ECM Optymalizacja procesów w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECM Optymalizacja procesów w logistyce"

Transkrypt

1 ECM Optymalizacja procesów w logistyce

2 Comarch wsparciem procesów logistycznych Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się elementem coraz bardziej pożądanym i oczekiwanym w przedsiębiorstwach. Głównym powodem zainteresowania jest optymalizacja kosztów operacyjnych, jednak należy też pamiętać, że wiele firm podejmuje działania w celu uelastycznienia oraz zagwarantowania możliwości szybkiego dostosowania się do niepewnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli nasza filozofia biznesowa i podejście do zarządzania nie zawierają nieustannej adaptacji i doskonalenia, firmy i ich liderzy mogą utknąć we wzorcach, które mają coraz mniejsze zastosowanie w zmieniających się okolicznościach rynkowych Mike Rother Toyota Kata 1 Firmy często potrzebują szybkiej i wiarygodnej informacji dotyczącej procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Przykładowo, bieżący dostęp o statusie realizacji zamówienia, statusie dostawy towarów oraz ich odbioru przez partnera biznesowego pozwala na efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami oraz na lepsze gospodarowanie zasobami magazynowymi. Kompleksowa komunikacja elektroniczna zapewniona przez Comarch we wszystkich procesach łańcucha dostaw (Order-to-Cash), gwarantuje poprawę współpracy z partnerami biznesowymi oraz umożliwia optymalizację działań i redukcję kosztów. Według autorów Logistyka w Polsce. Raport , jakość we współczesnym rozumieniu to przekraczanie oczekiwań klienta, oferowanie mu więcej niż się spodziewa takie podejście wymaga kreatywności i przezwyciężenia obowiązujących reguł. Autorzy dodają, że ciągle kluczowymi preferencjami w wyborze łańcucha dostaw są czas, jakość i koszt. Natomiast szybkość reagowania na zmianę, w tym przekazywanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji zlecenia w momencie ich zaistnienia oraz system monitoringu zdarzeń i ich przekazywanie do zespołów projektowych traktowane są jako wyróżnik. Osiągnięcie powyższych celów ułatwia dostęp do nowych technologii i gotowych rozwiązań informatycznych. Jednym z nich jest Comarch platforma umożliwiająca elektroniczną komunikację pomiędzy partnerami biznesowymi. 1 M.Rother, Toyota Kata. Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław Logistyka w Polsce. Raport Praca zbiorowa pod red. Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki. Biblioteka Logistyka, Poznań

3 Comarch to kompleksowa platforma umożliwiająca w jednym miejscu wymianę dokumentów handlowych i logistycznych ze wszystkimi partnerami biznesowymi. 3

4 Kompleksowa platforma do komunikacji B2B Comarch to rozwiązanie do wymiany dokumentów handlowych i logistycznych jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi (m.in. partnerami handlowymi, operatorami logistycznymi). Obecnie nasza platforma procesuje około 50 różnych typów dokumentów > w sumie w 2011 r. wolumen wymienionych dokumentów wyniósł 140 milionów. Comarch jest strategicznym partnerem GS1 Polska oraz uczestniczy w tworzeniu standardów komunikatów dostosowując swoją platformę do potrzeb rynkowych (w ramach ECR Polska). Rozwiązania opracowane przez Comarch są zgodne ze standardami GS1. Społeczność Comarch to ponad podmiotów z różnych branż (w tym także logistycznej). Dzięki naszym lokalnym oddziałom oraz partnerom zagranicznym zapewniamy komunikację B2B dla podmiotów z ponad 30 krajów. Dodając do tego istniejące połączenia międzyoperatorskie z innymi operatorami gwarantujemy wymianę dokumentów z niemal każdym partnerem. Zapewniamy: Jedno wspólne rozwiązanie do wymiany dokumentów elektronicznych w całym łańcuchu dostaw (m.in. sieci handlowe, dystrybutorzy, producenci, operatorzy logistyczni, banki) Dostosowanie rozwiązania do potrzeb i uwarunkowań technologicznych danej firmy (integracja, Web-) Podłączenie wszystkich partnerów biznesowych nie tylko z kilkoma dużymi podmiotami, lecz także z grupą mniejszych partnerów o znacznie niższym wolumenie dokumentów Społeczność ponad użytkowników, którzy już wymieniają dokumenty elektroniczne ze swoimi partnerami biznesowymi Skalowalne i elastyczne rozwiązanie oferowane w modelu usługowym (SaaS), gwarantujące niskie zaangażowanie środków 4

5 Przykładowe dokumenty wykorzystywane do komunikacji z operatorami logistycznymi: ETYKIETA NAZWA ANGIELSKA NAZWA POLSKA DESADV DESPATCH ADVICE AWIZO WYSYŁKI RECADV RECEIVING ADVICE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA TOWARU INSDES INSTRUCTION TO DESPATCH INSTRUKCJA DO WYSYŁKI HANMOV CARGO/GOODS HANDLING AND MOVEMENT PRZEŁADUNEK PRZESYŁKI/TOWARÓW OSTRPT ORDER STATUS REPORT RAPORT O STATUSIE ZAMÓWIENIA IFCSUM MULTIPLE CONSIGNMENT TRANSPORT INSTRUCTION INSTRUKCJA TRANSPORTOWA DLA ZRÓŻNICOWANEJ PRZESYŁKI IFTMAN ARRIVAL NOTICE ZAWIADOMIENIE O PRZYBYCIU IFTMIN TRANSPORT INSTRUCTION INSTRUKCJA TRANSPORTOWA IFTSTA TRANSPORT STATUS STATUS TRANSPORTU INVRPT INVENTORY REPORT RAPORT O STANIE MAGAZYNOWYM Źródło: GS1 Polska Inne procesowane dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej: Umowy spedycyjne, Listy przewozowe, specyfikacje i wykazy, Noty odsetkowe i korygujące, Protokoły szkody, Kwity paletowe, Faktury spedycyjne i administracyjne 5

6 Etykieta logistyczna zgodna ze standardami GS1 Comarch to rozwiązanie zapewniające bezpieczny i szybki przepływ informacji o fizycznym przemieszczaniu się zamówionego towaru dzięki powiązaniu komunikatów z etykietą logistyczną. Funkcjonalność naszych rozwiązań, tworzona we współpracy z GS1 Polska, pozwala na: Spełnienie oczekiwań sieci handlowych Praktyczną realizację obowiązku śledzenia ruchu i pochodzenia towarów, przede wszystkim z branż spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, co jest obowiązkiem prawnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta Powiązanie wymienianych komunikatów przykładowo automatyczne generowanie Awiza wysyłki (DESADV) na podstawie otrzymanego Zamówienia (ORDER) Definiowanie jednostek logistycznych używanych przez danego partnera biznesowego wraz z niezbędnymi danymi (np. masa, wymiar) Automatyczne lub ręczne generowanie kodu SSCC Intuicyjne przyporządkowanie linii towarów z zamówień do tych jednostek Dostosowany layout wydruku etykiety logistycznej Z badań Instytutu Logistyki i Magazynowania wynika, że czas przyjęcia dostawy z zewnątrz poprzez zastosowanie etykiety wraz z elektroniczną awizacją skraca się o 66% w porównaniu z czasem przyjęcia dostawy tradycyjnymi metodami 6

7 Według naszych badań w Polsce zaledwie 4% uczestników systemu GS1 stosuje standardową etykietę logistyczną. Dla porównania w krajach skandynawskich 90% wszystkich etykiet na paletach w magazynowaniu i dystrybucji to etykiety zgodne z GS1. Tymczasem zastosowanie etykiety przynosi wymierne korzyści i szybki zwrot z inwestycji twierdzi Piotr Frąckowiak, starszy specjalista w GS1 Polska. 7

8 Korzyści wskazane przez sieci handlowe w Polsce, stosujące etykiety logistyczne GS1 we współpracy ze swoimi dostawcami: Korzyści dla detalisty: Korzyści wynikające z automatycznej identyfikacji i rejestracji dostarczanych towarów dzięki zaimplementowaniu w systemie informatycznym detalisty standardów GS1: Korzyści wynikające z prawidłowości wprowadzania danych do systemu informatycznego: błyskawiczna identyfikacja dostarczanych jednostek logistycznych zestawienie ich z zamówieniem zarejestrowanie zaraz po zeskanowaniu wyeliminowanie potrzeby tworzenia etykiet własnych zdecydowane przyspieszenie czynności związanych z identyfikowaniem dostaw i rejestrowaniem danych o dostawie w systemie informatycznym detalisty uniknięcie błędów związanych zwykle z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu. proces przyjmowania dostaw oparty o standardową etykietę logistyczną eliminuje błędy powstające przy wzrokowym odczytywaniu i ręcznym rejestrowaniu składu palety oraz przy późniejszym wprowadzaniu danych do systemu informatycznego przyjęte palety są bezzwłocznie gotowe do rozmieszczania ich w przestrzeni magazynowej, a całość procesu przyjęcia dostawy odbywa się na doku rozładunkowym dokumenty przyjęcia oraz jego wydruk powstają w tle, w tym samym czasie następuje automatyczne wygenerowanie wewnętrznych zleceń rozmieszczania poszczególnych palet w określonych miejscach magazynowych magazynier wykonuje zalecenia systemu informatycznego, który optymalizuje rozmieszczenie zapasów według wcześniej określonych strategii zwiększona odpowiedzialność dostawcy za prawidłowość oznaczenia generowanej przez niego jednostki logistycznej, ponieważ nawet po przyjęciu dostawy możliwa jest weryfikacja jej zawartości w stosunku do danych podanych na etykiecie. Korzyści dla dostawców: Korzyści dla operatorów logistycznych: korzyści, które osiąga detalista, w takim samym stopniu możliwe są do uzyskania przez każdego dostawcę, ponieważ tworzona przez niego etykieta ma charakter standardowy i może być w takiej samej postaci wykorzystywana w wewnętrznych procesach magazynowych dostawcy w celu wykorzystywania etykiety we własnych procesach magazynowych, dostawca do sieci detalicznej może ją drukować w ostatnim stadium procesu produkcyjnego oznakowana standardową etykietą paleta jest wprowadzana do magazynu produkcyjnego u dostawcy na tych samych zasadach, jak do centrum dystrybucyjnego detalisty, a więc uzyskanie korzyści takich jak detalista jest całkowicie realne brak ograniczeń współpracy dostawcy z wieloma odbiorcami, pozwala na funkcjonowanie otwartych łańcuchów dostaw wielu dostawców i wielu odbiorców, niezależnie od granic państwowych czy kontynentów. operatorzy świadczący dla nich usługi logistyczne również wykorzystują zalety standardowego znakowania jednostek paletowych (w wyniku zainicjowanego przez detalistów stosowania standardowych etykiet przez ich dostawców) podczas przyjmowania palety do magazynu operatora logistycznego nie występuje konieczność jej dodatkowego etykietowania paleta jest jednoznacznie zidentyfikowana i umieszczana w wyznaczonym miejscu przestrzeni magazynowej podczas identyfikowania wydawanej palety wykorzystywana jest ta sama etykieta logistyczna. 8

9 Wysoka jakość danych Comarch wykorzystuje technologie, które umożliwiają bezpieczny i szybki przesył danych oraz ich routowanie do wskazanych partnerów biznesowych przykładowo jednoczesne przesyłanie zamówień do dostawcy i operatora logistycznego. Zapewniamy konwersję dokumentów z/do różnych formatów (m.in. FACT, XML, IDOC, Tradacom, Odette, PDF) oraz walidację danych w nich zawartych zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. W rezultacie otrzymują Państwo wiarygodne źródło informacji bezpośrednio do swojego systemu. Dodatkowo zapewniamy archiwizację danych. Bieżący monitoring realizacji procesów (Traceability) Coraz więcej firm wybiera outsourcing u operatorów logistycznych, aby móc skoncentrować się na swojej głównej działalności zapewniając rosnące oczekiwania klientów do jakości i dostępności produktów. Dlatego też istotny jest bieżący dostęp do informacji o lokalizacji towaru od operatorów logistycznych. Comarch zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych informacji o statusie realizacji danego zamówienia oraz operacji logistycznych realizowanych przez różne podmioty w jednym rozwiązaniu. Raporty Comarch pozwala także na efektywniejsze wykorzystanie danych wymienianych z partnerami biznesowymi. Gotowe do użycia analizy pozwolą na, przykładowo, szybką ocenę terminowości realizacji zamówienia danego partnera, porównanie liczby zamówionego towaru do dostarczonej ilości czy informację o czasie realizacji usługi transportowej. 9

10 Integracja technologii i ECM Korzyści pochodzące z wymiany dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi mogą dodatkowo zostać znacząco zwiększone poprzez wprowadzenie elektronicznego ich obiegu wewnątrz firmy. Dodatkowa digitalizacja dokumentów, które muszą być przekazywane w wersji papierowej oraz dedykowane przepływy związane z ich akceptacją, weryfikacją, procesami zakupowymi, księgowymi czy szerokiego zarządzania dokumentami logistycznymi pozwalają na znaczne przyspieszenie pracy, poprawę dostępu do danych i ich bezpieczeństwa. Integracja systemu Comarch i Comarch ECM umożliwia: Kompleksową obsługę wszystkich dokumentów firmy (elektronicznych i papierowych m.in. umowy, zamówienia, WZ, PZ, faktury, KLP, CMR, kwity paletowe, protokoły szkody) Zwiększenie efektywności procesów biznesowych (logistycznych, zakupowych, sprzedażowych, księgowych i wielu innych) Szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o sprawdzone dane Zwiększenie poziomu kontroli nad danymi, pracownikami oraz poszczególnymi procesami w firmie Poprawę współpracy z partnerami biznesowymi i klientami 10

11 Infrastruktura wsparciem dla logistyki Z punktu widzenia Infrastruktury IT, logistyka wiąże się głównie ze sprawnym i bezpiecznym przepływem informacji oraz wsparciem relacji z klientami poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań telekomunikacyjnych. Dostarczenie rozwiązań gwarantujących niezawodność oraz elastyczność, a zarazem takich, które będą czułe na wahania rynkowe i potrafią sprostać pojawiającym się wyzwaniom rynku jest niezwykle istotne dla klienta. Ważnym elementem jest też spójność działania wykorzystywanych rozwiązań, możliwość ich wzajemnej integracji i modyfikacji. Rozwiązania Comarch Infrastruktura IT to nie tylko kolejne usługi Comarch dla branży logistycznej, ale przede wszystkim jest to jeden z kolejnych dopasowanych elementów kompleksowej oferty Comarch dla branży logistycznej. Dla prawidłowego i niezawodnego działania systemów, w tym też rozwiązań Comarch i ECM konieczna jest odpowiednia infrastruktura sieciowa. Usprawnieniu działania poszczególnych procesów mogą pomóc następujące rozwiązania Comarch z danego obszaru: Comarch Network Managed Services usługa kompletnej infrastruktury sieciowej oferowanej w modelu pełnego lub częściowego outsourcingu. Pozwala ona na budowę nowej sieci WAN lub modernizację już istniejącej, złożonej z różnorodnych łączy transmisji danych, urządzeń i protokołów w jednolitą, zintegrowaną strukturę sieciową zoptymalizowaną do potrzeb zarówno w obszarze łączy telekomunikacyjnych, jak i sprzętu sieciowego. Comarch Network Audits usługa kompleksowych audytów w obszarze infrastruktury sieciowej. W ramach przeprowadzonego audytu nasi eksperci dokonają oceny wdrożonych u Państwa rozwiązań technicznych sprzętu, topologii i konfiguracji, a także analizy posiadanych kontaktów serwisowych. Kolejnym ważnym elementem w budowaniu trwałych relacji z Klientami jest wysoki poziom obsługi i jakość oferowanych usług. Comarch dostarcza szeroką gamę rozwiązań telekomunikacyjnych, które będą Państwa kluczem do budowania trwałych i owocnych relacji z Państwa klientami, a jednocześnie pozwolą usprawnić działanie poszczególnych łańcuchów procesu logistycznego: Comarch Contact Center to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem na wielu płaszczyznach komunikacji, co ułatwia sprawne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie oraz pozwala na zoptymalizowanie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu posiadanych przez klienta systemów informatycznych. Comarch Contact Center as a Service (C2AS) alternatywa wobec budowy własnej infrastruktury potrzebnej do uruchomienia centrum obsługi klientów. Całość infrastruktury Contact Center zostaje umieszczona w Comarch Data Center. Klient otrzymuje dostęp do infrastruktury CC oraz wymaganą liczbę stanowisk agentów. 11

12 Jakość i bezpieczeństwo danych logistycznych Wdrożenie rozwiązań i ECM, jak również innych systemów informatycznych, wiąże się z koniecznością poniesienia często niemałych wydatków na infrastrukturę sprzętową.musi ona bowiem zapewniać wysoki poziom ochrony przetwarzanych informacji oraz nieprzerwany dostęp do aktualnych danych. Szczególnie ważne jest zapewnienie na poziomie warstwy sprzętowej bezpieczeństwa aplikacji, które gromadzą dane finansowe i osobowe kontrahentów. Wymagania dla infrastruktury teleinformatycznej w tym obszarze definiują zarówno regulacje prawne jak i branżowe standardy IT. Wysoka niezawodność platformy sprzętowej i dostępność usług jest niezbędna dla funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych w firmie. Dodatkowo oczekują jej pojedynczy odbiorcy usług logistycznych, dla których system informatyczny jest najważniejszym kanałem kontaktu z usługodawcą. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Comarch gwarantuje niezbędną infrastrukturę w modelu usługowym. Usługa Comarch Software as a Service (SaaS) kierowana jest do kontrahentów ceniących sobie wygodę, elastyczność biznesową i gwarancję bezpieczeństwa informacji. Dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta infrastruktura sprzętowa i działające na niej aplikacje utrzymywane są w profesjonalnych ośrodkach Comarch Data Center, dzięki czemu klient nie ponosi wysokich kosztów inwestycyjnych na etapie wdrożenia, a wszystkie opłaty z tytułu użytkowania systemów rozłożone są na zoptymalizowane raty miesięczne. Zakres usługi Comarch SaaS obejmuje: Co nas wyróżnia? utrzymanie i serwis platformy sprzętowej; administrację systemem operacyjnym i bazami danych; administrację i serwis aplikacjami Comarch ; pojedynczy punkt kontaktu dla klienta i jasno określone SLA dla całego rozwiązania Elastyczność i konkurencyjność cen Rozwiązania pod klucz wraz ze sprzętem firm 3-cich i aplikacjami Comarch Doświadczenie w realizacji usług Data Center Możliwość łączenia globalnych standardów z lokalnymi wymaganiami klienta Wysoka jakość usług (zgodna z SLA) 12

13 Ciągłość działania procesów logistycznych Kolejną grupą rozwiązań z grupy Comarch Infrastruktura IT są rozwiązania z zakresu Integracji Systemów, zastosowanie których pozwoli dostosować środowisko IT każdej firmy do ciągle zmieniających się wymagań biznesowych i technicznych. Usługi te są przygotowywane indywidualnie na miarę potrzeb każdego klienta. Odpowiednie funkcjonowanie wszystkich systemów IT pozwoli nie tylko zoptymalizować działanie poszczególnych systemów, ale pomoże również zminimalizować koszty ich pracy. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów pozwoli nie tylko zweryfikować działanie poszczególnego sprzętu i oprogramowania klienta, ale przede wszystkim na podstawie dokonanej analizy odpowiednio dobrać niezbędne rozwiązania informatyczne oraz zintegrować je z już istniejącymi. W tym zakresie proponujemy: Analiza i projektowanie platform IT - dokładna analiza potrzeb oraz wymagań warstwy sprzętowo -systemowej klienta oraz zaprojektowanie najbardziej skomplikowanych systemów, na bazie wiedzy i doświadczenia specjalistów, możliwość otrzymania kompletnej zwymiarowanej do potrzeb firmy platformy. Implementacje, wdrożenia i migracje - przeprowadzenie kompleksowej implementacji systemu począwszy od zamówienia sprzętu, sporządzenia planu wdrożenia poprzez instalację i konfigurację urządzeń aż do stworzenia dokumentacji powykonawczej. Projekty są realizowane w oparciu o rozwiązania wiodących producentów. Dostawa sprzętu i oprogramowania możliwość wyboru z pośród szerokiej gamy sprzętu i oprogramowania oraz dostosowanie go do specyficznych potrzeb i wymagań klienta. Wirtualizacja środowisk fizycznych - zapewnienie wysokiego poziomu wykorzystania zasobów, nie ograniczając bezpieczeństwa, ani nie zmniejszając czasu dostępności systemów. Pozwala to na zwiększenie poziom jakości i elastyczności usług, co znacznie ułatwia nowe wdrożenia i umożliwia szybszą reakcję na zmiany w biznesie. Kolejna grupa usług sprzyjających optymalizacji działania firmy, są usługi ciągłe zarządzania Infrastrukturą IT, które dotyczą przede wszystkim zaawansowanych systemów serwerowych, macierzowych i bazodanowych, a więc systemów najbardziej krytycznych dla biznesu Klienta i najbardziej wymagających pod względem parametrów SLA, do nich należą: Utrzymanie i serwis platform sprzętowych - serwis i utrzymanie platform sprzętowych począwszy od niewielkich serwerów i macierzy, poprzez sprzęt klasy midrange, aż po najbardziej zaawansowane technicznie maszyny klasy enterprises. Zarządzanie i administracja systemami operacyjnymi - przejęcie obowiązków administratorów platformy systemowej w środowisku IT Klienta. Zakres usługi może być stały lub incydentalny. Zarządzanie i administracja bazami danych - kompleksowe usługi zarządzania bazami danych MS SQL oraz Oracle. Zarządzanie i administracja platformami wirtualnymi - pełne wsparcie całego procesu implementacji i migracji istniejących środowisk fizycznych na platformę wirtualną. 13

14 Eksperci Gartnera (2011) szacują, że 60% światowych wydatków IT jest przeznaczanych na infrastrukturę i operacje IT (Infrastructure & Operations, I&O). Dzięki podjęciu 10 kluczowych działań można wygenerować oszczędności w obszarze I&O rzędu 10% (w 12 miesięcy) i 25% (w trzy lata). 14

15 Implementacja systemu Comarch ECM dla Röhlig SUUS Logistics SA Case Study Röhlig SUUS Logistics S.A. (dawniej Röhlig Poland) jest przedsiębiorstwem spedycyjnym, które działając w oparciu o systemy zarządzania jakością dostarcza rozwiązania spełniające najwyższe standardy na rynku TSL. Röhlig Poland rozwijał swoją działalność na rynku od 1989 roku jako spółka zależna światowego koncernu Röhlig&Co. Samodzielna od 2006 roku spółka kontynuuje dynamiczny rozwój w sektorze frachtu drogowego i logistyki, współpracując ściśle z grupą Röhlig&Co. w zakresie frachtu morsko-lotniczego. Obecnie firma prowadzi działalność w 18 biurach sprzedażowo operacyjnych, realizując operacje logistyczne w magazynach o blisko m2 powierzchni oraz zatrudniając ponad 600 pracowników. Rozwiązanie Comarch ECM Stworzone w oparciu o technologie Comarch rozwiązanie Comarch ECM umożliwiło: Automatyzację procedury akceptacji dokumentów, dostarczając narzędzia rozdzielania i kolejkowania zadań między uprawnionych użytkowników zgodnie z procedurami wewnętrznymi Röhlig SUUS (workflow) Wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów między oddziałami firmy dzięki wdrożeniu funkcjonalności elektronicznego repozytorium dokumentów, dostępnego z każdej lokalizacji firmy poprzez przeglądarkę webową Weryfikację poprawności rejestrowanych w systemie dokumentów poprzez zastosowanie mechanizmów walidacyjnych, które sprawdzają nie tylko kompletność dokumentu, ale także poprawność i integralność zawartych w nim danych. Stworzenie przez firmę silnego systemu dystrybucji w Polsce oraz linii drobnicowych z większością krajów europejskich było możliwe dzięki współpracy ze starannie wyselekcjonowanymi przewoźnikami i partnerami. Potrzeby klienta Działalność w oparciu o rozbudowaną sieć partnerów generuje dużą liczbę dokumentów związanych ze współpracą. Po zrealizowaniu każdego zlecenia transportowego zakontraktowani przewoźnicy przekazują Röhlig SUUS Krajowy List Przewozowy (KLP) oraz wystawiają fakturę za wykonaną usługę. Dokumenty wystawione przez kontrahentów są rejestrowane oraz przechodzą kilkustopniowy proces akceptacji (faktury). Ilości przetwarzanych dokumentów: faktur spedycyjnych rocznie krajowych listów przewozowych rocznie 15

16 Integracje z systemami zewnętrznymi DCSi.Logistics Macrologic Comarch ECM w Rohlig SUUS 5600 faktur spedycyjnych miesięcznie krajowych listów przewozowych miesięcznie Przed wdrożeniem rozwiązania Comarch, wszystkie dokumenty związane z poszczególnymi zleceniami logistycznymi były procesowane ręcznie. Potrzebą klienta było podniesienie efektywności i przyspieszenie procesu akceptacji faktury, często realizowanego w różnych lokalizacjach firmy. Kolejnym wyzwaniem było zmniejszenie liczby błędów, generowanych podczas obsługi dużego wolumenu dokumentów (68000 faktur spedycyjnych, KPL rocznie). Nadrzędnym celem wdrożenia Comarch ECM było podniesienie efektywności procesu biznesowego i w konsekwencji poprawa jakości współpracy z kontrahentami. Wdrożone rozwiązanie Comarch ECM zostało zintegrowane z funkcjonującymi już w firmie Röhlig SUUS systemami IT: DCSi.Logistics (Zintegrowany System Logistyczny) oraz Finanse i Księgowość system firmy Macrologic. Dokumenty o określonym statusie są eksportowane z Comarch ECM do odpowiedniego systemu. Z systemów działających wcześniej w firmie importowane są listy kontrahentów i inne dane biznesowe. Korzyści z wdrożenia Wdrożenie Comarch ECM skróciło czas akceptacji faktury spedycyjnej do minimum, co usprawniło proces rozliczenia z kontrahentami i stworzyło pozytywny wizerunek Röhlig SUUS wśród Partnerów biznesowych Zastąpienie modelu przesyłania dokumentów papierowych przez elektroniczny obieg dokumentów (workflow) pozwoliło także obniżyć koszty procesu Dzięki użytemu w rozwiązaniu Comarch ECM otwartemu interfejsowi WebService możliwe stało się np. udostępnienie klientom Röhlig obrazu KLP (Krajowego Listu Przewozowego) przez Internet Funkcjonujące w systemie narzędzia walidacyjne w istotny sposób zredukowały liczbę błędów w dokumentacji zleceń spedycyjnych Moduły: Faktury Zakupowe Faktury Spedycyjne Listy przewozowe Klient o Comarch Röhlig SUUS Logistics SA rekomenduje firmę Comarch jako dostawcę rozwiązań do zarządzania dokumentami oraz procesami biznesowymi. Zaproponowane rozwiązanie Comarch ECM sprostało oczekiwaniom i pozwoliło zrealizować cele biznesowe. Od momentu wdrożenia Comarch wspiera i rozwija rozwiązanie [...] oraz realizuje usługi doradczo-implementacyjne w zakresie rozwoju systemu. Dlaczego Comarch Kinga Garbacka Project Manager Röhlig SUUS Logistics SA Comarch to wiarygodny i stabilny partner, gwarantujący odpowiednią jakość oraz długofalową współpracę. Wieloletnie doświadczenie oraz elastyczność w obszarze Enterprise Content Management potwierdzone jest licznymi referencjami wdrożeń platform producentów obcych (FileNet, SharePoint) oraz posiadaniem własnego rozwiązania Comarch ECM, będącym kontynuacją szwajcarskiej linii produktów Infostore. Comarch ECM rozwijany jest przez zespoły z Polski oraz Szwajcarii, posiada ponad 1000 instalacji w regionie krajów niemieckojęzycznych. Dostępne z dowolnej lokalizacji elektroniczne repozytorium dokumentów w połączeniu z funkcjonalnością generowania raportów umożliwiło kadrze zarządzającej przejrzysty wgląd w realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. 16

17 Etykieta logistyczna w Leroy Merlin Case Study W Polsce firma Leroy Merlin rozpoczęła działalność w 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą. W 2012 r. Leroy Merlin w Polsce to 43 sklepy w dużych i średnich miastach, o powierzchni handlowej od do m2. Leroy Merlin należy do GROUPE ADEO. Obecnie jest to drugi w Europie i czwarty na świecie dystrybutor w tej branży. W skład GROUPE ADEO wchodzą duże sklepy budowlano-dekoracyjne Leroy Merlin, małej i średniej wielkości sklepy (AKI, Bricocenter, Weldom), sklepy- -składy (Bricoman, Bricomart) i inne (DomPro, Zodio Kbane). Potrzeby Klienta Leroy Merlin posiada centrum dystrybucyjne w Strykowie o powierzchni m2 z 68 dokami rozładunkowo-załadunkowymi. Obsługuje ono dystrybucję do sklepów Leroy Merlin w całej Polsce. Celem projektu było wprowadzenie elektronicznej awizacji połączonej z etykietą logistyczną dla dostaw cross-docking do centrum dystrybucyjnego, która miała przyczynić się do optymalizacji pracy w magazynie, dzięki skróceniu czasu przyjęcia dostaw oraz ujednolicenia wyglądu etykiety. Należy podkreślić, że jednym z wymogów była obsługa różnego rodzaju etykiet, w tym także etykiet zgrupowanych. Dodatkowo istotnym czynnikiem było zapewnienie rozwiązania, które nie wiązałoby się po stronie dostawców, którymi w większości są firmy z sektora MSP, z dużymi wydatkami oraz z dużą czasochłonnością poświęconych na uruchomienie projektu oraz zapewnienie dla nich bieżącego wsparcia. Rozwiązanie Comarch Firma Leroy Merlin już od 2006 r. wykorzystywała platformę Comarch do wymiany zamówień i faktur ze swoimi dostawcami miesięcznie sieć wymienia około dokumentów z grupą 700 dostawców. Dodatkowo archiwizacja faktur zapewniona jest przez Comarch Archiwum, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego została podjęta decyzja, aby rozbudować funkcjonalność Comarch Web aplikacji webowej, której dostawcy używali do otrzymywania zamówień oraz generowania i wysyłania faktur. Zmodyfikowane rozwiązanie umożliwiło: Automatyczne generowanie Awiza wysyłki (DESADV) na podstawie otrzymanego zamówienia zgodnego ze specyfikacją Leroy Merlin w tym także tworzenie jednego awiza dla wielu zamówień Tworzenie jednostek logistycznych właściwych dla Leroy Merlin (m.in. paleta, paczka, rolka) wraz z automatycznym/ręcznym wpisywaniem kodu SSCC oraz wskazywania jednostek nadrzędnych (w przypadku etykiety zgrupowanej) 17

18 Szybkie i proste przyporządkowanie linii z zamówienia do danej jednostki logistycznej oraz wskazywanie ilości towaru do zapakowania. Dodatkowo możliwość zapakowania niezapakowanych towarów jednym kliknięciem. Wysyłanie awiz wysyłki oraz bieżący podgląd do informacji o statusie przetwarzania tego dokumentu. Walidacja dokumentu pod kątem zgodności z wymaganiami Leroy Merlin redukcja błędnych dokumentów. Wydruk etykiety logistycznej zgodnej z szablonem wskazanym przez Leroy Merlin bezpośrednio z aplikacji webowej (bez konieczności instalowania aplikacji on- -site) na drukarkach etykiet (np. Zebra, Sato) oraz biurowych. Dla każdego dostawcy uczestniczącego w projekcie została przygotowana instrukcja przez kierownika projektu po stronie Comarch. Dodatkowo konsultanci Comarch HelpDesk pomagają w bieżących problemach dostawców. Dodatkowo, poprzez moduł Comarch Tracking, Leroy Merlin ma możliwość śledzenia oraz weryfikacji poprawności dokumentów wymienianych ze swoimi partnerami handlowymi. Bieżący dostęp do informacji pozwala na znaczną redukcję czasu przeznaczanego na wyjaśnianie błędnych czy zagubionych dokumentów. Korzyści Opinia Klienta Leroy Merlin rekomenduje firmę Comarch jako dostawcę rozwiązań do usprawniania komunikacji w procesach w łańcuchu dostaw. Dostarczone rozwiązanie Comarch spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło osiągnąć zakładaną poprawę efektywności procesów logistycznych. Od samego początku współpraca ze specjalistami Comarch była bardzo dobra. Dzięki ich profesjonalizmowi możliwe było dostosowanie rozwiązań z rodziny Comarch do naszych indywidualnych potrzeb funkcjonalnych, biznesowych czy też technicznych. Dlaczego Comarch Katarzyna Kowalska Dyrektor Logistyki Leroy Merlin Polska Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych gwarantującym wysoką jakość oraz ciągły rozwój swoich produktów. W zakresie firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie, ponad użytkowników z 30 krajów oraz wolumen 15 milionów dokumentów procesowanych miesięcznie. Comarch posiada referencje w wielu branżach (handlowa, budowlana, farmaceutyczna, logistyczna czy paliwowa). Zastosowanie elektronicznej awizacji z etykietą logistyczną pozwoliło na osiągnięcie następujących korzyści: Skrócenie czasu pierwszej kontroli dostawy o minut Ograniczenie pracy administracyjnej o min / dostawa Szybszy przesył danych o dostawie (DESADV) Szybsza identyfikacja rozbieżności Łatwiejsze do odczytania etykiety Możliwość przyjęcia / wysyłki partii zamówienia Eliminacja wydruku papierowych dokumentów awiza (DESADV) - ponad 1 tona oszczędności papieru w pierwszym roku projektu Dostawcy korzystający z WEB- (Comarch ) koszty rozszerzenia aplikacji pokryte przez Leroy Merlin ROI 4-6 miesięcy 18

19 Wsparcie Kilkunastoletnie doświadczenie zapewnia wsparcie wykwalifikowanego zespołu. Gwarantujemy dedykowanego Kierownika Projektu, który zapewni terminowość realizacji harmonogramu oraz wsparcie Comarch HelpDesk dla Państwa partnerów biznesowych w kilkunastu językach. Korzyści z wykorzystania Comarch 1. Optymalizacja procesów i redukcja kosztów Comarch oferowane w modelu usługowym (SaaS) zapewnia wsparcie dla wszystkich procesów w łańcuchu dostaw (Order-to-Cash) 2. Outsourcing przekazanie odpowiedzialności za realizacje projektu do Comarch umożliwia koncentrację zasobów na głównej działalności firmy 3. Poprawa współpracy z partnerami bieżąca informacja o lokalizacji towaru pozwala na szybsze wyjaśnianie nieporozumień między stronami 4. Kompleksowość Comarch to platforma do komunikacji elektronicznej ze wszystkimi partnerami biznesowymi 5. Zgodność ze standardami długoletnia współpraca z GS1 przy tworzeniu rozwiązań 6. Doświadczenie posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z łańcuchem dostaw w wielu branżach 7. Międzynarodowość zapewniamy komunikację z partnerami zagranicznymi oferując aplikacje dostosowane do uwarunkowań danego rynku oraz wsparcie w lokalnych językach 8. Technologia wykorzystanie technologii zapewniającej szybki dostęp do wiarygodnych danych 9. Bezpieczeństwo Comarch Data Center spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa gwarantując wysoki poziom SLA 10. Synergia technologii i ECM kompleksowa obsługa dokumentów papierowych i elektronicznych w Państwa firmie 19

20 Comarch na świecie Comarch w Polsce Albania Austria Belgia Chiny Finlandia Francja Kanada Luksemburg Niemcy Panama Polska Rosja Szwajcaria Ukraina USA Wielka Brytania Wietnam UAE Kraków siedziba główna Bielsko-Biała Gdańsk Katowice Lublin Łódź Poznań Warszawa Wrocław Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. PL

EDI PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE PRODUKTY KLIENCI KORZYŚCI R&D

EDI PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE PRODUKTY KLIENCI KORZYŚCI R&D PORTFOLIO PRODUKTÓW ELECTRONIC DATA INTERCHANGE O NAS O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 O NAS 4 5 O NAS 1 O NAS O Comarch Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 1993 Comarch pomaga

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości. styczeń 2011 r. PLUS

Outsourcing rachunkowości. styczeń 2011 r. PLUS Outsourcing rachunkowości styczeń 2011 r. PLUS Spis treści 2. Intensywny wzrost rynku outsourcingu 5. Dla kogo outsourcing rachunkowości? 9. Rachunkowość w firmie oraz prawne regulacje outsourcingu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ECM Comarch ECM Kompleksowe zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi

ECM Comarch ECM Kompleksowe zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi ECM Comarch ECM Kompleksowe zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi www.ecm.comarch.pl www.usprawnijprocesy.pl Dokumenty papierowe zajmują średnio 15,3% miejsca w biurach. Digitalizacja dokumentów

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo