Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej"

Transkrypt

1 Autoreferat Załącznik nr 2 1. Imię i nazwisko: Krzysztof Mrózek 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 1983: lekarz medycyny, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku. 1990: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku. Tytuł rozprawy: "Analiza cytogenetyczna komórek grasicy i szpiku myszy szczepu C57BL/6J poddanych naświetlaniom promieniowaniem X oraz komórek popromiennych chłoniaków grasiczych". Promotor: Prof. dr hab. Janusz Limon. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych : Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Akademia Medyczna w Gdańsku. Byłem zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta stażysty ( , jeszcze jako student VI roku Wydziału Lekarskiego AMG), asystenta ( ), starszego asystenta ( ) oraz adiunkta ( ) : Cytogenetics Research Laboratory, Department of Medicine, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA. Byłem początkowo zatrudniony na stanowisku Research Associate ( ) a następnie jako Senior Research Associate ( ) nadal: Comprehensive Cancer Center, Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. Byłem początkowo zatrudniony na stanowisku Senior Research Specialist ( ), a od listopada 2002 do chwili obecnej zajmuję stanowisko Research Scientist : Molecular Cytogenetics Shared Resource (MCSR), Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. Pełniłem obowiązki zastępcy dyrektora MCSR od chwili postania tej jednostki w czerwcu 2003 roku do momentu rozwiązania MCSR w marcu 2011 roku. 1

2 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) A) Autor/autorzy, rok wydania, tytuł/tytuły publikacji, nazwa wydawnictwa Cykl dziewięciu publikacji pt. Zastosowanie analizy widmowej kariotypu (spectral karyotyping, SKY) w badaniach cytogenetycznych komórek ostrych białaczek i litych guzów człowieka oraz białaczkowych linii komórkowych i komórek nabłonkowych sutka w modelu transformacji nowotworowej in vitro. 1. Mrózek K., Heinonen K., Theil K. S., Bloomfield C. D Spectral karyotyping in patients with acute myeloid leukemia and a complex karyotype shows hidden aberrations, including recurrent overrepresentation of 21q, 11q, and 22q. Genes Chromosomes Cancer, 34: IF 2002 = 4,199; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 43. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy i zaplanowaniu doświadczeń; wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) szpiku wszystkich 29 pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w 14 z 29 analizowanych przypadków, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone w tab. 1 3 oraz na ryc. 1 5; interpretacji wyników badań oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 2. Baldus C. D., Liyanarachchi S., Mrózek K., Auer H., Tanner S. M., Guimond M., Ruppert A. S., Mohamed N., Davuluri R. V., Caligiuri M. A., Bloomfield C. D., de la Chapelle A Acute myeloid leukemia with complex karyotypes and abnormal chromosome 21: Amplification discloses overexpression of APP, ETS2, and ERG genes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101: IF 2004 = ; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 67. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu i na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) siedmiu pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w dziewięciu przypadkach, których wyniki zamieszczone zostały w tab. 2 oraz na ryc. 4 materiałów uzupełniających online; udziale w interpretacji wyników badań; na napisaniu wstępnej wersji tych części pracy, które poświęcone są analizie SKY i FISH oraz dokonaniu merytorycznych zmian w tekście pracy. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 3. Mrózek K Cytogenetic, molecular genetic, and clinical characteristics of acute myeloid leukemia with a complex karyotype. Semin. Oncol., 35: IF 2008 = 3.956; MNiSW = 25; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 30. 2

3 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, dokonaniu przeglądu literatury, zestawieniu danych literaturowych w tab. 1 3, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) dwóch pacjentów oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) jednego pacjenta, których wyniki zamieszczone zostały na ryc. 1 (SKY) i 2 (SKY i FISH) oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy wynosi 100%. 4. Mrózek K., Prior T. W., Edwards C., Marcucci G., Carroll A. J., Snyder P. J., Koduru P. R. K., Theil K. S., Pettenati M. J., Archer K. J., Caligiuri M. A., Vardiman J. W., Kolitz J. E., Larson R. A., Bloomfield C. D Comparison of cytogenetic and molecular genetic detection of t(8;21) and inv(16) in a prospective series of adults with de novo acute myeloid leukemia: A Cancer and Leukemia Group B study. J. Clin. Oncol., 19: IF 2001 = 8.530; MNiSW = 50; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 48. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczenia polegającego na analizie widmowej kariotypu (SKY) szpiku pacjenta z podejrzeniem obecności insercji ins(8;21)(q22; q22q22), analizie i interpretacji wyników badań cytogenetycznych oraz RT-PCR wszystkich 284 pacjentów oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 5. Mrózek K., Tanner S. M., Heinonen K., Bloomfield C. D Molecular cytogenetic characterization of the KG-1 and KG-1a acute myeloid leukemia cell lines by use of spectral karyotyping and fluorescence in situ hybridization. Genes Chromosomes Cancer, 38: IF 2003 = 4.192; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 7. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie prążkowej G i widmowej kariotypu (SKY) oraz udziale w przeprowadzeniu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) linii komórkowych KG-1 and KG-1a, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone na ryc. 1 (SKY) i 2 (FISH); interpretacji wyników badań oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 6. Whitman S. P., Strout M. P., Marcucci G., Freud A. G., Culley L. L., Zeleznik-Le N. J., Mrózek K., Theil K. S., Kees U. R., Bloomfield C. D., Caligiuri M. A The partial nontandem duplication of the MLL (ALL1) gene is a novel rearrangement that generates three distinct fusion transcripts in B-cell acute lymphoblastic leukemia. Cancer Res., 61: IF 2001 = 8.302; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 21. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) linii komórkowej PER-377, których wyniki zamieszczone zostały w tekście na str. 60 oraz na ryc. 3A, interpretacji wyników badań SKY oraz napisaniu wstępnej wersji rozdziałów Materials and Methods oraz Results w części dotychczącej analizy SKY. Mój udział procentowy szacuję na 4%. 3

4 7. Mrózek K Zastosowanie analizy widmowej kariotypu (spectral karyotyping - SKY) do wykrywania nowych aberracji chromosomowych w komórkach mięsaków człowieka. Nowotwory, 49(supl 1): IF brak; MNiSW = 6; Liczba cytowań = 0. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie prążkowej G kariotypu mięsaka Ewinga oraz analizie prążkowej G i widmowej kariotypu (SKY) mięśniakomięsaka gładkokomórkowego macicy, których wyniki zamieszczone zostały na ryc. 1 3 i w tab. III; zestawieniu danych literaturowych w tab. I i II, interpretacji wyników badań i danych literaturowych oraz napisaniu manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy wynosi 100%. 8. Mrózek K., Iliszko M., Ryś J., Babińska M., Niezabitowski A., Bloomfield C. D., Limon J Spectral karyotyping reveals 17;22 fusions in a cytogenetically atypical dermatofibrosarcoma protuberans with a large marker chromosome as a sole abnormality. Genes Chromosomes Cancer, 31: IF 2001 = 4.416; MNiSW = 30; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 7. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w stworzeniu koncepcji pracy, na zaplanowaniu i wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) włókniakomięsaka guzowatego, których wyniki opisane zostały w tekście pracy i zamieszczone na ryc. 2; interpretacji wyników badań oraz napisaniu wstępnej wersji manuskryptu. Jestem autorem korespondencyjnym tej pracy. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 9. Seewaldt V. L., Mrózek K.,* Dietze E. C.,* Parker M., Caldwell L. E Human papillomavirus type 16 E6 inactivation of p53 in normal human mammary epithelial cells promotes tamoxifen-mediated apoptosis. Cancer Res., 61: IF 2001 = 8.302; MNiSW = 45; Liczba cytowań (bez autocytowań) = 12. * K. Mrózek oraz E. C. Dietze są równorzędnymi drugimi autorami tej pracy. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu doświadczeń polegających na analizie widmowej kariotypu (SKY) oraz standardowej analizie cytogenetycznej prawidłowych komórek nabłonkowych gruczołu piersiowego człowieka (HMEC) wykazująch expresję białka p53 po 10 pasażach in vitro oraz komórek HMEC, które utraciły funkcję białka p53, po 10 i 18 pasażach, których wyniki zamieszczone zostały w tekście na str oraz na ryc. 6, interpretacji wyników badań cytogenetycznych i SKY, napisaniu podrozdziałów Materials and Methods: Cytogenetic Analysis of Vector Control and Early Passage HMECs oraz Results: Cytogenetic Analysis of HMECs oraz dokonaniu merytorycznych zmian w tekście pracy. Mój udział procentowy szacuję na 25%. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania, czasopism naukowych, w których ukazały się wyżej wymienione prace wynosi ; suma punktów MNiSW wynosi 306; łączna liczba cytowań (bez autocytowań) uzyskanych przez te publikacje do chwili obecnej (stan na dzień 23 kwietnia 2013 r.) wynosi

5 B) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Prowadzone od ponad 40 lat badania cytogenetyczne nowotworów człowieka z użyciem prążkowych technik barwienia chromosomów wykazały, że komórki nowotworowe większości pacjentów z białaczką, chłoniakiem lub guzem litym zawierają nabyte w procesie nowotworzenia aberracje chromosomowe, które mają istotne znaczenie w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu choroby. W przypadkach takich chorób nowotworowych jak ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia) lub mięsaki tkanek miękkich, u wielu pacjentów stwierdza się jedną lub dwie wykrywalne mikroskopowo aberracje, które często (chociaż nie zawsze) można prawidłowo zinterpretować w kariotypie wybarwionym metodą prążkową G. Natomiast u niektórych chorych z rozpoznaniem AML lub mięsaka stwierdza się kariotyp złożony, tj. kariotyp, w którym występują trzy lub wiecej, czasami nawet do 30, aberracje chromosomowe. W większości przypadków kariotyp złożony zawiera takie aberracje chromosomowe, które tylko częściowo można zinterpretować w preparatach wybarwionych prążkowo. Należą do nich translokacje niezrównoważone zawierające odcinki o nieustalonym pochodzeniu (add), chromosomy pierścieniowe (r), regiony o zatartej strukturze prążkowej (hsr) oraz podwójne malutkie chromosomy (dmin). Ponadto występować mogą chromosomy markerowe (mar) o całkowicie nieznanym pochodzeniu. Celem naukowym moich badań, których wyniki zostały przedstawione w publikacjach wchodzących w skład przedstawianej pracy habilitacyjnej, było zastosowanie analizy widmowej kariotypu (SKY, spectral karyotyping) do badania komórek pacjentów z AML i wybranymi guzami litymi, białaczkowych linii komórkowych oraz nabłonkowych komórek sutka w modelu transformacji nowotworowej in vitro, tak aby można było zwiększyć precyzję opisu aberracji chromosomowych i tym samym ujawnić nowe, nie opisane dotychczas aberracje, które mogą być "ukryte w złożonych i nie dających się w pełni zinterpretować kariotypach wybarwionych prążkowo. 5

6 SKY jest metodą będącą znaczącym rozwinięciem techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), w której stosuje się sondy malujące umożliwiające wybarwienie każdej z 22 par chromosomów autosomalnych oraz chromosomów X i Y na odrębne kolory. Metoda SKY jest szczególnie przydatna do wykrywania "ukrytych aberracji i ustalenia pochodzenia morfologicznie zmienionych odcinków chromosomowych zaangażowanych w aberracje strukturalne, w których uczestniczą dwa (lub więcej) niehomologiczne chromosomy. W pierwszej pracy (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;34: ) analizie SKY poddanych zostało 29 pacjentów z AML. Każdy z tych chorych miał kariotyp złożony, zawierający od jednej do dziewięciu aberracji chromosomowych, których nie udało się w pełni zidentyfikować w preparatch wybarwionych metodą prążkową G. W chwili wysłania naszej pracy do druku była to największa seria chorych na AML ze złożonym kariotypem poddanych analizie SKY w literaturze światowej. Analiza SKY pozwoliła na ustalenie pochodzenia materiału chromosomowego we wszystkich chromosomach pierścieniowych i niezrównoważonych translokacjach, które zawierały odcinki o nieznanym pochodzeniu, oraz w większości chromosomów markerowych. W kariotypach 20 pacjentów (69%) analiza SKY ujawniła chromosomowe pochodzenie wszystkich segmentów zaangażowanych w aberracje strukturalne, podczas gdy u każdego z pozostałych dziewięciu pacjentów (31%), jeden niewielki chromosom markerowy nie mógł być do końca scharakteryzowany z powodu zbyt małych rozmiarów. Łącznie, analiza SKY umożliwiła dokładniejszą interpretację 136 aberracji oraz ujawniła trzy przypadki, w których chromosomy uważane za prawidłowe były nieprawidłowe. U dwóch chorych prawidłowy chromosom 17 okazał się być zaangażowany w odpowiednio, zrównoważoną translokację t(16;17)(q22;p11) oraz niezrównoważoną translokację der(17)t(11;17)(q23;p11), a w trzecim przypadku prawidłowy chromosom 10 okazał się być chromosomem dwucentromerowym dic(10;20)(p11;q11.2). Dzięki analizie SKY ujawniona została obecność dziewięciu ukrytych translokacji zrównoważonych. Ponadto, wśród 92 chromosomów uważanych za utracone w całości w wybarwionych prążkowo preparatach, 6

7 ponad dwie trzecie nie uległo całkowitej utracie, ale ich fragmenty zostały zidentyfikowane w aberracjach strukturalnych. Dotyczyło to szczególnie par chromosomów 21, 5, 20 oraz 18. Niespodziewanym, aczkolwiek jak się okazało ważnym, odkryciem było ujawnienie ukrytego zwiększenia liczby kopii materiału genetycznego pochodzącego z co najmniej jednego chromosomu aż u 21 chorych. Zwielokrotniony materiał chromosomowy pochodził najczęściej z długich ramion chromosomu 21 (21q; u ośmiu pacjentów) oraz z długich ramion chromosomów 11 (11q; siedmiu pacjentów) i 22 (22q; siedmiu pacjentów). U czterech z ośmiu pacjentów ze zwielokrotnionym materiałem z 21q stwierdziliśmy amplifikację 21q wysokiego stopnia, a u sześciu pacjentów (z których u każdego rozpoznano AML de novo) ukryte zwiększenie liczby kopii 21q wystąpiło w kariotypach, w których cały chromosom 21 wydawał się być utracony (-21) w preparatach wybarwionych metodą prążkową G. Uzyskane wyniki wskazują na to, że u chorych z -21 w kariotypie złożonym należy podejrzewać obecność ukrytej amplifikacji 21q i dokonać w takim przypadku badania SKY lub FISH. Ponieważ w prążku q22 chromosomu 21 znajduje się locus genu RUNX1 (AML1), który to gen zaangażowany jest w translokację t(8;21)(q22;q22) w AML i którego amplifikację wykrywa się u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL, acute lymphoblastic leukemia), przeprowadziliśmy analizę FISH z sondą RUNX1, aby stwierdzić czy liczba kopii tego genu uległa zwiększeniu u pacjentów z ukrytą amplifikacją 21q. Niespodziewanie stwierdziliśmy, że u wszystkich siedmiu chorych na AML de novo liczba kopii genu RUNX1 była wyraźnie mniejsza niż liczba dodatkowych segementów z chromosomu 21q, a dodatkowe kopie genu RUNX1 wystąpiły jedynie u chorego na wtórną AML. Obserwacja ta wskazywała na to, że na poziomie molekularnym konsekwencje zwiększenia liczby kopii odcinków chromosomu 21q u chorych na AML de novo są inne niż u chorych na wtórną AML czy ALL oraz, że to nie gen RUNX1 ale, jak wykazały wyniki dalszych, przedstawionych poniżej badań, inne geny ulegają amplifikacji u chorych na AML de novo ze złożonym kariotypem. 7

8 Celem drugiej, zainspirowanej wyżej omówionymi wynikami pracy (Baldus i wsp. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101: ) było precyzyjne ustalenie, które segmenty chromosomu 21 ulegają amplifikacji u chorych na AML ze złożonym kariotypem zawierającym ukrytą amplifikację 21q oraz identyfikacja tych genów, których ekspresja ulega zwiększeniu w wyniku amplifikacji. Badania zostały przeprowadzone z użyciem porównawczej hybrydyzacji genomowej na mikromacierzy (acgh, array comparative genome hybridization) oraz mikromacierzy oligonukleotydowych (oligonucleotide arrays) na materiale pochodzącym od 12 pacjentów przebadanych przeze mnie metodą SKY. Potwierdziły one moją wcześniejszą obserwację, że gen RUNX1 nie ulega amplifikacji u większości pacjentów i wykazały, że ekspresja tego genu także nie ulega zwiększeniu, wskazując na to, iż nie odgrywa on znaczącej roli w tej grupie pacjentów z AML. Natomiast ustaliliśmy, że trzema genami, które najczęściej ulegają amplifikacji i których ekspresja jest podwyższona u chorych ze złożonym kariotypem są APP, ETS2 i ERG. Gen APP, który odgrywa rolę w niektórych postaciach choroby Alzheimera, nie był do tej pory kojarzony z patogenezą AML, podczas gdy o genie ERG wiadomo było jedynie, że uczestniczy w fuzji genowej z genem FUS powstającej w wyniku rzadkiej translokacji t(16;21)(p11;q22). Tak więc, nasze odkrycie, że geny te ulegają amplifikacji i że dochodzi do podwyższenia ich ekspresji stanowiło oryginalną obserwację. Konsekwencją naszego odkrycia, że ekspresja genu ERG może ulegać podwyższeniu u chorych na AML, były późniejsze publikacje, których jestem współautorem (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ; Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2007;25: ; Schwind i wsp. Blood 2010;116: ), wykazujące, że ekspresja genu ERG ulega podwyższeniu także u niektórych pacjentów z AML z prawidłowym kariotypem. Wprawdzie przyczyny podwyższenia ekspresji genu ERG u tych chorych pozostają nieznane, jednak podwyższenie ekspresji genu ERG okazało się być ważnym, niekorzystnym czynnikiem prognostycznym u chorych na AML z prawidłowym kariotypem. 8

9 Podsumowanie wyników wyżej omówionych prac i umieszczenie ich w kontekście osiągnięć innych badaczy zajmujących się analizą AML ze złożonym kariotypem znajduje się w mojej pracy poglądowej opublikowanej w renomowanym czasopiśmie przeglądowym Seminars in Oncology (Mrózek K. Semin Oncol 2008;35: ). W tabeli nr 1 w tym artykule zestawiłem wyniki badań przeprowadzonych z użyciem techniki SKY (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;34: ), podobnej do SKY metody o nazwie M-FISH (multiplex fluorescence in situ hybridization; Van Limbergen i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;33:60-72; Schoch i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2002;35:20-29) oraz acgh (Rücker i wsp. J Clin Oncol 2006;24: ) na łącznie 250 chorych na AML ze złożonym kariotypem, w celu ustalenia, które ramiona chromosomów najczęściej ulegają aberracjom prowadzącym do utraty materiału genetycznego, a które zawierają segmenty ulegające amplifikacji. Okazało się, że rozkład udziału poszczególnych ramion chromosomowych w tych niezrównoważonych aberracjach jest nieprzypadkowy. Zdecydowanie najczęściej, u około 80% chorych, ulegają utracie segmenty ramienia długiego chromosomu 5 (5q), a u około połowy pacjentów tracone są fragmenty ramion 7q i 17p. Ponadto, aberracje 5q, 7q i 17p często występują razem u tego samego chorego, co sprawia, że utratę materiału genetycznego z co najmniej jednego z wyżej wymienionych ramion chromosomowych obserwuje się u co najmniej 85% pacjentów z AML ze złożonym kariotypem. Natomiast zwielokrotnienie materiału genetycznego obserwuje się najczęściej w zupełnie innych ramionach chromosomowych, a mianowicie 8q (u prawie 30% chorych), 11q i 21q (u ok. 25% chorych) oraz 22q (u ok. 20% pacjentów). Przykładowy kariotyp złożony u pacjenta z AML, który przeanalizowałem metodą SKY, przedstawiony jest na rycinie nr 1 w omawianej pracy poglądowej. Zawiera on aberracje strukturalne prowadzące do utraty materiału genetycznego z ramion 5q i 17p, trisomię chromosomu 8, dzięki której w kariotypie są 3 kopie 8q oraz amplifikację materiału pochodzącego z ramienia 21q. Inny przykład amplifikacji materiału genetycznego z ramienia 21q ilustruje rycina nr 2, gdzie zastosowanie metod SKY i FISH pozwoliło na stwierdzenie, że 9

10 duży, nieprawidłowy chromosom zawierał szereg dodatkowych segmentów materiału pochodzącego z 21q, które przeplatane były dodatkowym materiałem z chromosomu 7. Moja praca poglądowa zawiera także omówienie danych dotyczących genów znajdujących się w tych regionach ramion chromosomowych, które najczęściej ulegają utratom bądź zwielokrotnieniu u pacjentów z AML ze złożonym kariotypem oraz zestawienie danych z piśmiennictwa poświęconego analizie wyników leczenia chorych na AML ze złożonym kariotypem zarówno wśrod dorosłych jak i dzieci. W czwartej pracy (Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2001;19: ), która poświęcona była porównaniu efektywności dwóch technik standardowej metody cytogenetycznej z użyciem prążkowego barwienia G oraz molekularnej metody reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR, reverse transcriptase-polymerase chain reaction) do wykrywania prognostycznie korzystnych aberracji chromosomowych t(8;21)(q22;q22) i inv(16)(p13.1q22)/t(16;16)(p13.1;q22) u pacjentów z AML, zastosowałem metodę SKY do weryfikacji obecności rzadkiego variantu translokacji t(8;21)(q22;q22), a mianowicie insercji ins(8;21)(q22;q22q22), która jest przedstawiona na rycinie nr 1D w omawianej pracy. Rozpoznanie ostrej białaczki szpikowej u pacjenta z tą aberracją postawione zostało w roku 1999, a więc wtedy, kiedy sondy FISH używane obecnie do wykrywania t(8;21)(q22;q22) i wariantów tej translokacji nie były jeszcze wprowadzone na rynek. Dlatego stwierdzenie, po zastosowaniu przeze mnie metody SKY, cienkiego różowego prążka odpowiadającego segmentowi 21q22 21q22 w prążku q22 chromosomu 8 było ważnym potwierdzeniem prawidłowości interpretacji tej aberracji jako insercji ins(8;21)(q22;q22q22). Gdy praca nasza została opublikowana, przypadek ten był pierwszym w literaturze światowej chorym z ins(8;21)(q22;q22q22) prowadzącą do fuzji genowej RUNX1/RUNXT1. We wszystkich trzech uprzednio opisanych w piśmiennictwie przypadkach insercji pomiędzy chromosomami 8 i 21, to mały segment z chromosomu 8 ulegał insercji do prążka 21q22 w chromosomie 21, a nie odwrotnie, jak w naszym przypadku. 10

11 Piąta praca (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2003;38: ) poświęcona jest analizie SKY oraz FISH dwóch linii komórkowych, KG-1 i wywodzącej się z niej linii KG-1a, które zostały wyprowadzone ze szpiku pacjenta z AML na początku lat 80-tych. Jakkolwiek obie linie były, i są nadal, częstym obiektem badań naukowych, nasza praca była pierwszą, w której kariotyp obu linii poddany został analizie SKY i FISH. Stwierdziliśmy, że obie linie posiadają szereg tych samych aberracji [der(4)t(4;8), del(7q), der(8)t(8;12), idic(8)(p11), der(17)t(5;17) oraz der(20)t(12;20)], ale także, że wykazują one różnice cytogenetyczne. W porównaniu z KG- 1, linia KG-1a utraciła jedną z dwóch kopii idic(8)(p11) i zyskała trzy nowe aberracje: der(8;22)(q24;q13), i(11)(q10) oraz der(19)t(14;19)(q13;q13.4). Warto podkreślić, że ujawnienie w naszej pracy faktu, że kariotyp linii KG-1 zawiera aż sześć kopii ramion chromosomu 8q pozwoliło na zrozumienie, dlaczego naświetlanie tej linii wysokimi dawkami promieniowania gamma powodowało znamiennie częstsze powstawanie w komórkach tej linii fuzji genowej RUNX1/RUNXT1 [która jest wynikiem tworzenia się translokacji t(8;21)(q22;q22)] w porównaniu z częstością tworzenia się fuzji genowych DEK-NUP214 (DEK-CAN) i BCR-ABL1 (Deininger i wsp. Cancer Res 1998;58: ). DEK-NUP214 powstaje w wyniku translokacji t(6;9)(p23;q34) a BCR-ABL1 translokacji t(9;22)(q34;q11.2); wszystkie trzy ramiona chromosomowe uczestniczące w tworzeniu t(6;9) lub t(9;22), tj. 6q, 9q, i 22q, występują w komórkach linii KG-1 jedynie w dwóch kopiach. Ponadto, publikacja naszego szczegółowego opisu kariotypów obu linii jest ważna także z punktu widzenia przydatności tych kariotypów do weryfikacji autentyczności linii komórkowych KG-1 i KG-1a. Wiadomo bowiem, że w części przypadków (szacowanej nawet na jedną czwartą) może dochodzić do kontaminacji linii komórkowych przez inne linie hodowane w tym samym laboratorium. Przykład takiej kontaminacji zawiera nasza praca (Rush i wsp. Blood 2002;99: ), w której wykazaliśmy, stosując m.in. standardowe badanie cytogenetyczne, techniki SKY, FISH oraz acgh, że linia komórkowa TI-1, uważana za wyprowadzoną ze szpiku chorego na AML, jest w istocie znaną linią K-562, pochodzącą ze szpiku pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową 11

12 (CML, chronic myelogenous leukemia) w trakcie przełomu blastycznego. Dlatego okresowa kontrola autentyczności linii komórkowych poprzez analizę kariotypu (bądź alternatywne metody) jest niezbędna we wszystkich laboratoriach wykorzystujących linie komórkowe do badań naukowych. Analiza innej linii komórkowej, PER-377W, wyprowadzonej z komórek szpiku pacjenta z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej, była przedmiotem szóstej pracy (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61:59-63). Badania molekularne z użyciem technik Southern blot i PCR stwierdziły obecność w tej linii dotychczas nieopisanej częściowej, nietandemowej duplikacji genu MLL (zlokalizowanego w prążku 11q23) oraz insercji do tego genu segmentu pochodzącego z prążka 9p22, który zawierał sekwencje z końca 3' genu MLLT3 (AF9). Analizę SKY kariotypu tej linii przeprowadziłem w celu sprawdzenia, czy wyżej wymienione rearanżacje genowe nie były spowodowane ukrytą translokacją pomiędzy segmentami z ramion chromosomów 9p i 11q. Okazało się, że w linii PER-377W nie występuje translokacja pomiędzy segmentami z 9p i 11q wykrywalna metodą SKY, co wskazało na to, że insercja segmentu 9p22 9p22 do prążka 11q23 ma charakter submikroskopowy. Natomiast analiza SKY pozwoliła na re-interpretację miejsc pęknięć w uprzednio opisanej w linii PER-377W wzajemnej translokacji t(2;13) z t(2;13)(p12;q34) na t(2;13)(p12;q32) oraz stwierdzenie nie występującej wcześniej utraty chromosomu 14, co wskazywało na to, że podczas pasażowania in vitro doszło do ewolucji klonalnej kariotypu tej linii. Wszystkie omówione powyżej prace wykonane zostały na materiale pochodzącym od pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub na białaczkowych liniach komórkowych. To, że metoda SKY jest także użyteczna w badaniach cytogenetycznych komórek pochodzących z guzów litych demonstrują kolejne dwie prace. W pierwszej z nich [Mrózek K. Nowotwory 1999;49(supl 1):63-70] analizie SKY poddałem niezwykle złożony kariotyp mieśniakomięsaka gładkokomórkowego macicy, którego opis dokonany na podstawie standardowego badania cytogenetycznego preparatów 12

13 wybarwionych prążkowo został opublikowany w pracy Iliszko i wsp. (Gynecol Oncol 1998;71: ), której jestem współautorem. W kariotypie tym chromosomy tylko czterech par (nr 1, 4, 7 i 16) nie uległy żadnej strukturalnej lub liczbowej aberracji. Zastosowanie metody SKY pozwoliło na bardziej precyzyjną interpretację aż 13 z 16 klonalnych aberracji strukturalnych, które zostały stwierdzone w kariotypie wybarwionym prążkowo. Analiza SKY ujawniła ponadto, że dwie aberracje, których interpretacja w wybarwionym prążkowo preparacie wydawała się nie budzić wątpliwości, mają bardziej złożony charakter. Delecja del(6)(q21q27) okazała się być niezrównoważoną translokacją der(6)t(x;6)(?;q21) a der(8)dic(8;13)(p23;p13) niezrównoważoną translokacją pomiędzy trzema chromosomami, tj. der(8)t(12;13)(?q13;q1?1)t(8;12)(p23;?q11). Przypadek ten ilustruje, w jak znacznym stopniu analiza SKY może zwiększyć dokładność opisu aberracji chromosomowych w tych guzach litych, których komórki charakteryzują się obecnością bardzo złożonego kariotypu. W drugiej publikacji poświęconej badaniu komórek guza litego przedstawiłem wyniki analizy SKY przeprowadzonej na włókniakomięsaku guzowatym, który charakteryzował się obecnością nietypowej dla tego rodzaju nowotworu aberracji stwierdzonej w preparacie wybarwionym prążkowo (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 2001;31: ). Wiadomo bowiem, że swoistą dla włókniakomięsaka guzowatego aberracją jest translokacja t(17;22)(q21-22;q13), prowadząca do powstania fuzji genowej PDGFB/COL1A1. W większości przypadków tego guza dochodzi do dalszej ewolucji kariotypowej, w wyniku której następuje zwielokrotnienie liczby translokacji t(17;22) i ich ulokowanie w chromosomie pierścieniowym. Tymczasem wybarwiony prążkowo kariotyp naszej pacjentki nie zawierał ani translokacji t(17;22)(q21-22;q13) ani chromosomu pierścieniowego, ale obecny był w nim dodatkowy, duży chromosom dwucentromerowy, w którym udało się zidentyfikować jedynie długie ramiona chromosomu 8 (8q), bądź, w mniejszości komórek, prawie cały chromosom 8. Wydawało się więc, że rozpoznanie włókniakomięsaka guzowatego mogło być nieprawidłowe, skoro nie było ono zgodne z wynikiem badania cytogenetycznego. Jednakże analiza SKY wykazała, że duży, 13

14 nieprawidłowy chromosom oprócz materiału z chromosomu 8 zawierał dodatkowe sekwencje pochodzące z chromosomów 5, 7, 17 oraz 22, oraz, co najważniejsze, znajdowały się w nim dwie fuzje pomiędzy chromosomami 17 i 22. To, że prowadziły one do powstania typowych dla włókniakomięsaka guzowatego fuzji genowych PDGFB/COL1A1 zostało potwierdzone analizą RT-PCR, której wyniki opisane zostały w pracy Maire i wsp (Cancer Genet Cytogenet 2002;135: ), której jestem współautorem. Tak więc, pomimo nietypowego wyniku analizy cytogenetycznej preparatów wybarwionych prążkowo, zastosowanie analizy SKY pozwoliło na ujawnienie obecności aberracji chromosomowej swoistej dla tego rodzaju nowotworu i tym samym na cytogenetyczne potwierdzenie prawidłowości rozpoznania dokonanego przez patomorfologów. Ostatnia publikacja wchodząca w skład przedstawianej pracy habilitacyjnej (Seewaldt i wsp. Cancer Res 2001;61: ) zawiera wyniki eksperymentów, których celem było zbadanie chemoprewencyjnej roli, jaką spełnia tamoxifen w modelu transformacji nowotworowej in vitro komórek nabłonkowych sutka (określanych w skrócie HMECs od ang. human mammary epithelial cells). Działaniu tamoxifenu poddano zarówno komórki z zachowaną funkcją białka p53 [p53(+) HMEC], jak i takie, w których spowodowano experymentalnie nagłą utratę funkcji białka p53 poprzez wprowadzenie do komórek retrowirusa kodującego białko HPV-16 E6 [komórki p53(-) HMEC-E6]. Tamoxifen dodany do hodowli komórek p53(+) HMEC spowodował zatrzymanie ich wzrostu w fazie G1-G0, lecz nie apoptozę. Natomiast w komórkach p53(-) HMEC-E6 ekspozycja na tamoxifen spowodowała apoptozę. Okazało się jednak, że komórki p53(-) HMEC-E6 szybko nabywają oporność na apoptozę wywołaną działaniem tamoxifenu. Badania cytogenetyczne z użyciem metody SKY, które przeprowadziłem, pozwoliły na sformułowanie hipotezy, że jednym z mechanizmów powstania oporności na działanie tamoxifenu w komórkach p53(-) HMEC-E6 było szybkie (po 10 pasażach in vitro) wytworzenie się niestabilności genetycznej manifestującej się obecnością liczbowych i, przede wszystkim, strukturalnych aberracji chromosomowych. Strukturalnych aberracji nie stwierdziłem ani w 14

15 kontrolnych komórkach p53(+) HMEC ani we wczesnych pasażach komórek p53(-) HMEC-E6. Natomiast po kolejnych 10 pasażach in vitro, w 97% komórek p53(-) HMEC-E6 wykryłem obecność od jednej do trzech strukturalnych aberracji chromosomowych. Aberracje te wprawdzie nie były klonalne, ale okazało się, że zaangażowanie poszczególnych chromosomów w aberracje nie było przypadkowe. Chromosomami, które najczęściej ulegały delecjom i translokacjom całych ramion oraz brały udział w tworzeniu chromosomów dwucentromerowych były: chromosom 16 [którego aberracje stwierdziłem w 69% (24/35) analizowanych komórek], chromosom 21 (54% komórek,), chromosom 12 (46%), chromosom 17 (34%) oraz chromosom 20 (34%), podczas gdy aberracje chromosomów 1, 13 i 19 wystąpiły tylko raz. Wspomniane aberracje strukturalne prowadziły prawie wyłącznie do utraty materiału genetycznego. Okazało się, że z największą częstością ulegał utracie materiał genetyczny z ramion krótkich chromosomu 16 (16p), co nastąpiło w około trzech czwartych przeanalizowanych cytogenetycznie komórek p53(-) HMEC-E6, i wskazywało na to, że w ramieniu 16p zlokalizowany jest gen (lub geny), którego utrata lub inaktywacja jest istotna w procesie wytworzenia się w komórkach p53(-) HMEC-E6 oporności na apoptozę indukowaną przez tamoxifen. Późniejsze badania wykazały, że takim zlokalizowanym w 16p13 genem, który uczestniczy w procesie apoptozy komórek p53(-) HMEC-E6 wywołanej przez tamoxifen i odgrywa rolę w procesie transformacji nowotworowej raka postawnokomórkowego sutka jest gen CBP (Dietze i wsp. J Cell Sci 2005;118: ; Bowie i wsp. Adv Exp Med Biol 2008;617:367-74). W podsumowaniu stwierdzam, że omówione powyżej badania pozwoliły na poszerzenie wiedzy o biologii i genetycznym podłożu nowotworów człowieka. Zastosowanie analizy SKY nie tylko znacząco zwiększyło dokładność opisu aberracji chromosomowych w komórkach białaczek, litych guzów i linii komórkowych, ale także doprowadziło do odkrycia nowych aberracji chromosomowych, co z kolei umożliwiło identyfikację genów, których zmieniona ekspresja uczestniczy w procesie onkogenezy i ma znaczenie kliniczne. 15

16 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych A) Analiza bibliometryczna 1. Wraz z omówionymi powyżej dziewięcioma publikacjami stanowiącymi osiągnięcie będące podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, na mój dorobek naukowy składa się łącznie 156 publikacji (5 opublikowanych przed i 151 po uzyskaniu stopnia doktora), spośród których pierwszym autorem jestem w 59 (wliczając w to 9 publikacji w których jestem drugim z dwóch równorzędnych pierwszych autorów). Autorem korespondującym jestem w 32 publikacjach. Szczegółowe dane bibliograficzne wszystkich publikacji wraz z opisem mojego udziału w ich powstanie znajdują się w załączniku nr 4. Publikacje te obejmują: 90 prac oryginalnych, w tym 86 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (sumaryczny impact factor czasopism, w których opublikowano prace oryginalne = ) 10 opisów przypadków, wszystkie opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 23 prace poglądowe, w tym 17 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 9 listów do redakcji czasopism znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny impact factor = ) 10 prac opublikowanych w suplementach czasopism, z których 6 znajduje się w bazie JCR (impact factor = ) 4 prace poglądowe opublikowane w materiałach zjazdowych 10 rozdziałów w podręcznikach międzynarodowych. Ponadto jestem autorem lub współautorem 137 streszczeń opublikowanych w materiałach zjazdowych, w tym 100 streszczeń przedstawionych na konferencjach i zjazdach międzynarodowych oraz 37 na krajowych. 16

17 2. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania (z wyłączeniem listów do redakcji i publikacji w suplementach czasopism), wynosi Suma punktów MNiSW (z wyłączeniem listów do redakcji i publikacji w suplementach czasopism) wynosi Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) z dnia 23 kwietnia 2013 roku wynosi 6500, a bez autocytowań Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) z dnia 23 kwietnia 2013 roku: Osiemnaście publikacji (w tym 14 oryginalnych i 4 poglądowe) cytowanych było dotychczas (wg. stanu na dzień 23 kwietnia 2013 r.) ponad 100 razy każda, w tym jedna praca oryginalna (Byrd, Mrózek, i wsp. Blood 2002;100: ) cytowana była ponad 600 razy (626), kolejna praca oryginalna (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61: ) ponad 300 razy (312) i dwie prace poglądowe (Mrózek i wsp. Blood Rev 2004;18: ; Mrózek i wsp. Blood 2007;109: ) ponad 200 razy (odpowiednio, 263 i 233 razy). B) Pozostałe ważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze Moje badania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora ogniskowały się na dwóch głównych kierunkach, a mianowicie na cytogenetyce litych guzów nowotworowych człowieka oraz cytogenetyce klasycznej i molekularnej oraz badaniach molekularnych ludzkich białaczek. W zakresie cytogenetyki litych guzów nowotworowych człowieka przedmiotem moich badań były zarówno łagodne jak i złośliwe nowotwory tkanek miękkich, mięsaki macicy, raki nerki, nowotwory mózgu, czerniak złośliwy, oraz łagodne i złośliwe guzy jajnika. Do bardziej znaczących dokonań naukowych zaliczam: pierwszy opis występowania asocjacji telomerowych w komórkach raka jajnika (Mrózek i Limon Hereditas 1992;117: ). 17

18 wykazanie, dzięki zastosowaniu techniki wysokiej rozdzielczości prążkowania, że miejsca pęknięć w chromosomie 12 biorącym udział w translokacjach charakterystycznych dla łagodnych tłuszczaków zlokalizowane są bardziej dystalnie, w prażku 12q15, niż miejsce pęknięcia w typowej dla złośliwych tłuszczakomięsaków śluzowatych translokacji t(12;16), które znajduje się w prążku 12q13 (Mrózek i wsp. Cancer Res 1993;53: ; Mrózek i wsp. J Exp Clin Cancer Res 1995;14:69-71), co zostało potwierdzone przez późniejsze badania molekularne wykonane przez innych autorów. wykazanie, w jednym z pierwszych na świecie opisów translokacji t(12;22)(q13;q12) jako aberracji swoistej dla mięsaka jasnokomórkowego ścięgien i powięzi, że miejsce pęknięcia w chromosomie 22 zlokalizowane jest w prążku 22q12 a nie prążku 22q13, jak uważano poprzednio (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 1993;6: ), co zostało potwierdzone przez późniejsze badania molekularne wykonane przez innych autorów. identyfikacja rearanżacji strukturalnych prążka 11q13 jako aberracji charakterystycznych dla zimowiaka (Mrózek i wsp. Genes Chromosomes Cancer 1994;9: ). wykazanie, że der(16)t(1;16)(q11~21;q11~21) jest nieprzypadkową aberracją wtórną, która występuje nie tylko w mięsaku Ewinga i prymitywnych nowotworach neuroektodermalnych, co wiadomo było już wcześniej, ale także w tłuszczakomięsaku śluzowatym, mięsaku prążkowanokomórkowym, ostrej białaczce limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia oraz wielu innych rodzjach nowotworowych chorób układu krwiotwórczego i guzów litych człowieka (Mrózek i wsp. Int J Oncol 1995;6: ; Mrózek i Bloomfield Genes Chromosomes Cancer 1998;23:78-80). W zakresie cytogenetyki i genetyki molekularnej ludzkich białaczek przedmiotem moich badań była przede wszystkim ostra białaczka szpikowa (AML), ale także ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) oraz przewlekła białaczka szpikowa (CML). Wśród bardziej znaczących dokonań naukowych należy wymienić: wykazanie po raz pierwszy, że rokowanie dorosłych chorych na AML z t(9;11)(p22;q23)- MLLT3/MLL jest znamiennie lepsze od rokowania pacjentów z AML, w których szpiku stwierdza się obecność innych translokacji z udziałem prążka 11q23 i genu MLL (Mrózek i wsp. Blood 1997;90: ). 18

19 współudział w badaniach, które zidentyfikowały pierwszą nieprzypadkową asocjację pomiędzy powtarzającą się wśród pacjentów z AML liczbową aberracją chromosomową i nabytą rearanżacją molekularną, tj. trisomią chromosomu 11 i częściową tandemową duplikacją genu MLL (MLL-PTD, od ang. MLL-partial tandem duplication) (Caligiuri i wsp. Cancer Res 1994;54: ; Caligiuri i wsp. Cancer Res 1996;56: ). stwierdzenie znaczącej roli jaką odgrywają wyniki analizy cytogenetycznej w prognozowaniu odpowiedzi na leczenie nowoczesnymi schematami terapii indukcyjnej u nowo zdiagnozowanych chorych na ALL (Wetzler i wsp. Blood 1999;93: ) oraz u starszych, tj. liczących sobie 60 lat lub więcej, chorych na AML (Farag i wsp. Blood 2006;108:63-73). stworzenie, w oparciu o analizę wyników leczenia przebadanych cytogenetycznie 1213 pacjentów z AML de novo z długim okresem obserwacji (którzy w momencie publikacji pracy stanowili największą na świecie serię takich chorych), prognostycznej klasyfikacji cytogenetycznej AML de novo. Nowatorską cechą tej klasyfikacji było to, że znaczenie rokownicze poszczególnych aberracji chromosomowych stwierdzonych w momencie rozpoznania ustalone zostało osobno dla prawdopodobieństwa uzyskania całkowitej remisji, czasu przeżycia wolnego od choroby oraz całkowitego przeżycia chorych (Byrd, Mrózek i wsp. Blood 2002;100: ). wykazanie na dużym materiale klinicznym, że obecność aberracji chromosomowych w szpiku chorych na AML, u których stwierdzono całkowitą remisję na podstawie badania patomorfologicznego szpiku, jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym (Marcucci, Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2004;22: ). współudział w badaniach, które po raz pierwszy zidentyfikowały jako czynniki o niekorzystnym znaczeniu prognostycznym u chorych na AML z prawidłowym kariotypem następujące zmiany molekularne: częściową tandemową duplikację genu MLL (MLL-PTD) (Caligiuri i wsp. Cancer Res 1998;58:55-59) wewnątrztandemową duplikację genu FLT3 (FLT3-ITD, od ang. FLT3- internal tandem duplication) występującą u tych chorych, u których doszło do utraty prawidłowego allelu tego genu (Whitman i wsp. Cancer Res 2001;61: ) 19

20 podwyższenie ekspresji genu ERG (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ) mutacje w genie WT1 (Paschka i wsp. J Clin Oncol 2008;26: ) wysokie wartości sumaryczne profilu ekspresji sygnatury zawierającej 12 microrna (Marcucci i wsp. N Engl J Med 2008;358: ) obniżenie ekspresji pojedyńczego microrna - mir-181a (Schwind i wsp. J Clin Oncol 2010;28: ) mutacje w genach IDH1 i IDH2 (Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2010;28: ) mutacje w genie ASXL1 (Metzeler i wsp. Blood 2011;118: ). wykazanie, że mimo podobieństw na poziomie molekularnym i podobnego rokowania pacjenci z tzw. CBF-AML (od ang. core-binding factor AML) z translokacją t(8;21)(q22;q22) stanowią odrębną klinicznie grupę chorych na AML od pacjentów z CBF-AML z inversją inv(16)(p13q22) lub translokacją t(16;16)(p13;q22) (Marcucci, Mrózek i wsp. J Clin Oncol 2005;23: ), oraz że mutacje w genie KIT są niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w CBF-AML zarówno z t(8;21)(q22;q22) jak i inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22) (Paschka i wsp. J Clin Oncol 2006;24: ). wykazanie na dużej serii 1550 dorosłych chorych na AML de novo, że zaproponowany przez ekspertów z European LeukemiaNet (ELN) znormalizowany system prezentacji wyników badań cytogenetycznych i molekularnych u pacjentów z AML ma znaczenie prognostyczne, a także, że chorzy poniżej 60 roku życia nie powinni być łączeni w jedną grupę z chorymi liczącymi sobie 60 lat lub więcej, ale że powinni być oni analizowani osobno, ponieważ te grupy wiekowe chorych różnią się częstością występowania poszczególnych aberracji chromosomowych i zmian molekularnych oraz przebiegiem klinicznym choroby (Mrózek, Marcucci i wsp. J Clin Oncol 2012;30: ). C) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. Tytuł projektu: Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR Zwalczanie chorób nowotworowych, temat 91, kierownik: Prof. dr hab. Janusz Limon; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: 1990, nazwa organu przyznającego fundusze na realizację 20

21 projektu: Instytut Onkologii A.M. w Warszawie; charakter udziału habilitanta w projekcie: zastępca kierownika. 2. Tytuł projektu: Cancer and Leukemia Group B - Leukemia Correlative Sciences, Core A: Cytogenetics, nr 5 U10 CA , kierownik: Michael A. Caligiuri; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. 3. Tytuł projektu: OSU Comprehensive Cancer Center Support Grant, nr 5 P30 CA , kierownik: Michael A. Caligiuri; rok rozpoczęcia i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. 4. Tytuł projektu: Cancer and Leukemia Group B (CALGB) - The Ohio State University, nr 5 U10 CA , kierownik: Clara D. Bloomfield; rok rozpoczęcia realizacji i zakończenia realizacji: , nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA; charakter udziału habilitanta w projekcie: współwykonawca. D) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nazwa nagrody: Zespołowa Nagroda I Stopnia; rok przyznania: 1990; nazwa organu przyznającego nagrodę: Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku; określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za osiągnięcia naukowe. 2. Nazwa nagrody: Zespołowa Nagroda Naukowa; rok przyznania: 1994; nazwa organu przyznającego nagrodę: Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk; określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za cykl prac pt. Analiza cytogenetyczna swoistości aberracji chromosomowych w komórkach maziówczaka złośliwego i raka gruczołu piersiowego oraz badania niestabilności chromosomowej w rakach jajnika człowieka. 21

22 E) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych Konferencje międzynarodowe 1. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Mrózek E., Emerich J., Mieszczerski J Cytogenetic findings in human ovarian tumors. 21st Symposium on Cytogenetics, Praga, Czechosłowacja. 2. Mrózek K Cytogenetics of soft tissue sarcoma. Annual Meeting of the North American Musculoskeletal Tumor Society, Buffalo, NY, USA. 3. Mrózek K Trisomy 11 as the sole karyotypic abnormality identifies a group of older patients with AML with FAB M2 or M1 and unfavorable clinical outcome. Results of CALGB CALGB Spring Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 4. Mrózek K Der(16)t(1;16) as a nonrandom secondary chromosome aberration in Philadelphia chromosome-positive ALL and some other types of human neoplasia. CALGB Spring Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 5. Mrózek K Trisomy 11 as the sole karyotypic abnormality identifies a group of older patients with acute myeloid leukemia (AML) with FAB M2 or M1 and unfavorable clinical outcome. Results of CALGB CALGB Spring Group Meeting, Correlative Sciences Leukemia/Lymphoma Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 6. Mrózek K., Theil K. S Reviewing karyotype quality. CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Fort Laurderdale, FL, USA. 7. Mrózek K SKY techniques to acute myeloid leukemia. CALGB Fall Group Meeting, Leukemia and Lymphoma Correlative Sciences Committee Meeting, New Orleans, LA, USA. 8. Mrózek K A comparison of cytogenetic and molecular genetic detection of t(8;21) and inv(16) in adults with de novo AML. CALGB Fall Group Meeting, Leukemia Committee/Leukemia Correlative Sciences Committee Meeting, New Orleans, LA, USA. 9. Mrózek K Correlation of molecular detection of t(8;21) and inv(16) with cytogenetics. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Meeting, Miami Beach, FL, USA. 10. Mrózek K Cytogenetic vs. molecular detection of t(8;21) and inv(16). CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Ottawa, Ontario, Kanada. 11. Mrózek K Multicolor spectral karyotyping (SKY) analysis of patients with acute myeloid leukemia and a complex karyotype. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Tampa, FL, USA. 22

23 12. Mrózek K Pretreatment cytogenetic abnormalities are predictive of induction success, cumulative incidence of relapse and overall survival in adult patients with de novo acute myeloid leukemia: Results from CALGB CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Committee Workshop, Tampa, FL, USA. 13. Mrózek K Central review of cytogenetics is essential for cooperative group clinical and correlative studies of acute leukemia: The Cancer and Leukemia Group B 8461 experience. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Amelia Island, FL, USA. 14. Mrózek K Prognostic significance of RAS mutations in acute myeloid leukemia patients receiving high-dose cytarabine intensification: A Cancer and Leukemia Group B (CALGB) study. CALGB Summer Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Baltimore, MD, USA. 15. Bloomfield C. D., Carroll A. J., Mrózek K New European LeukemiaNet (ELN) guidelines. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Phoenix, AZ, USA. 16. Mrózek K Prognostic significance of unbalanced aberrations defining AML with MDS-related changes in 2008 WHO classification. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Phoenix, AZ, USA. 17. Mrózek K New recurring chromosomal abnormalities in acute myeloid leukemia. CALGB Fall Group Meeting, Cytogenetics Workshop, Miami, FL, USA. 18. Mrózek K., Marcucci G., Maharry K., Nicolet D., Becker H., Whitman S. P., Metzeler K. H., Schwind S., Wu Y.-Z., Kohlschmidt J., Pettenati M. J., Koduru P. R. K., Heerema N. A., Block A. W., Patil S. R., Baer M. R., Kolitz J. E., Moore J. O., Carroll A. J., Larson R. A., Bloomfield C. D Prognostic utility of the European LeukemiaNet (ELN) genetic-risk classification in adults with de novo acute myeloid leukemia (AML): A study of 1,550 patients (pts). Fifty-Third Annual Meeting of the American Society of Hematology, San Diego, CA, USA. 19. Mrózek K ELN classification in AML. Leukemia Scientific Meeting at the OSUCCC 14 th Annual Scientific Meeting, Columbus, OH, USA. Konferencje krajowe 1. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Mrózek E., Emerich J., Mieszczerski J Analiza cytogenetyczna guzów jajnika człowieka. VI Ogólnopolska Konferencja Cytogenetyczna, Dymaczewo k. Poznania. 2. Mrózek K., Limon J., Nedoszytko B., Babińska M., Stachurski L., Adamkiewicz K., Stoba C Analiza aberracji chromosomowych złośliwych guzów nowotworów nerek człowieka. X 23

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA. Adiunkt. III Klinika Chorób Płuc. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA. Adiunkt. III Klinika Chorób Płuc. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA Adiunkt III Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 1 1. Imię i nazwisko ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

14. 07. 2014 AUTOREFERAT. I. Roman Kotłowski

14. 07. 2014 AUTOREFERAT. I. Roman Kotłowski Dr inż. Roman Kotłowski Katedra Mikrobiologii Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Tel.: +48-58-347-23-83 Fax: +48-58-347-26-94 14. 07. 2014 AUTOREFERAT I. Roman Kotłowski

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Predyspozycja genetyczna do zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną w erze przed i po badaniach całego genomu

Predyspozycja genetyczna do zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną w erze przed i po badaniach całego genomu PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2012, tom 3, nr 4, 281 287 Copyright 2012 Via Medica ISSN 2081 0768 Predyspozycja genetyczna do zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną w erze przed i po badaniach całego

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Monika Bociąga-Jasik 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Kraków,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rola

Bardziej szczegółowo

Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi.

Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi. Magdalena Ratajska Częstość występowania i kosegregacja wybranych mutacji genów BRCA1 i 2 w rodzinach z agregacją raka piersi. (rozprawa doktorska) Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Wpływ hybrydyzacji i introgresji na strukturę genetyczną omułka Mytilus trossulus

Autoreferat. Wpływ hybrydyzacji i introgresji na strukturę genetyczną omułka Mytilus trossulus Małgorzata Karolina Zbawicka Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk W Sopocie Autoreferat Załącznik 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Wpływ hybrydyzacji i introgresji na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Marasek-Ciołakowska TYTUŁ ROZPRAWY. Hodowla i analiza cytogenetyczna genomu tulipanów mieszańców Darwina AUTOREFERAT

Agnieszka Marasek-Ciołakowska TYTUŁ ROZPRAWY. Hodowla i analiza cytogenetyczna genomu tulipanów mieszańców Darwina AUTOREFERAT Załącznik Nr 2 Agnieszka Marasek-Ciołakowska TYTUŁ ROZPRAWY Hodowla i analiza cytogenetyczna genomu tulipanów mieszańców Darwina AUTOREFERAT Instytut Ogrodnictwa Zakład Biologii Ogólnej i Molekularnej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie Załącznik nr 2 Autoreferat w języku polskim AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Grażyna Wyszyńska-Pawelec 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Justyna Dominika Kowalska 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. dyplom lekarza:

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI MEDYCYNA W i e k u R o z w o j o w e g o Kwartalnik Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA WYBRANYCH CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Genetyka i diagnostyka prenatalna

Genetyka i diagnostyka prenatalna 2. genetyka i diagnostyka prenatalna 27 2 Genetyka i diagnostyka prenatalna Mary E. Norton Wstęp Genetyka i wady wrodzone Zaburzenia rozwojowe: przyczyny, mechanizmy i modele Zaburzenia chromosomowe Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w obrębie jamy ustnej i gardła*

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w obrębie jamy ustnej i gardła* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 10 Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w obrębie jamy ustnej i gardła* Human Papillomavirus (HPV) infections in the oral cavity and the throat Małgorzata Więcławska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics Diagn Lab 2014; 50(2): 153-158 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Bardziej szczegółowo