Nieprawidłowe warunki hybrydyzacji. 4e. Wydłużyć czas inkubacji Pepsin do np. 2-3-krotności czasu stosowanego do trawienia. Zob. także punkty 1a, 1c, 3a i 4d w Rozwiązywanie problemów. 4f. Upewnić się, że denaturacja przeprowadzana jest w temperaturze 82 (±2) C. 4g. Zob. punkty 1f i 5b w Rozwiązywanie problemów. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 15/20

16 5. Po przeprowadzeniu hybrydyzacji szkiełko nakrywkowe mocno przylega do szkiełka podstawowego i jest zatem trudne do usunięcia 5a. Szkiełko nakrywkowe nieodpowiednio szczelnie przylega do szkiełka podstawowego. 5b. Nieodpowiednie warunki hybrydyzacji. Mogą doprowadzić do zredukowania lub zaniku sygnałów, uszkodzenia tkanki i barwienia tła. 5a. Nie należy stosować siły w celu odłączenia szkiełka nakrywkowego, jeśli przylega ono zbyt mocno do szkiełka podstawowego. Należy zanurzyć szkiełko w naczyniu zawierającym rozcieńczony bufor Stringency Buffer o temperaturze pokojowej na pięć minut, a następnie usunąć szkiełko nakrywkowe. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi uszczelniania szkiełek nakrywkowych zawartymi w sekcji B.3, Etap 3. Zob. Również Rozwiązywanie problemów, punkty 1f i 5b. 5b. Zapewnić odpowiednią wilgotność w komorze hybrydyzacyjnej. Stosować Dako Hybridizer (kod S2450/S2451) i Hybridizer Humidity Control Strips (S2452). Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Package Insert dołączonymi do Hybridizer Humidity Control Strips. Zob. zalecenia dotyczące warunków hybrydyzacji zawarte w sekcji B.3, Etap 3. Zob. również Rozwiązywanie problemów, punkty 1f i 5a. UWAGA: Jeśli problemu nie daje się przypisać żadnej z powyższych przyczyn, bądź jeśli zalecane postępowanie jest nieskuteczne, należy się skontaktować z naszym działem wsparcia technicznego w celu uzyskania dalszej pomocy. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 16/20

17 Dodatek 1 Histology FISH Accessory Kit, kod K5599 Specyfikacja mikroskopu fluorescencyjnego Firma Dako zaleca stosowanie z zestawem Histology FISH Accessory Kit wymienionego niżej wyposażenia, gdy używane są sondy Dako FISH: 1. Typ mikroskopu Mikroskop epifluorescencyjny. 2. Lampa Lampa rtęciowa o mocy 100 W (z reguły należy wymieniać ją co 200 godzin). 3. Obiektywy Do masowego przeglądania preparatów nadaje się suchy obiektyw fluorescencyjny 10x lub fluorescencyjny obiektyw imersyjny 16x. Do dużych powiększeń i zliczania sygnałów zaleca się stosowanie wyłącznie fluorescencyjnego obiektywu imersyjnego, np. 63x lub 100x. 4. Filtry Filtry są projektowane indywidualnie pod kątem konkretnych fluorochromów i muszą być właściwie dobrane. Firma Dako zaleca używanie z sondami Dako FISH konkretnego filtru DAPI razem z wysokiej jakości filtrem podwójnym Texas Red/FITC. Filtr DAPI, np. filtr Omega Optical #XF06 lub filtr Chroma nr Filtr podwójny Texas Red/FITC, np. Omega Optical nr XF53 lub Chroma nr Do weryfikacji można używać filtrów pojedynczych Texas Red i FITC, np. odpowiednio filtr Omega Optical #XF102-2 i XF202. Fluorochrom Długość fali wzbudzającej Długość fali emitowanej FITC 495 nm 520 nm Texas Red 596 nm 615 nm Filtry są przeznaczone do konkretnych typów mikroskopów i użycie odpowiednich filtrów ma kluczowe znaczenie dla poprawności interpretacji. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od producenta mikroskopu lub przedstawiciela firmy Dako lub na stronie internetowej firmy Dako. 5. Olejek Niefluoryzujący olejek imersyjny. Środki ostrożności Poszczególne fluorochromy wymagają różnego osprzętu. W przypadku sond Dako FISH nie jest zalecana lampa rtęciowa 50 W, nie można używać filtrów rodaminowych i nie zaleca się generalnie używania filtrów potrójnych. Nieoptymalnie dobrany i skonfigurowany mikroskop może być przyczyną problemów z odczytem sygnałów fluorescencyjnych. Źródło światła nie może być nadmiernie zużyte, musi być prawidłowo ustawione i zogniskowane. Klienci powinni monitorować stopień zużycia lampy rtęciowej i parametry mikroskopu oraz przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji tych urządzeń. Należy w miarę możliwości unikać wystawiania preparatów na działanie światła wzbudzającego, aby zminimalizować zanik fluorescencji. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 17/20

18 Zalecamy, by przed rozpoczęciem hybrydyzacji FISH omówić konfigurację konkretnego mikroskopu z przedstawicielem jego producenta lub sięgnąć do odpowiedniej literatury. Dodatek 2 Etap opcjonalny optymalizacja czasu trawienia enzymem Pepsin Ten opcjonalny etap umożliwia ocenę wpływu trawienia pepsyną na preparat i pomaga w optymalizacji czasu trawienia w Etapie 2, Pepsin. Aby sprawdzić, czy przyjęty czas trawienia pepsyną jest wystarczający, należy wybarwić wypłukany skrawek tkankowy wytrawiony pepsyną 10 µl jodku jodkiem propidyny (400 ng/ml, barwnik dostarczany przez użytkownika). Umieścić szklane szkiełko nakrywkowe 22 mm x 22 mm na jodku propidyny i pozwolić, by barwnik równomiernie rozlał się pod szkiełkiem. Inkubować przez 1 minutę. Korzystając z mikroskopu fluorescencyjnego z filtrem podwójnym Texas Red/FITC (zob. Dodatek 1), ocenić czerwony odczyn jądrowy wywołany przez jodek propidyny. Jeśli trawienie trwało wystarczająco długo, powinny być widoczne czerwone jądra z dobrze zaznaczonymi brzegami. Usunąć jodek propidyny, mocząc skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer dwa razy po 3 minuty w temperaturze pokojowej (20 25 C) i przejść do sekcji B.3, Protokół wykonania odczynu, Etap 3, Sonda FISH. Jeśli jądra nadal samoistnie fluoryzują na zielono i nie zostały wybarwione na czerwono w reakcji z jodkiem propidyny, konieczne jest powtórzenie cyklu trawienia: Moczyć skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer dwa razy po 3 minuty w temperaturze pokojowej (20 25 C), aby usunąć jodek propidyny. Nakapać 5 8 kropli (250 µl) zimnego (2 8 C) enzymu Pepsin (fiolka 2) w sposób zapewniający pokrycie preparatu. Fiolkę z enzymem Pepsin należy zawsze przechowywać w temperaturze 2 8 C. Umieścić szkiełka w temperaturze 37 C na wstępnie podgrzanej płycie grzejnej lub w urządzeniu Dako Hybridizer. Inkubować przez 10 minut, jeśli trawienie było zupełnie lub częściowo nieskuteczne. Czas 10 minut jest jedynie orientacyjny użytkownik powinien sam określić optymalny czas. Znów moczyć skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer dwa razy po 3 minuty w temperaturze pokojowej (20 25 C), aby usunąć enzym Pepsin. Ponownie nałożyć 10 µl jodku propidyny (400 ng/ml) na 1 minutę. Ocenić odczyn i moczyć skrawki w rozcieńczonym buforze Wash Buffer dwa razy po 3 minuty w temperaturze pokojowej (20 25 C). W razie potrzeby powtórzyć cykl lub przejść do sekcji B.3, Protokół wykonania odczynu, Krok 4, Sonda FISH. UWAGA: Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania 20 testów. Zastosowanie buforu Wash Buffer i enzymu Pepsin w tym opcjonalnym etapie spowoduje zmniejszenie liczby testów, jaką można wykonać przy użyciu jednego zestawu. ( ) K5599/PL/SMA/ str. 18/20

19 Piśmiennictwo 1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988: Final Rule, 57 CFR 7163, February 28, Sheehan DC, Hrapchak BB. Theory and practice of histotechnology. St. Louis: CV Mosby Company; Brown RSD, Edwards J, Bartlet JW, Jones C, Dogan A. Routine acid decalcification of bone marrow samples can preserve DNA for FISH and CGH studies in metastatic prostate cancer. J Histochem Cytochem : Alers JC, Krijtenberg P-J, Visser KJ, van Dekken H. Effect of bone decalcification procedures on DNA in situ hybridization and comparative genomic hybridization: EDTA is highly preferable to a routinely used acid decalcifier. J Histochem Cytochem : Provan AB, Hodges E, Smith AG, Smith JL. Use of paraffin wax embedded bone marrow trepine biopsy specimens as a source of archival DNA. J Clin Pathol : Sarsfield P, Wickham CL, Joyner MV, Ellard S, Jones DB, Wilkins BS. Formic acid decalcification of bone marrow trephines degrades DNA: alternative use of EDTA allows the amplification and sequencing of relatively long PCR products. Mol Pathol : Reineke T, Jenni B, Abdou MT, Frigerio S, Zubler P, Moch H, Tinguely M. Ultrasonic decalcification offers new perspectives for rapid FISH, DNA, and RT-PCR analysis in bone marrow trephines. Am J Surg Pathol : Kiernan JA. Histological and histochemical methods: theory and practice. New York: Pergamon Press; Objaśnienie symboli Numer katalogowy Temperatura przechowywania Numer serii Skrajnie łatwopalny Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro Chronić przed słońcem (patrz sekcja nt. przechowywania) Zużyć przed Niebezpieczny dla środowiska Sprawdzić w instrukcji stosowania Zawartość wystarcza na <n> testów Producent ( ) K5599/PL/SMA/ str. 19/20

20 Producent: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 Tel DK-2600 Glostrup Fax Denmark ( ) K5599/PL/SMA/ str. 20/20

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO-FAZOWYM;

Bardziej szczegółowo

badanie moczu Zwierzę Typ cewnika moczowego Rozmiar (jedn. francuskie) * gumy lub dla kocurów polietylenowy Elastyczny winylowy, z czerwonej

badanie moczu Zwierzę Typ cewnika moczowego Rozmiar (jedn. francuskie) * gumy lub dla kocurów polietylenowy Elastyczny winylowy, z czerwonej badanie moczu Rozmiary cewników... 139 Rutynowe postępowanie przy badaniu moczu... 140 Ogólne badanie moczu... 141 Badanie osadu moczu... 142 Tabela ph moczu dla kryształów moczu 142 Komórki i wałeczki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 20 izolacji Nr kat. 052-20M tel: +48 58 7351194, fax: +48 58 6228578 info@aabiot.com www.aabiot.com 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

Sprzęt pomiarowy. Instrukcja obsługi

Sprzęt pomiarowy. Instrukcja obsługi Sprzęt pomiarowy Instrukcja obsługi Akcesoria do pomiarów Mikrometr stolikowy (1) do kalibracji Siatki o różnych odstępach (2) w mm i calach Siatki z oczkami (3) Siatki z osiami współrzędnych Długości

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania? 1 Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do prania? Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Czy lipazy zawarte w proszku do prania rozkładają tłuszcze roślinne? 2. Jaka jest

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon

YC4001/YC4005. Technical Data Sheet. YC4001/YC4005 Suncoat Horizon Suncoat Horizon OPIS: Suncoat Horizon jest emulsją o podwójnie zwiększonej czułości umożliwiającą wytwarzanie fotoszablonów o wyjątkowo wysokiej jakości. Emulsja powinna być stosowana w przypadkach, w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

11245529 Ogrzewanie do szklarni. Instrukcja instalacji i obsługi

11245529 Ogrzewanie do szklarni. Instrukcja instalacji i obsługi 11245529 Ogrzewanie do szklarni Instrukcja instalacji i obsługi Instalacja Dane techniczne Typ urządzenia: WARMAX Power 4 Rodzaj oleju parafinowego: Premium Pojemność zbiornika: ok. 4,5 l Zużycie paliwa:

Bardziej szczegółowo

MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ BAP_2014969.doc ]

MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ BAP_2014969.doc ] MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ ] Użytkowanie Jak napełnić model układu krążenia? 1. Model ułożyć poziomo, płasko na stole. 2. Odłączyć niebieskie rurki od układu krążenia, łączenie znajduje się

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Klasyczna Analiza Jakościowa Organiczna, Ćw. 4 - Identyfikacja wybranych cukrów Ćwiczenie 4 Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne Zagadnienia teoretyczne: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA. Robert Miernik

WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA. Robert Miernik WYWOŁYWACZ PRZERYWACZ UTRWALACZ SZPULA TRZPIEŃ WYWOŁYWACZ UTRWALACZ PRZERYWACZ (LUB WODA) WODA DEMINERALIZOWANA KAŻDY KOREKS MA SWOJĄ WŁASNĄ POJEMNOŚĆ NP. KROKUS DLA 1 FILMU 400ML, DLA DWÓCH 700ML NA STRONIE

Bardziej szczegółowo

Lampa wbudowana zasilana solarnie

Lampa wbudowana zasilana solarnie INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa wbudowana zasilana solarnie Nr produktu 571904 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do stosowania jako światło dekoracyjne do montażu w ogrodzie i na tarasie. W

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340 electronics Superszybki podgrzewacz do butelek ref. 10340 Instrukcja obsługi Części składowe 1 2 6 3 4 5 2 1. Świetlny wskaźnik działania 2. Włącznik 3. Koszyk z uchwytem 4. Pierścień redukcyjny 5. Dozownik

Bardziej szczegółowo

SurTec 684 Chromiting HP

SurTec 684 Chromiting HP SurTec 684 Chromiting HP Grubowarstwowa pasywacja dla powłok cynkowych i cynk/żelazo Właściwości Nie zawierająca chromu VI pasywacja grubo powłokowa, Temperatura pracy 20 30 C Na bazie chromu III Do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zestaw do pomiaru gęstości Ciała stałe i ciecze

Instrukcja obsługi. Zestaw do pomiaru gęstości Ciała stałe i ciecze Instrukcja obsługi Zestaw do pomiaru gęstości Ciała stałe i ciecze Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 Wprowadzenie Standardowe wyposażenie Przygotowanie wagi do pomiaru gęstości Zasada pomiaru gęstości Pomiar

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA Metody badań i cechy w oparciu o które przeprowadzana jest klasyfikacja i identyfikacja mikroorganizmówh Struktura

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ]

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ] Mikroskopy [ ] Strona 1 z 5 Opis Schemat 1. Okular 2. Tuba okularu 3. Śruba makrometryczna 4. Śruba mikrometryczna 5. Śruba nastawcza ogranicznika 6. Zacisk mocujący 7. Statyw pochylny z żeliwa 8. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), "1- - -" będzie wyświetlane

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), 1- - - będzie wyświetlane 3. Bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD przez 1 sek i następnie będzie wyświetlona wartość 706. 4. Po 2 sek pojawi się na wyświetlaczu LCD tekst "SA" oznacza to, że obecny wynik kalibracji

Bardziej szczegółowo

Badania hydrologiczne

Badania hydrologiczne Dlaczego w ramach GLOBE bada się ph? Badania Protokół: odczyn ph Uczniowie mierzą odczyn (ph) próbki wody. Mogą w tym celu użyć papierka lakmusowego lub phehametru Dla określenia jakie formy życia mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! Jens Kollmorgen, Niemcy SLIDE DIRECT Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości ROLLEI SLIDE DIRECT jest konwencjonalnym filmem fotograficznym,

Bardziej szczegółowo

Miedziana patelnia (26 cm)

Miedziana patelnia (26 cm) Miedziana patelnia (26 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup miedzianej patelni. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi PREXISO LASER DISTANCE METER Instrukcja obługi 1 2 3 7 6 4 5 Instrukcja obługi Język polski Wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w załączonej broszurze.przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych

Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych Część podstawowa: Zagadnienia teoretyczne: polarymetria, zjawisko polaryzacji, skręcenie płaszczyzny drgań, skręcalność

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

(3) Komisja usunęła rozporządzenie (EWG) nr 558/93 z obowiązującego dorobku prawnego w swoim komunikacie 2009/C 30/04 ( 3 ).

(3) Komisja usunęła rozporządzenie (EWG) nr 558/93 z obowiązującego dorobku prawnego w swoim komunikacie 2009/C 30/04 ( 3 ). L 274/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 974/2014 z dnia 11 września 2014 r. określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych

Bardziej szczegółowo

Mikser recepturowy. sylaba. serii MR. instrukcja obsługi FARMAS, 2013. sylaba MR instrukcja obsługi 1

Mikser recepturowy. sylaba. serii MR. instrukcja obsługi FARMAS, 2013. sylaba MR instrukcja obsługi 1 Mikser recepturowy sylaba serii MR instrukcja obsługi FARMAS, 2013 sylaba MR instrukcja obsługi 1 Wstęp Gratulujemy nabycia miksera recepturowego sylaba serii MR. Jest to urządzenie, które znacząco ułatwi

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. HEMATOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi. Zdezynfekować

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Plasmid Mini AX Gravity

Plasmid Mini AX Gravity !"# Plasmid Mini AX Gravity zestaw do izolacji ultraczystego plazmidowego DNA (plazmidy wysokokopijne) wersja 0515/I 100 izolacji Nr kat. 015-100 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Pracownia Mikroskopii Konfokalnej Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Jarosław Korczyński, Artur Wolny Spis treści: Co w konfokalu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C)

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C) W002519811 żywności, zwłaszcza do a sterylizowanego w w zasadzie nie została dopuszczona do pakowania zawierającego składniki tłuste, takie jak ziarna farb do a należy omówić, a następnie poddać je piekarnią.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty żywienia przez zgłębniki (sztuczny dostęp) w warunkach domowych

Praktyczne aspekty żywienia przez zgłębniki (sztuczny dostęp) w warunkach domowych Praktyczne aspekty żywienia przez zgłębniki (sztuczny dostęp) w warunkach domowych Bezpieczne żywienie przez zgłębnik Niniejsza broszura przekazuje tobie informacje na temat bardziej praktycznych aspektów

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo