PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK"

Transkrypt

1 PIW..03-/3 Brzeg, dnia 9 grudnia 03 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 04 ROK Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli. okresowa Zakład drobiu tematyka/ zakres kontroli Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Sym bol zesp ołu Miesiąc styczeń. okresowa Gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) styczeń 3 okresowa Wytwórnia środków żywienia zwierząt dla zwierząt.gosp. Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET A luty 4 okresowa Zakład przetwórczy kat. III Kontrola produkcji tłuszczu paszowego, - wg listy kontrolnej SPIWET 0 luty

2 5 okresowa Zakład drobiu Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) luty 6 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone 7 Audyt Zakład przetwórstwa mleka Kontrola w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. luty Zakres audytu: monitorowanie i dokumentowanie monitoringu CCP luty 8 okresowa 9 okresowa Zakłady nadzorowane wg harmonogramu badań laboratoryjnych Zakłady przetwórstwa mięsnego mięso czerwone 3 Kontrola mikrobiologiczna wyrobów surowych badania urzędowe na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 marzec Kontrola w zakresie stanu strukturalnego, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń marzec 0 okresowa Zakład uboju i przetwórstwa mięsnego mięso czerwone okresowa Zakład przetwórstwa mleka okresowa 3 okresowa 4 okresowa Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne, hodowcy zw. gosp. Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Zakład pośredni kat. III 4 Kontrola w zakresie stanu strukturalnego, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń marzec Kontrola w zakresie stanu strukturalnego, pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń marzec Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C marzec Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B marzec Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET 0 marzec

3 5 okresowa Podmiot transportujący uppz kat I 6 okresowa Osoby wyznaczone do czynności urzędowych Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat I - wg listy kontrolnej SPIWET 04 Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do czynności urzędowych - badania bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła na zgodność z Instrukcjami Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania przy podejrzeniu, potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła. marzec marzec 7 okresowa pośrednik i obiekt pośrednika Kontrola pośrednika i obiektu pośrednika na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). marzec 8 okresowa przewoźnik zwierząt Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 004r.(Dz. U. Nr 00 poz. 0). i wymogami w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE)NR /005 z dnia grudnia 004r. (Dz. U. L 3 z ). marzec

4 9 okresowa Hodowla ślimaków 0 okresowa okresowa Gospodarstwo utrzymujące Gospodarstwo utrzymujące okresowa Zakład drobiu 3 okresowa Osoby wyznaczone do czynności urzędowych Kontrola hodowli ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 008r. ( Dz. U. Nr 90 poz. 67) Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) po kontrolach INT- ARiMR (9 kontroli) Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 0r. ( Dz. U. z dnia 0 grudnia 0 r. poz. 440) marzec marzec marzec marzec marzec

5 4 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Kontrola w zakładzie nadzorowanym w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 5 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego produkty garmażeryjne, konserwy Kontrol w zakładzie w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 6 okresowa Działalność MOL Kontrola w zakładzie w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 7 okresowa 8 okresowa 9 okresowa 30 okresowa 3 okresowa 3 okresowa 33 okresowa Zakład uboju i przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Zakład przetwórstwa mleka Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne Hodowcy zw. gosp. Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych Podmioty prowadzące obrót śr. żyw. zw. bez magazynowania (obrót papierowy) Podmioty stosujące pasze lecz. w żyw. zwierząt gosp. 6 3 Kontrola kompleksowa zakresie prowadzonej działalności - ubój, rozbiór, przetwórstwo mięsa czerwonego. Kontrola w zakładzie nadzorowanym w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) obrót papierowy Kontrola stosowania, składowania paszy leczniczej - wg listy kontrolnej SPIWET

6 34 okresowa Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT 35 okresowa Podmioty wytwarzające kompost Kontrola procesu wytwarzania kompostu 36 okresowa Podmiot transportujący uppz kat I Kontrola przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat I - wg listy kontrolnej SPIWET okresowa pośrednik bez obiektu Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). 38 okresowa Przewoźnik zwierząt Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 004r.(Dz. U. Nr 00 poz. 0). i wymogami w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE)NR /005 z dnia grudnia 004r. (Dz. U. L 3 z ).

7 39 okresowa Hodowla ślimaków 40 okresowa Zakłady lecznicze dla zwierząt Kontrola hodowli ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 008r. ( Dz. U. Nr 90 poz. 67) Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia marca 004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008r.Nr 3, poz.34 z późn. zm.) 4 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 9 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) po kontrolach INT-ARiMR 4 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 5 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Gmina Grodków 43 okresowa Gospodarstwo utrzymujące Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) Gmina Grodków

8 44 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 45 okresowa Zakład drobiu Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) Gmina Grodków Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) 4 okresowa Punkt inseminacyjny Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia marca 003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 003 r. Nr 6, poz.54 ) 43 okresowa Wytwórnia materiałów paszowych Kontrola wytwarzania materiałów paszowych śruta rzepakowa poekstrakcyjna - wg listy kontrolnej SPIWET A maj

9 45 okresowa 45 okresowa 46 okresowa 47 okresowa 48 okresowa 49 okresowa Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Podmioty prowadzące obrót śr. żyw. zw. bez magazynowania (obrót papierowy) Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne. Hodowcy zw. gosp. Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Podmioty utrzymujące mięsożerne futerkowe 50 okresowa Zakład przetwórczy kat. III 7 Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) obrót papierowy maj maj Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych maj Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C maj Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT maj Kontrole wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych - wg listy kontrolnej SPIWET- 06 Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET 0 maj maj 5 okresowa Zakłady nadzorowane -_ wg harmonogramu 5 Kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcyjnego badanie urzędowe maj 5 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego produkty garmażeryjne, konserwy Kontrola kompleksowa w zakresie prowadzonej działalności - przetwórstwo i produkcja produktów garmażeryjnych i konserw maj

10 53 okresowa Gospodarstwo rybackie Kontrola SB ryby żywe maj 54 okresowa Przewoźnik zwierząt Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 004r.(Dz. U. Nr 00 poz. 0). i wymogami w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE)NR /005 z dnia grudnia 004r. (Dz. U. L 3 z ). maj 55 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 4 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Gmina Grodków - 4 kontrole maj 56 okresowa Ferma lisów Kontrola fermy lisów na zgodność z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) maj 57 okresowa Ferma królików Kontrola Fermy Królików na zgodność z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) maj

11 58 okresowa Zakład drobiu Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) maj 59 okresowa Zakład uboju i przetwórstwa mięsnego mięso czerwone 60 okresowa ULW wyznaczony 6 okresowa Gospodarstwo rybackie 6 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźni w zakresie zgodności z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 099/009 Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych czynności wyznaczonego ULW podczas pełnionego nadzoru Kontrola SB ryby żywe Kontrola mikrobiologiczna produktów badania urzędowe na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/ audyt 64 okresowa 65 okresowa 66 okresowa Zakłady przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Wytwórnia środków żywienia zwierząt dla zwierząt.gosp. Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne. Hodowcy zw. gosp. Zakres audytu: monitorowanie i dokumentowanie monitoringu CCP Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET A Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B 7 Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C 67 okresowa Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych

12 68 okresowa Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT 69 okresowa Podmioty magazynujące środki żywienia zwierząt Kontrola składowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET 70 okresowa Podmioty prowadzące obrót śr. żyw. zw. bez magazynowania (obrót papierowy) 7 okresowa Gospodarstwo rybackie 73 okresowa Zakłady lecznicze dla zwierząt 74 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 75 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 5 Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) obrót papierowy Kontrola hodowli karpia na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 008r. ( Dz. U. Nr 90 poz. 67) Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia marca 004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008r.Nr 3, poz.34 z późn. zm.) Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Grodków Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344)

13 76 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 77 okresowa Zakład drobiu 78 okresowa Zakład wylęgu drobiu Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) Gmina Grodków Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Kontrola prawidłowości postępowania przy wylęgu drobiu na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ). Kontrola okresowa. 79 okresowa Osoby wyznaczone do czynności urzędowych Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 0r. ( Dz. U. z dnia 0 grudnia 0 r. poz. 440)

14 80 okresowa Zakład pośredniczący w obrocie żywnością Kontrola w zakresie prowadzonej działalności. 8 okresowa okresowa 8 Zakłady nadzorowane - wg harmonogramu Zakłady przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Kontrola mikrobiologiczna produktów badania urzędowe na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/ okresowa Działalność MOL 84 okresowa Gospodarstwa pozyskujące mleko surowe 3 Gospodarstwo Rybackie 85 okresowa Kontrola w zakładzie w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Kontrola warunków pozyskiwania mleka krowiego surowego. Kontrola SB ryby żywe 86 okresowa 87 okresowa 88 okresowa 89 okresowa 90 okresowa Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne. Hodowcy zw. gosp. Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych Podmioty prowadzące obrót śr. żyw. zw. bez magazynowania (obrót papierowy) 7 Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych Kontrole obrotu paszami (bez magazynowania) obrót papierowy

15 9 okresowa Przewoźnik zwierząt Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 004r.(Dz. U. Nr 00 poz. 0). i wymogami w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE)NR /005 z dnia grudnia 004r. (Dz. U. L 3 z ). 9 okresowa Pośrednik bez obiektu Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). 93 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 3 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Gmina Skarbimierz 94 okresowa Gospodarstwo utrzymujące 3 Kontrola sprawdzająca zrealizowanie działań naprawczych w gospodarstwie utrzymującym świnie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.)

16 95 okresowa Gospodarstwo utrzymujące Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) 96 okresowa Gospodarstwo utrzymujące Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) 97 okresowa Zakład drobiu Kontrola szczegółowych warunków weterynaryjnych przy produkcji jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz okresowa Zakład drobiu Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 )

17 99 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 sierpień 00 okresowa PSD 4 Kontrola warunków weterynaryjnych w zakresie prowadzenia Punktu Skupu Dziczyzny sierpień 0 okresowa Pasieka 0 okresowa 03 okresowa 04 okresowa 05 okresowa 06 okresowa Gospodarstwa pozyskujące mleko surowe Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne. Hodowcy zw. gosp. Podmioty stosujące pasze lecz. w żyw. zwierząt gosp. 07 okresowa Zakład przetwórczy kat. III 3 7 Kontrola Sprzedaży Bezpośredniej miodu sierpień Kontrola warunków pozyskiwania mleka krowiego surowego. sierpień Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C sierpień sierpień sierpień Kontrola stosowania, składowania paszy leczniczej - wg listy kontrolnej SPIWET sierpień Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET 0 sierpień 08 okresowa Gospodarstwa utrzymujące 5 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Olszanka sierpień

18 09 okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) sierpień 0 okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) sierpień okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola warunków utrzymania kóz na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) sierpień

19 okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola warunków utrzymania brojlerów kurzych na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) sierpień 3 okresowa Zakład drobiu 4 okresowa 5 okresowa 6 okresowa 7 okresowa 8 okresowa Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne. Hodowcy zw. gosp. Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych Podmioty wytwarzające kompost Podmioty prowadzące obrót detaliczny środkami żywienia zwierząt 9 okresowa Gospodarstwo rybackie 7 Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych Kontrola procesu wytwarzania kompostu sierpień Kontrole obrotu, magazynowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET B Kontrola hodowli karpia na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 008r. ( Dz. U. Nr 90 poz. 67)

20 0 okresowa Pośrednik bez obiektu okresowa Zakład leczniczy zwierząt Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia marca 004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008r.Nr 3, poz.34 z późn. zm.) okresowa Zakłady nadzorowane - wg harmonogramu 3 okresowa Ubojnia 4 okresowa ULW wyznaczony 5 okresowa 6 okresowa 7 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Gospodarstwa utrzymujące 4 Kontrola mikrobiologiczna produktów badanie urzędowe na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Kontrola mikrobiologiczna czystości tusz na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych czynności wyznaczonego ULW podczas pełnionego nadzoru nad ubojem. Kontrola kompleksowa w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. Kontrola kompleksowa w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Gmina Lewin Brzeski

21 8 okresowa Gospodarstwa utrzymujące 9 okresowa Zakład drobiu 30 okresowa Osoby wyznaczone do czynności urzędowych 3 okresowa Punkt inseminacyjny Kontrola warunków utrzymania bydła w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778). Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 0 r. ( Dz. U. z dnia 0 grudnia 0 r. poz. 440) Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia marca 003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 003 r. Nr 6, poz.54 )

22 3 okresowa Punkt kopulacyjny ogiera 33 audyt Zakład przetwórstwa mleka 34 okresowa Działalność MOL 35 audyt 36 audyt Zakłady przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Zakład uboju i przetwórstwa mięsnego mięso czerwone Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia czerwca 004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 56 poz. 638) Przegląd procedur związanych z dopuszczeniem pracowników do produkcji Kontrola kompleksowa w zakresie działalności związanej z rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. Przegląd dokumentacji w zakresie procedur i instrukcji mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych Przegląd dokumentacji w zakresie procedur i instrukcji mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych październik październik październik, październik 37 okresowa 38 okresowa 39 okresowa 40 okresowa Wytwórnia środków żywienia zwierząt dla zwierząt.gosp. Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne Hodowcy zw. gosp. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną mat. paszowych 4 okresowa Zakład pośredni kat. III Kontrola wytwarzania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET A 7 Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C Kontrola produkcji, uprawy, magazynowania materiałów paszowych Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET-0 październik październik październik październik październik

23 4 okresowa Pośrednik z obiektem Kontrola pośrednika z obiektem na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). październik 43 okresowa Pośrednik bez obiektu Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu mi, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 008r.(Dz. U. Nr poz. 790). październik 44 okresowa Zakłady lecznicze dla zwierząt Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia marca 004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008r.Nr 3, poz.34 z późn. zm.) październik 45 okresowa Gospodarstwa utrzymujące 4 Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) Gmina Lewin Brzeski Październik

24 46 okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola warunków utrzymania bydła w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz. U. Nr6, poz.778) październik 47 okresowa Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 0 r. ( Dz. U. z dnia 0 grudnia 0 r. poz. 440) październik 48 okresowa Zakład drobiu Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Październik 49 okresowa Punkt kopulacyjny ogiera Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia czerwca 004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 56 poz. 638) listopad

25 50 okresowa Punkt inseminacyjny 5 okresowa Zakład drobiu 5 Okresowa Gospodarstwa utrzymujące Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia marca 003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 003 r. Nr 6, poz.54 ) Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 ) Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 00r, w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla przepisach UE (Dz.U. Nr6, poz.778) listopad listopad Listopad 53 okresowa Gospodarstwa utrzymujące 3 Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 5 lutego 00 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. Nr 56, poz.344) listopad

26 54 okresowa Gospodarstwa utrzymujące II tura typowan ia Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 6 stycznia 007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 008 r. Nr 70, poz. 05 z późn.zm.) listopad 55 okresowa Organizator wystawy Kontrola organizatora wystawy na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 008r.(Dz. U. Nr poz. 67). listopad 56 okresowa Zakład leczniczy dla zwierząt Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia marca 004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008r.Nr 3, poz.34 z późn. zm.) listopad 57 okresowa 58 okresowa 59 okresowa Podmioty stosujące pasze lecz. w żyw. zwierząt gosp. Gospodarstwa wytw. i stos. śr. żyw. zw. na potrzeby własne Hodowcy zw. gosp. Podmioty transportujące środki żyw. zwierząt 60 okresowa Zakład przetwórczy kat. III 6 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego mięso czerwone 7 Kontrola stosowania, składowania paszy leczniczej - wg listy kontrolnej SPIWET listopad Kontrole wytwarzania pasz na potrzeby własne, stosowania pasz - wg listy kontrolnej SPIWET C listopad Kontrola transportowania środków żywienia zwierząt - wg listy kontrolnej SPIWET TRANSPORT Kontrola skupu, składowania, obrotu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - wg listy kontrolnej SPIWET-0 Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 listopad listopad listopad

27 6 okresowa Zakład przetwórstwa mięsnego produkty garmażeryjne i konserwy Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 listopad 63 okresowa Działalność MOL Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 listopad 64 okresowa Zakład przetwórstwa mleka 65 okresowa Zakład drobiu 66 okresowa Punkt kopulacyjny ogiera Kontrole w zakładach nadzorowanych w zakresie realizacji planów badań właścicielskich na zgodność z Rozp. Komisji (WE) Nr 073/004 Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 9 poz. 5 Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia czerwca004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 56 poz. 638 ) listopad grudzień grudzień 67 okresowa ULW wyznaczeni 5 68 okresowa Zakłady przetwórstwa mięsnego Sprawdzenie prawidłowości wykonywania czynności ULW wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa Kontrola mikrobiologiczna wyrobów surowych badanie urzędowe grudzień grudzień

28 Wyżej wymienione kontrole przeprowadzane są na podstawie następujących przepisów:. Ustawa z dnia 9 stycznia 004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. nr 0 z 03 r., poz. 67 ). Ustawa z dnia 6 grudnia 005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 006r., Nr 7, poz. 7 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 00 r. Nr 36, poz. 94, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia marca 004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 008 r., Nr 3, poz. 34). PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ:. Rozporządzenie (WE) Nr 78/00 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 stycznia 00 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 3 z r., str. 4, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 5, t. 06, str , ). Rozporządzenie (WE) Nr 85/004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 39 z r., str. 54, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 34, str ); 3. Rozporządzenie (WE) Nr 853/004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 39 z r. str , z późn. zm,; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 45, str ); 4. Rozporządzenie (WE) Nr 854/004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 55 z r. str , z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 45, str. 75-9); 5. Rozporządzenie (WE) Nr 88/004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. WE L 65 z r. str. 4, z późn. zm., Polskie wydanie specjalne: rozdz. 3, t. 45, str. 00-5); 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 069/009 z dnia października 009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 774/00 (Dz.U. L 300 z r., str. 33);

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2016 ROK ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2016 ROK ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT WIECIEŃ MARZEC LUTY STYCZEŃ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu ul. Oławska 5 49-06 Brzeg Brzeg, dn. 05.0.06 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 06 ROK ZDROWIE I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

PIW.DPU Brzeg, r. PLAN KONTROLI PIW BRZEG NA 2016 ROK Zespół ds. pasz i utylizacji DPU

PIW.DPU Brzeg, r. PLAN KONTROLI PIW BRZEG NA 2016 ROK Zespół ds. pasz i utylizacji DPU PIW.DPU. 4220.1.2016 Brzeg, 04.02.2016 r. PLAN KONTROLI PIW BRZEG NA 2016 ROK Zespół ds. pasz i utylizacji DPU Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany 1 okresowa Wytwórnia środków żywienia dla.gosp. 2

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 :

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : 1. 1 lekarz urzędowy Kontrola akcji BC Pz Styczeń 2. 9 urzędowych lekarzy 3. 1 urzędowy lekarz Sporządzenie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań L.p. Rodzaj Kontroli 1. Podmiot kontrolowany Zakład przetwórstwa mleka (1) Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głubczycach na 2012 r. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski PLW-9111/33/2013 Wąbrzeźno, dnia 07.05.2013 r. Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2012. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r.

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Ul. Wałbrzyska 2c, 58 400 Kamienna Góra Tel. (075) 743 0 264, fax. (075) 744 74 43 NIP : 614 14 76 848 e mail : kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl PIWet.011/03/2013

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016 Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016 Lp. rodzaj kontroli 1. w trybie 2. w trybie 3. w trybie 4. w trybie 5. w trybie 6. w trybie 7. w trybie 8. w trybie podmiot kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Dział ds. bezpieczeństwa żywności. Jednostka kontrolowana Zakres Termin Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Dział ds. bezpieczeństwa żywności. Jednostka kontrolowana Zakres Termin Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy 1 2 3 4 5 Organ kontrolowany Świdnica e Oleśnicy Lwówku Śląskim Środzie Śląskiej Ząbkowicach Śląskich Jednostka kontrolowana Zakres Termin Świdnicy e Oleśnicy Lwówku Śląskim Środzie Śląskiej Ząbkowicach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r.

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Dział Bezpieczeństwa Żywności nadzoruje: (Dane na dzień 6.12.2016 r.) Podmioty zatwierdzone do handlu (38): - produkty

Bardziej szczegółowo

Raport. za 2004 rok. Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie.

Raport. za 2004 rok. Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie. I Wstęp Raport Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie za 2004 rok. Celem Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzorowanie zachowania warunków weterynaryjnych i egzekwowanie przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ w 2015 R. Racibórz, 19 kwietnia 2016 rok 1 Sprawozdanie podsumowuje działania organów Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2012r. Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. Dz.U.2012.1367 2013-07-06 zm. Dz.U.2013.776 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu listopadzie 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 3 okresowe i 2 doraźne kontrole Powiatowych Inspektoratów Weterynarii: Kontrole

Bardziej szczegółowo

Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą

Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Organ kontrolowany Oławie Złotoryi Zespół ds. Jednostka Zakres kontrolowana KONTROLE SPRAWDZAJĄCE Wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2007 nr 2 poz. 15 wersja obowiązująca od 23.01.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 1367 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W miesiącu czerwcu 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu wrześniu 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 8 kontroli okresowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii: Kontrole okresowe

Bardziej szczegółowo

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne.

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2017 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W grudniu 2015r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 2 kontrole:

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno e-mail: piw.olesno@wiw.opole.pl tel./fax.: 34/358-26-18 Olesno, dn. 18 listopad 2013 r. INFORMACJA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze dr n. wet. Tadeusz Woźniak ul. Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Zielona Góra, 2015-02-16 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Temat:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Kierownik: Wojewódzki lek. wet. Piotr Śliwa email: psli@wiw.krakow.pl telefon: (12) 293 1032, kom. 696 065 091 Pracownicy: lek.

Bardziej szczegółowo

Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Główny Lekarz Weterynarii

Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Główny Lekarz Weterynarii Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności Główny Lekarz Weterynarii Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/245/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2009r.

UCHWAŁA Nr XVI/245/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2009r. UCHWAŁA Nr XVI/245/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

- kontrola doraźna PLW w Wągrowcu w zakresie przestrzegania warunków

- kontrola doraźna PLW w Wągrowcu w zakresie przestrzegania warunków I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W kwietniu 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. 1 kwietnia 2016 r. w Kole przeprowadzono szkolenie dla Powiatowych Lekarzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. / XXIV/2017 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr.. / XXIV/2017 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 9 maja 2017 r. Projekt, druk Nr 2 / XXIV/2017 UCHWAŁA Nr.. / XXIV/2017 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie materiałów przedłożonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Szczegółowe warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dz.U.2016.451 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu czerwcu 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 3 okresowe kontrole Powiatowych Inspektoratów Weterynarii: Kontrole okresowe :

Bardziej szczegółowo

I Zespół ds. zdrowia, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

I Zespół ds. zdrowia, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Ramowy plan kontroli na rok 20 częściowy I Zespół ds. zdrowia, ochrony i zwalczania chorób zakaźnych Ilość Miesiąc Rodzaj kontroli Zakres kontroli kontroli Styczeń Kontrola siedzib stad w ramach IRZ 2

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok Korekta nr 4. podmiot kontrolowany tematyka kontroli m-c uwagi

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok Korekta nr 4. podmiot kontrolowany tematyka kontroli m-c uwagi Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2012 - Korekta nr 4 L.p. rodzaj kontroli podmiot kontrolowany tematyka kontroli m-c uwagi 1. problemowa Podmiot aplikujący Kontrola zakładu aplikującego

Bardziej szczegółowo

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 12 sierpnia 2016 r. odbyła się w WIW w Poznaniu narada Powiatowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 A. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Realizacja zadań w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych. 1. Badania kontrolne występowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. PROJEKT w sprawie określenia spraw rozstrzyganych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii w drodze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Cel programów Ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Serotypy Salmonella objęte

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz z dnia 2 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz z dnia 2 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz. 242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. W INOWROCŁAWIU Informacja o realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu na obszarze powiatu inowrocławskiego za rok

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck Rolniczy Handel Detaliczny PIW Kłobuck Co to jest RHD? Rolniczy Handel Detaliczny Jest to rodzaj działalności, którą może prowadzić każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne Polega na zbywaniu konsumentowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /VIII/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 26 czerwca 2015 roku. Na postawie 20 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego Rada Powiatu w Radomiu:

UCHWAŁA Nr /VIII/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 26 czerwca 2015 roku. Na postawie 20 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego Rada Powiatu w Radomiu: UCHWAŁA Nr /VIII/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 26 czerwca 2015 roku Projekt, druk Nr 1/VIII/2015 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie materiałów przedłożonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 21 września 2010 r. LLU-4101-06-12/2010 P-10-147 Pan Leszek Mioduski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 2 z dnia

WYDANIE 2 z dnia WYDANIE 2 z dnia 15 02 2016 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MISJA I WARTOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁASKU Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku (PLW) deklaruje, że misją Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność!

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Autor: Ewa Ploplis Data: 9 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą

Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Organ kontrolowany Oławie Złotoryi Lubaniu Lubinie Środzie Śląskej Jeleniej Górze Zespół ds. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE Oławie Złotoryi Lubaniu Lubinie Środzie Śląskiej Jeleniej Górze ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r. Dz.U.2014.420 2014.10.14 zm. Dz.U.2014.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 29 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13.12.1999r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia... 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13.12.1999r.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził jedną

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII. Ul. Wałbrzyska 2c, Kamienna Góra Tel. (075) , fax.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII. Ul. Wałbrzyska 2c, Kamienna Góra Tel. (075) , fax. INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Ul. Wałbrzyska 2c, 58 400 Kamienna Góra Tel. (075) 743 0 264, fax. (075) 744 74 43 NIP : 614 14 76 848 e mail : kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 marca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 marca 2008 r. Dz.U.2008.54.331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków 2) (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów: dotyczących środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz częstotliwości ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i. przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne

Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i. przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne O czym musi wiedzieć producent - rolnik? Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów, które cieszą się

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 17 poz. 127 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1)

Dz.U Nr 17 poz. 127 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2006 Nr 17 poz. 127 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z 2015 r. poz. 1893. o produktach pochodzenia zwierzęcego 1)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wybrane zagadnienia Jachranka, maj 2013r. NADZÓR R NAD BIOGAZOWNIAMI I BIOKOMPOSTOWNIAMI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.178.1837 2011.01.01 zm. Dz.U.2010.227.1484 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

w Kaliszu PODANIE (preferowane miejsce wykonywania pracy)

w Kaliszu PODANIE (preferowane miejsce wykonywania pracy) Zał. Nr 2 do Ogłoszenia PLW w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. Kalisz,... /imię i nazwisko wnioskodawcy/.. /adres zamieszkania/. dowód osobisty nr NIP PESEL.. tel.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i. przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne

Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i. przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne Sprzedaż produktów żywnościowych nieprzetworzonych i przetworzonych - przez rolnika. Regulacje prawne O czym musi wiedzieć producent - rolnik? Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów, które cieszą się

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1)

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.) Dz.U.2006.17.127 2006-10-28 zm. Dz.U.2006.171.1225 art. 118 2007-04-26 zm. Dz.U.2007.64.429 art. 1 2008-09-08 zm. Dz.U.2008.145.916 art. 4 2008-12-18 zm. Dz.U.2008.214.1346 art. 4 2010-04-10 zm. Dz.U.2010.47.278

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. 1), 2) o produktach pochodzenia zwierzęcego 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu 2)

Bardziej szczegółowo