Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej"

Transkrypt

1 Autoreferat Załącznik nr 2 1. Imię i nazwisko: Krzysztof Mrózek 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 1983: lekarz medycyny, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku. 1990: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku. Tytuł rozprawy: "Analiza cytogenetyczna komórek grasicy i szpiku myszy szczepu C57BL/6J poddanych naświetlaniom promieniowaniem X oraz komórek popromiennych chłoniaków grasiczych". Promotor: Prof. dr hab. Janusz Limon. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych : Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Akademia Medyczna w Gdańsku. Byłem zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta stażysty ( , jeszcze jako student VI roku Wydziału Lekarskiego AMG), asystenta ( ), starszego asystenta ( ) oraz adiunkta ( ) : Cytogenetics Research Laboratory, Department of Medicine, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA. Byłem początkowo zatrudniony na stanowisku Research Associate ( ) a następnie jako Senior Research Associate ( ) nadal: Comprehensive Cancer Center, Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. Byłem początkowo zatrudniony na stanowisku Senior Research Specialist ( ), a od listopada 2002 do chwili obecnej zajmuję stanowisko Research Scientist : Molecular Cytogenetics Shared Resource (MCSR), Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. Pełniłem obowiązki zastępcy dyrektora MCSR od chwili postania tej jednostki w czerwcu 2003 roku do momentu rozwiązania MCSR w marcu 2011 roku. 1

2 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) A) Autor/autorzy, rok wydania, tytuł/tytuły publikacji, nazwa wydawnictwa Cykl dziewięciu publikacji pt. Zastosowanie analizy widmowej kariotypu (spectral karyotyping, SKY) w badaniach cytogenetycznych komórek ostrych białaczek i litych guzów człowieka oraz białaczkowych linii komórkowych i komórek nabłonkowych sutka w modelu transformacji nowotworowej in vitro. 1. Mrózek K., Heinonen K., Theil K. S., Bloomfield C. D Spectral karyotyping in patients with acute myeloid leukemia and a complex karyotype shows hidden aberrations, including recurrent overrepresentation of 21q, 11q, and 22q. Genes Chromosomes Cancer, 34: IF 2002 = 4,199; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 43. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy i zaplanowaniu doświadczeń; wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) szpiku wszystkich 29 pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w 14 z 29 analizowanych przypadków, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone w tab. 1 3 oraz na ryc. 1 5; interpretacji wyników badań oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 2. Baldus C. D., Liyanarachchi S., Mrózek K., Auer H., Tanner S. M., Guimond M., Ruppert A. S., Mohamed N., Davuluri R. V., Caligiuri M. A., Bloomfield C. D., de la Chapelle A Acute myeloid leukemia with complex karyotypes and abnormal chromosome 21: Amplification discloses overexpression of APP, ETS2, and ERG genes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101: IF 2004 = ; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 67. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu i na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) siedmiu pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w dziewięciu przypadkach, których wyniki zamieszczone zostały w tab. 2 oraz na ryc. 4 materiałów uzupełniających online; udziale w interpretacji wyników badań; na napisaniu wstępnej wersji tych części pracy, które poświęcone są analizie SKY i FISH oraz dokonaniu merytorycznych zmian w tekście pracy. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 3. Mrózek K Cytogenetic, molecular genetic, and clinical characteristics of acute myeloid leukemia with a complex karyotype. Semin. Oncol., 35: IF 2008 = 3.956; MNiSW = 25; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 30. 2

3 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, dokonaniu przeglądu literatury, zestawieniu danych literaturowych w tab. 1 3, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) dwóch pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) jednego pacjenta, których wyniki zamieszczone zostały na ryc. 1 (SKY) i 2 (SKY i FISH) oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy wynosi 100%. 4. Mrózek K., Prior T. W., Edwards C., Marcucci G., Carroll A. J., Snyder P. J., Koduru P. R. K., Theil K. S., Pettenati M. J., Archer K. J., Caligiuri M. A., Vardiman J. W., Kolitz J. E., Larson R. A., Bloomfield C. D Comparison of cytogenetic and molecular genetic detection of t(8;21) and inv(16) in a prospective series of adults with de novo acute myeloid leukemia: A Cancer and Leukemia Group B study. J. Clin. Oncol., 19: IF 2001 = 8.530; MNiSW = 50; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 48. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczenia polegającego na analizie widmowej kariotypu (SKY) szpiku pacjenta z podejrzeniem obecności insercji ins(8;21)(q22; q22q22), analizie i interpretacji wyników badań cytogenetycznych oraz RT-PCR wszystkich 284 pacjentów oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 5. Mrózek K., Tanner S. M., Heinonen K., Bloomfield C. D Molecular cytogenetic characterization of the KG-1 and KG-1a acute myeloid leukemia cell lines by use of spectral karyotyping and fluorescence in situ hybridization. Genes Chromosomes Cancer, 38: IF 2003 = 4.192; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 7. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie prążkowej G i widmowej kariotypu (SKY) oraz udziale w przeprowadzeniu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) linii komórkowych KG-1 and KG-1a, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone na ryc. 1 (SKY) i 2 (FISH); interpretacji wyników badań oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 6. Whitman S. P., Strout M. P., Marcucci G., Freud A. G., Culley L. L., Zeleznik-Le N. J., Mrózek K., Theil K. S., Kees U. R., Bloomfield C. D., Caligiuri M. A The partial nontandem duplication of the MLL (ALL1) gene is a novel rearrangement that generates three distinct fusion transcripts in B-cell acute lymphoblastic leukemia. Cancer Res., 61: IF 2001 = 8.302; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 21. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) linii komórkowej PER-377, których wyniki zamieszczone zostały w tekście na str. 60 oraz na ryc. 3A, interpretacji wyników badań SKY oraz napisaniu wstępnej wersji rozdziałów Materials and Methods oraz Results w części dotychczącej analizy SKY. Mój udział procentowy szacuję na 4%. 3

4 7. Mrózek K Zastosowanie analizy widmowej kariotypu (spectral karyotyping - SKY) do wykrywania nowych aberracji chromosomowych w komórkach mięsaków człowieka. Nowotwory, 49(supl 1): IF brak; MNiSW = 6; Liczba cytowań = 0. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie prążkowej G kariotypu mięsaka Ewinga oraz analizie prążkowej G i widmowej kariotypu (SKY) mięśniakomięsaka gładkokomórkowego macicy, których wyniki zamieszczone zostały na ryc. 1 3 i w tab. III; zestawieniu danych literaturowych w tab. I i II, interpretacji wyników badań i danych literaturowych oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy wynosi 100%. 8. Mrózek K., Iliszko M., Ryś J., Babińska M., Niezabitowski A., Bloomfield C. D., Limon J Spectral karyotyping reveals 17;22 fusions in a cytogenetically atypical dermatofibrosarcoma protuberans with a large marker chromosome as a sole abnormality. Genes Chromosomes Cancer, 31: IF 2001 = 4.416; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 7. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w stworzeniu koncepcji pracy, na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) włókniakomięsaka guzowatego, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone na ryc. 2; interpretacji wyników badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 9. Seewaldt V. L., Mrózek K.,* Dietze E. C.,* Parker M., Caldwell L. E Human papillomavirus type 16 E6 inactivation of p53 in normal human mammary epithelial cells promotes tamoxifen-mediated apoptosis. Cancer Res., 61: IF 2001 = 8.302; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 12. * K. Mrózek oraz E. C. Dietze są równorzędnymi drugimi autorami tej pracy. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) oraz standardowej analizie cytogenetycznej prawidłowych komórek nabłonkowych gruczołu piersiowego człowieka (HMEC) wykazująch expresję białka p53 po 10 pasażach in vitro oraz komórek HMEC, które utraciły funkcję białka p53, po 10 i 18 pasażach, których wyniki zamieszczone zostały w tekście na str oraz na ryc. 6, interpretacji wyników badań cytogenetycznych i SKY, napisaniu podrozdziałów Materials and Methods: Cytogenetic Analysis of Vector Control and Early Passage HMECs oraz Results: Cytogenetic Analysis of HMECs oraz dokonaniu merytorycznych zmian w tekście pracy. Mój udział procentowy szacuję na 25%. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania, czasopism naukowych, w których ukazały się wyżej wymienione prace wynosi ; suma punktów MNiSW wynosi 306; łączna liczba cytowań (bez autocytowań) uzyskanych przez te publikacje do chwili obecnej (stan na dzień 23 kwietnia 2013 r.) wynosi

5 B) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Prowadzone od ponad 40 lat badania cytogenetyczne nowotworów człowieka z użyciem prążkowych technik barwienia chromosomów wykazały, że komórki nowotworowe większości pacjentów z białaczką, chłoniakiem lub guzem litym zawierają nabyte w procesie nowotworzenia aberracje chromosomowe, które mają istotne znaczenie w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu choroby. W przypadkach takich chorób nowotworowych jak ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia) lub mięsaki tkanek miękkich, u wielu pacjentów stwierdza się jedną lub dwie wykrywalne mikroskopowo aberracje, które często (chociaż nie zawsze) można prawidłowo zinterpretować w kariotypie wybarwionym metodą prążkową G. Natomiast u niektórych chorych z rozpoznaniem AML lub mięsaka stwierdza się kariotyp złożony, tj. kariotyp, w którym występują trzy lub wiecej, czasami nawet do 30, aberracje chromosomowe. W większości przypadków kariotyp złożony zawiera takie aberracje chromosomowe, które tylko częściowo można zinterpretować w preparatach wybarwionych prążkowo. Należą do nich translokacje niezrównoważone zawierające odcinki o nieustalonym pochodzeniu (add), chromosomy pierścieniowe (r), regiony o zatartej strukturze prążkowej (hsr) oraz podwójne malutkie chromosomy (dmin). Ponadto występować mogą chromosomy markerowe (mar) o całkowicie nieznanym pochodzeniu. Celem naukowym moich badań, których wyniki zostały przedstawione w publikacjach wchodzących w skład przedstawianej pracy habilitacyjnej, było zastosowanie analizy widmowej kariotypu (SKY, spectral karyotyping) do badania komórek pacjentów z AML i wybranymi guzami litymi, białaczkowych linii komórkowych oraz nabłonkowych komórek sutka w modelu transformacji nowotworowej in vitro, tak aby można było zwiększyć precyzję opisu aberracji chromosomowych i tym samym ujawnić nowe, nie opisane dotychczas aberracje, które mogą być "ukryte w złożonych i nie dających się w pełni zinterpretować kariotypach wybarwionych prążkowo. 5

6 SKY jest metodą będącą znaczącym rozwinięciem techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), w której stosuje się sondy malujące umożliwiające wybarwienie każdej z 22 par chromosomów autosomalnych oraz chromosomów X i Y na odrębne kolory. Metoda SKY jest szczególnie przydatna do wykrywania "ukrytych aberracji i ustalenia pochodzenia morfologicznie zmienionych odcinków chromosomowych zaangażowanych w aberracje strukturalne, w których uczestniczą dwa (lub więcej) niehomologiczne chromosomy. W pierwszej pracy (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;34: ) analizie SKY poddanych zostało 29 pacjentów z AML. Każdy z tych chorych miał kariotyp złożony, zawierający od jednej do dziewięciu aberracji chromosomowych, których nie udało się w pełni zidentyfikować w preparatch wybarwionych metodą prążkową G. W chwili wysłania naszej pracy do druku była to największa seria chorych na AML ze złożonym kariotypem poddanych analizie SKY w literaturze światowej. Analiza SKY pozwoliła na ustalenie pochodzenia materiału chromosomowego we wszystkich chromosomach pierścieniowych i niezrównoważonych translokacjach, które zawierały odcinki o nieznanym pochodzeniu, oraz w większości chromosomów markerowych. W kariotypach 20 pacjentów (69%) analiza SKY ujawniła chromosomowe pochodzenie wszystkich segmentów zaangażowanych w aberracje strukturalne, podczas gdy u każdego z pozostałych dziewięciu pacjentów (31%), jeden niewielki chromosom markerowy nie mógł być do końca scharakteryzowany z powodu zbyt małych rozmiarów. Łącznie, analiza SKY umożliwiła dokładniejszą interpretację 136 aberracji oraz ujawniła trzy przypadki, w których chromosomy uważane za prawidłowe były nieprawidłowe. U dwóch chorych prawidłowy chromosom 17 okazał się być zaangażowany w odpowiednio, zrównoważoną translokację t(16;17)(q22;p11) oraz niezrównoważoną translokację der(17)t(11;17)(q23;p11), a w trzecim przypadku prawidłowy chromosom 10 okazał się być chromosomem dwucentromerowym dic(10;20)(p11;q11.2). Dzięki analizie SKY ujawniona została obecność dziewięciu ukrytych translokacji zrównoważonych. Ponadto, wśród 92 chromosomów uważanych za utracone w całości w wybarwionych prążkowo preparatach, 6

7 ponad dwie trzecie nie uległo całkowitej utracie, ale ich fragmenty zostały zidentyfikowane w aberracjach strukturalnych. Dotyczyło to szczególnie par chromosomów 21, 5, 20 oraz 18. Niespodziewanym, aczkolwiek jak się okazało ważnym, odkryciem było ujawnienie ukrytego zwiększenia liczby kopii materiału genetycznego pochodzącego z co najmniej jednego chromosomu aż u 21 chorych. Zwielokrotniony materiał chromosomowy pochodził najczęściej z długich ramion chromosomu 21 (21q; u ośmiu pacjentów) oraz z długich ramion chromosomów 11 (11q; siedmiu pacjentów) i 22 (22q; siedmiu pacjentów). U czterech z ośmiu pacjentów ze zwielokrotnionym materiałem z 21q stwierdziliśmy amplifikację 21q wysokiego stopnia, a u sześciu pacjentów (z których u każdego rozpoznano AML de novo) ukryte zwiększenie liczby kopii 21q wystąpiło w kariotypach, w których cały chromosom 21 wydawał się być utracony (-21) w preparatach wybarwionych metodą prążkową G. Uzyskane wyniki wskazują na to, że u chorych z -21 w kariotypie złożonym należy podejrzewać obecność ukrytej amplifikacji 21q i dokonać w takim przypadku badania SKY lub FISH. Ponieważ w prążku q22 chromosomu 21 znajduje się locus genu RUNX1 (AML1), który to gen zaangażowany jest w translokację t(8;21)(q22;q22) w AML i którego amplifikację wykrywa się u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL, acute lymphoblastic leukemia), przeprowadziliśmy analizę FISH z sondą RUNX1, aby stwierdzić czy liczba kopii tego genu uległa zwiększeniu u pacjentów z ukrytą amplifikacją 21q. Niespodziewanie stwierdziliśmy, że u wszystkich siedmiu chorych na AML de novo liczba kopii genu RUNX1 była wyraźnie mniejsza niż liczba dodatkowych segementów z chromosomu 21q, a dodatkowe kopie genu RUNX1 wystąpiły jedynie u chorego na wtórną AML. Obserwacja ta wskazywała na to, że na poziomie molekularnym konsekwencje zwiększenia liczby kopii odcinków chromosomu 21q u chorych na AML de novo są inne niż u chorych na wtórną AML czy ALL oraz, że to nie gen RUNX1 ale, jak wykazały wyniki dalszych, przedstawionych poniżej badań, inne geny ulegają amplifikacji u chorych na AML de novo ze złożonym kariotypem. 7

8 Celem drugiej, zainspirowanej wyżej omówionymi wynikami pracy (Baldus i wsp. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101: ) było precyzyjne ustalenie, które segmenty chromosomu 21 ulegają amplifikacji u chorych na AML ze złożonym kariotypem zawierającym ukrytą amplifikację 21q oraz identyfikacja tych genów, których ekspresja ulega zwiększeniu w wyniku amplifikacji. Badania zostały przeprowadzone z użyciem porównawczej hybrydyzacji genomowej na mikromacierzy (acgh, array comparative genome hybridization) oraz mikromacierzy oligonukleotydowych (oligonucleotide arrays) na materiale pochodzącym od 12 pacjentów przebadanych przeze mnie metodą SKY. Potwierdziły one moją wcześniejszą obserwację, że gen RUNX1 nie ulega amplifikacji u większości pacjentów i wykazały, że ekspresja tego genu także nie ulega zwiększeniu, wskazując na to, iż nie odgrywa on znaczącej roli w tej grupie pacjentów z AML. Natomiast ustaliliśmy, że trzema genami, które najczęściej ulegają amplifikacji i których ekspresja jest podwyższona u chorych ze złożonym kariotypem są APP, ETS2 i ERG. Gen APP, który odgrywa rolę w niektórych postaciach choroby Alzheimera, nie był do tej pory kojarzony z patogenezą AML, podczas gdy o genie ERG wiadomo było jedynie, że uczestniczy w fuzji genowej z genem FUS powstającej w wyniku rzadkiej translokacji t(16;21)(p11;q22). Tak więc, nasze odkrycie, że geny te ulegają amplifikacji i że dochodzi do podwyższenia ich ekspresji stanowiło oryginalną obserwację. Konsekwencją naszego odkrycia, że ekspresja genu ERG może ulegać podwyższeniu u chorych na AML, były późniejsze publikacje, których jestem współautorem (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ; Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2007;25: ; Schwind i wsp. Blood 2010;116: ), wykazujące, że ekspresja genu ERG ulega podwyższeniu także u niektórych pacjentów z AML z prawidłowym kariotypem. Wprawdzie przyczyny podwyższenia ekspresji genu ERG u tych chorych pozostają nieznane, jednak podwyższenie ekspresji genu ERG okazało się być ważnym, niekorzystnym czynnikiem prognostycznym u chorych na AML z prawidłowym kariotypem. 8

9 Podsumowanie wyników wyżej omówionych prac i umieszczenie ich w kontekście osiągnięć innych badaczy zajmujących się analizą AML ze złożonym kariotypem znajduje się w mojej pracy poglądowej opublikowanej w renomowanym czasopiśmie przeglądowym Seminars in Oncology (Mrózek K. Semin Oncol 2008;35: ). W tabeli nr 1 w tym artykule zestawiłem wyniki badań przeprowadzonych z użyciem techniki SKY (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;34: ), podobnej do SKY metody o nazwie M-FISH (multiplex fluorescence in situ hybridization; Van Limbergen i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;33:60-72; Schoch i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;35:20-29) oraz acgh (Rücker i wsp. J Clin Oncol 2006;24: ) na łącznie 250 chorych na AML ze złożonym kariotypem, w celu ustalenia, które ramiona chromosomów najczęściej ulegają aberracjom prowadzącym do utraty materiału genetycznego, a które zawierają segmenty ulegające amplifikacji. Okazało się, że rozkład udziału poszczególnych ramion chromosomowych w tych niezrównoważonych aberracjach jest nieprzypadkowy. Zdecydowanie najczęściej, u około 80% chorych, ulegają utracie segmenty ramienia długiego chromosomu 5 (5q), a u około połowy pacjentów tracone są fragmenty ramion 7q i 17p. Ponadto, aberracje 5q, 7q i 17p często występują razem u tego samego chorego, co sprawia, że utratę materiału genetycznego z co najmniej jednego z wyżej wymienionych ramion chromosomowych obserwuje się u co najmniej 85% pacjentów z AML ze złożonym kariotypem. Natomiast zwielokrotnienie materiału genetycznego obserwuje się najczęściej w zupełnie innych ramionach chromosomowych, a mianowicie 8q (u prawie 30% chorych), 11q i 21q (u ok. 25% chorych) oraz 22q (u ok. 20% pacjentów). Przykładowy kariotyp złożony u pacjenta z AML, który przeanalizowałem metodą SKY, przedstawiony jest na rycinie nr 1 w omawianej pracy poglądowej. Zawiera on aberracje strukturalne prowadzące do utraty materiału genetycznego z ramion 5q i 17p, trisomię chromosomu 8, dzięki której w kariotypie są 3 kopie 8q oraz amplifikację materiału pochodzącego z ramienia 21q. Inny przykład amplifikacji materiału genetycznego z ramienia 21q ilustruje rycina nr 2, gdzie zastosowanie metod SKY i FISH pozwoliło na stwierdzenie, że 9

10 duży, nieprawidłowy chromosom zawierał szereg dodatkowych segmentów materiału pochodzącego z 21q, które przeplatane były dodatkowym materiałem z chromosomu 7. Moja praca poglądowa zawiera także omówienie danych dotyczących genów znajdujących się w tych regionach ramion chromosomowych, które najczęściej ulegają utratom bądź zwielokrotnieniu u pacjentów z AML ze złożonym kariotypem oraz zestawienie danych z piśmiennictwa poświęconego analizie wyników leczenia chorych na AML ze złożonym kariotypem zarówno wśrod dorosłych jak i dzieci. W czwartej pracy (Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2001;19: ), która poświęcona była porównaniu efektywności dwóch technik standardowej metody cytogenetycznej z użyciem prążkowego barwienia G oraz molekularnej metody reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR, reverse transcriptase-polymerase chain reaction) do wykrywania prognostycznie korzystnych aberracji chromosomowych t(8;21)(q22;q22) i inv(16)(p13.1q22)/t(16;16)(p13.1;q22) u pacjentów z AML, zastosowałem metodę SKY do weryfikacji obecności rzadkiego variantu translokacji t(8;21)(q22;q22), a mianowicie insercji ins(8;21)(q22;q22q22), która jest przedstawiona na rycinie nr 1D w omawianej pracy. Rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej u pacjenta z tą aberracją postawione zostało w roku 1999, a więc wtedy, kiedy sondy FISH używane obecnie do wykrywania t(8;21)(q22;q22) i wariantów tej translokacji nie były jeszcze wprowadzone na rynek. Dlatego stwierdzenie, po zastosowaniu przeze mnie metody SKY, cienkiego różowego prążka odpowiadającego segmentowi 21q22 21q22 w prążku q22 chromosomu 8 było ważnym potwierdzeniem prawidłowości interpretacji tej aberracji jako insercji ins(8;21)(q22;q22q22). Gdy praca nasza została opublikowana, przypadek ten był pierwszym w literaturze światowej chorym z ins(8;21)(q22;q22q22) prowadzącą do fuzji genowej RUNX1/RUNXT1. We wszystkich trzech uprzednio opisanych w piśmiennictwie przypadkach insercji pomiędzy chromosomami 8 i 21, to mały segment z chromosomu 8 ulegał insercji do prążka 21q22 w chromosomie 21, a nie odwrotnie, jak w naszym przypadku. 10

11 Piąta praca (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2003;38: ) poświęcona jest analizie SKY oraz FISH dwóch linii komórkowych, KG-1 i wywodzącej się z niej linii KG-1a, które zostały wyprowadzone ze szpiku pacjenta z AML na początku lat 80-tych. Jakkolwiek obie linie były, i są nadal, częstym obiektem badań naukowych, nasza praca była pierwszą, w której kariotyp obu linii poddany został analizie SKY i FISH. Stwierdziliśmy, że obie linie posiadają szereg tych samych aberracji [der(4)t(4;8), del(7q), der(8)t(8;12), idic(8)(p11), der(17)t(5;17) oraz der(20)t(12;20)], ale także, że wykazują one różnice cytogenetyczne. W porównaniu z KG- 1, linia KG-1a utraciła jedną z dwóch kopii idic(8)(p11) i zyskała trzy nowe aberracje: der(8;22)(q24;q13), i(11)(q10) oraz der(19)t(14;19)(q13;q13.4). Warto podkreślić, że ujawnienie w naszej pracy faktu, że kariotyp linii KG-1 zawiera aż sześć kopii ramion chromosomu 8q pozwoliło na zrozumienie, dlaczego naświetlanie tej linii wysokimi dawkami promieniowania gamma powodowało znamiennie częstsze powstawanie w komórkach tej linii fuzji genowej RUNX1/RUNXT1 [która jest wynikiem tworzenia się translokacji t(8;21)(q22;q22)] w porównaniu z częstością tworzenia się fuzji genowych DEK-NUP214 (DEK-CAN) i BCR-ABL1 (Deininger i wsp. Cancer Res 1998;58: ). DEK-NUP214 powstaje w wyniku translokacji t(6;9)(p23;q34) a BCR-ABL1 translokacji t(9;22)(q34;q11.2); wszystkie trzy ramiona chromosomowe uczestniczące w tworzeniu t(6;9) lub t(9;22), tj. 6q, 9q, i 22q, występują w komórkach linii KG-1 jedynie w dwóch kopiach. Ponadto, publikacja naszego szczegółowego opisu kariotypów obu linii jest ważna także z punktu widzenia przydatności tych kariotypów do weryfikacji autentyczności linii komórkowych KG-1 i KG-1a. Wiadomo bowiem, że w części przypadków (szacowanej nawet na jedną czwartą) może dochodzić do kontaminacji linii komórkowych przez inne linie hodowane w tym samym laboratorium. Przykład takiej kontaminacji zawiera nasza praca (Rush i wsp. Blood 2002;99: ), w której wykazaliśmy, stosując m.in. standardowe badanie cytogenetyczne, techniki SKY, FISH oraz acgh, że linia komórkowa TI-1, uważana za wyprowadzoną ze szpiku chorego na AML, jest w istocie znaną linią K-562, pochodzącą ze szpiku pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową 11

12 (CML, chronic myelogenous leukemia) w trakcie przełomu blastycznego. Dlatego okresowa kontrola autentyczności linii komórkowych poprzez analizę kariotypu (bądź alternatywne metody) jest niezbędna we wszystkich laboratoriach wykorzystujących linie komórkowe do badań naukowych. Analiza innej linii komórkowej, PER-377W, wyprowadzonej z komórek szpiku pacjenta z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej, była przedmiotem szóstej pracy (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61:59-63). Badania molekularne z użyciem technik Southern blot i PCR stwierdziły obecność w tej linii dotychczas nieopisanej częściowej, nietandemowej duplikacji genu MLL (zlokalizowanego w prążku 11q23) oraz insercji do tego genu segmentu pochodzącego z prążka 9p22, który zawierał sekwencje z końca 3' genu MLLT3 (AF9). Analizę SKY kariotypu tej linii przeprowadziłem w celu sprawdzenia, czy wyżej wymienione rearanżacje genowe nie były spowodowane ukrytą translokacją pomiędzy segmentami z ramion chromosomów 9p i 11q. Okazało się, że w linii PER-377W nie występuje translokacja pomiędzy segmentami z 9p i 11q wykrywalna metodą SKY, co wskazało na to, że insercja segmentu 9p22 9p22 do prążka 11q23 ma charakter submikroskopowy. Natomiast analiza SKY pozwoliła na re-interpretację miejsc pęknięć w uprzednio opisanej w linii PER-377W wzajemnej translokacji t(2;13) z t(2;13)(p12;q34) na t(2;13)(p12;q32) oraz stwierdzenie nie występującej wcześniej utraty chromosomu 14, co wskazywało na to, że podczas pasażowania in vitro doszło do ewolucji klonalnej kariotypu tej linii. Wszystkie omówione powyżej prace wykonane zostały na materiale pochodzącym od pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub na białaczkowych liniach komórkowych. To, że metoda SKY jest także użyteczna w badaniach cytogenetycznych komórek pochodzących z guzów litych demonstrują kolejne dwie prace. W pierwszej z nich [Mrózek K. Nowotwory 1999;49(supl 1):63-70] analizie SKY poddałem niezwykle złożony kariotyp mieśniakomięsaka gładkokomórkowego macicy, którego opis dokonany na podstawie standardowego badania cytogenetycznego preparatów 12

13 wybarwionych prążkowo został opublikowany w pracy Iliszko i wsp. (Gynecol Oncol 1998;71: ), której jestem współautorem. W kariotypie tym chromosomy tylko czterech par (nr 1, 4, 7 i 16) nie uległy żadnej strukturalnej lub liczbowej aberracji. Zastosowanie metody SKY pozwoliło na bardziej precyzyjną interpretację aż 13 z 16 klonalnych aberracji strukturalnych, które zostały stwierdzone w kariotypie wybarwionym prążkowo. Analiza SKY ujawniła ponadto, że dwie aberracje, których interpretacja w wybarwionym prążkowo preparacie wydawała się nie budzić wątpliwości, mają bardziej złożony charakter. Delecja del(6)(q21q27) okazała się być niezrównoważoną translokacją der(6)t(x;6)(?;q21) a der(8)dic(8;13)(p23;p13) niezrównoważoną translokacją pomiędzy trzema chromosomami, tj. der(8)t(12;13)(?q13;q1?1)t(8;12)(p23;?q11). Przypadek ten ilustruje, w jak znacznym stopniu analiza SKY może zwiększyć dokładność opisu aberracji chromosomowych w tych guzach litych, których komórki charakteryzują się obecnością bardzo złożonego kariotypu. W drugiej publikacji poświęconej badaniu komórek guza litego przedstawiłem wyniki analizy SKY przeprowadzonej na włókniakomięsaku guzowatym, który charakteryzował się obecnością nietypowej dla tego rodzaju nowotworu aberracji stwierdzonej w preparacie wybarwionym prążkowo (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2001;31: ). Wiadomo bowiem, że swoistą dla włókniakomięsaka guzowatego aberracją jest translokacja t(17;22)(q21-22;q13), prowadząca do powstania fuzji genowej PDGFB/COL1A1. W większości przypadków tego guza dochodzi do dalszej ewolucji kariotypowej, w wyniku której następuje zwielokrotnienie liczby translokacji t(17;22) i ich ulokowanie w chromosomie pierścieniowym. Tymczasem wybarwiony prążkowo kariotyp naszej pacjentki nie zawierał ani translokacji t(17;22)(q21-22;q13) ani chromosomu pierścieniowego, ale obecny był w nim dodatkowy, duży chromosom dwucentromerowy, w którym udało się zidentyfikować jedynie długie ramiona chromosomu 8 (8q), bądź, w mniejszości komórek, prawie cały chromosom 8. Wydawało się więc, że rozpoznanie włókniakomięsaka guzowatego mogło być nieprawidłowe, skoro nie było ono zgodne z wynikiem badania cytogenetycznego. Jednakże analiza SKY wykazała, że duży, 13

14 nieprawidłowy chromosom oprócz materiału z chromosomu 8 zawierał dodatkowe sekwencje pochodzące z chromosomów 5, 7, 17 oraz 22, oraz, co najważniejsze, znajdowały się w nim dwie fuzje pomiędzy chromosomami 17 i 22. To, że prowadziły one do powstania typowych dla włókniakomięsaka guzowatego fuzji genowych PDGFB/COL1A1 zostało potwierdzone analizą RT-PCR, której wyniki opisane zostały w pracy Maire i wsp (Cancer Genet Cytogenet 2002;135: ), której jestem współautorem. Tak więc, pomimo nietypowego wyniku analizy cytogenetycznej preparatów wybarwionych prążkowo, zastosowanie analizy SKY pozwoliło na ujawnienie obecności aberracji chromosomowej swoistej dla tego rodzaju nowotworu i tym samym na cytogenetyczne potwierdzenie prawidłowości rozpoznania dokonanego przez patomorfologów. Ostatnia publikacja wchodząca w skład przedstawianej pracy habilitacyjnej (Seewaldt i wsp. Cancer Res 2001;61: ) zawiera wyniki eksperymentów, których celem było zbadanie chemoprewencyjnej roli, jaką spełnia tamoxifen w modelu transformacji nowotworowej in vitro komórek nabłonkowych sutka (określanych w skrócie HMECs od ang. human mammary epithelial cells). Działaniu tamoxifenu poddano zarówno komórki z zachowaną funkcją białka p53 [p53(+) HMEC], jak i takie, w których spowodowano experymentalnie nagłą utratę funkcji białka p53 poprzez wprowadzenie do komórek retrowirusa kodującego białko HPV-16 E6 [komórki p53(-) HMEC-E6]. Tamoxifen dodany do hodowli komórek p53(+) HMEC spowodował zatrzymanie ich wzrostu w fazie G1-G0, lecz nie apoptozę. Natomiast w komórkach p53(-) HMEC-E6 ekspozycja na tamoxifen spowodowała apoptozę. Okazało się jednak, że komórki p53(-) HMEC-E6 szybko nabywają oporność na apoptozę wywołaną działaniem tamoxifenu. Badania cytogenetyczne z użyciem metody SKY, które przeprowadziłem, pozwoliły na sformułowanie hipotezy, że jednym z mechanizmów powstania oporności na działanie tamoxifenu w komórkach p53(-) HMEC-E6 było szybkie (po 10 pasażach in vitro) wytworzenie się niestabilności genetycznej manifestującej się obecnością liczbowych i, przede wszystkim, strukturalnych aberracji chromosomowych. Strukturalnych aberracji nie stwierdziłem ani w 14

15 kontrolnych komórkach p53(+) HMEC ani we wczesnych pasażach komórek p53(-) HMEC-E6. Natomiast po kolejnych 10 pasażach in vitro, w 97% komórek p53(-) HMEC-E6 wykryłem obecność od jednej do trzech strukturalnych aberracji chromosomowych. Aberracje te wprawdzie nie były klonalne, ale okazało się, że zaangażowanie poszczególnych chromosomów w aberracje nie było przypadkowe. Chromosomami, które najczęściej ulegały delecjom i translokacjom całych ramion oraz brały udział w tworzeniu chromosomów dwucentromerowych były: chromosom 16 [którego aberracje stwierdziłem w 69% (24/35) analizowanych komórek], chromosom 21 (54% komórek,), chromosom 12 (46%), chromosom 17 (34%) oraz chromosom 20 (34%), podczas gdy aberracje chromosomów 1, 13 i 19 wystąpiły tylko raz. Wspomniane aberracje strukturalne prowadziły prawie wyłącznie do utraty materiału genetycznego. Okazało się, że z największą częstością ulegał utracie materiał genetyczny z ramion krótkich chromosomu 16 (16p), co nastąpiło w około trzech czwartych przeanalizowanych cytogenetycznie komórek p53(-) HMEC-E6, i wskazywało na to, że w ramieniu 16p zlokalizowany jest gen (lub geny), którego utrata lub inaktywacja jest istotna w procesie wytworzenia się w komórkach p53(-) HMEC-E6 oporności na apoptozę indukowaną przez tamoxifen. Późniejsze badania wykazały, że takim zlokalizowanym w 16p13 genem, który uczestniczy w procesie apoptozy komórek p53(-) HMEC-E6 wywołanej przez tamoxifen i odgrywa rolę w procesie transformacji nowotworowej raka postawnokomórkowego sutka jest gen CBP (Dietze i wsp. J Cell Sci 2005;118: ; Bowie i wsp. Adv Exp Med Biol 2008;617:367-74). W podsumowaniu stwierdzam, że omówione powyżej badania pozwoliły na poszerzenie wiedzy o biologii i genetycznym podłożu nowotworów człowieka. Zastosowanie analizy SKY nie tylko znacząco zwiększyło dokładność opisu aberracji chromosomowych w komórkach białaczek, litych guzów i linii komórkowych, ale także doprowadziło do odkrycia nowych aberracji chromosomowych, co z kolei umożliwiło identyfikację genów, których zmieniona ekspresja uczestniczy w procesie onkogenezy i ma znaczenie kliniczne. 15

16 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych A) Analiza bibliometryczna 1. Wraz z omówionymi powyżej dziewięcioma publikacjami stanowiącymi osiągnięcie będące podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, na mój dorobek naukowy składa się łącznie 156 publikacji (5 opublikowanych przed i 151 po uzyskaniu stopnia doktora), spośród których pierwszym autorem jestem w 59 (wliczając w to 9 publikacji w których jestem drugim z dwóch równorzędnych pierwszych autorów). Autorem korespondującym jestem w 32 publikacjach. Szczegółowe dane bibliograficzne wszystkich publikacji wraz z opisem mojego udziału w ich powstanie znajdują się w załączniku nr 4. Publikacje te obejmują: 90 prac oryginalnych, w tym 86 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (sumaryczny impact factor czasopism, w których opublikowano prace oryginalne = ) 10 opisów przypadków, wszystkie opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 23 prace poglądowe, w tym 17 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 9 listów do redakcji czasopism znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 10 prac opublikowanych w suplementach czasopism, z których 6 znajduje się w bazie JCR (impact factor = ) 4 prace poglądowe opublikowane w materiałach zjazdowych 10 rozdziałów w podręcznikach międzynarodowych. Ponadto jestem autorem lub współautorem 137 streszczeń opublikowanych w materiałach zjazdowych, w tym 100 streszczeń przedstawionych na konferencjach i zjazdach międzynarodowych oraz 37 na krajowych. 16

17 2. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania (z wyłączeniem listów do redakcji i publikacji w suplementach czasopism), wynosi Suma punktów MNiSW (z wyłączeniem listów do redakcji i publikacji w suplementach czasopism) wynosi Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) z dnia 23 kwietnia 2013 roku wynosi 6500, a bez autocytowań Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) z dnia 23 kwietnia 2013 roku: Osiemnaście publikacji (w tym 14 oryginalnych i 4 poglądowe) cytowanych było dotychczas (wg. stanu na dzień 23 kwietnia 2013 r.) ponad 100 razy każda, w tym jedna praca oryginalna (Byrd, Mrózek, i wsp. Blood 2002;100: ) cytowana była ponad 600 razy (626), kolejna praca oryginalna (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61: ) ponad 300 razy (312) i dwie prace poglądowe (Mrózek i wsp. Blood Rev 2004;18: ; Mrózek i wsp. Blood 2007;109: ) ponad 200 razy (odpowiednio, 263 i 233 razy). B) Pozostałe ważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze Moje badania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora ogniskowały się na dwóch głównych kierunkach, a mianowicie na cytogenetyce litych guzów nowotworowych człowieka oraz cytogenetyce klasycznej i molekularnej oraz badaniach molekularnych ludzkich białaczek. W zakresie cytogenetyki litych guzów nowotworowych człowieka przedmiotem moich badań były zarówno łagodne jak i złośliwe nowotwory tkanek miękkich, mięsaki macicy, raki nerki, nowotwory mózgu, czerniak złośliwy, oraz łagodne i złośliwe guzy jajnika. Do bardziej znaczących dokonań naukowych zaliczam: pierwszy opis występowania asocjacji telomerowych w komórkach raka jajnika (Mrózek i Limon Hereditas 1992;117: ). 17

18 wykazanie, dzięki zastosowaniu techniki wysokiej rozdzielczości prążkowania, że miejsca pęknięć w chromosomie 12 biorącym udział w translokacjach charakterystycznych dla łagodnych tłuszczaków zlokalizowane są bardziej dystalnie, w prażku 12q15, niż miejsce pęknięcia w typowej dla złośliwych tłuszczakomięsaków śluzowatych translokacji t(12;16), które znajduje się w prążku 12q13 (Mrózek i wsp. Cancer Res 1993;53: ; Mrózek i wsp. J Exp Clin Cancer Res 1995;14:69-71), co zostało potwierdzone przez późniejsze badania molekularne wykonane przez innych autorów. wykazanie, w jednym z pierwszych na świecie opisów translokacji t(12;22)(q13;q12) jako aberracji swoistej dla mięsaka jasnokomórkowego ścięgien i powięzi, że miejsce pęknięcia w chromosomie 22 zlokalizowane jest w prążku 22q12 a nie prążku 22q13, jak uważano poprzednio (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 1993;6: ), co zostało potwierdzone przez późniejsze badania molekularne wykonane przez innych autorów. identyfikacja rearanżacji strukturalnych prążka 11q13 jako aberracji charakterystycznych dla zimowiaka (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 1994;9: ). wykazanie, że der(16)t(1;16)(q11~21;q11~21) jest nieprzypadkową aberracją wtórną, która występuje nie tylko w mięsaku Ewinga i prymitywnych nowotworach neuroektodermalnych, co wiadomo było już wcześniej, ale także w tłuszczakomięsaku śluzowatym, mięsaku prążkowanokomórkowym, ostrej białaczce limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia oraz wielu innych rodzjach nowotworowych chorób układu krwiotwórczego i guzów litych człowieka (Mrózek i wsp. Int J Oncol 1995;6: ; Mrózek i Bloomfield Genes Chromosomes Cancer 1998;23:78-80). W zakresie cytogenetyki i genetyki molekularnej ludzkich białaczek przedmiotem moich badań była przede wszystkim ostra białaczka szpikowa (AML), ale także ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) oraz przewlekła białaczka szpikowa (CML). Wśród bardziej znaczących dokonań naukowych należy wymienić: wykazanie po raz pierwszy, że rokowanie dorosłych chorych na AML z t(9;11)(p22;q23)- MLLT3/MLL jest znamiennie lepsze od rokowania pacjentów z AML, w których szpiku stwierdza się obecność innych translokacji z udziałem prążka 11q23 i genu MLL (Mrózek i wsp. Blood 1997;90: ). 18

19 współudział w badaniach, które zidentyfikowały pierwszą nieprzypadkową asocjację pomiędzy powtarzającą się wśród pacjentów z AML liczbową aberracją chromosomową i nabytą rearanżacją molekularną, tj. trisomią chromosomu 11 i częściową tandemową duplikacją genu MLL (MLL-PTD, od ang. MLL-partial tandem duplication) (Caligiuri i wsp. Cancer Res 1994;54: ; Caligiuri i wsp. Cancer Res 1996;56: ). stwierdzenie znaczącej roli jaką odgrywają wyniki analizy cytogenetycznej w prognozowaniu odpowiedzi na leczenie nowoczesnymi schematami terapii indukcyjnej u nowo zdiagnozowanych chorych na ALL (Wetzler i wsp. Blood 1999;93: ) oraz u starszych, tj. liczących sobie 60 lat lub więcej, chorych na AML (Farag i wsp. Blood 2006;108:63-73). stworzenie, w oparciu o analizę wyników leczenia przebadanych cytogenetycznie 1213 pacjentów z AML de novo z długim okresem obserwacji (którzy w momencie publikacji pracy stanowili największą na świecie serię takich chorych), prognostycznej klasyfikacji cytogenetycznej AML de novo. Nowatorską cechą tej klasyfikacji było to, że znaczenie rokownicze poszczególnych aberracji chromosomowych stwierdzonych w momencie rozpoznania ustalone zostało osobno dla prawdopodobieństwa uzyskania całkowitej remisji, czasu przeżycia wolnego od choroby oraz całkowitego przeżycia chorych (Byrd, Mrózek i wsp. Blood 2002;100: ). wykazanie na dużym materiale klinicznym, że obecność aberracji chromosomowych w szpiku chorych na AML, u których stwierdzono całkowitą remisję na podstawie badania patomorfologicznego szpiku, jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym (Marcucci, Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2004;22: ). współudział w badaniach, które po raz pierwszy zidentyfikowały jako czynniki o niekorzystnym znaczeniu prognostycznym u chorych na AML z prawidłowym kariotypem następujące zmiany molekularne: częściową tandemową duplikację genu MLL (MLL-PTD) (Caligiuri i wsp. Cancer Res 1998;58:55-59) wewnątrztandemową duplikację genu FLT3 (FLT3-ITD, od ang. FLT3- internal tandem duplication) występującą u tych chorych, u których doszło do utraty prawidłowego allelu tego genu (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61: ) 19

20 podwyższenie ekspresji genu ERG (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ) mutacje w genie WT1 (Paschka i wsp. J Clin Oncol 2008;26: ) wysokie wartości sumaryczne profilu ekspresji sygnatury zawierającej 12 microrna (Marcucci i wsp. N Engl J Med 2008;358: ) obniżenie ekspresji pojedyńczego microrna - mir-181a (Schwind i wsp. J Clin Oncol 2010;28: ) mutacje w genach IDH1 i IDH2 (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2010;28: ) mutacje w genie ASXL1 (Metzeler i wsp. Blood 2011;118: ). wykazanie, że mimo podobieństw na poziomie molekularnym i podobnego rokowania pacjenci z tzw. CBF-AML (od ang. core-binding factor AML) z translokacją t(8;21)(q22;q22) stanowią odrębną klinicznie grupę chorych na AML od pacjentów z CBF-AML z inversją inv(16)(p13q22) lub translokacją t(16;16)(p13;q22) (Marcucci, Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ), oraz że mutacje w genie KIT są niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w CBF-AML zarówno z t(8;21)(q22;q22) jak i inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22) (Paschka i wsp. J Clin Oncol 2006;24: ). wykazanie na dużej serii 1550 dorosłych chorych na AML de novo, że zaproponowany przez ekspertów z European LeukemiaNet (ELN) znormalizowany system prezentacji wyników badań cytogenetycznych i molekularnych u pacjentów z AML ma znaczenie prognostyczne, a także, że chorzy poniżej 60 roku życia nie powinni być łączeni w jedną grupę z chorymi liczącymi sobie 60 lat lub więcej, ale że powinni być oni analizowani osobno, ponieważ te grupy wiekowe chorych różnią się częstością występowania poszczególnych aberracji chromosomowych i zmian molekularnych oraz przebiegiem klinicznym choroby (Mrózek, Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2012;30: ). C) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. Tytuł projektu: Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR Zwalczanie chorób nowotworowych, temat 91, kierownik: Prof. dr hab. Janusz Limon; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: 1990, nazwa organu przyznającego fundusze na realizację 20

21 projektu: Instytut Onkologii A.M. w Warszawie; charakter udziału habilitanta w projekcie: zastępca kierownika. 2. Tytuł projektu: Cancer and Leukemia Group B - Leukemia Correlative Sciences, Core A: Cytogenetics, nr 5 U10 CA , kierownik: Michael A. Caligiuri; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. 3. Tytuł projektu: OSU Comprehensive Cancer Center Support Grant, nr 5 P30 CA , kierownik: Michael A. Caligiuri; rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. 4. Tytuł projektu: Cancer and Leukemia Group B (CALGB) - The Ohio State University, nr 5 U10 CA , kierownik: Clara D. Bloomfield; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. D) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nazwa nagrody: Zespołowa Nagroda I Stopnia; rok przyznania: 1990; nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku; określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za osiągnięcia naukowe. 2. Nazwa nagrody: Zespołowa Nagroda Naukowa; rok przyznania: 1994; nazwa organu przyznającego nagrodę: Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk; określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za cykl prac pt. Analiza cytogenetyczna swoistości aberracji chromosomowych w komórkach maziówczaka złośliwego i raka gruczołu piersiowego oraz badania niestabilności chromosomowej w rakach jajnika człowieka. 21

22 E) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych Konferencje międzynarodowe 1. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Mrózek E., Emerich J., Mieszczerski J Cytogenetic findings in human ovarian tumors. 21st Symposium on Cytogenetics, Praga, Czechosłowacja. 2. Mrózek K Cytogenetics of soft tissue sarcoma. Annual Meeting of the North American Musculoskeletal Tumor Society, Buffalo, NY, USA. 3. Mrózek K Trisomy 11 as the sole karyotypic abnormality identifies a group of older patients with AML with FAB M2 or M1 and unfavorable clinical outcome. Results of CALGB CALGB Spring Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 4. Mrózek K Der(16)t(1;16) as a nonrandom secondary chromosome aberration in Philadelphia chromosome-positive ALL and some other types of human neoplasia. CALGB Spring Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 5. Mrózek K Trisomy 11 as the sole karyotypic abnormality identifies a group of older patients with acute myeloid leukemia (AML) with FAB M2 or M1 and unfavorable clinical outcome. Results of CALGB CALGB Spring Group Meeting, Correlative Sciences Leukemia/Lymphoma Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 6. Mrózek K., Theil K. S Reviewing karyotype quality. CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Fort Laurderdale, FL, USA. 7. Mrózek K SKY techniques to acute myeloid leukemia. CALGB Fall Group Meeting, Leukemia and Lymphoma Correlative Sciences Committee Meeting, New Orleans, LA, USA. 8. Mrózek K A comparison of cytogenetic and molecular genetic detection of t(8;21) and inv(16) in adults with de novo AML. CALGB Fall Group Meeting, Leukemia Committee/Leukemia Correlative Sciences Committee Meeting, New Orleans, LA, USA. 9. Mrózek K Correlation of molecular detection of t(8;21) and inv(16) with cytogenetics. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 10. Mrózek K Cytogenetic vs. molecular detection of t(8;21) and inv(16). CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Ottawa, Ontario, Kanada. 11. Mrózek K Multicolor spectral karyotyping (SKY) analysis of patients with acute myeloid leukemia and a complex karyotype. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Tampa, FL, USA. 22

23 12. Mrózek K Pretreatment cytogenetic abnormalities are predictive of induction success, cumulative incidence of relapse and overall survival in adult patients with de novo acute myeloid leukemia: Results from CALGB CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Tampa, FL, USA. 13. Mrózek K Central review of cytogenetics is essential for cooperative group clinical and correlative studies of acute leukemia: The Cancer and Leukemia Group B 8461 experience. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Amelia Island, FL, USA. 14. Mrózek K Prognostic significance of RAS mutations in acute myeloid leukemia patients receiving high-dose cytarabine intensification: A Cancer and Leukemia Group B (CALGB) study. CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Baltimore, MD, USA. 15. Bloomfield C. D., Carroll A. J., Mrózek K New European LeukemiaNet (ELN) guidelines. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Phoenix, AZ, USA. 16. Mrózek K Prognostic significance of unbalanced aberrations defining AML with MDS-related changes in 2008 WHO classification. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Phoenix, AZ, USA. 17. Mrózek K New recurring chromosomal abnormalities in acute myeloid leukemia. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Miami, FL, USA. 18. Mrózek K., Marcucci G., Maharry K., Nicolet D., Becker H., Whitman S. P., Metzeler K. H., Schwind S., Wu Y.-Z., Kohlschmidt J., Pettenati M. J., Koduru P. R. K., Heerema N. A., Block A. W., Patil S. R., Baer M. R., Kolitz J. E., Moore J. O., Carroll A. J., Larson R. A., Bloomfield C. D Prognostic utility of the European LeukemiaNet (ELN) genetic-risk classification in adults with de novo acute myeloid leukemia (AML): A study of 1,550 patients (pts). Fifty-Third Annual Meeting of the American Society of Hematology, San Diego, CA, USA. 19. Mrózek K ELN classification in AML. Leukemia Scientific Meeting at the OSUCCC 14 th Annual Scientific Meeting, Columbus, OH, USA. Konferencje krajowe 1. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Mrózek E., Emerich J., Mieszczerski J Analiza cytogenetyczna guzów jajnika człowieka. VI Ogólnopolska Konferencja Cytogenetyczna, Dymaczewo k. Poznania. 2. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Stachurski L., Adamkiewicz K., Stoba C Analiza aberracji chromosomowych złośliwych guzów nowotworów nerek człowieka. X 23

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza genetyczna w niepowodzeniach ciąży i badaniach prenatalnych

Analiza genetyczna w niepowodzeniach ciąży i badaniach prenatalnych Analiza genetyczna w niepowodzeniach ciąży i badaniach prenatalnych Dr n. med. Joanna Walczak- Sztulpa Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Analiza mutacji genów EGFR, PIKCA i PTEN w nerwiaku zarodkowym

Analiza mutacji genów EGFR, PIKCA i PTEN w nerwiaku zarodkowym Analiza mutacji genów EGFR, PIKCA i PTEN w nerwiaku zarodkowym mgr Magdalena Brzeskwiniewicz Promotor: Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdański Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Sekwencyjność występowania zaburzeń molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Dodatek F. Dane testowe

Dodatek F. Dane testowe Dodatek F. Dane testowe Wszystkie dane wykorzystane w testach pochodzą ze strony http://sdmc.lit.org.sg/gedatasets/datasets.html. Na stronie tej zamieszczone są różne zbiory danych zebrane z innych serwisów

Bardziej szczegółowo

Ocena. rozprawy doktorskiej pani mgr Anety Spóz, zatytułowanej. Cypriniformes.

Ocena. rozprawy doktorskiej pani mgr Anety Spóz, zatytułowanej. Cypriniformes. Prof. dr hab. Maria Ogielska Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego maria.ogielska@uwr.edu.pl Ocena rozprawy doktorskiej pani mgr Anety

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE Załącznik nr do Zarządzenia.. Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE 8.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 913-916

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ J. CHOMIAK, JACEK J. PIETRZYK 1

PAWEŁ J. CHOMIAK, JACEK J. PIETRZYK 1 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe, Nr 3 (2/2011) PAWEŁ J. CHOMIAK, JACEK J. PIETRZYK 1 (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) OMÓWIENIE PROBLEMU WŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW KARIOTYPU MOLEKULARNEGO

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć

Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Warto wiedzieć więcej o swojej

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

ScienceDirect. journal homepage:

ScienceDirect. journal homepage: polski przeglą d otorynolaryngologiczny 3 (2014) 254 258 Dostępne online www.sciencedirect.com ScienceDirect journal homepage: www.elsevier.com/locate/ppotor Streszczenie pracy doktorskiej/summary of doctoral

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI MINISTERSTWO ZDROWIA Akceptuję Minister Zdrowia... Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE OSTREJ BIAŁACZKI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Metody genetyczne w diagnostyce hematoonkologicznej Genetic methods in diagnosis of hematooncological disorders

Metody genetyczne w diagnostyce hematoonkologicznej Genetic methods in diagnosis of hematooncological disorders Postepy Hig Med Dosw (online), 2015; 69: 475-487 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.11.13 Accepted: 2014.12.19 Published: 2015.04.19 Metody genetyczne w diagnostyce hematoonkologicznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA XX Międzynarodowa konferencja Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Warszawa, 17-18- 19 kwietnia 2015 r. Metody badań i leczenie choroby Huntingtona - aktualności INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki szpikowej

Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki szpikowej PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 1, str. 515 ALEKSANDRA GOŁOS, AGNIESZKA WIERZBOWSKA Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna umożliwia terapie spersonalizowane. Janusz A. Siedlecki

Diagnostyka molekularna umożliwia terapie spersonalizowane. Janusz A. Siedlecki Diagnostyka molekularna umożliwia terapie spersonalizowane. Janusz A. Siedlecki Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 2015 Rozwój Rozwój medycyny i nauk podstawowych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Zbadaj się sam, czyli predyspozycje genetyczne do częstych chorób

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową Praca zamieszczona oryginalnie w Acta Haematologica Polonica tom 43, zeszyt nr 2b, 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie w części lub w całości, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

O /15 Uchwała Nr 46/2015

O /15 Uchwała Nr 46/2015 O-0000-46/15 Uchwała Nr 46/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości genetyczne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci w Polsce

Nieprawidłowości genetyczne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci w Polsce Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 4, 2014 Borgis Teofila Książek 1, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska 1, Małgorzata Szurgot 1, Michał Matysiak 2, Barbara Fic-Sikorska 2, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Szymon Zmorzyński, Agata A. Filip, Dorota Koczkodaj, Małgorzata Michalak

Streszczenie. Summary. Szymon Zmorzyński, Agata A. Filip, Dorota Koczkodaj, Małgorzata Michalak Postepy Hig Med Dosw (online), 2011; 65: 158-166 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2010.12.03 Accepted: 2011.02.18 Published: 2011.03.21 Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej przydatne w diagnostyce onkologicznej. Prof. Barbara Pieńkowska-Grela

Techniki biologii molekularnej przydatne w diagnostyce onkologicznej. Prof. Barbara Pieńkowska-Grela Techniki biologii molekularnej przydatne w diagnostyce onkologicznej Prof. Barbara Pieńkowska-Grela Warszawa, 9 czerwca 2015 Badanie genetyczne w nowotworach polega na stwierdzeniu obecności i określeniu

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W LECZENIU CHORYCH NA RAKA PŁUCA Standaryzacja metod patomorfologicznych w diagnostyce raka płuca w Polsce i na świecie

INNOWACJE W LECZENIU CHORYCH NA RAKA PŁUCA Standaryzacja metod patomorfologicznych w diagnostyce raka płuca w Polsce i na świecie INNOWACJE W LECZENIU CHORYCH NA RAKA PŁUCA Standaryzacja metod patomorfologicznych w diagnostyce raka w Polsce i na świecie W.T. Olszewski Warszawa 21 03 2014 Złośliwe nowotwory nabłonkowe Squamous cell

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Czy warto wykonywać badania cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku mnogim?

Czy warto wykonywać badania cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku mnogim? Czy warto wykonywać badania cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku mnogim? Jan Maciej Zaucha Gdański Uniwersytet Medyczny Gdyńskie Centrum Onkologii Kraków 19.04.2010 TAK WARTO Dziękuje za uwagę! Rola

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Mutacja FLT3-ITD i jej związek z parametrami klinicznymi i hematologicznymi u dorosłych chorych z ostrą białaczką szpikową doniesienie wstępne

Mutacja FLT3-ITD i jej związek z parametrami klinicznymi i hematologicznymi u dorosłych chorych z ostrą białaczką szpikową doniesienie wstępne Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 INNE PRACE/OTHER ARTICLES prace oryginalne Borgis original papers *Karolina Matiakowska 1, Małgorzata Morgut-Klimkowska 1, Alicja Bartoszewska-Kubiak 1, Krystyna

Bardziej szczegółowo

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego raka jajnika Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Sześć diabelskich mocy a komórka rakowa (Gibbs

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Załącznik nr 2 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Świadczenia środki bieżące ) Badania diagnostyczne wykonywane przy rozpoznaniu, wykraczające poza minimalny panel, który może być pokryty ze środków

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE

Bardziej szczegółowo

Paweł Krawczyk. Finansowanie diagnostyki molekularnej w programach lekowych w Polsce problemy i możliwe rozwiązania

Paweł Krawczyk. Finansowanie diagnostyki molekularnej w programach lekowych w Polsce problemy i możliwe rozwiązania Finansowanie diagnostyki molekularnej w programach lekowych w Polsce problemy i możliwe rozwiązania Paweł Krawczyk Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Pracownia Immunologii i Genetyki

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

Rola badania cytogenetycznego w szpiczaku mnogim

Rola badania cytogenetycznego w szpiczaku mnogim Rola badania cytogenetycznego w szpiczaku mnogim Czy łatwo i gdzie wykonywać badanie cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku mnogim? dr Barbara Pieńkowska-Grela Samodzielna Pracownia Cytogenetyki, Centrum

Bardziej szczegółowo

Genomika praktyczna. Genomika praktyczna. Zakład Biochemii i Farmakogenomiki. prof. dr hab. Grażyna Nowicka. Rok IV. Semestr 8.

Genomika praktyczna. Genomika praktyczna. Zakład Biochemii i Farmakogenomiki. prof. dr hab. Grażyna Nowicka. Rok IV. Semestr 8. Genomika praktyczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS) S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Kliniczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Genetyka. Kod przedmiotu: 6 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY OBRAZEM MORFOLOGICZNYM I ZMIANAMI CYTOGENETYCZNYMI W MIĘSAKACH TKANEK MIĘKKICH

STATYSTYCZNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY OBRAZEM MORFOLOGICZNYM I ZMIANAMI CYTOGENETYCZNYMI W MIĘSAKACH TKANEK MIĘKKICH STATYSTYCZNA ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY OBRAZEM MORFOLOGICZNYM I ZMIANAMI CYTOGENETYCZNYMI W MIĘSAKACH TKANEK MIĘKKICH Janusz Ryś, Centrum Onkologii Instytut im. Marii SkłodowskiejCurie, Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Kryteria oceny dorobku w postępowaniu habilitacyjnym wynikają

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz

Dr hab. n. med. Paweł Blecharz BRCA1 zależny rak piersi i jajnika odmienności diagnostyczne i kliniczne (BRCA1 dependent breast and ovarian cancer clinical and diagnostic diversities) Paweł Blecharz Dr hab. n. med. Paweł Blecharz Dr

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXX 2 0 1 0 SUPLEMENT 3

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXX 2 0 1 0 SUPLEMENT 3 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXX 2 0 1 0 SUPLEMENT 3 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Mariola Iliszko Zastosowanie cytogenetyki klasycznej i molekularnej w ocenie zaburzeń genomowych w wybranych

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Lek. Dominika Kulej Katedra i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik

Profilaktyka i leczenie czerniaka. Dr n. med. Jacek Calik Profilaktyka i leczenie czerniaka Dr n. med. Jacek Calik Czerniaki Czerniaki są grupą nowotworów o bardzo zróżnicowanej biologii, przebiegu i rokowaniu. Nowotwory wywodzące się z melanocytów. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Analiza fuzji genowych PML/RARA i CBFB/MYH11 w ostrej białaczce szpikowej

Analiza fuzji genowych PML/RARA i CBFB/MYH11 w ostrej białaczce szpikowej PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 3, str. 633 644 EWELINA ŁAZARCZYK 1, KRYSTYNA SOSZYŃSKA 1, BARBARA MUCHA 1, KA- TARZYNA SKONIECZKA 1, JOANNA MARTENKA 1, MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

Rak nerki. Patrycja Tudrej Biotechnologia, II rok USM

Rak nerki. Patrycja Tudrej Biotechnologia, II rok USM Rak nerki Patrycja Tudrej Biotechnologia, II rok USM Budowa nerki (http://www.cancerresearchuk.org/; zmodyfikowano) 2 Charakterystyka epidemiologiczna raka nerki 3 pod względem występowania nowotwór urologiczny

Bardziej szczegółowo

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową praca oryginalna / original research article 229 Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikową Studies of FLT3 internal tandem duplication in acute myeloid leukemia

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie To

Bardziej szczegółowo

Ostra białaczka szpikowa współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację prognostyczną i leczenie

Ostra białaczka szpikowa współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację prognostyczną i leczenie Postępy Nauk Medycznych, t. XXIV, nr 7, 2011 Borgis *Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień Ostra białaczka szpikowa współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Marcin Kruszewski Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo