Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Ceneo Ceneo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Ceneo możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Ceneo, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneo w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 2. DEFINICJE 2.1. Ceneo prowadzona przez Ceneo Sp. z o.o. w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Ceneo Sp. z o.o. w domenie ceneo.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Ceneo Sp. z o.o Ceneo Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP oraz numer REGON , z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem 2.3. Konto w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Ceneo konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Ceneo, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w ramach usługi Kup na Ceneo Kup na Ceneo bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentującym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Ceneo, a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadzącymi Sklepów Internetowych, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów bezpośrednio ze stron Serwisu Ceneo (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).

2 2.5. Kupujący Użytkownik, który w ramach usługi Kup na Ceneo dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Operator Płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , o kapitale zakładowym złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: , będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych w Serwisie Ceneo, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem POK Program Ochrony Kupujących udostępniany w ramach Serwisu Ceneo, polegający na przyznawaniu rekompensat Kupującym o statusie konsumenta, którzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Ceneo i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego ponieśli szkodę związaną z tą transakcją. Zasady przyznawania rekompensat określone zostały w regulaminie POK, dostępnym pod adresem Regulamin niniejszy regulamin Serwis Ceneo prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. pod adresem internetowym serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów Kontrahent przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, współpracujący z Ceneo Sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu Ceneo lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu Ceneo; Sklep Internetowy sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Ceneo Sp. z o. o. w ramach Serwisu Ceneo Oferta Handlowa Kontrahenta towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzedaży wyłącznie w ramach Usługi Taniomania.pl wyszukiwarka, która jest udostępniana przez Ceneo Sp. z o.o. w domenie internetowej taniomania.pl i służy przede wszystkim promocji wybranych Towarów dostępnych w Serwisie Ceneo. Szczegóły dotyczące działania i korzystania z tej wyszukiwarki zawarte zostały w pkt 6 niniejszego Regulaminu Towar produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta Umowa umowa o świadczenie Usług w Serwisie Ceneo zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo Sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.

3 2.16. Usługa płatnicza realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta Usługi świadczone dla Użytkowników przez Ceneo Sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodpłatne usługi, w szczególności usługa Kup na Ceneo oraz usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach Użytkownik użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Ceneo. 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CENEO 3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Ceneo ma charakter nieodpłatny Ceneo Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo Sp. z o.o. informuje w Serwisie Ceneo o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi Kup na Ceneo. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Kup na Ceneo zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu W ramach Serwisu Ceneo umożliwia się Użytkownikowi m.in.: a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów, b) porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów, c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie Ceneo, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Ceneo Sp. z o.o. w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział, d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących, e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach usługi Kup na Ceneo, f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie Ceneo, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie Ceneo, g) zakup Towaru w ramach usługi Kup na Ceneo na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Zasad świadczenia usługi Kup na Ceneo dla Kupujących, h) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Ceneo, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki Moje zamówienia, i) korzystanie z Usług, w tym: i) powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta, ii) powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Ceneo, iii) otrzymywania newslettera, iv) powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta, v) branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Ceneo.

4 3.4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Ceneo pochodzą od Sklepów Internetowych lub od Kontrahentów prezentujących Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneo były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ceneo Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Ceneo Sp. z o.o. w Serwisie Ceneo, w tym ramach usługi Kup na Ceneo) Ceneo Sp. z o.o. nie odpowiada: a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika, b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży, c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta, d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Ceneo Sp. z o.o. na stronach Serwisu Ceneo (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru prezentowanego w Serwisie Ceneo i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty na zasadach określonych w regulaminie POK Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Ceneo, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Ceneo, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneo, przysługują Ceneo Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Ceneo Sp. z o.o Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneo Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu Ceneo, w tym wskazanych w pkt 3.3.i

5 Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Ceneo Sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo. 4. REJESTRACJA 4.1. Użytkownicy mają możliwość: a) korzystania z Serwisu Ceneo bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub b) dokonania rejestracji w Serwisie Ceneo za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Ceneo i logowania się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Ceneo, a także mają możliwość c) logowania się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook oraz Allegro Rejestracja w Serwisie Ceneo następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Ceneo danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Ceneo Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo Sp. z o.o Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Ceneo (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości Serwisu Ceneo (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wysłanie wiadomości na zasadach opisanych w punkcie Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo Sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powyżej Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Ceneo dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii w związku z realizacją przez Użytkownika usługi Kup na Ceneo, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu Do korzystania z niektórych Usług może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Ceneo (w tym zalogowanie się w Serwisie Ceneo) lub zalogowanie się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, w tym Google, Facebook lub Allegro Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Ceneo. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4. 5 powyżej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie

6 jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w punkcie 5.1. poniżej. 5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW 5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Ceneo wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu , numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim) Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać: a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Ceneo Sp. z o.o., c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów, d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu , za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie Ceneo narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Ceneo (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, e) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników, f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów. g) treści nieprawdziwych Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo Sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź: a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia), b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany, c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana, d) stanowi piątą lub kolejną opinię wystawioną w ciągu następujących po sobie 90 dni temu samego Kontrahentowi,

7 e) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta, f) wystawiona została z tymczasowego adresu , g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia, h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu, i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, k) świadomie wprowadza w błąd, l) zawiera znaki, które powodują, że treść wypowiedzi staje się nieczytelna; m) nie zawiera znaków polskich; n) jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock); o) zawiera więcej niż 3 błędy ortograficzne; p) zawiera więcej niż 6 błędów interpunkcyjnych; q) zawiera więcej niż 3 błędy składniowe; r) nie dotyczy wyłącznie jednego opiniowanego Towaru; s) nie zawiera uzasadnienia i ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia, że Towar jest dobry i godny polecenia; t) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.; u) jest wyłącznie opisem zewnętrznej postaci (wyglądu) Towaru lub jego cech powszechnie znanych; v) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł; 5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Ceneo, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Ceneo Sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji. 6. WYSZUKIWARKA TANIOMANIA.PL 6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników Internetu korzystających z wyszukiwarki Taniomania.pl Wyszukiwarka Taniomania.pl jest narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i prezentowanych w Serwisie Ceneo. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: kategorii produktowej, nazwy lub modelu Towaru lub frazy powiązanej z określonymi Towarami Ceneo Sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzania zmian w zakresie prezentacji wyników wyszukiwania i wpływania na kolejność pojawiania się odnośników do stron internetowych w wynikach wyszukiwania, a także zmiany kryteriów i opcji wyszukiwania Ceneo Sp. z o.o. podejmować będzie starania mające na celu ciągłe poszerzanie zasobów wyszukiwarki Taniomania.pl i polepszanie jakości wyników wyszukiwania Ceneo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuwania z wyników wyszukiwania tych wyników (w tym stron, serwisów lub domen Sklepów Internetowych), które: a) zawierają treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

8 b) stanowią przekierowanie na inną stronę niż strona Sklepu Internetowego bądź zawierają (w tym prezentują) także w zmodyfikowany sposób treść innej strony internetowej. 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI 7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Ceneo Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Ceneo Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 7.1., mogą być przekazane Ceneo Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Ceneo Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Ceneo Sp. z o.o. usług (w tym świadczenia usługi Kup na Ceneo w odniesieniu do Kupujących), a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Ceneo Sp. z o.o Ceneo Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Ceneo Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ceneo Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Ceneo Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 7.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 7.1., mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Ceneo Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Ceneo Sp. z o.o. administratorowi danych.

9 7.6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 7.1., mogą być także przekazywane w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Ceneo Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Ceneo Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Ceneo Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe: a) Użytkowników nie będących Kupującymi mogą być przekazywane przez Ceneo Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia oferowania tym Użytkownikom Towarów do zakupu w ramach Kup na Ceneo. b) Kupujących mogą być przekazywane przez Ceneo Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów. c) Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu, są przekazywane przez Ceneo Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności Ceneo Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ceneo w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) Ceneo Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Ceneo używane są przez Ceneo Sp. z o.o. pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo. Uzyskane przez Ceneo Sp. z o.o. informacje cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies, korzystanie z Ceneo może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. 8. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU CENEO 8.1. Ceneo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneo. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ceneo Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach

10 technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji Aktualności, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu Ceneo Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Ceneo Sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Ceneo związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania zakupu w ramach usługi Kup na Ceneo Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneo inny niż wskazany w powyższym pkt W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie korzystania przez Użytkownika z usługi Kup na Ceneo, co spowoduje w szczególności niezakończenie transakcji, Ceneo Sp. z o.o. skontaktuje się indywidualnie z Użytkownikiem (Kupującym). 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Ceneo Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ceneo Sp. z o.o. Ceneo, ul. Śrubowa 1, Wrocław bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia) Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany w reklamacji Ceneo Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi. 10. ROZWIĄZANIE UMOWY Świadczenie usług przez Ceneo Sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Ceneo Sp. z o.o., Ceneo, ul. Śrubowa 1, Wrocław lub za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Ceneo Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:

11 a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo Sp z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Ceneo Sp. z o.o W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Ceneo Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Ceneo, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Ceneo oraz logujących się w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy tych Użytkowników Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ceneo Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ceneo oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 10.1 i Kupujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Kup na Ceneo przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach Kup na Ceneo na zasadach dotychczasowych We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną W sprawach dotyczących korzystania z Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.

12 Załącznik nr 1 do REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW CENEO ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI KUP NA CENEO DLA KUPUJĄCYCH 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI KUP NA CENEO 1.1. Usługa Kup Na Ceneo świadczona jest przez Ceneo Sp. z o.o. w Serwisie Ceneo Usługa Kup na Ceneo umożliwia Użytkownikom nabywanie Towarów pochodzących ze Sklepów Internetowych na stronach Serwisu Ceneo (bez konieczności rejestrowania się w każdym Sklepie Internetowym, z którego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahentów nieprowadzących Sklepu Internetowego, którzy prezentują swoje Towary w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta Transakcja sprzedaży w ramach Kup na Ceneo odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Załączniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz według obowiązujących przepisów prawa Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kontrahenta, od którego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie się z regulaminem Kontrahenta możliwe jest w trakcie składania zamówienia Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w ramach usługi Kup na Ceneo przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej. 2. ZASADY NABYWANIA TOWARÓW W RAMACH KUP NA CENEO W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) możliwość dokonania zakupu w ramach Kup na Ceneo następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza obejmującego w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres . Dane wskazywane przez Kupującego muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna potwierdzająca prawidłowe jego wypełnienie oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ceneo Sp. z o.o. o na świadczenie usługi Kup Na Ceneo Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwisów będący konsumentem, który zawarł umowę z Ceneo Sp. z o.o. o na świadczenie usługi Kup Na Ceneo. Może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Kupujący posiadający już Konto może modyfikować dane w związku z transakcją, w szczególności podać inny adres dostawy.

13 2.5. Dokonując zakupu w ramach Kup na Ceneo Kupujący korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu gromadzenie wybranych Towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub ich usuwanie Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia: a) adresu dostawy, b) sposobu dostawy, c) sposobu dokonania płatności za Towar, d) formy dowodu zakupu, e) akceptacji niniejszego Załącznika oraz regulaminów Sklepów Internetowych, z których Towar pochodzi W przypadku Kupujących posiadających Konto, Towar zostanie przesłany na adres przypisany do Konta, chyba że Kupujący wskaże inny adres dostawy Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Kupującego wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sklepom Internetowym, z których Towary pochodzą tych danych objętych formularzem zamówienia lub przypisanych do Konta, które służą do realizacji transakcji Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Kontrahentowi(sprzedawcy) Po potwierdzeniu płatności za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji płatność przy odbiorze) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomość od Serwisu Ceneo o przekazaniu zamówienia do właściwych Kontrahentów Z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem W przypadku zamówień opłacanych z góry, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia, jak również w przypadku, gdy Kontrahent w ciągu 14 dni od opłacenia przez Kupującego zamówienia nie przyjmie zamówienia do realizacji (punkt 2.11), Ceneo Sp. z o.o. anuluje zamówienie, a kwota zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności Płatności za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie Ceneo w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej Wszystkie wskazane w Serwisie Ceneo ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Kupującego wskazywane są odrębnie.

14 2.16. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego W przypadku, gdy Kupujący zamówił Towary od różnych Kontrahentów, dostawa nastąpi od każdego Kontrahenta odrębnie w terminie i na zasadach określonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupującego. Niektóre Sklepy Internetowe umożliwiają odbiór osobisty Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. 3. USŁUGI PŁATNICZE 3.1. Kupujący dokonując wyboru formy płatności w ramach usługi Kup na Ceneo ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności W ramach Usługi płatniczej Operator płatności obsługuje: a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych, b) płatności dokonywane w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych. c) płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem płatności w ramach realizacji Usługi płatniczej. 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI 4.1. Dane osobowe Kupujących, przekazane przez Ceneo Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator Płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator Płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator Płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Operator Płatności zapewnia Kupującym, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Ceneo Sp. z o.o., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego

15 żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator Płatności zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora Płatności danych osobowych innemu niż Operator Płatności administratorowi danych Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora Płatności Usług płatniczych. Dane osobowe Kupujących, których dane osobowe zostały przekazane przez Ceneo Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, mogą być także przekazywane w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług płatniczych, a także w związku z tymi usługami podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora Płatności czynności związane ze świadczeniem Usług płatniczych. 5. REKLAMACJE 5.1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ceneo Sp. z o.o. w ramach Kup na Ceneo, w tym reklamacje dotyczące usług Operatora płatności Reklamacje kierowane do Ceneo Sp. z o.o. składa się oraz rozpatrywane będą na zasadach określonych w punkcie 9 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne), z zastrzeżeniem postanowień poniższych W przypadku skierowania do Ceneo Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres przypisany do Konta Kupującego Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane przez Ceneo Sp. z o.o. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Świadczenie usług przez Ceneo Sp. z o.o. w ramach usługi Kup na Ceneo dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) ma charakter terminowy i trwa przez okres nabycia Towaru pochodzącego od Kontrahenta prezentującego swoją ofertę na stronach Serwisu Ceneo W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

16 6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem i Regulaminem stosuje się regulamin Kontrahenta W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem oraz Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Kontrahenta Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Ceneo Sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Kup na Ceneo lub Usługi płatniczej na warunkach określonych w niniejszym Załączniku jest prawo polskie Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ceneo Sp. z o.o. w ramach usługi Kup na Ceneo lub przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy z Ceneo oraz odstąpieniu umowy Kup na Ceneo - wzór oświadczenia o odstąpieniu W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w punkcie 5.1. Regulaminu) FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka Poznań Ja.niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Ceneo.pl(*)/ w ramach Kup na Ceneo(*) Data zawarcia umowy to., (*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW 5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie TeleFele wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i

5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW 5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie TeleFele wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW TELEFELE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Telefele oraz warunki świadczenia przez TeleFele

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, REGON 241244899 PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-ONYX.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-ONYX.EU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin sklepu internetowego iziaja.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1. Regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego przez użytkowników i klientów 2. Sklep internetowy JK Candle dostępny jest pod adresem internetowym Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU wentylatory.istore.pl obowiązujący od 25.12.2014 do 14.07.2015

REGULAMIN SKLEPU wentylatory.istore.pl obowiązujący od 25.12.2014 do 14.07.2015 REGULAMIN SKLEPU wentylatory.istore.pl obowiązujący od 25.12.2014 do 14.07.2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. DEFINICJE. III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. DEFINICJE. III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU) Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu http://zakupy.tuznajdziesz.pl i http://zakupy.mjakmama24.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY DZIENNIK TRYBUNA

REGULAMIN PRENUMERATY DZIENNIK TRYBUNA REGULAMIN PRENUMERATY DZIENNIK TRYBUNA 1. Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia poprzez Formularz udostępniony na Portalu zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl

Regulamin serwisu MARKET.pl Regulamin serwisu MARKET.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [Regulamin obowiązujący od 2013-01-03 do 2014-12-25] I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Macieja Żarowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ ŻAROW

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo