LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald Choromański Kacper lek. med. Petsch Hanna dr Bednarek Jarosław mgr inż. Borowski Sławomir mgr inż. Cybulski Waldemar mgr inż. Gliński Zbigniew mgr Karpińska Anna mgr inż. Kolewski Radosław mgr inż. Mogiłko Maria mgr inż. Pawłowska - Godlewska Maria mgr Błaszkiewicz Katarzyna mgr Ostaszewska Iwona mgr Przybysz Krzysztof mgr inż. Zaleszczyk Danuta Kloch Marcin mgr inż. Ignatowicz Leszek mgr Ambroziewicz Maciej mgr inż. Bajorski Andrzej dr Chmielewski Jarosław Rajskic h Górcze wska Krótka 28, 05- Alejnik a 11/4, Inowro cław Boczna 4, Otwoc Tyniec ka 9/9, Puławs Villard Olsztyn Zgiersk a 4/4, Gierym skiego Arabsk a 8B/10, Van Gogha 3B m. 20, 03- Cokoło 4 m. 32, wska 26, Podko Leśna Orzech o 2, Czarnó wka, Lert owskie go Wilcza 69/28, Hajs ka 21 Pliszki 11 telefon kontaktowy koniec kadencji alergologia z zakresu: chorób płuc i alergologii analiza śladów krwych anestezjologia antropologia sądo, identyfikacja człowieka, badania morfologiczno - porównawcze włosów architektura architektura z zakresu analizy śladów krwych z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii z zakresu: antropologii sądowej, identyfikacji człowieka, badań morfologiczno-porównawcze włosów z zakresu: konstrukcyjnobudowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska z zakresu: architektury i urbanistyki architektura z zakresu: architektury architektura z zakresu: architektury architektura z zakresu: architektury architektura architektura badania środków odurzających - narkotyki badania środków odurzających - narkotyki badania środków odurzających - narkotyki badania środków odurzających - narkotyki badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii bdania cyfrowych śladów w komputerach PC bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy alergologia analiza śladów krwych anestezjologia antropologia sądo, identyfikacja człowieka architektura z zakresu: architektury i wyceny nieruchomości z zakresu: architektury i urbanistyki badania środków odurzających - narkotyki z zakresu: ekspertyzy, botaniki systematycznej (w szczególności z zakresu badan roślin o działaniu narkotycznym i trującym) z zakresu: chemii kryminalistycznej i badań toksykologicznych z zakresu: fizykochemii, badania wieku, identyfikacji substancji psychoaktywnych z zakresu kryminalistycznych badań chemicznych ze specjalizacji badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii z zakresu: badań zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii bdania cyfrowych śladów w komputerach PC z zakresu badania cyfrowych śladów w komputerach PC bezpieczeństwo i higiena pracy z zakresu bezpieczeńst i higieny pracy z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy brak nie wykonuje opinii dla Sądu Okręgowego - Praga w wie

2 mgr inż. Gera Stanisław mgr inż. Kurowski Jerzy. Pierzyński Adam mgr Pióro Jan Mirosław dr inż. Stawiarski Przemysław mgr inż. Grabarczyk Artur mgr inż. Krysiński Bogdan mgr inż. Basiak Mirosław mgr inż. Biernacki Sławomir mgr inż. Borowski Sławomir inż. Busse Artur dr inż. Cabak Bolesław mgr inż. Chochoł Włodzimierz Ossow ska 70/72 m. 9, Kurhan 20 m. 7, 02- Włodar zewska St. Kartuz y 15 m. Miła 3 A -16, Majow a 2, 05- Piłkars Kaspro wiacza 10 A, Targow a 35-45, Boczna 4, Łukows ka 3/49, Kaszta no 6 Sowińs kiego bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i higiena pracy broń i amunicja z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy z zakresu: budownict i materiałów budowlanych oraz bezpieczeńst i higieny pracy przy wykonyniu robót budowlanych broń i amunicja z zakresu: badań broni, amunicji i balistyki broń i amunicja z zakresu: amunicji z zakresu: budownict ogólnego oraz konstrukcji budowlanych z zakresu: budownict w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i sieci sanitarnych oraz w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych z zakresu: konstrukcyjnobudowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska z zakresu: budownict, zarządzania nieruchomościami oraz pośrednict w obrocie nieruchomościami z zakresu: budownict lądowego z zakresu: budownict ogólnego inż. Dubowik Czesław Stara Wola nr 10, Piekosz ów z zakresu: budownict lądowego, sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i centralnego ogrzenia, dróg, mostów, lotnisk, dozoru energetycznego w zakresie sieci i instalacji gazowych inż. Ekielski Zbigniew dr Ekstowicz Bogdan dr inż. Hebda Lesław Żymier skiego Aksami tna 39A, Albatro sów 15F/11, Piasecz no z zakresu: budownict lądowego z zakresu budownict z zakresu:budownict; technologii materiałów budowlanych, technologii robót budowlanych, oceny stanu technicznego budynków i budowli, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków i budowli, w tym balkonów i tarasów, izolacji technicznych budynków i budowli, problematyki cieplnowilgotnościowej w budynkach, mykologii budowlanej, rozliczania robót budowlanych przer w wykonyniu funkcji biegłego do dnia 1 lipca 2016 roku brak

3 mgr inż. Kaczmarczyk Marek mgr inż. Kalinowski Janusz mgr inż. Konopko Wiesław mgr inż. Koźluk Jarosław mgr inż. Kuna Marek mgr inż. Malinowski Tomasz mgr inż. Mazur Michał mgr inż. Ochnio Kazimiera inż. Osiński Zbigniew mgr inż. Piskorek Janusz inż. Prokopowicz - Jankowski Henryk inż. Pykel Adam mgr inż. Starczyński Wojciech dr inż. Stawiarski Przemysław mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek Modliń ska 328D, Bohda nowicz a 19 m. 92, Irysow a 3, Niepor Ryba cka 1, Józefó w Aluzyjn a 33 C m. 704, Sienkie wicza Żuromi ńska 7/13, Puławs Finland zka 12 Pilicka 8 m. 5, Mikołaj czyka 21 m. 134, al. Fieldor fa 5 m. 67, Podko wy 120 Miła 3 A -16, Różana 12 m. 28, Lublin z zakresu: budownict w specjalności konstrukcyjnobudowlanej i budowli hydrotechnicznych z zakresu: budownict, w specjalizacji: rozliczania i kosztorysonia robót budowlanych z zakresu: budownict technologii i organizacji budownict z zakresu: budownict, budownict hydrotechnicznego i melioracji wodnych z zakresu budownict w specjalizacji: konstrukcyjnobudowlanej, konstrukcyjnoinżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych brak z zakresu budownict. brak z zakresu: budownict mostowego i kubaturowego, bankowości i zarządzania nieruchomościami biegły nie wykonuje opinii na zlecenie Sądu Okręgowego - Praga w wie z zakresu: budownict z zakresu: budownict, wyceny nieruchomości z zakresu: budownict - specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz robót wykończeniowych z zakresu: budownict w specjalności: cen, kosztorysów i rozliczeń inwestycji budowlanych z zakresu: instalacji sanitarnych oraz budownict w specjalności wodno melioracyjnej z zakresu: budownict ogólnego z zakresu: budownict i materiałów budowlanych oraz bezpieczeńst i higieny pracy przy wykonyniu robót budowlanych z zakresu: rzeczoznawst budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny

4 inż. Talarczyk Juliusz Stryjeń skich 19 m 17, z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysonia w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektonia, procesów inwestycyjnych, - bezpieczeńst i higieny pracy w budownictwie, - konsercji zabytkowych obiektów architektury mgr inż. Warzywoda Stanisław mgr inż. Woźniak Marian inż. Wróbel Jerzy inż. Zdunek Jan inż. Zwoliński Tadeusz mgr inż. Żarski Antoni dr inż. Grzybowski Piotr mgr Janczewski Ryszard mgr Ostaszewska Iwona mgr inż. Wodzicki Hubert lek. med. Omięcka Aleksandra dr nauk med. Przepiórski Janusz lek. med. Romejko Mieczysław lek. med. Zbonikowski Andrzej dr nauk med. Carewicz Romuald lek. med. Żołnowska Beata dr nauk med. Domański Paweł dr nauk med. Kaczorowski Janusz dr nauk med. Nok Seweryn lek. med. Olszewski Marek mgr inż. Flis Leszek mgr Juszczak Jerzy mgr inż. Kondrat Jakub dr inż. Gilewski Ryszard Krasick iego Romua Chopin Przewo ska 43, Pstrow Włości ańska Wrocła wska 13 m. Pereca 2 m. 1121, Van Gogha 3B m. 20, 03- Modzel ewskie go 85 Kino 23 m. Wysow ska 14, Średni a 27A, Zapłoci e 14L, Rajskic h Ptaków Potock a 33 m. F.Kawy 22 m 22, 01- Dynars ka 1 m. 11, 01- Daleka 2 m. 45, 02- Baśnio 4, Staszic a 12 A Cicha 4 Spacer o 54, Cybulic Erazma z z zakresu: architektury i budownict z zakresu: budownict z zakresu: budownict z zakresu: wyceny nieruchomości i budownict ogólnego z zakresu: budownict z zakresu: budownict chemia chemia chemia chemia z zakresu: chemii, inżynierii chemicznej z zakresu: kryminalistycznych badań chemicznych z zakresu: chemii kryminalistycznej i badań toksykologicznych z zakresu: kryminalistycznych badań chemicznych chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii dziecięcej chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii ogólnej chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii ogólnej choroby płuc z zakresu: chorób płuc i alergologii choroby płuc z zakresu: pulmonologii. (22) choroby wewnętrzne choroby wewnętrzne choroby wewnętrzne z zakresu: nefrologii i chorób wewnętrznych z zakresu: chorób wewnętrznych i kardiologii z zakresu: chorób wewnętrznych i medycyny pracy (022) (22) choroby wewnętrzne z zakresu: chorób wewnętrznych czynsze z zakresu: wyceny nieruchomości i czynszów czynsze z zakresu: czynsze czynsze chemia chirurgia ogólna choroby płuc choroby wewnętrzne czynsze z zakresu: wyceny nieruchomości, czynszów i wyceny i spółek drobiarstwo drobiarstwo z zakresu: drobiarst elektroenergetyka

5 mgr inż. Gera Stanisław mgr inż. Jędruch Antoni mgr inż. Kurowski Jerzy Ossow ska 70/72 m. 9, Rogatk o 8 Kurhan 20 m. elektroenergetyka z zakresu: bezpieczeńst i higieny pracy oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych elektroenergetyka z zakresu: energetyki elektroenergetyka z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp inż. Talarczyk Juliusz Stryjeń skich 19 m 17, elektroenergetyka z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysonia w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektonia, procesów inwestycyjnych, - bezpieczeńst i higieny pracy w budownictwie, - konsercji zabytkowych obiektów architektury mgr inż. Osowski Rafał mgr inż. Jędruch Antoni mgr inż. Kurowski Jerzy mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek Radziw ie 5 m. 140, Rogatk Kurhan 20 m. 7, 02- Różana 12 m. 28, Lublin elektroniczny sprzęt powszechnego i profesjonalnego użytku elektroniczny sprzęt powszechnego i profesjonalnego użytku z zakresu: elektronicznego sprzętu powszechnego i profesjonalnego użytku oraz zmechanizonego sprzętu gospodarst domowego energetyka z zakresu: energetyki energetyka energetyka energetyka z zakresu: elektroenergetyki, energetyki i bhp z zakresu: rzeczoznawst budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny mgr Nesterowicz Robert mgr inż. Brzozowski Krzysztof mgr Przybysz Krzysztof mgr inż. Palesa Krzysztof mgr inż. Maciejko Waldemar A. Tomas zewski ej 7, Żyrard ów Letnisk o 7 m. 3, Cokoło 4 m. 32, Ordyna cka 13 m. 28, Pogod na 24/5, w- Wesoła lub skr. poczto fałszerstwo pieniędzy fizykochemia fizykochemia fonografia i wideogramy fonoskopia fałszerstwo pieniędzy z zakresu: fałszonia pieniędzy, kryminalistycznego badania autentyczności publicznych oraz środków płatniczych fizykochemia z zakresu: fizykochemii oraz badania z zakresu: fizykochemii, badania wieku, identyfikacji substancji psychoaktywnych fonografia i wideogramy z zakresu: legalności wytworzenia nośników fonograficznych i wideograficznych fonoskopia z zakresu: fonoskopii, w specjalizacji: kryminalistycznej identyfikacji mówców, spisania treści nagrań, badania autentyczności nagrań cyfrowych i analogowych, korekcji nagrań poprawiających zrozumiałość mowy brak

6 mgr Lis - Markiewicz Przemysław. Mazan Barbara mgr inż. Turzyńska - Kijek Elżbieta dr nauk med. Winnicki Lech mgr inż. Kuźniar Piotr Adam dr nauk med. Michalczak Ryszard mgr Śnieć Jakub mgr inż. Bujnowska Hanna mgr inż. Cieciura Leszek inż. Góralski Tomasz mgr inż. Hoffmann Janusz mgr inż. Jejer Andrzej mgr inż. Kosik Tadeusz mgr inż. Kozanecka Krystyna mgr inż. Kutyna Leszek inż. Majewski Robert inż. Milewski Jan mgr inż. Mosakowska Malgorzata inż. Ościk Marian mgr inż. Parfianowicz Marcin dr Pierzchała Robert mgr inż. Prokopowicz Jerzy mgr inż. Puźniak Tomasz mgr inż. Raniecki Wojciech mgr inż. Wachulski Marcin mgr inż. Wyszomirski Czesław mgr inż. Zada Marcin mgr Janica Rafał Św. Marcin a 80/82 lok. 355, Królow ej Marysi eńki 21 m. Długa 7, Blizne Łaszczy ńskieg Pirenej ska 6 Zakład Genety ki Wiślan a Labora torium Lisia 15,05- Listopa do 43A, Polska 48A, Gdańsk a 9B, Akacjo Wólczy Powsta ńców 60 Kukułc za 2, Lotnikó w 14, Piłsuds kiego 73, 05- Szałwi o Strzele ckiego 4/16, Bielańs ka S. Dembe go 5 m. 141, 02- Warne ńska B. Chrobr ego 49, Bonifra terska Henryk a Kołobr zeska Storczy ko Targow a 78/3, fundusze europejskie galanteria/ obuwie; galanteria i odzież skórzana oraz futrzarstwo galanteria/ obuwie; galanteria i odzież skórzana oraz futrzarstwo z zakresu: handlu i marketingu, nauk ekonomicznych,, strukturalnych funduszy europejskich z zakresu: obuwia i galanterii skórzanej oraz futrzarst z zakresu: obuwnict, pralnict oraz odświeżania i renocji wyrobów skórzanych, kożuchów i futer gastroenterologia z zakresu: gastroenterologii. brak genetyka z zakresu: genetyki sądowej genetyka z zakresu: oceny opinii z genetyki sądowej. brak genetyka z zakresu: genetyki sądowej geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu: wyceny nieruchomości oraz geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu: wyceny nieruchomości oraz geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji. brak geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geodezja i kartografia z zakresu geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii geodezja i kartografia z zakresu: geodezji geologia fundusze europejskie galanteria / obuwie; galanteria i odzież skórzana gastroenterologia genetyka geodezja i kartografia geologia z zakresu: geologii: hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska

7 mgr inż. Pietkiewicz Paweł dr hab. nauk med. Dębski Romuald mgr inż. Pietkiewicz Paweł mgr inż. Bekier Zbigniew Waldemar mgr Biedroń Sebastian Stolars ka 69, Kalino wej Łąki Stolars ka 69, Radzy mińska 60/66 Gorkie geologia ginekologia i położnictwo górnictwo, wycena złóż i kopalń informatyka z zakresu: wyceny złóż i kopalń, górnict i geologii ginekologia i położnictwo z zakresu: ginekologii i położnict górnictwo, wycena złoż i kopalń z zakresu: wyceny złóż i kopalń, górnict i geologii informatyka z zakresu: informatyki, elektroniki, elektrotechniki brak informatyka z zakresu: informatyki mgr inż. Bińkowski Krzysztof Brzeziń ska 23Y, informatyka z zakresu: informatyki: informatyki śledczej, analizy zartości komputerów, badania cyfrowych nośników informacji, ekspertyzy telefonów GSM, tabletów oraz kart SIM, przestępstw internetowych, udostępniania zartości plików chronionych hasłem, odzyskinia danych mgr inż. Burdach Mariusz mgr inż. Gołaszewski Marek inż. Jurczuk Piotr mgr inż. Król Tomasz mgr inż. Makowski Rafał mgr Rasiński Robert mgr inż. Wichrań Piotr mgr inż. Witkow Piotr mgr inż. Słyk Janusz Klaudy Fieldor fa 10A Bednar Kondra towicz Głęboc Hirszfel da 1/44, Strumy ko 23, Tulipan ów 66, Piasecz Wiolin o 8 informatyka z zakresu: informatyki. brak informatyka z zakresu: informatyki i teleinformatyki informatyka z zakresu: informatyki informatyka z zakresu informatyki i telekomunikacji informatyka z zakresu informatyki informatyka informatyka informatyka instalacje cieplne z zakresu: badania treści nośników elektronicznych i ich legalności z zakresu: informatyki, systemów informatycznych, urządzeń GSM, sieci komputerowych z zakresu: informatyki, systemów komputerowych, internetu, oprogramonia, komputerów instalacje cieplne z zakresu: instalacji cieplnych i sanitarnych instalacje elektryczne brak inż. Szczytyński Piotr Wojciech Białost ocka 5/169, instalacje elektryczne z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznych w specjalizacji: kosztorysonia robót elektrycznych, elektroenergetyki, instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, nielegalnego poboru prądu. brak inż. Talarczyk Juliusz Stryjeń skich 19 m 17, instalacje elektryczne z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetyki, energetyki, instalacji elektrycznych w budownictwie, kosztorysonia w budownictwie robót budowlanych i instalacyjnych, projektonia, procesów inwestycyjnych, - bezpieczeńst i higieny pracy w budownictwie, - konsercji zabytkowych obiektów architektury

8 mgr inż. Grzesiuk Piotr inż. Komorowski Bogdan inż. Pykel Adam inż. Rytter Andrzej Bortno wskieg o 6, Ząbki Wróbla 10 m. 48, al. Fieldor fa 5 m. 67, Puławs ka 54/56 m. 54, instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych z zakresu: inżynierii sanitarnej: wentylacji, centralnego ogrzenia, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych z zakresu: instalacji sanitarnych oraz budownict w specjalności wodno melioracyjnej z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wyceny maszyn i urządzeń dr inż. Skarbek Ryszard Żwirki i Wigury 1B m.35, instalacje, urządzenia, sieci sanitarne z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych, ochrony wód, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania i ujęcia wody, infrastruktury ochrony zdrowia publicznego, paliw i energii odnawialnej, kotłowni, solarów, wiatraków, biomasy oraz geotermiki, pra ochrony środowiska i dyrektyw UE mgr inż. Słyk Janusz mgr inż. Zambrzycki Jan lek. med. Petsch Hanna mgr Krupa Piotr Wiolin o 8 Wiejsk a 20 m. 103, Krótka 28, 05- Hoża 43/49/ 163, instalacje, urządzenia, sieci sanitarne instalacje, urządzenia, sieci sanitarne intensywna terapia internet z zakresu: instalacji cieplnych i sanitarnych z zakresu: inżynierii sanitarnej i ochrony środowisk intensywna terapia z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii internet z zakresu:-internet, przedsiębiorst i portale internetowe, transakcje i umowy zawierane w internecie, publikacje internetowe, wycena usług internetowych i informatycznych, wycena rtości portalu i serwisów internetowych, - zarządzanie i ekonomia, a w szczególności firm informatycznych, portali internetowych oraz biur podróży, - wycena oraz transakcje kupna-sprzedaży, - zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności prodzenie przedsięwzięć polegających na usługowym przygotoniu systemów informatycznych i internetowych na zamówienie (zlecenie), - transakcje kupna-sprzedaży oraz najmu na rynku nieruchomości, usługi i rola biur pośrednict w transakcjach, - sprawy związane z małym lotnictwem prytnym, tzw. general aviation jednostki płyjące - budo i eksploatacja techniczna małych jednostek płyjacych, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna. Prądzyński Bohdar Gwiazd owskie go 2, Gdańsk jednostki płyjące - budo i eksploatacja techniczna małych jednostek płyjących, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna z zakresu: budowy i eksploatacji technicznej małych jednostek płyjących, sprzętu wodnego, turystycznego, szkutnict, żeglarst i turystyki wodnej

9 . Strąk Artur Pabla Nerudy 5 m. 66, jednostki płyjące - budo i eksploatacja techniczna małych jednostek płyjących, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna z zakresu żeglarst mgr. inż. Ciesielska Joanna. Wasiłowski Jerzy mgr Wójcik Monika dr nauk med. Kaczorowski Janusz dr nauk med. Krzyżanowski Krystian mgr Pijarczyk Janusz. Bednarski Daniel mgr inż. Bednarski Walenty mgr Jóźwicki Marek mgr Błaszkiewicz Jacek dr Jerzewska Jolanta mgr Łabaj Eustachy mgr Łabaj Ryszard mgr Szymanik Agnieszka mgr Wudarczyk Marcin mgr Błaszkiewicz Katarzyna Krasicz yńska Al. Solidar ności Kordec kiego 10 Dynars ka 1 m. 11, Brzeziń ska Al. Solidar ności Andriol lego 22 Podleś na 50C, Mickie wicza 74 m. 41, Markie la 22, Wyry k. Olszan ko E m.8, Legion owo Racław icka 150 m. 12, Al. Niepod ległości 20 m. 20, Kwiatk owskie go 5/28, Kazubó w 10 m. 91, Arabsk a 8B/10, język migowy z zakresu: języka migowego język migowy z zakresu: języka migowego język migowy z zakresu: języka migowego kardiologia z zakresu: chorób wewnętrznych i kardiologii. (022) kardiologia z zakresu: kardiologii karty płatnicze i obrót kartowy z zakresu: kart płatniczych i obrotu kartowego kominiarstwo z zakresu kominiarst kominiarstwo z zakresu kominiarst kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne język migowy kardiologia karty płatnicze i obrót kartowy kominiarstwo kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji z zakresu: kryminalistycznych badań cyfrowych nośników informacji kryminalistyczne badania układu lini papilarnych - daktyloskopia i inne z zakresu: badania pisma ręcznego i daktyloskopii z zakresu: daktyloskopii i gantiskopii z zakresu: badań daktyloskopijnych i traseologicznych z zakresu: daktyloskopii i traseologii z zakresu daktyloskopii z zakresu wizualizacji śladów daktyloskopijnych z zakresu: ekspertyzy, botaniki systematycznej (w szczególności z zakresu badan roślin o działaniu narkotycznym i trującym)

10 mgr Błaszkiewicz Jacek mgr inż. Brzozowski Krzysztof mgr inż. Buduj Marek dr Duniec Grzegorz Maciej mgr Foryst Michał dr Goc Mieczysław mgr Gorzkowska Karolina mgr Grzechnik Eugeniusz mgr Grzechnik Paweł mgr Grzeszyk - Kilińska E mgr Horosz Robert Arabsk a 8B/10, Letnisk o 7 m. 3, Al. Dwudzi estolat ków 18/16, Stanisł a Czernik a 18 lok. 99 blok Dynasy 4/16, Zgoda 11 lok. 300, Desno 20W, Halinó w Boli ra 8 m. 87, Kobiałk a 89, Al. Wilano wska 366A m.42, Puławs ka 148/15 0, 02- z zakresu: badania pisma ręcznego i daktyloskopii z zakresu: fizykochemii oraz badania z zakresu: kryminalistycznych badań pisma ręcznego, podpisów i technicznych badań z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i psychografologii z zakresu: badania pisma ręcznego i podpisów z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów z zakresu: psychografologii, grafologii, badania pisma ręcznego z zakresu: kryminalistycznych badań pisma ręcznego, maszynowego i podpisów z zakresu: klasycznych badań. brak brak z zakresu: pisma ręcznego i z zakresu: klasycznych badań mgr Jakubczyk Tadeusz Antalla 8/67, z zakresu: kryminalistycznego badania, pisma ręcznego, pisma maszynowego, podpisów i odcisków pieczątek mgr Kędzierska Małgorzata mgr inż. Konarowska Urszula mgr inż. Krciński Mirosław Meissn era 6 m.11, Targow a 2 m.18, Geode zyjna 71E, z zakresu: kryminalistycznych badań, pisma ręcznego i podpisów z zakresu: kryminalistycznych badań z zakresu kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz pisma maszynowego brak

11 mgr Mroziński Henryk Wyspo 2 m. 48, z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz procedur postęponia w przypadku wykorzystania materiałów i urządzeń wybuchowych oraz środków pirotechnicznych w aktach terroru kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach losowych mgr inż. Nowicki Marek mgr inż. Sobczak Jacek Kork o 135/13 7 m. 142, 04- Wiose nna 2 Nowe Misze z zakresu: technicznych i klasycznych badań z zakresu: kryminalistycznych badań mgr Świderek Janina Al. Niepod ległości 92/98 m. 82, z zakresu: kryminalistycznych badań o specjalności badania identyfikacyjne pisma ręcznego, podpisów, pieczęci oraz inne ustalenia dotyczące spornych prof. dr hab. Tomaszewski Tadeusz mgr Trzeciak Paulina mgr Wiciński Jerzy mgr inż. Wrzesiewska Barbara. Czepiel Andrzej. Jakubowski Andrzej mgr inż. Niesłuchowski Zbigniew mgr Boligło Paweł mgr Dąbała Iwona Szoma ńskieg o 311C z zakresu: badań pisma ręcznego i kryminalistycznego badania Obozo z zakresu: kryminalistycznego 75 badania m.33, F. Pancer z zakresu: kryminalistycznego a badania 11/32,. (22) Marym z zakresu: poligrafii i badania oncka autentyczności 129 m.. (22) , 01- kryminalistyka Bronisł kryminalistyka (analiza a kryminalistyczna) Czecha z zakresu: analizy kryminalnej /17, Janinó kryminalistyka (analiza wka kryminalistyczna) 9/15, z zakresu: analizy kryminalnej Żeglugi sądowym z zakresu: analizy Wiślan kryminalnej - analizy przepływów ej 5 m. kryminalistyka (analiza bankowych, bilingów 115, 03- kryminalistyczna) telefonicznych oraz innych danych 043 teleinformatycznych Na Laski 51A, z zakresu: rachunkowości i finansów Grodzi sk Mazow K. Dicken sa 27 lok. 72, z zakresu: księgowości, finansów, rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby płac

12 mgr Głacki Andrzej dr Gołębiewski Stefan mgr Gołębiewski Jarosław mgr inż. Goździk Bogdan Republ ikańska 26/28, Chmiel na 73C m. 157, Al. Stanów Zjedno czonyc h 26 m. 22, Biuro Projekt ów i Doradz t Gospo darcze go "PROB z zakresu: rachunkowości i finansów z zakresu: ekonomii z zakresu ekonomiki. brak z zakresu: projektonia inwestycji ekonomiki budownict i przemysłu materiałów budowlanych oraz wynalazczości i racjonalizacji. (22) (22) mgr Gryziecki Janusz Wspól na 13, Legion owo z zakresu: zarządzania, organizacji, analizy oraz wyceny dr hab. Grzegorczyk Adam Garnca rska 40, z zakresu: ekonomii, marketingu i reklamy oraz wyceny praw autorskich mgr Grzybowska Janina Szkoln a 20 A, Wólka Radzy mińska Niepor ęt z zakresu: rachunkowości mgr Gwiazdowska Aleksandra Bellotti ego 5 m. 74, z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków, badania planów przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, wyceny mgr inż. Gwiazdowski Leszek Bellotti ego 5 m. 74, z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, badań planów połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, funkcjononia spółdzielni mieszkaniowych, rozliczeń z członkami spółdzielni mieszkaniowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz inwestycyjnymi mgr Harmata Wojciech Stanisł a Dubois 7 m. 38, z zakresu: kalkulacji cen, podatków i czynszów lokalowych. (22)

13 mgr Jakóbińska Katarzyna mgr Jendrzejczak Andrzej mgr Kaźmierczak Bożena mgr Klimiuk Marian mgr Kluz Marek mgr inż. Kondej Czesław Modliń ska 328H, Strumy ko 65A, Grocho wska 162/16 4 m.9, Grzybo wska 39 m. 513, J.Kędzi erskieg o 6 m.25, Goławi cka 3/88, z zakresu: finansów i rachunkowości z zakresu: finansów i księgowości z zakresu: rachunkowości z zakresu: finansów, rachunkowości, przekształcania spółek z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki z zakresu: rolnict, organizacji gospodarstw rolnych i ekonomiki (22) mgr Kosewska Elżbieta Al. 3 Maja 2 m.66, z zakresu wyceny i analizy finansowej i restrukturyzacji. brak mgr Kotarba Marcin Bogusł awskie go 18 m.48, z zakresu: księgowości mgr Lawrenc Artur Skrytka poczto nr 85, z zakresu: rachunkowości i finansów mgr Lipski Andrzej K.A. Kakow skiego 12/34, z zakresu ekonomii i finansów nie wykonuje opinii dla Sądu Okręgowego - Praga w wie mgr Lis - Markiewicz Przemysław Św. Marcin a 80/82 lok. 355, Poznań z zakresu: handlu i marketingu, nauk ekonomicznych,, strukturalnych funduszy europejskich

14 mgr Luberadzki Jan Al. Prymas a Tysiącl ecia 155 m. 28, z zakresu: ekonomii i finansów, ekonomiki finansonia działalności gospodarczej, nadzoru właścicielskiego i spółek kapitałowych, pomiaru i rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody mgr Łuczak Grzegorz Os. Barwin ek 22/60, Kielce z zakresu: finansów i rachunkowości dr Maciąg Agnieszka mgr inż. Mazur Michał Pełczy ńskieg o 28 m. 21, Żuromi ńska 7/13, z zakresu: ekonomiki, organizacji i zarządzania z zakresu: budownict mostowego i kubaturowego, bankowości i zarządzania nieruchomościami biegły nie wykonuje opinii na zlecenie Sądu Okręgowego - Praga w wie mgr inż. Maździarz Mieczysław Bałtyck a 7/6, Legion owo z zakresu: pojazdów samochodowych i ciągników oraz wyceny podmiotów gospodarczych, maszyn, urządzeń i pojazdów dr hab. Miedziński Bogdan dr Mielcarz Paweł Hoża 66/68, Święto chowsk iego 79, Sulejó wek z zakresu ekonomii i finansów oraz instytucji finansowych z zakresu wyceny:, rtości niematerialnych i prawnych, prac badawczo-rozwojowych, znaków torowych, instrumentów finansowych mgr Natorska - Zieniuk Barbara Jana Pawła II 24 m. 121/C, Piasecz no z zakresu: finansów i rachunkowości mgr Opalińska Joanna Afryka ńska 14 m. 3, z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny mgr inż. Piec Marek Dembe go 8B m. 51, z zakresu: wyceny i nieruchomości mgr Piskorek Leonarda Małgorzata Władys ła IV nr 5, Radzy min z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny

15 mgr Sadowski Tomasz mgr Siczek Grzegorz Żelazn a 40 lok. 5, Al. Jana Pawła II 26/922, z zakresu: finansów, ekonomii, ekonomiki, analizy i wyceny z zakresu: księgowości, finansów spółek pra handlowego. brak mgr Sobka Kazimierz Topazo 4, Wesoła z zakresu: rachunkowości i finansów, rozliczenia umów leasingu mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek Różana 12 m. 28, Lublin z zakresu: rzeczoznawst budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny mgr Świętochowski Elwir mgr inż. Tomala Piotr mgr Undra Grzegorz mgr Wall Tomasz. Wójcicka Barbara mgr Zgódka Barbara mgr Zielnik Alicja mgr Borzymowski Jan Ciso 4, Koczar gi Stare, Skalbm ierska 15/22, Erazma z Zakroc zymia 3 m. 5, Słonec znikow a 21, Pruszk ów Grójec ka 117 m. 31, Aleksa ndry Śląskiej 9, Wiązó w 1, Mazurs ka 53, z zakresu: ekonomii, ksiegowości i finansów z zakresu: leasingu, podatków, wyceny, księgowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, ekonomiki z zakresu: finansów i rachunkowości z zakresu: kadr i płac, księgowości, analizy finansowej, dotacji z zakresu: wyceny i analizy finansowej, ekonomii, finansów, księgowości i rachunkowości z zakresu finansów, rachunkowości, księgowości z zakresu: księgowości, rachunkowości, finansów i ekonomiki kynologia kynologia z zakresu: kynologii

16 mgr inż. Szczęsny Andrzej mgr inż. Traczyk Stefan dr inż. Konieczka Robert mgr Margasiński Bolesław wska 52, Otrębu sy Widok 19, Celesty Asnyka 2 m. 11, 02- Gen. S. Kaliski ego leśnictwo, drzewnictwo z zakresu: leśnict, pielęgnacji i konsercji drzew oraz ochrony przyrody leśnictwo, drzewnictwo z zakresu: leśnict lotnictwo z zakresu: lotnict łowiectwo leśnictwo, drzewnictwo lotnictwo łowiectwo z zakresu łowiect, szaconia i likwidacji szkód łowieckich mechanika, mgr Mroziński Henryk Wyspo 2 m. 48, materiały i urządzenia wybuchowe z zakresu: kryminalistycznego badania pisma ręcznego i podpisów oraz procedur postęponia w przypadku wykorzystania materiałów i urządzeń wybuchowych oraz środków pirotechnicznych w aktach terroru kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach losowych mechanika, maszyny, urządzenia mgr inż. Kluza Ludwik Al. KEN 83 m. 131, mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: spalnict i konstrukcji spanych, maszyn budowlanych, zbiorników, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu zmechanizonego gospodarst domowego i gastronomicznego, maszyn i konstrukcji mechanicznych inż. Krasuski Marian inż. Rytter Andrzej Aleja Róż 21/28, Puławs ka 54/56 mechanika, maszyny, urządzenia mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu: mechaniki, maszyn i urządzeń wyceny maszyn i urządzeń, kosztów i jakości remontów maszyn i urządzeń z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wyceny maszyn i urządzeń Siciarek Robert Tysiącl ecia 9/5, Dąbro Górnic za mechanika, maszyny, urządzenia z zakresu wyceny ciężkich maszyn oraz urządzeń roboczych, ruchu drogowego, diagnostyki i mechatroniki samochodowej, rzeczoznawst samochodowego i ubezpieczeń komunikacyjnych, wyceny pojazdów samochodowych i motocykli. brak mgr inż. Subocz Krzysztof mgr inż. Berezowski Henryk mgr inż. Dobrowolski Janusz Tadeusz inż. Woźniak Marek dr nauk med. Nok Seweryn lek. med. Cierniak Szczepan M.R. Stefani ka 14A Antalla 8/46, Bohate rowicz Adamp olska 6 m 11, Daleka 2 m. 45, 02- Szaser ów mechanika, maszyny, urządzenia mechanoskopia mechanoskopia mechanoskopia medycyna pracy z zakresu: eksploatacji i naprawy pojazdów mechanicznych mechanoskopia z zakresu: badań mechanoskopijnych z zakresu: badań mechanoskopijnych z zakresu: badań mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów medycyna pracy z zakresu: chorób wewnętrznych i medycyny pracy medycyna sądo (22) medycyna sądo z zakresu: medycyny sądowej melioracje wodne

17 mgr inż. Koźluk Jarosław dr nauk med. Domański Paweł dr nauk med. Ruzikowski Edmund mgr inż. Borowski Sławomir. Janica Rafał mgr Janica Rafał dr inż. Rayski Wojciech Ryba cka 1, Józefó w F.Kawy 22 m Na Uboczu Boczna 4, Targow a 78 m. 3, Targow a 78/3, Pańska 5/62, melioracje wodne nefrologia z zakresu: budownict, budownict hydrotechnicznego i melioracji wodnych z zakresu: nefrologii i chorób wewnętrznych neurochirurgia z zakresu: neurochirurgii ochrona środowiska ochrona środowiska ochrona środowiska nefrologia neurochirurgia ochrona środowiska z zakresu: konstrukcyjnobudowlanego i zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska z zakresu: geologii: hydrologii i geologii inżynieryjnej oraz ochrony środowiska z zakresu: geologii: hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska brak ochrona środowiska z zakresu: ochrony środowiska dr inż. Skarbek Ryszard Żwirki i Wigury 1B m.35, ochrona środowiska z zakresu: instalacji i urządzeń sanitarnych, ochrony wód, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania i ujęcia wody, infrastruktury ochrony zdrowia publicznego, paliw i energii odnawialnej, kotłowni, solarów, wiatraków, biomasy oraz geotermiki, pra ochrony środowiska i dyrektyw UE mgr inż. Zambrzycki Jan mgr inż. Holka - Gurniak E Wiejsk a 20 m. 103, 00- Algiers ochrona środowiska z zakresu: inżynierii sanitarnej i ochrony środowisk ogrodnictwo ogrodnictwo z zakresu: ogrodnict dr nauk med. Sobecki Roman dr hab. Grzegorczyk Adam dr Maciąg Agnieszka mgr Opalińska Joanna mgr inż. Szczerbatko Wojciech Marek Między leski Szpital Garnca rska 40, Pełczy ńskieg o 28 Afryka ńska 14 m. 3, 03- Różana 12 m. 28, Lublin okulistyka z zakresu: okulistyki organizacja, zarządzanie, marketing, reklama organizacja, zarządzanie, marketing, reklama organizacja, zarządzanie, marketing, reklama organizacja, zarządzanie, marketing, reklama organizacja, zarządzanie, marketing, reklama z zakresu: ekonomii, marketingu i reklamy oraz wyceny praw autorskich z zakresu: ekonomiki, organizacji i zarządzania z zakresu: rachunkowości, zarządzania, organizacji, analizy i wyceny z zakresu: rzeczoznawst budowlanego o specjalności inżynieryjnej elektrycznej, energetycznej ciepłownictwo i termoizolacja, urządzeń energetycznych - instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą energetyczną; organizacji i zarządzania o specjalności przemysł elektrotechniczny dr Traczyk Zdzisław mgr inż. Kaska Krzysztof inż. Paciorek Adam mgr Guzek Maciej Nadarz yńska 41, 05- Handlo 5A, Roszcz ep Ursyno wska 66/4, organizacja, zarządzanie, marketing, reklama palety EUR palety EUR papiery rtościowe z zakresu: organizacji i zarządzania palety EUR z zakresu palet Euro oraz palet drewnianych, pojemniki metalowe EURO-BOX z zakresu palet Euro oraz palet drewnianych papiery rtościowe z zakresu: obrotu papierami rtościowymi brak brak przer w wykonyniu funkcji biegłego do dnia 30 czerwca

18 mgr Kosowicz Michał mgr Ciechanowska Grażyna dr Gdowska - Wilińska Maria Łukows ka 5 m. Mołda Saska 57a papiery rtościowe z zakresu: papiery rtościowe pedagogika pedagogika z zakresu pedagogiki. brak pedagogika z zakresu: pedagogiki (22) mgr Martynowicz Walentyna Odkryt a 11G m.1, pedagogika z zakresu: pedagogiki, poradnict i pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie, oligofrenopedagogiki, terapii, socjoterapii, pedagogiki wczesnoszkolnej, deficytów rozwojowych, problemów wychowczych oraz problematyki autyzmu mgr Olszówka Małgorzata. Pielat - Świerczyńska Izabela mgr Dąbała Iwona mgr Dudkiewicz Arkadiusz Sienkie wicza 183, Stare Podleś na K. Dicken sa 27 lok. 72, Akade micka pedagogika pedagogika podatki podatki z zakresu: pedagogiki, nauczania zintegronego w klasach I-III, systemu oświaty eluacji i nadzoru pedagogicznego z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej podatki z zakresu: księgowości, finansów, rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby płac z zakresu: podatków, wyceny nieruchomości brak mgr Gwiazdowska Aleksandra Bellotti ego 5 m. 74, podatki z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków, badania planów przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, wyceny mgr Kluz Marek mgr Kotarba Renata mgr Napiórkowski Artur mgr inż. Tomala Piotr mgr inż. Wrzesiewska Barbara inż. Busse Artur mgr inż. Brzozowski Seweryn mgr inż. Głodała Piotr mgr inż. Marcinkowski Krzysztof mgr inż. Turzyńska - Kijek Elżbieta mgr inż. Goździk Bogdan J.Kędzi erskieg o 6 Gwiaźd zista 15A m. 56, 01- Włodar Skalbm ierska 15/22, Marym oncka 129 m. Łukows ka 3/49, Wrocła Ratusz Batore Długa 7, Blizne Łaszczy Biuro Projekt ów i Doradz t Gospo podatki podatki z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki z zakresu: podatków, w specjalizacji podatku dochodowego, VAT i podatku od nieruchomości podatki z zakresu: podatków. brak podatki poligrafia z zakresu: leasingu, podatków, wyceny, księgowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, ekonomiki z zakresu: poligrafii i badania autentycznosci pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z zakresu: budownict, zarządzania nieruchomościami pośrednictwo w obrocie oraz pośrednict nieruchomościami w obrocie nieruchomościami (22) pożarnictwo z zakresu: pożarnict pożarnictwo z zakresu: pożarnict pożarnictwo z zakresu: pożarnict pralnictwo projektonie inwestycji poligrafia pożarnictwo pralnictwo z zakresu: obuwnict, pralnict oraz odświeżania i renocji wyrobów skórzanych, kożuchów i futer projektonie inwestycji z zakresu: projektonia inwestycji ekonomiki budownict i przemysłu materiałów budowlanych oraz wynalazczości i racjonalizacji (22) (22)

19 mgr Płonka Magdalena psychiatria lek. med. Angiel - Rukszto Jolanta lek. med. lek. med. lek. med. Arendarska - Mastella Dąbrowska - Konopa Gołębiewska - Popielarska Krystyna Barbara Maria lek. med. Hejna Jolanta lek. med. Rogucka Anna lek. med. Skaryszewska - Sawicka Jadwiga lek. med. Szmerdt - Sisicka E lek. med. Wereżyńska - Bolińska Teresa Bluszcz ańska Wiertel Akerm Czarno łęcka Walco Działko 46 Nabiel Poli Gojawi czyński Suls Grzybo Al. 3- dr Borak - Kpisz Joanna go mgr Brejnak Wojciech Zgrupo. Bubicz Monika Senato mgr Bury Lucyna Urbani mgr Cichecka Teresa Sobies mgr Domagała Hanna Bogusa mgr Dorosz - Bartosiak Joanna Dobra mgr Dubowska Teresa Wandy mgr Duralska Hanna Podwie mgr Dziduch Edrd Olszan mgr Grodzicki Włodzimierz Kopern mgr Jakubowska Bożenna Dąbro Św. mgr Jastrzębska Magdalena Zofia Patryk mgr Juz Maria Monte mgr Kolanecka Alicja Krypsk Kubalska - mgr Maria Grodzicka Kopern Lortsch - mgr Małgorzata Krawczenko Belgijs mgr Mateuszuk Iwona Kosztel Zwycię mgr Orlak Katarzyna st 30D, mgr Pilich Krystyna Kwitną mgr Piotrowiak Stanisław ca 7 m. Bernar mgr Piotrowicz Dariusz Jagiello ńska S. mgr Watras Janina Bartosi mgr Wdowczyk Anna Szaryc mgr Zarzycka Elżbieta Narbut projektonie ubioru i kostiumografia z zakresu: projektonia ubioru i kostiumografii psychiatria z zakresu: psychiatrii. (22) psychiatria z zakresu: psychiatrii psychiatria z zakresu: psychiatrii. brak psychiatria z zakresu: psychiatrii psychiatria z zakresu psychiatrii. brak psychiatria z zakresu: psychiatrii psychiatria z zakresu: psychiatrii psychiatria z zakresu: psychiatrii psychiatria z zakresu: psychiatrii psychologia z zakresu: psychologii. brak psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii. brak psychologia z zakresu: psychologii klinicznej. (22) psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii klinicznej psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu psychologii psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii dziecięcej i rodzinnej psychologia z zakresu: psychologii psychologia psychologia z zakresu psychologii pracy i zdrowia, psychologii transportu i bezpieczeńst ruchu drogowego z zakresu: psychologii dzieci i młodzieży oraz dorosłych brak psychologia z zakresu: psychologii psychologia projektonie ubioru i kostiumografia psychologia z zakresu: psychologii sądowej i śledczej psychologia z zakresu: psychologii klinicznej psychologia z zakresu: psychologii psychologia z zakresu: psychologii radiolokalizacja, mierniki prędkości mgr inż. Leśniak Wojciech Motor o 4/19, radiolokalizacja, mierniki predkosci z zakresu: pomiaru parametrów ruchu pojazdów w ruchu lądowym (prędkość, odległość, położenie), kontroli naruszeń przepisów ruchu drogowego w tym przejazdów na czerwonym świetle sygnalizacji świetlnej, technikami radarowymi (radary i fotoradary: ręczne, przenośne, stacjonarne) jaki i nie radarowymi (systemy pasywne z czujnikami indukcyjnymi, odcinkowy pomiar prędkości, analiza obrazu, laser), radiolokacji dalekiego zasięgu dla obiektów nawodnych, statków powietrznych

20 . Teterycz Jarosław mgr inż. Kondej Czesław dr Weremko Dagmara mgr Kamieński Marek mgr Zych Adam Komor owska 144, 05- radiolokalizacja, mierniki 830 predkosci Strzeni ówka, Nadarz yn Goławi cka 3/88, Marysi eńki Przyjaz na 5, Skrytka poczto nr 25, rolnictwo z zakresu: pomiaru prędkości pojazdów za pomocą technologii radarowych, laserowych, prędkościomierzy kontrolnych, odcinkowego pomiaru prędkości i innych, systemów kontroli przejazdu na czerwonym świetle z zakresu: rolnict, organizacji gospodarstw rolnych i ekonomiki. brak (22) rolnictwo z zakresu: rolnict sport i turystyka z zakresu: turystyki i sportu sport i turystyka spółdzielnie rolnictwo sport i turystyka z zakresu turystyki i rekreacji, podróży, ubezpieczeń turystycznych oraz organizacji imprez turystycznych. brak mgr inż. Gwiazdowski Leszek mgr Matysiak - Siery Renata mgr Zwoliński Wiesław inż. Kardaszewski Marek inż. Wojno Mieczysław lek. med. Bariasz Halina inż. Sipowicz Andrzej mgr Bal Irena mgr Chełstowski Adam mgr Grabiwoda Tomasz mgr Tarnawska Joanna Bellotti ego 5 m. 74, Raabeg o 5/15, Erazma z Zakroc Kondra towicz Ogiński Jałowc o 29 Idziko Narbut Cynam ono 17/1, Piasecz no Reymo nta 14 m. 96, Dąbro Grónic za Tyszkie wicza 14/24 m. 5, spółdzielnie spółdzielnie spółdzielnie z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, badań planów połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, organizacji i zarządzania, funkcjononia spółdzielni mieszkaniowych, rozliczeń z członkami spółdzielni mieszkaniowych z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz inwestycyjnymi z zakresu: lustracji i likwidacji spółdzielni z zakresu: zarządzania nieruchomościami i spółdzielni stolarstwo z zakresu: stolarst stolarstwo z zakresu: stolarst stomatologia z zakresu stomatologii szkło i ceramika z zakresu: szkła i ceramiki sztuka z zakresu: historii sztuki sztuka sztuka sztuka stolarstwo stomatologia szkło i ceramika sztuka z zakresu: dzieł sztuki i antyków, a szczególnie polskiego malarst XIX i XX wieku oraz rzemiosła artystycznego z tego okresu z zakresu: szaconia rtości antyków i przedmiotów artystycznych, szczególnie elementów wyposażenia wnętrz, fotografii, ceramiki, porcelany i rzemiosła artystycznego z zakresu: dzieł sztuki i antyków, szczególnie polskie malarstwo XIX- XX wieku i rzemiosło artystyczne tego okresu

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004 Załącznik do Komunikatu Nr 10 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zakres badań kryminalistycznych

Zakres badań kryminalistycznych SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Maria Kaczmarek Leszek Koźmiński Zakres badań kryminalistycznych Przykładowe pytania do biegłych wrzesień 2008 Redakcja językowa i korekta

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 27.04.2015 r. następującymi ofertami pracy:

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 27.04.2015 r. następującymi ofertami pracy: POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 27.04.2015 r. następującymi ofertami pracy: STANOWISKO WYMAGANIA PRACODAWCY DANE PRACODAWCY Okres aktualności

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo