Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego"

Transkrypt

1 Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego Polska Platforma Transportu Szynowego obszary badawcze na poziomie krajowym i europejskim Prof. Marek SITARZ Dni informacyjne transportu szynowego i intermodalnego Warszawa 15 styczeń 2008 r.

2 Strategiczna wizja rozwoju sektora Sektor transportu szynowego powinien rozwijać się w sposób b zharmonizowany z pozostałymi gałę łęziami transportu. Kierunki tego rozwoju powinny słuŝyćs realizacji Narodowego Planu Rozwoju, zaspokajać potrzeby rozwoju regionalnego i umoŝliwia liwiać spełnianie wymagań określonych w Białej Księdze dze Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje.

3 Strategiczny program działań PPTTSz Współpraca praca z Europejską Platformą Technologiczną Transportu Szynowego ERRAC) Wspólpraca z Europejską Agencją Kolejową (ERA) Uczestnictwo w europejskich projektach badawczych Działania ania na rzecz realizacji zadań Strategic Rail Research Agenda 2020

4 PRIORYTETOWE TEMATY BADAWCZE Miejsce w Europejskich Priorytetach Badawczych A. Zrównowa wnowaŝony ony transport - Transport Szynowy -

5 1. Interoperacyjność w transporcie szynowym - systemy zarządzania procesami transportowymi w obszarze sieci europejskiej i regionalnej oraz w miastach, - technologie związane zane z tworzeniem wyodrębnionych linii towarowych, - - działania ania ułatwiaju atwiające osiągni gnięcie interoperacyjności ci transportu i modularności wykorzystywanego sprzętu, zarówno w obszarze infrastruktury jak i taboru.

6 2. Tworzenie inteligentnego systemu transportowego - technologie zmierzające do eliminacji utrudnień na styku między transportem szynowym a innymi środkami transportu pasaŝerskiego i towarowego, - działania ania umoŝliwiaj liwiające harmonijne podnoszenie standardu realizowanych obecnie oraz wprowadzanie nowych usług ug w obszarze transportu pasaŝerskiego i towarowego, zarówno dla ich wykonawców w jak i ich uŝytkowników, w, - - zagadnienia organizacji skomunikowań róŝnych środków transportu w tym między innymi zagadnienia organizacji przewozów w w korytarzach wschód-zach zachód d i północp noc- południe.

7 3. Bezpieczeństwo transportu szynowego - zastosowanie zaawansowanych technologii przetwarzania informacji, - bezpieczne systemy kontroli jazdy, - wykorzystywanie komputerowych metod modelowania i symulacji, - techniczno-organizacyjne organizacyjne aspekty przewozu ładunków w niebezpiecznych - - bezpieczeństwo pasaŝer erów

8 4. Nowoczesne materiały y i technologie w transporcie szynowym - technologie obniŝaj ające cenę i podnoszące jakość produktów w dla kolejnictwa, szczególnie taboru i dróg g kolejowych, uwzględniaj dniające koszt w czasie Ŝycia wyrobu (LCC), w tym między innymi nowe technologie obróbki bki powierzchniowej stosowanych materiałów w dla wydłuŝenia czasu ich eksploatacji, - opracowanie materiałów w o nowych własnow asnościach, umoŝliwiaj liwiających tworzenie innowacyjnych podzespołów w i podsystemów w wchodzących cych w skład wyrobów w dla transportu szynowego, - aparatura łączeniowa i przekształtniki tniki dla interoperacyjnego systemu kolei z systemem zasilania 3kV DC, - systemy transportu multimodalnego

9 5. Wzajemne oddziaływanie transportu szynowego i środowiska naturalnego - działania ania systemowe i rozwiązania zania techniczne dla obniŝenia uciąŝ ąŝliwych skutków w transportu szynowego dla środowiska naturalnego, w tym między innymi zmniejszenie emisji hałasu asu i zagadnienia techniczno-organizacyjne organizacyjne w zakresie przewozów w na obszarach chronionych, - ograniczenie i optymalizacja zuŝycia energii w procesach transportowych, w tym wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

10 6. Działania ania dla wprowadzenia w Polsce szybkich połą łączeń pasaŝerskich - prace studyjne uwzględniaj dniające europejskie tendencje oraz zapisy Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności ci dla kolei duŝych prędko dkości (HS TSIs), - prace badawcze dla opanowania przez Polski przemysł produkcji wybranych składnik adników interoperacyjności ci w zakresie kolei duŝych prędko dkości.

11 Programu Polskich Badań Naukowych w transporcie w latach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Transportu Warszawa, Zespół Projektów Zamawianych Prezentacja: Marek SITARZ Politechnika Śląska

12 CELE 1. Opracowanie stanu aktualnego i perspektyw na lata badań naukowych w transporcie w zakresie potencjału ludzkiego i infrastruktury transportowej Polski. 2. Opracowanie działań koordynacyjnych w zakresie finansowania badań naukowych w transporcie w Polsce. 3. Opracowanie działań koordynacyjnych związanych z udziałem Polski europejskich badaniach transportowych 4. Opracowanie Krajowego Programu Badań Strategicznych dla Polskich Platform Technologicznych związanych z transportem na lata Integracja środowisk naukowych, przemysłowych, rządowych i parlamentarnych związanych z transportem oraz nauką transportową.

13 Harmonogram przygotowań do opracowania Programu Polskich Badań Naukowych w transporcie w latach Ogólnopolskie Seminarium, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, r. 2. Spotkanie Grupy Roboczej, Ministerstwo Transportu, Spotkanie przedstawicieli Europejskich Ministerstw Transportu, r. 4. Spotkanie Grupy Roboczej, Ministerstwo Transportu, r.

14 1. Ogólnopolskie Seminarium, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, r. PROGRAM POLSKICH BADAŃ NAUKOWYCH W TRANSPORTCIE ORGANIZATOR: Ministerstwo, Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Transportu UCZESTNICY Przedstawiciele Ministerstw Przedstawiciele Polskich Platform Technologicznych Przedstawiciele organizacji i instytucji transportowych Członkowie Rady Nauki Dziekani Wydziałów Transportu Naukowcy Posłowie Parlamentu Europejskiego Posłowie na Sejm RP i senatorowie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Transportu Szynowego PAN Politechnika Warszawska Transportu Ochrony Środowiska Transportu Drogowego Transportu Lotniczego SITK PKP S.A. PLL LOT S.A Politechnika Śląska Politechnika Radomska Gospodarki Transportu Morskiego GDDKiA Rozwoju Regionalnego Jednostki naukowobadawcze

15 Spotkanie przedstawicieli Europejskich Ministerstw Transportu, r.

16 Skład Grupy Roboczej : Prof. Wojciech Przetakiewicz przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Dyr. Jarosław aw Pasek przedstawiciel Ministerstwa Transportu Prof. Marek Sitarz Koordynator Polski ERA NET TRANSPORT Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Lotniczego Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Wodnego Prof. Janusz Dyduch - Komisja Transportu PAN Prof. Zbigniew Smalko Rada Nauki Prof. Krystyna Wojewódzka Król - Uniwersytet Gdański Prof. Leszek Mundur Szkoła a Główna G Handlowa Patronat: Minister Eugeniusz WRÓBEL, Minister Mirosław CHABEREK

17 Prezentacja na Zespole Projektów Zamawianych Minister dr Eugeniusz WRÓBEL Program rozwoju polskiego transportu Prof. Janusz DYDUCH Polski transportowy potencjał badawczy Prof. Marek SITARZ Polskie strategiczne transportowe projekty badawcze 2007 r. 1. MODEL PRZESTRZENNEGO SYSTEMU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ POLSKI DO ROZWÓJ J METOD, SYSTEMÓW W POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI SATELITARNEJ W TRANSPORCIE 3. ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY SYSTEM ZWIĘKSZANIA PRZEPUSTOWOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PORTÓW W LOTNICZYCH W POLSCE 4. NOWE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE I METODY DIAGNOSTYCZNE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 5. ZMNIEJSZENIE UCIĄś ĄśLIWOŚCI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO DLA ŚRODOWISKA

18 Dziękuj kuję za uwagę! Prof. Marek SITARZ Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego Politechnika Śląska Katedra Transportu Szynowego Katowice

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS prof. dr hab. inŝ. Sławomir Wiak Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Centrum POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Szczecin, dn. 06.03.2015 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 1 Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych

Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Podsumowanie ustaleńzespołów Tematycznych Gdańsk 09.10.2012r. Zespoły Tematyczne PGKK Spotkania Zespołów Tematycznych PGKK: Zespołu Finansowania 05 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Dzień Informacyjny dla 4 konkursu CIP-ICT ICT PSP Warszawa, 2.02.2010 4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług ug on-line w miastach Temat 6: Wielojęzyczny Internet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej Kazimierz Jamroz Wskazano przesłanki zastosowania inteligentnych systemów transportu. Opisano założenia, koncepcję architektury i funkcjonowania trójmiejskiego inteligentnego systemu trasportu aglomeracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr...

Załącznik do Uchwały nr... Załącznik do Uchwały nr... Zielona Góra, marzec 2004 Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015 0 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 2 ROZDZIAŁ 1. RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ pre feasibility study Warszawa 2011 1 Zespół Roboczy został powołany przez Zastępcę Dyrektora NCBIR Leszka Grabarczyka w składzie: Przewodniczący: Stefan

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Dr hab. inŝ. Marek SITARZ, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska 1. Wstęp SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA PŁOCKA I GMIN Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2023

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM 1 2 3 Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych Publikacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo