BOŻE PRÓBY. David Servant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BOŻE PRÓBY. David Servant"

Transkrypt

1 BOŻE PRÓBY KSIĄŻKA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY KIEDYKOLWIEK ZADAWALI PYTANIE: BOŻE, DLACZEGO JA? Rozdział 16: Droga Pawła David Servant Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami (Ga 1:15-16a). Paweł - początkowo znany nam jako Saul z Tarsu - również był osobą z Bożym przeznaczeniem, a z tobą jest dokładnie tak samo. Jego specjalne powołanie polegało na tym, by stał się apostołem wśród pogan. Być może nie zostałeś powołany do tego, aby zakładać Kościoły, ale jako część ciała Chrystusa, zostałeś z pewnością powołany w jakimś celu. W związku z tym, tak samo jak Paweł możesz powiedzieć, że zostałeś powołany zanim się narodziłeś dla Bożego celu. Okoliczności twojego życia nie wydarzyły się przez przypadek. Obawiam się jednak, że zbyt wielu Chrześcijan ma niezbyt Biblijny pogląd na temat swojego istnienia. Jeśli zapytasz ich Dlaczego tutaj jesteś? odpowiadają czymś w rodzaju: Kiedy dwoje ludzi się pobiera, zazwyczaj mają dzieci. Byłem jednym z tych dzieci, które przyszły na ten świat. Widzą siebie jako liczbę kolejny produkt z taśmy produkcyjnej. Niezbyt Biblijne podejście niestety prowadzi do niezbyt Biblijnego życia. Tragedią jest natomiast, kiedy Chrześcijanie żyją przyziemnym, bezcelowym życiem, zupełnie ignorując cel, dla którego on bądź ona zostali stworzeni (oraz stworzeni na nowo). Niezbawiony Apostoł Paweł Mimo, że Paweł został oddzielony od łona swojej matki, aby stać się apostołem wśród pogan, kiedy pierwszy raz zostaje nam przedstawiony w siódmym rozdziale Dziejów Apostolskich, nie znajdujemy go wypełniającego ów cel - nie głosi wśród pogan. Raczej, znajdujemy go, trzymającego płaszcze tych, którzy kamieniują Stefana pierwszego męczennika kościoła. Paweł jest w tym momencie bardzo gorliwym, ale niewłaściwie ukierunkowanym młodym Faryzeuszem oraz prześladowcą kościoła. Nie do końca wypełniał on wówczas swoje Boże przeznaczenie. Jednak Bóg wiedział jak przyciągnąć jego uwagę i oświecić także i jego. Po tym jak zostaje porażony oślepiającym światłem w drodze do Damaszku, Paweł z mądrością decyduje się współpracować od tego momentu z Bogiem (zobacz Dz 9:1-7). Niedługo potem Bóg zaczął odkrywać przed Pawłem przeznaczenie jakie miał do wykonania. Bóg powierzył Ananiaszowi, aby poszedł nałożyć ręce na Pawła. Ten jednak zaprotestował przeciwko temu, jakoby Paweł mógł stać się osobą, przy której mieliby przebywać Chrześcijanie. Bóg powiedział jednak do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego (Dz 9:15-16). To właśnie jest kwintesencją Bożego przeznaczenia Pawła. Był on przeznaczony do tego, aby (w pierwszej kolejności) zanieść imię Jezusa do pogan, (po drugie) do króli oraz (po trzecie) do Żydów, w rezultacie cierpiąc wiele dla sprawy Chrystusa. Jeśli znasz już tę historię, wiesz dokładanie, że to co Bóg powiedział, ostatecznie zostało wykonane.

2 Natychmiastowi Apostołowie? Jak długo zajęło Pawłowi wypełnienie jego Bożego przeznaczenia? Resztę jego życia. Rozpoczął swoją duchową podróż jako wierzący, który dzielił się z innymi tym, co Bóg dla niego uczynił (zobacz Dz 9:19-22), co jest także punktem wyjścia dla nas wszystkich. Nawet jako młody Chrześcijanin, Paweł bardzo przekonywująco udowadniał z Pisma, że Jezus był Mesjaszem. Był tak skuteczny, że niektórzy Żydzi w Damaszku spiskowali między sobą, aby go zabić. Po odkryciu ich intrygi, nowo nawróceni Chrześcijanie pomogli Pawłowi opuścić miasto nocą, przez mur w Damaszku, dzięki czemu udało mu się zbiec. Domyślam się, że ten epizod pomógł przygotować Pawła na większe próby, które go później czekały. Zgodnie z opowiadaniem Pawła, po tym jak uciekł z Damaszku, udał się on do Arabii, a później wrócił jeszcze do Damaszku. Trzy lata po jego nawróceniu przybył do Jerozolimy i zatrzymał się u Piotra na około dwa tygodnie. Po kolejnym zamachu na jego życie, pojechał do Syrii oraz Cylicji (zobacz Ga 1:15-21, Dz 9:28-30; 22:17-18). Czternaście lat później ponownie udał się do Jerozolimy (zobacz Ga 2:1; ta wizyta była jedną z dwóch zapisanych w Dz 11:29-30 lub 15:2). Przez ten czas Paweł nieustannie głosił, a zgodnie z Dz 13:1 podczas swych początkowych lat, Paweł został powołany do służby proroka oraz nauczyciela. Jakiś czas później, podczas spotkania modlitewnego w Antiochii został pokierowany przez Pana do rozpoczęcia apostolskiej służby (zobacz Dz 13:1-2; 14:14). Ile czasu minęło od nawrócenia Pawła, aż do czasu kiedy rozpoczął służbę apostolską? Uczeni dzielą się w odpowiedzi na te pytanie, ponieważ chronologia Pisma nie jest do końca jasna, ale jak sam to oceniam, byłby to absolutnie minimalny czas 11 lat. Mogłoby to być nawet czternaście lat bądź nawet więcej. Paweł został awansowany kiedy okazał się wierny, co okazuje się prawdziwe dla każdego, kto działa dla Boga. Paweł napisał do Tymoteusza: Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie (1 Tm 1:12, dodano podkreślenie). Aby dana osoba została uznana za godną wiary, musi być wcześniej wystawiona na próbę. Zgodnie z tym Paweł napisał także do Tesaloniczan: Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca (1 Tes 2:3-4, dodano podkreślenie). Zauważ, że Paweł powiedział, że Bóg badał jego serce, w konsekwencji został on uznany za godnego i dzięki temu została mu powierzona Ewangelia. Możesz być pewien, że Paweł był wystawiany na próbę tak samo jak Izraelici, Józef, Dawid oraz tak samo jak uczniowie Jezusa. Sam Jezus także był testowany poprzez próby oraz kuszenia. Oczyszczane naczynie Boże Salomon napisał w Księdze Przysłów 17:3: Srebro topi się w tyglu, a złoto w piecu, serca ludzkie Pan sam przenika. Jakie jest podobieństwo pomiędzy topieniem srebra, złota oraz tym, jak Pan bada nasze serca? Kiedy srebro lub złoto są oczyszczane, podgrzewane są do tak wysokiej temperatury, aby wszelkie zabrudzenia wypłynęły na ich powierzchnię. Następnie odpady są odrzucane, pozostawiając tylko czysty metal. Czystość złota oraz srebra są określane przy pomocy ognia i podobnie jest z nami. Jeśli chcesz wiedzieć ile wiary dana osoba ma, postaw daną osobę w trudnościach. Jeśli chcesz wiedzieć ile miłości jest w danej osobie, postaw ją w sytuacji w której ludzie jej nienawidzą. Jeśli chcesz wiedzieć ile dana osoba ma cierpliwości, postaw ją w miejscu, w którym będzie kuszona do niecierpliwości. Jeśli chcesz wiedzieć jak bardzo dana osoba ma oddane Bogu serce, obserwuj ją, kiedy jest poddawana kuszeniu do grzechu. Jeśli byśmy to zrozumieli, dotarłoby do nas, że jesteśmy poddawani próbom przez cały czas.

3 Zapytajmy sami siebie Kiedy nieczystości będące we mnie wypływają na wierzch w czasie ognia, czy rozpoznaje je i pozbywam się ich, czy może te nieczystości wracają do mnie, kiedy się ostudzę, pozostawiając ostatecznie dokładnie te same naczynie? Słyszałem raz starszego pastora, który odnosił się do swoich dawnych doświadczeń z czasów, kiedy pierwszy raz został pastorem. Po każdym nabożeństwie, pewna uparcie czepiająca się starsza pani kierowała słowa krytyki co do jego kazania, jednocześnie ściskając jego dłoń na przywitanie na tyłach kościoła: Nieźle żonglował pastor dzisiaj imiesłowami - mówiła dla przykładu. Starszy pastor powiedział, że miał na okrągło dwie prośby modlitewne, jakie powtarzał Panu każdego dnia. Pierwsza brzmiała: Panie, spraw abym coraz bardziej był taki jak Jezus oraz druga Proszę usuń tę przykrą kobietę z mojego kościoła! (Większość pastorów na pewno potrafi ów prośbę zrozumieć). Pewnego razu po ponownym przedstawieniu swoich próśb, Pan przemówił do niego, mówiąc, że odpowie na jego pierwszą modlitwę, ale nie na drugą. Powiedział mu bowiem: Wykorzystuję tę kobietę, aby pomogła ci się stać bardziej takim jak Jezus. I Pan powiedział mu jeszcze później: Dzięki tej kobiecie wyszkoliłem już wielu młodych pastorów. Wracając do Apostoła Pawła Prawie czternaście lat upłynęło od dnia kiedy po raz pierwszy został wyjawiony Pawłowi Boży plan dla jego życia, aż do dnia kiedy został on powołany na apostoła czyli dokładnie do tego, do czego został powołany zanim się jeszcze narodził. Czyż nie jest to interesujące, że tak samo Józef oraz Dawid (o którym pisałem w poprzednim rozdziale) doświadczyli w przybliżeniu podobnego czasu od momentu, kiedy objawione im zostało ich powołanie, aż do rozpoczęcia jego wypełnienia? Tak jak oni, Paweł najpierw musiał okazać się wierny, tak jak napisał w swoim pierwszym Liście do Koryntian: Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny (1 Kor 4:1-2). Gdybym miał milion dolarów, a ty byłbyś moim szafarzem, nie powierzyłbym ci wszystkich moich pieniędzy. Najpierw musiałbym powierzyć ci sto dolarów, aby zobaczyć jak będziesz nimi gospodarzyć. Jeśli zainwestowałbyś je rozsądnie i przyniósłbyś mi zysk, byłbym skłonny powierzyć ci więcej być może nawet pięćset dolarów. Jeśli kupiłbyś mi dobry zysk za te pieniądze, powierzyłbym ci jeszcze więcej. Nadal, minęłoby kilka lat zanim powierzyłbym ci wszystkie moje pieniądze! Bóg, oczywiście, jest przynajmniej tak samo mądry. I On podobnie poddaje nas próbom, aby sprawdzić czy może nam zawierzyć. Jako, że Paweł okazał się być wiernym, Bóg powierzył mu więcej, a także otrzymał on więcej odpowiedzialności oraz darów. Wiele lat po tym, kiedy Paweł odpowiedział na apostolskie powołanie, Bóg namaścił go w jeszcze większym stopniu: Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy (Dz 19:11-12, dodano podkreślenie) Jak wielu znasz ludzi, których Bóg używa w tak nadnaturalny sposób aż do tego stopnia? Nie twierdzę, że Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci były użyte aż do tego stopnia w jakim został użyty Paweł. Jestem jednak przekonany, że niektóre Boże dzieci są powołane, aby być super nadnaturalnymi plantatorami kościołów i to jest ich Bożym przeznaczeniem, aby zostali użyci podobnie jak Paweł jeśli tylko pozostaną wierni oraz przejdą próby, które pojawią się na ich drodze. Ostatnie lata służby Pawła Aż do 24 rozdziału Dziejów Apostolskich, Paweł nie otrzymał jeszcze szansy przedstawienia świadectwa przed królami, jak Bóg wyjawił kilka dni po nawróceniu Pawła. Na początku 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, Paweł zaczyna małe kroki natchniony Duchem, które w konsekwencji otworzyły przed nim słuchaczy: przed kilkoma królami i ostatecznie nawet przed samym Nerem. Nero jako Rzymski Władca uznany byłby za

4 najwyższego rangą. Po tym, kiedy Paweł odniósł sukces w głoszeniu w Efezie, zapis w Dziejach Apostolskich mówi nam: Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: Potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. (Dz 19:21). Zauważ, że Paweł postanowił o tym za sprawą Ducha. Oznacza to, że wiedział w Duchu, że Bóg prowadził go, aby podróżował przez Macedonię oraz Achaję do Jerozolimy i w końcu aż do Rzymu. I to był właśnie kurs, który obrał. W drodze do Jerozolimy, po spędzeniu kilkunastu miesięcy w Macedonii oraz Achaii, Paweł zatrzymał się niedaleko Efezu, gdzie przekazał swoje pożegnalne kazanie pastorom: A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej (Dz 20:22-24, dodano podkreślenie). Zauważ, że Paweł zadeklarował, że był przynaglany Duchem. Oznacza to, że Duch Święty przez swojego ducha przynaglał go do Jerozolimy. Czuł on wewnętrzne przekonanie. Stało się to dokładnie w taki sposób w jaki Bóg prowadzi Swoje dzieci. Przyznał także, nie wiedział, co mogłoby mu się stać po przybyciu do tego miejsca, nie mniej jednak w każdym mieście, w którym zatrzymywał się w czasie podróży do Jerozolimy, Duch Święty przepowiadał mu, że czekają go tam trudności. Mamy zatem doskonały przykład tego, o czym Paweł mówił w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich. Kiedy jego statek dotarł to Tyru, pozostał tam wraz z apostołami przez siedem dni. Biblia mówi, że ci apostołowie za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy (Dz 21:4). Czy mamy przyjąć, że Duch Święty próbował ostrzec Pawła, aby nie kierował się on do Jerozolimy? Nie, jeśli bowiem czytamy ten werset w kontekście innych powiązanych wersetów w Dziejach Apostolskich, dowiadujemy się, że Duch Święty kierował Pawła do Jerozolimy, ale uczniowie w Tyrze odczuli przez Ducha Świętego, że kiedy Paweł tam dotrze będą go tam oczekiwały więzy i utrapienia. Z naturalnego punktu widzenia możemy przypuszczać, że nie chcieli oni, aby drogi im Paweł cierpiał. Ponownie, jest to doskonały przykład tego, co miał na myśli Paweł kiedy powiedział, że w każdym mieście Duch Święty poświadczał o więzach oraz utrapieniach, które czekały na niego w Jerozolimie. Chrześcijanie, którzy są wrażliwi na Ducha Świętego czasami otrzymują pewne objawienia, ale potem dodają własne interpretacje do tych objawień, tak jak wierzący w Tyrze. Paweł zatrzymał się także w domu ewangelisty Filipa w porcie w Cezarei. Kiedy tam przebywał, mocno szanowany prorok o imieniu Agabus przybył z Judei: Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan (Dz 21:11). Ponownie, Duch Święty świadczył o tym, że więzy i utrapienia czekają na Pawła w Jerozolimie. Zauważ, że Agabus nie powiedział Pawle w tej sytuacji, Pan mówi, że nie masz udawać się do Jerozolimy. Nie, Duch Święty jedynie potwierdzał Pawłowi kolejny raz to, co odczuł w duchu kilka miesięcy wcześniej. Oczywiście kiedy wszyscy, którzy byli w domu Filipa, usłyszeli o tym, co przepowiedział Agabus, błagali Pawła, aby ten nie udawał się do Jerozolimy. Paweł odpowiedział wówczas: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Po czym Łukasz dodaje swój komentarz: Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: Niech się dzieje wola Pańska! (Dz 21:13-14). Paweł oczywiście wiedział, że nie zginie w Jerozolimie ponieważ Bóg powiedział mu już o tym, że dotrze do Rzymu po tym jak będzie już w Jerozolimie (tak jak już czytaliśmy).

5 Bóg prowadził Pawła do miejsca, które miało by swój skutkek w trudnościach, ale Bóg miał w tym Swój cel. Bożym przeznaczeniem dla Pawła było, aby zdał on świadectwo przed królami. W jaki sposób ktokolwiek w czasach Pawła otrzymywał audiencje u Feliksa, Festusa, Agryppy czy Nero? Czy rozwiązaniem było zwyczajne zapukanie do drzwi pałacu i oświadczenie strażnikowi: Jestem tu, aby dzielić się ewangelią z królem? Czy ma on godzinę, którą mógłby mi poświęcić?. Z pewnością nie. To jest właśnie to, co Bóg czynił dla Pawła. Niestety dla wielu wydaje się to trudne do zaakceptowania. Niektórzy myślą, że Bóg nigdy nie prowadzi nas do takich sytuacji, które skutkują trudnościami. O ile Bóg nie prowadzi ich pierwszą klasą są wówczas pewni, że to z pewnością nie Bóg ich prowadzi! Musimy zaakceptować jednak fakt, że nasz własny komfort jest o wiele mniej istotny niż potrzeba, aby ci którzy są zgubieni usłyszeli dobrą nowinę. Ponadto, Bóg może użyć przeciwności, aby nas doskonalić. Z pewnością wiedział On, że Paweł wytrzyma cierpienie; wiedział On to zanim Paweł się narodził ale wciąż to Bóg prowadził go do Jerozolimy. Paweł przybywa Tak jak został ostrzeżony, utrapienia oczekiwały Pawła w Jerozolimie. Zamieszki żydowskie rozpoczęły się w kilka dni po jego przybyciu i ich uczestnicy zabiliby go, gdyby nie przybycie Rzymskiego dowódcy w odpowiednim czasie. Bez wątpienia Paweł miał w tym wszystkim pokój, skoro był uprzednio odpowiednio ostrzeżony. Kilka nocy później, podczas kiedy Paweł był przetrzymywany w Rzymskich barakach, sam Jezus odwiedził go i powiedział mu: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie (Dz 23:11). Zauważ, że Jezus nie powiedział: Pawle, co robisz w Jerozolimie? Próbowałem cię ostrzec, abyś tutaj nie przybywał! Zobacz jakich kłopotów sobie narobiłeś! Nie, Paweł był w doskonałej Bożej woli. Słyszał on także kilka miesięcy wcześniej od Boga kiedy odczuwał on, że dotrze do Rzymu. Zatrzymajmy się na chwilę nad tą właśnie historią. Jezus przybył do rzymskich baraków, gdzie Paweł był przetrzymywany i wyszedł z nich. Żaden demon ani diabeł nie mógł Go powstrzymać. Czy w związku z tym wydaje ci się, że podobnie mógł On uwolnić Pawła z tych baraków? Jezus z pewnością już nadnaturalnie uwolnił Pawła oraz innych z więzienia (zobacz Dz 5:17-21, 12:1-11, 16:25-30). Ale jednak tym razem Jezus nie uwolnił Pawła. Dlaczego? Ponieważ tam właśnie chciał On, aby Paweł był. Z dala od scen, Jezus aranżował wszystko tak, aby Paweł mógł przekazać świadectwo przed królami aby wypełnić jego Boże przeznaczenie. To pomaga nam zrozumieć dlaczego Bóg przemówił do Pawła w tak spektakularny sposób, a mianowicie, przez proroka czy przez wizytę samego Jezusa. Kiedy Bóg przemawia do nas w spektakularny sposób, jest tak dlatego, że On wie, że potrzebujemy dodatkowego potwierdzenia Jego spektakularnego prowadzenia, aby przeprowadzić nas przed trudności jakie napotkamy. Paweł był przetrzymywany w Jerozolimie przez krótki czas a potem został przeniesiony do Cezarei, gdzie był przetrzymywany przez dwa lata. W tym czasie jednak, miał szansę dawać świadectwo o Chrystusie przez zarządcą Feliksem oraz jego następcą, zarządcą Festusem. Ostatecznie głosił dobrą nowinę przed królem Agryppą oraz jego żoną Bereniką, co skutkowało tym, że został on zesłany do Rzymu na koszt Rzymskiego Imperium, aby tam mógł głosić przez Cezarem. Czy uważasz, że Paweł siedział nadąsany w czasie swego pobytu w areszcie w Jerozolimie, Cezarei czy Rzymu? Nie, najlepiej jak ógł wykorzystywał okoliczności, we wspólnocie z Panem, dzieląc się swoją wiarą z innymi więźniami oraz pisząc listy, które do dzisiaj czytamy. To właśnie w tym czasie swojej służby Paweł pisał: Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci, ośmielonych w Panu moimi kajdanami, odważa się bardziej bez lęku głosić słowo Boże (Flp 1:12-14). Oto człowiek, który dosłownie wierzył, że wszystko służyło ku dobremu! (Powinien był, skoro on sam jest autorem tego zdania). A co z cierpieniem, jakie musiał znosić? Paweł miał wspaniałe (i całkowicie słuszne) podejście do tego tematu:

6 Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku (Rz 8:18, 2 Kor 4:17, dodano podkreślenie). Chwała niech będzie! Gdy cierpimy dla Ewangelii. Oznacza to po prostu, że będziemy mieli większą nagrodę w niebie! Jezus obiecał bowiem: Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie (Łk 6:22-23, dodano podkreślenie). W drodze do Rzymu Zakładam, że znasz historię Pawła. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji jej poznać, zachęcam cię abyś przeczytał ostatnie siedem rozdziałów Dziejów Apostolskich. Paweł został załadowany na statek do Rzymu i odczuł w duchu, że statek będzie w niebezpieczeństwie o ile nie zostanie natychmiast doprowadzony do portu przed nadchodzącą zimą. Kapitan statku nie chciał go usłuchać i tak statek wkrótce został zaatakowany przez potężną burzę. Załoga wyrzucała za burtę załadunek i czekała na to co przyniesie im los. Na szczęście choć jeden mężczyzna na pokładzie wiedział, że był na drodze do jego Bożego przeznaczenia. Stał więc przed resztą i zapewnił ich: A gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział do nich Paweł: Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać od Krety, i oszczędzić sobie tej niedoli i szkody. A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy (Dz 27:21-26). Paweł wsiadał na statek jako więzień, ale pod koniec zachowywał się jak jego kapitan! Jeśli Bóg mógł uratować życie każdego wchodzącego na statek, czy nie wydaje ci się, że mógł On także powstrzymać sztorm? Oczywiście, że mógł. Wiem, że niektórzy z was powiedzą, że nie mógł, ponieważ Jezus przekazał Swój autorytet kościołowi. W porządku, powiedzmy, że masz rację (choć nie masz) i Bóg nie mógł powstrzymać burzy ponieważ przekazał On Swój autorytet kościołowi. Pozwól mi zadać ci więc następujące pytanie: Dlaczego zatem Paweł nie używa swojego autorytetu, aby zganić wiatr oraz fale? Albo dlaczego anioł nie powiedział mu, żeby zganił burzę, zamiast mówić mu, że stracą statek i osiądą na mieliźnie na pewnej wyspie? Czy to możliwe, że Bóg nie powstrzymał burzy, ani nie dał nadnaturalnej wiary Pawłowi by ten mógł ów burzę zganić z uwagi na to, że byli na tej wyspie ludzie, którzy potrzebowali usłyszeć ewangelię? To jest, nawiasem mówiąc dokładnie to, co się stało. Jak tylko anioł powiedział Pawłowi, statek zahaczył o rafę, został zniszczony przez silne fale i całe 276 ludzi na pokładzie, albo dopłynęło do brzegów wyspy Malty o własnych siłach albo na fragmentach statku. Jeśli spojrzysz na mapę Morza Śródziemnego zobaczysz, że z naturalnego punktu widzenia istnieje szansa około 1/50, że statek spychany na zachód wyląduje na Malcie. (Jeszcze jeden dowód na to, że Bóg ma władzę nad wiatrem). Kiedy już byli na brzegu, Paweł został ukąszony przez śmiercionośnego węża podczas zbierania drwa na ogień, ale cudem nie odczuł żadnych efektów ukąszenia. Nie musiał się martwić o to, że umrze, ponieważ Bóg obiecał mu, że pojedzie do Rzymu. Rezultatem tego było to, że ludzie na Malcie myśleli, że Paweł jest Bogiem, co dało my szansę modlenia się za chorego ojca szefa wyspy, który w konsekwencji został uzdrowiony przez Pana. Ostateczny efekt był taki, że wszyscy chorzy ludzie na Malcie przychodzili do Pawła żądając, aby ten modlił się o nich, a oni wówczas byli uzdrawiani. Mimo tego, że Biblia nie podaje nam szczegółów na ten temat, jestem przekonany, że całkiem spora ilość miejscowych Maltańczyków, a także wielu partnerów podróży Pawła statkiem, przyszło do poznania Jezusa jako ich Pana. Ponownie, Paweł mógł powiedzieć: Okoliczności okazały się

7 większe ku szerzeniu dobrej nowiny (Flp 1:12), mimo, że jego okoliczności (rozbity statek oraz ukąszenie węża) z pewnością mogły być odczytane jako tragiczne. Mimo tego Bóg spowodował, aby wszystko współgrało ku dobremu. Jestem przekonany, że Bóg powoduje rzeczy, nawet złe rzeczy, aby współdziałały ku dobremu w naszym życiu, jeśli współdziałamy w Jego planie i Mu ufamy. Musimy jednak patrzeć ponad okoliczności, przeciwności, diabła czy samolubnych ludzi na Boga, który jest w suwerennej kontroli. Wypełnione przeznaczenie Paweł był jednym z tych, który wypełnił swoje Boże przeznaczenie. Kilka lat przed jego śmiercią męczeńską, o której już czytaliśmy, zadeklarował podczas swojego pożegnalnego kazania do starszych w Efezie: Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej (Dz 20:24, dodano podkreślenie). Wydaje się, że nawet wtedy Paweł zdawał sobie sprawę z Bożego przeznaczenia, które obejmowało męczeńską śmierć. Napisał on do Filipian: w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć (Flp 1:20, dodano podkreślenie). W końcu, przetrzymywany w więzieniu w Rzymie, Paweł zapisał poniższe słowa: Chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego (2 Tm 4:6b- 8, dodano podkreślenie). Czy będziesz kiedykolwiek w stanie powiedzieć, odchodząc z tej ziemi, że zakończyłeś kurs, jaki Bóg zaplanował dla twojego życia? Czy będziesz wiedział jakie było twoje Boże przeznaczenie? Jak odpowiesz przed wielkim Sędzią, kiedy zapyta się ciebie tego dnia Czy podążałeś za Moim planem dla twojego życia czy za swoim własnym?

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim dniu według Dziejów Apostolskich nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? 2. W jakim mieście głosił Ewangelię Filip,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r.

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. Imię i nazwisko... Szkoła...... Imię i nazwisko katechety... 1. Paweł urodził się w: a) Jerozolimie b) Tarsie w Cylicji c) Damaszku

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim świątecznym dniu, według księgi, nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? Dzień Pięćdziesiątnicy 2. W jakim mieście

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Pozyskujący uczniów sługa Boży

Pozyskujący uczniów sługa Boży www.shepherdserve.org Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub rozsyłanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób. Warunkiem jest zachowanie integralności i niezmienionej treści oraz nie

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 53

SP Klasa IV, Temat 53 1 podróż: Jerozolima Antiochia 2 podróż: Jerozolima Filippi 3 podróż: Jerozolima Korynt 4 podróż: Jerozolima Rzym SP Klasa IV, Temat 53 Grupa I Pierwsza podróż św. Pawła: Jerozolima Antiochia. W czasie

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Finansuj Filipa i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Kto to jest Filip? Filip to zwyczajny chrześcijanin, który stosuje model indywidualnej ewangelizacji oparty na przykładzie Filipa

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Boża miłość. Rzymian 8,38-39 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani. Przygotowanie:

Boża miłość. Rzymian 8,38-39 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani. Przygotowanie: Boża miłość Rzymian 8,38-39 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 CZYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KOŚCIÓŁ? PIERWSZY KOŚCIÓŁ 1. Głoszenie Słowa Bożego, 2. Organizacja w kościele, 3. Boże działanie, 4. Prześladowania. GŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 na 2 września 2017

Lekcja 10 na 2 września 2017 Lekcja 10 na 2 września 2017 DWA PRZYMIERZA Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą (Galacjan 4:26) W Liście do Galacjan 4: 21-31 Paweł używa alegorii do porównania zbawienia

Bardziej szczegółowo

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY

DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY DALSZE PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA I BARNABY Teksty biblijne: Dz. Ap. 13,44-52; 14 i 15 Teksty pamięciowe: Rz. 10,15 cz. II (dzieci młodsze), Dz. Ap. 1,8 (dzieci starsze) O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 NAWRÓCENIE SZAWŁA Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3 Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie Jezus jest jedyną Drogą do

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny fragment książki

Bezpłatny fragment książki Bezpłatny fragment książki Nowenna pompejańska Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo odmawiane zazwyczaj w jednej konkretnej intencji. Nowenna pompejańska jest specyficzną modlitwą, bo składa się z sześciu

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 111 Powtórzenie poranne i wieczorne:

LEKCJA 111 Powtórzenie poranne i wieczorne: LEKCJA 111 91) Cuda widziane są w światłości. Nie mogę widzieć w ciemności. Niech światło świętości i prawdy oświeci mój umysł, bym ujrzał w nim niewinność. 92) Cuda widziane są w światłości, a światłość

Bardziej szczegółowo