Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków - Program INNOWACJE SPOŁECZNE/ II Konkurs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków - Program INNOWACJE SPOŁECZNE/ II Konkurs"

Transkrypt

1 Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków - Program INNOWACJE SPOŁECZNE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu Ocena końcowa Status wniosku 1. IS-2/29 Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Esencja Studio S.C. Piotr Gajewski, Piotr Baczyński GeNN-Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości 26,33 2. IS-2/81 Fundacja Bank Mleka Kobiecego Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny Bank Żywności SOS w Warszawie Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie 26,00 3. IS-2/166 Stowarzyszenie Radość Życia Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Specjalnej Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. 25,33 4. IS-2/54 Fundacja Pamięć i Pomoc im Dr Edmunda Gryglewicza Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej EMC Silesia Sp. z o.o. Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna 25,17 5. IS-2/6 Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Politechnika Gdańska Harimata Sp. z o.o. Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu 24,67 6. IS-2/20 Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Uniwersytet Gdański Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Gmina Miasta Gdańska Najpierw Mieszkanie w Gdańsku - innowacja społeczna w zwalczaniu problemu bezdomności 24,50 7. IS-2/ IS-2/84 Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Fundacja Teatroterapia Lubelska Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Naviart Sp. z o.o. Lean Management w ochronie zdrowia 24,17 Zastosowanie mechanizmów ekonomii społecznej dla zapobiegania zjawisku wykluczenia zawodowego osób niepełnosprawnych wśród twórców sztuki w oparciu o informatyczną platformę integracyjną 24,00

2 8. IS-2/164 Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca Śląskie Centrum Chorób Serca Śląski Uniwersytet Medyczny Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. Silvermedia Sp. z o.o. FitPolka kompleksowy mobilny program edukacji i profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych u kobiet z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi E- & M- zdrowia 24, IS-2/195 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno Gospodarczych SPONS IUVENTA Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Uniwersytet Jagielloński System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń 23, IS-2/230 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Titanis Sp. z o. o. Zweryfikowany kliniczne system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi 23,67 12 IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/204 Pomorski Instytut Naukowy Imienia Profesora Brunona Synaka Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Fundacja Sedeka LEARN UP Sp. z o.o. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Fundacja Praesterno Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Politechnika Warszawska Fundacja Dzieci Niczyje Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych Maciej Łoś Ekotrend Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa Przemysłowy Instytut Motoryzacji Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Innowacyjny model społeczno-ekonomicznych korzyści i kosztów w projektach infrastrukturalnych Wyrównywanie szans - podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych Opracowanie modelu ograniczenia strat żywności produkowanej metodami naturalnymi Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących 23,50 23, IS-2/45 Stowarzyszenie Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model 22,67

3 18. IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/ IS-2/110 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie "Agromarina" Sp. z o.o. Bioelektrownia Uhnin Sp. z o.o. Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Studium Zdrowia Publicznego Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. Fundacja Habitat for Humanity Poland Uniwersytet Śląski w Katowicach Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera Stowarzyszenie "Łódzki Klub Amazonka" PBS Spółka z o.o. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Crido Taxand Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Accreo Taxand) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" Uniwersytet Rzeszowski Nomino Sp. z o.o. KlasterPro.pl Sp. z o.o. Fundacja "SALUS PUBLICA" Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Instytut Spraw Administracji Publicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Fundacja Siódmy Zmysł Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Uniwersytet Jagielloński Kino pod Baranami Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o społecznej partycypacji mieszkańców Innowacyjne usprawnienie skriningu raka piersi: program szkoleniowo edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych Otwarty HR szansą na rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością - model innowacyjnej usługi wspierającej proces zatrudniania i realizacji kariery zawodowej z wykorzystaniem rozszerzonej koncepcji zatrudnienia wspomaganego Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design 22,50 22,17 21,33 21,17 20,83 Afast! Powiedz To 20,50 Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich. 20,00 Kino dla Wszystkich 19,83

4 26. IS-2/ IS-2/18 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Laboratorium EE GRZYBOWSKI STODULSKI Miasto Gdynia Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej NebulaX Sp. z o. o. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze 19,67 Cyfrowa Akademia 19, IS-2/105 Stowarzyszenie Na Tak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 19, IS-2/132 Federacja Konsumentów Politechnika Warszawska Philips Lighting Poland S.A. Źródła światła wiedza, informacja - świadomość konsumencka 19, IS-2/22 Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich Publicon Sp. z o.o. Rzeczobywatelska 18,50 nie 30. IS-2/55 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki Nela Grzegorczyk-Dłuciak "NADAM" Firma Doradczo-Szkoleniowa Instytut Pedagogiki Specjalnej Dolnośląska Szkoła Wyższa System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi 18,50 nie 32. IS-2/30 Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. Uniwersytet Śląski w Katowicach Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Innowacyjny sposób projektowania rewitalizacji obszarów poprzemysłowych przy wykorzystaniu metody DESIGN THINKING 18,00 nie 32. IS-2/130 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Elkopol Sp. z o.o. Globalna ontologia wołowiny w elementach handlowych - Beefterms ,00 nie 34. IS-2/9 Fundacja Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska, Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania Innowacje społeczne w zakresie wykorzystania LNG jako paliwa w zbiorowym transporcie publicznym. 17,83 nie 35. IS-2/44 Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Innowacyjny system sosit dla skutecznej poprawy 17,50 nie

5 36. IS-2/146 IPA Sekcja Polska Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Andrzej Bieniek ITFACTOR Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Makamed Sp. z o.o. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku bezpieczeństwa mieszkańców, pozwalający na wymianę informacji dotyczących zagrożeń i ich redukcji pomiędzy społeczeństwem, służbami mundurowymi oraz Urzędem Miasta Znam Cię, chcę Ci towarzyszyć - usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania 17,33 nie 36. IS-2/214 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium Strategia rozwiązań psychoedukacyjnych, skierowana do kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu. 17,33 nie 38. IS-2/163 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacji i Technologii Sp. z o.o. Szkoła Główna Handlowa WIELOZADANIOWA PLATFORMA WYKORZYSTUJĄCA NARZĘDZIA IT JAKO NOWA PERSPEKTYWA ROZWOJU ŚRODOWISKA RZEMIEŚLNICZEGO 16,17 nie 39. IS-2/154 Fundacja Uniwersytet Dzieci Politechnika Wrocławska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kształtowanie kultury innowacyjności w edukacji dzieci i młodzieży 16,00 nie

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Przykłady usług PrePost Consulting dotyczących innowacji społecznych TEMATYKA DOBRE RZĄDZENIE

Przykłady usług PrePost Consulting dotyczących innowacji społecznych TEMATYKA DOBRE RZĄDZENIE Przykłady usług PrePost Consulting dotyczących innowacji społecznych TEMATYKA DOBRE RZĄDZENIE Innowacja pn. Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych isword to zestaw narzędzi

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Załącznik L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 TOP EDUCATION Sobiesław Sowa " Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę" -innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Udział w konferencjach naukowych i seminariach Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2029/292/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lista rankingowa wniosków które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa

Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa stan na 7 maja 2010 r. Opracował: Wydział Programowania i Ewaluacji Departament

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PI I SIGMA - EDUKACYJNA SZANSA DLA WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA

LISTA RANKINGOWA PI I SIGMA - EDUKACYJNA SZANSA DLA WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA LISTA RANKINGOWA L.P.NUMER WNIOSKU NAZWA BENEFICJENTA MIEJSCOWOŚĆ TYTUŁ PROJEKTU 1 DFS- -1730/2008 UNIZETO TECHNOLOGIES S A SZCZECIN 2 DFS- -1719/2008 3 DFS- -1647/2008 WYśSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Centrum Diagnostyki i Profilaktyki Seniora

Utworzenie Centrum Diagnostyki i Profilaktyki Seniora Nr Wniosku Nazwa wnioskodawcy tytuł projektu 1 001/07/13 2 002/07/13 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Specjalistyczna Przychodnia Lekarska " Śródmieście" sp z o.o.ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo