Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną."

Transkrypt

1 Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Zgodnie z porozumieniem zawartym w Grodzisku Mazowieckim: Koszt wykonania Oprogramowania Do Zarządzania Przychodnią Medyczną SIRCENT wyniesie 9500zł netto. Termin realizacji przewidziany jest na Szczegółowa funkcjonalność została spisana podczas wizyty przedwdrożeniowej w Grodzisku Mazowieckim. Opis szczegółowej funkcjonalności znajduje się poniżej i stanowi załącznik numer 1 do umowy. Marcin Wołodźko Tel

2 Załącznik nr 1 do umowy 56/1015 z dnia Analiza funkcjonalności aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Spis treści Moduł rejestracja/pacjent...4 Dodawanie nowego pacjenta...4 Dodawanie pacjenta przez rejestratorkę w przychodni...4 Rejestracja pacjenta przez stronę Rejestracja wizyty...5 Rejestracja wizyty...5 Wyszukiwanie...5 Potwierdzenie przybycia na wizytę...5 Anulowanie wizyty...6 Przypomnienie o wizycie SMS...6 Naliczanie opłat...6 Automatyczne usuwanie pacjentów...6 Lista zadań dla rejestracji...6 Karta pacjenta...6 Dane pacjenta...6 Wydruk dokumentacji medycznej...7 Kontrola wejść i wyjść...7 Automatyczna rejestracja wejść/wyjść...7 Ręczna rejestracja wejść/wyjść...7 Przypisanie standardowych gabinetów...7 Moduł lojalnościowy...7 Naliczanie punktów....8 Punkty dodatkowe...8

3 Akcje promocyjne...8 Nagrody...8 Kontrola wysyłki nagród...8 Moduł lekarza....8 Harmonogram...8 Karta pacjenta...8 Dokumentacja medyczna...9 Zlecenie wydruku...9 Raporty...9 Moduł korespondencji seryjnej...9 Generowanie pism...9 Automatyczne generowanie listu z życzeniami Drukowanie kopert Moduł managera Pracownicy Dodawanie pracownika Karta pracownika Baza usług Baza dostawców Karta dostawcy Generowanie faktur Zestawienie kosztów Zapotrzebowanie Moduł zaopatrzenia Moduł statystyk Statystyka geolokalizacyjna Statystyki sprzedaży usług Statystyki usługi Statystyki lekarza Statystyka rejestracji Statystyki pacjenta Statystyki gabinetu Statystyki kosztów Moduł komunikacji Uprawnienia... 14

4 Moduł rejestracja/pacjent Dodawanie nowego pacjenta Dodawanie pacjenta przez rejestratorkę w przychodni Osoba rejestrująca ma możliwość dodania nowego pacjenta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego w module rejestracja. Formularz dodawania klienta: 1. Imię* 2. Nazwisko* 3. Pesel 4. Data urodzenia (powinna się pojawiać po wpisaniu Peselu. Jeżeli jest to cudzoziemiec nieposiadający peselu to można wpisać datę urodzenia RRRR/MM/DD) 5. Pan/Pani* 6. Adres zamieszkania 7. Telefon komórkowy 8. Telefon stacjonarny Województwo 11. Numer karty wydawanej klientowi. 12. Polecający 13. Uwagi Muszą zostać również pola ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w systemie oraz pole ze zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (planowany jest mailing, wysyłanie pism z zaproszeniami itp.) jest to wymóg GIODO Pola oznaczone * będą obowiązkowe, bez ich wypełnienia nie będzie możliwe dodanie nowego pacjenta. Pozostałe pola są nieobowiązkowe. W formularzu będzie sprawdzana suma kontrolna numeru PESEL w celu uniknięcia błędu przy prowadzaniu. Dodana zostanie funkcja sprawdzająca czy dopisywany pacjent istnieje już w bazie danych. W przypadku nie wypełnienia któregoś z pół nieobowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat z informacją które pola są nieuzupełnione oraz pytanie czy formularz ma zostać zapisany takiej formie. Rejestracja pacjenta przez stronę www Na wizytę będą mogli zapisać się wyłącznie pacjenci będący klientami przychodni. W celu rejestracji pacjent musi zostać zweryfikowany poprzez wypełnienie formularza na stronie. W celu weryfikacji pacjent chcący zarejestrować wizytę mysi podać PESEL i nazwisko. Po pozytywnej weryfikacji, pacjent będzie miał możliwość wyboru rodzaju zabiegu, lekarza i daty wizyty. Dla pacjentów nie będący klientami przychodni zostanie dodany formularz rejestracji nowego pacjenta składający się z pól: Imię

5 Nazwisko PESEL Numer telefonu Wszystkie pola są polami wymaganymi. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma maila potwierdzającego rejestrację z linkiem aktywacyjnym lub wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym. Po kliknięciu linku aktywacyjnego w mailu, lub wpisaniu kodu aktywacyjnego otrzymanego smsem klient będzie miał możliwość zarejestrowania się na wizytę do lekarza. Rejestracja wizyty Rejestracja wizyty W oknie rejestracji wizyty osoba rejestrująca wybierze rodzaj zabiegu. Po wyborze zabiegu wyświetli się lista lekarzy wykonujących wybrany zabieg. Następnie rejestratorka wskaże na terminarzu godzinę wizyty. Po wyborze godziny rejestratorka będzie miała możliwość wskazania pacjenta istniejącego w bazie (wyszukiwanie) lub dopisania nowego. W przypadku rejestracji telefonicznej dla nowego pacjenta rejestratorka będzie uzupełniać tylko podstawowe dane pacjenta (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), które będą uzupełnione po przybyciu pacjenta do przychodni. Wyszukiwanie Wyszukanie pacjenta będzie się odbywać poprzez wpisanie w polu wyszukiwania minimum 3 znaków i zatwierdzeniu klawiszem ENTER lub po wciśnięciu odpowiedniej ikony. Wyszukiwanie pacjenta będzie możliwe według następujących kryteriów. 1. Kod kreskowy z karty 2. Nazwisko 3. PESEL 4. Numer telefonu Jeżeli odnaleziony zostanie tylko jeden pacjent wtedy pokaże się od razu karta rejestracja wizyty. Jeżeli zostanie znalezionych więcej niż jeden pacjent (np. w przypadku wyszukiwania po nazwisku) zostanie wyświetlona lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania. W przypadku braku pacjenta spełniającego kryteria wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o tym fakcie oraz wyświetli się komunikat np. Czy chcesz dodać pacjenta po zatwierdzeniu którego otworzy się karta dodawania nowego pacjenta. Potwierdzenie przybycia na wizytę Po przybyciu pacjenta do przychodni rejestratorka będzie miała możliwość oznaczenia wizyty jako odbyta oraz wydruku paragonu, rachunku, lub zaznaczenia formy płatności jako skierowanie i wyboru przychodni która wystawiła skierowanie.

6 Anulowanie wizyty Rejestratorka będzie miała możliwość anulowania wizyty. Przypomnienie o wizycie SMS Dzień przed wizytą system automatycznie będzie wysyłał SMSem przypomnienie o zbliżającej się wizycie. Naliczanie opłat Opłata za usługi będzie naliczana na podstawie cennika usług. Przy naliczaniu opłat będą uwzględniane rabaty z tytułu posiadanych punktów programie lojalnościowym, lub według cennika z pakietu który klient wykupił. Jeżeli pacjent ma skierowanie z innej przychodni opłaty będą naliczane według stawek indywidualnie uzgodnionych z przychodnią wystawiającą skierowanie. Automatyczne usuwanie pacjentów Pacjenci którzy rejestrowali się telefonicznie, jednak nie zjawili się w przychodni i ich rejestracja nie została dokończona będą automatycznie usuwani z bazy danych po upływie 7 dni od zarejestrowanego terminu wizyty. Lista zadań dla rejestracji Rejestracja będzie otrzymywać zadania do wykonania w danym dniu. Zadania mogą być dodawane przez wszystkich użytkowników systemu. Rejestracja ma możliwość oznaczenia zadań jako zrealizowane, lub niezrealizowane. Rejestracja ma możliwość dopisania uwag do wybranego zadania. Karta pacjenta Dane pacjenta Na karcie pacjenta znajdą się wszystkie informacje o pacjencie: 1. Dane teleadresowe 2. Pogrupowana lista usług z których korzystał pacjent z informacją ile razy i kiedy po raz ostatni korzystał z danej usługi. 3. Informacja o zgromadzonej ilości punktów w programie lojalnościowym 4. Historia zakupionych usług 5. Dokumentacja medyczna (nie widoczna dla rejestracji. Lekarz będzie miał możliwość udostępnienia rejestracji wglądu do dokumentacji medycznej w celu wydrukowania na okres 1 godziny). 6. Załączniki w postaci skanów dokumentów 7. Informacje o zakupionych pakietach i ich aktualnym wykorzystaniu.

7 Dołączenie skanu odbywać się będzie poprzez formularz. W formularzu będzie trzeba wpisać tytuł załącznika oraz wskazać plik z komputera zawierający skan. W karcie pacjenta będzie możliwość edycji danych teleadresowych oraz dodania załączników. Wydruk dokumentacji medycznej Rejestracja ma możliwość wydruku dokumentacji medycznej pacjenta o ile wcześniej lekarz udostępni ją rejestracji. Przy wydruku dokumentacji zostanie dodany filtr umożliwiający wybór okresu z jakiego dokumentacja ma zostać wydrukowana. Kontrola wejść i wyjść Automatyczna rejestracja wejść/wyjść Po przyjściu do pracy lub przy wyjściu z pracy pracownik będzie skanował przy pomocy czytnika kod kreskowy umieszczony na karcie. W momencie skanowania karty w bazie danych zostanie zapisana informacja o godzinach wejścia lub wyjścia z pracy. Ręczna rejestracja wejść/wyjść W przypadku kiedy pracownik nie będzie miał przy sobie karty, pracownik rejestracji będzie miał możliwość ręcznego odnotowania godziny wejścia lub wyjścia. Przypisanie standardowych gabinetów Do każdego lekarza przypisany będzie standardowy gabinet w którym pracuje. Rejestracja będzie miała możliwość zmiany gabinetu przypisanego lekarzowi na inny. Zajętość gabinetów będzie rejestrowana na podstawie rejestracji wejść i wyjść lekarza. Moduł lojalnościowy Program lojalnościowy polega na doliczaniu punktów pacjentowi za zakupione usługi. Łączna ilość punktów będzie widoczna na karcie pacjenta.

8 Naliczanie punktów. Ilość przyznanych punktów określona będzie w cenniku usług. Punkty będą automatycznie doliczane do konta pacjenta po potwierdzeniu w rejestracji przybycia pacjenta do przychodni i wystawieniu paragonu lub rachunku. Łączna ilość punktów będzie widoczna na karcie pacjenta. Przyznana ilość punktów ma być widoczna na rachunku lub na paragonie wydanym klientowi. Punkty dodatkowe Klient przychodni ma możliwość otrzymania dodatkowych punktów za polecanie przychodni. Żeby polecający otrzymał dodatkowe punkty, nowy pacjent musi wskazać przy pierwszej rejestracji osobę, która poleciła przychodnię podając numer karty polecającego. Akcje promocyjne Manager ma możliwość utworzenia akcji promocyjnych polegających na przyznawaniu większej ilości punktów za skorzystanie z usług w wybranym przedziale czasowym. Ilość dodatkowych punktów będzie naliczana na podstawie mnożnika ustawionego w panelu managera. Nagrody Nagrody przyznawane będą po przekroczeniu określonego progu punktowego. Kontrola wysyłki nagród Jeżeli po przekroczeniu progu punktowego klientowi będzie przysługiwać nagroda rzeczowa w systemie zostanie wyświetlona taka informacja. Pracownik będzie miał możliwość oznaczenia w systemie czy nagroda została wysłana. Moduł lekarza. Harmonogram Każdy lekarz ma możliwość wglądu wyłącznie w swój harmonogram. Lekarz nie ma możliwości edycji harmonogramu. Karta pacjenta Lekarz ma wgląd do karty pacjenta w zakresie usług z których pacjent korzystał, oraz prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej.

9 Dokumentacja medyczna Lekarz w trakcie badania ma możliwość tworzenia wpisów w dokumentacji medycznej. Dodanie wpisu do dokumentacji odbywać się będzie poprzez uzupełnienie formularza. Zlecenie wydruku Lekarz ma możliwość udostępnienia rejestracji dokumentacji medycznej na określony czas, celem wydrukowania. Raporty Lekarz na swoim profilu będzie miał dostęp do statystyk wykonanych przez siebie usług: ilość, wartość, rodzaj wykonanych usług, w wybranym przedziale czasowym. Moduł korespondencji seryjnej Generowanie pism W module korespondencji seryjnej użytkownik ma możliwość wygenerowania listu do wybranej grupy klientów. Grupa docelowa będzie określana na podstawie zestawu filtrów: rodzaj usługi województwo płeć

10 przedział wiekowy (lista przedziałów do wyboru) częstotliwość korzystania z usług wartość zakupionych usług Treść pisma będzie generowana na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Każdy szablon danego rodzaju pisma będzie różny dla zdefiniowanych grup wiekowych. Automatyczne generowanie listu z życzeniami Na 2 tygodnie przed datą urodzin pacjenta automatycznie będzie generowany list z życzeniami. Treść listu będzie generowana na podstawie zdefiniowanych szablonów. Treść szablonu będzie uzależniona od wieku pacjenta. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru listów które mają zostać wydrukowane na podstawie daty wygenerowania listu. Drukowanie kopert Podczas generowania wydruku użytkownik będzie miała możliwość wyboru formatu koperty oraz wydrukowania kopert razem z listami. Moduł managera Pracownicy Dodawanie pracownika Dodanie pracownika odbywać się będzie poprzez uzupełnienie formularza: Formularz dodawania klienta:

11 1. Imię* 2. Nazwisko* 3. Pesel 4. Data urodzenia 5. Pan/Pani* 6. Adres zamieszkania 7. Telefon komórkowy 8. Telefon stacjonarny Województwo 11. Specjalizacje (W przypadku lekarzy. Może być kilka) 12. Gabinet (przypisanie gabinetu standardowego). 13. Numer konta Karta pracownika Na karcie pracownika manager ma możliwość: wglądu do danych pracownika oraz możliwość ich edycji dostęp do indywidualnych statystyk pracownika wgląd do rejestru wejść/wyjść, czas pracy, ilość przepracowanych godzin dodawanie notatek do pracownika dodawanie skanów dokumentów do karty pracownika Baza usług Manager ma możliwość dodawania usług do bazy. Dodawanie usług odbywać się będzie przez uzupełnienie formularza: 1. kod usługi 2. nazwa usługi 3. cena 4. ilość punktów w programie lojalnościowym Na karcie towaru zostanie umieszczona dodatkowa zakładka gdzie będzie możliwość oddania indywidualnych cen dla przychodni z którymi jest podpisana umowa. W bazie usług zostanie również dodana możliwość tworzenia pakietów składających się z kilku usług. Baza dostawców Dodanie dostawcy odbywać się będzie poprzez uzupełnienie formularza: Formularz dodawania klienta: 1. Nazwa 2. NIP 3. Adres

12 4. Telefon Województwo 7. Numer konta Karta dostawcy Na karcie dostawcy widoczne będą: dane teleadresowe z możliwością ich edycji historia zakupów możliwość wystawienia oceny dostawcy za cenę, terminowość, jakość produktów średnia ocena dostawcy Generowanie faktur Manager ma możliwość wygenerowania faktury sprzedaży dla przychodni z którą podpisana jest umowa. Pozycje na fakturze dodawane będą na podstawie usług wykonanych na podstawie skierowania z przychodni na którą będzie wystawiona faktura. Przy wystawieniu faktury manager ma możliwość ręcznego wpisania daty wystawienia. Zestawienie kosztów Koszty będą dodawane poprzez formularz: 1. Rodzaj kosztu 2. Data dokumentu 3. Termin płatności 4. Numer dokumentu 5. Opis 6. Czy faktura jest opłacona. W zakładce kosztów, na 2 dni przed terminem płatności zostanie dodane przypomnienie o zbliżającym się terminie. Zapotrzebowanie W sekcji zapotrzebowanie będą widoczne zgłoszone przez użytkowników zapotrzebowania na zakup towarów i usług. Proponuję tutaj utworzenie słownika towarów na które użytkownik może zgłosić zapotrzebowanie. Dzięki temu będzie możliwość wygenerowania zbiorczego zestawienia zakupów Moduł zaopatrzenia Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zakup towarów. Zgłoszone zapotrzebowanie będzie widoczne w module managera.

13 Moduł statystyk Statystyka geolokalizacyjna Na podstawie danych adresowych pacjentów na mapie zostaną przedstawione lokalizacje pacjentów. Do mapy zostanie dołączony zestaw filtrów umożliwiający wybór grupy pacjentów według kryteriów: Rodzaj usługi Płeć Wiek Na podstawie filtrów pod mapą zostaną przedstawione wyniki w formie tabeli. Statystyki sprzedaży usług Statystyka sprzedaży będzie generowana we wskazanym przedziale czasowym według wskazanych kryteriów. Statystyki usługi Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Najczęściej wybierane usługi 2. Najbardziej dochodowe usługi Statystyki lekarza Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Ilość i wartość usług sprzedanych przez wszystkich lekarzy. Statystyka rejestracji Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Ilość i wartość usług sprzedanych przez osoby rejestrujące pacjentów. Statystyki pacjenta Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Dane pacjenta, ilość usług z jakich skorzystał, wartość usług z których skorzystał. Statystyki gabinetu Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Przez ile godzin gabinet był zajęty. Statystyki kosztów Raport przedstawi w formie tabeli posortowanej malejąco: 1. Rodzaj kosztu, sumaryczną wartość kosztu, procentowy udział w całości kosztów.

14 Moduł komunikacji Jeżeli chodzi o komunikację telefoniczną. Znalazłem kilka rozwiązań, które pozwolą na wykonanie modułu komunikacyjnego z funkcjonalnością najbardziej zbliżoną do założeń. Obecnie testuję wszystkie rozwiązania celem wybrania najlepszego. Uprawnienia Każdy użytkownik ma uprawnienia do jednego z modułów: 1. Rejestracja 2. Lekarz 3. Manager 4. Pielęgniarka Oraz do modułów wspólnych: Moduł komunikacji Moduł zaopatrzenia Uprawnienie do konfiguracji ma wyłącznie manager. Nie będzie możliwości łączenie uprawnień do modułów. Np. jeżeli użytkownik jest jednocześnie managerem i lekarzem musi posiadać 2 osobne konta w systemie.

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert

Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert Zakres systemu: Stworzenie kompleksowego rozwiązania dla osób poszukujących porad medycznych oraz dla tych, którzy je zapewniają, czyli lekarzy i klinik.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity

Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity wersja 1.0 data 03-09-2007 Spis treści: 1. Notacja i terminologia... 3 2. FAQ Najczęstsze pytania... 5 3. Architektura rozwiązania... 6 3.1 Centrum Zarządzania Licencjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU miniporadnia wersja 2.3.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DLK24 Sp. J. adres: ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka tel.: 33 486 53 70 e-mail: biuro@dlk24.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194.

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194. Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik użytkownika ver.20194. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja Systemu Estomed2... 5 2.1. Jak zainstalować Estomed2... 5 2.2. Zainstaluj program Estomed2

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Czym jest?... 1.2. Wymagania systemu... 2. Logowanie do systemu 3. Panel Zarządzanie sklepami 3.1. Menu panelu Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

dreryk Rozliczenie usług prywatnych

dreryk Rozliczenie usług prywatnych dreryk Rozliczenie usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe funkcjonalności... 3 3. Główne menu i główny widok... 3 4. Definiowanie umów na usługi prywatne... 5 4.1. Usługi... 5 4.2. Pakiety

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł CRM 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo