ECM Optymalizacja procesów w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECM Optymalizacja procesów w logistyce"

Transkrypt

1 ECM Optymalizacja procesów w logistyce

2 Comarch wsparciem procesów logistycznych Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się elementem coraz bardziej pożądanym i oczekiwanym w przedsiębiorstwach. Głównym powodem zainteresowania jest optymalizacja kosztów operacyjnych, jednak należy też pamiętać, że wiele firm podejmuje działania w celu uelastycznienia oraz zagwarantowania możliwości szybkiego dostosowania się do niepewnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli nasza filozofia biznesowa i podejście do zarządzania nie zawierają nieustannej adaptacji i doskonalenia, firmy i ich liderzy mogą utknąć we wzorcach, które mają coraz mniejsze zastosowanie w zmieniających się okolicznościach rynkowych Mike Rother Toyota Kata 1 Firmy często potrzebują szybkiej i wiarygodnej informacji dotyczącej procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Przykładowo, bieżący dostęp o statusie realizacji zamówienia, statusie dostawy towarów oraz ich odbioru przez partnera biznesowego pozwala na efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami oraz na lepsze gospodarowanie zasobami magazynowymi. Kompleksowa komunikacja elektroniczna zapewniona przez Comarch we wszystkich procesach łańcucha dostaw (Order-to-Cash), gwarantuje poprawę współpracy z partnerami biznesowymi oraz umożliwia optymalizację działań i redukcję kosztów. Według autorów Logistyka w Polsce. Raport , jakość we współczesnym rozumieniu to przekraczanie oczekiwań klienta, oferowanie mu więcej niż się spodziewa takie podejście wymaga kreatywności i przezwyciężenia obowiązujących reguł. Autorzy dodają, że ciągle kluczowymi preferencjami w wyborze łańcucha dostaw są czas, jakość i koszt. Natomiast szybkość reagowania na zmianę, w tym przekazywanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji zlecenia w momencie ich zaistnienia oraz system monitoringu zdarzeń i ich przekazywanie do zespołów projektowych traktowane są jako wyróżnik. Osiągnięcie powyższych celów ułatwia dostęp do nowych technologii i gotowych rozwiązań informatycznych. Jednym z nich jest Comarch platforma umożliwiająca elektroniczną komunikację pomiędzy partnerami biznesowymi. 1 M.Rother, Toyota Kata. Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław Logistyka w Polsce. Raport Praca zbiorowa pod red. Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki. Biblioteka Logistyka, Poznań

3 Comarch to kompleksowa platforma umożliwiająca w jednym miejscu wymianę dokumentów handlowych i logistycznych ze wszystkimi partnerami biznesowymi. 3

4 Kompleksowa platforma do komunikacji B2B Comarch to rozwiązanie do wymiany dokumentów handlowych i logistycznych jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi (m.in. partnerami handlowymi, operatorami logistycznymi). Obecnie nasza platforma procesuje około 50 różnych typów dokumentów > w sumie w 2011 r. wolumen wymienionych dokumentów wyniósł 140 milionów. Comarch jest strategicznym partnerem GS1 Polska oraz uczestniczy w tworzeniu standardów komunikatów dostosowując swoją platformę do potrzeb rynkowych (w ramach ECR Polska). Rozwiązania opracowane przez Comarch są zgodne ze standardami GS1. Społeczność Comarch to ponad podmiotów z różnych branż (w tym także logistycznej). Dzięki naszym lokalnym oddziałom oraz partnerom zagranicznym zapewniamy komunikację B2B dla podmiotów z ponad 30 krajów. Dodając do tego istniejące połączenia międzyoperatorskie z innymi operatorami gwarantujemy wymianę dokumentów z niemal każdym partnerem. Zapewniamy: Jedno wspólne rozwiązanie do wymiany dokumentów elektronicznych w całym łańcuchu dostaw (m.in. sieci handlowe, dystrybutorzy, producenci, operatorzy logistyczni, banki) Dostosowanie rozwiązania do potrzeb i uwarunkowań technologicznych danej firmy (integracja, Web-) Podłączenie wszystkich partnerów biznesowych nie tylko z kilkoma dużymi podmiotami, lecz także z grupą mniejszych partnerów o znacznie niższym wolumenie dokumentów Społeczność ponad użytkowników, którzy już wymieniają dokumenty elektroniczne ze swoimi partnerami biznesowymi Skalowalne i elastyczne rozwiązanie oferowane w modelu usługowym (SaaS), gwarantujące niskie zaangażowanie środków 4

5 Przykładowe dokumenty wykorzystywane do komunikacji z operatorami logistycznymi: ETYKIETA NAZWA ANGIELSKA NAZWA POLSKA DESADV DESPATCH ADVICE AWIZO WYSYŁKI RECADV RECEIVING ADVICE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA TOWARU INSDES INSTRUCTION TO DESPATCH INSTRUKCJA DO WYSYŁKI HANMOV CARGO/GOODS HANDLING AND MOVEMENT PRZEŁADUNEK PRZESYŁKI/TOWARÓW OSTRPT ORDER STATUS REPORT RAPORT O STATUSIE ZAMÓWIENIA IFCSUM MULTIPLE CONSIGNMENT TRANSPORT INSTRUCTION INSTRUKCJA TRANSPORTOWA DLA ZRÓŻNICOWANEJ PRZESYŁKI IFTMAN ARRIVAL NOTICE ZAWIADOMIENIE O PRZYBYCIU IFTMIN TRANSPORT INSTRUCTION INSTRUKCJA TRANSPORTOWA IFTSTA TRANSPORT STATUS STATUS TRANSPORTU INVRPT INVENTORY REPORT RAPORT O STANIE MAGAZYNOWYM Źródło: GS1 Polska Inne procesowane dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej: Umowy spedycyjne, Listy przewozowe, specyfikacje i wykazy, Noty odsetkowe i korygujące, Protokoły szkody, Kwity paletowe, Faktury spedycyjne i administracyjne 5

6 Etykieta logistyczna zgodna ze standardami GS1 Comarch to rozwiązanie zapewniające bezpieczny i szybki przepływ informacji o fizycznym przemieszczaniu się zamówionego towaru dzięki powiązaniu komunikatów z etykietą logistyczną. Funkcjonalność naszych rozwiązań, tworzona we współpracy z GS1 Polska, pozwala na: Spełnienie oczekiwań sieci handlowych Praktyczną realizację obowiązku śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, przede wszystkim z branż spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, co jest obowiązkiem prawnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta Powiązanie wymienianych komunikatów przykładowo automatyczne generowanie Awiza wysyłki (DESADV) na podstawie otrzymanego Zamówienia (ORDER) Definiowanie jednostek logistycznych używanych przez danego partnera biznesowego wraz z niezbędnymi danymi (np. masa, wymiar) Automatyczne lub ręczne generowanie kodu SSCC Intuicyjne przyporządkowanie linii towarów z zamówień do tych jednostek Dostosowany layout wydruku etykiety logistycznej Z badań Instytutu Logistyki i Magazynowania wynika, że czas przyjęcia dostawy z zewnątrz poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną awizacją skraca się o 66% w porównaniu z czasem przyjęcia dostawy tradycyjnymi metodami 6

7 Według naszych badań w Polsce zaledwie 4% uczestników systemu GS1 stosuje standardową etykietę logistyczną. Dla porównania w krajach skandynawskich 90% wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji to etykiety zgodne z GS1. Tymczasem zastosowanie etykiety przynosi wymierne korzyści i szybki zwrot z inwestycji twierdzi Piotr Frąckowiak, starszy specjalista w GS1 Polska. 7

8 Korzyści wskazane przez sieci handlowe w Polsce, stosujące etykiety logistyczne GS1 we współpracy ze swoimi dostawcami: Korzyści dla detalisty: Korzyści wynikające z automatycznej identyfikacji i rejestracji dostarczanych towarów dzięki zaimplementowaniu w systemie informatycznym detalisty standardów GS1: Korzyści wynikające z prawidłowości wprowadzania danych do systemu informatycznego: błyskawiczna identyfikacja dostarczanych jednostek logistycznych zestawienie ich z zamówieniem zarejestrowanie zaraz po zeskanowaniu wyeliminowanie potrzeby tworzenia etykiet własnych zdecydowane przyspieszenie czynności związanych z identyfikowaniem dostaw i rejestrowaniem danych o dostawie w systemie informatycznym detalisty uniknięcie błędów związanych zwykle z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu. proces przyjmowania dostaw oparty o standardową etykietę logistyczną eliminuje błędy powstające przy wzrokowym odczytywaniu i ręcznym rejestrowaniu składu palety oraz przy późniejszym wprowadzaniu danych do systemu informatycznego przyjęte palety są bezzwłocznie gotowe do rozmieszczania ich w przestrzeni magazynowej, a całość procesu przyjęcia dostawy odbywa się na doku rozładunkowym dokumenty przyjęcia oraz jego wydruk powstają w tle, w tym samym czasie następuje automatyczne wygenerowanie wewnętrznych zleceń rozmieszczania poszczególnych palet w określonych miejscach magazynowych magazynier wykonuje zalecenia systemu informatycznego, który optymalizuje rozmieszczenie zapasów według wcześniej określonych strategii zwiększona odpowiedzialność dostawcy za prawidłowość oznaczenia generowanej przez niego jednostki logistycznej, ponieważ nawet po przyjęciu dostawy możliwa jest weryfikacja jej zawartości w stosunku do danych podanych na etykiecie. Korzyści dla dostawców: Korzyści dla operatorów logistycznych: korzyści, które osiąga detalista, w takim samym stopniu możliwe są do uzyskania przez każdego dostawcę, ponieważ tworzona przez niego etykieta ma charakter standardowy i może być w takiej samej postaci wykorzystywana w wewnętrznych procesach magazynowych dostawcy w celu wykorzystywania etykiety we własnych procesach magazynowych, dostawca do sieci detalicznej może ją drukować w ostatnim stadium procesu produkcyjnego oznakowana standardową etykietą paleta jest wprowadzana do magazynu produkcyjnego u dostawcy na tych samych zasadach, jak do centrum dystrybucyjnego detalisty, a więc uzyskanie korzyści takich jak detalista jest całkowicie realne brak ograniczeń współpracy dostawcy z wieloma odbiorcami, pozwala na funkcjonowanie otwartych łańcuchów dostaw wielu dostawców i wielu odbiorców, niezależnie od granic państwowych czy kontynentów. operatorzy świadczący dla nich usługi logistyczne również wykorzystują zalety standardowego znakowania jednostek paletowych (w wyniku zainicjowanego przez detalistów stosowania standardowych etykiet przez ich dostawców) podczas przyjmowania palety do magazynu operatora logistycznego nie występuje konieczność jej dodatkowego etykietowania paleta jest jednoznacznie zidentyfikowana i umieszczana w wyznaczonym miejscu przestrzeni magazynowej podczas identyfikowania wydawanej palety wykorzystywana jest ta sama etykieta logistyczna. 8

9 Wysoka jakość danych Comarch wykorzystuje technologie, które umożliwiają bezpieczny i szybki przesył danych oraz ich routowanie do wskazanych partnerów biznesowych przykładowo jednoczesne przesyłanie zamówień do dostawcy i operatora logistycznego. Zapewniamy konwersję dokumentów z/do różnych formatów (m.in. FACT, XML, IDOC, Tradacom, Odette, PDF) oraz walidację danych w nich zawartych zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. W rezultacie otrzymują Państwo wiarygodne źródło informacji bezpośrednio do swojego systemu. Dodatkowo zapewniamy archiwizację danych. Bieżący monitoring realizacji procesów (Traceability) Coraz więcej firm wybiera outsourcing u operatorów logistycznych, aby móc skoncentrować się na swojej głównej działalności zapewniając rosnące oczekiwania klientów do jakości i dostępności produktów. Dlatego też istotny jest bieżący dostęp do informacji o lokalizacji towaru od operatorów logistycznych. Comarch zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych informacji o statusie realizacji danego zamówienia oraz operacji logistycznych realizowanych przez różne podmioty w jednym rozwiązaniu. Raporty Comarch pozwala także na efektywniejsze wykorzystanie danych wymienianych z partnerami biznesowymi. Gotowe do użycia analizy pozwolą na, przykładowo, szybką ocenę terminowości realizacji zamówienia danego partnera, porównanie liczby zamówionego towaru do dostarczonej ilości czy informację o czasie realizacji usługi transportowej. 9

10 Integracja technologii i ECM Korzyści pochodzące z wymiany dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi mogą dodatkowo zostać znacząco zwiększone poprzez wprowadzenie elektronicznego ich obiegu wewnątrz firmy. Dodatkowa digitalizacja dokumentów, które muszą być przekazywane w wersji papierowej oraz dedykowane przepływy związane z ich akceptacją, weryfikacją, procesami zakupowymi, księgowymi czy szerokiego zarządzania dokumentami logistycznymi pozwalają na znaczne przyspieszenie pracy, poprawę dostępu do danych i ich bezpieczeństwa. Integracja systemu Comarch i Comarch ECM umożliwia: Kompleksową obsługę wszystkich dokumentów firmy (elektronicznych i papierowych m.in. umowy, zamówienia, WZ, PZ, faktury, KLP, CMR, kwity paletowe, protokoły szkody) Zwiększenie efektywności procesów biznesowych (logistycznych, zakupowych, sprzedażowych, księgowych i wielu innych) Szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o sprawdzone dane Zwiększenie poziomu kontroli nad danymi, pracownikami oraz poszczególnymi procesami w firmie Poprawę współpracy z partnerami biznesowymi i klientami 10

11 Infrastruktura wsparciem dla logistyki Z punktu widzenia Infrastruktury IT, logistyka wiąże się głównie ze sprawnym i bezpiecznym przepływem informacji oraz wsparciem relacji z klientami poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań telekomunikacyjnych. Dostarczenie rozwiązań gwarantujących niezawodność oraz elastyczność, a zarazem takich, które będą czułe na wahania rynkowe i potrafią sprostać pojawiającym się wyzwaniom rynku jest niezwykle istotne dla klienta. Ważnym elementem jest też spójność działania wykorzystywanych rozwiązań, możliwość ich wzajemnej integracji i modyfikacji. Rozwiązania Comarch Infrastruktura IT to nie tylko kolejne usługi Comarch dla branży logistycznej, ale przede wszystkim jest to jeden z kolejnych dopasowanych elementów kompleksowej oferty Comarch dla branży logistycznej. Dla prawidłowego i niezawodnego działania systemów, w tym też rozwiązań Comarch i ECM konieczna jest odpowiednia infrastruktura sieciowa. Usprawnieniu działania poszczególnych procesów mogą pomóc następujące rozwiązania Comarch z danego obszaru: Comarch Network Managed Services usługa kompletnej infrastruktury sieciowej oferowanej w modelu pełnego lub częściowego outsourcingu. Pozwala ona na budowę nowej sieci WAN lub modernizację już istniejącej, złożonej z różnorodnych łączy transmisji danych, urządzeń i protokołów w jednolitą, zintegrowaną strukturę sieciową zoptymalizowaną do potrzeb zarówno w obszarze łączy telekomunikacyjnych, jak i sprzętu sieciowego. Comarch Network Audits usługa kompleksowych audytów w obszarze infrastruktury sieciowej. W ramach przeprowadzonego audytu nasi eksperci dokonają oceny wdrożonych u Państwa rozwiązań technicznych sprzętu, topologii i konfiguracji, a także analizy posiadanych kontaktów serwisowych. Kolejnym ważnym elementem w budowaniu trwałych relacji z Klientami jest wysoki poziom obsługi i jakość oferowanych usług. Comarch dostarcza szeroką gamę rozwiązań telekomunikacyjnych, które będą Państwa kluczem do budowania trwałych i owocnych relacji z Państwa klientami, a jednocześnie pozwolą usprawnić działanie poszczególnych łańcuchów procesu logistycznego: Comarch Contact Center to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem na wielu płaszczyznach komunikacji, co ułatwia sprawne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie oraz pozwala na zoptymalizowanie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu posiadanych przez klienta systemów informatycznych. Comarch Contact Center as a Service (C2AS) alternatywa wobec budowy własnej infrastruktury potrzebnej do uruchomienia centrum obsługi klientów. Całość infrastruktury Contact Center zostaje umieszczona w Comarch Data Center. Klient otrzymuje dostęp do infrastruktury CC oraz wymaganą liczbę stanowisk agentów. 11

12 Jakość i bezpieczeństwo danych logistycznych Wdrożenie rozwiązań i ECM, jak również innych systemów informatycznych, wiąże się z koniecznością poniesienia często niemałych wydatków na infrastrukturę sprzętową.musi ona bowiem zapewniać wysoki poziom ochrony przetwarzanych informacji oraz nieprzerwany dostęp do aktualnych danych. Szczególnie ważne jest zapewnienie na poziomie warstwy sprzętowej bezpieczeństwa aplikacji, które gromadzą dane finansowe i osobowe kontrahentów. Wymagania dla infrastruktury teleinformatycznej w tym obszarze definiują zarówno regulacje prawne jak i branżowe standardy IT. Wysoka niezawodność platformy sprzętowej i dostępność usług jest niezbędna dla funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych w firmie. Dodatkowo oczekują jej pojedynczy odbiorcy usług logistycznych, dla których system informatyczny jest najważniejszym kanałem kontaktu z usługodawcą. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Comarch gwarantuje niezbędną infrastrukturę w modelu usługowym. Usługa Comarch Software as a Service (SaaS) kierowana jest do kontrahentów ceniących sobie wygodę, elastyczność biznesową i gwarancję bezpieczeństwa informacji. Dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta infrastruktura sprzętowa i działające na niej aplikacje utrzymywane są w profesjonalnych ośrodkach Comarch Data Center, dzięki czemu klient nie ponosi wysokich kosztów inwestycyjnych na etapie wdrożenia, a wszystkie opłaty z tytułu użytkowania systemów rozłożone są na zoptymalizowane raty miesięczne. Zakres usługi Comarch SaaS obejmuje: Co nas wyróżnia? utrzymanie i serwis platformy sprzętowej; administrację systemem operacyjnym i bazami danych; administrację i serwis aplikacjami Comarch ; pojedynczy punkt kontaktu dla klienta i jasno określone SLA dla całego rozwiązania Elastyczność i konkurencyjność cen Rozwiązania pod klucz wraz ze sprzętem firm 3-cich i aplikacjami Comarch Doświadczenie w realizacji usług Data Center Możliwość łączenia globalnych standardów z lokalnymi wymaganiami klienta Wysoka jakość usług (zgodna z SLA) 12

13 Ciągłość działania procesów logistycznych Kolejną grupą rozwiązań z grupy Comarch Infrastruktura IT są rozwiązania z zakresu Integracji Systemów, zastosowanie których pozwoli dostosować środowisko IT każdej firmy do ciągle zmieniających się wymagań biznesowych i technicznych. Usługi te są przygotowywane indywidualnie na miarę potrzeb każdego klienta. Odpowiednie funkcjonowanie wszystkich systemów IT pozwoli nie tylko zoptymalizować działanie poszczególnych systemów, ale pomoże również zminimalizować koszty ich pracy. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów pozwoli nie tylko zweryfikować działanie poszczególnego sprzętu i oprogramowania klienta, ale przede wszystkim na podstawie dokonanej analizy odpowiednio dobrać niezbędne rozwiązania informatyczne oraz zintegrować je z już istniejącymi. W tym zakresie proponujemy: Analiza i projektowanie platform IT - dokładna analiza potrzeb oraz wymagań warstwy sprzętowo -systemowej klienta oraz zaprojektowanie najbardziej skomplikowanych systemów, na bazie wiedzy i doświadczenia specjalistów, możliwość otrzymania kompletnej zwymiarowanej do potrzeb firmy platformy. Implementacje, wdrożenia i migracje - przeprowadzenie kompleksowej implementacji systemu począwszy od zamówienia sprzętu, sporządzenia planu wdrożenia poprzez instalację i konfigurację urządzeń aż do stworzenia dokumentacji powykonawczej. Projekty są realizowane w oparciu o rozwiązania wiodących producentów. Dostawa sprzętu i oprogramowania możliwość wyboru z pośród szerokiej gamy sprzętu i oprogramowania oraz dostosowanie go do specyficznych potrzeb i wymagań klienta. Wirtualizacja środowisk fizycznych - zapewnienie wysokiego poziomu wykorzystania zasobów, nie ograniczając bezpieczeństwa, ani nie zmniejszając czasu dostępności systemów. Pozwala to na zwiększenie poziom jakości i elastyczności usług, co znacznie ułatwia nowe wdrożenia i umożliwia szybszą reakcję na zmiany w biznesie. Kolejna grupa usług sprzyjających optymalizacji działania firmy, są usługi ciągłe zarządzania Infrastrukturą IT, które dotyczą przede wszystkim zaawansowanych systemów serwerowych, macierzowych i bazodanowych, a więc systemów najbardziej krytycznych dla biznesu Klienta i najbardziej wymagających pod względem parametrów SLA, do nich należą: Utrzymanie i serwis platform sprzętowych - serwis i utrzymanie platform sprzętowych począwszy od niewielkich serwerów i macierzy, poprzez sprzęt klasy midrange, aż po najbardziej zaawansowane technicznie maszyny klasy enterprises. Zarządzanie i administracja systemami operacyjnymi - przejęcie obowiązków administratorów platformy systemowej w środowisku IT Klienta. Zakres usługi może być stały lub incydentalny. Zarządzanie i administracja bazami danych - kompleksowe usługi zarządzania bazami danych MS SQL oraz Oracle. Zarządzanie i administracja platformami wirtualnymi - pełne wsparcie całego procesu implementacji i migracji istniejących środowisk fizycznych na platformę wirtualną. 13

14 Eksperci Gartnera (2011) szacują, że 60% światowych wydatków IT jest przeznaczanych na infrastrukturę i operacje IT (Infrastructure & Operations, I&O). Dzięki podjęciu 10 kluczowych działań można wygenerować oszczędności w obszarze I&O rzędu 10% (w 12 miesięcy) i 25% (w trzy lata). 14

15 Implementacja systemu Comarch ECM dla Röhlig SUUS Logistics SA Case Study Röhlig SUUS Logistics S.A. (dawniej Röhlig Poland) jest przedsiębiorstwem spedycyjnym, które działając w oparciu o systemy zarządzania jakością dostarcza rozwiązania spełniające najwyższe standardy na rynku TSL. Röhlig Poland rozwijał swoją działalność na rynku od 1989 roku jako spółka zależna światowego koncernu Röhlig&Co. Samodzielna od 2006 roku spółka kontynuuje dynamiczny rozwój w sektorze frachtu drogowego i logistyki, współpracując ściśle z grupą Röhlig&Co. w zakresie frachtu morsko-lotniczego. Obecnie firma prowadzi działalność w 18 biurach sprzedażowo operacyjnych, realizując operacje logistyczne w magazynach o blisko m2 powierzchni oraz zatrudniając ponad 600 pracowników. Rozwiązanie Comarch ECM Stworzone w oparciu o technologie Comarch rozwiązanie Comarch ECM umożliwiło: Automatyzację procedury akceptacji dokumentów, dostarczając narzędzia rozdzielania i kolejkowania zadań między uprawnionych użytkowników zgodnie z procedurami wewnętrznymi Röhlig SUUS (workflow) Wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów między oddziałami firmy dzięki wdrożeniu funkcjonalności elektronicznego repozytorium dokumentów, dostępnego z każdej lokalizacji firmy poprzez przeglądarkę webową Weryfikację poprawności rejestrowanych w systemie dokumentów poprzez zastosowanie mechanizmów walidacyjnych, które sprawdzają nie tylko kompletność dokumentu, ale także poprawność i integralność zawartych w nim danych. Stworzenie przez firmę silnego systemu dystrybucji w Polsce oraz linii drobnicowych z większością krajów europejskich było możliwe dzięki współpracy ze starannie wyselekcjonowanymi przewoźnikami i partnerami. Potrzeby klienta Działalność w oparciu o rozbudowaną sieć partnerów generuje dużą liczbę dokumentów związanych ze współpracą. Po zrealizowaniu każdego zlecenia transportowego zakontraktowani przewoźnicy przekazują Röhlig SUUS Krajowy List Przewozowy (KLP) oraz wystawiają fakturę za wykonaną usługę. Dokumenty wystawione przez kontrahentów są rejestrowane oraz przechodzą kilkustopniowy proces akceptacji (faktury). Ilości przetwarzanych dokumentów: faktur spedycyjnych rocznie krajowych listów przewozowych rocznie 15

16 Integracje z systemami zewnętrznymi DCSi.Logistics Macrologic Comarch ECM w Rohlig SUUS 5600 faktur spedycyjnych miesięcznie krajowych listów przewozowych miesięcznie Przed wdrożeniem rozwiązania Comarch, wszystkie dokumenty związane z poszczególnymi zleceniami logistycznymi były procesowane ręcznie. Potrzebą klienta było podniesienie efektywności i przyspieszenie procesu akceptacji faktury, często realizowanego w różnych lokalizacjach firmy. Kolejnym wyzwaniem było zmniejszenie liczby błędów, generowanych podczas obsługi dużego wolumenu dokumentów (68000 faktur spedycyjnych, KPL rocznie). Nadrzędnym celem wdrożenia Comarch ECM było podniesienie efektywności procesu biznesowego i w konsekwencji poprawa jakości współpracy z kontrahentami. Wdrożone rozwiązanie Comarch ECM zostało zintegrowane z funkcjonującymi już w firmie Röhlig SUUS systemami IT: DCSi.Logistics (Zintegrowany System Logistyczny) oraz Finanse i Księgowość system firmy Macrologic. Dokumenty o określonym statusie są eksportowane z Comarch ECM do odpowiedniego systemu. Z systemów działających wcześniej w firmie importowane są listy kontrahentów i inne dane biznesowe. Korzyści z wdrożenia Wdrożenie Comarch ECM skróciło czas akceptacji faktury spedycyjnej do minimum, co usprawniło proces rozliczenia z kontrahentami i stworzyło pozytywny wizerunek Röhlig SUUS wśród Partnerów biznesowych Zastąpienie modelu przesyłania dokumentów papierowych przez elektroniczny obieg dokumentów (workflow) pozwoliło także obniżyć koszty procesu Dzięki użytemu w rozwiązaniu Comarch ECM otwartemu interfejsowi WebService możliwe stało się np. udostępnienie klientom Röhlig obrazu KLP (Krajowego Listu Przewozowego) przez Internet Funkcjonujące w systemie narzędzia walidacyjne w istotny sposób zredukowały liczbę błędów w dokumentacji zleceń spedycyjnych Moduły: Faktury Zakupowe Faktury Spedycyjne Listy przewozowe Klient o Comarch Röhlig SUUS Logistics SA rekomenduje firmę Comarch jako dostawcę rozwiązań do zarządzania dokumentami oraz procesami biznesowymi. Zaproponowane rozwiązanie Comarch ECM sprostało oczekiwaniom i pozwoliło zrealizować cele biznesowe. Od momentu wdrożenia Comarch wspiera i rozwija rozwiązanie [...] oraz realizuje usługi doradczo-implementacyjne w zakresie rozwoju systemu. Dlaczego Comarch Kinga Garbacka Project Manager Röhlig SUUS Logistics SA Comarch to wiarygodny i stabilny partner, gwarantujący odpowiednią jakość oraz długofalową współpracę. Wieloletnie doświadczenie oraz elastyczność w obszarze Enterprise Content Management potwierdzone jest licznymi referencjami wdrożeń platform producentów obcych (FileNet, SharePoint) oraz posiadaniem własnego rozwiązania Comarch ECM, będącym kontynuacją szwajcarskiej linii produktów Infostore. Comarch ECM rozwijany jest przez zespoły z Polski oraz Szwajcarii, posiada ponad 1000 instalacji w regionie krajów niemieckojęzycznych. Dostępne z dowolnej lokalizacji elektroniczne repozytorium dokumentów w połączeniu z funkcjonalnością generowania raportów umożliwiło kadrze zarządzającej przejrzysty wgląd w realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. 16

17 Etykieta logistyczna w Leroy Merlin Case Study W Polsce firma Leroy Merlin rozpoczęła działalność w 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą. W 2012 r. Leroy Merlin w Polsce to 43 sklepy w dużych i średnich miastach, o powierzchni handlowej od do m2. Leroy Merlin należy do GROUPE ADEO. Obecnie jest to drugi w Europie i czwarty na świecie dystrybutor w tej branży. W skład GROUPE ADEO wchodzą duże sklepy budowlano-dekoracyjne Leroy Merlin, małej i średniej wielkości sklepy (AKI, Bricocenter, Weldom), sklepy- -składy (Bricoman, Bricomart) i inne (DomPro, Zodio Kbane). Potrzeby Klienta Leroy Merlin posiada centrum dystrybucyjne w Strykowie o powierzchni m2 z 68 dokami rozładunkowo-załadunkowymi. Obsługuje ono dystrybucję do sklepów Leroy Merlin w całej Polsce. Celem projektu było wprowadzenie elektronicznej awizacji połączonej z etykietą logistyczną dla dostaw cross-docking do centrum dystrybucyjnego, która miała przyczynić się do optymalizacji pracy w magazynie, dzięki skróceniu czasu przyjęcia dostaw oraz ujednolicenia wyglądu etykiety. Należy podkreślić, że jednym z wymogów była obsługa różnego rodzaju etykiet, w tym także etykiet zgrupowanych. Dodatkowo istotnym czynnikiem było zapewnienie rozwiązania, które nie wiązałoby się po stronie dostawców, którymi w większości są firmy z sektora MSP, z dużymi wydatkami oraz z dużą czasochłonnością poświęconych na uruchomienie projektu oraz zapewnienie dla nich bieżącego wsparcia. Rozwiązanie Comarch Firma Leroy Merlin już od 2006 r. wykorzystywała platformę Comarch do wymiany zamówień i faktur ze swoimi dostawcami miesięcznie sieć wymienia około dokumentów z grupą 700 dostawców. Dodatkowo archiwizacja faktur zapewniona jest przez Comarch Archiwum, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego została podjęta decyzja, aby rozbudować funkcjonalność Comarch Web aplikacji webowej, której dostawcy używali do otrzymywania zamówień oraz generowania i wysyłania faktur. Zmodyfikowane rozwiązanie umożliwiło: Automatyczne generowanie Awiza wysyłki (DESADV) na podstawie otrzymanego zamówienia zgodnego ze specyfikacją Leroy Merlin w tym także tworzenie jednego awiza dla wielu zamówień Tworzenie jednostek logistycznych właściwych dla Leroy Merlin (m.in. paleta, paczka, rolka) wraz z automatycznym/ręcznym wpisywaniem kodu SSCC oraz wskazywania jednostek nadrzędnych (w przypadku etykiety zgrupowanej) 17

18 Szybkie i proste przyporządkowanie linii z zamówienia do danej jednostki logistycznej oraz wskazywanie ilości towaru do zapakowania. Dodatkowo możliwość zapakowania niezapakowanych towarów jednym kliknięciem. Wysyłanie awiz wysyłki oraz bieżący podgląd do informacji o statusie przetwarzania tego dokumentu. Walidacja dokumentu pod kątem zgodności z wymaganiami Leroy Merlin redukcja błędnych dokumentów. Wydruk etykiety logistycznej zgodnej z szablonem wskazanym przez Leroy Merlin bezpośrednio z aplikacji webowej (bez konieczności instalowania aplikacji on- -site) na drukarkach etykiet (np. Zebra, Sato) oraz biurowych. Dla każdego dostawcy uczestniczącego w projekcie została przygotowana instrukcja przez kierownika projektu po stronie Comarch. Dodatkowo konsultanci Comarch HelpDesk pomagają w bieżących problemach dostawców. Dodatkowo, poprzez moduł Comarch Tracking, Leroy Merlin ma możliwość śledzenia oraz weryfikacji poprawności dokumentów wymienianych ze swoimi partnerami handlowymi. Bieżący dostęp do informacji pozwala na znaczną redukcję czasu przeznaczanego na wyjaśnianie błędnych czy zagubionych dokumentów. Korzyści Opinia Klienta Leroy Merlin rekomenduje firmę Comarch jako dostawcę rozwiązań do usprawniania komunikacji w procesach w łańcuchu dostaw. Dostarczone rozwiązanie Comarch spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło osiągnąć zakładaną poprawę efektywności procesów logistycznych. Od samego początku współpraca ze specjalistami Comarch była bardzo dobra. Dzięki ich profesjonalizmowi możliwe było dostosowanie rozwiązań z rodziny Comarch do naszych indywidualnych potrzeb funkcjonalnych, biznesowych czy też technicznych. Dlaczego Comarch Katarzyna Kowalska Dyrektor Logistyki Leroy Merlin Polska Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych gwarantującym wysoką jakość oraz ciągły rozwój swoich produktów. W zakresie firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie, ponad użytkowników z 30 krajów oraz wolumen 15 milionów dokumentów procesowanych miesięcznie. Comarch posiada referencje w wielu branżach (handlowa, budowlana, farmaceutyczna, logistyczna czy paliwowa). Zastosowanie elektronicznej awizacji z etykietą logistyczną pozwoliło na osiągnięcie następujących korzyści: Skrócenie czasu pierwszej kontroli dostawy o minut Ograniczenie pracy administracyjnej o min / dostawa Szybszy przesył danych o dostawie (DESADV) Szybsza identyfikacja rozbieżności Łatwiejsze do odczytania etykiety Możliwość przyjęcia / wysyłki partii zamówienia Eliminacja wydruku papierowych dokumentów awiza (DESADV) - ponad 1 tona oszczędności papieru w pierwszym roku projektu Dostawcy korzystający z WEB- (Comarch ) koszty rozszerzenia aplikacji pokryte przez Leroy Merlin ROI 4-6 miesięcy 18

19 Wsparcie Kilkunastoletnie doświadczenie zapewnia wsparcie wykwalifikowanego zespołu. Gwarantujemy dedykowanego Kierownika Projektu, który zapewni terminowość realizacji harmonogramu oraz wsparcie Comarch HelpDesk dla Państwa partnerów biznesowych w kilkunastu językach. Korzyści z wykorzystania Comarch 1. Optymalizacja procesów i redukcja kosztów Comarch oferowane w modelu usługowym (SaaS) zapewnia wsparcie dla wszystkich procesów w łańcuchu dostaw (Order-to-Cash) 2. Outsourcing przekazanie odpowiedzialności za realizacje projektu do Comarch umożliwia koncentrację zasobów na głównej działalności firmy 3. Poprawa współpracy z partnerami bieżąca informacja o lokalizacji towaru pozwala na szybsze wyjaśnianie nieporozumień między stronami 4. Kompleksowość Comarch to platforma do komunikacji elektronicznej ze wszystkimi partnerami biznesowymi 5. Zgodność ze standardami długoletnia współpraca z GS1 przy tworzeniu rozwiązań 6. Doświadczenie posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z łańcuchem dostaw w wielu branżach 7. Międzynarodowość zapewniamy komunikację z partnerami zagranicznymi oferując aplikacje dostosowane do uwarunkowań danego rynku oraz wsparcie w lokalnych językach 8. Technologia wykorzystanie technologii zapewniającej szybki dostęp do wiarygodnych danych 9. Bezpieczeństwo Comarch Data Center spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa gwarantując wysoki poziom SLA 10. Synergia technologii i ECM kompleksowa obsługa dokumentów papierowych i elektronicznych w Państwa firmie 19

20 Comarch na świecie Comarch w Polsce Albania Austria Belgia Chiny Finlandia Francja Kanada Luksemburg Niemcy Panama Polska Rosja Szwajcaria Ukraina USA Wielka Brytania Wietnam UAE Kraków siedziba główna Bielsko-Biała Gdańsk Katowice Lublin Łódź Poznań Warszawa Wrocław Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. PL

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów w logistyce

Optymalizacja procesów w logistyce Optymalizacja procesów w logistyce www.dokumentyiprocesy.comarch.pl Comarch ogólne informacje Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Jako międzynarodowy integrator i twórca innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Trendy w łańcuchu dostaw Wzrost kosztów logistycznych Outsourcing usług logistycznych Zrównoważony rozwój (ekologia)

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych Comarch ECOD opakowania W wyniku rosnącej ilości opakowań wykorzystywanych obecnie w procesach logistycznych, firmy coraz częściej poszukują rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor Comarch e-investor Comarch e-investor to nowoczesny system informatyczny dedykowany wsparciu obsługi inwestorów (instytucji, podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 PWIK RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI 1. Opis produktu. Współpracując z firmami produkcyjnymi, wykorzystującymi w codziennej pracy magazyny wysokiego składowania, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 09.06.2017 Rola standaryzacji w obecnych czasach Architektura GS1 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawne zarządzanie i archiwizacja dokumentów w firmie sposobem na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa

Sprawne zarządzanie i archiwizacja dokumentów w firmie sposobem na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa Sprawne zarządzanie i archiwizacja dokumentów w firmie sposobem na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa Małgorzata Koźmińska Centrum Rozwoju Produktów COMARCH Problem N o 1... brak prawidłowej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE WIESŁAW WAWRZYNIAK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE WIESŁAW WAWRZYNIAK Długo wybieraliśmy nowy system informatyczny dla naszego przedsiębiorstwa, ale dokonaliśmy trafnego wyboru stawiając na Comarch CDN XL. Wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo